02September 2013
Available on
issueE-Magazine
M a g a z i n e
dayoffmagazine.com
September 2013
เนื้อหาทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย บริษัท ทางสะดวก (ไทย) จำ�กัด
203/3 ซอยพห...
facebook.com/dayoffmagazine
what’ s inside...
Eat?
Techno?
Shop?
Entertainment?
Day Off issue 02.09.56
Click
Go?อย่าเพิ่งคิดว่าอัมพวาจะมีดี
แค่ตลาดน้ำ...
photo © Anan Bootviengpunth
เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ
Sleep
ที่พักที่ผมจะมาแนะนำ�ในวันนี้แสนจะ “น่าน...
Lobby	 อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา
เป็นโรงแรมสไตล์บูติคที่สร้างขึ้นล่าสุดอยู่
ใกล้กับตลาดน้ำ�อัมพวา โดยให้แนวคิดของ
โรงแรมไว้ว่...
photo © Poneak Sirivetaumnuikit
013Sleep
photo © Poneak Sirivetaumnuikit
015Sleep
photo © Taradol Chitmanchaitham
017Sleep
อัมพวาน่านอนแห่งนี้มีจำ�นวนห้องพัก
ทั้งหมด 36 ห้อง มีห้อง 2 แบบ
คือ Deluxe
Bedroom
ห้องพักเดี่ยว สามารถเลือกได้ทั้งเตียง
เ...
photo © Poneak Sirivetaumnuikitphoto © Taradol Chitmanchaitham
Deluxe Bedroom
021Sleep
photo © Taradol Chitmanchaitham
Deluxe Bedroom
023Sleep
photo © Taradol Chitmanchaitham
Two Bedroom
025Sleep
photo © Taradol Chitmanchaitham
TwoBedroom
027Sleep
Sunset at
Roof Top
	 ในช่วงเย็น หากไม่ได้ออกไปไหนล่ะก็ แนะนำ�ให้ขึ้นไปที่
ชั้น5 เลย เพราะชั้นนี้นอกจากจะเป็นส่วนของห้องจัด...
photo © Taradol Chitmanchaitham
Gimmick
in Hotel
	 ว่าด้วยเรื่องกิมมิคของโรงแรมกันบ้าง
ตลอดระยะเวลาที่พักนั้นภายในโรงแรม
ก...
นอกจากนี้ช่วงบริเวณทางเดินของแต่ละชั้น
ทางโรงแรมได้จัดพื้นที่ให้ผู้มาพักสามารถมานั่งเล่นได้
โดยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์แต่ละช...
สำ�หรับสิ่งอำ�นวยความสะดวกของโรงแรมนั้นก็ครบครัน มีทั้งบริการสปาและ
นวดแผนไทย อินเตอร์เน็ตFreeWifi รวมไปถึงสนามฟุตซอลของโร...
เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ
Eat
ร่มรื่นบรรยากาศดีริมน้ำ�แม่กลอง เหมาะกับมื้อเย็นสุดพิเศษ อิ่มอร่อยและ
...
ร้านเจ้าสำ�ราญ ตั้งอยู่ภายในตรอกเล็กๆ ใกล้กับอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลอำ�เภออัมพวา เมื่อดูจากภายนอกแล้ว
อาจจะคิดว่าร้านนี้ไม...
photo © Taradol Chitmanchaitham
ChaoSamran
041Eat
ปลาหมึก
ผัดกระเทียมโทน	 เอาล่ะ มาดูเมนูอาหารหน่อยสิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง สำ�หรับเมนู
ส่วนใหญ่ของที่นี่ จะเป็นอาหารทะเล และเ...
ปลากะพงทอดยำ�สมุนไพร
	 ต่อด้วย “ปลากะพงทอดยำ�สมุนไพร” ปลากะพงตัวใหญ่เนื้อแน่น
ทอดกรอบกำ�ลังดีราดด้วยน้ำ�ยำ�รสจัดพร้อมเครื่...
photo © Taradol Chitmanchaitham
ปลาทู
ซาเตี๊ยะ	 เมนูสุดท้ายที่อยากแนะนำ� เมื่อมาถึงถิ่น
แม่กลองแล้วย่อมต้องสั่ง นั่นก็คือ...
ChaoSamranเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่บรรยากาศดีร่มรื่น เนื่องจากไม่ได้อยู่ในตลาดน้ำ�
อัมพวา ทำ�ให้เรารับประทานอาหารกันได้แบบช...
เรื่อง พลเอก ศิริเวชอำ�นวยกิจ l ภาพ กองบรรณาธิการ
Go
อัมพวา อำ�เภอเล็กๆ อยู่ติดแม่น้ำ�แม่กลอง ที่ในอดีตเคยเจริญรุ่งเรืองถ...
photo © Taradol Chitmanchaitham
NATIVITY OF
OUR LADY
CATHEDRAL
051Go
NATIVITY OF
OUR LADY
CATHEDRAL
	 อาสนวิหารแม่พระบังเกิดสถาปัตยกรรมแบบ
ศิลปะโกธิค ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 โดยคุณพ...
photo © Anan Bootviengpunth
055Go
NATIVITY OF OUR LADY CATHEDRAL
photo © Poneak Sirivetaumnuikit
057Go
photo © Poneak Sirivetaumnuikit
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
059Go
King
Rama II
Memorial
Park	 อุทยาน ร.2 มีลักษณะเป็นสวนอุทยานขนาดใหญ่ 
จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระพ...
photo © Anan Bootviengpunth
KingRamaIIMemorialPark
063Go
King Rama II
Memorial Park
photo © Taradol Chitmanchaitham
065Go
Wat
Amphawan
Chetiyaram
	 วัดอัมพวันเป็นพระอารามหลวงชั้นโท อยู่ติด
กับอุทยาน ร.2 อยู่คู่กับอัมพวามาตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 1...
Wat Amphawan
Chetiyaram
photo © Taradol Chitmanchaitham
069Go
photo © Taradol Chitmanchaitham
WatAmphawanChetiyaram
071Go
Wat
Bangkhae
Noi
	 วัดบางแคน้อย ตั้งอยู่ริมน้ำ�แม่กลอง สร้างเมื่อปี พ.ศ.
