RulesSpeak: Het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijk Nederlands

389 views

Published on

Dit document beschrijft de zinsstructuur voor het opstellen van regels. Een zinsstructuur is een basispatroon of -sjabloon in natuurlijke taal dat gebruikt kan worden voor het formuleren van een bepaald soort regel op een consistente en georganiseerde manier.

Het doel van de zinsstructuren is dat bedrijfsregels er gemakkelijker door begrepen worden. Ze helpen ook te garanderen dat verschillende medewerkers die een grote verzameling bedrijfsregels opstellen dezelfde ideeën op dezelfde wijze uitdrukken. Deze consistentie zou niet mogelijk zijn als bedrijfsregels in een volledig “vrije vorm” opgesteld zouden mogen worden.

DIt is een vertaling uit het Engels. Het oorspronkelijke engelse document: https://www.slideshare.net/secret/lWrq7W1p43r7pZ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RulesSpeak: Het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijk Nederlands

 1. 1. Dit materiaal is beschikbaar gesteld door LibRT B.V., specialist in bedrijfsregels opstellen en toepassen en samenspraak met Business Rule Solutions, LLC, the Business Rule Technique Company. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -1- RuleSpeakR Zinsstructuur Het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijk Nederlands (als natuurlijke taal). De originele Engelse versie is opgesteld door … Ronald G. Ross Oprichter & Directeur, Business Rule Solutions, LLC, www.BRSolutions.com Uitgever, Business Rules Journal, www.BRCommunity.com Deze Nederlandse versie is opgesteld door … S. Spreeuwenberg Oprichter & Directeur, LibRT B.V., www.librt.com Met dank aan dr. S. Hoppenbrouwers, Radboud Universiteit Nijmegen Versie 2.3 RuleSpeak is één van de drie referentie notaties die gebruikt zijn tijdens de ontwikkeling van de standard Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) en sluit aan bij deze standaard. RuleSpeakR is een techniek behorende bij ProteusR – de BRS methode voor bedrijfsanalyse en bedrijfsregels. Commentaar en suggesties kunt u sturen aan Nederlands_rulespeak@rulespeak.com Dit materiaal mag vrijuit gebruikt worden binnen een bedrijf en zonder winstoogmerk. Commercieel gebruik of reproductie van enig onderdeel van dit materiaal is verboden zonder schriftelijke toestemming van Business Rule Solutions, LLC (BRS) en LibRT B.V.
 2. 2. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -2- Gelieve contact op te nemen met BRS of LibRT voor voorwaarden omtrent licenties en gebruik. Deze notitie moet in alle reproducties worden overgenomen.
 3. 3. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -3- RuleSpeakR Zinsstructuren Het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijk Nederlands (als natuurlijke taal). Wat is een Zinsstructuur? Definitie en DoelDefinitie en DoelDefinitie en DoelDefinitie en Doel.... Een zinsstructuur is een basispatroon of -sjabloon in natuurlijke taal dat gebruikt kan worden voor het formuleren van een bepaald soort regel op een consistente en georganiseerde manier. Iedere zinsstructuur is bedoeld voor één bepaald soort aanwijzing1 . Het doel van de zinsstructuren is dat bedrijfsregels er gemakkelijker door begrepen worden. Ze helpen ook te garanderen dat verschillende medewerkers die een grote verzameling bedrijfsregels opstellen dezelfde ideeën op dezelfde wijze uitdrukken. Deze consistentie zou niet mogelijk zijn als bedrijfsregels in een volledig “vrije vorm” opgesteld zouden mogen worden. Zinsstructuren zijn niet technisch van aard. Met andere woorden, ze representeren geen formele taal of syntax voor het implementeren van bedrijfsregel met behulp van een software ontwikkel platform (zoals een rule engine). In plaats daarvan zijn de patronen toegesneden op het uitdrukken van bedrijfsregels zo dat de communicatie op business niveau verbetert. Succesfactoren voor het werken met deSuccesfactoren voor het werken met deSuccesfactoren voor het werken met deSuccesfactoren voor het werken met de zinsstructuren.zinsstructuren.zinsstructuren.zinsstructuren. Welke zaken zijn van belang– en welke zijn niet van belang – tijdens het gebruik van de RuleSpeak zinsstructuur? De wijze waarop een bedrijfsregel geïmplementeerd zal worden in een programmeer taal of rule engine is een van de zaken die geen rol mogen spelen. Wat vooral van belang is, is de effectiviteit van de communicatie over de bedrijfsvoering. Voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de technische implementatie blijkt het soms moeilijk om dit perspectief te hanteren. Zij nemen liever meteen de stap naar de het automatiseringsperspectief. Maar dat helpt niet bij het opstellen van heldere en beknopte bedrijfsregels vanuit een bedrijfsmatig perspectief. 1 Noot van de vertalers: het Engelse woord ‘guidance’ is vertaald naar ‘aanwijzing’ of ‘aansturing’, afhankelijk van welk woord het beste past in de context. We gebruiken bewust niet ‘richtlijn’; dat zou een goede vertaling zijn van ‘guideline’.
