Analiza wyboru lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego<br />Koszalin 7...
Metodyka poszukiwanialokalizacji<br />Przyjęcie wstępnych kryteriów i potencjalnych lokalizacji,<br />Szczegółowa analiza ...
Wymogi minimalne kryteria wstępne<br />Warunki brzegowe (wymogi minimalne), które każda rozpatrywana lokalizacja (działka/...
Wymogi minimalne kryteria wstępne<br /><ul><li>lokalizacja nie może być sprzeczna z prawem miejscowym tj. przeznaczeniem w...
Potencjalne lokalizacje<br />Zaproponowano następujące lokalizacje: <br />Teren Zakładu Odzysku Odpadów w miejscowości Sia...
Potencjalne lokalizacje<br />
LokaliZacjanr 1 – zakład odzysku odpadów – gmina sianóW<br />
LokaliZacja nr 1 – zakład odzysku odpadów – gmina sianóW<br />
lokalizacja nr 2 - Ciepłownia FUB, ul. Słowiańska <br />
lokalizacja nr 2 - Ciepłownia FUB, ul. Słowiańska <br />
lokalizacja nr 3 - Ciepłownia DPM, ul. Mieszka I<br />
lokalizacja nr 3 - Ciepłownia DPM, ul. Mieszka I<br />
lokalizacja nr 4 – SZdi- koszalin<br />
lokalizacja nr 4 – SZdi- koszalin<br />
lokalizacja nr 5 – teren, okolice ul. LEchickiej<br />
lokalizacja nr 5 – teren, okolice ul. LEchickiej<br />
Metody wyboru lokalizacji<br />Wybór optymalnej lokalizacji określono wykorzystując 3 metody analiz zazwyczaj stosowane w ...
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />	Dla przedstawienia analizy punktowej rozpatrywanych lokalizacji ZTPO prz...
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />Kryteria szczegółowe:<br />Techniczno – prawne:<br />Aktualne użytkowanie...
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />2. Terenowe:<br /><ul><li>Możliwość rozlokowania infrastruktury budowlane...
Uwarunkowania geologiczne,
Uwarunkowania hydrogeologiczne,
Odległość od cieków wodnych (zagroż.powodziowe), </li></ul>3. Ekologiczne:<br /><ul><li>Ocena stanu środowiska,
Występowanie obszarów ochrony przyrody i ochrony gatunkowej,
Występowanie obszarów i obiektów objętych ochroną archeologiczną i konserwatorską
Możliwość ograniczenie emisji zanieczyszczeń z miejskiej energetyki</li></li></ul><li>Analiza punktowa rozpatrywanych loka...
Odległość dowozu odpadów z terenu miast i gmin GZM
Możliwość dowozu części odpadów drogą kolejową</li></ul>5. Społeczne:<br /><ul><li>Bliskość zabudowy mieszkaniowej
Potencjalna akceptacja społeczna
Możliwość wystąpienie konfliktu społecznego </li></ul>6. Ekonomiczne:<br />Brak konieczności uwzględnienia nakładów na bud...
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />Każde z kryteriów było oceniane na podstawie przyjętych kryteriów szczegó...
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />Wyniki analizy:<br />Lokalizacja nr 2. FUB, ul. Słowiańska (58 punktów) z...
Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />
Analiza SWOT<br />S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,<br />W (Weaknesses) – słabe...
