Marketing na internete berú firmy vážne

2,105 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,105
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing na internete berú firmy vážne

  1. 1. pondelok 14. novembra 2011 MARKETING 23Marketing na internete berú firmy vážneVyše polovice opýtaných spoločností v ankete HN tvrdí, že má špecialistov alebo tímy na komunikáciu cez web.Marketing na interneteignoruje už len zlomok Aké služby internetového marketingu firmy nakupujú najčastejšieslovenských firiem. Viac akopolovica oslovených firiem Grafický dizajn a programovanie Marketing vo vyhľadávačimá dokonca na internetovúkomunikáciu vyhradenéhošpeciálneho zamestnancaalebo tím ľudí. Vyplýva toz ankety, ktorú uskutočniliHospodárske novinyv spolupráci s organizátormikonferencie Internet je sexy.Kým pred desiatimi rokmi bol internet do-ménou technologických firiem, cestovnýchkancelárií či predajcov leteniek, na sklonkuroku 2011 ho už neignoruje takmer nikto.Viac ako polovica firiem má medzi zamest-nancami buď digitálneho špecialistu, alebo Druhou najčastejšie nakupovanou službou je reklama vo vyhľadávačoch a optima- Aby firmy zabezpečili hladký chod svojho online marketingu, najčastejšie nakupu- lizácia stránky pre vyhľadávače. Keďže ide o technologicky náročnú oblasť a pretím ľudí, ktorí sa starajú o komunikáciu na jú grafické a programátorské práce. Takéto služby externe nakupuje takmer polo- správne fungovanie kampaní musí firma poctivo sledovať každodenné zmeny nainternete a sociálnych sieťach. Iba sedem vica oslovených firiem z ankety Hospodárskych novín. Na internete sa totiž len trhu, je náročné zvládať kontextovú reklamu či reklamu vo vyhľadávači interne.percent z tristo oslovených firiem, ktoré sa veľmi ťažko dokáže firma bez grafika a programátora pohnúť. „Rozdiel medzi digi- „Je to práca, ktorá si vyžaduje dlhodobé sledovanie množstva drobných výsledkov,zapojili do ankety, internetový marketing tálnou agentúrou a klasickou agentúrou je hlavne ten, že v digitálnej agentúre a je ťažké všetko ustriehnuť, ak na to nemáte potrebné know-how,“ hovorí Peternevyužíva. majú pevné miesto popri tradičných kreatívcoch aj technicky zdatní programátori. Csemez z agentúry Paravan Interactive. Ešte menej ako do reklamy vo vyhľadá- Firmám pomáhajú s digitálnou komuni- Bez nich by naša agentúra nedokázala poskytovať dobré marketingové služby,“ vačoch sa firmy púšťajú do optimalizácie stránky pre vyhľadávač. Dôvodom je naj-káciou okrem interných špecialistov aj ex- komentuje Peter Bolebruch, riaditeľ digitálnej agentúry InMedia. mä technologická bariéra a neustále sa meniace taktiky v tejto sfére.terné spoločnosti. Dve tretiny firiem využí-vajú v online prostredí služby marketingo-vých agentúr alebo konzultantov. Mediálne plánovanie a nákup Reklamné texty Čo firmy nekupujú: komunikáciuKupuje sa najmä grafický dizajn online médií a e-mail marketing na sociálnych sieťachMarketingovou službou, ktorú firmy pre on-line komunikáciu kupujú najviac, je grafic-ký dizajn. „To je troška škoda,“ tvrdí PavolMagic z reklamnej siete Etarget. „Internýgrafický dizajnér je vo firme nenahraditeľný.Marketing sa s ním hýbe niekoľkonásobnerýchlejšie a projekty nezaspia hneď, akovám ich odovzdá externý grafik.