Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diptico grado-paisaxe

559 views

Published on

USC

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diptico grado-paisaxe

  1. 1. GRAO PAISAXE UNIVERSIDADE DA CORUÑA + UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Primeiro Grao Oficial Interuniversitario de Galicia pola Universidade da Coruña (UDC) e pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) www.gradopaisaje.es ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DA CORUÑA ETSAC - UDC (A CORUÑA) grao.paisaxe@udc.es Tel. 881 015 018 BOLSAS/AXUDAS PROPIAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA www.udc.es/lista.html?urlmenu= /admision_bolsas - Bolsas de colaboración para a forma- ción complementaria do estudantado - Axudas para o estudantado da UDC en situación de dificultade económica - Axudas de aloxamento RESIDENCIAS Residencia Universitaria Pública de Ferrol. Rúa Sánchez Barcaiztegui, 28. Ferrol. Tel. 881 01 3696 TRANSPORTE A Universidade da Coruña concede axudas para o transporte urbano na cidade da Coruña e para o transporte metropolitano da Coruña e Ferrol ao alumnado matriculado nas titulacións que se imparten nos campus da Coruña ou de Ferrol. Algúns concellos da bis- barra de Ferrolterra ofertan axudas ao alumnado que realiza os seus estudos na cidade da Coruña. SAPE Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante www.udc.es/sape/futuros_estudantes Facebook: SAPE UDC Twitter: @SAPE_UDC www.udc.gal Este perfil profesional está relacionado con diversos sectores estratéxicos de Galicia, tales como o urbanismo, a planificación, a agricultura, a gandería, a pesca, a piscicultura, o turismo, os servizos públicos, a cultura, a sustentabilidade, a industria, as infraestruturas, o transporte… Algúns deles, ademais de estratéxicos, na actualidade son sectores emerxentes dentro da demanda social e económica. Dunha forma aún máis concreta descríbense as saídas profesionais: - Deseño, restauración, xestión, mantemento e administración de espazos abertos privados e públicos como xardíns, parques, viarios ou prazas axardinados, contornas de complexos turísticos, industriais, comerciais, deportivos ou educativos, etc., así como a contorna de infraestruturas públicas como estradas, presas, minas, vertedoiros, etc. - Desenvolvemento e aplicación de estratexias e procesos de deseño, xestión e plans paisaxísticos a todas as escalas do territorio. - Restauración de espazos alterados coa aplicación das oportunas medidas de corrección ambiental. - Realización de avaliacións de impacto ambiental. - Realización de estudos sobre clima, chan, flora, fauna, augas superficiais e subterráneas e drenaxes para proxectos relacionados co paisaxismo e a contorna construída. - Realización de estudos económicos e proxectos de paisaxismo. - Asesoramento, consultoría, investigación e ditames técnicos. ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA - USC (LUGO) eps.paisaxe@usc.es Tel. 881 811 000 Saídas profesionais: MATRÍCULA www.usc.es/gl/matricula BOLSAS/AXUDAS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA www.usc.es/gl/perfis/estudantes/ apoioeconomico.html RESIDENCIAS www.usc.es/gl/servizos/sur /index.html Residencia Universitaria Jesús Bal y Gay. Estrada da Granxa, 130. Polígo- no Acea de Olga. 27002 Lugo 982 824 300 / 301 / 302 balgaydi@usc.es – sur@usc.es Residencia Universitaria Consorciada Abeiro. Av. Alfonso X El Sabio 12 27002 Lugo. 982240184 abeiro@abeiro2000.es www.abeiro2000.es OIU Oficina de Información Universitaria www.usc.es/gl/servizos/oiu/ www.usc.es/gl/servizos/oiu/rss_oiu Facebook: @InformacionUSC www.usc.gal Vive dous centros altamente especializados en dous campus diferentes de dúas universidades galegas: 1º y 2º curso na EPS de Enxeñaría (Lugo) e 3º e 4º curso na ETSAC (A Coruña). Impartido por profesorado especializado da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña ETSAC e da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (USC).