lokalizacja ztpo – zoo – gmina sianów<br />
lokalizacja ztpo – fub – ul. słowiańska<br />
lokalizacja ztpo – DPM – ul. mieszka i<br />
lokalizacja ztpo – SZDI – koszalin<br />
lokalizacja ztpo – teren, okolice ul. lechickiej<br />
Analiza wielokryterialna <br />Analiza wielokryterialna, czyli matematyczny wybór rozwiązania najkorzystniejszego, z uwzgl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analiza wyboru lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego

1,496 views
1,327 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analiza wyboru lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego

 1. 1. Analiza wyboru lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego<br />Koszalin 7 czerwiec2010 r.<br />
 2. 2. Metodyka poszukiwanialokalizacji<br />Przyjęcie wstępnych kryteriów i potencjalnych lokalizacji,<br />Szczegółowa analiza i opis potencjalnych lokalizacji,<br />Analiza punktowa (ekspercka)<br />Analiza SWOT,<br />Przyjęcie kryteriów i metod do analizy wielokryterialnej,<br />Analiza wielokryterialna jako ostatni krok w wyborze lokalizacji.<br />
 3. 3. Wymogi minimalne kryteria wstępne<br />Warunki brzegowe (wymogi minimalne), które każda rozpatrywana lokalizacja (działka/działki przeznaczone na realizację inwestycji) powinna spełniać:<br />nie powinna graniczyć ze zwartą zabudową mieszkaniową, (odległość działki od zabudowy mieszkaniowej powinna wynosić nie mniej niż 200 m).<br />powinna mieć wielkość co najmniej 2,0 ha, <br />powinna posiadać kształt zapewniający swobodne posadowienie budynków i pozostałej infrastruktury technicznej ZTPO, której docelową przepustowość określono na min 92 tys. Mg/rok.<br />
 4. 4. Wymogi minimalne kryteria wstępne<br /><ul><li>lokalizacja nie może być sprzeczna z prawem miejscowym tj. przeznaczeniem wskazanego terenu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (przyjętym lub będącym na etapie opracowania lub uzgadniania; w przypadku braku MPZP należy wziąć pod uwagę zapisy Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego).</li></ul>Zgodnie z powyżej przyjętymi założeniami, wyznaczonych zostało pięć potencjalnych miejsc lokalizacji na terenie miast i gmin Pomorza Środkowego, dla którego planowany jest wspólny system gospodarki odpadami komunalnymi.<br />
 5. 5. Potencjalne lokalizacje<br />Zaproponowano następujące lokalizacje: <br />Teren Zakładu Odzysku Odpadów w miejscowości Sianów, gmina Sianów – (ZOO), <br />Teren ciepłowni FUB przy ulicy Słowiańskiej w Koszalinie - (FUB),<br />Teren ciepłowni DPM, przy ul. Mieszka I w Koszalinie – (DPM),<br />Teren położony w ,,Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w Koszalinie – (SZDI), <br />Teren w okolicy ul. Lechickiej w Koszalinie, <br />
 6. 6. Potencjalne lokalizacje<br />
 7. 7. LokaliZacjanr 1 – zakład odzysku odpadów – gmina sianóW<br />
 8. 8. LokaliZacja nr 1 – zakład odzysku odpadów – gmina sianóW<br />
 9. 9. lokalizacja nr 2 - Ciepłownia FUB, ul. Słowiańska <br />
 10. 10. lokalizacja nr 2 - Ciepłownia FUB, ul. Słowiańska <br />
 11. 11. lokalizacja nr 3 - Ciepłownia DPM, ul. Mieszka I<br />
 12. 12. lokalizacja nr 3 - Ciepłownia DPM, ul. Mieszka I<br />
 13. 13. lokalizacja nr 4 – SZdi- koszalin<br />
 14. 14. lokalizacja nr 4 – SZdi- koszalin<br />
 15. 15. lokalizacja nr 5 – teren, okolice ul. LEchickiej<br />
 16. 16. lokalizacja nr 5 – teren, okolice ul. LEchickiej<br />
 17. 17. Metody wyboru lokalizacji<br />Wybór optymalnej lokalizacji określono wykorzystując 3 metody analiz zazwyczaj stosowane w tego rodzaju przypadkach: <br />analizę punktową (ekspercką),<br />analizę SWOT,<br />analizę wielokryterialną<br />
 18. 18. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br /> Dla przedstawienia analizy punktowej rozpatrywanych lokalizacji ZTPO przyjęto identyczne kryteria dla każdej potencjalnej lokalizacji. <br />Kryteria wybrano tak aby w sposób kompleksowy przedstawiały ocenę analizowanego zagadnienia i możliwie jak najwięcej ograniczyły subiektywizm. <br /> <br /> Kryteria przyjęte do analizy<br />Techniczno – prawne<br />Terenowe<br />Ekologiczne<br />Komunikacyjne i logistyczne<br />Społeczne<br />Ekonomiczne<br />
