Your SlideShare is downloading. ×
Cẩm nang tử vi trọn đời
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Cẩm nang tử vi trọn đời

1,540
views

Published on

Ebook hướng dẫn xem tử vi

Ebook hướng dẫn xem tử vi

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,540
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 C M NANG T VI TR N ð I Ch nh s a: wWw.VietLion.ComTra năm sinh Chú ý: Tra năm sinh theo Dương l ch (g m 4 ch s ) t năm 1945 - 2004. N u năm sinh c n trakhông n m trong dãy trên thì làm như sau: n u năm sinh c n tra < 1945 thì c ng thêm 60, n u nămsinh c n tra > 2004 thì l y năm sinh tr ñi 60. Chúc vui!1984 Giap Ty Sanh năm: 1924 ñ n 1984 và 2044: Cung CH N. Tr c B /M ng H I TRUNG KIM (vàng dư ibi n)/Kh c BÌNH ð A M C/Con nhà B CH ð (phú quý)/Xương CON CHU T/Tư ng tinhCON CHÓ SÓI Ông Quan ð ñ m ng: Lu n xem s m ng tu i này,/Giáp Tý s c c ch u nhi u n i trôi./Lyhương t quán x xa,/Anh em cô bác ai giàu n y ai./L i sanh ph i ch u bơ vơ,/C c nh c lo l ng t igi sinh ra./S ngư i ch t h t nhi u l n,/Ngư i nào th t ñ c ph i sa ng c hình./Tu nhân tích ñ chi n vinh,/R i b tai n n thánh th n ñ cho./S này h u v n m i no,/Ti n v n làm có c a kho ch ngcòn. CU C S NG: Cu c s ng tu i nh nhi u ñau bu n, cu c ñ i có nhi u r i hơn may. Nhưng bâygi và tr ñi, cu c s ng có ph n b o ñ m và v ng ch c hơn. Năm Bính Ng không t t l m. cónhi u vi c không hay ñưa ñ n cho cu c ñ i. Nhưng vư t qua ñư c thì n m l y nhi u th ng l i l nlao vào năm 44 tu i. Tuy có nhi u kh tâm nhưng b n thân ít c a kh . Cu c s ng b t ñ u thay ñ im nh hơn vào năm 44 tu i. Tu i 43 quá x u không ñư c tròn ñ p, nên c n th n, dè d t và ñphòng.Tóm l i, cu c ñ i nhi u r i, có th làm nên s nghi p ñư c v ng ch c ph i ch u ñ ng h tnăm 43 m i có th v ng ñư c.Tu i Giáp Tý hư ng th trung bình t 60 ñ n 66 tu i ñó là phư cñ c, bi t làm phư c tu thân, l y ñ o ñ c làm căn b n cho s s ng. N u có trư ng h p ác ñ c, ho ckhông làm phư c ñ c thì gi m k . Cu c s ng theo t vi c a tu i Giáp Tý tuy có nhi u giai ño nkhó khăn nhưng ít kh c c v thân th , có m t m c s ng trung bình hơn là b n ti n. TÌNH DUYÊN: S tu i Giáp Tý có ñau kh nhi u v vi c tình duyên t lúc nh . Tình duyênñư c v ng ch c. Tình duyên ñư c v ng ch c vào năm 30 tu i tr ñi. V v n ñ này có r t nhi ukhe kh t bu i ñ u. S t o l y h nh phúc r t khó khăn. Tuy nhiên ngay bây gi thì ñã hư ng ñư cnhi u êm m trong gia ñình. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì có nhi u thay ñ i v lươngduyên hay ít ra cũng có nhi u ñau kh v ñ àn bà. ðó là nh ng tu i Giáp Tý sanh vào nh ng tháng1, 5, 6, 9, 11 và 12. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng này thì s lương duyên ph i thay ñ i 3l n, ñó là nh ng tháng 5,6 và 9. Và nh ng tháng này thì b n hai l n thay ñ i lương duyên, ñó lành ng tháng giêng, 2, 7, 10, 11 và 12. Ngoài ra n u sanh vào nh ng tháng này thì cu c lương duyêntr nên chung th y, ñó là nh ng tháng 3, 4 và 8. V lương duyên có nhi u khe kh t tùy theo thángsanh c a b n mà t o l y hoàn c nh x y ra trong cu c ñ i. V y b n nên c n nh xem sanh vào thángnào ñ xem cu c ñ i còn có thay ñ i n a hay không. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh v n còn m c trung bình và khó mà lên ñ n t t ñ nh c adanh v ng, n u có cũng ch là m t th i gian ng n ng i, không ñư c v ng ch c và lâu b n. Tuy côngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 1
 • 2. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010danh không sáng t l m, nhưng có nhi u cơ h i phát tri n m nh m . N o có chí sáng su t và bi tnh n ñ nh, gia ñ o tuy có m t vài khe kh t, nhưng sau cùng ñư c m êm , cu c ñ i ít b tr ng i vv n ñ gia c nh, s trùng phùng, ñư c nhi u m n thương, không ñ n n i ph i b n tâm cho l m vv n ñ này.Tu i Giáp Tý hoàn thành s nghi p r t s m, tuy không v ng ch c, có khi l i b s p ñb t ng , nhưng ít ra cũng thâu ñư c nhi u k t qu mong mu n, không ñ n ñ i ph i nghèo túng nhưnh ng k khác. Qua 44 tu i thì s nghi p v ng ch c hơn, còn ph i ch u ñ ng năm 43 tu i n a. Ti ntài liên quan ñ n s nghi p r t nhi u, v n ñ ti n tài cũng thăng tr m l m, tuy có nhi u nhưng l i ravô b t thư ng, không n m ñư c s v ng ch c c a nó. Nh sáng trí mà s nghi p l n ti n tài m i cóñư c như ngày nay. S hoàn thành v ng ch c s nghi p và ti n b c ñi u hòa vào năm 44 tu i. Bâygi hãy còn là m t v n ñ mong manh l m v y. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Mu n làm ăn cho v ng vàng kh i s b th t b i liên miên, làmhao h t ti n b c, làm cho gia c nh thêm ph n túng thi u. S làm ăn cũng liên quan ñ n cu c s ngr t nhi u, cho nên trong v n ñ làm ăn, hùn h p hay t mình ñ ng ra gánh vác. S l a ch n ngư ilàm công hay giúp ñ công vi c cũng r t c n thi t cho s h p tu i, h p tình. Có khi g p tu i k ,b n ph i mang l y th t b i. V y mu n làm ăn cho phát ñ t và thâu nhi u k t qu , b n c n l a nh ngtu i này: Giáp Tý, Bính d n, K T , Canh Ng , Nhâm Thân. NH ng tu i này r t h p v i tu i GiápTý c a b n. Nên tìm nh ng tu i này mà làm ăn thì ph n ch n và phát ñ t m nh m . L A CH N V , CH NG: S l a ch n v ch ng ñư c s ng cao sang quy n quý:Khi yêuthương nhau, ngư i ta không nghĩ ñ n s trùng h p tu i tác, cũng như vi c lương duyên không l ach n, vì vi c v ch ng có liên quan m t thi t ñ n s s ng r t nhi u, n u s l a ch n không ñúng sph i có nhi u kh tâm, s ng m t cu c ñ i b n ti n. B i v y trong vi c lương duyên cũng c n l ach n cho k càng. Nh ng tu i h p v i tu i mình m i làm ăn phát ñ t ñư c, và sau ñây là nh ngtu i trùng h p, có th t o ñư c m t cu c s ng cao sang quy n quý cho b n, ñó là nh ng tu i h pv i tu i Giáp Tý như: Giáp Tý hai v ch ng cùng m t tu i, Bính D n, K T , Canh Ng , Quý H i.Tu i Giáp Tý (gái) làm cho cu c ñ i có nhi u danh giá, nhi u ngư i m n thương, t o cho ch ng cóquy n tư c, v ch ng êm m, nhưng l i hi m mu n con cái. Tu i Bính D n tuy không t o ñư ccon, nhưng hư ng ñư c sang giàu v sau, tu i nh thì có nhi u long ñong, l n m i thành. Tu i KT r t t t cho v n ñ danh v ng, con ñ nuôi, tài l c phát tri n m nh m , s ng cu c ñ i sung túc.Tu i Canh Ng sanh con giá ñ u lòng thì h p, cu c s ng bình thư ng nhưng không ñ n ñ i thi uth n, công danh m c trung bình. Tu i Quý h i thì tánh ngư i v hi n và thông minh, gia ñìnhgiàu có, có ch c ph n, thu n hòa gia ñ o. Trên ñây là nh ng tu i s ng r t h p v i tu i Giáp Týtrong vi c v ch ng.N u b n vì s thương yêu mà l k t hôn v i nh ng tu i này thì ch có m t cu cs ng trung bình mà thôi, ñó là nh ng tu i: Nhâm Thân, M u thìn, Nhâm Tu t, Canh Thìn. Nh ngtu i này tuy ñư c trùng h p ñôi chút, nhưng không hoàn toàn hư ng ñư c phú quý, mà ch có sêm m, ñ ăn, ñ m c mà thôi.Cu c ñ i n u l k t duyên v i nh ng tu i này thì b n s ng m t cu cñ i cơ c c, luôn luôn túng thi u, khong ñem l i m t s m no và sung sư ng trong cu c ñ i, ñó lành ng tu i như t S u, Tân Mùi, Bính Tý.B n c n nên tránh nh ng tu i trên ñây, trong cu c k thôn, hay l a ch n lương duyên, n u không, ñ i b n s c m th y cu c s ng có nhi u ñau bu n,duyên s nghèo nàn quá ñ i.N u g p tu i trùng h p v i tu i Giáp Tý, b n cũng không nên cư i vhay ñ nh vi c lương duyên vào nh ng năm mà b n vào tu i 19, 21, 27, 31, 33 và 39, b n g pnh ng năm này mà dính vi c hôn nhân thì có xui x o, làm ăn có nhi u xung kh c hay thư ng ch uc nh phòng không, g i l , dù có tu i trùng h p cũng b hoàn c nh trên.Tu i Giáp Tý Nam M ng màb n sanh vào nh ng tháng này s có nhi u v , hay ít ra cũng nhi u l n thay ñ i lương duyên, hay ítra cũng ph i có nhi u ñau bu n v tình duyên, ñó là b n sanh nh m nh ng tháng 1, 5, 6, 9, 11 và12. Nh ng tháng này là nh ng tháng nam m ng ña thê hay ñau kh vì ñ àn bà. B n nên nh thángsanh ñ bi t ñư c vi c trên.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 2
 • 3. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG TU I ð I K : Trong s l a ch n hôn nhân, b n mu n không x y ra nh ng chuy nr c r i, hay cu c s ng có nhi u ñau bu n, l ng ñ ng tâm tư, thì nên tránh ñi nh ng tu i như ðinhMão, Quý D u, K Mão, Tân D u. Nh ng tu i này r t ñ i k v i tu i Giáp Tý. N u có s yêuthương nh m l n thì s x y ra c h bi t ly và tuy t m ng b t ng ; v y nên khi l a ch n lương duyên,b n c n nên tránh ñi nh ng tu i ñó, ñ không có s ñ v hay ñau bu n cho cu c ñ i.Tu i Giáp Týñ i k nh ng tu i ðinh Mão, Quý D u, K Mão và Tân d u. Năm nào g p ph i sao h n, ph i cúngsao nh m ngày 18 âm l ch ñ t 22 ng n ñ èn, l y 22 chén nư c l nh vái v hư ng Tây, và tùy theom i năm có m t vì sao mà cúng.N u g p nh ng tu i k trên c n ph i tránh xa hay van vái Ph t,Tr i, nên làm nh ng ñi u phát thi n, nên tu tâm, dư ng tánh, làm phư c ñ c nhi u thì t t. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Giáp Tý thu c m ng kim, tánh ôn hòa và nh n n i,nh ng năm khó khăn nh t mà b n ph i tr i qua, ñó là nh ng năm mà b n v a ñ 20, 24, 25, 29 và30 tu i. Nh ng năm này ch ng nh ng khó khăn v vi c làm ăn, mà gia ñ o hay có s xích mích,tánh tình thư ng sôi ñ ng, không ñ nh ñư c m t ñư ng hư ng hay căn b n cho cu c s ng. B nvư t qua ñư c là m t s may m n cho cu c ñ i, tuy nh ng năm quá nhi u khó khăn, ñau bu n, longhĩ d n d p, b n nh s an i c a b n bè nhi u hơn là gia ñình thân t c. B n nên nh l i, l ykinh nghi m ñó mà làm căn b n cho cu c s ng ngày nay v y. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: B t kỳ ngày nào trong cu c ñ i, không c n ghi rõngày, tháng, b n cũng có th xu t hành ñư c, mà không s tai n n, th t b i hay phát tri n tài l c.Tu i Giáp Tý h p ngày ch n, gi ch n và tháng l . Khi mu n xu t hành b n ph i l a, thí d : 8 gingày 2 tháng 1, ñó là gi ch n, ngày ch n và tháng l v y. C như v y mà làm thì ch c ch nkhôngbao gi b n g p trư ng h p khó khăn c . NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 43 ñ n 44 tu i: Năm 43 tu i g p sao K ðô, h n ñ avõng, trong nhi u năm có nhi u ñau bu n, b nh t t hay tang khó b t ng , c n nh n n i, c u Tr iPh t cho qua kh i tai ương. Năm này có nhi u khó khăn nh t x y ra trong ñ i b n, nên sáng su t vàbình tĩnh trư c m i bi n ñ ng trong gia ñình cũng như v m t xã h i tình c m. Nh ng v n ñ nàythư ng x y ra kho ng gi a năm. Qua 44 tu i thì v ng vàng bù ñ p l i nh ng ñau bu n ñó. Snghi p cũng ti n lên, ti n tài ñ y ñ , gia ñ o tr nên yên hòa, êm m./T 45 ñ n 47 tu i: Hai nămnày, cu c s ng b t ñ u tr i d y và phát vư ng m nh m nh t, ngh nghi p và ti n b c cũng pháttri n m nh m hơn n a, gia ñ o vui tươi, ph n con cái có b nh ho n, hay thay ñ i ngh nghi p, vi clàm, ph n cá nhân có ñau b nh nh vào năm 46 và 47 tu i, m l n ñau n ng vào năm 47. Ngoài ravi c làm ăn, gia ñ o v n ti n tri n ñ u ñ n./T 47 ñ n 50 tu i: Vi c gia ñ o có nhi u bê b i, cánhân thư ng có b nh t t tr m tr ng, n u vư t qua ñư c thì có ph n nh hư ng con cái ph i ch u l y,gia ñ o thư ng có s b t an hơn. Năm 48, t m yên, 49 có nhi u thay ñ i nhà c a hay vi c làm. Vàotu i 47 con cái có thăng quan, t n tư c hay làm nên cơ nghi p./T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th igian này trung bình, ti n b c ra vô ñ u ñ n, không có nh ng s th t b i n a mà ch còn n m l ythành công. Tu i Giáp Tý qua năm 51, 52 tu i con cháu có t n phát, tài l c ñi u hòa, tu i 53 và 54,ph n con cái t n phát m nh hơn, ph n cá nhân trong tình tr ng bình thư ng, cu c s ng không có gìthay ñ i quan tr ng./T 56 ñ n 60 tu i: S này có th bi n ñ i v thân th trong nh ng năm 55-56,hai năm gi ng co v i s s ng. Tuy nhiên nh phư c ñ c gia t c có th kéo dài. Con cháu có ph nphát ñ t t t ñ vào nh ng năm t 55 ñ n 60 tu i. Lúc này ti n b c ít hao h t, vào nhi u ra ít, c nth n cho b n thân vào nh ng năm này.1985 At SuuwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 3
 • 4. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Sanh năm: 1925 ñ n 1985 và 2045: Cung T N. Tr c KIÊN/M ng H I TRUNG KIM (vàng dư ibi n)/Kh c BÌNH ð A M C/Con nhàB CH ð (phú quý) /Xương CON TRÂU. Tư ng tinh CONCHÓ Ông Quan ð ñ m ng: t S u s m ng cu c ñ i,/Bà con hàng h ch ng nh ch ng trông./Anhem sung kh c ch ng g n,/Ngư i dưng giúp ñ thích thân ch ng nh ./Ph ng th c a quý códuyên,/L i danh ñư c chút h o huy n mà thôi./Tánh ngư i chơn chánh th t thà,/Làm ơn cho b nsau mà ph n ngay./B c ti n tr giúp h i vay,/Ăn r i l y dao tr tay ñâm mình./B ng ngư i cũng cótánh linh,/Nghi ai thì có thi t tình ch ng sai./S ph i tu ni m ăn chay,/Không thì kh n o b manggiam c m. CU C S NG: Tu i t S u thu c M ng Kim. Cu c ñ i có nhi u tr m l ng và ch sôi ñ ng t nglúc, su t cu c s ng không bao gi có ñư c nh ng giây phút ngơi ngh v tinh th n. Hoàn c nh làmcho cu c ñ i cũng có nhi u ñau xót kh tâm, nh ng hư ng th b i v t ch t không làm cho conngư i ñư c hoàn toàn ñ y ñ hay ít ra cũng thanh th n v tinh th n. ð i s ng vào m t tình tr ngñ c bi t, tuy có ñôi ph n tho i mái, nhưng không th i gian nào ñư c lâu b n vì m ng s trongm t cung kỳ giao ñ ng mãnh li t, tu i nh ña ñoan, tu i l n l i nhi u lo l ng không bao gi ñư cyên trí mà hư ng thanh nhàn.Tóm l i, cu c ñ i vào tình tr ng như m t tr n cu ng phong gió bãoluôn luôn có trong cu c ñ i mình và ít khi ñư c sóng l ng gió yên.Tu i t S u có m ng giàu,nhưng thư ng hay b th t b i v ngh nghi p thình lình, s hư ng th trung bình t 60 ñ n 65 tu i.Nhưng n u có phúc ñ c thì tăng thêm niên k . TÌNH DUYÊN: T lúc nh cho ñ n khi l n tu i, l ra tu i này ph i yên vui h nh phúc, nhưng l icó nhi u th c m c, v v n ñ ñau xót l m s tr c tr tuy nhiên mu n cho rõ ñư c nh ng di n ti nc a tình duyên, b n cũng nên xem dư i ñây coi có ñúng v i trư ng h p c a b n không, trong su tcu c ñ i, hay s còn thay ñ i n a trong v n ñ tình duyên h nh phúc. S gãy gánh n a ñư ng, sn i ti p l y con ñư ng h nh phúc hay s ng h m hiu có qu nh v i tu i ñ i ch ng ch t lên cao.N ub n sanh vào nh ng tháng này, thì h nh phúc tình duyên c a b n s có ba l n thay ñ i, ñó là nh ngtháng: 5, 6 và 9. N u sanh nh m vào nh ng tháng này thì b n ít l m cũng ph i hai l n thay ñ ilương duyên, ñó là nh ng tháng Giêng, 2, 7, 10, 11 và 12. N u sanh trong nh ng tháng này thì tìnhduyên chung th y, s ng cu c ñ i không có s thay ñ i v ch ng, ñó là b n sanh nh m nh ng tháng3, 4 và 8 v y. Trong cu c ñ i v lương duyên có ba hoàn c nh khác nhau, và s sanh s n cũng tùytheo ñó mà bi t ñư c s thay ñ i lương duyên trong m t cu c ñ i, v y nh ng ñi u k trên ch cch n s không sai, ch y m t ph n nào c . GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o tu i t S u cũng có r t nhi u phi n ph c, nhưng nhs nh n n i và nh n nh c nên s s ng ñ i v i gia ñ o không có gì x y ra làm có th gây nên nhi us kh tâm, ph n con cái có cơ h i phát tri n ngh nghi p, công danh hơn là cá nhân mình. V côngdanh tu i nh cũng có ph n sôi ñ ng ñôi chút nhưng t 38 tr ñi thì l ng xu ng và im l ng khôngcó nh ng phát tri n v v n ñ này. Tu i t S u, có ph n phát tri n công danh v con cháu hơn là cánhân mình, tuy nhiên, không ph i không có, nhưng ch có th có chút ít ñ i ngư i, nh ng conngư i có chút ñ a v trong xã h i là nh ng ngư i ñã có nhi u âm ñ c, nên có phúc ñ c ñ hư ngñư c ph n công danh lên cao c a c con cháu sau này.S nghi p ñư c b n v ng và phát tri n tnăm 32 tu i, trư c th i gian này có s p ñ ñôi l n, nhưng sau ñó thì n m l i ñư c và v sau thì r tv ng ch c hoàn toàn. S nghi p t ñó ñó v sau không g p s lo l ng hay có th b ngăn tr b t ngn a. N u g p trư ng h p mà ngư i v có tu i trùng h p ñư c k theo nh ng ph n dư i ñây s n mph n th ng l i và v ng vàng v ti n c a. Ti n b c tu i này cũng vô ra b t thư ng, nh s khéoléo và sáng su t, ti n tài có ph n vư ng phát m nh vào nh ng năm tu i càng cao. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Trong v n ñ làm ăn b n c n nên l a ch n nh ng tu i có strùng h p v i tu i t S u mà h p tác, hùn h p hay cùng h p tác trong m i công vi c khác mà kh iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 4
 • 5. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010s b th y b i, nh ng tu i này còn giúp b n phát tri n m nh m trong m i khía c nh c a ñ i s ng,ngoài v n ñ ti n b c, công danh và s nghi p có cơ h i t o tác m nh m , ñó là nh ng tu i r t ñ ih p v i tu i b n như tu i: t S u, M u Thìn, và Tân Mùi. Ba tu i này ñ i v i tu i b n r t t t, tìmñư c ba tu i này làm ăn, hùn h p hay phát tri n ngh nghi p thì có nhi u may m n, có cơ h i t oñư c nhi u ti n c a. S nghi p v ng vàng, công danh thành ñ t. L A CH N V , CH NG: Trong vi c xây d ng h nh phúc cũng r t liên quan cho c ñ i s ngvà cu c ñ i c a b n. Con ngư i tuy có s m ng và s di n ti n t ñ t c a nó, nhưng n u g p smay m n có tu i hùn h p trong vi c l a chon h nh phúc hôn nhân cũng ñem l i cho cu c ñ i nhi umay m n, ch ng nh ng hư ng tr n h nh phúc, mà trong vi c xã h i, ti n b c nh hai tu i mà cócơ t o l p ñư c s nghi p vĩ ñ i. N u trong cu c ñ i b n mà l a ch n ñư c nh ng tu i này, thì b ns hư ng ñư c m t cu c s ng cao sang, quy n quý nh t trong ñ i: nh ng tu i mà t S u có th k th p lương duyên r t t t ñ p ñó là các tu i: t S u, M u Thìn, Tân Mùi, ðinh S u, Quý Mùi, KMùi. Nh ng tu i trên ñây ñ u h p v i tu i t S u, và tăng thêm tài l c, công danh l n snghi p.Cu c s ng trung bình là không giàu sang cũng không có nghèo hèn, ch vào m c trungthôi. Khi lương duyên c a b n g p nh ng tu i này, tuy có s h p nhưng không tăng ti n v tài l c,không th nh vư ng v ti n tài ch ñ ăn, ñ m c mà thôi. ðó là tu i t S u k t hôn v i nh ng tu i:ðinh Mão, Quý D u, Canh Thân. Ba tu i này h p v tình c m, ch h p v s yêu thương mà khôngh p v tài l c.Khi ñã g p nh ng tu i này mà b n vì thương yêu ph i k t h p lương duyên, thì cu cs ng b n su t ñ i túng qu n, vi c làm ăn khó khăn. ðó là trư ng hơp mà k t duyên v i nh ng tu inày: K K , Canh Ng , t H i, Tân T , Giáp Tý và Quý H i. Nh ng tu i trên r t kh c v i tu i tS u. Khi k t hôn v i nhau ch s ng trong s nghèo nàn túng thi u khó vư t ñư c lên cao.Trongcu c ñ i b n l i có nh ng năm mà b n không nên cư i v , vì nh ng năm y kh c tu i, n u cư i vthì b n ph i ch u c nh xa v ng, h m hiu, có th cu c hôn nhân không thành và không có h nh phúcñó là nh ng năm mà b n vào nh ng tu i: 17, 23, 24, 35, 41, 47 và 53 tu i. Vì nh ng năm này r txung kh c v i tu i c a b n và không h p cho vi c xây d ng h nh phúc. N u mu n xây d ng h nhphúc ñ i ñ i nên tránh ñi nh ng năm k trên.Theo nh ng tài li u chiêm tinh, khoa h c ñoán lý sthì tu i t S u sanh vào nh ng tháng này có s lưu thê thư ng hay ñau kh v ñ àn bà, ñó là b nsanh nh m nh ng tháng 1, 5, 5, 9, 10, 11 và tháng12 Âm l ch. B n n u sanh vào nh ng tháng nàych c ch n s có r t nhi u v hay thư ng thay ñ i tình yêu h nh phúc. NH NG TU I ð I K : Dư i ñây là nh ng tu i ñ i k cho b n trong vi c k t hôn cũng nhưm i khía c nh làm ăn trong cu c s ng k t hôn thì sanh ra c nh tuy t m ng hay bi t ly, h p tác làmăn thì sanh ra tai n n hay g p c nh xô xát làm ch t b t ñ c kỳ t , ñó là nh ng tu i: Bính D n, NhâmThân, Giáp Tu t, M u D n, Nhâm Tu t và Canh Thân. ðó là nh ng tu i mà t S u ñ i k nh ttrong cu c ñ i. N u cãi s g p nh ng trư ng h p xui x o hay x y ra nh ng vi c không may cho b nth .Khi g p tu i k thì ph i cúng sao gi i h n và c u Tr i cho tai qua n n kh i; tùy theo sao h n c amình mà th p nhan ñ èn, theo phương hư ng. Cúng sao thư ng nh t trong su t th i kỳ b ñ i h nthì s ñư c gi i h n NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i t S u tr i qua nh ng năm khó khăn nh t, có th bb nh ho n, tai n n hay suýt b ch t chóc, làm ăn không ñư c d i dào phát tri n, ñó là nh ng năm màb n vào tu i 22, 26, 28, 31 và 34 tu i. Ngoài ra nh ng tu i k trên b n ñư c vư ng phát v tài l cl n ngh nghi p. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i t S u r t h p ngày l gi ch n và tháng ch n.B n c như th mà xu t hành làm ăn, giao d ch, phát tri n s nghi p, thì mau t n phát, ti n tài cũngthâu ñư c nhi u th ng l i, không s b th t b i hay b thi t h i v ñ i s ng. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 42 ñ n 45 tu i: Trong tu i 42, r t khá và phát vư ng vtài l c, có th sanh quý t . Năm này sanh con gái thì g p s phát tài li n, tu i 42 khá l m, mên tìmwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 5
 • 6. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010cơ h i mà t o vi c làm ăn th ng l i ngay, 43 tu i, tình tr ng s c kh e b y u kém, làm ăn có nhi uth t b i, ñ i k vào tháng 6 không nên ñi xa có tai n n, 44 tu i, tình tr ng gia ñình, s nghi p cóphát tri n ñôi chút v tài l c, nhưng ph n con cháu có s ñau bu n. K tháng 8 có chuy n bu ntrong gia t c, 45 khá t t, ph n tài vư ng phát th y rõ, hào con vui tươi và êm m con cháu có thayñ i vi c làm hay ñư c thăng ch c./T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i có y u v thân th , làm ăn có ti ntri n m nh, tài l c vô nhi u vào nh ng tháng 7 và 8. 47 khá t t, vào nh ng tháng 5 và 7 Âm l ch,48, không ñư c hay và trong gia ñ o hay có chuy n xích mích, ngoài cu c ñ i hay x y ra nh ngchuy n không may m n, có b nh vào mùa ðông. 49 tu i, gia ñ o và cu c ñ i trong tình tr ngtrung bình và 50 tu i có hao h t ti n b c, con cháu ly tán, năm b sao h n l n, ñ phòng b nhn ng.## T 50 ñ n 55: Tu i 50 và 51, êm ñ p ch có b nh ho n hám d a mà thôi. 52 và 53, khôngm y may m n, nhưng tình tr ng gia ñình và ngoài cu c ñ i v n trung bình. 54 và 55 tu i, có nhi unguy c p, n u không có ñ phư c ñ c, s có th t b i, hay nguy hi m cho tánh m ng vào nh ng nămn y, nh t là k Thu ðông./T 50 ñ n 55 tu i: Tu i 50 và 51, êm ñ p ch có b nh ho n hám d a màthôi. 52 và 53, không m y may m n, nhưng tình tr ng gia ñình và ngoài cu c ñ i v n trung bình. 54và 55 tu i, có nhi u nguy c p, n u không có ñ phư c ñ c, s có th t b i, hay nguy hi m cho tánhm ng vào nh ng năm n y, nh t là k Thu ðông./T 55 ñ n 60 tu i: S nh ng năm n y khôngñư c t t l m, ñ phòng m i b t tr c có th x y ra trong gia ñ o và c cu c ñ i, con cháu làm ănkhông ñư c may m n.1986 Binh Dan SANH NĂM: 1926 ñ n 1986 và 2046 Cung KHÔN. Tr c ð NH M ng LƯ TRUNG H A (l atrong lu) Kh c KI M PHONG KIM Con nhà XÍCH ð (cô qu nh) Xương CON C P. Tư ng tinhCON CHIM TR C u Tài, C u Quý ñ m ng : Bính D n cung Kh m l a lư, N u sanh Xuân H m no thanh nhàn.Thu ðông ch ng thu n l i th i, L i sanh c c nh c nên chàng âu lo. S này b t lu n gái trai, Khônngoan mưu trí ít ai thi t thà. Nhưng mà vô s ñàn bà, Th mà s nghi p t tay mình làm. Sanhthành c t cách b n lâu, Gia ñình s nghi p t tay mình làm. Ti n v n ch ng ñ ng an thân, Ch ngb ng trung v n tròn vành m y phân. Ki ng già nhưng l c còn xuân, S năm tu i v n còn n duyên. CU C S NG: Bính D n thu c m ng H a, cu c ñ i có nhi u ưu tư s u mu n, không bao gi cóñư c s an nhàn tư tư ng. Cu c ñ i luôn luôn lo toan và nhi u suy nghĩ. Tuy nhiên Bính D n tuy longhĩ v trí não nhưng sung sư ng v th xác, cu c s ng l i hay thay ñ i. Không bao gi có m tquy t ñ nh d t khoát cho cu c ñ i mình. Vì th thư ng b l i d ng và hay có tánh l t lòng, haythương c m nh ng k sa cơ, giúp ñ nh ng ngư i cô th . Tuy kém khuy t v ti n b c, nhưng r ngrãi t m lòng, bi t thương yêu và hay c m m n gia t c, anh em. Tóm l i, cu c ñ i c a tu i Bính D ntuy có nhi u nghĩ suy hơn. Nhưng không b kh c c v th xác, hay thương m n gia t c, anh em.Tu i Bính D n ch hư ng th ñư c kho ng ñ t 50 ñ n 55 tu i mà thôi, tuy nhiên n u ăn phư cñ c thì Tr i, Ph t ñ và tăng thêm niên k . TÌNH DUYÊN: S Bính D n nói v tình duyên lúc ñ u cũng có nhi u thay ñ i, nhi u ñ v hays u ñau v v n ñ này. Không thoát ñư c c nh ngang trái, phũ phàng trong cu c s ng v tìnhduyên. ð i v i tình duyên càng mang l y nhi u chuy n bu n lòng kh não hơn. S u kh và ñauthương hơn nh ng k khácñó là vào tu i t 20 tr ñi. ð n g n 30 tu i m i ñư c h nh phúc. Duyênn không ñư c tr n v n ph i thay ñ i nhi u l n. N u có h nh phúc thì cu c ñ i cũng ph i nhi um t mát hy sinh nhi u l m m i b o v ñư c h nh phúc ñó. Tuy nhiên, n u tu i Bính D n sanh vàonh ng tháng này thì s thay ñ i l i càng nhi u hơn và t i thi u cũng ba l n thay ñ i tình duyên hayhôn nhân và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 3 và 9 Âm l ch. N u b n sanh nh mwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 6
 • 7. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nh ng tháng này b n s thay ñ i hai l n duyên ph n, ñó là b n sanh nh m nh ng tháng 4, 6, 7, 8, 10và 11 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh nh m nh ng tháng này b n cũng có th hư ng h nh phúc vàsu t ñ i tình duyên không bao gi thay ñ , ñó là nh ng tháng 1, 5 và 12 Âm l ch. Nh ng tháng nàytuy d u s ng có h nh phúc, nhưng thư ng x y ra nhi u b t ñ ng trong gia ñ o. V y b n nên nh l itháng sanh ñ tìm hi u v duyên s c a mình xem còn thay ñ i n a hay không. GIA ð O, CÔNG DANH: V v n ñ gia ñ o, tu i nh có nhi u r i r m, cu c s ng thêm ph nkhó khăn và hay x y ra nhi u chuy n bu n lòng, không bao gi b n c m th y sung sư ng hay tho imái v v n ñ gia ñ o ñư c êm m t m th i trong th i gian b n vào tu i 30 tr lên, nhưng chưach c ñã bình thư ng mãi, trong su t cu c ñ i gia ñ o chưa ch c ñã hoàn toàn yên vui. Công danhkhông nên cao ch vào m c ñ bình thư ng, có th nói là ch gi ñư c danh d cho cu c ñ i mìnhmà thôi, ch không lên ñ n tuy t ñ nh c a v n ñ danh v ng, ñó là s ph n c a b n ph i ch u l y.Không nên ñ t nhi u hy v ng v v n ñ này, c trèo coa thì té n ng ñ y. Cu c s ng c a v n ñdanh v ng ch có th xem cho nó m c ñ bình thư ng mà thôi. C n nh t là gia ñ o, b n ph i c nthân và nh n nh c m i tránh ñư c s ñ v hay nh ng xích mích b t thư ng. S nghi p ñư c v ngvàng nh trí sáng su t và lo nghĩ hoàn thành v i m t th i gian dài hơn 10 năm, ñó là nh ng năm màb n lao tâm kh trí nh t và b t ñâu hoàn thành s nghi p m t cách v ng vàng vào năm b n tu i38. Ti n b c ra vô b t thư ng, làm cũng có khi vô l m ti n, nhưng l i ra như nư c, ti n b c khôngñư c ñi u hòa cho l m, c vô, ra c m ch ng. S n m ñư c ti n c a ph i t 40 tr ñi. S c n m n vàsiêng năng cũng là v n ñ gi l y ti n b c, t o ra ti n b c mà n m ph n v ng ch c c a nó b ng cáchb n ph i c g ng hơn n a. B t ñ u t Bính Ng tr ñi b n m i gi v ng ñư c ti n b c và có thhư ng ñư c m c trung bình cho cu c s ng. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong v n ñ làm ăn hùn h p, b n cũng c n l a ch n ngư i choh p tu i m i có th phát tri n công vi c m t cách mau l ñư c. S phát tri n làm ăn cũng tùy strùng h p m i có th n m l y nhi u may m n và th ng l i. V y b n nên c n l a ch n nh ng tu inày: ðinh Mão, Canh Ng , Quý D u, Giáp Tý. Nh ng tu inày có th giúp b n làm ăn mau phát ñ tvà có thê có nhi u tài l c, n u g p ñư c nh ng tu i này hơp tác làm ăn hay hùn h p trong m i côngvi c khác. L A CH N V CH NG: V n ñ hôn nhân và h nh phúc cũng là m t v n ñ h t s c quantr ng, b n nên c n l a ch n như th nào ñ cho cu c s ng ñư c d dàng và cũng c n cho s pháttri n s s ng c a mình b ng cách làm cho cu c ñ i ñư c sung sư ng hơn. B i v y trong vi c ch nb n và lương duyên và h nh phúc cũng là m t v n ñ h t s c quan tr ng cho cu c ñ i thành cônghay th t b i, sung sư ng hay nghèo kh , ñ u do lương duyên t o thành. Sau ñây là nh ng tu i màb n có th ch n l y, cu c s ng ñư c trùng h p, trong vi c làm ăn mau phát ñ t, vì nh ng tu i nàyr t h p v i tu i b n, ñó là nh ng tu i: ðinh Mão, Canh Ng , Quý D u, t H i, Giáp Tý, Quý H i.K t hôn v i tu i ðinh Mão: B n k t hôn v i tu i ðinh Mão làm cho cu c s ng mau phát tri n,công danh ñư c d dàng và mau lên ñ n cao ñ . K t hôn v i tu i Canh Ng : Có th phát tri n ti nb c m t cách mau chóng. K t hôn v i tu i Quý D u: công danh và s nghi p ñ u lên m t lư t, ñưacu c ñ i ñ n ch giàu sang, phú quý. K t hôn v i tu i t H i: Ch phát tri n công danh, tài l cbình thư ng, con cái ñ nuôi. K t hôn v i tu i Giáp Tý: Có ñ y ñ hào con và hào c a, hai tu i nàyv n lên song song v i nhau. K t hôn v i tu i Quý H i: Ti n b c làm ra mau chóng, nhưng ñư ngcông danh có nhi u tr c tr , hào c a nhi u, hào con l i ít. Trên ñây là nh ng tu i mà b n có th k thôn v i nh ng di n ti n t ng quá như trên. Ph n xã h i và gia ñình ñư c tùy theo hoàn c nh nhưngñ u có th ñư c v n toàn và kh i lo s th t b i não n . Trái l i n u b n k t hôn v i nh ng tu i này,thì b n ch có th s ng ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. ðó là nh ng tu i ch h p v tìnhc m, tài l c không ñư c h p nhi u như các tu i: Bính D n, Nhâm Thân, Tân D u, Canh Thân.Nh ng tu i này n n b n k t hôn thì ch có m t m c s ng trung bình v công danh cũng như v tàiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 7
 • 8. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010l c, mà không ñư c hư ng nh ng c nh sang giàu, ch ñ ăn, ñ m c. N u b n ph i k t duyên v inh ng tu i này, b n ph i s ng m t cu c ñ i khô c c và luôn luôn thi u th n ch ng nh ng v côngdanh không lên cao, ti n b c làm ra r t khó. Không bao gi có th s ng ñư c hoàn toàn ñ y ñ . ðólà b n ph i k t duyên v i nh ng tu i này: M u Thìn, Giáp Tu t. Nhâm Ng . Ba tu i này mà k tduyên thì khó mà thoát kh i c nh b n hàn thi u h t liên miên. V i nh ng năm này là nh ng nămkh c c a b n, b n không nên cư i v hay tính toán vi c hôn nhân, vì n u hôn nhân g p nh ng nămmà có s kh c k thư ng sanh ra c nh ngang trái phũ phàng. ðó là nh ng năm mà b n vào stu i: 16, 22, 28, 34, 40, 46, và 52 tu i. Nên k vào nh ng năm này vì s tu i có nhi u s kh c ktrong ñ i b n. Sanh vào nh ng tháng này tu i Bính D n ph i g p nhi u l n thay ñ i lương duyên,ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9 và 10 Âm l ch. Sanh nh m nh ng tháng này có slưu thê hay lo nghĩ bu n r u v vi c v con. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này r t ñ i k cho tu i b n có th gây ra nh ng cu c s nghư h ng, tuy t m ng, bi t ly và có th làm cho cu c ñ i b5n ph i cam ph n là m t k ñi trong ñêmt i, ñó là khi b n k t duyên hay h p tác v i nh ng tu i này: K T , Tân Mùi, ðinh S u, Tân T ,Quý Mùi, t S u, K Mùi. Nh ng tu i k trên là nh ng tu i ñ i k hi p hôn, cũng như v vi c làmăn. B n c n tránh nh ng tu i này, ñ không mang l y nh ng s u não ñau thương cho cu c s ng.Khi g p tu i ñ i k b n ph i cúng sao h n cho ñúng kỳ, tùy theo năm mà cúng và ph i tu nhân, tíchñ c, thì ñư c gi i h n ngay. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Bính D n có nh ng năm khó khăn nh t, ñó là nh ngnăm mà b n vào s tu i 20, 24, 27, 30, 36 và 42 tu i. Nh ng năm vào s tu i này, ph i c n th nñ phòng, có b nh ho n, tai n n hay x y ra nhi u vi c khó khăn trong v n ñ làm ăn. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Sau ñây là ngày, gi , tháng mà b n xu t hành h pnh t trong su t cu c ñ i cho tu i b n. S c a tu i Bính D n r t h p vào nh ng gi ch n, ngày ch nvà tháng ch n. B t kỳ trong trư ng h p nào hay tháng ho c năm nào b n cũng có th xu t hành vàonh ng ngày ch n gi ch n và tháng ch n c , ch ng nh ng mang nhi u th ng l i mà còn giúp b nthành công trong b t kỳ vi c gì. DI N TI N T NG NĂM: T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 tu i, có th phát tri n v v n ñ tài l c,ph n tình c m cũng vư ng phát m nh b p, v n ñ con cháu trong gia t c ñ u phát tri n lên t t ñ ,có thăng quan t n tư c, hay nhi u hay ñ p v tài l c. Năm 42 và 43 tu i, năm d y ñ y h nh phúc,phát vư ng tài l c và tình c m. Năm 44 và 45 tu i, yên tĩnh, trong th i gian này tài l c ch bìnhthư ng, có b nh ho n, gia ñình h nh phúc yên vui. T 46 ñ n 50 tu i: Vào tu i 46 có thay ñ i vchuy n làm ăn hay trong gia ñ o có ngư i ñi xa, r i b gia ñình, vi c làm ăn v n còn m c ñtrung bình, có th có m t vài thành công nh . Năm 47 và 48 tu i, ñ phòng trong gia ñình có ngư iñau n ng, hay có nhân ñau n ng, vi c làm ăn có ph n ngưng tr . Năm 49 và 50 tu i, gia ñình yênvui, con cháu sum v y nhưng b n thân cá nhân thì có nhi u y u kém, có hao tài vào nh ng nămnày. T 51 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này không thay ñ i l m, ti n b c v n bình thư ng, hayhao tài, t n c a, b nh ho n, nên c n th n nh ng năm này r t nguy hi m cho cu c ñ i b n ñ y.1987 Dinh Meo SANH NĂM: 1927 ñ n 1987 và 2047 Cung KH M. Tr c CH P M ng LƯ TRUNG H A (l atrong lư) Kh c KI M PHONG KIM Con nhà XÍCH ð (cô qu nh) Xương CON MÈO. Tương tinhCON GÀ C u Tài, C u Quý ñ m ng : S này c t cách ngang tàng, Lư trong l a ñ lâu tàn mau nguôi.Gi n ai không th gi n lâu, Ai t i năn n n m tay d u hi n. Xin l i b n ch có phi n, Ít b a d u ng tcó ti n cũng ñưa. S nh bi t ñư c nhi u ngh , Cho nên doanh nghi p t nhiên có hoài. Ra ngoàiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 8
 • 9. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010k m n ngư i thương, K t b n ph n phúc h quên ơn mình. Thương ngư i giúp ñ c a ti n, Ăn r iqu t m ph n li n theo tay. H u v n nh ñ ng cháu con, Ti n v n lao kh ch ng b ng v n sau. CU C S NG: Cu c ñ i c a tu i ðinh Mão không ñư c sáng t v ñư ng công danh, nhưngm c ñ c a s phát tri n công danh khá nhi u may m n. Tu i ðinh Mão hay lo nghĩ nhi u, ít khiñư c th nh thơi v tâm não, cu c s ng luôn luôn có nhi u thay ñ i, không vào m t m c ñ bìnhthư ng, hay lo l ng và thư ng hay n m l y th t b i v ngh nghi p. Không nên có t ái vì cu c ñ ib n th t b i vì t ái ch kh năng có th ñ m b o ñư c cho tương lai và s s ng. Tóm l i: Cu c ñ ituy qua nh ng lúc th t b i khó khăn nhưng s ñư c hư ng h u qu t t ñ p. Tu i th trung bình c atu i ðinh Mão t kho ng 56 ñ n 62 tu i là m c t i ña, nhưng n u làm phư c ñ c thì gia tăng niênk . TÌNH DUYÊN: V tình duyên tu i nh cũng có ñôi l n tr ng i, nhưng ñ u do b n t o ra. Tu iðinh Mão cũng có s ñào hoa nên r t nhi u tình ái. Nhưng k t qu không m y ñem l i cho cu c ñ im t nh hư ng t t ñ p. Cũng có thay ñ i và th t b i v v n ñ này. ð bi t s ph n còn có thay ñ in a hay không b n nên xem dư i ñây nh ng tháng sanh c a b n mà quy t ñ nh cu c ñ i ñ i v itình duyên c a b n v y. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n vào nh ng tháng: 1, 2,3 và 9 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này b n ph i hai l n thay ñ i tình duyên ñó là b n sanhvào nh ng tháng này b n s ñư c hư ng m t cu c tình duyên chung th y ñó là nh ng tháng 1, 5 và12 Âm l ch. B n nên xem theo ñây mà quy t ñ nh cu c ñ i. ðó là s m ng b n ph i ch u l y nh ngcu c s ng như v y. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh ch ñư c sáng t m t th i gian ng n ng i r i t t ph t.Công danh không ñư c lên cao mà ch vào m c ñ trung bình, v gia ñ o ñư c yên hòa vào tu i36 tr ñi, có ít nhi u sóng gió trong cu c ñ i nhưng không ñ n n i mãnh li t l m. Tóm l i: V giañ o ñư c v n toàn, công danh n m trong vùng bóng t i không có cơ h i ñ phát tri n ñư c và cũngkhông ñư c l ng l y cho l m. S nghi p có vài thành công, nhưng m c ñ thành công không hoàntoàn theo d tính và ý ñ nh c a b n ti n b c hay thi u h t, dù r ng b n c s c t o l y nhưng khôngbao gi n m l y cơ h i t o nên m t s vĩ ñ i cho s nghi p và ti n tài, ph i qua tu i 40 hay 41 thìti n tài m i có ph n ch c ch n và thâu nhi u k t qu t t. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong vi c làm ăn b n cũng nên l a tu i cho h p v i tu i mình, thìvi c làm ăn m i phát tri n và ph n ti n b c m i có hy v ng thâu nhi u th ng l i. B n nên ch n l ynh ng tu i này ñ h p tác, hùn h p làm ăn hay trong m i lãnh v c c a cu c ñ i, ñó là nh ng tu ih p v i tu i ðinh Mão g m các tu i: M u Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tu t. Ba tu i này n u g p thì sgiúp b n thành công cu c ñ i ch ng nh ng v ti n b c, công danh mà l n c s nghi p. L A CH N V CH NG: Trong s l a ch n v ch ng cũng c n nên l a nh ng tu i có strùng h p v i tu i mình, m i t o ñư c nhi u cơ h i thu n tiên cho s làm ăn cũng như v s pháttri n công danh l n s nghi p. Trong vi c k t duyên, b n c n nên l a ch n cho ñư c nh ng tu inày: M u Thìn, Nhân Thân, Giáp Tu t. Bính D n. B n k t hôn v i tu i M u Thìn và Nhâm Thân:Cu c s ng có nhi u phát tri n v tài l c cũng như v công danh và s nghi p ñư c thành t u. K thôn v i Giáp Tu t và Bính D n: B n k t hôn v i hai tu i này, phát tri n v tài l c, hào con và hàoc a ñ y ñ kh i ph i lo nghĩ nhi u. N u trong cu c s ng mà b n g p nh ng tu i này thì cu c s ngl n công danh c a b n ch trong m c ñ trung bình mà thôi, ñó là b n k t duyên v i các tu i: KT , Tân Mùi, t H i, t S u. Nh ng tu i này ch h p v i tu i ðinh Mão v ph n tình duyên, ph ntài l c ch vào m c ñ trung bình. Trong vi c lương duyên, b n cũng c n l a ch n cho k càng vìñó r t nh hư ng ñ n cu c s ng và v n m ng c a b n, n u b n k t hôn v i nh ng tu i này b n scó nhi u bu n t i v công danh, ti n b c có nhi u thi u th n và luôn luôn s ng trong c nh ch t v ttúng qu n, ñó là b n k t hôn v i nh ng tu i: ðinh Mão, Quý D u, K Mão. Ba tu i này khôngñư c h p v i tu i ðinh Mão c a b n, nên s khó khăn trên bư c ñư ng công danh, ngh nghi p, tàiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 9
 • 10. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010l c l n gia c nh. Có nh ng năm mà b n không nên cư i v vì trong s k t h p lương duyên b ng p nhi u tr ng i cho ngh nghi p cu c s ng và hơn là v n ñ không ñư c thành công hoàn toàntrong h nh phúc, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 16, 18, 24, 28, 39, 36 và 40 tu i. N u cư iv vào nh ng năm k trên thì có s xung kh c, bu n phi n hay ch u c nh xa v ng. N u b n sanhvào nh ng tháng này, cu c ñ i b n có s lưu thê hay thư ng ñau kh v ñàn bà và r t có nhi u vtrong su t cu c ñ i, ñó là b n sanh nh m nh ng tháng 2, 6, 7, 8 và 9 Âm l ch. N u b n g p nh ngtháng trên, b n s không tránh kh i nh ng trư ng h p như ña thê, ho c có hai giòng con, v.v... NH NG TU I ð I K : Trong v n ñ làm ăn cũng như v vi c k t h p lương duyên hay h ptác v i nh ng tu i này. Vì n u b n k t duyên hay h p tác v i nh ng tu i này b n s ch t s m haythư ng x y ra c nh bi t ly, th t b i liên t c cho cu c s ng c a mình, ñó là nh ng tu i ñ i k v itu i b n, như: Canh Ng , Bính Tý, Nhâm Ng , Giáp Tý: nh ng tu i k trên không ñem l i cho cu cs ng nhi u hay ñ p mà trái l i r t kh c k v i tu i c a b n v y. Trong vi c lương duyên n u g ptu i k ph i âm th m mà k t hôn và ngư i con gái ph i t hi n mình cho ngư i trai. N u trong slàm ăn g p tu i k ph i xa lánh hay ph i làm phư c cho nhi u. N u trong gia ñ o g p tu i k ph icúng sao cho c hai tu i thì ñư c gi i b t h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Có nh ng năm mà tu i ðinh Mão ph i qua nhi u giaiño n khó khăn nh t, làm cho cu c ñ i b n ph i có nhi u th thách trong ñau bu n và ph i n mnhi u th t b i chua cay trong cu c s ng, nh ng năm mà tu i b n vào tu i 24, 26, 30, 34 và 38tu i. Nh ng năm này b n ph i tr i qua nhi u giai ño n thăng tr m, ñ i s ng không ñư c nhi u hayñ p cho l m. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Trong tu i ðinh Mão ph i xu t hành và r t h p v inh ng ngày ch n, tháng ch n và gi l , trong khi xu t hành c n ph i tính toán k lư ng và ph iñúng v i nh ng trư ng h p ngày gi và tháng trên, b n s không s mang l y s th t b i mà trái l is thành công m i v ng ch c thâu ño t ñư c nhi u k t qu trong cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 21 ñ n 25 tu i: 21 tu i còn nhi u lo phi n v gia ñ o công danh,s không ñư c nhi u may m n cho l m v v n ñ này, c n th n cho l m m i tránh kh i ñư c tain n vào nh ng tháng 3 và 4. Năm 22 và 23 không có nhi u hay ñ p v gia ñ o, nhưng l i hay ñ pv v n ñ ti n b c, có th phát tri n v s nghi p ñư c. Năm 24 và 25 tu i, c n th n v con cái, cóth thành công to v ngh nghi p l n tài l c nhưng 24 còn x u, tu i 25 m i th t t t. T 26 ñ n 30tu i: Tu i 26 có ñau b nh, nh ng công vi c làm ăn hay b ngưng tr , nên dè d t và sáng su t ñtránh nh ng ñ v . Tu i 27 tình tr ng v n trong m c ñ bình thư ng, có k tháng 10 và 11, 28tu i không ñư c hay ñ p cho l m, c n th n vi c làm ăn, 29 và 30 tu i công vi c làm ăn có t n phátñôi chút, nhưng gia ñ o không ñư c yên vui êm m. T 31 ñ n 35 tu i: Vào 31 tu i, năm quá x u,b n c n th n t t c m i công vi c t bên trong ñ n bên ngoài. 31 tu i, năm xung kh c tu i, nhưngm i vi c làm ăn ñ u thành công to tát, tài l c vào nhi u, không b sa sút v vi c gia ñ o, 33 và 34tu i, tình tr ng gia ñ o yên tĩnh, nhưng có th c m c ñôi chút v làm ăn, tu i 35 cơ th s ng ñư c annhàn, tâm trí ít lo nghĩ hơn nh ng năm trư c. T 36 ñ n 40 tu i: Tu i 36, có thay ñ i chuy n làmăn hay thay ñ i nhà c a hay ngh nghi p, 37 và 38 tu i, có nhi u hay ñ p trong m i lãnh v c cu cñ i, thành công to v tài l c, con cái ñư c nhi u s may m n, 39 và 40 tu i cho ñ n su t cu c ñ icó tri n v ng t t ñ p v tài l c l n tình c m, cu c s ng trên trung bình cho ñ n già.1988 Mau Thin SANH NĂM: 1928 ñ n 1988 và 2048 Cung LY. Tr c THÂU M ng ð I LÂM M C (câyr ng l n) Kh c ð I TR CH TH Con nhà THANH ð (trư ng m ng) Xương CON R NG.Tư ng tinh CON QUwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 10
 • 11. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ph t ñ m ng : ðoán xem s m ng tu i này, Tu i cùng v i m ng thu n hoà tương sanh. S nhưcây trái n ñua, Nhưng mà b kh c vì sanh l i mùa. Mùa Xuân vư ng tư ng phát tài, Mùa H giàucó muôn ngàn c c thân. Anh em cô bác ch ng g n, Ngư i dưng giúp ñ ân c n ñ ta. Tu i sanh bi tñ ng nhi u ngh , Phiêu lưu x khác xa quê ông bà. Có tài có ñ c trong tay, Xuân xanh th t b i, saunày thu n hưng. Lòng ngay th ng m i hay, Ph t Tr i dòm ngó có ngày làm nên. CU C S NG: Tu i M u Thìn cu c ñ i không ñư c m y b ng ph ng, nghĩa là hay lên cao vàcũng hay b xu ng th p m t cách b t ng . Tu i nh thư ng có ñau b nh. V n ñ phát tri n snghi p, công danh không có nhi u may m n l m, cu c s ng ch vào m c ñ trung bình, không quágiàu sang phú quý, nhưng cũng không quá thi u th n. Cu c ñ i vương nhi u phi n lu trong lòngb i tình yêu, h nh phúc hơn là v n ñ công danh và s nghi p. Tóm l i, cu c ñ i b n tuy gi m lênchông gai nhi u, nhưng s ñư c nhi u sung sư ng h u v n, có th mang l y nhi u ngu n l i to tátv trong tay b n. Tu i M u Thìn h p v buôn bán, giao thương, không h p v công danh hay m iv n ñ khác. S hư ng th trung bình t 52 ñ n 59 tu i là m c t i ña. Nhưng n u có phúc ñ c thìñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: Bao gi tu i M u Thìn cũng ñư c tr n v n v v n ñ tình duyên, dù có x y ranh ng th c m c, nhưng th c ra do b n quy t ñ nh, ch luôn luôn không ph i do m t ngư i ñàn bàgieo l y m i th c m c cho ñ i b n. S x y ra h i lúc nh tu i, ch ng qua là b n mu n ñùa v i v nñ tình yêu mà thôi. Tuy nhiên khi ñã t o ñư c h nh phúc, b n ñư c s êm m c a gia ñình, s tr nv n và trung thành c a tình yêu. V y b n nên xem dư i ñây b n sanh vào tháng nào ñ bi t trongv n ñ tình duyên c a b n có s thay ñ i hay không. N u b n sanh vào nh ng tháng này, trong ñ ib n s có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 5, 7, và 11 Âm l ch.N u b n sanh vào nh ng tháng này thì s có hai l n thay ñ i tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ngtháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này trong ñ i b n s ng hoàn toành nh phúc, ch m t v m t ch ng mà thôi, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 9 và 10 Âm l ch. Trênñây là b n nh n xét cu c ñ i b n trong nh ng tháng sanh, ñ hi u ñư c tu i b n s thay ñ i m y l nvi c tình duyên trong su t cu c ñ i. B n hãy nh b n sanh vào tháng nào, và tùy theo ñó mà bi tvi c thay ñ i tình duyên c a mình. GIA ð O, CÔNG DANH: V công danh không hoàn toàn thành công h n mà ch có nh ngthành công t m th i trong cu c ñ i b n mà thôi. N u không phát tri n ñư c v công danh, b n cũnglà ngư i có ch c ph n trong xã h i. V gia ñ o tu i 30 còn vư t nhi u khó khăn cho ñ n khi b nqua 34 tu i, gia ñ o m i êm m, và b t ñ u t 39 tu i tr ñi, thì trong gia ñ o hoàn toàn êm m vàh nh phúc, ch có gia t c có nhi u sôi ñ ng mà thôi. ðư ng công danh có ph n sáng t lúc b n ñ nth i kỳ mà tu i b n vào 27 ñ n 34 tu i, trong th i gian vào lúc 39 tu i, b n ph i có chuy n lo r uv gia ñ o ñôi chút r i m i ñư c m êm luôn. S nghi p b t ñ u v ng ch c vào năm b n vào tu i39 tr ñi, c g ng thì s thành công vĩ ñ i v s nghi p trong năm này; c n th n và sáng su t ñ t ocho cu c ñ i m t s nghi p v ng ch c, ti n tài thì s nghi p lên cao, và cũng b t ñ u t 39 tr ñiv n ñ ti n tài th t ra h t s c kh quan và có th lên ñ n m c ñ th t cao làm cho s nghi p ñãv ng ch c càng b n v ng hơn n a. Tóm l i: S nghi p và ti n tài v n ñi song song v i nhau và sphát tri n m nh m và v ng ch c nh t vào năm b n vào tu i 39 tr ñi. TU I H P CHO LÀM ĂN: B n mu n có m t s v ng ch c trong v n ñ s nghi p và ti n tàivà s làm ăn kh i ph i b v p ngã trên cu c ñ i, b n c n ph i l a ch n tu i tác cho trùng h p v itu i c a b n m i có th không mang l i nh ng th t b i hoàn toàn trong cu c ñ i, có nhi u khi g pnh g tu i không h p v i tu i b n s nghi p ph i hoàn toàn b ñ v . V y trong công vi c làm ăn vàphát tri n s nghi p, hùn h p, phát tri n kh năng ngh nghi p b n c n l a nh ng tu i K T , QuýD u, t H i, ðinh S u. Nh ng tu i này là các tu i r t h p v i tu i M u Thìn trong b t c m i khíac nh trong cu c ñ i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 11
 • 12. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L A CH N V CH NG: Trong vi c k t duyên ñ t o l y h nh phúc cho cu c ñ i, b n cũngc n nên l a ch n tu i tác, ñ cho hai tu i gi a v ch ng h p nhau m i có s hòa thu n, vui v y làmcho cu c s ng thêm ph n t t ñ p. S phát tri n tài l c và s nghi p có ñư c hay không cũng do haitu i v ch ng có ñư c h p nhau không. N u g p nh ng tu i k cu c s ng không ñư c hoàn toànêm m, s phát tri n ngh nghi p càng tr nên ph c t p và khó mà xây d ng ñư c s nghi p càngtr nên ph c t p và khó mà xây d ng ñư c s nghi p sau này. Và sau ñây là các tu i có th giúpb n thành công v vang trên cu c ñ i, ñó là các tu i K T , Quý D u, t H i, ðinh S u, ðinhMão, t S u. Nh ng tu i này r t t t và h p v i tu i M u Thìn. B n k t hôn v i tu i K T và QuýD u, b n ñư c hư ng m t cu c s ng ñ y ñ và no m, con cái ñ nuôi, gia ñình h nh phúc. B n k tduyên v i t H i, ðinh S u, cu c s ng s ti n tri n v công danh, ti n b c làm ra mau chóng, concái v a ñ nuôi. B n k t duyên v i ðinh Mão và t S u, cu c s ng luôn luôn dư d , ti n b c d idào, công danh và s nghi p lên cao. ðó là các tu i mà b n k t duyên, s có s thành công trongcu c ñ i b n. Trong cu c ñ i n u b n k t duyên v i nh ng tu i này, b n ch phát tri n ñư c snghi p ñ n m t m c ñ trung bình mà thôi, vì nh ng tu i này ch h p v tình duyên mà không h pv ñư ng tài l c, ñó là các tu i: M u Thìn, ñ ng tu i b n. Canh Ng , Giáp Tu t, Bính Tý. Nh ngtu i này ch có tình yêu thương mà không thu n v ñư ng tài l c. Sau ñây là nh ng tu i mà n u b nk t duyên thì lâm vào c nh nghèo kh túng b n, gia ñ o luôn luôn không có nhi u may m n, sphát tri n s nghi p luôn luôn b tr ng i, ñó là các tu i: Nhâm Thân, M u D n, Giáp Thân, BínhD n. Các tu i này ch ng nh ng không thu n v ñư ng tình duyên mà c v ñư ng tài l c. Nh ngnăm mà b n vào s tu i này, b n không nên tính chuy n lương duyên hay k t duyên, vì l nămc a tu i b n b xung kh c n ng n , n u k t duyên vào nh ng năm này b n s b xa v ng, bu n t vàcó th ñau kh nhi u vì ñàn bà, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 18, 24, 39, 36, 42, 48, 54tu i. Nh ng năm mà b n vào s tu i trên k k t duyên. Nh ng b n thu c v tu i M u Thìn, sanhvào nh ng tháng này có s lưu thê hay ña ñoan v vi c v con, ñó là nh ng b n sanh vào nh ngtháng 3, 4, 5, 6 và 11 Âm l ch. B n sanh vào nh ng tháng này ch c ch n b n s có nhi u v haytình yêu ho c cũng ch u quá nhi u ñau kh vì ñàn bà. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này r t ñ i k v i tu i M u Thìn, n u k t duyên hay h ptác làm ăn phát tri n cơ nghi p s ph i ph m vào nh ng xung kh c quan tr ng, có th tuy t t , tuy tm ng hay bi t ly gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: Tân Mùi và Quý Mùi, hai tu i này hoàn toàn xungkh c quan tr ng v i tu i M u Thìn. Trong v n ñ tình duyên khi g p tu i ñ i k không nên cư i h ilinh ñình. Vi c làm ăn n u g p tu i ñ i k nên cúng ki n Tr i Ph t. Trong gia ñình n u g p tu i ñ ik ph i cúng sao cho c hai ngư i, thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i M u Thìn có nh ng năm khó khăn nh t trong cu cñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 25, 29, 34, 37 và 42 tu i. Nh ng năm này b n nên c nth n v m i công vi c, v cá nhân cũng như v gia ñ o, hãy ñ phòng m i b t tr c và vi c làm ăn,coi ch ng hao tài t n c a, hay trong gia ñình có ñau b nh, tang khó, ñó là k t qu c a nh ng nămkhó khăn nh t trong cu c ñ i b n v y. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i M u Thìn thu n vào nh ng gi l , ngày ch n vàtháng l , có th xu t hành ñi xa, làm ăn, hùn h p hay phát tri n v s nghi p, có th ñem nhi uth ng l i to tát. Xu t hành ñúng ngày gi và tháng nói trên, s không bao gi mang l y th t b i chocu c ñ i b n. DI N TI N T NG NĂM: T 29 ñ n 30 tu i: 29 tu i s có nhi u may m n t o l y ñi u ki nti n lên trên bư c ñư ng công danh và s nghi p, nh t là tháng 8 tr lên s có m t vài thành côngtrong cu c ñ i. 30 tu i, có tr ng i l n vào tháng Giêng và Ba, nh ng tháng khác ñ u êm ñ p vàbình thư ng. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i yên tĩnh, công vi c làm ăn bình thư ng, k ñi xa vào tháng6, ñ phòng trong gia ñ o có ngư i ñau b nh. 32 tu i, thành công to v cu c s ng và tài l c, có thwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 12
 • 13. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hư ng ñư c nhi u may m n vào nh ng tháng 3 và 4. 33 tu i, có nhi u d p may m n vào ñ n chob n v ñư ng công danh cũng như v s nghi p. 34 tu i hay ñ p v gia ñình nhưng không hay ñ pv tài l c. 35 tu i, khó khăn, vư t qua nh ng năm này b n có th thành công nhi u v tài l c. T 36ñ n 40 tu i: 36 tu i hơi khó khăn v tài l c, ti n b c hao h t và có th mang l y bu n phi n vàonh ng tháng 6 và 7 Âm l ch, nh ng tháng khác yên t nh. 37 và 38 tu i, làm ăn không có nhi u maym n, v n mang l y th t b i, không nên làm ăn l n vào nh ng năm này. N u không s nghi p s bñ v b t ng . 39 và 40, hai năm nhi u ñau xót c n c n th n hơn n a trong t t c m i v n ñ , khôngnên ñi xa hay xu t hành vào nh ng tháng ch n s b tai n n. Năm 40 tu i càng nguy c p hơn v giañ o, s phát tri n làm ăn b ng ng tr , nên dè d t cho l m. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i giannăm năm này có th t m yên v m i vi c, gia ñình không có nhi u r i r m, tâm trí ñư c yên tĩnhñôi chút, nh ng năm này cũng nên c n th n cho l m v thân th và v t t c . T 49 ñ n 50 tu i: Slàm ăn s có k t qu mau chóng, trong gia ñình con cháu ñư c êm m thu n hòa, tuy v y vào tu i47 hay ñau b nh. Nh ng năm này r t ñ i k mùa ñông, nên c n th n gi gìn s c kh e. Không nênt o thêm nhi u r c r i, c phát tri n t m thư ng kh năng ngh nghi p, ñ n m v ng l y s maym n c a mình.1989 Ky Ty SANH NĂM: 1929 ñ n 1989 và 2049 Cung C N. Tr c KHAI M ng ð I LÂM M C (câyr ng l n) Kh c ð I TR CH TH Con nhà THANH ð (trư ng m ng) Xương CON R N. Tư ngtinh CON KH Ph t ñ m ng : K T cung C n t t thay, M ng M c cây l n m c ngay gi a r ng. ðông Xuânthu n s quá ch ng, Có k tư i nư c vua chân lâu tàn. H Thu là l i s chàng, L i sanh c c nh cnên ñành kh thân. S ngư i ch t h t m y l n, Qu i nhơn ñ m ng m i hòng kh i nguy. H n xưav t v long ñong, T i h i v n cu i m i mong th nh hưng. Cu c ñ i có l m cát tư ng, Không thì v tv ch u ñư ng linh ñinh. T o nên gia nghi p sau n y, Nh Tr i Ph t ñ có ngày làm nên. CU C S NG: Tu i K T cu c ñ i l m chông gai, g p r t nhi u nh ng tai n n trong cu c ñ i,ch ng nh ng lo l ng v ti n b c mà cu c ñ i có nhi u kh tâm và nhi u lo nghĩ hơn. Cu c ñ i tuysung sư ng v th xác nhưng lo nghĩ v tâm trí, nhi u khi có nhi u s chán n n vì cu c ñ i nhi ur i hơn may c a mình. Nhưng b t ñ u t tu i 38 tr ñi thì cu c s ng có ph n sung túc, sau m t th igian trong cu c ñ i ch u nhi u th t b i n ng n . Cu c s ng r t ph c t p, không có ch ñ nh rõ r t,nên thư ng hay b tr ng i v v n ñ ti n b c. Tu i K T v i m t cu c s ng bôn ba và có óc t l pt tu i nh , không bao gi b ki m ch tư tư ng, cu c s ng h t s c kh c c v tâm trí, nhi u lo l ngvà cũng n m nhi u thương ñau cho cu c ñ i, sau nhi u năm liên t c. Tóm l i, tu i K T nhi u ñaukh trên cu c ñ i v m t tình c m cũng như v tài l c, b t ñ u t 38 tu i tr ñi m i tho i mái m ian tâm ñư c. Tu i K T tánh tình tr m l ng và không ch u áp l c kh ng khái nhưng r t thành th tvà hay thương yêu k cùng c nh ng . S không ñư c giàu sang, phú quý mà trong m c s ng bìnhthư ng cho ñ n su t cu c ñ i. S hư ng tho trung bình t 56 ñ n 65 tu i là m c t i ña. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i K T có nhi u thay ñ i hay ít ra cũng kh tâmnhi u v v n ñ này. Cu c ñ i qua nhi u cu c tình duyên ngang trái, tuy nhiên ñó không ph i là do gia ñình h nh phúc gây ra mà do s nhi u ham mu n c a mình. ð i v i v n ñ tình ái c a tu iK T có nhi u kh tâm hơn thư ng x y ra nh ng chuy n bu n bã trong lòng. ð bi t cu c ñ i b ncó bao nhiêu l n thay ñ i v tình duyên trong su t cu c ñ i, b n nên xem nh ng tháng sanh c a b nsau ñây, cu c ñ i c a b n ph i ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 5, 7 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây b n s có hai l n thayñ i tình duyên trong cu c ñ i, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 3, 4, 8 và 10 Âm l ch. Và n u b nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 13
 • 14. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010sanh vào nh ng tháng sau ñây cu c ñ i b n s hư ng ñư c h nh phúc và trong v n ñ tình duyênb n không có thay ñ i, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 9 và 12 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di nti n c a cu c tình duyên qua nh ng tháng sanh c a tu i K T . B n nên xem và nh l i tháng sanhc a mình ñ quy t ñ nh cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: B n ñang s ng m t ñ i s ng t l p, và hoàn toàn tin tư ng vào khnăng c a mình, ñư ng công danh thư ng có nhi u tr c tr , nhưng s b n không ñ n n i nào. Côngdanh b t ñ u lên cao vào nh ng năm t 36 tu i tr ñi. Tuy không nên lên ñ n tuy t ñ nh c a danhv ng, nhưng chính b n là ngư i ñư c tên tu i và nhi u k chú ý và tán thư ng. V gia ñ o, tuy cónhi u n i kh tâm hay th c m c, nhưng nh s khéo léo c a b n mà gi ñư c th bình thư ng. V nñ này b n nên c n sáng su t hơn n a, ñ kh i ph i lo l ng thêm v gia ñ o ñ có cơ h i phát tri ncông danh. Cu c ñ i l m kh tâm v v n ñ s nghi p tuy có bao nhiêu lo l ng, s u ñau cho ñ nnay, s nghi p c a b n v n chưa hoàn thành h n. Và cũng b t ñ u năm 38 tu i tr ñi, b n có thhoàn thành ñư c s nghi p c a cu c ñ i, v ti n tài ñã qua bao nhiêu l n s p ñ r i, và cho ñ n bâygi b n cũng chưa h n ñã t o ñư c theo ý mu n, và t o cho v n ñ này ñư c tr n v n và dư d hơn.Ti n b c có th vào m t m c ñ trung bình, v a ñ mà thôi. Cu c ñ i b n ch c ch n không baogi ñư c sang giàu, phú quý ñâu, ch có th no m là m t vi c hân h nh l m, b n nên ñón nh n sph n và an lòng v i cu c s ng ñ nh m nh c a mình. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong công vi c làm ăn ñ hoàn thành s nghi p, t o l y ti n tài,b n cũng c n l a ngư i cùng h p v i tu i c a mìuh. N u g p tu i xung kh c s làm ăn ch ngnh ng không thâu ñư c nhi u k t qu mà trái l i còn mang vào nhi u th t b i cay ñ ng cho mình.Cho nên n u b n mu n tránh nh ng s ñ v cho cu c ñ i b n, nên l a nh ng tu i dư i ñây màlàm ăn, hay c ng tác làm ăn, ñó là nh ng tu i h p v i tu i b n như: K T ñ ng m t tu i, CanhNg , Nhâm Thân, t H i. Nh ng tu i trên ñây r t h p và t t v i tu i K T trong m i s làm ăn,buôn bán hay t t c v n ñ ti n b c, b n nên h p tác hay c ng tác v i nh ng tu i này, cu c s ng dt o ñư c ra ti n b c và công danh. L A CH N V CH NG: Trong vi c l a ch n lương duyên, b n nên tìm nh ng tu i h p và t tkhông kh c v i tu i b n, vì hôn nhơn h nh phúc là vi c quan trong cho cu c ñ i. N u b n trong sk t duyên không trùng h p v tu i tác, cu c ñ i b n s ñi xu ng, không thúc ñ y ñư c s s ng lêncao, làm cho cu c ñ i luôn tình tr ng túng qu n, thi u kém luôn. V y trong s kêt duyên b n nênch n l a nh ng tu i sau ñây ñ xây d ng hôn nhơn và t o ñư c m t cu c s ng khá phong lưu vàñ y ñ , ñó là nh ng tu i, có th làm cho b n t o l y m t s nghi p mau chóng trong cu c ñ i nhưcác tu i: K T ñ ng m t tu i, Canh Ng , Nhâm Thân, t H i, Bính Tý. B n k t duyên v i tu iK T . Cu c ñ i b n ñư c s ng cao sang, con cái v a ñ . B n k t duyên v i tu i Canh Ng . ðư cs ng m t cu c ñ i sang c và h nh phúc hơn. B n k t duyên v i tu i Nhâm Thân, H i. Làm chocu c s ng b n tr nên giàu sang phú quý. B n k t hôn v i tu i Bính Tý. Cu c ñ i b n ñư c nhi umay m n và t t ñ p hơn. Trên ñây là nh ng tu i mà b n k t duyên r t t t và h p v i cu c s ng c ab n v y. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y b n s ch có m t cu c s ng trung bình mà thôi. B nkhông phát tri n m nh m ñư c kh năng ngh nghi p cũng như v ñư ng tài l c, ñó là b n k t hônv i tu i: Giáp Tu t, M u Thìn, ðinh H i. Ba tu i n y b n k t hôn s th y ch có m t cu c s ngtrung bình mà thôi. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y cu c s ng c a b n tr nên quá th p kém,cu c ñ i ch trong vòng túng qu n, khó thành công trên t t c m i m t trong cu c ñ i, ñó là b nk t hôn v i các tu i: Tân Mùi, ðinh S u, Quý Mùi, t S u. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y,b n làm ăn s th y khó khăn, m i vi c ñ n tr nên r c r i và vi c làm ăn không bao gi có cơ h iphát tri n n i. ðó là các tu i kh c v i tu i b n trong m i khía c nh c a cu c ñ i. Có nh ng năm màb n không nên cư i v , lu n vi c v con cũng không thành hay ñã thành thì mau b xa cách ñ v ,ñó là nh ng năm mà b n vào các tu i: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tu i, vì nh ng năm này k hi pwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 14
 • 15. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hôn, n u cư i v vào nh ng năm mà b n vào s tu i trên thì có vi c bu n bã v sau, hay gãy gánhn a ñư ng. Sanh vào nh ng tháng này tu i K T có s lưu thê hay ña ñoan v vi c v con, ñó làb n sanh vào nh ng tháng 3, 4, 5, 6, 7 và 12 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này, s b n ph i g pnhi u thê thi p hay ph i có nhi u v , nhi u cu c tình duyên danh d , v.v... NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này r t ñ i k v i tu i K T , khi k t hôn hay h p tác làmăn b n s b th t b i hoàn toàn và có th tuy t m ng hay sanh ra c nh bi t ly vào gi a cu c ñ i, vìtu i K T quá xung kh c và không bao gi có s trùng h p v i nh ng tu i này, ñó là các tu i: QuýD u, M u D n, K Mão, t D n, ðinh Mão, Bính D n, Tân D u. Nh ng tu i này r t tương ph n vàxung kh c v i tu i K T , trong vi c làm ăn hay k t duyên nên tránh thì t t. Vi c làm ăn khi g ptu i k không nên hùn h p hay c ng tác s có thi t h i; vi c v ch ng khi g p tu i k không nênlàm l hôn ph i linh ñình; trong gia ñình có tu i k ph i cúng sao gi i h n cho ñúng năm, ñúngtháng và ph i tùy theo sao h n h ng năm, mà cúng ki n thì ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Sau ñây là nh ng nh n xét tu i K T qua nh ng năm khókhăn, làm ăn có nhi u tr ng i, ti n b c khó khăn, gia ñình xào xáo hay cu c ñ i thư ng g pchuy n không may. Tu i K T ph i qua nh ng năm khó khăn nh t là nh ng năm mà b n vàotu i 24, 26, 28 cho ñ n 35 tu i. Tu i K T ph i tr i qua nhi u khó khăn trong su t th i gian này,su ñó m i có th phát tri n ñư c s nghi p. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i K T xu t h nh làm ăn hay phát tri n cơnghi p xã giao r t thu n l i, n u xu t hành vào nh ng ngày ch n, gi ch n và tháng ch n. Xu thành theo nh ng gi , ngày và tháng k trên ch c ch n là b n không n m l y th t b i mà có nhi uthành công hơn. DI N TI N T NG NĂM: T 28 ñ n 35 tu i: Năm 28 tu i, có thành công ñôi chút v nghnghi p, ti n b c d ch u hơn các năm khác, có th phát tri n ñư c ngh nghi p và hoàn toàn ñư cs giúp ñ c a b n bè. Năm 29 và 30 tu i, b n có th t o ra r t nhi u tài l c và phát tri n trên slàm ăn. Năm 31 và 32 tu i, hai năm vư t qua khó khăn, thâu ño t nhi u k t qu vĩ ñ i trong cu cñ i, nhưng vào năm 32 tu i k tháng 6 và 8 Âm l ch, có hao tài hay g p tang môn trong gia ñ o. 33tu i hoàn thành cơ nghi p, tu i K T r t t t ñ p và tròn v n trong năm này ch có ñ phòng vàotháng ch p có ñau b nh hay trong trong gia ñ o có ngư u b nh ho n. Năm 34 tu i, nhi u t t ñ ptrong nh ng tháng 4 và 6 Âm l ch, ngoài ra nh ng tháng khác bình thư ng. Năm 35 tu i có tri nv ng làm ñư c công vi c, b n nên c n th n cho l m v cá nhân và ph i nh n nh c trong gia ñ o. T36 ñ n 40 tu i: kho ng th i gian này có nhi u tai bi n nh t vào tu i 36. B n có thê hao h t v ti nb c và có th mang l y ñau b nh trong năm này. 37 tu i không ñ phòng thì có nhi u th t b i. Năm38 tu i, không ñư c hay l m cho m i công vi c làm ăn, nên c n th n trong m i vi c ñi xa. Năm 39và 40 tu i, có th t m thành công v m i phương di n và lãnh v c cu c ñ i nhưng ñư ng tài l c r tkém. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i gian t 41 ñ n 45 tu i s có nhi u tài l c, ñư c hư ng thú annhàn vào nh ng năm này, nhưng nên th n tr ng vi c gia ñ o. Nh ng năm này b n nên c n th n vàph i bi t s ph n, vi c làm ăn không nên phát tri n m nh m và vi c công danh, ngh nghi p cũngph i gi gìn cho l m. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian t 46 ñ n 50 tu i, tuy s ng thi u th n vv t c t, nhưng tinh th n hay thư ng lo nghĩ và có th làm cho ngh nghi p lu m không hoàn toànthâu ño t nhi u th ng l i. Cu c s ng tr l i bình thư ng không có gì sôi ñ ng ñáng nói.1990 Canh Ngo SANH NĂM: 1930 ñ n 1990 và 2050 Cung ðOÀI. Tr c MÃN M ng L BÀNG TH (ñ tñư ng ñi) Kh c TUY N TRUNG TH Y Con nhà HUỲNH ð (cô qu nh) Xương CON NG A.Tư ng tinh CON VƯ NwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 15
 • 16. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ph t ñ m ng : Canh Ng s m ng như v y, ð t ñư ng l muôn ngàn ngư i ñi. Thu n sanhsung sư ng lo gì, Tháng ch p tháng chín không thì tháng ba. ð ng sanh sáu tháng ăn hòa, Cũngnh ơn ñ c ông cha ñ dành. Thu ðông l i s gian lao, Mùa Xuân D n Mão bi t bao kh rày. Snày thân t l p thân, ðư c ngư i giúp ñ có ph n làm nên. L c cao như núi Thái Sơn, Cơ mưukhéo léo ch ng h ai hay. L p nên cơ nghi p s này, K t v n gi a m i ñư ng ñ ng nên. CU C S NG: Tu i Canh Ng , cu c ñ i có nhi u ngang trái, không t o ñư c nhi u phúc ñ c.S s ng luôn b ñ o l n v gia ñình cũng như v vi c làm ăn, có th mang l y nhi u thương ñau vàotu i nh , không thành công hoàn toàn v v n ñ danh v ng, s có nhi u tri n v ng k t qu v tài l cvà tình c m. Vào tu i 30 tr ñi m i hư ng ñư c m t cu c s ng kh dĩ làm cho gia ñình ñư c mêm, hư ng hoàn toàn nh ng tình thương m n c a gia t c. Tóm l i, tu i Canh Ng cu c ñ i lúc nhnhi u ñ o l n và sôi ñ ng. ðư c êm m và hư ng nhi u tình thương c a gia ñình h nh phúc b t ñ u vào tu i 31 s p lên, và cũng b t ñ u t ñó, s có nhi u tài l c và tình c m vư ng phát t t ñ . Tu iCanh Ng có nhi u phúc ñ c có th thành công trên bư c ñư ng s nghi p, công danh, nhưng vv n ñ tình duyên h i tu i nh cũng l m v t v , nhi u ñau bu n trong ki p s ng. S hư ng thtrung bình kho ng t 65 ñ n 70 tu i là m c t i ña, nhưng gian ác thì b gi m k , làm phúc ñ c m iñư c hư ng t i tu i ñó. TÌNH DUYÊN: Tình duyên thì có v tr m l ng, nhưng cũng không kém nhi u ñau xót và ñ ithay. V n ñ này vào tu i Canh Ng mang vào lòng m t k ni m h t s c ñau bu n. Nhưng n umu n bi t ñư c tình duyên có v toàn h nh phúc hay không, b n nên căn c vào tháng sanh c ab n. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì v n ñ tình duyên c a b n s có ba l n thay ñ i, ñó làb n sanh vào nh ng tháng 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì v n ñ tìnhduyên c a b n có hai l n thay ñ i v ch ng, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5, 10 và 12 Âml ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng n y v v n ñ tình duyên c a b n ñư c nhi u chung th y vàs ng ñư c h nh phúc, cu c ñ i không bao gi thay v , ñ i ch ng, ñó là b n sanh vào nh ng tháng6 và 11 Âm l ch. Trên ñây là tương lai c a cu c ñ i b n qua v n ñ tình duyên, hãy căn c vàonh ng tháng sanh c a b n ñ gi i quy t l y cu c ñ i. ðó cũng là quy lu t c a t o hóa v y. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh có khi s lên cao, cu c s ng v v n ñ này b n có nhi utri n v ng ñ c bi t, không ñ n ñ i ph i ch u thi t thòi v công danh. Tuy nhiên cũng tùy theo ssáng su t c a b n, v v n ñ công danh m i ñư c có ph n sáng t hay không. V gia ñ o m c dùkhông ñư c ph n vui tươi cho l m, ñó là lúc mà b n vào tu i nh . Nhưng khi ñã t o ñư c h nhphúc, cu c s ng c a b n hoàn toàn êm ñ p và hư ng ñư c s êm m c a gia ñình. B t ñ u vào tu i34 tr ñi thì gia ñình m i hoàn toàn t t ñ p. S nghi p tuy không có gì ñáng g i là vĩ ñ i và hoàntoàn th a ý, nhưng ñã có m t s v ng vàng v v n ñ này, vào tu i 30 tr ñi, ti n b c v a ñ khônghư ng ñư c s giàu sang, phú quý nhưng ñư c hư ng vào b c trung c a xã h i, ti n b c vào ra b tthư ng, có khi thâu hái nhi u k t qu , nhưng cũng có khi hao t n nhi u, nói tóm l i v v n ñ ti nb c, không ñư c d i dào cho m y, tuy nhiên không ñ n ñ i ph i thi u h t thư ng xuyên v y. TU I H P CHO LÀM ĂN: V vi c làm ăn thư ng ngày cũng như vi c xây d ng s nghi p,ti n tài, n u ch n ñư c ngư i t t ñ p cùng h p v i tu i mình, thì nh t ñ nh s không b mang l yth t b i mà còn ñem l i nhi u thành công to tát trên v n ñ tài l c và luôn c tình c m cũng v y.Nên v vi c làm ăn, mua bán, hùn h p, c ng tác hay h p tác làm ăn b n c n l a ch n cho ñư cnh ng tu i h p v i tu i mình như: Tân Mùi, Giáp Tu t, ðinh S u. Nh ng tu i này là nh ng tu iñ i v i Canh Ng r t t t, nên h p tác làm ăn hay làm m i công vi c trong cu c ñ i thì s ñư cnhi u th ng l i. L A CH N V CH NG: Trong vi c xây d ng h nh phúc hôn nhơn, cũng r t c n thi t chocu c s ng và r t liên quan ñ n cu c ñ i, b n l a ñư c nh ng tu i h p v i tu i mình thì công vi clàm ăn mau phát ñ t, gia ñình h nh phúc ñư c s ng êm m và yên vui, bao gi b n cũng có thwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 16
 • 17. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hoàn thành s nghi p m t cách mau chóng mà kh i s có s tr ng i trong cu c ñ i. Trong vi c l ach n ngư i yêu ñ xây d ng h nh phúc tương lai, b n cũng nên ch n l a cho kỳ ñư c nh ng tu inày: Tân Mùi, Giáp Tu t, ðinh S u, M u Thìn. B n k t hôn v i tu i Tân Mùi: cu c s ng b n ñư cñ y m nh và t o ñư c nhi u cơ h i thu n ti n trong vi c phát tri n công danh và s nghi p, mau ñ tthành s nguy n. B n k t hôn v i tu i Giáp Tu t, công danh và s nghi p lên cao, cu c s ng hoàntoàn ñ y ñ , có th hư ng ñư c s giàu sang phú quý b t ng . K t hôn v i tu i ðinh S u: Hào contương vư ng, hào c a d i dào, ñư ng công danh sáng t . K t hôn v i tu i M u Thìn. Cu c s ng trnên phong phú, ti n b c dư dã, cu c s ng hoàn toàn giàu có và con cái ñ y ñ xum v y. N u màb n ñã có m t trong nh ng tu i mà b n ñã k t hôn thì r t thu n ti n cho tu i Canh Ng , s m haymu n b n cũng hư ng ñư c s giàu sang phú quý hoàn toàn. Khi b n ñã g p hay ñ nh k t duyênv i nh ng tu i này thì cu c s ng b n ch có th vào m t m c s ng trung bình c a xã h i mà thôi.Hào tài và hào con v a ñ , không quá thi u th n và không quá dư dã. ðó là nh ng tu i ch h p v itu i Canh Ng v v n ñ tình duyên mà không h p v v n ñ tài l c và công danh, ñó là nh ng tu i:K Mão, ðinh Mão, Nhâm Ng . Nh ng tu i này giúp b n v ñư ng h nh phúc, v v n ñ tài l c vàdanh v ng ch có th vào m c ñ trung bình c a cu c s ng. Mu n cho v n ñ hôn nhơn và h nhphúc ñư c có nhi u t t ñ p, b n cũng nên bi t qua v nh ng tu i mà b n có th k t hôn và xâyd ng h nh phúc mà cu c ñ i b n không t o ñư c nh ng ñi m son trong cu c s ng, b n nên c nth n và dè d t trư c khi bư c chân vào con ñư ng h nh phúc. N u b n g p nh ng tu i này, cu cs ng c a b n ch có th s ng tìm trong h nh phúc ñư c s an i mà thôi, ngoài ra v v n ñ xã h ivà cu c ñ i b n ch s ng trong s túng nghèo, luôn luôn trong tình tr ng túng thi u liên miên. ðólà khi b n k t hôn v i nh ng tu i: Canh Ng , t H i, Bính Tý, K T . Nh ng tu i này khi k t hônlàm ăn không ñ ng t t, luôn luôn ph i ch u c nh thi u nghèo, khó s ng sang giàu và ñ y ñ ñư c.Có nh ng năm mà b n vào s tu i r t xung kh c v i b n, n u b n h p hôn hay tính chuy n hônnhơn s không thành, hay n u thành thì cu c ñ i thư ng ch u c nh xa v ng liên t c. ðó là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 21, 25, 27, 33, 37, 39 và 43 tu i. Nh ng năm mà b n vào s tu i nàymà h p hôn hay tính vi c hôn nhơn s x y ra tình tr ng trên, b n nên chú ý cho l m. Cu c ñ i c ab n ñ u do m ng s , thì nên tin tư ng vào m ng s c a mình, nh ng tháng mà s b n ph i ch unhi u v hay ph i ña ñoan v vi c v con là nh ng tháng mà b n sanh nh m vào m t vì sao ngânhà, nên vi c v con thư ng có thê thi p, ñó cũng không ph i do b n mu n mà s ph n b n ph i ch unhư v y. N u b n sanh vào nh ng tháng này, thì b n n m ch c trong tay, b n s có ph n v thêthi p, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n ythì b n có ph n thê thi p hay ña ñoan v vi c v con. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này là nh ng tu i ñ i k nh t trong cu c ñ i b n, ch ngnh ng trong vi c lương duyên và h nh phúc mà còn r t khó khăn trong vi c làm ăn n a, b n khig p nh m nh ng tu i này mà h p tác làm ăn, k t duyên xây d ng h nh phúc thì cu c ñ i b n s btuy t m ng, ñau bu n, bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là b n k t hôn hay h p tác làm ăn v i nh ngtu i: Nhâm Thân, Quý D u, M u D n, Giáp Thân, t D u, Bính D n. Nh ng tu i này là nh ng tu imà b n không th k t h p hay h p tác v i tu i Canh Ng ñư c, r t ñ i k nên tránh là t t hơn. Khilàm ăn hay g p tu i k không nên h p tác làm ăn có tánh cách l n lao, v tình duyên g p tu i kch cúng tr i ñ t mà không nên làm l n linh ñình hay ra m t gia t c trong bu i tân hôn, v gia ñìnhcó ngư i kh c tu i, k tu i thì ph i cúng sao theo h n kỳ t ng năm m t, tùy theo sao h ng năm màcúng theo phương hư ng r r t, làm ñúng như v y thì s ñư c gi i h n ngay. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Canh Ng , có nh ng năm khó khăn nh t, làm ăn g pnhi u tr ng i và khó thành công v m t ti n b c cũng như v m t tình c m, ñó là nh ng năm màb n vào tu i 25, 28, 32 và 40 tu i. Nh ng năm ñó là nh ng năm ñ y khó khăn cho tu i b n, ph ic n có sáng su t l m m i vư t ñư c tai n n hay m i tránh kh i ñư c b nh ho n.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 17
 • 18. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Canh Ng thu n xu t hành vào nh ng gi l ,ngày l và tháng l , ñó là nh ng gi , ngày và tháng h p nh t trong su t cu c ñ i b n. N u b n th chành ñúng ngày, gi và tháng k trên mà xu t hành, ñi xa, làm ăn hay hùn h p thì ch c ch n khôngbao gi mang l y th t b i mà trái l i thâu ño t ñư c nhi u k t qu như ý mu n, ti n b c thâu nhi u,vi c làm ăn ñư c hoàn toàn êm ñ p. DI N TI N T NG NĂM: T 27 ñ n 32 tu i: Vào năm b n 27 tu i, có nhi u k t qu tài chánh,t o ñư c s làm ăn d dàng và cu c s ng có ph n m nh m hơn vác năm trư c. 28 tu i, nh ngthành công c a năm qua không thành công b ng năm nay. 29 tu i, làm ñâu ñư c ñó, thâu ho chnhi u th ng l i v ti n b c cũng như v m t tình c m, có th có ho nh tài vào nh ng năm này, nh tlà vào tháng 8 và 9 Âm l ch. Năm tu i, không ñư c t t vào nh ng tháng 2 và 3, nh ng tháng 6 và 7ñư c nhi u tình c m và tài l c, tuy nhiên không ñư c m y d i dào, nh ng tháng khác không có gìquan tr ng ñáng nói. Năm 32 tu i, năm này b n có ít nhi u k t qu v tài chánh, nhưng hãy ñphòng b nh ho n vào nh ng tháng 5 và 6 Âm l ch, nên c n th n vào nh ng tháng này k o có ñaub nh hay g p tai n n b t ng . T 33 ñ n 38 tu i: Năm b n 38 tu i, g p m t cu c s ng dư ng như cónhi u khó khăn, nhưng th c ra thì b n có nhi u th c m c hơn, v y c n lo và c n th n trong năm nàyvì có th mang nhi u tai ti ng. Năm b n 34 tu i, thành công ñôi chút v tài l c, v tình c m có khekh t. Nh ng năm thâu nhi u l i nh t là năm b n vào tu i 35 tr ñi, nhưng vào năm 36 tu i thìtháng Giêng l i k , không nên ñi xa vào nh ng tháng 3 và 4. Năm 37 tu i, có ñôi chút bu n v giañ o, nên ñ ng quá khe kh t ph i bi t tha th v i gia ñình. Năm 38 tu i, có th ñư c nhi u thànhcông v ti n b c, công danh, năm này là năm mà b n g p nhi u may m n nh t trong cu c ñ i, b ncó th làm ăn l n ñư c vào năm này ch c ch n s g p ñư c nhi u tri n v ng t t ñ p cho gia ñình vàh nh phúc c a b n. T 39 ñ n 45 tu i: Năm 39 tu i, phát tri n m nh v công danh và ngh nghi p,ph n gia ñ o có nhi u hay ñ p v i m t cu c s ng m nh m và d dàng. Năm 40 tu i, có th thànhcông trên m i khía c nh ngh nghi p và cu c ñ i. Năm 41 và 42 tu i s g p tr ng i trong tháng 3năm 41 tu i, nhưng qua năm 42 tu i l i vư ng phát t t ñ . Năm 45 tu i, bình thư ng, không cóquan tr ng ñáng nói. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian này b n g p nhi u tr ng i trong cu cs ng hao tài t n c a khá nhi u, nhưng v ph n con cái thì có phát tri n v công danh, thâu lư mnhi u k t qu v s s ng làm cho gia ñình vui v . Hai năm b n vào tu i 46 và 47, nên ñ phòngtr m c p, g t g m hay b l a g t v ti n b c, hai năm này ñ ng nên tin ai, dù r ng v i b n bè thânm t hay ngư i trong gia ñình cũng v y. Ba năm 48, 49 và 50 tu i trung bình, d th . T 51 ñ n 55tu i: Trong nh ng năm này là nh ng năm tr m l ng nh t trong cu c ñ i b n, b n nên c n m n lovi c gia ñình tránh qua nh ng cơn sóng gió c a cu c ñ i. Ph n con cái và gia t c, b n nên phânph i cho công vi c ñư c yên hòa vui v , vì nh ng năm này b n ch c n nên dư ng l y s c kh e vàtinh th n ñ còn ti p t c cu c s ng lâu b n hơn, cho nên cu c s ng không có nhi u bi n ñ ng vàvi c ti n b c v n trong m c ñ bình thư ng.1991 Tan Mui SANH NĂM: 1931 ñ n 1991 và 2051 Cung CÀN. Tr c BÌNH M ng L BÀN TH (ñ t ñư ngñi) Kh c TUY N TRUNG TH Y Con nhà HUỲNH ð (cô qu nh) Xương CON DÊ. Tư ng tinhCON G U Ph t ñ m ng : ðoán xem s m ng Tân Mùi, M ng Th là ñ t có nhi u ngư i ñi. N u sanh mùaH lo chi, Nhi u ngư i giúp ñ thi u gì tình thương. Tân Mùi tâm tính hi n lương, Gi n ai làm dnghĩ thương l i ngư i. Nhưng mà cách tr m cha, Ly hương t quán sau này m i nên. S này c ttư ng ít trư ng, Tu nhơn tích ñ c không thì qui tiên. Nh th i c m c a không b n, Ngày sau m ikhá tr nên v ng b n. Tu i này h u v n v sau, Vinh hoa phú quý th nh thơi an nhàn.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 18
 • 19. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 CU C S NG: Tr m l ng và lo l ng, cu c ñ i bao gi cũng nhi u nét s u thương, tùy theo tuynhiên s cũng ñư c nhi u may m n v công danh cũng như v s nghi p. Cu c s ng tu i nhkhông ñem l i cho ñ i mình nhi u may m n, nhưng h u v n an nhàn và sung sư ng. S có ru ngñ t hay nhà c a r ng, n u có hư ng c a ph m ñó làm m t vi c may m n cho s t o thêm khnăng ñ phát tri n ngh nghi p. Tóm l i: Tu i Tân Mùi vư t qua nhi u tr ng i và khó khăn tronglúc ñ u. Nhưng vào trung v n thì cũng hư ng ñư c nhi u vui v v tài l c và hay ñ p v gia ñìnhñư c h nh phúc. Tu i Tân Mùi có di m phúc s ng trong s m êm c a gia ñình, ít c c nh c v thxác cũng như v tâm h n, s hư ng ñư c nhi u tài l c vào trung v n tr lên. Hư ng th trung bìnht 50 ñ n 60 tu i là m c t i ña. TÌNH DUYÊN: Tu i Tân Mùi vào tu i nh cũng có và l n khe kh t v v n ñ tình duyên,nhưng cũng sau ñó thì hư ng ñư c nhi u thú v v v n ñ này. Tuy nhiên làm sao mà bi t ñư c tìnhduyên và h nh phúc. Khi ñã có m t chút t ái, m t vài th c m c v hoàn c nh gia ñình thì tìnhduyên có th thay ñ i b t ng và nhanh chóng, chính mình cũng không ñư c mình. Nhưng trongv n ñ chiêm tinh và tư ng s có phân tách rành r v n ñ thình duyên h nh phúc như sau: Tu iTân Mùi sanh vào nh ng tháng này thì trong cu c ñ i ph i thay ñ i ba l n v tình duyên và h nhphúc; ðó là b n sanh vào nhưng tháng: 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng nàythì cu c ñ i có hai l n thay ñ i h nh và tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 3, 5 và 10Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i hư ng ñư c hoàn toàn h nh phúc, cu cñ i ch có m t v m t ch ng mà thôi, ñó là nh ng tháng: 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n công danh cũng chưa ñư c sáng t l m, tuy nhiên vào lúc tu inh thì hoàn toàn có nhi u s giúp ñ c a gia ñình, công danh n u có, thì lên cao. Nhưng n ukhông thì ph n s nghi p l i ñư c nhi u may m n hơn. Công danh v i tu i Tân Mùi ch vào m cñ trung bình ho c h n m t chút mà thôi. Ph n gia ñ o có vài th c m nhưng r i cũng bình thư ngcho s thương yêu và ph n m n thương gia t c. Gia ñ o không có gì ñáng nói và không x y ra vi cgì quan tr ng trong cu c ñ i. S nghi p lên xu ng b t thư ng, hay vì t ái cá nhân mà thư ng làmñ v s nghi p m t cách oan u ng vô cùng. Tuy v y s nghi p cũng phát tri n ñư c vào s tu i t30 tr ñi và v ng ch c vào s tu i 36 tr lên. Ti n tài vô thì th t nhi u và cũng ra ch ng bao lâu.Tóm l i, ti n tài r t d dãi, nhưng không gi ñư c lâu b n, v n ñ ti n b c, n u năm v ng ñư ccũng ph i t 40 tu i tr lên m i có th gi ñư c. TU I H P CHO LÀM ĂN: Nh ng tu i này, là nh ng tu i r t h p cho s làm ăn c a b n, h ptác, hùn h p hay công tác ñ u thâu nhi u k t qu kh quan. Trong cu c ñ i không bao gi có s th tb i, hay nh ng th c m c bu n t i x y ra. ðó là các tu i h p v i tu i Tân Mùi như: Quý D u, tH i, Bính Tý, K Mão. Nh ng tu i trên ñây r t h p v i tu i Tân Mùi trong t t c m i công vi clàm ăn hay m i khía c nh cu c ñ i. L A CH N V CH NG: Trong vi c ái ân và h nh phúc r t quan tr ng và liên quan cho cm t cu c ñ i. V y b n ph i c n l a ch n nh ng ngư i cùng h p v i tu i mình ñ ñ y m nh cu cs ng lên ñ n m c ñ cao c a danh v ng ti n tài và phúc. Trong vi c xây d ng hôn nhơn b n ph ic n l a ch n cho kỳ ñư c nh ng tu i này: Quý D u, t H i, Bính Tý, K Mão, K T , Canh Ng .B n k t duyên v i tu i Quý D u và t H i. Cu c ñ i lên cao v công danh làm ăn mau phát ñ tcon cái ñ y ñ . B n k t hôn v i tu i Bính Tý và K Mão. Cu c ñ i b n s giàu sang, phú quý, ti nb c dư d không bao gi có s thi u h t. B n k t duyên v i nh ng tu i K T và Canh Ng . Cu cs ng c a b n ñư c hoàn toàn ñ y ñ v m i khía c nh ngh nghi p và cu c ñ i ñ ơc hư ng sungsư ng. Vì l nh ng tu i k trên h p v i tu i Tân Mùi, hai tu i ăn v i nhau thì ñư c phú quý, vinhhi n. Sau ñây là nh ng tu i ch h p v i tu i Tân Mùi v tình duyên mà không h p v i tu i này vs phát tri n công danh và s nghi p, ch có th s ng cu c ñ i v a ñ nuôi thân hay ch v a trangtr i gia ñình. ðó là các tu i sau ñây: Nhâm Thân, M u D n. Hai tu i này ch h p v i tu i Tân MùiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 19
 • 20. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010v ñư ng tình duyên mà thôi, v ph n ti n b c và s nghi p ch vào m c ñ trung bình mà thôi.Nh ng tu i sau ñây không h p v i tu i Tân Mùi v ñư ng tình duyên và phát tri n s nghi p. H phôn v i nh ng tu i này b n ch có th có m t cu c s ng nghèo hèn làm ăn khó khăn, khó t o l ym t s nghi p vì s ph n cũa hai tu i h p l i s không ñem l i nh ng gì v ng ch c cho cu c ñ i;ðó là các tu i ñư c k sau ñây: Giáp Tu t, t D u, Bính Tu t. B n h p hôn v i nh ng tu i này chs ng m t cu c ñ i nghèo kh khó làm ăn ñư c. Có nh ng năm mà b n quá xung kh c, không nêncư i v vào nh ng năm b n vào s tu i này, vì n u thành hôn b n s có s gãy ñ n a ch ng hayg p c nh trái ngang cho v n ñ h nh phúc; ðó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 17, 25, 29, 35,41, 47 và 53 tu i. Nh ng năm vào s tu i này tu i b n có xung kh c v i v n ñ tình duyên vàh nh phúc. Nên c là t t hơn. B n sanh vào nh ng tháng này, coi ch ng cu c ñ i b n s có nhi uthê thi p hay có nhi u v trong m t lúc hay su t cu c ñ i, ñó là tu i Tân Mùi sanh vào nh ng thángcó s ñào hoa, nên ñư c nhi u ngư i khác phái ưa thích. ðó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4,8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh ñúng vào nh ng tháng này ch c ch n cu c ñ i b n s có nhi uv . NH NG TU I ð I K : Sau ñây là nh ng tu i ñ i k nh t, trong ñ i b n không nên hùn h phay h p tác làm ăn, và ñ i v i v n ñ tình duyên cũng v y vì r t kh c k trong m i khía c nh cu cñ i. N u mu n h p tác làm ăn ph i ch u bi t ly trong su t cu c ñ i; ðó là các tu i: Tân Mùi ñ ngtu i, ðinh S u, Canh Thìn, Quý Mùi, K S u, M u Thìn và t S u. Nh ng tu i này là nh ng tu iñ i k và xung kh c v i m ng s c a b n, nên tránh ñi thì t t hơn. V vi c làm ăn g p tu i k thìkhông nên h p tác hay toan tính nh ng vi c có tánh cách v ti n b c. G p tu i k trong v n ñ vch ng hôn nhơn thì nên ăn v i nhau, không làm l ra m t hay hôn nhơn mà ch âm ăn v i nhaumà thôi. V v n ñ gia ñình con cái ph i cúng sao cho ñúng năm, ñ ng nên b qua thì s ñư c gi ih n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Cu c ñ i b n có nh ng năm khó khăn nh t, làm ăn khón m ñư c ph n th ng l i, vi c gia ñình cũng có nhi u th c m c và lo ng i, năm nhi u bi n c trongcu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 25, 29, 33 và 43 tu i. B n nên ñ phòng nh ngnăm này, vì nh ng năm này ch ng nh ng xung kh c v i tu i b n v v n ñ ti n b c, khó khăn vcu c s ng mà còn có th g p nh ng tai n n b t ng NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Tân Mùi ch xu t hành vào nh ng tháng ngàych n, gi ch n và tháng ch n thì h p nh t cho vi c làm ăn, phát tri n s nghi p. B n xu t hànhñúng ngày gi k trên b n s không bao gi b mang l y s th t b i, hay b l làng, công vi c khôngthành DI N TI N T NG NĂM: T 26 ñ n 30 tu i: Tu i 26, nhi u tri n v ng t t ñ p cho b n có thphát tri n ngh nghi p, xu t phát ti n b c hay làm ăn thì thâu nhi u k t qu mau chóng, nh t lành ng tháng 3, 7 và 12 Âm l ch có tài l c. 27 tu i thành công ñôi chút v tình c m, và tài l c, sn m ñư c nhi u s ch c ch n v s nghi p vào nh ng tháng 8 và 10 Âm l ch. 28 tu i, có nh ngtháng x u, hao tài hay b nh ho n c n th n cho l m nh ng tháng này: 6, 8 và 11 Âm l ch, ngoài ranh ng tháng khác vào m c ñ trung bình. 28 tu i, năm này có h thâu nhi u k t qu v vi c làmăn, n u phát tri n vi c làm ăn vào nh ng tháng 4 và 6 thì ño t th ng l i. 29 tu i, năm này gia ñ o cónhi u xao ñ ng và xích mích, ñ phòng trong gia ñình vào nh ng tháng Giêng và 8: hai tháng nàytrong gia ñ o không ñư c yên. 30 tu i, năm b n 30 tu i coi ch ng tai n n hay có b nh n ng ph ihao tài t n c a r t nhi u m i mong vư t qua nh ng ngày tr m tr ng c a th xác. T 31 ñ n 35 tu i:Năm b n 31 tu i ñư c trung bình, làm ăn và gia ñ o bình thư ng, ti n b c ñi u hòa. Năm 32 và 33tu i, hai năm này có cơ h i phát ñ t r t m nh m , thâu ño t nhi u th ng l i v ti n b c r t v vang.Năm 34 tu i, ch tr nh ng tháng 8 và 10 Âm l ch còn bao nhiêu thì bình thư ng. Tháng 8 và 10Âm l ch k ñi xa hay toan tính làm ăn chuy n l n. Năm 35 tu i là năm mà b n ph i g p nhi u khówWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 20
 • 21. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010khăn nh t trong cu c s ng, b n c n nên lo toan nhi u vi c trái l i không ñem l i k t qu gì cho giañình, s nghi p. T 36 ñ n 40 tu i: KTu i 36, không k t qu cho l m v v n ñ ti n b c, tình c mcó nhi u x t m , nh hư ng c a năm 35 tu i hay còn vào nh ng tháng Giêng, 2 và 3. Năm 37 tu is có nhi u hay ñ p và thâu ño t nhi u th ng l i vào nh ng tháng 6, 8 và 10 Âm l ch, nên c n th nvào tháng 7, ngoài ra nh ng tháng khác ñ u làm ăn ñư c. Gi a năm 47 tu i hy v ng có tài l c ñi uhòa và v ng ch c hơn, gia ñ o ñư c yên hòa, trong gia ñình không có vi c gì quan tr ng, ti n b cd ch u. 38 tu i khá t t và v ng ch c v ti n b c, nên th n tr ng vào nh ng tháng 3 có xui x o,ngoài ra nh ng tháng khác ñ u làm ăn ñư c. 39 và 40 tu i, hai năm có khe kh t ñôi chút, nhưngkhông x y ra ñi u gì quan trong cho cu c s ng, có th mang l i thành công v s nghi p, ti n tài.Gia ñình cũng ñư c êm m và không x y ra ñi u gì quan tr ng c . T 41 ñ n 45 tu i: S tu i này,là s tu i c a Tân Mùi c m ch c và n m v ng s nghi p. Nh ng năm an nhàn nh t cho su t cu cñ i, ch ñ phòng vào nh ng năm 41 và 43 tu i, trong gia ñ o có ñôi chút lo l ng, bu n phi n, cóth vi c tang ch vào nh ng năm này trong gia t c. Tóm l i t 41 ñ n 45 tu i có nhi u hay ñ p chocu c s ng, yên n v v n ñ tinh th n. K năm 41 và 43 tu i ñ phòng có s tang ch mà thôi. T46 ñ n 50 tu i: Nh ng năm này hy v ng cho cu c s ng ñư c yên vui và ñ y ñ là m t ñi u r t t tñ p cho tu i b n, b n có th n m nhi u thành công v v n ñ công danh, s nghi p và v n ñ giañ o ti n tri n r t m nh m trong m i khía c nh, tình c m, gia ñ o, ti n tài.1992 Nham Than SANH NĂM: 1932 ñ n 1992 và 2052 Cung KHÔN. Tr c NGUY M ng KI M PHONG KIM(gươm vàng) Kh c PHÚC ðĂNG H A Con nhà B CH ð (phú quý) Xương CON KH . Tư ngtinh CON DÊ Ông T Vi ñ m ng : ðoán xem s m ng tu i này, Tu i cùng v i m ngl m l n gian nan. Thahương thân l p l y thân, T tông s n nghi p khó ph n c y trông. Thu n sanh có k rư c ñưa, Ăntrên ng i trư c b m thưa ñón chào. L i sanh v t v bi t bao, Tay bùn chân l m m t hòa m hôi.Duyên tình ph i ch u lôi thôi, Anh em ph n n y khó mà giúp nhau. Có khi g p h i tao phùng,Nhi u phen ñ i chác m i xong môn ñình. S này tu i nh tay không, L n lên có c a v ch ng làmnên. CU C S NG: Nhâm Thân cu c ñ i tu i nh ba chìm, b y n i, s không ñư c v i gia ñìnhlúc nào cũng mu n s ng m t cu c ñ i t l p và t làm l y nuôi thân, tuy tu i nh có l n ñ n laoñao nhưng vào trung v n thì ñ y ñ và s ng m t cu c s ng sung túc hơn m i ngư i khác. Nh ngnăm lao ñao vào th i ti n v n làm cho cu c ñ i có ñư c nhi u kinh nghi m b n thân hơn, nh kinhnghi m ñó mà vào trung v n ñư c s ng m t cu c ñ i ñ y ñ và sung túc. Tóm l i, tu i Nhâm Thântu i nh nhi u kh c c v tâm trí và cũng như v th xác, vào trung v n t c là 30 tr ñi thì có ths ng ñư c m t cu c ñ i khá ñ y ñ và sung túc hoàn toàn. Tu i Nhâm Thân m ng s t t, trongcu c ñ i ít x y ra ñau b nh. Công danh và s nghi p ñư c v ng vàng và có nhi u cơ h i thu n ti nt o l y ti n b c d dàng. S hư ng th trung bình t 38 ñ n 48 là m c t i ña, nhưng n u ăn phúcñ c hi n lành thì hư ng ñư c thêm năm năm n a, gian ác thì b gi m k , ñó là lu t ñ nh c a t o hóav y. TÌNH DUYÊN: Tu i Nhâm Thân v v n ñ tình duyên cũng có vài kh t khe lúc ñ u, có nhi uc g ng và nh n n i l m m i xây d ng ñư c h nh phúc, tuy nhiên theo khoa chiêm tinh và tư ng snh n xét cu c ñ i c a tu i Nhâm Thân v nh ng chuy n tình duyên như sau: N u b n sanh vàonh ng tháng này thì ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 5, 6 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì b n có hai l n thay ñ ilương duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm l ch. N u b nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 21