“ Vo svete digitálnych médií sa za internéhodizajnéra prihovárajú aj viacerí svetoznámigrafici. Bývalý šéfdizajnér denníka NewYork Times sa nedávno vyjadril, že éra ex-terných dizajnérskych štúdií sa práve vďakainternetu končí. „Nestačí len projekt odo-vzdať, treba sa mu intenzívne venovať aj pospustení. To vie externá agentúra máloke-dy. V čase, keď klient na internete potrebu- Predovšetkým pri tvorbe textov pre web siahnu firmyje najväčšiu pozornosť – po spustení kam- po pomoci od externého copywritera, špecializova-pane, agentúra už tlačí faktúry a pripravuje ného na online médiá. „Pri príprave novej webovejsa na prácu pre iného klienta,” hovorí di- stránky si treba výdavky obvykle rozdeliť na tri časti.zajnér na svojom blogu. Tretinu venujte programovaniu, tretinu dizajnu a treti- Podstatná časť z oslovených firiem nakupuje cez nu príprave textov,“ hovorí Vojto Kóša, copywriterTrhom hýbu digitálne agentúry sprostredkovateľa aj reklamné plochy na internete. z digitálnej agentúry Triad. „Najlacnejšie pripravíte Najčastejšou formou online komunikácie, ktorú si fir-Slovenským trhom však hýbu práve digitál- „Zvyčajne je to pre firmy lacnejšie, ako keby si rekla- texty tak, že si vo firme napíšete ich hrubú verziu my zabezpečujú pod vlastnou strechou, je komuniká-ne reklamné agentúry. Výber je bohatý – mu nakupovali od médií samy. Mediálne agentúry im v odrážkach, a tak ich posuniete copywriterovi, aby cia na sociálnych sieťach. Externe si nechávajú spra-väčšina klasických reklamných agentúr si totiž dokážu vyjednať v médiách výrazne lepšiu ce- ich ďalej spracoval,“ dodáva Kóša. Úlohou copywrite- cúvať napríklad aplikácie na Facebooku, no komuni-v posledných troch rokoch zriadila digitálne nu. Okrem toho mediálne agentúry nastavia kampaň ra často býva aj príprava e-mailového newslettera. káciu v rámci fanúšikovských stránok sa snažia za-pobočky a objavili sa aj nezávislí hráči, kto- tak, aby oslovila správnu demografickú skupinu, či „Hlavne pre e-shopy prináša dobrý newsletter nieke- chovať si vnútri firmy. Tento trend je badateľný tak zabezpečia lákavé technologické novinky pri cielení dy viac ako polovicu tržieb firmy,“ komentuje Kóša. na Slovensku, ako aj vo svete. „V našej firme sú šty-rým sa podarilo na digitálnych médiách po- reklamy, ako je napríklad retargeting, teda opakova- Vďaka moderným softvérom dnes dokáže aj malá fir- ria spoločníci, a všetci sa snažíme aktívne participo-staviť kariéru. Okrem špecializovaných di- né cielenie na rovnakého človeka,“ komentuje situá- ma na internete sledovať výkonnosť e-mailovej kam- vať na sociálnych sieťach a propagovať tam našu fir-gitálnych agentúr zverujú firmy interneto- ciu na trhu Peter Csemez z mediálnej agentúry Para- pane – dokonca vidí aj to, ktorý zákazník si e-mail mu,“ hovorí Jakob Kahlen z dánskeho kreatívnehovú komunikáciu aj ďalším typom agentúr, van Interactive. štúdia Hello Monday. otvoril a na ktoré odkazy v newsletteri klikol.hlavne mediálnym či PR agentúram. (jš)Rozhovor Jakob Kahlen, kreatívny riaditeľ agentúry Hello Monday, Kodaň, pre Hospodárske noviny: Konferencia dá priestorSociálne siete by nemali byť jadro vašej komunikácie internetuS digitálnymi médiami a brandingom pracuje od pravidlom, že sociálne médiá ne- dovaniu iných návrhárov než práci Bratislava – Nevyužívame po- využívame ako jadro konceptu, ale na svojich vlastných návrhoch. A to tenciál internetu naplno. K to-roku 1996, okrem iného pre klientov ako Lego, iba ako spôsob na šírenie, zdieľanie je veľmi veľký zlozvyk. Tým, že