Successfully reported this slideshow.

מצגת שהוצגה במועצה הארצית 12.11.13 תמא 37 ח

1

Share

Loading in …3
×
1 of 72
1 of 72

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

מצגת שהוצגה במועצה הארצית 12.11.13 תמא 37 ח

 1. 1. ‫תמ"א 73 ח'‬ ‫קבלה וטיפול בגז טבעי מתגליות בים ועד מערכת ההולכה הארצית‬ ‫1‬ ‫המועצה ארצית‬ ‫דיון להעברת התכנית להערות הועדות‬ ‫המחוזיות והשגות הציבור‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫31.11.21‬ ‫רשות הגז הטבעי‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 2. 2. ‫סדר יום‬ ‫• משמעות המחסור בגז טבעי | מנהל רשות הגז, שוקי שטרן‬ ‫• תמ"א 73/ח | גדעון לרמן‬ ‫• תסקיר השפעה על הסביבה, ג-ה | ברק כץ‬ ‫• חשיבות שמירת שטחים למתקן יבשתי בישראל | מר יו פריין‬ ‫• היבטים כלכליים | עזרא סדן‬ ‫2‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 3. 3. ‫תמ"א 73/ח- מטרת הדיון‬ ‫אישור העברת התכנית להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור ובכלל זה:‬ ‫• המתחמים הימיים‬ ‫• רצועות הצנרת ותחנות המגופים לאורכה‬ ‫• המתחמים היבשתיים‬ ‫• תשריטי, הוראות ונספחי התכנית‬ ‫3‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 4. 4. ‫רקע כללי‬ ‫‪ ‬תמ"א 73/ח, תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למתקני קבלה וטיפול בגז‬ ‫מתגליות בים ועד למערכת ההולכה הארצית.‬ ‫‪ ‬מטרת התכנית- יצירת תשתית תכנונית למתקנים שתאפשר אספקת גז טבעי ממגוון‬ ‫תגליות תוך הבטחת אספקת גז טבעי סדירה ורציפה, תוך שמירה על זמינות ויתירות‬ ‫לטווח ארוך.‬ ‫‪ ‬התכנית מתבססת על תחזיות רשות הגז הטבעי לביקושי הגז הצפויים, ומתוכננת‬ ‫להספק שעתי של 4 מיליון מ"ק בחלוקה לשני מכלולים: 2 מיליון מ"ק במכלול‬ ‫הצפוני ו- 2 מיליון מ"ק במכלול הדרומי.‬ ‫‪ ‬התוכנית קודמה על ידי נובל אנרגי', ביולי 0102 החליטה המועצה הארצית, שהיא‬ ‫תקודם על ידי גוף בלתי תלוי. פורסם מכרז פומבי, נבחר צוות תכנון רחב המנוהל ע"י‬ ‫משרד לרמן אדריכלים שאמון על הכנת התכנית.‬ ‫4‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 5. 5. ‫רקע לדיון – החלטות המועצה הארצית‬ ‫9002.50.21‬ ‫0102.70.60‬ ‫העבודה לעניין האפשרות לטיפול בגז באמצעות אסדה תתבצע ע"י צוות מומחים‬ ‫בלתי תלוי באחריות משרד התשתיות הלאומיות.‬ ‫0102.80.40‬ ‫אישור הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים א ו-ב עבור אסדה ימית‬ ‫1102.40.50‬ ‫ביטול החלטת המועצה הארצית מיום 90.7.7 בעניין חברת נובל אנרג'י. העברת‬ ‫אחריות הכנת תמ"א 73/ח למשרד התשתיות הלאומיות, אנרגיה והמים.‬ ‫תמ"א 73/ח, תהיה תכנית מתאר ארצית חלקית הכוללת הוראות של תכנית‬ ‫מפורטת להקמת מתקנים ותשתיות הנדרשים לטיפול בגז ותוצריו וחיבורם‬ ‫למערכת ההולכה, במטרה לייעד שטחים ולתכננם עבור מתקנים ותשתיות לגז טבעי‬ ‫(אספקה הולכה/טיפול) בים וביבשה.‬ ‫התכנית תקבע נקודות חיבור חדשות צפונית לנקודות החיבור הקיימות.‬ ‫2102.30.60‬ ‫5‬ ‫מתן הוראה לעריכת תמ"א 73/ח, תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת‬ ‫לחיבור קידוחי הגז הטבעי "תמר" ו"דלית" למערכת ההולכה הארצית‬ ‫החלטה על בחינת 4 המתחמים הימיים לבחינה במסגרת פרקים א-ב של התסקיר.‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 6. 6. ‫רקע לדיון – החלטות המועצה הארצית‬ ‫2102.40.30‬ ‫החלטה על המשך קידום חלופות יבשתיות שמאפשרות טיפול משולב ים-יבשה‬ ‫ועל בחינת 21 אתרים יבשתיים במסגרת פרקים א-ב של התסקיר (כפר מסריק,‬ ‫קרקעות הצפון, מחצבת עין איילה, מחצבת שפיה ב', מחצבת שפיה ג', חגית, דור‬ ‫צפון, קיסריה- אזור תעשיה צפוני, מט"ש חדרה, אזוה"ת עמק חפר, מט"ש מרץ,‬ ‫מט"ש נתניה (מעברות).‬ ‫2102.50.10‬ ‫החלטה על צמצום מספר החלופות היבשתיות שיבחנו בתסקיר, באמצעות עריכת‬ ‫מסמך תכנוני-סביבתי‬ ‫2102.70.30‬ ‫החלטה על בחירת 5 אתרים (מתוך 21 אתרים), למתקנים יבשתיים בשני מכלולים‬ ‫שונים, שייבחנו בפרקים א'-ב' של תסקיר ההשפעה על הסביבה (דור צפון, עין‬ ‫איילה, חגית, מט"ש חדרה, מט"ש מרץ).‬ ‫2102.11.72‬ ‫החלטה על מכלולים היבשתיים להמשך תכנון (מתחמים יבשתיים: חגית מזרח‬ ‫ומט"ש מרץ ומערכי כניסה מהים דור, מכמורת ונחל אלכסנדר)‬ ‫3102.10.10‬ ‫6‬ ‫החלטה על מרכיבים הימיים להמשך תכנון (מתחמים ימיים: מתחם צפוני, בין חופי‬ ‫דור בצפון לבין אור עקיבא בדרום. מתחם מרכזי, בין חופי בית ינאי בצפון לבין‬ ‫חלקה הצפוני של נתניה בדרום)‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 7. 7. ‫תמ"א 73/ח על רקע מערך הגז‬ ‫הקיים והמתוכנן‬ ‫• צפון הארץ (חדרה וצפונה): 8‬ ‫מחז"מים, הרחבת בז"ן, תעשיה, 4‬ ‫תחנות כוח עתידיות, הסבת 4‬ ‫יחידות בחדרה לגז- סה"כ כ-%04‬ ‫• מרכז הארץ (בין אשדוד לחדרה):‬ ‫4 מחז"מים, תעשיה וקוגנרציה-‬ ‫סה"כ כ- %51‬ ‫• דרום הארץ (דרומה לאשדוד): 8‬ ‫מחז"מים, תעשיה וקוגנרציה‬ ‫פוטנציאל: תחנה "‪ "D‬בגז טבעי‬ ‫ותחנות כוח בנגב- סה"כ כ-%54‬ ‫7‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 8. 8. ‫שרשרת הטיפול בגז‬ ‫‪1 KM‬‬ ‫‪22 KM‬‬ ‫גבול מים טריטוריאליים‬ ‫‪7.5 KM‬‬ ‫מתקן קבלה וטיפול ביבשה‬ ‫‪190 KM‬‬ ‫‪HDD‬‬ ‫מתקן קליטה וטיפול בים‬ ‫צנרת גז‬ ‫בארות גז‬ ‫8‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 9. 9. ‫תמ"א 73/ח כוללת:‬ ‫‪ ‬שני מתחמים ימיים ושני אתרים יבשתיים למתקני קבלה וטיפול בגז מתגליות,‬ ‫טיפול בגז והעברתו למערכת ההולכה.‬ ‫‪ ‬רצועות צנרת- ימיות ויבשתיות, החל מגבול מים הטריטורייאליים למתקן טיפול‬ ‫ימי וממנו צנרת לגז מופחת לחץ למתקן טיפול משלים ביבשה. התכנית כוללת‬ ‫צנרת גז מטופל המקושרת למערכת ההולכה.‬ ‫‪ ‬ארבע תחנות מגופים, לאורך תוואי הצנרת שתי תחנות בכל אחד מהמערכים.‬ ‫9‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 10. 10. ‫מערכת לטיפול בגז‬ ‫מים כלכליים‬ ‫01‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 11. 11. ‫תמ"א 73/ח‬ ‫מכלול צפוני:‬ ‫• מתחם ימי (1)- בין חופי דור בצפון לבין אור‬ ‫עקיבא בדרום‬ ‫• רצועת הולכה ואספקה יבשתית מחוף דור‬ ‫למתחם חגית‬ ‫• תחנת קבלה וטיפול יבשתית- ליד תחנת‬ ‫הכוח "חגית"‬ ‫מכלול דרומי:‬ ‫• מתחם ימי (2)- בין חופי בית ינאי בצפון לבין‬ ‫חלקה הצפוני של נתניה בדרום‬ ‫• רצועת הולכה ואספקה יבשתית-מחוף מכמורת‬ ‫למתחם מט"ש מרץ‬ ‫• תחנת קבלה וטיפול יבשתית- ליד מט"ש‬ ‫"מרץ"‬ ‫• חיבור לקו ההולכה המזרחי- ממתחם מט"ש‬ ‫מרץ לשדרת הגז המזרחית (תחנת מגל)‬ ‫11‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 12. 