2441 แต่เดิมนั้นโบสถ์ของวัดสร้างอยู่บนแพ ผูกลอยน้...
Wat Bangkhae Noi
photo © Poneak Sirivetaumnuikit
075Go
photo © Taradol Chitmanchaitham
WatBangkhaeNoi
077Go
photo © Anan Bootviengpunth
WatBangkhaeNoi
079Go
ค่ายบางกุ้งคือสถานที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์
หลังเสียกรุงศรีฯ ครั้งที่ 2 เพราะเป็นที่ตั้งทัพที่พระเจ้า
เอกทัศน์ใช้ขัดขวางกา...
photo © Taradol Chitmanchaitham
BangKungBase
083Go
เห็นหรือยังว่าไม่ใช่แค่ตลาดน้ำ�เท่านั้นที่น่าเที่ยว
สำ�หรับอัมพวา ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย
รอให้นักท่องเที่ยวไปเที่...
Shop ในฉบับนี้ผมจะพาทุกท่านมายังตลาดน้ำ�ที่เรียกได้ว่า
“ยอดนิยม” ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะจากการเดินทางไป
ทุกครั้ง ณ...
ตลาดน้ำ�อัมพวา เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญและ
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ�ของชาวสมุทรสงครามมานาน
แล้ว จากในอดีตอัมพว...
photo © Taradol Chitmanchaitham
ตลาดน้ำ�อัมพวา
091Shop
นอกจากขนมหวานแล้วอาหารประเภท
ซีฟู้ดก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกัน
จากที่เราเห็นตามริมฝั่งทางเดินจะมีเก้าอี้ให้
นั่งแ...
แต่สิ่งที่ทำ�ให้เราต้องควักเงินออกจาก
กระเป๋านอกจากของกิน นั่นก็คือสินค้าที่เป็น
“ของฝาก” โดยสินค้ายอดนิยมของตลาดน้ำ�
อัมพ...
นอกจากของฝากของกินที่เรานำ�เสนอไปแล้วนั้น
จริงๆ แล้วตลาดน้ำ�อัมพวายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก
มากมาย การได้สัมผัสวิถีชีวิตริ...
แนะนำ�อีกเรื่องก่อนจากกันฝากไว้สำ�หรับ
นักช้อปทั้งหลายว่าตลาดน้ำ�อัมพวาในแต่ละวัน
มีนักท่องเที่ยวจำ�นวนมาก ดังนั้นเวลาใครไ...
ข้อมูล พลเอก ศิริเวชอำ�นวยกิจ
Techno
ถ้าหากคุณเป็น Overcloker ที่กำ�ลังหา CPU
Cooler ดีๆ สักตัวมาดับร้อนให้กับ CPU
แล้วละ...
WEYE FEYE
LEGO
Architecture
Studio
Canon
VIXIA mini
Tapo
นี่คืออุปกรณ์จะทำ�ให้คุณสามารถ
ควบคุมกล้อง DSLR ของคุณผ่าน
Smartp...
ข้อมูล ธราดล จิตมั่นชัยธรรม
ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่มีใครไม่รู้จัก สตีฟ จอบส์ ผู้ที่เปลี่ยนโลก
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโ...
ENJOY
WITH
YOUR
DAY
OFF
Thank you AMPHAWA NANON - Samut Songkhram
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Day Off Where to go ? #002 - Amphawa Issue

562 views
412 views

Published on

Content
- Amphawa Nanon
- Chao Samran
- Am Phawa
- Gadget
- ETC

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Day Off Where to go ? #002 - Amphawa Issue

 1. 1. 02September 2013 Available on issueE-Magazine M a g a z i n e dayoffmagazine.com
 2. 2. September 2013 เนื้อหาทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย บริษัท ทางสะดวก (ไทย) จำ�กัด 203/3 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Staff สวัสดีกันอีกครั้งสำ�หรับสมาชิกที่ติดตามอ่าน Day Off ของเรา นะครับเวลาหนึ่งเดือนนี่มันผ่านไปเร็วจริงๆแค่ออกไปถ่ายรูปปั่นต้นฉบับ ออกแบบหนังสือและอีกสารพัดขั้นตอนที่จะทำ�ให้ Day Off ฉบับที่ 2 พร้อมให้ดาวน์โหลดได้นั้น ขอบอกเลยว่าเวลา 1 เดือนนี่แทบจะไม่พอ แต่ดูจากเสียงตอบรับจากฉบับที่ 1 ที่ผ่านมาแล้ว ก็ทำ�ให้เรามีแรง มีกำ�ลังใจมากขึ้นที่จะทำ�งานให้ทันในเวลาอันจำ�กัดนี้ วันหยุดแล้วไปไหนดี.. ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำ�ให้เราหาที่เที่ยวได้ทั้งปี ฉบับนี้เรามาทำ�ความรู้จักอัมพวาในอีกมุมมองของDayOffเพราะเราจะ พาเที่ยวในแบบฝนบ้างแดดบ้างแต่ความสนุกของทริปอัมพวาก็ยังหรรษา เหมือนเดิม ยังไงก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ติดตามเรามาโดยตลอด ที่สำ�คัญเราต้องการความคิดเห็นในการปรับปรุงเนื้อหานะครับ อยากเสนอแนะอะไร สามารถแนะนำ�กันได้ที่หน้า Facebook : www.facebook.com/DayoffMagazine ได้ตลอดเวลาครับ Talk บรรณาธิการบริหาร ผุสดี พิพัฒพลกาย กองบรรณาธิการ อนันต์ บุตรเวียงพันธ์ พลเอก ศิริเวชอำ�นวยกิจ ธราดล จิตมั่นชัยธรรม โปรแกรมเมอร์ วิกรม วิชานนุวงศ์ อภิรักษ์ คำ�ภีระ การตลาด ฐากูร ผลเจริญ ประสานงาน อรรณพ สีกากี พิสูจน์อักษร ชนากานต์ เส็งชื่น ติดต่อ : โทร. +66 2930 3734-5 แฟกซ์. +66 2930 3735 ฮีเมล์ : dayoff@dayoffmagazine.com facebook.com/dayoffmagazine dayoffmagazine.com
