Firemný profil

483 views
429 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Firemný profil

 1. 1. Profil firmy Ak to s e-businessom myslíte vážne
 2. 2. 2Ak to s e-businessommyslíte vážne Profil spoločnosti lundegaard pomáha rozširovať a zefektívňo- Ak to s e-businessom myslíte vať úspešné podnikanie firiem prostredníc- vážne… Lundegaard tvom internetových a mobilných technológií. riešenia na nich postavené umožňujú firmám Využívajte príležitosti, ktoré prinášajú inter- generovať nové obchodné príležitosti, zlepšo- aktívne médiá a nové technológie, v oblasti vať vzťahy so zákazníkmi, či na novú úroveň obchodu, komunikácie a marketingu. posúvať existujúce webové projekty a apliká- Nechajte si navrhnúť nevšedný koncept cie a razantne tak zvyšovať ich prínos. a architektúru a zároveň nastaviť súvisiace procesy, zrealizovať portál alebo web pre- Vďaka dlhodobému pôsobeniu v oblasti vy- zentáciu a naplniť ich vhodným obsahom. tvárania internetových riešení nám nazbie- Požadujte skúsené tímy tvorené konzultan- rané skúsenosti umožňujú stať sa skutočne tami, projektovými a account manažérmi, prínosným partnerom pre zákazníkov, ktorí to analytikmi, programátormi, testermi, de- s e-businessom myslia vážne. signermi, špecialistami na business procesy aj užívateľské rozhranie. Nechajte si vytvoriť riešenie šité na mieru vašim potrebám, ktoré je možné jednoducho doplňovať o nové moduly.
 3. 3. 3 Ak to s e-businessom myslíte vážne Profil spoločnosti lundegaard bol založeý v roku 1998 v Českej Lundegaard má dve špecializované divízie. republike a prispel významne k rastu komerč- Divízia Interactive sa zameriava na oblasti ného využitia internetu a interaktívnych médií on-line marketingu, kde sú našou doménou všeobecne. predovšetkým pokročilejšie webové riešena často úzko previazané na interné systémy V roku 2002 inicioval vytvorenie odborovej klienta. Divízia Systems realizuje na mieru asociácie poskytovateľov internetových rie- Framework pro aplikace rezervace zdrojů včetně přidružených služeb tvorené aplikácie a systémy s webovým roz- šení Asociace.BiZ. Spoločnosť lundegaard je hraním (tenkým klientom) postavenom na KDO JE LUNDEGAARD Lundegaard spol. s r.o. , v rámci své divize SYSTEMS vytváří aplikace a řešení na míru pro střední členom Asociácie pre elektronickú všechny fáze a velké tuzemské i zahraniční společnosti. Našimi službami pokrýváme komerciu princípoch servisne orientovanej architek- a ďalej združenia Prague ACM Sigchi, ktorého túry (SOA) a rešpektujúcej požiadavky na Framework pro aplikace rezervace zdrojů včetně přidružených systému od business analýzy až po následný servis a rozvoj. vývoj nové aplikace či služeb Během naší desetileté praxe jsme realizovali několik rezervačních systémů, díky kterým máme KDO JE LUNDEGAARD bohaté cieľom je budovať komunitu ľudí, ktorí sa zaují- zkušenosti know-how v této problematice. Lundegaard spol. s r.o. , v rámci své divize SYSTEMS vytváří aplikace a řešení na míru pro