 • 22. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n ñư c hư ng h nh phúc hoàn toàn, ñó là b n sanh vàonh ng tháng 3, 4 và 8 Âm l ch. Theo b n nh n xét trên thì tu i Nhâm Thân tùy theo tháng sanh màquy t ñ nh cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh n u chuy n v ñư ng h c v n thì có lên cao nhưng ch ngư c bao lâu cũng mang ti ng và b s p ñ . Ph n gia ñ o kém vui vào th i trung v n, nghĩa là t 30tu i tr lên; và qua kh i 38 hay 37 tu i, gia ñ o m i ñư c xum v y và bình thư ng. Ti n b c khôngm y có th làm cho cu c s ng tr nên giàu sang phú quý, vì l n ti n thì l n sóng, cu c ñ i chưabi t bao nhiêu là ñ c , tuy nhiên b n cũng s ng ñư c m t cu c ñ i hay ñ p, khá gi và có th sungtúc hơn vào nh ng tháng năm vào tu i 40 tr lên. S nghi p, n u theo ñư ng h c v n thì ñã hoànthành; con ñư ng s nghi p tuy còn dài, nhưng t m nói là b n ño t l y k t qu c a con ñư ng snghi p r i. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong v n ñ làm ăn theo ñu i s nghi p, t o l y cu c s ng có ñ yñ b n cũng c n l a ch n tu i cho h p v i tu i mình mà c ng tác, h p tác hay giao d ch, giaothương thì m i có th ñem l i thành công cho cu c ñ i; nh ng tu i thu n và h p v i tu i b n lành ng tu i: Nhâm Thân cùng tu i, Giáp Tu t và M u D n. Ba tu i này r t h p cho vi c làm ăn c ab n. V y b n nên h p tác hay m i vi c gì trên cu c ñ i ñ kh i mang l y th t b i cho ñ i b n. L A CH N V CH NG: Trong vi c t o l y hôn nhơn và h nh phúc có liên quan m t thi t v icu c ñ i b n, b n cũng nên c n th n mà ch n l a ngư i cũng h p tu i không có s xung kh c vàt o ñư c cơ h i cho công danh và s nghi p. Nh ng tri n v ng c a tương lai ñ u ñ t t t c vào hônnhơn và h nh phúc, th c v y theo khoa chiêm tinh thì tu i v ch ng r t liên quan m t thi t chocu c ñ i, vì v y trong s l a ch n b n trăm năm, b n c n nên l a ch n tu i h p v i s làm ăn vàphát tri n công danh, ñó là các tu i r t h p v i tu i Nhâm Thân như: Canh Thân, M u D n, CanhThìn. B n k t hôn v i tu i Canh Thân; s ñ y m nh ñ i b n lên n c thang danh v ng và s nghi p.Tu i M u D n s ñưa b n lên cao v v n ñ ti n b c giàu sang. Canh Thìn hoàn toàn t t ñ p chob n trên hai phương di n tình c m cà tài l c ñ y ñ , c ba tu i hào con ñ y ñ . B n k t hôn v inh ng tu i này b n ch s ng v a ñ mà thôi, vì các tu i này ch h p v i b n v v n ñ tình duyênmà không h p v ph n tài l c, ñó là các tu i: ðinh S u, Tân T , Tân Mùi, K T . Nh ng tu i nàych h p v i b n v v n ñ tình duyên mà thôi. B n k t duyên v i nh ng tu i này, vi c lương duyêncó nhi u khe kh t, ch ng nh ng trong cu c ñ i không phát tri n v v n ñ công danh, s nghi p màtrái l i làm cho cu c ñ i b n ph i túng nghèo thư ng xuyên, ñó là các tu i: Quý D u, K Mão, tD u là nh ng tu i mà b n k t duyên s t o nhi u khó khăn trong cu c s ng cho b n nghèo kh su tñ i. Có nh ng năm l i xung kh c v i tu i b n v vi c lương duyên, n u b n ñ nh vi c lương duyêns không thành hay thành thì ph i ch u c nh xa cách, ñau bu n, ñó là nh ng năm mà b n vào stu i: 16, 22, 28, 34, 40, 46 và 52 tu i. Nh ng năm này b n tính vi c hôn nhân l i xung kh c v i tu ivà năm. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì b n có s ñào hoa hay có nhi u thê thi p, ñó là b nsanh vào nh ng tháng 1, 3, 6, 9 và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này b n không nên k t duyên hay h p tác làm ăn, vình ng tu i này r t xung kh c v i tu i b n. Khi g p nhau ch ng bao lâu b n ph i b tuy t m ng hayph i ch u nhi u ñau thương, có khi lâm vào c nh bi t ly ñau ñ n vô cùng, ñó là nh ng tu i: t H i,Bính Tý, Nhâm Ng , ðinh H i, M u Tý, Canh Ng và Giáp Tý. ðó là nh ng tu i ñ i xung kh cc a tu i b n, không nên hi p hôn hay hùn h p làm ăn. G p tu i k trong b n bè hay trong vi c làmăn thì nên tránh không giao d ch v ti n b c. V tình duyên nên c hôn l , không nên làm hôn lrư m rà và ra m t bà con bè b n. V i gia ñình, thân t c thì nên xem sao h ng năm mà cúng thìñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i b n ph i qua nhi u th i kỳ khó khăn nh t trong cu cñ i, làm ăn g p nhi u tr ng i và hay sanh ra vi c bu n chán cho cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 22
 • 23. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 vào s tu i 25, 28, 36 và 42 tu i. Nên th n tr ng trong nh ng năm mà b n vào tu i này, có thmang tai v và có k khinh khi. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i b n xu t hành vào nh ng gi l , ngày l vàtháng l thì h p nh t. N u b n c n th n hơn thì nên xu t hành ngay v a lúc m t tr i m i m c thìch c ch n có nhi u k t qu t t ñ p v tài l c và không s b th t b i trong công vi c làm ăn cũngnhư t t c nh ng vi c trên cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 25 ñ n 30 tu i: Năm 25 tu i, không ñư c t t ñ p vào nh ngtháng Giêng, 2, và 3 Âm l ch, nhưng tháng 8 và 9 l i t t, làm ăn ñ ng khá. Năm 26 tu i, có nhi utri n v ng v tài l c và tình c m nh t là tháng 8 và 9 Âm l ch. Năm này tài l c d i dào. Năm 27tu i, có hy v ng t o l y m t cu c s ng có ph n sang tr ng v th xác và ti n b c, gia ñ o ñ u êm m và h nh phúc. Năm 28 tu i khá t t và kéo dài cho ñ n năm b n ñúng 40 tu i thì ñư c giàu cóhay ít ra cũng dư d v ti n b c, s ng m t cu c ñ i ñ y ñ và sung túc hơn. T 31 ñ n 35 tu i: Tu i31 m c dù là năm h n cũng khá t t, công vi c làm ăn ñư c ph n ch n, làm m t ñư c mư i ñó lànăm vư ng phát v tài l c, ch tr tháng 8 có hao tài ñôi chút. Năm 32 và 33, hai năm liên t c, tàil c ñi u hòa, không có th t b i trong ngh nghi p, hay hao tài t n c a. Năm 34 và 35, không ñư ct t l m, nhưng công vi c làm ăn cũng như v n ñ ti n b c ch trong m c ñ bình thư ng. T 36ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i cũng ñư c t t l m nên làm ăn vào năm này thì ñư c phát ñ t m nh m .Năm 37 và 38, hai năm cu c s ng ch vào m c ñ bình thư ng mà thôi. Năm 39 và 40, su t hainăm ñ u vư ng phát v tài l c, v ph n con cái l i có thay ñ i vi c làm ăn ho c ti n tri n v ph ncông danh. T 41 ñ n 45 tu i: Không có gì tr ng i trong cu c s ng c a b n, ch tr b n thân hays suy kém vào nh ng năm 42 và 43 tu i l i phát tri n v ph n tài l c và 44 tu i thì có vi c bu n vgia ñ o mà thôi. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian này g p nhi u may m n trong cu c s ng,cu c ñ i tuy v chi u nhưng cũng thâu ñư c nhi u k t qu v tài l c cũng như v tình c m gia ñình,gia ñ o ñư c yên vui và êm m, ph n con cháu. Ngoài v n ñ b n thân c n ph i b o v , không còngì quan tr ng x y ra trong cu c s ng.1993 Quy Dau SANH NĂM: 1933 ñ n 1993 và 2053 Cung CH N. Tr c THÀNH M ng KI M PHONG KIM(gươm vàng) Kh c PHÚC ðĂNG H A Con nhà B CH ð (cô qu nh) Xương CON GÀ. Tư ngtinh CON ðƯ I ƯƠI Ông T Vi ñ m ng: Lu n xem s m ng con Gà, M ng Kim cung Ch n ráng tìm thì ra. S nàyb t lu n là ai, Mùa Thu sanh thu n ñ ai dám bì. Nhưng mà nhi u k hi n lành, Ít ai d gian manhb o tàng. H u v n có c a m i an, Ti n v n làm có c a kho ch ng còn. Hai dòng cha m m i an,Không thì ch ng v khó toan m t ñ i. Năm xưa t n kh ñã thư ng, V n sau b n chín Tr i banphư c lành. Anh em xung kh c hay r y, Cô bác có c a ta ñây ch ng màng. CU C S NG: Cu c ñ i tu i Quý D u qua nhi u vi c thăng tr m v tu i nh . ðư ng s nghi pt o ra r t khó khăn, nên an ph n thì t t hơn, không nên có nhi u hy v ng vào nh ng năm khác, c nan i ph n mình v ñư ng gia ñ o thì t t hơn. Tu i Quý D u khó phát tri n v tài l c, cu c s ngcũng có ph n sôi ñ ng vào tu i nh . Nhưng qua 30 tu i tr ñi thì tài l c t o ra d ch u hơn, tài l cb t ñ u có ph n th ng l i, cu c ñ i cũng s b t ñ u ñi lên ñư c t lúc ñó. Tuy cu c s ng có nhi uthăng tr m, nhưng cá nhân b n th thì sung sư ng, ít khi có s c c nh c v th xác, mà l i có nhi ukh tâm v tinh th n hay lo nghĩ và ph i có nhi u giai ño n m t h n s tin tư ng vào kh năng c amình. Tóm l i: Tu i Quý D u không tròn v n nhưng ñi u hay ñ p trong cu c ñ i, nhưng vào trungv n và hâu v n cũng có nhi u k t qu v tài l c và hay ñ p v cu c ñ i. Tu i Quý D u làm cónhi u ti n nhưng cũng tiêu hao h t, vào trung v n g p nhi u xui x o. Tu i này ch hư ng th trungwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 23
 • 24. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010bình vào kho ng t 56 ñ n 68 là m c t i ña. Nhưng n u ăn hi n hòa phúc h u thì s ñư c gia tăngniên k , gian ác thì b gi m k . TÌNH DUYÊN: V vi c tình duyên theo chiêm tinh và lý s , tu i Quý D u căn c vào s m ngthì ph i d a theo nh ng ngày sanh và tháng sanh. Tuy nhiên v tình duyên c a tu i Quý D u cũngcó nhi u khe kh t, cu c s ng ñ i v i v n ñ tình duyên th t là bu n não vô cùng. Nhưng b n hayxem theo ñây, ñ bi t v n ñ tình duyên c a b n trong cu c ñ i. N u b n sanh vào nh ng thángñư c k như sau, cu c ñ i b n ph i b ba l n thay ñ i v tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ngtháng: 5, 6 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này, b n s có hai l n thay ñ i v v n ñtình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm l ch. N u b nsanh vào nh ng tháng này, b n s hư ng ñư c h nh phúc lâu b n và không có thay ñ i v v n ñtình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 3, 4 và 8 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di n ti n trongsu t cu c ñ i v tình duyên c a b n căn c theo tháng sanh và nh t ñ nh cu c ñ i b n như v y. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh lên b ng, xu ng tr m su t th i trung v n nghĩa là tkho ng t 20 ñ n 30 tu i, nhưng qua 36 tu i tr ñi thì v n ñ công danh m i có cơ h i lên cao. Giañ o có nhi u thay ñ i h i ti n v n, tu i nh . Trung v n cũng chưa ch c ñư c yên, ph n gia ñ o cónhi u r i r m. H u v n m i ñư c yên n và an vui. S nghi p cũng có khi lên cao, nhưng cũng cókhi xu ng th p cho ñ n ngoài 36 tu i m i ñư c v ng ch c. Ti n b c ra vào b t thư ng, có vàonhi u và cũng có ra nhi u, nhưng vào tu i 36 tr ñi thì v n ñ ti n tài cũng t o ñu c nhi u kh nănvà d i dào. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong vi c làm ăn, hùn h p hay h p tác, b t c trong trư ng h pnào cho ñ n su t cu c ñ i, b n nên c n cho cho k ñư c nh ng tu i này, r t h p cho vi c làm ăn bàb n s thành công trong cu c ñ i v ti n b c, cũng như v công danh và s nghi p, ñó là nh ngtu i: Quý D u ñ ng tu i, t H i, ðinh S u. B n làm ăn hay hùn h p mà ñư c nh ng tu i trên h ptác thì ñư c nhi u th ng l i v ñư ng tài l c. L A CH N V CH NG: Trong vi c ch n l a v ch ng cũng r t liên quan cho s s ng cu cñ i, n u b n ch n l a ñư c ngư i hoàn toàn thì cu c s ng có th ñ y m nh cu c ñ i b n lên cao,ti n b c cũng như v tình c m d i dào. Vì hai tu i v ch ng có liên quan m t thi t cho s s ng cònc a cu c ñ i b n v y. Nh ng tu i này r t h p cho s làm ăn c a b n, ñó là nh ng tu i: Quý D uñ ng tu i, t H i, ðinh S u, K Mão, Tân T , Tân Mùi. B n k t duyên v i tu i Quý D u và tH i. Hai tu i này r t h p v ñư ng tài l c, khi ăn v i nhau năm năm sau ñó s làm giàu. Tu iðinh S u và K Mão: ðư c may m n v vi c làm ăn, ti n c a dư d và cu c s ng có ph n lên caov h u v n. V i tu i Tân T và Tân Mùi: Cu c ñ i ñ y may m n và thành công to trên ñư ng snghi p, ti n tài giàu sang. Nh ng tu i trên tr tu i Tân T hào con thi u s , còn m y tu i khác ñ uñông ñ . B n k t duyên v i nh ng tu i ñư c k sau ñây thì cu c s ng ch có th phát ñ i lên ñ nm c trung bình, ñ ăn, ñ m c mà thôi, vì nh ng tu i này ch h p v ñư ng tình duyên mà khôngh p v ñư ng tài l c, ñó là nh ng tu i: Giáp Tu t, Bính Tý, Canh Thìn. Ba tu i này ch h p vñư ng tình duyên mà thôi. B n k t hôn v i nh ng tu i này, cu c s ng r t khe kh t, nghèo nàn, khóthoát ñư c c nh b n hàn, kh s , su t ñ i không ñư c khá, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i:M u D n, Nhâm Thân, Canh D n, Giáp Thân. B n k t hôn v i nh ng tu i này cu c s ng khôngñư c phát tri n m nh và khó khăn trong m i vi c làm ăn. Có nh ng năm r t xung kh c v i tu ib n, lu n vi c hôn nhân không thành hay thành thì ph i ch u cách xa, xa v ng khó mà v i nhautr n ñ i ñư c, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tu i. Nh ng nămnày là nh ng năm kh c tu i v ñư ng tình duyên. B n sanh vào nh ng tháng này cu c ñ i b n cós ñào hoa, có nhi u thê thi p hay tình yêu, hay ít ra cũng ña ñoan v vi c v con, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 1, 5, 6, 9, 10 và 11 Âm l ch, là nh ng tháng có s ñào hoa c a tu i Quý D u.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 24
 • 25. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG TU I ð I K : Trong cu c ñ i có nh ng tu i r t kh c k v i tu i b n, b n không nênlàm ăn hay k t duyên, vì khi ñã k t duyên thì g p c nh bi t ly hay tuy t m ng gi a ch ng, ñó lành ng tu i r t xung kh c và ñ i k trong cu c ñ i b n như tu i: Nhâm Ng và Canh Ng . Hai tu inày r t xung kh c và ñ i k không nên h p tác làm ăn, hay k t duyên có h i. Trong vi c làm ăn,g p tu i k ph i nên xa lánh, nh t là v ti n b c không nên tin c y giao phó. G p tu i k trong giañình ph i cúng sao h ng năm. G p tu i k trong v n ñ tình duyên ph i cúng sao h n và k làm lhôn nhơn, ra m t thân t c. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Quý D u trong cu c ñ i, có nh ng năm khó khănnh t là nh ng năm mà b n vào s tu i 25, 31, 34, 38 và 40 tu i. Nh ng năm này làm ăn g pnhi u tr ng i, công danh, s nghi p ñ u tr l c không thành công ñư c ñi u gì. Nên ñ phòng vàonh ng năm vào s t tu i này g p tai n n hay có ñau b nh. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Trong vi c làm ăn, giao d ch v ti n b c hay t o chomình m t cu c s ng, b n c n nên xu t hành vào nh ng này gi này trong su t cu c ñ i thì s g pñư c nhi u th ng l i v ti n b c, tình c m cũng như v m i d tính, tu i Quý D u thân xu t hànhvào nh ng gi ch n, ngày l và tháng ch n. B n c xu t hành ñúng như trên thì m i vi c ñư cnhi u t t ñ p. Không s mang l y th t b i, ñau bu n. DI N TI N T NG NĂM: T 24 ñ n 26 tu i: Vào tu i 24, cu c s ng có ph n phát tri n v tàil c, vào nh ng tháng 6 và tháng 8 s có ho ch tài thâu lư m ñư c nhi u k t qu v ngh nghi p,tháng 12 hơi khó khăn m t chút. Vào tu i 25, ñư c khá t t, tu i này vào nh ng tháng ñ u năm thìt t, làm ăn thâu lư m ñư c k t qu , nhưng trong gia ñ o b t an. Nh ng tháng cu i năm v n bìnhthư ng. Tu i 26 không ñư c t t vào nh ng tháng Giêng và hai, nhưng nh ng tháng khác ñư c t t,t tháng 8 tr ñi làm ăn khá, tài l c d i dào, gia ñình êm m. T 27 ñ n 31 tu i: Vào tu i 27, tr nnăm hoàn toàn phát ñ t. Vào tu i 28, hay ñ p v ñư ng công danh l n tài l c, nh ng tháng năm và6 ñ i k ñi xa, giao d ch ti n b c s m t. Năm 29 tu i, toàn năm ch vào m c ñ trung bình, vi clàm ăn không ñư c khá l m, tuy nhiên v ph n tài l c và tình c m ñư c yên, không hao t n và cũngkhông thâu nhi u l i. Năm 30 và 31 tu i, nh ng tháng ñ u năm c a tu i 30 có ñ i n n, nên c n th nñ phòng trong s giao thương và xu t hành vào nh ng tháng ñ u năm. Vào tu i 31, toàn năm bìnhthư ng, m i vi c ñ u trong tình tr ng bình thư ng mà thôi. T 32 ñ n 40 tu i: Năm 32 tu i kháhay ñ p, nh ng tháng cu i năm có thành công to, nên giao d ch, giao thương s có nhi u l i. Năm33 tu i, có th làm ăn cũng ñư c khá ti n tri n. Nhưng nên tránh vào nh ng tháng 6 và 7, nên c nth n trong vi c giao du ngh nghi p. Năm 34 và 35, ñư c toàn v n, s làm ăn ch vào m c ñ trungbình mà thôi, hai năm này b n có th tăng thêm s phát tri n ngh nghi p thì t t. Năm 35 tu i có kvào tháng 9, không nên xu t hành ñi xa hay có ñau b nh b t ng . Năm 36 và 37 tu i, hai năm nàycó suy s p ñôi chút v v n ñ tài l c hay tình c m có th phát tri n kh năng ngh nghi p. Nhưngnên ñ phòng vi c ti n b c, coi ch ng hao tài t n c a. Năm 38 và 39, tinh th n b giao ñ ng m nh,gia ñ o không có ñư c yên n như m i năm, nên c n th n vào năm 38 tu i, trong gia ñ o có ngư ib ñ i n n. 39 tu i yên n hoàn toàn. Năm 40 tu i, khá yên tĩnh v tâm trí cũng như v tài l c l ntình c m gia ñình. T 41 ñ n 45 tu i: Tu i 41 thư ng hay ñau b nh có xung kh c và ñ i h n vàotháng 10, ñ phòng tháng này có ñ i tang. Năm 42 và 43 không x y ra vi c gì quan tr ng, tr vi cgia ñình. Năm 42 tu i có hao tài ñôi chút. Năm 44 và 45, khó khăn v ti n b c, không nên ñi xa hayphát tri n làm ăn vào hai năm này, s b th t b i mà không thâu lư m ñư c nhi u k t qu mìnhmong mu n. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian này không có nhi u may m n v ngh nghi p,công danh, có th làm ăn vào m c bình thư ng, không nên ñi xa hay giao d ch ti n b c s b m ttrong nh ng năm này, gia ñ o b t an.1994 Giap TuatwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 25
 • 26. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Sanh năm:1934 ñ n 1994 và 2054: Cung CH N. Tr c KIÊN/M ng SƠN ð U H A (l a trênnúi)/Kh c SA TRUNG KIM/Con nhà XÍCH ð (cô qu nh)/Xương CON CHÓ. Tương tinh CONNG A Ông Quan ð ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này,/Tu i cùng v i m ng thu n hòa tươngsanh/N u sanh Xuân H th i m ng,/Có quy n có ch c thanh nhàn t m thân./Thu ðông là l i sta,/Giàu có cũng c c nghèo thì bơ vơ./V n hanh thì h n sau,/T nhiên phư c l c theo nhau t il n./Tu i này thu nh ch ng an,/T t b nh ñau m liên miên t i ngày./Tâm tánh sáng d r thay,/Ngh nào cũng bi t ít ai dám bì./Giáp Tu t có chí làm nên,/Quy n tư c khá l n v ng b n anthân. CU C S NG: Tu i nh th i ti n v n có long ñong ñôi chút, nhưng vào trung v n, t c là vàokho ng tu i 26 tr ñi thì cu c s ng hoàn toàn sung sư ng v th xác, tuy tâm trí có lo nghĩ ñôi chút,nhưng cu c ñ i hoàn toàn êm ñ p. S sung sư ng hoàn toàn v th xác, cu c ñ i không ñ n ñ iph i có nhi u ưu tư s u mu n, s b n không thoát ñư c cái b y c a gia ñình h nh phúc. Dù danhv ng có lên cao, s cũng ph i nh ñ n kh năng c a ñ àn bà m i xây d ng ñư c s nghi p, cu cñ i.B t ñ u t 24 tr ñi thì có nhi u tri n v ng t t ñ p cho cu c ñ i, có th s ng ñư c hư ng thanhnhàn, có c a, con l i ñông, th t là gia ñình ñ y ñ . N u sáng su t hơn cu c ñ i s ñ y m nh lên caon a và kéo dài cho ñ n s tu i 45 thì tr l i m c bình thư ng.Tu i Giáp Tu t thành công v v n ñcông danh, có th t o ñư c s nghi p vào tu i 34 tr ñi, s sung sư ng không c c kh v th xác.S hư ng th trung bình t 58 ñ n 69 tu i là m c t i ña, nhưng có phúc ñ c thì s ñư c gia tăngniên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, bu i ñ u có nhi u kh ñau hay tr ng i m i thành giath t, S ñư c ñ àn bà chú ý và sa ngã nhi u hơn là t mình t o l y h nh phúc. Tuy nhiên dù có h nhphúc, nhưng cu c s ng thư ng x y ra nh ng m c c m gi a h nh phúc, làm cho gi a tình ch ng vàv không ñư c hoàn toàn êm m cho l m. Nhưng theo khoa toán s thì s tu i này v v n ñ tìnhduyên ph i như sau. N u b n sanh vào nh ng tháng n y; thì trong cu c ñ i b n có ba l n thay ñ iv v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 3 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng n y thì cu c ñ i b n có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i b n hoàn toànñư c hư ng l y h nh phúc cho ñ n su t cu c ñ i b n s s ng h nh phúc hay s còn thay ñ in a.Trên ñây là b n nh n xét tu i Giáp Tu t qua cu c ñ i thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nhphúc. B n nên nh l i xem mình sanh vào tháng nào, n u có ñúng như trên thì cu c ñ i b n s s ngh nh phúc hay s còn thay ñ i n a. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o không ñư c êm m cho l m, bao gi b n cũng mu ns ng m t cu c ñ i t t o cho mình nên thư ng có nh ng xích mích. ðư ng công danh có phát tri nvà lên cao v o kho ng tu i 27 tr ñi và có th s còn lên cao n a vào s tu i 34 tr lên, n u v n ñcông danh không lên cao, thì con ngư i cũng có nhi u tên tu i v i ñ i.V v n ñ ti n tài v n ñi uhòa và ít khi có thi u h t, tuy nhiên cũng vào kho ng 34 tr ñi thì v n ñ ti n tài m i có cơ h i êmñ p và ñi lên. Năm 33 tu i hãy còn x u. S nghi p v n ñi ñôi v i ti n tài, mu n hoàn thành ñư c snghi p c a mình ph i t 34 tu i tr ñi và ñ n 38 tu i thì có m t s nghi p vĩ ñ i r i. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Tu i Giáp Tu t trong vi c làm ăn hay c ng tác, hay h p tác v ib t c công vi c gì trong cu c ñ i có liên quan ñ n cu c s ng, thì nên l a cho ñư c nh ng tu i nàymà c ng tác s thành công ngoài s c tư ng tư ng c a mình, ñó là nh ng tu i: t H i, Bính Tý,M u D n, Tân T . Nh ng tu i này là nh ng tu i mà b n có th làm ăn hay c ng tác trong cu c ñ inhi u may m n.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 26
 • 27. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L A CH N V , CH NG: Trong vi c hôn nhơn và h nh phúc, b n c n l a ch n vi c lươngduyên cho h p v i tu i mình m i có th ñ y m nh s s ng vào con ñư ng hoa g m c a cu c ñ i,ñó là b n ph i k t duyên và xây d ng h nh phúc v i nh ng tu i này thì cu c ñ i b n m i ñư c vinhhi n. ðó là b n k t duyên v i nh ng tu i t H i, Bính Tý, M u D n, Tân T , Nhâm Ng , NhâmThân. B n k t duyên v i tu i t H i và Bính Tý, cu c ñ i b n ñư c d dàng trong s làm ăn và saugiàu sang phú quý. V i tu i M u D n và Tân T . Cu c s ng tr lên hoàn toàn ñ y ñ , công danhlên cao, s nghi p ti n tài t t ñ p. V i tu i Nhâm Ng , b n có cơ h i phát tri n v v n ñ nghnghi p, có th hư ng ñư c phú quý trong cu c ñ i.ðó là nh ng tu i h p cho s k t duyên và có ththành công trong m i công vi c trên lãnh v c ngh nghi p và cu c ñ i.Nhưng n u b n k t duyênv i nh ng tu i này cu c ñ i b n ch có m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là b n k t duyên v inh ng tu i: Giáp Tu t, Canh Thìn, M u Thìn. Nh ng tu i này ch h p v ñư ng tình duyên màkhông h p v ñư ng tài l c, cu c ñ i c a b n ch có th s ng v a ñ y ñ mà thôi.Sau ñây là nh ngtu i mà b n k t hôn s có th g p ph i m t cu c ñ i luôn luôn s ng trong s nghèo kh , cu c s ngc a b n như ñi trong ñ êm, luôn luôn ph i lâm vào tình tr ng túng thi u tri n miên, công danh và snghi p s g p nhi u tr ng i trong cu c s ng b n ph i s ng trong m t c nh ñ i mi n cư ng u t im t mù. ðó là b n k t duyên v i nh ng tu i: Quý Mùi, Tân Mùi, ñó là nh ng tu i có nhi u xungkh c v i tu i b n không ñem l i s t t ñ p hay vư ng phát v tài l c cũng như v công danh snghi p.Có nh ng năm xung kh c v i tu i b n v v n ñ tình duyên, nh ng năm này b n không nêncư i v hay tính vi c hôn nhơn s không thành mà trái l i còn x y ra nhi u ñau kh cho cu c s ng,ñó là nh ng năm mà b n vào ñ tu i: 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tu i. Nh ng năm vào s tu inày r t kh c v vi c hôn nhơn.B n sanh vào nh ng tháng này , cu c ñ i b n s có nhi u v , nhi uthê thi p hay ít ra cũng ña ñoan v vi c v con, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 3, 6, 7, 8 và 10Âm l ch. B n sanh vào nh ng tháng này cu c s ng c a b n có s ñ ào hoa, có nhi u v hay nhi uthê thi p. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này là nh ng tu i r t ñ i k ñ i v i tu i b n, trong vi clàm ăn hay trong s k t duyên b n ph i g p nhi u cay ñ ng, nh m vào sao Tuy t M ng hay bi t lygi a cu c ñ i, ñó là b n k t duyên hay làm ăn v i các tu i: ðinh S u, K Mão, t D u, K S u,Tân Mão. Quý D u và ðinh Mão. Tu i Giáp Tu t không nên làm ăn hay k t duyên v i nh ng tu inày, vì l làm ăn hay k t duyên khe kh t, khó thành mà còn b tuy t m ng hay bi t ly n a.G p tu iñ i k trong v n ñ làm ăn ph i nên dè d t và th n tr ng nh t là v ti n b c. Trong vi c lươngduyên g p tu i k không nên t ch c hôn l hay ra m t gia ñình thân t c. V gia ñ o, con cái ph icúng sao gi i h n h ng năm, ñ ng nên b quên thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Giáp Tu t có nh ng năm khó khăn nh t trong cu cñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 18, 24, 27 và 32 tu i. Năm 33 cũng có nh ng s khókhăn nhưng không ñ n nguy ng p. Nh ng năm này b n nên ñ phòng có s hao tài hay ñau m b tthư ng. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Giáp Tu t có nh ng ngày gi xu t hành h p nh tñó là nh ng ngày ch n, gi l và tháng ch n, xu t hành vào ñúng như trên b n s g t hái ñư c thêmnhi u k t qu v tài chánh, ti n b c hay b t c v vi c gì trong cu c ñ i, và b n không bao gi scó s th t b i trong cu c ñ i. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 23 ñ n 28 tu i: Năm 23 tu i, có nhi u xui x o, nhưngcũng không có vi c gì x y ra cho m ng s , ch có hao tài ñôi chút mà thôi. Năm 24 tu i, phát tri nm nh m v ngh nghi p, b t ñ u vào tháng 6 tr ñi thì ti n b c ñ y ñ và có th có nhi u hay ñ pv v n ñ này. Năm 25 tu i, năm này có khó khăn vào tháng 3 và 4, ngoài ra nh ng tháng kháccũng có nhi u tri n v ng t o l y s nghi p vĩ ñ i cho cu c s ng. Năm 26 tu i, năm này b n r t t tnhưng có k vào tháng 9 Âm l ch, k ñi xa hay xu t hành. G p tháng này nên ñ phòng tai n n haywWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 27
 • 28. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010b nh t t. Năm 27 tu i, năm trung bình không có vi c gì quan tr ng, vi c làm ăn v n vào m c ñbình thư ng. Năm 28 tu i, năm này b n nên c n th n vào tháng 7 và 8 Âm l ch có hao tài hay b nhho n; hai tháng này b n không nên làm ăn l n s có h i./T 29 ñ n 35 tu i: Năm 29 tu i, ñư chư ng s sung sư ng c a cu c ñ i, nên dè d t v m t tình c m và vi c xã giao, nhưng vào nh ngtháng 6 và 9 Âm l ch thì không t t ñ p cho l m v ph n gia ñ o. Năm 30 tu i ñư c khá và ñ y ñv tài l c, nên c n th n v ph n con cái nhưng toàn năm thì ti n b c ñư c phát tri n ñ n t t ñ .Năm 31 tu i, ñ i k vào nh ng tháng Giêng, 4 và 7, ba tháng này nên ñ phòng thân th và có haotai, ñ ng nên ñi xa hay xu t ngo i vào nh ng tháng này, s có tai n n, nh ng tháng khác êm xuôi vàbình thư ng. Năm 32 tu i, năm thanh bình, vi c làm ăn có phát tri n như cũ. Ti n b c ñi u hòa, giañình êm m. Năm 33 tu i cho ñ n năm 35 tu i, công vi c ti n tri n bình thư ng, ph n tài l c dư d ,nh ng năm này s a sang nhà c a thì r t t t./T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, ñư c thăng ch c hay trongvi c công danh có ph n lên cao và có tăm ti ng. Năm 37 tu i, nên c n th n vi c gia ñ o, công vi clàm ăn phát ñ t và có th thành công v ph n công danh. Năm 38 tu i, có phát ñ t v tài l c, toànnăm lên cao như di u g p gió nhưng có vào tháng 10 Âm l ch. Năm 39 tu i, ñư c nhi u phư c l c,có th thành công v ñư ng gia ñ o và tình c m, nên c n th n ti n b c. Năm 40 tu i có s p ñ ñôichút v công danh cũng như ph n tài l c; tuy nhiên, v n không có gì g i là ñáng k cho l m./T 41ñ n 45 tu i: Kho ng th i gian này công vi c làm ăn cũng như v danh v ng không có thay ñ i, chcó th thay ñ i v ngh nghi p. Năm 41 tu i, thanh nhàn và ti n tri n công danh, s nghi p bìnhthư ng. Năm 42 tu i có hao tài ñôi chút. Năm 43 và 44 không vi c gì x y ra quan tr ng. Năm 45tu i, k tháng 7, nên ñi xa, hay làm ăn vào tháng 8 thì t t./T 46 ñ n 50 tu i: Cu c s ng phát ñ tvào nh ng năm này, vi c làm ăn nên gi phư c cho con cháu v sau. T năm 46 ñ n năm 50 nên logi gìn s c kh e là ñi u t t ñ p hơn c . Tuy v y cũng nên gi gìn ti n c a ñã t o ñư c, không thì sb m t mát hay hao tài.1995 At Hoi SANH NĂM: 1935 ñ n 1995 và 2055 Cung KHÔN. Tr c TR M ng SƠN ð U H A (l a trênnúi) Kh c SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ð (cô qu nh) Xương CON HEO. Tư ng tinh CONHƯƠU Ông Quan ð ñ m ng: t H i m ng H a s này, L a trên núi sáng bay ñ tr i. Thu n sanhXuân H g p th i, Giàu nghèo cũng sư ng ñư c nơi thanh nhàn. Thu ðông ch ng l i hao tài, Traithì l d duyên tình phôi pha. t H i nhi u k lòng hi n, Ai mà nói d ta th i nh n ngay. Anh emxung kh c ch ng g n, Nói ra gây g ch ng g n ch ng an. L n lên cách tr x xa, H c t p nghnghi p sau mà m i nên. ð u tiên có c a ch ng b n, Làm có hao tán như tên mây h ng. CU C S NG: Tu i t H i có nhi u hay ñ p v cu c ñ i, s sung sư ng vào th i trung v n,nghĩa là kho ng t 22 ñ n 40 tu i, h u v n l i ñư c an nhàn, không có v n ñ ñ v v s nghi p,n u ñã t o ñư c s nghi p. N u chưa t o ñư c s nghi p thì th i trung v n có nhi u cơ h i t o l yñư c s nghi p c a b n v y. Vào năm 32 tu i nên c n th n cho l m, qua 34 tu i m i ñư c hoàntoàn êm ñ p và ñ y ñ . Ti n b c có th t o ñư c nhi u cơ h i thu n ti n cho vi c t o l y nh ng k tqu v tài l c. Năm 39 tu i cũng có nhi u cơ h i t t ñ p cho b n v t t c m i khía c nh trên cu cñ i. V y n u chưa t o ñư c cơ h i phát tri n s nghi p thì nên bình tĩnh mà ch l y cơ h i thu nti n s ñ n. Tu i t H i ñư c t t vào th i h u v n, có th t o ñư c m t cu c s ng ñ y ñ , vào h uv n có nhi u ti n c a. S hư ng th trung bình t 58 ñ n 76 tu i là m c t i ña. Làm lành hi n thìs ñư c gia tăng niên k , gian ác thì b gi m k . TÌNH DUYÊN: Tu i t H i ñ i v i v n ñ tình duyên có nhi u thay ñ i quan tr ng trong cu cñ i lúc tu i nh , nhưng khi tu i l n lên thì ñu c ñ y ñ h nh phúc. Tuy nhiên theo khoa chiêm tinhwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 28
 • 29. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010và tư ng s , tu i t H i ñ i v i v n ñ tình duyên và h nh phúc như sau: N u b n sanh vào nh ngtháng này, thì cu c ñ i b n ph i có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b nsanh vào nh ng tháng: 2, 3 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì b n ph i có hai l nthay ñ i v tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm l ch. N u b n sanhvào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n ñư c hoàn toàn h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng:1, 5 và 12 Âm l ch. Trên ñây là b n nh n xét nh ng di n ti n c a cu c ñ i b n v tình duyên vàh nh phúc c a b n, v y b n nên nh l i b n sanh vào nh ng tháng nào ñ quy t ñ nh cho cu c ñ ib n. GIA ð O, CÔNG DANH: V v n ñ gia ñ o có hơi không ñư c êm m lúc ñ u nhưng sau ñóthì hoàn toàn ñư c hư ng nhi u phư c l c, ph n gia ñ o có nhi u hay ñ p vào tu i 34 tr ñi, tu i32 hãy còn nhi u th c m c v gia ñ o. Công danh thì ch vào m c ñ trung bình, không lên cao vàcũng không xu ng th p, v a ph i ñ y ñ v v n ñ này. Vào tu i 34 tr ñi thì s nghi p m i v ngch c ñư c, ti n v n chưa ñư c êm m, s nghi p hãy còn long bong chưa ñ nh ñư c m c v ng b nc a nó. Ti n b c cũng tùy theo công danh và s nghi p nhưng cũng vào s tu i 34 tr ñi m i có tht o ñư c ñ y ñ . TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong công vi c làm ăn giao d ch hay b t kỳ công vi c nào kháctrong lãnh v c cu c ñ i, b n nên ch n l a nh ng tu i h p v i tu i mình, m i có th làm ăn ñư cphát ñ t, ti n b c ñư c d i dào, và không s có s th t b i trong cu c ñ i, ñó là nh ng tu i ðinhS u, Canh Thìn, Quý Mùi. Nh ng tu i này là nh ng tu i r t h p cho s làm ăn c a b n, nên hùnh p, c ng tác hay h p tác ñ u thâu ño t ñư c nhi u k t qu t t ñ p cho cu c ñ i. L A CH N V CH NG: Trong vi c hôn nhơn và h nh phúc, b n ch n ñư c nh ng tu i h pthì cu c s ng có th ñ y m nh lên cu c ñ i ñ y hoa g m, trong s ch n l a hôn nhơn và h nh phúc,b n nên ch n cho kỳ ñư c nh ng tu i này: ðinh S u, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tu t. N u b n k tduyên v i tu i ðinh S u và Canh Thìn, cu c s ng c a b n ñư c ñ y m nh lên nh v y cu c s ngñư c hoàn toàn giàu sang phú quý. N u b n k t duyên v i tu i Quý Mùi và Giáp Tu t, cu c ñ i b ns có nhi u hay ñ p v v n ñ tài l c, công danh b n ñư c lên cao ti n b c ñ y ñ . Trên ñây lành ng tu i mà b n nên k t duyên và s ñư c s ng hoàn toàn ñ y ñ , hào con ñ y ñ và t o ñư ccu c s ng vui tươi, giàu sang, phú quý. N u b n k t duyên v i nh ng tu i này ñ i s ng c a b n cht o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, vì nh ng tu i này ch h p v ñư ng tình duyên màkhông h p v ñư ng tài l c, ñó là các tu i: K Mão, Quý D u, Tân Mão: K t hôn v i nh ng tu inày ch có th t o ñư c m t cu c s ng ñ ăn, ñ m c là cùng. N u b n k t duyên v i nh ng tu inày b n s g p ph i nhi u s khó khăn l m m i t o ñư c m t cu c s ng hơi t m g i là ñ y ñ vàcu c ñ i luôn luôn s ng trong nghèo kh su t ñ i, ñó là b n k t duyên v i các tu i: t H i, BínhTý, Tân T , Nhâm Ng . Nh ng tu i này ch ng nh ng không h p v v n ñ tình duyên cũng nhưkhông h p v v n ñ tài l c, n u b n k t duyên thì cu c s ng tr nên nghèo kh , khó khăn. Nh ngnăm này có vi c xung kh c v i tu i b n trong vi c t o l y hôn nhơn và h nh phúc, ñó là các nămmà b n vào s tu i: 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tu i. Nh ng năm này lu n vi c hôn nhơn khôngthành, hay thành thì lâm vào c nh xa v ng thư ng xuyên. B n sanh vào nh ng tháng này s có sñào hoa, cu c ñ i có nhi u thê thi p, nhi u ngư i chú ý và mu n k t duyên, ñó là b n sanh vàonh ng tháng: 2, 3, 5, 8, 9 và 10 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này ch c ch n b n s cónhi u v , ho c n u không cũng s có nhi u dòng con. NH NG TU I ð I K : N u làm ăn hay k t duyên hay b t c vi c gì khác, có liên quan ñ n ss ng và cu c ñ i thì b n nên tránh nh ng tu i này, ñó là các tu i: M u D n, Giáp Thân, Canh D n,Nhâm Thân. B n k t duyên hay làm ăn v i nh ng tu i này, cu c s ng c a b n s b nhi u ñauthương, có th x y ra tuy t m ng hay lâm vào c nh bi t ly ñau ñ n vô cùng, vì nh ng tu i này lành ng tu i ñ i xung kh c v i tu i b n. G p tu i k trong vi c làm ăn, không nên h p tác hay giaowWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 29
 • 30. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010d ch v ti n b c. G p tu i k trong vi c hôn nhơn và h nh phúc, n u ăn v i nhau thì không nênlàm l thành hôn hay r t k s ra m t cha m h hàng. G p tu i k trong con cái hay gia ñình, ph icúng sao gi i h n cho c hai và làm phư c ñ c thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Nh ng năm khó khăn là nh ng năm mà b n làm ăn khôngñư c t t, g p nhi u tr ng i và không g p ñư c m t vi c gì kh dĩ t o ñư c ti n b c. ðó là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 23, 31, 32, 33 và 42 tu i. Nh ng năm này b n nên ñ phòng tai n n b nht t, hay nh ng khó khăn trong ngh nghi p. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i t H i h p v i nh ng ngày ch n, gi ch n, vàtháng ch n. Xu t hành trong nh ng ngày gi và nh ng tháng k trên b n s ñư c thâu ño t nhi uk t qu v tài l c cũng như v m i s làm ăn, giao d ch, giao thương, không bao gi có s th t b i,vì b n ñã xu t hành ñúng vào nh ng ngày, gi và tháng thì s ñ i l i cho b n. DI N TI N T NG NĂM: T 22 ñ n 27 tu i: Tu i 22, còn nhi u bê b i. Vi c làm ăn có nhi utr c tr và có nh ng kh tâm vì gia ñình l n vi c làm ăn. Năm này là năm r t khó khăn trong vi clàm ăn c a b n, 23 tu i, l i ph i ch u m t năm cay ñ ng n a, b n nên c n th n vào nh ng tháng 6và 8 có ñ i n n hay hao tài t n c a. 24 tu i, ñư c t t, vi c làm ăn và phát tri n ñư c t t và khá cónhi u hay ñ p thâu ñư c nhi u k t qu v tài l c, 25 tu i, năm ñ i l i c a b n, nh t là nh ng tháng6 và 7. Nh ng tháng này ñư c t t ñ p và hoàn toàn êm m, có phát tri n v tài l c. 26 và 27 tu i,ñư c t t vào nh ng tháng ñ u năm, nh ng tháng cu i năm x u, nên ñ phòng có vi c nguy hi mvào tháng 10 và 11. T 28 ñ n 35 tu i: Vào s tu i 28 có nhi u tài l i vào nh ng tháng 7 và 9,nh ng tháng khác bình thư ng. Năm 29 không nên ñi xa vào nh ng tháng 7 và 11, nh ng tháng nàyk tu i nên tránh vi c làm ăn và giao d ch. Năm 30 tu i, có th thâu ño t nhi u k t qu t t v tài l cvào nh ng tháng 1 và 4, nh ng tháng khác trung bình. Năm 31 và 32, hai năm bình thư ng ch trtháng 3 vào năm 31 tu i có hao tài hãy nên nh n nh c n u không s tai v . Năm 33 và 34 tu i, hainăm này khá t t, nhưng vào năm 33 tu i ñư c có nhi u tài l c vào tháng 4 và 7. Năm 34 tu i, tránhvi c giao thương vào nh ng tháng 9 và 12. Năm 35 tu i, có phát tài vào nh ng tháng 6 và 8, ktháng 10, toàn năm ñ u êm ñ p có thâu ñư c nhi u k t qu v tài l c. T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36tu i ñư c phát tài vào tháng 4, hao tài vào tháng 6, nh ng tháng khác trung bình. Năm 37 và 38tu i, hai năm này thành công v nh ng vi c d tính. Năm 37 tu i phát ñ t. Năm 38 tu i có ñ y ñvà hay ñ p vào nh ng tháng 8 và 12. Hai năm này b n ñư c t t ñ p v tài l c và tình c m. Năm 39và 40 tu i, hai năm này không phát tri n v v n ñ tài l c, nhưng phát tri n m nh m v v n ñ tìnhc m gia ñình. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i gian này không có gì quan tr ng x y ra trong cu cñ i, v tài l c, làm ăn cũng như v giao d ch, ch tr năm 42 hơi x u cho b n m ng. Năm 43 ktháng 10 và toàn mùa ñông. 44 tu i k tháng 6, nh ng tháng k có ñau b nh ho c b hao tài. T 46ñ n 50 tu i: 46 tu i khá t t, v ng vàng v s nghi p. 47 tu i, có ñ i n n vào nh ng tháng 8, 10, 11,ba tháng này hãy c n th n, có ñau bu n trong gia ñình. Ngoài ra nh ng năm khác khá t t.1996 Binh Ty SANH NĂM: 1936 ñ n 1996 và 2056 Cung C N. Tr c THÀNH M ng GIÁNG H TH Y(nư c mù sương) Kh c THIÊN THƯ NG H A Con nhà H C ð (cô qu nh) Xương CONCHU T. Tư ng tinh CON R N C u Tài, C u Quý ñ m ng: Lu n xem s m ng tu i này, Bính Tý m ng Th y nư c ñ y trànsông. Trai mà sanh ñ ng Thu ðông, Như cây g p nư c, như r ng g p mây. Bính Tý tánh hi nlành, Có ti n ai h i cũng trao ñưa li n. Ăn r i ph n phúc t nhiên, ð i th i không kh ngh ch li nt nhiên. M t thân th t ý ñ ñi u, N a lành n a d bao nhiêu chưa ñành. T i h i v n gi a hi nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 30
 • 31. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010vinh, Căn nguyên t t phát môn ñình ñ i thay. Tu i già v n ñ n càng hay, Vinh hoa phú quý vàngson c a nha. CU C S NG: Tu i Bính Tý thu c m ng Th y. S tu i ñư c nhi u thành công trong cu c s ng,hay thay ñ i ý ñ nh, không bao gi có ñư c m t cu c s ng yên l ng, mà t t o ra nhi u sóng gió.Cu c ñ i có l m thương ñau. V m t xã h i gi ñư c ti ng tăm và ñ a v khiêm như ng, ham thíchnh ng cái gì x y ra th c t i hơn là nh ng chuy n vi n vông, s nghi p và cu c ñ i v n ñi ñôi v inhau, t o ñư c nh ng ñi m ñ c bi t trong cu c s ng, c u t o ñư c m t hoàn c nh kh dĩ làm chocu c s ng có ph n ch c ch n. Nhưng cu c ñ i chưa ch c vào m c ñ ñó mãi. S còn thay ñ i vàluân chuy n mãi cho ñ n h t cu c ñ i, mà không bao gi có s tr m l ng trong s s ng. Tu i BínhTý có nhi u phúc ñ c trong l p tu i trung bình, nhưng sau cùng qua th i gian t 50 ñ n 52 thì l icó nhi u vi c làm cho có nhân qu . Tu i Bính Tý ch hư ng th trung bình t 55 ñ n 60 tu i.Nhưng vào tu i 52 thì m c b nh th n kinh có th không hư ng th lâu hơn tu i d ñ nh, nhưng làmphúc ñ c ăn hi n lành thì may ra hư ng th ñ y ñ theo s T Vi. TÌNH DUYÊN: Trong cu c s ng tu i Bính Tý v v n ñ tình duyên cũng có nhi u sôi ñ ng, cónhi u thay ñ i s u thương, ít khi tìm ñư c s êm m vào tu i nh . Tình duyên vào lúc nh thư ngtrong s t m th i, không có m t quy t ñ nh d t khoát, cho ñ n khi qua tu i 30, m i t o ñư c ngu nh nh phúc chân chính. S v v n ñ tình duyên r t khe kh t, không t o ñư c m t cu c s ng ý hi ptâm ñ u, n u có cũng ch là b ngoài; nhưng bên trong v n có s nghi k hay thư ng có nh ng b tñ ng ý ki n. ðó là s c a cá nhân. Nhưng n u g p ñư c lương duyên có s trùng h p v tu i tác vàs hòa h p v tinh th n thì tình duyên m i có ñư c s m êm và h nh phúc. N u b n sanh vàonh ng tháng n y thì cu c lương duyên thư ng hay thay ñ i b t thành, ñó là nh ng tháng 1 và tháng7 trong cu c ñ i. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng n y trong cu c ñ i thì b n là ngư i cónhi u v hay cũng quá ñau kh vì ñàn bà nhi u hơn, ñó là nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9. GIA ð O, CÔNG DANH: V vi c công danh cũng có nhi u thay ñ i quan tr ng, tuy nhiên scó nhi u phúc ñ c, nên chuy n công danh thư ng ñư c lên cao mà ít khi có xu ng th p. Tu i nhthư ng có s thay ñ i công danh. Nhưng l n thì t o ñư c nhi u tên tu i. Cu c ñ i hay ñ p v bư cñư ng công danh, có th t o nên danh ph n m t cách r t d dàng, ít khi g p s khó khăn. V giañ o thì cũng hay có s bu n phi n, s không m côi s m, không nh thân t c h hàng trong vi ct o nên danh ph n, mà nh bè b n giúp ñ nhi u hơn. Tuy nhiên, cũng có th nh s trùng h p c atu i v ch ng mà cu c ñ i g p nhi u may m n hơn n a. Tu i Bính Tý trong tương lai có m t snghi p vĩ ñ i, ñi song song v i công danh, nh s sáng su t và lòng nh n n i, mà s nghi p thêmph n v ng ch c, ti n b c khá dư d , tuy cũng có m t th i gian long ñong nhưng cu c s ng hoàntoàn ít khi b kh c c v tâm trí cũng như v xác th t. Công danh và s nghi p có tr ng i vàokho ng tu i 31 và 32, nhưng vào tu i 33 thì hoàn toàn làm nên s nghi p b i s ti n tri n c a côngdanh, có ph n ch c ch n và ñ ng ñ u, ti n b c d i dào, h nh phúc m êm, cu c s ng thêm ph nsáng s a hơn. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trư c khi mu n làm ăn hay phát tri n công vi c, mu n cho côngvi c ñư c ch c ch n mà không s th t b i, b n c n l a tu i ñ h p tác, hùn h p, hay cùng lo toancông vi c; trong s l a ch n tu i tác cũng ph i tùy theo hoàn c nh và trư ng h p x y ra, cũng nhưtrong vi c hôn nhân, c n l a ngư i hi n ñ c; v y b n c n l a cho ñúng nh ng tu i này mà h p tácthì ch c ch n s thành công, ñó là nh ng tu i: Bính Tý, tu i Tân T , tu i Nhâm Ng và tu i tD u, nh ng tu i này có th giúp b n làm ăn ñư c phát ñ t thêm nhi u k t qu và tài l c vư ng phát,không s th t b i. L A CH N V CH NG: Thư ng thư ng các b n ñi xem "s " ñ n nh ng nhà "chiêm tinh"hay "tiên tri" ñ giúp b n bi t ñư c cu c s ng s p t i. Nhưng ch xem tu i c a b n không mà khôngxem luôn tu i c a v , th t là m t s thi u sót quan tr ng vì hai tu i c a v ch ng liên quan m twWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 31
 • 32. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010thi t v i nhau. Vì v y các nhà tiên ñoán xem tr t là m t ñi u ph i. Vì cá nhân khác, có v ch ng l ikhác, v ch ng như lu ng ñi n có dây nóng và dây l nh v y. N u ch xem m t ngư i thì n u g ptu i v không trùng h p thì khó mà th c hành ñúng ñư c. V y b n mu n ch n ngư i v trăm năms ng ñư c cao sang, quy n quý, ti n b c d i dào, cu c ñ i s ng r t h nh phúc, thì nên ch n nh ngtu i n y: Bính Tý, Tân T , Nhâm Ng , t D u. B n k t hôn v i tu i Bính Tý, có nh ng trư ng h psau ñây: Tu i Bính Tý giúp b n thành công v m t ti n tài, v ch ng hòa thu n, nhưng l i khôngcon. K t hôn v i tu i Tân T : Lúc ñ u hao t n nhi u, làm ăn tuy có ti n nhưng sau m i khá ñư c,nhưng hào tài thư ng hay luân chuy n, con cũng hi m mu n, v hay ñi nhưng thư ng giúp ch ngtrên bư c công danh. K t hôn v i tu i Nhâm Ng : Th i gian ñ u nghèo thi u, nhưng sau ñư c hi nvinh, tánh ch ng v thư ng có s xung kh c, nên kiên nh n thì thành công to, con r t hi m mu n.K t hôn v i tu i t D u: Tu i n y hoàn toàn t t ñ p trong m i lãnh v c, hào tài nhi u, danh v ngcao, con cái t t, giúp cho cu c ñ i ñ y ñ êm m, h nh phúc. Nhưng n u ñã l thương yêu nhaunh m nh ng tu i n y thì b n ch có m t cu c s ng trung bình, không dư d và cũng không thi ukém, ñó là nh ng tu i: Giáp Thìn và M u D n. Nh ng tu i này cũng có s trùng h p, nhưng khônglàm cho cu c s ng ñư c phát ñ t trên m i m t. Khi g p nh ng tu i n y, thì cu c ñ i b n s cónhi u bu n kh hơn, s ng trong cu c thi u th n tri n miên, vì tu i hai ngư i không có phúc ñ c,nên ít hư ng l c. ðó là các tu i: M u Thìn, Giáp Tu t, Canh Thìn. Nh ng năm mà b n có nhi u ñ ik , không nên l a ch n hôn nhơn, vì s l a ch n hôn nhơn s ñem l i nhi u lo âu, ñau bu n mà cònlàm cho cu c s ng thi u c s s ng, ñó là nh ng năm mà tu i b n vào 17, 21, 23, 29, 33, 35 và 41tu i. N u b n ph m vào nh ng tu i trên, b n ñã có hôn nhân, b n ph i lâm vào tình tr ng xa v ng,hay g p nhi u bu n phi n. B n sanh vào nh ng tháng này có ph n ña thê và hay có s ñau kh vñàn bà, ñó là nh ng b n sanh vào tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9. N u b n l sanh vào nh ng tháng k trêns có nhi u v và hay kh tâm vì ñàn bà. NH NG TU I ð I K : S s ng l a ñôi là m t ñi u quan tr ng, nó liên quan m t thi t ñ ncu c s ng h ng ngày và cho c m t cu c ñ i. Nh ng tu i mà không bao gi có th k t h p lươngduyên và có th x y ra nhi u ñau bu n nh t, ñó là nh ng tu i ñư c k ra sau ñây: ðinh S u, KMão, Tân Mùi, Quý Mùi. Tu i ðinh S u, tu i này v i nhau sanh c nh bi t ly; K Mão, s ch tchóc trong vòng m t năm (tuy t m ng); Tân Mùi (bi t ly); Quý Mùi (bi t ly). Nh ng tu i trên ñâykhông làm cho cu c s ng ñ y h nh phúc mà trái l i có nhi u ñau bu n hơn, nên tránh ñư c là m tñi u t t. Tu i Bính Tý có nhi u tu i ñ i k , n u g p trong s h p tác làm ăn hay trong vi c lươngduyên, nên xem sao h n cho c hai ngư i mà cúng vái Ph t Tr i hay c u nguy n cho ñư c phúcñ c. Không nên b qua s có nh hư ng l n. Thí d như năm Bính Ng , tu i Bính Tý g p sao TháiB ch hay Thiên Tinh thì cúng ngày 15 dùng 7 ng n ñèn, 7 chén nư c lã l y v hư ng Tây. Cáchcúng vái: ð t nhang ba cây, quỳ trư c bàn cúng, vái tên h , tu i, sao gì? Ni m ba l n: Nam Mô ADi ðà Ph t - Nam Mô C u Di n Quân C p ð i Ti u h n tôn th n quang gi ng ñ o tr n ch ngminh. Cách cúng sao: Bình bông tươi, nư c d a hay nư c trà, cháo tr ng, nhang ñèn. Và tùy theonăm mà cúng, vì m i năm sao h n ñ u thay ñ i. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Bính Tý thu c m ng Th y, tánh tình hi n hòa vàr ng rãi. Tuy nhiên trong cu c ñ i có nhi u s kh tâm không ít v cu c s ng, nh ng năm khó khănnh t trong cu c ñ i hao ti n t n c a, ñau b nh liên miên hay th t b i công vi c ñ n n i bu n chánnh t, ñó là nh ng năm b n vào nh ng tu i: 24, 27, 33, 38, 45. Nh ng năm này b n nên c n th n,dè d t k o g p nhi u r c r i cho cu c ñ i b n thân hay c cu c s ng. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: M ng Th y xu t hành vào nh ng ngày ch n, nhưngl a gi l tháng ch n và có th xu t hành như trên trong su t cu c ñ i luôn luôn ñư c nhi u maym n. Ngoài nh ng s trùng h p trên thì ít khi có ñư c nh ng thành công vĩ ñ i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 32
 • 33. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 DI N TI N T NG NĂM: T 31 ñ n 33 tu i: Nh ng năm này b n g p sao h n, có th làm chob n có nhi u thi t h i, có th b ñau b nh hao tài t n c a, hay g p tai n n b t ng , nhưng song songb n có nhi u thành công v tài l c, tình c m có ph n vư ng phát m nh m , công vi c làm ăn ñư ctrôi ch y hoàn toàn, nhưng ti n vô ra b t thư ng, ít khi g p c nh túng qu n. C g ng vư t qua banăm n y. T 34 ñ n 37 tu i: Vư t ñư c qua tu i 33 thì công danh có ph n lên cao t t ñ , ti n b cnh ng năm n y r t d ch u, làm ñâu ñư c ñó, s phú quý nhưng l i g p nhi u tai n n hay nh ng trl c trong cu c ñ i. nh hư ng c a cu c s ng liên quan ñ n công danh. Th i gian ba năm n y hoàntoàn t t ñ p. T 38 ñ n 41 tu i: B n v n hư ng m t cu c s ng hay ñ p hoàn toàn cho ñ n tu i 41thì l i có s p ñ ñôi chút, năm n y cũng nên ñ phòng r i ro, hay tù t i, b n nên c n th n vào tu i41 hơn nh ng năm khác. Ngoài s hao tài t n c a, còn có s s p ñ ñôi chút v công danh. Ngoàitu i 41, nh ng năm khác trung bình. T 42 ñ n 47 tu i: Vư t ñư c tu i 41 bư c qua 42 và cho ñ n47, gia ñ o êm m, vi c làm ăn ph n ch n, m i công vi c ñ u có th ti n tri n kh quan, ch cónh ng chuy n x y ra nh nh t v con cái, gia t c mà thôi. Ngoài ra vào tu i 45 có tang khó tronggia t c. T 48 ñ n 52 tu i: B n năm sau cùng c a cu c ñ i l i x y ra nhi u hoàn c nh phân ly. Sñau bu n l ng ñi trong tâm não, mang nhi u ch ng b nh nan y, khó thoát ñư c qua tai n n, c nhbi t ly như g n k trong cu c s ng. ð n nh ng khi n y, nên van vái Tr i Ph t, n u có ñ o thì nêncúng ki n c u nguy n cho ñư c phúc ñ c hy v ng s ng thêm.1997 Dinh Suu SANH NĂM: 1937 ñ n 1997 và 2057 Cung LY. Tr c THÂU M ng GIÁNG H TH Y (nư cmù sương) Kh c THIÊN THƯ NG H A Con nhà H C ð (cô qu nh) Xương CON TRÂU.Tư ng tinh CON TRÙN C u Tài, C u Quý ñ m ng : ðinh S u s m ng như là, Giang Hà là nư c ch y dài ra sông. Traimà sanh thu n Thu ðông, Mùa H l i s làm không nên trò. S như n i sóng linh ñinh, ð u ñ i tayxách vác cày lùa trâu. Sanh ra nhi u lúc hi m nguy, Tư ng ch t thu nh lúc thì m i sanh. S nàyquy n tư c công danh, Không th y cũng th m i ñành s ta. Tu i này tánh n t th t thà, Gi n ñi nóid nhưng lòng v tha. ð u tiên làm có c a kho, Nhi u l n làm khá hi p r i l i tan. CU C S NG: Tu i ðinh S u thu c m ng Th y, cu c s ng r t t t ñ p, cu c ñ i ít c c nh c vàít b lao tâm kh trí. Tuy không thành công v s nghi p vĩ ñ i, nhưng công danh cũng có phúc pháttri n m nh m . ð i s ng luôn luôn trong m c ñ trung bình, không quá thi u th n và cũng khôngquá dư d , không giàu sang, nhưng xác th v n ñư c sung sư ng. S c c nh c thân th có th cóch trong m t giai ño n t m th i và s tr v m t ñ i s ng sung túc hơn trong giai ño n khác. Năm30 tu i có vài thành công v danh v ng cũng như v tài l c và s phát tri n s nghi p vào tu i 34.Tu i ðinh S u nhi u kh c c v b n th , l n c tâm h n, con ngư i thư ng hay lo nghĩ và tínhtoán, cu c s ng dù giàu sang cũng không ñư c hư ng an nhàn, không bao gi ñư c th nh thơi tríóc. Lúc nào cũng có nh ng th c m c và lo l ng trong tâm. S hư ng th trung bình t 48 ñ n 55 màthôi, nhưng có phúc ñ c, bi t làm phư c thì có th gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: ð i v i v n ñ tình duyên c a tu i ðinh S u cũng có nhi u khe kh t, khó khăn,có nhi u vi c bu n phi n và ñ v , cu c s ng v tình duyên bao gi cũng ch u s h p hòi, thư nghay mang nhi u thương ñau trong cu c lương duyên, s u kh cũng nhi u, ñau thương cũng l m,không bao gi kh i th c m c v lương duyên, tu i nh l i ph i nhi u ñ v v v n ñ này. Tuynhiên b n cũng nên xem dư i ñây ñ bi t trong cu c hôn nhân có b n v ng hay không. N u b nsanh vào nh ng tháng này thì tình duyên, h nh phúc b n s có ba l n thay ñ i hay s nhi u hơn n atùy theo hoàn c nh và trư ng h p t o nên, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng này: 8 và 12 Âml ch, n u sanh vào hai tháng này thì t i thi u b n cũng thay ñ i tình duyên ñ n ba l n, và n u b nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 33
 • 34. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010sanh vào nh ng tháng này thì b n ph i hai l n xây d ng h nh phúc mói b n v ng ñư c, ñó là sanhnh m nh ng tháng: 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch và n u b n sanh nh m nh ng tháng này thì tìnhduyên có ph n chung th y, m t v m t ch ng mà thôi, ñó là nh ng tháng: 6, 7 và tháng11. Tu iðinh S u dù m t hay nhi u l n thay ñ i tình duyên cũng có nhi u ñau kh , không bao gi s ngñư c h nh phúc v n toàn ñó là s m ng v y. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh c a tu i ðinh S u ch trong m t m c ñ trung bình,không có ph n lên cao và cũng không xu ng th p, gia ñ o có ph n sôi ñ ng thư ng xuyên, khôngêm m như b n mu n. C n ph i nh n n i và nh n nh c cho cu c s ng cho gia c nh, dù sao tu iðinh S u cũng không quá ñ i ph i nghèo túng và ph n công danh cũng v a ph i không quá th pkém, c n sáng su t hơn n a, ñ cho công danh ñư c ti n b , phát tri n,có th phát tri n ñư c vàonăm 31 tu i. Gia ñ o cho ñ n tu i 34 m i ñư c hoàn toàn h nh phúc và êm m. T 34 tu i tr ñi,cu c s ng gia c nh m i ñư c b o ñ m, v v n ñ công danh có lên ñôi chút, nhưng không ñi ñ n t tñ nh c a nó. S nghi p c a tu i ðinh S u không có gì g i là ñ s , nhưng có th t o ñư c m tsnghi p trung bình, tu i nh không làm nên ñư c, nhưng bư c vào tu i 30 tr ñi, thì s nghi p m icó cơ h i cho b n g y d ng, công lao c a b n g y nên s nghi p v i v ng ch c và hoàn toàn khôngs b ñ v v sau. Tu i 31 càng ch c ch n hơn trong vi c xây d ng s nghi p. Tuy nhiên s khôngph i tri u phú, ti n b c bay hao h t b t thư ng, s nghi p là căn b n cho ti n tài và ti n tài chm c ñ ra vô b t thư ng, không vào to tát và không xu t nhi u l m, ti n tài ch ñ tương ñ i ñư cv y thôi. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong v n ñ làm ăn cũng c n nên l a ch n tu i h p ñ làm ăn chothêm ph n phát ñ t hơn lên, g p tu i ð i K không làm ăn ñư c mà còn làm cho ñ i s ng thêm khnão và bu n b c vì túng thi u và hao h t. V y có nh ng tuô婠mà b n h p nh t cho s làm ăn và cóth phát tri n ñư c cu c s ng. Tu i ðinh S u r t h p v i nh ng tu i này: Canh D n, Quý T , GiápNg , Bính Thân. Nh ng tu i này là nh ng tu i h p nh t trong cu c ñ i b n và có th hùn h p làmăn hay b t c vi c gì cũng có th thành công ñư c c . Nh ng tu i này h p tác làm ăn s không sth t b i mà l i thành công hơn. L A CH N V CH NG: Vi c lương duyên cũng có liên quan ñ n cu c s ng c a b n, r t t tc n cho m ng s , khi m ng s ñã trùng h p v i nhau thì công vi c làm ăn m i có ph n phát ñ t.Khi hai s m ng không trùng h p v i nhau thì x y ra nhi u chuy n ñau bu n có khi b t ñ c kỳ t ,và nh ng tu i sau ñây s làm cho b n t o ñư c nhi u cơ h i phát tri n công danh ngh nghi p, ti ntài, giúp b n thành công trong cu c ñ i khi k t h p lương duyên, ñó là nh ng tu i thu n l i cho sm ng c a b n. ðó là nh ng tu i: Canh D n, Quý T , Giáp Ng , Bính Thân, M u Tý, ðinh H i.B n k t hôn v i tu i Canh D n: Giúp b n ñư c giàu sang và con cái ñông ñ vui v y. K t hôn v itu i Quý T : Giúp b n phát tri n công danh, quy n tư c, con cái trung bình. K t hôn v i tu i GiápNg : Hào tài và hào con t t ñ p, công danh lên cao. K t hôn v i tu i Bính Thân: hư ng ñư c giàusang, hào con ñ nuôi. K t hôn v i tu i M y Tý: ðư c hư ng trên trung bình v ti n b c, hào conr t ít. K t hôn v i tu i ðinh H i: Tài l c vư ng phát, con cái thu n hòa. T t c nh ng tu i trên ñâyb n có th h p tác làm ăn k t h p lương duyên ñ u ñư c sung túc và trùng h p v i tu i b n trongt t c m i công vi c trên cu c ñ i. N u ñã l k t duyên v i nh ng tu i này thì b n ch có m t cu cs ng trung bình, ñ ăn, ñ m c mà thôi, cũng có th tr thành túng thi u mà không bao gi b nñư c m t cu c s ng kh dĩ làm cho danh v ng và cu c ñ i ñư c lên cao hơn, ñó là nh ng tu i này:ðinh S u, Tân T , Quý Mùi, Tân Mão, Nhâm Thìn và t H i. Trong cu c k t duyên c n ph i l ach n, n u b n cho ñúng v i nh ng tu i k trên thì ch c ch n là cu c ñ i b n ph i s ng như v y,nh t ñ nh không sai ch y chút nào c . Tu i ðinh S u r t ñ i k v i nh ng tu i này, n u ph m nh mthì sanh ra nhi u chuy n không may m n, ch ng nh ng có nh ng lúc bi t ly mà còn tr nên tuy tm ng m t cách b t ng . Trư ng h p n u ñã l g p cu c ñ i b n s x y ra không bi t bao nhiêuwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 34
 • 35. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010chuyên bu n lòng, ñó là nh ng tu i kh c v i tu i ðinh S u như sau ñây: Nhâm Ng , Bính Tu t,M u Tý, Giáp Ng , Bính Tý, Giáp Tu t và Canh Ng . Nh ng tu i k trên r t kh c k không nênh p tác làm ăn và k t h p lương duyên. Nh ng năm mà tu i b n và nh ng tu i x u này, b nkhông nên cư i v , vì ñó là nh ng năm b n sao h n x u, n u cu i v hay k t h p lương duyên dùchánh th c hay không chánh th c, b n cũng ph i ch u s ph n h m hiu, ñau xót m t mình, ñó lành ng năm b n vào tu i 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 55 tu i. Nh ng năm này hoàn toàn không nêncư i v hay h p tác làm ăn s mang nhi u th t b i chua cay. Tu i ðinh S u sanh vào nh ng thángnày b n s có nhi u ñ v trong chuy n tình duyên hay ít ra cũng kh tâm nhi u v ñàn bà, ñó lành ng tháng mà tu i ðinh S u sanh tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch. N u b n ñã sanh nh m vàonh ng tháng này ch c ch n là b n s trong trư ng h p ña thê. NH NG TU I ð I K : Không nh ng trong vi c lương duyên mà c trang vi c làm ăn cũngv y, g p tu i ð i K thư ng làm cho công vi c làm ăn th t b i, và cũng có th b tu i k m nh hơnvà ñ y tu i mình quá y u vào ñư ng tuy t m ng. Không riêng gì lương duyên khó ăn v i nhau,mà trong vi c làm ăn cũng v y khi g p tu i ð i K , nên xem ngày cúng gi i sao h n cho ñ ph ny u ñu i c a tu i mình khi ñang g p tu i k m nh hơn. Trong th i gian ñó ph i làm lành, n u cóñ o Ph t thì ăn chay vào nh ng ngày r m, n u ñ o Chùa thì c u nguy n liên t c, ñ vư t qua kh itai n n có th x y ra. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i ðinh S u có nh ng năm khó khăn nh t trong cu cñ i ñó là nh ng năm mà b n vào nh ng tu i 23, 29, 31, và 38 tu i. Nh ng năm n m nhi u th tb i, hay có nhi u ñau kh trong n i tâm. Công vi c làm ăn luôn g p nhi u tr ng i không bao gicó ñư c m t vi c may m n nào kh dĩ làm cho cu c s ng ñư c th nh thơi kh i lo nghĩ bu n phi n.Cu c ñ i như ñi trong ñêm t i, trên m i v n ñ c a cu c s ng, l n c tình duyên, s nghi p côngdanh, gia ñ o ñ u trong tình tr ng như h n lo n c a cu c ñ i. Nhưng khi vư t qua nh ng nămnày thì b n g p nhi u may m n, nh v y mà tư tư ng l n c trí não ñ u trong m t tình tr ngkh ng ho ng n ng n . NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i ðinh S u h p v i nh ng tháng l , ngày l và gil . N u b n mu n t o ñư c nh ng k t qu theo d tính, thì ñ ng nên xu t hành không ñúng vàongày gi và tháng nói trên, vì m i tu i ñ u có s h p trong ngày, gi , và tháng, nên l a nh ng ngàyñã k trên mà xu t hành thì s mưu ñ nh làm ăn ho c phát tri n giáo d c c a b n m i có th giñư c ph n ch c ch n và th ng l i. Nh ng gi kh c ngày tháng không ñi ñúng v i s h p c a tu ib n, s không ch c ch n l m và thư ng có nh ng ñ v không ng ñư c. DI N TI N T NG NĂM: T 30 ñ n 33 tu i: Nh ng năm ñã vư t qua, toàn là nh ng năm quákhó khăn trong cu c ñ i b n, nh ng s bu n phi n như trôi ñi v trong dĩ vãng, như ng cho b nnh ng s vui tươi và t t ñ p hơn trong nh ng năm s p t i, tu i 30 còn m t vài r c r i trong vi clàm ăn cũng như trong v n ñ công danh gia ñ o, tu i 31 g p nhi u may m n hơn trong v n ñ tàil c, nhưng g p n n tai hay ñau b nh thình lình vào tháng 8 trong năm, tu i 33 m c n n vào tháng 2và 3 trong năm, tháng 9, 10, 11 và 12 thì vư ng phát v tài l c cũng như v tình c m. T 34 ñ n 38tu i: Tu i 34 năm này vư ng phát m nh m v tài l c, ti n b c vào nhi u, có th hoàn toàn thành snghi p mà không c n ph i lao tâm kh trí l m, tuy nhiên tình tr ng gia ñ o và vi c làm ăn tr l itrung bình, không hao h t không t n phát t t ñ , năm 35 ñ phòng con cái g p nguy, năm 36 tronggia t c có vi c tang ch , năm 37 và 38 tu i tình tr ng gia ñình và s nghi p r t yên lành và s ngtrong s an nhàn c a xác th , tuy nhiên vào năm 37 có m t vài r i r m vào nh ng tháng 4 và 8, năm38 có b nh ho n hay hao h t tài l c ñôi chút. T 39 ñ n 43 tu i: Năm 39, tình tr ng vào m c ñtrung bình k tháng 6, năm 40, con cái có tăng ch c, hay thay ñ i ngh nghi p, d i ch hay cóñau b nh vào nh ng tháng 4, 6 và 8. Năm 40 và 41 gia ñ o ñư c an toàn, tài l c trung bình, v n ñlàm ăn ñư c phát tri n m nh m . Năm 42 và 43, v n còn m c ñ trung bình không có gì x y rawWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 35
 • 36. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010quan tr ng trong cu c ñ i tr nh ng trư ng h p có nh ng chuy n b c mình nh nh t x y ra thư ngngày trong gia ñ o cũng như ngoài xã h i. T 44 ñ n 47 tu i: Năm 44 tu i s c kh e y u kém liênmiên, tình tr ng gia ñình có nhi u hao h t. Năm 45, không ñư c vư ng phát nhi u v tài l c cũngnhư m i kía c nh khác trong cu c ñ i năm này ít khi có b nh nh . Nhưng h ñau thì l i ñau nhi u.N u có th x y ra vào nh ng tháng 5, 8 và 11. Năm 46, s c kh e d i dào công vi c làm ăn, gia ñ ovui v , ch ñ phòng con cháu ñau b nh mà thôi, tài l c bình thư ng, tình c m vư ng phát m nh m .Năm 47, không có gì quan trong x y ra cho cu c s ng. T 48 ñ n 51 tu i: Kho ng th i gian này,ph n con cháu thì có cơ h i ti n lên v cá nhân, v gia ñ o có nhi u r i r m nhưng cũng không x yra vi c gì tr ng ñ i, tình c m, tài l c bình thư ng, tinh th n có nhi u kh ng ho ng. T 51 ñ n 55tu i: Năm 51 tu i có ñau b nh, tài l c sút kém, tinh th n không ñư c minh m n, có hao tài, v giañ o êm m, con cái có cơ h i phát tri n, t 51 ñ n 55 tình tr ng v n trong m c ñ bình thư ngkhông có gì quan trong x y ra tr ñau b nh.1998 Mau Dan SANH NĂM: 1938 ñ n 1998 và 2058 Cung C N. Tr c KHAI M ng THÀNH ð U TH (ñ ttrên thành) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà HUỲNH ð (phú quý) Xương CON C PTư ng tinh CON THU NG LU NG Ph t ñ m ng : ðoán xem s m ng tu i này, M u D n m ng Th ñ t thành ñ n vua. S nàytrư c v n sau dài, Anh em thân thích l c ngoài phương xa. S sao có s quá ch ng, Duyên tình tr ctr lòng dòng ñôi ba. Tâm cơ tân kh nh ng là, B i vì s m ng tr ra mu n màng. M t thân toantính trăm ñư ng, ð n khi v n gi a m i yên t m lòng. Tu i sau m i ñư c hưng long, Cây già k ttrái bông h ng t t tươi. CU C S NG: Cu c s ng nhi u lao ñao, tu i nh không ñư c nhi u may m n l m, ñư ng côngdanh và s nghi p cũng thư ng hay lên b ng xu ng tr m, cu c ñ i không có ñư c nh ng s may,cam ch u c nh ngang trái v i cu c ñ i, không bao gi có s lo nghĩ cho v n toàn. Tâm não hay xaoñ ng và có nhi u vi c làm cho tâm trí nhi u lo bu n. Cu c s ng có nhi u chán n n vì hoàn c nhkhông cho phép phát tri n s nghi p công danh. Nên c n m n và kiên nh n m i có th ño t l y svinh quang sau này. Cu c ñ i có th tìm ñư c m t s nghi p v ng vàng và t tu i 36 tr ñi, snghi p lúc ñó m i v ng vàng ñư c. S tu i M u D n cũng có cơ h i phát tri n m nh m v côngdanh, tài l c và s nghi p n u ăn hi n hòa, bi t làm phư c ñ c thì tu i M u D n hư ng th trungbình trên 60 tu i,và có th s ng lâu hơn n a theo s ti n ñ nh c a T Vi, v y n u c n có m t cu cs ng lâu b n, b n nên làm phư c ñ c ñ ñư c tăng thêm. TÌNH DUYÊN: Trong v n ñ tình duyên, b n cũng có thay ñ i nhi u l n l m. S ki p ñ i v itình duyên thư ng hay có nhi u ñau kh . Nên c n th n và sáng su t hơn n a trong v n ñ này. B nkhông nên có m c c m, hay nh ng s lo nghĩ quá nhi u, vì s ki p, dù có tránh cũng không khi nàoñư c c . C g ng t o l y m t hoàn c nh thu n ti n ñ t o l y h nh phúc, ñ ng bu n b c và chánn n trư c m t b i c nh có liên quan r t nhi u ñ n cu c ñ i. V y thì b n c n nên ñ c k dư i ñây,ñ bi t xem b n trong cu c ñ i có m y l n thay ñ i tình duyên: Sau ñây là con s mà cu c ñ i b ns ph i thay ñ i tùy theo tháng sanh c a b n. N u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây, cu c ñ i b ns có ba l n thay ñ i lương duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 5, 7 và 12 Âm l ch. N u b nsanh vào nh ng tháng này cu c ñ i b n s hai l n thay ñ i tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ngtháng Giêng, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì v n ñ tình duyên b nñư c chung th y và có nhi u h nh phúc ñó là sanh vào nh ng tháng 2, 9, và 10 Âm l ch. Tuy nhiên,theo s c a tu i M u D n s có nhi u thương ñau v v n ñ tình duyên. S não lòng kh s v v nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 36
 • 37. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñ này ñ i v i tu i M u D n không ph i ít. V y b n nên nh l i xem b n sanh vào nh ng tháng nàoñ bi t ñư c ñ i mình ñ i v i tình duyên còn có thay ñ i n a không. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh c a tu i M u D n không ñư c nhi u tri n v ng t t ñ p,tuy v y không ph i ch u nhi u bi ñát l m vì công danh, tuy không lên cao, nhưng cũng không ñ nn i t l m, ch có th hãnh di n ñôi chút v i ñ i. V gia ñ o có ph n bê b i thư ng xuyên, nênkhông ñư c vui v cho l m, cu c s ng v gia ñ o không ñư c may m n l m, thư ng có m c c m.Tuy nhiên cu c s ng ph i nh ñ n gia ñình m i có th phát tri n ñư c công danh. Công danh h lênthì cao, h xu ng thì r t là th p, không có m t m c trung bình c ñ nh, nên có th nói r ng côngdanh ch vào m t m c ñ bình thư ng. Gia ñ o bê b i thì công danh không ñem l i nh ng k t qucho cu c ñ i. ð i s ng luôn luôn ăn li n và n i ti p v i v n ñ gia ñ o, nên c n th n và sáng su t,ñ cho công danh vư t lên cao. N u không, ñư ng công danh ch là m t bóng m c a cu c ñ i màthôi. Ti n b c s có phát tri n vào năm 29 và 30 tu i, nhưng ch giai ño n t m th i, không ñư choàn m , cu c làm ăn có nhi u k t qu t t ñ p, ti n tài ñi u hòa và có nhi u l i to, nhưng r i chtrong m t th i gian ng n s b tiêu tan, s chưa n m ñư c nhi u ti n, mu n có m t s v ng ch c vv n ñ này, ph i ñúng vào tu i 34, nghĩa là ph i bư c qua năm 33 tu i m i có th phát tri n v v nñ ti n b c. S nghi p hoàn thành và v ng ch c ph i vào năm mà b n ph i ñư c ít nh t là 36 tu i,nhưng v ng ch c nh t là năm 37 tu i. Năm 29 và 30, tuy có nhi u l i to v v n ñ ti n b c nhưngkhông có s căn b n và b o ñ m ñư c v ng ch c l m, c n ph i có ñư c m t th i gian dài lo toan vàsuy nghĩ m i t o ñư c s nghi p và ti n b c v n ñi ñôi v i s nghi p, khi ti n b c nhi u thì snghi p lên cao. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong m t cu c s ng mu n có m t s nghi p vĩ ñ i, mu n chocông vi c làm ăn c a mình không x y ra nh ng ñi u th t b i, b n cũng nên l a ch n ngư i ñ làmăn. Công vi c làm ăn có ti n b , t n tri n con ngư i m i vui tươi và hăng hái. Mu n t o l y m ttương lai vinh hi n, s ng m t cu c ñ i sang c , vi c làm ăn ph i tránh nh ng tu i kh c k v i tu imình, ph i có s trung hòa và trùng h p m i có th phát tri n m nh m ñư c. V y trong s làm ănb n ph i c n l a cho ñư c nh ng tu i sau ñây: Nhâm Thìn, t Mùi, M u Tu t. Ba tu i trên ñây r th p v i tu i M u D n, có th hùn h p, h p tác hay trên m i v n ñ có tánh cách t o l y ti n b c.Ch c ch n h p tác v i nh ng tu i này b n s n m ñư c nhi u th ng l i và kh i lo s b th t b i ñv . L A CH N V CH NG: Vi c xây d ng h nh phúc gia ñình, b n cũng c n nên tìm cho mìnhnh ng tu i trùng h p, nh ng tu i mà có th làm cho gia ñình êm, m, h nh phúc vui tươi, trong slàm ăn, gia ñ o ñư c phát tri n m nh m . ð ng v ñ ng ch ng, m i có th xây d ng ñư c m t snghi p lâu b n và không bao gi có s ñ v n a ch ng. Trong vi c hôn nhân và h nh phúc, b ncũng c n l a ch n cho ñúng nh ng tu i sau ñây: Nhâm Thìn, t Mùi, M t Tu t, K S u. Nh ngtu i này s giúp b n thành công trên cu c ñ i. B n k t hôn v i tu i Nhâm Thìn: Nhân Thìn giúpb n thành công to trên ñư ng s nghi p, ti n b c ñư c d i dào, hào con ñ nuôi. K t hôn v i tu i t Mùi: Tu i t Mùi v i Canh D n r t h p nhau v tánh tình, làm ăn ñư c mau phát ñ t, khônggiúp phát tri n công danh, nhưng l i có nhi u ti n b c, hào con ñông ñ . K t hôn v i tu i K S u:Tu i K S u giúp b n c hai phương ti n gia ñình và s phát tri n ti n b c, l i có ñ trai ñ gái ñnuôi. K t hôn v i nh ng tu i này ñ ng t t. Tuy nhiên cũng có th nh hư ng ñ n s m ng, v y b nhãy xem tu i nào ñ i k bi t ly hay tuy t m ng vào nh ng ph n dư i ñây. N u b n ñã l hay s pk t hôn v i nh ng tu i sau ñây thì b n ch có m t cu c s ng trung bình v công danh cũng như vs nghi p mà thôi, ñó là nh ng tu i: Tân Mão, ðinh D u. Hai tu i này có s h p v v n ñ tìnhc m, nhưng không h p v v n ñ tài l c, công danh. Hai tu i này ch ñư c t t và có tình thương yêucao ñ mà thôi. Nh ng tu i này là nh ng tu i không phù h p v i tu i Canh D n, có th k t hôn,nhưng không ñem l i cho cu c ñ i m t s s ng hoàn toàn hay ñ p v v n ñ tài l c, tình c m l nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 37
 • 38. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010công danh: ðó à nh ng tu i: Giáp Ng , K H i, ðinh H i, M u Tý. Nh ng tu i trên ñây ch có thk t hôn nhưng ph i ch u s ki p nghèo hèn, b n hàn, trong công vi c làm ăn không ñư c có nhi umay m n l m, s ng thi u th n liên miên trong su t cu c ñ i. Có nh ng năm mà không nên cư i vhay tính chuy n lương duyên, vì g p năm xung kh c, n u ph m ph i khó thành ñôi b n và có nhi ukh c k ph i ch u c nh v ng v phòng không và hay sanh ra c nh v b ñi. ðó là nh ng năm màb n vào tu i này: 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tu i. Nh ng năm trên ñây b n không nên tính chuy nhi p hôn hay có s hi p hôn, không ñư c t t cho cu c tình duyên c a b n sau này. Nh ng thángnày, tu i M u D n g p ph i nhi u l n thay ñ i lương duyên hay có nhi u thay ñ i trong vi c tìnhduyên gia ñ o, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 3, 4, 5, 6, 7 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng này ch c ch n b n s có s lưu thê hay ñau kh v ñư ng v con. NH NG TU I ð I K : Sau ñây là nh ng tu i ñ i k n u b n k t hôn hay h p tác làm ăn thì sg p c nh gãy gánh n a ñư ng hay sanh ra c nh bi t ly, xích mích, không thu n ti n cho s ñào t ol y s nghi p c a mình. ðó là nh ng tu i r t kh c k v i tu i M u D n như sau ñây: Canh D n,Quý T , Bính Thân, Nhâm D n. t T , M u Thân và Giáp Thân. Tu i M u D n r t ñ i k nh ngtu i trên ñây, n u có k t hôn hay hùn h p làm ăn s r t nguy hi m ñ n cu c s ng và tánh m ng c amình. Khi g p tu i kh c, k ph i c u nguy n cho th t nhi u, c công tu thân tích ñ c, làm vi c ânnghĩa, c u Tr i kh n Ph t và nh t là ph i cùng sao h n h ng năm thì s ñư c gi i h n. Nên nh khig p tu i k thì công vi c làm ăn s không t n phát. Cúng sao gi i h n ch có tánh cách không nguyhi m ñ n tánh m ng mà thôi. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i M u D n g p nh m nh ng năm khó khăn nh t lành ng năm mà b n b n g p s tu i 23, 27. 31 và 37 tu i. B n nên c n th n vào nh ng năm này. Sb n trong nh ng năm này s có nhi u xui x o không di n ti n bình thương theo cu c s ng mà tráil i s g p nh ng v n ñ ngang trái phũ phàng, cu c s ng có ph n sao ñ ng và sôi ñ ng mãnh li t.Nên c n th n trong m i vi c làm ăn, không s g p tai n n hay b nh ho n b t thư ng. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Sau ñây là ngày gi mà b n xu t hành h p nh t trongsu t cu c ñ i b n. Tu i M u D n ch h p vào nh ng gi ch n, ngày l và tháng ch n, b t kỳ xu thành trong ngày nào, tháng nào, hay gi nào cũng có th làm ăn có nh ng th ng l i mi n ñúng v inh ng ngày, gi và tháng k trên. Vi c trên ñây là do s nghiên c u c a các nhà chi t t Âu Tây vàðông Phương ph i h p, ñó là các s huy n bí v chiêm tinh mà các chiêm tinh gia: Tào Tuy tLong, Artémidore, Nicophare và bác sĩ kiêm huy n bí gia Regnault (Pháp) nghiên c u b ng skhám nghi m thi th và ép xác ch t như Kyserling Ai C p. DI N TI N T NG NĂM: T 29 ñ n 35 tu i: S tu i còn nhi u lao ñao, nhi u lo nghĩ, cu c ñ ichưa h n làm ñư c vi c gì kh dĩ lên cao ñư c, cho nên tu i 29, s có nhi u ñau bu n. Tu i 30 và31 ñ kh hơn ñôi chút, nhưng năm 31 tu i l i g p nhi u s bu n phi n v gia c nh, nhưng tâm nãovà công danh có ph n ti n tri n ñôi chút. T 31 ñ n 33 tu i không ñư c hoàn toàn êm ñ p, s ph i trong m t tình tr ng ñau kh nh t, bu n bã nh t có th không ñem l i cho cu c ñ i nhi u vi cmay m n hơn. T 34 ñ n 35 tu i, s lên cao, hai năm này b n làm ăn phát ñ t, ti n b c dư d , côngvi c có th ti n lên cao ñư c. T 36 ñ n 40 tu i: Tu i 36 g p nhi u may m n, nhưng cũng có lúc sñau bu n nhi u, nhưng nói chung ñ u trong tình tr ng phát tri n m nh m v tài l c cũng như vtình c m. Tu i 37 và 38 s nghi p khá v ng vàng, s có nhi u may m n hơn n a trong vi c làm ăn,gia ñình h nh phúc ñư c yên vui không có nhi u xáo ñ ng l m. Năm 39 và 40 hy v ng thành cônghoàn toàn v gia ñ o, s nghi p l n ti n tài, có th phát tri n ñư c nhi u công vi c làm ăn cũng nhưv khía c nh tình c m. Hai năm này khá t t ñ p trong cu c ñ i, làm gì ñư c n y, có th hoàn thànhs nghi p m t cách d dàng. T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 tu i, g p sao h n n ng cu c ñ i có nhi uthay ñ i, vi c làm ăn tr ng i l n, nên c n th n làm ăn, hay lo công vi c làm ăn thì m i thành công.Năm 42 và 43 tu i tình tr ng bình thư ng không có sôi ñ ng, hay th t b i gì c ch trong m c ñwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 38
 • 39. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010trung bình mà thôi, nên c n th n trong vi c giao d ch hay giao thương thì t t. T 44 ñ n 45 tu i,th n tr ng cho l m k o g p tai n n, hai năm này có hao tài t n c a ñôi chút, vi c gia ñ o khôngñư c hay ñ p và tròn v n cho l m, c n nên ñ phòng tai n n năm 44 tu i. Năm 45 thì qua kh i ñư cchút nhưng cũng không ñư c t t l m. T 46 ñ n 50 tu i và su t cu c ñ i: Tu i 46 không có gì ñángg i là may m n, nhưng năm này l i có ho nh tài, có chút v tài l c, c n th n trong vi c giao d ch thìt t hơn. Tu i 47 và 48 và cho ñ n su t cu c ñ i, công danh, s nghi p, gia ñ o ch trong m c ñbình thư ng mà thôi. Không lên cao và cũng không có hao h t nhi u v ti n b c. Công vi c v nñi u hòa, càng phát xu t bao nhiêu, thì l i càng thâu nhi u l i b y nhiêu. ð ng nên phung phí ti nb c m t cách vô ích, nên c n th n cho thân th , con cái thư ng hay ñau b nh thuyên chuy n, thayñ i làm ăn.1999 Ky Meo SANH NĂM: 1939 ñ n 1999 và 2059 Cung ðOÀI. Tr c B M ng THÀNH ð U TH (ñ ttrên vách) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà HUỲNH ð (phú quý) Xương CON MÈO.Tư ng tinh CON R NG Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: S này tu i nh có ti n, Nhưng không gi ñư c bay li n theo tay.Mùa Xuân l i s ñ ng cay, M hôi nư c m t ch y ngay ròng ròng. G p h i c c kh gian nan, Vch ng kh c b c muôn ngàn th m thương. Anh em cha m hai dòng, Không thì ch ng v lòng dòngñôi ba. Th y ai năn n xót xa, B c ti n s n, móc ra ñưa li n. Ăn r i ph n phúc t nhiên, Ơn ñâuch ng th y oan li n theo tay. Ch cho v n cu i phát tài, Cây già k t trái b ng hai nh ng ngày. CU C S NG: Tu i K Mão có nhi u lao trong cu c s ng trong l pn tu i vào s tu i 21 ñ n 28tu i, nhưng b t ñ u t 29 tu i tr ñi thì cu c ñ i có nhi u hy v ng tri n v ng, có th có cơ h i t ol y tương lai và s nghi p, cu c s ng thư ng hay v ñ o l n thư ng xuyên, khó n m ñư c ph nv ng ch c v tài l c và s nghi p cũng hay thay ñ i, lên xu ng, không bao gi có yên tâm mà thayñ i, lên xu ng, không bao gi có yên tâm mà theo ñu i nh ng ý ñ nh và nh ng s nh t ñ nh c añ i mình. Nhưng b t ñ u t tu i 30 tr ñi thì m i vi c có th t m yên, s nghi p hơi v ng vàngnhưng v n vào m c ñ t m thư ng. Cu c ñ i tr i qua nhi u cay ñ ng, s s ng tu i nh thư ng bñe d a b i ti n b c và v t ch t hay thi u th n và khó khăn. B t ñ u vào 30 tu i m i yên ñư c. Nênc n th n và dè d t t tu i 21 ñ n 28 tu i. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tìn duyên l i có nhi u khe kh t hơn n a. Tuy nhiên có th ñư c yêntĩnh ñôi chút vào nh ng bư c ñ u. Sau ñó l i có nhi u sóng gió, tình duyên n u không có s sángsu t và nh n n i, thì hay b nghi k và thay ñ i, có khi ph i lâm vào c nh xa v ng, luôn luôn cónhi u phi n mu n v v n ñ này. ð bi t cu c ñ i có bao nhiêu thay ñ i v v n ñ tình duyên, b nnên xem dư i ñây ñ bi t s thay ñ i tình duyên c a mình qua nh ng mà b n chào ñ i. N u b nsanh vào nh ng tháng này, thì v ñư ng tình duyên c a b n s b thay ñ i tình duyên c a b n s bthay ñ i ít l m là ba l n, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vàonh ng tháng sau ñây ñ i b n s có thay ñ i tình duyên ít l m là hai l n, ñó là b n sanh vào nh ngtháng: 1, 2, 3, 5 và 10 Âm l ch, và n u b n sanh vào nh ng tháng này thì tình duyên c a b n ñư ch nh phúc và không thay ñ i v v n ñ này, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 6, 7 và 11 Âm l ch.B n nh l i nh ng tháng sanh c a b n, ñ hi u rõ và xác ñ nh cu c ñ i ñ i v i v n ñ tình duyênh nh phúc c a b n. GIA ð O, CÔNG DANH: V gia ñ o không ñư c hòa thu n cho l m, s t l p cu c ñ i ph inh ñ n kh năng mà không nh ñ n tình thương yêu c a gia t c, gia ñ o có th ñư c êm m b nph i vào kho ng tu i 30 s p tr ñi. Công danh lên b ng xu ng tr m, dư ng như là v n ñ côngdanh ñ i v i tu i K Mão không quá c n thi t và không ñ t nhi u hy v ng v v n ñ này. Yên ph nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 39
 • 40. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010và t an i mình b ng kh năng hơn là tìm bư c công danh, cu c s ng ñ i v i công danh không cógì quan tr ng cho l m. S nghi p hoàn thành vào tu i 28 nhưng hay b ngăn tr ph i qua tu i 30m i có th v ng ch c và có nhi u hy v ng thành công, ti n b c không ñư c có nhi u may m mnhưng có th t o ñư c nhi u thành công t m th i v v n ñ này, có th ñ t h t tin tư ng vào v n ñti n b c vào kho ng tu i 29 tr ñi m i t o ñư c nhưng kh quan. Còn m t th i kỳ s p ñ ti n b ct o ra khó kăhn r i m i t o ñư c nhi u và b n v ng ñư c. Tuy nhiên n u b n c g ng và sáng su thon thì ti n b c cũng vào m c ñ trên trung bình. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong nh ng v n ñ nh n xét trên ch nh n xét riêng v cá nhânc a b n, nhưng n u trong s làm ăn mà b n l a ch n ñư c nh ng tu i t t h p v i s phát tri n khnăng c a b n thì s làm ăn t o l y ti n b c có nhi u kh quan hơn, trong s làm ăn, hùn h p hayh p tác b n c n nên l a ch n nh ng tu i này, ñó là các tu i r t phù h p v i tu i b n torng m i lãnhv c và khía c nh cu c ñ i g m các tu i: Tân T , Nhâm Ng và Giáp Thân. Ba tu i này r t h p v itu i b n trong c m i ho t ñ ng c a cu c ñ i. L A CH N V CH NG: V v n ñ tình duyên, trong s l a ch n v ch ng cũng r t quan hvà r t liên quan ñ n ñ i s ng b n, v y b n nên l a ch n làm sao, cho tu i ngư i t i và gái ph itrùng h p v i nhau, trong vi c xây d ng h nh phúc và vi c phát tri n cho s s ng trong cu c ñ i.V y trong s ch n l a lương duyên và xây d ng h nh phúc b n c n nên c n th n, ñ cho hai tu iñư c hòa thu n và s trùng h p tu i tác, tránh ñư c s ñ v và làm ăn khó khăn sau này. Nh ngtu i h p v i tu i K Mão là các tu i: Tân T , Nhâm Ng , Giáp Thân, ðinh H i, M u D n. B n k thôn v i tu i Tân T : Phát tri n ti n b c, giàu sang dư dã, nhưng hào con r t thi u kém, có th ph ixin con nuôi. K t hôn v i tu i Nhâm Ng : Tu i này ch giúp b n v công danh, hào tài vư ng phát,s hai tu i không con. K t hôn v i tu i Giáp Thân, ðinh H i: Hào con trung bình ñ nuôi, côngdanh và ti n b c mau phát ñ t, hư ng ñư c phú quý. K t hôn v i tu i M u D n: Hào con r t ít, ph itr i qua nhi u s p ñ nhưng sau hư ng phú quý. B n k t hôn v i nh ng tu i trên ñây ph n tài l cthì ñư c giàu sang, nhưng danh l i và con cái thì không ñư c hoàn toàn ñông ñ . N u trong cu cñ i mà s l a ch n hôn nhân hay s k t h p lương duyên g p nh ng tu i này thì cu c s ng c a b nch vào m c ñ trung bình mà thôi, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i: Canh Thìn, Bính Tu t, haitu i này b n có th h nh phúc nhưng v vi c làm ăn g p tr ng i, cu c s ng không ñư c sáng tcho l m. B n k t hôn v i nh ng tu i sau ñây, cu c ñ i b n s trong m t tình tr ng thi u kémthư ng xuyên vì s làm ăn g p nhi u khó khăn su t cu c ñ i, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i:Quý Mùi, ðinh S u, Tân Mùi, nh ng tu i này ch h p v tình duyên mà không h p v nh ng khíac nh khác c a cu c ñ i. Có nh ng năm mà b n vào s tu i không nên cư i v , vì l k h p hôn,có nhi u xung kh c c a tu i b n, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 19, 21, 27, 31, 33, 39 và43 tu i. Nh ng năm này b n cư i v s có s xung kh c, làm cho cu c ñ i nhi u ñ v và lâm vàoc nh xa v ng hay phòng không g i chi c. B n sanh vào nh ng tháng này, có s thay v , ñ i ch ng,hay ít ra trong cu c ñ i b n có nhi u thay ñ i lương duyên hay cũng l m v tình yêu, vì cu c ñ i cós ñào hoa, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này sb n có nhi u v hay nhi u l n thay ñ i lương duyên. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i sau ñây là nh ng tu i ñ i k nh t v i tu i K Mão, trongs k t h p lương duyên, cũng như vi c lương duyên, cũng như vi c làm ăn hay b t c vi c gì trongcu c s ng ñó là nh ng tu i: K Mão, t D u, M u Tý, Tân Mão, ðinh D u, Bính Tý và Quý D u.B n không nên h p tác, k t duyên, hay hùn h p làm ăn, không ñem l i cho b n nhi u cái ñ p màtrái l i g p nhi u ñau xót. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Sau ñây là b n nh n xét cu c ñ i b n qua nh ng năm khókhăn nh t, trong nh ng năm này, b n có nhi u v p ngã hay ñ v v phát tri n s nghi p, côngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 40
 • 41. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010danh ñó là nh ng năm mà b n vào ñ tu i: 26, 28, 31, 33, 38 và 45 tu i, nh ng năm này b n cónhi u th t b i, trong s làm ăn có nhi u ñ v ñau bu n. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i K Mão h p vào nh ng ngày gi và tháng sauñây, trong vi c xu t hành làm ăn, hùn h p hay h p tác phát tri n s nghi p, ñó là nh ng ngày l , gich n và tháng l . B n nên c n th n mà theo ngày gi xu t hành trên, thì kh i s mang l y th t b itrong m i lãnh v c c a cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 28 ñ n 30 tu i: 28 tu i, tu i này có th t b o vào tháng tám, cóñau b nh vào gi a tháng chín, nên c n th n trong s tu i 28. T 29 và 30 tu i, hai năm b n vào stu i này có nhi u thành công v ngh nghi p và cu c ñ i. Ti n b c ñ y ñ và có nhi u hy v ngthành công v m i v n ñ trong cu c s ng, cu c ñ i vui tươi và có nhi u tri n v ng. T 31 ñ n 33tu i: Tu i 31, có s tr ng i trong cu c ñ i, có thành công ñôi chút v s nghi p, nhưng gia ñ okhông ñư c hoàn toàn yên vui, c n th n vào tháng Chín k o g p tai n n. T 32 ñ n 33 tu i, s tu inày g p nhi u may m n hơn h t có th t o l y s nghi p và có nhi u tri n v ng trong cu c s ng. T34 ñ n 40 tu i: Tu i 34 có thành công to v tài l c nhưng v ph n con cái có ñau b nh, trong giañ o có nhi u chuy n bu n lòng. Năm 35 và 36 tu i, tri n v ng t o l y s nghi p và tương lai cónhi u hay ñ p không có tr ng i trong v n ñ làm ăn, nên sáng su t hơn n a ñ t o cơ h i thu nti n phát tri n s nghi p và ngh nghi p, 37 và 38 tu i có ñau b nh, trong vi c làm ăn có nhi u trng i, gia ñ o không ñư c yên vui cho l m c n c n th n và dè d t t t c m i vi c vì có th ñem l ith t b i cho ti n b c và làm cho cu c s ng có ph n lo nghĩ, 39 và 40, công vi c và gia ñ o trongm c ñ bình thư ng. T 41 ñ n 45 tu i: Tin tư ng r ng vào nh ng năm mà tu i b n vào tu i 41ñ n 45 hoàn toàn thành công trong m i khía c nh ngh nghi p, tình c m tài l c, gia ñ o l n cu cñ i, ch có nh ng tháng này b n m i ñư c tho i mái và tươi vui t t ñ mà thôi. Ngoài nh ng nămkhác cu c s ng có nhi u lo nghĩ hay nhi u kh tâm. Sau ñây là nh ng di n ti n t ng năm: 41 tu i,công vi c b t ñ u phát tri n, 42 tu i nhi u tri n v ng t t ñ p cho v n ñ tài l c, 43 và 44 tu i côngvi c v n ñi u hòa, tài l c càng lên cao, 45 tu i ch hư ng th , cu c s ng an nhàn.2000 Canh Thin SANH NĂM: 1940 ñ n 2000 và 2060 Cung CÀN. Tr c BÌNH M ng B CH L P KIM (vàngchân ñèn) Kh c PHÚC ðĂNG H A Con nhàB CH ð (trư ng thành) Xương CON R NG.Tư ng tinh CON L C ðÀ Ông Quan ð ñ m ng: Canh Thìn là s r t cao, S có k ñón ngư i ñưa r n ràng. Thu n sanhti p ñãi d thưa, Hi n vinh m t cách có th a ch ng sai. Mùa Xuân l i s ñ ng cay, M hôi nư cm t ch y ngay ròng ròng. Anh em xung kh c ch ng xong, Nói ra gây d , t nhiên ch ng hòa. L nlên l p nghi p x xa, Cô bác có c a thì ta không nh . Can Canh Can M u bơ vơ, T i sanh l i s tr tgi kh thân. Thu n sanh sung sư ng mư i ph n, Lòng ngay th ng thánh th n ñ cho. CU C S NG: Tu i Canh Thìn, cu c ñ i g p nhi u may m n, tri n v ng r t t t ñ p, không baogi th y cu c ñ i quá ñi vào con ñư ng u t i mà trái l i cu c ñ i r t nhi u hy v ng v i nh ng thànhqu t t ñ p. B t ñ u t 27 tu i tr ñi cu c ñ i càng ñi lên cho ñ n khi nào g n h t cu c ñ i m ing ng l i mà thôi. Tu i Canh Thìn r t t t ñ p, trên m i khía c nh c a cu c s ng, ít lo nghĩ, cu cs ng hoàn toàn ñ y ñ v v t ch t, tinh th n luôn luôn lên cao. Tu i này n u sáng su t và nh n n ithì danh v ng và cu c ñ i s vào m c tuy t ñ nh c a nó. Canh Thìn th t là hay ñ p trên m i m t,tình c m, v t ch t l n lý trí. Tóm l i tu i Canh Thìn thu c m ng Kim r t t t cho m ng s và c m ihoàn c nh và hình th c c a cu c ñ i mình, hy v ng thành công vào năm ñ 30 tu i. Tu i CanhThìn ti n v n và trung v n bình thư ng nhưng h u v n thì an nhàn sung sư ng. S hư ng th trungbình t 56 ñ n 60 tu i là m c t i ña. N u có làm phúc ñ c thì gia tăng niên k .wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 41
 • 42. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên tuy không ph i là khe kh t khó khăn nhưng vào tu inày, khi b t ñ u nghĩ ñ n tình duyên thì l i có ít nhi u th c m c, cu c s ng ñ i v i v n ñ tìnhduyên luôn luôn b ñ o l n trí não, tình duyên có nhi u sôi ñ ng ñ c bi t, nh t là khi v a m i ñi vàocon ñư ng y. Tuy nhiên nh s sáng su t và có ñư c m t cu c s ng kh quan nên v n ñư c n ml y ph n th ng l i v vang v v n ñ này. Tuy nhiên n u b n mu n bi t cu c ñ i b n ñ i v i v n ñtình duyên có thay ñ i hay không và ph i tr i qua bao nhiêu l n ñ v , b n hãy xem dư i ñây ñbi t ñư c s thay ñ i c a cu c s ng ñ i v i tình duyên c a b n. N u b n sinh vào tháng n y, cu cñ i b n s thay ñ i tình duyên ít nh t ba l n r i m i xây d ng và s ng m i có h nh phúc, ñó là b nsinh vào nh ng tháng 5, 6 và 9 Âm l ch. N u b n sinh nh m nh ng tháng n y thì ñ i b n s có hail n thay ñ i v tình duyên h nh phúc, ñó là b n sinh vào nh ng tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm l ch.N u b n sinh vào nh ng tháng n y, thì v n ñ tình duyên b n ch m t l n thôi không thay ñ i vàs ng hoàn toàn h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 3, 4 và 8 Âm l ch. B n nh l i, b n sinhvào tháng nào, ñ bi t cu c ñ i mình có thay ñ i n a hay không. GIA ð O, CÔNG DANH: V v n ñ gia ñ o, tu i Canh Thìn ñư c s ng ñ y ñ và êm m,hoàn toàn sung s c v hoàn c nh gia t c. Cu c s ng ph i nh gia ñình hay gia t c m i phát tri ns nghi p ñư c. Công danh n u theo ñu i thì lên cao, nhưng ch vào m c ñ trung bình c a bư cñư ng công danh, v v n ñ n y b n không có xu ng th p l m: dù không theo ñu i, cu c ñ i b nv n gi ñư c danh ph n c a mình, có ñi u ki n t o nên nh ng k t qu thành công c a công danh.B n cũng nên c n th n và sáng su t mà ch n l y m t con ñư ng sáng s a hơn ñ ñưa cu c ñ i b nvào ánh sáng c a danh v ng. ð ng nên hy v ng vào s giúp ñ c a nh ng k khác v i v n ñ n y.B n ph i t l a ch n và quy t ñ nh, càng ñưa cu c ñ i mình lên cao bao nhiêu, tri n v ng thànhcông c a b n l i càng th y t rõ b y nhiêu, c n v ch l y m t con ñư ng riêng l cho mình, t mìnht o l y thành qu t t ñ p cho cá nhân, ñ ng tư ng tư ng ñ n ngư i khác, hay k khác giúp mìnhtrên ñư ng ñào t o tương lai ñó. Tóm l i, v công danh b n r t sáng t , có th n m l y nhi u thànhqu t t ñ p cho cá nhân và cu c s ng c a mình. S nghi p ch c ch n r ng b n s n m v ng vàthành công vào tu i 30, tuy nhiên trong cu c ñ i b n còn ph i b s p ñ m t l n n a vào s tu i 36.S s p ñ s nghi p là do b n không khéo léo và quá tin tư ng vào tai c a mình. V n ñ ti n tài l icàng có nh ng k t qu hay ñ p hơn n a, ch c ch n là v n ñ này b n r t d t o ra và n m l y nhi ucơ h i thu n ti n ñưa b n ñ n vi c t o ra ti n r t mau l . S nghi p và ti n tài c a b n v n ñi ñôiv i nhau. S nghi p càng v ng ch c thì ti n tài ñ y ñ và d t o ra m t cách quá d dàng. B n nênc n th n v v n ñ này vào lúc b n tu i 36 và cũng có th kéo dài qua n a năm 37 tu i. V y snghi p và ti n tài b n càng lên cao thì b n càng nên c n th n, nh t là vi c giao d ch, giao thươngluôn c tình yêu và h nh phúc như v y. TU I H P CHO LÀM ĂN: Mu n cho s nghi p và ti n b c ñư c v ng ch c, b n nên ch n l anh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n, ñ phát tri n cho s nghi p, và ti n b c kh i b hao h t b tng . Khi ñã g p tu i h p thì công vi c làm ăn ñư c t n phát d dàng hơn. Và sau ñây là nh ng tu ir t h p cho s làm ăn, hùn h p hay h p tác trong m i v n ñ c a cu c s ng, ñó là các tu i: CanhThìn ñ ng m t tu i, Bính Tu t, K S u và ðinh S u. Nh ng tu i này r t h p cho s làm ăn c ab n, v y khi mu n phát tri n s nghi p, b n c n ch n nh ng tu i k trên thì kh i s b th t b i vngh nghi p cũng như vi c t o l y ti n b c và danh v ng. L A CH N V CH NG: Trong vi c xây d ng tương lai và h nh phúc, b n cũng c n nên c nth n cho l m. Vì vi c xây d ng h nh phúc là m t ñi u quan tr ng cho c m t cu c s ng và thànhb i cu c ñ i. S l a ch n không k càng làm cho b n có nhi u r c r i, ñau bu n hay x y ra chocu c ñ i có nhi u th c m c, nê vi c hôn nhân là m t vi c t i c n và quan tr ng b t nh t cho c m tcu c s ng thăng tr m cho cu c ñ i. S l a ch n không k càng b n s mang l y nhi u thương ñauhơn, bu n kh hơn, thư ng ch ng ki n nh ng chuy n não lòng. V y nh ng tu i mà b n có th k twWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 42