 3. 3. facebook.com/dayoffmagazine
 4. 4. what’ s inside... Eat? Techno? Shop? Entertainment? Day Off issue 02.09.56 Click Go?อย่าเพิ่งคิดว่าอัมพวาจะมีดี แค่ตลาดน้ำ�เท่านั้น รอบๆ ยังมี สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง รอให้คุณไปสัมผัส ร่มรื่นบรรยากาศดีริมน้ำ�แม่กลอง เหมาะกับมื้อเย็นสุดพิเศษ อิ่มอร่อยและได้พักผ่อนหลังจาก เดินทอดน่องชมตลาดน้ำ�อัมพวา มาหลายชั่วโมง เดินเที่ยวยามเย็นที่ “ตลาดน้ำ� อัมพวา” ตลาดน้ำ�แหล่งใหญ่ ที่ใครๆ คงรู้จักดี กล้องวงจรปิด ติดเลนส์ DSLR คุณภาพจะขนาดไหน...คลิกเข้าไปดูได้เลย “Jobs” ภาพยนตร์ชีวประวัติของ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ที่ใครๆ ก็ รู้จักกันทั่วทุกมุมโลก Sleep? “อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา” โรงแรมที่จะมาเติมเต็มทริป ของเราให้เป็นค่ำ�คืนอันแสนสุข
 5. 5. photo © Anan Bootviengpunth เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ Sleep ที่พักที่ผมจะมาแนะนำ�ในวันนี้แสนจะ “น่านอน” เหมือนกับชื่อที่พักซะเหลือเกิน แถมยังอยู่ใกล้ตลาดน้ำ�อัมพวาอีกด้วย กับ “อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา” โรงแรมที่จะมาเติมเต็มทริปของเราให้เป็นค่ำ�คืนอันแสนสุข 009Sleep
 6. 6. Lobby อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา เป็นโรงแรมสไตล์บูติคที่สร้างขึ้นล่าสุดอยู่ ใกล้กับตลาดน้ำ�อัมพวา โดยให้แนวคิดของ โรงแรมไว้ว่า “สว่าง สะอาด สงบ” มีการ ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นพื้นบ้านแบบ ไทยๆ และความทันสมัยเอาไว้ด้วยกันอย่าง ลงตัว เมื่อเข้ามาในส่วนของ Lobby มีการ โชว์ปูนเปลือย ตกแต่งประตูหน้าต่าง ด้วยวัสดุที่ทำ�จากไม้และกระเบื้องสีสัน สดใสเป็นหลัก รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์แนวๆ ประดับประดาไปด้วยภาพวาดอัมพวา ในอดีต ไม่นานนักพนักงานก็มาต้อนรับ ด้วยความเป็นกันเอง และหลังจากนั้นกุญแจ ห้องพักก็มาอยู่ในมือผมเป็นอันเรียบร้อย เตรียมตัวขึ้นไปชมห้องกันดีกว่า photo © Poneak Sirivetaumnuikit 011Sleep
 7. 7. photo © Poneak Sirivetaumnuikit 013Sleep
 8. 8. photo © Poneak Sirivetaumnuikit 015Sleep
 9. 9. photo © Taradol Chitmanchaitham 017Sleep
 10. 10. อัมพวาน่านอนแห่งนี้มีจำ�นวนห้องพัก ทั้งหมด 36 ห้อง มีห้อง 2 แบบ คือ Deluxe Bedroom ห้องพักเดี่ยว สามารถเลือกได้ทั้งเตียง เดี่ยวและคู่ และ Two Bedroom สองห้องนอน แบบสวีทที่มีพื้นที่ตรงกลางคอยเติมเต็มความสุขใน การพักผ่อนของคุณได้ทั้งครอบครัว ซึ่งจุดเด่นของ ห้องพักนอกจากความเรียบง่ายสวยงามน่านอนแล้ว แต่ละห้องก็มีสีสันสดใสแตกต่างกันอีกด้วย ส่วนใน บริเวณระเบียงแต่ละห้องมีการปูหญ้าเทียมให้เดิน กันได้อย่างสบายเท้า RoomType photo © Poneak Sirivetaumnuikit 019Sleep
 11. 11. photo © Poneak Sirivetaumnuikitphoto © Taradol Chitmanchaitham Deluxe Bedroom 021Sleep
 12. 12. photo © Taradol Chitmanchaitham Deluxe Bedroom 023Sleep
 13. 13. photo © Taradol Chitmanchaitham Two Bedroom 025Sleep
 14. 14. photo © Taradol Chitmanchaitham TwoBedroom 027Sleep
 15. 15. Sunset at Roof Top ในช่วงเย็น หากไม่ได้ออกไปไหนล่ะก็ แนะนำ�ให้ขึ้นไปที่ ชั้น5 เลย เพราะชั้นนี้นอกจากจะเป็นส่วนของห้องจัดเลี้ยงและ สัมมนาแล้ว ก็ยังมีมินิบาร์บนดาดฟ้าให้คุณได้ชมพระอาทิตย์ตก ยามเย็นที่สวยงามจากจุดนี้ หรือถ้าใครอยากจะสร้างบรรยากาศ โรแมนติกด้วยการจิบไวน์กับคู่รักบนสถานที่แห่งนี้ก็คงจะดี ไม่น้อย เอาเป็นว่าบรรยากาศมันใช่มากๆ photo © Anan Bootviengpunth 029Sleep
 16. 16. photo © Taradol Chitmanchaitham Gimmick in Hotel ว่าด้วยเรื่องกิมมิคของโรงแรมกันบ้าง ตลอดระยะเวลาที่พักนั้นภายในโรงแรม ก็มีอยู่หลายส่วนเหมือนกันที่ดูน่าสนใจ ไม่น้อย เช่น การบอกหมายเลขห้องพัก ซึ่งโดยปกติแล้วหมายเลขห้องจะติดอยู่ ที่หน้าประตู แต่สำ�หรับที่อัมพวาน่านอน นั้นมีการใช้แสงไฟส่องป้ายที่ยื่นออกมาจาก หน้าห้องพัก ทอดแสงเงาลงบนเพดานเป็น หมายเลขห้องสวยงามและแปลกตาสำ�หรับ ผู้มาเยือนได้มากทีเดียว 031Sleep
