Mlekarski sektor Peštera  Lanac vrednosti     Maj 2012
mleka po stanovinku u razvijenim državama iznosi 245,6 kg, a u zemljama u razvoju svega 66,2 kg.a u razvoju. U ovim zemlja...
Stočarstvo•  38.788 goveda i 32.659 ovaca i koza•  Veći broj grla stoke – deo nije registrovan (posebno ovce), sezonska ...
Stočarstvo•  Struktura - najveći broj 1-3 krave, predaja mleka sa 2-6 krava. Dosta  farmi oko 10 krava, malo velikih fa...
Ishrana            Ishrana – limitirajući faktor•  zelena masa i seno srednjeg do lošijeg kvaliteta,•  travn...
Mlečnost i proizvodnja mleka•  Sezonska proizvodnja mleka – ovčije, kravlje, bivolice•  Prosečna mlečnost krava u standa...
Proizvodnja mleka•  Preko 50% kravljeg mleka ostaje u domaćinstvu konzum i ishrana  teladi•  Oko 20% sve mlekare•  Ok...
Postupci sa mlekom – LIMITIRAJUĆI FAKTOR•  Ručna i mašinska muža – nema mlekovoda•  Postupci pre, tokom i posle muže uka...
Otkup•  8.000 – 15.000 t/godina – simbolično•  15,9 l mleka/dan po farmi, odnosno svega oko 3,73 l/dan po kravi.•  Saku...
Transport•  Transport - sopstveni ili rentirani kamioni (prevoznici pod ugovorom).  Vozni park je dotrajao - loše stanj...
Mlekare•  Veliki broj mlekara – 13•  Aktivno – 6•  Isključiva ili jedna od delatnosti•  HACCP, kvalitet opreme, magaci...
Mlekare•  Mali broj proizvoda - nema dodate vrednosti•  Dominantna paprika u pavlaci, sir (beli kriška sir), mleko i jog...
Mlekare – potrebe•  Prioritet u razvoju mlekarstva povećanje proizvodnje mleka.•  Obezbeđenje kvalitetnih tehnologa koji...
Domaćinstva•  Izražena proizvodnja – tradicija•  Kombinuje se prerada i predaja mleka mlekarama•  Neregistrovana proizv...
Tržište mlečnih proizvoda•  Sopstvene prodavnice – Najbolja opcija•  Mlečni proizvodi su pakovanjem, kvalitetom i cenom ...
Tržište domaćinstva•  Trenutno - nema problema se plasmanom•  Višak proizvodnje industrijskih mlekara – problem•  Ovčij...
Podrška sektoru•  Slaba ili ne postoji – POTREBNA POMOĆ•  Postojeći Zakoni i Pravilnici su usklađeni sa legislativom EU ...
Mere – Primarna proizvodnjaPostojeći lanac vrednosti je slab. U svim delovima lanca vrednosti postojiznačajan broj mera ko...
Mere – Prerada mleka u okviru domaćinstvaNajslabija karika u lancu vrednosti prerade mleka - Promovisati i podsticatipreda...
Mere – mlekare•  Izmeniti sistem placanja mleka u cilju podrške kvalitetnom mleku•  Bolja organizacija procesa sakupljan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mlekarski sektor pestera - Lanac vrednosti

919 views

Published on

Mlekarski sektor pestera - Lanac vrednosti, maj 2012, USAID Projekat odrzivog lokalnog razvoja

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mlekarski sektor pestera - Lanac vrednosti

