Successfully reported this slideshow.
เนื้อหาทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย บริษัท ทางสะดวก (ไทย) จำ�กัด
203/3 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพห...
Day Off iSSUE 03.10.56
Sleep?Sleep?
Eat?Eat?
Go?Go?
Shop?Shop?
Techno?Techno?
Entertain
ment?
Entertain
ment?
Romance Farm...
facebook.com/dayoffmagazine
เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ
Sleep
photo © Anan Bootviengpunth
โรแมนซ์ ฟาร์ม
Romance farm
ปาย นอกจากจะม...
photo © Anan Bootviengpunth
Romance farm
RomanceFarm บริหารโดยเจ้าของอารมณ์ดี พี่โอม
และพี่ต้อง ที่มีแนวคิดในการทำ�ที่พักโ...
photo © Anan Bootviengpunth
006Sleep
photo © Taradol Chitmanchaitham
008Sleep
photo © Anan Bootviengpunth
010Sleep
photo © Anan Bootviengpunth
012Sleep
Romance farm
พอเข้ามาใน Romance Farm เราจะเจอกับฟาร์ม
แกะที่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของทางที่พักที่ให้
ผู้มาพักได้รื่นรมย...
photo © Taradol Chitmanchaitham
016Sleep
photo © Taradol Chitmanchaitham
018Sleep
photo © Taradol Chitmanchaitham
020Sleep
photo © Anan Bootviengpunth
Club house or lobby
ต่อมาเราก็จะเจอ Club House หรือ Lobby
นั่นเอง จุดนี้เป็นจุดที่เรามาติดต่อห...
photo © Taradol Chitmanchaitham
024Sleep
photo © Taradol Chitmanchaitham
026Sleep
photo © Anan Bootviengpunth
Chill
Chill
028Sleep
Romance farm
เมื่อเช็คอินเสร็จแล้วก็เข้าไปชมห้องพักกันหน่อย
ห้องพักที่นี่แม้จะมีเพียงแค่ 6 ห้อง แต่ก็เต็มไปด้วย
ความอบอุ่น...
photo © Anan Bootviengpunth
032Sleep
SPRING ONION
ห้องแรก “ต้นหอม” ห้องที่มีการใช้สีเขียวเป็นหลัก
ให้ความรู้สึกสดชื่นดูแล้วผ่อนคลายจากความ
เหนื่อยล้าได้อย่างดี...
photo © Anan Bootviengpunth
036Sleep
SMELL OF SOIL
ถัดมา “หอมดิน” ห้องนี้มีการใช้สีที่ดูอบอุ่นมากขึ้น
จากสีของดินทำ�ให้เรารู้สึกผ่อนคลาย รวมไปถึง
การประดับผนัง...
MIST
“ม่านหมอก” กับการตกแต่งสีขาวล้วน ให้ความ
รู้สึกบริสุทธิ์เหมาะกับคนที่ชอบความเรียบง่ายแต่ดูดี
• SINGLE HOME
คลิกเปลี่ย...
photo © Anan Bootviengpunth
042Sleep
SPIKE OF RICE
สำ�หรับห้องนี้ถ้าใครที่มาช่วงปลายฝนต้นหนาวคงจะ
ชอบมิใช่น้อยเพราะ “รวงข้าว” สีทองอร่ามจะออก
รวงเต็มทุ่ง ที่ห้...
WATER SONG
ส่วนใครก็ตามที่แม้ว่าตัวจะอยู่ธรรมชาติในป่าเขา
แต่ยังหลงใหลและคิดถึงในบรรยากาศของทะเล
อยู่ล่ะก็ “เพลงน้ำ�” น่าจ...
photo © Anan Bootviengpunth
048Sleep
photo © Anan Bootviengpunth
S M E L L O F R A I N
050Sleep
photo © Anan Bootviengpunth
SMELL OF RAIN
ต่อมาเป็นห้องพักที่เหมาะกับฤดูฝนอย่างยิ่ง
“กลิ่นฝน” ห้องพักขนาดใหญ่ ภายนอกสีเหลื...
red house
red house
สุดท้ายเป็นบ้านหลังพิเศษที่เราอยากจะแนะนำ�กัน
คือ “บ้านแดง” บ้านขนาดใหญ่ที่สามารถอยู่ได้
ทั้งครอบครัว ...
Off roadUTV
photo © Anan Bootviengpunth
Romance farm
แต่ไม่ใช่เพียงแค่บ้านพักและบรรยากาศรอบๆ
เท่านั้นที่ทำ�ให้เราได้เพลิดเ...
photo © Anan Bootviengpunth
Romance farm
ก่อนจะจากกันใครที่อยากจะมาพักอย่าลืมเตรียม
กล้องไว้ให้ดี เพราะแทบทุกมุมของที่พักส...
Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai
Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Ea...
ร้านน้องเบส
“น้องเบส” ร้านอาหารยอดนิยมของคนในพื้นที่และ
นักท่องเที่ยว แม้หน้าตาร้านจะดูธรรมดาๆ แต่รสชาติ
นั้นถึงใจสุดๆ เมน...
photo © Taradol Chitmanchaitham
เห็ดทอด
ซีอิ๊ว
064Eat
photo © Taradol Chitmanchaitham
ผักกูดผัด
น้ำ�มันหอย
066Eat
ขนมจีนนั่งยอง
	 “ขนมจีนนั่งยอง” ตั้งอยู่ในถนนคนเดินปาย เป็นอีกร้านที่มี
คนแวะมาอยู่ตลอด จุดขายอยู่ที่เวลาใครจะมากินต้องนั่...
photo © Taradol Chitmanchaitham
ขนมจีน
น้ำ�เง้ียว
070Eat
ลาบขมห้วยปู	 ส่วนร้านสุดท้ายฉบับของคาวนี้เราได้คนในพื้นที่แนะนำ�มาว่าเด็ด
กับร้านที่มีชื่อว่า “ลาบขมห้วยปู” ที่มีเมนูอาหาร...
photo © Taradol Chitmanchaitham
แหนมสด
ซี่โครง
หมูทอด
074Eat
ข้ามฝั่งมาทางของหวานกันบ้าง คงไม่มีใครไม่รู้จัก “Coffee In
love” ร้านกาแฟที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์คสำ�คัญของนักท่องเที่ยวมาอย...
Coffee In Love
photo © Taradol Chitmanchaitham
078Eat
photo © Taradol Chitmanchaitham
วนิลา
บัตเตอร์เค้ก
080Eat
photo © Anan Bootviengpunth
Coffee In Love
082Eat
photo © Anan Bootviengpunth
Coffee In Love
photo © Taradol Chitmanchaitham
084Eat
Coffee In Love
photo © Taradol Chitmanchaitham
086Eat
Fruit Factory	 “Fruit Factory” แค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามีผลไม้นานาพันธุ์จากโรงงานแห่งนี้
ภายในร้าน Fruit Factory มีการจัดร้านได...
photo © Taradol Chitmanchaitham
Fruit Factory
090Eat
Fruit Factory
photo © Anan Bootviengpunth
092Eat
Madame Ju Coffee	 “Madame Ju Coffee” เป็นร้านกาแฟเปิดใหม่ในถนนคนเดินปายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
สวยงามซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะเจ...
photo © Taradol Chitmanchaitham
Madame Ju Coffee
096Eat
photo © Taradol Chitmanchaitham
Madame Ju Coffee
098Eat
photo © Anan Bootviengpunth
Madame Ju Coffee
100Eat
photo © Anan Bootviengpunth
Madame Ju Coffee
102Eat
photo © Anan Bootviengpunth
Madame Ju Coffee
104Eat
Go
เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ
แม้ปายจะเป็นอำ�เภอเล็กๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่
กลับเต็มไปด้วยแหล่งท่อง...
photo © Anan Bootviengpunth
108Go
photo © Anan Bootviengpunth
110Go
photo © Anan Bootviengpunth
112Go
photo © Taradol Chitmanchaitham
114Go
photo © Taradol Chitmanchaitham
116Go
สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายสร้างขึ้นในสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่นมีอำ�นาจอยู่ในประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช...
photo © Taradol Chitmanchaitham
Postcard From Pai
Postcard From Pai
Hello!!!CaptainJack SparrowWelcome to
120Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Anan Bootviengpunth
122Go
วัดศรีดอนชัยเป็นวัดเก่าแก่ที่
มีอายุกว่า 700 ปี สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.
