Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Teadmiste ja oskuste arendamine Toomas Valge Vanemkonsultant Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Oktoober 2009.a
Tänane ettekanne: <ul><li>Eesmärk: Osalejad saavad ülevaate personali arendamise põhimõtetest, koolituse protsessist ja m...
<ul><li>KAADRID </li></ul><ul><li>OTSUSTAVAD </li></ul><ul><li>KÕIK! </li></ul>
Kompetentsid <ul><li>teadmised </li></ul><ul><li>oskused </li></ul><ul><li>hoiakud </li></ul>
Personali arendamine <ul><li>tööalane täiendkoolitus ja reservi koolitus </li></ul><ul><li>sisekoolitus ja individuaalne...
Koolitus <ul><li>…  on süstemaatiline õppimis- ja arendustegevus, mille eesmärgiks on tagada töötaja teadmiste, oskuste ...
Koolituse põhimõtted <ul><li>strateegiline </li></ul><ul><li>asjakohane </li></ul><ul><li>probleemikeskne </li></ul><ul><...
Koolitus <ul><li>EI LAHENDA ühtegi probleemi! </li></ul><ul><li>loob eeldused kitsaskoha lahendamiseks; </li></ul><ul><li...
Koolituse protsess ehk koolitusahel
Koolitusvajaduse väljaselgitamise <ul><li>… eesmärk on teada saada milliseid töötajate kompetentside (teadmiste-oskuste-...
Koolitusvajaduse väljaselgitamine <ul><li>Eelduseks: </li></ul><ul><li>juhtide õigeaegne informeeritus; </li></ul><ul><l...
Koolitusvajaduse väljaselgitamine <ul><li>Eelduseks: </li></ul><ul><li>selgelt sõnastatud eesmärgid, mida omanikud, juhid ...
Koolitusvajaduse väljaselgitamine <ul><li>Kompetentsimudelid </li></ul><ul><li>Ametijuhendid </li></ul><ul><li>Rahulolu-uu...
Koolituse planeerimine <ul><li>eesmärgiks on koolitusvahendite otstarbekas kasutamine; </li></ul><ul><li>väljaselgitatu...
Koolitusvormid <ul><li>avatud koolitus </li></ul><ul><li>grupikoolitus/tellimuskoolitus </li></ul><ul><li>sisekoolitus </l...
Koolitusviisid <ul><li>loeng </li></ul><ul><li>seminar </li></ul><ul><li>grupitöö </li></ul><ul><li>individuaalne töö </li...
Koolituse planeerimine <ul><li>Lähteülesanne/hinnapakkumiskutse </li></ul><ul><li>ettevõtte lühitutvustus, eesmärgid; </l...
Kõige olulisem küsimus? <ul><li>MIKS </li></ul>
Koolitusvajaduse hindamine ja toetuse taotlemine Koolitusvajadus, lähteülesanne Eelnõustamine EAS-s Koolitaja valik Tao...
 EASi koostöövõimalused teadmiste ja oskuste arendamise valdkonnas Teadmiste ja oskuste arendamise toetus, koolitusosak
Teadmiste ja oskuste arendamise toetus <ul><li>Eesmärk: on Eesti ettevõtjate konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suuren...
Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (1) <ul><li>Regulatsioon: Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja...
Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (2) <ul><li>Toetatav tegevus: </li></ul><ul><li>Tööalane täienduskoolitus </li></u...
Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (3) Välistatud valdkonnad
Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (4) <ul><li>Taotlemiseks vajalik: </li></ul><ul><li>Taotlusvorm </li></ul><ul><li>...
Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (5) <ul><li>Kulud: </li></ul><ul><li>Koolitaja/ konsultandi tasu; </li></ul><ul><l...
Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (6) <ul><li>Toetuse väljamaksmine: </li></ul><ul><li>Re-finantseerimise põhimõte <...
Koolitusosakud <ul><li>Koolitusosak: on sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosaku abil saavad FIEd...