12. ‫תמ"א 73/ח- נתוני התכנון‬ ‫פירוט השטחים בתחנות הקבלה היבשתיות‬ ‫אתר‬ ‫חגית‬ ‫מט"ש מרץ‬ ‫מתקן קבלה וטיפול בגז‬ ‫79 דונם‬ ‫79 דונם‬ ‫תחנת גז (מטופל) של נתג"ז‬ ‫51 דונם‬ ‫51 דונם‬ ‫הרחבת תחנות גז קיימות באתר חגית‬ ‫1 דונם‬ ‫אין‬ ‫שטח למכלי קונדנסייט (דלק)‬ ‫22 דונם‬ ‫41 דונם‬ ‫שטח פריקה וטעינה למשאיות‬ ‫4 דונם‬ ‫4 דונם‬ ‫סה"כ שטחים נדרשים למתקני טיפול בגז‬ ‫931 דונם‬ ‫031 דונם‬ ‫שטח אסור לשהיית אדם (רדיוס מסביב ללפיד)‬ ‫93 דונם‬ ‫93 דונם‬ ‫תחום בריכות איגום‬ ‫11 דונם‬ ‫71 דונם‬ ‫סה"כ שטחים נדרשים לשימושים נלווים בהתאם להנחיות סביבתיות למזעור 05 דונם‬ ‫65 דונם‬ ‫השפעות המתקן‬ ‫דרכי גישה‬ ‫שטחים נלווים בתחום התכנית הנובעים מתנאים ייחודיים באתר‬ ‫82 דונם‬ ‫24 דונם‬ ‫סה"כ שטחים בתחום התכנית‬ ‫21‬ ‫52 דונם‬ ‫4 דונם‬ ‫242 דונם‬ ‫232 דונם‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 13. 13. ‫תמ"א 73/ח- נתוני התכנון‬ ‫רצועות צנרת יבשתיות‬ ‫רצועת אספקה‬ ‫רצועת הולכה‬ ‫דור-חגית‬ ‫אורך הקו‬ ‫5.61 ק"מ‬ ‫5.31 ק"מ‬ ‫6.1 ק"מ‬ ‫5.6 ק"מ‬ ‫רוחב רצועה‬ ‫04 מ' (למעט בין תחנת חוף‬ ‫כרמל לתחנת המגופים דור)‬ ‫06 מ'‬ ‫02 מ'‬ ‫02 מ'‬ ‫קטרי צנרת‬ ‫''4-''63‬ ‫''4-''63‬ ‫''24‬ ‫''03‬ ‫עומק הטמנת‬ ‫צנרת‬ ‫2 מ'‬ ‫2 מ'‬ ‫2.1 מ'‬ ‫2.1 מ'‬ ‫קו בניין מקצה‬ ‫הרצועה‬ ‫54 מ'‬ ‫54 מ'‬ ‫55 מ'‬ ‫53 מ'‬ ‫תחום סקירה‬ ‫מקצה הרצועה‬ ‫31‬ ‫מכמורת-‬ ‫מט"ש מרץ‬ ‫חגית- ‪ PRMS‬חגית‬ ‫מט"ש מרץ-מגל‬ ‫041 מ'‬ ‫041 מ'‬ ‫061 מ'‬ ‫021 מ'‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 14. 14. ‫תמ"א 73/ח- נתוני התכנון‬ ‫מתחמים ימיים‬ ‫דור‬ ‫מתחם צפוני (1)- מול חופי דור בצפון לבין‬ ‫אור עקיבא בדרום- כ- 34 קמ"ר‬ ‫מתחם דרומי (2) - מול חופי בית ינאי בצפון‬ ‫לבין חלקה הצפוני של נתניה בדרום- כ- 55‬ ‫קמ"ר‬ ‫חדרה‬ ‫מכמורת‬ ‫נתניה‬ ‫תל אביב‬ ‫41‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 15. 15. ‫מתקן קבלה וטיפול ימי‬ ‫אליקים‬ ‫חח"י‬ ‫חגית‬ ‫כביש 6‬ ‫51‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 16. 16. ‫מתקן קבלה וטיפול ימי- חתך‬ ‫אליקים‬ ‫חח"י‬ ‫חגית‬ ‫כביש 6‬ ‫61‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 17. 17. ‫מבט מחוף נתניה- הדמייה‬ ‫71‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 18. 18. ‫מתקן אגירת ‪ Condensate‬במכלית לצמוד למתקן טיפול (תאילנד)‬ ‫81‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 19. 19. ‫מתקן חיבור מכלית אגירת ‪( Condensate‬מערב אפריקה)‬ ‫91‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 20. 20. ‫קונסטרוקציית בטון עם מכלי אחסנת נוזלים (נורבגיה)‬ ‫02‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 21. 21. ‫מערך כניסה דור‬ ‫חתך 1-1‬ ‫12‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 22. 22. ‫מערך כניסה מכמורת‬ ‫חתך 1-1‬ ‫22‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 23. 23. ‫תוואי דור-חגית‬ ‫אליקים‬ ‫חח"י‬ ‫חגית‬ ‫עופר‬ ‫נחשולים‬ ‫דור‬ ‫פורדייס‬ ‫רמות מנשה‬ ‫32‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 24. 