1855 เป็นวัดแรกของอำ�เภอปายที่
มีความสำ�คัญทางศาสนาและ...
photo © Taradol Chitmanchaitham
126Go
photo © Taradol Chitmanchaitham
128Go
photo © Anan Bootviengpunth
130Go
ปัจจุบันเป็นวัดที่ได้รับความนิยม
อีกแห่งหนึ่งจากนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
อยู่ใกล้ถนนคนเดินปายมาก ภายในวัด
มีเจดีย์องใหญ่เป็...
photo © Taradol Chitmanchaitham
134Go
หมู่บ้านจีนยูนนานที่มีการนำ�เสนอวิถีชีวิตของคนเชื้อสายจีนที่ได้อาศัยอยู่แถบนี้มาอย่าง
ยาวนาน ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นแ...
photo © Anan Bootviengpunth
138Go
photo © Anan Bootviengpunth
140Go
ของแถมสำ�หรับคนที่ไปเที่ยวบ้านสันติชล หากเลยขึ้นไปอีก 3 กิโลเมตร จะมีอีกหนึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชื่อว่า จุดชมวิวหยุนไหล หา...
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Taradol Chitmanchaitham
144Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Taradol Chitmanchaitham
146Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Anan Bootviengpunth
148Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Anan Bootviengpunth
150Go
น้ำ�ตกสวยของเมืองปายที่เดินทางเข้าถึงอย่างง่ายดายโดยรถยนต์ เมื่อมาถึง
เราจะเห็นน้ำ�ตกที่ไหลเป็นชั้นๆ ได้ตั้งแต่จุดจอดรถ หล...
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Anan Bootviengpunth
154Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Anan Bootviengpunth
156Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Taradol Chitmanchaitham
158Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Taradol Chitmanchaitham
160Go
น้ำ�ตกหมอแปงมักจะเป็นสถานที่เที่ยวต่อจากหมู่บ้านสันติชลเนื่องจาก
อยู่ในเส้นทางเดียวกันสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ ภายในน้ำ�...
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Taradol Chitmanchaitham
164Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Anan Bootviengpunth
166Go
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Anan Bootviengpunth
168Go
กองแลน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ปายแคนยอน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติของอำ�เภอปายที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากมาย กองแล...
N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L
photo © Anan Bootviengpunth
172Go
photo © Taradol Chitmanchaitham
174Go
เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ
Shop
Shop...
qwertyuiop
qwertyuiop
a
s
dfg
hjkl;แม้แสงตะวันจะหมดลงแล้ว แต่...
photo © Anan Bootviengpunth
qwertyuiop
	 เดิมทีถนนคนเดินปายเริ่มต้นด้วยการค้าขายจากชาวบ้านและ
ชาวเขาจากคนในพื้นที่เท่านั้น...
photo © Anan Bootviengpunth
a
s
dfg
hjkl;180Shop
photo © Anan Bootviengpunth
qwertyuiop
182Shop
photo © Anan Bootviengpunth
a
sdfghjkl
	 ในช่วงเย็นของทุกๆ วันบริเวณ
ถนนคนเดินปายจะมีการปิดถนนไม่ให้
รถยนต์ผ่านเข้าไปตั้งแ...
photo © Anan Bootviengpunth
qwertyuiop
186Shop
photo © Anan Bootviengpunth
asdfghjkl
188Shop
photo © Anan Bootviengpunth
asdfghjkl
190Shop
photo © Anan Bootviengpunth
a
sdfghjkl
192Shop
photo © Anan Bootviengpunth
a
s
dfg
hjkl
194Shop
a
s
dfg
hjkl
photo © Taradol Chitmanchaitham
196Shop
a
s
dfg
hjkl
photo © Anan Bootviengpunth
198Shop
a
s
dfg
hjkl
photo © Taradol Chitmanchaitham
200Shop
qwertyuiop
qwertyuiop
a
sdfghjkl
ถนนคนเดินปาย
202Shop
qwertyuiop
qwertyuio
a
sdfghjkl
	 ระหว่างที่กำ�ลังเดินช้อปอยู่นั้นผมชอบอย่างหนึ่ง ตรงที่มีของ
ทานเล่นที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์...
photo © Anan Bootviengpunth
qwertyuiop
	 แม้ระยะทางของถนนคนเดินจะไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรก็ตาม
แต่เราก็ใช้เวลาเดินอยู่นานพอสมคว...
ข้อมูล พลเอก ศิริเวชอำ�นวยกิจ
Techno
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการโอนถ่ายไฟล์
รูปลงสู่ iPad หรือ iPhone ด้วย Photofast
iFla...
camera---computer---gadget.....
.....
..................
กล้องระดับเรือธงตัวล่าสุดจาก Olympus ที่เกิด
จากการผสมผสานกันอย่า...
ข้อมูล ธราดล จิตมั่นชัยธรรม
เมื่อโลกถูกรุกรานจากสิ่งมีชีวิตต่างดาว ทางรอดเพียงหนึ่งเดียว
ของมวลมนุษย์ก็อยู่ในกำ�มือของผู้ท...
