Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro

560 views
516 views

Published on

Presentación de la Agrupación ARCE ó Claustro

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
275
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacion de la Agrupación ARCE al Claustro

 1. 1. REDES PARA CONVIVIR EN POSITIVO Programa Arce
 2. 2. CENTROS DA AGRUPACIÓN
 3. 3. CEIP PEDRO I. Tordesillas- VALLADOLID IES ISIDRO IES JANDÍA. PARGAFuerteventura - PONDAL. CANARIAS Carballo IESO CIUDAD IES LOS DE LUNA.MORISCOS. Huete -Hornachos - CUENCA BADAJOZ IES PUÇOL. Puçol (VALENCIA)
 4. 4. IES PUÇOL DE VALENCIANo seguinte enlace podedes atopar información sobre comotraballan a convivencia e mediaciónhttp://prezi.com/kt84uxvqwfop/plan-de-convivencia-y-mediacion/
 5. 5. ENTORNO• Situado no extremo norte da comarca valenciana de l’Horta Nord• 18.500 habitantes repartidos en tres núcleos de poboación: o pobo, a praia e as urbanizacións Alfinach.• Tradicionalmente agrícola , nos últimos anos gaña importancia o sector servizos e un incipiente sector industrial.• Nos anos 60, a inmigración procedente doutras partes do Estado provocou un importante cambio na poboación. Na actualidade ten unha taxa de inmigración extracomunitaria de preto do 10%.
 6. 6. CENTRO Impártense a ESO, Bacharelato, CFGS de Educación Infantil, Programa de Cualificación Profesional Inicial de Mantemento de Servizos Informáticos. Único centro público de ensinanzas medias no municipio, existindo ademais un concertado e tres privados, aínda que a estes últimos acoden pouco alumnado do pobo. 80 profesores/as un Orientador e unha PT, 8 persoas de Administración e Servizos. Un Traballador Social proporcionado polos Servizos Sociais do Concello a xornada completa
 7. 7. Proxectos no IES PUÇOL• Plan de Mellora da Convivencia, (aportación a este Proxecto ARCE)• Proyecto Espiral e Olimpiada Matemática: estimular e mellorar a excelencia• Programa INTEGRA :previr o absentismo e o abandono escolar prematuro.• Programas de formación en Centros e grupos de traballo en colaboración cos CEFIRE.• Cursos para pais e nais• Actividades diversas compartidas co concello• Intercambio cun instituto de Francia.• Proxecto “Aula verde” - Proxecto ARCE
 8. 8. A Convivencia no IES PUÇOL.Equipo de Convivencia e Mediación Formado por 8 profesores e profesoras, o Coordinador de Secundaria e o Orientador Escolar. Desenvolve, coordina, valora, implementa recursos e propón melloras para ao Plan de Mellora da Convivencia do Centro. Realiza unha reunión de coordinación semanal, na que interveñen tamén o Xefe de Estudos e a Directora, e unha hora de garda diaria coa finalidade de atender os casos que necesitan unha intervención inmediata. Conta coa participación duns 30 profesores/as do Centro que dedican parte do seu tempo a ser titores individuais de alumnos/as que mostran algún tipo de problema. Na actualidade estanse atendendo a máis de 40 alumnos/as. Conta tamén con alumnado voluntario-mediador (45 alumnos/as), que se incorporan ás actividades deste equipo baixo a supervisión dun profesor
 9. 9. IES “LOS MORISCOS” HORNACHOS BADAJOZPara máis información sobre comotraballan a convivencia e mediación enhttp://issuu.com/scuevash01/docs/presentacion_arce_web/61
 10. 10. IES “Los Moriscos”-Hornachos• 375 alumnos/as das poboacións de Hornachos, Hinojosa del Valle, Llera, Palomas e Puebla de la Reina.• 41 profesores/as• 2 auxiliares administrativos, 2 ordenanzas, 3 limpadoras, 1 administrador informático• 1 educador social.• Tres unidades por nivel da ESO,• Dous grupos de Diversificación Curricular,• Dúas unidades por curso de Bacharelato• Ciclo Formativo de Grao Medio de Xestión Administrativa.
 11. 11. Proxectos IES “Los Moriscos”• Plan PROA (Plan de Acompañamento Escolar).• Plan PEREX (Plan Específico de Reforzo).• Red REBEX (Red de Bibliotecas Escolares Extremeñas).• Red de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y Non-Violencia, que engloba os proxectos “Subiendo El Sur”, “Alumnos Ayudantes” e “Hermano Mayor”.• Proxecto Comenius.