24. ‫הרחבת רצועה בתחנת דור הקיימת‬ ‫42‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 25. 25. ‫תוואי דור-חגית- חתך צנרת באזורים רגישים‬ ‫חתך 2-2‬ ‫52‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 26. 26. ‫תוואי מכמורת-מט"ש מרץ-מגל‬ ‫חדרה‬ ‫מכמורת‬ ‫אליכין‬ ‫אזוה"ת‬ ‫עמק חפר‬ ‫כביש 175‬ ‫עין החורש‬ ‫המעפיל‬ ‫מט"ש מרץ‬ ‫אומץ‬ ‫62‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 27. 27. ‫תוואי מכמורת-מט"ש מרץ- כביש 9 וההתפלה‬ ‫רצועת חשמל‬ ‫מתוכננת‬ ‫(רצועה מופקדת לפי‬ ‫תמ"א 43/ב/2/2)‬ ‫בית עלמין חדרה‬ ‫אזור לקבורה‬ ‫ארעית, לפי תמ"א‬ ‫91/4‬ ‫רצועת חשמל מתוכננת‬ ‫(רצועה מופקדת לפי תמ"א 43/ב/2/2)‬ ‫אליכין‬ ‫אזוה"ת‬ ‫עמק חפר‬ ‫חתך 1-1‬ ‫72‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫חדרה‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 28. 28. ‫תוואי מכמורת-מט"ש מרץ- חתכים נבחרים‬ ‫חדרה‬ ‫רצועת חשמל מתוכננת‬ ‫(רצועה מופקדת לפי תמ"א 43/ב/2/2)‬ ‫אליכין‬ ‫אזוה"ת‬ ‫עמק חפר‬ ‫חתך 2-2‬ ‫82‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 29. 29. ‫תוואי מט"ש מרץ-מגל‬ ‫המעפיל‬ ‫תחנת גז מגל‬ ‫תמ"א 73/ב/8‬ ‫(בהפקדה)‬ ‫מט"ש מרץ‬ ‫אומץ‬ ‫חתך 3-3‬ ‫92‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 30. 30. ‫הנחת צנרת- שלבי עבודה‬ ‫1 הכנת רצועת העבודה, הסרת האדמה הפוריה‬ ‫2 חפירת הרצועה ופיזור הצינורות לאורכה‬ ‫3‬ ‫הטמנת וריתוך הצנרת‬ ‫4‬ ‫מילוי רצועת החפירה‬ ‫5‬ ‫השבת הקרקע הפוריה‬ ‫חול‬ ‫דרך שטח ותמרון שטח עבודה‬ ‫6‬ ‫03‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫ספק א‬ ‫נתג"ז‬ ‫אדמה מקומית‬ ‫למילוי‬ ‫אדמה‬ ‫פוריה‬ ‫שטח עתידי לספק ב'‬ ‫שיקום נופי והחזרת הפעילות החקלאית‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 31. 31. ‫שיקום רצועת צנרת בתוואי חקלאי – גידולי שדה‬ ‫שיקום רצועת צנרת בתוואי חקלאי - מטעים‬ ‫שיקום רצועת צנרת בתוואי טבעי - חורש טבעי ויער‬ ‫13‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 32. 32. ‫מתקן יבשתי חגית‬ ‫1 מתקן קבלה וטיפול בגז‬ ‫שטח‬ ‫(בדונם)‬ ‫79‬ ‫2 תחנת גז מטופל של נתג"ז‬ ‫51‬ ‫3 שטח למיכלי דלקים‬ ‫22‬ ‫פרמטר‬ ‫4 שטח‬ ‫למשאיות‬ ‫פריקה‬ ‫וטעינה 4‬ ‫סה"כ שטחים נדרשים למתקני 931‬ ‫טיפול בגז‬ ‫5 שטח סטרילי לרדיוס קרינת 93‬ ‫חום מסביב ללפיד‬ ‫6 תחום בריכות איגום‬ ‫שטחים‬ ‫סה"כ‬ ‫נלווים‬ ‫לשימושים‬ ‫להנחיות סביבתיות‬ ‫השפעות המתקן‬ ‫23‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫1 6‬ ‫2 4‬ ‫11‬ ‫נדרשים 05‬ ‫בהתאם‬ ‫למזעור‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 33. 33. ‫מתקן יבשתי חגית‬ Condensate Slug Catcher Regeneration &Reclamation Flare & Sterile Area Gas Processing Area MEG Storage Feed Gas Compression Power Generation & Buildings Condensate Handling & Flash Gas Compression Flare Gas Handling & Produced Water INGL Area Utilities, Firewater & Workshop Loading Area ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ 33