 4. 4. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -4- Het gebruik van de zinsstructuren om bedrijfsregels op te stellen vereist wel enige zelfdiscipline en kennis. Deze zaken doet men op middels praktijkervaring en begrip van de principes. Deze principes worden verderop in dit document uitgewerkt. Tot slot is het belangrijk dat men begrijpt op welk detailniveau de zinsstructuren gebruikt dienen te worden. Zoals eerder aangegeven zijn de zinsstructuren niet bedoeld voor systeemontwerpen of automatisering. Ze zijn ook niet bedoeld voor het hoogste niveau van aansturing, zoals wetgeving, regelgeving, beleid, contracten, etc. In plaats daarvan zijn de zinsstructuren bedoeld voor wat een ‘werkbare aanwijzing’ genoemd wordt. Werkbare bedrijfsregels worden dagelijks gebruikt om operationele beslissingen te nemen in een bedrijf. Een medewerker die voldoende geautoriseerd is en kennis heeft van het begrippenkader moet werkbare bedrijfsregels direct kunnen toepassen in de dagelijkse gang van zaken. Vaak zijn deze werkbare bedrijfsregels een interpretatie van een hogere vorm van een aansturing zodanig dat hun bedoeling duidelijk, ondubbelzinnig, en concreet wordt. De zinsstructuren helpen hierbij door voorspelbare patronen aan te bieden. Ook als de werkbare bedrijfsregels op basis van bestaande systemen of documenten “gereconstrueerd” worden (reverse engineering), of op basis van interviews met deskundigen tot stand komen, moet een werkbare bedrijfsregel de bedoeling van de bron verduidelijken. Over het taalgebruikOver het taalgebruikOver het taalgebruikOver het taalgebruik.... • “DientDientDientDient” – Het woord “dient” is in de context van bedrijfsregels de beste vertaling van het Engelse “must”. Toch heeft dit woord niet de voorkeur voor het opstellen van regels in begrijpelijk Nederlands omdat de associatie met ambtelijk en ouderwets taalgebruik sterk is en een lichte afkeur oproept bij de meeste deskundigen. • “MagMagMagMag” – Het woord ‘mag’ wordt alleen gebruikt om aan te geven dat iets toegestaan is (of niet toegestaan is). Het woord ‘mag’ wordt niet gebruikt in de betekenis “tot iets in staat zijn” of “mogelijk zijn”. Helaas heeft het werkwoord ‘mogen’ deze dubbele betekenis in het Nederlands en bestaat er geen goed alternatief. Gelukkig blijkt uit ervaring dat de correcte betekenis “is toegestaan’ intuïtief de meest waarschijnlijke is. • “Mag niet”“Mag niet”“Mag niet”“Mag niet” –––– Een directe vertaling van de Engelse constructie ‘must not” met “moet niet” levert zinnen waarvan men zich afvraagt wat de betekenis is. Hoewel “moet niet” een valide constructie is die gebruikt wordt in zinnen als “Je moet niet praten maar doen” en “Het moet niet gekker worden”, wordt deze constructie niet gebruikt om aan te geven dat iets nooit mag. Intuitief geeft de constructie “mag niet” al de betekenis dat het nu niet mag, morgen niet mag en nooit niet mag. Het vervangen van “moet niet” door “mag niet” wordt daarom gebruikt in regels. • “Als”“Als”“Als”“Als” – Hoewel het woord “als” veel gebruikt wordt om een voorwaarde te introduceren in een zin is in de context van bedrijfsregels gekozen voor het iets