bezpečnosť, škálovateľnosť a budúcu ľahkú majú o návrh užívateľských rozhraní, použiteľ- rozšíriteľnosť. střední a velké tuzemské i zahraniční společnosti. Našimi službami pokrýváme všechny fáze vývoj nové aplikace či systému od business analýzy až po následný servis a rozvoj. Během naší desetileté praxe jsme realizovali několik rezervačních systémů, díky kterým máme nosť a prístupnosť. „Na našem základním frameworku rezervace zdrojů lze stavět řešení, která vyhovují bohaté zkušenosti know-how v této problematice. specifickým požadavkům našich zákazníků. Naším hlavním krédem je ‚Jedinečnost postavená na ověřeném základu‘ “. „Na našem základním frameworku rezervace zdrojů lze stavět řešení, která vyhovují Spoločnosť lundegaard sa od roku 2006 specifickým požadavkům našich zákazníků. Naším hlavním krédem je ‚Jedinečnost postavená Jiří Tonar, CEO na ověřeném základu‘ “. umiestňuje na popredných priečkach v súťaži Profesní sdružení, kterých je Lundegaard členem: Jiří Tonar, CEO Web-Top100 – hodnotenie webových prezen- zakládající člen Asociace.BIZ – poskytovatelé internetových řešení Profesní sdružení, kterých je Lundegaard členem: tácií 100 najväčších českých spoločností. člen APEK – Asociace pro elektronickou komerci zakládající člen Asociace.BIZ – poskytovatelé internetových řešení Microsoft Certified Partner člen APEK – Asociace pro elektronickou komerci Microsoft Certified Partner„využite prienik našich služieb“ REZERVACE ZDROJŮ INFO@LUNDEGAARD.CZ 2/9 REZERVACE ZDROJŮ INFO@LUNDEGAARD.CZ 2/9
 4. 4. 4 Ak to s e-businessom myslíte vážne lUNDEGAArD DiVíZiA intERACtiVE internet, mobilné telefóny a ďalšie interaktívne Naše silné stránky médiá ponúkajú množstvo príležitostí, ako roz- víjať vzťahy so zákazníkmi a obchodnými part- Vývoj konceptov a úvodných štúdií realizo- nermi, zlepšovať produktivitu, ľahšie a rýchlej- vateľnosti. šie realizovať obchodné zámery, alebo lepšie Architektúra www stránok a napojenie na využívať investované prostriedky. Snažíme sa interné či externé systémy. našich zákazníkov inšpirovať, pomáhame im Tvorba a rozvoj internetových prezentácií, získať nadhľad a nájsť tú správnu cestu k ci- portálov a špecifických projektov v krátkych eľu. Vytvárame efektívne riešenia, ktoré termínoch. zarábajú. rýchle realizácie rozsiahleho webu a ver- nostné systémy. Ak to s e-businessom myslíte Kreatívna grafika a design užívateľských roz- vážne... hraní. on-line marketing a integrácia mobilných ko- Požadujte rozsiahle znalosti v oblasti online munikačných kanálov. marketingu a jeho nástrojov, očakávajte ni- SEo a SEM. elen vytvorenie webovej prezentácie, ale zároveň získanie vašej cieľovej skupiny v ná- väznosti na požiadavky marketingového od- delenia. Nechajte si navrhnúť dlhodobú stratégiu v oblasti on-line marketingu pružne reagujú- cu na vývojové trendy na internete. Požadujte/využívajte spoľahlivé zázemie fir- my, ktoré je schopné reagovať na akékoľvek„využívajte internet efektívne“ požiadavky v garantovaných časoch.