 17. 17. นอกจากนี้ช่วงบริเวณทางเดินของแต่ละชั้น ทางโรงแรมได้จัดพื้นที่ให้ผู้มาพักสามารถมานั่งเล่นได้ โดยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์แต่ละชั้นซึ่งจะมีความ แตกต่างกัน แน่นอนว่านอกจากเอาไว้นั่งเล่นแล้ว น่าจะถูกใจคนที่ชอบถ่ายภาพทั้งหลายอีกด้วย ซึ่งถ้าอยากจะถ่ายภาพให้ครบทุกแบบก็ต้องขึ้นลง ตั้งแต่ชั้น 2-4 เลยล่ะ Gimmick in Hotel Floor 2 Floor 3 Floor 4 photo © Taradol Chitmanchaithamphoto © Taradol Chitmanchaithamphoto © Taradol Chitmanchaitham Floor 2 photo © Taradol Chitmanchaitham 033Sleep
 18. 18. สำ�หรับสิ่งอำ�นวยความสะดวกของโรงแรมนั้นก็ครบครัน มีทั้งบริการสปาและ นวดแผนไทย อินเตอร์เน็ตFreeWifi รวมไปถึงสนามฟุตซอลของโรงแรม ซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรม ไม่ไกลกันนัก นอกจากตัวโรงแรมที่อยู่ใกล้กับตลาดน้ำ�อัมพวามากแล้ว บริเวณหน้าที่พักยังมีคิวรถตู้ ไปกลับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-อัมพวาอีกด้วย ดังนั้นการเดินทางมายังโรงแรมแห่งนี้ถือว่า สะดวกสบายสุดๆ อัมพวาน่านอน น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำ�ตอบของการพักผ่อนยามที่เรามาเที่ยว อัมพวาที่ให้อารมณ์แตกต่างจากการนอนบ้านริมน้ำ�แบบเดิมๆ ได้เป็นอย่างดี ลองมาสัมผัสดูสักครั้งและจะรู้ว่าอัมพวานี้น่านอนขนาดไหน โทรจองห้องพักได้ที่เบอร์ 034-752111 โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา : 96 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 035Sleep
 19. 19. เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ Eat ร่มรื่นบรรยากาศดีริมน้ำ�แม่กลอง เหมาะกับมื้อเย็นสุดพิเศษ อิ่มอร่อยและ ได้พักผ่อนหลังจากเดินทอดน่องชมตลาดน้ำ�อัมพวามาหลายชั่วโมง Chao Sam ranร้านเจ้าสำ�ราญ แม่กลอง photo © Taradol Chitmanchaitham 037Eat
 20. 20. ร้านเจ้าสำ�ราญ ตั้งอยู่ภายในตรอกเล็กๆ ใกล้กับอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลอำ�เภออัมพวา เมื่อดูจากภายนอกแล้ว อาจจะคิดว่าร้านนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ แต่พอได้เข้ามาแล้วจะ ต้องทึ่งกับบรรยากาศของทางร้านที่ต้องบอกเลยว่าน่านั่งมาก เราจะเห็นบ้านไม้สมัยเก่าที่ปรับปรุงให้เป็นร้านอาหาร และการ ตกแต่งของทางร้านนั้นเรียบง่ายด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้ เป็นหลัก ส่วนบริเวณพื้นที่รับประทานอาหารมีให้เราเลือกนั่งได้ 3 โซน ไม่ว่าจะเป็นโซนในสวนที่มีต้นไม้ปกคลุมร่มรื่นหรือใคร ที่ชอบความเป็นส่วนตัวก็ต้องมุมบนบ้านชั้นสอง แต่โซนที่ได้รับ ความนิยมมากคือบริเวณริมน้ำ� ที่จะทำ�ให้เราได้ดื่มด่ำ�วิถีชีวิต ริมแม่น้ำ�พร้อมกับรับประทานอาหารที่แสนอร่อย Chao Samran photo © Taradol Chitmanchaitham 039Eat
 21. 21. photo © Taradol Chitmanchaitham ChaoSamran 041Eat
 22. 22. ปลาหมึก ผัดกระเทียมโทน เอาล่ะ มาดูเมนูอาหารหน่อยสิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง สำ�หรับเมนู ส่วนใหญ่ของที่นี่ จะเป็นอาหารทะเล และเมนูที่อยากแนะนำ�ก็พร้อมเสิร์ฟ ทุกท่านแล้ว เริ่มจาก “ปลาหมึกผัดกระเทียมโทน” หมึกกล้วยเต็มตัวผัดกับ กะปิคลุกเคล้ากับกระเทียมโทนส่งกลิ่นหอมมาแต่ไกล photo © Poneak Sirivetaumnuikit 043Eat
 23. 23. ปลากะพงทอดยำ�สมุนไพร ต่อด้วย “ปลากะพงทอดยำ�สมุนไพร” ปลากะพงตัวใหญ่เนื้อแน่น ทอดกรอบกำ�ลังดีราดด้วยน้ำ�ยำ�รสจัดพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ที่ล้วนใช้ แต่สมุนไพรไทยทั้งนั้น เวลารับประทานคู่กันทำ�ให้รสชาติเข้ากันได้อย่าง กลมกล่อมแถมยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยๆ อีกด้วย photo © Poneak Sirivetaumnuikit 045Eat
 24. 24. photo © Taradol Chitmanchaitham ปลาทู ซาเตี๊ยะ เมนูสุดท้ายที่อยากแนะนำ� เมื่อมาถึงถิ่น แม่กลองแล้วย่อมต้องสั่ง นั่นก็คือ “ปลาทูซาเตี๊ยะ” อาหารพื้นเมืองของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีรสชาติ เค็มและหวานอมเปรี้ยวเฉพาะตัวบวกกับความมัน ของปลาทูแม่กลองด้วยแล้วรับรองอร่อยเหาะไปเลย 047Eat
