Ii. dau 5. ucetnictvi

808 views
644 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ii. dau 5. ucetnictvi

 1. 1. JAK ZAČÍT PODNIKAT 2. kurz projektu „Začátek ve svém“ Daně a účetnictví 5. ÚČETNICTVÍJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 2. 2. Historie účetnictví Dějiny účetnictví sahají do pravěku, kdy naši předci zaznamenávali pomocí zářezů do stromů počty dobytka a jiného majetku. Postupem let systém evidence majetku procházel vývojem a se vznikem písma docházelo k jeho zdokonalování. Římané už používali systém na sobě navázaných účetních knih. Nejstarší systém se dochoval z Janova 1340. Zakladatelem moderní formy je mnich Luca Pacioli 1494JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 3. 3. Historie účetnictví – časová osa Pravěk (3 mil.-4000 l.př.n.l.) • zářezy do dřevěných tyčí, kamene, hliněných tabulek - vrubovka • pomocí provazů a lan - uzlovka Babylon, Egypt • hliněné tabulky, papyrus Čína, od nejstarších dob, účetní dynastie Čou 1100-476 př.n.l. • desítkový systém, vládní audit • tříoddílová bilanční metoda, uzavírání knih: (příjmy) žu – (výdaje) čchu = (saldo) jü • čtyřoddílová bilanční metoda – systém podvojného účetnictví Řecko • trapezité (bankéři) – účty o dvou stranách Řím • účetní knihy - 2.st.př.n.l. Itálie • Nejstarší zachovaný systém podvojného účetnictví - 1340JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 4. 4. Historie účetnictví a podnikatelé • Hrnčíř, výrobce keramiky Josiah Wedgwood (Anglie) • Základy nákladového 18.stol. účetnictví (režijní, utopené) Du Pont • US company (Nylon, Teflon, Lycra, Kevlar) poč. 20 st. • Ekonomické ukazatele Baťovy závody • Provozní účetnictví • Kalkulace výrobků sestavené z prodejní cenyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 5. 5. Jaké pojmy jste mohli slyšet? Potrojné účetnictví  ruské účetnictví, snaha o zaznamenání zisku/ztráty u každého jednotlivého účetního případu, jinde se neujalo a brzy zaniklo Podvojné účetnictví  od 1.1.2004 se používá jen pojem „účetnictví“,  podrobně viz dále Jednoduché účetnictví  od 1.1.2004 termín zrušen, nyní „Daňová evidence“JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 6. 6. Kdo vede účetnictví ? PO se sídlem v ČR zahraniční osoby pokud v ČR podnikají organizační složky státu FO které jsou zapsány v OR ostatní FO s obratem nad 25 mil. Kč osoby které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí ostatní FO které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení, kde alespoň jeden vede účetnictví ostatní FO, kterým to ukládá zvláštní právní předpisZákon č. 563/191 Sb.,o účetnictvíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 7. 7. Rozdíl mezi účetnictvím a DEÚČETNICTVÍ DE komplexní přehled  zjištění základu hospodaření daně z příjmů  ZISK= VÝNOSY – NÁKLADY  ROZDÍL = příjmy – výdaje  sleduje se stav a pohyb  eviduje se  MAJETKU a ZÁVAZKŮ v  majetek, pohledávky a ROZVAZE závazky v knihách  Vlastního kapitálu, nákladů pohledávek a závazků a na a výnosů, výsledku kartách majetku a zásob hospodaření ve VÝKAZE  nesleduje se stav a pohyb ZISKŮ A ZTRÁT  Vlastního kapitálu, výsledek hospodařeníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 8. 8. Vlastní kapitál a výsledek hospodaření– příkladFIRMA XY vznikla 2010 Vlastní kapitál (základní kapitál, fondy) 200 Výsledek hospodaření  Zisky minulých období 200  Ztráty minulých období 50  Výsledek hospodaření běžného období +100 ---------------------------------------------------- +250V ÚČETNICTVÍ jsou údaje stále sledované, jsou součástí ROZVAHY.PODNIKATEL XY vznikl 2010: V DE nemá přehled o tom, kolik CELKEM vložil do podnikání, ani souhrn ztráty/zisku za všechny roky.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 9. 9. Rozdíl mezi účetnictvím a DEÚČETNICTVÍ DE Účtování hospodářských  Evidence příjmů a operací tzv. výdajů v řádcích deníku souvztažným zápisem (tabulky) vždy na dvou účtech  skutečný příjem a výdej  31.12.2012 dostanete  31.12.2012 dostanete fakturu ale zaplatíte ji až fakturu ale zaplatíte ji až 5.1.2013 5.1.2013  bude nákladem roku 2012  bude výdajem roku 2013  bude závazkem roku 2012  bude závazkem roku 2012 (v rozvaze) (v knize závazků)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 10. 10. Předmět účetnictví Sledování stavu pohybu majetku a závazků  Rozvaha Vlastního kapitálu, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření  Výkaz zisků a ztrát