Koolitusosakud (1) <ul><li>Regulatsioon: Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord </li></ul><ul><li>M...
Koolitusosakud (2) <ul><li>Toetatav tegevus: koolitusteenuse ostmine </li></ul><ul><li>Teenusepakkujate nimekiri: </li><...
Koolitusosakud (4) <ul><li>Taotlemiseks vajalik: </li></ul><ul><li>Taotlusvorm </li></ul><ul><li>Koolituspakkumised – nime...
<ul><li>Tänan! </li></ul><ul><li>Meeldivat koostööd soovides! </li></ul><ul><li>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) </...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

004 Toomas Valge

1,094 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

004 Toomas Valge

 1. 1. Teadmiste ja oskuste arendamine Toomas Valge Vanemkonsultant Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Oktoober 2009.a
 2. 2. Tänane ettekanne: <ul><li>Eesmärk: Osalejad saavad ülevaate personali arendamise põhimõtetest, koolituse protsessist ja mõistavad koolitusvajaduse väljaselgitamise vajalikkusest ning võimalusi. </li></ul><ul><li>Osalejatel on ülevaade koolituste finantseerimise võimalustest EASis. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>KAADRID </li></ul><ul><li>OTSUSTAVAD </li></ul><ul><li>KÕIK! </li></ul>
 4. 4. Kompetentsid <ul><li>teadmised </li></ul><ul><li>oskused </li></ul><ul><li>hoiakud </li></ul>
 5. 5. Personali arendamine <ul><li>tööalane täiendkoolitus ja reservi koolitus </li></ul><ul><li>sisekoolitus ja individuaalne juhendamine töökohal; </li></ul><ul><li>asendamine ja rotatsioon; </li></ul><ul><li>töörühmades ja projektgruppides osalemine; </li></ul><ul><li>tasemekoolitus (üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus); </li></ul>
 6. 6. Koolitus <ul><li>… on süstemaatiline õppimis- ja arendustegevus, mille eesmärgiks on tagada töötaja teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute püsiv vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele, ettevõtte vajadustele ja isiku arenguvajadustele. </li></ul>
 7. 7. Koolituse põhimõtted <ul><li>strateegiline </li></ul><ul><li>asjakohane </li></ul><ul><li>probleemikeskne </li></ul><ul><li>tegevusele </li></ul><ul><li>tegevusega </li></ul><ul><li>järjepidev </li></ul>
 8. 8. Koolitus <ul><li>EI LAHENDA ühtegi probleemi! </li></ul><ul><li>loob eeldused kitsaskoha lahendamiseks; </li></ul><ul><li>oluline on, mis toimub ettevõttes enne ja pärast koolitust. </li></ul>
 9. 9. Koolituse protsess ehk koolitusahel
 10. 10. Koolitusvajaduse väljaselgitamise <ul><li>… eesmärk on teada saada milliseid töötajate kompetentside (teadmiste-oskuste-hoiakute) vajakajäämisi on võimalik lahendada koolitusega . </li></ul>
 11. 11. Koolitusvajaduse väljaselgitamine <ul><li>Eelduseks: </li></ul><ul><li>juhtide õigeaegne informeeritus; </li></ul><ul><li>eesmärgid; </li></ul><ul><li>rollid, vastutus, töökorraldus; </li></ul><ul><li>ametikohal vajalikud kompetentsid. </li></ul>
 12. 12. Koolitusvajaduse väljaselgitamine <ul><li>Eelduseks: </li></ul><ul><li>selgelt sõnastatud eesmärgid, mida omanikud, juhid ja töötajad mõistavad ühtemoodi; </li></ul><ul><li>iga töötaja saab aru, kuidas tema töö ja töö eesmärk on seotud ettevõtte eesmärgiga ja mida temalt igapäevatöös oodatakse. </li></ul>