 • 43. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010duyên, t o cho b n h nh phúc ñư c m t cu c s ng khá ñ y ñ , giàu sang là nh ng tu i này: CanhThìn, Bính Tu t, K S u, ðinh S u. B n k t hôn v i tu i Canh Thìn ñ ng m t tu i: S ñưa b n lênn c thang danh v ng và ti n tài. B n k t hôn v i tu i Bính Tu t: T o cho h nh phúc ñư c giàu sangvà con cái ñông ñ xum v y. B n k t hôn v i tu i K S u: T o cho ñ i b n thành công c haiphương di n ti n tài và danh d , con cái ñ nuôi. V y nh ng tu i trên r t h p v i tu i Canh Thìn,b n nên ch n l y m t trong nh ng tu i y mà xây d ng cu c ñ i. Trong trư ng h p mà b n vì yêuthương hay ñã l k t duyên v i nh ng tu i sau ñây, thì cu c ñ i b n ch phát tri n cu c s ng vàom c ñ trung bình mà thôi. Vì l tu i ch h p v lương duyên mà không h p v ñư ng công danhhay tài l c, ñó là b n k t duyên v i các tu i: t D u, Tân Mão, K Mão. Ba tu i này có th b n k tduyên ñư c, nhưng cu c s ng không phát tri n m nh m mà ch t t theo chi u hư ng trung bìnhc a cu c ñ i. Sau ñây là nh ng tu i mà b n k t duyên, s g p nhi u khó khăn trong cu c s ng,cu c ñ i d m ph i ñau thương và luôn luôn cu c ñ i b n r t nhi u lo nghĩ, bu n thương v cu cs ng, ch ng nh ng không phát tri n ñư c ngh nghi p, tương lai mà trái l i còn mang l y nhi u khs hơn, ñó là nh ng tu i Tân T , Nhâm Ng , ðinh H i, M u Tý. Nh ng tu i này mà b n k t duyênthì cu c s ng không m y t t ñ p. Có nh ng năm mà b n không nên cư i v , vì n u cư i v ch ngnh ng v vi c lương duyên và h nh phúc không thành mà còn x y ra nhi u r c r i ñó là nh ng nămmà b n vào s tu i: 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tu i. Nh ng năm này ñ i k hi p hôn, n u có vi chôn nhân thì hay x y ra nhi u xích mích sau này. N u b n sanh vào nh ng tháng này s b n có lưuthê ho c ñã ñoan v vi c v con, hay có chuy n bu n kh v ñàn bà, ñó là b n sanh vào nh ngtháng 1, 3, 4, 8 và 12 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này s b n có nhi u thê thi p, dù r ng lươngduyên h nh phúc ñư c gi tròn, nhưng v n không tránh kh i c nh thê thi p ho c thay ñ i lươngduyên ho c có nhi u giòng con. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này ñ i k v i tu i b n. B n không nên h p tác làm ănhay b t c m i khía c nh nào, có tánh cách ti n b c, luôn c vi c xây d ng h nh phúc. Nh ng tu iñ i k trong cu c ñ i ñó là các tu i: Quý Mùi, Giáp Thân, Canh D n, t Mùi, Bính Thân, M u D nvà Nhâm Thân. Nh ng tu i này r t ñ i k v i tu i Canh Thìn, n u va ch m s mang l y nhi u th tb i, bi t ly hay tuy t m ng n a. V y b n hãy c n th n l a ch n ngư i ñ h p tác, k t duyên, nêntránh xa nh ng tu i trên ñây. V v n ñ tình duyên khi g p tu i k ph i âm th m ăn v i nhau,không nên cư i l linh ñình, k mâm tr u. G p tu i k trong công vi c làm ăn thì nên xem s m ngvà cúng ki n nhà c a. G p tu i k trong gia ñình thì coi sao mà cúng c hai tu i và c u Tr i Ph txin gi i h n, thì s qua kh i tai n n và s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Canh Thìn có nh ng năm khó khăn nh t trong cu cs ng, ñó là nh ng năm mà tu i b n vào kho ng 26, 29, 33 và 40 tu i. Nh ng năm này s làm ănkhông phát ñ t, x y ra nhi u r i r m, công vi c phát tri n s nghi p b ng ng tr và quá khó khănm i vư t qua ñư c tr ng i. Nh ng năm k trên b n nên c n th n m t chút, không nên quá tintư ng hay làm gì mà không suy nghĩ trư c. M i vi c nên h t s c dè d t và th n tr ng là t t nh t. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Canh Thìn h p v i ngày l , tháng l và gi l .Nên xu t hành ñúng theo ngày, gi và tháng trên, trong m i công vi c làm ăn phát tri n s nghi phùn h p, hay phát tri n ngh nghi p, b n kh i s b th t b i mà trái l i thành công hoàn toàn trongm i s d tính c a b n. DI N TI N T NG NĂM: T 26 ñ n 29 tu i: Năm 27 tu i, b n g p m i tr ng i l n lao trongvi c làm ăn vào tháng 7, hãy c n th n làm vi c và m i s hùn h p, toàn năm r t t t tr tháng 7.Năm 28 tu i, m i s vư t qua ti n mau v v n ñ ti n b c và vi c làm ăn ti n tri n mau l , k tháng5 có ñau b nh hay hao tài chút ñ nh. Năm 29 tu i, t tháng Giêng ñ n tháng 6, không ñư c hay ñ p,có nhi u chuy n ñau bu n, làm ăn tr ng i, nhưng t tháng 7 tr ñi thì công vi c làm ăn trôi ch y,gia ñ o yên vui. T 30 ñ n 35 tu i: Năm 30 tu i toàn v n, nhưng qua 31 tu i, g p nhi u khó khănwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 43
 • 44. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010v ngh nghi p, công danh. 32 tu i, có tr ng i hay b nh ho n vào kho ng tháng 8 và 9. Năm 33tu i r t nhi u tr ng i, trong toàn năm không ñư c hoàn toàn hay ñ p, ph i qua nhi u th c m c ñaubu n. Năm 34 tu i, phát tri n m nh v tài l c, tình c m l n công danh và s nghi p. Năm 35 tu i,toàn năm g p nhi u vi c may m n. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i bình thư ng không x y ra vi c gìquan tr ng ñáng nói. 37 tu i, công vi c làm ăn và gia ñ o phát tri n m nh m . 38 tu i trong nhàkhông ñư c yên vui, ñư ng tình duyên có nhi u th c m c, nên c n th n vi c gia ñ o. 39 và 40 tu i,hai năm có nhi u cơ h i có th mang l y nhi u thành công cho cu c ñ i. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ngth i gian này công vi c phát tri n s nghi p v n trong m c ñ bình thư ng. 41 tu i có ñau b nhñôi chút vào tháng Ch p. 42 tu i, năm hơi x u, nhưng công vi c làm ăn bình thư ng. 43 tu i, có thn m l y cơ h i thu n ti n trong vi c làm ăn, có tài l c b t ng . 44 tu i hay ñ p trong toàn năm, n ml y nhi u th ng l i v tài chánh cũng như tình c m. 45 tu i, tu i c a tình c m gia ñình, tài l c bìnhthư ng, gia ñình êm m, con cái thu n hòa. T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i, công vi c làm ăn có ti ntri n ñôi chút. 47 tu i, ñ phòng tai n n vào tháng 6 và 7 Âm l ch, 48 tu i thanh nhàn nhưng cónhi u lo nghĩ, không nên ñi xa vào năm này. 49 tu i, có ñau b nh vào tháng 4 và tháng 6; tháng 8 vàtháng 10 Âm l ch hao tài t n c a, có vi c bu n v con cái. 49 tu i năm này hoàn toàn n m l y ph nth ng l i trong m i công vi c. 50 tu i, thành công v s nghi p cu c ñ i, ph n con cái không hoàntoàn ñ p ñ . T 51 ñ n 55 tu i: Không ñư c t t trong nh ng năm này, 51 tu i, thành công v vi cgia ñình, nhưng ti n b c thư ng hao h t, 52 và 53 tu i, con ñư ng công danh không ñư c sáng t ,ti n b c hao h t, con cháu có ngư i ñau n ng, nên c n th n vào nh ng tháng 6 và 8, Âm l ch. 54 và55 tu i hy v ng ñư c vư t qua tr ng i, ñ ti n bư c trên cu c ñ i và cu c s ng cho ñ p ñ hơn.T 56 ñ n 60 tu i: Trong kho ng th i gian 4 năm này không có ph n sôi ñ ng v ngh nghi p,cũng như ti n b c, nh ng năm cu i cùng c a cu c s ng nên dè d t và c n th n ñ hư ng n t cu cñ i, có th hư ng ñư c nh ng k t qu v tài l c, nhưng v ph n cá nhân quá x u, không ñư c t ttrong nh ng năm này. C n cho gia ñ o nh ng năm này ph n con cái có nhi u sóng gió cho cu cñ i.2001 Tan Ty SANH NĂM: 1941 ñ n 2001 và 2061 Cung KHÔN. Tr c ð NH M ng B CH L P KIM (vàngchân ñèn) Kh c PHÚC ðĂNG H A Con nhà B CH ð (trư ng m ng) Xương CON R N. Tư ngtinh CON TH Ông Quan ð ñ m ng : S sanh cách tr quê hương, L p nên cơ nghi p ph i hai ba l n. Thànhnhân cũng t l p thân, Hai bàn tay tr ng t o nên gia ñình. Thu n sanh giàu có ñã ñành, Ngh ch sanhnhư th cua con gãy càng. ð ng sanh sung sư ng là chàng, Lòng ngay th ng thánh th n ñ cho.cho bi t ph i bi t ñi u, Lòng thành kính Ph t ít nhi u có ăn. S có ch c ph n môn ñình, Không th ycũng th ít khi b n hàn. Khi nên Tr i cũng chìu lòng, Thái vinh s nghi p thanh nhàn h i sau. CU C S NG: Tu i Tân T cu c ñ i tu i nh nhi u ñau xót, s không nh ñ n s giúp ñ c agia ñình thân t c, cu c ñ i lúc nào cũng mu n ñi hoang vì bu n chán cho ki p s ng c a mình. Tu iTân T chưa có d p may v công danh cũng như m i hoàn c nh trên cu c ñ i, luôn luôn có nh ngs bu n lòng hơn vui v . S ki p ph i tr i qua nhi u sóng gió, cu c ñ i còn tr i qua nhi u thươngñau, không bao gi ñư c s an i dù r ng c a tình thân t c hay gia ñình. Tóm l i, tu i Tân T ph ivư t qua nhi u kh ñau c a cu c s ng, h u v n m i an vui ñư c. Tu i Tân T có s t vi r t t t.Con ngư i không ưu n nh b a dua, ch s ng cho mình và t mình g y d ng s nghi p, s hư ngth trung bình t 56 ñ n 60 tu i. Nhưng tùy theo s ăn hi n lành hay hung ác. S ng hi n lànhg thìñư c gia tăng niên k , s ng hung ác thì gi m k , ñó là hình ph t c a t o hóa v y.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 44
 • 45. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 TÌNH DUYÊN: V tình duyên ñư c may m n lúc ñ u nhưng vào gi a cu c ñ i thì l i có nhi uth c m c, s không tr n l i nguy n, cu c s ng ph i n i ti p v chuy n tình duyên liên t c. Và vìnhi u m c c m, nên v n ñ tình duyên có nhi u thay ñ i vì v n ñ này, v y mu n bi t v n ñ tìnhduyên trong cu c ñ i b n ra sao, hãy xem vào tháng sanh c a b n ñ quy t ñ nh cho cu c ñ i bâygi và trong tương lai c a b n. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì b n ph i qua ba l n thay ñ itình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 5, 6 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng nàythì cu c ñ i b n ph i hai l n thay ñ i tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 7, 10, 11 và12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì ñ i b n ñư c hư ng h nh phúc su t ñ i, ñó làb n sanh vào nh ng tháng: 3, 4 và 8 Âm l ch. Trên ñây là s ph n c a b n ph i tr i qua nhi u cu ctình duyên tùy theo tháng sanh c a b n mà quy t ñ nh cu c ñ i theo s ph n. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o có hơi bê b i, không ñư c hoàn toàn êm ñ p, có nhi us phi n mu n trong lòng, gia c nh bao gi cũng có sôi ñ ng và nh ng bi n ñ ng. Công danh lênb ng xu ng tr m, ñư ng công danh không có ph n sáng t , luôn luôn b n c m th y có nhi u ưu tưphi n mu n v v n ñ công danh có ph n ph c t p, tuy nhiên vào kho ng tu i 30 tr ñi ñư ng côngdanh m i có k t qu hay ít ra cũng có tên tu i v i ñ i. Cu c ñ i không m y may m n v ñư ngcông danh, mà chi có th phát tri n v ngh nghi p mà thôi. V v n ñ ti n b c r t thi u kém vàluôn luôn thi u kém cho ñ n tu i 35 tr ñi, v n ñ ti n b c b n m i có th tìm th y hy v ng v ti nb c, s phát tri n v v n ñ tài l c cũng có vào tu i này vào t 35 tu i tr ñi. S nghi p ñư c vvang và có nhi u tri n v ng nh t là năm b n vào tu i 36, 37 tr ñi. Ngoài ra trong vòng 30 tu itr xu ng, b n còn l m s u kh , không bao gi ñư c yên vui kh i lo nghĩ và bu n b c. B n cũngkhông nên bu n vì ñó là s ki p và tu i b n ph i ch u như v y. B n có mu n vư t lên cao cũngkhông ñư c, ph i ch ñ i ñ n lúc mà tu i b n h p v i hoàn c nh, b n m i có th phát tri n ti n tài,s nghi p và công danh ñư c. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong s làm ăn hay h p tác phát tri n ngh nghi p, b n mu nkhông có s v p ngã, cu c ñ i không gi m lên s thương ñau c a hoàn c nh s ng thì b n ñ ng baogi có th h p tác v i nh ng ngư i mà tu i xung kh c v i tu i Tân T c a b n. ði u c n nh t làtrư c khi h p tác làm ăn hay phát tri n ngh nghi p, nên l a ch n nh ng t i ñư c k dư i ñây màh p tác hay hùn h p c ng tác làm ăn và phát tri n ngh nghi p, ch ng nh ng không xung kh c màcòn thành công trên m i lĩnh v c c a cu c ñ i, ñó là các tu i h p v i tu i Tân T như: Tân Tñ ng m t tu i, Nhâm Ng , M u Tý, ðinh H i. Nh ng tu i trên ñây r t h p v i tu i Tân T torngm i lãnh v c trên cu c ñ i. Nên c n th n và nên h p tác v i nh ng tu i này thì cu c ñ i s khôngbao gi mang l y th t b i hay x y ra nh ng s ñau bu n. L A CH N V CH NG: Trong vi c l a ch n hôn nhân và h nh phúc cũng r t liên quan m tthi t v i cu c ñ i, cho nên trong vi c l a ch n lương duyên cũng nên tìm ñư c ngư i cùng tu i v imình cho h p m i có th thúc ñ y cu c ñ i ñi vào con ñư ng sang c . S c s ng c a cá nhân và c acu c ñ i b n tùy thu c vào h nh phúc, h nh phúc g p tu i trùng h p thì vi c làm ăn m i khá vàs hòa thu n, êm vui là ngu n an i duy nh t và r t t i c n cho cu c ñ i. V y nên b n c n l a ch nnh ng tu i có th làm cho b n tho i mái tinh th n, phát ñ t v tài l c cũng như v công danh, nghnghi p, ñó là các tu i: Tân T , Nhâm Ng , t D u, ðinh H i, M u Tý, K Mão. B n k t hôn v itu i Tân T và Nhâm Ng . Cu c ñ i b n s ng vinh hi n và ñ y ñ v ti n tài, con cái ñông ñ . B nk t hôn v i tu i t D u và ðinh H i. Cu c s ng có ph n phát tri n, cu c ñ i không có nh ng longhĩ trong lòng, bao gi công danh và s nghi p cũng lên cao. K t hôn v i tu i M u Tý và KMão. B n hoàn toàn thành công trên m i lãnh v c ngh nghi p, phát tri n m nh v tài chánh, giàusang con cái nhi u và êm m. Trên ñây là các tu i mà b n k t duyên thì cu c s ng tr nên t n phátmau chóng. N u có trư ng h p mà b n k t hôn v i nh ng tu i sau ñây, b n ch hư ng ñư c m tcu c s ng trung bình mà thôi, vì nh ng tu i này ch h p v ñư ng tình duyên mà không h p vwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 45
 • 46. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñư ng tài l c, ñó là các tu i: Giáp Thân, Quý D u, t H i. Nh ng tu i này b n k t duyên thì ch cóm t cu c s ng trung bình mà thôi. B n n u k t duyên v i nh ng tu i này, cu c s ng b n l i càngkhó khăn hơn và có th tr thành nghèo kh , b n hàn vì tu i kh c k không bao gi thoát ñư cc nh ngang trái, nghèo túng c a cu c ñ i, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i Bính Tu t, NhâmThìn, Canh Thìn, Giáp Tu t. Nh ng tu i này làm cho cu c ñ i b n không thoát kh i c nh nghèotúng vì g p tu i không h p và có ph n xung kh c. Có nh ng năm mà b n không nên cư i v vình ng năm y r t kh c k quá n ng v i tu i b n, nh ng năm này mà b n k t duyên thì g p c nh xav ng, khó thành công v vi c tình duyên hay ph i tr i qua nhi u s kh tâm không làm sao tránhñư c nh ng ñau bu n c a cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 21, 27, 33, 39, 45 và 51tu i. Nh ng năm này r t ñ i k hi p hôn, và n u có tình duyên r i thì ph i ch u c nh bu n phi n xav ng vì nh ng năm ñ i k c a tu i b n. B n sanh vào nh ng tháng này cu c ñ i b n r t có nhi uthê thi p vì có s ña thê hay ít ra cũng ph i ch u ñau kh vì ñàn bà, ñó là b n sanh vào nh ng tháng:1, 5, 6, 9, 10 và 12 Âm l ch. N u b n sanh ñúng vào nh ng tháng này s b n s g p nhi u v haythay ñ i vi c v ch ng. NH NG TU I ð I K : Sau ñây là nh ng tu i ñ i k nh t trong cu c ñ i b n trong m i hoànc nh hay m i khía c nh trên cu c ñ i vì g p nh m tu i này b n s có nhi u bu n t i, th t b i, tuy tm ng hay thư ng ch u c nh bi t ly kho ng gi a cu c ñ i, các tu i này r t xung kh c và r t ñ i k ,ñó là các tu i: Quý Mùi, K S u, Canh D n, t Mùi, M u D n, ðinh S u. Nh ng tu i này k t b nk t duyên hay h p tác làm ăn ph i ch u c nh th t b i hay nh ng vi c x y ra quan trong nguy hi mñ n tánh m ng và cu c ñ i mình. Khi trong v n ñ tình duyên, h nh phúc mà g p tu i k thì nênâm th m ăn v i nhau, không nên cư i h i hay vi c hôn nhơn có tánh cách tr ng ñ i. Khi g p slàm ăn mà có tu i k thì nên tìm m t quy t ñ nh hay không nên ti p t c h p tác. G p tu i k c angư i trong gia ñình thì nên cúng sao h n t ng năm cho c các tu i, thì ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Tân T ph i tr i qua nh ng năm khó khăn nh t trongcông vi c làm ăn cũng như trong m i lãnh v c ngh nghi p, cu c ñ i mang nhi u cay ñ ng, ñó lành ng năm b n vào s tu i 27, 29, 39 và 42 tu i. Nh ng năm này b n nên c n th n và dè d ttrong m i công vi c làm ăn cũng như v gia ñ o, vì có th gây ra l m chuy n ñau bu n cho cu cñ i b n. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Tân T h p vào nh ng ngày l , gi l và thángl . B n nên xu t hành vào nh ng gi kh c nói trên,công vi c làm ăn ñi xa hay m i công vi c khác,b n s ñư c to i nguyên và không bao gi mang l y th t b i trong ñ i. Nên c n th n mà xu t hànhcho ñúng lúc và ngày gi nói trên, b n s ño t ñư c nhi u th ng l i cho b n. DI N TI N T NG NĂM: T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i còn nhi u th c m c, chưa yên trí trongm i d tính, chưa th c hành ñư c nh ng d tính c a mình, tháng 7 và 8 l i có nh ng chuy n bu nkh cá nhân. 27 tu i, bư c qua m i gia ño n ti n tri n c a s nghi p, còn nhi u v p ngã m i thànhcông hy v ng vào nh ng tháng 10 và 11 Âm l ch có k t qu v tài l c. 28 tu i, nh ng tháng ñ uthành công ñôi chút v ti n b c, vào gi a năm hơi bê b i, vào cu i năm thì ñư c hy v ng thành t uv s nghi p, công danh. 29 tu i, có tri n v ng ti n lên và công danh s nghi p l n ti n cơ h i pháttri n và có ph n sáng t hơn. 30 tu i năm này yên tĩnh nh t trong ñ i b n, tuy nhiên cũng có nhi uñ v v ngh nghi p và danh v ng. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, thành công v vang v tài l c l ntình c m, nh ng v n ñ ngh nghi p v n chưa yên ph n. 32 tu i, còn m t vài th c m c v tâm trí,vào nh ng tháng 5 và 6 Âm l ch ñư c khá hay ñ p v vi c làm ăn, ngh nghi p ñư c phát tri nm nh m , k tháng Ch p không nên ñi xa. 33 tu i, năm r t kh c cho tu i b n, hãy ñ phòng tai n nhay b nh ho n b t ng . 34 tu i, vư t qua nh ng khó khăn có ph n phát tri n v s nghi p, côngdanh ñư c lên cao. 35 tu i, hoàn toàn thành công trên cu c ñ i, nên ñ phòng nh ng tháng 3 và 6Âm l ch coi ch ng g p n n. T 36 ñ n 40 tu i: Có th g p nhi u may m n và ñư c thành công vwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 46
 • 47. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010vang v ngh nghi p cũng như v cu c ñ i. 36 tu i, hoàn toàn hy v ng vào kh năng c a b n. 37tu i, ñư c nhi u t t ñ p trên v n ñ ngh nghi p. Năm 38 tu i, có chuy n bu n phi n trong gia ñìnhvà ñ t tr n hy v ng vào kh năng phát tri n ngh nghi p. 39 tu i, năm thanh bình và yên n, m ivi c ñ u có th êm ñ p hoàn toàn không có gì quan tr ng, x y ra trong cu c ñ i b n. 40 tu i, ít sónggió và ph i c n ñ n gia ñình an i nhi u hơn la vi c ngoài ñ i, c n th n khi ñi xa, tháng 8 và 11 Âml ch có ñau n ng. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, còn nhi u lo âu cho v n ñ gia ñ o, chuy n làm ăn cónhi u tr ng i nh . Năm 41 không ñư c hay ñ p l m, g p năm x u làm ăn khó khăn. 42 tu i, nămnày khá hay v y b n nên ñi xa, hùn h p làm ăn thì có nhi u kh quan nh t là hai tháng 8 và 9 Âml ch. 43 tu i g p sao Huỳnh Ti n, năm làm ăn phát tri n m nh nhưng vào tháng 5 và 6 có b nh nh ,hay g p nhi u chuy n r i ro v gia ñ o. 44 tu i, có nhi u r c r i v vi c làm ăn vào nh ng tháng 3và 4 Âm l ch, ngoài ra nh ng tháng khác làm ăn bình thư ng. Năm 45 tu i, ñ y ñ kh năng sángt o vi c làm ăn và h nh phúc vui v , năm này không x y ra vi c gì quan tr ng. T 46 ñ n 50 tu i:46 tu i khá l m, nên phát tri n kh năng ngh nghi p, hùn h p mua bán thì thâu ño t nhi u ti n b c.Năm 47 tu i, năm ñ y ñ t t c m i khía c nh và s s ng, c n m n là m t ñi u hay ñ p cho giañình h nh phúc c a b n. Năm 48 tu i, công vi c làm ăn có nhi u th t b i nhưng ñ ng quá t ái vàbi quan, cu i năm s có nhi u món l i khác thay th cho nh ng tr ng i c a b n. 49 tu i, năm g psao x u nên ñ phòng b nh ho n trong gia ñình, hay cho b n thân không ñư c t t, nh t là vàonh ng tháng 6 và 9. Năm 50 tu i, có m t thành công nh , nhưng không nên làm gì l n lao s cónhi u th t b i, c n thành th t trong vi c làm ăn và ti t ki m tài chánh là m t vi c hay. T 51 ñ n 55tu i: 51 tu i, cu c s ng tr l i bình thư ng, kh năng và vi c ch n l a ngư i h p tác ñư c th amãn theo ý mu n c a mình vào nh ng tháng cu i năm, công vi c làm ăn không ñư c k t qu như ýmu n. 52 tu i cho ñ n 55 tu i, nh ng năm này v chuy n làm ăn bình thư ng, có x y ra nhi u khókhăn nhưng không quá quan tr ng l m, v cá nhân nên lo b o v s c kh e ñ ng phung phí quákhông nên. T 56 ñ n 60 tu i: Tu i này không thâu ño t nhi u k t qu v tài chánh, vi c làm ăncũng không phát tri n ñư c m y, tuy v y cũng ph i t t mà ti n theo cu c s ng, ñ ng nên quá biquan và cũng không nên l c quan vì nh ng năm này là nh ng năm mà b n có nhi u lo s nh t chogia ñình và cho cá nhân b n th .2002 Nham Ngo SANH NĂM: 1942 ñ n 2002 và 2062 Cung T N. Tr c B M ng DƯƠNG LI U M C (câydương li u) Kh c L BÀN TH Con nhà THANH ð (tru ng m ng) Xương CON NG A. Tư ngtinh CON CÁO Ông T Vi ñ m ng : ðoán xem s m ng tu i này, M ng M c cây li u s ngư i phong lưu. MùaThu l i s bơ vơ, Mùa H cũng l i tr t gi kh thân. S này thu nh gian nan, Tư ng ñâu ch t h tch t oan ñã r i. Cây khô mà ñ ng m c ch i, y là Nhâm Ng rõ ràng ch ng sai. M t tay ch nh ñ ngia môn, ði n viên lưu ñ t tôn lâu b n. K t v n gii a s p lên, Làm ăn nên c a nên nhà m i yên.S này lanh l i khôn ngoan, Ít k ngu d t cơ hàn linh ñinh. CU C S NG: Tu i Nhâm Ng như ng a ch y ñư ng dài, cu c ñ i không sung sư ng nhưngcũng không quá c c kh , cu c s ng có ph n d ch u vào kho ng t 30 t i tr lên. S có nhi u tri nv ng v tài l c cũng như v m t tình c m con ngư i có th làm cho cu c ñ i tr nên nhi u sôi ñ nghơn trong lúc tu i này, có nhi u thành công cũng như có nhi u th t b i. Cu c s ng cũng như m tdòng nư c ch y khi l n, khi ròng. Tuy nhiên, ph n s s ng thì có lúc l i tr m l ng và l ng xu ngv i m t m c t t cùng, có khi l i sôi ñ ng và như m t qu núi l a rung chuy n m nh m . Tóm l i:Cu c ñ i có nhi u thay ñ i và luôn thay ñ i không ng ng v ph n tình c m cũng như tài l c. Có thn m v ng ñư c cu c s ng cũng ph i vào tu i 30 tr ñi. Tu i Nhâm Ng h u v n có nhi u tri nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 47
 • 48. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010v ng, cu c s ng không bao gi n m v ng nhi u k t qu t t ñ p v tài l c lúc tu i nh , nhưng vàokho ng 30 tu i tr ñi thì có nhi u tri n v ng hơn. S nghi p v ng b n, s hư ng th trung bình vàokho ng t 56 ñ n 62 tu i là m c t i ña. N u làm phư c thì có nhi u hay ñ p và tăng niên k , gianác thì b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên ñu c mãn nguy n hoàn toàn theo ý mu n c a mình, cólúc tình duyên m n n ng như h nh phúc êm m, nhưng có lúc làm cho cu c ñ i ñ i v i tình duyênl i có nhi u bu n t i, có khi l i tan v n a ch ng làm cho trong tâm trí có nhi u chán nãn và ñaubu n hơn. B i v y cho nên tu i Nhâm Ng b tình duyên gư ng ép có khi tr nên phũ phàng, thayñ i làm cho cu c s ng ñ i v i tình duyên như có nhi u khe kh t l m v y. Mu n bi t cu c ñ i b ncòn có thay ñ i n a hay không, b n nên xem vào tháng sanh c a b n m i hi u ñư c cu c ñ i ñ iv i tình duyên b n ra sao. N u b n sanh vào nh ng tháng này, thì cu c ñ i b n ph i qua ba l n thayñ i tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 5, 7 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vàonh ng tháng thì cu c ñ i ph i có hai l n thay ñ i tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vàonh ng tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n sñư c hư ng hoàn toàn h nh phúc, ch có m t ch ng, m t v mà thôi, ñó là b n sanh vào nh ngtháng 2, 9 và 10 Âm l ch. B n hãy nh l i tháng sanh ñ bi t ñư c nh ng di n ti n c a mình ñ i v iv n ñ tình duyên và h nh phúc. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n công danh ñư c lên cao vào nh ng năm 27 và 28 tu i. Cu cs ng ñ i v i v n ñ công danh s ñư c phát tri n m nh m , và còn lên cao nh a n u b n có nhi usáng su t và bi t tùy theo s phát tri n kh năng, sáng t o cơ h i ti n bư c trên con ñư ng danhv ng. S bao gi cũng ph i nh ñ n gia ñình, dù có mu n t l p cu c ñ i cũng không ñư c, b itu i Nhâm Ng luôn ph i tay ñ i s liên h ñ n gia ñình m i phát tri n công danh và t o c h i chos phát tri n tài l c. B i v y tu i Nhâm Ng luôn luôn ph i nh gia ñình, thân t c. N u mu n tl p thì ph i tr i qua nhi u bu n lo và lâm vào tình tr ng nghèo túng trư c, sau ñó m i thành. Snghi p b t ñ u vư ng phát m nh m vào lúc tu i b n v a ñúng 30 tr lên, ti n b c phát tri n m nhm cho ñ n năm 36 tu i tr ñi và hoàn thành s nghi p, s ng trong s sung sư ng c a cu c ñ i.N u vào tu i ñó mà bi t t o l y cơ h i thì cu c s ng v s nghi p ti n tài s ñ i khác, ti n lên ñ nm c cao c a hai v n ñ này. TU I H P CHO LÀM ĂN: V v n ñ làm ăn, b n c n tìm ngư i cùng h p tu i v i mình, t ol y cho s phát tri n s nghi p m t cách v ng ch c hơn. Không bao gi s b ñ v hay th t b itrong v n ñ này. V y trong s làm ăn b n cũng nên l a nh ng ngư i h p tu i, hùn h p, c ng tác,hay h p tác làm ăn thì vi c ti n b c và vi c làm ăn m i mang nhi u th ng l i cho mình. N u b n clàm b a s b ñ v mau chóng. Cu c s ng lài càng có nhi u ñau kh có th sanh ra nhi u vi ckhông may m n cho cu c ñ i mình. V y nên trong công vi c làm ăn, n u mu n công vi c ñư cvuông tròn và phát ñ t m nh m thì b n c n l a cho ñư c nh ng tu i này: Giáp Thân, Bính Tu t,Canh Thìn. B n h p tác làm ăn v i nh ng tu i này cu c ñ i b n không s th t b i mà còn l m l yph n ch c ch n v s làm ăn c a b n. L A CH N V CH NG: Trong vi c xây d ng cu c ñ i, t o cho cu c s ng mình ñư c nhi uh nh phúc và không có l ng c ng trong gia ñình, nh t là v n ñ h nh phúc hôn nhơn, b n c n ph il a ch n làm sao cho tu i v h p v i tu i ch ng s trùng h p liên quan r t nhi u ñ n cu c s ng vàtri n v ng làm ăn phát tri n s nghi p c a mình trong tương lai. Trong vi c ñó b n c n ch n cho kñư c, ñ cho cu c s ng c a mình ñư c d dãi và ti n tri n hơn trư c, mu n như v y b n c n ph ich n l a ngư i b n trăm năm cho ñư c hoàn toàn không xung kh c, ñ y m nh cu c s ng ñ n chthành công hơn. Trong vi c ch n l a b n nên ch n nh ng tu i này: Giáp Thân, Bính Tu t, CanhD n, Canh Thìn, ñó là nh ng tu i mà b n có th ch n l a k t duyên, t o cho gia ñình nhi u tươiñ p c a h nh phúc. B n k t duyên v i tu i Giáp Thân. Cu c s ng ñư c ñ y ñ , công danh ñư c lênwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 48
 • 49. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010cao và cu c ñ i s lên ñ n tuy t ñ nh c a danh v ng. B n k t duyên v i tu i Bính Tu t. Ti n b cñư c ñ y ñ , cu c s ng có ph n phát tri n v tài l c, có nhi u cơ h i t o nên s nghi p mau chóng.K t duyên v i tu i Canh D n. B n s có nhi u cơ h i làm giàu t nhiên, con cái ñ y ñ và vui tươi.K t duyên v i tu i Canh Thìn. Hoàn toàn h nh phúc, ti n b c, công danh ñ u lên cao và hư ngñư c giàu sang phú quý tr n cu c ñ i. V y b n c n cho m t trong nh ng tu i này ñ xây d ngh nh phúc thì cu c s ng tr nên ñ y ñ và có nhi u cơ h i thành ñ t s nguy n. Sau ñây là nh ngtu i mà b n k t hôn, cu c s ng c a b n s tr nên khó khăn. Cu c s ng ph i vào m t m c ñth p nh t và bê b i ph i s ng trong c nh túng nghèo. ðư ng phát tri n công danh không bao git o ñư c k t qu theo như ý nguy n ñư c, ñó là cái tu i xung kh c v tài l c l n c công danh v icái tu i Nhâm Ng , g m có các tu i: Tân Mão K Mão, M u Tu t. Nh ng tu i n y làm cho b nkhông phát tri n n i kh năng ngh nghi p cũng như v công danh. V y trong vi c hôn nhơn vàh nh phúc b n nên tránh ñi nh ng tu i n y. Nh ng năm mà b n vào tu i này r t k hi p hôn. N ub n hi p hôn vào nh ng năm này, b n s b khó khăn trong v n ñ t o l y h nh phúc, hay có thlàm ăn g p nhi u tr ng i n a, g p nh ng năm vào tu i này n u b n ñã thành gia th t, thì cu cs ng ph i ch u c nh xa v ng thư ng xuyên, ñó là nh ng năm mà b n vào tu i 15, 21, 23, 27, 29,35 và 39 tu i. Nh ng năm này là nh ng năm r t xung kh c v i tu i b n, không nên cư i v và xâyd ng h nh phúc trong nh ng năm này s có h i. Trư ng h p lu n vi c v ch ng, cũng nên bi t quanh ng tháng sanh c a b n m i quy t ñ nh ñư c b n s có nhi u v hay không. N u b n sanh vàonh ng tháng này, thì cu c ñ i b n s có nhi u thê thi p hay ít ra cũng g p c nh ngang trái v i ñànbà, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 3, 5, 7, 11 và 12 Âm l ch. N u sanh trong nh ng tháng này cu cs ng b n có ph n sôi ñ ng v tình duyên, có nhi u thê thi p hay g p c nh trái ngang phũ phàng. NH NG TU I ð I K : ð b n kh i ph i th c m c t i sao mình l i quá vô duyên, x u s g ptoàn c nh trái ngang mà không bao gi g p ñư c ñi u gì có th làm cho cu c ñ i h t ph n bu nb c, ñó là do b n ch n nh m nh ng tu i ð i K thư ng ñem l i cho cu c s ng nhi u khó khăn, làmcho cá nhân b n th hay bi quan và có th gãy gánh n a ñư ng, b nh ho n hay tuy t m ng, g pc nh bi t ly liên t c trong ki p s ng c a mình. ðó là trong cu c hôn nhơn h nh phúc b n chon ph inh ng tu i này: Nhâm Ng ñ ng m t tu i v i b n, t D u, M u Tý, Canh Ng , ðinh D u, CanhTý và Bính Tý. Nh ng tu i này r t ñ i k v i tu i Nhâm Ng . N u mu n tránh nh ng h u qu taih i trong cu c ñ i thì nên tránh ñi nh ng tu i k trên. Trong vi c làm ăn g p tu i ñ i k không nênkhai thác hay hùn h p làm ăn l n lao. N u v n ñ tình duyên g p tu i k thì nên âm th m ăn v inhau, không nên ñám cư i to hay hay có tánh cánh ñông ñ o. G p tu i k trong gia ñình ph i cúngsao cho ñúng h n kỳ, tùy theo sao h n mà b n cúng. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Nhâm Ng có nh ng năm khó khăn nh t trong su tcu c ñ i thư ng làm ăn không ñư c t t ñ p, g p nhi u chuy n trái lòng hay mang nhi u th t b ithương ñau, nh ng năm mà tu i b n không h p, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 22, 23, 28,30 và 39 tu i, c g ng vư t qua nh ng năm này thì cu c s ng tr l i bình thư ng, vì nh ng năm ktrên b n làm ăn g p nhi u khó khăn nh t trong cu c ñ i mình. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Nhâm Ng thu n xu t hành hay làm ăn, ñi xavào nh ng gi ch n, ngày ch n và tháng ch n. Nh ng tháng và ngày gi k trên, n u b n ch n ñxu t hành thì vi c làm ăn s không bao gi b th t b i mà trái l i hoàn toàn thành công và mang l inhi u th ng l i cho cu c s ng. DI N TI N T NG NĂM: T 25 ñ n 30 tu i: Năm 25 tu i còn nhi u khó khăn cho cu c s ng,v công danh không có ph n sáng t , v tài l c thì nh nh ng tháng 5 và 8, hai tháng này có hyv ng có tài l c hay ti n b c ñ ơc d i dào. 26 tu i, nhi u may m n ñưa t i trong năm, s có hy v ngphát tri n công danh s nghi p. Năm 27 tu i, thành công ñôi chút v tài l c, ph n công danh chưañư c to i nguy n. 28 tu i, năm này x y ra nhi u chuy n ñau bu n, cu c s ng thăng tr m, ph nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 49
 • 50. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010công danh có ph n ti n tri n ñôi chút ngh nghi p, chưa ñư c v ng vàng. 29 tu i khá ñ p v v n ñcông danh, ti n b c năm này d ch u, thâu nhi u k t qu t t ñ p và có tri n v ng lên cao. Năm 30tu i, năm không ñư c t t, b sao ph c b nh, nên c n th n vào tháng 6 và 8, ñ phòng tai n n b tng . T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, không hay ñ p v v n ñ tài l c làm ăn có nhi u tr ng i, l i có ñaub nh vào nh ng tháng 5 và 7. Năm 32 tu i, năm này ch có 2 tháng t t, có th t o ra ti n và có thth phát tri n ñư c kh năng ngh nghi p, nhưng không thâu ñ ơc k t qu nhi u, nên c n th n giañình. Năm 33 tu i, có nhi u hay ñ p nhưng g p n n tai vào nh ng tháng 5, 8 và 10 Âm l ch, nên ñphòng và c n th n, ñi ñ ng v giao d ch, năm này vi c làm ăn r t khó khăn, không t o ñư c cơ h iv ti n b c. 34 và 35 tu i, hai năm này có r t nhi u cơ h i t o l y nhi u k t qu t t ñ p và phát tri nñư c s nghi p l n ngh nghi p, hai năm này r t t t, nên làm ăn hùn h p hay b t c vi c gì v ti nb c. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, tài l c khá d i dào, gia ñình h nh phúc ñư c yên vui, có m t vàithành công nh v s nghi p, ti n tài ñ y ñ , vi c làm ăn ñư c ph n ch n và nhi u phát ñ t hơnn a. 37 tu i, có tri n v ng và nhi u k t qu v tài chánh, k nh ng tháng 7 và 9. Năm 38 tu i, nămm i công vi c ñ u ti n tri n kh quan. Không có v n ñ khó khăn trong m i công vi c, nhưng cũngkhông ñư c phát tri n m nh b o v ngh nghi p. 39 tu i, công vi c làm ăn có cơ h i ti n b ñ p ñ ,có nhi u thành công và có r t nhi u hay ñ p, k tháng 11 và tháng 12 Âm l ch, hai tháng này coich ng ñau b nh hay b tan n n. Tu i 40, có thành công ñôi chút v tài l c, s nghi p ñư c v ngvàng và có nhi u cơ h i t t ñ p phát tri n v công danh. T 41 ñ n 45 tu i: S thành ño t thànhcông và nhi u k t qu v tài l c cũng như v danh v ng và s nghi p tu i 41 và 42, có hy v nggiàu sang vào nh ng tu i 43 và 44. Năm 44 tu i g p h n l n, tuy nhiên không l y làm n ng l m.Năm 45 tu i, gia ñình có xào xào, vi c bên ngoài không ti n tri n kh quan l m, nên c n th n vi ccon cái. T 46 ñ n 50 tu i: Nh ng năm này b n ñư c nhi u may m n v vi c gia ñ o, tu i 46 thànhcông v vi c gia ñình h nh phúc. Tu i 47 tài l c ñi u hòa, có c a ho ch tài vào nh ng tháng 5 và 6Âm l ch. Tu i 48, không ñư c nhi u may m n l m. Tu i 49 và 50, tình tr ng gia ñình và s pháttri n công danh và s nghi p ch trong m c ñ bình thư ng mà thôi. T 51 ñ n 55 tu i: Năm 51tu i, khá hay ñ p v vi c ti n b c gia ñình h nh phúc yên vui, cá nhân có ñau b nh vào nh ng tháng10 hay 11. Năm 52, năm an nhàn nh t và cũng ít lo nghĩ nh t c a b n trong su t cu c ñ i, vi c làmăn, gia ñ o ch vào m c ñ bình thư ng mà thôi. 53 và 53 hai năm có nhi u b n r n trong v n ñcon cái và ngh nghi p, tài l c bình thư ng, gia ñ o có bê b i, nh vào nh ng tháng 3 và 4 nên c nth n k o hao tài. Năm 55 tu i, không ñư c có nhi u may m n l m, nên c n th n và dè d t trong m icông vi c, hy v ng làm ăn ñư c nhi u k t qu . T 56 ñ n 60 tu i: Nh ng năm này b n v n trongtình tr ng bình thư ng c a cu c s ng, ph n con cái có nhi u sôi ñ ng trong cu c ñ i, tuy tài l ckhông ñư c vào ra ñi u hòa, nhưng không ñ n n i ph i suy s p cho l m. Trong kho ng th i giannày, s c kh e y u kém rõ r t, có th lâm vào tình tr ng nguy ng p, c n th n nh ng tháng 8 và 9,không nên ñi xa.2003 Quy Mui SANH NĂM: 1943 ñ n 2003 và 2063 Cung CH N. Tr c KIÊN M ng DƯƠNG LI U M C(cây dương li u) Kh c L BÀN TH Con nhà THANH ð (trư ng m ng) Xương CON DÊ.Tư ng tinh CON C P Ông T Vi ñ m ng: Quý Mùi cung Ch n tr c Kiên, Là cây dương li u hiên ngang gi a tr i.Sanh ñ ng tháng giêng tháng hai, Mùa ðông cũng t t t nhiên thanh nhàn. L i sanh Thu H bbàng, Nên ngư i kh não khi n chàng c c thân. Anh em xung kh c ch ng g n, Ngư i ngoài khách l i thương m n mình. Tu i tr v t v linh ñinh, Giàu sang phú quý ñ ñành v n sau. S ngư iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 50
 • 51. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010sau có ñ t ñi n, Nhà c a mua s m t mình làm ra. Tu i nh ch khá bôn ba, Tr v v n cu i m i làth nh thơi. CU C S NG: Tu i Quý Mùi thu c m ng M c, cu c ñ i có nhi u s u tư, lao kh , cu c s ngnhi u thăng tr m khi tu i nh cho ñ n kho ng 29 tu i tr lên m i có th s ng ñư c m t ñ i s ngsung túc, có th dùng kh năng c a mình hoàn thành s nghi p. Trên nguyên t c căn b n c a cu cñ i, bao gi cũng tin tư ng kh năng h c v n, hơn gia ñình thân t c, công danh có th lên caovào kho ng tu i 26 tr ñi, n u có óc sáng su t và bi t nh n n i. Tu i Quý Mùi sau n y ñư c có têntu i v i ñ i và có th lên cao v con ñư ng công danh, s nghi p. Tóm l i: Tu i Quý Mùi r t t tñ p v h c v n và con ñư ng công danh, vào s tu i t 29 tr ñi, công danh s ñư c thăng ti n vàs nghi p có th hoàn thành mau chóng, s ng m t cu c ñ i ñ y ñ và sung túc hơn. Tu i Quý Mùiñư c t t ñ p v ñư ng công danh s nghi p, tình duyên có hơi khe kh t, nhưng có th vư t quakh i s ñau bu n. S hư ng th trung bình t 55 ñ n 62 tu i là cái m c t i ña, nhưng n u làmphư c thì s ñư c gia tăng niên k thêm năm năm n a, gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên r t ph c t p và cũng có m t vài th t b i r i m i t o ñư c thànhcông. ðư ng tình duyên r t nhi u l n ñ n, s u thương cũng l m, ñau kh cũng nhi u, ñó là m ng sc a tu i Quý Mùi ñ i v i v n ñ tình duyên là như v y. B n nên xem dư i ñây ñ bi t v v n ñtình duyên c a b n trong su t cu c ñ i. N u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i b n có bal n thay ñ i v v n ñ tình duyên: ðó là b n sanh vào nh ng tháng 5, 6 và 11 Âm l ch. N u b nsanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n ít ra có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên: ðó là b nsanh vào nh ng tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ ib n v i v n ñ tình duyên s ñư c hoàn toàn h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 9 và 10Âm l ch. Trên ñây là nh ng di n ti n trong cu c ñ i v vi c tình duyên c a b n, căn c vào nh ngtháng sanh, mà bi t cu c ñ i b n có m y l n thay ñ i v v n ñ n y. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o c a tu i Quý Mùi không ñư c sáng t l m, nhưng ph ncông danh l i có nhi u sôi ñ ng trong lúc tu i tr . Tri n v ng công danh lên cao, n u b n sáng su t,c g ng và nh n n i, thì cu c ñ i ñ i v i công danh th t t t ñ p vô cùng. Công danh ñư c lên caovào kho ng b n vào ñ tu i 28 và 29 tr ñi. Ph n gia ñ o cũng b t ñ u t tu i ñó m i th y có s êm m và h nh phúc. Có nhi u khi ph n s nghi p và ti n tài c a b n ñi ñôi v i công danh, mà trái l iv v n ñ ti n tài eo h p trong s tu i t 24 ñ n 30, s ñào t o ti n tài r t khó khăn và dư ng nhưthư ng vào s thi u kém liên t c cho ñ n khi hoàn thành s nghi p, thì ti n tài m i v ng ch c vàd i dào ñư c. S nghi p và ti n tài ñư c k t qu ph i vào s tu i 34 tr ñi, nghĩa là b n ph i vư tqua th i kỳ khó khăn và nguy bi n vào kho ng th i gian t 31 ñ n 33 tu i, r i sau ñó m i t o ñư cs nghi p; và v n ñ ti n tài cũng vào giai ño n ñó m i v ng ñư c v ng b n. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong v n ñ làm ăn, h p tác hay phát tri n công danh, b n ph ich n l a ngư i cho h p v i tu i mình ñ phát tri n công danh và s nghi p, công vi c làm ăn m iphát ñ t và m i có th ti n tri n ñư c nh ng tu i mà có th h p v i tu i b n là nh ng tu i Quý Mùicùng tu i, t D u, ðinh H i và K S u. H p tác làm ăn hay m i ho t ñ ng trong cu c ñ i, ñ u cóth thành công mà không s th t b i, b n nên ch n nh ng tu i này h p tác hay hùn h p thì thâunhi u k t qu . L A CH N V CH NG: Trong m i cu c s ng, v n ñ hôn nhơn và h nh phúc cũng là v n ñquan tr ng ñ i v i cu c ñ i, b n không nên ch n l a ngư i trùng h p v i tu i mình, thì cu c s ngs thay ñ i khác. Vi c tu i tác c a hôn nhân h nh phúc r t quan tr ng và liên quan ñ n danh v ngvà s nghi p c a b n. V y c n ch n ngư i cho h p v i tu i mình m i có th ñ y m nh cu c s ngñ n m c ñ cao ñư c. V y trong vi c hôn nhơn và h nh phúc b n nên ch n cho ñư c nh ng tu inày, thì cu c ñ i b n s s ng ñư c cao sang quy n quý, có th giàu sang trong tương lai; ðó lành ng tu i: Quý Mùi, t Mùi, ðinh H i, K S u, Tân Mão, Tân T , K Mão. B n k t duyên v iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 51
 • 52. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010tu i Quý Mùi và t Mùi: Cu c s ng s có nhi u tri n v ng v ñư ng công danh và tài l c, tu i QuýMùi và t Mùi làm cho b n ñ y m nh ñư c cu c s ng lên ñ n m c ñ cao c a danh v ng và ti ntài. B n k t duyên v i tu i ðinh H i và K S u. Hai tu i này ñ y m nh cu c s ng b n lên ñ n m ct t cùng c a ti n b c gia ñình êm m, ti n b c ñ y ñ , con cái ñ nuôi, gia ñình êm m. B n k tduyên v i tu i ðinh Mão và Tân T . Cu c ñ i ñư c lên cao v ñư ng danh v ng và tài l c, cu cs ng có th ñ n tuy t ñ nh c a cu c ñ i và danh v ng. B n k t duyên v i tu i K Mão. T o ñư cm t cu c s ng hoàn toàn êm m, h nh phúc hoàn toàn v ti n b c ñ y ñ có th sang giàu. Nh ngtu i k trên là nh ng tu i r t h p v i tu i b n trong vi c k t duyên và xây d ng h nh phúc. B n nênc n th n l a ch n nh ng tu i này mà k t duyên thì không bao gi có s nghèo túng. N u b n k tduyên v i nh ng tu i sau ñây b n ch hư ng ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, cu c ñ ikhông có lên cao và cũng không xu ng th p, ñó là b n k t duyên v i các tu i: Bính Tu t, M u Tý,Nhâm Ng . Nh ng tu i trên ñây ch h p v v n ñ tình duyên mà không h p v v n ñ tài l c. Sauñây là nh ng tu i mà n u b n k t hôn thì cu c s ng s tr lên khó khăn, t o ñư c h nh phúc thì b nph i ch u s nghèo kh su t ñ i. Ch ng nh ng làm ăn không ñư c phát ñ t mà l i còn nhi u khekh t trong m i lãnh v c cu c ñ i, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i: Giáp Thìn, Canh D n, haitu i này n u b n k t duyên thì công danh và s nghi p khó ph n sáng t . Nh ng năm mà b n vàotu i này r t k vi c hi p hôn, n u thành s x y ra nhi u khe kh t hay ph i ch u c nh xa v ng liênt c trong cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i; 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 55 tu i. S b nv ñư ng tình duyên s không ñư c t t vào nh ng năm này. B n nên bi t qua và nh mình sanh vàotháng nào ñ bi t cu c ñ i mình s di n ti n ra sao v con ñư ng tình duyên h nh phúc. N u b nsanh vào nh ng tháng này, ch c ch n cu c ñ i b n ph i có thê thi p hay nhi u v ; ðó là tu i b nsanh vào nh ng tháng này có s ñào hoa, g m có nh ng tháng: 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Âm l ch. N ub n sanh vào nh ng tháng n y ch c ch n ñ i b n s có nhi u v , ho c nhi u dòng con. NH NG TU I ð I K : Trong cu c s ng c a b n có nh ng tu i ñ i k nh t trong cu c ñ i,không nên h p tác làm ăn hay tính vi c h nh phúc hôn nhơn vì khi làm ăn hay k t duyên s x y ranh ng khó khăn có th x y ra ñ n tuy t m ng và bi t ly ñau xót gi a cu c ñ i, ñó là nh ng tu i:Nhâm Thìn và Canh Thìn r t ñ i k v i tu i Quý Mùi không nên làm ăn hay k t hôn v i nh ng tu inày. Trong vi c làm ăn g p tu i k không nên h p tác hay làm ăn l n, trong vi c hôn nhơn và h nhphúc, g p tu i k ph i âm th m ăn không nên làm l thành hôn hay ra m t gia t c, k cúng l ytrư c bàn th gia t c. G p tu i k trong v n ñ con cái, ph i cúng sao cho c hai tùy theo sao mìnhh ng năm mà cúng cho ñúng thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Quý Mùi có nh ng năm làm ăn khó khăn, cu c ñ ig p nhi u tr ng i trên bư c công danh cũng như v ti n b c, g p nhi u chuy n không may chocu c ñ i, ñó là nh ng năm b n vào s tu i; 26, 32 và 38 tu i. Nh ng năm này b n nên dè d ttrong s làm ăn cũng như v m i khía c nh ñ i s ng c a b n, c n th n trong vi c giao d ch hay m icông vi c có tánh cách ti n b c. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Quý Mùi xu t hành vào nh ng gi ch n, ngàych n và tháng ch n thì g p nhi u may m n, k t qu hoàn toàn v ti n b c mà không bao gi s th tb i trong b t c m i vi c gì. Nên nh vào ngày, gi thu n c a mình trong vi c xu t hành, ñi xa haylàm ăn có tánh cách ti n b c s mang l i nhi u th ng l i. DI N TI N T NG NĂM: T 24 ñ n 27 tu i: Vào tu i 24 tr ñi thì cu c s ng có nhi u sôi ñ ngvà thay ñ i, 24 tu i chưa có tri n v ng gì v ñư ng tài l c. Nh ng tháng 6 và 9 Âm l ch, nên c nth n trong vi c giao d ch cũng như v v n ñ tình c m. 25 tu i, năm này có nhi u vư ng phát vti n b c l n công danh, nh t là nh ng tháng 4 và 7 Âm l ch, hai tháng này có hy v ng th ng l i vv n ñ ti n b c, ngoài ra nh ng tháng khác vào m c ñ trung bình. 26 tu i có k t qu vào nh ngtháng Giêng và 4 Âm l ch v v n ñ tài chánh, ñư ng công danh lên cao vào nh ng tháng 7 và 8wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 52
 • 53. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010Âm l ch. Tóm l i, năm 26 tu i hoàn toàn t t ñ p trên m i lãnh v c cu c ñ i. Năm 27 tu i ch t tñ p vào nh ng tháng cu i năm, nh ng tháng ñ u năm ñ y xui x o. T 28 ñ n 35 tu i: Qua 28, tu icông danh tài l c phát tri n m nh m , có th thành công hoàn toàn v m i lãnh v c cu c ñ i, nhưngv tình duyên có nhi u th c m c, n u không khéo thì s ñ v trong năm này. 29 tu i, năm này chcó ba tháng t t là 6, 9 và 12 Âm l ch, nh ng tháng khác hơi x u nhưng v n ñ tài l c ñư c ñi u hòanhưng có v n ñ suy s p v ti n b c. Năm 30 tu i c hai v n ñ danh v ng và tài l c lên r t m nhm toàn năm ñ u t t, ch k có hai tháng 8 và 11, hai tháng này không nên ñi xa, không sáng su tthì g p s ñ v và suy s p vào nh ng tháng này. Năm 31 và 32 tu i, b n ph i ch u hai năm nhi ulao nh c. S g p nhi u tai ti ng, công vi c làm ăn r t khó khăn. Nên c n th n trong su t hai năm,ch tr nh ng tháng 10 và 12 c a năm 31 tu i và tháng 6 c a năm 32 tu i. 33 tu i vào nh ng thángcu i năm thì b t ñ u vư ng phát m nh m v ti n b c, cu c s ng tr l i sôi ñ ng và nhi u ho tñ ng hay ñ p. T 34 ñ n 35 tu i, có tri n v ng t t ñ p v ngh nghi p, tăng thêm nhi u uy tín vv n ñ ti n b c, danh v ng ñ u có th phát tri n m nh m . T 36 ñ n 40 tu i: Vào tu i 36, cu c ñ ib n ñã h t tai n n có th làm ăn ñư c phát ñ t và còn nhi u cơ h i ti n tri n v ñư ng tài chánh.Năm 37 tu i, năm m i ho t ñ ng ngh nghi p và tài l c ch vào m c ñ trung bình. Năm 38 và 39tu i, khá hay ñ p, b n nên l y h t kh năng t o l y cơ h i phát tri n ngh nghi p, công danh trongnh ng năm này s có nhi u k t qu t t ñ p. Năm 39 và 40 tu i, hai năm này tài l c và tình c mvư ng phát s thành công và thâu ño t nhi u k t qu t t ñ p trong cu c ñ i. T 41 ñ n 45 tu i:Tu i 41 không ñư c hoàn toàn t t ñ p s có nh ng n n tai vào nh ng tháng 3 và 5, hai tháng nàynên c n th n v xe c , có tang khó gia t c trong năm này. 42 tu i, tu i phát tri n v danh v ng vàtình c m, tài l c ch m c ñ bình thư ng. 43 tu i, không ñư c t t, toàn năm có nhi u tr ng itrong ngh nghi p và cu c s ng, nên có sáng su t và nh n n i, m i mong thoát kh i s ñau xót chocu c ñ i. Năm 44 tu i ñư c t t, ch k vào nh ng tháng 3 và 4 Âm l ch, xay ra nh ng ñau xót vngh nghi p. Năm 45 tu i phát tri n ñôi chút v tài l c và công danh, s nghi p trong m c ñbình thư ng, nên c n th n v gia ñ o. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46 tu i, có tri n v ng phát tri n vñư ng con cái, hay ñ p v gia ñình h nh phúc, tài l c ch vào m c ñ bình thư ng. Năm 47 và 48tu i, có tri n v ng v ti n b c, nh ng năm này làm ăn ñư c vui v trong cu c s ng. Năm 49 và 50tu i, hai năm bình thư ng, không có gì quan tr ng ñáng nói, tr trư ng h p lo cho con cái trongnhà. T 51 ñ n 55 tu i: Vào 51 tu i, ñ phòng b nh ho n có hao tài t n c a, c n th n trong vi c ñiñ ng và giao d ch làm ăn ñ u có căn b n rõ r t, ch tr nh ng tháng 5 Âm l ch c a tu i 52 và tháng9 Âm l ch c a tu i 53 là hai tháng không ñư c t t, có hao tài ñôi chút. Năm 54 và 55 tu i, hơi x uvào nh ng tháng 6 và 9 Âm l ch c a năm 54 và tháng 7 Âm l ch c a năm 55 tu i, ngoài ra nh ngtháng khác ñ u êm ñ p. T 56 ñ n 60 tu i: Vào tu i 56, khá t t v v n ñ con cái, s nghi p v ngvàng, tài l c ñi u hòa, gia ñ o êm ái và k t qu t t ñ p v tài chánh. 57 tu i, không ñư c t t m y.Năm này vào tháng mư i ñ n tháng ch p ph i ñ phòng có ñau b nh hay tâm th n b t an. T 58 ñ n60 tu i, n ñ nh, gia ñình h nh phúc, con cái thu n hòa, tài l c ñư c ph n v ng ch c.2004 Giap Than Sanh năm: 1944 ñ n 2004 và 2064: Cung KHÔN. Tr c ð NH/M ng TUY N TRUNGTH Y/(nư c trong gi ng)/Kh c THIÊN THƯ NG H A/Con nhà H C ð (t tính, phúquý)/Xương CON KH . Tư ng tinh CON HEO Ông Quan ð ñ m ng: Giáp Thân m ng Th y s này,/Nư c trong gi ng h ñ n ch ngsai./Thu ðông sanh thu n là trai,/Giàu nghèo cũng sư ng sanh thai ñ ng mùa./Xuân H là l i ssanh,/B n cùng v t v như cua gãy càng./S này tr c tr nhi u b ,/Cung th có kh c ch ng h saingoa./Tu i nh kh c m kh c cha,/Anh em ch ng thu n ch ng hòa cùng nhau./N u mà ăn th ngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 53
 • 54. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ngay,/Ph t tr i phù h có ngày ñ ng an./Tu i nh ph i ch u gian nan,/Tư ng ñâu ch t h t ch t oanñã r i./S ngư i trung v n ch ng an,/H u v n ti n c a giàu sang hơn ngư i. CU C S NG: Cu c ñ i tu i Giáp Thân có nhi u cao v ng. Cu c s ng cũng qua nhi u thăngtr m, khó thoát qua ñư c nh ng tr ng i ñ u tiên v a bư c vào ñ i, hay g p c nh trái ngang trongcu c s ng. Có th tìm ñư c n c thang danh v ng vào s tu i 27 tr ñi và cu c ñ i cu c ñ i có ththành công ñư c vào s tu i 34 tr ñi. Vào tu i này, tu i Giáp Thân có ph n tr m l ng v b n ch t,nhưng cu c ñ i c a tu i Giáp Thân có th sung túc, cu c ñư c khá ñ y ñ vào năm 30 tu i tr ñi,tu i Giáp Thân cũng có nhi u t t ñ p v s nghi p vào kho ng trung v n.Tu i Giáp Thân chhư ng th trung bình t 57 ñ n 62 tu i là m c t i ña. Nhưng có phư c l c, bi t làm phúc ñ c, tuthân thì hư ng ñư c nhi u niên k , làm gian ác thì niên k l i gi m b t ñi. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên cũng có nhi u tr ng i và kh t khe l m, tuy nhiên b ncũng có nhi u may m n trong v n ñ này. Tuy có ít tr ng i, nhưng ph n th ng l i và n m l y m tquy t ñ nh hoàn toàn, ít khi b g t g m hay có nhi u th c m c ưu tư v v n ñ tình duyên c a b nnhưng cũng tùy theo hoàn c nh mà t o l y tình duyên. V y mu n bi t tình duyên b n ra sao trongcu c ñ i, b n nên xem k dư i ñây theo tháng sanh c a b n mà nh n xét m t cách ñ ng ñ n hoàntoàn. Căn c theo tháng sanh ñ nh n xét v s thay ñ i lương duyên trong cu c ñ i b n, theo khoachiêm tinh và huy n bí h c. N u b n sanh vào nh ng tháng này, thì cu c ñ i b n ph i ba l n thayñ i tình duyên h nh phúc; ðó là b n sanh vào nh ng tháng 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vàonh ng tháng này thì v n ñ tình duyên c a b n ph i hai l n thay ñ i trong cu c ñ i, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng này trong cu cñ i b n s s ng h nh phúc, ch m t ch ng m t v mà thôi, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 6, 7 và11 Âm l ch. ðây là căn duyên c a b n, căn c theo nh ng tháng sanh sau khi nghiên c u v chiêmtinh, huy n bí h c v y. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh cũng ph i tr i qua nhi u khó khăn m i thâu ñư c nh ngth ng l i và m i thâu ñư c nhi u k t qu v v n ñ này. Sau 30 tu i v n ñ công danh m i có hyv ng lên cao. Gia ñ o thư ng x y ra xích mích, cu c s ng ưa có nh ng th c m c trong lòng v giañ o. S êm m c a gia ñ o cũng làm cho b n yên lòng hơn, nhưng s th t ra mu n gia ñ o ñư cyên hòa và êm m b n ph i vào s tu i 27 tr ñi.S nghi p chưa hoàn thành ñư c vào s tu i t26 ñ n 30 tu i. Mu n hoàn thành ý ñ nh t o l y s nghi p ph i qua 34 tu i tr ñi m i có th xâyd ng ñư c s nghi p. Ti n b c chưa t o ñư c kh quan l m cho cu c ñ i, có cũng như không, vô rab t thư ng. N u c n n m v ng ñư c v n ñ ti n b c, b n ph i vào s tu i t 34 tr ñi m i có thcó cơ h i t o ra nhi u ti n c a. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Trong vi c làm ăn, hay phát tri n s nghi p, b n ph i c n th nch n l a ngư i cò tu i h p v i tu i mình như tu i: Giáp Thân cùng m t tu i, Bính Tu t, ðinh S u.Nh ng tu i này là nh ng tu i h p v i tu i Giáp Thân trong m i ho t ñ ng trong cu c ñ i, hay m ikhía c nh trong cu c ñ i. L A CH N V , CH NG: Trong vi c hôn nhơn và h nh phúc, b n c n ch n l a tu i v ch ngcho h p v i tu i, m i có th ñ y m nh cu c s ng vào m t c nh giau sang và th nh thơi ñư c. V ytrong nên ch n vi c lương duyên có nhi u hay ñ p v tu i tác m i làm ăn ñư c khá. Trong vi cch n l a hôn nhơn, b n nên ch n l y nh ng tu i n y: Nhâm Tu t, t S u, M u Thìn, K Mùi.B nk t duyên v i tu i Nhâm Tu t. ð y m nh cu c s ng lên tuy t ñ nh c a s cao sang, d i dào ti nb c. K t hôn v i tu i t S u. Cu c ñ i b n nhi u may m n và t t ñ p v công danh, con cái vuiv y, ti n b c ñ y ñ . K t hôn v i tu i M u Thìn. B n có nhi u tri n v ng t t ñ p v c phương di ncông danh l n ti n tài, s nghi p. B n k t hôn v i tu i K Mùi. ð i s ng ñư c ñ y ñ và có ph nsung túc v tài l c, l n gia ñ o hào con ñ nuôi.N u trong cu c ñ i mà b n g p nh ng tu i n y, b nch t o m t n p s ng v a ñ y ñ mà thôi, ñó là b n k t hôn v i nh ng tu i n y: Tân D u, ðinhwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 54
 • 55. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010Mão. Hai ch n y ch t t v tình duyên mà không phát tri n v ph n tài l c, công danh, nên ch t oñư c m t n p s ng trung bình mà thôi.N u b n k t hay tính chuy n hôn nhân v i nh ng tu i n y,trong cu c ñ i b n k như s ng m t cu c ñ i túng thi u tri n miên cho h t su t cu c ñ i, khôngbao gi t o ñư c m t cu c s ng kh dĩ hay ñ p hay sung sư ng mà trái l i luôn luôn s ng trongc nh s u tư bu n t vô cùng, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i: Giáp T , K T , M u Ng , ðinhT . Nh ng tu i n y r t kh c v i b n v ñư ng danh v ng cũng như v cu c ñ i.Có nh ng năm tu ih n vào năm r t ñ i sung kh c, n u nh ng năm ñó mà b n tính vi c hôn nhơn hay k t duyên thìkhó thành hay g p c nh xa v ng gi a cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 18, 20, 26,30, 32, 38 và 42 tu i. Nh ng năm n y r t xung k cho vi c cư i v hay tính vi c hôn nhân.Schiêm tinh cho bi t r ng tu i Giáp Thìn sanh vào nh ng tháng này, ngư i con trai có s ñ ào hoahay có nhi u thê thi p, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 3, 4 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vàonh ng tháng k trên s b n ph i có nhi u v , lo toan nhi u v vi c v con, nhi u thê thi p khôngbao gi tránh kh i s ñó. NH NG TU I ð I K : Trong vi c làm ăn hay tính chuy n k t duyên tu i Giáp Thân r t ñ i kvà ñ i sung kh c nh ng tu i n y, vì khi làm ăn hay k t duyên s b c nh th t b i nh m vào sao bi tly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là nh ng tu i: Canh Thân, Quý H i, Nhâm Thân, t H i, M uD u và Giáp Ng . B n không nên h p tác làm ăn hay k t duyên v i nh ng tu i trên, không ñư c t tvà sanh nhi u tai bi n trong ñ i.Tu i Giáp Thân g p tu i k ph i xem ngày tháng và sao h n màcúng trong nhà c a, ph i xây nhà tr c a vào hư ng Tây, ñó là chuy n h p tác làm ăn, t t hơn h tnên tránh ñi là xong. Tu i k c a v ch ng thì g p c nh kh t khe, k mâm tr u và làm l hôn nhơn.G p tu i k v v n ñ con cái, ph i nh ngư i nuôi giúp cho ñ a tr quá 12 tu i m i ñư c ñem v .G p tu i k c a gia ñình thân t c, thì ph i coi sao mà cúng gi i h n cho ñ y ñ thì ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Giáp Thân, trong cu c ñ i có nh ng năm khó khănnh t, là nh ng năm mà b n làm ăn không ñư c phát ñ t hay có nhi u tr ng i trong cu c ñ i, ñó lành ng năm b n vào s tu i 27, 31, 35 và 44 tu i. Nh ng năm này ñ i s ng b n ph i vư t quanhi u tr l c, nhi u bu n ñau trong ki p s ng, hay ít ra cũng x y ra nhi u chuy n ñau lòng.B n nênan bài v i s ph n, ñ ng nên hy v ng hay phi n trách ai, vì s b n không thoát kh i ñư c nh ngtình tr ng trên trong cu c ñ i b n. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Giáp Thân thu n xu t hành vào nh ng ngày ch ntháng ch n và gi l , xu t hành ñúng như trên trong su t cu c ñ i không bao gi g p s ngăn trhay th c m c, trái l i còn thâu ño t nhi u th ng l i cho cu c s ng v ti n b c cũng như v tình c m.Xu t hành ñúng theo ngày gi trên, s g p nhi u may m n. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 23 ñ n 27 tu i: Năm 23 tu i, tr i qua nhi u bi n ctrong cu c s ng, nh t là nh ng tháng k ti p tháng 6 tr ñi; năm vào tu i này nên c n th n vb nh t t, hao tài t n c a. Năm 24 tu i, vư t qua ñư c nhi u khó khăn tuy nhiên còn nh hư ng c anăm 23 tu i, vào nh ng tháng 4 và tháng 6 Âm l ch thì có tài l c ñôi chút, ngoài ra nh ng thángkhác ch trong m c ñ bình thư ng. Năm 25 tu i, khá t t, làm ăn ñư c nhi u th ng l i. Năm 26tu i, có nhi u hay ñ p và b n có th t o l p cu c ñ i trong năm nay, ch có k vào tháng 9 Âm l chmà thôi. Năm 27 tu i, r t v ng vàng trong m i khía c nh ngh nghi p cũng như v cu c ñ i, nămnay nên t n d ng kh năng, khu ch trương ngh nghi p thì k t qu ch c ch n./T 28 ñ n 35 tu i:Năm 38 tu i, có thành công ñôi chút v tình c m và tài l c vào nh ng tháng 4, 8 và 11 Âm l ch,ngoài ra nh ng tháng khác bình thư ng. Năm 29 tu i, năm này b n th ng l i ch c ch n v tình c mgia ñình ph n tài l c ñ u ñ n, công vi c làm ăn không ñư c kh quan cho l m. Năm 30 tu i, cóth ng l i v m t ti n b c vào tháng 6 Âm l ch, nhưng tháng 7 k ñi xa, tháng 10 l i có b nh nh ,năm này có hao tài chút ít vào tháng 11 và 12 Âm l ch. Tu i 31 ñ n 33, ba năm này r t xung kh c,làm ăn không ñư c phát ñ t, làm ăn g p nhi u tr ng i ñáng k . Năm 31 tu i, có ñau bu n trong giawWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 55
 • 56. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñ o. 32 và 33 tu i, t m bình thư ng. Năm 31 tu i m i là năm ñ y ñau xót nh t trong cu c ñ i. Năm34 và 35 tu i, vư ng phát m nh v m t tình c m l n tài l c, năm này làm ăn, buôn bán thì k t quch c ch n./T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i không nên ñi xa hay làm ăn l n, nên toan tính công vi cnh thì có k t qu . Nhưng h làm to thì có th t b i. ð i k nh ng tháng 6 và 9 Âm l ch. Hai thángnày ñ phòng tai v vào thân. Năm 37 tu i, không ñư c yên m gia ñình, có nhi u th c m c, n ukhông khéo s b ñ v h nh phúc. Năm 38 tu i, yên tĩnh toàn năm tr nh ng trư ng h p nh ,không ñáng k , Năm 39 và 40 tu i, hai năm này có nhi u cơ h i t o l y s nghi p và có th n mch c ph n th ng l i trong tay b n, c n c n th n vào năm 40 tu i vào tháng 3 Âm l ch, tháng nàyxung k không nên ñi xa hay xu t hành vào bu i chi u, th nào cũng g p ñ i n n./T 41 ñ n 45tu i: Năm 41 tu i, s có nhi u d p may trong ngh nghi p làm ăn nh t là tháng 5 và 9 Âm l ch, haitháng vư ng phát v tài l c l n c v n ñ tình c m. Năm 42 tu i, có k t qu v tin t c gia ñ o hayanh em xa cách lâu ngày, năm phát tri n v ph n tình c m nhi u hơn. Ph n tài l c ch vào m c ñt m thư ng. Năm 43 và 44 tu i, hai năm nhi u ti n b trong cu c ñ i, nên dè d t và c n th n trongnh ng tháng 3 và 4 Âm l ch. Vào năm 44 tu i có th làm ăn t m ñư c v tài chánh. Năm 45 tu i,năm có an nhàn và cũng có x y ra nhi u chuy n ñau lòng, nh t là nh ng chuy n ph i có x y ra vàonh ng tháng 4 và 5 Âm l ch, ngoài ra nh ng tháng khác ñư c an nhàn, tâm trí ít lo bu n hơn./T 46ñ n 50 tu i: Tu i 46 ch m ch m làm ăn và toan tính k lư ng thì có nhi u hay ñ p. Nh ng năm nàykhông nên ñi xa hay xu t ngo i thì s g p tai n n ngay, nh t là vào tháng 4 và 6 Âm l ch. Năm 47tu i, thành công v giao d ch, giao thương, nhưng l i hao tài t n c a vào nh ng tháng 9 và 10 Âml ch. Năm 48 tu i, th g p nhi u may m n v ñư ng tài l c và s nghi p có tri n v ng lên cao. Năm49 và 50 tu i, con ñư ng c a cu c ñ i v n ñi th ng, không có vi c gì tr ng i trong ngh nghi pcũng như trong cu c s ng, hai năm này tài l c, làm ăn, tình c m, ch có th trong m c ñ bìnhthư ng mà thôi./T 51 ñ n 55 tu i: Vào tu i 51, có thành công ñôi chút v tài l c nhưng g p nhi utháng k như nh ng tháng 3, 5, 7, 9 và 11 Âm l ch. Nh ng tháng này có th t b i mà không có thànhcông. Nên c n th n vào nh ng tháng này thì t t hơn. Năm 52 tu i, năm này có nhi u hy v ng hơn,tuy nhiên toàn năm không có gì quan tr ng v vi c phát tri n công danh cũng như v s nghi pcu c ñ i. Năm 53 tu i, khá hay ñ p có th thành công ch c ch n v công danh s nghi p, ph n tàil c, tình c m r t d i dào vào nh ng tháng cu i năm. Năm 54 và 55 có th g p nhi u may m n vph n gia ñình thân t c hơn ngoài cu c ñ i hay ti n b c, có th phát tri n v danh v ng ñôi chút./T56 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này tài l c ñư c ñi u hòa và ñ y ñ hơn, có tri n v ng k t qu vph n con cái nhi u hơn là ph n cá nhân, nên th n tr ng cho s nghi p và cu c ñ i, s khi tàn cu cs ng thì s nghi p sau ñó cũng l n tàn theo. Vì tu i Giáp Thân ít phư c l c và phúc ñ c vàokho ng th i gian này, nên tu tâm dư ng tánh thì t t hơn. Gi phúc ñ c cho con cái.1945 At Dau SANH NĂM: 1945 ñ n 2005 và 2065 Cung KH M. Tr c CH P M ng TUY N TRUNGTH Y (nư c trong gi ng) Kh c THIÊN THƯ NG H A Con nhà H C ð (t tánh phú quý)Xương CON GÀ. Tương tinh CON CUA BI N Ông Quan ð ñ m ng : S này tu i nh khó nuôi, L n lên m nh kh e tài ba hơn ngư i. Thuðông sanh ñ ng th i yên, Có ph n sung sư ng như cua ñ càn. Xuân H l i s c c thân, Làm ăn cóc a th mà ph i lo. Năm xưa v n hãy d dang, T i h i v n giũa l i càng vinh hoa. B i nh k quýgiúp ta, Sau này l p nghi p vinh hoa thanh nhàn. S ngư i tính ñ c hi n lương, Nhưng mà anh emch ng thu n ch ng hòa. Có tay t o l p c a nhà, Phư c theo v n cu i t i già hi n vinh. CU C S NG: Tu i t D u cu c ñ i nhi u tr m b ng, cu c s ng không ñư c nhi u may m nvà t t ñ p, ti n v n và trung v n có ph n c c kh v th xác. Cu c ñ i có nhi u s bu n bã vàwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 56
 • 57. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nhi u s u lo vào th i trung v n, có th hư ng ñư c thanh nhàn vào th i h u v n. S tu i nhăm 20ñ n 30, hoàn c nh không cho phép phát tri n v tài l c, ñư ng công danh l i có ph n bê b i rõ r t,nên c n th n và kiên nh n, tìm l y m t hư ng ñi cho ñ nh m nh và m t con ñư ng sáng t cho cu cñ i. ð ng bao gi qua ch quan và cũng ñ ng bao gi có bi quan, cu c s ng c a con ngư i là ph inhư th , có lúc sôi ñ ng, nhưng có lúc l i tr m l ng, âm th m. Tóm l i, cu c s ng c a tu i t D ucó nhi u bu n kh riêng tư vào th i ti n v n và trung v n, v h u v n m i ñư c an nhàn và sungsư ng ñư c. Tu i t D u cu c ñ i không ñư c nhi u may m n, cu c s ng có nhi u ñau thương vtu i nh , l n thì g p ñôi chút may m n v s nghi p có th thành công ñôi chút v tài l c. S hư ngth trung bình t kho ng 57 ñ n 62 tu i là m c t i ña. Nhưng làm phư c ñ c, ăn hi n lành ñư cgia tăng niên k trên 5 năm, gian ác thì gi m k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên l i ñư c nhi u may m n, thâu ño t ñư c nhi u k t qu . Nhưngkhông bao gi gi ñư c lâu b n, ñó là m ng s c a b n v v n ñ tình duyên là ph i như v y. V nñ tình duyên như dòng su i ch y có lúc m nh m , có lúc l i êm ñ m, không ñinh ñư c nh ng cáigì x y ra c a ngày mai. Theo chiêm tinh h c và tư ng s , sau ñây là cu c ñ i b n ñ i v i v n ñtình duyên và h nh phúc. N u b n sanh vào nh ng tháng này, cu c ñ i b n ph i thay ñ i ba l n tìnhduyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng này v v n ñ tình duyên và h nh phúc b n ph i thay ñ i ít nh t hai l n trong cu c ñ i, ñó làb n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng này thìcu c ñ i b n s hư ng ñư c h nh phúc m t ch ng, m t v mà thôi, ñó là b n sanh vào nh ng tháng6, 7 và 11 Âm l ch. Trên ñây là m ng s c a b n, theo ngày sanh mà nh n xét ñư c s thay ñ ilương duyên và h nh phúc trong su t cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: Gia ñ o không ñư c êm m, luôn luôn có nhi u lo phi n, ph i quatu i 30 m i có th có s an vui v ph n gia ñ o. Ph n công danh b t c ngh n n a ch ng vì hoànc nh không cho phép ti p t c công danh, nhưng ph n công danh có ph n lên cao trong cu c ñ i vào28 tu i tr ñi. S nghi p ch có th vư t lên ñ n kho ng trung bình vào gi a năm 27 tu i thì b t ñ ucó k t qu v s nghi p ti n b c t o ra cũng nhi u, nhưng thư ng hay b s p ñ b t ng , có th nóir ng, s nghi p t o ra d dàng và ti n b c có vào ñ u ñ n, nhưng m ng s không th gi ñư c ti nb c vào tu i nh . TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong vi c làm ăn cũnh như vi c phát tri n v công danh, snghi p b n nên c u ch n l a ngư i cùng tu i, ñ làm ăn hay công tác và h p tác m i mong nhi uth ng l i cho b n trong su t cu c ñ i. Sau ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n, ñó là cáctu i: Bính Tu t, K S u, Nhâm Thìn. Nh ng tu i này r t h p cho s làm ăn c a b n, v y b n nênh p tác v m i trư ng h p trong cu c ñ i thì không s b th t b i. L A CH N V CH NG: Trong vi c hôn nhân và h nh phúc, b n cũng nên c n th n mà ch nl a nh ng tu i h p tu i mình mà k t duyên, vì chuyên lương duyên gi a hai tu i, r t có s liênquan c n thi t ñ n cu c s ng và cu c ñ i. Sau ñây là vi c hôn mà b n có th ch n l a, như các tu i:Bính Tu t, K S u, Nhâm Thìn, Quý Mùi. B n k t duyên v i tu i Bính Tu t: s ñ y m nh cu c ñ ib n th ng l i trên ñư ng danh v ng và s nghi p. V i tu i K S u: Càng mau làm giàu vì tu i KS u h p v ñư ng tài l c. V i tu i Nhâm Thìn: T o ñư c nhà c a, s ng m t ñ i s ng sung túc vàhoàn toàn thành công trên m i v n ñ . V i tu i Quý Mùi: Thành công hoàn toàn v s nghi p, côngdanh và luôn c v n ñ tài l c. Nh ng tu i k trên, ph n hào con ñ u ñông ñ vui v y h nh phúc.B n g p m t trong nh ng tu i trên, cu c s ng c a b n có nhi u tri n v ng t t ñ p và không s bcay ñ ng trong cu c ñ i, bu n ñau vì s ph n, vì nh ng tu i ñó là nh ng tu i có nhi u t t ñ p vàphù h p v i tu i t D u c a b n. N u b n k t hôn v i nh ng tu i này, cu c s ng c a b n ch vàom t m c ñ trung bình mà thôi, ñó là b n k t duyên v i các tu i: t D u ñ ng tu i, Tân Mão, QuýMão, B n k t duyên v i nh ng tu i này cu c s ng b n ch vào m c ñ trung bình, vì l nh ngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 57
 • 58. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010tu i trên ch h p vào ñư ng tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c. N u b n k t duyên v inh ng tu i này thì cu c ñ i b n s tr nên nghèo kh , vì cu c s ng c a b n luôn luôn g p khókhăn, vì không t o ñư c cơ h i thu n tiên trong cu c ñ i, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i: ðinhH i, M u Tý, Quý T . K t duyên v i nh ng tu i này không ñư c t t và không th phát ñ t vñư ng tài l c. Nh ng năm này b n không nên cư i v hay tính vi c hôn nhân s không thành hayn u thành, thì ph i ch u c nh xa v ng vì năm k tu6 i và k cho s h p hôn c a b n, ñó là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 15, 21, 25, 27, 33, 37, 39 và 45 tu i. Sanh vào nh ng tháng này tu i b ns có s ñào hoa, hay ít ra cũng ña ñoan v vi c ñàn bà, có nhi u thê thi p, tình yêu, ñó là b n sanhvào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch. B n nên nh k mình sanh vào tháng nào ñ quy t ñ nhcho s phân c a mình. NH NG TU I ð I K : Không nên làm ăn hay k t duyên v i nh ng tu i này, vì l r t ñ i kv i tu i t D u, k t duyên hay làm ăn thì g p nhi u khó khăn tr ng i cu c ñ i, vào gi a cu c ñ i,g p c nh tuy t m ng hay bi t ly trong cu c ñ i b n luôn luôn năm trong thương ñau, ñó là các tu i:Canh D n, Giáp Ng , Bính Thân, Nhâm D n, Giáp Thân, Nhâm Ng và M u D n. Không nên k thôn hay b t c trư ng h p nào trong cu c ñ i b n. G p tu i ñ i k trong công vi c làm ăn thìkhông nên giao d ch v ti n b c. G p tu i k trong vi c tình duyên, thì nên âm th m k t hôn màkhông nên làm l thành hôn hay ra m t gia t c, vì r t k trư c ñám ñ ng. G p tu i k trong con cái,gia ñình thì nên cúng sao gi i h n cho t t c các tu i trong su t th i gian g p năm h n thì s ñư cgi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i t D u có nh ng năm khó khăn nh t, là nh ng nămmà b n vào s tu i 24, 27, 31 và 37 tu i. Nh ng năm này làm ăn g p nhi u chư ng ng i, khókhăn v phát tri n công danh hay tài l c. Nh ng năm này cũng x y ra l m chuy n bu n phi n, b nhho n, làm cho cu c s g có nhi u thương ñau nh t. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Có nh ng ngày gi xu t hành h p nh t và phát tri nv tài l c, tu i t D u ph i xu t hành vào nh ng gi l , ng y ch n và tháng ch n. N u xu t hành, ñixa hay làm ăn mà ñúng như trên, trong su t cu c ñ i, không bao gi g p s khó khăn trong cu cs ng c a b n. DI N TI N T NG NĂM: T 23 ñ n 28 tu i: Năm 23 tu i, b n g p nhi u khó khăn trong vi clàm ăn, gia ñ o có nhi u r c r i, toàn năm không có ñư c d p may m n, c g ng ñ ng bi quan, nênc n th n trong m i công vi c ñi ñ ng. Năm 24 tu i, cũng chưa ñư c t t m y nhưng không g p khókhăn như năm 23 tu i, vào tháng 6 tr ñi b n g p ñư c nhi u may m n. Năm 25 tu i, ñư c nhi uphúc ñ c. Năm 26 tu i ñư c d p may và có th t o ñư c s nghi p trong năm này. K ñi xa tháng9. Năm 27 tu i, toàn năm ch trong m c ñ bình thư ng m i ho t ñ ng ngh nghi p và côngdanh. Năm 28 tu i, có thành công v công danh hay s nghi p, ti n b c ñư c k t qu ch c ch n vàonh ng tháng 6 và 12 Âm l ch. T 29 ñ n 35 tu i: Vào tu i 29 ñư c ñ y ñ và có ph n sung túc vtài l c, tình c m ho c phát tri n v công danh và ngh nghi p. Năm 30 tu i, hy v ng thành côngdanh trên m i khía c nh cu c ñ i. Năm 31 cho ñ n năm 33 tu i, công vi c làm ăn khó khăn, g pnhi u tr ng i v vi c làm ăn, tài l c y u kém, có ñau b nh, ñ phòng tai n n. Năm 34 tu i làm ănñư c phát ñ t ñôi chút, có th có tài l c b t ng vào tháng 5 và 6 Âm l ch, nh ng tháng khác trungbình. Năm 35 tu i, hy v ng ñư ng công danh lên cao, tài l c có ph n y u kém, vi c làm ăn và pháttri n công danh có ph n ch m ch p và r t khó thành công. T 36 ñ n 40 tu i: Tu i 36 khá t t, toànnăm làm ăn ñư c nhi u may m n, năm này nên xu t hành ñi xa hay làm ăn thì t t và thâu nhi u k tqu v tài l c. Năm 37 tu i, phát ñ t m nh m và v tài l c l n công danh, nên c n th n vào nh ngtháng 2 và 7, hai tháng này kh c k trong gia ñình, thân t c có ñ i n n, tam tai. Năm 38 tu i, nămnày không ñư c t t vào nh ng tháng ñ u năm, nhưng vào nh ng tháng cu i năm thì ñư c nhi umay m n cho vi c làm ăn, toàn năm ñư c trung bình. 39 tu i, ñư c k t qu chút ít v danh v ngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 58
 • 59. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nhưng toàn năm tài l c ch vào m c ñ trung bình. Năm 40 tu i, m i s ñư c d ch u và bìnhthư ng. T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 tu i, không ñư c may, có hao tài t n c a hay b nh ho n vàotháng 2 và có ñ i n n trong thân t c vào nh ng tháng tám, nh ng tháng khác ñư c trung bình. Năm42 tu i, có tri n v ng thành công v ñư ng s nghi p, tài l c t m ñư c, toàn năm không có gì trng i v ngh nghi p như cu c s ng. Năm 43 và 44 tu i, không ñư c t t ñ p. Nên ñi xa vào nh ngnăm 43 tu i thì hay. 44 tu i không nên xu t hành hay hùn h p vào tháng 6 hay 7, tháng 9 và 10 cóñau b nh. Năm 45 tu i ñư c t t, b t ñ u t tháng 5 tr ñi thì phát ñ t to. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46tu i nên k lư ng v ti n b c, không nên làm ăn l n, hay hùn h p v i ngư i nh tu i, t mình ñ ngra khai thác thì có nhi u hy v ng. Năm 47 tu i, ti n b c trung bình, vào nh ng tháng cu i nămkhông ñư c t t ñ p và may m n l m cho b n, c n th n ñ phòng b nh ho n hay hao tài t n c a.Năm 48 tu i khá t t, nhưng l i k vào nh ng tháng 6 và 12. Nh ng tháng này có hao h t v tàichánh hay ti n c a. Năm 49 tu i, thanh th n và có th có nhi u may m n hơn. Năm 50 tu i, toànnăm v n bình thư ng, không có gì x y ra quan tr ng trong cu c ñ i. T 51 ñ n 55 tu i: Kho ngth i gian này, có hay ñ p vào năm 51 tu i. Năm 52 có hao tài và ñau b nh. Năm 53 không ñư c t tvào thàng 10 thì xung tu i. Năm 54 bình thư ng tài l c, tình c m vư ng phát. Năm 55 tu i an nhànvào nh ng tháng ñ u năm, nhưng vào nh ng tháng cu i năm thì có nhi u lo nghĩ. T 56 ñ n 60tu i: Năm 56 tu i khá t t. Năm 57 tu i, ñ phòng có ñ i n n cho cá nhân, n u không c n th n vàonăm này s có n n t i hay tang kh . 58 tu i, n u vư t ñư c qua năm 58 thì an ph n, không có vi cgì x y ra cho cu c s ng, ph n con cháu ñư c k t qu v danh ph n. 59 và 60 tình c m ñư c v ntoàn, ph n s nghi p ñư c v ng ch c.1946 Binh Tuat SANH NĂM: 1946 ñ n 2006 và 2066 Cung LY. Tr c PHÁ M ng C THƯ NG TH (ñ t tòvò) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà HUỲNH ð (phú quý) Xương CON CHÓ. Tư ngtinh CON TRÂU C u tài, C u Quý ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này, M ng Th là ñ t nóc nhà an. Sngư i lao l c lao tâm, Làm ăn v t v , m i mong sang giàu. S nh k quý giúp nên, Thang mâybư c t i hanh thông có ngày. Xét qua tâm tánh ñ i, Th y ai nghèo khó thua mình giúp cho. Thmà ngư i y ch ng lo, Ăn r i qu t m tr cho oán thù. Lòng d r t t t cho nên, Thương ngư i ph ich u không thù gi n ai. Con ngư i ăn th ng ngay, R i g p tai n n ơn trên ñ li n. CU C S NG: Cu c ñ i vào ti n v n có vài khe kh t và lo l ng không có vi c gì làm cho cu cs ng bu n chán và thương ñau, cu c ñ i mu n t l p hơn nh ñ n gia ñình, tuy nhiên không thoátkh i ñư c s nh ñ n gia ñình ñ phát tri n công danh và s nghi p. Tu i Bính Tu t có nhi u khókhăn trong cu c s ng vào th i trung v n, nghĩa là t kho ng tu i 20 ñ n 30 tu i. Ngoài 30 tu i thìcó nhi u tri n v ng t t ñ p, v công danh có ph n ti ng tăm và có th lên cao vào s tu i này.Nhưng ph n gia ñình và thân t c không ñư c t t ñ p cho l m. S nh b n bè trong vi c phát tri ncông danh nhi u hơn là nh trong gia ñình thân t c. Tóm l i: Tu i Bính Tu t h u v n thì sungsư ng, nhưng ti n v n và trung v n g p nhi u khó khăn trong s s ng, có th nh gia ñình b n bètrong vi c phát tri n công danh hơn là nh ñ n gia ñình, thân t c. Tu i Bính Tu t, tu i nh có khc c, mu n s ng m t ñ i s ng t l p, không mu n trông c y vào gia ñình. S hư ng th trung bìnht 55 ñ n 66 là m c t i ña, nhưng n u ăn hi n lành thì ñư c hư ng th thêm 5 năm, gian ác thì sb gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên cũng có nhi u khe kh t l m, cu c ñ i ñ i v i tình duyênnhư dòng nư c ngư c, có khi t t ñ p, có khi l i c n d và d m lên nhi u thương ñau, mu n bi ttình duyên c a b n ñ i v i cu c ñ i ra sao nên xem dư i ñây là nh ng di n ti n v tình duyên c awWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 59
 • 60. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010b n. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì trong cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tìnhduyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n ythì cu c ñ i b n có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5và 10 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n hoàn toàn ñư c hư ng l yh nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di n ti n trongcu c ñ i b n v v n ñ tình duyên và h nh phúc căn c theo lá s chiêm tinh c a b n. GIA ð O, CÔNG DANH: V v n ñ công danh vào trung v n có sáng t , nhưng cũng ch m tth i gian là lu m và không còn nghe tăm ti ng n a. Gia ñ o không ñư c yên vui, có nhi u th cm c, ñó là b n không sáng su t mà thôi, vào tu i trung v n thì có vi c bu n phi n v gia ñ o nhi uhơn, vào h u v n m i có th yên vui ñư c. S nghi p xây d ng ñư c b t ñ u vào s tu i 30 tr ñi,ti n v n l m v t v và long ñong v v n ñ s nghi p. Ti n tài có hơi thi u kém v th i ti n v n,trung v n thì d ch u, h u v n m i giàu có, an nhàn s ng trong h nh phúc và ñ y ñ v ti n b c. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong s làm ăn hay h p tác ñ u ph i l a nh ng tu i cho h p v itu i mình m i kh i s b th t b i hay b l a g t g m và hao tài t n c a m t cách vô l i vô cùng. Khimu n h p tác làm ăn hay phát tri n s nghi p b n nên tìm nh ng tu i này mà h p tác hay c ng tácthì mang nhi u th ng l i v tài l c cũng như v công danh, ñó là các tu i: ðinh H i, M u Tý, TânMão. Nh ng tu i này r t h p cho s làm ăn c a b n ch ng nh ng ñư c th ng l i mà còn có th pháttri n trên m i công vi c trong cu c ñ i. L A CH N V CH NG: V vi c k t duyên b n cũng nên c n l a ch n nh ng tu i h p v itu i b n, ñ ñ y m nh cu c s ng c a b n lên ñ n ñ nh cao danh v ng, và ti n tài. Mu n s ng m tcu c ñ i ñ y ñ , b n nên l a ch n nh ng tu i này mà k t duyên hay tính chuy n hôn nhơn thì ch cch n s ñem l i cho ñ i b n m t cu c s ng hoàn toàn h nh phúc và ñ y ñ , ñó là các tu i: ðinhH i, M u Tý, Tân Mão, Quý T và t D u. N u b n k t duyên v i tu i ðinh H i và M u Tý, cu cs ng b n mau phát ñ t và có nhi u tri n v ng v tài l c l n công danh. V i tu i Tân Mão và QuýT , b n s ñư c s ng sung sư ng v th xác l n c tinh th n, cu c s ng có th mang nhi u s giàusang, phú quý. V i tu i Tân Mão và Quý T , b n ñư c phát tri n v công danh l n s nghi p, cu cñ i lên cao v ñư ng danh v ng và s nghi p ñư c phát tri n m nh m , ti n b c ñ y ñ . Nh ngtu i trên hào con ñư c trung bình. N u b n k t hôn v i nh ng tu i này, cu c s ng b n ch vàom c ñ trung bình mà thôi. Vì nh ng tu i này ch h p vào ñư ng tình duyên mà không h p vñư ng công danh s nghi p, ñó là b n k t duyên v i các tu i: Canh D n, Nhâm D n. Giáp Thân,M u D n. ðó là các tu i mà b n k t duyên ch có th s ng v i m t cu c s ng v a ph i mà thôi.N u b n k t duyên v i nh ng tu i này, cu c s ng c a b n không ñư c d i dào và ñ y ñ , b n cmãi trong vòng l n qu n c a cu c ñ i, khó thoát qua ñư c giai ño n khó khăn và có th b nghèokh hoàn toàn, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i: Bính Tu t cùng tu i, Nhâm Thân, M u Tu t,Canh Thìn. K t hôn v i nh ng tu i này ch ñem l i cu c ñ i b n nhi u bu n phi n lo l ng mà thôi.Có nh ng năm kh c tu i r t xung kh c vi c h p hôn hay tính chuy n hôn nhơn s không thành, hayñã thành thì g p c nh ñau lòng hay xa v ng liên miên trong su t cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n s tu i: 18, 24, 30, 42, 48 và 54 tu i. ðó là nh ng năm mà b n không nên cư i v , s có l mchuy n ñau bu n v sau. Sanh vào nh ng tháng này b n có s ñào hoa hay có nhi u thê thi p trongcu c ñ i hay ít ra cũng ña ñoan v vi c v con, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9Âm l ch. B n sanh vào nh ng tháng này s có nhi u v hay có nhi u thê thi p. NH NG TU I ð I K : V vi c k t duyên cũng như v s làm ăn, b n nên tránh nh ng tu inày vì tu i này r t xung k v i tu i b n, b n h p tác làm ăn, hay k t duyên s g p nhi u khó khăntrong cu c s ng, có th b tuy t m ng hay g p c nh bi t ly gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: K S u, tMùi, Tân S u và Quý Mùi. Nh ng tu i này ch ñem l i cho cu c ñ i b n nh ng s ñau lòng hơn làthành công trong cu c s ng. G p tu i ñ i k trong v n ñ làm ăn, ñ ng phung phí ti n b c và ñ ngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 60
 • 61. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010tin k ñó. G p tu i k trong vi c lương duyên thì nên âm th m không nên làm l thành hôn hay m icu c l có tánh cách linh ñình. G p tu i k trong gia ñình, ph i cúng sao gi i h n h ng năm cho chai tu i và ph i theo ñúng sao h n c a m i tu i t ng năm mà cúng thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Bính Tu t có nh ng năm khó khăn nh t trong cu cñ i, làm ăn g p nhi u tr ng i, s phát tri n công danh không g p ñư c nhi u may m n, tài l c kémc i, luôn luôn g p c n tr hay th t b i nhi u, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 24, 27, 30 và36 tu i. Nh ng năm n y b n nên ñ phòng g p tai n n hay b nh ho n b t ng . NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Bính Tu t có ngày gi xu t hành h p nh t ñó làngày l , gi l và tháng l . Xu t hành ñúng theo ngày, gi và tháng k trên b n s thâu ño t nhi uth ng l i trong s làm ăn, v ti n b c có nhi u k t qu kh quan, t t c các công vi c khác ñư cmãn nguy n. DI N TI N T NG NĂM: T 21 ñ n 25 tu i: 21 tu i, ñ phòng tai n n b t ng hay nh ngchuy n làm bu n lòng b n, năm này không ñư c t t l m, nh t là vào tháng 7 và 8 Âm l ch. Ngoàira nh ng tháng khác cũng nên ñ phòng b nh ho n hay hao tài t n c a. Năm 22 tu i, công vi c v nbình thư ng, công danh có phát tri n ñôi chút ti n b c y u kém, k tháng 3. Năm 23 tu i, năm nàycó ñ i xung kh c vào tháng Giêng và tháng 8 nên c n th n k o tai v hay ñ i n n tai, có tài l c vàtình c m vào tháng 11 và 12. Nên c n th n và khéo léo trong nh ng năm này. 24 tu i ñư c pháttri n v ph n công danh ti n b c d ch u, có th thành công v vi c d tính, có k t qu v tài l c. 25tu i, năm tr n v n và thâu ho ch nhi u k t qu kh quan, trong m i v n ñ ngh nghi p tình c ml n tài l c. T 26 ñ n 30 tu i: Năm 26 tu i có nhi u tri n v ng t t ñ p, năm này hoàn toàn t t, b ncó th thành công mau l trong m i v n ñ giao d ch, giao thương và có th thâu nhi u k t qu vti n b c. Năm 27 tu i, b n có kh c k vào tháng 5, không nên ñi xa, ngoài ra nh ng tháng khác ñ ukhá t t ñ p. Năm 28 tu i, công vi c v n bình thư ng. Ngoài v n ñ phát tri n v công danh, ti nb c v n trong m c ñ bình thư ng. Năm 29 tu i, có hy v ng thâu nhi u tài l c trong năm này,nên c n th n vào mùa ñông có hơi k m t chút, có ñau b nh hao tài t n c a. T 31 ñ n 35 tu i: 31tu i, không hay ñ p vào nh ng tháng ñ u năm, nhưng vào nh ng tháng cu i năm thì ñư c khá.Năm 32 tu i có th phát tri n v ngh nghi p m t cách mau chóng vào nh ng tháng 3 và 6, ngoài ranh ng tháng khác ñư c trung bình. Năm 33 tu i có kh c k vào tháng 4 và 7, nh ng tháng khác nênñ phòng b nh ho n, không nên ñi xa vào năm này mà mang nhi u th t b i. năm 34 tu i, ñư c kháv ñư ng tài l c l n tình c m ñ u vư ng phát. Năm 35 tu i, không ñư c t t vào tháng 3. Nh ngtháng khác khá t t, làm ăn ñư c nhi u may m n và t t ñ p. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i không ñư ct t l m, ti n c a có hao h t ñôi chút, tháng năm và sáu nên ñi xa có nhi u l i và có th thâu ño tñư c nhi u k t qu . Năm 37 tu i, nên c n th n v ph n gia ñ o, s có nhi u th ng l i trong nghnghi p, tài l c bình thư ng. Năm 38 tu i, toàn năm ñ u t t tr tháng 9. Nên làm ăn hay ñi xa hùnh p phát tri n s nghi p ñ u l i to. Năm 39 và 40, bình thư ng hai năm không có gì quan tr ng x yra cho cu c s ng cũng như v v n ñ tài l c, nhưng năm 40 tu i nên ñi xa hay làm ăn vào tháng 6thì t t. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i gian này là kho ng thanh bình nh t cho cu c ñ i b n. 41tu i có hay ñ p v tình c m, làm ăn ñư c hay v ti n b c. 42 tu i khá hay vào nh ng tháng 8 và 12.43 tu i không ñư c t t ñ i k vào tháng 2, nên ñ phòng s hao h t v ti n b c. Năm 44 tu i, có nh hư ng sao ph c hưng, nên ñ phòng tr m c p, m t c a trong gia ñình có ngư i ñau b nh vàotháng 4 và 7 trong năm; ngoài ra nh ng tháng khác trung bình. 45 tu i khá hay ñ p và có vài thànhcông v ti n b c và tình c m. T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i, không nên làm ăn vi c l n, s có h i chogia ñình. Năm 47 tu i, nên xu t hành hay làm ăn trong năm ñư c t t, ch tr tháng Giêng có xungkh c tu i mà thôi. Năm 48 tu i, cu c ñ i tr nên t t ñ p và h p d n, cu c s ng có ph n sung túc rõr t. Năm 49 và 50 tu i, hai năm trong s bình thư ng c a t t c công vi c, không có vi c gì quantr ng x y ra. T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này nên phát tri n v ngh nghi p, v kh năngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 61
 • 62. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010tài chánh, nên c n th n và có th làm ăn nh ng chuy n nh thì t t. 51 có s không may trong giañ o, toàn năm ít vui nhi u bu n. 52 tu i, hơi d m t chút, v ñư ng con cái có thay ñ i, vi c làmăn, gia ñ o kém vui. 53 tu i, khá t t ñ p nhung xung k vào tháng 10 Âm l ch. 54 tu i bình thư ng.55 tu i khá t t cho v n ñ tài l c và gia ñ o có ph n hay ñ p v tài l c cũng như v tình c m. T 56ñ n 60 tu i: Nh ng năm này, b n trong giai ño n chuy n hư ng rõ r t cho cu c s ng, có th pháthuy s s ng toàn v n cho ph n con cái. Nh ng năm này có thành công v tài l c, ph n tình c mcũng ñư c yên vui, gia ñình h nh phúc.1947 Dinh Hoi SANH NĂM: 1947 ñ n 2007 và 2067 Cung C N. Tr c NGUY M ng C THƯ NG TH (ñ t tò vò) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà HUỲNH ð (phú quý) Xương CON HEO.Tư ng tinh CON DƠI C u Tài, C u Quý ñ m ng: ðinh H i cung C n s này, ð t dư i th p bò lên nóc nhà. Thu nsanh mùa H thì sang, Có ph n sung sư ng ngư i sang n vì. Th vư ng t quý lo chi, Thu ðôngXuân m c kh c lòng ch ng an. Làm trai ðinh H i gan lì, Nhưng mà ngay th ng ít ai b o tàn. Sngư i ch t h t ch t oan, Nhưng nh tr i ñ qua cơn tai n n. V ch ng l d ñò ngang, Duyên saum i hi p, m i an c a nhà. Ra ngoài sang quý s này, V n sau càng l i thêm ph n giàu sang. CU C S NG: Tu i ðinh H i cu c ñ i tu i nh ñ y ñ và vui tươi, s ng m t cu c s ng ñ yph n sung túc. Nhưng vào th i trung v n t c là vào tu i 20 ñ n 36 có l m u bu n. Tuy nhiên cu cs ng v n vào ph n t t ñ p. ðư ng công danh s lên cao vào kho ng t 26 tu i tr ñi, vào th i h uv n thì hoàn toàn t t ñ p, s ng ñ y ñ và càng tăng thêm s vui v c a cu c ñ i. Bao gi cũng l ycăn b n kh năng t o l y ñư c ph n danh v ng mai sau. Tu i ðinh H i r t nhi u r t nhi u t t ñ pñ m i khía c nh cu c ñ i. ð i s ng hoàn toàn trên trung t ng c a cu c s ng và có th n u ñ yñ s sáng su t s lên ñ n thư ng t ng c a xã h i. Tóm l i: Cu c ñ i c a tu i ðinh H i s hoàntoàn t t ñ p, tri n v ng c a tương lai ñ y vui tươi và sung sư ng c a cu c ñ i, có th m ng s slên ñ n cu c s ng thư ng t ng c a xã h i. S không ñư c hay ñ p v v n ñ tình duyên, t 30 tu itr ñi m i có k t qu hay v ñư ng danh v ng. Hư ng th t 56 ñ n 68 tu i là m c t i ña, n u cóphúc ñ c thì s ñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên c a tu i ðinh H i không ñư c hoàn toàn t t ñ p vào bu iñ u, có vài l n thay ñ i và ñ v , v n ñ tình yêu khó ñi ñ n con ñư ng h nh phúc. Theo khoatư ng s , s t vi nh n xét r ng tu i ðinh H i s có nhi u ñau kh v v n ñ tình duyên, tuy nhiêncăn c vào tháng sanh mà xác ñ nh, thì tu i ðinh H i chia ra làm ba giai ño n như sau: N u b nsanh vào nh ng tháng n y, thì trong cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b nsanh vào nh ng tháng 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i b ncó hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Âm l ch.Và n u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i b n hoàn toàn ñư c hư ng l y h nh phúc và chcó m t v m t ch ng mà thôi, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. Trên ñây lành ng di n ti n v v n ñ tình duyên c a b n theo s sanh ñ t ng tháng c a b n v i cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: V công danh có ph n lên cao vào tu i 26 tr ñi, n u có nhi u sángsu t và kiên nh n b n s lên ñ n tuy t ñ nh c a ph n danh v ng. Gia ñ o ñ y ñ và s ng trong svui v c a cu c ñ i, ph n gia ñ o không có gì quan tr ng ch có quan tr ng v ph n công danh. Snghi p có th lên cao vào kho ng tu i 36 tr lên. Ti n b c ñư c hoàn toàn t t ñ p, có tri n v ng vti n tài. S s ng sang c , v n ñ ti n tài ch là v n ñ ph thu c công danh, khi công danh ñã lêncao thì s nghi p và ti n tài thêm ph n v ng ch c và sung túc. Nhưng ph n công danh như ñã nóitrên thì v n ñ s nghi p và ti n tài s không còn th c m c n a v y.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 62
