005 Lidia Friedenthal

769 views
699 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
769
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Allikas: Statistikaamet http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/25Valiskaubandus/03Valiskaubandus_alates_2004/03Valiskaubandus_alates_2004.asp
 • 005 Lidia Friedenthal

  1. 1. Meie teenused aitavad eksportida ja koostööd teha Lidia Friedenthal Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Vanemnõunik
  2. 2. Kuidas ettevõtja saaks tulemuslikult rahvusvahelisi võrgustikke kasutada? <ul><li>Millised on eesmärgid ja mida soovitakse saavutada? </li></ul><ul><li>Kas vajalik eeltöö on tehtud või vajatakse selles abi (nt sihtturgude valiku osas)? </li></ul><ul><li>C . Mille osas rahvusvahelistumisel abi vajatakse ? (toetuste taotlemine, sihtturgu puudutav teave, partnerite leidmine, äriarendusteenused vms) </li></ul>
  3. 3. Foreign Trade by C ountry 2008 (MEEK) 2008 EXP : 8 452 MEUR (70% EU) IMP: 10 870 MEUR (80% EU)
  4. 5. Enterprise Europe Network’i taust <ul><li>2008. aasta algusest pakub Kaubanduskoda erinevaid rahvusvahelistumisega seotud ettevõtluse tugiteenuseid uuenenud ja laienenud meeskonnaga Enterprise Europe Network´i nime all </li></ul><ul><li>Enterprise Europe Network´i (EEN) hõlmab Eestis 5 organisatsiooni: Tehnopol, Tartu Teaduspark, Invent Baltics OÜ, Baltic Innovation Agency OÜ (BIA) , koordinaatoriks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ; </li></ul>
  5. 6. Enterprise Europe Network’i taust <ul><li>Euroopa Komisjoni poolt loodud võrgustiku eesmärk on läbi ettevõtlus-toetusteenuste tõsta VKE ettevõtete konkurentsivõimet ning edendada uuenduslikkust: pakkudes spetsiifilistele küsimustele praktilisi vastuseid ettevõtja emakeeles; </li></ul><ul><li>võrgustiku üle-Euroopaline ulatus annab olulise lisandväärtuse - pakkudes meile kui teenuse osutajale usaldusväärsed info allikad ja kindlad koostööpartnerid </li></ul>
  6. 7. Enterprise Europe Network’i taust <ul><li>Uue nime ja koosseisuga Enterprise Europe Network baseerub kahel varasemal võrgustikul: Euroinfo keskuste ja Innovatsioonisiirde võrgustikel, mis vastavalt asutati 1987 ja 1995 ning likvideeriti uue ühendatud-võrgustiku loomisega. </li></ul><ul><li>Ühendamise eesmärk: “ No wrong door policy” – kõik rahvusvahelistumise toetuseks loodud teenused ühest kohast: info- ja partnerotsinguteenused, innovatsiooni- ja tehnoloogiaalased tugiteenused </li></ul>
  7. 8. EEN´i teenused Eesti Kaubandus-Tööstuskojas <ul><li>- Konsultatsioonid (EL, väliskaubandusalane, juriidiline) </li></ul><ul><li>infopäringutele vastamine </li></ul><ul><li>partnerotsinguteenuste osutamine (kontaktteenused Eestis ning välisriikides visiitidel, messidel) </li></ul><ul><li>ettevõtjate koolitamine </li></ul><ul><li>EL poliitikakujundamise protsessis osalemine (sh EL õigusaktide mõju hindamine) </li></ul><ul><li>EL-i poolt finantseeritud programmide ja projektide kohta info levitamine </li></ul>
  8. 9. Enterprise Europe Network: partnerite pädevus <ul><li>BIA, Invent Baltics OÜ, Tartu Teaduspark, Tehnopol ): </li></ul><ul><li>Innovatsioonialase teadlikkuse ja võimekuse tõstmine läbi tehnoloogia- ja teadmistesiirde vahendustegevuse ( tausta-info, otse-kontaktide loomine, tehnoloogiaalaste koostööprofiilide vahendamine, ärinõustamine sh intellektuaalomandi valdkonnas); </li></ul><ul><li>BIA, Invent Baltics OÜ : </li></ul><ul><li>7 RP alase info levitamine ja teadlikkuse tõstmine ning konsulteerimine, Eesti ettevõtete tehnoloogiliste vajaduste ja kompetentside kaardistus, partnerotsingute vahendamine Eesti ettevõtetele 7 RP projektides osalemisel. </li></ul>
  9. 10. 7 raamprogramm <ul><li>7 RP põhiline rahvusvaheliste teadusprojektide rahastamise vahend Euroopas , mis on jagatud eraldi valdkondlikeks blokkideks ja alamprogrammideks, kus toimuvad regulaarselt projektikonkursid. </li></ul><ul><li>Valdkonnad (6): koostöö, ideed, inimesed, võimekus, tuumaenergiaalased teadusuuringud. Lisainfo: http://www.archimedes.ee/teadus/index.php?leht=9 </li></ul>