 12. 12. “Alumnos Axudantes”•É un progama para a mellora da convivencia escolar, deaxuda entre iguais, mediante o desenvolvemento da propiacompetencia persoal e social do alumnado.“Irmán Maior”•É un Programa de titorización, apoio e supervisiónpersonalizada, así como de axuda ante os conflitosinterpersoais.•O Programa responde á necesidade de afrontar a maiorpresenza de comportamentos “disruptivos” no alumnado doPrimeiro Ciclo
 13. 13. Funcións do “Alumnado Axudante”Favorecer a convivencia na aula, procurando ocumprimiento das normas por todos.DETECTAR os posibles conflitos e discutilos nasreunións periódicas para buscar formas de intervir.ESCOITAR, apoiar, ANIMAR a compañeiros conproblemas persoais de escasa intensidade.Facilitar a integración e socialización de alumnado tímido,excluido,rexeitado, illado en tarefas escolares (traballos engrupo...) actividades extraescolares e recreos.Servir de MEDIADOR/A ante a presenza de conflitosDERIVAR e informar de alumnado con difícilesproblemáticas.
 14. 14. Funcións do “Irmán Maior”Ser o referente próximo para o alumnado que teñantitorizado.Axudar a resolver os conflitos interpersoais nos que esteainmerso o alumnado que teña a seu cargo.Ensinar ao alumnado ao seu cargo estratexias de resoluciónpacífica de conflitosServir de apoio ao proceso de integración do alumnado de1º ESO.
 15. 15. ACTIVIDADES CONXUNTAS DA AGRUPACIÓN
 16. 16. • ENCONTROS Realizaránse un total de 4 encontros nos dous curso de duración da agrupación• DIFUSIÓN DA AGRUPACIÓN Wiki: redesparaconvivirenpositivo.wikispaces.com Email:convivirenpositivo@gmail.com• ELABORACIÓN DE MATERIAIS: . Indicadores para a avaliación da convivencia nun centro . Protocolos para a posta en marcha do “Alumno axudante” e “Irmán maior”• CONCURSOS . Concursos abertos ao alumnado dos 6 centros participantes• UTILIZACIÓN DE REDES SOCIAIS . EDMODO é unha das Redes Sociais que o MEC recomenda para utilizar nas aulas.• . Experimentalmente o IES de Huete e o CEIP de Tordesillas, poñerana en marcha para valorar a súa utilidade. Se os resultados son positivos, extenderase aos 120 alumnos/as incluidos no Programa Arce. • Actualmente, no noso Instituto, xa se está probando EDMODO cos alumnos de 2º de ESO.
 17. 17. ENCONTROS
 18. 18. DATAS• 1º Encontro: Valencia 22-25 de abril 2012• 2º Encontro: Fuerteventura 15-19 octubre 2012• 3º Encontro: Badajoz 4-7 de marzo 2013• 4º Encontro: Carballo 22-25 abril 2013
 19. 19. ASISTENTES• 4 alumnos/as de cada centro• 2 profesores/as de cada centroNo noso Instituto procuraremos que haxa rotación dos profesores que integramos o grupo de convivencia nas tres viaxes que se farían durante os dous cursos.
 20. 20. ORGANIZACIÓNALOXAMENTO E MANUTENCIÓN DO ALUMNADO VISITANTE: .En domicilios de familias receptoras 20 familias receptoras acollen nas súas casas a 20 alumnos/as de acollida en cada viaxe. DO PROFESORADO VISITANTE: . Correrá a cargo do presuposto de cada centroDURACIÓN: 4 días
 21. 21. ACTIVIDADES• CONXUNTAS: Recepción dos centros visitantes polo Director do centro de acollida e o Alcalde do Concello receptor Exposición do alumnado sobre que se fai no seu centro para xestionar os conflitos e a súa repercusión na mellora da convivencia Realización dunha visita cultural Xornada de Convivencia: pais/nais de alumnado receptor, profesorado, o alumnado acolledor, ANPA,…
 22. 22. ACTIVIDADES• ALUMNADO: Asistencia a clase: cada alumno/a receptor co seu compañeiro/a de acollida Asistencia a talleres organizados polo centro receptor para todo o alumnado incluído na Agrupación. Elaboración dun diario de Viaxe por parte de cada alumno/a que viaxe Elaboración dun traballo sobre a súa experiencia no encontro que se colgará na Web e na Wiki
 23. 23. ACTIVIDADES• PROFESORADO:Reunións de todo profesorado dos seis centros para: Organización de actividades conxuntas para o seguinte período de tempo (ata o seguinte encontro). Elaboración de materiais conxuntos Análise e avaliación do traballado ata o momento Exposición, análise, avaliación e asesoramento do traballado en cada centro ata o momento. Elaboración de documentos esixidos pola administración: memorias, actas de reunións,..
 24. 24. CONCURSOS
 25. 25. Certame “ Cartas de Amor” San ValentínFallarase a finais de febreiro.Premio en cada centroPremio de agrupaciónConcurso de fotografías “ Coñece o meu Pobo “ Fallarase a finais de marzo Dar a coñecer o entorno de Carballo e a situación xeográfica do Centro aos outros membros da agrupaciónConcurso fotográfico “Convivir en Positivo” Fallarase a finais de febreiro. Premio en cada centro Premio de agrupación
