โปรแกรมการเรียน

672 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โปรแกรมการเรียน

 1. 1. Combo32 ลำดับที่ โครงกำร ผู้พัฒนำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ นายเจษฎา หงส์สี่ โปรแกรมเพื่อ สุวรรณภูมิ ปฐมบ อาจารย์สวพร ิ 1 นายวรมันต์ คําผัน ความบันเทิง สงครามรวมแผ่นดิน พงษ์นลละอาภรณ์ ิ นายศุภจน์ ขันธะ โปรแกรมเพื่อ เด็กชายณัฎฐ์ ปิยะ นางสาวนฤมล 2 เกมส์ต่อคําอักษร ความบันเทิง ปราโมทย์ ปานล้ําเลิศ นายอภิวัฒน์ ยมนา โปรแกรมเพื่อ นายอธิพงศ์ บุญภู 3 เรืองวุ่นวัยเรียน ่ อาจารย์วิไล สุขเกื้อ ความบันเทิง พันธ์ตันติ นายกน ธร จินดารักษ์ โปรแกรมเพื่อ เกมภารกิจพิชิต 4 ความบันเทิง จารชน ศึกสุดท้ายมหา โปรแกรมเพื่อ นายพริษฐ์ เสรีเริง 5 สงครามอวกาศวัน นายชยการ คีรีรัตน์ ความบันเทิง ฤทธิ์ ดับโลก นายปรัชญา 6 เรขาคณิตรอบรู้ นายคมณัษฐ์ แซ่เฮ้ง ไพศาลวิภัชพงศ์ จําลองการ โปรแกรมเพื่อ เคลื่อนที่ ของ นางสาวคณิตา นายวัชระ การสม 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ รถไฟเหาะ ด้วย ดวงแจ่มกาญจน์ พจน์ หลักการทางฟิสกส์ ิ โปรแกรมเพื่อ นายพรศักดิ์ ดิ๊บยะ 8 คลื่น เรืองง่าย ง่าย ่ นายเจริญ พรนวม ส่งเสริมการเรียนรู้ กาศ โปรแกรมเพื่อ โปรแกรมเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวขวัญตา นายวัชระ การสม 9 ส่งเสริมการเรียนรู้ เรือง มหัศจรรย์ ่ เสมอเชื้อ พจน์ พลังเสียง โปรแกรมเพื่อ สนุกกับแสงและ เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ นายสมมาฒย์ 10 ส่งเสริมการเรียนรู้ การมองเห็น เล่า อังศุภมงคล โปรแกรมปรับแต่ง โปรแกรมเพื่อ นายมนตรี โคตร 11 windowsสําหรับ นายคีติพันธุเพ็ง ์ ประยุกต์ใช้งาน คันทา ผู้ใช้ทั่วไป โปรแกรมจัด นายกิตติพงษ์ หิริ นายชนารัตน์ คํา 12 ตารางสอน2002 โอตัปปะ อ่อน โปรแกรมเพื่อ นางสาวปราณี บัว 13 กินได้กนดี ิ นายอธิป น้อมคีรี ประยุกต์ใช้งาน ซอย โปรแกรมเพื่อ โปรแกรมหน้าต่าง นายวีระพงศ์ ปัญญ 14 นายคํารณ อรุณเรือ่ ประยุกต์ใช้งาน มหัศจรรย์ วัฒนกิจ
 2. 2. โปรแกรมเพื่อ นายวัชระ การสม 15 ครุภัณฑ์ออนไลน์ นายสุบรรณ มณีมล ู ประยุกต์ใช้งาน พจน์ โปรแกรมเพื่อ นายทศวรรษ ทอง นายประดนเดช นี 16 ตุ๊ก ตุ๊ก ออนไลน์ ความบันเทิง สุข ละคุปต์ โปรแกรมเพื่อ นายบัณฑิตย์ หัตธ นายนัฐพล ทวี 17 จิวซ่าจอมซน ๋ ความบันเทิง สร ทรัพย์ โปรแกรมเพื่อ สถานการณ์ นายนิธิวัฒน์ นายมุณย์ชนะ 18 ความบันเทิง จําลองป้อมปืน เสนาะน้อย ภู่ระหงษ์ โปรแกรมเพื่อ จอมขมังเวทย์ นางสาววิราณี นายไพบูลย์ 19 ความบันเทิง ตะลุยแดนปีศาจ ทองนุช เกียรติโกมล โปรแกรมเพื่อ เกมส์สถานการณ์ นางสาววิลาณี นายไพบูรณ์ เกีย 20 ความบันเทิง จําลองขี่จกรยาน ั ทองนุช ตริโกมล ระบบจําลองสภาพ โปรแกรมเพื่อ นายรังสฤษฎ์ นํา ดร.พีรวัฒน์ วัฒ 21 การเคลื่อนที่ของ ส่งเสริมการเรียนรู้ อกลาภ นพงศ์ วัตถุแข็งเกร็ง ห้องเรียนทางไกล โปรแกรมเพื่อ นายนวรัตน์ ดร.