Účetnictví

436 views

Published on

Projekt "Začátek ve svém" pro ženy-cizinky začínající podnikání v ČR v roce 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Účetnictví

 1. 1. JAK ZAČÍT PODNIKAT2. kurz projektu „Začátek ve svém“Daně a účetnictví5. ÚČETNICTVÍJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner2013
 2. 2. 2013Historie účetnictví Dějiny účetnictví sahají do pravěku, kdy naši předcizaznamenávali pomocí zářezů do stromů počtydobytka a jiného majetku. Postupem let systém evidence majetku procházelvývojem a se vznikem písma docházelo k jehozdokonalování. Římané už používali systém na soběnavázaných účetních knih. Nejstarší systém se dochoval z Janova 1340. Zakladatelem moderní formy je mnichLuca Pacioli 1494JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 3. 3. 2013Jaké pojmy jste mohli slyšet?JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner Podvojné účetnictví od 1.1.2004 se používá jen pojem „účetnictví“, podrobně viz dále Jednoduché účetnictví od 1.1.2004 termín zrušen, nyní „Daňová evidence“
 4. 4. 2013Kdo vede účetnictví ? PO se sídlem v ČR zahraniční osoby pokud v ČR podnikají organizační složky státu FO které jsou zapsány v OR ostatní FO s obratem nad 25 mil. Kč osoby které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí ostatní FO které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení,kde alespoň jeden vede účetnictví ostatní FO, kterým to ukládá zvláštní právní předpisZákon č. 563/191 Sb.,o účetnictvíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 5. 5. 2013Jak vypadá ÚČET a jeho strany?JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil HýbnerMD DPZobratyKZXXX XXXÚČETčíslo účtu vizÚčtová osnovadalMádáti
 6. 6. 2013Účty –Aktivní a Pasivní (rozvahové)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil HýbnerMD DPZPřírůstky úbytky+ -KZ211 - pokladnačíslo a názevAktivníMD DPZúbytky Přírůstky- +KZ411 - základní jměníčíslo a názevPasivníviz ROZVAHA
 7. 7. 2013Účty – Nákladové a Výnosové(výsledkové)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil HýbnerMD DnákladyKZ5xx xxx - nákladyčíslo a názevNákladovéMD DvýnosyKZ6xx xxx - výnosyčíslo a názevVýnosovéviz VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
 8. 8. 2013Rozdíl mezi účetnictvím a DEÚČETNICTVÍ komplexní přehledhospodaření ZISK= VÝNOSY – NÁKLADY sleduje se stav a pohyb MAJETKU a ZÁVAZKŮ vROZVAZE Vlastního kapitálu, nákladůa výnosů, výsledkuhospodaření ve VÝKAZEZISKŮ A ZTRÁTJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil HýbnerDE zjištění základudaně z příjmů ROZDÍL = příjmy – výdaje eviduje se majetek, pohledávky azávazky v kniháchpohledávek a závazků a nakartách majetku a zásob nesleduje se stav a pohyb Vlastního kapitálu,výsledek hospodaření
 9. 9. 2013Vlastní kapitál a výsledek hospodaření– příkladFIRMA XY vznikla 2010 Vlastní kapitál (základní kapitál, fondy) 200 Výsledek hospodaření Zisky minulých období 200 Ztráty minulých období 50 Výsledek hospodaření běžného období +100---------------------------------------------------- +250V ÚČETNICTVÍ jsou údaje stále sledované, jsou součástí ROZVAHY.PODNIKATEL XY vznikl 2010: V DE nemá přehled o tom, kolikCELKEM vložil do podnikání, ani souhrn ztráty/zisku za všechnyroky.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 10. 10. 2013Rozdíl mezi účetnictvím a DEÚČETNICTVÍ Účtování hospodářskýchoperací tzv.souvztažným zápisemvždy na dvou účtech 31.12.2013 dostanetefakturu ale zaplatíte ji až5.1.2014 bude nákladem roku 2012 bude závazkem roku 2012(v rozvaze)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil HýbnerDE Evidence příjmů avýdajů v řádcích deníku(tabulky) skutečný příjem a výdej 31.12.2013 dostanetefakturu ale zaplatíte ji až5.1.2014 bude výdajem roku 2013 bude závazkem roku 2012(v knize závazků)
 11. 11. 2013Předmět účetnictví Sledování stavu pohybu majetku a závazků Rozvaha Vlastního kapitálu, nákladů, výnosů, výsledkuhospodaření Výkaz zisků a ztrát