 5. 5. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -5- formelere “indien”. De reden is dat het woord “als” in het Nederlands drie verschillende betekenissen heeft, die corresponderen met die van de woorden ‘zoals’, ‘wanneer’ en ‘indien’. RuleSpeak gebruikt ‘als’ alleen in de betekenis van ‘zoals’. Is er sprake van een voorwaarde dan wordt ‘indien’gebruikt, bij de aanduiding van een tijdstip ‘wanneer’. • • “Enkel”“Enkel”“Enkel”“Enkel” –––– Het woord “enkel” is een synoniem van het woord “alleen”. Beide woorden hebben verschillende betekenissen. Het woord “alleen”, als bijwoord, heeft expliciet en enkel de betekenis “onder voorbehoud” die nodig is bij het schrijven van regels en voorwaarden. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan dit woord. Basisconcepten Begrip van de basisideeën over het opstellen van bedrijfsregels helpt om ze effectief op te schrijven. De belangrijkste principes uit dit gedachtegoed zijn als volgt. De formulering van een regel moet een sleutelwoorDe formulering van een regel moet een sleutelwoorDe formulering van een regel moet een sleutelwoorDe formulering van een regel moet een sleutelwoord bevattend bevattend bevattend bevatten.... Iedere regel kan geformuleerd worden als een zin die één van de volgende woorden bevat: • “moet” • “mag niet” • “(mag) alleen” Deze woorden worden de RuleSpeak sleutelwoorden voor regels genoemd. Het is belangrijk dat iedere formulering van een regel precies één van deze woorden bevat. Er zijn twee soorten werkbare aanwijzingenEr zijn twee soorten werkbare aanwijzingenEr zijn twee soorten werkbare aanwijzingenEr zijn twee soorten werkbare aanwijzingen.... Een bedrijfsregel werkt altijd beperkend op de vrijheid van handelen.. De aanwezigheid van één van de twee sleutelwoorden voor regels in een zin geeft deze bedoeling duidelijk weer. Veel van de uitspraken die gebruikt worden om de bedrijfsvoering aan te sturen zijn bedrijfsregels. Soms hebben we echter te maken met waardevolle en werkbare aanwijzingen die het handelen niet beperken. Zulke uitspraken, die simpelweg aangeven dat iets mag, of dat iets niet hoeft, noemen we een advies. Een advies mag geen van de sleutelwoorden voor regels bevatten. In plaats daarvan moet een advies precies één van de volgende twee RuleSpeak sleutelwoorden voor advies bevatten:
 6. 6. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -6- • “mag” • “hoeft niet” Let op dat het woord “mag” samen met het woord “alleen” of “niet”in dezelfde zin altijd een regel is, en geen advies. Adviezen en regels zijn allebei aanwijzingen. Iedere aanwijzing heeft een zinsstructuur.Iedere aanwijzing heeft een zinsstructuur.Iedere aanwijzing heeft een zinsstructuur.Iedere aanwijzing heeft een zinsstructuur. De zinsstructuur weerspiegelt het soort aanwijzing dat een zin uitdrukt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de RuleSpeak zinsstructuren. Voorbeelden van aanwijzingen volgen later.
