Pensioneringsåldern år 2013

 • 56 views
Uploaded on

 

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
56
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Pensioneringsåldern år 2013 Jari Kannisto Utvecklingschef 5.2.2014, info
 • 2. Teman • Antalet nya arbetspensionstagare • Pensioneringsålderns utveckling • Förväntad tid i arbete ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 2
 • 3. Målet att senarelägga pensioneringarna följs • med hjälp av den förväntade pensioneringsåldern, som – bygger på motsvarande princip som den förväntade livslängden – beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern, om pensioneringsfrekvensen och dödligheten hålls på statistikårets nivå – är oberoende av befolkningens åldersstruktur. • med hjälp av sysselsättningsgraden bland äldre personer (Mikko Kauttos presentation) • med hjälp av den förväntade tiden i arbete, som – beskriver antalet år som en person i en viss ålder kan förväntas arbeta som anställd eller företagare under sin återstående livstid. – grundar sig på en metod som använder sig av tvärsnittsmaterial om dödsrisktal, arbetskraftsandelar och sysselsättningsgrader. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 3
 • 4. Pensioneringsåldern år 2013 • Pensioneringsåldern var – 60,9 år (den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar) – 62,6 år (den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar). • Förändringarna var små – siffran för 25-åringar hölls på samma nivå som året innan – siffran för 50-åringar sjönk med 0,1 år från året innan • Förändringarna i pensioneringsfrekvens var små ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 4
 • 5. Nya arbetspensionstagare åren 1998-2013 efter pensionsslag Personer 90 000 80 000 Deltidspension* Spec.pens. för lantbruksföret. Arbetslöshetsp. Sjukpension Förtida ålderspension 70 000 60 000 50 000 40 000 Egentlig ålderspension 30 000 20 000 10 000 0 1998 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 2013 År 2013 gick 73 266 personer i arbetspension (exkl. deltidspensioner). * De som gått i deltidspension räknas inte som pensionerade. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 5
 • 6. Antalet nya arbetspensionstagare efter ålder Antal 25000 20000 2003 15000 2007 2013 10000 5000 0 -54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69Ålder när pensionen börjar ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 6
 • 7. Förväntad pensioneringsålder, samtliga nya arbetspensionstagare Ålder 64,0 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 61,0 50-åringar 60,5 60,0 59,5 25-åringar 59,0 58,5 58,0 57,5 57,0 1996 97 98 99 2000 01 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 Pensionsskyddscentralen 7
 • 8. Nya arbetspensionstagares andel av de försäkrade, 25–49-åringar % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 2011 2012 2013 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Ålder vid statistikårets slut ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 8
 • 9. Nya arbetspensionstagares andel av de försäkrade, 50–69-åringar % 60 50 40 30 2011 2012 2013 20 10 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Ålder vid statistikårets slut ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 9
 • 10. Om övergångarna i arbetspension • I fjol gick nästan 73 300 personer i arbetspension, mer än 4 000 fler än året innan • Antalet nya ålderspensionstagare ökade med 9 % – Antalet nya ålderspensionstagare översteg för första gången 50 000. – Mer än 70 % av alla nypensionerade gick direkt i ålderspension. • Antalet nya sjukpensionstagare var oförändrat – Antalet nya sjukpensionstagare var något över 20 000 i likhet med året innan. • Deltidspensionens popularitet ökade tydligt – Mer än 5 000 personer blev deltidspensionerade. – Åldersgränsen är 60 år för dem som är födda år 1953. • Små förändringar i pensioneringsfrekvensen – Ingen skillnad mellan män och kvinnor. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 10
 • 11. Framtiden • De direkta effekterna av lagändringarna vid 2005 års pensionsreform är huvudsakligen redan synliga i pensionsövergångarna – Pensioneringsåldern har höjts och urvalet av pensioner har minskat. – Livslängdskoefficientens inverkan är det tills vidare omöjligt att bedöma. • Den framtida utvecklingen beror på hur folks beteende ändras – Svårt att förutse. • Den framtida utvecklingen är beroende av ekonomins utveckling • Den framtida utvecklingen är beroende av arbetslivets utveckling • År 2014 torde antalet nya pensionstagare vara på samma nivå som i fjol ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 11
 • 12. Förväntad arbetslivslängd för 15-åringar 2000-2013 År 40 35 30 25 20 15 Förväntad tid i arbetskraften 10 Förväntad tid i arbete 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 12
 • 13. Förväntad tid i arbete för 15-åringar 2000-2013 År 40 35 30 25 20 15 Män Kvinnor 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 13
 • 14. Arbetslivslängden • Den förväntade tiden i arbetskraften var 37,0 år i fjol – ökat med två år på 2000-talet, – minskat med 0,2 år från året innan. • Den förväntade tiden i arbete var 33,9 år i fjol – ökat med 2,4 år på 2000-talet, – minskat med 0,3 år från året innan, – 34,0 år för män och 33,8 år för kvinnor, – ökat med 1,6 år för män på 2000-talet, – ökat med 1,6 år för kvinnor. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 14
 • 15. Den förväntade pensioneringsåldern, mål och utfall Ålder 63,0 62,5 Mål enligt överenskommelse år 2009, 62,4 år fram till år 2025 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 Förväntad pensionerings ålder för 25åringar Långsiktig prognos 2013 59,5 59,0 58,5 58,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Pensionsskyddscentralen 15