 25. 25. ChaoSamranเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่บรรยากาศดีร่มรื่น เนื่องจากไม่ได้อยู่ในตลาดน้ำ� อัมพวา ทำ�ให้เรารับประทานอาหารกันได้แบบชิวๆ พร้อมกับชมวิวแม่น้ำ� แม่กลองได้อย่างสบายใจ สำ�รองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ 034-751811 ร้านเจ้าสำ�ราญตั้งอยู่บริเวณอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลอำ�เภออัมพวา ทางซ้ายมือจะเห็นป้ายร้านเจ้าสำ�ราญ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 15.00-23.00 น. photo © Taradol Chitmanchaitham 049Eat
 26. 26. เรื่อง พลเอก ศิริเวชอำ�นวยกิจ l ภาพ กองบรรณาธิการ Go อัมพวา อำ�เภอเล็กๆ อยู่ติดแม่น้ำ�แม่กลอง ที่ในอดีตเคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า รวมไปถึงเป็นตลาดน้ำ� ในยุคนั้นด้วย ปัจจุบันจึงกลายมาเป็นตลาดน้ำ�ย้อนยุคที่เรียกว่า ประสบความสำ�เร็จ และมีคนรู้จักมากที่สุด ในประเทศเลยก็ว่าได้ แต่อย่าเพิ่งคิดว่าอัมพวา จะมีดีแค่ตลาดน้ำ�เท่านั้น รอบๆ ยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งรอให้คุณไปสัมผัส อัมพวา แม่กลอง แม่กลอง 049Go
 27. 27. photo © Taradol Chitmanchaitham NATIVITY OF OUR LADY CATHEDRAL 051Go
 28. 28. NATIVITY OF OUR LADY CATHEDRAL อาสนวิหารแม่พระบังเกิดสถาปัตยกรรมแบบ ศิลปะโกธิค ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 โดยคุณพ่อ เปาโลซัลมอน เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนพิธี ของชาวคริสต์ ตัวโบสถ์สร้างด้วยอิฐเผา ฉาบผนังด้วย ปูนตำ�กับน้ำ�เชื่อมประสานจากอ้อยสีดำ� มีช่องหน้าต่าง วงกลม ประดับด้วยกระจกสี Stain glass จากฝรั่งเศส ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระคริสต์ที่เพดาน ภายในได้รับ การตกแต่งลวดลายด้วยไม้อย่างสวยงาม โอ่โถงกว้างขวาง เป็นอย่างยิ่ง ด้านนอกนั้นจะเห็นยอดโบสถ์เป็น ปลายแหลม และซุ้มประตูขนาดใหญ่ เวลาถ่ายรูป ออกมาจึงดูสวยงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง เหมือนกับ ไม่ได้อยู่เมืองไทยยังไงยังงั้นเลยทีเดียว การเข้าชม อาสนวิหารนั้น สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันพุธถึง วันอาทิตย์ ยกเว้นวันจันทร์และอังคาร เพราะมีการ ทำ�พิธีสำ�คัญทางศาสนา อาสนวิหาร แม่พระบังเกิด photo © Anan Bootviengpunth 053Go
 29. 29. photo © Anan Bootviengpunth 055Go
 30. 30. NATIVITY OF OUR LADY CATHEDRAL photo © Poneak Sirivetaumnuikit 057Go
 31. 31. photo © Poneak Sirivetaumnuikit N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L 059Go
 32. 32. King Rama II Memorial Park อุทยาน ร.2 มีลักษณะเป็นสวนอุทยานขนาดใหญ่ จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ใน ปี พ.ศ. 2530 ด้านในแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน โดยด้านหน้าสุดจะเป็นลาดจอดรถ ถัดเข้าไปจะเป็นโรงละคร กลางแจ้ง ไว้สำ�หรับโชว์การแสดงในโอกาสพิเศษ เป็นลานหญ้า สีเขียวสบายตา เดินเข้าไปอีกนิดจะเป็นส่วนของอาคาร ทรงไทย 5 หลัง จัดทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์เสีย 4 หลัง และ อีก1 หลังใช้ในการเก็บเครื่องดนตรี ด้านในอุทยานจะเป็นสวน พันธุ์ไม้นานาชนิด และมีพื้นที่ติดแม่น้ำ�เอาไว้สำ�หรับ นั่งพักผ่อน ในบริเวณริมแม่น้ำ�ยังมีบริการนวดแผนไทย ให้อีกด้วย อุทยาน ร.2 photo © Taradol Chitmanchaitham 061Go
 33. 33. photo © Anan Bootviengpunth KingRamaIIMemorialPark 063Go
 34. 34. King Rama II Memorial Park photo © Taradol Chitmanchaitham 065Go
 35. 35. Wat Amphawan Chetiyaram วัดอัมพวันเป็นพระอารามหลวงชั้นโท อยู่ติด กับอุทยาน ร.2 อยู่คู่กับอัมพวามาตั้งแต่สมัยรัชกาล ที่ 1 โน่นเลยทีเดียว เมื่อดูด้านนอกอาจจะยังไม่เห็น อะไรน่าสนใจจนกว่าจะได้เข้าไปด้านใน เพราะด้านใน มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามบอกเล่า เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติภพต่างๆ ทั้ง 10 ชาติ นอกจากนี้แล้วยังมีภาพบอกเล่าเรื่องราวในอดีต เขียนไว้บนด้านล่างอีกด้วย ด้านหลังวัดสามารถ มองเห็นพระปรางค์สีขาวได้ เชื่อกันว่าแต่เดิมนั้น เป็น นิวาสถานเก่าของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย วัดอัมพวัน เจติยาราม photo © Taradol Chitmanchaitham 067Go
