Jak fundusze mogą zmienić Twoje najbliższe otoczenie, czyli dotacje dla bibliotek.
Fundusze europejskie
Programy Operacyjne w Polsce <ul><li>Krajowe Programy Operacyjne </li></ul><ul><li>Regionalne Programy Operacyjne </li></...
Dotacje dla bibliotek przyznawane są w ramach: <ul><li>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WŚl)...
Słowniczek: <ul><li>Beneficjent – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości p...
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Cel główny:  Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu s...
Priorytety RPO
Regionalny Program Operacyjny <ul><li>Priorytet IV </li></ul><ul><li>Kultura </li></ul><ul><li>Działanie 4.1 </li></ul><u...
Działanie 4.1  Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>rewitalizacja, konserwacja, renowac...
Działanie 4.1 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i s...
Działanie 4.1 <ul><li>Minimalna warto ść projektu: </li></ul><ul><li>Nieokre ś lona </li></ul><ul><li>(dotacje dla proj...
Regionalny Program Operacyjny <ul><li>Priorytet IV </li></ul><ul><li>Kultura </li></ul><ul><li>Działanie 4.2 </li></ul><...
 Działanie 4.2  Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>tworzenie i rozwój sieci punktów...
Działanie 4.2 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i st...
Działanie 4.2 <ul><li>Minimalna warto ść projektu </li></ul><ul><li>Nieokre ś lona </li></ul><ul><li>(dotacje dla proje...
Regionalny Program Operacyjny <ul><li>Priorytet VIII </li></ul><ul><li>Infrastruktura edukacyjna </li></ul><ul><li>Działa...
 Działanie 8.1  Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>budowa, przebudowa, remont istnie...
Działanie 8.1 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i st...
Działanie 8.1 <ul><li>Minimalna ca ł kowita warto ść projektu </li></ul><ul><li>500 000 PLN dla projektów dotycz ą cych p...
Regionalny Program Operacyjny <ul><li>Priorytet VIII </li></ul><ul><li>Infrastruktura edukacyjna </li></ul><ul><li>Działa...
 Działanie 8.2  Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>Budowa, przebudowa, remont i wyp...
Działanie 8.2 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i st...
Działanie 8.2 <ul><li>Wartość projektu </li></ul><ul><li>Minimalna całkowita wartość projektu </li></ul><ul><li>wynosi 100...
Wybór projektu: ścieżka konkursowa
Informacja o RPO <ul><li>Regionalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Katowicach </li></ul><ul><li>Katowice, ul. Dąbrowskiego...
Informacja o RPO <ul><li>Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Bielsku-Białej </li></ul><ul><li>Budynek Starostwa Powiato...
 Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko <ul><li>Cel główny: </li></ul><ul><li>Podniesienie aktywności inwestyc...
Priorytety POIS
 Infrastruktura i Środowisko <ul><li>Priorytet XI </li></ul><ul><li>Kultura i dziedzictwo narodowe </li></ul><ul><li>Dzia...
 Działanie 11.1  Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>konserwacja zabytkowych muzealió...
Działanie 11.1 Beneficjenci: <ul><li>instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym...
Działanie 11.1 <ul><li>Wartość projektu </li></ul><ul><li>Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN lub 4 mln PLN w zal...
Infrastruktura i Środowisko <ul><li>Priorytet XI </li></ul><ul><li>Kultura i dziedzictwo narodowe </li></ul><ul><li>Działa...
Działanie 11.3  Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>Cyfryzacja zasobów bibliotecznych ...
Działanie 11.3 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>szkoły artystyczne dla których organem kierującym je...
Działanie 11.3 <ul><ul><li>Wartość projektu </li></ul></ul><ul><li>Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 4 mln PLN...
Informacje <ul><li>Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego </li...
Program Operacyjny Kapitał Ludzki <ul><li>Cel główny: </li></ul><ul><li>Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społeczne...
Priorytety POKL
POKL <ul><li>Priorytet IX </li></ul><ul><li>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach </li></ul><ul><li>Dzia ł anie 9...
 Działanie 9.5  Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>tworzenie i wspieranie inicjatyw ...
Działanie 9.5  Beneficjenci i grupy docelowe: <ul><li>Beneficjenci </li></ul><ul><li>Wszystkie podmioty z wyłączeniem os...
