Workshop „Priemyselná politika vo veku globalizácie“ 20. september 2011, Bratislava Ing. Darina Kyliánová predsedníčka Úra...
OBSAH <ul><li>Stav ochrany duševného vlastníctva </li></ul><ul><li>Administratívna náročnosť a náklady </li></ul><ul><li>r...
Stav ochrany duševného vlastníctva <ul><li>Duševné vlastníctvo – rozdelenie pojmov  </li></ul><ul><li>- autorské právo, <...
<ul><li>Patenty </li></ul><ul><li>Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmen...
Stav ochrany duševného vlastníctva Patenty – štatistika V patentovom registri úradu bolo k 31. decembru 2010 zapísaných ...
Stav ochrany duševného vlastníctva <ul><li>Úžitkové vzory </li></ul><ul><li>Úžitkový vzor je forma právnej ochrany novýc...
Stav ochrany duševného vlastníctva Úžitkové vzory K 31. decembru 2010 bolo na území Slovenskej republiky platných 1 545 úž...
Stav ochrany duševného vlastníctva <ul><li>Dizajny </li></ul><ul><li>Prihlášky dizajnov sú podľa zákona č. 444/2002 Z.z. o...
Stav ochrany duševného vlastníctva Dizajny K 31. decembru 2010 úrad registroval v Slovenskej republike spolu 1 127 platný...
Stav ochrany duševného vlastníctva <ul><li>Ochranné známky </li></ul><ul><li>Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach...
Stav ochrany duševného vlastníctva Ochranné známky Počas roka 2010 bolo úradom prijatých 2 976 prihlášok ochranných známo...
Administratívna náročnosť a náklady registrácie Patenty Poplatky (len základné zo Sadzobníka správnych poplatkov): Podani...
<ul><li>Poplatky (len základné zo Sadzobníka správnych poplatkov): </li></ul><ul><li>Podanie prihlášky </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Poplatky (len základné zo Sadzobníka správnych poplatkov): </li></ul><ul><li>Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu...
<ul><li>Poplatky (len základné zo Sadzobníka správnych poplatkov): </li></ul><ul><li>Podanie prihlášky </li></ul><ul><li>...
Najčastejšie problémy pri registrácii a návrhy na zefektívnenie ochrany DV <ul><li>Patenty: </li></ul><ul><li>Vyjasniť si...
Najčastejšie problémy pri registrácii a návrhy na zefektívnenie ochrany DV Problém? Aj nízka informovanosť... V prípade ...
<ul><li>Služby ÚPV SR </li></ul><ul><li>Informačné centrum ÚPV SR ponúka odbornú </li></ul><ul><li>konzultačnú činnosť ...
<ul><li>ÚPV SR poskytuje službu pre malé a stredné podniky </li></ul><ul><li>s názvom Prediagnostika priemyselných práv ....
Rešeršné služby On-line formulár &quot;Objednávka rešerše&quot;, www.upv.sk a zaslanie e-mailom na adresu [email_addre...
Ďakujem za pozornosť! [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Darina Kyliánová: Stav ochrany duševného vlastníctva v SR

1,163 views

Published on

Prezentácia Dariny Kyliánovej, predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva na workshope Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Európa 2020 dňa 20. septembra 2011 v EIC v Bratislave. Organizátormi workshopu boli Zastúpenie EK na Slovensku a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,163
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
131
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Darina Kyliánová: Stav ochrany duševného vlastníctva v SR

 1. 1. Workshop „Priemyselná politika vo veku globalizácie“ 20. september 2011, Bratislava Ing. Darina Kyliánová predsedníčka Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica Stav ochrany duševného vlastníctva v SR
 2. 2. OBSAH <ul><li>Stav ochrany duševného vlastníctva </li></ul><ul><li>Administratívna náročnosť a náklady </li></ul><ul><li>registrácie predmetov priemyselného </li></ul><ul><li>vlastníctva </li></ul><ul><li>Najčastejšie problémy pri registrácii a </li></ul><ul><li>návrhy na zefektívnenie ochrany DV </li></ul>