 36. 36. Wat Amphawan Chetiyaram photo © Taradol Chitmanchaitham 069Go
 37. 37. photo © Taradol Chitmanchaitham WatAmphawanChetiyaram 071Go
 38. 38. Wat Bangkhae Noi วัดบางแคน้อย ตั้งอยู่ริมน้ำ�แม่กลอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2441 แต่เดิมนั้นโบสถ์ของวัดสร้างอยู่บนแพ ผูกลอยน้ำ�ไว้ ในสมัยเจ้าอาวาสคนที่ 2 จึงได้สร้างโบสถ์บนพื้นดินขึ้นมา ตลอดเวลากว่าร้อยปี โบสถ์บนดินได้ถูกสร้างใหม่หลายครั้ง เนื่องจากความทรุดโทรม แต่ก็ไม่สามารถทำ�อะไรได้มากนัก เนื่องจากขาดแคลนวัสดุก่อสร้างในช่วงสงคราม จนมาถึง ปัจจุบันโบสถ์ของวัดบางแคได้รับการสร้างขึ้นใหม่ ภายใน มีความวิจิตรงดงามของไม้สักแกะสลักที่ประดับอยู่ด้านใน พื้นโบสถ์เป็นไม้มะค่าโมงแผ่นใหญ่ ที่ใช้เพียง 7 แผ่น ก็สามารถปูเต็มพื้นที่โบสถ์ได้แล้ว ต้องบอกว่าความงดงาม ของโบสถ์ไม้สักแกะสลักนี้ ห้ามพลาดที่จะมาเที่ยวชมเด็ดขาด วัดบางแคน้อย photo © Poneak Sirivetaumnuikit 073Go
 39. 39. Wat Bangkhae Noi photo © Poneak Sirivetaumnuikit 075Go
 40. 40. photo © Taradol Chitmanchaitham WatBangkhaeNoi 077Go
 41. 41. photo © Anan Bootviengpunth WatBangkhaeNoi 079Go
 42. 42. ค่ายบางกุ้งคือสถานที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ หลังเสียกรุงศรีฯ ครั้งที่ 2 เพราะเป็นที่ตั้งทัพที่พระเจ้า เอกทัศน์ใช้ขัดขวางการเดินทัพของพม่า โดยทำ�การ สร้างค่ายทหารล้อมรอบวัดบางกุ้งเพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ แก่ทหาร ภายในค่ายบางกุ้งมีพระรูปของสมเด็จ พระเจ้าตากสินตั้งอยู่ ให้ประชาชนได้เคารพบูชา จุดเด่น ที่สุดของค่ายบางกุ้งก็คือ “โบสถ์ปรกโพธิ์” ซึ่งโบสถ์ทั้งหลัง ถูกคลุมไปด้วยต้นไม้ 4 ชนิดคือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง หลังจากถูกทิ้งร้างมานานถึง200 ปี นักท่องเที่ยว นิยมมากราบไหว้หลวงพ่อนิลมณีที่ประดิษฐานอยู่ภายใน เพื่อความเป็นสิริมงคล ค่ายบางกุ้ง photo © Taradol Chitmanchaitham Bang Kung Base 081Go
 43. 43. photo © Taradol Chitmanchaitham BangKungBase 083Go
 44. 44. เห็นหรือยังว่าไม่ใช่แค่ตลาดน้ำ�เท่านั้นที่น่าเที่ยว สำ�หรับอัมพวา ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย รอให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมอีกหลายแห่ง เลยทีเดียว.... Recommend เตาลุงเปี๊ยก ยังมีอีก 1 อย่างที่อยากจะแนะนำ�ให้ได้ไปเที่ยวชมกัน นั่นก็คือการทำ�น้ำ�ตาลจากน้ำ�ตาลสด ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียก ได้ว่าต้องอาศัยความประณีตใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปาดตาล ที่ต้องทำ�วันละ 2 ครั้ง เพื่อกันงวงตาลเสีย การรักษาน้ำ�ตาล ในกระบอกไม่ให้บูดด้วยการใส่ไม้พะยอมลงไป การผสมน้ำ�ฝน ลงไประหว่างการเคี่ยวน้ำ�ตาลเพื่อให้น้ำ�ตาลเหนียวนุ่ม ไม่จับเป็น ก้อนแข็ง ซึ่งทั้งหมดที่ว่านี้สามารถไปชมกันได้ที่ “เตาลุงเปี๊ยก” ซึ่งเป็นแหล่งทำ�น้ำ�ตาลแบบบ้านๆ ของเแท้ เราจะได้เห็นทุกขั้นตอน กระบวนการที่ว่ามาจนกลายเป็นน้ำ�ตาลก้อน แถมลุงเปี๊ยก ยังใจดี ให้เราทดลองหยอดน้ำ�ตาล ชิมน้ำ�ตาลที่เพิ่งเคี่ยวเสร็จ หมาดๆ ได้อีกด้วย หรือใครอยากจะซื้อน้ำ�ตาลกลับไปบ้าน ลุงเปี๊ยกก็มีขายให้เอาไปทำ�อาหารกันได้ เตาลุงเปี๊ยกอยู่ทางไป วัดอินทราราม ขับไปตามถนนหมายเลข 4004 จนเจอ วัดอินทราราม เลี้ยวซ้ายที่สามแยกหน้าวัด แล้วขับตรงไปอีกนิด ก็จะเจอเตาลุงเปี๊ยกแล้ว 085Go
 45. 45. Shop ในฉบับนี้ผมจะพาทุกท่านมายังตลาดน้ำ�ที่เรียกได้ว่า “ยอดนิยม” ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะจากการเดินทางไป ทุกครั้ง ณ ที่แห่งนี้ ไม่เคยเจอคำ�ว่าพื้นที่ “ว่าง” ให้เราได้เดินชิวๆ เลยสักครั้ง ฟังแล้วอะไรจะขนาดนั้น แต่เชื่อสิว่าสิ่งที่พูดไม่ ผิดเพี้ยนแต่อย่างใด สถานที่นี้มีชื่อว่า “ตลาดน้ำ�อัมพวา” photo © Taradol Chitmanchaitham เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ Shop 087Shop
