Ii. dau 4. dpfo zp-sp-konec roku

652 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ii. dau 4. dpfo zp-sp-konec roku

 1. 1. JAK ZAČÍT PODNIKAT 2. kurz projektu „Začátek ve svém“ Daně a účetnictví 4. konec 1.roku podnikání Přiznání k DPFO a přehledy na OSSZ a ZPJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 2. 2. Konec 1.roku podnikatelky • vede DE Přiznání k • vede účetnictví DPFO • uplatní • Inventura • Rezident ČR pohledávek výdajové • Nerezident OSSZ paušály ČR • Přehled Závěrka plateb VZP roku Přehledy OSVČJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 3. 3. 1. Kontrola závěrky DE ? Technické zhodnocení Na jednom majetku limit 40 000 Kč za zdaňovací období ? Přepočty valutových pokladen a devizového účtu na Kč ? Rezervy na opravy hmotného majetku ? Záporný zůstatek pokladny ? Souhlasí kontrolní propočty v peněžním deníku ? Inventarizace - manka a přebytky ===============================  krok 2JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 4. 4. 2a. Úprava příjmů a výdajů + Přijaté dary nepeněžní (peněžní jsou v deníku) + HM (hmotný majetek) vytvořený vlastní činností + Čerpání zákonných rezerv na opravy HM - Paušální výdaje na automobil 5000 Kč(4000 Kč)/1vozidlo/měsíc - Odpisy a zůstatková cena vyřazeného HM - Finanční leasing - Tvorba zákonných rezerv na opravy HM + Poskytnuté dary (vlastní činnost, zásoby …)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner Uzávěrkové operace
 5. 5. 2a. Úprava příjmů a výdajů +/- Barter, směna, vzájemné zápočty pohledávek a závazků vyrovnaných nepeněžní formou ==========================  krok 3JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 6. 6. ad 2a. Paušální výdaje na automobil + Paušální výdaje na automobil 5000 Kč / 1vozidlo / měsíc nebo 4000 Kč / 1 vozidlo / měsíc pokud auto použijete i pro soukromou potřebu pro automobily osobní, nákladní i motocykly zahrnutá v OM, nezahrnutá v OM, pronajatáJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 7. 7. 2b. Úpravy podle §23 ZDP +/- o hodnotu pohledávek, závazků, o cenu nespotřebovaných zásob, o zůstatky vytvořených rezerv  při změně způsobu uplatňování výdajů (přechod z/na uplatňování výdajů paušálem)  při ukončení/přerušení podnikání  pokud poplatník opět nezahájí podnikání  úprava za zdaňovací období předcházející dni přerušení podnikatelské činnosti § 23 odst.8 ZDPJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 8. 8. 3. Závěrka DE, Výkaz příjmů a výdajů Závěrka DE  je podkladem pro vyplnění přílohy DPFO Výkaz příjmů a výdajů  není povinný pro DE  nemusí se přikládat k přiznáníale  je vhodný pro přehled podnikatele o jeho podnikání  Poskytuje údaje pro přiznání ===========================  krok 4JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 9. 9. 3b. Výdajové paušály Porovnání skutečných  80% z příjmů ze výdajů a možnosti zemědělské výroby, lesního uplatnění daňových a vodního hospodářství daňových výdajů  60 % z příjmů ze živností procentem řemeslných  Pokyn GFŘ č.D-6, k §7  50% z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných  40% z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů ===========================  krok 4JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 10. 10. 4. Přiznání k DPFO Podklady daňového charakteru  potvrzení od všech zaměstnavatelů o vyplacených mzdách a sražených zálohách na daň  prohlášení za tu část období, kdy jste nebyli výdělečně činní a nebyli evidování na ÚP (OBZP)  jednotlivá potvrzení k uplatnění nezdanitelných částek podle §15 ZDP a slev na daních podle § 35 ba ZDPJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 11. 11. 4. DPFO – nezdanitelné části §15  NEZDANITALNÉ ČÁSTI § 15 ZDP  Dary  min. víc než 2 % ze ZD nebo alespoň 1000 Kč  max. 10 % ze ZD. Odběr krve je 2000 Kč  úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotéky  max. 300 000 Kč za domácnostJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 12. 