 7. 7. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -7- Tabel 1. RuleSpeakTabel 1. RuleSpeakTabel 1. RuleSpeakTabel 1. RuleSpeak zinsstructurenzinsstructurenzinsstructurenzinsstructuren ZinsstructuurZinsstructuurZinsstructuurZinsstructuur BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving Kan gebruikt worden om:Kan gebruikt worden om:Kan gebruikt worden om:Kan gebruikt worden om: 1.0 Een bedri1.0 Een bedri1.0 Een bedri1.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets verplicht is.jfsregel die aangeeft dat iets verplicht is.jfsregel die aangeeft dat iets verplicht is.jfsregel die aangeeft dat iets verplicht is. … moet … Geeft aan dat iets verplicht is. Voor een bepaalde bestelling een kredietwaardigheidseis stellen. … moet worden berekend als … Geeft aan dat een wiskundige bewerking (plus, min, maal etc.) uitgevoerd moet worden om een resultaat te berekenen. Een formule die aangeeft hoe de jaarlijkse omzet van een klant berekend moet worden. … moet beschouwd worden als … indien … Geeft aan hoe iets geclassificeerd moet worden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De voorwaarden waaronder een klant gemarkeerd wordt als een klant met een hoog risico. … moet uitgevoerd worden … wanneer … Geeft aan dat een proces of procedure uitgevoerd moet worden zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Aanvullen van de voorraad als de hoeveelheid onder een bepaald punt komt. 2.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets niet is toegestaan2.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets niet is toegestaan2.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets niet is toegestaan2.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets niet is toegestaan … mag niet … Geeft aan dat iets niet is toegestaan. Geen producten verkopen aan een klant die gemarkeerd wordt als een klant met een hoog risico. 3.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets onder voorwaarden is toegestaan3.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets onder voorwaarden is toegestaan3.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets onder voorwaarden is toegestaan3.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets onder voorwaarden is toegestaan … mag … alleen … Geeft aan dat iets in bepaalde situaties is toegestaan. Voor een bepaalde bestelling een kredietwaardigheidseis stellen en deze eis voor anderen laten vervallen. 4.0 Een advies4.0 Een advies4.0 Een advies4.0 Een advies datdatdatdat aangeeft dat iets is toegestaanaangeeft dat iets is toegestaanaangeeft dat iets is toegestaanaangeeft dat iets is toegestaan … mag … Geeft aan dat iets soms is toegestaan. Verduidelijk dat iedere klant een account kan hebben. 5.0 Een advies d5.0 Een advies d5.0 Een advies d5.0 Een advies datatatat aangeeft dat iets niet verplicht is.aangeeft dat iets niet verplicht is.aangeeft dat iets niet verplicht is.aangeeft dat iets niet verplicht is. … hoeft niet… Geef aan dat iets niet verplicht is. Verduidelijk dat sommige klanten geen kredietwaardigheidseis hebben.
 8. 8. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -8- De formulering van een aanwijzing moet een volledige zin zijn.De formulering van een aanwijzing moet een volledige zin zijn.De formulering van een aanwijzing moet een volledige zin zijn.De formulering van een aanwijzing moet een volledige zin zijn. Het Nederlands helpt om gedachten (stellingen) in zijn geheel te communiceren middels grammaticale regels voor het vormen van goede zinnen. Volg deze regels bij het opstellen van alle aanwijzingen strikt en met overtuiging op. Iedere aanwijzing moet een onderwerp hebben.Iedere aanwijzing moet een onderwerp hebben.Iedere aanwijzing moet een onderwerp hebben.Iedere aanwijzing moet een onderwerp hebben. De meeste zinnen in het Nederlands hebben een expliciet onderwerp. Het onderwerp (ruwweg: het zinsdeel dat aangeeft waarover de zin gaat) kan in het Nederlands op een aantal posities in de zin voorkomen. RuleSpeak schrijft voor dat een aanwijzing een expliciet onderwerp moet hebben aan het begin van de zin. Enkelvoud heeft daarbij de voorkeur. Deze aanpak bevordert duidelijkheid en consistentie. Veel notaties in de IT worden gekenmerkt door een “als … dan…” structuur om bedrijfsregels te implementeren in een rule engine of programmeertaal. Met zo’n notatie staat het werkelijke onderwerp na het woord “dan” (of het vaak onvertaalde “then”), en dat is dus ongewenst. Deze notatie voelt niet natuurlijk aan, Bovendien kunnen op deze manier niet alle soorten aanwijzingen uitgedrukt worden. Wat is, bijvoorbeeld, de “als” in de aanwijzing “van iedere medewerker moet de naam bekend zijn”? Een aanwijzing mag verwijzen naar een concreet ding, persoon of momentEen aanwijzing mag verwijzen naar een concreet ding, persoon of momentEen aanwijzing mag verwijzen naar een concreet ding, persoon of momentEen aanwijzing mag verwijzen naar een concreet ding, persoon of moment in de tijd (instantie).in de tijd (instantie).in de tijd (instantie).in de tijd (instantie). Een instantie is één specifiek individu, in tegenstelling tot een algemeen concept (type). Op dezelfde manier als verwezen wordt naar een algemeen concept, mag in een aanwijzing naar een instantie verwezen worden. Bij twijfel of een woord verwijst naar een instantie, of naar een algemeen concept, wordt het woord dat verwijst naar de instantie tussen aanhalingstekens geplaatst. Voorbeeld: De aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting moet elk jaar voor 1 april zijn ingediend.. In dit voorbeeld is er geen kans op verwarring want er is maar één “1 april” in een kalenderjaar en maar één land met de naam “Nederland”. Voorbeeld: De sticker “ontvlambaar” moet zichtbaar zijn op een tank die brandbare stoffen bevat. In dit voorbeeld refereert het woord “ontvlambaar” naar een bepaalde sticker, en niet naar een categorie van stickers (stickers die ontvlambaar zijn). Daarom is het woord “ontvlambaar” tussen aanhalingstekens geplaatst. Bepalingen voor aanwijzingenBepalingen voor aanwijzingenBepalingen voor aanwijzingenBepalingen voor aanwijzingen....