ENJOY
WITH
YOUR
DAY
OFF
Thank you Romance Farm - Pai
Day Off Where to go ? #003 - Pai Issue
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Day Off Where to go ? #003 - Pai Issue

779 views

Published on

Content

- Romance Farm
- Eat @ Pai
- Attractive Pai
- Gadget
- ETC

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Day Off Where to go ? #003 - Pai Issue

 1. 1. เนื้อหาทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย บริษัท ทางสะดวก (ไทย) จำ�กัด 203/3 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Staff หากมองออกไปรอบๆโลกแล้วสถานการณ์ที่ดูน่าเป็นห่วงที่สุดก็คงจะเป็นวิกฤติ สงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดูจะลุกลามไปกันใหญ่ เมื่อสหรัฐอเมริกาออกมา ป่าวประกาศว่าจะบุกซีเรียเพื่อระงับเหตุขัดแย้งในครั้งนี้ ทำ�เอาหลายประเทศ ต่างพากันวิตกว่านี่อาจจะเป็นชนวนไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นได้เนื่องจาก ซีเรียนั้นมีพี่ใหญ่อย่างรัสเซียหนุนหลังอยู่ ลองให้สองยักษ์ใหญ่ได้งัดข้อกัน ความเสียหายคงไม่น้อยเลยทีเดียว วนกลับมาที่ใกล้ๆ บ้านเราอย่างฟิลิปปินส์ ที่เกิดการจับชาวบ้านเป็นตัวประกันกว่า 300 คน ในเมืองทางใต้ หรือแม้แต่ใน เมืองไทยของเราตอนนี้ก็เกิดสารพัดม็อบออกมาปิดถนนจากสภาวะค่าครองชีพ ที่สูงเกินจะทนไหวเห็นได้ชัดว่านับวันความวุ่นวายยิ่งลุกลามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มากเสียจนผมเองก็พาลคิดไปว่าคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำ�อะไรตามที่ใจ เราต้องการเสียที แล้วการทำ�ตามใจตัวเองของผมนี่ก็ไม่ใช่อะไรพิเศษมากมายหรอกครับเพียงแค่ อยากจะออกเดินทางไปดูโลกกว้างให้มากที่สุดเท่านั้นเอง ก่อนที่อะไรๆ จะไม่ เอื้ออำ�นวยอีกต่อไป เพราะชีวิตคนเรานั้นไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะดับสิ้นไป กันตอนไหน แล้วโลกใบนี้ของเราก็ยังมีอะไรให้น่าค้นหาอีกตั้งมากมาย เอาแค่ ในประเทศไทยก็เยอะจนเที่ยวไม่ไหวแล้วครับ อย่ากระนั้นเลย เมื่อรู้แบบนี้ กันแล้วก็หาโอกาสออกไปเที่ยวกันเถอะครับ ถ้าไม่รู้จะไปไหนก็พลิกหน้า Day Off Magazine นี่แหล่ะ รับรองว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียว ส่วนตัวผมเองก็ ขอไปเตรียมตัวเดินทางต่อก่อนแล้วกัน ขอให้ทุกคนจงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าครับ Talk Rainymood ตุลาคม 2556 03 iSSUE บรรณาธิการบริหาร ผุสดี พิพัฒพลกาย กองบรรณาธิการ อนันต์ บุตรเวียงพันธ์ พลเอก ศิริเวชอำ�นวยกิจ ธราดล จิตมั่นชัยธรรม โปรแกรมเมอร์ วิกรม วิชานนุวงศ์ อภิรักษ์ คำ�ภีระ การตลาด ฐากูร ผลเจริญ ประสานงาน อรรณพ สีกากี พิสูจน์อักษร ชนากานต์ เส็งชื่น ติดต่อ : โทร. 02-930 3734-5 แฟกซ์. 02-930 3736 ฮีเมล์ : dayoff@dayoffmagazine.com dayoffmagazine.com facebook.com/dayoffmagazine
 2. 2. Day Off iSSUE 03.10.56 Sleep?Sleep? Eat?Eat? Go?Go? Shop?Shop? Techno?Techno? Entertain ment? Entertain ment? Romance Farm สถานที่ ที่จะทำ�ให้คุณโรแมนติกได้ ทุกช่วงเวลา 6 ร้านอร่อยในปาย... ถ้าไปปายแล้วไม่ได้กิน ถือว่าไปไม่ถึง ปาย มีอะไรดี ผู้คนถึง หลั่งไหลไปกันนัก อยากรู้ คลิกเข้าไปดูได้เลย เดินๆ กินๆ ที่ถนนคนเดินปาย กับสีสันยามค่ำ�คืน หลังจากที่รอคอยกันมา (ไม่) นาน Apple ก็ปล่อยหมัดเด็ด อย่าง iPhone 5S ออกสู่ ตลาดเสียที เสป็คเป็นยังไง มาตามชมได้เลย Ender’s Game หนังแนว sci-fi อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาด Where to go? On Pai!!! Mae Hong Son Pang Ma Pha
 3. 3. facebook.com/dayoffmagazine
 4. 4. เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ Sleep photo © Anan Bootviengpunth โรแมนซ์ ฟาร์ม Romance farm ปาย นอกจากจะมีสถานที่เที่ยวสวยๆ ร้านกาแฟแนวๆ แล้ว ยังมี “ที่พัก” สบายๆ เพื่อการพักผ่อนที่เป็นจุดมุ่งหมาย สำ�คัญของนักเดินทาง ในวันนี้ผมก็มีที่พักใหม่ล่าสุดที่แม้ จะยังเปิดได้ไม่นาน แต่กลับมีอะไรที่น่าสนใจมากมาย อยู่ในนั้น ที่พักแห่งนี้มีชื่อว่า Romance Farm สถานที่ ที่จะทำ�ให้คุณโรแมนติกได้ทุกช่วงเวลา i n t h e v a l l e y o f p a i 002Sleep
 5. 5. photo © Anan Bootviengpunth Romance farm RomanceFarm บริหารโดยเจ้าของอารมณ์ดี พี่โอม และพี่ต้อง ที่มีแนวคิดในการทำ�ที่พักโดยอิงเข้ากับ ธรรมชาติและวิถีการเกษตรแบบพอเพียง จะสังเกต ได้ว่าบริเวณรอบๆ ที่พักเต็มไปด้วยพืชผลทางเกษตร มากมาย นอกจากได้ความสวยงามจากทิวทัศน์แล้ว ผลผลิตเหล่านี้ก็ยังนำ�มาใช้รับประทานได้อีกด้วย 004Sleep
 6. 6. photo © Anan Bootviengpunth 006Sleep
 7. 7. photo © Taradol Chitmanchaitham 008Sleep
 8. 8. photo © Anan Bootviengpunth 010Sleep
 9. 9. photo © Anan Bootviengpunth 012Sleep
 10. 10. Romance farm พอเข้ามาใน Romance Farm เราจะเจอกับฟาร์ม แกะที่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของทางที่พักที่ให้ ผู้มาพักได้รื่นรมย์ ด้วยการให้อาหารแกะสุดน่ารัก นอกจากฟาร์มแกะแล้วที่นี่ยังมีฟาร์มม้าให้เรา สามารถขี่หลังได้อีกด้วย รับรองได้ว่าเชื่องและ ปลอดภัยทุกตัว เพราะเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่าง ใกล้ชิด นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะ!!! photo © Taradol Chitmanchaitham 014Sleep
 11. 11. photo © Taradol Chitmanchaitham 016Sleep
 12. 12. photo © Taradol Chitmanchaitham 018Sleep
 13. 13. photo © Taradol Chitmanchaitham 020Sleep
 14. 14. photo © Anan Bootviengpunth Club house or lobby ต่อมาเราก็จะเจอ Club House หรือ Lobby นั่นเอง จุดนี้เป็นจุดที่เรามาติดต่อห้องพัก และ ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่ไว้รับประทานอาหารเช้า อีกด้วย สำ�หรับอาหารเช้าที่นี่จะเป็นเมนูสุขภาพ ทั้งหลาย เช่นสลัดผักและขนมปัง ซึ่งผักต่างๆ อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเป็นผลผลิตจากการปลูก ของที่พักเอง จึงมั่นใจในความสด สะอาด และอร่อย 022Sleep