 1. 1. Mlekarski sektor Peštera Lanac vrednosti Maj 2012
 2. 2. mleka po stanovinku u razvijenim državama iznosi 245,6 kg, a u zemljama u razvoju svega 66,2 kg.a u razvoju. U ovim zemljama je došlo do povećanja broja stanovnika ali i značajnijeg ekonomskog rasta koji je doveo do povećane tražnje za mlekom. S druge straodi do daljeg rasta tržišta mleka. Mleko je svakako najvažniji mlečni proizvod u celom svetu, međutim u razvijenim državama na značaju dobijaju prerađeni mlečni Poljoprivreda regiona • Poljoprivreda sa prehrambenom industrijom je jedna od najvažnijih privrednih grana regiona. • 10.821 RPG - 29% svih gazdinstava regiona • U Sjenici RPG – 68,50% ukupnog broja domaćinstava. • Zemljišni posed je veći, ali je struktura loša – pašnjaci, livade • Ograničenja su – klima, reljef, kvalitet i struktura poljoprivrednog zemljišta. • Pašnjaci i livade nekultivisane površine • Stočarstvo ima preduslove
 3. 3. Stočarstvo• 38.788 goveda i 32.659 ovaca i koza• Veći broj grla stoke – deo nije registrovan (posebno ovce), sezonska preseljenja stoke• Po broju grla goveda, opština Sjenica se nalazi na četvrtom mestu u Srbiji, Tutin i Novi Pazar u proseku sa Srbijom• Centar ovčarske proizvodnje u Srbiji.• Specifičnost regiona – bivolice – 500-1000 grla u odgoju (oko 500• Centri stočarske proizvodnje – Pešterski plato - Sjenica i Tutin
 4. 4. Stočarstvo• Struktura - najveći broj 1-3 krave, predaja mleka sa 2-6 krava. Dosta farmi oko 10 krava, malo velikih farmi sa preko 20 grla.• Tradicionalni/ekstenzivni odgoj bez obzira na veličinu farme.• Najveći problem u odgoju predstavljaju objekti i ishrana stoke. Objekti - limitirajući faktor• mali,• neuslovni,• ne ispunjavaju tehničko-tehnološke zahteve,• Ne omogućavaju mehanizaciju radnih procesa• improvizovani objekti za zaštitu od zime
 5. 5. Ishrana Ishrana – limitirajući faktor• zelena masa i seno srednjeg do lošijeg kvaliteta,• travne površine se ne kultivišu• smeštaj kabaste hrane nije adekvatan• malo koncentrovanih hraniva,• nema normativa,• obroci nisu izbalansirani,• nema silaže i senaže,• proteinski i mineralno vitaminski dodaci
 6. 6. Mlečnost i proizvodnja mleka• Sezonska proizvodnja mleka – ovčije, kravlje, bivolice• Prosečna mlečnost krava u standardnoj laktaciji je niska i iznosi oko 3.000 kg (sa varijacijama od 2.500-4.000 kg),• Veće farme - 4.000-5.000 kg.• Ovce u periodu muže (120 dana) daju oko 40-60 l.• 70.000-75.000 t kravljeg mleka.• 1.200–1.600 t prerađenog ovčijeg mleka• 750 t bivoljeg mleka - 100-200 t za preradu
 7. 7. Proizvodnja mleka• Preko 50% kravljeg mleka ostaje u domaćinstvu konzum i ishrana teladi• Oko 20% sve mlekare• Oko 20% kućna proizvodnja• Celokupna količina ovčijeg i bivoljeg mleka se koristi ili prerađuje u domaćinstvima – Pogoni nisu registrovani• Pojedine mlekare rade povremeni otkup ovčijeg mleka ili sira – nije stalna aktivnost
 8. 8. Postupci sa mlekom – LIMITIRAJUĆI FAKTOR• Ručna i mašinska muža – nema mlekovoda• Postupci pre, tokom i posle muže ukazuju na vrlo nisku higijenu muže i loš mikrobiološki kvalitet• Simboličan broj laktofriza• Plastične ili aluminijumske kante čija je upotreba zabranjena u državama EU• Improvizovano čuvanje mleka ili prerada odmah nakon muže
 9. 9. Otkup• 8.000 – 15.000 t/godina – simbolično• 15,9 l mleka/dan po farmi, odnosno svega oko 3,73 l/dan po kravi.• Sakupljanje na kućnom pragu - Nema sakupljačkih mesta u selima• Sa postojećim sistemom otkupa se ne može da obezbediti kvalitetno mleko• Mleko se plaća na osnovu isporučene količine i udela mlečne masti u mleku – nema plaćanja na osnovu kvaliteta• Cena standardna, vreme naplate standardno. Nema ugovora sa farmerima.• Nema sistema nagrađivanja ili kažnjavanja farmera• Uzrok loše cenovne politike prema proizvođačima je nedostatak mleka u otkupu i slab finansijski kapacitet mlekara – Potrebna pomoć
 10. 10. Transport• Transport - sopstveni ili rentirani kamioni (prevoznici pod ugovorom). Vozni park je dotrajao - loše stanje seoskih puteva• Cisterne (1000-3000 l) od čistog čelika, ali se mogu naći i cisterne od plastičnih materijala.• Kratke linije snabdevanja (25-50 km).• Poštuje se proces održavanja hladnog lanca (temperatura mleka se ne sme povećati više od 2-40C).• Cena transporta standardna
 11. 11. Mlekare• Veliki broj mlekara – 13• Aktivno – 6• Isključiva ili jedna od delatnosti• HACCP, kvalitet opreme, magacini• Male zanatske mlekare – skoro sve kapacitet od 1000 t/godini – mali prostori• Problem – najviše izložene riziku, ljudski resursi slabi, organizacija poslovanja, sirovinska baza• Sirovinska baza – jedno od rešenja• Kvalitetni tehnolozi