 9. 9. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -9- De meeste aanwijzingen bevatten een bepaling betreffende de situatie waarin zij van toepassing zijn. Vaak wordt deze indicatie voorafgegaan door het woord ‘indien’. Voorbeeld: Een bestelling moet verzekerd zijn indien de waarde van de bestelling hoger is dan € 500. Vaak kan deze betekenis ook zonder “indien” worden verwoord. Voorbeeld: Een gepensioneerde medewerker mag niet toegewezen worden aan een team. In dit geval verbijzondert het bijvoeglijk naamwoord ‘gepensioneerde’ het woord ‘medewerker’ direct. Deze natuurlijke vorm van bepaling kan goed gebruikt worden. Voorbeeld: De verzendkosten mogen alleen kwijtgescholden worden voor een bestelling die geplaatst is door een Nederlandse klant. In dit voorbeeld wordt “een bestelling” op natuurlijke wijze beperkt door de bijzin “die geplaatst zijn door een Nederlandse klant”. Dit is ook mogelijk. Aanwijzingen die alleen van toepassing zijn op een bepaald moment in deAanwijzingen die alleen van toepassing zijn op een bepaald moment in deAanwijzingen die alleen van toepassing zijn op een bepaald moment in deAanwijzingen die alleen van toepassing zijn op een bepaald moment in de tijd.tijd.tijd.tijd. Het woord ‘indien’ geeft aan dat een bepaling doorlopend van toepassing is. Het woord “wanneer” moet gebruikt worden indien een aanwijzing alleen van toepassing is op een bepaald moment of in een bepaalde periode. Voorbeeld : Het totale inschrijvingsbedrag dat een student verschuldigd is per semester moet gelijk zijn aan $5,065 wanneer de student zich registreert voor dat semester. Zo gezegd is de bedrijfsregel alleen van toepassing op het tijdstip wanneer een student zich registreert voor een semester. Op ieder ander tijdstip is de bedrijfsregel niet van toepassing en zal het totale inschrijvingsbedrag mogelijk niet $5,065 (maar hoger of lager uitvallen)2 . 2 Dit voorbeeld sluit slecht aan op de praktijk en belevingswereld in Nederland, om dit te benadrukken zijn de bedragen in Dollar gelaten.