 • 63. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 TU I H P CHO LÀM ĂN: Vrong vi c phát tri n công danh, c ng tác hay h p tác làm ăn, haytrong tình bè b n cũng nên ch n l a nh ng tu i h p v i tu i mình, m i có th nương vào ñó màsáng t o công danh s nghi p. Tu i ðinh H i h p làm ăn, k t b n hay m i v n ñ khác trong cu cñ i ñ u h p v i các tu i: Canh D n, Nhâm Thìn. Hai tu i này có th h p tác hay làm ăn có cơ h iphát tri n công danh, s nghi p l n ti n tài. B n nên k t b n hay giao d ch v i nh ng tu i này r tt t ñ t o ra ti n b c. L A CH N V CH NG: Sau ñây là nh ng tu i h p cho s k t duyên hay t o l y h nh phúc.Nh ng tu i này làm cho cu c ñ i b n ñư c t o l y cơ h i và d dàng làm ăn hay trong m i khíac nh khác c a cu c ñ i, ñó là nh ng tu i: Canh D n, Nhâm Thìn, Bính Tu t. B n k t hôn v i tu iBính Tu t: Cu c s ng b n ñư c ñ y m nh lên cu c s ng hoàn toàn t t ñ p. V i tu i Canh D n: B nd t o ra ti n b c và có th hư ng ñư c ñ y ñ s sung sư ng. V i tu i Nhâm Thìn, cu c s nghoàn toàn phát tri n v danh v ng. Trên ñây là nh ng tu i mà n u b n k t duyên cu c s ng s ñư cñ y ñ và có th ñ y cu c ñ i ñ n ch sang giàu. K t hôn v i nh ng tu i này ñ i b n ch có m tcu c s ng trung bình mà thôi, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i: ðinh H i, K S u, Quý T , tMùi. Nh ng tu i này ch h p v ñư ng tình duyên mà không h p v khía c nh nào khác. B n k tduyên hay xây d ng h nh phúc v i nh ng tu i này cu c s ng s không t o ñư c ñ y ñ mà có thph i s ng trong s nghèo kh và khó khăn trong m i lãnh v c cu c ñ i mà thôi, ñó là b n k tduyên v i nh ng tu i: Tân Mão, t D u, K Mão, Quý Mão. Nh ng tu i này không t o ñư c gìkh dĩ b o ñ m cho cu c ñ i n u k t h p v i tu i b n. Có nh ng năm r t xung kh c tu i b n,không nên cư i v hay k t duyên trong nh ng năm này, vì tính chuy n hôn nhơn s không thành,hay thành thì ph i ch u c nh xa v ng, tri n miên, nh ng năm mà b n vào s tu i: 18, 24, 30, 36,42, 48 và 54 tu i. Nh ng năm mà b n vào s tu i này r t k vi c cư i xin. B n n u sanh vàonh ng tháng này s có s ñào hoa. Có nhi u thê thi p trong cu c ñ i hay nhi u tình yêu, ñó là b nsanh vào nh ng tháng: 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch. ðó là b n sanh vào nh ng tháng t t ñ p và cónhi u ngư i khác ph i lưu ý v chuy n tình duyên, cũng như là b n có s ñào hoa v y. NH NG TU I ð I K : V i nh ng tu i này, b n không nên h p tác làm ăn hay k t duyên, b tc nh ng s gì trong cu c ñ i ñ u ñ i xung k , n u không b n s b tuy t m ng hay bi t ly, khôngt t ñ p cho cu c s ng, ñó là các tu i: K S u, t Mùi, Tân S u, Quý Mùi. Nh ng tu i này ch ngnh ng không giúp b n, mà còn làm h i cho cu c ñ i b n thêm. G p tu i k trong vi c làm ăn, nêntránh s giao d ch v ti n b c, G p tu i k trong v n ñ hôn nhơn và h nh phúc, nên tránh vi c làml thành hôn và ra m t h hàng linh ñình. G p tu i k trong gia ñình thân t c thì nên cúng sao choc hai tu i thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i ðinh H i có nh ng năm khó khăn nh t trong cu cñ i, làm ăn không ñư c k t qu , tính vi c hôn nhơn s có nhi u r c r i, hay b t c m i v n ñ , ñ ukhó khăn và ít ñư c thành t u, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 24, 28, 30 và 36 tu i. Nh ngnăm này b n nên ñ phòng tai n n, b nh t t hay nh ng s ñ v v tình duyên hay s nghi p. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i ðinh H i có nh ng ngày gi xu t hành h p nh ttrong ñ i là nh ng ngày ch n, gi l và tháng l , xu t hành vào nh ng ngày, gi k trên, cu c ñ i skhông bao gi g p s th t b i và luôn luôn có k t qu t t. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i có nhi u bu n r u, năm này không cónhi u may m n cho l m, vào tháng 8 tr ñi thì có hy v ng nhi u v ñư ng công danh. Tu i 21 cótri n v ng v ñư ng tình duyên và có nhi u hy v ng n m l y th ng l i cho cu c ñ i, năm này ti nb c tuy không có t o ñư c nhi u nhưng cu c s ng có ph n vui tươi và sung túc. 22 tu i, năm nàyhơi k tu i, nên c n th n trong vi c xu t hành, ñi xa vào nh ng tháng 6 và 8, ngoài ra nh ng thángkhác bình thư ng. 23 tu i, năm này ñ phòng tai n n, r t xung kh c vào tháng Giêng và 10, khôngnên phát tri n ngh nghi p, hay làm ăn th t b i, tr nh ng tháng 4 và 6 thì t t. 24 tu i, năm này cówWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 63
 • 64. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010k t qu v ñư ng công danh l n tình duyên và s nghi p, cu c s ng có ph n phát ñ t m nh, 25 tu i,năm bình thư ng ch có sôi ñ ng và v n ñ tình duyên, gia ñ o mà thôi. Riêng tháng 5 thì có tài l chay c a ho ch tài. T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i, nhi u t t ñ p cho cu c s ng, công danh ñã b t ñ u lêncao, cu c s ng có ph n thay ñ i và tình duyên l n s nghi p ñ u có phương di n m nh m . 27 tu i,năm này có k t qu v tài l c vào nh ng tháng Giêng và 3, ngoài ra, nh ng tháng khác ñư c t t vñư ng công danh l n tình duyên. 28 và 29 tu i, hai năm không có v n ñ gì sôi ñ ng, ch bìnhthư ng trong m i công vi c làm ăn cũng như v n ñ ti n b c mà thôi. Tr năm 25 tu i, có xung kvào tháng 6 và 11, hai tháng này có hao tài ñôi chút và b nh ho n. Năm 30 tu i có ti n tri n v nghnghi p. T 31 ñ n 35 tu i: Vào s tu i 31, không ñư c hay ñ p l m, b n nên c n th n ñ phòng vàonăm này, năm mang nhi u tai ti ng và cu c s ng có nhi u thay ñ i, có s lo l ng bình thư ng. Năm32 tu i, không nên giao phó cho ai ti n b c cũng như m i s m i s c ng tác hay h p tác làm ăn.năm 33 tu i, nhi u s lo bu n, v n ñ ti n b c tr nên khó khăn, khó t o ñư c nh ng chuy n hayñ p trong cu c ñ i. Năm 34 tu i, phát tri n m nh trong m i v n ñ , vào tháng 3 thì t t, k tháng 12không nên ñi xa hay tính chuy n làm ăn, buôn bán. 35 tu i có tr c tr v m i v n ñ tình duyên,b n nên coi ch ng công danh và s nghi p b s p ñ vào năm này, nh t là nh ng tháng 5 và 7. T36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i, năm này b n có nhi u hy v ng thành công trong cu c s ng, có th xâyd ng ñư c s nghi p tương lai và ti n b c trong năm này, n u sáng su t tên tu i l y l ng. 37 và 38tu i, hai năm này t o ñư c cu c s ng khá t t ñ p, có th t o l y s giàu sang và phú quý vào nh ngnăm k trên. 39 tu i, yên tĩnh m i vi c ñ u an bài theo s ph n, có th t o ñư c nhi u ti n c a vàdanh v ng. 40 tu i, s s ng hoàn toàn êm m và ñ y ñ có th t o ñư c nhi u k t qu cho nghnghi p và s s ng c a b n, năm này gia ñ o yên vui, ph n con cái có t o thêm càng t t. T 41 ñ n45 tu i: Năm 41 tu i, có ñau b nh hay ho n n n nên tránh vào nh ng tháng 4 và 7, nên c n th n vào2 tháng này, ngoài ra nh ng tháng khác trung bình. 42 và 43 tu i, cu c s ng ñư c ñ y ñ , gia ñìnhh nh phúc, ti n b c dư dã. Năm 44 và 45 tu i, năm này b n có th có tri n v ng t t ñ p, n u sanhcon thì có phúc ñ c, nên làm phúc thì ñư c ti n c a và có th có nhi u t t ñ p và ti n b c. T 46ñ n 50 tu i: Năm 46 tu i, s có th làm ñư c nh ng vi c t t ñ p, ti n b c ñ y ñ và ph n con cái cótri n v ng hay ñ p. Năm 47 và 48 thanh nhàn, có sôi ñ ng v ñư ng danh v ng và ti n b c. Năm 49và 50 tu i. Vào năm 49 tu i không ñư c m y hay ñ p, ti n b c có ph n hao h t, vi c s ng có thayñ i, ph n gia ñ o không ñư c hoàn toàn êm ñ p. T 51 ñ n 55 tu i: Năm vào tu i 51 không nêngiao d ch làm ăn hay ñi xa không t t, nh ng tháng 8 và 10 có tri n v ng v ñư ng tài l c và tìnhc m. Năm 52 tu i, có phúc l m m i thoát kh i n n tai. Năm 53 tu i, s có k t qu v ph n gia ñìnhvà s nghi p, c n th n v con cái, ñ phòng có ñ i n n vào tháng 6 và 7, không nên ñi xa vào nh ngnăm này. Năm 54 và 55 tu i, hai năm này công danh và s nghi p ti n b c ch vào m c ñ bìnhthư ng, không có gì quan tr ng ñáng nói. T 56 ñ n 60 tu i: 56 tu i hay ñ p, có phư c l c và t othêm cho gia ñình, s nghi p nhi u t t ñ p. Năm 57 tu i, năm trung bình, không có hao tài và cũngkhông có thâu tài, nghĩa là năm này bình bình. Năm 58 tu i, năm này có khá v ñư ng tình c m,ñư ng tài l c ñư c khá t t, tr tu i cá nhân thì hơi x u mà thôi. 59 và 60 tu i, hai năm này, b n cók t qu v s nghi p, v m i vi c khác ñ u trong s bình thư ng, m i v n ñ trong cu c s ngdi n ti n t t theo cu c s ng c a b n không thay ñ i v vi c gì quan tr ng.1948 Mau Ty SANH NĂM: 1948 ñ n 2008 và 2068 Cung CÀN. Tr c MÃN M ng THÍCH L CH H A (l as m ch p) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà XÍCH ð (phú quý) Xương CON CHU TTư ng tinh CON CHÓ SÓIwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 64
 • 65. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: V n ngư i c t cách cang cư ng, y là M u Tý con ngư i ñ mñang. Thu n sanh thì ñ ng làm quan, Cha m vui v l p ñàng ăn chay. S này phư c l n ch ng v a,Nh ơn Tr i Ph t ñ trì là may. Duyên n cũng ph i ñ i ñ i, Sau này gia ñ o m i là bình yên. V nxưa l n ñ n lo phi n, ð n khi v n gi a tài nguyên t i g n. V n sau s th y t m thân thanh nhàn. CU C S NG: Tu i M u Tý thu c m ng H a. S trư ng t n. Cu c ñ i tuy không g p nhi umay m n l m. Tuy v y v m t xã h i v n gi ñư c m t ñ a v trung bình. Tu i này có ñư c m tcu c s ng kh dĩ giúp ñư c cho ñ i s ng êm m cá nhân, thích nh ng cái m i l , b n th hay ch ytheo tư tư ng. Su t cu c ñ i không có nh ng sôi ñ ng ñ c bi t v danh v ng, tuy có, nhưng v ntrong s tr m l ng và nh ng s ho t ñ ng t t hơn là nh ng sôi n i ñ chi m ño t. Tóm l i: Cu cs ng v n trong m c ñ trung bình không lên cao và không trong tình tr ng quá th p kém v tàil c. Tu i M u Tý có nhi u lao tâm kh trí, su t cu c ñ i ch trong m t m c s ng trung bình. Haylo nghĩ không lúc nào ñư c th nh thơi v tâm trí. N u g p tu i v trùng h p thì có th ñư c giàusang nhưng ít con. Nhưng n u g p tu i không trùng h p như trên ñã ch thì nghèo l i ñông con. Shư ng th trung bình kho ng ñ t 50 ñ n 55 là m c t i ña. S này có phư c l c. N u có tu tâm,dư ng tánh, t o nhi u phư c ñ c thì hư ng thêm ñư c 5 năm n a. TÌNH DUYÊN: Tuy nhiên s m ng c a tu i M u Tý có nhi u thay ñ i, tùy theo s quy t ñ nhc a tình duyên, và s l a ch n cho h p v i tu i tác và cu c s ng thì có th lên cao và s ng sanggiàu, và cũng có th tr lên nghèo khó, n u không tìm ñư c nh ng tu i không trùng h p v i mình.Vì l t o hóa ñã sinh ra con ngư i, khi l n lên ph i có lương duyên. S l a ch n tu i tác r t quan hvà m t thi t v i s s ng hi n t i. B i th , không th xem t ng cá nhân mà nh n xét ñư c cu c ñ i,mà luôn luôn ph i có s trùng h p c a hai tu i. Nghĩa là khi mu n nh n xét cu c ñ i c n ph i nh nxét c hai tu i c a ngư i có v hay s p có v , m i bi t ñư c s trùng h p c a nó. Nh ng bi nchuy n c a cu c ñ i và s giàu sang phú quý! Vì con ngư i luôn luôn thay ñ i cu c s ng tùy theotình tr ng và hoàn c nh hi n t i. S l a ch n tình duyên cũng r t quan h v i cu c s ng c a b nv y. Và sau ñây là duyên s thay ñ i c a b n trong cu c ñ i. N u b n sanh vào nh ng tháng này thìcu c ñ i c a b n ph i hai l n thay ñ i lương duyên, ñó là nh ng tháng Giêng, Ba, Tư, Sáu, Tám vàMư i Hai. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì lương duyên b n tr lên chung th y và h nhphúc. Tháng Hai, tháng Chín và tháng Mư i. Và n u b n sanh vào nh ng tháng này, thì s thay ñ iv ch ng như thay áo, có th t ba l n s p lên, ñó là nh ng tháng Năm, tháng B y và tháng Mư iM t. Tu i M u Tý ít khi hư ng ñư c h nh phúc, có th có nhi u s ñau kh v v n ñ tình duyên.Nh ng bu n lo kh não quá nhi u. Tuy nhiên sau m t th i gian dài, sau khi tu i ñ u nhi u sươnggió thì m i v ng b n ñư c. GIA ð O, CÔNG DANH: Vì là cu n v n m ng và T Vi su t ñ i b n. S liên quan m t thi tv v n ñ tình duyên và s nghi p, cu c ñ i r t quan tr ng, nên tác gi ph i dành riêng hay s giúpb n trong nh ng ph n sau, l ng trong s l a ch n lương duyên, hay là nh ng di n ti n c a cu cs ng. Tuy nhiên v cá nhân thì như sau: Tu i M u Tý công danh lên b ng xu ng tr m, khó thoátqua ñư c nh ng th m tr ng bu n não v công danh. Vì l công danh quy t ñ nh cho c s nghi p vàñ i s ng h ng ngày, nên c n ph i có s liên quan v i tu i tác v ch ng, m i hi u ñư c m t cáchrành m ch hơn. Ph n trên ch là s sơ lư c công danh c a b n và cá nhân c a b n mà thôi. Gia ñ olúc ñ u hãy còn nhi u sóng gió, tu i nh hay có nh ng m c c m gia ñ o không hoàn toàn êm m vàkéo dài cho ñ n 23 tu i m i có ñư c h nh phúc hoàn toàn, v ph n con cái ch vào m c ñ trungbình, tùy theo s l a ch n lương duyên trùng h p tu i, cũng có th có hào con và hào c a m t lư t,n u có tu i trùng h p trong v n ñ lương duyên. Tu i M u Tý tuy không có m t s nghi p vĩ ñ ikh dĩ s ng trong s giàu sang phú quý, nhưng v n có m t cu c s ng khá x ng ñáng, m i nghi th cñưa ñ n m t s nghi p, ñó là trong nh ng may m n b t thư ng ch không ph i t o b ng nhi u mhôi và nư c m t, nh ng may m n ñó thư ng vào nh ng tu i 36 và 37, tu i 37 là tu i c a bư c ñ uwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 65
 • 66. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hoàn thành s nghi p trong ñ i b n, ti n tài cũng lên cao vào nh ng lúc 27, 28 và ti n tri n cho ñ nkhi hoàn thành s nghi p. Nghĩa là b n ph i kéo dài mư i năm ti n tài và xây d ng ti n b c m ihoàn thành s nghi p và s ng trong an nhàn c a tu i b n. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trư c khi mu n làm ăn mà không s th t b i, ph i căn c vào tu ingư i mà mình mu n h p tác và quan tr ng hơn h t là tu i v ch ng. V y khi mu n khu ch trươngnh ng d tính, hay mu n phát tri n s nghi p công danh, b n c n lưu nh ng tu i sau ñây: Trư ckhi làm ăn hay phát tri n nh ng d tính, b n c n l a nh ng tu i trùng h p. Nghĩa là: Tu i M u Týg p tu i Nhâm Tý, tu i K S u hay Quý T . Nh ng tu i này giúp b n thành công hơn là th t b i.G p tu i h p thư ng có ti n b c d i dào và có khi giúp b n hoàn thành s nghi p mau chóng hơn.N u g p nh ng tu i khác b n s không ñư c hoàn toàn thành công và hay mang l y th t b i, cu cñ i như ñi trong ñêm. L A CH N V CH NG: Trong cu c s ng, vi c l a ch n lương duyên là v n ñ quan tr ngnh t cho cu c ñ i b n, có khi s l a ch n ñó không trùng h p v i tu i, có nh ng r i r m thư ngx y ra trong gia ñình h nh phúc, thư ng hay bê b i và s làm ăn kh c k không t o ñư c m t hyv ng và tri n v ng cho cu c ñ i. B n mu n có m t cu c s ng êm m h nh phúc, ti n b c d i dào,s nghi p v ng vàng, công danh lên cao, m t cu c s ng hoàn toàn vinh hi n, không gì b ng t oñư c m t ngư i v hi n ñ c và trùng h p v i tu i mình. Nh ng tu i mà b n k t h p lương duyênh nh phúc có th phát ñ t, giàu sang, ñó là nh ng tu i sau ñây: K S u, ðinh D u, ðinh H i, tMùi. B n k t hôn v i tu i K S u, s có nh ng trư ng h p sau ñây: K t hôn v i ngư i tu i M u Tývà K S u, r t trùng h p v ñu ng công danh, vi c gia ñ o ñư c êm m, ngư i v luôn luôn hi nlành và r t tr t t , ti n tài luôn luôn dư d , cu c s ng hi n vinh, xe hơi nhà t t, ngư i v hay lo tính,hi n t ñ o ñ c, tuy nhiên ngư i v thư ng có ñau b nh, trùng h p v ti n tài, nhưng con cái trungbình. K t hôn v i ngư i tu i ðinh D u: S phú quý, giàu sang, nhưng l i không con, n u có cũngr t khó nuôi, có ph n nuôi con nuôi. ð i s ng r t sung túc. K t hôn v i tu i ðinh H i: G p s t tv công danh s nghi p, v ch ng hòa thu n, con cái trung bình, có ñ y ñ phúc ñ c t o nên cơnghi p. K t hôn v i ngư i t Mùi: B n ñư c danh ph n tuy không giàu sang phú quý, nhưng giañình êm m, v ch ng thu n hòa. S v gi ñư c ti n tài nhưng l i có ñau b nh nh . Làm ăn mauphát ñ t. Nh ng tu i trên, ñ u có nh ng s trùng h p c a m i tu i. Tuy nhiên ph n ch c ñ u s ngtrong s cao sang, quy n quý, ti n b c dư d , cu c s ng an nhàn, ph n con cái tùy theo m i tu i màñ nh ñư c s ít nhi u c a nó. Nhưng k t qu ñ u ñư c hay ñ p liên quan r t l n ñ n cu c ñ i. N ub n k t hôn v i nh ng tu i này thì có m t cu c s ng trung bình, ñó là nh ng tu i: M u Tý, NhâmThìn, Giáp Ng , nh ng tu i tuy có s h p nhưng không làm cho ñ i s ng ñư c phát tri n m nh m ,có th có ñư c m t s c s ng trung bình trong cu c s ng. N u g p nh ng tu i này thì b n và sph n trong cu c s ng h m hiu, khó thoát ñư c qua nh ng, cơn lo bu n và kh não, b i s ki ptrong s b n cùng túng qu n liên miên, ñó là nh ng tu i: Canh D n, Bính Thân, Nhâm D n. M tvi c ñ i k cho tu i b n không nên l a chon hôn nhân, ñó là năm 19, 23, 25, 31 tu i. Nh ng tu in y r t k hôn nhân. N u có x y ra trong nh ng năm vào nh ng tu i này, b n s có s xung kh c,dù g p ngư i trùng h p tu i, b n cũng g o c nh chia ly, bu n b c và nhi u lo l ng, nên tránh ñinh ng năm mà b n g p vào nh ng tu i này. Tu i M u Tý, Nam m ng sanh vào nh ng tháng nàys có nhi u v . S thay ñ i v thư ng xuyên hay g p ñư c c nh bu n não, kh tâm v ñàn bà. Ítkhi lương duyên ñư c su t ñ i, ñó là nh ng b n sanh vào nh ng tháng 1, 7, 2, 6 và 9 Âm l ch.Nh ng tháng này, ngư i con trai s có nhi u v và hay ñau kh v ñàn bà. NH NG TU I ð I K : N u b n c n ñ n s s ng làm nên s nghi p, và m t cu c s ng lâub n, thì nên tránh ñi nh ng tu i này: Tân Mão và Quý Mão. G p hai tu i trên, b n b r t kh c k ,ch ng nh ng không t o ñư c cu c ñ i mà còn gây ra bao ñi u khó nh c, ch t chóc b t ng . Nh cl i tu i M u Tý ch ñ i k có hai tu i Tân Mão và Quý Mão, vi c lương duyên n u g p s khôngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 66
 • 67. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñư c lâu b n, và s có m t ngư i ch t trong hai. N u l yêu thương nhau nên làm như n y: Ngư icon gái t nhiên ñ n nhà ngư i trai. Không nên có nh ng s cư i h i, ti c tùng ra m t bà con. ð ik nh t là mâm tr u. N u có s cư i h i, ti c tùng hay ra m t g p gi kh c, tháng kh c, m t tronghai ngư i s ch t b t ñ c kỳ t , trong kho ng th i gian m t năm sau ñó. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i M u Tý thu c m ng H a, tánh tình nóng n y, haysanh ra nhi u th t b i trong vi c giao d ch, giao thương hay t t c nh ng công chuy n làm ăn khác.Nh ng năm mà tu i M u Tý g p r t nhi u khó khăn cho b n th cũng như v cu c ñ i là nh ngnăm 20 tu i, 23, 27 và 33 tu i. Mu n vư t ñư c qua nh ng khó khăn ñó, b n c n nh nh ng tu iK S u, ðinh D u, ðinh H i, t Mùi, thì có th nh s trùng h p mà thoát kh i ñư c. Nhưng n ucó trư ng h p vào nh ng tu i không ph i như trên, b n s g p nhi u khó khăn trong cu c s ngcũng như v b n thân vào nh ng năm ñã k trên. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: B t kỳ ngày nào trong cu c ñ i, tu i M u Tý cũng cóth xu t hành hay ñi làm ăn r t h p nh t và ít khi mang ñ n th t b i, ñó là s xu t hành ñúng theongày ch n, gi ch n và tháng ch n, ngày, gi r t trùng h p v i tu i c a mình và s mang l y nhi uk t qu . N u s ra ñi, xu t hành, g p ngày l tháng ch n, hay gi l , ngày ch n thì ít khi ñư c vi c,và có th g p ngày ñ i k trong nh ng ngày gi trên. DI N TI N T NG NĂM: T 19 ñ n 21 tu i: Năm có nhi u sóng gió trong cu c ñ i, su t nămkhông bao gi có th yên l ng trong tâm trí. Con ngư i và s s ng có th mang l y nhi u thươngñau hơn, chưa có m t ñ c tin hay m t s s ng khá v ng ch c. Tháng 7 và 8 trong năm Bính Ngnên ñ phòng tai n n. Nhưng ñ n năm ðinh Mùi, s g p nhi u may m n hơn ñôi chút. Hai năm li ntrong m t hoàn c nh s ng hoàn toàn sôi ñ ng và khác bi t. S làm ăn và s nghi p l n c côngdanh b p bênh! chưa có s v ng ch c l m. T 22 ñ n 25 tu i: Ba năm này b n s có thành côngñôi chút v công danh, có th có ñư c ti ng tăm và phát hi n m t s làm ăn rõ r t. T t c m i côngvi c ñ u có th hoàn thành hơi s m, sau s có ñ v . Nhưng g p nh ng năm s m ng lên cao nêns làm ăn và vi c d tính ñư c th c hi n m t cách m mãn hơn. Năm 24 tu i có thay ñ i lươngduyên, hay thay ñ i chuy n làm. ð ti n vư t b c lên con ñư ng s nghi p, c n th n v vi c giaod ch hay s xã giao v i phái n . Không nên quá thân m t v i gi i này, s nghi p s b ñ v . T 26ñ n 30 tu i: Tu i 26 chưa có gì sôi ñ ng, ch có làm ra ñư c nhi u ti n b c, nhưng không v ng b n,làm nhi u, ti n b c nhi u, nhưng tiêu hao không m y ch c. Tình tr ng ñó kéo dài cho ñ n tu i 29.Ti n b c, s nghi p và công danh m i phát tri n m nh, cho ñ n qua 30 tu i, l i có nh ng s s p ñnh nh t. Tuy v y cũng có th phát hi n s vi c và b t ñ u m t cu c làm ăn và óc xây d ng snghi p tr nên m nh m và b n v ng hơn, th i gian này kéo dài cho ñ n 5 năm sau. T 31 ñ n 37tu i: Cu c s ng có th d ch u hơn vào kho ng tu i 33 và 34, tuy vào tu i 33 có nhi u thay ñ i vàb h n n ng, nhưng sau khi vư t qua s khó khăn ñó thì b t ñ u ti n tri n lên ñ n m c ñ t t cùngc a cu c s ng, tu i M u Tý cu c s ng ch m c ñ trung bình, hoàn thành s nghi p, t o ñư ccu c s ng an nhàn trong nh ng năm n y. T 38 ñ n 45 tu i: Cu c s ng tr lên tr m l ng và khácbi t. S nghi p cũng ñ n m c bình thư ng sau khi bôn ba và lo l ng hoàn thành và thành công mmãn. Nh ng năm n y s làm ăn và gia ñ o ch trong m c s ng êm m và thư ng nh t vào kho ngnăm 40 tu i, có m t l n ñau n ng hay suýt b n n. Khó mà ch a tr và n u mà thoát qua ñư c thìhư ng nhi u h nh phúc và con ngư i tr lên tr m l ng l thư ng cho ñ n h t năm 45 tu i m i cóth phát tri n thêm s nghi p và ti n tài ñư c. T 46 ñ n 50 tu i: Nh ng vi c làm ăn nên phát tri nm nh m vào nh ng năm n y, nh ng năm có ñ y ñ v s vư ng phát, v m i khía c nh, tình c m,tài l c, con cái và c s phát tri n ngh nghi p. Gia ñình hoàn toàn yên vui, ti n b c d i dào, pháttri n m nh m v s nghi p làm ăn. T 50 ñ n 55 tu i: Nh ng năm n y l i càng sôi ñ ng hơn, c nph i ñ phòng ñau b nh hay nh ng tai n n có th x y ra cho cu c ñ i b n b t thình lình, kiên nh nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 67
 • 68. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010và ch u ñ ng c u mong Tr i Ph t thoát kh i tai n n. ð ng hy v ng quá nhi u v c nh tranh snghi p, lo an ph n là t t hơn c . Trong th i gian này c n gi phúc ñ c nhi u hơn là lo ti n b c.1949 Ky Suu SANH NĂM: 1949 ñ n 2021 và 2081 Cung ðOÀI. Tr c BÌNH M ng THÍCH L CH H A (l as m ch p) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà XÍCH ð (phú quý) Xương CON TRÂU.Tư ng tinh CON CÚ Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: K S u s m ng như là, L a Tr i ch p nhoáng có ngày cũng tan.S ngư i m ng H a tương sanh, Làm ăn thu n l i công danh d dàng. Thu ðông sung kh c ch ngan, Phòng ngư i ph n phúc mưu toan h i mình. Ch có tranh t ng hi m nguy, ñ i nh n nh c nhthì cho ta. Anh em ngh ch ý ch ng hòa, g n gây g ñi xa nh hoài. S tu i sau có ñ t ñi n, Ru ngvư n mua s m c a ti n làm ra. ð u tiên làm ch ng ñ ng an, H u v n có c a làm ăn m i b n. CU C S NG: Tu i K S u thu c m ng H a. Tánh tình nóng h i hay có nh ng h n d i vô lý.S h n d i và hay t ái làm cho cu c s ng thi u tình c tình c m m n b n bè. Tu i còn nh khôngm y may m n l m, nhưng trong tương lai có nhi u hay ñ p. ð c bi t là vào tu i t 25 ñ n 27, cóm t vài thành công l n lao v cu c ñ i, trên bư c ñư ng công danh cũng như ñư ng tình duyên, tàil c. Năm 18 tu i có nhi u may m n trên ñư ng công danh có ñ ñ t, vì su t năm r t hên; qua 20tu i thì l i càng ti n m nh hơn n a và cu c ñ i s hoàn thành s nghi p trư c d ñ nh c a mình.Tóm l i: Cu c ñ i tuy còn nhi u lao nh c v tâm trí nhưng v sau thì vinh hi n hoàn toàn. Tu ihư ng th trung bình 50 là m c t i ña, và không s ng quá xa n a. Tuy nhiên n u làm phư c, ănnhân t thì có th tăng thêm ñư c niên k thêm vài ba năm. M ng H a và tu i K S u không m yt t ñ p và sung túc cho tu i th . N u bi t tu thân, thì vi c s ng thêm tăng, niên k có th kéo dàiñư c. S có phú quý, nhưng l i ñau kh v tình duyên, gia ñ o. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i K S u có s ñào hoa, tuy nhiên có nhi u giai ño nthăng tr m và luôn luôn có nhi u trư ng h p làm cho cu c ñ i có nhi u bu n ñau tình duyên s blong ñong vào nh ng lúc mà tu i ñúng vào 21, 22 và 23. B n s g p s cay ñ ng phũ phàng, conñư ng tình duyên dù ñã tr i qua nhi u bi n ñ i; nhưng không làm cho cu c ñ i có nh ng ñi u may.Tuy có s ñào hoa, nhưng không bao gi hư ng ñư c s t t ñ p c a h nh phúc. B n nên xem dư iñây, ñ bi t ñư c mình s có m y ñ i v và s thay ñ i cu c ñ i qua m y v n ñ tình duyên c ab n. N u b n sanh nh m vào tháng này thì b n có ba ñ i v m i ăn v i nhau có h nh phúc, ñó lành ng tháng 2, 3, và tháng 9 Âm l ch và n u b n sanh vào nh ng tháng này thì b n ph i hai l nthay ñ i tình duyên ñó là vào nh ng tháng 4, 6, 7, 8, 10 và tháng 11 Âm l ch. N u b n sanh nh mnh ng tháng này thì b n t o ñư c m t cu c s ng m êm c a h nh phúc và chung th y su t ñ i, ñólà b n sanh nh m nh ng tháng 1, 5 và tháng 12 Âm l ch. B n không th nào cãi l i s m nh nhưtrên ñư c, duyên s b n ñã ñ nh như v y, thì c mà ch u ñ ng ch bi t sao hơn. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh có cơ h i phát tri n lên cao, vào nh ng năm 20 ñ n 25tu i, b n nên c n th n và sáng su t trong v n ñ này ñ tìm nh ng d p t t ñ p, t o l y cơ h i pháttri n. Cu c s ng r t có liên quan ñ n m nh m v i v n ñ công danh c a b n. ðư ng công danhc a b n có ph n lên cao l n l n mà không bao gi xu ng th p. Hy v ng vào tu i 27 và 28 côngdanh như ñã hoàn toàn thành công như d ñ nh và ý mu n c a b n v y. V gia ñ o, s b n sau nàyph i s ng trong ñơn côi nhi u hơn là s ng êm m trong gia ñình. S có nh thân t c ñôi chút trongv n ñ phát tri n công danh, v s thành công là do b n có chí kiên nh n và sáng su t t o nên. Giañ o không ñư c may m n, n i ti p con ñư ng cho b n ñư c thành công trong cu c ñ i. B i l b ng p nh m nh ng năm t i tăm cho cu c s ng vào ñúng tu i 22 và 23 và bư c qua 24 và 25 conñư ng công danh ñi ñ n ch r ng r hơn, thành công hoàn toàn vào tu i 27 tr ñi. Tu i K S uwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 68
 • 69. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hoàn thành s nghi p vào s tu i 29 và 30, nhưng qua 31 và 33 l i b ñ v hoàn toàn vì quá tin b nbè mà nh t là tiêu hao vì m t ngư i ñàn bà không h p tu i. Nhưng sau ñó l i g y d ng l i ñư c vàhoàn thành m t cánh v ng ch c hơn. Ti n tài lên xu ng vô ch ng liên quan ñ n s nghi p, có tht o ñư c r t nhi u và tiêu hao cũng mau chóng. S nghi p lên thì ti n tài vư ng phát m nh m .Mu n gi ñư c m c trung bình c a v n ñ ti n tài ph i bư c qua 34 tu i m i có th b o ñ m ñư cch c ch n v v n ñ này. Tóm l i s nghi p và ti n tài v n ñi ñôi v i nhau và lên xu ng ñ ng ñ u.S nghi p s m hơn. Ti n tài b n ch c mu n hơn ñôi ba năm. Nhưng k t qu c a cu c ñ i, snghi p l n ti n tài ñ u kh quan v i vinh hi n v y. TU I H P CHO LÀM ĂN: Khi mu n phát tri n s nghi p b n c n h p tác v i nh ng ngư i cókh năng, và trùng tu i m i có th phát tri n ñư c s nghi p và ti n tài, b n c n nên ch n nh ngtu i này: Canh D n, Quý T , Giáp Ng , Bính Thân, M u Tý, ðinh H i. Nh ng tu i này r t h p v itu i b n, có th nh ñó mà phát huy cơ nghi p, tìm l y nhi u may m n cho cu c s ng c a b n saunày. H p tác, hùn h p hay c ng tác làm ăn v i nh ng tu i trên thì mau chóng phát ñ t. L A CH N V CH NG: Trong lãnh v c hôn nhân, h nh phúc, cũng c n nên có s l a ch nrành r ñ tránh ñi nh ng ñ v , nghèo túng hay có th làm cho cu c s ng g p nhi u tr ng i, vìcu c ñ i khi l n lên ph i có v ch ng ñó là lu t ñ nh c a t o hóa. Tuy nhiên, trong s k t duyên màkhông có s trùng h p, thì cu c ñ i s g p nhi u xui x o, nhưng trái l i s có nhi u may m n n ub n g p tu i h p và ñây là nh ng tu i mà b n có th k t duyên t o nên cu c s ng cao sang quy nquý, vì hai tu i h p nhau trong m i hoàn c nh, v n ñ , ñó là nh ng tu i : Canh D n, Quý T , GiápNg , Bính Thân, M u Tý, ðinh H i. K t duyên v i tu i Canh D n: Giúp b n giàu sang phú quý,hào con ñông ñ . K t duyên v i tu i Quý T : Giúp b n nên danh ph n và quy n tư c, hào tài dưd , hào con trung bình. K t duyên v i tu i Giáp Ng : Giúp b n làm nên ti n b c, con cái trungbình. K t duyên v i tu i M u Tý: Cũng có th giàu có, nhưng l i hi m mu n v con cái, n u có conthì hào tài v a ñ mà thôi. K t duyên v i tu i ðinh H i: Hào tài vư ng phát m nh, con ñ nuôi.Nh ng tu i trên là nh ng tu i trùng h p v i tu i K S u, n u k t duyên thì mau t n phát v tài l c,công danh cũng như v con cái, giúp cho s phát huy cơ nghi p ñư c nhi u t t ñ p hơn lên, v y n uc n ñ n s sung túc cho cu c ñ i b n nên c n l a ch n nh ng tu i trên mà k t h p v ch ng thìmang l i ñư c nhi u th ng l i cho tương lai. N u b n l thương yêu nhau v i nh ng tu i ñư c ghira ñây, thì cu c ñ i b n ch hư ng ñư c m t cu c s ng trung bình, không giàu có mà cũng khôngnghèo túng, ñó là nh ng tu i: Nhâm Thìn, Giáp Thân, Quý Mùi, Tân T . N u b n k t hôn v inh ng tu i k trên ch có m t m c s ng t m yên và v a ñ y ñ mà thôi, không ñ t ñư c gì vĩ ñ itrong cu c ñ i c . B n g p nh ng tu i ñư c k ra ñây, n u k t hôn v i nhau thì th t là kh não trămb , không bao gi gi t o ñư c m t cu c s ng hoàn toàn vui v , mà là m t cũng s lo toan, túngqu n, não n , dù có h c cao, tài gi i cũng cam kh su t ñ i, ñó là nh ng tu i: K S u, v ñ ng tu ich ng, t Mùi, Tân S u, ðinh Mùi, Quý Mùi. N u ñã l k t hôn nên bu n cho s ph n là hơn, chkhó thoát ñư c c nh b n hàn. Nh ng năm mà b n ph i và nh ng tu i này r t k vi c hôn nhân, vìlà nh ng năm g p nhi u ñ i h n, b n l a ch n hôn nhân vào nh ng năm này s có nhi u ñi u phi nph c trong cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào tu i: 21, 27, 33, 39, 45, và 51 tu i. N u g pnh ng trư ng h p k trên, b n ch u ñau kh nhi u v vi c tình duyên. Tu i K S u sanh vào nh ngtháng này s g p nhi u v hay g p c nh trái ngang m i lương duyên c a b n. N u b n sanh nh mnh ng tháng như dư i ñây: 2, 7,3, 9, 6, 8, và 10 Âm l ch. N u ñúng sanh nh m nh ng tháng k trêns có nhi u v , nhi u tình yêu và hay ñau kh v ñàn bà. NH NG TU I ð I K : Dư i ñây là nh ng tu i ñ i k v i tu i b n trong vi c k t hôn, cũngnhư trong m i s làm ăn hi n t i, ph m nh m nh ng tu i này b n có th g p ph i nh ng trư ng h ptuy t m ng trong vòng m t năm, hay c nh bi t ly kh s vô cùng, ñó là nh ng tu i: Tân Mão, ðinhD u, M u Tu t, Quý Mão, Bính Tu t và t D u. N u ñã l l m hay vì thương yêu thì lo trư c,wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 69
 • 70. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010không s g p tai ương mang s u ly bi t và c m m i u tình su t cu c ñ i, không tránh kh i ñâu. Nhưñã nói trên, khi ph m nh m tu i ð i K , b n nên gi n d và c n th n ñ n m c t i ña trong cu cs ng cũng như trong vi c làm ăn. V vi c hôn nhân h nh phúc, n u g p tu i ñ i k thì nên âm th mk t duyên hơn là làm r m r , k nh t là mâm tr u hay ra m t bà con cha m . ðây là v n ñ t mth i, ch th t ra g p tu i ð i K mà hi p hôn hay làm ăn thì quá khó khăn trong v n ñ tài l c, l ncông danh và s nghi p. Nên tùy theo năm mà cúng sao h n, n u g p h n trư ng h p k t hôn, giaod ch v i tu i ð i K , vì sao h n m i năm khác và thay ñ i su t 60 năm. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i K S u thu c m ng H a, tánh hay nóng, vi c làm ănhay h p t p, không có nh ng quy t ñ nh hay m t tư tư ng d t khoát, nên thư ng mang nhi u th tb i trong cu c ñ i. Nh ng năm mà cu c s ng có nh ng s thăng tr m nh t, ñau bu n nh t và lo âunh t là nh ng năm 23, 25, 30 và 31 tu i. Mu n ñư c vư t qua nh ng khó khăn c a bu n b c và longhĩ, thì c n s trùng h p c a nh ng tu i h p k trên ñ có th làm ăn phát ñ t. Tuy ñư ng côngdanh có lên cao th t, tình duyên có hay ñ p th t, nh ng nh ng vi c khó khăn trong cu c s ng vb n thân cũng như cu c ñ i v n ph i tr i qua nhi u vi c bu n phi n ñau kh . Khi vư t qua ñư cnh ng năm nào nh ng tu i k trên, b n có th hoàn thành s nghi p mau chóng, ñư ng danhv ng cũng lên cao. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: B t kỳ ngày nào, năm nào s tu i b n cũng h p v ingày ch n, gi l và tháng ch n. B n c xu t hành ñúng này gi k trên nghĩa là l a ngày ch n, gil và tháng ch n mà xu t hành thì không bao gi g p khó khăn, tai n n, mà l i còn g p nhi u th ngl i trong công vi c làm ăn, v i gi kh c k trên thì s làm ăn, giao d ch, ti n b c không có s b oñ m toàn v n và hay mang ñ n th t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 19 ñ n 21 tu i: Cu c s ng có nhi u ñ o l n và sôi ñ ng, năm 19có ñ ñ t hay có thành công trong vi c công danh. Nhưng v v n ñ tình duyên vào tu i 20 cónhi u khe kh t, quá 21 tu i m i có thanh nhàn ñôi chút, m i có nh ng ngày vui su ng v tâm trí l nb n th . Ba năm ñ y ñ hoàn toàn nh ng di n bi n c a cu c ñ i, tuy v ñư ng tài l c ít i và cóph n khó khăn hơn, ngoài ra tình duyên, công danh to i nguy n. T 22 ñ n 26 tu i: Cu c s ng nhưl ng xu ng, trong lúc công danh l n l n lên cao, tình duyên tr nên bu n kh nhi u hơn, nh n n ivà ít lo nghĩ hơn vào nh ng tu i 23 và 24, nhưng trong 2 năm này có phát tri n v công danh cũngnhư m nh m v tình c m; tu i 25 và 26 tình duyên v n v , công danh lên ñ n m c trung bình vàcòn lên cao hơn n a ñ hoàn thành s nghi p. T 27 ñ n 31 tu i: Công danh lên cao ñ n m c chótc a cu c ñ i, tình duyên cũng có nhi u êm ñ p, nh ng năm 28 và 29 tu i là nh ng năm tươi vuinh t cho cu c ñ i b n. Tu i 27 s a so n ñ thành công v vang v s nghi p, tình duyên l n cu cs ng, vào tu i 28 và 29 càng th y con ñư ng sáng t hơn ñ b t ñ u qua tu i 30 và 31 có nhi ubu n phi n. T 32 ñ n 35 tu i: Kho ng th i gian ba năm li n, là ba năm ñ y khe kh t trong cu cñ i, tình duyên có th ñ v trong th i gian này, c g ng và nh n n i ñ vư t qua. S nghi p có s pñ ñôi chút, công danh b ng ng d n l i tu i 33 và 34, tu i 35 là năm có ít vui tươi b t ñ u quanăm b n h t n n tai và s bu n b c thoát theo s m ng. T 36 ñ n 40 tu i: Trong th i gian nămnăm li n s nghi p l i phát tri n m nh m tr l i, tình duyên ñư c thay ñ i vào nh ng lúc mà b nvào tu i 36 và 37, và qua 38 và 39 thì s nghi p b n v ng, công danh lên cao hơn, không cònnh ng s lo bu n hay ñ v , trong nh ng năm này mà trái l i cu c s ng trong m i hoàn c nh hoàntoàn, h nh phúc m êm. C n phát tri n m nh m hơn trong m i v n ñ ñ s ng v i m t ñ i s ngsung túc hơn và an nhàn hơn. T 41 ñ n 45 tu i: Năm năm này b n hoàn toàn có nhi u phúc ñ c,có ñ v nh vào tu i 41 và 42 nhưng không l y làm quan tr ng m y, qua 43 và 44 tu i s ng annhàn, m êm h nh phúc, có th ñư c hư ng nh ng l c nh , hay nh ng t t ñ p v ph n con cái, qua45 tu i hoàn toàn t t ñ p, không x y ra vi c gì ñáng k trong cu c ñ i. T 46 ñ n 50 tu i: M y nămnày s ng bình thư ng, con cháu ñư c sung túc, gia ñ o ñư c yên hòa, và su t th i gian t 46 ñ nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 70
 • 71. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 201050 không có vi c gì x y ra quan tr ng s nghi p l n công danh c a b n c . Trong tu i 47 và 48không ñư c may m n l m v b n thân, có ñau b nh liên miên, nhưng qua kh i tu i 49, tu i 50 l iphát ñ i m nh m . T 51 ñ n 55 tu i: S phát ñ t và thành công v cu c s ng ñã hoàn t t trongnh ng năm này, nhưng s b n không hư ng tho ñư c quá s tu i trên. Riêng ph n con cái có nhi uvư ng phát v tài l c cũng như v v n ñ s nghi p công danh.1950 Canh Dan SANH NĂM: 1950 ñ n 2010 và 2070 Cung KHÔN. Tr c NGUY M ng TÒNG BÁ M C (câytòng, cây bá) Kh c L BÀN TH Con nhà THANH ð (trư ng m ng) Xương CON C P. Tư ngtinh CON HEO Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: ðoán xem s tu i Canh D n, Ngư i giàu m t trí k nghèo kh tâm.Thu n sanh thì s l i ñông, Canh D n là s v ch ng ñôi ba. ð ng sanh sung sư ng vô cùng, Cóngư i sai khi n có b i n u ăn. Nhưng mà cũng s l kỳ, Có khi hưng th nh có khi ñiêu tàn. Rangoài doanh nghi p có duyên, Quý nhân phù tr , phư c tr i ban cho. Tánh tình ăn th ng ngay, Aimà hi p y u ra tay binh li n. G p ai thánh ñ ch ng kiên, Gi n d m t trí như ñiên s gì. CU C S NG: Tu i Canh D n thu c m ng M c nhưng tánh l i nóng n y, c c c n làm cho cu cs ng tr nên khó khăn hơn. Cu c s ng chưa h n thành công vào tu i nh . Sáng su t và nh n n il m m i vư t qua nh ng ñi u lao kh v th xác, tâm h n hay b giao ñ ng, tình c m có ph nkhông hay ñ p l m, ph i qua nhi u sóng gió. Như m t con thuy n ñang bi n khơi có gió bão.Tóm l i: Cu c ñ i toàn là sóng gió và sôi ñ ng như m t bi n b cơn giông to ph i bình tĩnh và sángsu t l m m i thoát ñư c nh ng c m b y. S r t ngay th ng, nhưng thư ng hay làm cao hư ng giàusang m c vào gi a cu c ñ i, tâm tánh hay nóng n y, thi u bình tĩnh, s c a b n m ng r t t t íthay ñau b nh, b t ng . S hư ng th trung bình t 52 ñ n 55 tu i. Nhưng tùy theo trư ng h p ănnhân ñ c thì hư ng ñư c gia tăng niên k thêm t năm năm tr lên. TÌNH DUYÊN: Là tu i D n l i thu c m ng M c nên chuy n tình duyên có nhi u khe kh t. Ph iqua nhi u thay ñ i và mang nhi u v t thương ñau, không bao gi ñư c s ng v i cu c ñ i tràn ñ yh nh phúc, mà trái l i toàn là chuy n ñau lòng v v n ñ này. Nh ng v t thương tình ái c ti p t cgây ra thành nh ng dòng máu thương ñau trong ki p s ng, làm cho cu c ñ i mang nhi u m c c mv v n ñ tình duyên. Và theo dư i ñây là con s mà b n ph i ñi vào con ñư ng tình duyên nhi uhay ít. N u b n sanh nh m vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n ph i qua nhi u thay ñ i v lươngduyên và t i thi u là ba l n, ñó là n u b n sanh trong nh ng tháng 5, 7 và 11 Âm l ch. Nhưng n ub n sanh vào nh ng tháng ñư c k dư i ñây s có hai l n thay ñ i v tình duyên, h nh phúc, ñó lành ng tháng mà b n sanh vào tháng Giêng, 3, 6, 8 và 12 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ngtháng này thì chuy n lương duyên chi m t ch ng m t v và không có s thay ñ i, ñó là b n sanhnh m nh ng tháng 2, 9 và 10 Âm l ch. Nhưng nói chung thì tu i Canh D n nhi u ñau thương vv n ñ tình ái trong lúc s tu i b t ñ u vào 20 tr ñi. GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh c a tu i Canh D n b t ñ u phát tri n và có nhi u maym n vào nh ng năm mà tu i ñã ñư c 19 tr ñi, ph n công danh có cơ h i lên ñ n m c ñ trungbình. S có k t qu t t ñ p vào nh ng năm 23 và 24 tu i, và ñ n 26 và 27 thì công danh có ph n n ib t lên cao. N u sang su t và nh n n i trong v n ñ này. Gia ñ o l i có nhi u bu n phi n, s khôngñư c s ng nh bà xon thân t c, mà ph i s ng cô ñơn hay nh bè b n, ngư i xa l nhi u hơn. Ítkhi n m l y m t cái gì t t ñ p do bà con, gia t c dành cho. Công danh cũng có lúc tr m b ng, tuynhiên v n ñư c ñ t thành s nguy n. Hy v ng vào năm 18 tu i, công danh b t ñ u có cơ h i t oñi u ki n ti n b và nh ñó b n có th phát tri n thêm. ... V n ñ gia ñ o, có nhi u phi n t i vàonh ng tu i mà b n v a qua t 20 ñ n 21 tu i. N u m côi cha trư c thì công danh ít sáng t . N uwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 71
 • 72. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010m côi m trư c thì trái l i ph n công danh sáng t và lên cao mau l . Gia ñ o luôn trong nh ngvi c bu n phi n, c g ng và ph i có lòng yêu m n gia ñ o, Tr i, Ph t m i thương mà giúp cho t ol y m t cu c s ng nhi u may m n. N u b n có s nghi p v ng ch c và b n b thì cũng ph i vàos tu i b t ñ u t 26 tr ñi, nhưng công vi c hoàn thành ñư c m t s nghi p vĩ ñ i thì không có cơhôi nên. Tuy nhiên n m l y ñư c m t s nghiêp nho nh và v ng ch c hơn, b n m i có th kéo dàim t cu c s ng vào tình tr ng trung bình. Ti n tài t tu i 19 tr ñi ñ n tu i 26 thí ít khi có d p pháttri n m nh m , nhưng bư c qua 27 tu i l i cón nhi u cơ h i t t ñ p t o nên cho b n v v n ñ ti nb c. B n mu n ch c hơn thì vi c t o l y s nghi p ph i ñi song song v i s to o l y ti n tài, tuykhông lên cao, hay giàu sang phú quí, nhưng s nghi p và ti n tài do b n t o ra cũng ñư c trongm t m c s ng khá cao. TU I H P CHO LÀM ĂN: K hi ra ñ i trong vi c giao d ch, hay giao thương phát tri n nghnghi p, b n cũng nên ch n l a nh ng tu i trùng h p v i tu i mình ñ làm ăn, thì s t o l y snghi p và ti n tài m i ñư c mau chóng và m i có nhi u k t qu hơn. Và sau ñây là nh ng tu i màb n ch n có th giúp b n, trùng h p cho vi c phát tri n cu c ñ i, t o l y m t cu c s ng khá t t ñ p,ñó là nh ng tu i: Nhâm Thìn, t Mùi, M u Tu t, K S u. Nh ng tu i này r t h p v i tu i CanhD n và khi h p tác, s giúp cho tu i Canh D n mang nhi u th ng l i l n trên m i khía c nh cu cñ i. V y khi b n mu n phát tri n công danh hay ngh nghi p, ti n b c, nên ch n l y nh ng tu itrên ñ hùn h p, làm ăn hay h p tác trong vi c ñào t o l y cu c s ng thì ch c ch n không bao gimang l y th t b i c . L A CH N V CH NG: Trong vi c xây d ng h nh phúc, hôn nhân, b n cũng c n l a ch ncho s trùng h p tu i tác, có khi nh s trùng h p tu i tác, công danh và s nghi p phát tri n ñư cm nh m , nhưng có khi vì s trùng h p tu i tác hay tu i kh c k , b n tr nên nghèo khó, tuy tv ng và th t v ng. ðây là nh ng tu i mà b n có th k t h p lương duyên, có th k t h p v i tu iCanh D n mà s ñư c nhi u nh hư ng t t ñ p và s nh ñó mà thành công trong cu c ñ i, ñó lành ng tu i mà b n có th l a ch n trong s k t duyên như: Nhâm Thìn, t Mùi, M u Tu t, KS u, Nhâm Ng , Quý Mão, Bính Ng . B n k t duyên v i tu i Nhâm Thìn giúp b n t o ñư c côngdanh cu c s ng có ñ y ñ v danh v ng, hào tài hào con vư ng phát. B n k t duyên v i tu i tMùi, tu i này giúp b n ñư c giàu sang phú quý, ñ y ñ phư c ñ c, hào tài hào con ñ u ñông ñ .B n k t duyên v i tu i M u Tu t, tu i này giúp b n thành công trên m i khía c nh tình c m, tài l cl n s nghi p công danh, r t thu n l i cho b n trong vi c t o l y s nghi p. B n k t duyên v i tu iK S u, cũng giúp b n ñư c giàu sang, con cái ñ y ñ gia ñình h nh phúc. B n k t duyên v i tu iNhâm Ng , Quý Mão, Bính Ng , ñ u có th trùng h p làm cho b n r ng r công danh cũng như vcon ñư ng tài l c và s nghi p. Nh ng tu i trên ñây ñ u h p v i tu i c a b n, trong cu c ñ i vàliên quan ñ n s s ng tương lai c a b n. B n k t hôn v i nh ng tu i này b n ch có th hư ng ñư cm t cu c s ng ñ ăn ñ m c, nghĩ là b n ch có ñư c m t cu c s ng trung bình mà không giàu sanghay nghèo kh , ñó là nh ng tu i ch h p v i tu i Canh D n v tình c m mà ph n tài l c ch có tánhcách tư ng trưng ñó là nh ng tu i: Tân Mão, ðinh D u, Bính Tu t. Ba tu i ch có th giúp b nthoát kh i c nh l n qu n c a cu c ñ i, ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. N u g pnh ng tu i này thì dù cho nhi u mưu lư c có h c khá hay có nhi u k ho ch t o l y cu c s ng,cũng không t o ñư c gì kh dĩ giúp cho cu c s ng luôn luôn ph i s ng trong c nh b n hàn, nghèonàn, nh ng tu i này ch h p m t ph n v tình c m mà không h p v tài l c hay s phát tri n côngdanh, ñó là nh ng tu i: ðinh D u, Giáp Ng , K H i. Nh ng tu i này r t kh c v i tu i Canh D nv m t phát tri n tài l c, n u g p nh ng tu i này mà k t duyên thì ñ i s ng c a b n tr nên nghèokhó, b n hàn. Nh ng năm n y b n không nên cư i v hay ch n l a lương duyên, ñó là nh ng nămmà tu i b n vào tu i 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tu i. N u b n cư i v hay l a ch n lương duyêntrong nh ng năm này thì sanh ra nhi u bu n phi n, s ph n h m hiu xa v ng làm cho b n có nhi uwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 72
 • 73. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010kh tâm v tình duyên hay s ph n c a b n. Tu i Canh D n sanh vào nh ng tháng này, trong cu cñ i s ph i nhi u l n thay ñ i lương duyên hay ít ra cũng có nhi u v , ñó là b n sanh vào nh mnh ng tháng 3, 4, 5, 6, 11 và 12 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này b n s có nhi u v , hay s bnhi u ñau kh vì ñàn bà. Không bao gi thoát ñư c c nh truân chuyên thay ñ i. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i ñ i k v i tu i Canh D n, ñó là nh ng tu i: t Mùi, CanhTý, Tân T , ðinh Mùi, Quý Mùi, M u Thân. Nh ng tu i này n u k t duyên thì sanh ra c nh bi t lyhay tuy t m ng, thúc ñ y b n vào con ñư ng không có ngày mai c a cu c s ng. Khi làm ăn hay k tduyên n u g p tu i kh c k tu i Canh D n ph i xem ngày và năm sao h n c a mình mà cúng ki n,không nên b qua, không ñư c làm d i trá, c n ph i: có tâm thành, làm phư c, c u giúp ngư i b nhàn thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Canh D n thu c m ng M c, tánh tình tr m l ng, ítưa thích xa hoa nhưng l i có nhi u mơ tư ng v công danh s nghi p. Nh ng năm mà tu i CanhD n mang l y nhi u khó khăn nh t ñó là nh ng năm tu i Canh D n vào tu i 16, 22, 26, 28, và 32.Nh ng năm này n u không x y ra ñau b nh, thì cũng g p nhi u tr ng i trong vi c làm ăn, s pháttri n công danh b ngăn tr hay s nghi p cu c ñ i thư ng b ñe d a thư ng xuyên. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Canh D n h p v i ngày ch n gi l và thángch n. B t kỳ lúc nào, b n cũng có th xu t hành ñư c theo như trên, b n s thâu nhi u k t qu v tàichính, thành công trong vi c làm ăn, không bao gi s th t b i hay mang l y nhi u s bu n lòng màtrái l i, cu c ñ i có l m th ng l i hơn theo s xu t hành ñúng như trên. DI N TI N T NG NĂM: T 18 ñ n 25 tu i: 18 tu i g p nhi u tr ng i l n trong v n ñ côngdanh, thư ng hay b s t m tình c m và có nh ng bu n phi n v gia ñ o, tuy nhiên năm này b nkhông có nh ng tr ng i l n. Năm 19 và 20 mang nhi u ñau xót v cu c ñ i, nhưng công danh cóph n ti n b . Vi c tình duyên cũng b t ñ u ch m n trong nh ng năm này: 21 và 22, có thay ñ iquan tr ng trong cu c s ng, thành công ñôi chút v công danh l n tài l c, 23 và 24, tình duyên cóth k t h p trong nh ng năm này, tài l c có ph n hao h t và thi u kém, m c s ng tr nên khó khănhơn và có nhi u bu n phi n, 25 tu i công danh lên ñôi chút, cu c s ng có ph n d ch u, tình duyênnhi u hay ñ p T 26 ñ n 30 tu i: Tu i 26 có nhi u th c m c hay tr ng i trong s làm ăn, c n c nth n thân th , năm này không th phát tri n công danh ñư c, 27 tu i, sao Thiên La chi u, năm nàyr t khó làm ăn l m. Nên c n th n xe c hay nh ng vi c có tánh xa x . 28 tu i, năm nhi u t t ñ pcho s công danh, nên c n th n trong m i công vi c giao d ch, giao thương, cũng như m i côngvi c khác. 29 ñ n 30 tu i, hai năm có nhi u tri n v ng t t ñ p hơn h t, ch ng nh ng phát tri n vi clàm ăn mà còn t n phát v ñư ng tài l c. T 31 ñ n 35 tu i: Th i gian này là th i gian b n lênhương nh t, phát tri n m nh m v ngh nghi p, công danh l n tài l c, có th hoàn thành s nghi ptrong nh ng năm này, hoàn toàn thành công trên m i khía c nh ngh nghi p. Năm 31 và 32, khôngnên ñi xa làm ăn. Năm 33 và 34, vi c làm ăn có nhi u ph n ti n tri n t t. Năm 35, lên cao trong t tc m i v n ñ , c g ng gi l y thân mình vào năm 35 tu i, s phát tri n ngh nghi p s có k ganht , thù hi m, ñ phòng mang tai v . T 36 ñ n 40 tu i: Su t th i gian này b n làm ăn r t phát ñ t,có th có nhi u tri n v ng t t ñ p v tài l c l n tình c m. Nh t là nh ng năm mà tu i b n vào 37và 38. Tu i 39 và 40 có ñau b nh, hao tài ñôi chút, không ñ n n i ph i ñ v s nghi p. T 41 ñ n45 tu i: Th i gian này là th i gian có nhi u sung sư ng nh t, có th lên cao n a v v n ñ tài l cl n tình c m. Nhưng vào năm 41 và 42 tu i, trong gia ñ o không ñư c yên vui l m, s có nhi uchuy n bu n phi n ñưa ñ n. Năm 43 và 44 tu i, không x y ra vi c gì quan tr ng tr trư ng h p cónhi u ñi m th c m c hay r c r i thư ng ngày không ñáng k . Ngoài ra tu i 45 là tu i nhi u r o r cv tình c m và phát ñ t m nh v tài l c. T o l y ñư c cơ h i phát tri n m nh m và có th giàusang vào nh ng năm này. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46 tu i g p sao Thái B ch, năm 47 tu i, g p saoTh Tú, hai năm này công vi c làm ăn, tình c m tài l c v n trong m c ñ bình thư ng, nhưng hãywWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 73
 • 74. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010phòng b nh ho n vào nh ng tháng 6, 7 và năm 47 tu i. Năm 48 và 49 tu i r t hay ñ p, không có sgì quan tr ng x y ra tr gia ñ o có ñôi chút r c r i. Năm 50 tu i, hư ng an nhàn và bình th n choñ n su t cu c ñ i. Không có vi c gì mà b n không hư ng ñư c c . T 56 ñ n 60 tu i: Th i giannày ch ñ phòng b nh ho n, v n ñ con cháu có r t nhi u phát tri n ngh nghi p. S tu i con cháuph i ch u nhi u cay ñ ng r i m i thành công ñư c và cũng hư ng ph n tài l c vào m c ñ trungbình mà thôi.1951 Tan Meo SANH NĂM: 1951 ñ n 2011 và 2071 Cung T N. Tr c THÀNH M ng TÒNG BÀ M C (câytòng, cây bá) Kh c L BÀN TH Con nhà THANH ð (trư ng m ng) Xương CON MÈO. Tư ngtinh CON RÁI Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: S gian nan l m dãi d u, B i sanh l i s kh n c u ơn trên. H Thulo l ng khôn lư ng, Hưu tù xung kh c ví chưng l i mùa. L i sanh mà ñ ng làm vua, B gi c vâykh n ch u thua hàng ñ u. Nhưng nh s tu i hi n lành, Nh Tr i Ph t ñ ngày nay m i còn. Nhânnghĩa phư c ñ c gi tròn, Tham tài ác ch ng còn ch ng sai. Vô duyên v i k thân nhân, Anh emnhư th ngư i xưa láng gi ng. S này ti n v n khác xa, ð n khi v n cu i nghi p nhà m i nên. CU C S NG: Tân Mão s sung sư ng, cu c ñ i ít thay ñ i và có tri n v ng t t ñ p trong tươnglai, s ng r t sung túc trong kho ng th i gian t 27 s p lên, tuy nhiên dư i s tu i 27 cũng có nhi ulao ñao l m, s s ng hay còn có nhi u v p ngã và ñau bu n: Vi c thi c , làm ăn, hay mưu ñ nh chocu c s ng ít th y có tri n v ng thành công. Nhưng riêng v thi c , b t ñ u t 18 ñ n 21 có nhi uhay ñ p thành công ñôi chút v v n ñ này. Cu c ñ i tu i nh có l m bu n phi n nhưng vàokho ng tu i trung bình thì sung sư ng, tuy không giàu sang, nhưng ñ i s ng có nhi u sung túc vàñã phát tri n m nh. Tóm l i: Tu i Tân Mão, tu i nh không ñư c ñ y ñ , nhi u lo nghĩ, ñau bu n,nhưng vào kho ng 27 tr lên thì khá ñ p, làm ăn, công danh có nhi u cơ h i phát tri n m nh.Tu i Tân Mão khá hay r t nhi u tri n v ng v trung v n và h u v n. Công danh có nhi u cơ h iphát tri n m nh v trung v n, nhưng l i có nhi u ñau bu n v tình duyên. Danh v ng nhi u bi n ñ isu t cu c ñ i. Tu i Tân Mão hư ng th trung bình t 56 ñ n 63 tu i. Nhưng làm phư c thì thì tăngthêm niên k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, trong ñ i b n l i cũng có nhi u khe kh t l m, hay ñ vvà nhi u ñau bu n v v n ñ này. S thay ñ i và vi c ñ v hay thư ng x y ra vào lúc tu i nh ,cũng có th cũng b c nh bi t ly hay gãy gánh n a ñư ng vào tu i trung bình, nghĩa là vào kho ngtu i 28 hay 29. Tình duyên hôn nhân luôn không ñem l i nh ng thành công theo s mong mu n c acu c ñ i. Như m t hình bóng ñi qua và cu c ñ i ñ i v i tình duyên như ñen t i. S tu i b n cónhi u thương ñau v v n ñ này. B n nên c n th n và suy xét k càng trư c khi bư c vào conñư ng c a tình ân ái. L a ch n và quy t ñ nh có m t xuy xét và ý mu n rõ r t. ð ng nh m m t haycu ng v ng mà ph i ñ v làm cho cu c ñ i mang l y thương ñau. Tuy v y, b n cũng nên bi t quaxem cu c ñ i b n có nhi u thay ñ i v tình duyên hay không, và sau ñây là b n nh n xét cu c ñ ib n tr i qua nh ng thay ñ i hay không thay ñ i v v n ñ này. Nên nh , s thay ñ i tình duyên làm t l và s ñau kh v tình duyên là m t l khác. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì trongcu c ñ i b n s có t i thi u là ba l n thay ñ i tình duyên, ñó là b n sanh nh m vào tháng 5, 7 và 11Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này b n s có hai l n thay ñ i tình duyên, ñó là b n sanhvào nh ng tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch, và n u b n sanh vào nh ng tháng này b n ñư c schung th y hơn và không có v n ñ thay ñ i tình duyên, ñó là nh ng tháng 2, 9 và 10 Âm l ch. B nnh n xét v tháng sanh ñ quy t ñ nh v s thay ñ i tình duyên r t chiêm nghi m. B n nên xemmình sanh vào tháng nào ñ mà hi u bi t cu c ñ i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 74
 • 75. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh có nhi u tri n v ng t t ñ p trong tương lai, s h c v n vàv n ñ phát tri n công danh s có nhi u cơ hôi làm cho b n ti n lên ñ n m c ñ cao c a cu c s ng,cho nên ñ i v i v n ñ này, b n nên v ng tin và s có nhi u k t qu kh quan trong nh ng ngày vànăm t i tu i trư ng thành, v gia ñ o vào tu i 20 thì có nhi u ñau xót hơn, b n cũng nên theo sph n mà ñ ng n n bi quan trư c s ñau bu n c a gia ñ o. S m côi vào nh ng năm mà b n vàos tu i kho ng 15 ñ n 20. Tuy v y cu c s ng v n m c ñ trung bình m c ñ công danh cũng v alên cao vào kho ng tu i trên 25. V y b n nên an i mình b ng con ñư ng công danh hơn là ngu nan i c a gia ñ o b n. Tóm l i v gia ñ o thì có nhi u ñau xót, nhưng ñ i l i s r ng r v côngdanh. S nghi p c a b n phát tri n r t m nh m vào tu i 31. Nhưng vào kho ng tu i này cũng cónhi u th t b i chua cay l m. S phát tri n s nghi p ñi song song v i s phát tri n công danh. Hãyc n th n và dè d t trong l p tu i 31, ñ ng quá l c quan v s thành công c p th i và cũng khôngnên quá bi quan tư c nh ng th t b i não n . Dè d t, c n th n và sáng su t ñ ñem cu c ñ i vào ánhsáng c a vinh quang. Ti n tài cũng ñi u hòa và có th vô nhi u vào tu i ñó. Tuy nhiên, b n cũngkhông n m gi ñư c lâu b n vì tr ng i công danh và ngh nghi p. Nhưng s thành công v snghi p và ti n tài r t ch c ch n và b n v ng ph i vào s tu i 39; cũng b t ñ u t ñó b n r t v ngvàng và to o cho cu c ñ i tràn ñ y hy v ng cho t t c công danh, s nghi p l n ti n tài. TU I H P CHO LÀM ĂN: Trong cu c s ng mu n phát tri n s nghi p, công danh l n ti nb c, b n ph i nên h p tác làm ăn v i nh ng tu i h p tu i b n, công vi c phát tri n làm ăn m i ñư clâu b n và ñem l i nhi u th ng l i cho cu c s ng. Dù r ng s tu i có nhi u tri n v ng mà b n l ik t h p v i nh ng tu i không h p, b n cũng ph i b gi m lên nhi u th t b i. V y mu n cho cu cs ng và s làm ăn s mang l i nhi u th ng l i v vang thì nên l a nh ng tu i này mà h p tác làm ănthì không s b th t b i mà trái l i luôn luôn n m l y thành công, ñó là nh ng tu i Tân Mão, QuýT , Giáp Ng , ðinh D u, nh ng tu i này r t h p v i tu i b n, v y b n nên c n h p tác v i nh ngtu i này thì s mang l i nhi u th ng l i. L A CH N V CH NG: Trong cu c s ng hay cu c ñ i ñôi khi l n lên, t c là ñ n tu i trư ngthành, vi c lương duyên hay s k t h p v ch ng cũng là m t v n ñ r t t i c n và quan tr ng chocu c ñ i. Cu c s ng có ñ ơc ñ y ñ , công danh và s nghi p có phát tri n lên cao hay không cũngdo s trùng h p v i tu i v ch ng. ð t trư ng h p mà hai tu i v ch ng quá xung kh c làm cho sphát tri n công danh và s nghi p l n ti n tài ñ u b ngưng tr hay có th b t c ngh n mà khôngbao gi phát tri n n i. Có khi tu i c a cá nhân b n r t t t mà tu i ngư i v l i quá x u l i b xungkh c n ng n , cũng b ng ng tr s phát tri n công danh và s nghi p, ti n b c t o ra r t khó khănvà thư ng lâm vào tình tr ng nghèo túng và c c kh . Nên trong s ch n b n ñ k t h p v ch ng,b n nên l a nh ng tu i h p v i tu i b n mà k t duyên thì mang nhi u th ng l i cho cu c ñ i. Trongs ch n l a, b n nên k t duy n v i nh ng tu i này: Tân Mão, Quý T , Giáp Ng , ðinh D u, KH i, ðinh H i. B n k t duyên v i tu i Tân Mão: Tu i này làm b n mau phát tri n v tài l c nhưngñư ng công danh không ñư c lên cao, con cái ñông ñ o. K t duyên v i tu i Quý T : B n k t duyênv i tu i này tài l c và công danh ñ y ñ , có th giàu sang, con cái ñ y ñ , tu i này r t t t. B n k tduyên v i tu i Giáp Ng và ðinh D u: B n k t duyên v i hai tu i này ch giàu sang, phát tri n vñư ng tài l c, con cái ñ y ñ , v danh v ng trong m c ñ bình thư ng. B n k t duyên v i hai tu iK H i và ðinh H i: V i hai tu i này b n s s ng m t cu c ñ i tràn ñ y h nh phúc. ð y ñ danhv ng l n ti n tài nhưng con cái ít i v a ñ nuôi, có th ch có m t hai ñ a là t i ña. V y nên, tùy ýb n mà l a ch n nh ng tu i trên ñây mà k t duyên cho h p v i tu i b n ñ có th phát ñ t và vinhhi n cu c ñ i. B n k t duên v i nh ng tu i sau ñây, b n ch hư ng ñư c m t cu c s ng trung bình.T t c m i v n ñ có liên quan ñ n ñ i s ng ñ u có th ch phát tri n t t , không nên cao và cũngkhông xu ng th p, nghĩa là cu c s ng v công danh, s nghi p l n tài l c ch vào m c ñ trungbình mà thôi, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i: Bính Thân, Canh D n. Hai tu i này ch h p vwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 75
 • 76. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñư ng công danh s nghi p, mà không h p v ñư ng tài l c. Có nhi u khi trong s k t h p lươngduyên, b n g p nh ng tu i ch h p v ñư ng lương duyên mà không h p v ñư ng tài l c, côngdanh, b n ph i s ng v i cu c ñ i nghèo túng và trong m t th m tr ng b n hàn, công vi c làm ănkhông ñư c phát tri n. S làm ăn khó khăn, không t o ñư c s vinh quang cho cu c s ng, ñó là b nk t hôn v i nh ng tu i này: M u Tu t, Giáp Thìn, t D u. Nh ng tu i này v i nhau hay xungkh c, vi c làm ăn và phát tri n công danh không ti n tri n kh quan. Có nhi u khi tu i cá nhân b nr t t t mà trái l i năm h n quá x u, g p nh m năm có sao h n không t t r t kh c k cho tu i t1c h plương duyên. N u b n không tránh ñư c nh ng n m này, thì s làm ăn và v n ñ lương duyên g pnhi u khó khăn, ñó là nh ng năm mà b n không nên cư i v h y h p tác lương duyên. Nh ng nămmà b n vào tu i: 18, 22, 24, 30, 34 và 42 tu i. Nh ng năm b n vào s tu i này r t xung kh ccho s hi p hôn, rât xung kh c và khó thành công thì sau ñó ph i ch u c nh xa v ng phòng khôngv y. Vi c hôn nhân và h nh phúc cũng tùy theo ngày sanh, tháng ñ , có khi b n sanh vào nh ngthàng mà cu c ñ i ñ i v i lương duyên, h nh phúc ph i qua nhi u l n thay ñ i hay trong cu c ñ icó nhi u v , ñó là b n sanh vào nh ng tháng ñư c k ra ñây: 3, 4, 5, 6, 7 11 và 12 Âm l ch, b nsanh vào nh ng tháng này có s ñào hoa hay ph i kh tâm nhi u v tình duyên c a b n. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i sau ñây r t ñ i k trong cu c ñ i b n. N u c n k t h ptình duyên thì b n nên tránh xa hay d t khoát tư tư ng khi ph m nh m vào nh ng tu i này. Vì lb n k t duyên s x y ra c nh bi t ly hay tuy t m ng, s ki p ph i gãy gánh n a ñư ng, không baogi ăn v i nhau ñư c tr ng ñ i; ðó là nh ng tu i r t kh c k v i tu i b n g m các tu i: t Mùi,Canh Tý, Tân S u, ðinh Mùi, K S u, M u Tý và Quý Mùi. B n nên tránh nh ng tu i này thì t thơn, không nên k t h p lương duyên và c s h p tác làm ăn phát tri n cơ nghi p cũng v y. N utình duyên mà g p tu i ñ i k , không nên làm ñám cư i, r t k mâm tr u, ch có th k t duyên âmth m, ngư i con gái không nên quá ñòi h i, trái l i ph i t mình ñi ñ n nhà ch ng mà ăn , khôngcó ñón rư c linh ñình. N u v làm ăn, hùn h p, g p tu i ñ i k có nói trên thì ph i cúng sao h ncho ñúng ngày tháng và hoa qu ñ y ñ , xem phương hư ng cho chính xác mà van vái. N u g ptu i ñ i k con cái gia t c, thì nên ăn hi n lành, c u Tr i kh n Ph t. n u tin Chúa thì c u nguy n,b n s ñư c gi i tr . NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Trong cu c s ng luôn luôn không bao gi có ñi ñư c m tcon ñư ng suôn s , luôn luôn hay g o nh ng khó khăn tr ng i trong cu c ñ i n u không bi t ñư cñ mà tránh, hay có nhi u t ái thì cu c ñ i s không tránh kh i v p ngã, còn khi ph i ch u thi tthòi m t h t danh d làm ngư i và quy n s ng c a có nhân n a. Nh ng năm mà b n g p nhi u khókhăn tr ng i nh t, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tu i, ch ngnh ng b n không thành công trong s kêt h p tình duyên mà còn nhi u tr ng i trong cu c ñ i.Nên xét trư ng h p c a mình vào nh ng năm vào s tu i này mà d p b t ái và nh n n i, nh nnh c cho qua kh i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: N u b n c n trong công vi c làm ăn giao d ch, cónh ng thu n ti n, mang nhi u k t qu , kh i s b th t b i, luôn luôn b n ph i nh ngày, gi vàtháng xu t hành cho phù h p v i tu i b n, tu i Tân Mão h p vào nh ng gi ch n, ngày ch n vàtháng ch n. S xu t hành làm ăn, hùn h p b n xu t hành ñúng v i gi kh c và tháng, ngày như trênb n s không bao gi g p s th t b i trong cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 18 ñ n 20 tu i: Kho ng th i gian t 18 ñ n 19 tu i trong ñ i b ncó hai vi c thành công ñó là v công danh và v n ñ ái ân h nh phúc. Tuy nhiên tu i 18 khó thànhcông, qua kho ng 19 tu i m i có nhi u may m n hơn, vào kho ng th i gian 20 tu i b n s thànhcông m t l n n a, ñó là v n ñ tài l c. Tóm l i: vào tu i 18, 19 và 20 b n có ñ ba l n thành côngv công danh, tình duyên l n tài l c, nhưng l i g p ho n n n vào nh ng tháng 7 và 8, năm b nvào tu i 18. T 21 ñ n 24 tu i: Tu i 21 có chút ñau bu n v s ph n, gia ñình, nhưng ñư ng côngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 76
 • 77. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010danh có cơ h i phát tri n m nh. Tu i 22, gia ñình l i tr l i yên vui, công danh trong m c ñ ti ntri n, tình duyên l i có nhi u khe kh t ñau bu n qua 23 và 24 tu i, b n ph i tr i qua m t l n v pngã v ñư ng công danh, l i có ñau xót v tình duyên, trái l i ph n tài l c ñư c th nh vư ng. T 25ñ n 28 tu i: Trong tu i 25 n ng nh c v ph n trí não, m i khía c nh tình c m, xã hôi, cu c ñ i ñ u trong m c ñ bình thư ng, vào kho ng cu i năm l i g p nhi u r i ro, không ñư c yên tâm. Tu i26 và 27, hai năm này b n có nhi u thành công to l n v công danh, s nghi p, nhưng ch có tánhcách t m th i và s b ñ v sau ñó. 28 tu i, l i có nhi u cơ h i phát tri n công danh, nhưng cónh iu tr ng i ngh nghi p, hao tài, t n c a, l i có ho n n n thư ng xuyên. T 29 ñ n 32 tu i: 29tu i, t m v ng yên vui trên lãnh v c cu c ñ i. 30 tu i, năm có nhi u sôi ñ ng ñ c bi t v ñư ng tàil c l n công danh, tình duyên l i khe kh t hay xung kh c nghi k , gia ñ o không yên hòa. Tu i 31,l i g p năm r t xung k , nh t là vào thu và ñông nên c n th n và th n trong trong m i công vi c, cónhi u ñ v ñáng lo ng i, l i có ñau bu n v con cái. 32 tu i, có th phát tri n ñư c ñôi chút và g yd ng ñư c s nghi p, t m l ng yên và bư c ñ u cho s phát tri n m nh m v công danh. T 33ñ n 37 tu i: 33 tu i là tu i thành công v ñư ng tài l c, nhưng l i có nhi u r i r m trong gia ñình,nh n nh n giàn x p cho êm ñ p k o làm thi t h i ñ n danh d . T 34 ñ n 35 tu i, l i phát tri nm nh, công danh, tài l c lên cao như di u g p gió, nên c n th n v con cái, ñư ng công danh cótri n v ng và gia ñ o v n còn m t vài khe kh t. T 36 ñ n 37 tu i, s tu i này thì b n thành công tatát, cu c ñ i lên cao ñ n t t ñ , nhưng b n cò ñau bu n v gia c nh và có th ñem l i nguy h i ñ ncu c ñ i hơn. T 38 ñ n 42 tu i: S tu i này b n g p may m n nhi u hơn n a, s cá nhân thì phúquí, n u l a tu i trùng h p thì r t hay ñ p, nhưng n u g p tu i x u thì cũng khá gi (xem tu i vch ng và làm ăn có nói trên). Vào kho ng tu i 38 và 39 có ñau b nh hay tai n n c n th n vàonh ng tháng 5 và 6 năm b n 38 tu i và 9, 10 năm 39 tu i. T 40 ñ n 42 tu i, gia ñình, công danh snghi p trong m c ñ bình thư ng, cu c s ng và công danh có thay ñ i quan tr ng. T 43 ñ n 47tu i: Kho ng tu i này r t h p cho s phát tri n s nghi p và công danh. Tu i 44 và 45 h p cho tìnhduyên và s thàh công v con cái. Tu i 46 và 47 b n ñư c hư ng ñ y ñ phúc ñ c c a m t conngư i nhi u hy v ng và tri n v ng. T 48 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này b n có nhi u b nh t thay thư ng có lúc mà tâm trí không ñư c bình tĩnh, ti n b c ra nhi u thâu ít, nh t là vào s tu i 52ñ n 53, hai năm mà b n vào s tu i này không ñư c may m n l m nên c n th n cho l m trongm i vi c như: gia ñ o, công danh, s nghi p l n cu c ñ i. 54 và 55 tu i, th n tr ng ti n b c, coich ng s nghi p ph i ñ v vì gia ñ o phá phách, ganh t ; ph i sáng su t trong v n ñ con cái luônc gia t c, nh t là tình duyên. T 56 ñ n 60 tu i: Kho ng nh ng năm 56 và 57 không hao tài t nc a thì ph i có s xa lìa gia c nh, hay con cái b ho n n n. 58 và 59, 60, nh ng năm có ph n yênt nh v th xác nhưng v n ñ tài l c thư ng có nh ng sôi ñ ng, nên c n th n trong nh ng năm này.1952 Nham Thin SANH NĂM: 1952 ñ n 2012 và 2072 Cung CH N. Tr c KIÊN M ng TRƯ NG LƯU TH Y(nư c ch y dài) Kh c THIÊN THƯ NG H A Con nhà H C ð (trư ng m ng) Xương CONR NG. Tư ng tinh CON CHÓ SÓI Ông T Vi ñ m ng: Nhâm Thìn s m ng như là, Trư ng lưa m ng th y ch y hoài luôn luôn.L i sanh Xuân, H ph i bu n, Giàu sang cũng m t kh thân c c hoài. Thu, ðông sanh ñ ng th inay, Như cá g p nư c như R ng g p mây. ðàn ông thu n s Can Nhâm, S thì quy n tư c khôngthì cũng ông. ð ng sanh là s t tr i, Nh Tr i Ph t ñ m i toàn m ng thay. S ph i ñ i v n làmgiàu, H n quá b n chín lên cal l n l n. Phư c dư Tr i báo thi n nhân, Th khương phú h u riêngxuân m t nhà.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 77
 • 78. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 CU C S NG: Tu i Nhâm Thìn có nhi u hy v ng t t ñ p v v n ñ tình duyên và tương lai vcu c s ng, có ph n t t ñ p v tình c m và tài l c, vào trung v n và h u v n thì ñư c nhi u t t ñ pv h nh phúc, công danh có ph n lên cao. Tóm l i: Cu c s ng nhi u tươi ñ p v ph n h u v n và cóph n t t ñ p v b n m ng cũng như v cu c s ng tình c m. Tu i Nhâm Thìn hư ng th trung bìnht 56 tu i ñ n 60 tu i là m c t i ña, nhưng có nhi u phúc ñ c thì s ñư c gia t ng niên k , gian ácthì s gi m k . TÌNH DUYÊN: Tu i Nhâm Thìn v tình duyên có ba giai ño n như sau: N u sanh vào nh ngtháng này, cu c ñ i có ba l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là tu i Nhâm Thìn sanh vàonh ng tháng: 4, 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n s có hai l nthay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Âml ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c s ng ñư c hoàn toàn h nh phúc, không thay ñ iv v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n công danh có k t qu t t. Ph n gia ñ o ñư c yên hòa vào trungv n, cu c s ng v gia ñình và công danh, có nhi u t t ñ p sau này. S nghi p ñư c thành t u maul , ti n b c ñ y ñ và có ph n sung túc vào th i trung v n, có th t o nên hoàn toàn t t ñ p v haiv n ñ này. TU I H P CHO LÀM ĂN: Tu i Nhâm Thìn h p tác làm ăn v i nh ng tu i này thìu có k t qut t ñ p v tài l c cũng như v công danh và cu c s ng, ñó là các tu i r t h p v i tu i Nhâm Thìn,t c là các tu i: Nhâm Thìn, Bính Thân, M u Tu t. L A CH N V CH NG: N u b n l a nh ng tu i này mà k t hôn thì ñư c giàu sang và phúquý, ñó là các tu i: Nhâm Thìn, Bính Thân, M u Tu t, Canh D n. N u k t duyên v i nh ng tu inày thì ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là các tu i: Quý T , K H i, Tân S u.Nh ng tu i này ch h p vào ñư ng tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c, nên ch t o ñư ccu c s ng trung bình mà thôi. N u k t duyên v i nh ng tu i àny thì nghèo kh , ñó là k t duyên v icác tu i: ðinh D u, Tân Mão, vì nh ng tu i này không h p v tình duyên mà cũng không h p v tàil c nên cu c s ng s h t s c khó khăn cơ c c. Nh ng năm này b n không nên cư i v , vì n u cư iv s g p c nh xa v ng tri n miên, ñó là b n vào s tu i: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 52 tu i. Sanhvào nh ng tháng này cu c ñ i ph i có nhi u v , ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 3, 4, 8, 9 và 12Âm l ch. NH NG TU I ð I K : Tu i Nhâm Thìn ñ i k v i nh ng tu i này, n u k t duyên hay h p táclàm ăn thì b tuy t m ng hay bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: Giáp Ng , t Mùi, Canh Tý,Bính Ng , ðinh Mùi và M u Tý. V v n ñ tình duyên khi g p tu i k ph i âm th m ăn v i nhau,không nên cư i l linh ñình, k mâm tr u. G p tu i k trong công vi c làm ăn thì nên xem s m ngvà cúng ki n nhà c a. G p tu i k trong gia ñình thì coi sao mà cúng c hai tu i và c u Tr i Ph txin gi i h n, thì s qua kh i tai n n và s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Nhâm Thìn trong cu c ñ i có nh ng năm khó khănnh t, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 19, 28 và 32t tu i. Nh ng năm này nên ñ phòng tain n hay b nh t t. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Nhâm Thìn có nh ng ngày gi h p nh t là ngàych n, gi chăn và tháng ch n. Xu t hành theo nh ng gi ñó có ph n th ng l i v tài l c, như cu cñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i nhi u tri n v ng t t ñ p cho cu c s ng. 21tu i hy v ng ñư c thành công v công danh. 22 và 23 tu i, hai năm này có nhi u phúc ñ c và hyv ng ñư c phư c l c và tài l c. 24 và 25 tu i, hai năm này nên làm ăn hay ñi xa thì có nhi u l i to.T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i, nhi u t t ñ p v tài l c và công danh có ph n lên cao. 27 và 28 cũng cònnhi u t t ñ p, cu c s ng hoàn toàn lý tư ng và g p nhi u may m n v tài l c, ti n b c d i dào và cówWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 78
 • 79. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nhi u chuyên hay ñ p b t ng . 29 và 30 tu i, hai năm này làm ăn ñư c phát ñ t và có nhi u t t ñ pv v n ñ tình duyên và h nh phúc. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, năm này làm ăn nên phát tri n, cótài l c và có cơ h i t o l y s nghi p và cu c ñ i. 32 và 33 tu i, hai năm này có hơi x u nên c nth n v ti n b c cũng như v làm ăn. 34 và 35 tu i, hai năm này tr l i khá t t, nên phát tri n vi clàm ăn hay ñi xa có nhi u th ng l i hơn. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, năm hoàn thành s nghi p vàcu c ñ i. 37 và 38 tu i, may m n thành công hoàn toàn trong cu c s ng. 39 và 40 tu i, vào nh ngtháng cu i năm, nh ng tháng ñ u năm hơi x u. K ñi u ti ng th phi. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i cónhi u hay ñ p. 42 và 43 tu i, nhi u t t ñ p trong cu c s ng, có hy v ng thành t u v tài l c cũngnhư tình c m. 44 và 45 tu i, có nhi u nh hư ng t t ñ p trong s làm ăn cũng như v gia ñ o, côngdanh. T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i nhi u tri n v ng t t ñ p, ti n b c d i dào. 47 và 48 tu i, hai nămnày l i quá x u, không nên ñi xa hay giao d ch v ti n b c, 49 và 50 tu i, tr l i có nhi u t t ñ ptrong v n ñ công danh và s nghi p. T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này, không ñư c t t chob n m ng, cu c s ng có ph n b ñ o l n tình c m cu c ñ i. Nên c n th n ñ phòng s r i ro và haotài t n c a trong nh ng năm này. T 56 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này không ñư c t t l m, nênc n th n vi c làm ăn, ñ ng phung phí ti n b c, c g ng t o l y s vui tươi cho gia ñình, ñ con cháuñư c vui v xum h p.1953 Quy Ty SANH NĂM: 1953 ñ n 2013 và 2073 Cung KHÔN. Tr c TR M ng TRƯ NG LƯU TH Y(nư c ch y dài) Kh c THIÊN THƯ NG?7886;A Con nhà H C ð (trư ng m ng) Xương CONR N. Tư ng tinh CON CHÓ Ông T Vi ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này, Quý T , m ng Th y nư c ch y tuông ra vàm.Thu ðông thu n s th i sang, Giàu nghèo cũng sư ng t m thân thanh nhàn. Xuân H l i s c cthân, Hai mùa cũng l i t o t n gian nan. S này thân t l p thân, L c tr i có b i ông cha ñ dành.S ñ ng vinh hư ng gia ñình, Bôn ba nào có ích gì bôn chôn. Phong tr n ng i nh ng ñ i th i, Mănba mươi tu i có cơ làm giàu. M t mai v n ñ ng hanh thông, Phong lưu sung sư ng trong vòng tr nai. CU C S NG: Tu i Quý T , cu c ñ i nhi u lao tâm, kh trí, lúc tu i nh ph i tr i qua nhi u giaño n thăng tr m c a cu c s ng trung v n l i ph i bư c qua nhi u giai ño n thăng tr m c a cu cs ng thêm m t l n n a và thêm nhi u vi c bu n lòng, ñau thương vì c nh trái ngang, tình ñ i nhi ukh nh c. Tóm l i, tu i Quý T ti n v n và trung v n lao tâm kh trí, h u v n m i an nhàn. Tu iQuý T hư ng th trung bình t 55 ñ n 65 tu i là m c t i ña, nhưng n u ăn hi n lành thì s ñư cgia tăng niên k . Gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Quý T chia ra làm nhi u giai ño n như sau: N uthay vào nh ng tháng sau ñây, b n ph i thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là sanh vào nh ngtháng: 8 và 12 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng sau ñây b n ph i hai l n thay ñ i v tình duyênvà h nh phúc, ñó là sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vàonh ng tháng này, thì cu c ñ i b n s ng yên vui không có thay ch ng, ñ i v , ñó là b n sanh vàonh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n công danh có lên cao ñôi chút, vào lúc cu i trung v n, gia ñ otrung v n có nhi u r c r i nhưng vào h u v n an nhàn. S nghi p vào trung v n mu n hoàn thànhph i vào s tu i 38 tr ñi, ti n b n ti n v n v trung v n khó khăn. H u v n m i có ph n t t ñ p TU I H P CHO LÀM ĂN: N u làm ăn, hay c ng tác, hay h p tác làm ăn, mu n có ti n b c,không s th t b i nên h p tác hay c ng tác v nh ng tu i này: Quý T , t Mùi và ðinh D u.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 79
 • 80. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L A CH N V CH NG: Trong vi c l a ch n hôn nhơn, b n nên l a nh ng tu i sau ñây thìcu c s ng s ñư c hư ng cao sang quy n quý, ñó là các tu i Quý T , t Mùi, ðinh D u, K H i,Tân S u và Tân Mão. N u k t duyên v i nh ng tu i sau thì cu c s ng c a b n ch t o ñư c s s ng m c trung bình mà thôi, ñó là các tu i: Giáp Ng , M u Tu t, Canh Tý, Nhâm Thìn. N u b n k tduyên v i nh ng tu i này thì cu c s ng c a b n tr nên nghèo kh , làm ăn khó khăn, ñó là c a b nk t duyên v i các tu i: Bính Thân, M u Thân. Vì nh ng tu i này không nh ng kh c k v i b n vtình c m mà còn kh c k luôn c ñư ng m ng ñ o c a b n n a. Nh ng năm này, b n không nêncư i v , vì cư i v s ph i g p c nh xa v ng, ñó là nh ng năm mà b n vào cu i tu i 17, 23, 29,35, 41, 47 và 53 tu i. N u b n sanh vào nh ng tháng này cu c ñ i b n th nào cũng s có nhi u v ,ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 8, 9 và 12 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N u g p nh ng tu i này b n không nên k t hôn và cũng không nênh p tác làm ăn, vì ñó là nh ng tu i ñ i k có th s b tuy t m ng hay bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñólà các tu i: Nhâm D n, Canh D n. Vi c làm ăn khi g p tu i k không nên hùn h p hay c ng tác scó thi t h i; vi c v ch ng khi g p tu i k không nên làm l hôn ph i linh ñình; trong gia ñình cótu i k ph i cúng sao gi i h n cho ñúng năm, ñúng tháng và ph i tùy theo sao h n h ng năm, màcúng ki n thì ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Quý T có nh ng năm khó khăn nh là nh ng nămmà b n vào s tu i: 25, 30 và 37 tu i. Nh ng năm này b n không nên tính chuy n làm ăn l n, hãyñ phòng tai n n hay b nh t t. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Quý T thu n vào ngày ch n, gi ch n và thángch n. N u b n xu t hành vào nh ng ngày, gi và tháng nói trên thì th nào cũng có nhi u vi c t t. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, không ñư c t t, chuy n tình duyên nênc n th n, s có s ñ v b t ng . 21 tu i th ng l i v tài l c và tình c m, vi c làm ăn có cơ h i pháttri n t t. 22 và 23 tu i, nhi u tri n v ng t t ñ p v công danh l n s nghi p, cu c s ng có ph n lêncao. 24 và 25 tu i, công danh kh quan, tình c m và tài l c ó ph n t t ñ p. T 26 ñ n 30 tu i: 26tu i, ñư c khá t t, v n ñ tình c m có nhi u phát ñ t. 27 tu tri n v ng t t ñ p v ngh nghi p l ncông danh. 28 và 29 tu i, hy v ng s có s th ng l i trong cu c s g và danh ph n khá may m n. 30tu i nhi u tri n v ng t t ñ p, hanh phúc gia ñình yên vui. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, không nên ñixa hay làm ăn l n vào th i gian này s có h i, k nh t tháng 4 và 6. 32 và 33 tu i, hai năm này cónhi u tai n n, cu c s ng nhi u ñ o l n và có nhi u bu n t i trong lòng. 34 và 35 tu i, hai năm nàyt m ñư c, s làm ăn ñư c d dàng. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, khá t t v ñư ng tài l c, 37 và 38tu i, công danh và cu c s ng có ph n lên cao và nhi u d p may ñưa ñ n. K tháng 3 năm 37 tu i vàtháng 6 năm 38 tu i. 39 và 40 tu i, hai năm này có nhi u chuy n l n x n trong gia ñình, nhưng vph n tài l c thì khá t t. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, tr n v n và có th phát tri n s nghi p l n cñư ng tài l c. 42 và 43 tu i, nên c n th n, hai năm này có th t b i v chuy n làm ăn cũng như vgia ñ o. 44 và 45 tu i, khá hay v tài l c. Công danh có ph n suy y u, nên c n th n b nh ho n, ñphòng s hao tài t n c a. T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i, lo vi c gia ñình thì t t hơn, không nên làm ănl n có h i. 47 và 48 tu i, hai năm này nên c n th n ti n b c, lo l ng vi c làm ăn coi ch ng k ti unhân phá qu y. 49 và 50 tu i, hai năm này tài l c hơi ñư c khá, không nên ñi xa hay làm ăn l n. T51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này, ti n b c v ng vàng, cu c s ng ñư c b o ñ m, nhưng b nm ng l i không ñư c t t l m, ñ phòng con cái hay có ñ i n n trong nh ng tháng này. T 56 ñ n 60tu i: S nghi p có ph n t t ñ p, nh ng năm này, b nh hư ng sao La h u chi u, coi ch ng b nhho n hay g p n n tai.1954 Giap NgowWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 80
 • 81. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Sanh năm: 1954 ñ n 2014 và 2074: Cung C N. Tr c CH P/M ng SA KIM TRUNG (vàngtrong cát)/Kh c TH CH L U M C/Con nhà B CH ð (an m ng, phú quý)/Xương CON NG A.Tư ng tinh CON CHIM TRĨ Bà Chúa Ng c ñ m ng: Giáp Ng cung C n s trai,/Vàng trong cát ráng tìm giàu ngay./Stu i no ñ m i ñư ng,/Phư c kiêm phú quý th khương m t ñ i./Ôn hòa trung hi u tánh ngư i,/Giañình giáo d c t ngư i hi n lương./B c ti n không có thì thôi,/Có thì ai h i cũng trao tay li n./Ănr i ph n phúc t nhiên,/Ơn ñâu ch ng th y oán li n theo tay./Có tánh nóng n y ch ng hay,/G p aithách ñ ra oai ñánh li n./M nh y u ngư i cũng ch ng kiên,/Ai c n ch ng ñư c như ñiên bi t gì. CU C S NG: Tu i Giáp Ng , cu c ñ i có nhi u hay ñ p trong ñ i có nhi u may m n vì tài l ccũng như v công danh và s nghi p, có ph n lên cao vào trung v n, và h u v n có k t qu t t. Tóml i, tu i Giáp Ng có nhi u may m n trong su t cu c ñ i.Tu i Giáp Ng hư ng th trung bình t62 ñ n 65 tu i, nhưng n u ăn hi n lành thì s ñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Giáp Ng chia ra làm ba gia ño n như sau:N u sanhvào nh ng tháng này, thì tu i Giáp Ng , có thay ñ i ba l n v v n ñ tình duyên và h nh phúc; ðólà b n sanh vào nh ng tháng: 5, 6 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i cóthay ñ i hai l n tình duyên và h nh phúc; ðó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âml ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c s ng m t ch ng, m t v , ñó là b n sanh vàonh ng tháng: 4 và 8 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Phh n gia ñ o ñư c t t v th i trung v n và con cái có nhi u hay ñ p,công danh ñư c lên cao vào kho ng t tu i 24 tr ñi.S nghi p t t ñ p, ti n b c ñư c ñ y ñ à cóth s ng giàu sang vào lúc t tu i kho ng trung v n tr ñi. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Trong vi c làm ăn hay hùn h p tu i Giáp Ng nên h p tác v inh ng tu i này s có nhi u th ng l i v tài l c, ñó là các tu i: Giáp Ng , Bính Thân, K H i. L A CH N V , CH NG: N u l a ch n v ch ng mu n ñư c cao sang quy n quý thì b n nênl a ch n nh ng tu i này: Giáp Ng , Bính Thân, K H i, Canh Tý, Nhâm D n, Quý T , vì nh ngtu i này r t h p v i tu i Giáp Ng trên m i lĩnh v c.N u k t duyên v i nh ng tu i này thì b n cht o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, vì nh ng tu i này ch h p v tình duyên và không h pv ñư i tài l c, ñó là các tu i: M u Tu t, Nhâm Thìn.N u k t hôn v i nh ng tu i này thì s bnghèo kh , vì không h p v ñư ng tình duyên, cũng như không h p v ñư ng tài l c, nên ch s ngnghèo kh su t ñ i, ñó là các tu i; t Mùi, Tân S u.Nh ng năm này b n không nên cư i v vì cư iv s g p c nh xa v ng, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 17, 19, 25, 29, 31, 37 và 41tu i.N u b n sanh vào nh ng tháng này b n s có nhi u v , ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 5, 6,9, 10 và 12 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này r t ñ i k trong vi c k t hôn hay làm ăn, ñó là các tu i:ðinh D u, Quý Mão, K D u, Tân Mão. K t duyên v i nh ng tu i này s b tuy t m ng hay bi t lygi a cu c ñ i.Khi g p tu i ñ i k , n u là ngư i hôn ph i thì lúc k t hôn không nên t ch c linhñình, n u là ngư i trong thân thu c thì nên c g ng như ng nh n nhau. C n nh t là ph i xem ñúngsao h n, nhưng t t hơn h t là không nên hùn h p làm ăn v i nh ng ngư i có tu i kh c k v i mình,dù có c g ng, b n cũng s khó thành công như ý mu n ñư c. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Giáp Ng ph i qua nh ng năm khó khăn nh t lành ng năm mà b n vào s tu i: 20, 25, 27 và 34 tu i. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T : Tu i này nên xu t hành vào nh ng này l , tháng l vàgi ch n thì h p nh t, r t t t ñ p cho s làm ăn và g p ñư c nhi u th ng l i cho cu c ñ i c a b ntrên m i lãnh v c. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, năm này nên th n tr ng v b nm ng, cũng như v cu c s ng có ph n thay ñ i v b n m ng, cũng như v cu c s ng có ph n thaywWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 81
 • 82. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñ i và nhi u lo bu n. 21 và 22 tu i, năm này có nhi u vi c phát triên kh năng ngh nghi p, cũngnhư v cu c s ng. 23 và 24 tu i, hai năm mày làm ăn và phát ñ t, chuyên tâm tình có nhi u êm ñ p.25 tu i, năm trung bình./T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i, khá t t, nên t o m t cu c s ng hoàn toàn t tñ p v công danh. 27 và 28 tu i, hai năm này, vi c làm ăn cũng như công danh phát ñ t m nh m .29 ñ n 30 tu i, hai năm này ñư c t t v ph n tài l c, cũng như v cu c s ng hi n t i./T 31 ñ n 35tu i: 31 tu i, năm này khá t t ñ p, có tri n v ng v công danh và s nghi p. 32 và 33 tu i, hai nămnày cũng khá t t, nên c n th n v ti n b c cũng như v m i chuy n hùn h p, coi ch ng ñau b nh b tng ho c b ti ng th phi; Nh t là năm 33 tu i. 34 và 35 tu i, hai năm này, nên c n th n vi c làm ăncũng như v ph n gia ñ o, coi ch ng con cái có ñ a b tai n n v l a ho c xe c ./T 36 ñ n 40 tu i:36 tu i, b t ñ u l i có nhi u t t ñ p v vi c làm ăn cũng như v gia ñ o. 37 và 38 tu i, nên c n th nv vi c xã giao, hai năm này có ñ i n n không nên ñi xa. 39 và 40 tu i, hai năm này tài l c ñi uhòa, không có vi c gì x y ra trong gia ñình cũng như v s nghi p./T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, khát t v ph n tài l c. 42 tu i, tròn v n toàn năm phát tri n vĩ ñ i trên m i lãnh v c. 43 và 44 tu i, hainăm này tr l i trung bình, nên c n th n v công danh và s nghi p. 45 tu i nên, c n th n, ñ phòntai n n hay nh ng vi c làm ăn, hùn h p v i nh ng ngư i xa l , không tin c n./T 46 ñ n 50 tu i:Kho ng th i gian này, nên c n th n v ph n gia ñ o cũng như v cu c ñ i, s không ñư c nhi umay m n cho ph n b n m ng hay cu c s ng. Tài l c bình thư ng./T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th igian này yên tĩnh, b n m ng v ng tr l i, vi c làm ăn có ph n phát tri n m nh m , không nên ñi xahay hùn h p và ti n b c vào nh ng năm này./T 56 ñ n 60 tu i: Th i gian này nên lo cho gia ñìnhthì t t hơn, không nên phát tri n làm ăn quá m nh s b thi t h i mà ch nên làm ăn trong m c ñbình thư ng mà thôi.1955 At Mui SANH NĂM: 1955 ñ n 2015 và 2075 Cung CÀN. Tr c PHÁ M ng SA TRUNG KIM (vàngtrong cát) Kh c TH CH L U M C Con nhà B CH ð (an m ng phú quý) Xương CON DÊ.Tư ng tinh CON GÀ Ông Quan ð ñ m ng : ðoán xem s m ng tu i này, Vàng trong cát tr ng khó mà tìm ra. ð ngsanh sung sư ng quý thay, Mùa Thu cũng t t s trai thanh nhàn. Thu n sanh phú quý ch ng sai,Nghèo giàu cũng sư ng gu c giày nh n nhan. S ngư i no ñ y luơng, Bôn ba lúc tr an khương vgià. M t tay g y d ng c a nhà, Lao tâm phí l c t mình làm ra. Ch cho v n gi a giao qua, Tàinguyên phát ñ t vi c nhà th nh hưng. V ch ng con cái sum v y, G p nên già th t vui v y m no. CU C S NG: Tu i t Mùi có nhi u cơ h i phát tri n v công danh và s nghi p, cu c s ngtrung v n s g p ñư c nhi u may m n. Trong vi c làm ăn vào trung v n và h u v n có nhi u k tqu t t ñ p v tài l c. Tóm l i: Cu c s ng trong th i gian t trung v n tr ñi có nhi u s t t ñ p vngh nghi p cũng như v ti n b c ho c công danh. Tu i t Mùi có nhi u sung sư ng v tình c m,cũng như v công danh. S hư ng th trung bình t 55 ñ n 67 tu i. N u làm ăn ñư c nhi u ñi uphúc ñ c thì s gia tăng niên k , gian ác thì s gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i t Mùi chia ra làm ba giai ño n như sau: N u sanhvào nh ng tháng này b n có ba l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ngtháng 5, 6 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n ph i có hai l n thayñ i v v n ñ tình và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 7, 10 và 11 Âm l ch. N ub n sanh vào nh ng tháng n y, cu c ñ i b n không thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, m t ch ngm t v mà thôi, ñó là sanh vào nh ng tháng 3, 4 và 8 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o hoàn toàn t t ñ p trong su t cu c ñ i. Công danh cóph n lên cao, vào kho ng trung v n v vi c n y có nhi u k t qu t t trong cu c ñ i danh v ng. SwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 82
