Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IV Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

1,326 views

Published on

Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej za lata 2007-2010 podczas IV Zebrania Uczestników ŚBC 17 czerwca 2010

Published in: Technology, Sports, Business
 • Be the first to comment

IV Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

 1. 1. IV Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC  za lata 2007-2010 Katowice, 17 czerwca 2010 r.
 2. 2. Cz. 1. Stan obecny i kierunki rozwoju ŚBC Remigiusz Lis
 3. 3. ŚBC dzisiaj <ul><ul><li>44 Uczestników, </li></ul></ul><ul><ul><li>23 biblioteki publiczne, 10 uczelni państwowych, 6 uczelni niepaństwowych,  placówka oświatowa, stowarzyszenie, jednostka org. samorządu, samorządowa (niebiblioteczna) instytucja kultury, archiwum, </li></ul></ul><ul><ul><li>woj. śląskie i opolskie, </li></ul></ul><ul><ul><li>ok. 18300 publikacji, </li></ul></ul><ul><ul><li>4 (z)realizowane projekty na łączną kwotę blisko 10 mln zł + włączony niezależny projekt Książnicy Cieszyńskiej 227 071 euro, </li></ul></ul><ul><ul><li>  zasób ŚBC widoczny via: Europeana, DART-Europe, Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa </li></ul></ul>
 4. 4. Statystyki odwiedzin
 5. 5. Statystyki odwiedzin
 6. 6. Charakterystyka ŚBC Wirtualna organizacja o klastrowej charakterystyce ekonomicznej i fraktalnej dynamice działania i rozwoju (nowi uczestnicy, pozyskiwanie zasobu) autonomia podmiotów, ustanowienie wsparcia i jego łatwy transfer, minimalny próg wejścia, &quot;trampolina&quot; do finansów (i kariery ;) !), ciągłość operacyjna i projektowe skoki innowacyjne, kooperacja zewnętrzna
 7. 7. Wkład ŚBC w polski system bibliotek cyfrowych i nie tylko <ul><li>Co ŚBC dała światu? ;-) </li></ul><ul><ul><li>model organizacyjny (klaster wsparcia, fraktale) </li></ul></ul><ul><ul><li>innowacyjne rozwiązania (SPD, projekty) </li></ul></ul><ul><ul><li>tłumaczenia interfejsu (niemiecki, czeski, francuski), </li></ul></ul><ul><ul><li>propozycje rozwiązań mechanizmu koordynacji digitalizacji, </li></ul></ul><ul><ul><li>propozycje usprawnień interfejsu (nawigacja, listy wyszukiwawcze), </li></ul></ul><ul><ul><li>pomysły na lepsze metadane (znaczny udział w twórczej destrukcji polskiej normy Dublin Core) </li></ul></ul><ul><ul><li>pomysły na lepszy OCR, </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikacja środowiskowa (forum B 2.0), </li></ul></ul><ul><ul><li>promocja inicjatyw digitalnych i publikatorstwo, </li></ul></ul><ul><ul><li>materiał do badań naukowych i edukacji. </li></ul></ul>
 8. 8. Współpraca cluster-to-cluster bibliotekarze-programiści bibliotekarze-użytkownicy (forum Biblioteka 2.0) bibliotekarze-programiści (dLibra forum) ŚBC FBC wewnętrzne forum ŚBC SPD - zasób, wsparcie, e-włączenie BC BC BC
 9. 9. Strategie dalszego rozwoju ŚBC (sprawdzone) Kooperacja ( inside-outside ) Innowacyjność Komplementarność rozwoju (projekty) Ciągłe wsparcie Uczestników
 10. 10. Kilka spostrzeżeń Koordynacja jako sprawdzony mechanizm zarządzania złożonymi inicjatywami m. in. bibliotekarskimi Uniwersalność i port a bility modelu ŚBC (np. na działalność instrukcyjno-metodyczną, współkatologowanie, rozległe systemy informacyjne) Ciągłe kształtowanie BC - modelowanie Lean digital librarianship - dobre na deficytowe czasy
 11. 11. Cz. 2. Integracja z zewnętrznymi serwisami i organizacjami Monika Jędralska
 12. 12. Europejska Biblioteka Cyfrowa - Europeana <ul><ul><li>Zainicjowana w 2005 r. przez Komisję Europejską </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansowana w ramach programu eContent Plus </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarządzana przez EDL Foundation z siedzibą przy Bibliotece Narodowej Holandii </li></ul></ul><ul><ul><li>Uruchomiona 20 listopada 2008 r. </li></ul></ul><ul><li>www.europeana.eu </li></ul>
 13. 13. Europejska Biblioteka Cyfrowa - Europeana <ul><li>Cele: </li></ul><ul><ul><li>Prezentowanie w ramach jednego portalu europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego </li></ul></ul><ul><ul><li>Utworzenie punktu dostępu do cyfrowych kopii zbiorów zgromadzonych m.in. w bibliotekach, archiwach, muzeach i archiwach audiowizualnych </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Stan obecny: </li></ul><ul><ul><li>Dostęp do informacji o przeszło 9 mln obiektów </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponad 1000 instytucji z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej </li></ul></ul>