 34. 34. ‫הדמייה חגית‬ ‫מתקן קבלה לגז טבעי‬ ‫מבט מכביש 6 לכיוון צפון‬ ‫מתקן קבלה לגז טבעי‬ ‫מבט מכביש 07 לכיוון מערב (בנסיעה מזרחה)‬ ‫43‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 35. 35. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫1 מתקן קבלה וטיפול בגז‬ ‫שטח‬ ‫(בדונם)‬ ‫79‬ ‫2 תחנת גז מטופל של נתג"ז‬ ‫51‬ ‫3 שטח למיכלי דלקים‬ ‫41‬ ‫פרמטר‬ ‫4 שטח‬ ‫למשאיות‬ ‫פריקה‬ ‫5‬ ‫וטעינה 4‬ ‫סה"כ שטחים נדרשים למתקני 031‬ ‫טיפול בגז‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫5 שטח סטרילי לרדיוס קרינת 93‬ ‫חום מסביב ללפיד‬ ‫6 תחום בריכות איגום‬ ‫שטחים‬ ‫סה"כ‬ ‫נלווים‬ ‫לשימושים‬ ‫להנחיות סביבתיות‬ ‫השפעות המתקן‬ ‫53‬ ‫11‬ ‫נדרשים 05‬ ‫בהתאם‬ ‫למזעור‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 36. 36. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫63‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 37. 37. ‫מתקן קבלה וטיפול נובל אנרג'י באשדוד‬ ‫73‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 38. 38. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫83‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 39. 39. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫‪Slug Catcher‬‬ ‫93‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 40. 40. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫‪Gas Processing Area‬‬ ‫04‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 41. 41. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫‪Flare Gas Handling‬‬ ‫‪& Produced Water‬‬ ‫14‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 42. 42. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫& ‪Condensate Handling‬‬ ‫‪Flash Gas Compression‬‬ ‫24‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 43. 43. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫& ‪Utilities, Firewater‬‬ ‫‪Workshop‬‬ ‫34‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 44. 44. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫& ‪Power Generation‬‬ ‫‪Buildings‬‬ ‫44‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 45. 45. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫‪MEG Storage‬‬ ‫‪Regeneration‬‬ ‫‪&Reclamation‬‬ ‫54‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 46. 46. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫‪Feed Gas Compression‬‬ ‫64‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 47. 47. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫‪Condensate‬‬ ‫74‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 48. 48. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ ‫‪INGL Area‬‬ ‫84‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 49. 49. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ Condensate Utilities, Firewater & Workshop Power Generation & Buildings Gas Processing Area Loading Area MEG Storage INGL Area Flare Gas Handling & Produced Water Regeneration &Reclamation Slug Catcher Feed Gas Compression Condensate Handling & Flash Gas Compression ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ 49