 • 83. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nghi p ñư c v ng ch c vào th i trung v n tr ñi. Ti n tài có nhi u t t ñ p, và có th thành công vti n b c. TU I H P CHO LÀM ĂN: N u làm ăn hay h p tác làm ăn, mu n giàu có thì nên h p tác v inh ng tu i n y: t Mùi, M u Tu t, Tân S u. Nh ng tu i n y thì h p tác làm ăn có nhi u t t ñ p vàch c ch n có nhi u th ng l i như ý mu n. L A CH N V CH NG: N u k t hôn, hay tính vi c hôn nhơn, thì b n nên tìm nh ng tu i sauñây b n s t o ñư c m t cu c s ng vao sang quy n quý. ðó là các tu i: t Mùi, M u Tu t, TânS u. N u k t duyên v i nh ng tu i n y, b n ch m t cu c s ng trung bình mà thôi, vì nh ng tu in y ch h p v i b n v tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c, ñó là b n k t duyên các tu i:ðinh D u, Quý Mão. N u k t duyên v i nh ng tu i n y, b n ch có m t cu c s ng nghèo kh màthôi, ñó là b n k t duyên v i các tu i: Canh Tý, Giáp Ng , Quý T . Nh ng tu i trên ñây không h pv i b n v ñư ng tình duyên mà không h p luôn c v i b n v v n ñ tài l c, nên b n ch có m tcu c s ng nghèo kh , không th giàu sang và ñ y ñ ñư c. Nh ng năm này b n không nên cư i v ,vì cư i v b n s ph i g p c nh xa v ng tri n miên, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 15, 21,27, 33, 39, 45 và 51 tu i. Sanh vào nh ng tháng này b n s có nhi u v , ñó là b n sanh vào nh ngtháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : Trong cu c ñ i, v vi c làm ăn hay h p tác làm ăn nên k nh ng tu inày s b tuy t m ng hay bi t ly gi a cu c ñ i, ñó là các tu i Bính Thân, Nhâm D n, Giáp Thìn,M u Thân, Nhâm Thìn và Canh D n. G p tu i k v v n ñ tình duyên thì không nên làm l hônnhơn linh ñình hay ra m t h hàng thân t c. Nh t là k l hi p hôn theo ñúng nghi th c mà nên h ts c gi n d , n u v ch ng mu n ăn v i nhau tr n ki p, ngư i con gái n u hy sinh danh d mà ñ n v i ngư i con trai trư c r i sau ñó làm l ra m t thì m i có th ñư c lâu b n. V i gia ñình ho ctrong thân t c thì nên cúng gi i h n cho c các tu i. V vi c làm ăn thì không nên giao d ch v ti nb c ho c hùn h p l n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i t Mùi có nh ng khó khăn nh t là nh ng năm màb n vào s tu i: 25, 28, 30 và 34 tu i. Nh ng năm này b n nên ñ phòng tai n n hay b nh t t. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i t Mùi xu t hành vào nh ng ngày ch n, thángch n và gi ch n thì h p nh t, và s thâu ho ch ñư c nhi u k t qu t t ñ p v tình c m cũng như vtài l c. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, năm này có nhi u ưu tư s u mu n, nămnày nên c n th n vi c giao d ch cũng như ñi xa. 21 và 22 tu i, có nhi u t t ñ p v công danh và tìnhc m có ph n vư ng phát. 23 và 24 tu i, hai năm này có nhi u t t ñ p v ph n tài l c, cũng như vph n tình c m. 25 tu i, b t ñ u có nhi u s t t ñ p ñ n v i b n. T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i, nhi ut t ñ p v ph n tài l c và tình c m có ph n vư ng phát, nên c n th n vi c ñi xa, c n nh n nh n ñqua tai n n v tâm tình. 27 và 28 tu i, hai năm này c n ph i phát tri n m nh m v tài l c và cu cñ i. 29 và 30 tu i, hai năm này có ph n phát ñ t v tài l c. T 31 ñ n 35 tu i: 31 và 32 tu i, hainăm này, nhi u t t ñ p v tài l c cũng như v công danh và ti n b c. 33 và 34 tu i, hai năm này cós k , nên c n th n vi c giao d ch và c n ph i sáng su t trong v n ñ giao d ch. Coi ch ng b ñaub nh b t ng . T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, có nhi u hay ñ p v tài l c cũng như v cu c s ng, ph ntình c m v n ñư c vư ng phát, trên th c t không bao gi có nh ng u bu n v gia ñ o, công danh.37 và 38 tu i, hai năm này, không nên làm ăn l n hay ñi xa có h i. 39 và 40 tu i, hai năm này nhi uhy v ng th ng l i v v n ñ tài l c, tình c m l n công danh. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i khá t t, 42tu i, năm trung bình. 43 tu i, không nên ñi xa hay làm ăn v i ngư i k tu i. 44 và 45 tu i, hai nămnày có nhi u t t ñ p v công danh cũng như v s nghi p, c n th n trong vi c làm ăn, ñ ng nên làmăn v i ngư i tu i nh . T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i, có nhi u t t ñ p, cu c s ng có nhi u may m n vtài l c và ph n tình c m ñư c nhi u vư ng phát. Nh ng năm này, s b n g p nhi u chuy n maywWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 83
 • 84. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010m n, trong kho ng th i gian này có r t nhi u m i lãnh v c v v n ñ ngh nghi p cũng như v cu cs ng, b n s thâu ho ch ñư c nhi u k t qu l n lao b t ng . T 51 ñ n 55 tu i: 51 tu i, nhi u t tñ p, cu c s ng có nhi u sung túc. Vào nh ng năm này, cu c ñ i b n có nhi u hay ñ p v v n ñphát tri n tài l c cũng như v cu c s ng tình c m. Tuy nhiên nên c n th n lo l ng vi c gia ñình thìt t hơn.1956 Binh Than SANH NĂM: 1956 ñ n 2016 và 2076 Cung KHÔN. Tr c KHAI M ng SƠN H H A (l a dư inúi) Kh c THÍCH L CH H A Con nhàXÍCH ð (cô qu nh) Xương CON KH . Tư ng tinh CONQU Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này, Bính Thân m ng H a cung Khôn rõràng. Tu i sanh Xuân H g p th i, Giàu nghèo cũng ñ ng an nơi thanh nhàn. Thu ðông l i sch ng an, Có c a cũng c c lưng mang qu n dài. H n xưa chưa ñư c hanh thông, Như thuy n trôid t không phương b n b . S Tr i ñ nh nh ng bao gi , Tài ba v n m ng ch ngày phát sanh. M tñ i tài s c phong danh, ð n khi v n gi a l n l n n i theo. Ra ngoài k quý ngư i yêu, ð c tài ñ cl c còn nhi u h n sau. CU C S NG: Tu i Bính Thân nhi u hy v ng hoàn toàn v ngh nghi p cũng như v cu c s ng.Ti n v n nhi u xui x o, trung v n thì có nhi u may m n v v n ñ ngh nghi p, h u v n m i ñư can nhàn sung sư ng. Tóm l i: tu i Bính Thân s ñư c t t s ñư c t t và có nhi u may m n vàotrung v n cũng như h u v n. Tu i Bính Thân hư ng th trung bình t kho ng 56 ñ n 68 tu i là m ct i ña. N u ăn gian ác thì s b gi m k , hi n ñ c thì s ñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Bính Thân chia làm ba giai ño n như sau: N u sanhvào nh ng tháng này b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vàonh ng tháng: 2, 3 và 9 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n só thay ñ i hai l nv v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm l ch.Nhưng n u sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n hoàn toàn h nh phúc, ñó là b n sanh vàonh ng tháng: 1, 5 và 12 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o, ti n v n thì bê b i, trung v n có nhi u xích mích, h uv n m i ñư c an nhàn. [S Nghi p, Ti n Tài:] S nghi p nhi u t t ñ p, cu c s ng hoàn thành ñư cs nghi p mau l , ti n b c ñư c d dàng vào trung v n tr ñi. TU I H P CHO LÀM ĂN: N u làm ăn hay giao d ch tiên b c thì nên l a cho ñư c nh ng tu inày, ñó là h p tác hay c ng tác v i các tu i: ðinh D u, Canh Tý, Quý Mão, ch c ch n s ñư cthành công và kh i lo s b ph n b i hay b th t b i. L A CH N V CH NG: Vi c hôn nhơn hay tính vi c hôn nhơn, mu n có m t cu c ñ i s ngtrong s cao sang quy n quý, thì nên k t duyên v i nh ng tu i này: ðinh D u, Canh Tý, Quý Mão, t T , Quý T , Giáp Ng . K t duyên v i nh ng tu i này, cu c ñ i b n có cơ h i t o nên giàu sang.N u k t hôn v i nh ng tu i này, cu c ñ i b n ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó làb n k t hôn v i các tu i: Bính Thân, Nhâm D n. N u k t hôn v i nh ng tu i này, cu c s ng c ab n s s ng trong s nghèo kh , không t o ñư c s s ng hoàn toàn, kh dĩ b o ñ m ñư c cu cs ng, ñó là các tu i: M u Tu t, Nhâm Thìn, Canh Tu t, vì nh ng tu i này không h p v i tu i c ab n v v n ñ tình duyên cũng như v tài l c, nênc h ñ ăn ho c ph i s ng trong m t cu c s ngnghèo kh , túng thi u. Nh ng năm này b n không nên cư i v , n u cư i v ph i g p c nh xa v ng,ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 16, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tu i. B n sanh vào nh ng thángnày b n s có nhi u v , ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 3, 7, 8 và 10 Âm l ch.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 84
 • 85. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG TU I ð I K : N u h p tác làm ăn hay k t duyên v i nh ng tu i này thì có th btuy t m ng hay g p c nh bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: K H i, Tân S u, ðinh Mùi, TânH i, Quý S u, t Mùi và K S u. G p tu i k n u trong vi c hi p hôn thì không nên t ch c linhñình, ch nên làm sơ sài g i là có ra m t bà con, như v y thì m i có th ăn v i nhau lâu b n. N utrong gia t c có ngư i kh c tu i, ho c trong s làm ăn hùn h p n u ñã l h p tác v i ngư i có tu ikh c k v i mình thì ph i coi tùy theo sao h n t ng năm c a c hai ngư i mà cúng gi i h n thì stránh ñ ñư c m t ph n nào s th t b i. Tuy nhiên t t hơn h t n u g p m t ph n nào s th t b i.Tuy nhiên t t hơn n u g p tu i k nên dè d t và không h p tác là hay hơn c . NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Bính Thân có nh ng năm khó khăn nh t là nh ngnăm b n vào s tu i 24, 26, 28 tu i. Nh ng năm này nên ñ phòng tai n n hay có hao tài. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Bính Thân xu t hành vào gi ch n, tháng ch nvà ngày ch n thì h p, làm ăn có nhi u ti n b c, mưu ñ nh vi c gì cũng ch c ch n s ñư c thành t u. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, nhi u hy v ng v tình c m, năm này cóth t b i v ti n b c, nên c n th n trong vi c giao d ch. Nh ng năm khác ñư c trung bình. T 26 ñ n30 tu i: 26 tu i, năm này có ph n phát ñ t v tài l c l n công danh, có th phát tri n v nghnghi p. 27 tu i, năm này có th sáng t o ñư c vi c làm ăn và có th sung túc v ñư ng tài l c. 28tu i năm này ñư c t t, cu c s ng nhi u hay ñ p và thâu ho ch nhi u k t qu v vi c làm ăn. 29tu i, năm này nên c n th n v ti n b c, có hao tài, k tháng 10. Năm 30 tu i, nên c n th n, năm nàykhông ñư c khá l m, nên ñ phòng ti n b c, b m t c a. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, năm n y trungbình, vi c làm ăn bình thư ng. 32 và 33 tu i, hai năm n y k làm ăn vi c l n, làm vi c nh có l ihơn nhi u. 34 và 35 tu i, năm n y nên c n th n v vi c giao d ch v ti n b c cũng như v vi c làmăn. T 36 ñ n 40 tu i: Năm này ñư c t t ñ p, nên làm ăn l n thâu nhi u ti n b c, ñó là năm 36 và37 tu i. 38 và 38 tu i, hai năm này tương ñ i t t ñ p, v tình c m l n s nghi p. 40 tu i, năm nàyvi c làm ăn bình thư ng. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i gian này, cu c s ng có ph n phát ñ t vtìai l c l n công danh, trong tương lai, s g p nhi u may m n, vi c làm ăn có th t o ñư c nhi umay m n. Nên c n thân vào tu i 42 mà thôi. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian này, vi c làm ăntrung bình, không nên giao d ch nhi u v ti n b c, cu c s ng có ph n l c quan v gia ñình cũng nhưv b n m ng và s s ng. T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này, ph n b n m ng hơi x u, nên c nth n v ti n b c, cũng như v s m t mát v ti n b c. Nh ng năm này không nên ñi xa b t l i. T56 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này có nhi u s t t ñ p, cu c s ng có ph n phát ñ t v tình c m.Ph n b n m ng có suy kém, nên c n th n v vi c làm ăn cũng như trong v n ñ gia ñ o.1957 Dinh Dau SANH NĂM: 1957 ñ n 2017 và 2077 Cung T N. Tr c B M ng SƠN H H A (l a dư i núi)Kh c THÍCH L CH H A Con nhà XÍCH ð (cô qu nh) Xương CON GÀ. Tư ng tinh CON KH Ph t Bà Quan Âm ñ m ng : ðinh D u cung T n tu i ta, L a dư i núi cháy hoài ngày ñêm.Mùa Xuân, mùa H sanh ra, ð ng sanh sung sư ng làm nên ch c quy n. Thu ðông l i s t nhiên,H a b Th y kh c ñ o ñiên c c hoài. S này trung v n bôn ba, Khá r i tan rã khi n ta chưa c m.H u v n m i ñ ng an tâm, Dư ăn dư ñ c a c m kh i rơi. S này v n m ng ñ i ñ i, Xa quê xa xth i m i an. B ng ngư i cũng có tánh linh, Nghi ñâu có ñó thi t tình ch ng sai. S tu i lòng dth ng ngay, C a rơi không lư m g p ngư i ch cho. CU C S NG: Tu i ðinh D u không ñư c t t l m vào ti n v n cũng như trung v n, s ch cóth tr nên giàu sang phú quý vào h u v n mà thôi. Cu c ñ i tu i nh có nhi u thay ñ i và lao ñaokhông ít. T lúc l n tu i tr ñi m i hoàn thành ñư c s nghi p. Tu i ðinh D u hư ng th trungwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 85
 • 86. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010bình t 56 ñ n 62 tu i là m c t t ña. Tuy nhiên còn tùy theo s m ng c a t ng ngư i, n u b n làvi c thi n thì s ñư c gia tăng thêm niên k , n u gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i ðinh D u chia làm ba giai ño n như sau: N u sanhvào nh ng tháng này, thì cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó làb n sanh vào nh ng tháng 2, 3 và 9 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này, thì cu c ñ i b n sthay ñ i hai l n v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 4, 6, 7, 8, 10 và11 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n không có thay ñ i v tình duyên vàh nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 5 và 12 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o vào trung b n có nhi u xích mích, bu n lo, h u v nm i ñư c an nhàn, và t h u v n m i yên hòa và êm m, công danh lên cao, t o ñư c nhi u têntu i, tuy nhiên luôn luôn ph i c n th n vì s luôn luôn b ph n b i. S nghi p ñư c v ng ch c vàotu i 37 tr ñi, ti n b c có nhi u t t ñ p, t o ñư c s s ng cao sang quy n quý. TU I H P CHO LÀM ĂN: Sau ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n, ñó là các tu i:M u Tu t, Nhân D n và Giáp Thìn. Ba tu i này r t h p v i b n, n u h p tác làm ăn thì có nhi u k tqu t t. L A CH N V CH NG: Trong cu c s ng tình c m, v n ñ h p tu i r t quan tr ng. V y trongs l a ch n v ch ng, n u mu n t o ñư c m t cu c s ng cao sang quy n quý, ñó là b n ch n ñư cm t trong các tu i: M u Tu t, Nhâm D n, Giáp, Bính Thân. B n k t hôn v i nh ng tu i này, b n sch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là b n k t hôn v i các tu i: K H i, Tân S u, tT , t Mùi. N u k t hôn v i nh ng tu i này, ñ i b n ch có m t cu c s ng nghèo nàn kh c c, khóthoát ñư c c nh b n cùng, ñó là b n k t hôn v i các tu i: ðinh D u, Quý Mão. Nh ng năm này b nkhông nên cư i v , vì cư i v ph i g p c nh xa v ng, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 3, 6, 7, 8và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này không nên k t duyên hay làm ăn, vì có th g p ph ic nh tuy t m ng hay bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là h p tác hay k t duyên v i các tu i: Canh Tý,Bính Ng , Nhâm Tý và Giáp Ng . G p tu i ñ i k trong công vi c làm ăn thì không nên giao d chv ti n b c. G p tu i k trong vi c tình duyên, thì nên âm th m k t hôn mà không nên làm l thànhhôn hay ra m t gia t c, vì r t k trư c ñám ñ ng. G p tu i k trong con cái, gia ñình thì nên cúngsao gi i h n cho t t c các tu i trong su t th i gian g p năm h n thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i ðinh D u có nh ng năm khó khăn, ñó là nh ng nămmà b n vào s tu i: 20, 25 và 37 tu i. Nh ng năm này ph i ñ phòng tai n n hay có th b hao tài. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Xu t hành vào ngày l , gi l , tháng l là h p nh tcho tu i ðinh D u, trong b t c vi c gì trong su t cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, thành công v v n ñ tình c m nhưngvi c làm ăn thì l i có nhi u bê b i. 21 tu i t m ñư c, nên c n th n công vi c làm ăn hay thi c . 22tu i, nên ch p nh n m t s ñau bu n v v n ñ tình m cho cu c ñ i b n ñi. 23 và 24 tu i, hai nămnày nên c n th n v ti n b c cũng như v vi c làm ăn. 25 tu i, năm này nên c n th n vi c làm ăn,cũng như v công danh, thi c . T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i nhi u t t ñ p, có ph n hay ñ p v thi c .27 và 28 tu i, hai tu i này tài l c ñi u hòa, nên c n th n vi c gia ñ o. 29 và 30 tu i, hai năm này cóph n lo bu n và ñau kh v vi c làm ăn. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, nhi u gia ño n thăng tr m chocu c ñ i. 32 và 33 tu i, tr l i có nhi u hay ñ p trong v n ñ làm ăn, phát tri n m nh m v tài l c.34 và 35 tu i, hai năm này ñư c t t, nhưng nên c n th n vi c gia ñ o. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i,vi c làm ăn phát ñ t. 37 và 38 tu i, nhi u thay ñ i trong cu c s ng, nên c n th n làm ăn thì s g pñư c s t t ñ p. 39 và 40 tu i, hai năm này có nhi u hay ñ p, có ph n phát ñ t v tài l c, ñ i s ngñư c sung sư ng và t t ñ p. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i gian này, nên làm ăn hay giao d ch vti n b c thì t t, n u có ñi xa hay khuy ch trương vi c l n ñ u s thâu may m n trong cu c ñ i: tuywWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 86
 • 87. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nhiên trong gia ñ o có nhi u r i r m, nên c n th n vi c giao d ch v ti n b c. T 46 ñ n 50 tu i:Th i gian này vi c làm ăn và m i vi c khác ñ u trung bình, g p nhi u may m n trong cu c ñ i. Tuynhiên trong gia ñ o có nhi u r i r m, nên c n th n trong vi c giao d ch v ti n b c. T 51 ñ n 55tu i: Th i giàn này, nên lo vi c gia ñình, ki m soát l i s h c v n c a con cái. V vi c làm ăn và tàil c b n có th ñi xa, hay giao d ch v ti n b c, làm ăn buôn bán l n ñ u ñư c nhi u t t ñ p. C nth n và ñ phòng b n m ng hơi x u vào nh ng tháng cu i năm 55 tu i. T 56 ñ n 60 tu i: Kho ngth i gian này, ph n cá nhân, b n m ng không ñư c t t l m, nhưng v gia ñ o và tình c m ñ u ñư cyên vui như ý mu n.1958 Mau Tuat SANH NĂM: 1958 ñ n 2018 và 2078 Cung CH N. Tr c BÌNH M ng BÌNH ð A M C (câym c ñ t b ng) Kh c SA TRUNG KIM Con nhà THANH ð (phú quý) Xương CON CHÓ. Tư ngtinh CON VƯ N Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này, M ng M c bình ñ a là cây ñ t b ng.H Thu l i s khó khăn, Hai mùa v t v lăng xăng c c hoài. ðông Xuân th i ñ ng g p may, Thanhnhàn sung sư ng ít ai dám bì. Có lúc tai n n hi m nguy, May nh Ph t ñ không bì b thân. Ti nv n l m lúc lôi thôi, Nhà c a nhi u l p có r i cũng tan. Nhưng mà m ng s giàu sang, Vinh hoaphú quý an nhàn t m thân. S ñ ng vui v th nh thơi, Ngư i nh âm ñ c c a Tr i ban cho. CU C S NG: Tu i M u Tu t hoàn toàn sung sư ng vào ti n v n, trung v n và c h u v n,ph n công danh, ti n b c l n tình c m ñ u ñư c d i dào. Tóm l i, tu i M u Tu t hoàn toàn t t ñ pv cu c ñ i, không quá long ñong như các tu i khác. Tu i M u Tu t s hư ng th trung bình t 57ñ n 65 tu i là m c t i ña. Gian ác thì s b gi m k ; cũng như n u có nhi u phúc ñ c, làm ñư cnhi u vi c thi n thì s gia tăng thêm niên k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i M u Tu t chia ra làm ba giai ño n như sau: N u b nsanh vào nh ng tháng n y; thì trong cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b nsanh vào nh ng tháng 5, 7 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y; thì cu c ñ i b n cóhai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 3, 4, 6 và 12 Âm l ch. Vàn u b n sanh vào nh ng tháng n y; thì cu c ñ i b n hoàn toàn ñư c hư ng l y h nh phúc, ñó là b nsanh vào nh ng tháng 2, 9 và 10 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Ph n gia ñ o có nhi u t t ñ p, s ph i nh ñ n s ph giúp c a vm i t t. Công danh vào m c trung bình, có tên tu i vào kho ng năm 30 tu i tr ñi. S nghi p ñư cxây d ng hoàn thành vào kho ng tu i 31 tr ñi. Ti n b c ñ y ñ và có ph n sung túc trong su tcu c ñ i. TU I H P CHO LÀM ĂN: N u làm ăn hay giao d ch v ti n b c nên tìm nh ng tu i này: ðinhH i, Quý Mão; h p tác hay hùn h p làm ăn v i nh ng tu i này thì không s có s th t b i, mà tráil i có nhi u thành công. L A CH N V CH NG: N u k t hôn hay tính vi c hôn nhơn, nên l a ch n nh ng tu i sauñây k t hôn, thì t o ñư c cu c s ng giàu sang phú quý, ñó là các tu i: K H i, Quý Mão, t T ,ðinh Mùi, ðinh D u và t Mùi. K t hôn v i nh ng tu i này ñ i b n ch có m t cu c s ng trungbình mà thôi, ñó là b n k t duyên v i các tu i: M u Tu t, Canh Tý, Giáp Thìn, Bính Ng . N u k tduyên v i nh ng tu i này, ñ i b n có th b nghèo kh , khó thoát ñư c cu c s ng không có nhi uhay ñ p, ñó là n u b n k t duyên v i các tu i: Nhâm D n và Bính Thân. Nh ng năm này b n khôngnên cư i v , ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 56 tu i. N u cư i vvào nh ng năm này ph i g p c nh xa v ng ho c v ho c ch ng ăn v i nhau không ñư c ch n ñ i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 87
 • 88. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010Sanh vào nh ng tháng này b n ph i có nhi u v hay có s ñào hoa, ñó là b n sanh vào nh ng tháng2, 3, 5, 6, 7 và 11 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N u k t hôn hay làm ăn v i nh ng tu i này thì có th b tuy t m nghay bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: Tân S u và Quý S u. Trong cu c ñ i, k nh t là g pph i nh ng tu i ñ i k , như v y n u trong vi c hôn nhơn n u ñã thương yêu nhau r i sau m i bi tlà hai bên trong trư ng h p tu i kh c k thì t t hơn là nên âm th m ăn v i nhau, tránh vi c làml l t hôn ph i linh ñình. K ra m t hai h , có như v y thì m i có th v i nhau ñư c tr n ñ i. Còntrong vi c làm ăn, nh tránh k hùn h p ho c h p tác v i ngư i có tu i kh c k v i mình. Tronggia t c n u g p tu i k thì h ng năm ph i coi theo sao h n c a t ng ngư i mà cúng sao gi i h n thìm i kh i b xung kh c. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i M u Tu t có nh ng năm khó khăn nh t là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 24, 27, 29 và 31. Nh ng năm này nên ñ phòng tai n n hay hao tài NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: Ngày gi xu t hành h p nh t c a tu i M u Tu t lành ng ngày l , gi l và tháng l ; xu t hành theo như trên thì s thâu ñư c nhi u k t qu , nhi uth ng l i v tài l c, cũng như v m i s trong cu c s ng. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Năm 20 tu i, có nhi u hay ñ p v v n ñ tài l c,vi c thi c có ph n k t qu ch c ch n. 21 tu i, năm này công vi c bình thư ng, tài l c y u kém rõr t, 22 và 23 tu i, hai năm này nên c n th n, coi ch ng tai n n hay g p nhi u r i ro trong cu c s ng.24 và 25 tu i, hai năm này phát vư ng v tình c m, công danh nhi u t t ñ p. T 26 ñ n 30 tu i: 26tu i, c n th n vào vi c giao d ch làm ăn, không nên ñi xa, hay giao d ch v ti n b c có h i, nên c nth n vi c thi c . 27 và 28 tu i, hai năm này công vi c làm ăn hay cu c s ng trong m c ñ bìnhthư ng. 29 và 30 tu i, hai năm này, nên lo cho danh ph n, k t qu nh v tài l c. T 31 ñ n 35 tu i:31 tu i, có tri n v ng t t ñ p cho cu c ñ i, năm này phát ñ t m nh m và có ph n t t ñ p v côngdanh l n s nghi p, 32 và 33 tu i, có k t qu mau l v tài l c, năm 33 tu i nên c n th n vi c ti nb c và coi ch ng tai n n. 34 và 35 tu i, hai năm này bình thư ng, không có gì quan tr ng x y ra.T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, nh ng năm này g p nhi u may m n, s b n vào nh ng năm này thì ñư cnhi u k t qu t t ñ p. 37 và 38, hai năm này có hơi k , không nên ñi xa hay làm ăn l n. 39 và 40tu i, hai năm này nên c n th n v ti n b c cũng như v cu c s ng, nên lo toan cu c s ng gia ñìnhthì t t hơn. T 41 ñ n 45 tu i: Th i gian này, cu c s ng b n có nhi u t t ñ p tuy nhiên nên c n th ncông vi c làm ăn, nên lo l ng v v n ñ công danh và s nghi p. Cu c s ng có nhi u lo bu n v giañ o. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian này b n nên bình tĩnh tinh th n, có nhi u s xích míchx y ra cho cu c s ng c a b n, nên c n th n trong vi c giao d ch hay nh ng vi c làm ăn. T t c m ivi c gì b n cũng nên suy nghĩ k trư c khi b t tay vào vi c. T 51 ñ n 55 tu i: Th i gian này m ivi c ñ u có ph n t t ñ p, v cu c s ng cũng như v gia ñ o và tình c m. Hãy c g ng xây d ng làmăn và lo l ng nhi u cho con cái, b n m ng c a b n r t v ng vàng trong su t th i gian này và ñâycũng là lúc b n g p ñư c nhi u t t ñ p cho cu c ñ i b n.1959 Ky Hoi SANH NĂM: 1959 ñ n 2019 và 2079 Cung KHÔN.Tr c ð NH M ng BÌNH ð A M C (câym c ñáùt b ng) Kh c SA TRUNG KIM Con nhà THANH ð (phú quý) Xương CON HEO. Tư ngtinh CON G U Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này, M ng M c bình ñ a cây trên ñ t b ng.ðông Xuân cũng thu n ai b ng, Hai mùa thu n s có ăn thanh nhàn. S này có n n vào thân, Giantruân l m ñ phong tr n l m khi. Tha hương l p nghi p x xa, Tr v v n cu i làm ra có ti n. VwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 88
 • 89. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ch ng tr c tr nhi u phen, N u không thì cũng lòng dòng ñôi ba. K H i có s hi n lương, Th y aing t d u thì thương giúp li n. S tu i tu ni m ăn chay, Lòng nhân ñ c có ngày làm nên. CU C S NG: T u i K H i có khá nhi u hay ñ p trên bư c ñư ng công danh và s nghi p,cu c s ng có nhiêu hay ñ p v v n ñ tình duyên cũng như v danh ph n sau này. Ti n v n có m tvài ñau kh trung v n và h u v n m i ñư c an nhàn. Tu i K H i hư ng th trung bình vào kho ngt 62 ñ n 78 tu i là m c t i ña, n u ăn gian ác thì s b gi m k , hi n hòa phúc ñ c thì s ñư cgia tăng thêm niên k . TÌNH DUYÊN: T u i K H i v v n ñ tình duyên chia ra làm ba giai ño n như sau: N u sanhvào nh ng tháng này, cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b nsanh vào nh ng tháng 5, 7 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n cóhai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch.Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i b n hoàn toàn ñư c hư ng l y h nh phúc,ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 9 và 10 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: S ph i nh gia ñình thân t c trong vi c làm ăn, phát tri n côngdanh và s nghi p, không có gia ñình, thì cu c s ng thư ng b ñ o l n b t ng . Công danh ch vào kho ng trung bình mà thôi. V v n ñ s nghi p, ñư c v ng ch c và có th hoàn toàn thành ñ tvào s tu i 31 tr ñi. Ti n b c ñư c nhi u may m n vào th i trung v n và h u v n. TU I H P CHO LÀM ĂN: N u làm ăn hay giao d ch v ti n b c, nên l a nh ng tu i này h pnh t cho cu c ñ i b n, ñó là h p tác làm ăn v i nh ng tu i: K H i ñ ng tu i, Canh Tý và NhâmD n. L A CH N V CH NG: T rong s k t duyên, b n nên l a nh ng tu i này thì s ng ñư c caosang quy n ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i: K H i, Canh Tý, Nhâm D n, Bính Ng . K t hônv i nh ng tu i này ñ i b n ch có m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là k t hôn v i các tu i:Giáp Thìn, M u Tu t, t Mùi vì nh ng tu i này ch h p v i tu i b n v v n ñ tình duyên mà thôi.N u k t duyên v i nh ng tu i sau ñây, b n s có th ph i s ng m t cu c s ng nghèo kh , b n hàn,vì nh ng tu i này không h p v i tu i b n v tình duyên và cũng không h p v ñư ng tài l c, nênn u ăn v i nhau s khó mà xây d ng ñư c s nghi p vĩ ñ i, ñó là các tu i: Tân S u, ðinh Mùi.Nh ng năm mà b n vào tu i này không nên cư i v , n u cư i v thì g p c nh xa v ng tri n miên,ñó là cư i vào nh ng năm vào s tu i: 19, 25, 31, 37, 43, 46 và 55 tu i. Sanh vào nh ng thángnày b n s có nhi u v , ñó là b n sanh vào nh ng tháng 3, 4, 6, 7 và 12 Âm l ch, vì ñây là nh ngtháng vư ng phát v m t tình c m ñ i v i tu i b n, nên b n s có s ñào hoa ñư c nhi u ngư ikhác phái yêu m n. NH NG TU I ð I K : N u g p nh ng tu i này không nên k t duyên ho c hùn h p làm ăn,s có th ph i g p c nh bi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là g p các tu i: Quý Mão, M uThân, K D u, t Mão, ðinh D u, Bính Thân và Tân Mão. G p tu i k trong vi c hôn nhơn n u ñãl thương nhau thì nên tránh vi c t ch c hôn l linh ñình. N u trong gia ñ o có ngư i g p tu ikh c k , thì ph i coi tùy theo sao h n t ng năm c a m i ngư i, m i tu i ñ cúng sao gi i h n vàph i luôn luôn chân thành van vái thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i K H i trong cu c ñ i có nh ng năm khó khănnh t, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 21, 27 và 33 tu i. Nh ng năm này ñ phòng tai n nhay có hao tài, làm ăn vi c gì cũng nên c n th n ñ phòng, t t hơn h t là trong nh ng năm này b nñ ng nên tính chuy n làm ăn l n lao ñ tránh s th t b i b t ng . NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i K H i xu t hành vào gi l , ngày l và thángch n thì h p nh t, làm ăn t t ñ p, không s b th t b i, vì nh ng ngày gi trên là nh ng ngày, giñ i l i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 89
 • 90. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i nhi u tri n v ng t t ñ p cho v n ñ côngdanh, tình c m vư ng phát, 21 tu i năm này có nhi u bê b i trong cu c s ng, c n th n vi c giaod ch. 23 và 24 tu i, hai năm này có nhi u bu n bã, không nên ñi xa, tình c m b s t m . 25 tu i,năm này ñư c khá t t, có th g p nhi u hên. T 26 ñ n 30 tu i: Năm 26 và 27 tu i, có phát ñ t vv n ñ công danh và s nghi p, tình c m có ph n t t ñ p. 28 và 29 tu i, hai năm này trung bình,vi c làm ăn cũng như cu c ñ i không có gì sôi ñ ng, tình c m vư ng phát. 30 tu i, năm này có ktháng 4, nh ng tháng khác nên phát tri n làm ăn thì t t. T 31 ñ n 35 tu i: Năm 31 và 32 tu i, hainăm này g p nhi u may m n trong v n ñ ngh nghi p và công danh. 33 và 34 tu i, nhi u hay ñ pv v n ñ tài l c l n tình c m, nên c n th n v b n m ng. 35 tu i, năm này quá x u. Nh ng tháng 4và 7 ñ i k , có hao tài. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i có nhi u lo l ng v vi c gia ñình, cũng như vv n ñ tài l c l n tình c m. 37 và 38 tu i, nhi u hay ñ p v cu c s ng cũng như v cu c ñ i, nênc n th n vi c ñi xa hay xe c vào năm này. 39 và 40 tu i: Hai năm này cu c s ng trung bình khôngcó gì ñáng nói. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i nhi u hay ñ p v v n ñ tài l c và tình c m. 42 và 43tu i, hai năm này không ñư c t t l m, coi ch ng có ñ i h a vào thân, nh n nh c thì hơn. 44 và 45tu i, hai năm này khá vư ng phát v v n ñ tài l c, k ñi xa. T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i, nên ñphòng m t c a, b nh ho n trong năm này, nh ng năm khác làm ăn vào m c ñ trung bình, khôngcó gì ñáng nói, s c kh e hơi suy y u. T 51 ñ n 55 tu i: Th i gian này g p nhi u may m n chocu c ñ i, cũng như v tài l c và l n tình c m. Nh ng năm này không nên làm ăn l n hay ñi xa. T56 ñ n 60 tu i: Th i gian này cu c s ng có v tr m l ng hơn, nên c g ng, ñ ng nên phung phí ti nb c s có h i, ph n b n m ng có suy kém rõ r t.1960 Canh Ty SANH NĂM: 1960 ñ n 2020 và 2080 Cung CÀN. Tr c THÀNH M ng BÍCH THƯ NG TH(ñ t trên vách) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà HUỲNH ð (quan l c, cô qu nh) XươngCON CHU T. Tư ng tinh CON R N Ông Quan ð ñ m ng : Canh Tý,m ng Th cung Càn, ð t ñ u vách khó mà tìm ra. Nh th iv t v phiêu lưu, L n lên l p nghi p l m ưu l m phi n. S tu i kh ng khái ñ m ñương, Th y m nhhi p y u thì thư ng nh y vào. B c ti n như th chim bao, Giàu có như th s m vào t i ra. T o l pl m c a l m nhà, Mua c t r i bán th là tr ng tay. Th y ngư i y u th cô ñơn, Có ti n cũng giúpch ng c n ñ n ơn. S tu i có ch c có quy n, Có tay quán xuy n có quy n khi n binh. V ch ngxung kh c hay r y, Th mà con cháu ñ y nhà ph i lo. CU C S NG: T u i Canh Tý, cu c ñ i tu i nh có nhi u sóng gió và Trung v n cũng vư t quanhi u tr ng i c a cu c ñ i, tuy nhiên cu c s ng v ph n Trung v n thì có ph n hy v ng và ñ y ñv công danh, h u v n thì an nhàn sung sư ng. Tu i Canh Tý ñư ng công danh khá t t, nhưng b nm ng thư ng y u kém. S hư ng th trung bình t 45 ñ n 54 tu i là m c t i ña, nhưng n u có làmphư c, ăn hi n lành thì ñư c gia tăng niên k , gian ác thì gi m. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên tu i Canh Tý chia ra làm ba giai ño n như sau: n u sanhvào tháng này, thì cu c ñ i b n có thay ñ i ba l n, thay ñ i v tình duyên và h nh phúc ñó là sanhvào tháng 4, 8, 9 và 12. N u sinh vào nh ng tháng này thì có thay ñ i v tình duyên và h nh phúcñó là sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5, và 10. Nhưng n u sanh vào nh ng tháng này thì hư ng tr nh nh phúc, m t ch ng m t v mà thôi, ñó là sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11. GIA ð O, CÔNG DANH: C ông danh có ph n lên cao v th i trung v n, gia ñ o khá t t, yênhòa vào h u v n thì gia ñình vui tươi và h nh phúc. S nghi p s hoàn thành vào tu i 27 tr lên,ph n ti n b c, t o ñư c nhi u t t ñ p vào trung v n.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 90
 • 91. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 TU I H P CHO LÀM ĂN: T u i Canh Tý h p v i nh ng tu i này, làm ăn mau phát ñ t v ti nb c và m i vi c ñư c hoàn toàn t t ñ p, ñó là h p tác làm ăn v i nh ng tu i Tân S u, Giáp Thìn,ðinh Mùi. N u h p tác v i nh ng tu i n y, cu c s ng ñư c lên cao và không bao gi g p tr ng itrong cu c ñ i. L A CH N V CH NG: T u i Canh Tý k t duyên v i nh ng tu i này thì cu c s ng có ph nt t ñ p và s ng ñư c cao sang quy n quý, ñó là k t duyên v i các tu i Tân S u, Giáp Thìn, ðinhMùi, M u Tu t. N u k t duyên v i nh ng tu i này ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi,ñó là b n k t duyên v i các tu i: K D u, ðinh D u. Hai tu i này ch h p v ñư ng tình duyên màkhông h p v ñư ng tài l c nên ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. N u b n k t duyênv i nh ng tu i này, cu c s ng b n không ñư c t t, c mãi nghèo nàn, không t o ñư c m t s s nghoàn toàn t t ñ p, ñó là b n k t duyên v i cá tu i Canh Tý ñ ng tu i, t T , Bính Ng , K H i.K t Duyên v i nh ng tu i này, b n không thoát kh i c nh nghèo nàn, vì nh ng tu i trên không h pv ñư ng tình duyên và cũng không h p v ñư ng tài l c. Nh ng năm này b n g p tu i xung kh c,b n không nên cư i v , vì n u cư i v b n s g p c nh xa v ng hay bu n v c nh v ph n b i, ñólà b n vào nh ng năm mà b n g p ph i tu i h n g m có nh ng năm: 15, 21, 25, 27, 33, 37 và 39tu i. Nh ng năm này b n không nên cư i v , vì cư i v s g p c nh trên. N u b n sanh vào nh ngtháng này cu c ñ i b n s có nhi u v , ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 8, 9 và 12 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N u b n k t duyên v i nh ng tu i này hay hùn h p làm ăn, cu c ñ ib n ph i b tuy t m ng hay bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là b n k t duyên hay làm ăn v i các tu i:Nhâm D n, Quý Mão, M u Thân, Giáp D n, t Mão, Bính Thân. Nh c l i tu i Canh Tý ch ñ i kcó hai tu i Tân Mão và Quý Mão, vi c lương duyên n u g p s không ñư c lâu b n, và s có m tngư i ch t trong hai. N u l yêu thương nhau nên làm như n y: Ngư i con gái t nhiên ñ n nhàngư i trai. Không nên có nh ng s cư i h i, ti c tùng ra m t bà con. ð i k nh t là mâm tr u. N ucó s cư i h i, ti c tùng hay ra m t g p gi kh c, tháng kh c, m t trong hai ngư i s ch t b t ñ ckỳ t , trong kho ng th i gian m t năm sau ñó. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Canh Tý có nh ng năm khó khăn nh t là nh ng nămmà b n vào tu i 24, 27 và 32 tu i, nh ng năm này b n nên ñ phòng tai n n hay b nh t t. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Canh Tý xu t hành vào nh ng ngày ch n, gi lvà tháng ch n thì t t nh t, không s th t b i v ti n b c, công danh mà trái l i thâu ñư c nhi u k tqu t t ñ p trên m i khía c nh cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Năm 20 tu i năm n y không ñư c t t l m s cóth t b i v thi c và kh tâm v v n ñ tình duyên. Năm 21 tu i, năm này thành công v danh v ngcũng như cu c ñ i. Năm 23 tu i, có th hư ng ñư c nhi u k t qu v tài l c. Năm 24 tu i, nămtrung bình, tài l c y u kém, tình duyên có ph n tr c tr . Năm 25 tu i, khá t t, b n m ng v ng, cu cñ i có nhi u t t ñ p. T 26 ñ n 30 tu i: Năm 26 tu i, không ñư c hay ñ p v ph n tài l c. Cu cs ng thi u m t tình c m. Năm này có nhi u khó khăn trong cu c s ng. Năm 27 tu i, nên c n th nvi c công danh và v n ñ giao d ch, k ñi xa. Năm 28 tu i, năm bình thư ng, tài l c và công danhch m c ñ th p kém. Năm 29 tu i, khá t t, năm này phát vư ng v tài l c, năm hoàn thành v snghi p c a b n. Năm 30 tu i, hy v ng s có nhi u th ng l i trong ngh nghi p và cu c ñ i, s cónhi u thành công vào nh ng tháng cu i năm. T 31 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i, khá t t, ñi xa hayphát tri n, làm ăn thì thâu nhi u th ng l i. Năm 32 tu i, năm này phát tài to, nhưng qua nhi u giaiño n khó khăn trong vi c làm ăn. Năm 33 tu i, năm này v ng và khá t t ñ p, không nên làm nh ngvi c l n, ñ phòng nh ng tháng ñ i k tháng 3, 7, 8 và tháng 10, 34 tu i là năm phát tri n v vi clàm ăn và có nhi u hay ñ p, 35 tu i năm này lên cao v cu c s ng và t o ñư c nhi u cơ h i t t. T36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i, năm này hùn h p làm ăn ñư c, không có vi c gì x y ra, ñ phòng giañ o. Năm 37 tu i, là năm trung bình, k và hao tài vào nh ng tháng 3 và tháng 6, 38 tu i là nămwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 91
 • 92. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010toàn v n, m i vi c ñ u có th thu x p v n toàn. Năm 39 tu i, năm này khá t t v ñư ng danh m ngcũng như v cu c ñ i. Năm 40 tu i, có tri n v ng t t ñ p trong vi c thành l p s nghi p l n côngdanh. T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i, năm này hùn h p làm ăn ñư c, không có vi c gì x y ra, ñphòng gia ñ o. Năm 37 tu i, là năm trung bình, k và hao tài vào nh ng tháng 3 và tháng 6, 38 tu ilà năm toàn v n, m i vi c ñ u có th thu x p v n toàn. Năm 39 tu i, năm này khá t t v ñư ngdanh m ng cũng như v cu c ñ i. Năm 40 tu i, có tri n v ng t t ñ p trong vi c thành l p s nghi pl n công danh. T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 tu i không ñư c khá. Năm 42 tu i, nhi u tr l c. Năm43 tu i, coi ch ng b nh ho n. Năm 44 và 45 tu i, hai năm này ti n b c ñư c nhi u k t qu t t ñ pT 46 ñ n 50 tu i: Năm 46 tu i, k tháng 3, ngoài nh ng tháng khác ñư c t t. Năm 47 tu i, kháhay ñ p v v n ñ tài l c và cu c s ng tho i mái. Năm 48 tu i, có nhi u d p t t. Năm 49 tu i, tr mtr ng cho b n m ng, cu c s ng trung bình. Năm 49 và 50 tu i, vi c làm ăn nên th n tr ng, nên ñixa t t. T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này có nhi u bi n ñ ng trong gia ñình và s nghi p,cu c s ng có ph n sôi ñ ng, thi u tình c m và có th m t l n kh năng ho t ñ ng cu c ñ i, tài l cvà tình c m có ph n y u kém. T 56 ñ n 60 tu i: Năm 56 tu i, năm này ph i th n tr ng cho l m,không nên ñi xa hay phung phí ti n b c. Năm 57 và 58 tu i, ñư c khá t t, b n m ng v ng. Năm 59và 60 tu i, hai năm trung bình tài l c và tình c m bình thư ng, b n m ng y u kém.1961 Tan Suu SANH NĂM: 1961 ñ n 2021và 2081 Cung ðOÀI. Trâu THÂU M ng BÍCH THƯ NG TH(ñ t trên vách) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà HUỲNG ð (phú quý) Xương CONTRÂU. Tư ng tinh CON ðƯ I ƯƠI Ông Quan ð ñ m ng: Tân S u m ng Th tu i này, S cùng v i m ng l m l n kh c khe V nth i ñ i ñ i ng a nghiêng, Nhi u phen l n ñ n l m l n gian nan. N u sanh mùa H th i may, Thanhnhàn thong th ít ai dám bì. S này ch t h t nhi u khi, Nh ơn tr i Ph t không thì m ng vong. Anhem cha m hai dòng, N u không ch ng v lòng dòng ñôi ba. N u không thay v ñ i nhà, Cu c ñ ilu ng ch u vui chi u bu n mai. Cho hay s ph n Thiên Tài, Tu nhân tích ñ c phư c nh mai sau. CU C S NG: T ân S u, cu c ñ i nhi u may m n, ñư ng công danh phát tri n m nh m , có thvào trung v n có nhi u k t qu v danh ph n. ð i s ng có th lên ñ n tuy t ñ nh c a cu c ñ i. Tóml i tu i Tân S u có nhi u hay ñ p v cu c s ng cũng như v danh v ng và s nghi p. Tu i TânS u, phát tri n m nh v công danh, trung v n và h u v n nhi u sung sư ng. S hư ng th trung bìnt 55 ñ n 60 tu i. Hi n ñ c thì tăng thêm niên k , gian ác thì gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên tu i Tân S u có chia làm ba giai ño n như sau: N u b nsanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là b nsanh vào nh ng tháng 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i có hai l nthay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Âm l ch. N ub n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n ñư c hư ng h nh phúc, m t ch ng m t v mà thôi,ñó là b n sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: C ông danh lúc trung v n có th lên ñ n tuy t ñ nh c a d nh v ngñ i s ng có ph n sung túc v v n ñ này. Gia ñ o yên hòa, không có gì x y ra, nhưng v h u v n thìhay l n x n và bê b i. Ph n s nghi p hay ñ p, liên quan ñ n v n ñ công danh, công danh lên caothì s nghi p ñư c v ng ch c ti n b c ñ y ñ hoàn toàn sung túc cho c cu c ñ i. TU I H P CHO LÀM ĂN: N u trong s làm ăn hay phát tri n công danh, b n nên l a nh ngtu i này mà c ng tác hay h p tác thì có ph n t t ñ p, thâu ñư c nh ng th ng l i v tài l c, ñó là cáctu i: Quý Mão, t T , Bính Ng . K t hôn hay làm ăn v i nh ng tu i này thì ñư c t t.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 92
 • 93. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L A CH N V CH NG: T rong vi c k t hôn, b n nên l a ch n nh ng tu i này thì cu c s ngb n có nhi u t t ñ p và có ph n làm ăn ñư c phát ñ t giàu sang, ñó là b n k t hôn v i các tu i: QuýMão, t T , B nh Ng , K D u, Canh Tý, K H i. N u k t hôn v i nh ng tu i trên b n s t o ñư ccu c s ng giàu sang phú quý. N u b n k t hôn v i nh ng tu i này thì b n ch t o ñư c cu c s ngtrung bình mà thôi, vì nh ng tu inày ch h p vào ñư ng tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c,ñó là các tu i: Nhâm D n, M u Thân. N u k t hôn v i nh ng tu i này, ñ i s ng c a b n ch t oñư c m t cu c s ng kh dĩ b o ñ m cho cu c ñ i m c trung bình và ch s ng trong s nghèo khtri n miên, ñó là b n k t duyên v i các tu i: Giáp Thìn, Bính Thìn. Có nh ng năm không h p tu i,n u b n tính vi c hôn nhân s không thành, hay thành thì s g p c nh xa v ng tri n miên, ñó lành ng năm mà b n vào s tu i: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tu i. Nh ng năm mà không nên cư iv , n u cư i v thì g p c nh trên. Sanh vào nh ng tháng này cu c ñ i b n s có nhi u v , ñó làsanh vào nh ng tháng: 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch. Tu i Tân S u có nh ng năm khó khăn nh t lành ng năm vào s tu i: 18, 24, 28 và 33 tu i. Nh ng tu i này ñ phòng tai n n hay b nh t t. NH NG TU I ð I K : N h ng tu i sau ñây, b n không nên k t duyên ho c h p tác làm ăn, vìk t duyên hay h p tác làm ăn b n s b bi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i. ðó là b n k t duyênv i nh ng tu i: Tân S u ñ ng tu i, ðinh Mùi, Canh Tu t, Quý S u, K Mùi, M u Tu t, t Mùi.Như ñã nói trên, khi ph m nh m tu i ð i K , b n nên gi n d và c n th n ñ n m c t i ña trongcu c s ng cũng như trong vi c làm ăn. V vi c hôn nhân h nh phúc, n u g p tu i ñ i k thì nên âmth m k t duyên hơn là làm r m r , k nh t là mâm tr u hay ra m t bà con cha m . ðây là v n ñt m th i, ch th t ra g p tu i ð i K mà hi p hôn hay làm ăn thì quá khó khăn trong v n ñ tài l c,l n công danh và s nghi p. Nên tùy theo năm mà cúng sao h n, n u g p h n trư ng h p k t hôn,giao d ch v i tu i ð i K , vì sao h n m i năm khác và thay ñ i su t 60 năm. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Tân S u xu t hành vào ngày ch n, gi l vàtháng l thì thu n ti n nh t trong vi c làm ăn cũng như v tài l c. Xu t hành vào nh ng ngày, ginói trên thì r t t t v tài l c cũng như v tình c m. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, năm phát tri n v công danh; tài l c y ukém; tình c m d i dào. 21 tu i, năm này khá t t ñ p v ph n tài l c và cu c ñ i. 22 tu i, k cáctháng 3, 4 và 6 Âm l ch, các tháng này không nên ñi xa, ngoài ra nh ng tháng khác t t ñ p. 23 tu i,năm này quá x u, không nên làm nh ng chuy n l n. 24 tu i, t m ñư c, làm ăn có ñôi ph n k t qu ,nhưng v tình c m thì khó khăn. 25 tu i, ñư c t t ñ p, năm này ñi xa làm ăn th ng l i. T 26 ñ n30 tu i: 26 tu i nhi u hy v ng thành công v công danh, tài l c cũng như tình c m. 27 tu i năm nàykhá t t có th vư ng phát v n ñ ti n b c, ñi xa vào nh ng tháng 4 và 6 có h i cho b n thân. 28 và29, hai năm này t m t t ñ p nhưng r t nhi u tháng x u: 28 tu i x u vào nh ng tháng 4, 7 và 11; 29tu i x u vào nh ng tháng 1, 7 và 12. 30 tu i, có th lên cao v danh v ng, s nghi p và cu c ñ i. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i có nhi u hay ñ p v vi c gia ñình cũng như ngoài xã h i. 32 và 33 hai nămnày t m yên tĩnh công vi c làm ăn bình thư ng. 34 tu i khá t t ñ p, công danh và tài l c lên cao. 35tu i, năm này có b nh hay g p nhi u khó khăn trong cu c s ng. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i khá t t,b n m ng v ng, cu c ñ i có nhi u may m n. 37 và 38 tu i hy v ng s thành công hoàn toàn trongtrong cu c s ng. 39 tu i không ñư c t t hoàn toàn năm ñ u x u! nên c n th n vào tháng 3 và 6 cótai n n ho c hao tài, t n c a. 40 tu i nh hư ng c a năm 39 còn, nên lo toan vi c gia ñình làm ănl n s th t b i to. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, năm này phát tri n làm ăn xây d ng s nghi p r t t tñ p. 42 tu i, thành công ñôi chút v v n ñ tình c m, gia ñình. 43 tu i, năm này nên ñi xa hay h ptác, giao d ch ti n b c, s g p nhi u vi c may. 44 tu i, năm này trung bình không có gì quan trongx y ra. 45 tu i, năm này có th làm ăn hay hùn h p làm ăn khá t t. T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i,ñư c ph n th ng l i v tài l c cũng như v tình c m, cu c s ng hay ñ p v công danh và s nghi p.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 93
 • 94. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 201047 và 48, hai năm có hai tháng k , có b nh tr m tr ng hay hao tài t n c a ñó là tháng 1 c a 47 tu ivà tháng 10 c a 48 tu i, ngoài ra nh ng tháng khác trung bình. 49 và 50, hai năm này vư ng phátm nh, ti n b c thêm d i dào và nhi u t t ñ p. T 51 ñ n 55 tu i: 51 tu i, nhi u t t ñ p. 52 tu i,c n th n b n m ng x u. 53 tu i trung bình. 54 tu i khá t t, trong gia ñình, con cái có ph n pháttri n v danh v ng. 55 tu i, t m t t ñ p v gia ñình, b n m ng có ph n y u kém. T 56 ñ n 60 tu i:Kho ng th i gian này nên c n th n v tài l c l n tình c m, b n m ng có suy y u. Nh ng năm nàyr t k vi c ñi xa.1962 Nham Dan SANH NĂM: 1962 ñ n 2022 và 2082 Cung C N. Tr c TR M ng KIM B CH KIM (vàngtr ng) Kh c LƯ TRUNG H A Con nhà B CH ð (phú quý) Xương CON C P. Tư ng tinh CONNG A Ông T Vi ñ m ng : Tu i D n cung C n m ng Kim, Tư ng ngư i t t b nh khó tìm ch ng an.Tu i nh như th ch mành, m ñau b nh t t ñã ñành khó nuôi. Tánh tình ăn nói b i buôi, Khônngoan m m mõng hay vui hay cư i. Nam nhân cao s hơn ngư i, S tu tích ñ c Ph t Tr i ñ cho.S cao có s hơn ngư i, ðôi dòng ba th v ngoài v trong. Nhưng mà ch t h t ph i phòng, Tư ngm ng l n l m m i hòng s ng lâu. ð huynh cũng ch ng thu n hòa, Tu i nh t l p tu i già nhcon. CU C S NG: T u i Nhâm D n vào trung v n và h u v n m i có nhi u hay ñ p, cu c s ng m it o ñư c nhi u h nh phúc và sung túc. Tu i nh , t c là ti n v n thì g p nhi u s u ñau và có nhi ut i nh c cu c ñ i. Tóm l i, tu i Nhâm D n ti n v n v t v lao ñao, trung v n và h u v n m i ñư choàn toàn t t ñ p. Tu i Nhâm D n hư ng th trung bình t 50 ñ n 56 tu i là m c t i ña, gian ác thìgi m k phúc ñ c thì gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Nhâm D n chia ra làm ba giai ño n như sau: N usanh vào nh ng tháng này tu i Nhâm D n có thay ñ i hai l n v v n ñ tình duyên và h nh phúc,ñó là sanh vào tháng 5, 6 và 9 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i có hai l n thayñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âml ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i có nh ng thay ñ i v v n ñ tình duyên vàh nh phúc, m t ch ng m t v mà thôi, ñó là sanh vào nh ng tháng 1, 4 và 8 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n công danh không ñư c nhi u may m n l m, công danh lênb ng xu ng tr m. Ph n gia ñ o thì ñư c nhi u sung túc và nhi u nh hư ng t t ñ p cho cu c ñ i.Ti n b c vào h u v n m i có ph n sung túc và t t ñ p. S nghi p hoàn thành vào tu i 34 tr ñi. TU I H P CHO LÀM ĂN: T u i Nhâm D n làm ăn hay hùn h p thì nên l a nh ng tu i này màlàm ăn thì thâu nhi u k t qu , ñó là các tu i: Giáp Thìn, Canh Tu t, M u Thân. L A CH N V CH NG: T rong vi c l a ch n hôn nhân, b n nên k t hôn v i nh ng tu i nàythì cu c ñ i ñư c s ng cao sang quy n quý, ñó là b n k t hôn v i các tu i: Nhâm D n, Giáp Thìn,M u Thân, Canh Tu t. N u k t hôn v i nh ng tu i này, ch t o ñ ơc cu c s ng trung bình mà thôi,vì nh ng tu i này ch h p vào v n ñ tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c, ñó là các tu i:ðinh Mùi, Tân H i, Tân S u, K H i. N u k t hôn v i nh ng tu i này b n không t o ñư c m tcu c s ng hoàn toàn t t ñ p mà trái l i ch s ng m t cu c ñ i nghèo kh mà thôi, ñó là b n k t hônv i các tu i: Quý Mão, K D u. Nh ng năm vào tu i này không nên cu i v , vì cư i v s g pc nh xa v ng tri n miên, ñó là vào tu i: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tu i. N u b n sanh vào nh ngtháng này cu c ñ i s có nhi u v : ðó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 6, 6, 9, 10 và 11 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : T u i Nhâm D n ñ i k v i nh ng tu i này: t T , Bính Ng , NhâmTý, M u Ng , Canh Tý, Giáp Ng , làm ăn hay k t duyên v i nh ng tu i này s g p c nh bi t ly haywWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 94
 • 95. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010tuy t m ng gi a cu c ñ i. Khi làm ăn hay k t duyên n u g p tu i kh c k tu i Nhâm D n ph i xemngày và năm sao h n c a mình mà cúng ki n, không nên b qua, không ñư c làm d i trá, c n ph i:có tâm thành, làm phư c, c u giúp ngư i b n hàn thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Nhâm D n có nh ng năm khó khăn nh t là nh ngnăm mà b n vào s tu i 24, 28, 32 và 40 tu i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: N u b n xu t hành thì tu i b n thu n, gi ch n, ngàych n và tháng ch n. Xu t hành theo nh ng ngày, gi trên thì g p nhi u t t ñ p, không s th t b itrong s làm ăn, cũng như v ti n b c và cu c s ng. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, nhi u tr ng i, v n ñ tình duyên cànglàm cho bu n t hơn lên. 22 tu i, có tri n v ng t t v tài l c, tình c m. 23 tu i, năm này ñư c cóñ y ñ v tài l c, làm ăn ñư c nhi u phát ñ t. 24 tu i, năm x u nên c n th n vi c gia ñình thi c . 25tu i, năm này nh ng tháng ñ u năm thì t t, nh ng tháng cu i năm l i x u. T 26 ñ n 30 tu i: 26tu i, nhi u may m n, cu c ñ i có th to o ñư c m t cu c s ng sung túc. 27 tu i, năm trung bình,vi c làm ăn và phát tri n cơ nghi p t m ñư c. 28 tu i, năm yên tĩnh, không có vi c gì quan tr ngx y ra. 29 tu i, năm này làm ăn ñư c phát ñ t và có nhi u nh hư ng t t v ngh nghi p l n côngdanh. 30 tu i, năm này nên c n th n vi c gia ñình và công danh có lên b ng xu ng tr m. T 31 ñ n35 tu i: 31 tu i, t t, 32 tu i nên c n th n vi c xu t hành hay làm ăn, giao d ch có tính cánh v ti nb c. 33 tu i, năm x u có k vào tháng 4 và 6, ngoài ra nh ng tháng khác bình thư ng. 34 tu i, hainăm này có ph n hay ñ p v tình c m và cu c ñ i, s s ng bình thư ng, không có sôi ñ ng tronghai năm này. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, năm này cò nhi u t t ñ p v danh v ng cũng như v tìnhc m. 37 tu i, năm này có tài l c, ti n b c có k t qu t t. 38 tu i, t m ñư c, năm bình thư ng, k ñixa vào hai tháng 4 và 7. 39 và 40 tu i, hai năm này không ñư c t t, năm 39 x u vào tháng 3, 7 và10. 40 tu i k tháng 3 và 6. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, có th thành công v v n ñ ti n b c. 42 tu iñư c t t và thành công v ti n b c và cu c s ng. 43 và 44 tu i, hai năm này gia ñình êm m, vi clàm ăn ñư c nhi u k t qu t t. 45 tu i, năm này có ph n phát tri n v gia ñ o, công danh. T 46ñ n 50 tu i: 46 tu i, ñư c t t, vi c làm ăn ñư c khá. 47 tu i, năm này có ph n suy y u v b n m ngcũng như v cu c ñ i. 48 tu i, t m ñư c yên ph n. 49 và 50 tu i, hai năm này không có gì quantr ng x y ra trong cu c s ng, ch có th bình thư ng v gia ñ o, công danh. T 51 ñ n 55 tu i: 51và 52 tu i có nhi u vi c lo bu n, s không có nhi u may m n trong ngh nghi p và cu c ñ i, c nth n v vi c làm ăn, gia ñ o. 53 và 54, nên tính toán công vi c làm ăn cho êm ñ p, cu c s ng cóph n sung túc v gia ñình và v ph n b n m ng. 55 tu i, năm này c n th n v ngh nghi p, vi cxu t hành nên th c hành theo s ch d n trên thì ñư c k t qu t t, trái l i s b th t b i. T 56 ñ n60 tu i: Các năm này không ñư c t t ñ p l m v b n m ng cũng như ngh nghi p, công danh, n ucó d p t t trong m i vi c giao d ch thì có l i v tài l c. Năm 59 tu i b n m ng suy kém, nh ng nămkhác bình thư ng.1963 Quy Meo SANH NĂM: 1903 ñ n 1963 và 2023 Cung ðOÀI. Tr c M N M ng KIM B CH KIM (vàngtr ng) Kh c LƯ TRUNG H A Con nhà B CH ð (phú quý) Xương CON MÈO. Tư ng tinh CONHƯƠU Ông T Vi ñ m ng : Nhìn xem s m ng tu i này, Như vàng tây tr ng có ngày giàu sang. Ti nv n v t v khó con, Trung v n m nh kh e làm ăn hơn ngư i. Trai thì l i có l m ngh , B ng ngư ingay th ng không h tham lam. Mùa Thu sanh ñ ng thu n mùa, Mùa H h a kh c ph i d i ñ ithay. B ng ngư i cũng có tánh linh, Nghi ñâu trúng ñó thi t tình ch ng sai. N u tu thì phư c l iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 95
 • 96. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010tăng, Tu i già sung sư ng l c tài thi u chi. Tu i nh ph i ch u gian nan, Tu i già vinh hi n giàusang hơn ngư i. CU C S NG: T u i Quý Mão có s phát tri n v cơ nghi p ñư c mau l , cu c s ng vào lúctrung v n ñư c nhi u k t qu t t ñ p, vào h u v n thì ñ y ñ và an nhàn sung sư ng. Tóm l i, tu iQuý Mão t o ñư c nhi u t t ñ p và nhi u hy v ng thành công trong cu c s ng. Tu i Quý Mão s ngtrung bình t 48 ñ n 60 tu i là m c t i ña, nhưng n u làm ñi u gian ác thì s b gi m k , làm phư cñ c thì s gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên, tu i Quý Mão chia ra làm ba trư ng h p như sau: N u sanh vàonh ng tháng này, thì cu c ñ i s có ba l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là sanh vàonh ng tháng 5, 6 và tháng 9 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i có hai l n thayñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âml ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này b n ñư c hư ng h nh phúc toàn v n, không thay ñ i vtình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 3 và 4 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: G ia ñ o nhi u t t ñ p, vào trung v n có nhi u nh hư ng t t ñ p vgia ñ o và h nh phúc, công danh ch vào m c ñ trung bình mà thôi. S nghi p có nhi u t t ñ p,cu c s ng v ti n b c ñư c nhi u hay ñ p, ti n b c ñư c d dàng. TU I H P CHO LÀM ĂN: T u i Quý Mão h p cho làm ăn hay giao d ch v ti n b c v i nh ngtu i này: Quý Mão, t T và K D u, hùn h p hay giao d ch làm ăn v i nh ng tu i này có ph n t tñ p v tài l c. L A CH N V CH NG: T rong vi c l a ch n hôn nhân, b n nên k t hôn v i nh ng tu i nàythì cu c s ng t o ñư c s cao sang quy n quý, ñó là k t hôn v i các tu i: Quý Mão, t T , ðinhMùi, K D u, Tân H i, Tân S u. K t hôn v i nh ng tu i trên ñây cu c s ng hoàn toàn t t ñ p vtình duyên cũng như tài l c. N u k t hôn v i nh ng tu i này b n ch t o ñư c cu c s ng trung bìnhmà thôi, ñó là k t hôn v i các tu i: Giáp Thìn, Bính Ng , Canh Tu t, Nhâm D n. Nh ng tu i nàych h p vào ñư ng tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c, nên ch t o ñư c cu c s ng trungbình mà thôi. N u k t hôn v i nh ng tu i này, b n s b th t b i và ph i g p m t cu c s ng khókhăn nghèo kh , ñó là k t duyên v i các tu i: M u Thân, Canh Thân, Nhâm D n vì nh ng tu i nàykhông h p v ñư ng tình duyên và cũng không h p v ñư ng tài l c, nên cu c s ng tr nên nghèokh , bu n chán. Nh ng năm này b n không nên cư i v , vì cư i v s g p c nh xa v ng gi a cu cñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 20, 24, 26, 32, 34 và 46 tu i. Sanh vào nh ng tháng nàycu c ñ i b n có nhi u v , ñó là sanh vào nh ng tháng 1, 5, 6, 9 và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N h ng tu i này không nên k t hôn và cũng không nên h p tác làmăn, vì h p tác làm ăn hay k t hôn s g p c nh bi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là nh ngtu i: Nhâm Tý và Canh Tý. N u tình duyên mà g p tu i ñ i k , không nên làm ñám cư i, r t kmâm tr u, ch có th k t duyên âm th m, ngư i con gái không nên quá ñòi h i, trái l i ph i t mìnhñi ñ n nhà ch ng mà ăn , không có ñón rư c linh ñình. N u v làm ăn, hùn h p, g p tu i ñ i k cónói trên thì ph i cúng sao h n cho ñúng ngày tháng và hoa qu ñ y ñ , xem phương hư ng chochính xác mà van vái. N u g p tu i ñ i k con cái gia t c, thì nên ăn hi n lành, c u Tr i kh nPh t. n u tin Chúa thì c u nguy n, b n s ñư c gi i tr . NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Quý Mão qua nh ng năm khó khăn nh t là nh ngnăm mà b n vào s tu i 25, 27, 29 và 33 tu i. Nh ng năm này b n nên ñ phòng b nh t t hay tain n. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Quý Mão xu t hành vào gi l , tháng l và ngàyl thì h p nh t và có nhi u hay ñ p nh t. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, năm này có nhi u tri n v ng t t ñ p,cu c s ng có hay ñ p, tình duyên ñư c k t qu , 21 tu i tình duyên thành công v công danh, tài l cwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 96
 • 97. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hơi y u kém. 22 tu i, có ph n hay ñ p v gia ñ o, công danh ñư c v ng ch c, 23 tu i năm bìnhthư ng, 24 và 25 tu i khá t t v vi c làm ăn cũng như v bư c công danh. T 26 ñ n 30 tu i: 26tu i, năm này x u, không nên ñi xa hay giao d ch v ti n b c. 27 và 28, hai năm này làm ăn ñư ct t, ti n b c d i dào và khá t t, 29 và 30 tu i, hai năm này bình thư ng, năm 30 tu i có ñau b nhvào tháng 10. T 31 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i, có tri n v ng t t ñ p v ngh nghi p l n công danh.32 và 33 tu i, nhi u tri n v ng t t ñ p trong cu c ñ i, 34 và 35 tu i có x u coi ch ng b nh ho n hayhao tài t n c a. T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i, năm trung bình, năm này vi c làm ăn không ñư cphát ñ t l m. 37 và 38 tu i, hai năm này khá, làm ăn ñư c may m n, cu c s ng có ph n hay ñ p vtài l c, 39 và 40 tu i năm này không nên làm ăn l n hau t o cu c s ng l n lao thì có s th t b i. T41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, năm này không nên ñi xa vào nh ng tháng 4 và tháng 8 Âm l ch, ñ phòngtai n n hay có s th t b i trong làm ăn. 42 và 43 tu i, năm này nên c n th n vi c giao d ch ti n b c,cũng như v tình c m s có h i. 44 và 45 tu i, hai năm này không nên quá lo l ng v công danh vàs nghi p không ñư c nhi u t t ñ p. T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i, hy v ng ñư c nhi u d p t t chov n ñ công danh và s nghi p, có th thành công trong cu c s ng. 47 và 48 tu i, tràn ñ y h nhphúc, công danh có ph n phát tri n v tài l c. 49 và 50 tu i, hai năm này b n m ng v ng, tài l cy u kém, l i có hao tài. T 51 ñ n 55 tu i: 51 tu i, c n nên ph n ñ u vư t qua tr ng i trong cu cñ i. 52 và 53, nên c n th n vi c giao d ch và nên lo vi c làm ăn l n thì t t, 54 và 55 tu i, hai nămnày ch t o ñư c cu c s ng bình thư ng không hay ñ p v v n ñ tài l c l n công danh. T 56 ñ n60 tu i: 56 tu i, tri n v ng khá t t v ngh nghi p và cu c ñ i, 57 và 58 tu i, nhi u hy v ng t tñ p, cu c s ng có ph n t t ñ p hơn và con cái có ñ y ñ kh năng ñ t t o l y cu c s ng hoàntoàn. 59 và 60 tu i, hai năm này b n m ng có ph n suy y u, tài l c kém, nhưng cu c s ng và giañình v n có nhi u ñi u t t ñ p.1964 Giap Thin Sanh năm: 1904 ñ n 1964 và 2024: Cung C N. Tr c PHÁ/M ng PHÚC ðĂNG H A (l a ñ ènnh )/Kh c XOA XUY N KIM/Con nhà B CH ð (phú quý)/Xương CON R NG. Tư ng tinhCON R N Ông Quan ð ñ m ng: Giáp Thìn s m ng may thay,/Tu i cùng v i m ng h p hòa thu nsanh./Thu ðông sanh ra kh hèn,/Xuân H sanh ñ ng như ñ èn sáng trưng./Trai thì vui v ñ àohoa,/Tánh thì hi n h u, không hay gian tà./Thu n sanh sung sư ng bi t bao,/L i sanh c c nh c gianlao l m l n./Ví như c b c ñánh thua,/V nhà lo l ng như cua g y càng./S này trư c v n saudài,/V ch ng thay ñ i ba l n m i yên./S ph i tu ni m ăn chay,/S ng lâu hư ng phúc l c Tr i bancho. CU C S NG: Tu i Giáp Thìn r t t t, làm ñâu ñư c ñ y, n m ph n th ng l i nhi u hơn th t b i,bao gi cũng n m l y cơ h i thu n ti n. S phú quý, cu c s ng an nhàn ít lo nghĩ v tâm trí cũngnhư c c kh v th xác. Tóm l i: tu i Giáp Thìn có ph n hay ñ p hoàn toàn v cu c ñ i.Tu i GiápThìn hương theo trung bình t 65 ñ n 70 tu i, làm ác thì gi m k , làm phư c thì ñư c tăng thêmniên k , ñó là lu t ñ nh c a t o hóa. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Giáp Thìn cũng có nhi u hay ñ p, luôn luôn làm chñ ng và quy t ñ nh, ít khi b ñau kh v tình duyên. Sau ñây là s thay ñ i c a tu i này. N u sanhvào nh ng tháng này cu c ñ i có ba l n thay ñ i v ch ng, ñó là tu i Giáp Thìn sanh vào nh ngtháng 2, 3 và 9 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này tu i Giáp Thìn có hai l n thay ñ i v , ñó là tu iGiáp Thìn sanh vào nh ng tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng 1, và12 Âm l ch. Nên xem b ng ghi trên ñ hi u rõ cu c ñ i b n có m y l n thay ñ i tình duyên.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 97
 • 98. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 GIA ð O, CÔNG DANH: Công danh, tu i nh lên b ng xu ng tr m nhưng cũng có danh v ngngoài xã h i. S phát tri n công danh có ñư c vào lúc t tu i 36 tr lên. Gia ñ o không sôi ñ ng b tthư ng nh tu i sáng t c a tu i Giáp Thìn.S nghi p thì v ng vàng không s b ñ v , ti n b c d idào không có thi u th n, nói tóm l i s nghi p và ti n tài ñã ñ n lúc phát ñ t hơn mà không bao gicó s s p ñ b t ng . NH NG TU I H P LÀM ĂN: Sau ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a tu i Giáp Thìn,nên c n th n l a ch n vì nh nh ng tu i h p mà b n có th phát tri n thêm ngh nghi p và ti ntài c u b n, ñó là nh ng tu i h p nh t v i tu i Giáp Thìn, là nh ng tu i: t T , Bính Ng , M uThìn, Tân H i, Nhâm Tý. Nh ng tu i trên b n nên h p tác làm ăn thì mang l i nhi u th ng l i trongcu c ñ i. L A CH N V , CH NG: Trong vi c tình duyên, b n c n nên l a ch n nh ng tu i này thì cu cñ i không b o gi gi m lên th t b i mà trái l i có nhi u th ng l i v tài l c cũng như v m i khíac nh khác trong cu c ñ i mình, ñó là b n k t duyên v i các tu i: M u Thân, Tân H i, Nhâm Tý,Nhâm D n. K t duyên v i nh ng tu i này ñ i b n hoàn toàn phát tri n v m i m t cu c ñ i như:tình c m tài l c, tình duyên và c danh v ng.K t duyên v i nh ng tu i này tu i Giáp Thìn có m tcu c s ng trung bình mà thôi, ñó là tu i Giáp Thìn k t duyên v i các tu i: Giáp Thìn, Canh Tu t,Canh Tý, M u Tu t.Tu i Giáp Thìn k t hôn v i nh ng tu i này thì s tr nên nghèo kh , ñó là cáctu i: Quý S u, Tân S u. Hai tu i này không h p v tài l c công danh v i tu i Giáp Thìn.ðó lành ng năm mà tu i Giáp Thìn vào s tu i 20, 26, 32, 36, 44, 50 và 52 tu i. Nh ng năm này r tkh c k v i tu i Giáp Thìn.Sanh vào nh ng tháng 2, 3, 6, 7 và 8 Âm l ch, b n s có nhi u v trongsu t cu c ñ i. NH NG TU I ð I K : ð ng nên k t duyên hay h p tác làm ăn v i nh ng tu i này s th t b i,tuy t m ng hay sanh ra c nh bi t ly bu n não, ñó là các tu i: ðinh Mùi, K D u, t Mão, K Mùi.Tân D u, Quý Mão và ðinh D u.G p tu i k , tu i Giáp Thìn ph i cúng sao h n, ngày gi và saoh n h ng năm, không nên b l d p hay quên ngày cúng sao r t có h i cho b n th , cúng sao thì gi iñư c h n v y. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: ðó là b n vào năm có s tu i 19, 38, 30, 45 và 54 tu i. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Gáp thìn thu n nh ng gi l , ngày l và tháng l ,xu t hành vào nh ng gi và tháng nói trên không có th t b i trong m i công vi c và trên m i lãnhv c c a cu c ñ i. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, năm này không ñư c t t, có ñaub nh, thi r t hay có nhi u bu n phi n. 21 tu i t m khá, nhưng không nên ñi xa hãy c n th n v b nm ng, cũng như v tình c m, 22 và 23, hai năm phát tri n m nh m v tài l c cũng như v cu cs ng. 24 và 25 tu i, khá t t ñ p v ph n tài l c cũng như v tình c m./T 26 ñ n 30 tu i: 26 và 27tu i, hai năm này vi c làm ăn ñư c khá, có nhi u hay ñ p v v n ñ tài l c công danh, 28 và 29tu i, cu c s ng t m yên, nh ng vi c làm ăn có phát tri n ñôi chút. 30 tu i, nhi u tri n v ng hayñ p, nên c n th n trong vi c làm ăn./T 31 ñ n 35 tu i: 31 và 32 tu i, nên c n th n vi c làm ăn vàgiao d ch v ti n b c, không nên ñi xa trong hai năm này. 33 và 34 tu i, hai năm này khá t t, làm ăncó thâu ho ch k t qu v ti n b c. 35 tu i ñư c t t, s có nhi u may m n./T 36 ñ n 40 tu i:Kho ng th i gian này làm ăn ñư c khá, có nhi u t t ñ p v ngh nghi p và s nghi p, cu c s ng cóph n phát tri n m nh m v m t ti n b c, tình c m vư ng phát./T 40 ñ n 45 tu i: Kho ng th igian này vi c làm ăn có ph n y u kém, nên lo vi c gia ñình thì t t hơn c , hai năm này giao d chti n b c hay ñi xa r t b t l i./T 46 ñ n 50 tu i: 48 tu i bình thư ng. 47 tu i có tài l c ñôi chút. 48tu i, năm này ti n b c d i dào, vi c làm ăn ñư c ph n kh i nhi u t t ñ p. 49 tu i, nên c n th n vàotháng 10, ngoài ra nh ng tháng khác bình thư ng./T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này vi clàm ăn ñư c trung bình, không lên cao và cũng không xu ng th p, cu c s ng có nhi u giai ño n c nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 98
 • 99. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ph i gi i quy t cho êm ñ p, tình c m gia ñình yên vui./T 56 ñ n 59 tu i: Trong ba năm tài l ctrung bình, coi ch ng con cái có ñ a b tai n n, ñ phòng tháng Giêng, năm 57 tu i b hao tài.Nhưng cu i năm 57 tu i có ho nh tài b t ng . Năm 59 tu i k ñi xa, k nư c bi n./T 60 ñ n 70tu i: Nh ng năm này ch s ng an nhàn không có nh ng sôi ñ ng v công danh như v s nghi p,nhưng l i có phư c ñ c v ph n con cháu.1965 At Ty Sanh năm:1905 ñ n 1965 và 2025: Cung KHÔN. Tr c NGUY/M ng PHÚC ðĂNH H A (l a ñèn nh )/Kh c XOA XUY N KIM/Con nhà XÍCH ð (t n kh )/Xương CON R N. Tư ng tinhCON TRÂU Ông Quan ð ñ m ng: t T m ng H a s này,/Cung ðoài, l a cháy sáng ng i t a ñăng./Thuðông l i s khó khăn,/Hai mùa kh c ngh ch có ăn lo hoài./Xuân H mà ñ ng sanh thai,/K h ungư i h có b i b p sai./S này tu i nh gian nan,/Tr v l n tu i có ph n an thân./S ngư i cáchtr lương duyên,/B ng không thì cũng v trong v ngoài./S m ng phư c l n nh Tr i,/Kh i bch t h t cũng th i c m gian./Ph i nên phư c ñ c tu tâm,/Ph t Tr i h ñ m i an gia ñình. CU C S NG: Tu i t T cu c ñ i có nhi u may m n, tuy s ng ñư c ñ y ñ nhưng hay lo l ng.Tuy nhiên tu i nh cũng có ít nhi u sóng gió, v hâu v n m i ñư c hư ng an nhàn. Tóm l i: tu i tT có nhi u may m n trong cu c ñ i.Tu i t T s ng trung bình t 62 ñ n 68 tu i, n u làm phúcñ c thì s ng ñư c thêm năm năm n a, ăn hi n lành thì s gia tăng thêm niên k , ăn gian ác thìs b gi m k , ñó là lu t c a t o hóa. TÌNH DUYÊN: V ñ tình duyên cũng có nhi u may m n có thành công nhi u hơn là th t b i,không có v n ñ lo nghĩ hay thay ñ i v tình duyên. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng 1, 2 và 3Âm l ch và n u sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i có hai l n thay ñ i tình duyên ñó là sanh vàonh ng tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này thì m i ñư c m t ch ngm t v , ñó là sanh vào nh ng tháng 1, 5 và 12 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: Gia ñ o ñư c yên vui không x y ra nh ng ñau bu n hay nhi u khtâm. Công danh tu i nh lên b ng xu ng tr m, nhưng khi t i l n thì có danh và có tên tu i v i xãh i.S nghi p phát tri n m nh m t lúc tu i ngoài 30 tr ñi, ti n b c ñ y ñ không bao gi có sthi u th n như m i k khác. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Nh ng tu i này r t h p v i tu i t T trong s làm ăn, ñó là cáctu i: ðinh Mùi, Canh Tuât, Quý S u. Ba tu i này r t h p v i b n trong m i khía c nh c a côngdanh cũng như v tài l c. L A CH N V , CH NG: Nh ng tu i này r t h p v vi c k t duyên và thúc ñ y cu c s ng l nñ n m c ñ cao c a tài l c và danh v ng ñó là các tu i: ðinh Mùi, Canh Tu t, Quý S u, Giáp Thìn.Nh ng tu i này v i t T n u k t duyên ñư c s r t t t.Nh ng tu i này n u b n k t duyên ăn v inhau ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là các tu i: K D u, t Mão, BínhThìn.N u k t duyên v i nh ng tu i này, b n ch s ng v i m t cu c ñ i nghèo khô, b n hàn vôcùng, ñó là các tu i: t T ñ ng tu i, Bính Ng , T n H i, Nhâm Tý. Nh ng tu i này ñ i v i tu ib n không h p v c hai m t v t ch t l n tình c m.Nh ng năm mà tu i t T trong l p tu i nàykông nên cư i v , vì ñó là nh ng năm quá xung kh c g m có nh ng năm vào s tu i: 19, 25, 31,37, và 43, 49 và 53 tu i.Sanh vào nh ng tháng này b n s có nhi u v , ñó là sanh vào nh n tháng 2,3, 6, 7, 8 và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : Tu i t T r t ñ i k v i nh ng tu i này: M u Thân, Giáp D n, CanhThân, Nhâm D n. Nên k t hôn cóth sanh ra c nh tuy t m ng hay bi t ly.Tu i t T khi g p tu iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 99
 • 100. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñ i k ph i luôn luôn van vái Tr i Ph t và cúng sao h n ñ gi n h n h ng năm theo sao h n c a m inăm thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Nh ng năm mà b n làm ăn khó khăn, ti n t c thi u kém vìkh c k ñó là nh ng năm vào s tu i 27, 35, 47 và 53 tu i. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i t T xu t hành h p v i nh ng gi ch n, ngàych n và tháng ch n, xu t hành ñúng như v y thì không s th t b i. Và luôn luôn g p ñư c nhi umay m n. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, nhi u t t ñ p v tình duyên. 21và 22 tu i, hai năm này nhi u hay ñ p và có nhi u d p t t trong s làm ăn. 23 và 25 tu i, hai nămnày nên c n th n v ti n b c cũng như v v n ñ công danh. 25 tu i, năm bình thư ng, có k tháng10./T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i, khá t t, năm này có th ng l i v công danh và s nghi p. 27 và 28tu i, hai năm này vi c ñi xa và làm ăn l n không nên th c hành có hai. 29 và 30 tu i, hai năm nàycu c s ng khá t t, tài l c và tình c m bình thư ng./T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, cu c s ng trungbình. 32 và 33 tu i nên c n th n, có ñau b nh hay hao tài. 34 và 35 tu i, hai năm này công vi c làmăn, có ph n phát ñ t và ph n ch n./T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, khá hay ñ p v tài l c cũng như vcông danh. 37 và 38 tu i, t m ñư c v tài l c cũng như v công danh. 37 và 38 tu i, t m ñư c, vi clàm ăn bình thư ng, tình c m ñư c khá. 39 và 40 tu i, có tri n v ng v công danh cũng như vph n tài l c./T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, vi c làm ăn nên c n th n có ph n lo bu n v gia c nh. 42và 43 tu i, hai năm có ñ y ñ kh năng làm ăn và g p nhi u may m n trong cu c ñ i. 44 và 45 tu i,hai năm này ñi xa t t, tài l c d i dào, có ph n t t ñ p v công danh l n tài l c./T 46 ñ n 50 tu i:Kho ng th i gian này vi c làm ăn ñư c trung bình, gia ñình yên vui và êm m, con cái thu n hòa,không có gì quan tr ng x y ra cho cu c s ng./T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này, nên lo toanvà chú ý ñ n gia ñình s nghi p, ñ ng lo nghĩ quá nhi u v vi c làm ăn mà hao t n tinh th n, g pmay vào năm 52 tu i, ngoài ra nh ng năm khác, nên c n th n ñ phòng./T 56 ñ n 66 tu i: Cu cñ i vào nh ng tu i này thì hoàn toàn ñư c hư ng an nhàn, tu i 62 n u làm ñư c nhi u phúc ñ cthì s ñư c hư ng thêm tu i th .1966 Binh Ngo SANH NĂM: 1906 ñ n 1966 và 2026 Cung T N. Tr c MÃN M ng THIÊN HÀ TH Y (nư csông Thiên Hà) Kh c THIÊN THƯ NG H A Con nhà H C ð (t n kh ) Xương CON NG ATư ng tinh CON THU NG LU NG Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này, S cùng v i m ng l m l n gian nan.Có lúc nguy hi m ch ng an, Tư ng ñâu ch t h t ch t oan ñã r i. Duyên tình l d lôi thôi, Trư cthì sum h p sau r i l i tan. Anh em gia ñ o b t hòa, ði xa thương nh v nhà ch ng yên. Ti n v nv t v lao ñao, Tr v h u v n m i nhàn t m thân. Tu i này cũng có tánh linh, Nghi ñâu trúng ñóthi t tình ch ng sai. S này tư ng m ng l n thay, Quy n hành ch p chư ng lo thay cho ngư i. CU C S NG: C u c ñ i c a tu i Bính Ng ñư c sung sư ng v th i trung v n, vi c làm ñư cnhi u may m n. S có nhi u kh tâm v con cái, h u v n s ñư c s ng an nhàn sung sư ng. Tu iBính Ng trong cu c ñ i nhi u thay ñ i v công danh, s nghi p, s hư ng th trung bình t 60 ñ n67 tu i, n u làm ñư c nhi u ñi u phư c thì ñư c tăng thêm niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên, sanh vào nh ng tháng này s có ba l n thay ñ i trong cu c ñ i,ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 8 và 12 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này thì có hai l n thay ñ i,ñó là sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này thì hư ngñư c h nh phúc toàn v n, ñó là sanh vào nh ng tháng: 6, 7 và 11 Âm l ch.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 100
 • 101. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 GIA ð O, CÔNG DANH: G ia ñ o vi c con cái có xung kh c l n nhau, ñ phòng và ph i bi tlo cho con cái thì hay l m, công danh lúc nh có ch c ph n, h u v n có ti ng tăm. S nghi p v ngch c, ti n tài ñi u hòa b t ñ u t trung v n v sau s không s b s p ñ gì n a. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a tu i Bính Ng , có thhoàn toàn thành công trong m i khía c nh, n u làm ăn v i các tu i: Bính Ng ñ ng tu i, Tân H i, t Mão, nh ng tu i này h p tác làm ăn r t h p và r t mau phát ñ t, không s b th t b i. L A CH N V CH NG: T rong vi c l a ch n v ch ng nh ng tu i này r t t t s s ng m tcu c ñ i sang c , ñó là khi b n k t hôn v i các tu i: Bính Ng , Tân H i, Nhâm Tý, t Mão, t T .N u k t hôn v i tu i này b n ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là Bính Ng k thôn v i các tu i: M u Thân, Giáp D n. Bính Ng k t hôn v i nh ng tu i này vi c làm ăn s r t khókhăn nghèo kh , ñó là k t hôn v i các tu i: Canh Tu t, Giáp Thìn, Bính Thìn. K t hôn v i các tu inày thì cu c ñ i b n s nghèo kh , c c nh c và luôn luôn b thi u kém v v n ñ v t ch t. Vàonh ng năm b n vào nh ng s t tu i này mà cư i v thì không thành, hay ph i ch u c nh xa v ng,ñó là nh ng năm vào nh ng tu i: 18, 19, 21, 27, 31, 33 và 39 tu i. ðó là b n sanh vào nh ngtháng: 1, 2, 4, 8 và 9 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng này b n s có nhi u v hay cu c ñ i ph i l pgia ñình nhi u l n. NH NG TU I ð I K : T u i Bính Ng r t k v i nh ng tu i này, n u k t hôn hay làm ăn thìcó th s b tuy t m ng hay sanh c nh bi t vào gi a cu c ñ i, g m các tu i: ðinh Mùi, K D u,Quý S u, K Mùi, Tân D u, Tân S u. G p tu i k trong gia ñình thì cúng sao cho t ng ngư i;trong s làm ăn, thì không nên giao phó nh ng vi c quan tr ng; V vi c v con, thì nên c u kh n vàlàm phư c ñ c thì s ñư c gi i h n và không b x y ra nh ng tai n n quan tr ng ho c b t ng . NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i này nh ng năm b n làm ăn khó khăn, không có ch i phát tri n v tài l c, ñó là nh ng năm b n vào s tu i 30, 33 và 47 tu i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Bính Ng , có nh ng ngày gi xu t hành h pnh t trong vi c làm ăn, cũng như v m i sư giao d ch, c n ph i ñi ñúng ngày gi , ch ng nh ngkhông s b th t b i mà còn thâu ñư c nhi u k t qu v tài l c, tình c m n a, ñó là nh ng ngày gih p v i tu i Bính Ng , có sao h p chi u m ng. Tu i Bính Ng h p v i ngày chăn, tháng l và gich n, ñi ñúng theo gi kh c như trên thì s ñư c nhi u k t qu v ti n b c cũng như v m i phươngdi n khác. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, có nhi u r i r m trong n i tâm. 21 và 22tu i, hai năm này ph i tr i qua nhi u giai ño n thăng tr m c a cu c s ng, ti n b c thi u kém, cu cñ i có nhi u vi c b c mình. 23 và 24 tu i, hai năm này ñ t xung k , nên coi ch ng tai n n và có thg p nhi u tr l c, nên nh n nh c cho qua kh i năm x u. 25 tu i, khá t t ñ p, năm này nên làm ănhay ñi xa t t. T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i, có tài l c nh . 27 và 28 tu i c n nh n nh n và nên pháttri n công danh, s nghi p có ph n t t ñ p. 29 và 30 tu i, năm này phát tri n m nh m v tài l c,cũng như v cu c s ng, nên c n th n vi c giao d ch v ti n b c. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i làm ănph n ch n và nhi u phát ñ t m nh m v tài l c. 32 và 33 tu i hơi x u, 32 tu i t t ñ p. 34 và 35tu i, hai năm này làm ăn có cơ h i t o nên s s ng và cu c ñ i. T 36 ñ n 40 tu i: Kho ng th igian này b n nên giao d ch v ti n b c s thâu ñư c nhi u th ng l i, ñi xa hay xu t hành theo nh ngngày gi , k trên thì r t t t, nh ng năm này vi c làm ăn có nhi u t t ñ p và thâu ho ch ñư c nhi uth ng l i cho cu c ñ i cũng như v sư s ng có ph n lên cao thành công t t ñ . T 41 ñ n 45 tu i:41 tu i có nhi u t t ñ p. 42 tu i nên giao d ch làm ăn hay buôn bán thì th ng l i v ti n b c. 43tu i, năm này k tháng 9, ngoài ra nh ng tháng khác trung bình. 44 và 45 tu i, khá hay ñ p và cónhi u t t ñ p v m t tài l c trong su t hai năm này. T 46 ñ n 50 tu i: 46 tu i, gi p nhi u maym n. 47 và 48 tu i khá v ng ch c, cu c s ng có ph n lên cao. 49 và 50 tu i, hai năm này tràn tr hyv ng, có th g p ñư c nhi u th ng l i v m i m t trong cu c s ng. T 51 ñ n 55 tu i: 51 tu i,wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 101
 • 102. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nhi u t t ñ p v ngh nghi p và cu c ñ i. 52 tu i, có th th ng l i v s nghi p cũng như v vi clàm ăn. 54 và 55 tu i, khá t t ñ p v ngh nghi p và cu c ñ i cũng g p ñư c nhi u may m n b tng . T 56 ñ n 60 tu i: Trong th i gian nh ng tu i này ñư c hư ng an nhàn tr n v n, v con cáicó nhi u tri n v ng ngh nghi p, phát tri n m nh m v công danh, có thành công v ñư ng tài l c.Nh ng năm này là nh ng năm b n thâu ño t ñư c nhi u k t qu m mãn trên m i lãnh v c c acu c ñ i.1967 Dinh Mui SANH NĂM: 1907 ñ n 1967 và 2027Cung CH N. Tr c BÌNHM ng THIÊN HÀ TH Y (nư csông thiên hà)Kh c THIÊN THƯ NG H ACon nhà H C ð (tân kh )Xương CON DÊ. Tư ngtinh CON R NG C u Tài, C u Quý ñ m ng: ðinh Mùi tu i nh khó nuôi,Thiên Hà nư c ch y r hoài nhưmưa.Thu ðông sanh ñ ng m i v a,L n lên m nh kh e tài ba hơn ngư i.Xuân H l i s ch ngv a,Gian nan l m ñ hi m nguy l m l n.S m ng tư ng ñã qui tiên,Nhi u lúc nguy hi m ñ o ñiêng p hoài.S ngư i ph i ch u truân chuyên,Tu i tr c c nh c tu i già hi n vinh.Ti n b c như thchiêm bao,Nhi u lúc làm khá t n hao ch ng còn.L m khi trách tr m bu n th m,Ngư i sao cùngtu i h c m b c muôn. CU C S NG: C u c ñ i có nhi u may m n trong su t cu c ñ i và hư ng ñư c nh ng vi c hênb t ng . Vào trung v n và h u v n cu c s ng hư ng ñư c an nhàn, s phú quý, con cái giàusang.Tu i ðinh Mùi s hư ng th trung bình t 56 ñ n 65 tu i, nhưng n u làm phư c, hi n lành thìs ñư c gia tăng niên k , gian ác thì b gi m k . TÌNH DUYÊN: T u i ðinh Mùi sanh vào nh ng tháng này thì ph i thay ñ i ba l n tình duyên dólà sanh vào nh ng tháng 8 và 12 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này thì ph i thay ñ i hai l ntình duyên h nh phúc; ðó là sanh vào nh ng tháng này thì cu c s ng ñư c h nh phúc toàn v n, m tv m t ch ng, không có s d dang; ðó là sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch. N usanh vào nh ng này thì cu c s ng ñư c h nh phúc toàn v n, m t v m t ch ng, không có s dangd ñó là sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: G ia ñ o hư ng ñư c ñ y ñ và t t ñ p. Công danh tu i nh có nhi utri n v ng, t trung v n tr ñi công danh r t v ng, có th ño t ñư c th ng l i b t ng .S nghi pv ng ch c vào s tu i 36 tr lên và t ñó v sau, s nghi p không bao gi b thăng tr m n a. Ti nb c t o ra d dàng và cũng b t ñ u hư ng ñư c nh ng ñi m t t vào s tu i này tr ñi. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn và r t t t v i tu i ðinhMùi, ñó là các tu i: M u Thân, Canh Tu t. L A CH N V CH NG: H i p hôn v i nh ng tu i này r t t t, làm ăn mau t n phát vì vào svinh hi n và phú quý, ñó là các tu i: M u Thân, Canh Tu t, Giáp D n. B n k t hôn v i nh ng tu inày ch c ch n ñ i b n s luôn luôn th ng l i trên m i lãnh v c.Hi p hôn v i nh ng tu i này b nch có m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là các tu i: ðinh Mùi, Tân H i, Quý S u, t T , vình ng tu i này ch h p v m t tình c m mà l i không h p v m t tài l c.Hi p hôn v i nh ng tu inày thì b n làm ăn s r t khó khăn ho c luôn luôn b nghèo kh , ñó là các tu i: K D u, tMão.Nh ng năm mà tu i này r t xung kh c vi c hôn nhân ñó là nh ng năm b n vào tu i: 18,24, 30, 36, 42 và 48 tu i. L p gia ñình trong nh ng năm này ch c ch n b n s không th nào tìmñư c h nh phúc.N u b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm l ch, ch c ch n ñ i b n s cónhi u v ho c ph i thay ñ i vi c hôn nhân nhi u l n ho c có nhi u dòng con. NH NG TU I ð I K : S au ñây là nh ng tu i mà n u b n hi p hôn hay h p tác làm ăn s vtuy t m ng hay bi t ly gi a cu c ñ i, ñó là nh ng tu i: Nhâm Tý, Bính Thìn, M u Ng , Giáp Tý,wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 102
 • 103. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010Bính Ng , Giáp Thìn và Canh Tý, vì nh ng tu i này r t kh c k v i tu i b n v m i m t.Hai tu iK Mùi và ðinh Mùi khi g p ph i tu i ñ i k trong v n ñ làm ăn thì không nên giao d ch v ti nb c l n lao ho c hùn h p ñ làm nh ng vi c quan tr ng. Trong vi c v ch ng thì k mâm tr u,trong lúc làm l hi p hôn và cũng không nên làm linh ñình. V gia ñình con cái b n ph i cúng saocho c hai tu i thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i ðinh Mùi thu n vào gi ch n, tháng l và ngàyl ; xu t hành vào nh ng gi , ngày và tháng này thì s ño t ñư c nhi u thành công v tài l c, tìnhc m cũng như m i lãnh v c khác. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, nhi u k t qu t t ñ p v tình c m cũngnhư v cu c s ng. 21 và 22 tu i, có tri n v ng t t ñ p v v n ñ ngh nghi p l n công danh. 23 và24 tu i, ñ y ñ s t t ñ p và có nhi u nh hư ng cho cu c s ng. 25 tu i, nhi u hay ñ p.T 26 ñ n30 tu i: 26 tu i, nên c n th n v v n ñ ti n b c cũng như v vi c làm ăn. 27 và 28 tu i, hai nămnày có ph n t t ñ p v tài l c cũng như v công danh và s nghi p. 29 và 30 tu i, có nhi u hay ñ pv tài l c và tình c m. Nên c n th n vi c làm ăn thì có nhi u t t ñ p.T 31 ñ n 35 tu i: 31 ñ n 32tu i, hai năm này, b n có ph n phát ñ t v tài l c và cu c ñ i. 33 và 34 tu i, hai năm này khôngñư c t t ñ p l m, s b n trong kho ng th i gian này không ñư c nhi u may m n cho l m, ñ phòngb nh ho n hay có hao tài. 35 tu i, năm này k ñi xa hay giao d ch v ti n b c, coi ch ng b l a g t.T 36 ñ n 40 tu i: Kho ng th i gian này, có nhi u t t ñ p, nhưng vào kho ng 37 tu i, k ñi xa haylàm ăn l n có h i, ngoài ra nh ng năm khác thì bình thư ng, vi c làm ăn có ph n sung túc. Tài l cphát tri n m nh.T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, khá t t, năm này vi c làm ăn có ph n phát ñ t v tài l ccũng như v cu c s ng, 42 và 43 tu i, hai năm này khá t t, vi c làm ăn có th ti n ñư c nhi u khquan. 44 và 45 tu i, nhi u hay ñ p trong ngh nghi p và cu c ñ i, nh ng năm này b n g p ñư cnhi u t t ñ p v ngh nghi p cũng như v công danh.T 46 ñ n 50 tu i: S b n có nhi u may m ntrong kho ng th i gian này, nên c n th n v b n m ng ti n b c ñ y ñ . Con cái trong nh ng nămnày có ñ c làm nên danh ph n.T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này v n g p ñư c nhi u t tñ p v ngh nghi p cũng như v công danh, tuy nhiên nên c n th n v v n ñ ti n b c, trong nh ngnăm này có th b n s b hao tài b t ng .T 56 ñ n 60 tu i: ðây là nh ng năm mà b n có th nhìnl i quãng ñ i ñã qua c a mình ñ hãnh di n v i m i ngư i v nh ng thành tích mà mình ñã ñ tñư c. Con cái c a b n trong nh ng năm này ñ a nào cũng ñ u khá gi ho c nên danh ph n c r i.1968 Mau Than SANH NĂM: 1908 ñ n 1968 và 2028 Cung KHÔN. Tr c ð NH M ng ð I TR CH TH (ñ tnhà l n) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà HUỲNH ð (quan l c) Xương CON KH .Tư ng tinh CON L C ðÀ Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này, S cùng v i m ng l m l n gian truân.Thìn,Tu t, S u, Mùi sanh thai, T , Ng sáu tháng ñ ng mai thanh nhàn. S ngư i c t nh c khônghòa, T tay l p nghi p mà nên c a nhà. Tu i nh ch t h t ñôi l n, Không thì b nh t t kh thân saunày. ð u tiên có c a ch ng an, Nhà c a nhi u l p r tan ñ i d i. Tu i nh c c trí lao tâm, Tr vl n tu i m i mong thanh nhàn. S ngư i l i có bi t tài, Làm ăn nên c a b ng bàn tay không. CU C S NG: C u c ñ i tu i M u Thân không ñư c hay ñ p vào tu i nh , v trung v n thìñư c hay ñ p và s ng ñư c ñ y ñ v ti n b c; cu c s ng v h u v n cũng ñư c an nhàn ñôi chút,nhưng v n còn kh tâm. Tóm l i su t cu c ñ i tu i M u Thân không bao gi ñư c yên trí mà s ngtrong an nhàn sung sư ng. Ti n v n lao ñao, trung v n có k t qu v tài l c, h u v n an nhàn vàwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 103
 • 104. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010sung sư ng, có th hư ng th trung bình t 59 ñ n 67 tu i, n u gian ác s b gi m k , làm phư c,ăn hi n lành thì s ñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: T heo khoa chiêm tinh và tư ng s , tu i M u Thân s như v y: n u sanh vàonh ng tháng này, cu c ñ i b n s có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b nsanh vào nh ng tháng: 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i ph icó hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Âm l ch.Và n u b n sanh vào nh ng tháng này, thì cu c ñ i ñư c s ng h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ngtháng: 6, 7 và 11 Âm l ch. ðó là m ng s b n ñ i v i tình duyên và sau ñây là nh ng công danh vàs nghi p c a b n. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o, tu i nh có nhi u khe kh t, nhưng l n lên thì s ngh nh phúc, êm ñ m. Công danh ch vào m c ñ trung bình mà thôi. S nghi p v ng ch c t năm36 tu i tr ñi. Ti n b c ñ y ñ và hoàn toàn không b thi u thôn k t lúc b n v a 40 tu i tr ñi. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn, giao d ch v ti n b c hayb t c vi c gì khác trong cu c ñ i, ñó là các tu i: K D u, Quý S u, t Mão. Nh ng tu i này r th p v i M u Thân trong m i lãnh v c cu c ñ i. L A CH N V CH NG: T rong vi c hôn nhân, M u Thân nên k t duyên v i nh ng tu i này:K D u, Quý S u, t Mão, ðinh T , ðinh Mùi, và t T . K t duyên v i nh ng tu i này thì ñư cs ng giàu sang phú quý. ðó là các tu i ch h p v tình duyên mà không h p v tài l c hay côngdanh, ñó là các tu i: Canh Tu t, Nhâm Tý, Bính Tý, Bính Ng . ðó là các tu i: M u Thân ñ ng tu i,Giáp D n. Nh ng tu i này k t hôn thì nghèo kh . Sanh vào nh ng tháng này, b n s có nhi u v ,ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 4 và 5 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : ð ó là nh ng tu i mà n u h p tác, tu i M u Thân có th b tuy t m nghay bi t ly n u k t hôn hay hùn h p làm ăn, ñó là các tu i: Tân H i và Quý H i. G p tu i k vvi c làm ăn không nên h p tác v ti n b c. V tình duyên thì nên k b vi c làm l thành hôn, k ram t gia t c. V gia ñình con cái thì cúng sao h n cho c hai tu i. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i M u Thân h p nh ng ngày ch n, gi ch n màtháng l ; xu t hành làm ăn giao d ch r t t t, s có r t nhi u th ng l i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, không có may m n, năm này có tai n nhay hao tài. 21 tu i, nên c n th n v ti n b c cũng như v s làm ăn. 22 và 23 tu i, không ñư choàn toàn may m n l m, hai năm này cò nhi u bu n kh . 24 và 25 tu i, kho ng th i gian này cónhi u lo bu n cho cu c s ng, không ñư c nhi u may m n v v n ñ tài l c. T 26 ñ n 30 tu i: 26tu i, có nhi u t t ñ p, và may m n. 27 và 28 tu i, nên c n th n v ti n b c cũng như v cu c s ngc a b n. 29 và 30 tu i, nên c n th n vi c làm ăn, hai năm này vi c làm ăn bình thư ng. T 31 ñ n35 tu i: 31 tu i, năm này ti n b c d ch u, 32 tu i nên lo gia ñình, cá nhân có ph n bê b i. Nên làmvi c nh thì có l i. 33 và 34 tu i, hai năm này nên c n th n vi c làm ăn, không nên ñi xa hay xu thành vào nh ng này x u. 35 tu i, khá t t ñ p v ph n tài l c và cu c ñ i. T 36 ñ n 40 tu i:Kho ng th i gian này, nên ñ phòng b n m ng, có ph n t t ñ p v tài l c và cu c ñ i. Cu c s ngcó nhi u t t ñ p, nên c n th n v ti n b c vào nh ng năm này. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i giannày làm ăn, gia ñình, giao d ch ñ u ñư c t t ñ p và kh quan. Cu c s ng có ph n ñ y ñ và hay vcông danh luôn c s nghi p. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th i gian này tu i hơi x u, nên c n th nb n m ng, ti n b c có ph n hao h t, nên có nhi u s lo bu n cho s ph n. T 51 ñ n 56 tu i:Kho ng th i gian này, nên bình tĩnh và sáng su t, không nên giao phó cho ai v ti n b c hay có thlàm ăn vi c l n s không ñư c t t ñ p cho cu c ñ i b n, ti n b c hơi thi u kém. T 57 ñ n 65 tu i:Tu i M u Thân s ng r t lâu, có th hư ng ñư c nhi u phư c l c. Trong th i gian này, có th cónhi u t t ñ p v ti n b c cũng như s nghi p.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 104