 5. 5. 5 Ak to s e-businessom myslíte vážne lUNDEGAArD DiVíZiA sYstEMs Divízia Systems sa špecializuje na vývoj apli- Naše silné stránky kácií a systémov. Našim klientom dodávame Analýza a návrh riešenia, vrátane projekto- úzko zamerané aplikácie, aj rozsiahlejšie infor- vého riadenia a riadenia požiadaviek. mačné systémy, pričom využívame zavede- Kompletné služby: vývoj aplikácií a informač- né metodiky vývoja a riadenia s  možnosťou ných systémov (platformy JAVA, .NET, MS výberu vhodných častí pre daný projekt. Pre Sharepoint, PHP), vrátane integrácie, škole- vývoj využívame hlavné vývojové technoló- nia a podpory. gie – hlavne JAVA (JEE), a Microsoft .NET (C#) Komplexné realizácie intranetových projek- a platformu Sharepoint. tov vrátane samostatných agend na platfor- me MS Sharepoint. Ak to s e-businessom myslíte odborové riešenia: provízne systémy pre fi- vážne... nančné inštitúcie, paspartizačné (skladové) Nechajte si špecifikovať požiadavky na váš systémy, rezervačné systémy, reportingové nový informačný systém alebo softwarovú systémy a dashboardy. aplikáciu. Zabezpečené prepojenia na portály a interné Ušetrite vaše náklady vhodnou a bezpečnou systémy. architektúrou prepojenia interného systému na internet. Požadujte záruku bezpečného prepojenia„vyváženosť a pevné základy“ vašej internej iS/iT s webovým okolím, vráta- ne vývoja obchodných, informačných a úzko špecializovaných systémov.
 6. 6. 6Ak to s e-businessommyslíte vážne PArTNEri A tECHnolÓGiE Partneri Microsoft Partner Silver Portals and Collaboration Silver Web Development Silver Portals and Collaboration Silver Web Development Podporované technológie Vývojové platformy Java SE/EE/ME, Microsoft.NET (C++, C#, ASP.NET, Sharepoint), SQl, XMl, DHTMl / CSS, flash/flex, PHP, Android (Dalvik), iPhone (objective C) Aplikačné servery JBoss, Glassfish, Tomcat, MS Sharepoint server / MoSS Databázové servery oracle, Microsoft SQl Server, MySQl, PostgreSQl, Sybase ASE Operačné systémy GNU/linux (Debian, redHat), Solaris, Windows Server, Android, ioS, Vlastná publikačná platforma CMS lArS Vivo
 7. 7. 7Ak to s e-businessommyslíte vážne rEfErENCiE koRpoRátnE wEbY A poRtálY Pražská energetika website založený na publikačnom systéme CMS lArS lDK (lArS Development Kit) priama aktualizácia a rozvoj pracovníkmi spoločnosti PrE prezentácia dcérskych spoločností špeciálne aplikácie so špecifickou funkčno- sťou víťaz WebTop100 ITKult.com portál pre iT profesionálov kompletný vývoj a prevádzka portálu postavené na CMS lArS riešenie zvíťazilo v súťaži Internet Effectiv- ness Awards 2009 v kategórii Best New Business a získalo ocenenie za inováciu! Cetelem web najväčšej spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery v Čr postavené na CMS lArS lDK (lArS Develo- pment Kit) v spolupráci so zadávateľom klientská zóna
 8. 8. 8Ak to s e-businessommyslíte vážne rEfErENCiE pRoduktoVé A koMunitné wEbY Cereálie (Cereal Partners) Calibrum (Zentiva) zaujímavý a interaktívny koncept a design stránky známeho multivitamínu lifestylový portál zameraný na edukáciu uží- výroba, obsah, sponzorské aktivity, vateľov v oblasti zdravého životného štýlu newslettery zábavné flashové hry a pohľadnice jseMPro120 (3M) prezentácia nového miniprojektoru 3M Vánoční opice (HP) kreatívna súťaž prezentácia tlačiarní HP Photosmart virálne aktivity – zostavenie vlastnej tváre