 50. 50. ‫מתקן יבשתי מט"ש מרץ‬ Condensate Utilities, Firewater & Workshop Power Generation & Buildings Gas Processing Area Loading Area MEG Storage INGL Area Flare Gas Handling & Produced Water Regeneration &Reclamation Flare & Sterile Area Slug Catcher Feed Gas Compression Condensate Handling & Flash Gas Compression ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ 50
 51. 51. ‫הדמייה מט"ש מרץ‬ ‫מבט מכביש הגישה למט"ש לכיוון המתקן, מצב מוצע, הצעה למזעור השפעה נופית‬ ‫מבט מכביש הגישה למט"ש לכיוון המתקן, מצב מוצע‬ ‫15‬ ‫מבט מנחל אלכסנדר לכיוון המתקן, מצב מוצע‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 52. 52. ‫אזורי סיכון במתקן הטיפול על רקע חלוקה למתחמים‬ Inter-Unit Spacing (m) between Processing Units and Buildings Service Buildings / MCC and Electrical Substations / / Utilities Areas 15 15 / Cooling Towers 15 15 30 15 Control Rooms / / 30 30 / Compressor Buildings 30 30 30 30 30 9 Large Pump Houses 30 30 30 30 30 9 9 Process Units - Moderate Hazard 30 30 30 30 30 9 9 15 Process Units - Intermediate Hazard 61 30 30 30 61 15 15 30 30 Process Units - High Hazard 122 61 61 61 91 30 30 61 61 61 Atmospheric Storage Tanks 76 76 76 76 76 76 76 76 91 107 * Pressure Storage Tanks 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 * * Refrigerated Storage Tanks 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 * * * Flares 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 122 122 / Unloading and Loading Racks 61 61 61 61 61 61 61 61 61 91 76 107 107 91 15 Firewater Pumps 15 15 15 15 15 61 61 61 91 91 107 107 107 91 61 / Fire Station 15 15 15 15 15 61 61 61 91 91 107 107 107 61 91 / / ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬ ‫מערכות‬ ‫טיפול‬ ‫ללחץ‬ ‫גבוה‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫מערכות‬ ‫טיפול‬ ‫ללחץ‬ ‫נמוך‬ ‫מערכות‬ ‫תומכות‬ ‫לתהליך‬ ‫הטיפול‬ ‫תשתיות‬ ‫שירותים‬ ‫נדרשים‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫מבנים‬ ‫ומשרדים‬ 52
 53. 53. ‫מרחקי הפרדה ממתקנים יבשתיים‬ ‫מרחק ההפרדה, בין מתקן הקבלה לרצפטור ציבורי - 006 מ'.‬ ‫מרחק ההפרדה, בין למיכלי הקונדנסייט לרצפטור ציבורי - 535 מ'.‬ ‫• הערכת הסיכונים וחישובי המרחקים נערכו בהתאם להנחיות המשרד להגנת‬ ‫הסביבה ולחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה‬ ‫ממקורות סיכון נייחים" (21 ליוני 1102)‬ ‫• הערכת סיכונים זו אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה.‬ ‫חשוב לציין:‬ ‫• מרחקי ההפרדה שנשמרו גדולים בהרבה ממרחקי ההפרדה המקובלים בעולם‬ ‫• בעלי הרישיון מחוייבים לבצע לפני ההקמה סקרי סיכונים נוספים ולקבל את‬ ‫אישורם ע"י הגורמים הרלוונטיים.‬ ‫35‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 54. 54. ‫מתקן קבלה וטיפול יבשתי- נובל אנרג'י באשדוד‬ ‫45‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 55. 