 46. 46. ตลาดน้ำ�อัมพวา เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญและ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ�ของชาวสมุทรสงครามมานาน แล้ว จากในอดีตอัมพวาเป็นเหมือนพื้นที่ของคนในชุมชนที่นำ�ของ มาขายหลากหลายชนิดผ่านทางเรือ และวิถีชีวิตเหล่านั้นก็ยังคง อยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทมาก ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้ามายังอัมพวาแล้วกิจกรรมที่ทำ�ให้เราเพลิดเพลิน ได้มากที่สุดก็คือการช้อปปิ้ง นั่นเอง เพราะเรื่องการช้อปก็เป็น เรื่องใหญ่ไม่แพ้เรื่องเที่ยวจริงๆ ที่อัมพวานั้นตลอดสองข้างทาง อุดมไปด้วยอาหารท้องถิ่นให้เราได้เลือกซื้อกัน หนึ่งในนั้นที่ รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ “ปลาทูแม่กลอง” กับเอกลักษณ์หน้างอ คอหัก นอกจากนี้ยังมีขนมหวานไว้ล่อตาล่อใจมากมายโดยเฉพาะ ขนมไทยโบราณหลายอย่างที่คนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จัก หรือขนมที่ รุ่นเก่าอย่างเราๆ เคยชอบทานในวัยเด็กก็สามารถซื้อมาลิ้มลอง รสชาติหรือจะนำ�ไปเป็นของฝากก็ได้ photo © Taradol Chitmanchaitham ตลาดน้ำ�อัมพวา 089Shop
 47. 47. photo © Taradol Chitmanchaitham ตลาดน้ำ�อัมพวา 091Shop
 48. 48. นอกจากขนมหวานแล้วอาหารประเภท ซีฟู้ดก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกัน จากที่เราเห็นตามริมฝั่งทางเดินจะมีเก้าอี้ให้ นั่งและสามารถสั่งบรรดา กุ้ง หอย ปู ปลา จากแม่ค้าที่บรรทุกอาหารทะเลมาเต็มลำ�เรือและ ปรุงสดๆ พร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวนั้นเลย ตลาดน้ำ�อัมพวา ตลาดน้ำ�อัมพวา photo © Taradol Chitmanchaitham photo © Taradol Chitmanchaitham 093Shop
 49. 49. แต่สิ่งที่ทำ�ให้เราต้องควักเงินออกจาก กระเป๋านอกจากของกิน นั่นก็คือสินค้าที่เป็น “ของฝาก” โดยสินค้ายอดนิยมของตลาดน้ำ� อัมพวาคงหนีไม่พ้น เสื้อยืดสกรีนลายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอัมพวา รวมไปถึงของที่ระลึกที่เป็น เหมือนสัญลักษณ์ของอัมพวานั่นก็คือ “หิ่งห้อย” ก็ขายดีไม่แพ้กัน ตลาดน้ำ�อัมพวา photo © Taradol Chitmanchaitham photo © Anan Bootviengpunth 095Shop
 50. 50. นอกจากของฝากของกินที่เรานำ�เสนอไปแล้วนั้น จริงๆ แล้วตลาดน้ำ�อัมพวายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก มากมาย การได้สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำ�แม่กลอง ด้วยการ ใส่บาตรพระพายเรือยามเช้า หรือการล่องเรือชมหิ่งห้อย ยามค่ำ�คืน รวมไปถึงการได้พักโฮมสเตย์น่ารักๆ ที่พร้อม จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเยือน ตลาดน้ำ�อัมพวา photo © Anan Bootviengpunth photo © Taradol Chitmanchaitham 097Shop
 51. 51. แนะนำ�อีกเรื่องก่อนจากกันฝากไว้สำ�หรับ นักช้อปทั้งหลายว่าตลาดน้ำ�อัมพวาในแต่ละวัน มีนักท่องเที่ยวจำ�นวนมาก ดังนั้นเวลาใครไปเดิน เที่ยวก็ต้องระมัดระวังกระเป๋าและของมีค่าไว้ให้ดี เพียงเท่านี้ก็เป็นการช้อปสุดพิเศษของเราแล้ว ตลาดน้ำ�อัมพวา photo © Anan Bootviengpunth 099Shop
 52. 52. ข้อมูล พลเอก ศิริเวชอำ�นวยกิจ Techno ถ้าหากคุณเป็น Overcloker ที่กำ�ลังหา CPU Cooler ดีๆ สักตัวมาดับร้อนให้กับ CPU แล้วละก็ เราขอแนะนำ� CorsairH100iExtreme Performance CPU Cooler ที่จะทำ�ให้ CPU ของคุณเย็นเฉียบได้ไม่ยาก ด้วยหม้อน้ำ�ขนาด 240mm. แบบอลูมิเนียมประกบข้างด้วยพัดลม ขนาด 120 mm. ถึงสองตัว จึงสามารถถ่ายเท ความร้อนจากCPU ได้อย่างรวดเร็ว หน้าสัมผัส ของWaterblock เป็นทองแดงขัดเรียบอย่างดี ใช้งานง่ายเพราะเติมของเหลวมาจากโรงงาน แล้วเรียบร้อย จึงประกอบใช้งานได้ทันที การ์ดเสียงซีรี่ย์ใหม่จาก Creative ที่มากับการเชื่อมต่อ แบบ PCI Express โดดเด่นด้วยอัตราส่วนสัญญาณ เสียงต่อสัญญาณรบกวนที่มากถึง 116 dB จึงให้เสียง ที่ดีเยี่ยมมากกว่า Sound on board ทั่วๆ ไป ถึง 34 เท่า!! นอกจากนั้นยังติดตั้ง 600 Ohm Headphone Amplifier มาในตัว อีกด้วย ต่อให้หูฟังใหญ่ขนาดไหน ก็เอาอยู่ทุกรายละเอียดเสียง ในกล่อง มาพร้อมกับ Beamforming Microphone ที่ตัดเสียงรบกวนอื่นได้หมดจรด ให้เสียงสนทนา ชัดเจนแบบที่ไม่เคยได้ยิน ลำ�โพงบลูทูธขนาดเล็ก แต่คุณภาพไม่ได้เล็กตามขนาด มาพร้อมกับสีสันฉูดฉาดถึง 6 สี สามารถ เชื่อมต่อกับ Mobile