Działanie 9.5 <ul><li>Warto ść projektu </li></ul><ul><li>Maksymalna warto ść projektu wynosi 50 ty s. z ł </li></ul><...
Informacje <ul><li>Urząd Marszałkowski </li></ul><ul><li>Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Ligonia 46 Katowi...
„ Młodzież w Działaniu” Czyli działania w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży
Cele Programu: <ul><li>promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego wśród m...
Priorytety Programu <ul><li>Priorytety stałe </li></ul><ul><li>Obywatelstwo europejskie </li></ul><ul><li>Aktywne uczestni...
Struktura Programu
Z czego mogą korzystać biblioteki? <ul><li>Akcja 1. – Młodzież dla Europy </li></ul><ul><li>  Podakcja 1.2. – Inicjatywy ...
Akcja 1.2. – Inicjatywy Młodzieżowe <ul><li>Stwarza możliwość zrealizowania działań służących społeczności lokalnej. </li>...
Akcja 1.3. – Projekty demokracji młodzieżowej <ul><li>Akcja zachęca młodzież do aktywnego udziału w życiu demokratycznym...
Terminy składania wniosków:
Podakcja 4.3. – Szkolenie i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych <ul><li>http:/...
Dziękuję za uwagę. Małgorzata Sołtys Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sołtys jak fundusze mogą zmienić twoje najbliższe otoczenie (ppt)

1,265 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sołtys jak fundusze mogą zmienić twoje najbliższe otoczenie (ppt)

 1. 1. Jak fundusze mogą zmienić Twoje najbliższe otoczenie, czyli dotacje dla bibliotek.
 2. 2. Fundusze europejskie
 3. 3. Programy Operacyjne w Polsce <ul><li>Krajowe Programy Operacyjne </li></ul><ul><li>Regionalne Programy Operacyjne </li></ul><ul><li>16 Regionalnych Programów Operacyjnych </li></ul><ul><li>RPO Województwa Śląskiego </li></ul>
 4. 4. Dotacje dla bibliotek przyznawane są w ramach: <ul><li>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WŚl) </li></ul><ul><li>Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS) </li></ul><ul><li>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) </li></ul>
 5. 5. Słowniczek: <ul><li>Beneficjent – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji. </li></ul><ul><li>Koszty kwalifikowalne – koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Zasady kwalifikowalności wydatków, określane w odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, który je ponosi oraz kategorii wydatków związanych z realizacją projektu, zostały określone w załącznikach do uzupełnień programów operacyjnych. </li></ul>
 6. 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Cel główny: Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.
 7. 7. Priorytety RPO
 8. 8. Regionalny Program Operacyjny <ul><li>Priorytet IV </li></ul><ul><li>Kultura </li></ul><ul><li>Działanie 4.1 </li></ul><ul><li>Infrastruktura kultury </li></ul><ul><li>Cel działania: </li></ul><ul><li>Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego </li></ul>
 9. 9. Działanie 4.1 Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne </li></ul><ul><li>budowa, przebudowa, remont a także zakup niezbędnego wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej </li></ul><ul><li>usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury </li></ul>
 10. 10. Działanie 4.1 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia </li></ul><ul><li>jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną </li></ul><ul><li>państwowe i samorządowe instytucje kultury </li></ul><ul><li>organizacje pozarządowe </li></ul>
 11. 11. Działanie 4.1 <ul><li>Minimalna warto ść projektu: </li></ul><ul><li>Nieokre ś lona </li></ul><ul><li>(dotacje dla projektu bez wzgl ę du na jego warto ść ) </li></ul><ul><li>Minimalny wk ł ad w ł asny beneficjenta: </li></ul><ul><li>15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji </li></ul>
 12. 12. Regionalny Program Operacyjny <ul><li>Priorytet IV </li></ul><ul><li>Kultura </li></ul><ul><li>Działanie 4.2 </li></ul><ul><li>Systemy informacji kulturowej </li></ul><ul><li>Cel działania </li></ul><ul><li>Zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie </li></ul>
 13. 13. Działanie 4.2 Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej, dodatkowo jako element większego projektu przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej </li></ul><ul><li>tworzenie i rozwój systemów e–informacji kulturalnej </li></ul>
 14. 14. Działanie 4.2 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia </li></ul><ul><li>jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną </li></ul><ul><li>państwowe i samorządowe instytucje kultury </li></ul><ul><li>organizacje pozarządowe </li></ul>