 14. 14. Śląska Biblioteka Cyfrowa w Europeanie <ul><ul><li>ŚBC od 2007 r. uczestniczy w Federacji Bibliotek Cyfrowych agregującej metadane z 54 polskich bibliotek cyfrowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Umożliwiło to udostępnienie Europeanie informacji o zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>19.12.2009 r.  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Zbiory ŚBC w sąsiedztwie dzieł z takich instytucji, jak np. British Library, Luwr, Museum Orsay, czy Rijksmuseum w Amsterdamie </li></ul></ul>
 15. 15. Projekt DART-Europe <ul><ul><li>Zainicjowana w 2007 r. grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Agreguje informacje o przeszło 130 000 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>233 europejskich instytucji naukowych z 16 krajów </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>www.dart-europe.eu </li></ul>
 16. 16. ŚBC w DART-Europe <ul><ul><li>14 polskich bibliotek cyfrowych przekazuje za pośrednictwem FBC informacje o rozprawach pochodzących z 27 uczelni i 2 instytutów naukowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Przeszło 1000 polskich rozpraw doktorskich </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Od lutego 2010 r. - blisko 200 dysertacji pochodzących ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 17. 17. Projekt ViFaOst <ul><li>Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa </li></ul><ul><li>- Wirtualna Biblioteka Europy Wschodniej </li></ul><ul><ul><li>Interdyscyplinarny portal oferujący społeczności akademickiej informacje na temat Europy Wschodniej </li></ul></ul><ul><ul><li>Informacje naukowe na temat historii, języka, literatury, polityki i kultury wschodnich, południowo-wschodnich i środkowo-wschodnich regionów Europy </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  www.vifaos t.de </li></ul>
 18. 18. ŚBC w Projekcie ViFaOst <ul><ul><li>FBC od 14 maja 2010 r. przekazuje informacje o wszystkich agregowanych obiektach do ViFaOst </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Zasób ŚBC w całości dostępny jest w serwisie </li></ul></ul><ul><ul><li>Współistnieje on z naukowymi zasobami bibliotek cyfrowych, katalogów, abstraktowych baz danych i czasopism elektronicznych z wielu regionów Europy </li></ul></ul>
 19. 19. Projekt Access IT <ul><ul><li>Wsparcie procesu cyfryzacji zasobów bibliotek i muzeów w Grecji, Turcji i Serbii </li></ul></ul><ul><ul><li>Wdrożenie rozwiązań umożliwiających przyłączenie zasobów z w/w krajów do Europeany </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansowany ze środków programu Culture 2007-2013 </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>www.access-it.ogr </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 20. 20. ŚBC a Projekt Access IT <ul><ul><li>Głównym partnerem techniczno-merytorycznym projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Prowadzi ono działalność instruktażową i szkoleniową w projekcie </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  W jej ramach odbyła się wizyta przedstawicieli Grecji, Turcji i Serbii w 3 polskich ośrodkach digitalizacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>27 kwietnia 2010 r. zaprezentowana została Śląska Biblioteka Cyfrowa   </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 21. 21. Konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe <ul><ul><li>Utworzone 28 maja 2008 r. przez 14 instytucji włączonych w budowanie polskich zasobów cyfrowych </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Główne cele: </li></ul><ul><ul><li>Koordynacja prac związanych z rozwojem krajowych zasobów cyfrowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do istotnych z punktu widzenia nauki, edukacji i kultury zasobów cyfrowych poprzez rozwój sieci bibliotek cyfrowych, repozytoriów tworzących trwałą i niezawodną strukturę </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 22. 22. ŚBC w Konsorcjum PBC <ul><li>Wśród 14 instytycji tworzących Konsorcjum 4 to Uczestnicy ŚBC: </li></ul><ul><ul><li>Biblioteka Śląska </li></ul></ul><ul><ul><li>BG WSB w Dąbrowie Górniczej </li></ul></ul><ul><ul><li>BG Uniwersytetu Opolskiego </li></ul></ul><ul><ul><li>Wyższa Szkoła Humanitas </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Przedstawiciele 2 Uczestników ŚBC biorą udział w pracach zespołów roboczych przy konsorcjum: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Zespołu ds. metadanych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zespołu ds. synonimów </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 23. 23. Cz. 3. Projekty i działania własne Uczestników Agnieszka Koszowska