 19. 19. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />Kryteria szczegółowe:<br />Techniczno – prawne:<br />Aktualne użytkowanie terenu, stan prawny działki<br />Zgodność z MPZP i planami strategicznymi miasta <br />Wielkość działki <br />Infrastruktura techniczna działki (dostępność mediów)<br />Odległość do najbliższego węzła ciepłowniczego i odpowiednio do stacji trafo<br />Dostępność terenu, drogi dojazdowe<br />Możliwość tymczasowego magazynowania odpadów po procesowych <br />
 20. 20. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />2. Terenowe:<br /><ul><li>Możliwość rozlokowania infrastruktury budowlanej i technicznej na terenie działki
 21. 21. Uwarunkowania geologiczne,
 22. 22. Uwarunkowania hydrogeologiczne,
 23. 23. Odległość od cieków wodnych (zagroż.powodziowe), </li></ul>3. Ekologiczne:<br /><ul><li>Ocena stanu środowiska,
 24. 24. Występowanie obszarów ochrony przyrody i ochrony gatunkowej,
 25. 25. Występowanie obszarów i obiektów objętych ochroną archeologiczną i konserwatorską
 26. 26. Możliwość ograniczenie emisji zanieczyszczeń z miejskiej energetyki</li></li></ul><li>Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />4. Komunikacyjne i logistyczne:<br /><ul><li>Rozwiązania komunikacyjne w pobliżu lokalizacji
 27. 27. Odległość dowozu odpadów z terenu miast i gmin GZM
 28. 28. Możliwość dowozu części odpadów drogą kolejową</li></ul>5. Społeczne:<br /><ul><li>Bliskość zabudowy mieszkaniowej
 29. 29. Potencjalna akceptacja społeczna
 30. 30. Możliwość wystąpienie konfliktu społecznego </li></ul>6. Ekonomiczne:<br />Brak konieczności uwzględnienia nakładów na budowę brakującej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej <br />Brak kosztów przystosowania systemu ciepłowniczego do współpracy z nowym źródłem <br />Brak kosztów związanych z zakupem terenów <br />
 31. 31. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />Każde z kryteriów było oceniane na podstawie przyjętych kryteriów szczegółowych (uwarunkowań) według oceny eksperckiej od 0 do 3 punktów:<br /> 0 - przyjęto ocenę - niedostateczną, <br /> 1 – ocenę dostateczną, <br /> 2 – ocenę dobrą, <br /> 3 - ocenę bardzo dobrą. <br />
 32. 32. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />
 33. 33. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />
 34. 34. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />
 35. 35. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />Wyniki analizy:<br />Lokalizacja nr 2. FUB, ul. Słowiańska (58 punktów) z liczbą ocen bardzo dobrych (12) i dobrych (10),<br /> <br />Lokalizacja nr 3. DPM, ul. Mieszka I (51 punkty) , z liczbą ocen bardzo dobrych (8) i dobrych (12),<br />Lokalizacja nr 4. SZDI - Koszalin (41 punktów), z liczbą ocen bardzo dobrych (5) i ocen dobrych (9),<br />Lokalizacja nr 1. ZOO – Gmina Sianów (35 punkty), z liczbą ocen dostatecznych (13) i niedostatecznych (2),<br />Lokalizacja nr 5. Teren, okolice ul. Lechickiej (32 punkty), z liczbą ocen dostatecznych (7) i niedostatecznych (6).<br />
 36. 36. Analiza punktowa rozpatrywanych lokalizacji<br />
 37. 37. Analiza SWOT<br />S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,<br />W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę,<br />O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany,<br />T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.<br />
 38. 38. lokalizacja ztpo – zoo – gmina sianów<br />
 39. 39. lokalizacja ztpo – fub – ul. słowiańska<br />
 40. 40. lokalizacja ztpo – DPM – ul. mieszka i<br />
 41. 41. lokalizacja ztpo – SZDI – koszalin<br />
 42. 42. lokalizacja ztpo – teren, okolice ul. lechickiej<br />
 43. 43. Analiza wielokryterialna <br />Analiza wielokryterialna, czyli matematyczny wybór rozwiązania najkorzystniejszego, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań, przy pełnym opisie analizowanych wariantów lokalizacyjnych.<br /> Zasada zrównoważonego rozwoju wymaga uwzględnienia w rozważaniach kryteriów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, jak również wymaga ona równoważnego ich traktowania. <br /> Dodatkowo w analizie uwzględniono również kryteria techniczno – prawne i możliwości lokalizacyjne. <br />Zespół odpowiednio dobranych wskaźników oceniających (kryteriów) stanowi bazę do wielokryterialnego wyboru i oceny lokalizacji obiektów systemu gospodarki odpadami w regionie. <br />