 10. 10. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -10- Iets onder bepaalde voorwaarden toestaanIets onder bepaalde voorwaarden toestaanIets onder bepaalde voorwaarden toestaanIets onder bepaalde voorwaarden toestaan.... De zinsstructuur “… mag… indien …” (zonder het woord “alleen”) moet vermeden worden. Zinnen met deze structuur kunnen gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Voorbeeld: Een artikel mag geretourneerd worden indien een bewijs van aankoop aangeleverd wordt. Deze zin geeft een advies. De zin zegt alleen iets over de situatie waarbij een bewijs van aankoop aangeleverd wordt. Er wordt niets gezegd over de situatie waarbij geen bewijs van aankoop aangeleverd wordt. Waarschijnlijk bedoelde men te zeggen dat het niet toegestaan is een artikel te retourneren zonder bewijs van aankoop. Er van uitgaande dat dit de betekenis is die bedoeld wordt moet het sleutelwoord “alleen” worden toegevoegd op de volgende wijze. Voorbeeld: Een artikel mag alleen geretourneerd worden indien een bewijs van aankoop aangeleverd wordt. Een advies met de zinsstructuur “… mag …” zonder het woord “indien” in de zin wordt niet zo snel verkeerd begrepen. Deze constructie is daarom acceptabel mits zij zorgvuldig toegepast wordt. Voorbeeld: Een gepensioneerde werknemer mag parttime werken in Alberta.3 Deze zin moet begrepen worden als een advies. Het impliceert niets over werknemers die niet met pensioen zijn, niet parttime werken of niet in Alberta werken. De zin spreekt voor zich. Als er een regel voorondersteld wordt over een van de andere situaties dan moet deze regel apart opgenomen worden, zoals het volgende voorbeeld illustreert. Voorbeeld: Een gepensioneerde werknemer mag niet parttime werken buiten Alberta. Hoe geven we aan dat iets geen bedrijfsregel is in bepaalde situaties?Hoe geven we aan dat iets geen bedrijfsregel is in bepaalde situaties?Hoe geven we aan dat iets geen bedrijfsregel is in bepaalde situaties?Hoe geven we aan dat iets geen bedrijfsregel is in bepaalde situaties? Om aan te geven dat iets geen bedrijfsregel is in een bepaalde situatie kunnen we het beste gebruik maken van de zinsstructuur “….hoeft niet …. indien” Voorbeeld: Een kredietwaardigheidscheck hoeft niet verlangd te worden indien het bestelbedrag lager is dan € 1000. Merk op dat dit advies op zich niets zegt over de vraag of een kredietwaardigheidscheck nodig is voor bestellingen met een bestelbedrag van € 1000 of meer. Indien een kredietwaardigheidscheck in dat geval nodig is moet dat in een aparte 3 Alberta is een “Prairy Province” in Canada. Koud, dus.
 11. 11. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -11- regel verwoord worden. Volg tijdens het opstellen van aanwijzingen steeds het algemene principe dat niets moet (met andere woorden, alles mag) tenzij een regel expliciet een bepaalde vrijheid ontneemt. Voorbeeld aanwijzingen De volgende tabel geeft voorbeelden van iedere RuleSpeak zinsstructuur. Tabel 2. Voorbeelden van de RuleSpeak zinsstructuren.Tabel 2. Voorbeelden van de RuleSpeak zinsstructuren.Tabel 2. Voorbeelden van de RuleSpeak zinsstructuren.Tabel 2. Voorbeelden van de RuleSpeak zinsstructuren. Soort aanwijzingSoort aanwijzingSoort aanwijzingSoort aanwijzing ZinsstructuurZinsstructuurZinsstructuurZinsstructuur VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld 1.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets verplicht is.1.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets verplicht is.1.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets verplicht is.1.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets verplicht is. 1.1.1 iets is onvoorwaardelijk verplicht. … moet … Een bestelling moet een afleverdatum hebben. Een verzending moet een status hebben. Het bedrag betaald voor een bestelling moet gelijk zijn of groter zijn aan het openstaande bedrag voor de bestelling. 1.1.2 iets is voorwaardelijk verplicht met “indien”. … moet … indien … Een verzending moet verzekerd zijn indien de waarde van de verzending hoger is dan € 500. De BTW moet gelijk zijn aan 19% van de verkoopprijs van de bestelling indien de bestelling uit Nederland komt en in Nederland geleverd wordt. 1.1.3 iets is voorwaardelijk verplicht zonder “indien”. … moet … Een student moet 2 cursussen afgerond hebben met het sluiten van het schooljaar. Een bestelling die binnenkomt tijdens een sneeuwstorm moet goedgekeurd worden door tenminste twee managers. 1.2 iets wordt op een bepaalde manier berekend. … moet berekend worden als… De prijs van een product moet berekend worden als de som van de prijs van de product onderdelen. Het bedrag dat betaald is voor een bestelling moet berekend worden als de som van alle betaalde bedragen voor de bestelling. 1.3 iets wordt op een bepaalde manier afgeleid. … moet beschouwd worden… indien … Een klant moet beschouwd worden als risicovol indien het openstaande saldo hoger is dan € 1000 voor de laatste drie opeenvolgende facturen van de klant. Een artikel moet beschouwd worden als duur indien de prijs hoger is dan € 500.