 24. 24. realizacja : Miasto Katowice, Związek Górnośląski dofinansowanie : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, działanie 4.1. Infrastruktura Kultury cel : digitalizacja, tłumaczenie, opublikowanie w ŚBC starych kronik szkolnych, przechowywanych w 16 lokalizacjach (szkoły podstawowe, gimnazja, muzeum) – 29 ksiąg, łącznie 6 060 stron, wiek XIX i XX Związek Górnośląski, Katowice Projekt &quot;Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych&quot;  
 25. 27. Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała Projekt „Cyfrowy Beskidzki Świat – digitalizacja najcenniejszych zbiorów, regionaliów” realizacja : Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej dofinansowanie : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego cel : zabezpieczenie i digitalizacja zbiorów regionalnych (dokumentów życia społecznego, starodruków, tygodnika „Kronika Beskidzka”)
 26. 28. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Projekt „Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC) do rozszerzonego dostępu internetowego – RID” realizacja : Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dofinansowanie : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych cel : poprawa funkcjonalności ŚBC poprzez rozszerzony mirroring zasobu ŚBC, dostosowanie zasobu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz digitalizacja zbiorów
 27. 29. Biblioteka Śląska Projekt „Społeczna Pracownia Digitalizacji”
 28. 30. Zespół Mobilny SPD Digitalizacja ksiąg cechowych Muzeum Miejskiego w Żywcu realizacja : Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy z Muzeum Miejskim w Żywcu cel : digitalizacja i publikacja w ŚBC ksiąg cechowych przechowywanych w Muzeum Miejskim w Żywcu 7 030 skanów 51 publikacji XVII – XX w.
 29. 31. Biblioteka Śląska Projekt „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” realizacja : Biblioteka Śląska w Katowicach dofinansowanie : Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe cel : poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Digitalizacja zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny (26 791 obiektów)
 30. 32. http://sibzz.bs.katowice.pl/
 31. 33. Książnica Cieszyńska Projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” realizacja : Książnica Cieszyńska, Archiwum Państwowe w Katowicach, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Konwent Zakonu Bonifratrów, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2010 dofinansowanie : Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego cel : kompleksowe zabezpieczenie oraz wprowadzenie do obiegu naukowego i kulturalnego zbiorów pięciu cieszyńskich instytucji bibliotecznych i archiwalnych; digitalizacja rękopisów, starych druków i dawnej prasy cieszyńskiej (ok. 570 tys. stron)
 32. 35. <ul><ul><li>dyskusje o digitalizacji i BC </li></ul></ul><ul><ul><li>propozycje czytelników </li></ul></ul><ul><ul><li>koordynacja digitalizacji w skali kraju    </li></ul></ul>Biblioteka 2.0 http://forum.biblioteka20.pl/
 33. 37. http://www.slideshare.net/SlaskaBC/presentations
 34. 39. Cz. 4.  Publikacje o Śląskiej Bibliotece Cyfrowej Aneta Drabek
 35. 40.                                   Publikacje o ŚBC <ul><ul><li>Wirtualna Polska </li></ul></ul><ul><ul><li>Silesiakultura.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteka Analiz </li></ul></ul><ul><ul><li>Dziennik Internautów </li></ul></ul><ul><ul><li>Money.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>Onet </li></ul></ul><ul><ul><li>wiara.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>dobra-ksiazka.vort.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>IDG.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>Program Rozwoju Bibliotek </li></ul></ul><ul><ul><li>silesia-region.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>TVP Katowice </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego </li></ul></ul><ul><ul><li>Gospodarka śląska - śląski portal gospodarczy </li></ul></ul><ul><ul><li>Forum gazeta.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauka - PAP </li></ul></ul><ul><ul><li>The Warsaw Voice </li></ul></ul>O Śląskiej Bibliotece Cyfrowej poczytać można na wielu stronach i portalach internetowych. Linki do ŚBC znaleźć można na prawie 12 tys. stron.