 15. 15. photo © Taradol Chitmanchaitham 024Sleep
 16. 16. photo © Taradol Chitmanchaitham 026Sleep
 17. 17. photo © Anan Bootviengpunth Chill Chill 028Sleep
 18. 18. Romance farm เมื่อเช็คอินเสร็จแล้วก็เข้าไปชมห้องพักกันหน่อย ห้องพักที่นี่แม้จะมีเพียงแค่ 6 ห้อง แต่ก็เต็มไปด้วย ความอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งทำ�ให้เราใกล้ชิด กับธรรมชาติได้มากที่สุด การออกแบบธีม ของแต่ละห้องนั้นโดดเด่นและสวยงามไม่แพ้กัน เอาเป็นว่าผมจะแนะนำ�ห้องแต่ละแบบให้ชมกันครับ ตามมาทางนี้เลย photo © Anan Bootviengpunth ZZZzzzZZ... 030Sleep
 19. 19. photo © Anan Bootviengpunth 032Sleep
 20. 20. SPRING ONION ห้องแรก “ต้นหอม” ห้องที่มีการใช้สีเขียวเป็นหลัก ให้ความรู้สึกสดชื่นดูแล้วผ่อนคลายจากความ เหนื่อยล้าได้อย่างดี คลิก • SINGLE HOME เปลี่ยนภาพ >> photo © Taradol Chitmanchaitham 034Sleep
 21. 21. photo © Anan Bootviengpunth 036Sleep
 22. 22. SMELL OF SOIL ถัดมา “หอมดิน” ห้องนี้มีการใช้สีที่ดูอบอุ่นมากขึ้น จากสีของดินทำ�ให้เรารู้สึกผ่อนคลาย รวมไปถึง การประดับผนังห้องด้วยเศษไม้อัดทำ�ให้ห้องดูมีมิติ มากขึ้น • SINGLE HOME คลิกเปลี่ยนภาพ >> photo © Taradol Chitmanchaitham 038Sleep
 23. 23. MIST “ม่านหมอก” กับการตกแต่งสีขาวล้วน ให้ความ รู้สึกบริสุทธิ์เหมาะกับคนที่ชอบความเรียบง่ายแต่ดูดี • SINGLE HOME คลิกเปลี่ยนภาพ >> photo © Taradol Chitmanchaitham 040Sleep
 24. 24. photo © Anan Bootviengpunth 042Sleep
 25. 25. SPIKE OF RICE สำ�หรับห้องนี้ถ้าใครที่มาช่วงปลายฝนต้นหนาวคงจะ ชอบมิใช่น้อยเพราะ “รวงข้าว” สีทองอร่ามจะออก รวงเต็มทุ่ง ที่ห้องพักเลยมีการใช้รวงข้าวประดับอยู่ ข้างนอกห้องจริงๆ • SINGLE HOME คลิกเปลี่ยนภาพ >> photo © Anan Bootviengpunth 044Sleep
 26. 26. WATER SONG ส่วนใครก็ตามที่แม้ว่าตัวจะอยู่ธรรมชาติในป่าเขา แต่ยังหลงใหลและคิดถึงในบรรยากาศของทะเล อยู่ล่ะก็ “เพลงน้ำ�” น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำ�หรับการพักผ่อนของคุณอย่างไม่ยากเย็น ตกแต่ง ห้องสีฟ้าสดใส ประดับประดาไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ ทำ�ให้เรารู้สึกเหมือนกับอยู่ริมหาดทรายก็มิปาน • SINGLE HOME คลิกเปลี่ยนภาพ >> photo © Anan Bootviengpunth 046Sleep
 27. 27. photo © Anan Bootviengpunth 048Sleep
 28. 28. photo © Anan Bootviengpunth S M E L L O F R A I N 050Sleep
 29. 29. photo © Anan Bootviengpunth SMELL OF RAIN ต่อมาเป็นห้องพักที่เหมาะกับฤดูฝนอย่างยิ่ง “กลิ่นฝน” ห้องพักขนาดใหญ่ ภายนอกสีเหลือง สดใส เหมาะกับการมาพักเป็นครอบครัวเนื่องจาก มีสองห้องนอนและมีหนึ่งห้องนั่งเล่น ภายในบ้าน กลิ่นฝนมีการตกแต่งด้วยผนังอิฐและไม้สีขาว ที่เข้ากันอย่างลงตัว ให้ความรู้สึกเรียบง่ายสบายๆ • FAMILY HOME คลิกเปลี่ยนภาพ >> 052Sleep
 30. 30. red house red house สุดท้ายเป็นบ้านหลังพิเศษที่เราอยากจะแนะนำ�กัน คือ “บ้านแดง” บ้านขนาดใหญ่ที่สามารถอยู่ได้ ทั้งครอบครัว มีทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องครัว ครบครัน มีการตกแต่งสไตล์ฝรั่ง สำ�หรับบ้านแดงนี้ สามารถพักได้ถึง 8 คน ใครที่ชอบและสนใจอยาก จะพักก็สอบถามทางที่พักได้เลย • FAMILY HOME คลิกเปลี่ยนภาพ >> photo © Anan Bootviengpunth 054Sleep
 31. 31. Off roadUTV photo © Anan Bootviengpunth Romance farm แต่ไม่ใช่เพียงแค่บ้านพักและบรรยากาศรอบๆ เท่านั้นที่ทำ�ให้เราได้เพลิดเพลินทั้งวันไม่มีเบื่อ ที่ Romance แห่งนี้ยังมีกิจกรรมสำ�หรับคนชอบ ความท้าทายซึ่งก็คือ การนั่งรถ ATV หรือ UTV ชมหมอกสวยๆ ยามเช้าที่จุดชมวิวหยุนไหล ต่อด้วย บุกเขาลงห้วยกับเส้นทางที่ให้เราได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าผมสัมผัสกับการนั่งรถ UTV มาแล้ว ขอบอกว่ามันส์จริงอะไรจริง WoWwwww... 056Sleep
 32. 32. photo © Anan Bootviengpunth Romance farm ก่อนจะจากกันใครที่อยากจะมาพักอย่าลืมเตรียม กล้องไว้ให้ดี เพราะแทบทุกมุมของที่พักสามารถ ถ่ายภาพได้ จะพอร์ทเทรตหรือแลนด์สเคปก็สวย ทุกมุมมอง ที่สำ�คัญในแต่ละฤดูที่พักแห่งนี้ก็จะให้ บรรยากาศแตกต่างกันอีกด้วย เอาเป็นว่าใครชอบฤดู ไหน ร้อน ฝน หนาว ก็อย่าลืมจองห้องพักไว้ให้ดีล่ะ Romance Farm ตั้งอยู่ที่ 134 ม.8 ตำ�บลเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 จากที่ได้สัมผัสที่ Romance Farm แห่งนี้ ผมกล้าพูดได้เลยว่าโรแมนติกสมชื่อจริงๆ เป็นอีกหนึ่งความประทับใจจนอยากบอก ต่อถ้าหากใครได้มีโอกาสมาเที่ยวปาย และ กำ�ลังหาที่พักอยู่ล่ะก็ Romance Farm แห่งนี้อาจจะเป็นคำ�ตอบที่คุณมองหาอยู่ ก็ได้ โทรจองห้องพักได้ที่เบอร์ 080-0313535 058Sleep
 33. 33. Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai Eat @ Pai เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ Eat Eat@Pai Eat Eat Eat 060Eat
 34. 34. ร้านน้องเบส “น้องเบส” ร้านอาหารยอดนิยมของคนในพื้นที่และ นักท่องเที่ยว แม้หน้าตาร้านจะดูธรรมดาๆ แต่รสชาติ นั้นถึงใจสุดๆ เมนูของร้านมีหลากหลาย แต่เมนู ที่เราจะมาแนะนำ�ในวันนี้เป็น “ผักกูดผัดน้ำ�มันหอย” ผัดสดๆ ที่ทางร้านเก็บมาทุกวันนำ�มาผัดกับ น้ำ�มันหอยหอมอร่อย ต่อด้วย “เห็ดทอด ซีอิ๊ว” เมนูนี้เด็ดมากกับการนำ�เห็ดหอม และเห็ดออรินจิมาหั่นเป็นแผ่นบางๆ และ นำ�ไปชุบแป้งทอดกับซีอิ๊วกรุบกรอบ รับประทานคู่กับน้ำ�จิ้มสีเขียวสดที่ทำ�จาก ผักชีเป็นหลัก โขลกกับส่วนผสมต่างๆ ที่เข้า กันให้รสหวานกลมกล่อมเป็นสูตรเฉพาะของ ทางร้าน อีกเมนูที่อยากแนะนำ�เป็นต้มยำ�ปลา จากแม่น้ำ�ปาย โดยมีทั้งปลาช่อน ปลาคัง และ “ปลาสะแงะ” ปลาในตระกูลปลาไหล ที่หายาก และราคาแพง เนื้อจะหนึบๆ กว่าปลาคัง เป็นอีก เมนูหนึ่งที่สามารถหาทานได้จากร้านน้องเบสแห่งนี้ ร้านน้องเบสตั้งอยู่ ถนนปาย-แม่ฮ่องสอน ตำ�บลเวียงใต้ 062Eat