sa mu sa priznala viac než polovi-Victoria’s Secret, Playstation, IKEA, Carlsberg či a pripojenie. nedokážu kontrolovať vo využívaní ca firiem, ktoré sa zúčastnili na sociálnych médií, nebudú môcť ankete Hospodárskych novínGoogle. O pár dní navštívi Bratislavu, aby na Je dôležité mať vo firme zamest- kontrolovať ani svoj potenciál. o internetovom marketingu.konferencii Internet je sexy ukázal, ako v jeho nanca, ktorý má na starosti iba ko- Tým, ako sa popasovať s týmto munikáciu v oblasti sociálnych Čo môžu návštevníci konferencie problémom, sa bude zaoberaťdigitálnej agentúre funguje kreatívny proces. médií? Internet je sexy očakávať od vašej konferencia Internet je sexy, si však nemôže byť istý, či sa to Myslím si, že je to veľmi dôležité. prezentácie a o čom budete roz- ktorej štvrtý ročník sa uskutoč-Pracujete ako dizajnér od roku Kam podľa vás dnes smeruje ko- o pár rokov neobráti proti nám. Značky, s ktorými sme spolupraco- právať? ní koncom novembra v Bratisla-1996. Za tento čas zažil internet munikácia na internete? vali, brali komunikáciu prostredníc- Agentúra Hello Monday vznikla ve. Tento rok sa program zame-búrlivý vývoj a presvišťalo okolo Internet už nie je iba sieť webo- Ako sociálne médiá využívate pri tvom sociálnych médií veľmi vážne. na predpoklade, že je možné vy- ral najmä na dve témy. Prvá sanás množstvo nových technológií. vých stránok, ale sieť ľudí. Popula- práci pre klientov? Zvyčajne to však znamená aj sto- tvoriť prosperujúce kreatívne ihris- venuje dátam na internete.Ako ste sa s nimi vyrovnali? rita sociálnych médií zaručene Internet a sociálne médiá sú percentnú zanietenosť ľudí, ktorí sa ko, nie sivý výrobný závod, ako to Druhou témou je digitálna V pracovných projektoch som zmenila spôsob, akým sa dorozu- priestor, ktorý je vhodný na komu- podieľajú na takejto práci. často býva v iných firmách. Budem reklama a možnosti jej manažo-sa vždy rád obklopoval dvoma mievame – komunikujú tu ľudia nikáciu značky aj na podporu ob- rozprávať o svojich postrehoch vania. „Online reklama sa ma-typmi ľudí – technologicky aj tra- s ľuďmi. No stále je ešte skoro na chodovania s tovarom. Ukázal sa V poslednom čase sa skloňuje po- a o tom, ako sme vybudovali Hello nažuje ťažšie ako komunikáciadičnejšie založenými. Mám rád at- to, aby sme si vedeli určiť, na čo schopným prepojiť ľudí v takej jem ,,závislosť od sociálnych mé- Monday na základe tejto filozofie. v iných médiách. Neviete, o čomosféru firiem, ktoré dokážu môžeme a na čo nemôžeme so- miere, aká tu ešte nikdy predtým dií“. Ako ste na tom vy? Okrem toho ukážem aj projekty sa máte oprieť, keďže v tejto no-skĺbiť technologické know-how ciálne médiá využívať. Všetko sa nebola. Napriek tomu nikdy nesta- Často sa mi stáva, že strávim ce- našich klientov s náčrtmi a proces- vej oblasti neexistujú žiadne dl-s tradičným prístupom. Inovácie iba vytvára, aj keď niektorým vý- viame technológie do samotného lý večer ničnerobením na Face- mi, ktoré sa nedajú vidieť ani na hodobé ukotvenia,“ hovorí Jánvznikajú, keď sú obe tieto zložky tvorom, napríklad Facebooku, sa centra komunikácie. Pri projektoch booku. Stretol som sa s mladými di- našej internetovej stránke. Šifra, ktorý pre konferenciu zo-v rovnováhe. zatiaľ darí veľmi dobre. Nikto z nás pre klientov sa zvyčajne riadime zajnérmi, ktorí sa viac venovali sle- Barbora Janáková stavoval program. (red)

×