 13. 13. Koolitusvajaduse väljaselgitamine <ul><li>Kompetentsimudelid </li></ul><ul><li>Ametijuhendid </li></ul><ul><li>Rahulolu-uuringud </li></ul><ul><li>Töötajate ja juhtide hindamine </li></ul><ul><li>Vestlus juhi ja töötaja vahel </li></ul>
 14. 14. Koolituse planeerimine <ul><li>eesmärgiks on koolitusvahendite otstarbekas kasutamine; </li></ul><ul><li>väljaselgitatud koolitusvajadused viiakse kokku olemasolevate ressurssidega (aeg, raha, inimesed jne) ning valitakse sobiv koolitusvorm; </li></ul><ul><li>koolitusplaan koostatakse ettevõtte prioriteetidest lähtuvalt (sihtgrupp, teema, aeg ja koht, osalejate arv). </li></ul>
 15. 15. Koolitusvormid <ul><li>avatud koolitus </li></ul><ul><li>grupikoolitus/tellimuskoolitus </li></ul><ul><li>sisekoolitus </li></ul><ul><li>iseseisev õpe </li></ul><ul><li>kaugkoolitus </li></ul>
 16. 16. Koolitusviisid <ul><li>loeng </li></ul><ul><li>seminar </li></ul><ul><li>grupitöö </li></ul><ul><li>individuaalne töö </li></ul><ul><li>rollimäng </li></ul><ul><li>videoanalüüs </li></ul><ul><li>e-õpe </li></ul><ul><li>juhtumite analüüs / case study </li></ul><ul><li>simulatsioon </li></ul>
 17. 17. Koolituse planeerimine <ul><li>Lähteülesanne/hinnapakkumiskutse </li></ul><ul><li>ettevõtte lühitutvustus, eesmärgid; </li></ul><ul><li>planeeritud tegevused; </li></ul><ul><li>olemasolevad ressursid ( inimesed ); </li></ul><ul><li>probleem/kitsaskoht/vajakajäämine; </li></ul><ul><li>koolituse eesmärk/ oodatav tulemus; </li></ul><ul><li>ootused/nõudmised koolitusele ja koolitajale; </li></ul><ul><li>muu oluline info; </li></ul>
 18. 18. Kõige olulisem küsimus? <ul><li>MIKS </li></ul>
 19. 19. Koolitusvajaduse hindamine ja toetuse taotlemine Koolitusvajadus, lähteülesanne Eelnõustamine EAS-s Koolitaja valik Taotluse ettevalmistamine Taotluse koostamine ja esitamine Projekti menetlemine Lõpparuande menetlemine Toetuse väljamaksmine Projekti elluviimine Alati võib nõu küsida EASist
 20. 20. EASi koostöövõimalused teadmiste ja oskuste arendamise valdkonnas Teadmiste ja oskuste arendamise toetus, koolitusosak
 21. 21. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus <ul><li>Eesmärk: on Eesti ettevõtjate konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine ettevõtjate, ettevõtete juhtide ja töötajate juhtimis- ja tööalaste teadmiste ning oskuste arendamise kaudu. </li></ul><ul><li>Meetme elluviimise tulemusena on : </li></ul><ul><li>ettevõtjate ja ettevõtete juhtide otsused muutuvas majandus- ja turusituatsioonis vastavad vajadusele, sealhulgas osatakse juhtimisotsuseid tulemuslikult ellu viia ning ettevõtjad on jätkusuutlikud ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised; </li></ul>
 22. 22. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (1) <ul><li>Regulatsioon: Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord </li></ul><ul><li>Minimaalne toetussumma 25 000 krooni </li></ul><ul><li>Kuni 50% abikõlblikest kuludest </li></ul><ul><li>Taotlejaks võib olla </li></ul><ul><li>Füüsilisest isikust ettevõtja; </li></ul><ul><li>Eestis äriregistrisse kantud äriühing. </li></ul>
 23. 23. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (2) <ul><li>Toetatav tegevus: </li></ul><ul><li>Tööalane täienduskoolitus </li></ul><ul><li>Väljaspool Eestit toimuvatel erialastel konverentsidel osalemine </li></ul><ul><li>Tööalane tasemetestimine juhul kui tasemetestimisele eelneb koolitus </li></ul><ul><li>Kuni 6-kuuline välisettevõttes praktiseerimine </li></ul><ul><li>Nõustamisteenuse kasutamine </li></ul>