เอกจิตต์ จึง 22 เรืองจําลองการ ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ อรรถานุกล ู เจริญ ขนส่ง บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย โปรแกรมเพื่อ นายจักรวัฒน์ 23 สอน ประกอบ นายกฤช สินธนกุล ส่งเสริมการเรียนรู้ วรรณกลัด ลูกคิดเรืองการใช้ ่ ลูกคิดญี่ปุ่น โปรแกรมเพื่อ นายนิรุทธ์ ถักขี 24 นักคํานวณรุนจิว ่ ๋ นายนพรัตน์ ตั้งเส้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ พินศกุล ิ หนังสือ โปรแกรมเพื่อ อิเล็กทรอนิกส์ นายธนาคม 25 ดร.บัณฑิต ทิพากร ช่วยคนพิการ สําหรับผู้พิการ ตาฬวัฒน์ ทางสายตา โปรแกรมเพื่อ ริมฝีปากสื่อภาษา นายอัตนัย วุฒิ นายรุจชัย อึ้งอา 26 ช่วยคนพิการ เพื่อคนพิการทางหู เศรษฐไพบูลย์ รุณยะวี โปรแกรมเพื่อ การควบคุมตัวชี้ นายจิรวัฒน์ กิตติ 27 ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ช่วยคนพิการ ตําแหน่งด้วยสายตา สิริพันธุ์ การทํานายรูปแบบ โปรแกรมเพื่อ นายนิรัช วัชรสถา 28 การเคลื่อนไหว ดร.สุภรี สินธุภิญโญ ช่วยคนพิการ พรพงศ์ ของขาเทียม
 3. 3. การจดจําท่าทาง โปรแกรมเพื่อ มือ สําหรับ นายวุฒชัย วิศาล ิ 29 ดร.สยาม เจริญเสียง ช่วยคนพิการ หุ่นยนต์ช่วยรักษา คุณา ความปลอดภัย โปรแกรมเพื่องาน การจําลองผลสาม การพัฒนา มิติ ด้านวิธีการ นายศุภศักดิ์ กุล นายธนากรณ์ ศักดิ์ 30 วิทยาศาสตร์และ ทํางาน แบบขนาน วงศ์อนันชัย ชัยเจริญกุล เทคโนโลยี บนระบบเครือข่าย โปรแกรมเพื่องาน การพัฒนา นายนพพร ด่านชัย ดร.ศรัณย์ โปษยะ 31 หอดูดาวจําลอง วิทยาศาสตร์และ นาม จินดา เทคโนโลยี การพัฒนา โปรแกรมเพื่องาน เครืองมือ การ ่ นายรักธรรม การพัฒนา นําเสนอผลงาน นางอารยา เช้า 32 สัลลลกะชาด เทศ วิทยาศาสตร์และ ทางสถาปัตยกรรม กระจ่าง รําพรรณ เทคโนโลยี โดยใช้กลไกการ ทํางานของเกม3มิติ การตรวจวัดการ โปรแกรมเพื่องาน เจริญเติบโต ของ การพัฒนา นายอิทธิชัย ลีเลิศ ดร.ศันสนีย์ เอื้อ 33 หนอนไหมและ วิทยาศาสตร์และ ยานนท์ พันธ์วิริยะกุล พื้นที่ใบไม้โดย เทคโนโลยี อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องาน นายสมหมาย พรม การพัฒนา ดร.ศันสนีย์ เอื้อ 34 อะตอมมีกา ้ ชาติ นายทอดไท วิทยาศาสตร์และ พันธ์วิริยะกุล ฉันทะ เทคโนโลยี ไวร์เลสแอค โปรแกรมเพื่อ เซสพอยท์ บน นายรพีพัฒน์ 35 ดร.อนัน ผลเพิ่ม ประยุกต์ใช้งาน ระบบปฎิบัติสนุกว์ โกศาดาร ที่สนับสนุนqos ซีดีระบบปฎิบัติ นายวรพันธ์ เรืองไร โปรแกรมเพื่อ 36 การลีนกซ์ทะเล ุ รัตนโรจน์ นายต่อ นายอานนท์ รุงสว่าง ่ ประยุกต์ใช้งาน แบบไร้ฮาร์ดิสก์ ศักดิ์ ชัยวัฒนพงศ์ กดเวย์ชนิดไร้การ โปรแกรมเพื่อ นายนภดล พันธุ์ ผศ.สุรศักดิ์ สงวน 37 ติดตั้งด้าน ประยุกต์ใช้งาน ปัญญาเลิศ พงษ์ ไคลเอ็นต์
 4. 4. โปรแกรมช่วย โปรแกรมเพื่อ นายจักรพงศ์ นาท 38 download file นายภวิน อยู่สข ุ ประยุกต์ใช้งาน วิชัย แบบมีศูนย์กลาง ระบบากรจัดการ นายบัญชา ปรีจต ิ โปรแกรมเพื่อ นายสมโชค เรือง 39 ทรัพยากร นายวีระพันธ์ ปิยะ ประยุกต์ใช้งาน อิทธินนท์ ั เครืองพิมพ์ ่ วาทินทร์ โปรแกรมเพื่อ นายเดชมนตรี นายกอบกุล เต 40 บลู วิซ่าด ส่งเสริมการเรียนรู้ พิทักษ์ธรรม ชะวนิจ นายพิเชฐ วงษ์ โปรแกรมเพื่อ นายวิรัตน์ จารีวงศ์ 41 เวปสวีปเปอร์ วิบูลย์สน นายไกร ิ ความบันเทิง ไพบูรณ์ ลาภ โตทัย นายปราโมท์ โปรแกรมเพื่อ 42 เจเมน สุวรรณเพชร นาย - ส่งเสริมการเรียนรู้ จาวี จิรวัฒนพิทักษ์ โปรแกรมเพื่อ นายปราโมทย์ นายเกรียงศักดิ์ เต 43 ทวิสเตอร์ ประยุกต์ใช้งาน ด้วงมัน มีย์ โปรแกรมเพื่อ นายสรวุฒิ สมญษติ นางสาวนิศา เครือ 44 พันธุใหม่ ์ ประยุกต์ใช้งาน นายวิโรจน์ ลุนจักร ไวศยวรรณ