 36. 41. Publikacje o ŚBC <ul><li>Wydarzenia związane z ŚBC znalazły oddźwięk w prasie codziennej: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Dziennik Zachodni </li></ul></ul><ul><ul><li>Gazeta Wyborcza </li></ul></ul><ul><ul><li>Rzeczpospolita </li></ul></ul><ul><ul><li>Dziennik </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiadomości Zagłębia </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 37. 42.                  Publikacje o ŚBC <ul><li>                    Informacje na temat ŚBC ukazywały się w czasopismach ogólnych: </li></ul><ul><ul><li>Polityka </li></ul></ul><ul><ul><li>Gazeta Uniwersytecka UŚ </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>w prasie branżowej: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Bibliotheca Nostra </li></ul></ul><ul><ul><li>Biuletyn EBIB </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotekarz </li></ul></ul><ul><ul><li>Pionier Magazine </li></ul></ul>
 38. 43.                              Publikacje o ŚBC <ul><li>     </li></ul><ul><li>     </li></ul><ul><li>oraz na blogach: </li></ul><ul><ul><li>Biblioteka 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultura 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Techsoup for libraries </li></ul></ul><ul><ul><li>Makroskop </li></ul></ul><ul><ul><li>relis-blog </li></ul></ul><ul><ul><li>jmonika  </li></ul></ul><ul><ul><li>malin.net.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>glosa </li></ul></ul>
 39. 44. Śl ąska Biblioteka Cyfrowa w po rtalach społecznościowych <ul><li>K onto na Facebook'u i Naszej Klasie </li></ul>
 40. 45. Śląska Biblioteka Cyfrowa w Wikipedii <ul><li>  </li></ul>
 41. 46.                          Publikacje o ŚBC <ul><li>                    Informacje o ŚBC znalazły się również w książkach: </li></ul><ul><ul><li>Marek Nahotko: Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007. </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych, Warszawa,  2007. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, red. M. Kycler, D. Pawelec, 2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem, red. I. Jurczak, E. Okularczyk, Toruń 2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008, Poznań 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anna Wałek: Biblioteki Cyfrowe na platformie dLibra, Warszawa 2009. </li></ul></ul>
 42. 47.             Konferencje i prezentacje <ul><li>                W ciągu 3 lat Zespół Koordynacyjny ŚBC wielokrotnie uczestniczył w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>W sumie było to kilkadziesiąt wystąpień i prezentacji na forum krajowym i międzynarodowym, w tym: </li></ul><ul><ul><li>6 prezentacji na konferencji Rektorów oraz kadry zarządzającej bibliotek; </li></ul></ul><ul><ul><li>jedno wystąpienie na konferencji międzynarodowej;  </li></ul></ul><ul><ul><li>15 wystąpień na konferencjach krajowych,  </li></ul></ul>
 43. 48. <ul><li> </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><ul><li>kilkanaście prezentacji dla studentów, bibliotekarzy, licealistów, Uniwersytetu III Wieku, przedstawicieli bibliotek i instytucji rządowych z Grecji, Serbii i Turcji </li></ul></ul><ul><ul><li>prezentacja dla uczestników międzynarodowej konferencji &quot;Next Library&quot; w Aarhus w Danii; </li></ul></ul><ul><ul><li>liczne seminaria, szkolenia i warsztaty. </li></ul></ul>            Konferencje i prezentacje
 44. 49.                 Prezentacje <ul><li>                  dr Arkadiusz Pulikowski z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ wygłosił wykład (The process of digitalization: the case of Silesian Digital Library) dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Komeńskiego (Univerzita Komenského) w Bratysławie . </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 45. 50.                                  ŚBC jako część edukacji uniwersyteckiej <ul><li>Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ włączył do zajęć specjalizacyjnych przedmiot „Digitalizacja”. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>W ramach tego przedmiotu (prowadzonego przez dra Arkadiusza Pulikowskiego) studenci poznają strukturę i założenia ŚBC, a także uczą się procesu digitalizacji.  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest samodzielne zeskanowanie książki, graficzna obróbka plików, konwersja do formatu djvu i umieszczenie publikacji w ŚBC. Do tej pory studenci przygotowali 30 książek. </li></ul>
 46. 51.             ŚBC jako część edukacji uniwersyteckiej <ul><li>                    Książki umieszczone w ŚBC mają dodane odpowiednie informacje w atrybucie &quot;Digitalizacja&quot;. </li></ul>
 47. 52.   Dziękujemy za uwagę Aneta Drabek - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Monika Jędralska - Wyższa Szkoła Humanitas Agnieszka Koszowska - Biblioteka Śląska Remigiusz Lis - Biblioteka Śląska

×