 11. 11. Účtování hospodářských operací Účetnictví = písemné zaznamenávání o hospodářských jevech (operacích) podniku Hospodářské operace jsou zachyceny vždy nejméně na dvou souvztažných účtech. Dvěma zápisy se sleduje tentýž hospodářský jev. Na jednom z účtů se účtuje na stranu MD na druhém na stranu D. Záleží zda jde o přírůstky nebo úbytky.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 12. 12. Co je to ÚČET? Účetně technický prostředek pro evidování účetních operací Účty slouží k zachycení účetních případů Účetní případy se zachycují účetními záznamy do účetního deníku a hlavní knihy. Účetní deník zaznamenává účetní případy chronologicky Hlavní kniha zaznamenává podle účtů Účtový rozvrh je seznam účtůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 13. 13. Jak vypadá ÚČET a jeho strany? číslo účtu viz ÚČET Účtová osnova XXX XXX MD D Má dal dáti PZ obraty KZJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 14. 14. Účty –Aktivní a Pasivní (rozvahové) Aktivní Pasivní číslo a název číslo a název 211 - pokladna 411 - základní jmění MD D MD D PZ PZ Přírůstky úbytky úbytky Přírůstky + - - + KZ KZ viz ROZVAHAJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 15. 15. Účty – Nákladové a Výnosové(výsledkové) Nákladové Výnosové číslo a název číslo a název 5xx xxx - náklady 6xx xxx - výnosy MD D MD D náklady výnosy KZ KZ viz VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 16. 16. Výsledkové účty Nemají počáteční stav Na výnosových účtech se zapisuje na straně dal Na nákladových účtech se zapisuje na stranu MD Neúčtuje se souvztažně náklad proti výnosuJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 17. 17. Směrná účtová osnova pro podnikatele Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.  XXX XXX - účet číslo  X = účtová třída  XX = účtová skupina  XXX = syntetický účet  XXX XXX = analytický účet  Účtová třída  0 – Dlouhodobý majetek  Účtová skupina  01 – Dlouhodobý nehmotný majetek  Účet syntetický  013 – SoftwareJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 18. 18. Směrná účtová osnova pro podnikatele Analytické účty  nejsou striktně předepsány zákonem  obsahovou náplň určují ČÚS (České účetní standardy) pro podnikatele  ČÚS č. 001 – 023  Vychází v edici ÚZ (Úplná znění) - www.sagit.cz  Vzor účtové osnovy s použitím analytických účtůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 19. 19. ROZVAHA Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv Aktiva jsou majetky které podnik vlastní  Dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční  Oběžný majetek – zásoby, pohledávky, peněžní prostředky dohadně účty aktivní a časové rozlišení aktivní
 20. 20. Rozvaha Pasiva jsou zdroje a krytí podniku. Ukazuje formu a zdroj financování.  Vlastní kapitál  Základní kapitál  Fondy ze zisku  Výsledek hospodaření  Cizí zdroje  Rezervy  Dlouhodobé závazky  Krátkodobé závazky  Dohadné účty pasivní a časové rozlišení pasívní
 21. 21. ROZVAHA AKTIVA PASIVA • Stálá aktiva (DLOUHODOBÝ • Vlastní kapitál MAJETEK) • Základní kapitál • Hmotný investiční majetek • Kapitálové fondy • Nehmotný inv.majetek • Výsledky hospodaření • Finanční majetek dlouhodobý (ztráty/zisku) • - Oprávky (=korekce) • Cizí kapitál • Oběžná aktiva (OBĚŽNÝ • Závazky splatné do 1 roku MAJETEK) • Závazky splatné nad 1 rok • Zásoby • Rezervy • Pohledávky • Přechodná pasiva (časové • Finanční majetek krátkodobý rozlišení) • Peněžní prostředky • Přechodná aktiva (časové rozlišení)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 22. 22. Výkaz zisků a ztrát ( výsledovka) Výsledovka ukazuje jak se nám daří v podnikání Porovnává náklady a výnosy rozdíl mezi nimi je zisk nebo ztráta Po zdanění se převede výsledek hospodaření do rozvahy kde se stane součástí vlastního kapitálu. Proto stále platí