 15. 15. Działanie 4.2 <ul><li>Minimalna warto ść projektu </li></ul><ul><li>Nieokre ś lona </li></ul><ul><li>(dotacje dla projektu bez wzgl ę du na jego warto ść ) </li></ul><ul><li>Minimalny wk ł ad w ł asny beneficjenta </li></ul><ul><li>15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji </li></ul>
 16. 16. Regionalny Program Operacyjny <ul><li>Priorytet VIII </li></ul><ul><li>Infrastruktura edukacyjna </li></ul><ul><li>Działanie 8.1 </li></ul><ul><li>Infrastruktura szkolnictwa wyższego </li></ul><ul><li>Cel działania </li></ul><ul><li>Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym </li></ul>
 17. 17. Działanie 8.1 Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>budowa, przebudowa, remont istniejących obiektów dydaktycznych w tym m.in. bibliotek w szkołach wyższych </li></ul><ul><li>wyposażenie obiektów dydaktycznych w tym m.in. bibliotek w urządzenia dydaktyczne i inne pomoce naukowe </li></ul>
 18. 18. Działanie 8.1 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia </li></ul><ul><li>publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe </li></ul><ul><li>placówki naukowe i jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowadzące działalność edukacyjną </li></ul><ul><li>jednostki badawczo – rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną </li></ul>
 19. 19. Działanie 8.1 <ul><li>Minimalna ca ł kowita warto ść projektu </li></ul><ul><li>500 000 PLN dla projektów dotycz ą cych przebudowy infrastruktury szkolnictwa wy ż szego </li></ul><ul><li>1 000 000 PLN dla projektów dotycz ą cych budowy infrastruktury szkolnictwa wy ż szego </li></ul><ul><li>Wk ł ad w ł asny beneficjenta </li></ul><ul><li>15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji </li></ul>
 20. 20. Regionalny Program Operacyjny <ul><li>Priorytet VIII </li></ul><ul><li>Infrastruktura edukacyjna </li></ul><ul><li>Działanie 8.2 </li></ul><ul><li>Infrastruktura placówek oświaty </li></ul><ul><li>Cel działania </li></ul><ul><li>Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym </li></ul>
 21. 21. Działanie 8.2 Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych, w ramach projektu: </li></ul><ul><ul><li>zagospodarowanie terenu wokół biblioteki </li></ul></ul><ul><ul><li>usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych </li></ul></ul>
 22. 22. Działanie 8.2 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia </li></ul><ul><li>osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe </li></ul><ul><li>organizacje pozarządowe </li></ul>
 23. 23. Działanie 8.2 <ul><li>Wartość projektu </li></ul><ul><li>Minimalna całkowita wartość projektu </li></ul><ul><li>wynosi 100 000 PLN </li></ul><ul><li>Minimalny wkład własny beneficjenta </li></ul><ul><li>15 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji </li></ul>
 24. 24. Wybór projektu: ścieżka konkursowa
 25. 25. Informacja o RPO <ul><li>Regionalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Katowicach </li></ul><ul><li>Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego </li></ul><ul><li>tel.: 32 77 40 172 [email_address] </li></ul><ul><li>Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Częstochowie </li></ul><ul><li>Częstochowa, ul. Sobieskiego 7 Placówka Zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie tel.: 34 390 12 50 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Rybniku </li></ul><ul><li>Rybnik,  ul. 3 Maja 31 Budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku tel.: 32 422 22 53 [email_address] </li></ul>
 26. 26. Informacja o RPO <ul><li>Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Bielsku-Białej </li></ul><ul><li>Budynek Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej </li></ul><ul><li>Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 tel.: 33 485 32 80 [email_address]   </li></ul><ul><li>Śląskie Centrum Przedsiębiorczości </li></ul><ul><li>Punkt informacyjny </li></ul><ul><li>Chorzów, ul. Katowicka 47 tel.: 32 74 39 177 lub 32 74 39 171 [email_address] </li></ul>
 27. 27. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko <ul><li>Cel główny: </li></ul><ul><li>Podniesienie aktywności inwestycyjnej Polski i jej regionów przez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. </li></ul>
 28. 28. Priorytety POIS