 35. 35. photo © Taradol Chitmanchaitham เห็ดทอด ซีอิ๊ว 064Eat
 36. 36. photo © Taradol Chitmanchaitham ผักกูดผัด น้ำ�มันหอย 066Eat
 37. 37. ขนมจีนนั่งยอง “ขนมจีนนั่งยอง” ตั้งอยู่ในถนนคนเดินปาย เป็นอีกร้านที่มี คนแวะมาอยู่ตลอด จุดขายอยู่ที่เวลาใครจะมากินต้องนั่งยองๆ ที่โต๊ะไม้ ได้อารมณ์ไปอีกแบบ (แต่ก็มีโต๊ะสูงให้นั่งเหมือนกันนะ) เมนูของร้านมีทั้งขนมจีนน้ำ�เงี้ยว ขนมจีนน้ำ�ยากะทิ และเมนูเด็ด ของร้าน “ขนมจีนน้ำ�ยาป่าเถื่อน” จะเถื่อนขนาดไหนต้องลองเอง ร้านขนมจีนนั่งยองตั้งอยู่ในถนนคนเดินเลยท่ารถปายมานิดนึง photo © Taradol Chitmanchaitham ขนมจีน น้ำ�ยาป่าเถื่อน photo © Taradol Chitmanchaitham 068Eat
 38. 38. photo © Taradol Chitmanchaitham ขนมจีน น้ำ�เง้ียว 070Eat
 39. 39. ลาบขมห้วยปู ส่วนร้านสุดท้ายฉบับของคาวนี้เราได้คนในพื้นที่แนะนำ�มาว่าเด็ด กับร้านที่มีชื่อว่า “ลาบขมห้วยปู” ที่มีเมนูอาหารแบบคนเมืองแท้ๆ มีเมนู เด็ดอยู่ที่ “ลาบขม” มีทั้งแบบสุกและดิบให้เลือก แต่เห็นแบบดิบแล้วคงจะ ทานไม่ไหวเลยสั่งแบบสุกมาละกัน รสชาติกลมกล่อมปนความขมจากดีวัว นิดๆ ทานคู่กับผักสดและจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆ ให้รสชาติกำ�ลังพอดีเลย อีกสองเมนูที่สั่งคือ แหนมสดและซี่โครงหมูทอด โดยเฉพาะอย่างหลังนี้ โดนใจทีมงานของเราอย่างแรง ร้านลาบขมห้วยปู อยู่บริเวณทางไป สนามบินปายวิ่งเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 photo © Taradol Chitmanchaitham ลาบขม 072Eat
 40. 40. photo © Taradol Chitmanchaitham แหนมสด ซี่โครง หมูทอด 074Eat
 41. 41. ข้ามฝั่งมาทางของหวานกันบ้าง คงไม่มีใครไม่รู้จัก “Coffee In love” ร้านกาแฟที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์คสำ�คัญของนักท่องเที่ยวมาอย่าง ยาวนาน ด้วยลักษณะเฉพาะของร้านที่โดดเด่นเป็นสง่าของบ้านสีเหลือง ที่ตั้งอยู่ริมถนนทำ�ให้ใครก็ตามที่ขับรถผ่านไปมาย่อมแวะเป็นประจำ� เมื่อเข้ามาบริเวณภายในร้านกาแฟแล้วเราจะพบกับที่นั่งเล็กๆ กระจายอยู่ เมื่อมองไปข้างนอกเราจะเห็นวิวธรรมชาติสวยงาม ร้าน Coffee In Love มีกาแฟประเภทต่างๆ และขนมเค้กมากมายให้ชวนลิ้มลอง นอกจากนี้ ส่วนภายนอกก็ยังมีมุมเก๋ๆ ให้เราถ่ายภาพกันหลายจุดทีเดียวได้ว่า In Love สมชื่อไปเลย ร้าน Coffee In Love ตั้งอยู่บริเวณริมถนน เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 ก่อนจะถึงตัวเมืองปาย สังเกตได้ จาก กม. 95 แม่มาลัย Coffee In Love 076Eat
 42. 42. Coffee In Love photo © Taradol Chitmanchaitham 078Eat
 43. 43. photo © Taradol Chitmanchaitham วนิลา บัตเตอร์เค้ก 080Eat
 44. 44. photo © Anan Bootviengpunth Coffee In Love 082Eat
 45. 45. photo © Anan Bootviengpunth Coffee In Love photo © Taradol Chitmanchaitham 084Eat
 46. 46. Coffee In Love photo © Taradol Chitmanchaitham 086Eat
 47. 47. Fruit Factory “Fruit Factory” แค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามีผลไม้นานาพันธุ์จากโรงงานแห่งนี้ ภายในร้าน Fruit Factory มีการจัดร้านได้อย่างสวยงามโดยใช้สีสันของ ผลไม้เข้ามาตกแต่งอย่างลงตัว และเมนูของร้านถ้าใครมาต้องสั่งก็คือ น้ำ�ผลไม้ต่างๆ ที่มีทั้งแบบ Frappe’ และ Smoothie ซึ่งในเมนูจะมีสูตร บอกไว้ว่า เมนูไหนผสมผลไม้ชนิดใดบ้าง เหมาะสำ�หรับคนรักษาสุขภาพ ต้องลอง! ส่วนเมนูของหวานอย่างพวกไอศกรีมก็โดนใจเหลือเกิน เพราะ มีการผสมผสานระหว่างไอศกรีมรสชาติต่างๆ กับผลไม้ได้อย่างลงตัว เหมือน Rum & Rock จานนี้ photo © Taradol Chitmanchaitham Rum& Rock 088Eat
 48. 48. photo © Taradol Chitmanchaitham Fruit Factory 090Eat
 49. 49. Fruit Factory photo © Anan Bootviengpunth 092Eat
 50. 50. Madame Ju Coffee “Madame Ju Coffee” เป็นร้านกาแฟเปิดใหม่ในถนนคนเดินปายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงามซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะเจ้าของเดียวกันกับ บ้านกุงแกง เดอ ปาย รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งที่ขึ้น ชื่อเรื่องของการตกแต่งที่พักอย่างสวยงาม ร้านมาดามจุ๊มีการตกแต่งร้านสไตล์วินเทจโดยเน้นพวก เฟอร์นิเจอร์เป็นหลักซึ่งเข้ากับสีสันเหลืองม่วงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเมนูทั้งกาแฟ เค้ก ไอศกรีม ให้เลือกทานเยอะแยะไปหมด ส่วนตัวไปทานมาแล้วขอบอกเลยว่ารสชาติดีทีเดียว Chocolate Pie photo © Taradol Chitmanchaitham 094Eat
 51. 51. photo © Taradol Chitmanchaitham Madame Ju Coffee 096Eat
 52. 52. photo © Taradol Chitmanchaitham Madame Ju Coffee 098Eat
 53. 53. photo © Anan Bootviengpunth Madame Ju Coffee 100Eat
 54. 54. photo © Anan Bootviengpunth Madame Ju Coffee 102Eat
 55. 55. photo © Anan Bootviengpunth Madame Ju Coffee 104Eat
 56. 56. Go เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ แม้ปายจะเป็นอำ�เภอเล็กๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ กลับเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ ธรรมชาติมากมายที่งดงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เที่ยวได้ ตลอดทั้งปี แต่ใครหลายๆ คนอาจคิดว่าเที่ยวปายต้อง ฤดูหนาวเท่านั้น ในวันนี้เราเลยอยากนำ�เสนอปาย ในมุมมองของฤดูฝนดูบ้างว่าจะน่าสนใจขนาดไหน ปาย 1 กม. 1095 เชียงใหม่ ปาย Rains 1095 762 โค้ง จุดพักอ้วก photo © Anan Bootviengpunth 106Go
 57. 57. photo © Anan Bootviengpunth 108Go
 58. 58. photo © Anan Bootviengpunth 110Go
 59. 59. photo © Anan Bootviengpunth 112Go
 60. 60. photo © Taradol Chitmanchaitham 114Go
 61. 61. photo © Taradol Chitmanchaitham 116Go