 • 105. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 20101969 Ky Dau SANH NĂM: 1909 ñ n 1969 và 2029 Cung KHÔN. Tr c CH P M ng ð I TR CH TH (ñ tnhà l n) Kh c THIÊN THƯ NG TH Y Con nhà HUỲNH ð (quan l c) Xương CON GÀ.Tư ng tinh CON TH Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: K D u m ng Th cung Khôn, ð i tr ch ñ t l n thì say mê. Thìn,Tu t, S u, Mùi ch ng chê, T Ng sáu tháng ñ ng b an thân. Thu ðông hưu tù phân vân, Hai mùalàm ñ ng công th n cũng lo. S này lúc nh lao ñao, H u v n sung sư ng phong lưu thanh nhàn.Tánh ngư i ngay th ng ch ng gian, L i thêm có s tu hành, th thân. Tha phương l p nghi p m inên, C a nhà an n, gia môn thu n hòa. S này hư ng l c tu i già, Cũng như áo g m l i càng thêmhoa. CU C S NG: T u i K D u cu c ñ i ñư c sung sư ng v th xác và ti n b c ñư c d i dào,tu i nh cũng có nhi u lao ñao l n ñ n. T trung v n tr ñi m i ñư c thành công và s ng an nhàn.Tài l c ñư c t t ñ p, công danh s nghi p vào m c ñ trung bình, S hư ng th trung bình t 54ñ n 66 tu i là m c t i ña, nhưng n u làm hi n, ăn phư c ñ c thì s ñư c gia tăng niên k , gian ácthì s gi m k . TÌNH DUYÊN: T heo khoa lý s thì tu i K D u v v n ñ tình duyên s di n ti n trong su tcu c ñ i như sau: N u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì trong cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i vv n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng n y, thì cu c ñ i b n có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ngtháng 1, 2, 3, 4, 5 và 10 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i b n ch m tl n l p gia ñình và tr n ñ i m t v m t ch ng, s ng h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 6, 7và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o ñư c yên hòa, công danh tu i nh lên cao, nhưng sauñó l i b lu m và s ng an thân cho ñ n lúc tu i v chi u. S nghi p thành công và v ng ch c vàos tu i 40 tr ñi, ti n b c ñư c dư d và s ng cu c ñ i sung túc cho ñ n h t cu c ñ i. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p v i tu i K D u trong s làm ăn, ñó lành ng tu i Tân H i, Nhâm Tý, Giáp D n, ðinh T . L A CH N V CH NG: V i c v ch ng nên ch n nh ng tu i này thì làm ăn ñư c t t, ñó lành ng tu i Tân H i, Nhâm Tý, Giáp D n, ðinh T . B n k t duyên v i nh ng tu i này thì ñ i b nch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là b n k t hôn v i các tu i: Canh Tu t, BínhThìn, Nhâm Tu t. ðó là b n k t duyên v i nh ng tu i: Quý S u, K Mùi, Tân S u. Nh ng tu i nàyr t kh c k và không h p v i tu i b n v c hai phương di n tài l c cũng như tình duyên. NH NG TU I ð I K : T u i K D u g p tu i k trong s làm ăn thì nên tránh hay không nêngiao thi p v ti n b c. G p tu i k v tình duyên thì nên âm th m ăn v i nhau, không nên làm lthành hôn hay ra m t thân t c m t cách linh ñình. G p tu i k trong v n ñ con cái thì ph i cúngsao gi i h n cho c hai tu i và ph i tùy theo sao h n c a t ng năm thì s gi i ñư c h n, b n nhñ ng nên b qua có th có h i. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i K D u có nh ng năm khó khăn nh t trong cu cñ i là nh ng năm vào s tu i 23, 26, 28, 36 và 42 tu i, nh ng năm này, làm ăn có th b th t b i vàg p ph i nhi u s khó khăn trong cuôc s ng. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i K D u có nh ng ngày, gi xu t hành h p nh t.mang l i ñư c nhi u t t ñ p trong cu c s ng, ñó là nh ng ngày ch n, tháng ch n và gi ch n, xu thành vào ngày gi và tháng k trên s không bao gi g p s th t b i và có nhi u k t qu v ñư ngtài l c, công danh, s nghi p l n ti n tài.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 105
 • 106. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, năm này vư ng phát v v n ñ tình c m,tài l c y u kém, 21 và 22 tu i, nh ng năm này trung bình, 23 và 24 tu i có thành công v côngdanh, gia ñ o, 25 tu i ñư c nhi u may m n. T 26 ñ n 30 tu i: Th i gian này b n m ng khá t tñ p, cu c s ng ñư c ñ y ñ và có nhi u may m n, vi c làm ăn có k t qu t t ñ p. Tuy nhiên, coich ng cu i năm 30 tu i có th lâm tr ng b nh b t ng . T 31 ñ n 35 tu i: Nh ng năm này côngvi c làm ăn bình thư ng, ti n b c trung bình. V n ñ quan tr ng x y ra cho cu c s ng, b n m ngv ng vàng và có nhi u t t ñ p trong cu c ñ i b n. T 36 ñ n 40 tu i: Nh ng năm này c n th n, scó ñ i n n hay g p nhi u xui x o, nên c n th n cho l m, ñ ng nên làm l n có th b th t b i, nh ngnăm này b t ti n cho vi c ñi xa, k mùa ðông, mùa này làm ăn không ñư c khá, coi ch ng có kr p rang. T 41 ñ n 45 tu i: Trong kho ng th i gian này b s g p ñư c nhi u cơ h i, t o ñư cnhi u ti n b c và gi v ng ñư c ti n b c, vi c làm ăn, buôn bán, giao d ch ñư c trôi ch y, không cótr ng i. ðây là nh ng năm ñ p nh t trong ñ i b n. T 46 ñ n 57 tu i: Th i gian này trung bình,không có vi c gì quan tr ng x y ra, ho c nh ng chuy n làm b n có nhi u b c mình, nên c n th nv b n m ng. Nh ng năm này có ph n hơi kém v tài l c, cũng như v nh ng vi c b t l i thình lìnhx y ra, có th làm cho b n m ng và tài l c c a b n có ph n suy y u. T 58 ñ n 60 tu i: Tu i 58,thư ng ñau b nh, r t ñ i k vào nh ng tháng 5 và 10, nên c n th n ñ phòng b n th nh ng thángnày r t k , nên phòng ng a k o hao tài.1970 Canh Tuat SANH NĂM: 1910 ñ n 1970 và 2030 Cung LY. Tr c THÂU M ng XOA XUY N KIM (xuy nb ng vàng) Kh c ð I LÂM M C Con nhà B CH ð (phú quý) Xương CON CHÓ. Tương tinhCON CÁO Ông Quan ð ñ m ng : Canh Tu t cung Ly s này, M ng ph n khó dư ng lúc còn tu i thơ.Thu n sanh thì ñ ng mùa Thu, Mùa H H a kh c như cua gãy càng. ðông Xuân cũng l i s sanh,Ngư i thì v t v g p ñi u ch ng may. S m ra có b nh ch ng an, Trong mình y u ñu i ho c là t tchi. Nhân duyên tr c tr bu i ñ u, Không thì ch ng v lòng dòng ñôi ba. Ti n v n c c kh lao ñao,Tr v h u v n m i an gia ñình. Tu nhân tích ñ c thì may, Tr i ban phư c l c ti n tài thi u chi. CU C S NG: T u i nh không may m n, nhưng h u v n thì an nhàn. Tu i này con cháu có t nphát v ñư ng công danh và có th hư ng ñư c phư c ñ c t gia t c. Tu i Canh Tu t hư ng thñư c trung bình kho ng t 58 ñ n 62 tu i là m c t i ña. Tuy nhiên n u trong ñ i b n có làm nhi uñi u phư c ñ c thì có th s ñư c gia tăng thêm niên k . Trái l i n u làm quá nhi u vi c ác thì bgi m k . TÌNH DUYÊN: T u i Canh Tu t sanh vào nh ng tháng này; thì trong cu c ñ i b n có ba l nthay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 5, 6 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vàonh ng tháng n y; thì cu c ñ i b n có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vàonh ng tháng 1, 2, 10, 11 và 12 Âm l ch. Còn n u b n sanh vào nh ng tháng n y; thì cu c ñ i b nhoàn toàn ñư c hư ng l y h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 3, 4 và 8 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: G ia ñ o yên hòa, công danh tu i nh vào trong m c ñ bìnhthư ng c a cu c ñ i. T kho ng trung v n tr lên ñư ng công danh m i hy v ng có th ñư c lêncao. Ti n b c khá ñ y ñ . S nghi p v ng ch c vào tu i 36 tr ñi và t ñó tr ñi cu c s ng r t sungtúc. TU I H P CHO LÀM ĂN: N ên l a nh ng tu i này làm ăn thì có k t qu t t ñ p v ti n b c,ñó là nh ng tu i: Canh Tu t, Bính Thìn, K Mùi. Vì ñây là nh ng tu i r t h p v i tu i b n. L A CH N V CH NG: K t duyên v i nh ng tu i này thì ñư c t t phư c m i s ñ u ñư cnhư ý, ñó là các tu i: Canh Tu t, Bính Thìn, K Mùi, ðinh Mùi. K t duyên v i nh ng tu i này ñ iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 106
 • 107. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010b n ch có m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là các tu i: t Mão, Tân D u, K D u và t T .K t hôn v i nh ng tu i này b n có th b nghèo kh , làm ăn khó khăn, ñó là k t hôn v i nh ngtu i: Tân H i, Nhâm Tý, ðinh T , M u Ng ; ñây là nh ng tu i kh c k v i tu i c a b n v m im t. Nh ng năm này xung kh c tu i không nên cư i v , ñó là nh ng năm vào s tu i: 20, 26, 32,38, 44 và 50. Sanh vào nh ng tháng này, có ph n s có nhi u thê thi p và có s ñào hoa, ñó là b nsanh vào nh ng tháng 1, 2, 6, 9 và 12 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : L àm ăn hay k t duyên v i nh ng tu i này có th s b tuy t m ng haybi t ly, không nên k t duyên hay làm ăn, ñó là các tu i: Giáp Tý, t S u, Canh Ng , Bính Tý, ðinhS u và M u Ng . ðây là nh ng tu i kh c k v i b n v ñư ng tài l c mà còn kh c k v c m ttình c m n a. Trong cu c ñ i, k nh t là g p ph i nh ng tu i ñ i k , như v y n u trong vi c hônnhơn n u ñã thương yêu nhau r i sau m i bi t là hai bên trong trư ng h p tu i kh c k thì t t hơnlà nên âm th m ăn v i nhau, tránh vi c làm l l t hôn ph i linh ñình. K ra m t hai h , có như v ythì m i có th v i nhau ñư c tr n ñ i. Còn trong vi c làm ăn, nh tránh k hùn h p ho c h p tácv i ngư i có tu i kh c k v i mình. Trong gia t c n u g p tu i k thì h ng năm ph i coi theo saoh n c a t ng ngư i mà cúng sao gi i h n thì m i mong kh i b xung kh c. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Canh Tu t xu t hành vào gi l , ngày l vàtháng ch n thì r t h p cho s làm ăn, cũng như m i s khác. Nên xu t hành ñúng như trên thì có thkh i s b th t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Năm 20 tu i, năm này b n có nhi u lo bu n chos ph n, năm tình c m có u n khúc ñau lòng. 21 và 22 tu i, hai năm này g p nhi u may m n trongcu c ñ i, tài l c d i dào, tình c m vư ng phát. 23 và 24 tu i, hai năm này có nhi u t t ñ p v vi clàm ăn cũng như v tài l c. Năm 25 tu i, khá ñư c vi c, có th làm ăn g p nhi u may m n. T 26ñ n 30 tu i: 26 tu i, năm x u, không ñư c t t l m v ñư ng tài l c cũng như v vi c làm ăn, 27 và28 tu i, năm này c n th n vi c giao d ch hay ñi xa, có th làm ăn nh ñư c, 29 và 30 tu i, năm nàykhông ñư c t t. B n m ng có ph n y u kém. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i không ñư c hay ñ p l m,tài l c khi p khuy t, vi c làm ăn có ph n khó khăn, nên nh n nh c thì t t, 32 và 33 tu i, hai nămnày nên c n th n s có ñau b nh hay g p c nh b c mình. 34 và 35 tu i, hai năm này khá t t ñ p, cóho ch tài. T 36 ñ n 40 tu i: Th i gian này vi c làm ăn bình thư ng, gia ñình yên m, không vi cgì quan tr ng x y ra trong cu c ñ i. Coi ch ng có b nh ñ i n n. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, ñư ckhá t t. 42 tu i ñư c trung bình, 43 tu i, hai năm này k ñi xa, 44 tu i, phát ñ t tài l c, 45 tu iñư c t t. T 46 ñ n 50 tu i: B n m ng y u kém, tài l c có ph n sa sút, nên c n th n vi c làm ăncũng như v v n ñ tài l c vào nh ng năm này. T 51 ñ n 56 tu i: Kho ng th i gian này có nhi umay m n trong cu c ñ i, gia ñình và s s ng ñư c sung túc, nên c n th n v vi c ti n b c, hay cós bu n lo cho gia ñình vào s tu i 56 tr ñi. T 57 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này ñã g p ñư cnhi u vi c t t ñ p. Tuy nhiên, nên c n th n v thân th , v ph n con cháu có cơ h i phát tri n vngh nghi p, cu c ñ i tu i nh ñã nhi u c c kh , h u v n s ñư c sung sư ng, an nhàn t ñây choñ n cu c ñ i.1971 Tan Hoi SANH NĂM: 1911 ñ n 1971 và 2031 Cung C N. Tr c KHAI M ng XOA XUY N KIM(xuy n b ng vàng) Kh c ð I LÂM M C Con nhà B CH ð (phú quý) Xương CON HEO.Tư ng tinh CON C P Ông Quan ð ñ m ng: S này cung m ng tương sanh, Ch ng sang c ng quý s ngư i thu nsanh. Mùa Thu là h p v i chàng, ð u ñ ng sung sư ng thanh nhàn lo chi. Mùa h b kh c hàn vi,wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 107
 • 108. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ðông xuân cũng l i giàu thì c c thân. S này cách tr quê hương, Tha phương c u th c mơí nênc a nhà. Trung v n v t v gian nan, K t h u v n th nh hưng m t b . Ti n v n r c r i lôi thôi,Ngay gian cũng b kéo lôi ng c tù. S may g p ñư c phư c h ng, Không thì cũng ng c tù t lâu. CU C S NG: C u c ñ i c a tu i Tân H i, tu i nh có nhi u r c r i, l n lên thì thành công vdanh ph n, cu c s ng có ph n sung túc vào năm 37 tu i tr ñi, cu c s ng có nhi u phúc ñ c, nêncon cái sau này ñư c hư ng phư c. Tu i Tân H i hư ng th trung bình t 55 ñ n 62 tu i là m c t iña, nhưng n u ăn hi n hòa phúc ñ c thì s gia tăng niên k , ăn gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên theo s chiêm tinh thì như sau: N u b n sanh vào nh ng thángnày thì có ba l n thay ñ i v tình duyên h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 5, 6 và 9 Âml ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n cói hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên,ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 7, 10, 11 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thìcu c ñ i b n s ñư c hư ng h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 3, 4 và 8 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: C Công danh ch vào m c ñ trung bình. Gia ñ o ñư c êm mkhông x y ra nh ng xích mích hay nh ng chuy n r c r i b t ng . S nghi p ñư c hoàn thành vàos tu i t trung v n tr ñi. Ti n tài có nhi u cơ h i t o nên b t ng và luôn luôn có ph n ñ y ñ .Không có s thi u th n thư ng xuyên. TU I H P CHO LÀM ĂN: T u i Tân H i h p v i h ng tu i này trong s làm ăn hay b t ccông vi c nào khác trong cu c ñ i, ñó là các tu i: Tân H i ñ ng tu i, Nhâm Tý và t Mão, h p táclàm ăn v i nh ng tu i này s không s th t b i mà còn thâu ñư c nhi u k t qu v tài l c. L A CH N V CH NG: N h ng tu i này r t h p cho s k t duyên c a b n có th ñ y m nhcu c s ng lên ñ n m c ñ cao c a v n ñ danh v ng và ti n b c, ñó là các tu i: Tân H i, Nhâm Tý, t Mão, ðinh T , M u Ng và K D u. K t duyên v i nh ng tu i này b n s ñư c s ng cao sangquy n quý vô cùng. K t duyên v i nh ng tu i này ñ i b n ch hư ng ñư c m t cu c s ng trungbình mà thôi, ñó là các tu i: Giáp D n và Bính D n, vì nh ng tu i này ch h p v ñư ng tình c mmà l i kh c v cung tài l c. K t duyên v i nh ng tu i này thì có th ñ i b n ph i s ng trong m tcu c s ng nghèo kh , ñó là các tu i: Bính Thìn, Nhâm Tu t, M u Thìn, ñây là nh ng tu i kh c knh t v m i m t v i tu i b n. Nh ng năm này r t k tu i v vi c k t h p lương duyên, n u có thànhthì cũng s g p c nh xa v ng tri n miên ñó là b n vào tu i: 21, 25, 27, 33, 39 và 45 tu i. Sanh vàonh ng này b n s có s ñào ñào hoa, có ph n thê thi p hay ña ñoan v vi c v , ñó là sanh vàonh ng tháng: 1, 5, 7, 9 và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : G p tu i k trong vi c làm ăn, nên tránh s giao d ch v ti n b c, G ptu i k trong v n ñ hôn nhơn và h nh phúc, nên tránh vi c làm l thành hôn và ra m t h hàng linhñình. G p tu i k trong gia ñình thân t c thì nên cúng sao cho c hai tu i thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Tân H i xu t hành vào gi ch n, tháng ch n vàngày l thì h p cho s làm ăn nh t, xu t hành vào nh ng ngày, gi nói trên b n s không s b th tb i mà còn hư ng ñư c nhi u tài l c và thành công v m i m t. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, quá nhi u bu n kh vì cu c ñ i. 21 và22 tu i, hai năm này không ñư c t t, nên c n th n vi c thi c , tình c m có ph n sút kém. 23 và 24tu i, hai năm này có ph n vư ng phát v tình c m, cũng như v tài l c. 25 tu i, nhi u hay ñ p trongcu c s ng. T 26 ñ n 30 tu i: 26 và 27 tu i, hai năm này ph n công danh có lên cao, ph n tài l ctrung bình. 28 và 29 tu i, hai năm này b n không nên ñi xa hay giao d ch v ti n b c. 30 tu i, nămnày vi c làm ăn ñư c, ti n b c trung bình. T 31 ñ n 35 tu i: Kho ng th i gian này vi c làm ăn,công danh hay tài l c, có ph n phát ñ t rõ r t, s t t, b n m ng v ng, nh ng năm này lo phát tri nlàm ăn thì t t. T 36 ñ n 40 tu i: Kho ng th i gian này, có hao tài, vi c làm ăn bình thư ng, 37tu i có ñ i n n, coi ch ng có b nh ho n trong nh ng năm này. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 108
 • 109. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010gian này khá t t, ñ i l i, có th làm giàu trong nh ng năm này, n u sáng su t s g p nhi u may m nvà có th phát tri n v công danh cũng như v s nghi p, năm này ñư c khá t t ñ p. T 46 ñ n 50tu i: Kho ng th i gian này vi c làm ăn cũng như v ph n tài l c có ph n y u kém. Nên ñ phòng sgiao d ch hay ti n b c, không nên ñi xa hay làm ăn l n trong nh ng năm này. T 51 ñ n 55 tu i:Kho ng th i gian này nên nh n nh n là t t hơn, ñ ng quá tin tư ng k khác làm cho hao h t, tài l cgia ñình, nên c n th n trong vi c ñi xa hay làm ăn v i ngư i không h p tu i. T 56 ñ n 60 tu i:Năm 56 tu i, khá hay ñ p v tài l c tình c m. 57 tu i, ph n con cháu có thi ñ gia tăng quy n tư c,ph n cá nhân ñư c ñ y ñ . 58 và 59 tu i, có ñau m hãy ñ phòng vào tháng 10 tr ñi. 60 tu i, nămyên tĩnh và tình c m tài l c ñ y ñ .1972 Nham Ty SANH NĂM: 1912 ñ n 1972 và 2032 Cung CH N. Tr c CH P M ng TANG ð M C (câydâu) Kh c C THƯ NG TH Con nhà THANH ð (quan l c, tân kh ) Xương CON CHU T.Tư ng tinh CON HEO Ông T Vi ñ m ng : Nhâm Tý s m ng như v y, Phong sương cũng l m tha phương cũngnhi u. S này cách tr quê hương, ði ra x khác sanh phương nên nhà. S ph i kh c kh u m cha, g n c ng ñ ng ñi xa thì bu n. S này cách tr lương duyên, Thay nhà ñ i b n truân chuyên l mb . Ch ng nh c t nh c h hàng, T mình l p nghi p c a nhà m i nên. Ti n v n ch ng ñ ng thànhthơi, Tr v v n cu i an nhàn t m thân. Nhâm Tý nh có qu i nhân, Tu nhân tích ñ c phư c Tr iban cho. CU C S NG: T u i Nhâm Tý thu c m ng M c, tu i nh cu c ñ i hay l m gian truân, cũngnhư m t cây khi ñơm bông k t trái, thì ngư i khác hư ng, cu c s ng không ñư c d i dào t lúcnh . Không bao gi ñư c th nh thơi, thư ng lao tâm kh trí, tu i càng cao càng nhi u lo nghĩkhông lúc nào b ng. B i v y s Nhâm Tý ch ñư c hư ng s an nhàn vào kho ng ñ t 49 tu i trñi mà thôi. Cu c s ng nhi u lao nh c sôi ñ ng b t thư ng, ít khi có cơ h i phát tri n v nghnghi p. Cu c s ng ch mãi trong m c ñ trung bình. Tu i Nhâm Tý su t ñ i lo nghĩ lao tâm khtrí, tuy ñư c an nhàn v b n th , nhưng tâm não nhi u lo nghĩ. Cu c s ng ch m c trung bình vtài l c cũng như v ñư ng con cái. Con cháu nên danh mau l nh có phúc ñ c. S ng hư ng thtrung bình t 57 ñ n 60, n u làm phúc ñ c thì hư ng thêm niên k . TÌNH DUYÊN: T u i Nhâm Tý v v n ñ tình duyên thì bu i ñ u khe kh t, sau m i thành cónhi u thay ñ i lương duyên vào lúc tu i nh . N u sanh nh m nh ng tháng này thì có nhi u thay ñ ilương duyên hay ít ra trong vi c v ch ng x y ra l m bu n phi n, ñó là Nhâm Tý sanh nh m nh ngtháng 1, 3, 7, 6 và 12 Âm l ch. Nhưng n u sanh vào tháng này thì ph i qua 3 ñ i v , ñó là nh ngtháng 5, 7 và 11 Âm l ch; n u sanh nh m nh ng tháng này ph i qua 2 ñ i v , ñó là nh ng thángGiêng, 3, 4, 6, 8 và 12 và n u sanh vào nh ng tháng này thì tình duyên chung th y, ñó là nh ngtháng 2, 9 và 10. Trên ñây là tháng sanh c a s quy t ñ nh lương duyên; n u nh ñúng tháng thángsanh mà chưa th c hi n ñúng như trên, thì ch c ch n s còn có thêm n a v y. GIA ð O, CÔNG DANH: C u c ñ i v i công danh tr m l ng, dư ng như là bư c công danhkhông có nhi u may m n l m, không t o ñư c m t s v ng ch c v v n ñ nay, ph n gia ñ o lúcnh có nhi u thay ñ i, hay khác bi t v l i s ng, nhưng qua 36 tu i tr ñi thì êm m và yên vui.Nh ng vi c nh nh t x y ra không ñáng k . Vi c to tát v xích mích gia ñ o dư ng như không baogi x y ra c . S nghi p không m y v ng ch c vào nh ng năm gi a cu c ñ i, nhưng qua 47 tu ithì có vài thành công nh ñ t o cu c s ng cho ñ n ngày nay. Ti n tài r t ít nhưng không thi u kémquá ñ i, có th t o ñư c r t nhi u nhưng thư ng hao h t.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 109
 • 110. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 TU I H P CHO LÀM ĂN: N ên ch n nh ng tu i này r t h p cho s làm ăn: Bính Thìn, GiápD n, Canh Thân. Nh ng tu i này làm ăn thì phát ñ t vì h p v i Nhâm Tý. L A CH N V CH NG: T u i Nhâm Tý n u l a ch n ñư c nh ng tu i này thì s ng cao sangquy n quý, ñó là nh ng tu i: Giáp D n, Bính Thìn, Canh Thân, Quý H i, Canh Tu t, nh ng tu inày r t h p và t o ñư c hi n vinh. Nh ng tu i này k t h p v i Nhâm Tý ch t o ñư c cu c s ngtrung bình mà thôi: Quý S u, ðinh T , K Mùi, Tân H i, Nhâm Tu t, t S u, t T , Tu i NhâmTý N u g p ph i nh ng tu i này thì cu c s ng r t b n ti n và cơ c c: Tân D u, K D u. Nhâm Týsanh vào nh ng tháng này có nhi u v hay thư ng ñau kh v ñàn bà, ñó là nh ng tháng 1, 3, 7, 11và 12 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N hâm Tý ñ i k v i nh ng tu i này: Nhâm Tý, t Mão, M u Ng ,Giáp Tý, ðinh Mão, Canh Mão và Bính Ng . G p nh ng tu i này thì sanh c nh bi t ly hay tuy tm ng. V v n ñ làm ăn cũng như v lương duyên, khi g p ph i nh ng tu i k như ñã nói trên,thì t t c công vi c ñ u có th b r c r i phi n ph c và th t b i. C n ph i xem sao H n ñ cùng ki nvà van vái Ph t, Tr i m i năm tu i c a b n ñ u thay ñ i vì sao, ñó là lu t tu n hoàn. Thí d nhưnăm Bính Ng , b n g p h n Tam Kheo, sao La H u. Trư ng h p năm nào b n g p sao h n thì ph icúng sao th n y: Tháng nào cũng ñư c như thư ng thì nên cúng vào ngày 8 tháng Giêng, tháng 4,8 và 12 Âm l ch, ñ t chín ng n ñèn, chín chén nư c lã, l y v hư ng B c, thì ñư c gi i sao h nngay. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Nhâm Tý xu t hành vào ngày l , gi ch n,tháng ch n thì có l i hơn nh ng ngày gi khác. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Năm 20 tu i có nhi u cay ñ ng trong cu c ñ inhưng ph n tình duyên nhi u t t ñ p, 21 tu i có ph n hay ñ p v công danh, làm ăn khá ñư c t t,22 tu i năm n y c n th n v ti n b c cũng như v cu c s ng, 23 tu i không nên ñi xa, làm ăn cóph n th t b i, b n m ng y u, 24 tu i nhi u tr l c, 25 tu i t m yên, không có gì x y ra quan tr ng.T 26 ñ n 30 tu i: Kho ng th i gian n y r t t t ñ p cho s làm ăn, 26 tu i k t qu t t ñ p v vi cphát tri n làm ăn, 27 tu i nhi u hy v ng v tài l c, 28 tu i k tháng 3 nh ng tháng khác ñ u t t, 29tu i nhi u k t qu và có tri n v ng t t ñ p, cu c s ng hoàn toàn hay ñ p. 30 tu i có phúc ñ c, nămn y tài l c d i dào. T 31 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i trung bình k ñi xa hay làm ăn l n, 32 tu i cónhi u tri n v ng t t ñ p trong ngh nghi p và cu c ñ i, 33 và 34 hai năm n y, b n m ng có ph nsuy y u, ñ phòng b nh t t, 35 tu i năm khá hay v hay v s m ng và cu c ñ i. T 36 ñ n 40 tu i:Năm n y nên th n tr ng, tu i 36 sao b n m nh chi u m ng không ñư c t t v b n m ng, hao tài, 37tu i có nhi u hy v ng t t ñ p v ngh nghi p và cu c ñ i, 38 tu i, tr tháng 2, 6 và 10 có hao tàingoài nh ng tháng khác yên t nh, 39 tu i ñ kh , năm n y làm ăn thâu nhi u tài l c, k tháng 4 cóñau b nh, ñi xa có tai n n, 40 tu i tài l c có ph n hao h t, nên c n th n v ti n b c. T 41 ñ n 45tu i: Năm 41 tu i, t m ñư c, k tháng 4, 6, 8, 9 và 11 nh ng tháng n y b t l i. Năm 42 và 43 tu i,hai năm có nhi u tr ng i trong vi c làm ăn. Năm 44 và 45 tu i, hai năm có nhi u ti n b c cũng nhưv tài l c và cu c s ng. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46 tu i, ñư c t t, hy v ng t t ñ p v tài l c vàcu c ñ i. Năm 47 và 48 tu i, hai năm gia ñ o có nhi u r i r m trong gia t c có ñ i n n. Năm 49 và50 tu i, hai năm bình thư ng, vi c làm ăn phát tri n ch m ch m.. T 51 ñ n 55 tu i: Năm 51 tu i,không ñư c t t ñ p l m, b n m ng y u. Năm 52 và 53 tu i, hai năm n y ñư c khá t t ñ p, vi c làmăn nên c n th n v ti n b c. Năm 54 và 55 tu i, không nên ñi xa hay làm ăn l n, b n m ng y u. T55 ñ n 55 tu i: Năm 55 tu i, b h n n ng g p sao La H u và h n Tam Kheo, c n ph i lo li u và c nth n trong m i công vi c, nh t là b n thân có nhi u b t an. Năm 56 và 57 tu i, vư t qua ñư c tu i55 thì 56 và 57 yên t nh, cu c s ng an nhàn, s không vư t qua kh i tháng 8, 9 và 10 năm BínhNg . T 58 ñ n 60 tu i: Năm 58 tu i, không ñư c v ng vàng l m cho gia ñ o, b n thân, có thwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 110
 • 111. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010mang nhi u ñ i h a cho cu c s ng. Năm 59 tu i, t o ñư c nhi u tình c m m n thương, tóm l inh ng năm n y, có nhi u tình c m, con cháu thương m n nhi u c u l y phúc ñ c làm căn b n chocu c s ng may ra còn có th tăng thêm niên k .1973 Quy Suu SANH NĂM: 1913 ñ n 1973 nà 2033 Cung CÀN. Tr c PHÁ M ng TANG ð M C (cây dâu)Kh c C THƯ NG TH Con nhà THANH ð (quan l c, tân kh ) Xương CON TRÂU. Tư ngtinh CON CUA BI N Ông T Vi ñ m ng: S này lúc nh gian nan, Lao tám kh trí vui chi u bu n mai. Thân ph nph i ch u lao ñao, Tình duyên tr n i, b ng không ñ i ñ i. S ngư i thân t l p thân, Tha phươngc u th c gia môn an hòa. H hàng như th ngư i xa, Cũng như giá l nh ñám ñông ñiêu tàn. Lúcnh ch ng ñ ng an thân, H u v n phú lúc an môn gia hòa. Mùa Xuân m i ñ ng th nh thơi, Thanhnhàn sung sư ng ñ ai sánh b ng CU C S NG: T u i Quý S u không ñư c t t v cu c ñ i. Cu c s ng có ph n lao ñao t lúcnh , ñư c t m an nhàn vào nh ng lúc mà tu i ñư c 36 tr ñi. Nhưng ch có t m th i mà thôi. Cu cñ i khi ch t s b ly tan s nghi p. Tu i Quý S u có m ng làm ăn mau phát tri n. Nhưng n u k tduyên v i tu i x u thì khó mà không hư ng ñư c giàu sang. Theo s T Vi thì tu i này hư ng thtrung bình vào kho ng t 48 ñ n 55. Nhưng n u có phúc ñ c thì tăng thêm niên k lên thêm nămnăm n a. Làm phúc ñ c, ăn hi n h u, bi t giúp k khó thì s ng lâu thêm. TÌNH DUYÊN: V n ñ tình duyên cũng có nhi u khó khăn ph i thay ñ i ñôi l n m i hư ngñư c h nh phúc. Sanh theo nh ng tháng dư i ñây thì s thay ñ i ch ng v tùy tháng mà có nhi uhay ít. Sanh vào nh ng tháng này thì ph i thay ñ i tình duyên ba l n m i ñư c, ñó là tháng 5, 7,11 Âm l ch; hai l n thay ñ i tình duyên n u sanh nh ng tháng Giêng, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch. Sanhvào nh ng tháng này thì m t v m t ch ng: tháng 2, 9 và 10 Âm l ch. Trên ñây là b ng lư t kê ñbi t s b n, n u sanh vào nh ng tháng k trên mà s thay ñ i v ch ng c theo tháng sanh mà bi tñư c. GIA ð O, CÔNG DANH: G ia ñ o m êm, không có nh ng vi c gì x y ra quan tr ng su t cu cñ i, tuy nhiên, lúc nh thì nhi u th c m c. Công danh ch trong m c trung bình, không lên cao vàcũng không xu ng th p. S nghi p v ng ch c, t lúc tu i 38. Ti n tài ñi u hòa vào nh ng năm 34tr ñi và t ñây không có vi c sút kém v v n ñ này. TU I H P CHO LÀM ĂN: T u i Quý S u làm ăn v i nh ng tu i này thì h p và phát tri n mauchóng v v n ñ tài l c, ñó là các tu i Quý S u, t Mão, ðinh T , K Mùi. L A CH N V CH NG: T u i Quý S u k t duyên v i nh ng tu i này r t h p v i ñ i s ngñư c cao sang quy n quý, giàu ti n giàu c a, ñó là nh ng tu i Quý S u, t Mão, ðinh T , K Mùi,Quý H i, Tân H i. Tu i Quý S u k t hôn v i nh ng tu i này ch có m t cu c s ng trung bình màthôi, ñó là nh ng tu i: Bính Thìn, M u Ng , Quý H i. ðó là nh ng tu i h p v tình c m mà khôngh p v tài l c n n s làm ăn không ñư c t n phát. N u Quý S u mà k t duyên v i nh ng tu i nàyhay h p tác v i nh ng tu i này thì làm ăn khó khăn, cu c s ng tr nên b n hàn và kh s . ðó lành ng tu i ch h p v tình c m mà không h p v m i khía c nh khác, ñó là các tu i: Giáp D n,Canh Thân, Bính D n. Cư i v và nh ng năm này hay sanh r y rà và s ng trong c nh h m hiu xav ng, ñó là lúc vào nh ng tu i: 17, 23, 29, 35, 39 và 41 tu i. Sanh vào nh ng tháng này s b nph i có nhi u v hay có nhi u bu n phi n v vi c ñàn bà, ñó là sanh vào nh ng tháng: 1, 3, 9 và 12Âm l ch. NH NG TU I ð I K : D ư i ñây là nh ng tu i ð i K trong vi c k t hôn cũng như v vi clàm ăn, có th x y ra tuy t m ng hay bi t ly, ch t vì tai n n ñó là các tu i: Nhâm Tu t, Canh Tu t.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 111
 • 112. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010Không nên k t hôn hay k t duyên v i hai tu i này r t h i. Khi k t hôn nh m tu i ñ i k b n ph icúng sao gi i h n h ng năm và van vái, cùng làm nhi u vi c công ñ c, c u Tr i, Ph t giúp cho taiqua n n kh i, có ñ o Chùa thì c u nguy n, van vái ăn hi n ñ c thì ñư c gi i n n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Quý S u qua nh ng năm khó khăn nh t là khi b nvào s tu i này: 25, 29, 33 và 37 tu i. Nh ng năm này quá nhi u kh trí lao tâm mà l i còn có ph nñau kh v cu c ñ i n a. Khi vư t qua ñư c nh ng tu i này thì b n m i có s nghi p v ng ch cñư c. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: M u n làm ăn, giao d ch hay giao thương buôn bán,tu i Quý S u h p nh t ngày ch n, gi ch n và tháng l . Xu t hành ñúng theo như trên s thâu ñư cnhi u th ng l i, mà không s b th t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i nhi u t t ñ p, tình c m d i dào, vi c tìnhduyên có ph n t t ñ p, 21 tu i, năm này k ñi xa, công vi c bình thư ng. 22 tu i, năm này có ho ntai hay có nhi u hy v ng v công danh ngh nghi p. 23 tu i, năm x u, k ñi xa và có hao tài l c. 24tu i khá t t, ph n công danh và s nghi p có nhi u k t qu t t ñ p. 25 tu i, năm toàn v n làm ănñư c khá. T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i hy v ng thành công v công vi c d tính, nên ñi xa hay làmăn l n t t. 27 và 28, hai năm này b n nên ñem h t kh năng làm vi c s có k t qu t t v ph n tàil c l n công danh. 29 và 30 tu i, năm 29 k tháng 6 Âm l ch, có ñau b nh, hao tài, năm 30 tu i ktháng 5 có ñ i h n. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i có tri n v ng phát ñ t v công danh, s nghi p v ngch c, danh v ng có tăm ti ng. 32 và 33 tu i khá t t, nhưng năm 33 tu i hơi x u vào nh ng thángcu i năm, k ñi xa, có hao tài hay ñau b nh b t ng . 34 và 35 tu i, hay và nhi u t t ñ p, nên c nth n v vi c làm ăn. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i năm này không ñư c t t l m, vi c làm ăn ch vàom c trung bình. 37 và 38 tu i, hai năm có ph n phát ñ t t t ñ v ti n b c nhưng gia ñình có ph nsuy y u v tình c m và b n m ng. 39 và 40 tu i, hai năm này nên lo vi c gia ñình t t hơn khôngnên làm ăn l n hay ñi xa có h i. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i khá hay v v n ñ con cái và ph n tàil c t t ñ p. 42 và 43 tu i, hay năm này xung k tu i có ñau b nh, 42 xung k tháng 10, và 43 xungk tháng 9 Âm l ch. 44 và 45 tu i, hai năm này vi c làm trung bình. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ngth i gian này có ph n t t ñ p v ti n b c, tình c m, gia ñình yên vui, ph n con cái có nhi u t t ñ pv tài l c, b n m ng v ng ch c. Không có vi c gì quan trong x y ra trong th i gian này. T 51 ñ n54 tu i: Tr năm 53 tu i có xung k vào mùa ðông, ngoài ra nh ng năm khác và tháng khác bìnhthư ng, b n m ng v ng. T 54 ñ n 56 tu i: 54 tu i có ñau b nh nh , năm này cũng khó làm ăn l m,k vào tháng 9 và 10, coi ch ng b nh ho n. Năm 55 tu i: vư t ñư c d dàng nh t là nh ng tháng4,5 và 6 Âm l ch tài l c nhi u. Tu i 56, hay ñ p, tinh th n v ng m nh, cu c s ng lên cao có th giñư c thân th bình thư ng. T 56 ñ n 60 tu i: 56 tu i tình tr ng s c kh e y u kém, tài l c hao h t,có hao tài t n c a trong năm này. 57 tu i không ñư c may m n l m v cá nhân cũng như v ti nb c, k tháng 8, 58 tu i là năm vư ng phát nhưng g p năm xung k mùa ðông. 59 tu i và 60 tu in u vư t ñư c qua kh i tình tr ng b nh ho n, s c kh e thì s ng trư ng th .1974 Giap Dan Sanh năm: 1914 ñ n 1974 và 2034: Cung KHÔN. Tr c KHAI/M ng ð I KHÊ THÙY (nư ckhe l n)/Kh c SƠN H H A/Con nhà H C ð (phú quý)/Xương CON C P. /Tư ng tinh CONTRÂU Ông Quan ð ñ m ng: ðoán xem s m ng Giáùp D n/ð i Khê m ng Th y nư c sông ch yhoài/S tu i lúc nh gian nan/Có lúc b nh t t khóc hoài khó nuôi/L n lên làm có c a kho/Có r i l ih t s m ñ y t i vơi/S này ph i ch n phương xa/L p nên cơ nghi p v y mà m i yên/Nhân duyênwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 112
 • 113. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010tr c tr bu i ñ u/V sau m i ñư c an hòa gia môn/Trung v n phát ñ t giàu sang/Cũng nh h ngphư c, c a Tr i ban cho/Nhưng nhà ch ng ñ ng yên vui/Tr v v n cu i gia môn ñ c thành. CU C S NG: Tu i Giáp D n cu c ñ i có nhi u may m n s ng trong s thanh th n c a cu cs ng hi n t i, tuy tu i nh cũng có lao ñao nhưng r t ít. Tóm l i, tu i Giáp D n r t t t, ít khi khc c v xác th cũng như v tâm trí.Tu i Giáp D n không có nhi u kh c c l m. S hư ng th trungbình kho ng t 52 ñ n 58 tu i, nhưng n u bi t tu thân, làm phư c ñ c thì ñư c gia tăng niên k . GIA ð O, CÔNG DANH: Gia ñ o cũng không ñư c hoàn toàn êm m, hay có nh ng b t ñ ng ýki n, và có th yên vui b t ñ u t 47 tu i tr ñi, con cháu yên hòa và có ph n phát tri n v cơnghiêp. Công danh tu i nh có ph n lên cao, nhưng sau ph i tr xu ng ñ n m c ñ trung bình.Snghi p b t ñ u hoàn thành vào nh ng năm 36 và 42 tu i, ti n b c v n trong m t m c ñ khôngcao l m, có th nói r ng dư d mà không có s thi u h t, n u có ch là m t v n ñ t m th i mà thôi. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Nh ng tu i mà Giáp D n r t trùng h p nh t cho s làm ăn cũngnhư v duyên ph n là nh ng tu i: Giáp D n, M u Ng , Canh Thân, Quý H i. Nh ng tu i này b ncó th hùn h p làm ăn mau t n phát. L A CH N V , CH NG: Tu i Giáp D n n u k t duyên nh m nh ng tu i này s s ng m tcu c ñ i cao sang quy n quý, ñó là nh ng tu i: Giáp D n, M u Ng , Canh Thân, Quý H i, NhâmTu t, Nhâm Tý, Tân H i. K t duyên v i nh ng tu i này có s h p làm ăn ñ ng khá mau phátñ t.K t hôn v i nh ng tu i này ch có cu c sông trung bình mà thôi, ñó là Giáp D n k t hôn v i cáctu i: Bính Tu t, Canh Tu t,Giáp Tý.K t b n v i nh ng tu i này thì nghèo kh làm ăn khó khăn: ðólà các tu i: K Mùi, Quý S u.Nh ng năm này tu i Giáp D n r t k không nên cư i v vì s sanh rac nh xa v ng phòng không, ñó là nh ng năm: 20. 24, 26, 32, 38 và 44 tu i.Sanh vào nh ng thángnày tu i Giáp D n có r t nhi u v , ñó là sinh vào nh ng tháng 2, 3, 4, 8, 9 và 12 Âm l ch, có s lưuthê hay ñau không v ñ àn bà. NH NG TU I ð I K : Nh ng tu i này r t ñ i k trong vi c hùn h p làm ăn, hay k t duyên, ñólà nh ng tu i: t Mão, ðinh T , Tân D u, ðinh Mão, K T , K D u.Khi g p tu i k , tu i GiápD n ph i xa lánh ngay, ph i xem sao h n c a mình mà cúng cho ñúng ngày, nh m cho ñúng hư ng,ph i ñ y ñ hoa qu , van vái và kh n nguy n và không nên làm nh ng ñi u có tánh cách ác ñ c,nh t là nhân tâm thì s ñư c gi i h n ngay. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i Giáp D n có nh ng năm khó khăn nh t, làm ănkhông ñư c phát ñ t, b nh ho n hay nhi u th t b i, ñó là nh ng năm vào s tu i 25, 28. 34, 38 và42 tu i. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Giáp D n ch có th ñư c may m n, n u xu thành ñúng vào nh ng ngày gi này, ngày l , gi l và tháng l , ch ng nh ng không s th t b i màcòn có nhi u may m n v ph n tài l c. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i có thành công ñôi chút v tìnhduyên và s nghi p. 21 tu i không ñư c t t, c n th n v sanh m ng, vi c làm ăn bình thư ng, 22 và23 tu i, có s t t vào tháng Giêng, nh ng tháng khác ñ u x u. 24 và 25 tu i, hai năm này vi c làmăn trung bình./T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i có nhi u t t ñ p v ngh nghi p công danh. 27 và 28 tu i,hai năm này có ph n t t ñ p v gia ñ o, x u v công danh, nh ng năm này không nên làm ăn vàphát tri n v ngh nghi p. 29 và 30 tu i, s không ñư c t t ñ p, trong hai năm này nên c n th nvi c ñi ñ ng và giao d ch v ti n b c./T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i thành công l n v tài l c và côngdanh. 32 tu i có ph n xui x o. 33 tu i nên c n th n v ti n b c. 34 tu i, hay t t nên c n th n v vi clàm ăn và hay ñ p v v n ñ ngh nghi p. 35 tu i nhi u tri n v ng t t ñ p trong s làm ăn./T 36ñ n 40 tu i: 36 và 37 tu i, hai năm này ti ng tăm nhưng v ph n tài l c thì bình thư ng, 38 và 39tu i, hai năm này toàn v n và có xui x o vào tháng 12 năm 38 tu i và tháng giêng năm 39 tu i./T41 ñ n 45 tu i: 41 tu i x u, năm nay có hao tài t n c a. 42 và 43 tu i, hai năm này th t b i v côngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 113
 • 114. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010danh s nghi p, vi c làm ăn có ph n t t ñ p ñôi chút tài l c và tình c m. 44 và 45 tu i, hai năm nàykhông nên ñi xa, hay làm ăn l n có th t b i, tài l c y u kém. /T 46 ñ n 50 tu i: 40 và 47 tu i, hainăm này làm ăn không ñư c khá. 48 và 49 nên c n th n v b n m ng, ph n tài l c bình thư ng, 50tu i hy v ng l y s nghi p v ng vàng. /T 51 ñ n 52 tu i: Hai năm này vi c tài l c phát tri n. Scó nhi u tri n v ng v công danh, cũng như v s nghi p, ñ i s ng v gia ñình, con cái ñư c sungtúc. C n th n ñ phòng ñau b nh v mùa ðông.1975 At Meo Sanh năm: 1915 ñ n 1975 và 2035: Cung T N. Tr c B /M ng ð I KHÊ TH Y (nư c khel n)/Kh c SƠN H H A/Con nhà H C ð (phú quý)/Xương CON MÈO. Tư ng tinh CON DƠI Ông quan ð ñ m ng: S tu i t Mão như v y,/ð i Khê nư c l n ch y v thiên nhiên./Thuðông sanh thu n m i yên,/Thanh nhàn sung sư ng sáng ki n nhi u ngh ./Xuân H l i s bchê,/Giàu có làm ñ ng công th n cũng lo./Xét qua trong ñ o v ch ng,/Hoa thơm hương nh y,trăng vòng tròn gương./Ch ng qua gãy gánh gi a ñư ng,/Duyên sau ch p n i m i yên gia ñàng./Ti n b c làm có trong tay,/Ba chìm b y n i ñ i thay gia ñình./S ph i xa m kh c cha,/Thaphương l p nghi p ti n tài th nh hưng. CU C S NG: Tu i t Mão cu c ñ i g p nhi u hay ñ p tuy không ñư c sung sư ng v th xác,nhưng ñư c sung sư ng v tinh th n, cu c ñ i không l y gì làm c c kh cho l m. S hư ng ñư cs giàu sang và có th ñư c nhi u k t qu t t. Trong th i gian tu i già, ti n b c ñ y ñ , gia c nh êmñ m.Tu i t Mão hư ng th trung bình t 55 ñ n 60 tu i là m c t i ña. Nhưng mu n s ng lâu hơnc n ph i làm phúc ñ c th t nhi u. TÌNH DUYÊN: Tu i t Mão n u sanh vào nh ng tháng này thì có nhi u thay ñ i v v n ñ tìnhduyên và t i thi u là ba l n, ñó là tu i t Mão sanh vào nh ng tháng 8 và 12 Âm l ch. N u sanh vàonh ng tháng này thì vi c thay ñ i tình duyên cũng ph i hai l n thay ñ i, ñó là nh ng ngư i sanhvào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng này thì vi c tình duyên ñư cchung th y ñó là sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. C căn c vào nh ng tháng sanh, b ncó th bi t ñư c mình thay ñ i m y l n v tình duyên c a cu c ñ i b n. GIA ð O, CÔNG DANH: Tu i t Mão, ti n tài ñư c dư d không có s thi u th n, s s ng annhàn, s nghi p r t v ng ch c và lưu truy n lâu b n v sau, c hai v n ñ ñư c hoàn toàn thành t ulâu b n, cu c ñ i ñư c hư ng s sung sư ng tr n v n. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Trong s làm ăn, tu i t Mão c n l a ch n nh ng tu i này màh p tác làm ăn thì mang nhi u th ng l i, ñó là các tu i: Bính Thìn, K Mùi, Nhâm Tu t và QuýS u. Nh ng tu i này r t h p v i tu i t Mão. Nên h p tác làm ăn thì kh i lo th t b i. L A CH N V , CH NG: Tu i t Mão c n l a ch n nh ng tu i này thì s s ng ñư c cao sangvà phú quý, vì nh ng tu i này r t h p cho m i khía c nh c a tu i t Mão, ñó là các tu i: Bính Thìn,K Mùi, Nhâm Tu t, và Quý S u. K t hôn v i nh ng tu i k trên s có nhi u th ng l i và tri nv ng ti n b c ñư c t t ñ p.K t hôn v i nh ng tu i này, tu i t Mão ch có ñư c m t cu c s ngtrung bình mà thôi, ñó là tu i t Mão k t hôn v i các tu i: t Mão (ñ ng tu i), Tân D u, M uThìn.Tu i t Mão k t hôn v i nh ng tu i này thì s làm ăn tr lên khó khăn, s ng m t cu c s ngb n hàn và vi c làm ăn g p nhi u tr c tr , ñó là tu i t Mão k t hôn v i các tu i: Quý T , M uNg , Quý H i.Tu i t Mão không nên cư i v vào nh ng năm tu i: 16, 22, 28, 34, 38 và 40 tu i,vì nh ng năm này xung kh c khó thành công v s nghi p cũng v ti n b c.Tu i t Mão sanh vàonh ng tháng này thì s nhi u v nh t, ñó là sanh vào nh ng tháng: 2, 4, 8, 9, 10 và 12 Âm l ch.Sanh vào nh ng tháng này có s lưu thê hay ñau kh nhi u v ñ àn bà.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 114
 • 115. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG TU I ð I K : Tu i t Mão ñ i k trong cu c ñ i v i nh ng tu i Canh Thân, GiápTý, Bính D n, NhâmThân, Giáp D n, Nhâm Tý, M u Thân, nh ng tu i này r t ñ i k , n u làm ănv i nhau thì s th t b i, k t duyên thì x y ra c nh bi t ly tuy t m ng.Khi g p tu i k và năm h n,trong vi c làm ăn ph i cúng sao cho ñúng ngày tháng và ph i thành tâm cúng dâng ñ y ñ nhang ñèn hoa qu . N u g p tu i k trong con cháu gia ñình thì nên c u phư c, và van vái Tr i, Ph t thì sñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Tu i t Mão g p khó khăn nh ng năm mà vào s tu i29, 32, 40 và 45 tu i, nh ng năm mà b n ph i ch u nhi u khó khăn nh t trong cu c ñ i. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i t Mão xu t hành vào nh ng gi l ngày l vàtháng l , là nh ng ngày, gi và tháng h p nh t trong cu c ñ i b n. V y nên xu t hành vào nh ngngày gi nói trên thì kh i s b th t b i, trong vi c làm ăn cũng như ngh nghi p. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, ñ y tri n v ng c a tình duyên vàyêu thương, tài l c y u kém, 21 và 22 tu i, năm này có nhi u t t ñ p v tài l c công danh, 23 và 24tu i, có th thành công v công danh và tình duyên trong kho ng th i gian này, tu i 23 không nênñi xa vào tháng 4, 6, và 8, 25 tu i, năm trung bình./T 26 ñ n 30 tu i: Nên c n th n v tình duyêncó nhi u r i r m, s có nhi u lo bu n vào kho ng th i gian này. 26 tu i, năm bình thư ng, 27 tu i,không m y t t. 28 và 29, năm có nhi u tri n v ng v tài l c, cu c s ng. Năm 30 tu i t m yên tĩnh,năm này lo bu n nhi u hơn h t./T 31 ñ n 35 tu i: Năm này không m y t t ñ p s có nhi u lo nghĩ,cu c s ng có nhi u lao ñao, ñó là năm 31 và 32 tu i. Năm 33 và 34 tu i, ñ y tri n v ng t t ñ p vtình thương yêu và ph n tài l c, nên c n th n cho vi c làm ăn. 35 tu i, hay ñ p và nhi u t t ñ p,cu c s ng ñư c ñ y ñ và có cơ h i k t qu v tài l c./T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, yên tĩnh. 37 tu iñau n ng hay g p ñ i n n trong gia ñình thân t c. 38 và 39, hai năm này nên phát tri n làm ăn hayhùn h p làm ăn r t t t. 40 tu i, t t v phát tri n công danh và s nghi p./T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i,có nhi u hay, vi c làm ăn b ngưng tr ñôi chút, vi c công danh và s nghi p có ph n suy y u, 42và 43 tu i, năm này k ñi xa, làm ăn l n s b th t b i, 44 và 45 tu i, nên giao d ch v ti n b c cól i to./T 46 ñ n 52 tu i: Tu i 46 và 47, hai năm này b n m ng không ñư c v ng, nên c n th n ti nb c cũng như vi c làm ăn, 48 và 49 tu i, hai năm này thâu ho ch ñư c ti n b c và có tri n v ng vcu c ñ i. 50 và 51 tu i, khá t t, có ph n phát tri n v tài l c công danh, cu c s ng khá ñ y ñ , 52tu i, coi ch ng có tai n n, toàn năm không th ng l i v t i l c, k ñi xa vào tháng 9, tháng 11 haotài./T 53 ñ n 55 tu i: 53 tu i, khá hay ñ p và con cháu có ph n hư ng l c, 54 tu i k vào tháng 9và 11 Âm l ch, coi ch ng b nh ho n hay hao tài t n c a. 55 tu i tình tr ng gia c nh và tài l c v nm c ñ bình thư ng./T 56 ñ n 60 tu i: Năm năm này không có tr ng i v vi c làm ăn, mà ch cóñ phòng vi c ñau b nh.1976 Binh Thin SANH NĂM: 1916 ñ n 1976 và 2036 Cung CH N. Tr c KIÊN M ng SA TRUNG TH (ñ tpha cát) Kh c DƯƠNG LI U M C Con nhà HUỲNG ð (phú quý) Xương CON R NG. Tư ngtinh CON CHU T Bà Chúa Ng c ñ m ng: Bính Thìn s m ng tu i này, Tu i cùng v i m ng y là tương sanh. Sngư i tánh n t hi n lành, Tánh thì ñ m th mthu n hoà tương lân. M ng may có phư c l c tr i,Phong sương cũng l m gian nan cũng nhi u. S ph i l p nghi p phương xa, C a nhà yên n giamôn hi p hòa. Trung v n làm có c a kho, Nhưng mà h u v n m i là hi n vinh. S này phư c l nm i an, Không th i ch t h t ch t oan ñã r i. Gi n ai nói d nói nhi u, Lòng không ñ c ác nói r i bqua.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 115
 • 116. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 CU C S NG: T u i Bính Thìn, cu c ñ i ñ i v i ti n tài và s nghi p ñào t o không m y khókhăn, có th thành công liên t c làm cho cu c ñ i có nhi u sung túc ñ c bi t. Không bao gi tu iBính Thìn mang vào cu c ñ i m t cu c s ng c c kh v th xác mà n u có thì ch là lo nghĩ v tinhth n nhi u hơn. Tóm l i: Cu c ñ i c a tu i Bính Thìn không s ng quá cao sang quy n quý, nhưngcũng vào b c trung c a cu c s ng hi n t i. S có phúc ñ c và hư ng lâu b n cơ nghi p. Tu iBính Thìn có s t t. Tu i này có r t nhi u may m n trong cu c ñ i, có nhi u cơ h i phát tri n ñư cs nghi p. S hư ng th trung bình t 65 ñ n 67 tu i. N u làm phúc ñ c thì hư ng ñư c tu i thñó, nhưng m t ñ c thì b gi m k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên tu i Bính Thìn lúc tu i nh cũng tr i qua nhi u cay ñ ng, khñau nhi u v v n ñ này. N u không gi m lên ñi u cay ñ ng thì cũng mang l y nhi u s u thương.Bính Thìn r t t t ñ p v s nghi p mà không ñư c t t ñ p cho l m v v n ñ tình duyên, có thayñ i ñôi l n hay cũng nhi u s u ñau, t i h n v v n ñ này. Sau ñây là nh ng tháng sanh c a tu iBính Thìn qua s thay ñ i tình duyên trong cu c ñ i. N u b n sanh vào nh ng tháng này s có bal n thay ñ i tình duyên, ñó là tu i Bính Thìn sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 3, 5 và 10 Âm l ch. N usanh vào nh ng tháng này tu i Bính Thìn ch có 1 ch ng 1 v mà thôi, ñó là tu i Bính Thìn sanhvào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. Hãy căn c vào nh ng tháng sanh ñ hi u bi t cu c ñ i còn cóthay ñ i v v n ñ này n a hay không. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n công danh tu i nh không ñư c sáng t , khi trên 30 tu i m icó cơ h i phát tri n v công danh, nhưng cũng ch vào m c ñ t m thư ng mà thôi, không lên ñ ntuy t ñ nh c a cu c ñ i. Gia ñ o có nhi u r i r m t lúc khi có v con, vi c r i r m kéo dài nhi unăm tháng và v a yên t nh t lúc 36 tu i tr ñi, gia ñ o hi n t i tr ñi thu n hòa, con cái có cơ h iphát ñ i. V ph n s nghi p thì v ng ch c r i không có nh ng ñ v hay ki t qu tài chánh nhưngày xưa, ti n b c ñi u hòa và có th thâu nhi u th ng l i trong nh ng ngày tu i trung v n; ttu i 40 tr ñi có g p nhi u may m n v ti n b c và t 52 tr ñi thì s nghi p, ti n b c b v ng chosu t cu c ñ i. TU I H P CHO LÀM ĂN: M u n làm ăn ñư c phát tri n mau chóng và không mang l ynh ng th t b i não n , tu i Bính Thìn ph i l a nh ng tu i h p cho s làm ăn v i mình m i có cơh i phát tri n m nh m v ti n b c; nh ng tu i ñó là nh ng tu i r t h p v i tu i Bính Thìn trongm i khía c nh c a cu c ñ i, như các tu i: ðinh T , M u Ng , Quý H i. Ba tu i này r t h p v i tu iBính Thìn trong m i công vi c làm ăn, phát tri n cơ nghi p và g y d ng s nghi p. L A CH N V CH NG: T rong vi c l a ch n v ch ng mu n có nh ng tu i h p, tu i BínhThìn co nh ng tu i k t duyên r t h p và khi k t duyên s có nhi u thu n hòa, êm m; ch ng nh ngêm m thu n hòa, mà con có th giúp cho tu i Bính Thìn làm ăn mau phát ñ t, ñó là các tu i: ðinhT , M u Ng , Tân D u, Quý H i, Giáp Tý, t Mão. Nh ng tu i trên ñây b n có th k t duyên cónhi u s phát ñ t và có th thúc ñ y cu c ñ i b n lên cao. K t duyên v i nh ng tu i trên, gia ñ oñư c thu n hòa, con cái thu n th o và có nhi u phúc ñ c làm nên s nghi p mau chóng, v côngdanh cũng ñư c s êm m và mau lên cao hơn, t o ñ ñi u ki n ñưa cu c s ng vào con ñư ng vinhquang c a cu c ñ i. N u b n k t duyên v i nh ng tu i này b n ch có m t cu c s ng trung bình màthôi, vì nh ng tu i này ch h p v ñư ng tình duyên, mà không h p v ñư ng tài l c và công danh,ñó là các tu i: Canh Thân, Giáp D n, M u Thân, ðinh Mão. N u k t duyên v i nh ng tu i k trêncu c s ng c a tu i Bính Thìn ch vào m c ñ trung bình mà thôi. Tu i Bính Thìn n u g p nh ngtu i này thì công vi c làm ăn r t khó khăn, không t o ñư c cơ h i phát tri n s nghi p, có thkhông ñem l i cho cu c ñ i nhi u may m n trong cu c s ng, như các tu i: Bính Thìn ñ ng tu i,Nhâm Tu t. Hai tu i này không h p v ñư ng tình duyên cũng như v ñư ng tài l c công danh. Cónh ng năm mà b n r t ñ i k cư i v , ch ng nh ng không thành mà còn làm cho cu c ñ i b n cónhi u r c r i, không ñem l i cho cu c s ng m t thành công v vang và hay mang l y nh ng th t b iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 116
 • 117. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010cho cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 18, 21, 24, 30, 33, 36 và 42 tu i. N u b n ñãcư i v vào nh ng năm này thì khó mà thành công ñư c trong cu c ñ i. N u b n sanh vào nh ngtháng này, s b n có nhi u v hay ít ra cũng nhi u ñau kh vì ñàn bà, ñó là b n sanh vào nh ngtháng 1, 2, 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. Sanh nh m nh ng tháng này b n th nào cũng có nhi u v v y. NH NG TU I ð I K : N h ng năm mà tu i Bính Thìn vào tu i này không nên cư i v vìch ng nh ng hao t n ti n b c mà vi c lương duyên cũng không thành công, cu c s ng x y ra nhi ubu n phi n và lo l ng không ít cho cu c ñ i b n, ñó là nh ng tu i ñ i k trong cu c ñ i, n u k tduyên hay làm ăn v i nh ng tu i này s x y ra nhi u tr c tr trong cu c ñ i như: tù t i, tuy t m nghay thư ng x y ra c nh bi t ly ñau xót vô cùng. ðó là các tu i: K Mùi, t S u, Tân Mùi, QuýS u. Nh ng tu i này r t ñ i k hi p hôn, hay h p tác làm ăn. Tu i Bính Thìn nên tránh là t t hơn.G p tu i k trong s làm ăn thì cúng ki n Tr i Ph t, g p tu i k trong gia ñình thì xem sao h n màcúng m i năm, tùy theo n ng nh , cúng luôn cho c hai tu i trong gia ñình. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Bính Thìn có nh ng năm khó khăn nh t cho cu cñ i, có nhi u phi n l y và nhi u chuy n kh tâm nh t là nh ng năm mà tu i Bính Thìn vào stu i 29, 31, 43, 47 và 53 tu i. Nh ng năm này b n nên c n th n và ph i dè d t th n tr ng trong t tc m i v n ñ , n u không b n s có nhi u ñ v trong cu c ñ i và s nghi p. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Bính Thìn, ngày gi h p nh t trong su t cu cñ i, ñó là nh ng gi ch n và tháng ch n. N u xu t hành, ñi xa hay làm ăn mà xu t hành trongnh ng ngày, gi và tháng trên, tu i Bính Thìn cũng g p nhi u th ng l i v ti n b c và r t may m nv cu c ñ i. V y n u c n ño t ñư c nh ng th ng l i v vang cho cu c s ng thì nên căn c vàonh ng ngày gi và tháng nói trên mà th c hành thì ch c ch n s không b th t b i. DI N TI N T NG NĂM: Tu i Bính Thìn t nh ñ n lúc trung v n không có gì ñ c bi t ñángchú ý, h u v n cũng vào m c trên trung bình, dư i ñây chúng tôi ch ghi l i nh ng năm ñáng chúý nh t trong cu c ñ i c a tu i Bính Thìn. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, có sáo h n r t n ng năm nàyph i cúng sao và c n ph i nh n nh c m i mong thoát kh i tai n n, vi c làm ăn không ñư c ti n tri ntheo ý mu n. 32 tu i có thành công ñôi chút v tài l c vào nh ng tháng 7 và 8, c n lo cho gia ñ o vình ng tháng c a mùa ñông có nhi u tai n n b t ng . 33 tu i, năm yên tĩnh, vi c làm ăn bìnhthư ng, k tháng 5 không nên ñi xa. 34 tu i, có thay ñ i vi c làm ăn hay trong gia ñ o có ngư i ñaub nh, tháng 8 có ñ i tang trong gia t c. 35 tu i, t m l ng yên trong m i công vi c, gia ñ o, tài l cbình thư ng. T 36 ñ n 40 tu i: 36 tu i, thành công hoàn toàn v v n ñ tài l c. 37 tu i, l i b hơiy u kém v tài l c và gia ñ o, không ñư c êm m cho l m. 38 tu i, yên tĩnh toàn năm, ch có nh ngdi n ti n bình thư ng trong m i khía c nh cu c ñ i. 39 tu i và 40 tu i, hy v ng nơi gia ñ o nhi uhơn cá nhân, có th nh gia t c v phát tri n kh năng tài l c và tình c m. Năm 40 là năm an nhànnh t trong cu c ñ i; gia ñ o, tài l c bình thư ng.1977 Dinh Ty Sanh năm: 1917 d n 1977 và 2037: Cung KHÔN. Tr c TR /M ng SA TRUNG TH (ñ t phacát)/Kh c DƯƠNG LI U M C/Con nhà HUỲNH ð (phú quý)/Xương CON R N. Tư ng tinhCON CÚ Bà Chúa Ng c ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này,/Trong tâm thư ng có tánh linh thư ngthư ng./S ngư i khôn khéo m i ñư ng,/N u mà lõi s thiên ñình s u vương./Có khi m c ph i taiương,/Phu thê c n ñ ng ñôi phen m i b n./Th y ai th t nghi p l ñư ng,/Ai mà than th thì thươnggiúp li n./Nhi u lúc làm có c a ti n,/Cũng b tan rã phá tan rã r i./Bà con thân thích ch ngtrông,/M t tay l p nghi p gia môn an hòa./S này Tr i ñã ban cho,/Tr v h u v n m i là th nhthơi.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 117
 • 118. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 CU C S NG: ðinh T cu c ñ i cũng qua nhi u sóng gió. Nhưng khi v a vào s tu i trungbình thì hư ng ñư c m t cu c s ng khá ñ y ñ . S ph i nh ñ n gia t c, ngư i thân m i có th pháttri n ñư c s nghi p và cơ nghi p trong cu c ñ i, v danh ph n không lên cao mà v n âm th m kínñáo. Cu c s ng không có nh ng sôi ñ ng, h p d n và ch di n ti n theo m c ñ bình thư ng. Tóml i, tu i ðinh T tuy qua nhi u sóng gió t lúc nh nhưng khi qua tu i 30 thì tu i ðinh T v ngvàng vi c làm ăn và m c s ng trong m c ñ bình thư ng.S t vi c a Tu i ðinh T hư ng thtrung bình t 53 ñ n 65 là m c t i ña, tuy nhiên n u có làm phúc ñ c thì s ñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ này, tu i ðinh T ít thay ñ i, nhưng thư ng có nh ng th c m c nhnh t v v n ñ tình duyên, có th tu i ðinh T g p nhi u may m n v v n ñ này. Cu c s ng ñ iv i tình duyên r t thành th c và trung tín, tuy nhiên n n c n bi t ñư c trong cu c ñ i có thay ñ ihay không nên xem qua ngày và tháng sanh m i bi t ñư c cu c ñ i ph i qua bao nhiêu s thay ñ itình duyên sau ñây, la n u b n sanh vào nh ng tháng này, thì cu c ñ i b n s có ba l n thay ñ ih nh phúc hôn nhơn, ñó là sanh vào nh ng tháng: 4, 8, 9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng này thì b n s có hai l n thay ñ i tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 3, 5 và 10Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng này cu c ñ i b n ñư c hoàn toàn h nh phúc vàkhông có s thay ñ i h nh phúc lương duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: S nghi p thì hoàn thành mau l , tuy không ñư c giàu sang, phú quýnhưng cu c ñ i ñư c nhi u sung sư ng, ti n b c v n trong m c ñ bình thư ng, vào ra ñ u ñ n,không bao gi thi u h t hay dư d nhi u, ñó là m ng s c a b n v s nghi p, ti n tài như v y. NH NG TU I H P LÀM ĂN: Sau ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n có th th h ptác làm ăn, hùn h p k t duyên ñ u có l i, ñó là các tu i Canh Thân, Nhâm Tu t, Bính Thìn. Nh ngtu i này r t h p v i tu i ðinh T trong m i lãnh v c cu c ñ i. L A CH N V , CH NG: Trong vi c làm ăn cũng như v vi c k t duyên, b n nên c n th n vìtu i tác cũng nên lo cho h p ñư c tu i, công vi c làm ăn m i ñư c phát tri n m nh m . S l a ch nlương duyên cũng c n thi t cho cu c s ng, v y b n hãy ch n nh ng tu i này mà xây d ng h nhphúc, hôn nhơn thì ñư c sang giàu, ñó là các tu i: Canh Thân, Bính Thìn. Hai tu i này thì r t h pcho b n trong vi c làm ăn, khi k t duyên v i nhau xây d ng h nh phúc.N u b n k t hôn v i nh ngtu i này, thì s ăn và s ng cu c s ng ch vào m c ñ trung bình mà thôi, ñó là k t duyên v icác tu i: ðinh T ñ ng m t tu i, K Mùi, Quý H i, t S u, t Mão.N u b n k t hôn v i nh ngtu i này, thì hôn nhơn s làm, cho b n ph i nghèo kh , không phát tri n ñư c nghèo túng, ñó là k tduyên v i các tu i: Tân D u, ðinh Mão, t Mão. Ba tu i này n u b n k t duyên thì cu c s ng s btúng nghèo liên t c.Nh ng năm nà b n vào tu i này r t ñ i k và xung kh c n u tính vi c hônnhơn thì b t thành hay ph i ch u c nh xa v ng, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 19, 27, 31,33, 39 và 43 tu i, ñó là nh ng năm không có s t t ñ p cho b n v y.N u b n sanh vào nh ng thángnày thì s b n lưu thê hay ña ñoan v vi c v con, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 4, 7, 9 và12 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : Trong tu i này là nh ng tu i ñ i k nh t trong cu c ñ i b n, như M uNg , Giáp Tý, Bính D n, Canh Ng , Giáp D n, Nhâm Tý. K t duyên hay làm ăn v i nh ng tu inày b n s b tuy t m ng, hay sanh ra c nh bi t ly nhau gi a cu c ñ i.B t c sanh vào tháng nào,khi g p tu i ñ i k trong gia ñình hay trong b n bè, nh ph i coi sao mình mà cúng gi i h n h ngnăm thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: Nh ng năm mà b n vào s tu i 24, 33 và 45 tu i lành ng năm khó khăn nh t trong cu c ñ i b n. Vi c làm ăn hay m i vi c ñ u không thành công. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i ðinh T h p vào nh ng gi l , tháng ch n vàngày l , n u xu t hành vào nh ng này gi và tháng như trên trong su t cu c ñ i thì không bao gimang th t b i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 118
 • 119. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Tu i 20 nhi u sóng gió, chuy n tình c mhay b r c r i. 21 tu i, k l a và mùa ñông coi ch ng có k ph n b i. 22 tu i, k mùa h , coi ch ngnh ng ngư i b n không t t. 23 tu i, có ñau b nh vào kho ng cu i năm. 24 tu i, s g p ñư c m tcu c tình duyên m i m . 25 tu i, ñ ng nên ñi xa trong nh ng năm này, có h i./T 26 ñ n 30 tu i:26 tu i, vi c gia ñình hơi có chuy n xích mích. 27 tu i, k mùa xuân, nh t là ñ u tháng 2. 28 tu i,gi a năm có ho nh tài. 29 tu i, năm này th nào cũng ph i ch u m t cái tang. 30 tu i, ñ a con traisanh trong năm này s r t t t và sau này s r t khá./T 31 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i, s ñau m t tr nsuýt ch t, v n xui kéo dành t năm 31 ñ n năm 34 tu i. Trong m y năm này coi ch ng b hao tàiho c b l a g t. Năm 35 tu i, vi c làm ăn l i b t ñ u ñư c ph n ch n tr l i./T 36 ñ n 40 tu i:Năm này công danh, ti n b c cùng lên m t lư t như di u g p gió, làm gì cũng ñư c, tính gì cũngthành, ñây là nh ng năm t t nh t trong cu c ñ i./T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 tu i, coi ch ng m t tain n thình lình. 42 tu i,có ñau b nh chút ñ nh, 43 tu i, k nư c và mùa thu. 44 tu i, coi ch ng b l ag t. 45 tu i, m t ti ng sét v tình c m có th ñ n v i b n trong năm này./T 45 ñ n 50 tu i: Hãy coich ng gia ñ o có th b l n x n trong kho ng th i gian này, ñ ng vì ti n b c mà quên nghĩa nhân.Hay nghĩ ñ n gia ñình,con cái nhi u hơn n a. Có con thi ñ u và r ng r vi c h c hành trong năm 45tu i./T 50 ñ n 55 tu i: Nh ng năm này có nhi u thành công trong cu c s ng, có tài l c và hư ngnhi u phúc ñ c, nhưng vào tu i 53 và 54 không ñư c t t v ñư ng danh m ng cũng như v m ngs c a b n./T 55 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này n u phát tri n công vi c làm ăn thì có nhi uth ng l i tuy nhiên có th có ph n suy y u và c n thi t ph i gi gìn s c kh e, tài l c có cơ h i pháttri n m nh.1978 Mau Ngo SANH NĂM: 1918 ñ n 1978 và 2038 Cung KH M. Tr c THÀNH M ng THI N THƯ NGHÒA (l a trên tr i) Kh c SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ð (cô qu nh) Xương CON NG A.Tư ng tinh CON HEO Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này, M u Ng m ng H a l a tr i sáng soi.Xuân H sanh ñ ng g p th i, Thong th sung sư ng an nơi thanh nhàn. Ti n v n v t v bôn ba, Kt trung v n m i mong thanh nhàn. Anh em xa cách ch ng g n, V ng m t thương nh l i g n ch ngyên. B i vì s ngh ch ñ ng cay, Gia ñình l p tr m i là b n lâu. N u ngư i tích ñ c thi n tâm, Tuhành gi i b t oan gia nghi p ñ i. Trung v n ch ng ñ ng th nh thơi, S ngư i v n cu i giàu sangthanh nhàn. CU C S NG: T u i M u Ng cu c ñ i t m sung sư ng v h u v n, cu c s ng thêm ph n trangtr ng trong th i gian này, nhưng công vi c làm ăn thư ng hay ñ v vì nóng tánh. N u có tánh tìnhkiên nh n và c g ng phát tri n s nghi p thì cu c s ng có ph n sung túc hơn lên. Tóm l i, tu iM u Ng , ti n v n l m v t v nhưng h u v n an nhàn, có thành công to v ñư ng tài l c vàokho ng năm 49 tu i. Tu i M u Ng hư ng th trung bình vào kho ng t 55 ñ n 65 tu i, nhưng ănhi n lành thì s ñư c gia tăng niên k t năm năm ñ n mư i năm. TÌNH DUYÊN: V tình duyên vào lúc tu i nh cũng có nhi u khe kh t, c tìm m i ñư c hư ngm t h nh phúc chân th t cho cu c ñ i, vì v y, v n ñ tình duyên tr i qua nhi u vi c ñau bu n.Nhưng mu n bi t v v n ñ tình duyên, b n thay ñ i như th nào, b n nên xem dư i ñây ñ quy tñ nh và hi u bi t nh ng di n ti n v tình duyên c a cu c ñ i mình trong su t cu c s ng. N u b nsanh vào nh ng tháng này, cu c ñ i b n s có ba l n thay ñ i tình duyên, h nh phúc, ñó là b n sanhvào nh ng tháng 2, 3, 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ i b n ít ra cũng ph ithay ñ i hai l n v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 4, 6, 7, 8, 10 và11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n hoàn toàn h nh phúc ch m t l nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 119
 • 120. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010mà thôi, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 5 và 12 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di n ti n trong ñ ib n v v n ñ tình duyên c a b n, nên nh mình sanh vào nh ng tháng nào ñ bi t s ph n b n cònthay ñ i v tình duyên n a hay không. GIA ð O, CÔNG DANH: V gia ñ o ñư c hoàn toàn êm m, trên thu n dư i hòa, nh v y màgia ñình h nh phúc, nh ng khe kh t nh nh t cũng thư ng x y ra nhưng không ñáng k . Công danhthì ch vào m c ñ bình thư ng mà thôi. N u có lên cao ñó ch là giai ño n t m th i trong cu cs ng, r i sau ñó cũng tr l i như cũ. S nghi p thì có khi lên cao l m, nhưng s không hư ng ñư cm t s nghi p lâu b n. Ti n tài vô ra ñ u ñ n, có nhi u cơ h i t o ra ti n, nhưng l i thư ng x y rakhe kh t v v n ñ ti n tài, nhưng ñó cũng ch là giai ño n t m th i, r i qua ñi. Nói tóm l i, ti n b cr t d t o, s nghi p có th hoàn thành vào tu i 45 và liên t c v sau. S nghi p v n v ng ch c nhưthư ng, không xao ñ ng và cũng không có v n ñ s p ñ n a. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p v i tu i M u Ng trong m i công vi clàm ăn và giao d ch, ñó là các tu i K Mùi, Quý H i, t S u, ðinh Mão, ðinh T , t Mão. B nnên h p tác v i nh ng tu i này mà làm ăn thì t o nhi u k t qu v ti n b c. L A CH N V CH NG: Tu i M u Ng k t hôn v i nh ng tu i này s ñư c s ng sang giàu vìh p tu i và thành công v vi c hôn nhân, ñó là các tu i: K Mùi, Quý H i, t S u, ðinh Mão, ðinhT . Nh ng tu i này r t h p trong vi c hi p hôn và r t t t cho vi c ñ i, s t o ñư c nhi u k t qut t ñ p cho s s ng. N u b n k t hôn và xây d ng h nh phúc v i nh ng tu i này, ch có cu c s ngtrung bình mà thôi, ñó là các tu i: M u Ng , Nhâm Tu t, Giáp Tý, Bính Thìn. N u b n k t hôn v inh ng tu i này thì cu c s ng tr nên khó khăn nghèo túng, ñó là k t hôn v i các tu i: Tân D u, tMão, Quý D u. Nh ng năm này kh c tu i, k hi p hôn, n u hi p hôn thì không thành hay cam ch uc nh xa v ng, ñó là nh ng năm mà b n vào tu i: 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tu i. B n sanh vàonh ng tháng này s có nhi u v , ñó là sanh vào tháng 1, 3, 4, 6, 7 và 10 Âm l ch, th nào b n cũngph i lâm vào c nh hai v ho c nhi u dòng con. NH NG TU I ð I K : B n k t hôn hay làm ăn v i nh ng tu i này s b tuy t m ng, bi t lyhay th t b i liên miên vì tu i quá xung kh c ñó là các tu i; Tân D u và Quý D u. G p tu i k trongvi c làm ăn thì nên tránh, v tình duyên không nên làm l hi p hôn linh ñình, v gia ñ o thì ph ikh n vái Tr i Ph t, c u xin gi i h n và làm phúc ñ c thì s ñư c như ý. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: N h ng năm b n làm ăn khó khăn và g p nhi u tr ng i,ñó là nh ng năm vào s tu i 25 và 37 tu i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i M u Ng h p v i gi l tháng l mà ngày ch n.Xu t hành làm ăn không s th t b i mà trái l i s ño t nhi u k t qu v ti n b c. DI N TI N T NG NĂM: T 25 ñ n 30 tu i: Năm 25 tu i, s có m t l n th t v ng l n v m ttình c m. Năm 26 tu i, k tháng 8 k l a, k ñi xa. Năm 27 tu i có ho nh tài, 28 tu i, coi ch ng bl a g t, 29 tu i, s có m t cu c thay ñ i b t ng ñem l i l n l i cho b n, 30 tu i, k mùa xuân, knư c, k hùn h p làm ăn. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, năm xui, th nào cũng s ñau n ng, 32 tu i cóhao tài, nhưng nh v y b n m ng m i ñư c yên, 33 tu i coi ch ng ñáo tung ñình, 34 tu i, k mùah , k l a, k mi ng ti ng th phi. Năm 35 tu i, sau nh ng năm h n dài, năm này là năm b n g pñư c r t nhi u d p may, làm ăn phát ñ t vui tươi và may m n tr n năm. T 36 ñ n 40 tu i: ð i b nb t ñ u ñi vào m t khúc quang m i, nhi u vui tươi và h a h n m t tương lai vô cùng r c r trongkho ng th i gian này, nhưng coi ch ng có th lâm b nh b t ng vào cu i mùa ñông năm 40 tu i.Năm năm trong kho ng th i gian này b n có th thành công b t ng . T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, knư c và k mùa xuân. 42 tu i, coi ch ng tai n n, ch leo cao hay làm vi c gì trên cao. 43 tu i, cótin vui, trong nh ng ñ a con b n có ñ a ñ ñ t cao và nên danh ph n trong năm này. 44 tu i, cóm t s lo bu n v tình c m, v ch ng b n hãy nên c g ng gi gìn ñ ng ñ hi u l m nhau trongnăm này. 45 tu i, m t ti ng sét tình c m có th x y ra trong năm này. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 120
 • 121. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010tu i, coi ch ng b l a g t v v n ñ tình c m. 47 và 48 tu i có ho ch tài nhưng l i có th b m t c ab t ng . 49 tu i, k mùa h , k ñi xa. Năm 50 tu i có tin vui trong gia t c, coi ch ng có ñ i tangtrong năm này. T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian này thâu nhi u k t qu v tài chánh, có cơ h iphát tri n v ngh nghi p. S ng m t cu c s ng ñ y ñ và sung túc, nhưng t năm 52 ñ n 54 tu i thìcó ñau b nh hay g p tai n n, nên ñ phòng nh ng năm này, ngoài ra các năm khác bình thư ng. T56 ñ n 60 tu i: K t qu m mãn sau nh ng năm lao ñao, bôn ba cho s nghi p, bây gi là nh ngnăm b n ñư c hư ng an nhàn và vui sư ng. V trí não cũng như v m t v t ch t thanh nhàn nh ngnăm này không có gì x y ra quan tr ng trong cu c ñ i tr ñau b nh l t v t.1979 Ky Mui SANH NĂM: 1919 ñ n 1979 và 2039 Cung LY. Tr c THÂU M ng THIÊN THƯ NG H A(l a trên tr i) Kh c SA TRUNG KIM Con nhà xích ñ (cô qu nh) Xương CON DÊ. Tư ng tinhCON RÁI Ph t Bà Quan ÂÂm ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i Mùi, M ng H a là l a chơi vơi trên tr i.Thu n sanh sung sư ng bi t bao, Xuân H sanh ñ ng như cua gãy càng. Thu ðông c c kh l i thay,Dù giàu cũng kh t o t n lo âu. Tình duyên l d bu i ñ u, Ph i duyên ch p n i m i mong s t c m.V ch ng g p g x xa, Khác làng khác xã m i là an thân. S ngư i thân c n ngư i sang, Trên thìyêu m n dư i hay thương tình. Tu i tr khó ñ ng yên thân, Tr v h u v n phư c lai thanh nhàn. CU C S NG: C u c ñ i không m y hay ñ p cho l m, có th ño t ñư c nhi u k t qu mauchóng v ñư ng công danh, nhưng không theo ñu i công danh vì nhi u tr ng i cho cu c s ng c ab n, v tài l c có nhi u khi t o l y cũng khó khăn. Tóm l i: Cu c ñ i có nhi u hay ñ p v côngdanh, nhưng l i không ñư ng có trư ng h p hay hoàn c nh thu n ti n theo ñu i. Có th vào h uv n m i n m ch c ñư c s nghi p, ti n tài. Tu i K Mùi hư ng th trung bình t 56 ñ n 65 tu i,làm phư c thì s ñư c hư ng thêm niên k . TÌNH DUYÊN: V n ñ tính duyên tuy không có nhi u sôi ñ ng trong cu c ñ i, nhưng th c rathì có m t vài th c m c và ñ v trong lúc ñ u, v y mu n bi t v v n ñ tình duyên ra sao b n hãynh l i nh ng tháng sanh, ñ bi t v ván ñ tình duyên; ðó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 3 và 9Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n ít ra cũng thay ñ i hai l n v v n ñtình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 4, 6, 7, 8 10 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng này thì cu c ñ i b n ñư c s ng h nh phúc trong cu c ñ i không có thay ñ i vi c v ch ng,s ng v i nhau ñư c chung th y, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 5 và 12 Âm l ch. Trên ñây làtheo khoa chiêm tinh, l y s bi n chuy n c a vũ tr làm căn b n xét ñoán con ngư i, b n sanh vàonh ng trư ng h p trên thì ch c ch n b n s có s thay ñ i như trên. GIA ð O, CÔNG DANH: C ông danh lên cao nhưng cũng mau xu ng th p, v n ñ công danhnhư dòng nư c th y tri u, lên xu ng b t thư ng, ph n tu i này ph i nh ñ n tình thân t c m i cóth phát tri n công danh ñư c. Gia ñ o ti n v n mang nhi u ñau xót, trung v n t m yên, h u v nm i ñư c êm ñ m h nh phúc. S nghi p b t ñ u b n v ng và không có s ñ v , vào 38 tu i tr ñin m ch c và v ng vàng s nghi p. Ti n tài ñư c d ch u vào h u v n và b t ñ u t 45 tu i tr ñi thìít khi có s túng qu n và thi u th n. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong v n ñ làm ăn phát tri n s nghi p, ti n tài b n c n nên l anh ng tu i cho h p v i mình, ñ ng lên h p tác hay hùn h p v i nh ng tu i không h p tu i mình vìhay có s th t b i. V y nh ng tu i h p v i tu i làm ăn c a b n là nh ng tu i: Canh Thân, Quý H i,Giáp Tý. Nh ng tu i này là nh ng tu i mà b n có th h p tác làm ăn hay phát tri n cơ nghi p thì cónh iu th ng l i cho b n.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 121
 • 122. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L A CH N V CH NG: H nh phúc, hôn nhơn, cu c ñ i b n có sáng t hay không, có ñư cgiàu sang hay nghèo hèn cũng do s trùng h p c a hai tu i v ch ng, trong s tr n l a cho h pv i tu i tác c a mình cũng là m t ñi u khó. Nh ng n u b n ch n ñư c nh ng tu i này thì cu c ñ ib n s tr nên t t ñ p và su t ñ i hư ng ñư c s sung sư ng, ít khi túng thi u bao gi . ðó là b ncon ñư c các tu i: Canh Thân, Quý H i, Giáp Tý, Bính D n, M u Ng và ðinh T . B n k t hônv i tu i Canh Thân và Quý H i: Cu c s ng tr nên giàu sang và ñ y ñ h nh phúc. K t hôn v itu i Giáp Tý và Bính D n: Cu c s ng phát tri n m nh m công danh cũng như v s nghi p. K thôn v i tu i M u Ng và ðinh T : Cu c s ng b n có nhi u khía c nh ñ c bi t có th phát tri n maul v ti n tài cũng như v s nghi p công danh, nh ng tu i trên v hào con ñư c ñ y ñ và sungtúc. N u b n k t hôn v i nh ng tu i này thì cu c ñ i b n chi s ng ñư c m t cu c s ng trung bìnhmà thôi: Cu c ñ i không phát tri n ñư c m nh m v ngh nghi p, tài l c cũng như v công danh;ðó là b n k t hôn v i các tu i: Nhâm Tu t, Giáp D n, Nhâm Tý. Nh ng tu i k trên, n u b n k thôn thì b n ch hư ng ñư c m t cu c s ng bình thư ng mà thôi. N u b n k t hôn v i nh ng tu isau ñây, b n làm ăn s r t khó khăn, sông m t cu c ñ i nghèo khô và b n hàn nh t, không bao gib n có th làm nên ñư c s nghi p vĩ ñ i hay có th t o ñư c s nghi p v a ý, ñó là b n k t duyênv i nh ng tu i: K Mùi, t S u, ðinh S u. B n k t duyên v i nh ng tu i này thì cu c s ng tr nênnghèo kh vô cùng. Có nh ng năm tu i b n r t xung kh c, r t ñ i k hi p hôn. Vì nh ng năm này,mà b n h p hôn thì b gãy gánh n a ñư ng khó thành công trong vi c hôn nhân và h nh phúc, ñó lành ng năm mà b n vào s tu i 17, 23, 29, 35, 47 và 53 tu i. vào nh ng năm mà b n vào tu itrên r t ñ i k hi p hôn, hãy nên c n th n. B n sanh vào nh ng tháng này trong cu c ñ i b n có slưu thê hay ña ñoan v vi c v con, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 3, 6, 8, 9 và 10 Âm l ch.Sanh vào nh ng tháng này là nh ng tháng b n có nhi u thê thi p. NH NG TU I ð I K : Trong vi c làm ăn cũng như t t c nh ng công vi c khác trong cu cñ i như hi p hôn, công tác hay hi p tác làm ăn nên tránh nh ng tu i này, vì nh ng tu i này r t kh ck v i tu i K Mùi trên m i phương di n c a cu c ñ i. N u g p nh m nh ng tu i này thì b n sph m vào m t cu c s ng h t s c tr m tr ng như tuy t m ng hay bi t ly xa v ng gi a cu c ñ i, ñó lành ng tu i: Tân D u, ðinh Mão, M u Thìn, Quý D u, Bính Thìn, t D u. Nh ng tu i này r t ñ ixung kh c v y b n nên c n th n ñ tránh nh ng thi t hai c a b n trong cu c ñ i. Sau ñây là nh ngtu i mà n u b n hi p hôn hay h p tác làm ăn s v tuy t m ng hay bi t ly gi a cu c ñ i, ñó lành ng tu i: Nhâm Tý, Bính Thìn, Giáp Tý, Bính Ng , Giáp Thìn và Canh Tý, vì nh ng tu i này r tkh c k v i tu i b n v m i m t. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: C ó nh ng năm mà b n làm ăn r t khó khăn, khó t o ñư cm t ñ i s ng sung túc, ñó là nh ng năm b n vào s tu i 29, 33, 38 và 43 tu i. Nh ng năm mày lành ng năm khó khăn nh t cho tu i b n. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i K Mùi thu n ngày l , tháng l , gi l ; xu thành vào nh ng gi k trên s ño t ñư c nhi u th ng l i v tài l c, tình c m và t t c m i v n ñkhác. DI N TI N T NG NĂM: T 25 ñ n 30 tu i: 25 tu i, có m t tin vui b t ng n m thành côngv m t tình c m. 26 tu i, th ng l i v m t thi c , coi ch ng ñau b nh thình lình. 27 tu i, k mùaxuân, k l a. 28 tu i, có ho nh tài. 29 tu i, m t ti ng sét v tình c m s ñ n v i b n trong năm này.Năm 30 tu i, b n s ñư c tái ng v i m t ngư i thân mà tư ng r ng ñã ch t ho c bi t tích. T 31ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i là năm b n, coi ch ng ñau b nh, k ñi xa, k hùn h p làm ăn, coi ch ng bti ng th phi. Năm 32 tu i, coi ch ng có th b ra tòa ho c b ki n t ng. 33 tu i, năm này k nh tmùa h , k l a, nh t là không nên tin nh ng k theo n nh hót b n, coi ch ng b ph n tr c l a ñ o,n u không s b ñau binh ho c hao tài b t ng . T 36 ñ n 40 tu i: Nh ng năm xui ñã qua, bây giti n b c, tài l c và tình c m bao nhiêu d p may cùng ñ n v i b n m t lư t trong kho ng th i gianwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 122
 • 123. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010này. Năm 37 tu i có ho nh tài r t l n. T 41 ñ n 45 tu i: D p may v n còn ñ n v i b n trongkho ng th i gian này, tuy nhiên năm 45 tu i b n nên làm nhi u ñi u phư c ñ c ñ ñ a con b nsanh trong năm này s r t khá và sau nh h ng phúc c a b n. T 46 ñ n 48 tu i: Hai năm này tàil c trung bình nhưng coi ch ng v v n ñ tình c m, hãy c ng r n ñ kh i b quy n rũ. T 48 ñ n50 tu i: 48 tu i thành công nhi u v m i giao d ch và nhi u tài l c vào nh ng tháng 7 và 8 Âm l ch,ngoài ra nh ng tháng khác ñư c khá t t. Năm b n 49 tu i có nhi u hy v ng v tài l c vào tháng 2và 3 Âm l ch và coi ch ng tai n n vào tháng 7 Âm l ch, ngoài ra nh ng tháng khác trung bình. 50tu i tràn ñ y tri n v ng t t ñ p, không có gì khó khăn x y ra trong tu i này. T 51 ñ n 55 tu i: 51tu i, không ñư c hay ñ p l m, năm này có xung kh c m i tu i, nên tránh ñi xa vào nh ng tháng 6và 10 Âm l ch có hao tài, t n c a ñôi chút, nhưng v tánh m ng thì không có vi c gì x y ra. 52 và53 tu i, ñư c bình thư ng và có tri n v ng t t ñ p v tài l c. 54 và 55 tu i ñư c t t, hai năm này tàil c ñi u hòa gia ñình, con cái ñư c yên vui. T 56 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này không có gìx y ra tr nh ng b nh t t hay có nhi u bu n b c mà thôi, ngoài ra tài l c ñư c ñi u hòa, làm ănphát ñ t.1980 Canh Than Sanh năm: 1920 ñ n 1980 và 2040: Cung C N. Tr c TR /M ng TH CH L U M C (cây l uñá)/Kh c BÍCH THƯ NG TH /Con nhà THANH ð (cô qu nh)/Xương CON KH . Tư ng tinhCON CHÓ SÓI Ông Quan ð ñ m ng: ðoán xem s m ng tu i này,/B i vì l i s sanh rày ban ñ êm./N u màsanh ñ ng ðông Xuân,/Hai mùa vư ng tư ng ung dung thanh nhàn./Tánh ngư i nh hi nlương,/Gia ñ o d i ñ i, lương duyên không b n./S ngư i duyên n ña ñoan,/ð i sau m i ñ ng phquy n y n anh./Tu i nh ch ng ñ ng yên thân,/Tr v l n tu i m i yên thanh nhàn./N u mà ni mPh t t ng kinh,/Ngày sau con cháu phư c kành hư ng lâu./Ti n v n nhà c a ñ i thay,/Nhi u lúcgiàu có khi n r i ph i tan. CU C S NG: Canh Thân b n m ng t t, cu c ñ i tuy không s ng trong tình tr ng cao l m,nhưng cũng có th có nhi u may m n v danh v ng cũng như v tài l c. S s ñư c hư ng c a c iho c tài l c c a tr i ban. N u ăn ngay th ng và hi n hòa cũng có ngày hư ng phú quý, hay concháu sau này cũng ñư c nhi u phư c l c, làm ăn ñư c t n phát và thành công trên ñư ng ñ i. Tóml i, tu i Canh Thân ñư c nhi u phư c l c và có th thành công v tài chánh. S con cháu v sau cóhư ng phú quý.Tu i Canh Thân hư ng th trung bình t 58 ñ n 66 tu i là m c t i ña, nhưng n ulàm phư c ăn hi n lành thì s ñư c tăng niên k t 5 năm, gian ác thì s gi m k . TÌNH DUYÊN: Theo chiêm tinh h c và khoa huy n bí, tu i Canh Thân v v n ñ tình duyên vàh nh phúc s di n ti n như sau trong cu c ñ i. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i ph iba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng; 5, 7 và 11 Âm l ch. N u b nsanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n s hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanhvào nh ng tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng này thì b n s cóh nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 9 và 11 Âm l ch. Trên ñây là s m ng c a b n ñ i v itình duyên và h nh phúc căn c vào nh ng tháng sanh ñ quy t ñ nh cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: Gia ñ o hay thư ng x y ra nh ng th c m c và âm th m ghen ghét v inhau, n u b n không sáng su t mà gi i quy t thì trong gia ñình có vi c l n x n mãi cho ñ n khi b n50 tu i, gia ñ o m i êm m ñư c. Công danh có lên cao nhưng s p ñ mau l , v n ñ công danhkhông quan tr ng ñ i v i b n, Tuy nhiên, nh ñó m i t o l y ñư c s nghi p sau này.S nghi p b tñ u v ng ch c t lúc b n vào tu i 35 tr lên, ti n b c b t ñ u ñư c d dàng và có nhi u k t qut t ñ p. Năm 45 tu i có m t l n phát tài to, nhưng l i có nhi u th t b i vào nh ng năm khác.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 123
 • 124. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG TU I H P LÀM ĂN: Sau ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n trong m i giaod ch v ti n b c, hùn h p hay c ng tác, h p tác ñ u thâu nhi u k t qu . B n nên ch n cho kỳ ñư cnh ng tu i này trong vi c làm ăn thì có k t qu t t v ti n b c, ñó là các tu i: Nhâm Tu t, M uThìn, K Mùi ba tu i này b n s có k t qu t t v ñư ng tài chánh và không s th t b i trong m icu c giao thương giao d ch trong su t cu c ñ i. L A CH N V , CH NG: Trong vi c l a ch n v ch ng, b n nên c n th n, vì theo chiêm tinhvà tư ng s , hai tu i v ch ng có liên quan r t nhi u cho ñ i s ng, nghèo giàu. Nên b n c n l ach n cho s k t h p duyên c a mình ñư c hoàn toàn t t ñ p hơn. ðó là các tu i h p cho s làm ănc a b n như: Nhâm Tu t, M u Thìn, K Mùi. Nh ng tu i này r t h p và có th ñ y m nh cu c s ngb n lên ñ n s giàu sang phú quý, công danh ñư c lên cao mau l , con cái ñ y ñ và không bao gilâm vào c nh nghèo kh , b n h n như m i tu i khác.Sau ñây là nh ng tu i mà b n k t duyên, chicó m t cu c s ng trung bình mà thôi, vì nh ng tu i này ch h p vào con ñư ng tình duyên màkhông h p v công danh và s nghi p, ñó là các tu i: Tân D u, ðinh Mão. Nh ng tu i này b n k tduyên ch có m t cu c s ng trung bình mà thôi.Nh ng tu i sau ñây n u b n k t hôn, r t khó làm ănñư c d dàng. Không thành công ñư c trên cu c ñ i và s nghi p, cu c s ng c a b n c mãitrong s nghèo túng tri n miên, ñó là các tu i; Giáp Tý, K T , M u Ng , ðinh T . Nh ng tu i nàyn u b n k t duyên thì s ph i s ng trong c nh nghèo kh , làm ăn c c nh c su t ñ i.Theo s nghiênc u v tư ng s cho bi t r ng tu i Canh Thân có nh ng năm xung kh c v i tu i. Nh ng năm nàylu n vi c hôn nhân không thành và ph i có nhi u khe kh t, n u tính vi c hôn nhơn trong nh ng nămnày thì sau ñó ph i ch u c nh xa v ng liên t c, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i 18, 20, 30, 32,38 và 42 tu i. Nh ng năm này ch kh c v vi c hôn nhơn, m i vi c khác v n làm ñư c.Tu i CanhThân sanh vào nh ng tháng này s có nhi u v hay ña ñoan v thê thi p, ñó là b n sanh vào nh ngtháng 1, 3, 4, 10 và 12 Âm l ch. ðó là nh ng tháng b n có s ñ ào hoa, n u sanh vào nh ng thángñó thì có thê thi p hay nhi u tình yêu. NH NG TU I ð I K : Tu i Canh Thân Không nên làm ăn hay k t duyên, hùn h p v i nh ngtu i này, cu c ñ i b n có nhi u tai h i và có th b tuy t m ng hay g p c nh bi t ly vào gi a cu cñ i, ñó là các tu i ñ i kh c k v i Canh Thân, như: Canh Thân ñ ng tu i, Quý H i, Nhâm Thân, tH i, M u D n. Nh ng tu i này là nh ng tu i ñ i xung kh c v i tu i Canh Thân, nên tránh ñi làt t.G p tu i k v vi c làm ăn không nên h p tác v ti n b c. V tình duyên thì nên k b vi c làml thành hôn, k ra m t gia t c. V gia ñình con cái thì cúng sao h n cho c hai tu i. NGÀY GI XU T HÀNH H P NH T: Tu i Canh Thân h p v i gi ch n, ngày l và thángch n; xu t hành ñúng như trên thì không s b th t b i trong b t c vi c gì x y ra và ñã có trên ñ i. NH NG DI N TI N T NG NĂM: T 27 ñ n 30 tu i: 27 tu i, năm này làm ăn ñư c ph nch n, tình c m d i dào, gia ñ o, yên vui, k tháng 8 không nên ñi xa. 28 tu i, có nhi u cơ h i thu nti n v ngh nghi p, nên ñi xa vào năm này thì có nhi u th ng l i v ti n b c, nên ñi vào nh ngtháng h p như ñã ghi trên./T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i, năm xui, tránh mi ng ti ng th phi. Coich ng ñau b nh. 32 tu i, k mùa h , k l a. 33 tu i, coi ch ng có th b l a g t hay b m t c a trongnăm này. 34 tu i, d p may b t ñ u ñ n, có th kh i s làm ăn l n. 35 tu i, m t năm có nhi u thànhcông v t t c m i phương di n./T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i, b n s có m t ti ng sét l n v v nñ tình c m, k mùa xuân. Tháng 9 năm 37 tu i b n hãy ñ phòng coi ch ng b tai n n. Thánggiêng năm 38 tu i b n có m t tin vui b t ng v ti n b . Năm 39 tu i, b n có d p may ñi xa và cónhi u cơ h i ñ ti n thân. Năm 40 tu i, ngh nghi p và công danh c a b n cùng phát tri n m nhm t lư t trong năm này./T 41 ñ n 45 tu i: Hai năm 42 và 42 tu i, b n liên ti p g p nhi u d p mayb t ng v m i m t. Năm 43 tu i, ñ phòng tháng 6 có ñau b nh. Năm 44 tu i, có con cái ñ ñ t.Năm 45 tu i có th mua ñư c m t căn nhà l n hay m t tư s n kha khá torng năm này./T 46 ñ n 50tu i: 46 tu i, ñ i k tháng 10, coi ch ng h a tai. Tháng 4 năm 47 tu i, b n s có d p g p l i m twWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 124
 • 125. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ngư i thân t lâu b n ñã b t tin t c. Coi ch ng ñau b nh vào lúc cu i năm. Gi a năm 48 tu i b n sb hao tài b t ng , nhưng nh v y b n m i có th thoát qua ñư c m t tai n n l n ho c m t căn b nhng t nghèo. 49 tu i, năm này có b nh ho n vào tháng 5 và 6, nên tránh ñi xa vào tháng 8 và tháng11, th t l i. 50 tu i có th d n h t kh năng trong năm này ñ làm ăn thì g p nhi u may m n trênñư ng s nghi p cu c ñ i./T 51 ñ n 55 tu i: T 51 ñ n 55 tu i, có nhi u hay ñ p v con cái; nghnghi p phát tri n t m thư ng; có tài l c vào năm 51 và 53. Năm 54 tu i, k tháng 9, ñ phòng tain n./T 56 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian này không có gì sôi ñ ng v cu c ñ i, công vi c làm ăn,gia ñ o t m thư ng, có ñau b nh vào năm 56 tu i. 57 tu i t m yên n. 58 tu i không ñư c t t, cóhao tài. 59 tu i káh ñ p v con cái, b n thân có yên n.1981 Tan Dau SANH NĂM: 1921 ñ n 1981 và 2041 Cung ðOÀI. Tr c MÃN M ng TH CH L U M C (câyl u ñá) Kh c BÍCH THƯ NG TH Con nhà THANH ð (cô qu nh) Xương CON GÀ. Tư ngtinh CON CHÓ Ông Quan ð ñ m ng : Tân D u s m ng như v y, Là cây l u ñá cung ðoài ch ng sai. ðôngXuân sanh ñ ng th i nay, Su t ñ i thong th g p may t i hoài. H Thu l i s chơi vơi, Dù cho giàucó cũng lo cũng bu n. Tánh ngư i vui v d thương, Hai bàn tay tr ng t o nên cơ ñ . Tân D u tâmtánh th t thà, G p ngư i hung d thì ra tay li n. Nhi u lúc làm có c a ti n, Cũng ñ u tan rã ch ngyên khó c m. Ti n v n nhà c a ch ng yên, H u v n gia ñ o m i yên an hòa. CU C S NG: T u i Tân D u cu c ñ i sung sư ng t thu nh , l n lên mu n m t mình t l p,hay hoang phí và có tánh hay c u cao. Tu i Tân D u làm ra ñư c nhi u ti n b c nhưng hoang phíph i ch u c nh túng qu n, ti n b c vô b t ng , nhưng ra ch ng bao lâu. Cu c s ng không ñư c t tñ p cho l m. Nên c n m n thì là m t vi c t t, không nên quá t cao mà ph i mang c nh nghèo mãi,s h u v n m i ñư c sung sư ng an nhàn. Tu i Tân D u hư ng th trung bình t 56 ñ n 65 tu i làm c ñ t i ña, nhưng n u ăn hi n lành thì s gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: T u i Tân D u có s thay ñ i nhi u v v n ñ tình duyên, cho ñ n tu i 40 tr ñithì có th s ng ñư c h nh phúc. Theo khoa chiêm tinh và toán s , tu i Tân D u v v n ñ tìnhduyên ph i có s thay ñ i và di n ti n như dư i ñây: N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì trongcu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng5, 7 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n có hai l n thay ñ i v v nñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 3, 4, 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng n y thì cu c ñ i b n hoàn toàn ñư c hư ng l y h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2,9 và 10 Âm l ch. Trên ñây là b n nh n xét theo khoa lý s v tu i Tân D u di n ti n v tình duyênsu t cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: C ông danh có khi lên cao, có khi cũng xu ng th p. V gia ñ okhông ñư c ôn hòa, tình ru t th t không m y m n mà và th m thi t. V ñư ng công danh ch vàom c ñ bình thư ng không ñư c dư d và hay ñ p trong cu c s ng. V s nghi p có nhi u hay ñ p,n u bi t t o l y ñi u ki n cho cu c s ng thì hoàn toàn ñư c nhi u may m n trong cu c s ng. Ti ntài không ñư c ñ y ñ và d i dào. n u ñ ng quá phung phí thì có th hư ng ñư c ñ y ñ v v n ñnày. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong s nghi p làm ăn hùn h p hay phát tri n v ngh nghi p,nên ch n nh ng tu i này mà làm ăn thì có nhi u tri n v ng t t ñ p v ti n b c cũng như v t t cm i vi c trong cu c ñ i, ñó là nh ng tu i Tân D u ñ ng tu i, Quý H i, Giáp Tý, ðinh Mão, nh ngtu i này là nh ng tu i r t h p v i tu i Tân D u.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 125