 12. 12. Mlekare• Mali broj proizvoda - nema dodate vrednosti• Dominantna paprika u pavlaci, sir (beli kriška sir), mleko i jogurt.• Sjenički sir - sopstvena receptura – nije standardizovan• Jeftini proizvodi – cilj što jeftinija proizvodnja
 13. 13. Mlekare – potrebe• Prioritet u razvoju mlekarstva povećanje proizvodnje mleka.• Obezbeđenje kvalitetnih tehnologa koji bi mogli da rade na novom proizvodu ili podizanju kvaliteta postojećih proizvoda.• Mlekare generalno posmatrano nisu zainteresovane za pomoć ili asistenciju u tržišnom nastupu obzirom da sve mlekare u ovom trenutku imaju sigurna tržišta.
 14. 14. Domaćinstva• Izražena proizvodnja – tradicija• Kombinuje se prerada i predaja mleka mlekarama• Neregistrovana proizvodnja u improvizovanim uslovima• Dominantni sir i paprika u pavlaci – U Srbiji sir i kajmak• Elaborat o zaštiti geografskog porekla – urađen• Proizvodnja nije standardizovana čak ni u okviru farme – mešanje mleka u različitim proporcijama, kvalitet mleka, ishrana mlečna mast itd.• Direktna prodaja mleka
 15. 15. Tržište mlečnih proizvoda• Sopstvene prodavnice – Najbolja opcija• Mlečni proizvodi su pakovanjem, kvalitetom i cenom potpuno prilagođeni lokalnom tržištu• Lokalno tržište – konkurencija, cena, kvalitet, rokovi placanja• Zauzeta tržišta – UHT mleko, tetrapak pakovanja• Kačkavalji – otvoreno tržište koje će biti preplavljeno i praviti zagušenja• Visoko kvalitetni proizvodi – nema opreme i znanja• Trenutna rešenja: – neregulisana prekogranična trgovina mlečnim proizvodima; – prodaja kućno pasterizovanog mleka; – neregistrovana proizvodnja sira i drugih mlečnih proizvoda; – sakupljanje mleka za potrebe druge mlekare i – otkup i pakovanje kućno proizvedenog sira od strane pojedinih mlekara.
 16. 16. Tržište domaćinstva• Trenutno - nema problema se plasmanom• Višak proizvodnje industrijskih mlekara – problem• Ovčiji proizvodi su posebno traženi i kod pojedinih domaćinstava se čak primaju porudžbine za ovaj proizvod.• Najveći kupci mlečnih proizvoda su nakupci.• Ostali kupci su stalni kupci, mlekare, lokalne prodavnice i pijace.
 17. 17. Podrška sektoru• Slaba ili ne postoji – POTREBNA POMOĆ• Postojeći Zakoni i Pravilnici su usklađeni sa legislativom EU (Direktive EU br. 89/362/EEC i 92/46/EEC), ali se samo delimično primenjuju u praksi.• Mere MPTVŠ – stimulacija za predato mleko, raspodela junica, matičenje grla, druge povremene mere• Opštine – Fondovi za razvoj poljoprivrede• Stručno savetodavne službe (PSS, matične službe, veterinarske stanice itd.) su prisutne u regionu, ali su uglavnom fokusirane na implementiraju državne programe i mere• SEDA i Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj.
 18. 18. Mere – Primarna proizvodnjaPostojeći lanac vrednosti je slab. U svim delovima lanca vrednosti postojiznačajan broj mera kojima je moguće podići nivo ili kvalitet proizvodnje kaoi ekonomsku efikasnost proizvodnje.Primarna proizvodnjaOsnovni cilj - specijalizovani, robni, proizvođača mleka• Povećanje broja grla u odgoju• Povećanje proizvodnje po grlu• Podizanje kvaliteta mleka• Efikasni sistemi podrške farmerima• Formiranje sirovinske službe• Formiranje sakupljačkih mesta
 19. 19. Mere – Prerada mleka u okviru domaćinstvaNajslabija karika u lancu vrednosti prerade mleka - Promovisati i podsticatipredaju mleka mlekarama kao najsigurniji i dugoročno ekonomskinajefikasniji način plasmana mleka.• Ostali:• ispunjavanja osnovnih sanitarnih uslova za proces prerade mleka• registracije za preradu mleka u okviru domaćinstva i• standardizovanju proizvodnje.Proizvodi poznate tradicionalne proizvode (kravlje, ovčije, bivolje...). Kroz udruženja proizvođačaove proizvode je potrebno zaštiti, a zatim uz pomoć LS i međunarodnofinansiranih projekata ove proizvođače podržati u tržišnom nastupu, aproizvode promovisati na tržištu.
 20. 20. Mere – mlekare• Izmeniti sistem placanja mleka u cilju podrške kvalitetnom mleku• Bolja organizacija procesa sakupljanja mleka – Formiranje sakupljačkih mesta;• Tehnološko unapređenje rada mlekara - standardizacija proizvodnje, podizanje kvaliteta, nabavka opreme;• Uvođenje novih proizvoda;• Brendiranje i promocija lokalnih, tradicionalnih, proizvoda uključujući i zaštitu geografskog porekla proizvoda;• Uspostavljanje tržišnog načina poslovanja i razmišljanja – Jačanje tržišnih pozicija mlekara;• Ispitivanje mogućnosti za osvajanje novih, inostranih, tržišta;• Uspostavljena saradnja između prerađivača – redovni sastanci na nivou grupacije u regionu;

×