 9. 9. 9Ak to s e-businessommyslíte vážne rEfErENCiE sYstéMY A AplikáCiE Cetelem ČR Zentiva niekoľko mission critical systémov aplikácia rezervácia zdrojov realizácia celého životného cyklu, vrátane napojenie na Active Directory údržby koncept riA (rich internet Application) platforma JAVA v kombinácii technológie flex a MS .NET Wood & Company reportovací nástroj napojenie na interné iS Citfin zapojenie tímu klienta do vývoja modul interného informačného systému platforma MS .NET
 10. 10. 10Ak to s e-businessommyslíte vážne rEfErENCiE intRAnEtoVé poRtálY Cetelem intranetové riešenie pre internú komunikáciu spoločnosti poskytujúcej finančné služby interaktívna aplikácia zefektívňujúca informačné procesy zdieľanie aktuálnych dokumentov, ceny akcií na burze monitoring tlače, zábava a mnoho ďalších prvkov Středočeské vodárny Veolia Voda portál pre vstup do ďalších firemných aplikácií aktuálne vyhlášky, dokumenty a mnoho ďalších užitočných funkcií intranetové riešenie postavené na CMS lArS Wood & Company intranet na platforme MS Sharepoint 2007 Agenda HelpDesk 2.0 Agenda Personalistika
 11. 11. 11Ak to s e-businessommyslíte vážne CMS lArS ViVo CMS lArS Vivo slúži k ľahkému vytvára- úplne nová built-in podpora fulltextu niu a  editácii internetových prezentácií, bez audit operácií nutnosti vedieť programovať a bez ďalších mnohonásobné využitie pre potreby webu, technických znalostí. Systém je určený pre intranetov a extranetov naraz stredné a veľké organizácie, existuje však podnikové portály i „odľahčená“ liTE, cenovo výhodná verzia pre manažérske reporty menšie internetové prezentácie. CMS lArS vysoký výkon Vivo je treťou generáciou CMS lArS, ktorý je nový built-in fulltext engine vyvíjaný sústavne od roku 2004. cenová dostupnosť Kľúčové vlastnosti CMS LARS Vivo ľahké a rýchle vytváranie stránok jednoduchá editácia pomocou WYSiWYG nástroja verzovanie obsahu stránok personalizácia webu pripravené knižnice typových stránok a funkčné moduly kontrola konzistencie odkazu plánovač publikácie ľahká zmena vzhľadu prezentácie centrálne úložisko celého obsahu (Content repository) základom je Document Management System
 12. 12. 12Ak to s e-businessommyslíte vážne CEloSVEToVÁ SPrÁVA- pREZEntáCií (WorlD WiDE WEB SErViCE) Hľadáte cestu ako zjednodušiť proces správy Dohľad nad dodržiavaním stanoveného webov v rámci viacerých krajín či regiónov? rozpočtu na službu – upozorníme Vás na blí- Nepracujete s CMS denne, alebo sa ho ne- žiace sa vyčerpanie. chcete učiť? Chcete sa zamerať na váš core reporting výkazov práce. business a starosti s webom nechať na pro- Sledovanie najnovších trendov a návrhy na fesionálov? vylepšenie prezentácií. Poskytnutie výhod na úrovni celej korporá- lundegaard Vám ponúka službu, ktorá vychá- cie a ich čerpanie na úrovni jednotlivých od- dza z našej doterajšej najlepšej praxe pre na- delení, krajín či regiónov. šich nadnárodných klientov. Čo ponúkame: Prevezmeme správu internetovej prezentácie (i na vašom CMS) – odbremeníme Vás od rutinnej aktualizácie. Prípadne vytvoríme novú prezentáciu na našom vlastnom CMS. on-line marketing: zaistíme, aby prezentácia plnila obchodné ciele. Prehľadný helpdesk s evidenciou jednotli- vých požiadaviek, vrátane ich stavu, doby vyriešenia a osôb, ktoré ich zadali. Garancia odozvy na základe zvoleného servisného programu.