 3. 3. Stav ochrany duševného vlastníctva <ul><li>Duševné vlastníctvo – rozdelenie pojmov </li></ul><ul><li>- autorské právo, </li></ul><ul><li>- právo príbuzné autorskému právu - právo výkonných umelcov, </li></ul><ul><li>- práva súvisiace s autorským právom: </li></ul><ul><li>- právo výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, </li></ul><ul><li>- právo rozhlasových výrobcov a televíznych vysielateľov na ich programy. </li></ul><ul><li>MK SR </li></ul><ul><li>- priemyselné práva: </li></ul><ul><li>- patenty (dodatkové ochranné osvedčenia), </li></ul><ul><li>- úžitkové vzory, </li></ul><ul><li>- topografie polovodičových výrobkov, </li></ul><ul><li>- dizajny, </li></ul><ul><li>- ochranné známky </li></ul><ul><li>- označenia pôvodu výrobkov a </li></ul><ul><li>zemepisné označenia. </li></ul><ul><li>Úrad priemyselného vlastníctva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Patenty </li></ul><ul><li>Podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon), sa patenty udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné , a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu. </li></ul><ul><li>Uplatňuje sa tzv. odložený prieskum , so zverejňovaním prihlášok po uplynutí 18 mesiacov odo dňa priority. </li></ul><ul><li>Úplný prieskum sa vykoná na základe žiadosti, ktorá musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky. </li></ul><ul><li>Je možné patentovať aj chemicky vyrobené látky a liečivá. </li></ul><ul><li>Doba platnosti patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky . Predpokladom trvania platnosti patentu je platenie udržiavacích poplatkov. </li></ul>Stav ochrany duševného vlastníctva
 5. 5. Stav ochrany duševného vlastníctva Patenty – štatistika V patentovom registri úradu bolo k 31. decembru 2010 zapísaných 10 907 platných patentov, z nich 3 935 bolo udelených národnou cestou. V úrade bolo počas roka 2010 podaných spolu 282 patentových prihlášok, z toho 235 bolo podaných domácimi a 47 zahraničnými prihlasovateľmi.V porovnaní s rokom 2009 ide o 18 % nárast počtu podaných prihlášok. Podľa medzinárodného patentového triedenia bolo v roku 2010 podaných najviac prihlášok z oblasti lekárskych, zubolekárskych a hygienických prípravkov (9,57 %), motorov a čerpadiel (8,51 %) a tiež z oblasti dopravy, dopravy materiálov a skladovania (7,80 %). Zo zahraničných prihlasovateľov má najväčší podiel na počte podaných patentových prihlášok Česká republika, Spojené štáty americké, Nemecko a Japonsko.
 6. 6. Stav ochrany duševného vlastníctva <ul><li>Úžitkové vzory </li></ul><ul><li>Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. </li></ul><ul><li>Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. </li></ul><ul><li>Úrad podrobí každú prihlášku úžitkového vzoru formálnemu prieskumu a vykoná na predmet technického riešenia rešerš na stav techniky. Výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi a prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní vo vestníku úradu. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra, ak nie úrad zapíše úžitkový vzor do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru. </li></ul><ul><li>Doba ochrany úžitkového vzoru trvá len štyri roky, ale na žiadosť jeho majiteľa je možné ju predĺžiť dvakrát o tri roky. Maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je 10 rokov. Táto ochrana je teda ideálna pre predmety s kratšou životnosťou. </li></ul>
 7. 7. Stav ochrany duševného vlastníctva Úžitkové vzory K 31. decembru 2010 bolo na území Slovenskej republiky platných 1 545 úžitkových vzorov. Počas roka 2010 bolo na úrade prijatých 387 nových prihlášok úžitkových vzorov, čo predstavuje nárast oproti roku 2009 o 17 %. Do registra úžitkových vzorov bolo vlani zapísaných 283 úžitkových vzorov. Podľa medzinárodného patentového triedenia bolo v roku 2010 do registra zapísaných najviac úžitkových vzorov z oblasti stavebníctva (16,25 %), z oblasti dopravy, dopravy materiálov a skladovania (13,78 %) a z oblasti osvetlenia a vykurovania (12,01 %).