 23. 23. Účetní výkazy Účetní deník Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Textová příloha účetní závěrky Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Výroční zpráva o hospodařeníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 24. 24. Povinné knihy a evidence Účetní deník Hlavní kniha Knihy analytické evidence  Skladové účetnictví  Saldokonto  Střediskové a kalkulační účetnictvíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 25. 25. Kontrola správnosti účet. zápisů Věcná správnost  Odsouhlasení účetních dokladů  Zda byli zaúčtovány do správného období  Zda odpovídají zaúčtované částky skutečnosti  Zda je zaúčtováno na správné účty Formální správnost  Podvojnost  Číselná shoda  Shoda obratu účtů  Shoda zápisů na syntetických a analytických účtechJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 26. 26. Zásady správného účetnictví Zásada pravdivosti Zásada průkaznosti Zásada dokladovosti Zásada úplnosti Zásada kontinuity Zásada stálost metod použitých v účetnictví Zásada opatrnosti Zásada jasnosti a přehlednostiJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 27. 27. Účetní doklad Účetní doklad je originální písemnost, která potvrzuje uskutečnění hospodářské operace Náležitosti účetního dokladu (§11ZOÚ)  Označení účetního dokladu  Obsah účetního případu  Datum vyhotovení dokladu  Datum uskutečnění účetního případu není shodný s vyhotovením dokladu  Podpisový záznamJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 28. 28. UZAVŘENÍ ROKU  Zjištění informací důležitých k rozvahovému dni (§ 19 odst. 1 ZoÚ) nebo jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje (§ 19 odst. 3 ZoÚ  Ověření platnosti a aktuálnosti vnitřních předpisů (směrnic), zajištění jejich aktualizace, popřípadě sestavení chybějících předpisů. Např. také jednočlenné s.r.o. bez zaměstnanců je povinno stanovit vnitřním předpisem pro konkrétní účetní období  Zkontrolovat a zaktualizovat ve smyslu podle zjištěných informací účtový rozvrh, zejména splnění povinnosti zavedení analytických účtů a jejich vliv na výsledek hospodaření Vzorové schémaJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 29. 29. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů v jednotlivých účetních knihách, zjištění konečných stavů účtů nákladů a výnosů zjištění položek významných pro stanovení základu daně z příjmů a splatné daně,JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 30. 30.  Před provedením účetní závěrky zajistit tisky (doporučuje se v listinné podobě, ale postačí i v el.podobě) Zpracování účetnictví v účetním sw provede automatické převedení zůstatků nákladových a výnosových účtů na účet zisků a ztrát. Zůstatky rozvahových účtů a zjištěný výsledek hospodaření se převede na konečný účet rozvážný. Po zaúčtování musí být strany vyrovnányJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 31. 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Zkontrolovat povinnost ověření účetní závěrky auditorem (§20 ZOÚ)  Respektuje mezinárodně uznávané účetní standardy a direktivy Rady EU č.8 o auditorech - povinnost auditu: a) akciové společnosti  úhrn aktiv >40 mil.Kč (tj. součet aktiv zjištěný z rozvahy neupravený o korekce)  roční úhrn čistého obratu >80 mil.Kč (tj. výnosy snížené o prodejní slevy)  roční přepočtený stav zaměstnanců >50 b) ostatní obch.společnosti, družstva a zahr.osoby  pokud dosáhly alespoň dvou ze tří podmínek pod písm.a)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 32. 32.  Zkontrolovat povinnost sestavení výkazů v plném či zjednodušeném rozsahu popř. zjistit, zda vedení společnosti rozhodlo o sestavení výkazů v plném rozsahu, sestavit účetní výkazy:  Účetní deník  Rozvaha (v plném nebo zkrácené rozsahu)  Výkaz zisků a ztráty (v plném nebo zkráceném rozsahu)  Příloha (textová příloha ÚZ, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisků a ztráty)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 33. 33.  Přehled o změnách vlastního kapitálu  Cash Flow  Výroční zpráva Pomůcka – postup k uzávěrce roku včetně potřebných dokumentůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 34. 34. Právní normy kterými se řídíme Zákon č. 563/191 Sb.,o účetnictví Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č.563/1991 Sb. České účetní standardy pro podnikatele Opatření čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele Opatření čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikateleJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 35. 35. Právní normy kterými se řídíme Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Pokyn GFŘ D-6 ulatňování zákona o daních z příjmů Zákoník práce č.262/2006 Sb., zákoník práce Pokyny MF  např. Pokyn č. D-206 – Uplatňování DPH ve výstavbě a další …JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 36. 36. PŘESTÁVKAJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner

×