55. ‫55‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 56. 56. ‫ממצאי תסקיר השפעה על הסביבה, פרקים ג-ה‬ ‫65‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 57. 57. ‫מסמכי התכנית‬ ‫‪ ‬הוראות התכנית‬ ‫‪ ‬תשריטים‬ ‫‪ ‬נספח בינוי‬ ‫‪ ‬נספח עקרוני להנחת צנרת‬ ‫‪ ‬נספח תיאום תשתיות‬ ‫‪ ‬נספח תנועה‬ ‫‪ ‬סקר הערכת סיכונים לתחנות הגז‬ ‫‪ ‬נספח הנחיות להכנת תכנית ניהול סביבתי (תנ"ס)‬ ‫‪ ‬תסקיר השפעה על הסביבה (מסמך רקע)‬ ‫75‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 58. 58. ‫תמ"א 73/ח- עיקרי התכנית‬ ‫מתקן הנדסי‬ ‫• שימושים הנדרשים ב"תחנת גז" לפי תמ"א 73.‬ ‫• מרחב נטול מקורות הצתה- מרחב בו תחול מגבלה קבועה על הפעילות בשטח.‬ ‫תחנת קבלה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫שימושים ומתקנים הנדרשים לקליטת הגז הטבעי ממקור אספקה ולהכשרתו לשם העברה‬ ‫למערכת ההולכה, לרבות טיפול בתוצרי הלוואי.‬ ‫הכנת תכנית עקרונית לתחנת הקבלה אשר תתייחס למרכיבים הנפרדים לשני בעלי הרישיון‬ ‫ולמרכיבים המשותפים.‬ ‫קביעת תאי שטח המיועדים לאחסון חומרים לפינוי.‬ ‫תחום מגבלות בנייה- תחום בו חל איסור על שימוש/יעוד המשמש לשהייה אינטנסיבית של‬ ‫אוכלוסייה, 006 מ' מגבול תחנת הקבלה‬ ‫• קווי בניין- 54 מ' מגבול תחנת הקבלה‬ ‫• תחומים מוגבלים לשהיית אדם- תחום רדיוסי קרינת חום מהלפיד.‬ ‫85‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 59. 59. ‫תמ"א 73/ח- עיקרי התכנית‬ ‫רצועת תשתיות‬ ‫• שימושים מותרים - צינורות תת קרקעיים למערכת הגז. אין שינוי ליעודי הקרקע העיליים,‬ ‫איסור נטיעת עצים.‬ ‫• הנחת כל הצינורות כמוצג בנספח העקרוני.‬ ‫• תא שטח (הסמוך לתחנת דור הקיימת)- רצועת התשתית הסמוכה לתחנת דור, תאפשר את‬ ‫הרחבת התחנה הקיימת בכפוף לתוצאות סקר סיכונים ולנספח סביבתי.‬ ‫• קווי בניין ותחום סקירה - הוראות בהתאם לקבוע בתמ"א 73.‬ ‫95‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 60. 60. ‫תמ"א 73/ח- עיקרי התכנית‬ ‫מתחם ימי לתחנות קבלה‬ ‫• מתקנים ימיים לרבות, פלטפורמות/אסדות צפות, מתקני קשירה ועגינה למיכליות, מתקני‬ ‫אגירה ואחסון, מגורי עובדים.‬ ‫• תוכן תכנית עקרונית בכל אחד מהמתחמים, שתקצה שטחים עבור כלל המתקנים‬ ‫הדרושים לאספקת גז בהספק שעתי של כ- 2 מיליון מ"ק גז מטופל, בכל מתחם, ולאופן‬ ‫הזרמת הגז למערכת ההולכה הארצית.‬ ‫מתחם ימי לרצועות צנרת‬ ‫• צנרת גז וצנרות נלוות, להזרמת תוצרי לוואי של הטיפול בגז.‬ ‫• דרישת הטמנת צינור בים רדוד 2.1 מ' לפחות.‬ ‫• דרישת הטמנת צינור בשטחי נמל ובשטחים ביטוחניים, 3 מ' לפחות‬ ‫• הוראה להצמדת תשתיות הספקים, בגמישויות.‬ ‫• מגבלות על פעילות מכמורתנים - 005 מ' מהצינור‬ ‫06‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 61. 61. ‫תמ"א 73/ח- הוראות כלליות בתכנית‬ ‫• שימוש באמצעים טכנולוגיים הזמינים הטובים ביותר ‪ ,BAT‬ככל הניתן‬ ‫• הוראות ביחס לאתר העבודה- רצועת עבודה, שטחי התארגנות ודרכי גישה‬ ‫• פירוט הנושאים אליהם יתייחס התנ"ס‬ ‫• הוראות המאפשרות צמצום שטחים בתכנית לאחר הקמת כלל מרכבי‬ ‫המערכת‬ ‫• הוראה המאפשרת צמצום אזור מגבלות בניה בהתאם לממצאי סקר סיכונים‬ ‫ויאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.