 13. 13. 13Ak to s e-businessommyslíte vážne riEŠENiE NA PlATforME Ms sHAREpoint Spoločnosť lundegaard ponúka koncepčné Okrem komplexných riešení ponúka- intranetové a webové riešenie na platforme me i samostatné agendy, ktoré je Microsoft Sharepoint 2010 i 2007. Celé rieše- možné zavádzať postupne. nie zahrňuje analýzu požiadaviek, návrh rieše- ní a jeho samotnú realizáciu. riešenie navr- Dátové schránky hujeme s ohľadom na už vytvorené agendy Dochádzka a Vaše existujúce moduly (systémy) s cieľom Document Management System (DMS) maximálneho zníženia nákladov na vývoj. fakturácia Helpdesk 2.0 objednávky Personalistika Projektový portál riadené spracovanie úloh Sharepoint Comptenece Center Sharepoint StartUp Zmluvy a záväzky Správa produktov
 14. 14. 14Ak to s e-businessommyslíte vážne MoBilNý wEb Európa, ako najrýchlejšie rastúci trh chytrých Ak to s e-businessom mobilných komunikátorov, sa ocitá tvárou myslíte vážne… v tvár realite, kedy čím ďalej tým väčšia časť Mobilný web pre vás neznamená len menej „on-line“ fungovania ľudí nebude prebiehať cez obrázkov a menej textov. počítače a notebooky, ale cez mobilné telefó- Chcete web, ktorý využije možnosti dotyko- ny. Mobilné telefóny a ďalšie dnes vznikajúce vého ovládania mobilných zariadení. mobilné a prenosné zariadenia sú stále chyt- Geolokácia a senzory akcelerácie pre vás rejšie a schopnejšie. A definujú úplne nové znamenajú výzvu a nové možnosti. požiadavky na takzvanú „UX“ – user experien- Proste chcete ísť s dobou ce (užívateľská skúsenosť). Súčasné aplikácie a služby musia počítať s tým, že dnes je už bežné z mobilu obsluhovať takmer čokoľvek. Naše silné stránky Nešpecializujeme sa na veci, ktoré sa týkajú Mobilné technológie sa stávajú čím ďalej tým čisto mobilných telefónov (ako sú JAVA hry, podstatnejšou časťou „on-line koláča“ a začí- natívne aplikácie, firmware a pod.). Ale všade najú si diktovať svoje vlastné štandardy. Ne- tam, kde sa mobilný svet „dotýka“ toho kla- radno je ich opomínať, či už riešite reklamu, sického on-line sveta vieme poradiť a ponúk- alebo internetovú aplikáciu. nuť riešenie.
 15. 15. 15Ak to s e-businessommyslíte vážne TESToVANiE užíVAtEľskEj použitEľnosti Množstvo firiem vytvára weby, portály alebo Lundegaard Usability Center ďalšie komunikačné platformy pre svojich zá- lundegaard Usability Center je odborné stre- kazníkov. Myslia na nich však po celú dobu disko so zameraním na poradenstvo a služby ich tvorby? Pokiaľ zákazník pohodlne a rých- spojené s použiteľnosťou, prístupnosťou a er- lo nenájde na internete to, čo hľadá, strácate gonómiou užívateľských rozhraní, interneto- možnosť ho osloviť. Ako zákazník premýšľa, čo vých portálov a ďalších on-display realizácií. hľadá a ako to hľadá, vám pomôže definovať testovanie použiteľnosti. Naše silné stránky Ak to s e-businessom Dosahovanie merateľných výsledkov s pria- myslíte vážne mym dopadom na vylepšenie stanovených business prínosov. Nechajte si vyhodnotiť existujúce online/mobi- Vyhodnocovanie on-line aktivít klienta z pohľa- le/iS projekty z pohľadu ergonómie ovládania du ergonómie ovládania (usability), analýzu (ľahká použiteľnosť a užívateľská prívetivosť). správania užívateľov s využitím moderných Analyzujte správanie užívateľov s využitím mo- analytických metód. derných metód testovania. Monitorujte výskyt a kontext kľúčových slov používaných v internetovom prostredí hlavne v oblasti sociálnych sietí a diskusií.
 16. 16. lundegaard slovensko s.r.o.e-business solution providerVšetky práva vyhradené.Verzia: 4.0dátum vytvorenia: 01. 05. 2011lundegaard slovensko s.r.o.letná 45, 040 01 košicetel.: +421 556 829 527www.lundegaard.skinfo@lundegaard.sk

×