  10. 11. Koostööpartnerite otsimine jms infopäringud <ul><li>Meie pädevusala hõlmab võrgustiku ulatusala milleks on järgmised riigid: </li></ul><ul><li>Austria, Armeenia, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Egiptus , Hispaania, Hiina , Holland, Horvaatia, Island, Iirimaa, Iisrael , Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Makedoonia , Montenegro , Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Soome, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Šveits, Süüria , Tšehhi Vabariik, Taani, Türgi , USA , Ungari, Tšiili , Vene Föderatsioon. </li></ul><ul><li>http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm </li></ul>
  11. 12. Partnerid ja välisturud <ul><ul><li>ettevõtte sihtriigid? </li></ul></ul><ul><ul><li>tutvu sihtriigi ülevaadetega (nt VM maaülevaated eksportöörile, EAS-i sihtturgude andmebaasid (nt Euromonitor), tutvu põhjalikult sektori turusituatsiooni ja konkurentidega sihtriigis, milline on potentsiaalse turu maht (statistika) ja mille poolest teie toode/teenus eristub teistest? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millist partnerit ma otsin? (edasimüüja/tootja/koostööpartner jne) </li></ul></ul>
  12. 18. Partnerotsingu võimalused Kaubanduskojas <ul><li>Sõltuvalt soovist pakume 2 võimalust: </li></ul><ul><ul><ul><li>Passiivne otsing – koostööpakkumise esitamise sihtriigi turule läbi EEN-i andmebaasi, hetkel 3652 koostööpakkumist (päringu esitaja jääb ootama tagasisidet huvitatud firmalt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>aeglane </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kindel huvi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aktiivne otsing – sihtriigi potentsiaalsete koostööpartnerite kontaktandmete edastamine (päringu esitaja võtab ise aktiivselt ühendust potentsiaalsete partneritega) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>nõuab läbimõeldud müügitööd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>saab kohe tegutseda </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kõik sõltub ettevõtjast endast </li></ul></ul></ul></ul>
  13. 19. Passiivne partnerotsing <ul><li>- Päringu esitamine </li></ul><ul><li>- Koostööprofiil sisestatakse võrgustiku andmebaasi (täna ca 4000 koostööpakkumist) </li></ul><ul><li>- Levitatakse sihtriigi partneri meediakanalites </li></ul><ul><li>- Koostööst huvitatud välisfirma kontakteerub otse </li></ul>
  14. 21. Your Europe ehk Teie Euroopa portaal: http://ec.europa.eu/youreurope/
  15. 25. Riigihanked: Euroopa Liidu siseturul ja Eestis
  16. 26. Mis on Euroopa Liidu riigihanked? <ul><li>EL-i direktiividest tulenevad nõuded on kohustuslikud järgmiseks EL-i liikmesriikide riigihangete korraldajatele kui riigihanke rahaline maht on võrdne või ületab Euroopa Komisjoni rahvusvahelisi piirmäärasid; </li></ul><ul><li>Kui riigihange ületab rahvusvahelist rahalist piirmäära võib teda nimetada Euroopa Liidu riigihankeks ja hanketeade (sh eelteade ja riigihanke aruanne) kuulub kohustuslikus korras avaldamise EL-i riigihangete ühtses andmebaasis TED (Tenders Electronic Daily) </li></ul>
  17. 27. Riigihangete maksumuste rahvusvahelised piirmäärad vastavalt Euroopa Komisjoni õigusaktidele alates 01.01.2008 kuni 2009 lõpuni 5 150 000 80 579 990 Kõik hankijad Ehitustööd 412 000 6 446 399 Võrgustiku sektori hankija (RHS § 10 lg 3) 206 000 3 223 200 Linna- või vallavalitsus või kohaliku omavalitsuse asutus ja teised (RHS § 10 lg 1 p 2-6) 133 000 2 080 998 Riik või riigiasutus (RHS § 10 lg 1 p1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel eurodes kroonides Hankija (RHS § 10)