 62. 62. สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายสร้างขึ้นในสมัย สงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่นมีอำ�นาจอยู่ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำ�เลียงกำ�ลังพลและ อาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกันกับสะพานข้ามแม่น้ำ�แคว แต่เดิม นั้นเป็นสะพานไม้ ภายหลังสงครามสิ้นสุดทหารญี่ปุ่นถอยทัพ กลับได้เผาทำ�ลายสะพานไม้ทิ้ง ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างขึ้น มาใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สะพานถูกน้ำ�พัดหายไป ทางอำ�เภอจึงได้ขอสะพานเหล็ก “นว รัฐ” เดิมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นไม่ได้ใช้การแล้วมา ใช้ทดแทน ซึ่งก็คือ “สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย” ในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำ�คัญที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพกัน อย่างเนืองแน่น และยังมีสีสันอีกอย่างก็คือเราสามารถเจอ แจ็ค สแปร์โรว์ เมืองไทย ได้ที่นี่ จะขอถ่ายภาพคู่หรือจะ อุดหนุนโปสการ์ดก็ว่ากันไป พี่เขาใจดีอยู่แล้ว การเดินทาง ไปยังสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายใช้เส้นทางหมายเลข1095 อยู่ก่อนถึงตัวเมืองปายประมาณ10 กิโลเมตรหรือสังเกตหลัก กม. 88 photo © Taradol Chitmanchaitham 118Go
 63. 63. photo © Taradol Chitmanchaitham Postcard From Pai Postcard From Pai Hello!!!CaptainJack SparrowWelcome to 120Go
 64. 64. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Anan Bootviengpunth 122Go
 65. 65. วัดศรีดอนชัยเป็นวัดเก่าแก่ที่ มีอายุกว่า 700 ปี สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 1855 เป็นวัดแรกของอำ�เภอปายที่ มีความสำ�คัญทางศาสนาและเป็นที่ ประกอบศาสนกิจในชุมชนมาตั้งแต่ โบราณ ในปัจจุบันตัววัดได้มีการ บูรณะใหม่อย่างสวยงามด้วยลวดลาย ศิลปะแบบล้านนา ส่วนในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระ คู่บ้านคู่เมืองของอำ�เภอปาย หากใคร ได้มีโอกาสมาแล้วไม่ควรพลาดที่จะมา สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล photo © Anan Bootviengpunth 124Go
 66. 66. photo © Taradol Chitmanchaitham 126Go
 67. 67. photo © Taradol Chitmanchaitham 128Go
 68. 68. photo © Anan Bootviengpunth 130Go
 69. 69. ปัจจุบันเป็นวัดที่ได้รับความนิยม อีกแห่งหนึ่งจากนักท่องเที่ยว เนื่องจาก อยู่ใกล้ถนนคนเดินปายมาก ภายในวัด มีเจดีย์องใหญ่เป็นศิลปะของไทยใหญ่ อยู่บริเวณลานวัด และที่หน้าศาลา การเปรียญมีพระพุทธรูปไม้แกะสลัก หลวงพ่อทันใจศรีเมืองปายอยู่หน้า ศาลาการเปรียญ photo © Taradol Chitmanchaitham 132Go
 70. 70. photo © Taradol Chitmanchaitham 134Go
 71. 71. หมู่บ้านจีนยูนนานที่มีการนำ�เสนอวิถีชีวิตของคนเชื้อสายจีนที่ได้อาศัยอยู่แถบนี้มาอย่าง ยาวนาน ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดจนเคยถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดง แต่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่เข้มแข็งทำ�ให้หมู่บ้านสันติชลกลับมาได้อีกครั้ง จนกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญของปาย เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านสันติชลเราจะพบกับบ้านดินเรียงราย เต็มไปหมด แต่สิ่งปลูกสร้างที่นิยมที่สุดก็คือกำ�แพงเมืองจีนจำ�ลองขนาดใหญ่โตอลังการ นักท่องเที่ยว สามารถขึ้นไปด้านบนของกำ�แพงเมืองจีนเพื่อชมภาพมุมสูงจากที่นี่ได้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านขายของฝาก และกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกันอย่างเช่น การนั่งชิงช้าแบบชาวเขาเป็นต้น photo © Anan Bootviengpunth 136Go
 72. 72. photo © Anan Bootviengpunth 138Go
 73. 73. photo © Anan Bootviengpunth 140Go
 74. 74. ของแถมสำ�หรับคนที่ไปเที่ยวบ้านสันติชล หากเลยขึ้นไปอีก 3 กิโลเมตร จะมีอีกหนึ่งแหล่ง ท่องเที่ยวที่ชื่อว่า จุดชมวิวหยุนไหล หากเป็นช่วงฤดูหนาวเราจะเห็นทะเลหมอกเต็มไปหมด แต่ถ้า เป็นฤดูฝนแบบนี้ก็จะเห็นเมืองท่ามกลางภูเขาเขียวขจี ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังจุด ชมวิวหยุนไหลในเวลาเช้ามืดเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พลางจิบชาอู่หลงร้อนๆ ไปด้วย ส่วน การเดินทางไปยังจุดชมวิวหยุนไหลไม่แนะนำ�ให้ขับรถไปเองเพราะทางค่อนข้างลำ�บาก ยกเว้นรถ กระบะขึ้นไป แต่ถ้าหากว่าไม่มีรถจริงๆ แล้วอยากขึ้นไปชมล่ะก็ ในทุกเช้าตั้งแต่เวลา 04.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนานเขามีรถกระบะรับส่งไว้บริการอีกด้วย คิดราคา 10 คน 300 บาท ส่วนจุดชมวิว คิดราคาค่าเข้าคนละ 20 บาท photo © Taradol Chitmanchaitham 142Go
 75. 75. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Taradol Chitmanchaitham 144Go
 76. 76. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Taradol Chitmanchaitham 146Go
 77. 77. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Anan Bootviengpunth 148Go
 78. 78. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Anan Bootviengpunth 150Go
 79. 79. น้ำ�ตกสวยของเมืองปายที่เดินทางเข้าถึงอย่างง่ายดายโดยรถยนต์ เมื่อมาถึง เราจะเห็นน้ำ�ตกที่ไหลเป็นชั้นๆ ได้ตั้งแต่จุดจอดรถ หลายคนอาจจะคิดว่าน้ำ�ตก แพมบกมีอยู่แค่นี้ แต่ความสวยงามที่แท้จริงต้องเดินขึ้นเขาไปอีกหน่อยประมาณ 150 เมตร เจอกับสะพานไม้ข้ามฟาก เดินต่อเข้าไปอีกหน่อยก็จะพบกับน้ำ�ตกที่มี ลักษณะเป็นสายน้ำ�เล็กๆ ท่ามกลางภูเขาหินขนาบข้างทั้งสองฝั่ง ให้อารมณ์ความ เป็นส่วนตัว บริเวณนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเล่นน้ำ�กัน เนื่องจากน้ำ� ไม่ลึกมาก และยังมีโขดหินให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจหลายจุดทีเดียว photo © Anan Bootviengpunth 152Go