 8. 8. Stav ochrany duševného vlastníctva <ul><li>Dizajny </li></ul><ul><li>Prihlášky dizajnov sú podľa zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch skúmané po formálno-právnej aj vecnej stránke. Medzi základné podmienky na zápis dizajnu do registra a vydanie osvedčenia patrí svetová novosť a osobitý charakter dizajnu. </li></ul><ul><li>Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti , spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení. </li></ul><ul><li>Úrad podrobí prihlášku dizajnu prieskumu , t. j. preverí, či predmet prihlášky spĺňa podmienky požadované zákonom. V prípade zápisnej spôsobilosti zapíše úrad dizajn do registra dizajnov a dizajn zverejní . Prihlasovateľ sa stane jeho vlastníkom. (možný odklad zverejnenia zapísaného dizajnu nepresahujúci 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo odo dňa práva prednosti) </li></ul><ul><li>Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov. </li></ul>
 9. 9. Stav ochrany duševného vlastníctva Dizajny K 31. decembru 2010 úrad registroval v Slovenskej republike spolu 1 127 platných dizajnov. V roku 2010 bolo prijatých 94 prihlášok dizajnov (94 aj v roku 2009). Domáci prihlasovatelia podali 76 a zahraniční len 18 prihlášok dizajnu. Najviac podaných dizajnov zahraničných prihlasovateľov je zo susednej Českej republiky (9 podaných prihlášok dizajnu). Do registra bolo zapísaných bolo 78 dizajnov.
 10. 10. Stav ochrany duševného vlastníctva <ul><li>Ochranné známky </li></ul><ul><li>Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach stanovuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. </li></ul><ul><li>Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie , ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. </li></ul><ul><li>Po podaní prihlášky úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom o ochranných známkach. Do zápisu ochrannej známky do registra je možné tretími osobami podať písomné pripomienky , na ktoré úrad prihliadne. Osoba, ktorá podala pripomienky sa nestáva účastníkom konania. Ak sú splnené všetky ustanovené podmienky, úrad prihlášku zverejní vo vestníku úradu a ak do 3 mesiacov nebudú podané námietky proti zápisu prihlásené označenie sa zaregistruje. </li></ul><ul><li>Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví , po zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov. </li></ul>
 11. 11. Stav ochrany duševného vlastníctva Ochranné známky Počas roka 2010 bolo úradom prijatých 2 976 prihlášok ochranných známok, domáci prihlasovatelia sa na tomto počte podieľali 2 238 prihláškami. Od zahraničných prihlasovateľov úrad zaznamenal 738 prihlášok ochranných známok, pričom najviac ich bolo prijatých z Českej republiky (415), Švajčiarska (54) a Nemecka (33). K 31. decembru 2010 bolo v Slovenskej republike platných 2 299 ochranných známok zapísaných v registri úradu.
 12. 12. Administratívna náročnosť a náklady registrácie Patenty Poplatky (len základné zo Sadzobníka správnych poplatkov): Podanie patentovej prihlášky 1. Výlučne pôvodcom, pôvodcami …………26,50 Eur 2. Ostatnými prihlasovateľmi ……………....53 Eur Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky 1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 Eur 2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok 16,50 Eur Vydanie patentovej listiny 1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 Eur 2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 6,50 Eur Udržiavacie poplatky a.) 3. rok …………………………….………..66 Eur c.) 5. rok……………………………………... 99,50 Eur h.) 10. rok……………………………………. 199 Eur m.) 15. rok…………………………………… 365 Eur r.) 20. rok…………………………………… . 663,50 Eur V prípade 20 ročnej platnosti patentu – správne poplatky spolu – cca. 5000 Eur. Udelenie národného patentu cca. za 3-5 rokov.
 13. 13. <ul><li>Poplatky (len základné zo Sadzobníka správnych poplatkov): </li></ul><ul><li>Podanie prihlášky </li></ul><ul><li>pôvodcom alebo spolupôvodcami 33 Eur </li></ul><ul><li>iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami  66 Eur </li></ul><ul><li>Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru </li></ul><ul><li>po prvý raz o tri roky  132,50 Eur </li></ul><ul><li>po druhý raz o tri roky  265,50 Eur </li></ul><ul><li>Zápis úžitkového vzoru do registra úradu – cca. za 6 – 9 mesiacov. </li></ul>Administratívna náročnosť a náklady registrácie Úžitkové vzory