  18. 28. Riigihangete üldpõhimõtted: <ul><li>Tuleb järgida ka siis kui direktiivid ei kohaldu (st allpool piirmäärasid ja lihtsustatud korras asjade ja teenuste ostmisel): </li></ul><ul><li>kaupade vaba liikumine </li></ul><ul><li>ettevõtjate asutamisvabadus </li></ul><ul><li>teenuste osutamise vabadus </li></ul><ul><li>millest omakorda tulenevad: </li></ul><ul><li>võrdne kohtlemine ehk mittediskrimineerimine (rahvuse, päritoluriigi alusel) </li></ul><ul><li>vastastikune tunnustamine (standardid jms nõuded) </li></ul><ul><li>proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtted </li></ul>
  19. 29. Kust otsida? <ul><li>Eestis korraldatavad riigihanked: Eesti Riigihangete Register https://riigihanked.riik.ee/ </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu liikmesriikides korraldatavad riigihanked Euroopa Liidu Teataja lisas S: TED ehk Tenders Electronic Daily: http:// ted.europa.eu / </li></ul>
  20. 32. Kuidas? <ul><li>CPV koodid (EL-is kasutusel alates 2006): avalike hangete üht n e klassifikatsioonisüsteemi, mille eesmärgiks on standardida tellijate ja ametiasutuste poolt hankelepingute objektide kirjeldamiseks kasutatavad viited (nö riigihangete valdkonna tootekoodid). </li></ul><ul><li>Mis on CPV? </li></ul><ul><li>CPV koosneb põhiklassifikaatorist, millega määratletakse lepingu sisu, ning lisaklassifikaatorist, millega antakse täiendavat kvalitatiivset teavet. Põhiklassifikaator tugineb kuni üheksakohalistest koodidest (kaheksakohaline kood ja kontrollnumber) ja neile vastavatest lepingu esemeks olevaid tarneid, töid või teenuseid kirjeldavatest sõnadest koosnevale harustruktuurile. </li></ul>
  21. 33. <ul><li>Täiendatud versioon CPV koodidest võeti kasutusele 17.09. 0 8 :https://riigihanked.riik.ee/ </li></ul>
  22. 34. Kuidas saab Kaubanduskoda aidata? <ul><li>Valik riigihanketeateid meie kodulehel ja Teatajas. Info pärineb ELi liikmesriikidest (TED andmebaas), NATO-st, Euroopa Kaitseagentuurist ning Eesti Saatkondadest. </li></ul><ul><li>Hangete monitooringu teenus: tasuta taustaotsing, igapäevane infopakkumiste edastamine tasuline. </li></ul><ul><li>Riigihangete alane konsultatsioon (infoallikad, taustainfo, juriidiline) ja temaatilised koolitused </li></ul>
  23. 35. Riigihangete monitooringu teenus <ul><li>Mugav ja aegasäästev infoteenus ettevõtjale, kes hindab kvaliteetset teenust ning on huvitatud kõigi pakkumistega kursis püsimisest – ainult tema ettevõttele olulistes sihtriikides ja valdkondades; </li></ul><ul><li>Infoteenus aitab ettevõtjal orienteeruda nädalas enam kui 3000 avaldatava riigihankepakkumise seas; </li></ul><ul><li>Valiku tegemisel kasutame EL-i ühtsest andmebaasist TED ( Tenders Electronic Daily ) pärinevat infot, kus igapäevaselt avaldatakse üle 600 hankekonkursi teate. </li></ul>
  24. 36. Riigihangete monitooringu teenus <ul><li>Riigihanketeateid filtreerime spetsiaalse hangete otsingu tarkvaraga ning süsteem võimaldab avaldatud hankeid automaatselt võrrelda ettevõtte individuaalse profiiliga ning teenuse tellijat teavitatakse (e-maili teel) igapäevaselt (või vastavalt avaldamise sagedusele) ainult temale olulistest pakkumistest; </li></ul><ul><li>TED andmebaasis on peale EL liikmesriikide avaliku sektori hanketeadete ka EL institutsioonide ja teiste riikide hanketeated nt Šveits, Liechtenstein, Norra ja Island. </li></ul>
  25. 38. NATO hankeid korraldavad agentuurid ja EDA: <ul><li>NATO agentuuri NC3A hangetega võite tutvuda aadressil - http://boa.nc3a.nato.int/    </li></ul><ul><li>NATO agentuuri NAMSA han ked https:// www.natolog.com/eProcurement/default.aspx?lng =en </li></ul><ul><li>Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) han ked http://www.eda.eu.int </li></ul>
  26. 39. Kaitsevaldkonna hangetel osalemine sh NATO <ul><li>Tihti eeldab potentsiaalseks pakkujaks (vendor lists) registreerimist, et kursis püsida kõigi pakkumisega; </li></ul><ul><li>NATO hangetel pakkumise/osalemistaotluse esitamisel on enamasti eelduseks, et Eesti Kaitseministeerium eelnevalt vormistab/ edastab hankijale ettevõtte vastavusdeklaratsiooni ( Declaration of Eligilbilty ) - deklaratsioon ettevõtte sobivusest hankel osalemiseks . </li></ul><ul><li>Kontaktisik Kaitseministeeriumis: </li></ul><ul><li>Rasmus Lindmaa </li></ul><ul><li>Kaitseministeeriumi K aitsetööstuse ja I nnovatsiooni büroo </li></ul><ul><li>Tel: +372 717 0264 </li></ul><ul><li>E-post: [email_address] </li></ul>