device อย่าง Tablet และ Smartphone ได้ง่ายดายผ่านระบบ Bluetooth 4.0 หากต้องการใช้งานร่วมกับเครื่อง Mac หรือ PC ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ใช้ฟังเพลง ควบคุม เครื่องเล่นผ่านปุ่ม Control 4 ปุ่ม และนอกจากนี้ยังใช้งานแบบ Speaker phone เพื่อคุยโทรศัพท์ ได้อีกด้วย บอกลากล้องวงจรปิดแบบเดิมๆ ที่มองอะไรก็ไม่ชัดเจนไปได้เลย เพราะวันนี้Agivilon29mpJPEG2000HD จะมาทำ�ให้คุณเห็นทุก รายละเอียดในภาพวิดีโอของคุณ ตัวกล้องใช้เซ็นเซอร์ CCD ขนาด 35 mm. ที่ให้ความละเอียดสูงถึง 29 ล้านพิกเซล สามารถมองเห็นได้แม้ แสงน้อยเพียง 0.1 lux (ภาพสี) และ 0.01 lux (ภาพขาวดำ�) ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือมันใช้เลนส์ EF จาก Canon ดังนั้นมั่นใจได้แน่นอนว่า คมชัดทุกรายละเอียด !!! Rapoo Bluetooth Mini Speaker A3060 Creative Sound Blaster Z Agivilon 29mp JPEG2000 HD Camera Corsair H100i Extreme Performance CPU Cooler camera---computer---gadget..... ..... .................. 101Techno
 53. 53. WEYE FEYE LEGO Architecture Studio Canon VIXIA mini Tapo นี่คืออุปกรณ์จะทำ�ให้คุณสามารถ ควบคุมกล้อง DSLR ของคุณผ่าน Smartphone ได้อย่างสบายๆ ทั้งการเลือกจุดโฟกัส ปรับค่ารูรับ แสง ความเร็วชัตเตอร์ ระบบวัดแสง โดยทั้งหมดนี้สามารถเลือกผ่านหน้า จอ Live view บน Smartphone ได้ทันที นอกจากนี้แล้ว หากต้องการ ถ่ายวิดีโอ คุณก็จะมองเห็นภาพวิดีโอ แสดงอยู่บน Smartphone แบบสดๆ อีกด้วย เล็กพริกขี้หนูแบบนี้ อยากลอง กันรึเปล่า ??? ของเล่นสุดคลาสสิคอย่างตัวต่อ LEGO คราวนี้มาเติมเต็มความฝัน ในวัยเด็กให้ผู้ใหญ่ด้วยชุด LEGO Architecture Studio ที่จะทำ�ให้คุณ ออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ได้ด้วย ตัวคุณเอง ตัวต่อมีมาให้ 1,200 ตัว เป็นสีขาวและโปร่งใสคละกันไป มาพร้อมกับคู่มือที่บอกถึงเทคนิค ต่างๆ มากถึง 272 หน้า ซึ่งจะช่วย ให้คุณสามารถออกแบบงานสถาปัตย์ ร่วมกับสถาปนิกได้ไม่ยาก ชอบถ่ายคลิปลง Social media ต่างๆ ใช่ไหม? Canon VIXIAmini น่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีสำ�หรับคุณได้ ด้วยขนาดเล็กกะทัดรัดแบบ Pocket size จึงทำ�ให้คุณสามารถพกพามันไปได้ด้วย ในทุกที่ ไม่พลาดในทุกอิริยาบทด้วยเลนส์ มุมกว้างถึง 160 องศา จะโชว์อะไรพิศดาร ขนาดไหนก็เอาอยู่ มาพร้อมกับ Stereo microphone ที่ให้เสียงมีมิติคมชัด จะร้องเพลง หรือเล่นดนตรี ก็มั่นใจได้ว่าคนฟังจะได้ยินความไพเราะ เหมือนกับมายืนฟังเองยังไงยังงั้น !!! เมื่อ Capo และ Tuner มารวมอยู่ในตัวเดียวกันด้วยคอนเซ็ปต์ ที่ว่า “จะซื้อแยกชิ้นกันทำ�ไม เมื่อคุณสามารถมีได้ทั้งสองอย่าง ในตัวเดียว” จึงเกิดเป็น TAPO อุปกรณ์ที่จะมอบความสะดวก สบายให้กับนักกีต้าร์ทั้งหลาย ต่อไปนี้ไม่ว่าจะตั้งสายหรือเปลี่ยน คีย์ก็ทำ�ได้ทันที ไม่ต้องคอยเปลี่ยนอุปกรณ์กันไปมาอีกแล้ว camera---computer---gadget..... ..... .................. 103Techno
 54. 54. ข้อมูล ธราดล จิตมั่นชัยธรรม ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่มีใครไม่รู้จัก สตีฟ จอบส์ ผู้ที่เปลี่ยนโลก ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่คนทั้งโลกยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ มนุษย์เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นฝีมือการพลิกโลกของเขาและถึงแม้จอบส์จะจาก โลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้คือการสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างที่เป็น ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ “Jobs” เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ที่ใครๆ ก็รู้จักกันทั่วทุกมุมโลก รับบทโดย แอชตัน คุชเชอร์ นักแสดงจากซีรี่ย์ชื่อดังที่จะมาเล่าถึงช่วงเวลาระหว่างปี 1970 จนถึงปี 2000 กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชายที่ชื่อ สตีฟ จอบส์ คนอื่น “เห็น” ในสิ่งที่เป็นไปได้ แต่เขา “ทำ�” ในสิ่งที่เป็นไปได้ “Jobs” กำ�หนดฉายในโรงภาพยนตร์ไทย 12 กันยายน 2556 นี้ JOBS ASHTON KUTCHER http://jobsthefilm.com/ 105Sleep
 55. 55. ENJOY WITH YOUR DAY OFF Thank you AMPHAWA NANON - Samut Songkhram

×