UF4 Gestor d'arxius web

293 views
195 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UF4 Gestor d'arxius web

 1. 1. UF 4 – GESTORS DARXIUS WEB● Rubén Mur Sánchez
 2. 2. Origen dels gestors darxius web● L’origen dels gestors d’arxius web el trobem enels primers gestors d’arxius no basats en web, és adir, aquelles aplicacions locals que ens permetiengestionar o administrar els arxius que teníememmagatzemats en els nostres discos durs.Actualment, l’ús d’Internet ha originat lanecessitat de disposar d’aquesta funcionalitat demanera remota, motiu pel qual es va afegir elterme web a la definició d’aquestes novesaplicacions basades en pàgines web.
 3. 3. Origen dels gestors darxius web
 4. 4. Funcions bàsiques gestors darxius● Crear carpetes i arxius: permeten la creació de directoris i fitxers en elservidor.● Reanomenar: permeten canviar el nom dels fitxers.● Eliminar: es poden eliminar fitxers del servidor.● Copiar: es poden fer còpies d’un fitxer a un altre.● Moure: les carpetes i els fitxers es poden moure d’una ubicació a unaaltra.● Cerca d’arxius: molts ofereixen la possibilitat de cercar fitxers d’acordamb atributs del fitxer i fins i tot dins del fitxer mateix.● Edició de fitxers: dins del gestor mateix s’obre una finestra amb elcontingut del fitxer, normalment de tipus text, en el qual se’n permetl’edició sense obrir aplicacions externes.
 5. 5. Funcions pròpies gestors darxius web● Càrrega/descàrrega: aquesta funció és la quepermet copiar arxius de l’ordinador local, des d’ons’executa l’aplicació web, al servidor web, on estàallotjada l’aplicació.Normalment, la visualització dels arxius i lescarpetes sol representar-se sempre jeràrquicamenten forma d’arbre.
 6. 6. Avantatges aplicacions basades en web● Els grans avantatges de les aplicacions basades en websón, entre d’altres, la versatilitat de les aplicacions, lafacilitat d’ús, la riquesa visual de les interfícies, i el fetque no cal instal·lar programari addicional en elsordinadors dels clients. L’únic requisit habitual que esdemana al client és que disposi d’un navegador web peraccedir al gestor per mitjà d’una connexió a Internet. En elmercat hi ha altres programes que permeten fertransferències de fitxers, però la gran majoria requereixenuna instal·lació de programari per part del client, i moltsestan orientats més a fer la tasca de transferir els fitxersque no pas a la tasca d’administrar-los.
 7. 7. Algunes aplicacions● Dins d’aquest marc, han sorgit nombroses aplicacionsgestores d’arxius web, tant de caràcter gratuït comprivatiu, que implementen totes les funcionalitats abansesmentades. De tipus privatiu trobem, entre d’altres,programes com el FileVista, l’iDC File Manager, el WebFile Explorer o el Docuware. De tipus gratuït (osemigratuïts), trobem programes com l’AjaXplorer,l’eXtplorer, el PHPFileNavigator2, el Nuxeo o l’Alfresco.La tecnologia més utilitzada per implementar aquest tipusd’aplicacions web acostuma a ser Java o PHP.
 8. 8. Classificació aplicacions● No documentals: aquest grup inclou aquells gestors d’arxius web lamàxima finalitat dels quals és la d’emular un gestor d’arxius local,com podria ser l’Explorador de Windows, o el Nautilus de Linux.Exemples d’aquest grup són: l’AjaXplorer, l’eXtplorer o el PHPFile Navigator2, entre d’altres.● Documentals: els gestors d’arxius web d’aquest grup no solamentes limiten a l’administració d’arxius, sinó que els donen unasemàntica, permeten relacionar-los entres si, i fer un seguiment detot el cicle de vida del document. Amb aquest tipus de gestorspodem gestionar els grans volums de documents de les empresesjunt amb el suport de bases de dades que en faciliten i n’agilitzenl’accés. Exemples d’aquest grup són: l’Alfresco, el Nuxeo o elKnowledge Tree, entre d’altres.
 9. 9. ALFRESCO pàgina principal
 10. 10. Alfresco Enterprise Edition● La gestió de registres.● La gestió d’imatges.● La gestió de continguts web (web contentmanagement o WCM).● La gestió documental (document management oDM).