 12. 12. 2013Účtování hospodářských operací Účetnictví = písemné zaznamenávání ohospodářských jevech (operacích) podniku Hospodářské operace jsou zachyceny vždy nejméněna dvou souvztažných účtech. Dvěma zápisy sesleduje tentýž hospodářský jev. Na jednom z účtůse účtuje na stranu MD na druhém na stranu D.Záleží zda jde o přírůstky nebo úbytky.JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 13. 13. 2013Co je to ÚČET? Účetně technický prostředek pro evidování účetníchoperací Účty slouží k zachycení účetních případů Účetní případy se zachycují účetními záznamy doúčetního deníku a hlavní knihy. Účetní deník zaznamenává účetní případychronologicky Hlavní kniha zaznamenává podle účtů Účtový rozvrh je seznam účtůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 14. 14. 2013Výsledkové účty Nemají počáteční stav Na výnosových účtech se zapisuje na straně dal Na nákladových účtech se zapisuje na stranu MD Neúčtuje se souvztažně náklad proti výnosuJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 15. 15. 2013Směrná účtová osnova pro podnikatele Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. XXX XXX - účet číslo X = účtová třída XX = účtová skupina XXX = syntetický účet XXX XXX = analytický účet Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek Účet syntetický 013 – SoftwareJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 16. 16. 2013Směrná účtová osnova pro podnikatele Analytické účty nejsou striktně předepsány zákonem obsahovou náplň určují ČÚS (České účetnístandardy) pro podnikateleČÚS č. 001 – 023 Vychází v edici ÚZ (Úplná znění) - www.sagit.cz Vzor účtové osnovy s použitím analytických účtůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 17. 17. 2013ROZVAHA Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv Aktiva jsou majetky které podnik vlastní Dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční Oběžný majetek – zásoby, pohledávky, peněžní prostředkydohadně účty aktivní a časové rozlišeníaktivní
 18. 18. 2013Rozvaha Pasiva jsou zdroje a krytí podniku. Ukazuje formu azdroj financování. Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy ze zisku Výsledek hospodaření Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní a časové rozlišení pasívní
 19. 19. 2013ROZVAHAJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil HýbnerAKTIVA• Stálá aktiva (DLOUHODOBÝMAJETEK)• Hmotný investiční majetek• Nehmotný inv.majetek• Finanční majetek dlouhodobý• - Oprávky (=korekce)• Oběžná aktiva (OBĚŽNÝMAJETEK)• Zásoby• Pohledávky• Finanční majetek krátkodobý• Peněžní prostředky• Přechodná aktiva (časovérozlišení)PASIVA• Vlastní kapitál• Základní kapitál• Kapitálové fondy• Výsledky hospodaření(ztráty/zisku)• Cizí kapitál• Závazky splatné do 1 roku• Závazky splatné nad 1 rok• Rezervy• Přechodná pasiva (časovérozlišení)
 20. 20. 2013Výkaz zisků a ztrát ( výsledovka) Výsledovka ukazuje jak se nám daří v podnikání Porovnává náklady a výnosy rozdíl mezi nimi jezisk nebo ztrátaPo zdanění se převede výsledek hospodaření dorozvahy kde se stane součástí vlastního kapitálu.Proto stále platí
 21. 21. 2013Účetní výkazy Účetní deník Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Textová příloha účetní závěrky Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Výroční zpráva o hospodařeníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 22. 22. 2013Povinné knihy a evidence Účetní deník Hlavní kniha Knihy analytické evidence Skladové účetnictví Saldokonto Střediskové a kalkulační účetnictvíJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 23. 23. 2013Kontrola správnosti účet. zápisů Věcná správnost Odsouhlasení účetních dokladů Zda byli zaúčtovány do správného období Zda odpovídají zaúčtované částky skutečnosti Zda je zaúčtováno na správné účty Formální správnost Podvojnost Číselná shoda Shoda obratu účtů Shoda zápisů na syntetických a analytických účtechJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 24. 24. 