 • 126. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 L A CH N V CH NG: S au ñây là nh ng tu i mà b n có th k t duyên ñư c trùng h p vtu i tác, làm ăn ñư c nhi u phát ñ t và có tri n v ng t t ñ p v tương lai, ñó là nh ng tu i: TânD u ñ ng tu i, Quý H i, Giáp Tý, ðinh Mão, K T . B n k t hôn v i tu i Tân D u và Quý H i,cu c s ng b n ñư c lên cao v ñư ng tài l c, làm ăn mau phát ñ t và ñ y ñ h nh phúc. V i tu iGiáp Tý và ðinh Mão ñ y m nh cu c s ng lên cao ñ c a con ñư ng làm ăn, ti n b c cũng như vcông danh, có th hư ng ñư c giàu sang phú quý.V i tu i K T b n có th nh vào tu i h p màt o ñư c nhi u cơ h i thu n ti n v vi c làm ăn cũng như mau phát tri n v ngh nghi p. Nh ngtu i trên hào con ñông ñ , ch tr tu i Giáp Tý hào con thi u s hay trung bình mà thôi. N u b nk t hôn v i nh ng tu i này, cu c s ng c a b n ch vào m c ñ trung bình mà thôi. Vì nh ng tu inày ch h p v ñư ng tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c, nên ch có th t o ñư c cho ñ ib n m t cu c s ng trung bình, ñó là b n k t hôn v i nh ng tu i: Bính D n, Nhâm Thân, CanhThân, M u D n. N u b n k t hôn v i nh ng tu i này b n s khó khăn trong vi c làm ăn, khó t oñư c cho mình m t cu c s ng êm ñ p và có th ph i s ng v i m t cu c s ng nghèo túng trong su tcu c ñ i, ñó là b n k t duyên v i nh ng tu i này, Nhâm Tu t, M u Thìn, Giáp Tu t. Ba tu i này r tkh c k v i b n, n u b n g p có th ñ i b n ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. Cónh ng năm r t xung kh c v tu i tác, cũng như v ñư ng công danh, nh ng năm này b n nên cư iv s g p c nh xa v ng hay ít ra cũng có nhi u khó khăn trong cu c s ng c a b n, ñó là nh ng nămmà b n vào s tu i: 20, 22, 28, 32, 34 và 40 tu i. Nh ng năm này b n cư i v s g p nhi utrư ng h p khó khăn v c nh v con. N u b n sanh vào nh ng tháng n y, s b n có s ñào hoa haycó nhi u thê thi p, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 3, 4, 5 và 12 Âm l ch, ch c ch n b n s cónhi u thê thi p trong cu c ñ i. NH NG TU I ð I K : T rong công vi c làm ăn hay k t duyên, b n nên t b nh ng tu i này,vì nh ng tu i này là nh ng tu i ñ i xung kh c, làm ăn hay k t duyên, b n s b tuy t m ng hay bbi t ly gi a cu c ñ i. Nên tránh thì t t hơn, ñó là nh ng tu i. t S u, Canh Ng , Tân Mùi, ðinhS u, K Mùi và M u Ng . Nh ng tu i này n u b n k t duyên hay h p tác làm ăn thì g p nhi u vi ckhông m y may m n. Trong vi c làm ăn, s giao thi p ñ i cũng như trong lãnh v c tình duyên,n u l r i ñ thương nhau hay l hùn h p làm ăn v i nhau mà l g p tu i ñ i kh c k thì l p t cph i cúng sao gi i h n, tùy theo sao h n c a m i ngư i t ng năm mà cúng. N u trong vi c hônnhơn thì tránh không nên làm l hi p hôn lình ñình như v y thì v ch ng m i có th ăn v i nhautr n ñ i nên kh i s b chia ly n a ch ng và cũng ph i nh nên cúng sao gi i h n thư ng t ng nămthì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: B n có nh ng năm khó khăn nh t trong cu c ñ i b n,làm ăn s g p nhi u th t b i, không thành công trên ñư ng s nghi p công danh, ñó là nh ng nămmà b n vào s tu i 23, 27 và 33 tu i. Nh ng năm này nên ñ phòng th t b i v ti n b c. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Tân D u xu t hành vào nh ng ngày l , gi l ,tháng l thì h p nh t trong su t cu c ñ i, làm ăn thành công, không s th t b i v ti n b c cũng nhưv ngh nghi p. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: 20 tu i, năm này n u có thi c nh t ñ nh s ñ ucao, 21 tu i, s có m t v t thương lòng, tuy nhiên ñ ng chán n n, gương v r i s l i lành. 24 tu i,năm này nhi u may m n v m i m t. 25 tu i, k tháng 8 và tháng 10, k ñi xa. T 26 ñ n 30 tu i:26 tu i, k hùn h p coi ch ng b l a g t ho c ñau b nh, năm 27 tu i s có m t tin bu n như xa cácngư i thân ho c tang ch . Năm 28 tu i s có ngư i giúp v n cho làm ăn. Năm 29 tu i có cơ h i thith tài năng và phát tri n ngh nghi p. 30 tu i, m t năm khá t t ñ p nhưng hãy ñ phòng nh ngtháng cu i năm có th b ñau b nh b t ng . T 31 ñ n 35 tu i: Hai năm 31 và 33 tu i là hai nămx u nh t trong kho ng th i gian tu i, c g ng ch u ñ ng cho qua kh i năm 33 tu i. T 34 tu i trñi, nhi u d p may b t ng s liên ti p ñ n v i b n. Năm 35 tu i s g p ñư c m t chuy n vui v v nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 126
 • 127. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñ tình c m. T 36 ñ n 40 tu i: ðây là nh ng năm ñ p nh t trong cu c ñ i, làm gì cũng thànhcông, hãy h t s c c g ng ñ xây d ng s nghi p trong nh ng năm này vì s nghi p ñ i b n thànhhay b i ñ u do nh ng năm này quy t ñ nh. T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 có ñau b nh chút ít. Năm 42tu i coi ch ng b l a g t. Năm 43 tu i k tháng 6, k l a. Hai năm 44 và 45 tu i bình thư ng, concái có ñ a n i danh hay có ti ng tăm r t s m trong th i gian này. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46 tu ithành công v ti n b c, làm ăn ñư c nhi u may m n. Năm 47 tu i có th ñư c nhi u hay ñ p trongcu c s ng nhưng k vào tháng 4 có hao tài. Năm 48 và 49 hai năm trung bình không có v n ñ quantr ng x y ra. Năm 50 tu i, có hao tài vào nh ng tháng 6 và 7, k tháng 5 tháng này có hao tài ho cñau b nh cá nhân trong gia ñ o. T 51 ñ n 55 tu i: Vào tu i 51 s ñư c thành công v s nghi p vàcu c ñ i, ti n b c d ch u, vào tháng 10 và 12 tránh ñi xa hay làm nh ng vi c thương m i. Năm 52và 53, hai năm không có gì quan tr ng x y ra, cu c s ng bình thư ng. Năm 54 và 55, hai năm tàil c khá gi ñ u ñ n, có th làm ăn, phát tri n ngh nghi p ñư c mau chóng. T 56 ñ n 60 tu i:Kho ng th i gian này ñ oc yên hòa trong gia ñ o, tài l c bình thư ng, nh ng năm này công vi cch trong m c ñ bình thu ng mà thôi.1982 Nham Tuat SANH NĂM: 1922 ñ n 1982 và 2042 Cung CÀN. Tr c PHÁ M ng ð I H I THÙY (nư cbi n l n) Kh c THIÊN THƯ NG H A Con nhà H C ð (quan l c tân kh ) Xương CON CHÓ.Tư ng tinh CON CHI TR Ph t ñ m ng: Nhâm Tu t s m ng như v y, Nư c bi n l n ch y vào tràn sông. Thu n sanhg p ñ ng Thu ðông, M ng ñ ng sung sư ng không ăn hoài. Sanh nh m tháng khác ch ng may,Thìn, Tu t, S u, Mùi, D n, Mão ch ng hay. Tư ng ñâu ch t h t ñã r i, Nh Tr i Ph t ñ thu h i u niên. S này ph i gi ph i kiên, Có khi té n ng t t nguy n ch ng sai. Không ph n chơi v i b nbè, B c ti n giúp ñ sau là ph n ngay. Ti n v n ph i ch u gian truân, Nhà c a nhi u l p kinh dinhñ i ñ i. H u v n m i ñư c yên thân, L p nên cơ nghi p th i b n lâu. CU C S NG: N hâm Tu t cu c ñ i lên b ng xu ng tr m, cu c s ng có nhi u thay ñ i b tthư ng, không nh t ñ nh ñư c m t ch ñích ñ làm cho cu c ñ i ñư c lên cao. Cu c s ng thư ngb ñe d a vì b nh t t và s s ng, cho nên tu i, không ñư c ñ y ñ cho l m v cu c ñ i. Mu n ñư choàn thành ñư c ch ñ nh ph i t tu i 45 tr lên m i có th tìm ñư c s s ng v ng ch c cho cu cñ i, làm căn b n cho cu c ñ i sau này. Tóm l i: Cu c ñ i c a tu i Nhâm Tu t không ñư c ñ y ñv v t ch t, ti n tài có khi lên cao và cũng có khi xu ng th p không ch ng. N u có ñ c thì gi ñư cs sung túc và giàu sang. Không có ñ c thì có th b túng nghèo. Tu i Nhâm Tu t s ng trung bìnhkho ng t 56 ñ n 66 tu i là m c t i ña, có phư c ñ c thì s ñư c gia tăng niên k , gian ác thì s bgi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Nhâm Tu t tính toán r t hay ñ p. Nhưng cu c s ngkhông ñư c hoàn toàn h nh phúc v v n ñ tình duyên. Theo khoa toán s thì nh ng di n ti n trongcu c ñ i c a tu i này như sau: N u b n sanh vào nh ng tháng này; thì trong cu c ñ i b n có ba l nthay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vàonh ng tháng n y; thì cu c ñ i b n có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vàonh ng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng n y; thì cu c ñ i b nhoàn toàn ñư c hư ng l y h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o không ñư c hoàn toàn êm ñ p vì tình tr ng và hoànc nh gia ñình, n u b n có sáng su t thì m i gi ñư c êm xuôi. Công danh ch vào m c ñ bìnhthư ng, ch có th t o công danh b ng năng l c mà không c n ph i b ng h c v n. Ph n s nghi p,t o l y m t cách khó khăn có th vào tu i 47 hay 48 tr ñi m i có cơ h i t o l y s nghi p. Ti nwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 127
 • 128. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010b c ch v a ñ hay có ph n thi u h t không hoàn toàn ñ y ñ theo ý mu n, s này không giàu sang,nhưng v a ñ là m t ñi u may m n l m. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong vi c làm ăn hay h p tác v i nh ng tu i này. Ch ng nh ngkhông s th t b i mà còn thâu ñư c nhi u k t qu v ti n b c, ñó là các tu i t H i, Bính Tý, M uD n, Tân T nh ng tu i này là nh ng tu i h p v i s làm ăn c a b n. L A CH N V CH NG: T rong vi c lương duyên cũng c n có s trùng h p v tu i tác m imang l i nhi u k t qu như ý mu n c a mình. B n k t hôn v i nh ng tu i này có s h p và r t t tcho s làm ăn, ñó là các tu i: t H i, Bính Tý, M u D n, Tân T , Nhâm Ng , Nhâm Thân, ñó làcác tu i t t. N u b n k t duyên v i tu i t H i và Bính Tý: Cu c ñ i b n ñư c phát tri n mau l vñư ng tài l c, ti n b c ñ y ñ t o ñư c m t cu c ñ i sung sư ng. V i tu i M u D n, Tân T , b ncó kh năng t o l y cu c s ng ñ y ñ và hoàn toàn êm ñ p, có th s ng ñư c giàu sang phú quý.V i tu i Nhâm Ng và Nhâm Thân: B n ñư c hay ñ p v công danh và t t ñ p v ti n b c, hai tu inày có th phát tri n mau chóng v ñư ng danh v ng. B n có th k t duyên v i nh ng tu i này,nhưng cu c s ng c a b n ch vào m c ñ trung bình mà thôi, vì tu i này ch h p v ñư ng tìnhduyên mà không h p v ñư ng tài l c, ñó là các tu i: Giáp Tu t, Canh Thìn, M u Thìn. B n k tduyên v i nh ng tu i này có th ñ i b n ch hư ng ñư c m t cu c s ng trung bình v a ñ y ñ màthôi. N u b n k t duyên v i nh ng tu i này, b n có th s ph i s ng m t cu c ñ i h m hiu, ñói ráchnghèo kh b n hàn, cu c ñ i không t o ñư c m t cu c s ng ñ y ñ và vinh hi n, ñó là b n k tduyên v i các tu i: Quý Mùi, Tân Mùi. Hai tu i này không thu n mà l i có xung kh c v i tu i b n.Nh ng năm này xung kh c tu i, n u cư i v hay tính chuy n hôn nhơn s không thành, hay thànhs g p c nh xa v ng tri n miên trong su t cu c ñ i, ñó là b n vào s tu i: 19, 21, 27, 33, 39, 45và 51 tu i. Nh ng năm này b n không nên cư i v hay tính chuy n hôn nhơn, vì vào s tu i trênb n s g p ph i c nh xa v ng. Sanh vào nh ng tháng này b n s có s ñào hoa, b n s có ñư cnhi u thê thi p hay ña ñoan v ñàn bà ñó là b n sanh vào nh ng tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9 và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : K hông nên làm ăn hay k t duyên v i nh ng tu i này ch ng nh ngcu c s ng không ñư c ñ y ñ mà trái l i nh m sao tuy t m ng hay bi t ly gi a cu c ñ i n a làkhác. ðó là b n k t duyên v i nh ng tu i: ðinh S u, K Mão, t D u, K S u, Tân Mão, QuýD u. ðinh Mão. K t duyên hay làm ăn v i nh ng tu i này thì có th s x y ra nh ng vi c khônghay cho ñ i b n như ñã ghi trên. G p tu i ñ i k trong v n ñ làm ăn ph i nên dè d t và th ntr ng nh t là v ti n b c. Trong vi c lương duyên g p tu i k không nên t ch c hôn l hay ra m tgia ñình thân t c. V gia ñ o, con cái ph i cúng sao gi i h n h ng năm, ñ ng nên b quên thì sñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: N h ng năm khó khăn nh t cho cu c ñ i b n, ñó là nh ngnăm b n vào s tu i 25, 27, 31, 33 và 42 tu i. Nh ng năm này làm ăn không khá, có nhi u trng i trong cu c ñ i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i b n xu t hành vào nh ng ngày ch n, tháng ch nvà gi ch n thì m i công vi c thâu ño t ñư c nhi u k t qu và không có s th t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: B t ñ u tu i 20 ñã g p ph i m t chuy n nhà ñaubu n v tình c m. Ti p theo là năm 21 tu i g p ph i nhi u chuy n th t v ng n ng n , nhưng r tmay m n, qua năm 22 tu i l i ñư c ñ n bù v m t chuy n may m n b t ng v ñư ng công danh.Năm 23 tu i công danh lên cao, nhi u chuy n vui bu n su t năm, 24 tu i k mùa ðông, k tháng11 Âm l ch và k l a. Năm 25 tu i coi ch ng bè b n ph i b i, k ñi xa. T 26 ñ n 30 tu i: 26 tu i,có m t chuy n may m n b t ng . Ti p theo là năm 27 tu i, m t năm vư ng phát v c hai m t tàil c l n tình c m. T 28 ñ n 30 tu i, luôn luôn trong tình tr ng sung túc, tuy nhiên coi ch ng su tnăm 30 tu i có th g p n n ho c ñau b nh b t ng . T 31 ñ n 35 tu i: ðây là kho ng th i gian x uwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 128
 • 129. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nh t trong ñ i b n su t ba năm li n: 31, 32 và 33 ñau m liên miên có nhi u phen tư ng ph i ch tnhưng may m n s ñư c qua kh i nh có qu i nhơn phù tr , hai năm 34 và 35 tu i cũng hãy cònx u l m, nên dè d t trong t t c m i s . T 36 ñ n 44 tu i: ðây là kho ng th i gian ð i Cát trongñ i b n. Su t chín năm li n b n làm gì cũng thành công, mu n gì cũng ñư c b n nên tri t l i d ngkho ng th i gian r t t t này c a ñ i mình ñ mà xây d ng s nghi p. Có th nói ñ i b n s nghi pthành hay b i là do nh ng năm này ñ nh ño t, ñó là lúc c t i tay và ñã no gió, mu n ph t như thnào cũng thành công h t. T 45 ñ n 50 tu i: 45 tu i có k t qu v ñư ng tài l c làm ăn v n cònñư c k t qu t t ñ p, nh t là nh ng tháng 6 và 8. 46 tu i, hay ñ p, năm này thành công v vi c làmăn có cơ h i phát tri n m nh. 47 tu i, k tháng Giêng không nên ñi xa hay tính chuy n làm ănkhông t t, ngoài nh ng tháng khác trung bình. 48 tu i khá, năm này phát tri n và có ñi u ki n t ol y ti n b c d dàng. 49 và 50 tu i, hai năm này toàn v n, m i công vi c ñ u m c ñ trung bìnhmà thôi. T 50 ñ n 55 tu i: Tu i 50 và 51, ti n b c d ch u, gia ñ o yên vui, ph n con cái nên danhv ng. 52 và 53, năm 52 tu i bình thư ng, 53 không ñư c t t, có xung k vào tháng 9, ñ phòngb nh t t, 54 và 55 yên n m i vi c có th to i nguy n. T 56 ñ n 60 tu i: Nh ng năm này là nh ngnăm thanh bình và ít lo nghĩ nh t ñ i, ti n có dư, con cháu làm ăn phát ñ t.1983 Quy Hoi SANH NĂM: 1923 ñ n 1983 và 2043 Cung KHÔN. Tr c NGUY M ng ð I H I TH Y (nư cbi n l n) Kh c THIÊN THƯ NG H A Con nhà H C ð (phú quý) Xương CON HEO. Tư ngtinh CON GÀ Ông T Vi ñ m ng: Quý H i s m ng như là, M ng Th y nư c bi n ch y tràn vào sông. Snày thu n h p Thu ðông, Cu c ñ i sung sư ng ít ai sánh b ng. Nhưng sanh Xuân H l thay,Nghèo giàu cũng c c tay chân không ng ng. V ch ng có kh c ch ng an, Con thì nhi u ñ a làmphi n cho ta. Anh em xung kh c ch ng g n, Ngư i dưng giúp ñ l p nên nghi p nhà. Sóù này tàil c có nhi u, Tu i nh chưa ñ u tu i già hi n vinh. L m lúc buôn t o bán t n, Nhà c a ñ i ñ inhi u l n ch ng an. CU C S NG: Tu i Quý H i cu c ñ i nhi u ñau thương v tu i nh , cu c s ng b t ñ u b t lol ng và bu n kh t lúc tu i 30 tr lên. Tuy nhiên s thương ñau và ñau bu n ñó là thư ng làm chocu c s ng có nhi u thay ñ i. B t ñ u t 36 tu i tr ñi cu c ñ i m i tr l i tr m l ng và m i có ñ yñ nh ng y u t căn b n ñ t o l y s nghi p. B t ñ u t 40 tr ñi thì cu c s ng ñư c v ng b n, vàcó sung sư ng, nhưng tâm trí cũng thư ng lo nghĩ, không bao gi ñư c yên, có th vào 44 tu i trñi cu c s ng m i có k t qu b o ñ m cho ñ i s ng. Tóm l i: Cu c ñ i tu i nh nhi u thương ñau,nhưng vào trung b n thì m i ñư c an nhàn và t o ñư c s nghi p v ng ch c. Tu i Quý H i hư ngth trung bình t 58 ñ n 78 tu i là m c t i ña, nhưng n u có phư c ñ c thì s ñư c gia tăng niênk , gian ác s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên bu i ban ñ u cũng có nhi u tr ng i, nhưng sau ñư cthành công. Theo khoa chiêm tinh và tư ng s , nh n xét tu i b n v v n ñ tình duyên và h nhphúc như sau: N u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tìnhduyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 8 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng này thì cu c ñ i c a b n s ph i thay ñ i hai l n v tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ng tháng này thì cu c ñ ib n s hư ng ñư c h nh phúc hoàn toàn, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 6, 7 và 11 Âm l ch. Trênñây là b n nh n xét cu c ñ i c a b n v v n ñ tình duyên và h nh phúc, b n nên nh l i thángsanh c a mình ñ hi u rõ cu c ñ i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 129
 • 130. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o luôn luôn có nhi u sôi ñ ng và khó khăn, tuy v y nh lòng yêu m n gia ñình và ch sáng su tg c a b n, làm cho gia ñ o ñư c s ng trong vui tươi. Ph ncông danh không lên cao mà ch vào m c trung bình mà thôi. Ti n b c d ch u t năm vào tu i36 tr ñi. S nghi p tuy chưa có lúc ñư c hoàn toàn theo ý mu n c a b n, nhưng t m có th là v aph i và làm cho cu c s ng c a b n ñư c vui v hơn. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong vi c làm ăn hay h p tác làm ăn, b n c n ph i l a ch n chokỳ ñư c nh ng tu i sau ñây ñ h p tác, công tác hay b t kỳ công vi c nào khác có liên quan ñ n snghi p và cu c ñ i b n, b n x n l a nh ng tu i này, b n s thâu ño t ñư c nhi u k t qu v tài l cvà không bao gi b th t b i, ñó là các tu i: Quý H i, t S u, và ðinh Mão. Nh ng tu i này lành ng tu i có th làm cho b n ñư c thâu ño t ñư c nhi u k t qu hoàn toàn v tài l c cũng như vv n ñ tình c m và m i khía c nh cu c ñ i. L A CH N V CH NG: T rong vi c l a ch n tình duyên ñ xây dưng h nh phúc, b n c n l anh ng tu i này, b n ñư c s ng trên hoa g m c a cu c ñ i và ít khi th t b i trong trư ng ñ i, ñó làcác tu i h p v i b n ch ng nh ng v v n ñ tình duyên mà còn h p v ñư ng tài l c n a. ðó là cáctu i: Quý H i, t S u, ðinh Mão, K T , Tân D u. B n k t duyên v i nh ng tu i Quý H i và tS u: Cu c s ng b n ñư c ñ y m nh lên cu c s ng cao sang quy n quý và cu c ñ i có th ñi trênhoa g m c a trư ng ñ i. V i tu i ðinh Mão và K T : B n t o ñư c m t cu c s ng hoàn toàn êmñ p và có th làm ra ti n b c r t mau l làm cho cu c s ng có ph n sung túc hơn. V i tu i Tân D u:B n có th ñ y m nh cu c s ng lên cao t o cho cu c ñ i ñ y tri n v ng và sung sư ng. Nh ng tu itrên ñây v hào con ñ u ñ y ñ . N u b n k t duyên v i nh ng tu i này b n ch có th t o ñư c m tcu c s ng trung bình mà thôi, ñó là b n k t duyên v i các tu i: Giáp Tý, M u Thìn, Canh Ng vàNhâm Tu t. Nh ng tu i trên ñây ch h p v i tu i b n v m t tình c m mà l i r t k v m t tài l c.N u b n k t duyên v i nh ng tu i này thì cu c s ng b n tr nên nghèo kh , vì cu c s ng luôn luông p nhi u tr ng i trong s làm ăn, ñó là b n k t duyên v i các tu i: Bính D n, M u D n. Hai tu inày r t kh c k v i tu i b n và ch ñem l i cho ñ i b n c nh nghèo kh mà thôi. Nh ng năm nàyb n không nên cư i v vì k tu i, vi c hôn nhơn s không thành hay thành thì g p c nh xa v ngluôn luôn, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 18, 24, 28, 31, 36 và 40 tu i. B n sanh vào nh ngtháng này s có s ñào hoa hay có nhi u thê thi p trong cu c ñ i, ñó là b n sanh vào nh ng tháng:1, 2, 7, 9 và 12 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N N u b n làm ăn hay k t duyên v i nh ng tu i này b n s có th g pc nh bi t ly hay tuy t m ng, làm cho cu c s ng có nhi u ñau thương, tr c tr , ñó là các tu i: NhâmThân và Canh Thân. Hai tu i này ñ i k trong su t cu c ñ i c a b n, không nên k t duyên ho clàm ăn v i nh ng tu i này NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: B n có nh ng năm làm ăn khó khăn, hay g p nh ng trng i trong cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 24, 28, 36 và 42 tu i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i H i có nh ng ngày, gi xu t hành h p nh t lành ng ngày l , tháng l và gi l , xu t hành theo trên ñây thì làm ăn ñư c khá, có nhi u th ng l iv ngh nghi p cũng như v ti n b c. Xu t hành ñúng theo ch d n trên, b n kh i s g p tai n n. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Tu i 20, v a bư c vào ñ i ñã g p may m n vv n ñ tình duyên. Tuy nhiên ñó ch là m t m i tình thoáng qua r i s không ñi ñ n ñâu. 21 tu i,vư ng phát v tài l c. 22 tu i, k mùa h , k l a. 23 tu i, k ñi xa, nh t là k hùn h p làm ăn, 24tu i, coi ch ng tai n n v ngh nghi p trong kho ng th i gian t tháng 4 ñ n cu i tháng 9 Âm l ch.Năm 25 tu i, s có nhi u ho nh tài b t ng . T 26 ñ n 30 tu i: Su t ba năm li n 26, 27 và 28 tu i,b n g p ñư c r t nhi u d p may m n, làm ăn phát ñ t, tình c m d i dào, mu n gì ñư c n y, Tuynhiên, b n hãy coi ch ng trong th i gian này có m t ngư i ñàn bà tìm cách h i b n ho c quy n rũb n vào con ñư ng b t chánh. Hai năm 29 và 30 tu i, tr ng thái bình thư ng, coi ch ng cu i nămwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 130
 • 131. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 201030 tu i, có th b ñau b nh b t ng . T 31 ñ n 35 tu i: Trong kho ng th i gian này năm năm này,th nào b n cũng s ph i ñau m t tr n năng, th p t nh t sinh, ñây là nh ng năm x u nh t v b nm ng c a b n, tuy nhiên v tài l c v n không ñ n n i sút kém cho l m. T 36 ñ n 40 tu i: Sau m tth i gian trong tr ng thái không ñư c t t m y, ti p theo ñây là nh ng năm hên nh t trong ñ i b n,b n nên l i d ng kho ng th i gian này ñ xây d ng s nghiêp c a ñ i mình, vì trong nh ng nămnày b n làm gì cũng ñ u thành công h t. T 41 ñ n 43 tu i: M y năm này b n s ng trong s annhàn, giàu có, hư ng th , ñây là nh ng năm sung sư ng nh t trong ñ i b n, không ph i lo nghĩho c bu n r u chuy n gì h t. T 44 ñ n 50 tu i: Năm 44 tu i khá t t, làm ăn ñư c phát ñ t, toantính vi c gì cũng có th làm ñư c c và thâu ho ch nhi u tài l c ñáng k . Năm 45 tu i, hơi k vàonh ng tháng 3 và 5, ngoài ra nh ng tháng khác làm ăn ñư c t t. 46 tu i, khá t t ñ p vào nh ngtháng 8 và 12, nên c n th n vào tháng 9. 47 và 48, hai năm không có gì x y ra quan tr ng, cu cs ng và công vi c làm ăn ch trong m c ñ bình thư ng mà thôi. Năm 49 và 50, hai năm ñư c t t.Năm 49 k tháng 4. Năm 50 tu i, k tháng 7 ngoài nh ng tháng khác trung bình. T 51 ñ n 55 tu i:Kho ng th i gian này, tu i Quý H i ñư c t t, ch tr c n th n v b n thân, ngoài ra không có vi cgì quan tr ng trong cu c ñ i, con cái có cơ h i phát tri n công danh. T 56 ñ n 60 tu i: Kho ngth i gian này b n không ñư c t t l m v ñư ng tài l c, tình c m ch có th có s êm m trên giañình, s nghi p mà thôi. S tu i này có th có nhi u hy v ng, v con cái làm nên nhi u hơn c snghi p c a mình.1984 Giap Ty (nu) SANH NĂM: 1864 ñ n 1924 - 1984 ñ n 2044 Cung CH N M ng H I TRUNG KIM (vàngdư i bi n) Xương CON CHU T Tư ng tinh CON CHÓ SÓI Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng : Giáp Tý s m ng như v y D i ñ i nhà c a sau này m i yênAnh em giàu có ch ng mong T tay l p nghi p ch ng trông c y nh Lương duyên tr c tr bu i ñ uPh i quen nhau trư c m i h u l p gia. CU C S NG: C u c ñ i có nhi u may m n, thư ng n m l y thành công nhi u hơn là th t b i.Cu c s ng có th ñ y ñ và cu c ñ i càng lúc càng lên cao hơn, cho ñ n ngày cu i c a cu c ñ i thìtu i Giáp Tý v n n m ñư c ph n ch c c a cu c s ng ñ y ñ hoàn toàn v v t ch t. Tóm l i: cu cñ i c a tu i Giáp Tý nhi u may m n và t o ñư c nhi u cơ h i ti n b c, n m v ng ph n s nghi pl n công danh. Tu i Giáp Tý cu c s ng ñư c vào ph n trung bình. S hư ng th t 59 ñ n 68 tu ilà m c t i ña, nhưng n u ăn hi n hòa có phúc ñ c thì ñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi mk , ñó là lu t ñ nh c a t o hóa. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Giáp Tý có nhi u trư ng h p ñ c bi t v tu i nh .Cu c s ng v v n ñ tình duyên, b t ñ u có h nh phúc hay ñ y ñ v tình thương yêu, nhưng theos nghiên c u v khoa h c chi t t và huy n bí thì tu i Giáp Tý cũng có ba trư ng h p v v n ñtình duyên như sau: N u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i có ba l n thay ñ i v v n ñtình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào tháng Giêng Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng thángn y thì cu c ñ i hai l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 5,9, 10 và 11 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n ñư c hoàn toành nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 3, 4, 7, 8 và 12 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di n ti n vtình duyên c a b n trong cu c ñ i, b n nên nh l i mình sanh vào tháng nào ñ bi t ñư c cu c ñ i,và ñó là s m ng c a b n v y. GIA ð O, CÔNG DANH: C ông danh v n vào m c ñ bình thư ng. Ph n gia ñ o có nhi ur i r m v tu i nh , nhưng vào h u v n và trung v n thì ñư c êm ái, ph n con cái có nhi u k t quwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 131
 • 132. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010mong mu n và ñ y ñ ñàng hoàng. S nghi p b t ñ u v ng ch c t năm 30 tu i. Ti n tài ñ u ñ nvà có th lên cao vào h u v n, có th thành công to v ti n b c vào th i kỳ 40 tu i tr ñi. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là s làm ăn c a b n, ph i c n ch n l a ngư i có h p v iph n tu i mình thì công vi c làm ăn m i mong phát tri n ñư c ñ y ñ và d i dào. Tu i Giáp Tý r th p v i nh ng tu i n y trong m i s làm ăn hay m i khía c nh trên cu c ñ i. ðó là tu i Giáp Týh p v i nh ng tu i n y: Giáp Tý, Bính D n, K T , Canh Ng . Nh ng tu i này h p v i tu i GiápTý trong m i vi c trong su t cu c ñ i. L A CH N V CH NG: T rong s l a ch n v ch ng, b n cũng c n nên l a nh ng tu i h pv i tu i mình m i có th xây d ng ñư c nhi u d p may m n trong cu c ñ i, m i có th phát tri nñư c s giàu sang, phú quý và trong cu c ñ i b n c n l a ch n nh ng tu i n y mà k t duyên thìch c ch n cu c s ng s tr nên hoàn toàn êm ñ p, nh ng tu i n y r t h p v tình duyên l n ti n tàivà s nghi p, ñó là các tu i: Giáp Tý, Bính D n, K T , Canh Ng , Nhâm Thân, Quý H i. Nh ngtu i n y là nh ng tu i có th k t hôn m i có th phát tri n m nh v ngh nghi p. N u b n k t duyênv i nh ng tu i n y, b n ch t o ñư c cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là b n k t hôn v i các tu i:M u Thìn, Nhâm Tu t, Bính Thìn. Nh ng tu i n y ch h p v ñư ng tình duyên mà không h p vñư ng tài l c. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y, cu c s ng b n có th g p nhi u nguy cơ, khôngt o ñư c cơ h i ñ phát tri n ngh nghi p, tài l c y u kém, trong cu c ñ i khó t o ñư c m t ss ng êm ñ p và ñ y ñ , su t ñ i ph i s ng trong s nghèo túng liên miên, ñó là b n k t duyên v icác tu i: Tân Mùi, ðinh S u. Nh ng tu i này k t hôn r t khó làm ăn. Nh ng năm n y b n k tduyên ph i ch u c nh xa v ng và hay ñau bu n vì vi c tình duyên và h nh phúc, vì là nh ng nămxung kh c v i tu i: 16, 17, 22, 23, 28 và 39 tu i. Nh ng năm mà b n vào s tu i này k k t hôn.N u b n sanh vào nh ng tháng n y, cu c s ng b n ña phu, nghĩa là trong cu c ñ i thay ñ i nhi ul n v tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 5, 6, 9, 11 và 12 Âm l ch. N usanh vào nh ng tháng n y ch c ch n trong cu c ñ i b n nhi u l n thay ñ i v v n ñ tình duyên vàh nh phúc hay ph i có nhi u ch ng. NH NG TU I ð I K : T rong cu c ñ i nh t là nh ng tu i n y, b n nên ñ phòng và c nth n, không nên giao d ch làm ăn, hay k t duyên, vì nh ng tu i n y r t ñ i k v i tu i b n, có thx y ra tuy t m ng hay bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: ðinh Mão, Quý D u, K Mão vàTân D u. N u g p tu i n y mà k t duyên hay làm ăn thì cu c ñ i s có nhi u thương ñau, khó màcó th thành công ho c có h nh phúc ñư c. G p tu i k trong gia ñình nên cúng sao h n cho c haitu i. V tình duyên không nên làm l hôn nhơn linh ñình hay ra m t bà con thân t c. V vi c làm ănkhông nên giao d ch v ti n b c. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: B n có nh ng năm b n g p nhi u khó khăn trong cu cs ng, nh ng năm n y b n không t o ñư c nhi u s may m n, ñó là nh ng năm b n vào s tu i:19, 24, 31 và 38 tu i. Nh ng năm này khó t o ñư c ti n b c cũng như t t c m i khía c nh khác. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Giáp Tý có nh ng ngày, gi xu t hành h pnh t, ñó là nh ng ngày l , gi l và tháng l . Xu t hành vào nh ng ngày, gi và tháng nói trên, b ng p ñư c nhi u s may m n trong v n ñ ti n b c cũng như v m i khía c nh khác. Không s sth t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 18 ñ n 22 tu i: Năm 18 tu i, v m t tình c m r t vư ng, nhưngt t c nh ng câu chuy n tình duyên x y ra trong năm này ñ u b th t b i. Năm 19 tu i, có th thiñ u ho c có m t tin vui. Năm 20 tu i, s g p ñư c ngư i yêu lý tư ng trong kho ng th i gian t 20ñ n 22 tu i. Trong nh ng năm n y nên luôn c n th n v v n ñ tình c m, ñ phòng nh ng l iñư ng m t không thành th t c a nh ng ngư i khác phái có ý l a g t. T 23 ñ n 28 tu i: ðây làkho ng th i gian h nh phúc nh t trong ñ i b n; n u ñã l p gia ñình, thì b n ñã g p ñư c m t ngư ich ng t t; N u chưa có gia ñình, ch c ch n trong kho ng th i gian n y b n s g p ñư c ngư iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 132
 • 133. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ch ng lý tư ng, tài l c ñ u hòa, trên m c trung bình. T 29 ñ n 32 tu i: Trong kho ng th i giann y b n nên gi gìn c n th n v b n m ng và hãy nên làm nhi u ñi u thi n, phư c ñ c ñ ñ c chonh ng ñ a con ñư c sanh ra trong kho ng th i gian n y. Năm 31 tu i, th nào cũng có ñau b nh khán ng. T 33 ñ n 38 tu i: ðây là nh ng năm mà tu i Giáp Tý vư ng phát nh t trong cu c ñ i t t cv m i m t tình c m, gia ñ o cũng như con cái và tài l c, làm gì cũng thành công. B n nên l i d ngnh ng năm n y ñ xây d ng h nh phúc c a ñ i b n. T 39 ñ n 42 tu i: Trong kho ng th i giann y ngoài v n ñ tình c m gia ñình, b n nên c tránh giao thi p m t thi t v i ngư i khác phái, coich ng có chuy n l n x n. Năm 41, tu i k mùa H , k ñi xa. Năm 42 tu i, k hùn h p làm ăn, nh tlà v i ngư i khác phái và ít tu i hơn mình. T 43 ñ n 50 tu i: Năm 43 tu i có nhi u vi c bu nphi n, năm n y làm ăn l n s b th t b i, cu c s ng có nhi u vi c lo âu vào nh ng tháng năm, b yvà chín. Năm 44 tu i khá hay, tài l c d i dào, công vi c làm ăn có nhi u th ng l i vào nh ng tháng4, 7 và 10 Âm l ch. Năm 45 tu i, x u vào tháng Giêng; Hai, Ba có tài l c; Tháng Sáu, B y khôngnên ñi xa hay xu t phát ti n b c; ngoài ra, nh ng tháng khác trung bình. Năm 46 và 47, hai năm ñ yñ làm ăn có nhi u k t qu , tình c m vư ng phát m nh. Năm 48 và 49 tu i, nên c n th n v ti nb c. Vào năm 48 tu i, k tháng 9. Năm 49 tu i, nhi u tai h i nên c vào tháng 4. Năm 50 tu i, ñ ytri n v ng v ti n b c cũng như v tình c m. T 51 ñ n 55 tu i: Năm 51 tu i, khá hay ñ p v tàil c và tình c m, có phát tri n v ngh nghi p. Năm 52 tu i, có th g p nhi u may m n vào tháng 8tr ñi. Năm 53 tu i, bình thư ng không có gì x y ra trong cu c ñ i, tr b nh ho n nh nh t. Năm 54và 55, hai năm này gia ñình êm m, tài l c ñi u hòa, m i vi c làm ăn ñ u có th phát tri n ñư c. T 56 ñ n 60 tu i: Năm 56 tu i, có nhi u hay ñ p. Năm 57 lo l ng cho b n thân, tình c m vư ngphát, ti n b c d ch u. Năm 58 và 59 ñ y ñ và hai năm n y không ñư c t t v ph n tài l c và ph nm ng s . C n th n vi c xu t hành r t có tai h i nh t là tháng 6 năm 58 và tháng 10 năm 59 tu i.Năm 60 tu i ñư c ñ y ñ , gia ñình tròn v n và h nh phúc. Năm này ph n b n thân không có vi c gìquan tr ng x y ra.1964 Giap Thin (nu) SANH NĂM: 1904 ñ n 1964 và 2024 Cung T N M ng PHÚC ðĂNG H A (l a ñèn nh )Xương CON R NG. Tương tinh CON R N Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng : ðoán xem s m ng Giáp Thìn, M ng H a lò l a quanhng n ñèn. Thu ðông sanh ñ ng kh hèn, Xuân H sanh thu n như ñèn sáng trưng. Thu n sanh congái là nàng, G p ch ng m ng nh ch u hàng ñ u ngay. Giáp Thìn m ng H a như v y, Tu i cùng v im ng h p hòa tương sanh. Có duyên vui v hi n lành, Tánh ngư i ñi m tĩnh không hay gian tà. Sngư i duyên n b n lâu, V ch ng con cái yên hòa gia môn. S có tu ni m thì hay S ng lâu hư ngphư c tri n miên tu i già. CU C S NG: T u i Giáp Thìn ñư c t t ñ p và toàn v n, cu c s ng ñư c nhi u may m n và t oñư c nhi u cơ h i thu n ti n cho ñư ng tài l c và công danh vào ti n v n, trung v n và h u v n annhàn. Tu i Giáp Thìn hư ng th trung bình t 60 ñ n 65 tu i. Nhưng n u ăn hi n lành có phúcñ c thì s ñư c gia tăng niên k , ăn gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên tu i Giáp Thìn chia ra làm ba trư ng h p như sau: N usanh vào nh ng tháng sau ñây ñ i b n có th s có ba l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñólà sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 8 và 10 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i s cóhai l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là sanh vào nh ng tháng: 2, 4, 7 và 9 Âm l ch. N usanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i không có thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là n usanh vào nh ng tháng: 1, 5, 11 và 12 Âm l ch.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 133
 • 134. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o ñư c êm m v n toàn. Ph n công danh tu i nh cónhi u tri n v ng t t ñ p, trung v n có k t qu v công danh. S nghi p v ng ch c và hoàn thànhm t cách không m y khó khăn vào năm 40 tu i và t ñó tr ñi m i t o ñư c s nghi p c a cu cñ i. Ti n b c ñi u hòa, trung v n thì nhi u sung túc, h u v n an nhàn. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong vi c làm ăn hay m i công vi c khác trong cu c ñ i v ti nb c, tình c m cũng như m i vi c khác có liên quan ñ n tu i h p, thì b n nên h p tác, c ng tác làmăn v i nh ng tu i n y thì có nhi u l i, ñó là các tu i: t T , Bính Ng , M u Thân. L A CH N V CH NG: K t hôn v i nh ng tu i n y, cu c ñ i c a b n có th s ñư c s ngcao sang quy n quý, ñó là b n k t duyên v i các tu i: t T , Bính Ng , M u Thân, Tân H i, NhâmTý, Nhâm D n. K t hôn v i các tu i trên ñây, cu c s ng c a b n có cơ h i t o nên giàu sang phúquý, vì nh ng tu i n y r t h p v i tu i b n v c hai m t tình c m l n tài l c. N u k t duyên v inh ng tu i n y, ñ i b n có th ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, vì nh ng tu i n ych h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c: Giáp Thìn, Canh Tu t.N u b n k t duyên v i nh ng tu i n y thì ñ i b n có th s b nghèo kh , không t o ñư c cơ h i t tv ti n b c, khó t o ñư c m t cu c s ng ñ y ñ ñàng hoàng, ñó là n u k t hôn các tu i: Quý S u,Tân S u. Nh ng năm b n vào tu i n y không nên k t hôn, vì k t hôn b n có th s ph i ch u c nhxa v ng, ñó là nh ng năm vào s tu i 18, 22, 24, 30, 34, 38 và 42 tu i. Sanh vào nh ng tháng n yb n s có s ña phu: ðó là b n sanh vào nh ng tháng: 7, 8, 10 và 11 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N h ng tu i n y xung kh c và ñ i k v i tu i b n, n u h p tác làm ănhay k t duyên có th s b tuy t m ng hay bi t ly gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: ðinh Mùi, K D u, t Mão, K Mùi, Tân D u, Quý Mão, ðinh D u. G p tu i k trong vi c làm ăn, không nên giaod ch v ti n b c. Trong v n ñ hôn nhân, không nên ra m t h hàng. Trong v n ñ gia ñình con cáinên cúng sao gi i h n t ng năm cho c hai tu i thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: G iáp Thìn h p v i ngày l , gi l và tháng l . Trongvi c xu t hành làm ăn hay giao thương, buôn bán hay giao d ch v ti n b c thì có nhi u th ng l i.Xu t hành theo nh ng gi trên, không s b th t h i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Th i gian này cu c s ng có nhi u giao ñ ng, nênc n th n v tình c m, cũng như v cu c s ng c a b n. T 26 ñ n 30 tu i: Th i gian này nên cg ng t o l y m t cu c ñ i và v ph n tình c m. ð i s ng có nhi u sung túc và vi c làm ăn có nhi uk t qu t t ñ p cho cu c ñ i. T 31 ñ n 35 tu i: Vi c làm ăn trong th i gian n y có th t o nên snghi p, vi c làm ăn hay vi c gia ñình, có nhi u ti n tri n kh quan, có th g p nhi u cơ h i t t ñ pcho s làm ăn c a b n. Nh ng năm n y, giao d ch, giao thương ñ u t t, có nhi u may m n v tàil c. T 36 ñ n 40 tu i: Th i gian n y b n không nên ñi xa, nhưng có cơ h i làm ăn l n thì có s t tñ p v cu c ñ i, ph n ti n b c có sung túc và d i dào nên giao d ch v i ngư i h p tu i thì t t ñ p. T 41 ñ n 45 tu i: Th i gian n y có xui x o hay có hao tài t n c a, nh ng năm n y ph n gia t c cótai n n, ph n ti n b c có hao h t, vi c làm ăn không có may m n. T 46 ñ n 50 tu i: Th i gian n ynhi u t t ñ p cho cu c ñ i, nên c n th n v ti n b c, c n th n vi c con cái và có th làm ăn v ingư i h p tu i. T 51 ñ n 55 tu i: Th i gian n y b n nên c n th n v ph n b n m ng, nh ng nămn y không ñư c t t v ph n tài l c, tình c m thì phát ñ t v i gia t c và con cháu. T 56 ñ n 60tu i: Trong nh ng năm n y b n m ng suy y u, nên c n th n vào mùa ñông, su t cu c ñ i và trongtương lai s còn nhi u d p may m n v ti n b c cũng như trong m i s vi c khác có liên quan ñ ncu c ñ i, tuy nhiên nên c n th n v m ng s thì t t hơn.1974 Giap Dan (nu)wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 134
 • 135. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 SANH NĂM: 1914 ñ n 1974 và 2034 Cung C N. M ng ð I KHUÊ THÙY (nư c khe l n)Xương CON C P. Tư ng tinh CON TRÂU Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng : Giáp D n s gái khôn ngoan, ð i Khê m ng Th y nư c khech y dài. ðàn bà sanh thu n Thu ðông, Thanh nhàn sung sư ng có ch ng giàu sang. Xuân H sanhra l i mùa, ðêm ngày lo l ng muôn ph n ch ng an. Nhưng s v n m ng gian nan, Tư ng ñâu âmph ñòi sanh ñã r i. S gái l p nghi p phương xa, Duyên tình tr c tr nhi u l n m i nên. Anh emcha m ch ng g n, g n sung kh c ñi xa nh bu n. Ti n v n có c a như không, H u v n t c a giañình m no. CU C S NG: C u c ñ i nhi u ñau xót t tu i nh , cho ñ n tr n ñ i cũng chưa yên ph n, sch u nhi u n i bu n trong su t cu c ñ i, ph n ti n b c d ch u tình c m nhi u t t ñ p. Tu i GiápD n hư ng th trung bình t 57 tu i ñ n 68 tu i là m c t i ña. Nhưng n u ăn có phư c ñ c thì sñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: T u i Giáp D n v v n ñ tình duyên có chia ra ba giai ño n như sau: N u sanhvào nh ng tháng sau ñây thì cu c ñ i b n s có thay ñ i ba l n v tình duyên và h nh phúc, ñó làb n sanh vào nh ng tháng: 4, 9 và 12 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng n y thì ñ i b n s có hail n thay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 Âm l ch. Và n u b nsanh vào nh ng tháng n y thì cu c s ng v v n ñ tình duyên c a b n ñư c s ng trong h nh phúctoàn v n, ñó là nh ng tháng: 3, 4, 6 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: C ông danh n u có cũng không hoàn toàn t o ñư c cơ h i t t ñ p.Gia ñ o ñư c ñ y ñ và yên hòa b t ñ u k t năm 41 tu i s p lên. V ph n s nghi p ñư c v ngch c. Ti n tài trong cu c ñ i hay thi u h t, cho ñ n su t cu c ñ i cũng chưa ch c hư ng ñư c hoàntoàn ñ y ñ v v n ñ ti n tài m t cách r ng rãi như ý mu n. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong vi c làm ăn, b n nên l a ch n nh ng tu i n y thì t t, s làmăn ñư c phát ñ t và không bao gi có x y ra vi c th t b i, ñó là nh ng tu i h p v i tu i Giáp D n,g m có: Giáp D n ñ ng tu i, M u Ng và Canh Thân. Ba tu i n y r t h p v i tu i b n trên m iphương di n. L A CH N V CH NG: T u i Giáp D n k t hôn v i nh ng tu i n y thì s ñư c s ng trong scao sang quy n quý, ñó là các tu i: Giáp D n, M u Ng , Canh Thân, Nhâm Tu t, Quý H i. Nh ngtu i n y ñ u giúp cho tu i Giáp D n t o ñư c m t cu c s ng giàu sang h nh phúc ñúng v i ýmu n. N u k t hôn v i nh ng tu i n y b n s ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó làb n k t hôn v i các tu i: Bính Thìn, Canh Tu t, Bính Ng . N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y thìcó th cu c s ng c a b n s b nghèo kh và khó khăn, ñó là b n k t hôn v i các tu i: K Mùi, tS u, Quý S u, vì nh ng tu i n y r t kh c k v v n ñ tình duyên v i tu i b n. Nh ng năm n yb n không nên k t hôn vì n u k t hôn s g p c nh xa v ng, ñó là nh ng năm vào tu i: 24, 26, 30,36, 38 và 42 tu i. Tu i Giáp D n sanh vào nh ng tháng n y s có th có nhi u ch ng, ñó là n usanh vào nh ng tháng: 1, 4, 5 và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N h ng tu i n y k không nên k t hôn hay làm ăn vì có th s g pc nh tuy t m ng hay bi t ly, ñó là các tu i: t Mão, ðinh T , Tân D u, ðinh Mão, K T , K D u.Trong vi c hôn nhân n u ñã l thương yêu nhau mà g p tu i k thì nên k t hôn m t cách âm th m,k nh t là không nên làm l ra m t linh ñình. Trong s làm ăn n u g p tu i k nên tránh giao d chnhi u v v n ñ ti n b c. Trong bà con thân t c ho c con cái n u g p tu i k thì ph i tùy theo saoh n t ng năm c a m i tu i mà cúng sao gi i h n thì m i có th s ng g n nhau ñư c. Ngoài ra, c nph i luôn luôn nh n nh n v l i ăn ti ng nói v i nh ng ngư i k tu i v i mình ñ tránh nh ng sñáng ti c có th x y ra. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T:wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 135
 • 136. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Giáp D n xu t hành vào gi ch n, ngày ch n vàtháng ch n thì h p nh t. Vi c n y áp d ng cho su t cu c ñ i không s b th t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Nh ng năm n y vi c giao d ch v ti n b c vàtình c m không ñư c t t ñ p cho l m, nên c n th n v b n m ng. T 26 ñ n 30 tu i: Nh ng nămn y, b n có nhi u s t t, vi c làm ăn có nhi u t t ñ p v tài l c cũng như v công danh. Nh ng nămn y là nh ng năm b n có nhi u phát tri n m nh m v tài l c. T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i khá t t,nh ng năm khác trung bình, vi c làm ăn hay trong gia ñình, s nghi p có nhi u k t qu v tình c m,tài l c l n công danh nh ng năm n y vư ng phát t t ñ c a cu c ñ i ñ i v i tài l c l n tình c m. T 36 ñ n 40 tu i: Nh ng năm n y vi c làm ăn hay gia ñình s nghi p không phát ñ t l m, tuy nhiênñ i s ng có ph n sung túc, v ph n gia ñ o có nhi u hay ñ p. Năm n y sanh con thì t t s phát tàito, ñó là năm 37 tu i. T 41 ñ n 45 tu i: Th i gian n y, b n nên c n th n vi c giao d ch v ti n b cvà có nhi u tri n v ng t t ñ p v tình c m. ð i s ng nên lo cho gia ñình thì hơn, ñ ng nên phungphí ti n b c. Trong nh ng năm n y có th làm ăn nh . Làm ăn l n s b th t b i. T 46 ñ n 48 tu i:Th i gian n y trong gia ñình thân t c có nhi u bê b i, không nên ñi xa trong th i gian n y, cu cs ng có nhi u bu n bã và lo âu, nên tránh ñi nh ng xích mích, ñ hàn g n l i vi c ñ v . T 49 ñ n52 tu i: Th i gian n y, có ph n êm ñ p v gia ñình, s nghi p có ph n v ng ch c, gia ñ o yên vuivà sung sư ng, nên c n th n v vi c giao d ch v ti n b c cũng như tình c m. T 53 ñ n 55 tu i:Năm 53 tu i, năm n y có kh c k , g p năm x u, nên ñ phòng b nh ho n và hao tài. 54 tu i, toànnăm khá t t, làm ăn có cơ h i phát ñ t. 55 tu i, năm n y v ng, t t v ñư ng tài l c và tình c m. T56 ñ n 60 tu i: Th i gian n y tài l c trung bình. Nh ng năm n y không ñư c t t v b n m ng, nênnh gia ñ o làm ngu n an i, tình c m êm m, gia ñ o yên hòa.1954 Giap Ngo (nu) SANH NĂM: 1954 ñ n 2014 và 2074 Cung LY M ng SA TRUNG KIM (vàng trong cát)Xương CON NG A. Tư ng tinh CON CHIM TR Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng: Giáp Ng , cung Ly m ng Kim, Vàng trong bãi cát n u tìmgiàu ngay. N u sanh thu n Thìn, Tu t, S u, Thân, D u sáu tháng ít ai dám bì. H Xuân l i s giannan, T , Ng hai tháng ch ng sang chút nào. L i xanh c c nh c bi t bao, Ti n b c ch ng có thânrày ñó ñây. Nhưng ngư i tính nóng hay gây, y là Giáp Ng s nàng ch ng sai. Tánh ngư i ch ngch u hi p ai, G p m nh ñu i y u ra tay binh li n. Nhưng mà ph i l ñò duyên, Nhi u khi ñau mñ ng ng i ch ng nên. ðàn bà Giáp Ng ch ng hi n, G p ch ng m ng l n ph i như ng nh n ngay. CU C S NG: T u i Giáp Ng cu c ñ i khá nhi u t t ñ p, v n ñ tình c m vào tu i nh lên caovà có cơ h i phát tri n công danh và s nghi p vào trung v n. H u v n thì l i ñư c hư ng t t ñ p vtài l c. Tóm l i: Tu i Giáp Ng vư ng phát v v n ñ tài l c l n tình c m. S hư ng ñư c nhi u t tñ p vào h u v n. Tu i Giáp Ng hư ng th trung bình t 66 ñ n 72 tu i là m c t i ña, nhưng n uăn gian ác thì s b gi m k còn n u ăn hi n lành thì s ñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên tu i Giáp Ng chia làm ba trư ng h p như sau: N u sanh vàonh ng tháng sau ñây, cu c ñ i s có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là n ub n sanh vào nh ng tháng: 1 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây, b n s có hail n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 2, 5, 6, 9 và10 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây thì s không có thay ñ i v v n ñ tìnhvà h nh phúc, m t ch ng, m t v mà thôi, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 3, 4, 7, 8 và 12 Âml ch. Trên ñây là nh ng di n ti n v tình duyên c a b n căn c vào tháng sanh mà quy t ñ nh cu cñ i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 136
 • 137. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o, ti n v n có nhi u r i r m và xích mích, trung v n m iñư c êm m và h u v n m i có nhi u t t ñ p. Công danh ch vào m c ñ bình thư ng mà thôi.V s nghi p, ñư c hoàn thành và có th v ng ch c vào kho ng trung v n tr ñi. Ti n b c ñư c dch u và có ph n ñ y ñ vào lúc trung v n. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n, nên h p tác làmăn hay c ng tác thì có nhi u k t qu t t v ti n b c, ñó là h p tác v i các tu i: Giáp Ng , Bính Thânvà Nhâm D n. Nh ng tu i trên ñây r t h p cho s làm ăn v i tu i Giáp Ng , làm vi c gì cũng sthành công, ch c ch n không có s b ph n tr c ho c tan v n a ch ng. L A CH N V CH NG: T rong vi c hôn nhơn và h nh phúc, n u b n k t hôn v i nh ng tu isau ñây b n s t o ñư c m t cu c s ng hoàn toàn ñ y ñ và sung túc, ñó là n u b n k t hôn v i cáctu i: Giáp Ng , Bính Thân, K H i, Canh Tý, Nhâm D n, Quý T . Nh ng tu i trên ñây h p v itu i b n v tình duyên và c tài l c, nên d t o ñư c cu c s ng giàu sang. N u k t hôn v i nh ngtu i n y b n có th ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là n u k t hôn v i các tu i:M u Tu t, Nhâm Thìn. Nh ng tu i trên ñây ch h p v i các tu i b n v ñư ng tình duyên mà l ikhông h p v ñư ng tài l c, nên ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. N u k t hôn v inh ng tu i sau ñây, cu c ñ i c a b n có th s b nghèo kh làm ăn khó khăn vì nh ng tu i n ykhông h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên và c tài l c, nên không t o ñư c m t cu c s ng sungtúc, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: t Mùi, Tân S u. Nh ng năm mà b n vào tu i n y khôngnên k t hôn , vì k t hôn s g p c nh xa v ng tri n miên vào gi a cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 18, 19, 25, 30, 31, 37 và 42 tu i. N u b n sanh vào nh ng tháng n y, cu c ñ i b n scó nhi u ch ng, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng:1, 2, 10 và 11 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : K hông nên k t hôn hay làm ăn v i nh ng tu i sau ñây, s b tuy tm ng hay bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là k t hôn hay làm ăn v i các tu i: ðinh D u, Quý Mão, KD u và Tân Mão. G p tu i k trong v n ñ hôn nhơn và h nh phúc, thì không nên làm l thành hônhay ra m t h hàng linh ñình. G p trong v n ñ làm ăn thì không nên giao d ch l n v v n ñ ti nb c. Trong gia ñình thân t c, nên cúng sao h n cho c hai ngư i và ph i tùy theo sao h n t ng nămc a m i ngư i mà cúng thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Giáp Ng có nh ng năm khó khăn nh t là nh ngnăm vào s tu i: 24, 30, 34 và 37 tu i. Nh ng năm n y th nào cũng b hao tài hay có b nh ho n. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: N gày ch n, tháng l và gi ch n là nh ng ngày, gixu t hành h p nh t c a tu i Giáp Ng . Xu t hành vào nh ng gi , ngày, tháng ghi trên, trong m ivi c làm ăn hay giao d ch v ti n b c ñ u có k t qu t t ñ p. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Th i gian n y b n s ñư c phát tri n m nh m vv n ñ tình c m. S có sáng t v công danh. Nh ng năm n y ñư c t t trong m i khía c nh c acu c ñ i. T 26 ñ n 30 tu i: Th i gian n y ñư c t t v ph n công danh, v ti n b c có dư dã vànhi u cơ h i thu n ti n cho vi c giao d ch v ti n b c, ñ y m nh cu c s ng lên ph n cao ñ p. Năm27 và 28 tu i, có k tháng 4 năm 28 và tháng 10 năm 27 tu i. T 31 ñ n 35 tu i: Th i gian n yñư c thu n ti n v ngh nghi p cũng như cu c s ng, có th g p nhi u may m n v ngh nghi p.Nh ng năm n y nên c n th n v giao d ch hay giao thương, ñi xa càng t t cho b n trong m i côngvi c. T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i, có nhi u may m n trong v n ñ ngh nghi p và có nhi u k tqu v ti n b c cũng như v tình c m. Năm 37 và 38, hai năm n y nên c n th n v ti n b c, cũngnhư v cu c s ng, b n m ng có ph n suy y u rõ r t. Năm 39 và 40 tu i, hai năm n y, s ñư c nhi ut t ñ p và có nhi u tình c m, nên c n th n v ti n b c cũng như v cu c ñ i. T 41 ñ n 45 tu i:Th i gian n y, vi c làm ăn, gia ñình có nhi u bê b i, nên ñ phòng trong gia ñ o có nhi u ñau b nhvà có th g p nhi u may m n trong v n ñ công danh và s nghi p. T 46 ñ n 50 tu i: Kho ng th igian n y vi c làm ăn hay gia ñ o, tình c m v n m c trung bình. T 51 ñ n 55 tu i: Nh ng nămwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 137
 • 138. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010n y, cu c s ng có ph n sôi ñ ng, nên c n th n v v n ñ ti n b c cũng như v vi c làm ăn, khôngcó nhi u t t ñ p cho l m.2004 Giap Than (nu) SANH NĂM: 1944 ñ n 2004 và 2064 Cung KHÔN M ng TUY N TRUNG TH Y (nư c tronggi ng) Xương CON KH . Tư ng tinh CON HEO Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng : Giáp Thân m ngTh y s này, Nư c trong gi ng h ñ nch ng sai. N u nàng sanh ñ ng Thu ðông, Giàu nghèo cũng sư ng b i sanh thu n mùa. Xuân Hsanh ra c c ph n, Như cây r ng lá như cua gãy càng. L i sanh v t v b n hàn, Không ai nương t angó ngàng ñ n ta. S cô tr c tr tư b , V ch ng sung kh c th mà ñông con. L i sanh ăn th ngngay, Ph t Tr i ch ng ñ khó lòng làm nên. S này ti n c a có th a, N u mà ñ c t t cu c ñ i giàusang. CU C S NG: T u i Giáp Thân, có nhi u l n thay ñ i v cu c s ng, s có ph n lên cao v côngdanh, n u có theo ñu i v v n ñ này. Ti n v n có nhi u tri n v ng trong cu c s ng v tình c m, tàil c cũng như v v n ñ công danh và h nh phúc tình duyên, h u v n thì an nhàn hư ng ñư c nhi usung sư ng v tài l c cũng như v cu c s ng. Vào trung v n công danh có ph n lên cao và có tri nv ng thành t u v ch c ph n, công danh. Tóm l i: Tu i Giáp Thân nhi u tri n v ng trong cu c ñ i,s có phúc ñ c và hư ng ñư c s giàu sang phú quý c a cu c ñ i. Tu i Giáp Thân cu c s ng bìnhthư ng không lên quá cao mà cũng không xu ng quá th p. S hư ng th trung bình t 59 ñ n 68tu i là m c t i ña, nhưng n u có làm ñư c nhi u vi c phúc ñ c thì s gia tăng niên k , gian ác thì sb gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên không ñi ñúng v i s nguy n và ý tư ng c a mình, cónhi u thương ñau v v n ñ n y, trong lòng bao gi cũng có nh ng u bu n len l i v cho cu c ñ i,th nên g p nhi u vi c không may v v n ñ tình duyên và h nh phúc. Tuy nhiên, tu i Giáp Thânñ i v i v n ñ tình duyên và h nh phúc chia làm ba trư ng h p như sau: N u b n sanh vào nh ngtháng n y thì cu c ñ i b n có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là n u b n sanhvào nh ng tháng: 4, 9 và 12 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ i b n ph i có hai l nthay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 5 và 10 Âm l ch.Còn n u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n s ng ñư c hoàn toàn h nh phúc, không cóthay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 7, 8 và 11 Âm l ch. Trênñây là nh ng di n ti n c a cu c ñ i b n, qua v n ñ tình duyên và h nh phúc, căn c theo thángsanh c a tu i b n. GIA ð O, CÔNG DANH: V ph n gia ñ o, b n ñư c yên hòa và nhi u may m n, s ng ñư cnhi u m êm trong cu c ñ i. Công danh có ph n sáng t và lên cao, n u có theo ñu i v v n ñ này.Ph n s nghi p, s hoàn thành vào s tu i 30 tr ñi và ti n b c ñư c nhi u may m n và có nhi utri n v ng t t ñ p, r t d dàng t o l y ti n b c. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong vi c làm ăn hay h p tác giao d ch v v n ñ ti n b c, b nnên l a ch n cho ñư c tu i h p v i tu i mình m i thâu ho ch nhi u k t qu v tài l c, tình c m l ncông danh. N u mu n làm ăn, giao d ch ti n b c kh i s b th t b i, b n nên h p tác hay c ng tácv i nh ng tu i n y: Giáp Thân ñ ng tu i, M u Tý, Canh D n. Nh ng tu i n y r t thu n và h p vvi c làm ăn v i tu i Giáp Thân, nên h p tác v i nh ng tu i trên thì có l i và phát ñ t v tài l c. L A CH N V CH NG: T rong vi c l a ch n hôn nhân và h nh phúc mu n có s giàu sangphú quý, ti n b c ñư c d i dào, b n nên k t hôn v i các tu i sau ñây: Giáp Thân, M u Tý, CanhD n, Quý T , Nhâm Ng và Tân T . B n k t duyên v i tu i Giáp Thân và M u Tý: B n có th pháttri n m nh m v ñư ng tài l c, tình c m l n công danh. B n k t duyên v i tu i Canh D n và QuýwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 138
 • 139. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010T : Cu c s ng b n ñư c hoàn toàn ñ y ñ và có th t o ñư c s giàu sang, phú quý trong cu c ñ i.B n k t duyên v i tu i Nhâm Ng và Tân T : Cu c s ng c a b n ñư c hoàn toàn s ng trong sgiàu sang phú quý, ñưa cu c ñ i b n lên ñ n m c cao c a con ñư ng tài l c l n s nghi p côngdanh. Vì nh ng tu i trên ch ng nh ng thu n và h p v ñư ng tình duyên mà còn h p v ñư ng tàil c, nên k t hôn g p nhi u t t ñ p và ñ y ñ . N u b n k t duyên v i nh ng tu i sau ñây, trong cu cs ng, b n ch có th t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i:Bính Tu t, Nhâm Thìn. Hai tu i trên ch h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên mà không h p vñư ng tài l c, nên cu c s ng ch luôn luôn m c trung bình mà thôi. N u b n k t duyên v i nh ngtu i n y ñ i s ng c a b n có th tr nên nghèo kh , cu c s ng b n hàn, làm ăn khó khăn, su t cu cñ i ch trong c nh nghèo kh , ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: K S u, Quý Mùi. Nh ng tu itrên không h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên và cũng không h p v ñư ng tài l c, nên cu c ñ ib n có khi ph i luôn luôn s ng trong m t cu c s ng nghèo kh , khó khăn. Có nh ng năm mà b nkhông nên k t hôn, vì k t hôn s g p c nh xa v ng gi a cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào stu i: 20, 26, 32, và 44 tu i. Nh ng năm này k t hôn,b n ph i ch u c nh xa v ng hay ñau kh vvi c l y ch ng. N u b n sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ i b n s có nhi u ch ng hay có s ñaphu, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : T rong cu c ñ i, vi c k t duyên cũng như trong vi c làm ăn và h p tácv v n ñ ti n b c, b n không nên h p tác hay làm ăn v i nh ng tu i n y, vì nh ng tu i n y lành ng tu i ñ i xung k , n u k t duyên hay làm ăn b n ph i g p c nh tr ng ly bi t hay tuy t m nggi a cu c ñ i, ñó là các tu i: t D u, ðinh H i, Tân Mão, ðinh D u, K H i và K Mão. Khôngnên k t hôn hay làm ăn v i nh ng tu i n y, không t t. G p tu i k trong vi c làm ăn thì không nêngiao d ch v v n ñ ti n b c. V v n ñ tình duyên không nên làm l hôn nhân. V gia ñình, con cáithì ph i cúng sao h n cho c hai tu i, thì s ñư c gi i h n và ph i m i năm m i cúng tùy theo saoh n c a t ng tu i. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Giáp Thân, có nh ng năm khó khăn nh t là nh ngnăm mà b n làm ăn không ñư c t t ñ p, cu c ñ i qua nhi u giai ño n khó khăn không t o ñư cnhi u ti n b c, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 24, 28, 32 và 36 tu i. Nh ng năm n y nên ñphòng tai n n hay b nh t t, có hao tài. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Giáp Thân xu t hành vào nh ng ngày, gi sauñây thì có nhi u l i, vi c làm ăn ñư c nhi u k t qu t t ñ p, ti n b c không thua l , và có th t onên nhi u cu c làm ăn thành công vĩ ñ i, ñó là xu t hành nh m nh ng ngày ch n. Xu t hành theonhư trên s g p nhi u may m n. DI N TI N T NG NĂM: T 18 ñ n 22 tu i: Năm 18 tu i, coi ch ng nh ng s l i d ng vv n ñ tình c m c a ngư i khác phái, k ñi xa tay ñôi có h i. Nh ng m i tình c a năm 18, 19 và 20tu i ñ u ch là nh ng m i tình thoáng qua m c dù r t ñ p. Năm 20 tu i, có thành công khá rõ r t vv n ñ công danh, như thi ñ u ho c ki m ñư c m t s làm v ng ch c ch n có lương l n. Ngư i yêulý tư ng và m i tình l n c a ñ i b n s xu t hi n vào kho ng t tháng 3 ñ n tháng 6 Âm l ch năm21 tu i, nhân m t cu c h p m t vui ñông ngư i. Năm 21 tu i là năm b n r t h p v i nh ng chñông ngư i. Tài l c khá, b n có th b t ng k t hôn vào ñ u năm 22 tu i và s có h nh phúc toànv n. Năm 22 tu i là năm r t vư ng phát v v n ñ tình c m c a tu i b n. T 23 ñ n 30 tu i: Năm23 tu i, có nhi u xui x o, nên c n th n vào nh ng tháng 10 và 11, toàn năm s làm ăn không ñư cnhi u k t qu t t ñ p. Năm 24 tu i, năm n y khá t t, vi c làm ăn phát ri n, tài l c d i dào, ñư ngcông danh có cơ h i lên cao. Năm 25 tu i, năm trung bình, h p ñi xa làm ăn có nhi u l i l n. Năm26 tu i, năm n y b n nên c n th n v ñư ng tài l c, cu c s ng có ph n lên cao và hoàn toàn ñ y ñ ,nhi u hay ñ p cho cu c ñ i, thành công hoàn toàn v v n ñ tài l c cũng như v cu c ñ i, có ththành công to tát v ñư ng danh v ng. Năm 27 tu i, năm này có nhi u vư ng phát m nh m v tàiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 139
 • 140. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010l c cũng như v cu c ñ i. Năm 28 tu i, khá t t ñ p vào tháng 2 và tháng 3, nh ng tháng khác bìnhthư ng coi ch ng b nh ho n hay hao tài t n c a vào tháng 10 hay 11. Năm 29 tu i, t t ñ p cho l mv ñư n tài l c cũng như v v n ñ tình c m, toàn năm ñ u x u ch tr tháng 7 có tài l c ñôi chút.Năm 30 tu i, năm n y có b nh vào nh ng tháng 6, 8 và 9, k ñi xa hay giao d ch v ti n b c, khôngñư c t t. T 31 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i, nhi u hay ñ p v tình c m cũng như v vi c làm ăn, giañ o có ph n r i r m, vào tháng 4 thì hao tài, c n th n tháng 5 có ñau b nh, ngài ra nh ng thángkhác có trung bình. T năm 32 ñ n 35 tu i ñư c bình thư ng. T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i khát t ñ p, cu c ñ i có lên cao, cu c s ng ñư c hoàn toàn ñ y ñ và có nhi u tri n v ng t t ñ p chocu c s ng, năm n y t o d ng s nghi p thì t t, có sanh con l i càng quí hơn. Năm 37 tu i, năm n yñư c khá, m i vi c làm ăn hay giao d ch v ti n b c có ph n k t qu t t ñ p. Năm 38 tu i, hơi xungk tu i, ph n tài l c không ñư c t t, ph n tình c m cũng có nhi u x t m . Năm 39 tu i, năm trungbình, cu c s ng có ph n t t ñ p v tài l c cũng như v cu c ñ i, nên c n th n v công vi c nghnghi p l n tình c m và ti n b c. Năm 40 tu i, năm có nhi u hy v ng t t ñ p v s nghi p c ng nhưv ti n b c. T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 tu i, năm x u, không nên giao d ch ti n b c hay làm ăn l ncó h i. Năm 42 tu i, năm n y có nhi u t t ñ p v ti n b c cũng như cu c s ng có ph n lên cao, vàcó nhi u cơ h i phát tri n m nh m v tài l c l n tình c m. Năm 43 tu i, năm n y b n nên c n th n,cu c s ng có ph n sung túc vào nh ng tháng 3 và 4, nh ng tháng cu i năm x u, có b nh ho n hayhao tài t n c a. Năm 44 tu i, không nên ñi xa vào nh ng tháng 6 và 8, vi c xu t hành theo nh ngngay tháng k trên thì có l i hơn, cu i năm quá x u, làm ăn hay giao d ch b th t b i chua cay. Năm45 tu i, năm n y không t t ñ p cho m y, ñ i s ng không th a mãn và sung sư ng, nhi u lo nghĩ vàñau bu n. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46 tu i, năm n y có nhi u t t ñ p trong s làm ăn cũng như vph n gia ñ o, ñư ng công danh và tài l c có ph n k t qu t t ñ p. Năm 47 tu i, năm n y r t t t,ph n tài l c và tình c m ñ u có ph n vư ng phát và t t ñ p, tr nh ng tháng cu i năm, thì x u vàcó b nh ho n hay hao tài. Năm 48 tu i, năm này có nhi u bu n hơn vui, nên c n th n vào tháng 9,coi ch ng có ñ i n n hay g p nhi u t t ñ p v công danh, ngh nghi p. Năm 49 tu i, ñ y ñ và t ms ng dư c, năm này không có nhi u may m n cho l m. Năm 50 tu i, năm này làm ăn, hay pháttri n v v n ñ ti n b c không ñư c khá và ñ y ñ cho l m. T 51 ñ n 55 tu i: Năm 51 tu i, nămnày có nhi u t t ñ p v tình c m, cu c s ng có ph n nghiêng ng a, tài l c có ph n suy y u rõ r t.Năm 52 tu i, năm này t m ñư c, tài l c và tình c m ch trong m c ñ bình thư ng mà thôi, n u lotoan vi c ti n b c có nhi u bê b i. Năm 53 tu i, năm này không ñư c t t ñ p cho l m nên c n th nv b n m ng cũng như v cu c s ng, không nên ñi xa hay giao d ch v ti n b c. Năm 54 tu i, nămnày có nhi u tri n v ng t t ñ p v tình c m, v ph n con cái, có phát tri n v công danh cũng nhưv s nghi p và tình c m. Năm 55 tu i, năm này có nhi u phúc ñ c l m m i vư t qua ñư c ñ i n nvào tháng 8. ð i xung kh c mùa ñông, b n m ng có ph n suy kém vào mùa này. T 56 ñ n 60tu i: Năm 56 tu i, năm này có nhi u phi n ph c trong cu c ñ i, nên nh n nh c và sáng su t l mm i vư t qua nhi u tr ng i trong cu c s ng. Năm 57 tu i, năm này bình thư ng, toàn năm b nm ng v ng, không có gì quan tr ng x y ra trong cu c ñ i. Năm 58 và 59 tu i, 58 tu i ñ i k mùaThu, và 59 tu i ñ i k mùa ðông, nên c n th n vì b n m ng có ph n suy kém t t ñ . Năm 60 tu i,năm trung bình, làm ăn, tình c m và gia ñ o ch vào m c ñ trung bình mà thôi.1994 Giap Tuat (nu) SANH NĂM: 1934 ñ n 1994 và 2054 Cung C N M ng SƠN ð U H A (l a trên núi) XươngCON CHÓ. Tư ng tinh CON NG A Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng : Giáp Tu t m ng H a s này, L a ñ u núi rõ ràng sángtrưng. Thu n sanh mùa H , mùa Xuân, Giàu nghèo cũng sư ng lo bu n mà chi. S gái sanh ñ ngwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 140
 • 141. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010h p th i, Làm ăn có c a ch ng giàu vinh sang. L i sanh ác tr t gi , Cu c ñ i như th n m bèotrôi ñi. Tu i sanh thu nh ch ng an, B nh t t ñau m liên miên tháng ngày. S nàng l i kh c mcha, ði xa thương nh g n m ñau. Xét qua trang s lương duyên, Ng a, Trâu, Long, H k tduyên m i thành. Tu i nh h u v n gian nan, Tr v l n tu i m i mong thanh nhàn. CU C S NG: T u i Giáp Tu t có nhi u tri n v ng t t ñ p v danh ph n, cu c s ng có nhi usung sư ng và g p nhi u may m n trong cu c ñ i. Ti n v n cũng hơi nhi u lo âu, bu n kh , nhưngtrung v n thì an nhàn sung sư ng. Tóm l i: Tu i Giáp Tu t có cơ h i làm sáng ñ p cu c ñ i, nhi umay ít r i, vào trung v n thu n ti n cho vi c làm ăn, hay t t ñ p trong gia ñình h nh phúc. Tu iGiáp Tu t s hư ng th trung bình t 62 ñ n 74 tu i là m c t i ña; nhưng n u ăn gian ác thì s bgi m k , còn n u ăn hi n lành thì s ñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Giáp Tu t có ba trư ng h p như sau: N u b n sanhvào nh ng tháng sau ñây, cu c ñ i s có thay ñ i ba l n v tình duyên và h nh phúc, ñó là n u b nsanh vào nh ng tháng: 3, 6, 8 và 10 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i s có hail n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 4, 7, 9 và 11Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i b n s hư ng ñư c hoàn toàn h nhphúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng; 1, 5 và 12 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: G ia ñ o có ph n t t ñ p và h nh phúc. Công danh ch vào m cbình thư ng mà thôi. S nghi p s hoàn thành vào s tu i 34 tr lên. V n ñ ti n tài ñư c d dàngvà có nhi u t t ñ p vào trung v n tr ñi. C hai v n ñ ñ u có nhi u t t ñ p vào tu i 34 tr ñi. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n, n u c n trong slàm ăn, không mu n có s th t b i v ti n b c, b n nên h p tác v i nh ng tu i sau ñây: t H i,Bính Tý, M u D n, thì m i d tính s ñư c hoàn toàn như ý. L A CH N V CH NG: T rong vi c hôn nhân và h nh phúc n u b n l a ch n hay k t hônv i nh ng tu i sau ñây, cu c ñ i b n ñư c s ng trong s cao sang quy n quý c a cu c ñ i, ñó làn u b n k t hôn v i các tu i: t H i, Bính Tý, M u D n, Tân T , Nhâm Ng và Nhâm Thân.Nh ng tu i trên ñây r t h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên và h p luôn c v tài l c, nên k tduyên v i nh ng tu i n y thì s ñư c s ng cao sang quy n quý. N u b n k t hôn v i nh ng tu in y thì ñ i s ng c a b n có th ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là các tu i: GiápTu t, Canh Thìn. Nh ng tu i n y ch h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên mà l i không h p v itu i b n v ñư ng tài l c, nên ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. N u b n k t duyênv i nh ng tu i n y, b n có th ph i s ng trong m t cu c s ng khó khăn và ch t v t, nghèo kh , ñólà n u b n k t duyên v i các tu i: Quý Mùi, Tân Mùi. Nh ng tu i k trên, không h p v i tu i b nv ñư ng tình duyên và không h p c v tài l c, nên cu c s ng b n ch l n qu n trong cu c s ngnghèo nàn, làm ăn khó khăn. Nh ng năm vào tu i n y, b n không nên k t hôn b n có th s g pc nh xa v ng tri n miên, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 17, 21, 29, và 33. Sanh vào nh ngtháng n y b n s có nhi u ch ng, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 7, 8, 10 và 11 Âm l ch. Sanhvào nh ng tháng trên, tu i b n có s ña phu, hay có nhi u ch ng, luôn luôn g p ph i nh ng s khókhăn, tr c tr trong vi c l p gia ñình. NH NG TU I ð I K : K hông nên hùn h p hay làm ăn v i nh ng tu i n y vì hùn h p haylàm ăn, cu c ñ i b n có th ph i g p c nh bi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là n u b n k thôn hay làm ăn v i các tu i: ðinh S u, t D u, K S u, Tân Mão, Quý D u và ðinh Mão. G ptu i ñ i k trong vi c làm ăn, thì không nên giao d ch v ti n b c. V tình duyên hay hôn nhân thìkhông nên ra m t h hàng thân t c. V gia ñình thì nên cúng sao h n cho c hai tu i và ph i tùytheo sao h n h ng năm c a m i tu i mà cúng thì s ñư c gi i h n.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 141
 • 142. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Giáp Tu t có nh ng năm khó khăn nh t là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 23, 25, 27 và 31 tu i. Nh ng năm n y b n nên ñ phòng tai n n hayb nh t t, có hao tài vào nh ng năm n y. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Giáp Tu t xu t hành vào nh ng ngày ch n,tháng ch n và gi l thì h p nh t, vi c làm ăn s có nhi u phát ñ t, không s th t b i trong vi c làmăn cũng như trong m i vi c d tính khác c a mình. DI N TI N T NG NĂM: T 13 ñ n 22 tu i: Năm 18 tu i, b n s g p ñư c m t chuy n maym n b t ng v vi c công danh vào mùa ðông. ð u năm 19 tu i, tình yêu ñ n v i b n ñ p như m tbài thơ nhưng cu i năm l i tan v m t cách ñ t ng t. Năm 20 tu i là năm b n có nhi u lo bu n vñ m i m t, b n s ph i quy t ñ nh m t vi c quan tr ng làm cho b n khó nghĩ, nhưng nh m t cu cñi xa mi n cư ng nhưng l i s r t ñ p và gi i quy t n th a ñư c t t c . Năm 21 tu i, b n s g pm t s may m n b t ng v v n ñ tình c m. Năm 22 tu i, năm làm l i cu c ñ i c a b n. M t nămtươi ñ p mà b n không ng . T 23 ñ n 26 tu i: Thư ng ñ ñã ñ n bù l i nh ng ñau kh mà b nph i g p trong nh ng năm trư c. Su t th i gian n y b n s g p may m n liên miên. Tình c m b nñư c ñ y ñ h nh phúc. Công danh b n s n c thang trung bình c a xã h i. Tài l c vào như nư c.ðây là nh ng năm hên nh t c a ñ i b n. B n làm gì cũng s thành công m mãn. B n nên l i d ngkho ng th i gian n y mà xây d ng tương lai c a cu c ñ i. T 27 ñ n 29 tu i: Năm 27 tu i b n sb m t tai n n nh , hãy coi ch ng, k nh t là l a và mùa hè. Năm 28, b n s b m t cú l a g t n ng,nhưng nh có b l a g t, c a ñi thay ngư i nên năm 29 tu i b n s b ñau b nh r t n ng tư ng ch t,nhưng r i s qua kh i và cu i năm s có ho nh tài b t ng . Năm 29 tu i k ñi xa, r t b t l i. T 30ñ n 34 tu i: Su t th i gian n y ch vư ng phát v v n ñ tình c m; tài l c bình thư ng, cu c s nghơi khó khăn ñôi chút, tình duyên có s lo bu n cho b n. Nên c n th n v nh ng tình c m, quy tñ nh b ng b t s có h i. T 35 ñ n 40 tu i: Năm 35 và 36 tu i, hai năm n y g p nhi u may m ntrong cu c ñ i. S g p nhi u phư c l c và có thành công trong v n ñ tài l c l n tình c m. Năm 37và 38 tu i, hai năm n y vi c làm ăn có nhi u t t ñ p, cu c s ng lên cao, nh ng năm n y r t thu nti n cho vi c ñi xa hay có phát tri n vi c ti n b c t t ñ p. Năm 39 và 40 tu i, hai năm n y có xuix o, nên c n th n v ti n b c cũng như v cu c s ng, hai năm cu c s ng và tình c m có nhi u ñ ol n ñáng k T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 còn xui x o vào nh ng tháng ñ u năm, gi a năm và cu inăm bình thư ng. Năm 42 và 43 tu i, hai năm n y ñư c t t ñ p v ph n tình c m l n tài l c, cu cs ng nhi u hay ñ p, gia ñ o tr l i yên vui. Năm 44 và 45 tu i, hai năm n y ñư c khá, vi c làm ănhay nh ng d tính nên th c hành theo ý mu n thì có k t qu t t cho b n. T 46 ñ n 50 tu i: Th igian n y t t c m i vi c trong cu c s ng v n bình thư ng. Năm 48 tu i, b n m ng có ph n y ukém, không nên ñi xa hay giao d ch ti n b c vào nh ng năm n y. T 51 ñ n 55 tu i: Th i gian n y,vi c làm ăn có ph n xút kém, nên c n th n vi c giao d ch ti n b c, cu c s ng không m y huy hoàngvà có tri n v ng quy n tư c cao. T 56 ñ n 60 tu i: Th i gian tr m l ng c a cu c s ng, nên bìnhtĩnh và sáng su t t o cho gia ñình m t s vui tươi hoàn toàn, nên c n th n vi c ñi xa hay giao d chv ti n b c, trong th i gian n y s b m t mát.1985 At Suu (nu) SANH NĂM: 1925 ñ n 1985 và 2045 Cung T N M ng H I TRUNG KIM (vàng dư i bi n)Xương CON TRÂU. Tư ng tinh CON CHÓ Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng: t S u cũng là s tu i cao, ð i cô l m n i sóng ba ñào.Phong tr n mưa n ng ñ y gian kh , Duyên n cay chua l m d t dào. Thân th t ng phen s u l nñ n, H ng nhan nhi u lúc b n lao ñao. B n mươi m i ñư c hư ng huy hoàng. Vư n h ng có lúcwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 142
 • 143. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010nh t tình Xuân, Phong sương nào quãn ñ i gian khó, Mưa n ng tr i bao chuyên n n n. Tài s c ñamang s u kh l y, Huy hoàng tung v n... b phong tr n. CU C S NG: T u i t S u cu c ñ i có nhi u t t ñ p t trung v n tr ñi, ti n v n cũng cónhi u v t v , trung v n tuy bu n bã hay lo âu nhi u v vi c làm ăn và tài l c, nhưng s ñư c g p r tnhi u d p may b t ng , h u v n m i ñư c an nhàn. Tóm l i: Cu c ñ i trong tu i nh có nhi u lobu n và nhi u phi n mu n, nhưng vào trung v n tr ñi thì ñư c có nhi u s may m n. S khôngñư c t t và ñ y ñ v ñư ng tài l c, nhưng vào h u v n thì ñư c an nhàn sung túc. S hư ng thtrung bình vào kho ng t 58 ñ n 64 tu i là m c t i ña; nhưng n u làm vi c hi n, ăn nhân ñ c thìs ñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . ðó là lu t ñ nh c a t o hóa v y. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i t S u vào tu i nh cũng có vài tr c tr , nhưng cós nhi u may m n v v n ñ tình duyên. Tu i t S u có ba giai ño n v v n ñ tình duyên như sau:N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n s ph i có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyênvà h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1 và 3 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n ythì cu c ñ i b n ph i có thay ñ i hai l n v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vàonh ng tháng: 2, 5, 9, 10 và 11 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b nv v n ñ tình duyên s ñư c s ng h nh phúc toàn v n, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 4, 7, 8 và12 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di n ti n v tình duyên c a b n trong cu c ñ i, b n nên nh l itháng sanh ñ bi t cu c ñ i mình v v n ñ tình duyên và h nh phúc s x y ra như th nào. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o tu i nh có nhi u l n x n hay khe kh t, trung v n l icó nhi u bu n lo v gia ñ o, h u v n m i ñư c yên vui. Ph n công danh n u có cũng vào m c ñv a ph i, không quá cao và cũng không th p, n u không có theo ñu i công danh thì ph n s nghi pti n tài cũng v n t m m c trên. V ti n b c, tu i t S u không giàu sang phú quý, nhưng cũngvào t m v a ph i, có dư d . S nghi p s ñư c v ng ch c vào tu i 37 tr ñi. Và vào tu i 43 tr ñis có cơ h i t o nên s nghi p. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong vi c làm ăn, giao thi p, h p tác hay c ng tác, nói tóm l i lành ng gì có liên quan ñ n cu c s ng, b n c n nên l a ch n nh ng tu i h p v i mình, m i có cơ h it o nên s nghi p, cu c ñ i hay nh t là v n ñ ti n b c m i có th phát tri n m t cách m nh mñư c. Nh ng tu i h p v i tu i t S u là nh ng tu i: t S u ñ ng tu i, M u Thìn và Tân Mùi. Batu i n y r t h p v i tu i t S u, h p tác làm ăn hay c ng tác thì có nhi u l i to, không có s th tb i hay thua l . L A CH N V CH NG: T rong s k t hôn hay l c ch n ngư i ñ trao thân g i ph n, b ncũng nên l a nh ng tu i h p v i tu i mình, m i có th làm ăn t o ñư c nhi u cơ h i thu n ti n, m it o ñư c m t cu c s ng ñ y ñ và sung túc, ti n b c d i dào và m i s ng m t cu c ñ i sung sư ngñư c. Vi c k t h p lương duyên b n nên l a nh ng tu i n y thì m i thành công trong vi c vch ng. ðó là các tu i: t S u, M u Thìn, K T , Tân Mùi. B n k t hôn v i tu i t S u và M uThìn: cu c s ng có cơ h i t o ñư c nhi u d p may m n v v n ñ ti n b c và s ng m t cu c ñ isung túc c a h nh phúc. V i tu i K T và Tân Mùi: có th ñem s th ng l i v công danh và snghi p, cu c s ng thêm ph n ñ y ñ hoàn toàn, không có nh ng s thi u th n v ti n b c. Ph n concái ñ u vào m c trung bình. Nh ng tu i trên ch ng nh ng h p v ñư ng lương duyên mà còn h pv ñư ng tài l c, công danh l n s nghi p c a c hai tu i. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y, cu cs ng b n ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. Vì nh ng tu i sau ñây s không h p vñư ng tài l c mà ch h p v ñư ng tình duyên mà thôi, ñó là nh ng tu i: ðinh Mão, Quý D u, haitu i n y ch h p vào ñư ng tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c so v i tu i c a b n. N u b nk t duyên v i nh ng tu i n y, cu c s ng b n dù có kh năng cũng không t o ñư c gì, ñ i s ngthêm khó khăn và luôn luôn có nhi u khe kh t, cu c ñ i ch s ng trong nghèo kh tri n miên,wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 143
 • 144. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010không t o ñư c cơ h i thu n ti n cho cu c ñ i, ñó là b n k t hôn v i các tu i: K T , Canh Ng ,Bính Tý, Giáp Tý, Quý H i. Nh ng tu i n y không h p v ñư ng lương duyên cũng như v tài l c,nên không t o ñư c m t cu c s ng cao sang quy n quý, mà có khi ph i nghèo kh su t ñ i. Cónh ng năm tu i b n r t xung kh c, n u k t hôn s g p c nh xa v ng tri n miên, không s ng ñư cñ y ñ h nh phúc. ðó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 15, 21, 25, 27, 33, 37 và 39 tu i. N utu i t S u sanh vào nh ng tháng n y, cu c ñ i s có nhi u thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nhphúc, hay ít ra cũng có nhi u ch ng, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 10 và 11 Âm l ch. Cònn u sanh vào tháng 3 và 12 Âm l ch, sanh con khó nuôi, hay g p c nh khó sanh. NH NG TU I ð I K : T rong ñ i b n l i có nh ng tu i ñ i k , không nên k t duyên và cũngkhông nên h p tác làm ăn hay m i vi c có liên quan và nh hư ng ñ n ñ i s ng và b n thân. N ulàm ăn hay k t duyên v i nh ng tu i sau ñây, b n s b tuy t m ng hay g p c nh bi t ly vào gi acu c ñ i. ðó là b n k t hôn hay làm ăn v i các tu i: Bính D n, Nhâm Thân, Giáp Tu t, M u D n,Nhâm Tu t, Canh Thân. Nh ng tu i n y ñ i k v i tu i b n, không nên k t duyên hay h p tác làmăn có h i. G p tu i k v tình duyên không nên làm l hôn nhân, ra m t h hàng thân t c. Trong giañình thì ph i cúng sao gi i h n cho c hai tu i. V vi c làm ăn, k t b n g p tu i k nên tránh xa thìt t hơn, ñ h u tránh s th t b i ho c ñau kh v sau. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: C ó nh ng năm mà b n vào s tu i, vi c làm ăn g pnhi u bê b i, khó thành công và khó t o ñư c ti n b c, toàn năm có nhi u khó khăn v gia ñ o cũngnhư v cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 19, 23, 28, 35 và 43 tu i. Nh ng năm n ynên ñ phòng có hao tài t n c a hay ñau b nh. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i t S u xu t hành làm ăn, ñi xa, phát tri n cơnghi p vào nh ng ngày l , tháng l và gi l thì hay nh t. Nh ng ngày, gi và tháng nói trên n uxu t hành thì s thâu ñư c nhi u th ng l i, không có s th t b i v ti n b c hay th t b i b t ng .Ngày gi nói trên áp d ng cho su t cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 18 ñ n 21 tu i: Trong su t th i gian này vư ng nh t v v n ñtình c m, nhưng hãy coi ch ng b l a g t, b l i d ng ho c s tan v b t ng . Làm vi c gì cũng nênsuy xét k trư c khi quy t ñ nh. Năm 20 tu i s g p ñư c m t m i tình l n ho c g p ñư c ngư iyêu lý tư ng. 21 tu i, k mùa xuân, k ñi xa có h i. T 22 ñ n 25 tu i: 22 tu i, k nh ng vi c gì cótính cách lén lút khu t t t, d b ñau kh v v n ñ tình c m. 23 tu i, g p may m n v tài l c. 24tu i, coi ch ng có k tính hãm h i, k mi ng ti ng th phi. 25 tu i, k mùa ðông, k ngư i b n gáiñ ng tu i và thân nh t. T 26 ñ n 30 tu i: ðây là kho ng th i gian ñ p nh t trong ñ i b n, trongsu t m y năm li n, ñ i b n ñ p như hoa g m, h p c v n ñ tình c m l n v n ñ tài l c, tính chuy ngì cũng thành. N u ñã có gia ñình thì s ñ t ñư c h nh phúc ñ n m c tuy t ñ nh. N u chưa có giañình thì s ñư c h i ng ho c g p ñư c ngư i yêu lý tư ng theo ñúng m u ngư i mà b n h ng mơư c. B n hãy l i d ng th i gian vàng son n y ñ mà xây d ng tương lai c a ñ i b n. T 31 ñ n 35tu i: Năm 31 và 33 tu i, hai năm coi ch ng có th b ñau b nh b t ng . Nh ng năm khác trungbình. Năm 35 tu i coi ch ng có l n x n v v n ñ tình c m. T 36 ñ n 41 tu i: ðây là nh ng nămh n c n ph i gi gìn cho k v v n ñ tình c m ñ tránh kh i ph i g p nh ng c nh quá ñau lòng cóth làm cho ñ i b n b tan nát, h nh phúc b ñ v . Năm 41 tu i có ho nh tài b t ng . Nh ng nămkhác tài l c trung bình. Năm 40 k ñi xa, có h i. T 42 ñ n 45 tu i: Tu i 42, năm n y làm ăn ñư cphát ñ t và có thâu ho ch nhi u kh quan. Tháng 9 có b nh nh . 43 tu i, năm n y có hơi x u v b nm ng, không ñư c v ng, nên c n th n trong vi c giao d ch v ti n b c hay m i s làm ăn. 44 tu i,năm n y thì ñư c khá, vi c làm ăn có cơ h i thu n ti n, nh t là nh ng tháng 2 và 8, hai tháng ñ il i cho tu i t S u. 45 tu i, năm bình thư ng, vi c làm ăn hay m i vi c ñ u trong m c ñ bìnhthư ng, không có vi c gì quan tr ng. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46 tu i, khá hay ñ p v tình c m;năm n y hùn h p, xu t phát ti n b c làm ăn khá t t ñ p. 47 tu i, năm n y có hao tài vào tháng 6 vàwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 144
 • 145. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 20109, con cái có ñau b nh hay ñi xa, d i ch . 48 và 49 tu i, hai năm n y có ph n phát ñ t v tài l c,gia ñình êm m thu n hòa. Năm 50 tu i, năm khá t t, nhưng có xung h n vào tháng 10 tr ñi, nêngi gìn thân th , b n m ng y u. T 51 ñ n 55 tu i: Kho ng th i gian n y không ñư c t t ñ p chogia ñình, b n m ng có ph n suy y u rõ r t, c n th n v ti n b c cũng như trong vi c làm ăn. T 56ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian n y, không nên t o thêm nhi u phi n ph c cho gia ñình, c g ng t ol y cu c s ng bình thư ng. B n m ng khá t t vào tu i 56 và 57, ngoài ra, nh ng năm khác bìnhthư ng.1975 At Meo (nu) SANH NĂM: 1915 ñ n 1975 và 2035 Cung LY M ng ð I KHUÊ TH Y (nư c khe l n)Xương CON MÈO. Tư ng tinh CON DƠI Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng: t Mão m ng Th y cung Ly, Nư c trong khe l n t nhiênch y hoài. Thu ðông sanh ñ ng h p th i, Có ph n sung sư ng, hư ng ñ i giàu sang. Xuân H l is gian nan, Ph n ñông v t v t m thân l c loài. Con ngư i lòng d thông minh, B ng nghi thì cóth t tình ch ng sai. Làm ăn ti n b c có hoài, Ba chìm b y n i ñ i thay gia ñình. Nhưng mà trongñ o v ch ng, Hoa thơm hương nh y, trăng vòng gương. Ch ng qua gánh gi a ñư ng, Duyên sauch p n i m i yên gia ñàng. CU C S NG: T u i t Mão có nhi u lo v ti n v n, s không ñư c sung sư ng l m trong cu cñ i, có th có nhi u vi c may m n v tài l c vào trung v n, nhưng s lo l ng và bu n kh v n mãiña mang, h u v n m i ñư c an nhàn sung sư ng. Tu i t Mão hư ng th trung bình t 58 ñ n 67tu i là m c t i ña; n u ăn gian ác thì s b gi m k , còn n u ăn hi n hòa, làm vi c phúc ñ c thìs ñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên tu i t Mão chia ra làm ba trư ng h p như sau: N u sanh vàonh ng tháng n y thì cu c ñ i ph i có ba l n thay ñ i tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vàonh ng tháng: 9 và 12 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i ph i có hai l n thay ñ iv tình duyên và h nh phúc, ñó là sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 5, 8 và Âm l ch. Và n u sanh vàonh ng tháng n y thì cu c ñ i s ng h nh phúc hoàn toàn, ñó là sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 7 và 11Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n công danh ch vào m c ñ trung bình mà thôi, gia ñ o cónhi u r i r m, và trung v n nhi u bu n kh , h u v n t m yên. S nghi p ñư c v ng ch c, và hoànthành m t cách mau chóng, v ti n tài v n trong s bình thư ng mà thôi. Tuy nhiên n u c g ngph n ñ u thì s ñư c giàu có hơn. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n nh ng tu i n yh p tác, c ng tác, hùn h p có th t o l y cơ nghi p d dàng, ñó là nh ng tu i: Bính Thìn, K Mùivà Nhâm Tu t. L A CH N V CH NG: T rong vi c hôn nhân, l a ch n ñư c nh ng tu i này thì tu i t Mãos s ng ñư c m t cu c ñ i cao sang quy n quý, ñó là b n k t hôn v i nh ng tu i: Bính Thìn, KMùi, Nhâm Tu t và Quý S u. K t hôn v i nh ng tu i n y, ñ i b n có th ch t o ñư c m t cu cs ng trung bình mà thôi, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: t Mão, Tân D u, K D u, Quý D u.Vì nh ng tu i trên ch h p v i nh ng b n v ñư ng tình duyên, mà l i không h p v ñư ng tài l c.K t hôn v i nh ng tu i n y, cu c ñ i b n có th ph i s ng trong m t cu c ñ i nghèo kh , ñó là n ub n k t duyên v i nh ng tu i ðinh T , M u Ng , Quý H i. Nh ng tu i n y không h p v i tu i b nv ñư ng tình duyên và cũng không h p luôn v ñư ng tài l c. Nh ng năm vào tu i n y b nkhông nên k t hôn, vì k t hôn, s g p c nh xa v ng tri n miên trong cu c ñ i, ñó là nh ng nămwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 145
 • 146. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010vào s tu i: 16, 22, 26, 28, 34, 38 và 40 tu i. N u sanh vào nh ng tháng n y có th s có nhi uch ng, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 2, 4, 5 và 10 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N u k t duyên hay làm ăn v i nh ng tu i n y có th s g p ph i c nhbi t ly hay tuy t m ng vào gi a cu c ñ i, ñó là nh ng tu i r t xung k và kh c v i tu i b n như:Canh Thân, Giáp Tý, Bính D n, Nhâm Thân, Giáp D n, Nhâm Tý và M u Thân. Nên tránh trư cnh ng tu i n y là t t hơn, kh i s g p c nh bu n não cho cu c ñ i. Nh ng vi c làm ñ tránh vtrư ng h p g p ph i tu i k cũng như tu i Tân Mão, xin xem tu i Tân Mão v m c n y. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i t Mão xu t hành vào ngày ch n, tháng ch n vàgi ch n thì h p nh t, không s b th t b i, mà trái l i s r t ñ i l i v tài l c. Vi c xu t hành trênáp d ng cho su t cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Th i gian n y không ñư c m y may m n v v nñ tình c m, riêng ph n công danh có tri n v ng t t ñ p, n u ph n công danh không có, thì t t ñ pv ph n buôn bán. Vào tu i 23 và 21 hai năm n y không nên ñi xa hay giao d ch v ti n b c khôngñư c t t. T 26 ñ n 30 tu i: Th i gian n y g p nhi u cơ h i thu n ti n t o nên tài l c, ñ y m nhcu c s ng lên cao và có th ñem cu c ñ i vào nh ng th thách v i ti n tài và công danh s nghi p.T 31 ñ n 35 tu i: 31 tu i khá, làm ăn ñư c t t, ñi xa càng hay, 32 và 33 tu i, hai năm n y nên c nth n vi c xu t hành cũng như v ti n b c. 34 và 35 tu i, hai năm n y gia ñình, s nghi p, hay vi clàm ăn có ph n sung túc và t t ñ p cho cu c ñ i. T 36 ñ n 40 tu i: Nh ng năm n y là nh ng nămcó nhi u t t ñ p cho s s ng và ti n b c, cu c s ng lên cao ñ n t n cùng c a nó, nên phát tri n vi clàm ăn hay ph n công danh thì có nhi u t t ñ p. T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, có nhi u hay ñ p trongcu c s ng, 42 và 43, hai năm n y, n u làm ăn l n thì thâu nhi u l i to, nh ng năm n y có ph n phátñ t v tài l c, 44 và 45 tu i, hai năm n y trung bình. T 46 ñ n 51 tu i: Hai năm 46 và 47 nhi uxui, ti n b c không ñư c ñ y ñ và có ph n y u kém. 48 và 49, hai năm n y tr n v n, không vi c gìquan tr ng x y ra. 50 tu i, năm n y không ñư c t t v ph n b n m ng. Năm 51 tu i, tr n năm n ylà th i gian cô ñ ng c a cu c ñ i, không nên ñi xa hay làm ăn l n, s b th t b i, nên gi gìn giañ o cho ñư c yên hòa. T 52 ñ n 60 tu i: Năm 52 tu i, khá t t, năm n y làm ăn ñư c phát ñ t vàm nh m . 53 tu i, không nên ñi xa hay giao d ch v ti n b c, tháng 10 có b nh nh . Năm 54 tu i,khá ñ p v tình c m, gia ñình êm m và nhi u may m n. 55 tu i, ñư c t t, vi c làm ăn thâu nhi uk t qu t t. 56 và 57, hai năm bình thư ng, 56 tu i, k tháng 4, 57 tu i k tháng 9. Ngoài ra nh ngtháng khác bình thư ng. 58 và 59, hai năm n y r t khó khăn cho tài l c và b n m ng. 58 tu i,không hay ñ p. 59 tu i, ñ i xung vào nh ng tháng 4, 6 và 8. 60 tu i, năm n y tình tr ng nguy ng p,nên c n th n b n thân.1955 At Mui (nu) SANH NĂM: 1955 ñ n 2015 và 2075 Cung KH M M ng SA TRUNG KIM (vàng trong cát)Xương CON DÊ. Tư ng tinh CON GÀ Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng : t Mùi cung Kh m m ng Kim, Vàng trong cát tr ng d gìtìm ra. Thu n sanh Thìn, Tu t, S u, Mùi, Mùa Thu cũng t t n u gái thanh nhàn. Xuân H thì l i snàng, Ph i ñành cam ch u hăm ph n lao ñao. Con ngư i có tánh thày lay, C a nhà ch ng có h i vaygiúp ngư i. t Mùi s gái ñáng thương, Ít k hung d nhi u ngư i hi n lương. Ai nói hung ác thìnhư ng, Nhi u ngư i l i xóm r t hay thương tình. Hoa niên l p ñ ng gia ñình, M y l n nên nghi pthình lình v tan. H u v n có c a m i an, L p nên gia ñ o càng ngày vinh quang. CU C S NG: T u i t Mùi lúc tu i nh g p nhi u xui x o v v n ñ tình duyên, s vào trungv n m i ñư c may m n và h u v n m i ñư c an nhàn sung sư ng, cu c s ng cũng có ph n lên caowWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 146
 • 147. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010vào trung v n và h u v n. Tài l c luôn trên m c trung bình. Tóm l i: Tu i t Mùi ti n v n cónhi u xui x o, trung v n và h u v n m i ñư c an nhàn và sung sư ng. Tu i t Mùi s hư ng thtrung bình t 58 ñ n 65 tu i, nhưng n u ăn gian ác s b gi m k , còn n u ăn hi n lành thì sñư c gia tăng niên k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i t Mùi có ba trư ng h p như sau: N u b n sanh vàonh ng tháng sau ñây cu c ñ i b n s ph i có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñólà n u b n sanh vào nh ng tháng: 1 và 6 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây cu c ñ ib n có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 2,5, 9, 10 và 11 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây cu c ñ i b n ñ i v i v n ñtình duyên và h nh phúc s hoàn toàn và m t v m t ch ng, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 3,4, 7, 8 và 12 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di n ti n v v n ñè tình duyên c a b n theo tháng sanh.B n nên nh tháng sanh c a mình ñ hi u rõ cu c ñ i b n v v n ñ tình duyên. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o có nhi u hay ñ p và ph n công danh ch vào m cbình thư ng mà thôi. Tuy nhiên vào tu i nh ñư ng công danh có sáng t . S nghi p, ñư c nhi umay m n. Ti n b c ñư c ñ y ñ và hư ng ñư c an vui vào trung v n, tuy ti n v n cũng có nhi ulao ñao v v n ñ này. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n, n u h p tác làmăn hay giao d ch v ti n b c thì có nhi u t t ñ p, ñó là các tu i: t Mùi, M u Tu t và Tân S u. N ulàm ăn hay h p tác v i nh ng tu i trên thì s có ñư c r t nhi u t t ñ p. L A CH N V CH NG: N u tính vi c lương duyên, b n nên l a ch n nh ng tu i sau ñaaymà k t hôn, thi cu c ñ i s t o ñư c nhi u k t qu t t ñ p, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: tMùi, M u Tu t, Tân S u. Nh ng tu i trên ñây r t h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên cũng nhưv tài l c, nên s t o ñư c m t c oc s ng giàu sang như ý mu n. N u k t hôn v i nh ng tu i sauñây, b n ch t o m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: ðinh D u,Quý Mão và Tân Mão. Nh ng tu i trên ch h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên mà l i không h pv ñư ng tài l c, nên ch t o ñư c cu c s ng trung bình mà thôi. N u k t duyên v i nh ng tu i sauñây, cu c s ng c a b n có th tr nên khó khăn và nghèo kh , ñó là n u b n k t hôn v i các tu i:K H i, Canh Quý, Quý T và Giáp Ng . Nh ng tu i trên không h p v i tu i b n v ñư ng tìnhduyên mà l i cũng không h p v ñư ng tài l c, nên có khi b n ph i s ng trong m t cu c s ngnghèo kh làm ăn khó khăn, ít khi nào ñư c s ng sung sư ng. Nh ng năm vào tu i này b nkhông nên k t hôn, n u k t hôn có th b n s g p c nh xa v ng tri n miên, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 17, 23, 27, 29, 35 và 39 tu i. Sanh vào nh ng tháng n y có s ña phu hay ph i cónhi u ch ng, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N u k t duyên hay làm ăn v i nh ng tu i này, cu c ñ i b n có th sb g p c nh bi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là n u b n k t hôn hay làm ăn v i các tu iBính Thân, Nhâm D n, Giáp Thìn, M u Thân, Nhâm Thìn và Canh D n. Xin xem nơi tu i ðinhMùi v m c n y. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i t Mùi có nh ng năm ph i g p nhi u s khó khănnh t là nh ng năm b n vào s tu i: 23, 27 và 34 tu i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i t Mùi xu t hành vào nh ng ngày ch n, vàtháng ch n thì ñ i l i và s luôn luôn g p ñư c nhi u s măy m n trên m i phương di n. DI N TI N T NG NĂM: T 21 ñ n 25 tu i: Th i gian n y có nhi u ñau kh và v n ñ tìnhduyên, cũng như công danh s nghi p, nên c n th n v vi c giao d ch v ti n b c cũng như v cu cñ i. T 26 ñ n 30 tu i: Th i gian n y, có nhi u t t ñ p v v n ñ ti n b c cũng như v cu c s ng,vi c làm ăn ñư c khá t t ñ p, có phát tri n v v n ñ s nghi p. Nh ng năm n y nên giao d ch làmăn hay ti n b c r t t t và thâu nhi u l i. T 31 ñ n 35 tu i: Th i gian n y có nhi u t t ñ p v cu cwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 147