 11. 11. Gestió Documental Característiques● Gestió flexible de les metadades associades als documents.● Transformació de les dades.● Permet copiar/enganxar.● Permet la navegació.● Seguretat i control de versions.● Indexació i cerques avançades del contingut.● Bloqueig/desbloqueig de documents.● Sincronització de documents fora de línia.● Categorització i taxonomia de contingut.
 12. 12. Gestió Documental Característiques● Cerques avançades amb la combinació de metadades, ubicació i cerques per categories(permet guardar les cerques, cercar per usuaris/grups i per contingut arxivat).● Manipulació del contingut (crear, copiar, moure, retallar, eliminar, editar…).● Recuperació de documents eliminats.● Accions programables.● Gestió de recursos web.● Utilitza interfícies gràfiques familiars i integrades en les aplicacions més usuals:● Sistema d’arxius virtual (unitat compartida dins dels gestors d’arxius locals).● Permet fer cerques directament des dels navegadors web (Firefox i Internet Explorer), al’estil Google.● Navegació similar al Yahoo (extracció automàtica de metadades i categorització).● Espais intel·ligents (converteix les carpetes en espais de treball amb regles associades).
 13. 13. Gestió Documental Característiques● Transparència en el cicle de vida de documents (crear, compartir,versionar, aprovar, publicar, retirar i arxivar).● Organitza i facilita la gestió de tota mena de continguts delsdocuments (imatges, xml, multimèdia, etc.).● Proporciona un repositori font basat en les últimes tecnologies iestàndards.● Facilita el treball col·laboratiu (fòrums, notificacions, blogs,wiki…).● Altament escalable, disponible i extensible.
 14. 14. Alfresco● El gestor d’arxius documental de l’Alfresco estàdesenvolupat en Java, i és compatible amb elprogramari més utilitzat en el mercat (Oracle, MSSQL Server, Red Hat, Windows Vista, WindowsXP, Tomcat, etc.). Els clients disposen del codifont de l’aplicació, i les empreses podenaconseguir alts nivells de personalització del’aplicació. Si aquesta eina es desenvolupés des dezero, el cost per a l’empresa seria altamentsuperior.
 15. 15. Alfresco Share● L’Alfresco ofereix una interfície anomenadaAlfresco Share que en facilita l’ús col·laboratiu, iunes interfícies de servidors d’arxius virtuals, queofereixen accés al contingut a través demecanismes de transferència de fitxers com FTP,CIFS, WebDAV, etc.
 16. 16. Programari necessariLa instal·lació d’aplicacions web en un servidor implica tenir instal·lat tot un grup deprogrames, a part de l’aplicació web pròpiament dita, que permeten el funcionament il’accés de l’aplicació des dels navegadors web. En línies generals, els gestors d’arxiusdocumentals basats en web necessiten tenir almenys la pila programari següent:● Sistema gestor de base de dades o SGBD (que pot ser: MySQL, Oracle, etc.).● Controlador de l’SGBD per poder connectar l’aplicació web amb la base de dades.● Màquina virtual del Java per poder treballar amb aplicacions en llenguatge Java.● Paquet ofimàtic (per exemple l’OpenOffice).● Servidor d’aplicacions web (per exemple: el JBoss, Glassfish, o Apache Tomcat).● Aplicació web. Pot ser entregada en dos tipus de format:● Comprimides amb extensió .WAR (per a aplicacions basades en el Java).● Comprimides amb extensió .ZIP o .TAR.GZ (el més comú per a aplicacions basades en elPHP).
 17. 17. Seguretat● El sistema de seguretat del contingut de l’aplicació es basa enl’assignació de rols (conjunt de permisos) a usuaris o grupsd’usuaris sobre un espai determinat. Així, donat un espai qualsevolque contingui una sèrie de documents, pot tenir associats un odiversos usuaris, i un o diversos grups d’usuaris, tots ells amb undeterminat rol que els serà assignat des de l’opció Gestiona usuarisde l’espai que té cada espai. El rol que tinguin assignat determinaràles operacions que podran dur a terme sobre els documents queaquest contingui i les accions que puguin fer.● Pel que fa a la seguretat de la connexió l’Alfresco permetconfigurar l’autenticació de l’aplicació per mitjà del protocolLDAP, i permet una connexió encriptada a través del protocol SSLconfigurat des del servidor de l’aplicació web.

×