 12. 12. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -12- Een persoon moet beschouwd worden als volwassene als die persoon ouder is dan 18 jaar. 1.4 iets moet gebeuren. … moet uitgevoerd worden … wanneer … De procedure ‘Stuur-status-bericht’ moet uitgevoerd worden voor een verzending wanneer de bestelling is verzonden. 2.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets niet is toegestaan.2.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets niet is toegestaan.2.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets niet is toegestaan.2.0 Een bedrijfsregel die aangeeft dat iets niet is toegestaan. 2.1 Iets is onvoorwaardelijk niet toegestaan. … mag niet… Het aantal plaatsen voor een cursus mag niet meer bedragen dan 30. 2.2 Iets is voorwaardelijk niet toegestaan met gebruik van “indien”. … mag niet … indien … Een bestelling mag niet verzonden worden indien het openstaande saldo van de klant hoger is dan de kredietauhorisatie van de klant. 2.3 Iets is voorwaardelijk niet toegestaan zonder gebruik van “indien”. …mag niet … Een bestelling mag niet verzonden worden indien het openstaande saldo van de klant hoger is dan de kredietauhorisatie van de klant. Een bestelling op krediet met een prijs hoger dan € 1000 mag niet geaccepteerd worden zonder kredietwaardigheidscheck. Een document mag niet gearchiveerd worden voordat het document is opgeleverd. 3.0 Een regel die aangeeft dat iets onder voorwaarden is toegestaan.3.0 Een regel die aangeeft dat iets onder voorwaarden is toegestaan.3.0 Een regel die aangeeft dat iets onder voorwaarden is toegestaan.3.0 Een regel die aangeeft dat iets onder voorwaarden is toegestaan. 3.1 Iets is onder voorwaarden toegestaan met “indien”. … mag alleen … indien … Een klant mag alleen een pesticide aanschaffen van een leverancier indien de leverancier de pesticide verkoopt. Een klant mag alleen een bestelling plaatsen indien de klant een account heeft. Een geldopvraging voor een rekening mag alleen uitgevoerd worden indien de rekening actief is. 3.2 Iets is onder voorwaarden toegestaan zonder “indien”. … mag alleen … De verzendkosten mogen alleen kwijtgescholden worden voor een bestelling die geplaatst is door een Nederlandse klant.
 13. 13. Copyright, 2009. LibRT B.V. pagina -13- 4.0 Een advies waarmee aangegeven wordt dat iets is toegestaan.4.0 Een advies waarmee aangegeven wordt dat iets is toegestaan.4.0 Een advies waarmee aangegeven wordt dat iets is toegestaan.4.0 Een advies waarmee aangegeven wordt dat iets is toegestaan. 4.1 Iets is toegestaan … mag … Een minderjarig persoon mag een rekening openen. 4.2 Iets is toegestaan zonder “indien”. … mag … Een gepensioneerde werknemer mag parttime werken in Alberta. Een bestelling met een prijs lager dan € 1000 mag geaccepteerd worden zonder kredietwaardigheidscheck. 5.0 Een advies waarmee aangegeven wordt dat iets niet verplicht is.5.0 Een advies waarmee aangegeven wordt dat iets niet verplicht is.5.0 Een advies waarmee aangegeven wordt dat iets niet verplicht is.5.0 Een advies waarmee aangegeven wordt dat iets niet verplicht is. 5.1 Iets is onvoorwaardelijk niet verplicht. … hoeft niet … Een klant hoeft geen4 bestelling te plaatsen. 5.2 Iets is voorwaardelijk niet verplicht met “indien”. … hoeft niet… indien … Een kredietwaardigheidscheck hoeft niet uitgevoerd te worden voor een bestelling indien de prijs van de bestelling lager is dan € 1000. 5.3 Iets is voorwaardelijk niet verplicht zonder “indien”. … hoeft niet … Een vaste klant hoeft niet contant te betalen voor een internationale bestelling. 4 Het woord “geen” is een samenvoeging van “niet een” zoals in de zin “Een klant hoeft niet een bestelling te plaatsen” en wordt gezien als een goede zinsstructuur.

×