 24. 24. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (3) Välistatud valdkonnad
 25. 25. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (4) <ul><li>Taotlemiseks vajalik: </li></ul><ul><li>Taotlusvorm </li></ul><ul><li>Lähteülesanne </li></ul><ul><li>Koolitusprogramm/konsultandi tööplaan </li></ul><ul><li>Koolitaja/ konsultandi CV </li></ul><ul><li>Vajaduselt litsentsid, koolitusload jne. </li></ul><ul><li>Taotluse elektrooniline koopia </li></ul><ul><li>Arendustegevuste plaan </li></ul><ul><li>Projektis osalejate nimekiri ametikohtade lõikes </li></ul><ul><li>Bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 3 kuud </li></ul><ul><li>Menetlusaeg 28 tööpäeva </li></ul>
 26. 26. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (5) <ul><li>Kulud: </li></ul><ul><li>Koolitaja/ konsultandi tasu; </li></ul><ul><li>Tööalase tasemetestimise kulu tingimusel, et tasemetestimisele eelneb koolitus; </li></ul><ul><li>Väliskoolituse puhul transport ja majutus; </li></ul><ul><li>Välispraktika puhul töötasu </li></ul><ul><li>Koolitusmaterjalid, ruumid tehnika, suuline tõlge. </li></ul>
 27. 27. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (6) <ul><li>Toetuse väljamaksmine: </li></ul><ul><li>Re-finantseerimise põhimõte </li></ul><ul><li>Lõpparuanne </li></ul><ul><li>Väljamaksetaotlus </li></ul>
 28. 28. Koolitusosakud <ul><li>Koolitusosak: on sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosaku abil saavad FIEd, mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust </li></ul>
 29. 29. Koolitusosakud (1) <ul><li>Regulatsioon: Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord </li></ul><ul><li>Maksimaalne toetussumma 15 000 krooni </li></ul><ul><li>Kuni 100% abikõlblikest kuludest </li></ul><ul><li>Üks kord 12 kuu jooksul </li></ul><ul><li>Taotlejaks võib olla </li></ul><ul><li>Füüsilisest isikust ettevõtja; </li></ul><ul><li>Eestis äriregistrisse kantud mikro- ja väikeettevõtja </li></ul><ul><li>(väikeettevõtja maks 49 töötajat käive ja/või bilansimaht < 10 mln EUR) </li></ul>
 30. 30. Koolitusosakud (2) <ul><li>Toetatav tegevus: koolitusteenuse ostmine </li></ul><ul><li>Teenusepakkujate nimekiri: </li></ul><ul><li>www.eas.ee/koolitusosak </li></ul>
 31. 31. Koolitusosakud (4) <ul><li>Taotlemiseks vajalik: </li></ul><ul><li>Taotlusvorm </li></ul><ul><li>Koolituspakkumised – nimekirjas olevatest organisatsioonidest </li></ul><ul><li>Bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 3 kuud </li></ul><ul><li>Menetlusaeg 10 tööpäeva </li></ul><ul><li>Toetuse väljamaksmine: </li></ul><ul><li>Lõpparuanne </li></ul><ul><li>Väljamaksetaotlus </li></ul><ul><li>Re-finantseerimise põhimõte </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Tänan! </li></ul><ul><li>Meeldivat koostööd soovides! </li></ul><ul><li>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) </li></ul><ul><li>Infokeskuse telefon: 627 9700 </li></ul><ul><li>www.eas.ee </li></ul><ul><li>www.aktiva.ee </li></ul><ul><li>WWW.juhtimine.ee </li></ul><ul><li>www.investinestonia.ee </li></ul><ul><li>www.visitestonia.ee </li></ul>

×