2013Zásady správného účetnictví Zásada pravdivosti Zásada průkaznosti Zásada dokladovosti Zásada úplnosti Zásada kontinuity Zásada stálost metod použitých v účetnictví Zásada opatrnosti Zásada jasnosti a přehlednostiJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 25. 25. 2013Účetní dokladÚčetní doklad je originální písemnost, kterápotvrzuje uskutečnění hospodářské operace Náležitosti účetního dokladu (§11ZOÚ) Označení účetního dokladu Obsah účetního případu Datum vyhotovení dokladu Datum uskutečnění účetního případu není shodný svyhotovením dokladu Podpisový záznamJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 26. 26. 2013UZAVŘENÍ ROKU Zjištění informací důležitých k rozvahovému dni (§ 19odst. 1 ZoÚ) nebo jinému okamžiku, k němuž se účetnízávěrka sestavuje (§ 19 odst. 3 ZoÚ Ověření platnosti a aktuálnosti vnitřních předpisů (směrnic),zajištění jejich aktualizace, popřípadě sestavení chybějícíchpředpisů. Např. také jednočlenné s.r.o. bez zaměstnanců jepovinno stanovit vnitřním předpisem pro konkrétní účetníobdobí Zkontrolovat a zaktualizovat ve smyslu podle zjištěnýchinformací účtový rozvrh, zejména splnění povinnostizavedení analytických účtů a jejich vliv na výsledekhospodařeníJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil HýbnerVzorové schéma
 27. 27. 2013ÚČETNÍ UZÁVĚRKA zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtův jednotlivých účetních knihách, zjištění konečných stavůúčtů nákladů a výnosů zjištění položek významných pro stanovení základu daně zpříjmů a splatné daně,JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 28. 28. 2013 Před provedením účetní závěrky zajistit tisky(doporučuje se v listinné podobě, ale postačí i vel.podobě) Zpracování účetnictví v účetním sw provedeautomatické převedení zůstatků nákladových avýnosových účtů na účet zisků a ztrát. Zůstatkyrozvahových účtů a zjištěný výsledek hospodařeníse převede na konečný účet rozvážný. Pozaúčtování musí být strany vyrovnányJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 29. 29. 2013ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Zkontrolovat povinnost ověření účetní závěrkyauditorem (§20 ZOÚ) Respektuje mezinárodně uznávané účetní standardy a direktivyRady EU č.8 o auditorech - povinnost auditu:a) akciové společnosti úhrn aktiv >40 mil.Kč (tj. součet aktiv zjištěný z rozvahyneupravený o korekce) roční úhrn čistého obratu >80 mil.Kč (tj. výnosy snížené oprodejní slevy) roční přepočtený stav zaměstnanců >50b) ostatní obch.společnosti, družstva a zahr.osoby pokud dosáhly alespoň dvou ze tří podmínek pod písm.a)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 30. 30. 2013 Zkontrolovat povinnost sestavení výkazů v plném čizjednodušeném rozsahu popř. zjistit, zda vedeníspolečnosti rozhodlo o sestavení výkazů v plném rozsahu,sestavit účetní výkazy: Účetní deník Rozvaha (v plném nebo zkrácené rozsahu) Výkaz zisků a ztráty (v plném nebo zkráceném rozsahu) Příloha (textová příloha ÚZ, která vysvětluje a doplňujeinformace obsažené v rozvaze a výkazu zisků a ztráty)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 31. 31. 2013 Přehled o změnách vlastního kapitálu Cash Flow Výroční zpráva Pomůcka – postup k uzávěrce roku včetně potřebnýchdokumentůJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 32. 32. 2013Právní normy kterými se řídíme Zákon č. 563/191 Sb.,o účetnictví Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některáustanovení č.563/1991 Sb. České účetní standardy pro podnikatele Opatření čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtováosnova a postupy účtování pro podnikatele Opatření čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsahúčetní závěrky pro podnikateleJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 33. 33. 2013Právní normy kterými se řídíme Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Pokyn GFŘ D-6 ulatňování zákona o daních z příjmů Zákoník práce č.262/2006 Sb., zákoník práce Pokyny MF např. Pokyn č. D-206 – Uplatňování DPH ve výstavběa další …JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 34. 34. 2013PŘESTÁVKAJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner

×