 44. 44. Analiza wielokryterialna <br /> Przyjęte kryteria oceniające lokalizację, zostały ujęte w sześć różnych grup:<br />Techniczno – prawne,<br />Terenowe,<br />Ekologiczne, <br />Komunikacyjno – logistyczne,<br />Społeczne<br />Ekonomiczne.<br />
 45. 45. Analiza wielokryterialna macierz decyzyjna<br />
 46. 46. Analiza wielokryterialna <br />Podczas gdy lokalizacja jest ostatecznie opisana poprzez wycenę i określenie wartości poszczególnych kryteriów, może powstać pytanie, czy wszystkie kryteria są jednakowo ważne i które są najistotniejsze z punktu widzenia decydenta. <br /> Prawidłowo przebiegający proces decyzyjny uwzględnia interesy wszystkich grup zainteresowanych przedsięwzięciem. <br />Hierarchia ważności kryteriów odzwierciedlana jest za pomocą współczynników wagowych. <br />
 47. 47. Analiza wielokryterialna <br /> Do obliczeń zastosowano metodę analizy wielokryterialnej (programowania kompromisowego), w założeniach której strategie porządkuje się w zależności od ich odległości od tzw. punktu utopijnego. <br /> Jest to hipotetycznie założona strategia w założeniach której wszystkie kryteria osiągają wartości najkorzystniejsze. <br /> Metoda daje możliwość dodatkowego ważenia kryteriów poprzez zastosowanie we wzorze wykładnika potęgowego α. <br /> Im wartość α jest większa tym większego znaczenia nabierają duże odchylenia strategii od punktu idealnego<br />
 48. 48. Analiza wielokryterialna <br /> Hierarchia ważności grup kryteriów określa wagę grup poszczególnych kryteriów (techniczno – prawnych; terenowych; ekologicznych; komunikacyjno – logistycznych; społecznych; ekonomicznych). <br /> Np. w pierwszym przypadku wszystkie kryteria mają wagę 1, w drugim wierszu grupa kryteriów techniczno – prawnych otrzymała wagę 2, podczas gdy wszystkie pozostałe otrzymały wagę 1, itd.<br /> 1:1:1:1:1:1 2:1:1:1:1:1 5:1:1:1:1:1 1:2:1:1:1:1<br /> 1:5:1:1:1:1 1:1:2:1:1:1 1:1:5:1:1:1 1:1:1:2:1:1 <br /> 1:1:1:5:1:1 1:1:1:1:2:1 1:1:1:1:5:1 1:1:1:1:1:2<br /> 1:1:1:1:1:5 5:1:1:1:5:1 1:5:1:1:5:1 5:5:1:5:1:1<br /> 1:1:1:1:5:5 5:5:1:5:1:5 5:5:1:5:5:1 <br />
 49. 49. Analiza wielokryterialna <br />Wykonano 57 przypadki obliczeniowe zakładając różne hierarchie ważności poszczególnych grup kryteriów, ale dla potrzeb interpretacji wyników podzielono je na dwie grupy: <br /> I – dla α = 1 i α = 2 oraz <br /> II - dla α = ∞<br />
 50. 50. Analiza wielokryterialna - wyniki <br />
 51. 51. Wyniki obliczeń<br />Przedstawione w tabeli wyniki obliczeń pokazują uszeregowanie strategii lokalizacyjnych od najbardziej korzystnych do najbardziej niekorzystnych w zależności od przyjętych wag dla grup kryteriów,<br />Wykonano 57 przypadków obliczeniowych zakładając różne hierarchie ważności poszczególnych grup kryteriów, <br />Wśród wyników jako najkorzystniejsza wskazana zostaje lokalizacja oznaczona jako FUB, czyli Ciepłownia FUB, przy ul. Słowiańskiej w Koszalinie. Jest to lokalizacja wybrana 56 razy, co można powiedzieć jest wskazaniem jednoznacznym; taki wybór potwierdzają bardzo korzystne uwarunkowania techniczne i terenowe (istniejąca infrastruktura techniczna i uwarunkowani geologiczno – hydrogeologiczne) oraz uwarunkowania komunikacyjno - logistyczne (łatwość rozwiązań komunikacyjnych) <br />
 52. 52. Wyniki obliczeń<br />W pozostałym jednym przypadku wskazana została lokalizacja ZSDI czyli w Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej w Koszalinie, i dzieje się tak podczas, gdy grupę kryteriów społecznych „zważono” jako 5 razy ważniejsze od pozostałych grup; w pozostałych przypadkach obliczeniowych lokalizacja SZDI zostaje wybrana najczęściej jako trzecia w kolejności,<br />Jako druga ewentualna lokalizacja ZTPO w Koszalinie może być brana pod uwagę DPM, czyli Ciepłownia DPM, przy ul. Mieszka I (51 razy w 57 przypadkach obliczeniowych),<br />Najmniej korzystna lokalizacja wg. obliczeń to lokalizacja w okolicach ul. Lechickiej w Koszalinie.<br />

×