 • 148. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010s ng cũng như v cu c ñ i, nên phát tri n, giao thương, buôn bán thì g p nhi u may m n và thâunhi u k t qu t t ñ p v v n ñ tài l c cũng như v công danh s nghi p, tình c m trong th i giann y ñư c v ng ch c. T 36 ñ n 40 tu i: Th i gian n y có nhi u hay ñ p v ngh nghi p cũng nhưv công danh và s nghi p, nên c n th n cho vi c làm ăn, ñi xa trong th i gian n y khá t t. T 41ñ n 45 tu i: Th i gian n y có hao h t v ti n b c cũng như có ñau b nh ho c hao tài trong nh ngnăm n y, b n m ng v ng. T 46 ñ n 50 tu i: Th i gian này bình thư ng không có vi c gì quantr ng x y ra, vi c làm ăn ñư c bình thư ng. Tài l c và gia ñ o m c trung bình, s c kh e hơi kém.T 51 ñ n 55 tu i: Th i gian n y b n m ng ñư c v ng l m, nhưng v ti n b c và tình c m cónhi u t t ñ p.1965 At Ty (nu) SANH NĂM: 1905 ñ n 1965 và 2025 Cung ðOÀI M ng PHÚC ðĂNG H A (l a ñèn nh )Xương CON R N. Tương tinh CON TRÂU Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng: t T , m ng H a, cung ðoài, y là l a cháy ñèn t a ñăng.Thu ðông l i s khó khăn, Xuân H sanh ñ ng làm ăn phát tài. Hi n lành ăn th ng ngay, Ch nêngian x o mà mang t i tù. Thân t c giàu có không ham, Nghèo thì ph i ch u ai làm n y ăn. Anh emcũng ch ng ñ ng g n, Khó khăn ngh ch ý nói năng ch ng hòa. ð u tiên nhi u l p c a nhà, Nhưngmà ch ng gi sau mà m i nên. S này tr c tr lương duyên, V ch ng l d ch ng yên m t ñ i. CU C S NG: T u i t T cu c ñ i có nhi u may m n trong cu c s ng, cu c ñ i ñ y tươi sángvà luôn luôn có nhi u t t ñ p, ít g p s xui x o trong su t cu c ñ i. Tóm l i: cu c ñ i có nhi u t tñ p trong vi c làm ăn cũng như v ti n b c. Tu i t T hư ng th trung bình vào kho n t 59 ñ n65 tu i là m c t i ña. N u làm ác s b gi m k , còn làm ñư c nhi u vi c phúc ñ c thì s gia tăngniên k , ñó là lu t ñ nh c a tr i ñ t v y. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên và h nh phúc hôn nhơn, tu i t T chia ra làm ba trư ngh p như sau: N u tu i t T sanh vào nh ng tháng n y thì s ph i có ba l n thay ñ i v tình duyênvà h nh phúc, ñó là n u sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 8, và 10 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ngtháng n y thì cu c ñ i c a b n s có thay ñ i hai l n v tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây, cu c ñ i skhông có thay ñ i v v n ñ tình duyên h nh phúc, ch có m t v , m t ch ng mà thôi, và cu c ñ is ng hoàn toàn trong h nh phúc m êm, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng 1, 5 và 12 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o, có nhi u t t ñ p, v con cái có thăng quan t n tư c,nhi u tri n v ng t t ñ p v con cái hơn ph n cá nhân. V công danh thì ch trong m c ñ bìnhthư ng mà thôi. S nghi p ti n v n và trung v n g p nhi u khó khăn h u v n m i hoàn thành ñư cs nghi p và có nhi u hay ñ p v v n ñ n y. Ti n b c ti n v n khó t o, nhưng vào trung v n vàh u v n thì t t ñ p. TU I H P CHO LÀM ĂN: N h ng tu i sau ñây r t h p cho s làm ăn c a tu i t T , h p táchay c ng tác hay b t c công vi c gì có liên quan ñ n cu c ñ i thì b n nên h p tác v i nh ng tu in y thì làm ăn ñư c phát ñ t. Cu c s ng có ph n lên cao và nhi u hay ñ p, ñó là các tu i: ðinhMùi, Canh Tu t, Quý S u. H p tác v i nh ng tu i n y thì có ph n k t qu ch c ch n v v n ñ tàil c. L A CH N V CH NG: T rong vi c l a ch n hôn nhơn và h nh phúc b n c n nên l a ch ncho kỳ ñư c nh ng ngư i cùng h p v i tu i mình, m i t o ñư c m t cu c s ng hoàn toàn ñ y ñ vàlên cao ñư c, ñó là b n k t duyên v i các tu i: ðinh Mùi, Canh Tu t, Quý S u, Giáp Thìn. K t hônv i nh ng tu i n y thì cu c s ng có nhi u sung túc, giàu sang. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n ythì b n ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là n u b n k t hôn v i nh ng tu i: KwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 148
 • 149. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010D u, Quý Mão. Hai tu i n y ch h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên mà l i không h p v ñư ngtài l c. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y, cu c s ng c a b n có th tr nên nghèo kh , và g pph i m t cu c s ng khó khăn và vi c làm ăn không ñư c phát tri n, cu c ñ i c s ng trong snghèo kh tri n miên, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: t T , Bính Ng , Tân H i, Nhâm Tý.Nh ng tu i n y không h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên và cũng không h p v ñư ng tài l cn a. Nh ng năm mà b n vào tu i n y không nên k t hôn, vì n u k t hôn s g p c nh xa v ngtrong cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 50 tu i. Theo khoachiêm tinh và huy n bí h c, thì tu i t T , n m ng, n u sanh vào nh ng tháng n y s có nhi uch ng, hay ít ra cũng ph i ñau kh v vi c l y ch ng, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 7, 8, 10,và 11 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng n y, cu c s ng b thay ñ i liên miên v v n ñ tình duyên. NH NG TU I ð I K : G p tu i k trong vi c làm ăn thì không nên giao d ch v vi c ti nb c. G p tu i k trong vi c k t duyên thì nên âm th m ăn v i nhau là t t hơn. G p tu i k tronggia ñình con cái thì ph i cúng sao h n cho m i tu i và tùy theo sao h n h ng năm mà cúng thì sñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i t T có nh ng năm khó khăn nh t là nh ng nămlàm ăn không phát tri n, cu c s ng nhi u lo phi n, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 27, 30,38, 45 và 51 tu i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i t T có nh ng ngày, gi xu t hành h p nh tñó là ngày ch n, gi l và tháng ch n. Xu t hành vào nh ng ngày, gi nói trên b n s có ñư c nhi uth ng l i v ti n b c, cũng như v ngh nghi p, cu c ñ i không có s th t b i v ti n b c cũng nhưv tình c m DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Th i gian n y có cu c s ng trung bình, vi c làmăn hay v n ñ tình c m ch trong m c ñ trung bình mà thôi. Nên c n th n vi c giao d ch trongnh ng năm n y. T 26 ñ n 30 tu i: Th i gian n y b n có phát tri n chút ít v ngh nghi p, cu cs ng có ph n v ng ch c và m nh m hơn, nên sáng su t và nh n nh c trong nh ng năm n y k gâytai v không t t. T 31 ñ n 35 tu i: Th i gian n y b n có d p t t ñ phát tri n công danh và snghi p, cu c s ng ñư c ñ m b o hoàn toàn, nên c n th n v vi c giao d ch ti n b c. T 36 ñ n 40tu i: Th i gian n y có ph n t t ñ p v tài l c, l n công danh, b n nên d c h t năng l c vào vi c làmăn thì có nhi u t t ñ p cho cu c s ng c a b n. Nh ng năm n y ñ i s ng có ph n phát ñ t m nh m .T 41 ñ n 45 tu i: Th i gian n y b n l i có cơ h i phát tri n ti n b c, n u b n sáng su t thì vi cxây d ng s nghi p không lâu l m. Cu c s ng s tr nên sung túc hoàn toàn. T 46 ñ n 50 tu i:Th i gian n y, ph n b n thì y u kém, nhưng tình c m gia ñình thì có nhi u hay ñ p cho cu c s ng,có th thành công v tài l c. T 51 ñ n 55 tu i: Nh ng năm n y tài l c bình thư ng, vi c làm ănkhông ñư c phát ñ t cho l m, nên c n th n v b n m ng hơi có y u kém trong nh ng năm n y.1945 At Dau (nu) SANH NĂM: 1945 ñ n 2005 và 2065 Cung CH N M ng TUY N TRUNG TH Y (nư c tronggi ng) Xương CON GÀ.Tư ng tinh CON CUA Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng: t D u cung C n s nàng, M ng Th y nư c gi ng ch y hoàiliên miên. Thu ðông sanh thu n th i yên, Gái thì sung sư ng như tiên giáng tr n. Xuân H l i sc c thân, Có ch ng ch ng ñ ng tr n ni m g i chân. Trung niên cũng ch ng có ph n, Lo l ng bươngbãi t o t n lo thân. L p nên nhà c a nhi u l n, Th mà cũng r vì ph n chưa an. H u v n m i ñư can nhàn, Làm dư có c a t tài s cô. S ph i tu ni m ăn chay, Thì tr i ph t ñ h a may sang giàu.T m thân an m nh th nh thơi, Gia tài s nghi p có th i m i nên.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 149
 • 150. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 CU C S NG: T u i t D u cu c ñ i vào tu i nh hoàn toàn sung sư ng v th xác, ñư ngcông danh có nhi u tri n v ng hoàn toàn t t ñ p. Trung v n trái l i nhi u lo bu n và nhi u nghĩng i v v t ch t cũng như v tinh th n. H u v n m i ñư c an nhàn th t sung sư ng. Tóm l i: Tu i t D u có nhi u sung sư ng vào ti n v n, trung v n thì lao ñao, có nhi u lo bu n cho s ph n, h uv n m i ñư c an nhàn và sung sư ng. Tu i t D u có nhi u tri n v ng t t ñ p cho tương lai và snghi p vào h u v n. S hư ng th trung bình t 58 ñ n 76 tu i. N u ăn hi n lành phúc ñ c thì sñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên cũng l m tr trêu và nhi u ñau xót cho v n ñ n y, ph iqua vài l n ñau bu n r i m i xây d ng ñư c h nh phúc. Nhưng v i tu i t D u v v n ñ tìnhduyên ñư c chia ra làm ba trư ng h p như sau: N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b nph i có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 4,9 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây, cu c ñ i ph i có hai l n thay ñ i v v nñ tình duyên và h nh phúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 Âm l ch. Nhưngn u b n sanh vào nh ng tháng n y, cu c ñ i b n hư ng ñư c hoàn toàn h nh phúc, ch m t ch ng,m t v mà thôi, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di nti n v v n ñ tình duyên c a tu i t D u. B n nên nh k tháng sanh c a mình ñ hi u rõ cu c ñ imình ñ i v i v n ñ tình duyên và h nh phúc trong su t cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: C ông danh có nhi u tri n v ng t t ñ p vào ti n v n và trung v n, sphát tri n công danh tùy thu c kh năng sáng su t và s siêng năng c a mình. Ph n gia ñ o cónhi u lo bu n vào trung v n, h u v n s ch u h m hiu, vào cu i cu c ñ i m i an nhàn và sungsư ng. S nghi p s hoàn thành vào tu i 60 tr lên. Ti n b c vào trung v n thì ñư c nhi u k t qut t ñ p vào s tu i 28 tr ñi và có th có kh năng phát tri n m nh m v v n ñ n y. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong cu c s ng n u c n ñ n s h p tác làm ăn, hùn h p hay h ptác phát tri n ti n b c, thì nên l a nh ng tu i n y, ch ng nh ng làm ăn không s b th t b i mà còng p cơ h i t o nên s nghi p n a, ñó là nh ng tu i h p v ñư ng tài l c như: K S u, Tân Mão vàNhâm Thìn. L A CH N V CH NG: V i c Hôn Nhân là ñi u quan tr ng, n u b n không l a ch n cu cñ i, b n s g p nhi u tr ng i trong s làm ăn, cũng như v tài l c. V y b n nên ch n nh ng tu in y, cu c ñ i b n s ñư c s ng sung sư ng và ñ y m nh cu c s ng lên ñ n m c cao sang, ti n b cd i dào, ñó là b n k t hôn v i các tu i: Bính Tu t, K S u, Nhâm Thìn và Quý Mùi. B n k t hônv i tu i Bính Tu t và K S u, cu c s ng c a b n ñư c hoàn toàn t t ñ p, có th ñ y m nh cu cs ng b n lên ñ n giàu sang. V i tu i Nhâm Thìn và Quý Mùi, Cu c s ng b n ñư c hoàn toàn ñ yñ và mang l i cho cu c ñ i ñ y t t ñ p, không bao gi thi u h t và trái l i lên cao v ph n danhv ng và ti n tài. N u k t duyên v i nh ng tu i n y, cu c ñ i b n ch t o ñư c m t cu c s ng trungbình mà thôi, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: t D u, Tân Mão và Quý Mão, vì nh ng tu i n ych h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên mà l i không h p v ñư ng tài l c, nên ch hư ng ñư cm t cu c s ng trung bình mà thôi. N u b n k t duyên v i nh ng tu i sau ñây, cu c s ng c a b n skhó t o ñư c s ñ y ñ , mà trái l i cu c ñ i b n s có nhi u khó khăn, ho c ph i s ng trong snghèo kh tri n miên trong su t cu c ñ i, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: ðinh H i, M u Tý,Quý T , vì nh ng tu i trên không h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên và cũng không h p vñư ng tài l c, nên cu c ñ i có th ph i cam ch u c nh nghèo nàn, không t o ñư c phương ti n, haycơ h i phát tri n ñư c s nghi p, ti n tài. Nh ng năm n y b n không nên k t hôn, vì k t hôn b n sg p c nh xa v ng tri n miên gi a cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 17, 22, 23, 29,34, 35 và 37 tu i. Nh ng năm n y tính vi c hôn nhân s không thành, hay n u thành thì g p c nh xav ng như trên. Sanh vào nh ng tháng n y, cu c ñ i s có nhi u thay ñ i v v n ñ tình duyên haycó nhi u ch ng, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm l ch.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 150
 • 151. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG TU I ð I K : T rong vi c k t hôn hay làm ăn, n u b n g p nh ng tu i sau ñây b ns b tuy t m ng gi a cu c ñ i hay ít ra cũng mang nhi u s bi t ly bu n t i, ñó là b n h p tác làmăn, hay k t hôn v i các tu i: Canh D n, Giáp Ng , Bính Thân, Nhâm D n, Giáp Thân, Nhâm Ngvà M u D n. Nh ng tu i trên ñây r t kh c k ; không nên h p tác hay làm ăn k t duyên. G p tu iñ i k trong vi c hôn nhân không nên làm l thành hôn, hay ra m t gia ñình, thân t c. Trong vi clàm ăn thì không nên giao d ch v ti n b c. Trong gia ñình, thì nên cúng sao h n cho c hai tu i vàph i tùy theo sao h n t ng năm c a m i tu i mà cúng thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i t D u có nh ng năm khó khăn nh t, làm ăn khôngñư c phát ñ t và ñàng hoàng, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 24, 28, 31 và 38 tu i. Nh ngnăm n y nên ñ phòng tai n n hay b n t t. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i t D u xu t hành vào nh ng ngày ch n, thángch n và gi ch n thì h p nh t. Xu t hành theo trên thì s g p ñư c nhi u cơ h i thu n ti n cho vi clàm ăn và không s th t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Năm 29 tu i, năm n y có s ñau bu n v v n ñtình c m, tài l c ch vào m c ñ th p kém. Năm 21 và 22 tu i, hai năm n y có nhi u t t ñ p trongv n ñ công danh, tình c m vư ng phát, tài l c bình thư ng. Năm 23 và 24 tu i, hai năm n y cóph n t t ñ p v v n ñ tài l c, ñư ng công danh có bê b i, vi c làm ăn hay tình c m có ph n xúckém. Năm 25 tu i, năm n y có th t o nhi u cơ h i t t ñ p cho s s ng và cu c ñ i. T 26 ñ n 30tu i: Năm 26 tu i, năm n y b n có nhi u cơ h i phát tri n v tài l c l n tình c m, toàn năm cónhi u t t ñ p cho cu c s ng. Năm 27 và 28 tu i, hai năm n y, b n có th t o l y nhi u t t ñ p chocu c ñ i v tình duyên, công danh l n tài l c, làm ăn t t nhưng k ñi xa. Năm 29 và 30 tu i, 29 tu icó x u vào cu i tháng 10 tr ñi, ngoài ra nh ng tháng ñ u năm và gi a năm trung bình. Năm 30tu i, khá t t, nên c n th n vi c giao d ch ti n b c. T 31 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i, toàn năm trungbình. Năm 32 và 33 tu i, hai năm n y x u, không nên phát tri n làm ăn hay giao d ch v ti n b c,có hao tài hay b nh ho n vào nh ng năm n y. Năm 34 và 35 tu i, hai năm n y có th t o l y snghi p và công danh, thu n ti n cho vi c phát tri n cơ nghi p. T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i,năm n y không ñư c t t l m, nên c n th n ti n b c và không nên làm ăn l n, có h i. Năm 37 và 38tu i, hai năm n y hay nên giao d ch hay giao thương g p nhi u may m n, ñi xa làm ăn càng t t.Năm 39 và 40 tu i, hai năm n y có hao h t hay thi u th n v ti n b c, nh t là nên c n th n v concái, gia ñ o nhi u bê b i. T 41 ñ n 45 tu i: Năm 41 tu i, năm không ñư c t t cho b n m ng,trong gia ñình, thân t c g p ñ i n n, nh t là nh ng tháng: 4, 7 và 10. 42 và 43 tu i, hai năm n y nênc n th n v gia ñ o, vi c làm ăn hay giao d ch và tình c m có nhi u k t qu t t. Năm 44 và 45 tu i,hai năm n y bình thư ng, cu c ñ i không có gì sôi ñ ng c . T 46 ñ n 49 tu i: Năm 46 tu i, nămn y g p nhi u may m n trong ñư ng s ngi p và công danh l n tài l c. Năm 47 và 48 tu i, hai nămn y b n m ng v ng, ñư ng làm ăn bình thư ng. T 50 ñ n 55 tu i: Th i gian n y ti n b c trungbình, b n m ng không ñư c t t l m, có b nh ho n, hao tài trong nh ng năm n y, nên lo vi c gaiñình thì t t hơn, không nên ñi xa hay giao d ch vi c làm ăn l n. T 55 ñ n 60 tu i: Th i gian n y,b n có cơ h i t o l y m t cu c s ng vui tươi và t t ñ p cho gia ñình, b n m ng có ph n y u kém,nhưng gia ñ o yên vui và h nh phúc, k mùa ðông và cu i mùa H . Nên lo cho b n m ng thì t t.1995 At Hoi (nu) SANH NĂM: ñ n 1995 và 2055 Cung C N M ng SƠN ð U H A (l a trên núi) Xương CONHEO. Tư ng tinh CON HƯƠU Bà C u Thiên Huy n N ñ m ng : ðoán xem s m ng tu i này, L a ñ u núi t a bay kh ptr i. Mùa H sanh ñ ng h p th i, Là s sung sư ng có tr i giúp cho. t H i m ng H a nhưng hi n,wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 151
 • 152. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010Lòng d ch ng ch p, nói r i b qua. S nàng xung kh c anh em, Ch ng nh ch ng c y ai làm n yăn. Nh th i chìm n i linh ñinh, Sau nh b n chí l p nên gia ñình. Tu i mu n giàu có yên thân,S m l p gia th t nhi u l n ch ng nên. S tu i hai b n m i là, L p nên ch ng v cu c ñ i an vui.B n mươi s p t i tr lên, Làm ăn có c a v ng b n ñ ng lâu. CU C S NG: T u i t H i cu c ñ i không m y có nhi u may m n v ñư ng tài l c, ñư c hàocon nhưng có l m trái ngang trong cu c s ng, ti n v n nhi u lo âu, g p c nh lo bu n nhi u n i,trung v n thì kh tâm v vi c gia ñình, h u v n mai ra m i ñư c an nhàn sung sư ng cho cu c ñ i.Tóm l i: Tu i t H i ít g p s may m n trong cu c ñ i vào trung v n và ti n v n, h u v n m iñư c an nhàn sung sư ng. Tu i t H i s hư ng th trung bình t 68 ñ n 78 tu i là m c t i ña,nhưng n u có nhi u phúc ñ c ăn hi n lành thì s ñư c gia tăng niên k , ăn gian ác thì s b gi mk . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i t H i chia ra làm ba trư ng h p như sau: N u sanhvào nh ng tháng sau ñây, cu c ñ i s có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó làn u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 6, 8 và 10 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ ib n ph i có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là n u b n sanh vào nh ngtháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm l ch. Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây, cu c ñ i s hư ngñư c hoàn toàn h nh phúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 3, 5 và 12 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n công danh không có m y hay ñ p, n u có cũng v a ph ikhông lên cao. Gia ñ o vào ti n v n và trung v n nhi u n i éo le, h u v n m i an vui và sung túchư ng thanh nhàn. Ph n s nghi p, v n có ngh nghi p v ng. Ti n b c lên b ng xu ng tr m, trungv n và ti n v n thi u h t, h u v n m i ñư c t t. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong s làm ăn hay giao d ch ti n b c, nên h p tác hay làm ăn v icác tu i sau ñây s g p nhi u l i, ñó là h p tác hay giao d ch ti n b c v i các tu i: ðinh S u, CanhThìn, Quý Mùi. Nh ng tu i trên r t h p v ñư ng làm ăn, nên h p tác hay giao d ch r t t t. L A CH N V CH NG: T rong vi c k t hôn hay xây d ng h nh phúc cu c ñ i, n u g pnh ng tu i sau ñây, cu c ñ i b n s ñư c s ng cao sang quy n quý, d t o ra ti n b c và ñ i s ngsung túc luôn luôn, không ph i g p s thi u th n v m i m t, ñó là n u k t hôn v i các tu i: ðinhS u, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tu t. Vì nh ng tu i trên r t h p v i tu i b n v ñư ng tình duyênl n tài l c, nên d t o ra ñư c ti n b c dư d , s ng trong c nh giàu sang phú quý c a cu c ñ i. N uk t hôn v i nh ng tu i n y, cu c ñ i b n có th ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñólà n u b n k t hôn v i các tu i: K Mão, Quý D u và ðinh Mão. Nh ng tu i trên ñây ch h p v ib n v ñư ng tình duyên mà l i không h p v ñư ng tài l c, nên chì t o ñư c m t cu c s ng trungbình mà thôi. N u k t hôn v i nh ng tu i sau ñây, cu c s ng c a b n có th b tr nên nghèo kh ,khó t o ñư c m t cu c s ng hoàn toàn êm ñ p, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: t H i ñ ngtu i, Bính Tý, Tân T và Nhâm Ng . Nh ng tu i trên vì không h p v i tu i b n v ñư ng tìnhduyên và ñư ng tài l c, nên ch t o ra c nh nghèo khó tri n miên. Nh ng năm n y b n không nênk t hôn, vì k t hôn b n s g p c nh xa v ng tri n miên, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 17,23, 29, 35 và 41 tu i. Sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ i b n s có nhi u ch ng, ñó là n u b nsanh vào nh ng tháng: 7, 8, 10 và 17 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N u k t duyên hay làm ăn v i nh ng tu i n y b n s g p c nh bi t lyhay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là các tu i: M u D n, Giáp Thân, Canh D n và Nhâm Thân. G ptu i ñ i k trong v n ñ h nh phúc hôn nhân thì nên âm th m không nên làm l hôn nhân hay ram t bà con thân t c. Trong vi c làm ăn nên tránh vi c giao d ch nhi u v ti n b c. Trong gia ñìnhnên cúng sao, gi i h n cho c hai tu i và ph i tùy theo sao h n t ng năm c a m i tu i mà cúng thìs ñư c gi i h n.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 152
 • 153. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i t H i có nh ng năm khó khăn nh t là nh ng năm vào s tu i 19, 25, 30 và 39 tu i. Nh ng năm n y không nên ñi xa hay làm ăn, có b nh ho n ho cs b hao tài. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: X u t hành vào nh ng ngày ch ng, tháng l và gi lthì h p nh t cho s làm ăn hay giao d ch v ti n b c, không s b th t b i v ti n b c, hay m t mátñ v v nh ng chuy n d tính c a mình. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Th i gian n y không ñư c nhi u may m n chov n ñ tình c m, cu c s ng có ph n sôi ñ ng, nhưng g p nhi u thi u th n v v t ch t. T 26 ñ n 30tu i: Th i gian n y có cơ h i tri n v tài l c và công danh, th i gian n y ñi xa hay làm ăn có nhi ul i l n, có ho nh tài và nhi u tài l c b t ng vào năm 28 tu i. T 31 ñ n 35 tu i: Th i gian n y ñkh , vi c làm ăn có cơ h i phát tri n v tài l c, công danh, cu c s ng có ph n êm ñ p, nên c n th nv ti n b c, coi ch ng k ti u nhân phá phách. T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i có tri n v ng t tñ p v ti n b c, vi c làm ăn có nhi u k t qu t t. Năm 37 và 38 tu i, hai năm n y có nhi u xui x otrong v n ñ làm ăn, nên c n th n v ti n b c hay vi c giao d ch. Năm 39 và 40 tu i, hai năm n ynhi u âu lo b n r n, b n m ng có ph n suy y u, nên c n th n v ti n b c hay vi c làm ăn. T 41ñ n 45 tu i: Năm 41 và 42 tu i, nhi u t t ñ p v ph n gia ñ o, cu c s ng nhi u tình c m hay ñ p,nên c n th n v ti n b c cũng như vi c làm ăn thì t t. Năm 43 và 44 tu i, hai năm n y làm ăn cónhi u phát ñ t, vi c làm ăn có nhi u phát tri n m nh. Năm 45 tu i, nhi u hay ñ p v ti n b c, nămn y cu c s ng ñư c sung túc và có nhi u ti n b c. T 51 ñ n 55 tu i: Th i gian n y tr m l ng c acu c ñ i, có th nh ph n gia ñình, thân t c nhi u hơn s ho t ñ ng c a b n thân, nên c n th n vb n m ng. T 56 ñ n 60 tu i: Th i gian n y vi c làm ăn có nhi u bê b i và ngưng tr , nên lo chob n m ng nhi u hơn là c bôn ba nh ng vi c khác, c n c n th n cho l m v ti n b c cũng như vcu c s ng.1996 Binh Ty (nu) SANH NĂM: 1876 ñ n 1936 - 1996 ñ n 2056 Cung CH N M ng GIÁNG H TH Y (nư cmù sương) Xương CON CHU T. Tư ng tinh CON R N Bà Chúa Ng c ñ m ng : Bính Tý Cung Càn sinh ra, M ng Th y là nư c mà ta nh ngu n. ðànbà sanh thu n Thu ðông, K ñưa ngư i rư c ngư i mong chuy n tình. Tu i này úc nh khó nuôi,Hai l n ch t h t n i trôi nhi u l n. Cũng nh âm ñ c cha ông, Nghi ñâu có ñó khó mong ai lư ng.Bính Tý ngư i n thì sang, Nhưng mà l d ch ng an m t ñ i. ð u tiên tr c tr lôi thôi, Duyên saum i h p ,m i thôi l làng. S này cách tr m cha, Ly hương t quán c a nhà làm nên. CU C S NG: C u c s ng có nhi u may m n, khôn lanh, nhưng năm 31 tu i l i g p n n hay trng i v cá nhân và thân th . Năm này t c là năm 31 tu i, không ñư c hay ñ p l m. Cu c ñ i g pnhi u may, nhưng ít r i, có th t o ñư c công danh m t th i gian, ñ i s ng có ph n sung túc, vi cgia ñình êm m và thu n hòa. Tóm l i: Cu c ñ i nhi u sung sư ng v cá nhân và th xác. Bao gicũng có th hư ng ñư c nh ng ân hu c a b n bè. Tình thương yêu b n bè cũng như tình thươngyêu gia t c. S t t g p nhi u may m n trong cu c ñ i s p t i. Tu i Bính Tý có nhi u cơ h i pháttri n v s nghi p. S hư ng th trung bình t kho ng 54 ñ n 64 tu i, nhưng ăn hi n lành thì giatăng niên k , gian ác thì gi m k , ñó là lu t ñ nh c a t o hóa v y. TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Bính Tý có qua m t giai ño n kh lòng h i tu i nh .Nhưng qua giai ño n ñó, tu i Bính Tý cũng g p nhi u trư ng h p may m n v v n ñ n y. Tuynhiên theo s nghiên c u v khoa h c chi t t và huy n bí thì tu i Bính Tý có ba trư ng h p nhưsau: N u sanh vào nh ng tháng n y thì tình duyên và h nh phúc ph i có ba l n thay ñ i, ñó là b nsanh vào nh ng tháng: 4 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i s ph i haiwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 153
 • 154. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010l n thay ñ i v tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 5,8 và 10 Âm l ch. Và n u b nsanh vào nh ng tháng sau ñây b n s ñư c hư ng tr n h nh phúc, cu c ñ i không có thay ñ i vv n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o, l i g p nhi u tr trêu, nhưng có th gi i quy t ñư ct t c , cu c s ng v ph n gia ñ o không ñ n ñ i ph i ñau bu n, tuy nhiên ñư c hư ng nhi u thú vuic a tình h nh phúc, gia ñ o ñư c yên hòa ph i vào năm mà tu i b n vào tu i 36 tr ñi. Côngdanh n u có cũng ch trong m c ñ bình thư ng, n u không có công danh, thì vi c tâm tư khôngcó gì m i l . S nghi p ph i do m t ngư i khác ph giúp m i làm nên, cá nhân khó mà hoàn thànhs nghi p. Ti n b c v n trong m c bình thư ng c a cu c s ng, có khi thâu nhi u k t qu v v n ñnày. Nhưng sau ñó l i hao tài t n c a. Tu i nh khó c m ti n. Ph i vào 34 tu i s p lên m i có thn m ch c v v n ñ ti n b c ñư c. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong vi c làm ăn hay b t c vi c gì có liên quan ñ n, nh t là slàm ăn, nên l a ñư c nh ng tu i h p v i tu i mình thì t t. Nh ng tu i n y r t h p v i tu i Bính Týb t kỳ trong công vi c làm ăn hay nh ng vi c liên quan ñ n cu c ñ i, ñó là nh ng tu i: Bính Týñ ng tu i, Tân T , Nhâm Ng . Nh ng tu i này là nh ng tu i r t h p v i tu i Bính Tý trong b t ccông vi c gì có liên quan ñ n cu c ñ i mà không bao gi s th t b i. L A CH N V CH NG: T rong cu c hôn nhơn n u g p nh ng tu i n y, thì s làm ăn ñư cphát ñ t, cu c ñ i có nhi u sung sư ng, k t qu và thành công trong m i công vi c. Theo s nghi nc u v chiêm tinh h c, thì tu i Bính Tý h p v i nh ng tu i n y, ch ng nh ng h p v lương duyênmà còn h p v ñư ng tài l c, ñó là các tu i: Bính Tý ñ ng tu i, Tân T , Nhâm Ng , t D u, tH i, Quý D u. Nh ng tu i n y r t h p v i tu i Bính Tý, n u k t hôn s có nhi u d p may trongcu c s ng, cũng như ñ y m nh cu c s ng c a hai tu i lên ñ n m c ñ t t cùng c a danh v ng vàti n b c. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y, cu c s ng b n ch có th s ng m t ñ i t m thư ng.Nghĩa là ch ñ s ng mà thôi, vì tu i này ch h p v lương duyên mà không h p v ñư ng tài l c,ñó là b n k t hôn v i các tu i: M u D n, Giáp Thân. K t hôn v i nh ng tu i trên b n ch có th t ol y ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi. N u k t hôn v i nh ng tu i n y, cu c s ng c a b n khót o ra nhi u hy v ng mà ch s ng trong s nghèo kh tri n miên, làm ăn không bao gi t o ñư c cơh i, ñó là các tu i: Canh Thìn, Bính Tu t, Giáp Tu t. Trên ñây là các tu i n u b n k t duyên s x yra hoàn c nh thi u th n và cu c ñ i khó mà có th th nh thơi ñư c. Có nh ng năm r t xung kh ctu i, n u tính vi c hôn nhơn s không thành t u, hay thành thì v sau ph i ch u cách xa, ñó là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 15, 21, 26, 27, 33, 38 và 39 tu i. N u nh ng năm này k t hôn s có thx y ra nh ng trư ng h p trên. Sanh vào nh ng tháng n y, có s ña phu hay ít ra cũng ph i qua ñaukh v ch ng con, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm l ch. B n nh n xét tu i Bính Týqua nh ng năm khó khăn, g p nhi u tr ng i trong cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i:21, 24, 28 và 32 tu i. Nh ng năm n y nên ñ phòng b nh ho n và tai n n. NH NG TU I ð I K : S au ñây là các tu i ñ i k v i tu i b n, n u k t hôn hay h p tác làmăn s g p nhi u cay ñ ng, cu c ñ i vào vì sao tuy t m ng hay g p c nh bi t ly gi a cu c ñ i, ñólà các tu i r t ñ i xung kh c trong vi c k t hôn và trong m i công vi c khác có liên quan ñ n cu cñ i, ñó là nh ng tu i: ðinh S u, K Mão, Quý Mùi, Tân Mão và Tân Mùi. Nên tránh nh ng tu inày thì t t hơn. G p tu i k trong v n ñ tình duyên nên tránh vi c làm l hôn nhân hay ra m t giañình thân t c. G p tu i k trong vi c làm ăn nên tránh vi c giao d ch v ti n b c. Trong gia ñìnhnên cúng sao gi i h n thì s ñư c gi i h n ngay. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Bính Tý xu t hành vào nh ng ngày ch n, gich n thì t t, làm ăn hay giao d ch ñ u ñư c có nhi u k t qu , không s b th t b i. Và ngày, gi vàtháng như trên ñư c áp d ng trong su t cu c ñ i s luôn luôn ñư c to i nguy n như ý.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 154
 • 155. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 DI N TI N T NG NĂM: T 21 ñ n 25 tu i: Năm 21 tu i, có tài l c ñôi chút, toàn năm ñ ut t cho m ng s , năm này không có thay ñ i nhà c a, vi c làm. Nhưng s có b nh ho n vào thángtám tr ñi. 22 tu i, năm này g p nhi u xung kh c trong nh ng tháng 4, 7 và 10 Âm l ch, ngoài ra,nh ng tháng khác bình thư ng. Ba tháng nói trên k ñi xa, có hao tài t n c a, 23 và 24 tu i, năm 23nên ñ phòng c n th n s hao tài, hay t n hao nhi u cách khó hi u. Không thì g p tai n n, hay cũngb nh ho n, nh t là nh ng tháng giêng, 4 và 7 Âm l ch. 24 tu i m i ñư c yên vui và m i có cơ h iphát tri n ngh nghi p. 25 tu i, toàn năm ñ u t t, tr nh ng trư ng h p nh nhen trong gia ñình,không quan tr ng. T 26 ñ n 30 tu i: Năm 26 tu i, có nhi u l i to vào nh ng tháng 8 và 11 Âml ch. Năm 27 tu i bình thư ng, vi c làm ăn ñư c ñi u hòa, không có gì quan tr ng trong cu c ñ i.Năm 28 tu i, hy v ng thành công v s nghi p gia ñình. Năm n y n u l p gia ñình có sanh quý tthì phát tài mau. Năm 29 và 30 tu i, không lo ng i gì n a, cu c s ng c như th mà ti n lên m c ñcao c a s nghi p, ti n tài. T 21 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i x u, có hao tài và b nh n ng. Năm 32tu i ñư c khá, năm này nên ñi xa hay làm ăn thì k t qu t t. Năm 33 và 34, không nên làm vi c l ncó liên quan ñ n ti n b c, hai năm này nên k lư ng ñ mang tai ti ng không t t. Năm 35 tu i,ñư c vi c, c ti p t c phát tri n thì làm ăn t t. T 36 ñ n 40 tu i: Năm 36 tu i, năm này có 6 thángñ u năm t t, sáu tháng sau x u, nên làm ăn nh ng vi c t m thư ng mà thôi. Năm 37 và 38 tu i, hainăm này không có nh ng bi n chuy n m nh m trong cu c ñ i. Năm 39 và 40 tu i, không ñư c t tv b n m ng, nên c n th n thì hơn, tài l c hơi sút kém. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th i gian nămnăm n y có ph n phát tri n v tài l c tình c m, c n m n và nên ñ phòng con cái trong gia ñình. Cánhân có b nh liên miên. Coi ch ng b thi t h i v tài l c trong nh ng năm n y. T 46 ñ n 50 tu i:Kho ng th i gian n y không có gì ñáng nói, v ph n tình c m, gia ñình thì nhi u hơn, nên nh n n ivà nh n nh c tránh nh ng ñi u ti ng th phi ñ cho gia ñình thân t c ñư c vui v hơn.1986 Binh Dan (nu) SANH NĂM: 1926 ñ n 1986 và 2046 Cung KH M M ng LƯ TRUNG H A (l a trong lu)Xương CON C P. Tư ng tinh CON CHIM TR Bà Chúa Ng c ñ m ng : Bính D n cung Kh m l a lư, Tu i sanh Xuân, H m no thanh nhàn.Thu ðông sinh gái là nàng, L i sanh c c nh c sanh nàng âu lo. L i sanh mang gi hái dâu, C c xácm t trí ñiên ñ u vì ñâu. ð ng sanh an ng có gi , K h u ngư i h ñ i ch khi n sai. Tu i D n b tlu n là ai, Khôn ngoan mưu trí ít ai sánh b ng. Gi n ai mu n t i ăn gan, Ai qu y bi t l i than vanch u li n. Ti n v n ch ng ñư c an thân, H u v n sung sư ng tròn vành m y thân. CU C S NG: T u i Bính D n ti n v n r t kh c c, âu s u, tâm trí không ñư c yên vui, lo nghĩtri n miên, cu c s ng lên xu ng không ch ng ñ i. Vào trung v n cũng nhi u lao ñao l m, chưa baogi có ñư c s th nh thơi, cho nên cu c s ng vào th i kỳ ti n v n thư ng b hăm d a, trung v ncũng có nhi u s u kh lo âu v cu c s ng, h u v n m i an nhàn và th nh thơi ñư c. Tóm l i: Cu cñ i c a tu i Bính D n vào ti n v n thì kh s , trung v n lao ñao, h u v n m i ñư c an nhàn v thxác. Tu i Bính D n hư ng th trung bình kho ng t 55 ñ n 73 tu i. Nhưng n u ăn hi n lành thìs ñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V tình duyên ti n v n cũng có nhi u khó khăn r i m i thành. Theo tư ng svà t vi, tu i Bính D n v tình duyên chia ra ba giai ño n như sau: Sanh vào nh ng tháng sau ñâycu c ñ i s có ba l n thay ñ i tình duyên và h nh phúc, ñó là sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 8 và 10Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n ph i có hai l n thay ñ i v v n ñ tìnhduyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vàonh ng tháng n y thì cu c ñ i b n s ng hoàn toàn h nh phúc, không có thay ñ i v v n ñ tìnhwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 155
 • 156. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 5 và 12 Âm l ch. Trên ñây là di n ti n v tình duyên c atu i Bính D n, căn c theo trên, b n có th quy t ñ nh s m ng theo cu c ñ i c a mình. GIA ð O, CÔNG DANH: C ông danh n u có cũng ch m c ñ t m thư ng, n u không cócông danh thì vi c làm ăn có nhi u t n phát. Ph n gia ñ o t 40 tu i tr ñi s ñư c êm m không cógì x y ra có th làm cho gia ñ o trong s bão t c a cu c ñ i. S nghi p ñư c v ng ch c t lúcv a vào tu i 40. Ti n b c có cơ h i phát tri n vào tu i 42 tr ñi, vào tu i n y thì ti n b c ñư c dưd , có cơ h i t o nên s nghi p và ti n b c hoàn toàn ñ y ñ . TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong vi c làm ăn hay h p tác làm ăn, b n c n nên l a nh ng tu ih p v i tu i mình m i t o ñư c m t cu c s ng hoàn toàn ñ y ñ và m i có th ñem l i cho ñ imình vui tươi, êm m ñư c. Trong su t cu c ñ i b t kỳ vào lúc nào, b n cũng có th h p tác làm ănhay hùn h p, c ng tác v i nh ng tu i n y: ðinh Mão, Canh Ng , Quý D u. Ba tu i n y r t h p v itu i Bính D n trong m i s làm ăn cũng như m i khía c nh c a cu c ñ i. L A CH N V CH NG: T rong vi c hôn nhân b n c n ph i l a ch n nh ng tu i h p v i tu imình, m i có th t o ñư c cu c s ng vui tươi và ñ y ñ . N u b n ch n ñư c nh ng tu i sau ñây,b n s s ng m t cu c s ng hoàn toàn giàu sang hay ít ra cũng dư dã v ti n b c, cu c ñ i hoàn toànsung sư ng. ðó là b n ch n ñư c các tu i: ðinh Mão, Canh Ng , Quý D u, t H i, Giáp Tý, QuýH i. N u b n k t hôn v i tu i ðinh Mão hay Canh Ng : B n có cơ h i t o l y tương lai và d dàngt o m t cu c s ng hoàn toàn. V i tu i Quý D u, t H i: Cu c s ng có cơ h i phát tri n v ti n b cvà d dàng trong s làm ăn. V i tu i Giáp Tý và Quý H i: Có th t o ñư c m t cu c ñ i hoàn toàntươi ñ p và ñ y ñ cho cu c s ng c a b n. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y b n ch t o ñư cm t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là b n k t hôn v i các tu i: Bính D n ñ ng tu i, Nhâm Thân.Hai tu i n y ch h p v i tu i b n v v n ñ tình duyên mà không h p v ñư ng tài l c. N u b n k tduyên v i nh ng tu i n y thì cu c s ng c a b n có th s g p s khó khăn ho c không t o ñư cm t cu c s ng hoàn toàn êm ñ p, cu c ñ i v n c nghèo kh tri n miên, không có cơ h i t o l ym t cu c ñ i kh dĩ b o ñ m cho s s ng, ñó là b n k t duyên v i các tu i: M u Thìn, Giáp Tu t,Canh Thìn. B n k t hôn v i nh ng tu i n y ñ i b n s b nghèo kh và không t o ñư c cơ h i pháttri n v tài l c. Nh ng năm n y xung k tu i. Vi c k t hôn s không thành hay thành thì ph i g pc nh xa v ng tri n miên, s u kh và lo âu v vi c gia ñình, ñó là b n vào s tu i: 22, 28, 34, 40,46 và 52 tu i. Nh ng năm n y có ch ng thì s ph i g p c nh xa v ng luôn luôn. N u b n sanh vàonh ng tháng n y, v tình duyên c a b n ph i có nhi u l n thay ñ i, hay cu c ñ i b n có r t nhi uch ng. ðó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 3 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng trên,cu c ñ i s có nhi u ch ng, hay ít ra cũng s r t ña ñoan v v n ñ tình duyên. NH NG TU I ð I K : T rong cu c ñ i b n có nh ng tu i ñ i k nh t trong ñ i, k t hôn haylàm ăn g p ph i c nh bi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là các tu i xung k v i tu i BínhD n. ðó là các tu i: K T , Tân Mùi, ðinh S u, Tân T , Quý Mùi, t S u và K Mùi. Nh ng tu in y là nh ng tu i r t xung kh c v i tu i b n, không nên làm ăn hay k t duyên, s có h i cho cu cñ i. Trong vi c hôn nhân n u ñã l thương yêu nhau mà g p tu i k thì nên k t hôn m t cách âmth m, k nh t là không nên làm l ra m t linh ñình. Trong s làm ăn n u g p tu i k nên tránh giaod ch nhi u v v n ñ ti n b c. Trong bà con thân t c ho c con cái n u g p tu i k thì ph i tùy theosao h n t ng năm c a m i tu i mà cúng sao gi i h n thì m i có th s ng g n nhau ñư c. Ngoài ra,c n ph i luôn luôn nh n nh n v l i ăn ti ng nói v i nh ng ngư i k tu i v i mình ñ tránh nh ngs ñáng ti c có th x y ra. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Bính D n có nh ng năm khó khăn nh t, làm ănkhông ñư c khá, hay cu c s ng có nhi u r i r m. ðó là nh ng năm mà b n vào s tu i 27, 33, 38và 43 tu i. Nh ng năm n y nên ñ phòng b nh ho n hay hao tài t n c a.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 156
 • 157. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Bính D n xu t hành vào nh ng ngày h p nh tlà nh ng ngày l , gi l và tháng l . Xu t hành theo như trên thì s thâu ho ch ñư c nhi u th ng l i,không s th t b i gì c . Vi c xu t hành trên ñư c áp d ng cho su t cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 18 ñ n 25 tu i: Năm 18 tu i nên ñ phòng v v n ñ tình c m,coi ch ng b l i d ng. Năm 19 tu i, s g p m t chuy n tình r t ñ p, nhưng r i cũng v n s b tanv . Năm 20 tu i, k tháng 6, k màu ñen và k ñi xa. T 21 ñ n 23 tu i: Trong ba năm n y nh tñ nh b n s g p ñư c ngư i tình lý tư ng c a b n. Năm 24 tu i, năm n y có th b n s l p gia ñìnhvà n u có s r t t t. 25 tu i, năm ñ y ñ h nh phúc. ð i b n b t ñ u lên t ñây. T 26 ñ n 30 tu i:ðây là kho ng th i gian ñ p nh t trong ñ i b n, gia ñình thì êm m h nh phúc, con cái ñ u ñư cnhư ý, n u b n ñã có gia ñình, ti n b c và tài l c vào như nư c. B n nên l i d ng nh ng năm t tnh t n y c a ñ i b n ñ xây d ng s nghi p vì ñây là nh ng năm c a b n, không h có s th t b iho c bu n phi n. T 31 ñ n 35 tu i: Cu c ñ i con ngư i ta như nư c th y tri u, vì v y, có khi lênthì ph i có khi xu ng, và ñây là nh ng năm xu ng c a ñ i b n, vì su t trong kho ng th i gian n ynh t ñ nh b n ho c s b l a g t, hao tài t n c a, ho c s b ñau b nh liên miên, làm ăn th t b i, vi cgì tính cũng không thành. Tuy nhiên v b n m ng nh có quý nhân phò tr nên v n ñư c v ngvàng. T 36 ñ n 40 tu i: Kho ng th i gian n y là kho ng th i gian yên tĩnh c a ñ i b n, tài l ctrung bình, tuy nhiên s có m t vài s sôi n i v v n ñ tình c m, coi ch ng hãy ñ phòng, b n cóth vì m t phút y u lòng nào ñó mà có th làm cho h nh phúc gia ñình c a b n b s t m ho c s pñ b t ng . T 41 ñ n 45 tu i: 41 tu i, năm n y hơi x u vào nh ng tháng ñ u năm, vào tháng 6 trlên thì khá. 42 tu i, năm n y có nhi u tri n v ng t t ñ p v ngh nghi p, tài l c có k t qu m mãn.43 tu i, năm n y có k vào tháng 3 và 6, ngoài ra, nh ng tháng khác trung bình. 44 tu i, năm n ytài l c ñ u t t ñ p, toàn năm thâu nhi u th ng l i v ngh nghi p l n tình c m. 45 tu i, năm n y cót t v ñư ng tài l c vào nh ng tháng ñ u năm, nh ng tháng cu i năm có hơi x u. T 46 ñ n 50tu i: 46 tu i, khá t t và có th làm ra nhi u vi c vĩ ñ i trong ñ i, năm n y tài l c vư ng phát. 47 và48, hai năm n y trung bình không lên cao cũng không xu ng th p. 49 và 50, hai năm n y vư ngphát v v n ñ tài l c và v n ñ tình c m, nh t là nh ng tháng 4 và 7 thì ñ i l i. T 51 ñ n 55 tu i:Kho ng th i gian n y vi c làm ăn trung bình. Năm 51 tu i, có hao tài ñôi chút. 52 tu i, có ph nthâu ho ch ñư c nhi u ti n b c. 53 tu i, khá hay v ph n tình c m, năm n y có k tháng 4. 54 tu i,toàn năm ñ u x u, nên ñ phòng tai n n và b nh t t. 55 tu i, năm bình thư ng, không có chuy n gìx y ra quan tr ng. T 56 ñ n 60 tu i: Kho ng th i gian n y nên c n th n cho l m v b n m ng vàthân th . Năm năm khó tránh ñư c nh ng ñi u x u làm cho thân ph n có nhi u r u bu n, hãy cg ng s ng m t ñ i s ng ñ o ñ c, ăn hi n lành thì Tr i Ph t ñ .1976 Binh Thin (nu) SANH NĂM: 1916 ñ n 1976 và 2036 Cung KH M M ng SA TRUNG TH (ñ t pha cát)Xương CON R NG. Tư ng tinh CON CHU T Bà Chúa Ng c ñ m ng : Bính Thìn cung Kh m sanh ra, M ng Th cát tr ng th t là ch ng sai.Mùa H sanh ñ ng th i may, Giàu nghèo cũng sư ng gu c giày nh n nhan. Mùa xuân sanh cái khnàng, R t là c c nh c ch ng màng t m thân. Anh em cũng ch ng ñư c g n, Tình ñ u tr c tr b ix u lương duyên. V sau nh phư c l c tr i, C a nhà yên n gia môn phát tài. Trung v n còn ph ibôn ba, Tr v cu i v n m i là hi n vinh. N u nàng tích ñ c tu thân, V sau con cháu muôn ph nnh lo. CU C S NG: T u i Bình Thìn cu c ñ i nhi u r i ro v tu i th , s không g p ñư c nhi u maym n, tuy nhiên s s ng có cơ h i t o l y danh v ng, ti n tài vào tu i nh , vào trung v n thì sungsư ng và có nhi u ñ c bi t v cu c ñ i, h u v n hoàn toàn ñư c hay ñ p và có nhi u may m n.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 157
 • 158. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010Năm 51 tu i g p h n Diêm Vương ñ phòng ñ i n n. Tóm l i: Tu i Bính Thìn tu i nh nhi u r i ronhưng vào trung v n và h u v n thì l i ñư c sung sư ng. Tu i Bính Thìn có s nghi p khá t t, gi atrung v n ñ i có l n b b p bênh nghiêng ng a nhưng không có x y ra ñi u gì quan tr ng. S hư ngth trung bình t 59 ñ n 68 tu i là m c t i ña, ăn hi n lành s ñư c gia tăng niên k , gian ác s bgi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Bính Thìn có khá nhi u tr ng i, hay trong vi c tìnhduyên mang l i cho cu c s ng nhi u bu n tu i vào tu i nh , tuy nhiên v v n ñ tình duyên, tu iBính Thìn chia ra làm ba trư ng h p như sau: N u sanh vào nh ng tháng n y, cu c ñ i b n s có bal n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 4 và 9 Âm l ch.N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên vàh nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 1, 2, 5, 8 và 10 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ngtháng n y thì cu c ñ i b n ñ i v i v n ñ h nh phúc, hôn nhân ñư c hoàn toàn êm ñ p, không cóthay ñ i v v n ñ tình duyên, ñó là b n sanh vào nh ng tháng 3, 6, 7, 11 và 12 Âm l ch. Trên ñâylà nh ng di n ti n v v n ñ tình duyên và h nh phúc c a b n, theo tháng sanh c a b n. Tuy nhiênv n ñ duyên s cũng s quy t ñ nh m t ph n l n ñ i v i v n ñ tình duyên c a m i tu i t ngngư i. GIA ð O, CÔNG DANH: V v n ñ gia ñ o, có ph n lo l ng v tu i nh , nhưng vào trung v nthì êm ái và có nhi u hay ñ p. Công danh n u có ch m c ñ bình thư ng mà thôi, nhưng tu iBính Thìn thu n v ñư ng giao thương buôn bán hơn. S nghi p ñư c v ng ch c vào năm 40 tu itr ñi. Ti n b c có nhi u k t qu t t ñ p, v v n ñ ti n b c có th lên cao vào năm mà b n s tu i30 s p lên, vào tu i 40 thì ti n b c ñư c d dàng và mau có k t qu t o l y ti n b c. TU I H P CHO LÀM ĂN: V vi c làm ăn hay phát tri n công danh s nghi p hay m i vi c cóliên quan ñ n cu c s ng, b n c n nên t ch n nh ng tu i n y mà giao d ch v ti n b c hay làm ănthì có nhi u may m n, ñó là các tu i thu n v i Bính Thìn như: ðinh T , M u Ng và Tân D u.Nh ng tu i n y r t h p v i s làm ăn c a b n. L A CH N V CH NG: T rong s ch n l a lương duyên, ñ xây d ng cu c ñ i b n nên c nth n ch n l a ngư i cùng h p v i tu i mình m i phát tri n tr n v n v ngh nghi p, m i t o ñư cm t cu c s ng ñ y ñ và sung sư ng ñư c, ñó là các tu i ðinh T , M u Ng , Tân D u, Quý H i,Giáp Tý và t Mão. B n k t duyên v i tu i ðinh T và M u Ng , hai tu i n y có th phát tri nñư c cu c s ng t t ñ p, làm ăn mau phát ñ t và giàu có. V i tu i Tân D u, Quý H i, b n có cơ h it o nên m t s s ng t t ñ p cho cu c ñ i, ñư c s ng giàu sang phú quý. V i tu i Giáp Tý và tMão, hai tu i n y làm cho cu c ñ i b n nhi u sung túc và ñ y ñ . Nh ng tu i trên ñây ñ u h p v itu i b n v tình duyên cũng như v ñư ng tài l c, nên s k t hôn s t o ñư c m t cu c s ng hoàntoàn t t ñ p cho cu c ñ i. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y thì ñ i b n ch có th hư ng ñư cm t cu c s ng trung bình mà thôi, vì nh ng tu i sau ñây ch h p v i tu i b n v ñư ng tình duyênmà không h p v ñư ng tài l c, ñó là các tu i: Canh Thân, Giáp D n, Bính D n, Nhâm Thân.Nh ng tu i n y n u b n k t hôn ch có ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, không t o ñư c sgiàu sang phú quý. N u b n k t duyên v i nh ng tu i n y thì cu c s ng c a b n có th có ph n suykém, không phát tri n ñư c v v n ñ tài l c l n c tình c m, vì nh ng tu i n y không h p vñư ng tình duyên cũng như không h p v ñư ng tài l c, b n có th ph i s ng trong m t cu c s ngkh c kh , b n hàn, làm ăn có nhi u khó khăn trong cu c s ng. ðó là n u b n k t hôn v i nh ngtu i: Bính Thìn ñ ng tu i, Nhâm Tu t, Canh Tu t. K t hôn v i nh ng tu i n y, không t o ñư ccu c s ng ñ y ñ và có th hoàn toàn b nghèo kh su t ñ i. Nh ng năm n y r t xung k tu i, n ub n tính vi c hôn nhơn s không thành hay n u thành thì s ph i g p c nh xa v ng tri n miên, ñó lành ng năm mà b n vào s tu i: 17, 20, 26, 29, 32, 38 và 41 tu i. Nh ng năm n y r t k vi c k twWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 158
 • 159. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010hôn, v y nên tránh là t t hơn h t. N u b n sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ i có s ña phu, hay cónhi u ch ng, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 6, 8 và 12 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : T rong vi c k t hôn cũng như trong vi c làm ăn, b n không nên h ptác, hay k t hôn hay b t c vi c gì trong cu c s ng, vì g p nh ng tu i n y, b n s có th g p c nhbi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i và thêm nhi u ñau xót, ñó là các tu i: K Mùi, t S u, TânMùi và Quý S u. Nh ng tu i trên r t xung kh c và ñ i k v i tu i b n, v y nên tránh nh ng tu itrên thì t t hơn. G p tu i k trong vi c làm ăn, không nên giao d ch v ti n b c. Trong v n ñ hônnhân, không nên ra m t h hàng. Trong v n ñ gia ñình con cái nên cúng sao gi i h n t ng năm choc hai tu i thì s ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Bính Thìn có nh ng năm khó khăn nh t, không t oñư c ti n b c cũng như g p nhi u xui x o, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 24, 28, 36 và 42tu i. Nh ng năm vào tu i trên r t xui x o cho cu c ñ i b n. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Bính Thìn có nh ng ngày, gi và tháng xu thành h p nh t ñó là ngày l , gi l và tháng l . Xu t hành theo ngày, gi và tháng k trên, s có ñ il i, luôn luôn thâu l y k t qu theo ý ñ nh c a mình ch không ph i g p s th t b i. Ngày, gi vàtháng xu t hành trên áp d ng cho su t cu c ñ i. DI N TI N T NG NĂM: T 17 ñ n 20 tu i: ðây là th i gian mà b n nên h t s c c n th n vv n ñ tình c m. Coi ch ng có s l i d ng. Nh t là nh ng ngư i hay có nh ng l i h a h n quáñáng. Năm 20 tu i, k ñi xa. Nh ng m i tình x y ra trong kho ng th i gian n y có th r t ñ pnhưng r i k t qu s hoàn toàn không ñi ñ n ñâu c . T 21 ñ n 25 tu i: Năm 21 tu i, s g p ñư cngư i yêu lý tư ng. Năm 22 tu i là năm ñ p nh t c a ñ i b n. Có th b n s l p gia ñình trong nămn y. T 23 ñ n 25 tu i là nh ng năm mà b n hoàn toàn ñư c s ng trong h nh phúc tr n v n.Nhưng cu i năm 25 tu i coi ch ng có th vì t ái c a b n mà s sanh ra ñ v hay m t cu c chia lyb t ng . T 26 ñ n 30 tu i: ðây là kho ng th i gian ñ p nh t trong ñ i b n, b n nên l i d ngkho ng th i gian n y mà t o l p s nghi p cho th t v ng ch c, vì nh ng năm n y b n làm gì cũngthành công. Tài l c vư ng phát ñ n m c t i ña. T 31 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i, coi ch ng b ñaub nh, ho c hao tài b t ng , 32 và 33 tu i, hai năm nhi u bu n phi n v gia ñ o, 34 và 35 tu i, hãyñ phòng nh ng tình c m v ng v t trong th i gian n y. Có th vì quá vô tình mà gây ra s ñ vth m kh c. T 36 ñ n 40 tu i: ðây là nh ng năm sôi n i nh t c a ñ i b n. N u nh ng năm trư ckhông x y ra m t s gì r c r i v v n ñ tình c m thì nh ng năm n y th nào cũng s có! V y b nc n ph i suy xét k lư ng n u không có th vì m t phút nông n i b ng b t ho c không dám quy tñ nh d t khoát mà ñ i b n s b tan nát! Tài l c trong nh ng năm n y m c trung bình. T 41 ñ n50 tu i: Sau nh ng cơn sóng gió c a cu c ñ i ñã qua r i, ñây là kho ng th i gian yên t nh c a ñ ib n, không có gì quan tr ng x y ra trong nh ng năm n y. Tài l c khá. T 51 ñ n 55 tu i: Năm 51tu i, có nhi u hay ñ p, và trong năm n y làm ăn khá t t ñ p, thâu th p nhi u k t qu kh quan.Năm 52 tu i hơi x u, vi c làm ăn có nhi u thua l , nh t là nh ng tháng 6 và 7. Riêng tháng 11 vàCh p có l i ñôi chút. 53 tu i, tình c m vư ng phát, ti n b c d dàng, năm n y xung kh c mùaðông, c n th n sanh m ng. 54 tu i, năm n y khá v ng ch c v ñư ng tài l c, t t v gia ñ o, ti nb c có nhi u k t qu hay ñ p trong toàn năm. 55 tu i, hy v ng th ng l i, có cơ h i t t trong v n ñngh nghi p và cu c ñ i. Năm n y không có tài l c nhưng phát v ñư ng tình c m. Con cháu làmnên danh ph n. T 56 ñ n 60 tu i: 56 tu i hay ñ p, cu c s ng có ph n v ng ch c; tu i 56 vư t quagiai ño n b nh t t, b n m ng năm n y r t v ng. 57 tu i có hơi x u, k mùa Xuân, nhưng b n m ngkhông suy kém l m. 58 tu i, năm n y ñư c khá t t, vi c con cái gia ñình có phát tri n v côngdanh. 59 tu i, năm n y x u vào n a năm ñ u, n a năm sau trung bình. 60 tu i, k mùa H , ch nênc n th n v b n m ng, toàn năm ñư c khá.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 159
 • 160. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 20101966 Binh Ngo (nu) SANH NĂM: 1906 ñ n 1966 và 2026 Cung CÀN M ng THIÊN HÀ TH Y (nư c sông ThiênHà) Xương CON NG A Tư ng tinh CON THU NG LU NG Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: Bính Ng , m ng Th y, cung Càn, M ng Th y là nư c sôngGiang Hà. Thu ðông sanh ñ ng tu i nàng, ð ng mùa vương tư ng s ta thanh nhàn. Xuân H sanhthi p l i mùa, L i sanh c c nh c nên nàng gian nan. Cho nên thân gái d m tràng, Duyên tình l dñôi ñàng chia ly . Anh em xung kh c b t hòa, ði xa thương nh v nhà ch ng yên. Tu i n y l i cótính linh, Nghi ñâu trúng ñó thi t tình ch ng sai. G p k ăn nói b t bình, Gi n ngư i l mãn thi ttình khó dung. Ti n v n s ph i lao ñao, H u v n vinh hi n giàu sang có th a. CU C S NG: C u c ñ i tu i Bính Ng ph i tr i qua nhi u giai ño n thăng tr m c a cu c s ng.Tuy nhiên vào trung v n và h u vân thì có nhi u hay ñ p v tình c m l n tài l c. Tóm l i: Tu iBính Ng vào trung v n và h u v n có s t t ñ p v tài l c l n tình c m. Tu i Bính Ng hư ng thtrung bình t 59 tu i ñ n 69 tu i là m c t i ña, nhưng n u ăn hi n lành thì s ñư c gia tăng niênk , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên Tu i Bính Ng ñư c chia ra làm ba trư ng h p như sau:N u sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ i b n s có ba l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó làn u b n sanh vào nh ng tháng: 4, 9 và 12 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b ns có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 5, 8và 10 Âm l ch. Nhưng n u sanh vào nh ng tháng sau ñây thì cu c ñ i b n s ñư c hoàn toàn h nhphúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n công danh không hoàn toàn t t ñ p, mà ch có th t t ñ p vs mua bán mà thôi. Ph n gia ñ o có yên vui, vào trung v n và h u v n r t t t. S nghi p s hoànthành vào s tu i 34 tr ñi. Ti n b c ñư c nhi u k t qu và v ng ch c vào h u v n. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p v s làm ăn v i tu i Bính Ng , ñó làcác tu i: Bính Ng ñ ng tu i, Tân H i và Nhâm Tý. Ba tu i n y h p v vi c làm ăn v i tu i BínhNg . L A CH N V CH NG: N u k t hôn v i nh ng tu i n y thì tu i Bính Ng s có m t cu cs ng cao sang quy n quý, ñó là n u k t hôn v i các tu i: Bính Ng , Tân H i, Nhâm Tý, t Mão, tT . N u k t hôn v i nh ng tu i n y có th b n ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñólà tu i Bính Ng k t hôn v i các tu i: M u Thân, Giáp D n. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y thìcó th s b nghèo kh su t ñ i, ñó là n u k t hôn v i các tu i: Canh Tu t, Giáp Thìn. Nh ng nămn y là nh ng năm k tu i, n u k t hôn thì g p c nh xa v ng, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i:23, 28, 29, 35 và 40 tu i. N u b n sanh vào nh ng tháng n y, s b n ph i có nhi u ch ng, ñó làsanh vào nh ng tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N h ng tu i n y là nh ng tu i ñ i k và xung kh c v i tu i Bính Ng .N u k t duyên hay làm ăn, g p sao x u có th b tuy t m ng hay bi t ly gi a cu c ñ i, ñó là cáctu i ðinh Mùi, K D u, Quý S u, K Mùi, Tân D u và Tân S u. G p tu i k trong v n ñ làm ănthì không nên giao d ch v v n ñ ti n b c. V i tình duyên thì k làm l hôn nhơn. V i gia ñình thìnên cúng sao cho c hai tu i và ph i tùy theo sao h n t ng năm c a m i tu i mà cúng thì s ñư cgi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Bính Ng có nh ng năm khó khăn nh t trong ñ i,làm ăn g p nhi u tr ng i và nhi u ñau xót, ñó là nh ng năm vào s tu i: 37, 40 và 48 tu i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Bính Ng xu t hành vào nh ng gi l , ngày lvà tháng l thì t t và làm ăn s g p ñ i l i.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 160
 • 161. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Th i gian n y ph n tài l c có k t qu t t, ph ncông danh và s nghi p cũng g p nhi u may m n trong cu c ñ i. Nên c n th n v v n ñ ti n b chay v n ñ tình duyên và s nghi p. T 26 ñ n 30 tu i: Th i gian này có k t qu t t ñ p v tài l c,vi c làm ăn ñư c phát tri n m nh m , có g p nhi u may m n trong vi c làm ăn, và có th g p nhi ut t ñ p v vi c làm ăn và phát tri n vi c làm ăn. T 31 ñ n 35 tu i: Th i gian này nên c n th n vti n b c, cu c s ng có ph n sung túc, tuy nhiên cũng ph i g p nhi u khó khăn trong vi c làm ăn, vtình c m không có nhi u t t ñ p l m. Nh ng năm này là nh ng năm có nhi u th thách cu c ñ i,b n nên c n th n trong vi c giao d ch cũng như v v n ñ tình c m trong cu c ñ i. T 36 ñ n 40tu i: Tu i 36 không có nhi u t t ñ p cho l m, c n ph i th n tr ng trong vi c làm ăn, hay giao d chti n b c. Nh ng năm này không nên ñi xa ho c làm ăn l n, có th t b i v ngh nghi p. Năm 37 và38 tu i, hai năm này nên c n th n v ti n b c, b n m ng có ph n suy y u. Năm 39 và 40 tu i, hainăm này làm ăn t t, có th phát tri n m nh v công danh, s nghi p. T 41 ñ n 45 tu i: Th i giannày có cơ h i phát tri n v gia ñình và s nghi p. Vi c làm ăn có phát ñ t m nh m , nên nh n nh cñ thoát ra cơn nguy ng p c a ph n b n m ng. T 46 ñ n 50 tu i: Th i gian này ñư c t t, ph ncông danh và s nghi p có nhi u k t qu may m n, nên c n th n v v n ñ ngh nghi p như vcu c ñ i, nên c n th n trong vi c giao d ch v ti n b c. T 51 ñ n 55 tu i: Th i gian này cu c s ngtrung bình v tình c m, tài l c cũng như v cu c s ng, nên c n tr ng trong vi c giao d ch v ti nb c.1956 Binh Than (nu) SANH NĂM: 1956 ñ n 2016 và 2076 Cung KHÔN M ng SƠN H H A (l a dư i núi) XươngCON KH . Tư ng tinh CON QU Ph t Bà Quan Âm ñ m ng: Bính Thân m ng H a cung Khôn, L a dư i núi cháy lan ñ tr i.Tu i sanh Xuân H g p th i, Giàu nghèo cũng ñ ng an nơi thanh nhàn. Thu ðông l i s ch ng an,Có c a ch ng hư ng s nàng c c thân. S cô c c kh quá tay, Thu n sanh thong th giàu sang m yh i. Có ñi u l d duyên ñ u, Ch ng sau m i h p thu n hòa l a ñôi. S tr i ñ nh xu ng an bày, Tàiba cho l m ch ng qua s ph n. Cu c ñ i tài s c phong danh, ð n khi v n m i hoàng làm nên. Sngư i có c a giúp thương, ð c tài h u l c ph i ngoài ba mươi. CU C S NG: T u i Bính Thân có nhi u t t ñ p. S ñư c hư ng nhi u phư c l c và có thhư ng ñư c công danh và ph n s nghi p mau chóng. Vào ti n v n thì có nhi u tri n v ng t t ñ pv danh v ng, trung v n v v n ñ ti n tài cũng khá t t và h u v n hư ng ñư c giàu sang. Tóm l i:Tu i Bính Thân, s có nhi u t t ñ p v công danh cũng như s nghi p, có th thành công v cu cñ i vào lúc h u v n. Tu i Bính Thân s hư ng th trung bình t 64 ñ n 68 tu i. N u ăn hiên lànhthì s ñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, tu i Bính Thân chia ra làm ba trư ng h p như sau: N usanh vào tháng sau ñây, cu c ñ i b n s có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó làb n sanh vào nh ng tháng: 3, 8 và 10 Âm l ch. N u sanh vào nh ng tháng sau ñây, b n s có hai l nthay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm l ch.Nhưng n u b n sanh vào nh ng tháng sau ñây b n không thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nhphúc, m t ch ng m t v mà thôi, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 5, 6 và 12 Âm l ch. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n công danh có lên cao vào trung v n, có th hư ng ñư c nhi ut t ñ p v công danh. Ph n gia ñ o hư ng ñư c hoàn toàn h nh phúc và có nhi u êm m trong giañình. Ph n s nghi p vào 34 tu i tr ñi thì hoàn thành v s nghi p. Ti n b c ñư c ñ y ñ và cóph n dư d ñ n t t cùng c a cu c s ng.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 161
 • 162. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n, nên h p tác hayhùn h p thì ñư c nhi u t t ñ p, ñó là các tu i: ðinh D u, Canh Tý, Quý Mão. L A CH N V CH NG: N u b n k t hôn thì nên l a nh ng tu i sau ñây cu c ñ i b n sñư c s ng cao sang quy n quý, làm ăn thu n l i gia ñình h nh phúc m i s ñư c như ý, ñó là cáctu i: ðinh D u, Canh Tý, Quý Mão, t T , Quý T , và Giáp Ng . Các tu i trên ñây r t h p v i tu ib n v ñư ng tình duyên l n tài l c nên d t o ñư c cu c s ng giàu sang, phú quý. N u b n k t hônv i nh ng tu i sau ñây, trong ñ i s ng b n có th ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi,ñó là n u k t hôn v i các tu i: Bính Thân, Nhâm D n. Vì các tu i trên ñây ch h p v i tu i b n vñư ng tình duyên mà l i không h p v ñư ng tài l c, nên ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình màthôi. N u k t hôn v i nh ng tu i sau ñây, b n có th s không t o ñư c m t cu c s ng hoàn toàn t tñ p như ý mu n, mà trái l i có th b nghèo kh tri n miên, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: M uTu t, Giáp Thìn và Nhâm Thìn. Nh ng tu i trên ñây không h p tu i b n v ñư ng tình duyên cũngnhư v tài l c, nên có th s b s ng nghèo kh su t ñ i. Nh ng năm n y b n không nên k t hôn, vìk t hôn có th s g p ph i c nh xa v ng, bi t ly, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 24, 27, 29và 34 tu i. Sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ i b n s có nhi u ch ng, ñó là n u b n sanh vàonh ng tháng: 7, 8, 10 và 11 Âm l ch. NH NG TU I ð I K : N h ng tu i sau ñây r t ñ i k , n u k t hôn hay làm ăn, s g p c nhbi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là nh ng tu i: K H i, Tân S u, ðinh Mùi, Tân H i, QuýS u, t Mùi, K S u. G p tu i k trong vi c làm ăn thì không nên giao d ch v v n ñ ti n b c. Vv n ñ tình duyên không nên làm l hôn nhân. V gia ñình, con cái thì ph i cúng sao h n cho c haitu i, thì s ñư c gi i h n và ph i m i năm m i cúng tùy theo sao h n c a t ng tu i. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Bính Thân có nh ng năm khó khăn nh t, là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 21, 23, 27 và 33 tu i. Nh ng năm n y có hao tài, ñ phòng tai n n hay bb nh t t. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Bính Thân có nh ng ngày, gi xu t hành h pnh t là nh ng ngày l , tháng l và gi l . Xu t hành vào nh ng ngày, gi k trên s g p nhi u maym n, làm ăn thu n l i và không s b th t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Th i gian n y, b n g p nhi u s bu n lo v danhph n, cu c s ng có ph n bu n bã, không ñư c t t ñ p l m trong th i gian n y. Ph n tình c m cóhơi b dao ñ ng. T 26 ñ n 30 tu i: Nh ng năm n y b n s g p ñư c nhi u t t ñ p v làm ăn, cũngnhư v ti n b c, kho ng th i gian n y nên th n tr ng l i ăn, ti ng nói, ñ ng nên quá l c quan trư cnh ng thành công c a mình mà ñ v h t nh ng công vi c d tính làm ăn trong tương lai. T 31ñ n 35 tu i: Th i gian n y s g p nhi u may m n và t t ñ p cho cu c ñ i b n, nh ng năm n y cũnglà năm th thách cu c ñ i b n, qua nhi u vi c lo l ng thăng tr m, nhưng cu i cùng b n s ño tñư c k t qu m mãn như ý mu n. T 36 ñ n 40 tu i: Th i gian n y, có ph n sung túc v v n ñtài l c cũng như v v n ñ tình c m, cu c s ng ñ y ñ , có nhiêu cơ h i thu n ti n, ñ y m nh cu cs ng lên ñ n m c cao c a cu c s ng. T 37 ñ n 40 tu i: Th i gian n y b n nên c n th n v tài l c,cũng như v v n ñ tình c m, nên lo c n th n v vi c giao d ch hay giao thương thì cu c s ng ñư cnhi u t t ñ p. T 41 ñ n 45 tu i: Th i gian n y cu c s ng ñư c vào m c trung bình, cu c s ngkhông lên cao và cũng không xu ng quá th p. Tài l c cũng như tình c m, gia ñ o, v.v... ñ u m cñ bình thư ng. T 46 ñ n 50 tu i: Th i gian n y cu c ñ i như tr m l ng, m i ho t ñ ng ñ uph m vi gia ñình, nh ng năm n y ph n b n m ng có suy y u, không nên ñi xa. T 51 ñ n 55 tu i:Th i gian n y ph n tài l c có tr l i vư ng phát, ph n tình c m cũng khá t t, ph n gia ñình hay b nm ng hơi có suy y u.1946 Binh Tuat (nu)wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 162
 • 163. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 SANH NĂM: 1946 ñ n 2006 và 2066 Cung C N M ng C THƯ NG TH (ñ t tò vò)Xương CON CHÓ. Tư ng tinh CON TRÂU Bà Chúa Ng c ñ m ng: Bính Tu t m ng Th s này, Ít tìm th y nóc nhà mà ra. Thu n sanhmùa H thì sang, Gái thì sung sư ng, thanh nhàn lo chi. Mùa Xuân l i s kh b n, Thu ðông cũngl i l m ph n gian nan. L i sanh c c nh c th than, Thu n sanh phú quý vinh sang hơn ngư i. S cób ng t t th ng ngay, R i g p tai n n nh th n ñ cho. ðàn bà Giáp Bính can Canh, Ngư i nào cũngquý cũng sang không b n. S nàng l m k m n thương, Thang mây bư c t i hành thông c ngày.H n xưa còn khó nh c thay, ð n ch ng b n b n v n này m i nên. CU C S NG: B ính Tu t b n m ng r t t t, cu c ñ i có nhi u t t ñ p, s s ng v ph n tài l c vàtình c m ñư c lên cao vào trung v n, ti n v n thì có nhi u lo bu n ñôi chút, nhưng vào h u v n vàtrung v n thì hư ng ñư c phú quý. Tóm l i: Tu i Bính Tu t có nhi u tri n v ng t t ñ p cho cu cñ i, ti n v n có hơi lo nghĩ, trung v n và h u v n m i an nhàn sung sư ng. Tu i Bính Tu t shư ng th trung bình t 68 ñ n 77 tu i, nên có ăn hi n lành thì s ñư c gia tăng niên k , ăn gianác th s b gi m k . TÌNH DUYÊN: T u i Bính Tu t v v n ñ tình duyên chia ra làm ba trư ng h p như sau: N usanh vào nh ng tháng n y, cu c ñ i s có th ph i có ba l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nhphúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 4 và 9 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y cu cñ i b n có hai l n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng:1, 2, 5, 10 và 12 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y, thì cu c ñ i b n s không có thay ñ iv tình duyên và h nh phúc, m t v m t ch ng mà thôi, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 5, 6, 7, 8và 11 Âm l ch. Trên ñây là nh ng di n ti n v ñư ng tình duyên c a b n, căn c theo tháng sanhmà quy t ñ nh cu c ñ i. GIA ð O, CÔNG DANH: G ia ñ o vào ti n v n có nhi u m c c m. Trung v n thì hư ng ñư ch nh phúc, h u v n l i ñư c an nhàn sung sư ng, công danh ch vào m c trung bình. V v n ñs nghi p, tu i Bính Tu t vào s tu i 34 tr ñi thì g p nhi u may m n và hoàn thành s nghi p vàotu i n y, ti n tài cũng vào trung v n m i phát tri n ñư c s t t ñ p v ti n b c. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong cu c ñ i n u mu n làm ăn, phát tri n vi c làm ăn, có cơ h iphát tri n v ti n b c, b n nên l a ch n nh ng tu i h p v i tu i mình mà hùn h p, c ng tác hay h ptác thì m i kh i s th t b i, ñó là các tu i h p trong s làm ăn v i tu i Bính Tu t như: ðinh H i,M u T và Tân Mão, nh ng tu i n y b n hùn h p làm ăn hay h p tác s g p nhi u cơ h i t t ñ p. L A CH N V CH NG: V i c l a ch n hôn nhơn, c n ph i h p v i tu i mình m i t o ñư ccu c s ng hi n vinh và d t o l y m t cu c s ng sang giàu, tu i Bính Tu t n u k t hôn v i nh ngtu i n y thì cu c ñ i s ñư c s ng giàu sang phú quý, ñó là k t hôn v i các tu i: ðinh H i, M uTý, Tân Mão, Quý T , Giáp Ng và t D u, vì nh ng tu i n y r t h p v i tu i b n v ñư ng tìnhduyên và c v ñư ng tài l c, nên d t o ñư c cu c s ng sang giàu. N u k t hôn v i nh ng tu in y, thì cu c ñ i b n có th ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là n u b n k t hônv i các tu i: Canh D n, Nhâm D n và Giáp Thân. Nh ng tu i trên ch h p v i tu i b n v ñư ngtình duyên mà l i không h p v ñư ng tài l c, nên có th ch t o ñư c m t cu c s ng trung bình màthôi. N u b n k t hôn v i nh ng tu i sau ñây có th s t o nên m t cu c s ng khó khăn nghèo khgi a cu c ñ i, vì nh ng tu i sau ñây không h p v i tu i b n vào ñư ng tình duyên l n tài l c, nêncu c s ng khó vư t qua kh i ñư c nh ng s khó khăn, nghèo nàn su t cu c ñ i ñó là các tu i: BínhTu t, Nhâm Thìn, M u Tu t. Nh ng năm vào tu i n y b n không nên k t hôn, vì k t hôn thì g pc nh xa v ng tri n miên trong cu c ñ i, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i: 18, 20, 26, 30, 32,38 và 42 tu i. Sanh vào nh ng tháng n y cu c ñ i b n có s ña phu hay s có nhi u ch ng, ñó làwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 163
 • 164. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010n u b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm l ch. Sanh vào nh ng tháng n y b n s có nhi uch ng trong cu c ñ i. NH NG TU I ð I K : N u k t hôn hay h p tác làm ăn, nên k nh ng tu i sau ñây, vì n ub n k t hôn hay h p tác làm ăn s có th g p c nh bi t ly hay tuy t m ng gi a cu c ñ i, ñó là cáctu i: K S u, t Mùi, Tân S u, Quý Mùi. G p tu i k trong v n ñ tình duyên không nên làm lhôn nhân, trong v n ñ làm ăn không nên giao d c l n v v n ñ ti n b c. Trong gia ñình thì ph icúng sao cho c hai tu i. Và ph i tùy theo sao h n t ng năm c a m i tu i mà cúng thì s ñư c gi ih n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i Bính Tu t có nh ng năm khó khăn nh t là nh ngnăm mà b n vào s tu i: 25, 28, 32 và 40. Nh ng năm n y b n nên ñ phòng tai n n hay b nh t t,có hao tài t n c a vào nh ng năm n y. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i Bính Tu t có nh ng ngày gi xu t hành h pnh t, là ngày l , tháng l và gi l thì h p nh t cho s làm ăn không s th t b i mà trái l i s có k tqu v s ti n b c. Cũng như m i phương di n khác DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Năm 20 tu i, năm n y có nhi u k t qu t t ñ pv v n ñ tình c m, tài l c hơi y u kém. Năm 21 và 22 tu i, hai năm n y có ph n t t ñ p v vi ccông danh và s nghi p. Năm 23 và 24 tu i, có tài l c vào hai năm n y, ti n b c cũng có nhi u t tñ p nên c n th n vi c ñi xa, và v ti n b c. Năm 25 tu i, năm n y có nhi u xui x o cho b n, nênc n th n ph n b n m ng. T 26 ñ n 30 tu i: Năm 26 tu i, năm n y có ba tháng t t là tháng 3, 5 và7. Ngoài nh ng tháng khác trung bình. Năm 27 và 28 tu i, hai năm n y nên c n th n v ti n b c vàcũng như vi c làm ăn, có hao tài t n c a. Năm 29 và 30 tu i, hai năm này phát ñ t v danh v ng, cónhi u tri n v ng t t ñ p v s s ng cũng như v cu c ñ i, nên có thái ñ d t khoát v tình c m. T31 ñ n 35 tu i: Năm 31 tu i, nên ñ t h t hy v ng vào gia ñình và h nh phúc, có th t o ñi u ki n t tñ p phát tri n ti n tài. Năm 32 và 33 tu i, hai năm nên c g ng gi i quy t v n ñ gia ñình, nh nnh c và sáng su t m i g p nhi u may m n. Năm 34 và 35 tu i, hai năm n y có cơ h i t o nên ti nb c, nên c g ng làm ăn s t o nên ti n b c, nên c g ng làm ăn s thành ño t nhi u th ng l i. T36 ñ n 40 tu i: Th i gian n y có nhi u t t ñ p trong s làm ăn, cũng như v v n ñ tài l c hay tìnhc m, th i gian n y b n c n lo cho gia ñình và s nghi p thì thành t u h nh phúc, có ph n t t ñ p vcon cái. T 41 ñ n 45 tu i: Th i gian n y, nhi u hay, ñ p cho vi c làm ăn hay d tính làm ăn, nênc n th n v vi c giao d ch ti n b c, có th hùn h p phát tri n làm ăn thì g p nhi u t t ñ p v ph ntình c m cũng như v ph n tài l c. T 46 ñ n 50 tu i: Năm 46 tu i trung bình. Năm 47 và 48 tu icó y u kém v b n m ng, tài l c ñi u hòa. Năm 49 và 50 tu i vi c làm ăn nên c n th n và có th hyv ng thành t u v m i d tính trong cu c ñ i. T 51 ñ n 55 tu i: Th i gian n y vi c làm ăn bìnhthư ng, không phát ñ t và cũng không sút kém, nên lo toan cho m i công vi c gia ñình, con cái thìg p nhi u t t ñ p cho b n. Nh ng năm này b n m ng ñư c v ng vàng. T 56 ñ n 60 tu i: Th igian n y, nên c n th n v b n m ng, h nh phúc và gia ñình có nhi u bi n ñ i quan tr ng, nên c nth n v con cái hay ti n b c, k ñi xa trong th i gian n y.1997 Dinh Suu (nu) SANH NĂM: 1937 ñ n 1997 và 2057 Cung LY M ng GIÁNG H TH Y (nư c mù sương)Xương CON TRÂU. Tư ng tinh CON TRÙNG Bà Chúa Ng c ñ m ng: ðinh S u m ng Th y cung Ly, Giang hà nư c ch y t t ñi qua. Gáimà sanh thu n Thu ðông, Có ch ng sung sư ng không ăn hoài. Sanh nh m Xuân H l i thay,ð u ñ i tay xách tay mang gáng g ng. ðinh S u s cũng thong dong, Âm ñ c ph i gi m i mongthanh nhàn. S ñ ng nên c a nên nhà, T tay lo l ng ñàn bà m y ai. Bôn ba nào có ích gì, S tr i ñãwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 164
 • 165. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010ñ nh nghĩ gì xa xôi. Khuyên ai ph n này thôi mà, ðông Tây vùng v y cũng là u ng công. Mi n saoăn hi n lành, V sau cũng có ñôi ph n m no. CU C S NG: T u i ðinh S u, ti n v n có nhi u v t v bu n thương, qua trung v n m i ñư cnhi u may m n trong cu c ñ i. B n m ng ñư c nhi u t t ñ p v v n ñ tình duyên l n tài l c, h uv n thì m i có k t qu và mang nhi u t t ñ p cho cu c ñ i, hy v ng s có nh ng thàng công l nvào h u v n, s sung sư ng vào lúc h u v n, cu c s ng ñư c b o ñ m và ñ y ñ . Tóm l i: Cu c ñ itu i nh v t v , vào trung v n m i ñư c hy v ng và có nhi u d dàng v ti n b c, h u v n m iñư c sung sư ng an nhàn. Tu i ðinh S u không thành công v công danh, nhưng thành công v snghi p và cu c ñ i. S hư ng th trung bình t 60 ñ n 68 tu i, nhưng n u làm hi n, phúc ñ c thì sñư c gia tăng niên k , gian ác s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, bư c ñ u nhi u tr l c, không có m t quy t ñ nh d tkhoát, nên thư ng hay b l a ñ o, làm cho cu c s ng có bu n kh ñôi chút. V v n ñ tình duyên,tu i ðinh S u có ba trư ng h p như sau: N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i ph i có bal n thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 4, 9 và 12 Âml ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n ph i có hai l n thay ñ i v tình duyên vàh nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 Âm l ch. Và n u b n sanh vào nh ngtháng n y thì cu c ñ i b n s ng hoàn toàn h nh phúc, không có thay ñ i v v n ñ tình duyên khiñã có quy t ñ nh, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm l ch. V v n ñ tình duyên c atu i ðinh S u có ba trư ng h p như trên. B n nên nh xem mình sanh vào tháng nào, ñ bi t v sdi n ti n c a v n ñ tình duyên và quy t ñ nh s ph n c a mình. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o có nhi u hay ñ p và không có gì x y ra quan tr ngtrong cu c ñ i. Ph n công danh n u có cũng ch vào m c ñ bình thư ng mà thôi. S nghi p cóhoàn thành s m hay mu n do s siêng năng và kiên nh n c a b n, vì cu c ñ i còn ph i qua v i strùng h p tu i c a v n ñ tình duyên. Nhưng riêng v cá nhân thì s hoàn thành s nghi p m t cáchkhó khăn, ph i vào tu i 30 tr lên m i có tri n v ng t t ñ p. Ti n tài v a ñ , không giàu sang phúquý nhưng cũng không ñ n n i thi u h t, nghĩa là ti n b c cũng ch vào m c ñ trung bình màthôi. TU I H P CHO LÀM ĂN: T rong cu c ñ i n u c n làm ăn, h p tác hay c ng tác, b t c vi cgì có liên quan ñ n ñ i s ng c a mình, thì nên c n l a nh ng tu i n y, thì có phát ñ t v tài l c, tìnhc m mà không bao gi s s th t b i, ñó là nh ng tu i r t h p v i tu i ðinh S u, ñó là các tu i:M u D n, Canh Thìn và Giáp Thân. Nh ng tu i n y r t h p cho s làm ăn c a b n. L A CH N V CH NG: T rong vi c hôn nhân và h nh phúc c n ph i l a ch n nh ng tu ih p v i tu i mình ñ k t hôn, ch ng nh ng phát ñ t v tài l c và tình c m mà còn có th thu n l itrong vi c c u t o m t ñ i s ng vinh di u cho cu c ñ i. Trong vi c l a ch n lương duyên, b n c nch n nh ng tu i n y thì s ñư c hư ng nhi u tươi ñ p, ñó là các tu i: M u D n, Canh Thìn, GiápThân. Ba tu i n y r t h p v ñư ng tình duyên và c v v n ñ tài l c, ph n con cái ñ y ñ và t oñư c cu c s ng giàu sang phú quý. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y thì cu c s ng c a b n chcó th t o ñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là b n k t hôn v i các tu i: ðinh S u, TânT , Quý Mùi và t H i. Vì nh ng tu i n y ch h p v i b n v ñư ng tình duyên mà không h p vñư ng tài l c. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y, b n có th s không t o ñư c m t s s ng êmñ p trong cu c ñ i mà trái l i b n khó t o ñư c m t cu c ñ i ñư c hoàn toàn ñ y ñ như ý, trái l ib n luôn luôn ph i ch u c nh nghèo kh tri n miên, ñó là b n k t duyên v i các tu i: K Mão, tD u, Quý D u. B n k t duyên v i ba tu i n y, ch t o ñư c m t cu c s ng v a ñ ăn ñ m c mà l iluôn luôn ch t v t khó mà có lúc nào an nhàn th nh thơi ñư c. Có nh ng năm tu i b n r t xungkh c vì vi c lương duyên, toan tính vi c lương duyên khó thành t u, hay thành thì g p c nh xa v ngtri n miên, vì tu i b n g p năm xung kh c v lương duyên, ñó là b n vào nhưng năm mà s tu iwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 165
 • 166. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010b n vào: 19, 23, 25, 31, 35, 37 và 43 tu i. B n sanh vào nh ng tháng n y có s ña phu hay ít racũng ña ñoan v vi c l y ch ng, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm l ch. N u b nsanh vào nh ng tháng n y thì ph i h t s c th n tr ng vi c l p gia ñình m i có th thành công toànv n ñư c. NH NG TU I ð I K : N ên nh trong cu c ñ i b n, dù trong m i khía c nh nào hay trong sk t duyên hay làm ăn, ñ u nên tránh nh ng tu i ñ i k vì nh ng tu i n y r t xung kh c v i tu iðinh S u. N u c ng tác, h p tác hay k t duyên thì s ph i tuy t m ng hay lâm vào c nh bi t ly vàogi a cu c ñ i, ñó là các tu i: Nhâm Ng , Bính Tu t, M u Tý, Giáp Ng , Bính Tý, Giáp Tu t vàCanh Ng . Nh ng tu i n y nên tránh ñi là t t hơn. G p tu i k trong vi c làm ăn nên tránh ñi.Trong tình duyên thì nên âm th m, không nên làm l hôn nhơn hay ra m t bà con thân t c m t cáchlinh ñình. V gia ñình con cái nên xem sao h n h ng năm mà cúng thì ñư c gi i h n. NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i ðinh S u có nh ng năm khó khăn nh t, làm ănkhông ñư c phát ñ t, cu c s ng khó t o ñư c cơ h i thu n ti n, ti n b c khó khăn, ñó là nh ng nămmà b n vào s tu i: 19, 24, 33 và 41 tu i. Nh ng năm n y nên c n th n, ñ phòng có b nh ho nhay g p tai n n. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: http://tuvi.vietshare.com/tuvi/tuvitrondoi.asp DI N TI N T NG NĂM: T 20 ñ n 25 tu i: Năm 20 tu i, ñư c khá v ñư ng tài l c và tìnhc m. Năm 21 tu i có b nh ho n, k tháng 6 và 7, nên c n th n trong hai tháng n y, nh ng thángkhác bình thư ng. Năm 22 tu i, năm n y có phát tri n v tài l c và tình c m ñư c lên cao, toàn nămñ u t t. Năm 23 tu i, không nên ñi xa, làm ăn có tánh cách ti n b c nhi u s th t b i, năm có ktu i, nh t là nh ng tháng 1, 5, 7 và 10 Âm l ch. Năm 24 tu i, năm n y r t t t cho vi c làm ăn, cól i nh , vào tháng 12 ñ i l i. Năm 24 tu i, năm n y cũng phát tri n m nh m v vi c làm ăn, tài l ckhá d i dào, toàn năm l i nhi u hơn h i trên m i lãnh v c. Su t th i gian n y tình c m m c trungbình không có gì ñáng nói. T 26 ñ n 30 tu i: Năm 26 tu i, có k tháng 3, tháng 4 có hao tài ñôichút, nh ng tháng khác trung bình. 27 tu i khá hay ñ p, nên phát tri n v ñư ng tài l c l n snghi p r t t t. 28 tu i, năm n y nên làm nh ng vi c gia ñình, không nên giao d ch v ti n b c cũngnhư không nên làm ăn l n. 29 và 30, hai năm bình thư ng không có gì quan tr ng x y ra. T 31ñ n 35 tu i: 31 tu i, nên c n th n s có ñau n ng hay trong gia t c có tang khó. Năm n y làm ănkhông ñư c khá. Năm 32 tu i, năm n y vi c làm ăn không ñư c t t, nhưng không có hao tài t nc a, tài l c v n bình thư ng. 33 tu i, năm quá x u cho b n m ng và tu i, năm n y k ñi xa hay làmăn v vi c ti n b c. 34 và 35 tu i, hai năm ñ u t t, có ho ch tài vào năm 34 tu i. Năm 35 tu i nênc n th n vi c gia ñ o m t chút, vi c làm ăn nên phát tri n t t. T 36 ñ n 40 tu i: Tu i 36 ñư c t t.37 tu i có nhi u d p may ñưa ñ n, nên hùn h p hay buôn bán thì t t nh t. 38 và 39, có cơ h i thu nti n cho s phát tri n v ngh nghi p và công danh l n tình c m. Năm 38, k vào tháng 9, 39 ktháng 2, hai tháng c a hai năm, nên tránh ñ ng ch m tình c m b t l i. 40 tu i, trung bình, tài l cñ u hòa, tình c m hơi có r c r i nhưng r i cũng không có gì x u. T 41 ñ n 45 tu i: Kho ng th igian n y r t t t ñ p v ph n gia ñ o, nên c n lo cho b n m ng, n u ñi mua bán hay làm ăn có tánhcách ti n b c nên coi ch ng. Nh ng năm n y không nên ñi xa, hãy xu t hành theo như trên thì t t.T 46 ñ n 50 tu i: Th i gian n y c t o l y m t cu c s ng ñ y ñ cho con cái thì hơn. S có nhi ud p may ñưa ñ n v ph n ti n b c và tình c m. Năm 47 tu i, thư ng ñau b nh, nh ng năm khác b nm ng v ng.1987 Dinh Meo (nu) SANH NĂM: 1927 ñ n 1987 và 2047 Cung CÀN M ng LƯ TRUNG H A (l a trong lư)Xương CON MÈO. Tư ng tinh CON GÀwWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 166
 • 167. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Bà Chúa Ng c ñ m ng: ðinh Mão m ng H a cung Càn, Lư nhang l a ñ mau tàn mau nguôi.Gi n ai nóng n y không day, Ngư i t i năn n n m tay d u li n. Xin l i b n ch có phi n, Ít b a d ung t có ti n cũng ñưa. Gái mà sanh ñ ng s này, Ph n ñông giàu có s cao có th a. Con nhà c tcách thu phong, C a nhà t nghi p t mình làm nên. H u v n nh ñ ng cháu con, Ti n v n lao khnh ng còn s u bi. Tai n n nhi u lúc hi m nguy, Cũng ñ u qua kh i nh thì ơn trên. CU C S NG: T u i ðinh Mão cu c ñ i có lên cao vào th i trung v n, h u v n thì an nhàn, ti nv n cũng l m v t v . Tuy v y cu c s ng có ph n sung túc và lên cao vào trung v n. Tóm l i: Cu cñ i c a tu i ðinh Mão ñ y ñ và có th s ñư c s ng m t cu c ñ i sung túc hoàn toàn. Tu i ðinhMão m ng s r t v ng, s hư ng th trung bình t 65 ñ n 77 tu i là m c t i ña, làm ñư c nhi uvi c phúc ñ c thì s ñư c gia tăng niên k , gian ác thì s b gi m k . TÌNH DUYÊN: V v n ñ tình duyên, bu i ñ u có ít l m cũng m t l n dang d hay phũ phàngv tình yêu thương r i sau ñó m i thành. Tuy nhiên v tình duyên tu i ðinh Mão ñư c chia ra làmba trư ng h p như sau: N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n s có ba l n thay ñ itình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanh vào nh ng tháng: 3, 8 và 10 Âm l ch. N u b n sanh vàonh ng tháng n y thì cu c ñ i b n có hai l n thay ñ i v tình duyên và h nh phúc, ñó là b n sanhvào nh ng tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm l ch. N u b n sanh vào nh ng tháng n y thì cu c ñ i b n sñư c hư ng h nh phúc hoàn toàn và không có s thay ñ i v v n ñ tình duyên và h nh phúc, ñó làb n sanh vào nh ng tháng 1, 5 và 12 Âm l ch. Trên ñây là v n ñ tình duyên và h nh phúc c a b ntheo s t vi và khoa h c huy n bí, b n nên xem trên mà bi t l y cu c ñ i ñ i v i tình duyên vàh nh phúc c a b n. GIA ð O, CÔNG DANH: P h n gia ñ o, tu i nh có vài r i r m hay bu n t i, nhưng b t ñ uvào trung v n và h u v n thì êm m. Công danh ch vào m c ñ bình thư ng. S nghi p mau pháttri n, có th hoàn thành s nghi p c a mình vào kho ng 29 tu i tr ñi. Ti n b c d dàng và mauchóng. Vi c làm ăn có th t o nên ti n b c m t cách ch c ch n và ít khi b hao h t và ñ v v v nñ n y. TU I H P CHO LÀM ĂN: S au ñây là nh ng tu i h p cho s làm ăn c a b n. H p tác, c ngtác hay b t c vi c gì trong cu c s ng, n u b n g p ñư c nh ng tu i n y, b n không bao gi s sb th t b i, ñó là các tu i: M u Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tu t. L A CH N V CH NG: T rong vi c hôn nhân và h nh phúc b n nên l a ch n nh ng tu idư i ñây, s không có s nghèo kh , mà trái l i có th s t o ñư c m t cu c ñ i t t ñ p, s ng trongs cao sang quy n quý c a cu c ñ i, ñó là các tu i: M u Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tu t, Bính D n.Nh ng tu i n y ch ng nh ng h p v ñư ng tình duyên, mà còn h p v ñư ng tài l c n a. N u b nk t duyên v i tu i M u Thìn, Nhâm Thân: Hai tu i n y ñ y m nh cu c s ng lên cao và t o ñ y ñti n b c, cu c s ng tr thành sung sư ng. V i tu i Giáp Tu t, Bính D n: B n t o ñư c nhi u tài l cvà s nghi p ñư c hi n vinh và phú quý. N u b n k t hôn v i nh ng tu i n y, b n có th s ch t oñư c m t cu c s ng trung bình mà thôi, ñó là các tu i: K T , Tân Mùi, t H i, t S u. Nh ngtu i n y ch h p v i tu i b n v ñư ng tình duyên mà l i không h p v ñư ng tài l c, nên b n chcó th t o ñư c m t cu c s ng ñ ăn, ñ m c mà thôi. N u b n k t duyên v i nh ng tu i n y, cu cs ng c a b n có th s ph i g p c nh b n hàn, nghèo kh , cu c ñ i khó thoát ñư c c nh tr ng ñaubu n, ñó là n u b n k t hôn v i các tu i: ðinh Mão, Quý D u. Nh ng tu i n y không h p v i tu ib n v ñư ng tình duyên l n tài l c, nên s ph i s ng trong s nghèo kh vì làm ăn r t khó khăn.Có nh ng năm mà b n vào s tu i xung kh c vi c k t hôn, n u k t hôn vào nh ng năm tu in y, thì ph i ch u c nh xa v ng tri n miên, hay bu n kh v vi c gia ñình ho c ch ng con, ñó lành ng năm mà b n vào s tu i: 19, 20, 26, 31, 32, 38 và 43 tu i. N u b n sanh vào nh ng thángn y cu c ñ i b n s có s ña phu, ñó là n u b n sanh vào nh ng tháng: 7, 8, 10 và 11 Âm l ch.wWw.VietLion.Com – C m nang t vi tr n ñ i Trang 167
 • 168. VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 NH NG TU I ð I K : T rong vi c k t duyên hay làm ăn, b n nên tránh nh ng tu i n y, vìg p vào sao tuy t m ng hay bi t ly vào gi a cu c ñ i, ñó là nh ng tu i: Canh Ng , Bính Tý, NhâmNg , Giáp Tý. Nh ng tu i n y r t xung kh c và ñ i k , nên tránh trư c là t t hơn. G p tu i ktrong v n ñ làm ăn không nên giao d ch v ti n b c. V hôn nhơn, không nên làm l hôn nhơn hayra m t h hàng thân t c. Trong gia ñình, con cái ph i cúng sao h n ñ gi i h n t ng năm và ph i tùytheo sao h n c a m i tu i mà cúng thì s ñư c gi i h n NH NG NĂM KHÓ KHĂN NH T: T u i ðinh Mão có nh ng năm khó khăn nh t, làm ănkhông ñư c phát tri n, khó thành công trong vi c ti n b c, ñó là nh ng năm mà b n vào s tu i:20, 23, 27 và 40 tu i. NGÀY, GI XU T HÀNH H P NH T: T u i ðinh Mão có nh ng ngày, gi xu t hành h pnh t ñó là gi ch n, ngày ch n và tháng l , xu t hành theo nh ng gi , ngày và tháng n y thì sñư c th ng l i như ý mu n và ít khi b th t b i. DI N TI N T NG NĂM: T 17 ñ n 20 tu i: Năm 17 tu i, s g p m t s ñ v v v n ñ tìnhc m. Năm 18 tu i, coi ch ng b l a g t, ñ ng tin nh ng l i h a vu vơ. Năm 19 tu i, có s ñau khv v n ñ tình duyên, s có m t s chia ly r t nhi u nư c m t. Năm 20 tu i, bao nhiêu ñau kh quar i, ñây là năm b n s g p m t ý trung nhân như ý mu n. M t năm hoàn toàn r t ñ p v v n ñ tìnhc m. T 21 ñ n 25 tu i: ðây là kho ng th i gian ñ p nh t trong ñ i b n, b n s ñư c s ng trongm t tình yêu tr n v n, h nh phúc tuy t v i, ti n b c dư d , ư c gì ñư c n y. Vi c danh ph n c añ i b n cũng s ñư c quy t ñ nh trong kho ng th i gian n y, v y b n nên l i d ng nh ng năm t tñ p c a ñ i mình mà tình nh ng vi c quan tr ng, th nào cũng s ñư c hoàn toàn như ý mu n. T26 ñ n 30 tu i: V n còn là nh ng năm khá t t ñ p c a ñ i b n, tuy nhiên kho ng th i gian n y skhông ñư c t t toàn v n như nh ng năm trư c ñó. Năm 27 tu i, coi ch ng có ñau b nh b t ng .Năm 28 tu i, có th b tán tài. Năm 29 tu i, k ñi xa, k mùa ðông, nh t là k tháng 11. ð ng nêntính làm ăn b t c m t vi c gì quan tr ng trong tháng n y. Năm 30 tu i, s có ho nh tài b t ng . T 31 ñ n 35 tu i: ðây là kho ng th i gian có nhi u xui x o nh t trong ñ i b n. B n ph i c n th ncho l m trong su t kho ng th i gian n y vì trong m y năm này, ngoài nh ng s vi c hi n hòa, trungbình v tài l c, s c kh e và tình c m ra, năm nào b n cũng s g p m t chuy n xui x o. Năm 31tu i, có ñau b nh n ng, 32 tu i hao tài. Năm 33 tu i, coi ch ng ñáo t ng ñình. Năm 34 tu i, coich ng có s bi t ly trong gia ñình. Năm 35 tu i, c n th n v v n ñ tình c m. Coi ch ng ch vì m ts nóng n i mà gia ñình b n có th b tan v . T 36 ñ n 40 tu i: ðây là kho ng th i gian yên tĩnhnh t c a ñ i b n. Cu c ñ i tr m l ng, không lên, không xu ng. Không có gì ñáng ph i lo nghĩ ho ckh s . Nh ng năm không h có m t chút thăng tr m. T 40 ñ n 45 tu i: Năm 40 tu i, có phát tri nv ti n b c, công danh có nhi u hay ñ p, s nghi p ñư c v ng ch c. Năm 41 tu i, tròn v n vi c làmăn, hùn h p ñư c d dà