  27. 40. Muud hanked <ul><li>Maailmapanga (World Bank) hanked http://www.dgmarket.com/ , lisainfo: http://web.worldbank.org </li></ul><ul><li>+ väga põhjalik andmebaas erinevate riikide hangetest </li></ul><ul><li>Täieliku info väljastamine süsteemist osaliselt tasuline </li></ul><ul><li>Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni hanked (ÜRO) United Nations Global Marketplace www.ungm.org </li></ul><ul><li>+ Ühendab 21 ÜRO all-organisatsiooni hanketeated ühele ja tasuta platvormile </li></ul><ul><li>+ Et kõigi pakkumistega kursis püsida, eeldab huvipakkuva agentuuri juurde potentsiaalseks pakkujaks registreerimist </li></ul>
  28. 41. United Nations Global Marketplace www.ungm.org <ul><li>Näited ÜRO all-organisatsioonidest </li></ul><ul><li>IAEA - International Atomic Energy Agency </li></ul><ul><li>ILO - International Labor Organization </li></ul><ul><li>ITC - International Trade Center </li></ul><ul><li>UNDP - United Nations Development Program </li></ul><ul><li>UNESCO – United Nations Education, Scientific and Cultural Organization </li></ul><ul><li>UNFPA - United Nations Populations Fund </li></ul><ul><li>UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees </li></ul><ul><li>UNICEF - United Nations Children Fund </li></ul><ul><li>UNIDO – United Nations Industrial Development Organization </li></ul><ul><li>UNOPS - United Nations Office for Project Services </li></ul><ul><li>UN/PD – United Nations Procurement Division (The Secretariat) </li></ul><ul><li>UNRWA - United Nations Relief and Works Agency </li></ul><ul><li>WFP - World Food Program </li></ul><ul><li>WIPO - World Intellectual Property Organization </li></ul><ul><li>WHO - World Health Organization </li></ul>
  29. 42. Kokkuvõtteks soovitused <ul><li>Sobivad sihtriigid </li></ul><ul><li>millistel turgudel on Teie tooted/teenused konkurentsivõimelised; </li></ul><ul><li>turupositsioon valitud sihtturul </li></ul><ul><li>konkurentsieelised/ nõrkused; </li></ul><ul><li>geograafiline distants ning poliitiline stabiilsus; </li></ul><ul><li>turu suurus sihtriigis (statistika SKP, tööjõud, väliskaubanduse ja tootmise kohta); </li></ul><ul><li>kohaliku keele jõukohasus jne </li></ul><ul><li>Toodete/teenuste mahud ja hind </li></ul><ul><li>kas Teie toodete/ teenuste hind on konkurentsivõimeline (tasuks tutvuda ka varasemate sõlmitud lepingute tingimustega, kohalik turusituatsioon jne) </li></ul><ul><li>kas suudate tagada nõutud toodete/teenuste mahud (ühekordne/või pidev toodete pakkumine). </li></ul>
  30. 43. Kasulikud lingid <ul><li>Üle-euroopalise EEN võrgustiku koduleht: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/info/network_en.htm </li></ul><ul><li>Koduleht kõigi EL liikmesriikide kohta ettevõtjale ja kodanikule: Your Europe http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_en.htm (kõigil EL keeltes). Info ettevõtte asutamise, maksude, toetuste jpm kohta. </li></ul>
  31. 44. <ul><li>EEN Euroopa Komisjoni lehekülg: </li></ul><ul><li>http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ ja www.koda.ee </li></ul><ul><li>EEN Eesti konsortsiumi ühine leht loomisel: </li></ul><ul><li>www.enterprise-europe.ee </li></ul><ul><li>Eesti Kaubandus-Tööstuskoda </li></ul><ul><li>Toom-Kooli 17, Tallinn, tel 604 0060, [email_address] ; www.koda.ee </li></ul><ul><li>Eesti Välisministeerium : www.vm.ee </li></ul><ul><li>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus : www.eas.ee www.aktiva.ee , www.juhtimine.ee </li></ul>
  32. 45. Kontaktisikud Kaubanduskojas <ul><li>Annika Metsala – koostööpartnerid, EL konsultatsioon, infopäringud (tel 604 0091 või e-post: [email_address] ); </li></ul><ul><li>Lea Aasamaa – riigihanked, EL konsultatsioon (tel 604 0090; e-post: lea@koda.ee) </li></ul>
  33. 46. <ul><li>Tänan tähelepanu eest! </li></ul>

  ×