 26. 26. ACTIVIDADES E PROXECTOS NONOSO CENTRO
 27. 27. IES Isidro Parga PondalCarballo Curso 2011/2012
 28. 28. ACTIVIDADES E PROXECTOS NO NOSO CENTRO Marzo: . Curso “Resolución de conflitos entre pais e fillos adolescentes” . Organización do primeiro encontro . Concurso de Cartas de Amor . Concurso fotográfico “Coñece o meu pobo” . Organización dun curso de habilidades sociais para o alumnado coa colaboración da AMPA e asociación Vieiro
 29. 29. ACTIVIDADES E PROXECTOS NO NOSO CENTRO Abril: . Curso “Xestión de aula”para o profesorado . Xornada de Convivencia do profesorado, persoal non docente .1º Encontro da Agrupación en Puçol
 30. 30. ACTIVIDADES E PROXECTOS NO NOSO CENTRO Maio: . Actividades acordadas no 1ºEncontro . Elaboración da memoria do Proxecto- Contrato
 31. 31. ACTIVIDADES E PROXECTOS NO NOSO CENTRO Xuño: . Elaboración da Memoria de ARCE . Elaboración do proxecto “Contrato- Programa” para o curso 2012/2013 . Elaboración da memoria do Departamento de Mediación para a súa aprobación no Observatorio da Convivencia.
 32. 32. CURSO 2012/2013
 33. 33. ACTIVIDADES E PROXECTOS NO NOSO CENTRO• Organización, solicitude e posta en marcha de tres grupos de traballo: ALUMNO/A AXUDANTE:. Elaborar un protocolo de actuación de alumnos axudantes: organización, funcionamento e dinamización.. Poñer en marcha a rede de alumnos axudantes en 1º da ESO ALUMNO/A “IRMÁN MAIOR”:. Elaborar un protocolo de actuación de alumnado “Irmán maior”: organización, funcionamento e dinamización. TITORIZACIÓN INDIVIDUALIZADA:. Elaborar un protocolo de actuación da titorización individualizada: organización, funcionamento e dinamización.
 34. 34. Realización de materiais:Redacción dun manual explicativo de posta enmarcha dun servizo de alumnado axudante no centro Deseño da axenda do alumnado axudante: unmaterial para as reunións de seguimento co alumnado,utilizándoo para o reparto de tarefas, o estudo doscasos,.. Materiais auxiliares de difusión do proxecto: carteis,dípticos,.. Materiais Audiovisuais: Presentacións para a difusión do proxecto aos pais enais, alumnado e claustro. Revisión do blog do Departamento de Mediación Creación dun sistema informático de axuda eresolución de conflitos.
 35. 35. ACTIVIDADES E PROXECTOS NO NOSO CENTRO Revisar, avaliar e mellorar os recursos que xa existen no noso centro para mellorar a convivencia (ATI, protocolos, mediación escolar) Aplicación das novas tecnoloxías aos sistemas de axuda entre iguais: alumnado mediador e alumnado axudante. Revisar e optimizar o blog do Departamento de Mediación e deseñar un servizo informático de axuda e resolución de conflitos. Deseñar materiais propios de formación para o alumnado mediador e axudante Formar alumnos/as mediadores/as e axudantes . Implicar aos pais/nais na resolución pacífica de conflitos organizando cursos de habilidades socioemocionais para eles coa colaboración do concello e a asociación de pais e nais. Aprobación polo Claustro e o Consello Escolar dos novos protocolos Revisar, avaliar e mellorar o Plan de Convivencia do centro, introducindo nel todos os cambios necesarios para integrar os novos protocolos
 36. 36. Difusión e divulgación do Proxecto ARCE e dos materiaiselaboradosDivulgación do Proxecto ARCE organizando encontros con outroscentros da provincia que teñan servizo de mediaciónPublicitar o proxecto nos medios de comunicación cada vez que haxaunha actividade no centro relacionada co proxectoReunión a principio de cada curso cos representantes da Asociaciónde Pais e Nais para darlles a coñecer o proxecto e pedir a súacolaboraciónReunión con todos os pais e nais a principio de cada curso para dar acoñecer o proxecto e pedir a súa colaboración e apoioReunión coa xunta de delegados a principio de cada curso para darllesa coñecer o proxecto e pedir a súa colaboraciónReunión cos representantes do Concello e da Asociación Vieiro aprincipio de cada curso para darlles a coñecer o proxecto e pedir a súacolaboración
 37. 37. DIVULGACIÓN DOS MATERIAIS ELABORADOS• Blog: www.mediacionpargapondal.blogspot.com• Email:mediacionpargapondal@gmail.com
 38. 38. GRAZAS

×