 5. 5. สถำบันอยู่จังหวัด List10 Frame13 Frame20 สถำบันกำรศึกษำ รร.จุฬาภรณ์ราช ราชบุรี ราชบุรี 1 1 วิทยาลัย รร.สารสิทธิพิทยา ์ ราชบุรี ราชบุรี 1 2 ลัย รร.จุฬาภรณราช ตรัง ตรัง 1 3 วิทยาลัย กทม. กทม. 1 4 รร.สาธิต จุฬาลงกรณ์ เชียงราย เชียงราย 1 4 มหาวิทยาลัย ฝ่าย ประถม กทม. กทม. 1 1 รร.อัสสัมชัญ พะเยา พะเยา 1 2 รร.พะเยาพิทยาคม ลําพูน ลําพูน 1 3 รร.จักรคําคณาทร พะเยา พะเยา 1 4 รร.พะเยาพิทยาคม รร.รร.สาธิต จุฬาลงกรณ์ กทม. กทม. 1 4 มหาวิทยาลัย ฝ่าย ประถม รร.เบ็ญจะมะ อุบลราชธานี อุบลราชธานี 1 1 มหาราช รร.ระยองวิทยาคม เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 3 รร.ดาราวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 1 4 รร.ชลราษฎรบํารุง
 6. 6. พะเยา พะเยา 1 4 รร.พะเยาพิทยาคม มหาวิทยาลัยเกษตร กทม. กทม. 2 1 ศาสตร์ เทคโนโลยีกรุง เชียงราย เชียงราย ธนบุรีเชียงราย สถาบันเทคโนโลยี กทม. กทม. 2 2 เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทค กทม. กทม. 2 4 โนดลยีพระจอม เกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย กทม. กทม. 2 4 เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตร กทม. กทม. 2 2 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร กทม. กทม. 2 3 ศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระ กทม. กทม. 2 4 จอมเกล้าพระนคร เหนือ กทม. กทม. 2 4 มหาวิทยาลับสยาม มหาวิทยาลัย กทม. กทม. 2 1 เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแ ราชบุรี ราชบุรี 2 2 ก่น มหาวิทยาลัยธรรมศ กทม. กทม. 2 3 าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศ กทม. กทม. 2 4 าสตร์
 7. 7. มหาวิทยาลัย กทม. กทม. 2 4 เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศ กทม. กทม. 2 1 าสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2 2 ฟ้าหลวง กทม. กทม. 2 3 มหาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตร กทม. กทม. 2 4 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2 4 หม่ มหาวิทยาลัยเกษตร กทม. กทม. 2 1 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร กทม. กทม. 2 2 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร กทม. กทม. 2 3 ศาสตร์
 8. 8. มหาวิทยาลัยเชียงใ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2 4 หม่ มหาวิทยาลัยเกษตร ชลบุรี ชลบุรี 2 4 ศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จุฬาลงกรณ์ กทม. กทม. 2 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศ กทม. กทม. 2 2 าสตร์ มหาวิทยาลัย กทม. กทม. 2 3 รามคําแหง ลําพูน ลําพูน 2 4 มหาวิทยลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแ อุบลราชธานี อุบลราชธานี 2 4 ก่น
 9. 9. หมำยเหตุ รูปภำพ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 10. 10. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 11. 11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 12. 12. 1 1 1 1 1 1 1

×