  2. 2. PLAN DE ESTUDOS PAISAXE (FB) Formación Básica / (OP) Optativo / (OB) Obrigatorio 1.º CURSO Debuxo da Paisaxe Xeografía Física e Humana Fundamentos da Economía da Paisaxe Informática aplicada á paisaxe Arte e Paisaxe Técnicas Matemáticas Sistemas de Información Xeográfica 1 Bioloxía das Prantas XeoInformática Proxecto da Paisaxe 1 FB FB FB FB OB FB OB FB FB OB 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Materia Tipo Créditos ECTS 2.º CURSO Representación da Paisaxe Xeoloxía y Edafoloxía Vexetación Aplicada á Paisaxe 1 Sistemas de Información Xeográfica Aplicada Proxecto da Paisaxe 2 Ecoloxía da Paisaxe Sistemas Forestais Vexetación Aplicada á Paisaxe 2 Teoría da Paisaxe Proxecto da Paisaxe 4 FB FB OB OB OB FB OB OB OB OB 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Materia Tipo Créditos ECTS 3.º CURSO Enxeñería da Paisaxe Construción Aplicada 1 Paisaxe Cultural Proxecto de Paisaxe 4 Planificación e Sustentabilidade da Paisaxe Construción Aplicada 2 Xestión Social da Paisaxe Proxecto de Paisaxe 5 OB OB OB OB OB OB OB OB 6 6 6 12 6 6 6 12 Materia Tipo Créditos ECTS 4.º CURSO Ecoxeografía Lexislación Aplicada Xeotecnia e Contención Proxecto de Paisaxe 6 Prácticas externas Optativa TFG OB OB OB OB OB OP OB 6 6 6 12 6 6 18 Materia Tipo Créditos ECTS OPTATIVAS Atlas e catálogos da Paisaxe Cartografía da Paisaxe Fauna e Paisaxe Filosofía e percepción da Paisaxe Paisaxe rural Paisaxe urbano 6 6 6 6 3 3 Materia Créditos ECTS Na actualidade existen graos oficiais de estudos de paisaxismo na práctica totalidade de países europeos, mesmo nalgúns casos desde fai máis dun século, carencia que pretende cubrir esta proposta de estudos de grao. Esta formación que integra materias e disciplinas moi diversas (proxecto, urbanística, topografía, arquitectura, medio ambiente, botánica, edafología, bioloxía, arte, historia ecoloxía, xeoloxía, hi- drología, construción, xeografía, economía, socioloxía, etc.), está a ser obxecto dun proceso de homoxeneización dentro do ámbito da Unión Europea, no que, baixo a denominación de PROXECTO LE- NOTRE, participan máis de cen universidades de todo o mundo. Neste marco faise evidente a necesidade de que a sociedade forme a profesionais especializados nesta temática para traballar nas em- presas e administracións que terán que seguir desenvolvendo estes traballos nos próximos anos, e que ademais se incorporen a outros equipos multidisciplinares para desenvolver os instrumentos de plans urbanísticos e de ordenación do territorio que, cada vez con máis in- tensidade, demandan maior atención e sensibilidade cara á paisaxe. Así mesmo, o desenvolvemento da actividade industrial e o seu im- pacto, tanto na paisaxe como no medioambiente (pensemos no des- envolvemento de certos sectores estratéxicos, as novas tecnoloxías para a xeración de enerxía eólica ou fotovoltaica, ou na piscicultura, por poñer algún exemplo), requiren a achega de especialistas en de- terminar as condicións de presenza e impacto sobre o medio físico e natural sobre o que se inseren. Formación básica Obrigatorias Prácticas externas Optativas Traballo fin de grao Total Tipo de materia Créditos 60 150 6 6 18 240 DISTRIBUCIÓN DE ECTSLugar de impartición: 1º e 2º Escola Politécnica Superior de Enxeñaría Universidade de Santiago de Compostela (Lugo) 3º e 4º Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña Universidade da Coruña Prazas: 50

×