 80. 80. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Anan Bootviengpunth 154Go
 81. 81. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Anan Bootviengpunth 156Go
 82. 82. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Taradol Chitmanchaitham 158Go
 83. 83. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Taradol Chitmanchaitham 160Go
 84. 84. น้ำ�ตกหมอแปงมักจะเป็นสถานที่เที่ยวต่อจากหมู่บ้านสันติชลเนื่องจาก อยู่ในเส้นทางเดียวกันสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ ภายในน้ำ�ตกหมอแปงเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นชั้นที่สวยที่สุดมีลักษณะเป็นลานกว้าง มีน้ำ�ตกไหลลงมาเป็น ชั้นสวยงาม ที่พื้นมีกองหินมากมายให้เราเดินชมทัศนียภาพได้แบบไม่ต้องเปียก ส่วนชั้นที่สองเดินขึ้นไปไม่ไกลนักก็จะเห็นจุดที่น้ำ�ตกไหลลงมายังชั้นแรกสวยงาม และชั้นที่สามจะมีโขดหินอยู่มากแต่ก็สวยงาม น้ำ�ตกหมอแปงสามารถเที่ยวได้ทุก ฤดูกาลเนื่องจากมีน้ำ�ตลอดปี แต่ช่วงที่สวยงามที่สุดคือ ช่วงฤดูฝน photo © Taradol Chitmanchaitham 162Go
 85. 85. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Taradol Chitmanchaitham 164Go
 86. 86. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Anan Bootviengpunth 166Go
 87. 87. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Anan Bootviengpunth 168Go
 88. 88. กองแลน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ปายแคนยอน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทาง ธรรมชาติของอำ�เภอปายที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากมาย กองแลนมีลักษณะเหมือน การยุบตัวของดินตามหุบเขาเป็นหลุมลึก แต่ก็ยังเหลือพื้นที่เล็กๆ ให้นักท่องเที่ยว หัวใจแกร่งสามารถเดินบริเวณรอบๆ ได้ แนะนำ�ว่าถ้าใครใจไม่กล้าพอก็อย่าเดินเลย นอกจากความท้าทายที่เป็นแหล่งดึงดูดจากนักท่องเที่ยวแล้ว ถ้าวันไหนฟ้าดีๆ ตรงจุดนี้ยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วย การเดินทางไปยัง กองแลนใช้เส้นทางหมายเลข 1095 สังเกตหลัก กม. 90 photo © Anan Bootviengpunth 170Go
 89. 89. N A T I V I T Y O F O U R L A D Y C A T H E D R A L photo © Anan Bootviengpunth 172Go
 90. 90. photo © Taradol Chitmanchaitham 174Go
 91. 91. เรื่อง ธราดล จิตมั่นชัยธรรม l ภาพ กองบรรณาธิการ Shop Shop... qwertyuiop qwertyuiop a s dfg hjkl;แม้แสงตะวันจะหมดลงแล้ว แต่ปายเองกลับไม่ได้เงียบเหงาตามไป เพราะจุดนัดพบของเหล่านักท่องเที่ยวยามค่ำ�คืนต่างก็มารวมตัว กันในที่แห่งนี้ที่เรียกกันว่า “ถนนคนเดินเมืองปาย” แหล่งช้อปปิ้ง ที่ได้รับความนิยมที่สุดของอำ�เภอเล็กๆ แห่งนี้ ถนนคนเดินปาย 176Shop
 92. 92. photo © Anan Bootviengpunth qwertyuiop เดิมทีถนนคนเดินปายเริ่มต้นด้วยการค้าขายจากชาวบ้านและ ชาวเขาจากคนในพื้นที่เท่านั้น โดยนำ�สินค้าพื้นบ้านมาขายเป็นหลัก ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมจึงมีกฎในการปิดถนนและตั้งขึ้นเป็น ถนน คนเดินปาย จากนั้นไม่นานความนิยมของถนนคนเดินปายก็เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วมาจนถึงทุกวันนี้ ถนนคนเดินปาย 178Shop
 93. 93. photo © Anan Bootviengpunth a s dfg hjkl;180Shop
 94. 94. photo © Anan Bootviengpunth qwertyuiop 182Shop
 95. 95. photo © Anan Bootviengpunth a sdfghjkl ในช่วงเย็นของทุกๆ วันบริเวณ ถนนคนเดินปายจะมีการปิดถนนไม่ให้ รถยนต์ผ่านเข้าไปตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็น เป็นสัญญาณว่าการเดินเลือกซื้อของได้ เริ่มต้นขึ้นแล้ว ผมเริ่มต้นเดินตั้งแต่บริเวณ สี่แยกร้าน Madame Ju Coffee เพราะ แถวนี้สะดวกต่อการจอดรถยนต์ในวัดหลวง ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก เมื่อเดินมาได้สักพักเรา ก็จะพบกับร้านค้าต่างๆ มากมายทั้งใน ลักษณะที่เป็นบ้านไม้โบราณ แต่ละร้าน มีการตกแต่งร้านของตัวเองอย่างเต็มที่ จากสีสันของร้าน การตกแต่งแนวๆ โดย เฉพาะพวกร้านขายโปสการ์ดที่มีตู้ไปรษณีย์ เป็นดั่งพระเอกในการดึงดูดลูกค้า เพราะ สามารถซื้อโปสการ์ดในร้านแล้วเขียนส่ง ให้กับคนพิเศษของคุณได้เลย สินค้าอีก ประเภทที่ได้รับความนิยมคือเสื้อผ้าที่ ขายดีเทน้ำ�เทท่า เพราะแทบทุกร้านมีการ ออกแบบลวดลายเป็นของตัวเองให้เรา เลือกกันอย่างจุใจ เหมาะกับการซื้อเป็น ของฝากอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีสินค้า แฮนด์เมดที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย อย่างพวก กำ�ไลข้อมือหรือสร้อยคอ เพราะนอกจาก จะสวยงามแล้วยังมีคุณค่าทางจิตใจ อีกด้วย หรือถ้าใครที่กำ�ลังหาของเก่าสะสม ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ถนนคนเดินปาย 184Shop
 96. 96. photo © Anan Bootviengpunth qwertyuiop 186Shop
 97. 97. photo © Anan Bootviengpunth asdfghjkl 188Shop
 98. 98. photo © Anan Bootviengpunth asdfghjkl 190Shop
 99. 99. photo © Anan Bootviengpunth a sdfghjkl 192Shop
 100. 100. photo © Anan Bootviengpunth a s dfg hjkl 194Shop
 101. 101. a s dfg hjkl photo © Taradol Chitmanchaitham 196Shop
 102. 102. a s dfg hjkl photo © Anan Bootviengpunth 198Shop
 103. 103. a s dfg hjkl photo © Taradol Chitmanchaitham 200Shop
 104. 104. qwertyuiop qwertyuiop a sdfghjkl ถนนคนเดินปาย 202Shop
 105. 105. qwertyuiop qwertyuio a sdfghjkl ระหว่างที่กำ�ลังเดินช้อปอยู่นั้นผมชอบอย่างหนึ่ง ตรงที่มีของ ทานเล่นที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์น่าสนใจที่ทำ�ให้เราอิ่มท้องตลอด การเดิน ผมได้มีโอกาสชิมอยู่หลายร้านและอยากจะแนะนำ�ร้านเหล่านี้ นั่นก็คือ เต้าหู้ปิ้งสูตรไทใหญ่ (อยู่หน้าร้านประถม ๑) รับรองว่า รสชาติไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนแน่นอน เพราะเนื้อเต้าหู้นิ่มละลาย ในปากอร่อยอย่างบอกไม่ถูก หรือจะเป็นข้าวปุก (อยู่หน้าร้านดวง) สูตรชาวจีนยูนนานที่มีลักษณะเหมือนข้าวเหนียวดำ�เอามาตำ�กับงา ให้เป็นแผ่นแล้วนำ�ไปปิ้ง เดินทานไปเพลินไป แต่ถ้าใครหิวน้ำ�ก็อย่าลืม อุดหนุนร้านน้ำ�กระบอกเมืองปาย (อยู่ตรงข้าม 7-11) ที่ไม่ได้มีดี แค่ความสดชื่นแต่อยากให้ดูที่คนขาย เต้าหู้ปิ้ง ข้าวปุก น้ำ�กระบอก 204Shop