 29. 29. Infrastruktura i Środowisko <ul><li>Priorytet XI </li></ul><ul><li>Kultura i dziedzictwo narodowe </li></ul><ul><li>Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym </li></ul><ul><li>Cel działania </li></ul><ul><li>Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym </li></ul>
 30. 30. Działanie 11.1 Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, archiwaliów i zbiorów filmowych </li></ul><ul><li>zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem </li></ul><ul><li>rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury </li></ul><ul><li>(np. digitalizacja zabytkowych zasobów bibliotecznych) </li></ul>
 31. 31. Działanie 11.1 Beneficjenci: <ul><li>instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego) </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego </li></ul><ul><li>organizacje pozarządowe </li></ul><ul><li>szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne inne niż artystyczne (wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji) </li></ul>
 32. 32. Działanie 11.1 <ul><li>Wartość projektu </li></ul><ul><li>Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN lub 4 mln PLN w zależności od typu projektu lub beneficjenta </li></ul><ul><li>Wkład własny beneficjenta </li></ul><ul><li>0% w przypadku państwowych jednostek budżetowych </li></ul><ul><li>15% w pozostałych przypadkach </li></ul>
 33. 33. Infrastruktura i Środowisko <ul><li>Priorytet XI </li></ul><ul><li>Kultura i dziedzictwo narodowe </li></ul><ul><li>Działanie 11.3 </li></ul><ul><li>Infrastruktura szkolnictwa artystycznego </li></ul><ul><li>Cel główny </li></ul><ul><li>Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego </li></ul>
 34. 34. Działanie 11.3 Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>Cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych </li></ul>
 35. 35. Działanie 11.3 Beneficjenci: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>szkoły artystyczne dla których organem kierującym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego </li></ul><ul><li>uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego </li></ul><ul><li>jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych </li></ul>
 36. 36. Działanie 11.3 <ul><ul><li>Wartość projektu </li></ul></ul><ul><li>Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 4 mln PLN </li></ul><ul><li>Minimalna wartość projektu realizowanego przez partnerstwo wynosi 20 mln PLN </li></ul><ul><li>Wkład własny beneficjenta </li></ul><ul><li>0% kosztów kwalifikowalnych inwestycji </li></ul>
 37. 37. Informacje <ul><li>Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego </li></ul><ul><li>Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Tel.: (022) 461 39 30; (022) 461 39 36 e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa tel.: (22) 626 06 32, 626 06 33 e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Sektor Kultury Władza Wdrażająca Programy Europejskie  ul. Wspólna 2/4, IV piętro 00-926 Warszawa tel.: +48 022 461 89 78 e-mail: [email_address] </li></ul>
 38. 38. Program Operacyjny Kapitał Ludzki <ul><li>Cel główny: </li></ul><ul><li>Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej </li></ul>
 39. 39. Priorytety POKL
 40. 40. POKL <ul><li>Priorytet IX </li></ul><ul><li>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach </li></ul><ul><li>Dzia ł anie 9.5 </li></ul><ul><li>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich </li></ul><ul><li>Cel działania </li></ul><ul><li>Pobudzenie aktywno ś ci mieszka ń ców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszka ń ców obszarów wiejskich </li></ul>
 41. 41. Działanie 9.5 Typy realizowanych projektów: <ul><li>między innymi: </li></ul><ul><li>tworzenie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działaniu na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich </li></ul><ul><li>projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach </li></ul><ul><li>działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia </li></ul>
 42. 42. Działanie 9.5 Beneficjenci i grupy docelowe: <ul><li>Beneficjenci </li></ul><ul><li>Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych </li></ul><ul><li>Grupy docelowe </li></ul><ul><li>mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tyś mieszkańców, </li></ul><ul><li>społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich </li></ul><ul><li>podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju </li></ul>
 43. 43. Działanie 9.5 <ul><li>Warto ść projektu </li></ul><ul><li>Maksymalna warto ść projektu wynosi 50 ty s. z ł </li></ul><ul><li>Wk ł ad w ł asny beneficjenta </li></ul><ul><li>0 % kosztów kwalifikowanych projektu </li></ul>