 14. 14. <ul><li>Poplatky (len základné zo Sadzobníka správnych poplatkov): </li></ul><ul><li>Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu: </li></ul><ul><li>pôvodcom alebo spolupôvodcom 19,50 € </li></ul><ul><li>iným prihlasovateľom ako pôvodcom 39,50 € </li></ul><ul><li>Predĺženie platnosti zapísaného dizajnu: </li></ul><ul><li>prvý raz o päť rokov 99,50 € </li></ul><ul><li>druhý raz o päť rokov 199 € </li></ul><ul><li>tretí raz o päť rokov 298,50 € </li></ul><ul><li>štvrtý raz o päť rokov 398 € </li></ul><ul><li>Zápis dizajnu do registra dizajnov – cca. za 3 mesiace. </li></ul>Administratívna náročnosť a náklady registrácie Dizajny
 15. 15. <ul><li>Poplatky (len základné zo Sadzobníka správnych poplatkov): </li></ul><ul><li>Podanie prihlášky </li></ul><ul><li>individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb - 165,50 Eur </li></ul><ul><li>za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 16,50 Eur </li></ul><ul><li>Obnova zápisu </li></ul><ul><li>individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb – 132,50 Eur </li></ul><ul><li>za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 16,50 Eur </li></ul><ul><li>Zápis ochrannej známky do registra – cca. za 5 – 7 mesiacov. </li></ul>Administratívna náročnosť a náklady registrácie Ochranné známky
 16. 16. Najčastejšie problémy pri registrácii a návrhy na zefektívnenie ochrany DV <ul><li>Patenty: </li></ul><ul><li>Vyjasniť si vlastnícke vzťahy, t.j. prihlasovateľ (majiteľ) patentu verzus </li></ul><ul><li>pôvodca (ten, kto vynález vytvoril) pred podaním prihlášky! </li></ul><ul><li>Patentové nároky (súčasťou prihlášky patentu) – najdôležitejšia časť patentovej </li></ul><ul><li>prihlášky – NÁROKY vymedzujú požadovanú ochranu – dôkladne opísať! </li></ul><ul><li>Zamestnanecký vynález – (aj úžitkový vzor, aj dizajn) – podmienky definuje </li></ul><ul><li>zákon! Pozor – 3 mesačná lehota! </li></ul><ul><li>Úžitkové vzory: </li></ul><ul><li>- Pozor! Registračný princíp...ALE tretia strana má možnosť podať námietky!!! </li></ul><ul><li>Ochranné známky a dizajny: </li></ul><ul><li>Využitie duálnej ochrany – t.j. trojrozmerná ochranná známky a dizajn – </li></ul><ul><li>v SR sa to nevylučuje. </li></ul>
 17. 17. Najčastejšie problémy pri registrácii a návrhy na zefektívnenie ochrany DV Problém? Aj nízka informovanosť... V prípade akýchkoľvek otázok a problémov je možné využiť BEZPLATNE vybrané služby Úradu priemyselného vlastníctva SR.
 18. 18. <ul><li>Služby ÚPV SR </li></ul><ul><li>Informačné centrum ÚPV SR ponúka odbornú </li></ul><ul><li>konzultačnú činnosť pri získavaní informácií o </li></ul><ul><li>možnom a čo najvhodnejšom spôsobe ochrany Vášho </li></ul><ul><li>duševného vlastníctva. Informačné centrum je možné </li></ul><ul><li>kontaktovať nasledovnými spôsobmi: </li></ul><ul><li>tel .: 048/4300 131 </li></ul><ul><li>fax : 048/4300 350 </li></ul><ul><li>e-mail : infocentrum@indprop.gov.sk </li></ul>Najčastejšie problémy pri registrácii a návrhy na zefektívnenie ochrany DV
 19. 19. <ul><li>ÚPV SR poskytuje službu pre malé a stredné podniky </li></ul><ul><li>s názvom Prediagnostika priemyselných práv . </li></ul><ul><li>Hlavné výhody pre podnik: </li></ul><ul><ul><li>•  získanie základných znalostí z oblasti priem. vlastníctva </li></ul></ul><ul><ul><li>•  ohodnotenie vlastného priemyselného vlastníctva </li></ul></ul><ul><ul><li>•  pripravenosť podniku čeliť nekalej súťaži </li></ul></ul><ul><ul><li>•  zvýšenie základného imania podniku </li></ul></ul><ul><ul><li>•  bezplatné a objektívne odporúčania </li></ul></ul><ul><ul><li>•  možnosť klásť dodatočné otázky </li></ul></ul><ul><ul><li>infocentrum@indprop.gov.sk alebo 048/4300 131 </li></ul></ul>
 20. 20. Rešeršné služby On-line formulár &quot;Objednávka rešerše&quot;, www.upv.sk a zaslanie e-mailom na adresu [email_address] , prípadne poštou na adresu úradu. Služba je spoplatnená podľa cenníka produktov a služieb ÚPV SR. Webregistre sú verejné ! http://www.indprop.gov.sk/?databazy-a-registre
 21. 21. Ďakujem za pozornosť! [email_address]

×