 106. 106. photo © Anan Bootviengpunth qwertyuiop แม้ระยะทางของถนนคนเดินจะไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรก็ตาม แต่เราก็ใช้เวลาเดินอยู่นานพอสมควร เพราะถ้าใครเป็นขาช้อป แล้วรับรองได้ว่าคุณจะเพลิดเพลินกับร้านค้าต่างๆ ในถนนคน เดินปายอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอน นี่แค่ช่วงฤดูฝนยังน่าสนใจ ขนาดนี้ ช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะ น่าสนใจขนาดไหนกันนะ ถนนคนเดินปาย 206Shop
 107. 107. ข้อมูล พลเอก ศิริเวชอำ�นวยกิจ Techno เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการโอนถ่ายไฟล์ รูปลงสู่ iPad หรือ iPhone ด้วย Photofast iFlashDrive HD ที่เพียงแค่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ ที่ต้องการแล้วเสียบเมมโมรี่การ์ดลงไป เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถก๊อปปี้รูปภาพลงใน iPad หรือ iPhone ได้ทันที ไม่จำ�เป็นต้องง้อคอมพิวเตอร์ อีกต่อไปแล้ว !!! เคสคอมพิวเตอร์ขนาด mini-ITX ที่ออกแบบ ได้เรียบหรู แต่ดูดีตามสไตล์ EVGA เห็นเล็กๆ แบบนี้แต่ภายในสามารถใส่กราฟฟิกการ์ดแบบ Full size ได้เลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วยังแถม Power Supply กำ�ลังไฟขนาด 500 watt Gold Rate Power มาให้อีกด้วย คุ้มค่าคุ้มราคากัน แบบสุดๆ เลยทีเดียวสำ�หรับคนอยากมีเคสคอม เท่ๆ แบบนี้ Photofast iFlashDrive HD หลังจากที่รอคอยกันมา (ไม่) นาน Apple ก็ปล่อยหมัดเด็ดอย่าง iPhone 5S ออกสู่ตลาดเสียที มาคราวนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่มาชูโรงอย่างระบบสแกนลายนิ้วมือที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ ชิปประมวลผลA7 ที่ทำ�งานแบบ64bit เร็วแรงลื่นไหลสมใจกันแน่นอน แต่น่าเสียดายที่แบตเตอรี่กลับมีความจุเท่าเดิม ใครอยากเร็วแรงแบบ5S เตรียมหาแบตเตอรี่สำ�รอง มาใช้งานกันได้เลย หากกำ�ลังมองหาชุดเลนส์สำ�หรับ สมาร์ทโฟนสักชุดแล้ว ขอแนะนำ� LifetronsTravelProPhotoLensSystem ที่มาพร้อมกับเลนส์สามตัวด้วยกัน ได้แก่ Wide angle, Macro และ Fisheye ที่จะทำ�ให้การถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ของคุณสนุกขึ้นเป็นเท่าตัว ใช้งานง่าย ด้วยระบบคลิป รองรับทั้ง iPhone 5, 4s, iPod touch Gen5, Galaxy S4, S3, BlackBerry Z10, 9900, Nokia Lumia 72 และ HTC ONE iPhone 5s Lifetrons Travel Pro Photo Lens System camera---computer---gadget..... ..... .................. EVGA Hardon 208Techno
 108. 108. camera---computer---gadget..... ..... .................. กล้องระดับเรือธงตัวล่าสุดจาก Olympus ที่เกิด จากการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง E-M5 และ E5 ตัวกล้องผลิตจากวัสดุอย่างแมกนีเซียม ที่ให้ความเบา แต่คงไว้ซึ่งความแข็งแรง ใช้ เซ็นเซอร์ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล โดยไม่มี Low-pass filter จึงให้ภาพที่คมชัดมากขึ้น มา พร้อมกับวงล้อควบคุมการทำ�งาน 2 วงด้วยกัน จึงปรับตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ที่สำ�คัญ มีระบบ wifi remote shooting and image transfer มาให้ใช้งานด้วย เรียกได้ว่าเล็กและ ลงตัวกันสุดๆ ไปเลยสำ�หรับ Olympus OM-D E-M1 ตัวนี้ พอกันทีสำ�หรับนาฬิกาปลุกที่เสียงดังโหวกเหวก โวยวายจนทำ�ให้เช้าอันแสนสดใสของคุณ กลายเป็นเช้าที่น่าหงุดหงิด baboomi คือ นาฬิกาปลุกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยปลุกให้คุณ ตื่นจากภวังค์อย่างนิ่มนวล เพียงแค่ตั้งเวลาปลุก ผ่าน Smartphone ที่เชื่อมต่อกับ baboomi จากนั้นก็ใส่มันลงไปที่ใต้หมอน เมื่อถึงเวลาปลุก baboomi จะค่อยๆ สั่นเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นมา โดยที่ไม่รู้สึกว่าถูกรบกวนเลยแม้แต่น้อย จอความละเอียดสูงดูเหมือนจะเป็น เทรนด์สำ�หรับอุปกรณ์ไอทีไปซะแล้ว หลังจากที่มีให้เห็นในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ้คกันไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงคิว ของสมาร์ททีวีกันบ้าง LG 65LA970 มาพร้อมกับจอความละเอียดสูงระดับ Ultra HD 8 ล้านพิกเซล ที่ให้ความ ชัดเจนมากกว่า Full HD มากถึง 4 เท่า ด้วยกัน เมื่อรวมกับหน้าจอขนาด65 นิ้ว แล้วต่อไปการดูหนังในบ้านจะกลายเป็น สุดยอดประสบการณ์สำ�หรับคุณเลย ทีเดียว นี่คือ i3 Piston เครื่อง Gaming PC ที่เล็ก จนสามารถถือได้ด้วยมือเดียว ด้วยการ ร่วมมือผลิตกับ Valve บริษัทเกมส์ยักษ์ ใหญ่ จึงทำ�ให้มันสามารถที่จะซื้อเกมส์และ ดาวน์โหลดจาก Stream มาเล่นได้ทันที ออกแบบได้สวยงามปราณีตแถมยังทรงพลัง คอเกมส์ไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวง Olympus OM-D E-M1 baboomi LG 65LA970 i3’s Piston gaming PC 210Techno
 109. 109. ข้อมูล ธราดล จิตมั่นชัยธรรม เมื่อโลกถูกรุกรานจากสิ่งมีชีวิตต่างดาว ทางรอดเพียงหนึ่งเดียว ของมวลมนุษย์ก็อยู่ในกำ�มือของผู้ที่จะนำ�พาโลกให้พ้นจากมหันตภัย “เอนเดอร์ วิกกิน” (อาซา บัตเตอร์ฟิลด์ จาก Hugo) เด็กน้อย อัจฉริยะถูกคัดเลือกให้เข้าเรียนในสถาบันพิเศษ ที่เพาะบ่มจอมทัพ แห่งกองกำ�ลังพิทักษ์โลกภายใต้การฝึกฝนและเงื่อนไขที่แสนหนักหน่วง เอนเดอร์ จะฝ่าฟันอุปสรรคและก้าวไปสู่การเป็นวีรบุรุษแห่ง มวลมนุษยชาติได้หรือไม่ ติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ 31.10.13 31.10.13 212Entertianment
 110. 110. ENJOY WITH YOUR DAY OFF Thank you Romance Farm - Pai

×