 44. 44. Informacje <ul><li>Urząd Marszałkowski </li></ul><ul><li>Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Ligonia 46 Katowice tel.: (32) 77 40 125 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.efs.silesia-region.pl </li></ul><ul><li>Regionalny Punkt Informacyjny o funduszach europejskich </li></ul><ul><li>ul. Dąbrowskiego 23 (parter) 40-037 Katowice e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Program Operacyjny Kapitał Ludzki tel.: 032 77 40 193 </li></ul>
 45. 45. „ Młodzież w Działaniu” Czyli działania w zakresie edukacji pozaformalnej młodzieży
 46. 46. Cele Programu: <ul><li>promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży; </li></ul><ul><li>rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej; </li></ul><ul><li>pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów; </li></ul><ul><li>przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działalność młodzieżową i rozwijania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie problematyki i działań młodzieżowych; </li></ul><ul><li>promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. </li></ul>
 47. 47. Priorytety Programu <ul><li>Priorytety stałe </li></ul><ul><li>Obywatelstwo europejskie </li></ul><ul><li>Aktywne uczestnictwo młodzieży w jej codziennym życiu </li></ul><ul><li>Różnorodność kulturowa </li></ul><ul><li>Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami </li></ul><ul><li>Priorytety roczne na rok 2010 </li></ul><ul><li>Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem społecznym – projekty mające na celu zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialności wszystkich grup społecznych w walce z tymi problemami a także promocję włączania grup o mniejszych możliwościach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na projekty promujące aktywne uczestnictwo młodzieży niepełnosprawnej a także pochodzącej z kręgów imigrantów lub też mniejszości etnicznych, religijnych i językowych. Wspierane będą także projekty uwzględniające młodzież romską. </li></ul><ul><li>Bezrobocie wśród młodzieży i promocja aktywnego udziału bezrobotnej młodzieży w społeczeństwie. </li></ul><ul><li>Zwiększanie świadomości i mobilizacji młodzieży w kwestii globalnych wyzwań. </li></ul>
 48. 48. Struktura Programu
 49. 49. Z czego mogą korzystać biblioteki? <ul><li>Akcja 1. – Młodzież dla Europy </li></ul><ul><li>  Podakcja 1.2. – Inicjatywy Młodzieżowe </li></ul><ul><li>Projekty grupowe przygotowywane na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.   </li></ul><ul><li>Podakcja 1.3. – Projekty Młodzieży w Demokracji </li></ul><ul><li>Projekty wspierają uczestnictwo młodych ludzi w życiu demokratycznym ich społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym oraz na poziomie międzynarodowym. </li></ul><ul><li>Akcja 4. – Systemy wsparcia młodzieży   </li></ul><ul><li>Podakcja 4.3. – Szkolenie i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych </li></ul><ul><li>Wspiera się szkolenie osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych, a w szczególności wymianę doświadczeń, fachowej wiedzy i dobrych praktyk oraz działania, które mogą prowadzić do powstania trwałych i dobrych projektów, przedsięwzięć partnerskich i sieci. </li></ul>
 50. 50. Akcja 1.2. – Inicjatywy Młodzieżowe <ul><li>Stwarza możliwość zrealizowania działań służących społeczności lokalnej. </li></ul><ul><li>Działania mogą przybrać formę: </li></ul><ul><li>Inicjatyw Krajowych – kilkumiesięczne przedsięwzięcia lokalne, </li></ul><ul><li>Inicjatywy Międzynarodowe – realizowane przez młodzież z przynajmniej dwóch krajów uczestniczących w Programie. </li></ul>
 51. 51. Akcja 1.3. – Projekty demokracji młodzieżowej <ul><li>Akcja zachęca młodzież do aktywnego udziału w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Jej celem jest zapoznanie młodzieży z mechanizmami demokracji przedstawicielskiej i umożliwienie uczestnictwa w życiu publicznym. </li></ul><ul><li>Projekty muszą opierać się na współpracy w ramach sieci w wymiarze krajowym i zagranicznym. Czas trwania projektu od 3 do 18 miesięcy. Wspólnotowe środki finansowe mogą pokrywać do 75% kosztów kwalifikowalnych. </li></ul>
 52. 52. Terminy składania wniosków:
 53. 53. Podakcja 4.3. – Szkolenie i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych <ul><li>http://www.salto-youth.net/ </li></ul>
 54. 54. Dziękuję za uwagę. Małgorzata Sołtys Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

×