12. 4. DPFO – nezdanitelné části §15  NEZDANITALNÉ ČÁSTI § 15 ZDP  příspěvek na penzijní připojištění (nerezident NE)  snížené o 6000 Kč, max. 12 000 Kč  pojistné na životní pojištění (nerezident NE)  max. 12 000 Kč  členské příspěvky odborové organizaci  max. 3000 Kč  zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání  max. 10 000 KčJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 13. 13. 4. DPFO – slevy §35  SLEVA NA DANÍCH § 35ba ZDP  na poplatníka 24 840  na manžela/ku bez vlastních příjmů 24 840  na invaliditu I. a II. stupeň 2 520  na invaliditu III. stupeň 5 040  držitel průkazu ZTP/P 16 140  Student 4 020  Daňové zvýhodnění § 35c ZDP  na 1 dítě 13 404JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 14. 14. 4. Přiznání k DPFO – výpočet daně  Výpočet daně  1. úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů  2. dílčí základy daně z příjmů podle §6, §7, §8, §9 a §10 ZDP  §6 ř. 36 přiznání  §7 (příjmy z podnikání) výpočet viz příloha č.1  § 8 ř.38 přiznání  §§ 9-10 (příjmy z pronájmu a ostatní) výpočet viz příloha č. 2  (dalších obdobích uplatnění případné ztráty)  Základ daně po odečtení ztrátyJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 15. 15. 4. Přiznání k DPFO – výpočet daně  Odečet nezdanitelných částí základu daně  Výpočet Základu daně  Zaokrouhlit na celá sta Kč dolů  Výpočet daně  Uplatnění slev na dani  Placení daně  - úhrn sražených záloh od zaměstnavatele  = zbývá doplatit / zaplaceno více na dani ===========================  krok 5JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 16. 16. 5. Přehledy OSVČ na OSSZ a ZPoj  PODKLADY  doklady o platbách záloh pojistného  výpisy z BÚ  ústřižky složenek potvrzujících úhrady  Inventura pohledávek OSSZ  Přehled plateb VZPJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 17. 17. 5.a) Přehled na OSSZ VZ  50% příjmů po odpočtu výdajů ze SVČ (viz příl.č. 1 DAP)  MINIMÁLNÍ  6.285 Kč pro hl.č., 2.514 Kč pro vedl.č. – měsíčně  75.420 Kč pro hl.č., 30.138 Kč pro vedl.č. - ročně  MAXIMÁLNÍ  100.548 Kč pro hl. i vedl.č. – měsíčně  1.206.576 Kč pro hl. i vedl.č. – ročně (sazby 2012)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 18. 18. 5.a) Přehled na OSSZ POJISTNÉ na SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ  29,2 % z VZ, z toho plyne  28% na důchodové pojištění  1,2% příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ  2,3 % z VZ nemocenské pojištění Rozhodná částka pro účast na DP  60.329 Kč ročně, tj. 5.028 Kč měsíčně (sazby 2012)JAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 19. 19. 5.b) Přehled na Zpoj POJISTNÉ (2012)  13,5 % z VZ (vyměřovacího základu) VZ  50% příjmů po odpočtu výdajů ze SVČ (viz příl. č. 1 DAP)  MINIMÁLNÍ  12.568,50 Kč  5.355 Kč za osobu za kterou je plátcem stát  MAXIMÁLNÍ  neomezeněJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 20. 20. 5.b) Přehled na Zpoj  MINIMÁLNÍ VZ NENÍ POVINNA DODRŽET podle §3a odst.3 zákona č.592/1992 Sb. 1. Osoba s těžkým smyslovým nebo mentálním postižením 2. Osoba, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje podmínky pro přiznání 3. Osoba, která se celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku 4. Osoba, která je současně vedle SVČ odvádí prostřednictví zaměstnavatele pojistné vypočtené alespoň z minimálního VZ 8 000 Kč 5. Osoba, za kterou je plátcem pojistného státJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 21. 21. Kdo to všechno spočítá?Podnikatelka ÚčetníDaňový poradceNikdo FÚJAK ZAČÍT PODNIKAT - Daně a účetnictví, 2. kurz projektu „Začátek ve svém“P3 – People, Planet, Profit o.p.s., Jarmila Prokopová, Ing. Kamil Hýbner
 22. 22. První den 2. kurzu Daně a účetnictvíprojektu „Začátek ve svém“ končí. Děkujeme za pozornost Jarmila Prokopová, e-mail: info@amaja.cz Ing. Kamil Hýbner, e-mail: kamil.hybner@seznam.cz

×