‬ ‫• הוראה המאפשרת באישור של רשות הגז - צמצום קווי בניין ברצועות‬ ‫תשתיות וגמישות ביחס למתקן הנדסי ולמרחב נטול מקורות הצתה -במסגרת‬ ‫תוכנית או היתר בנייה, שאינם למערכת הגז.‬ ‫• צמצום אגירת דלקים‬ ‫16‬ ‫• הנחיות ביחס לנושאים ביטחוניים‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 62. 62. ‫תמ"א 73/ח- הוראות כלליות בתכנית‬ ‫מסמכים נדרשים להיתר בנייה:‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫26‬ ‫תכנית הנדסית‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫תכנית ניהול סביבתי (תנ"ס)‬ ‫סקר סיכונים לתחנות קבלה‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 63. 63. ‫תמ"א 73/ח- מסמך עקרוני לחלוקת הפיתוח בים וביבשה‬ ‫1( המסמך יגדיר את המיקום העקרוני של מתקני הטיפול העיקריים בים וביבשה‬ ‫בתחום הפוליגונים שנקבעו לכך, ואת ההצדקה לפריסה זו בהתייחס בין היתר‬ ‫לנושאים הבאים:‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫זמינות אספקה;‬ ‫אקולוגיה וסביבה;‬ ‫היקף התגלית והרכב הגז‬ ‫2( המסמך יוגש לצוות מקצועי, שיבחן אותו בשיתוף רשות רישוי גז טבעי ויועץ‬ ‫כלכלי, לאור הקריטריונים הבאים:‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫אמינות ורציפות אספקה מירביים;‬ ‫מזעור נזקים סביבתיים;‬ ‫קצב הקמה ומימוש מהיר ככל הניתן;‬ ‫יתרונות למשק בטווח הקצר והארוך‬ ‫3( המסמך יאושר על ידי מנהל רשות הגז הטבעי, לאחר שעמדה בפניו ההמלצה‬ ‫המשותפת של הצוות המקצועי ורשות הרישוי.‬ ‫36‬ ‫4( אישור המסמך יהווה תנאי להגשת היתר בנייה‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 64. 64. ‫מסמכים הנדרשים לשלב היתר הבניה‬ ‫המסמך‬ ‫מסמך עקרוני לחלוקת מנהל רשות הגז הטבעי,‬ ‫הפיתוח בים וביבשה על בסיס המלצת צוות‬ ‫מקצועי, רשות הרישוי‬ ‫ויועץ כלכלי‬ ‫לפני הגשת בקשות‬ ‫להיתר‬ ‫מסמך אחד לכל בעל‬ ‫רישיון‬ ‫רשות הרישוי ומשרד‬ ‫תכנית עקרונית‬ ‫לתחנת קבלה ולמתחם התשתיות הלאומיות‬ ‫האנרגיה והמים‬ ‫ימי לתחנות קבלה‬ ‫לפני הגשת בקשה‬ ‫להיתר במתחמים‬ ‫תכנית אחת לכל‬ ‫תחנת קבלה/ מתחם‬ ‫ימי לתחנות קבלה‬ ‫סקר סיכונים לתחנות‬ ‫הקבלה‬ ‫רשות הגז הטבעי‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫עבור תחנות הקבלה‬ ‫תכנית הנדסית‬ ‫רשות הגז הטבעי‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫עבור כל היתר בנייה‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫רשות הרישוי‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫עבור כל היתר בנייה‬ ‫תכניות ניהול סביבתי‬ ‫(תנ"ס)‬ ‫46‬ ‫עיתוי‬ ‫הערות‬ ‫מאשר המסמך‬ ‫רשות רישוי על בסיס‬ ‫המלצת הצוות המקצועי‬ ‫בקשה להיתר‬ ‫עבור כל היתר בנייה.‬ ‫כולל סקרים בנושאים‬ ‫שונים.‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 65. 65. ‫מפגשים עם נציגי רשויות וציבור רחב‬ ‫56‬ ‫שם‬ ‫תאריך‬ ‫לשכת תכנון, מחוז מרכז‬ ‫31.01.02‬ ‫סיור במתקן קבלה אשדוד ומתקן ‪ PRMS‬לאירגוני סביבה וחברה, ראשי רשויות ומטות מאבק‬ ‫31.01.30‬ ‫לשכת תכנון, מחוז חיפה‬ ‫31.90.21‬ ‫לשכת תכנון, מחוז חיפה‬ ‫31.40.22‬ ‫עמדת מתכננת מחוז מרכז ביחס לפרוזדור צנרת עמק חפר‬ ‫31.30.02‬ ‫פגישה עם מטה המאבק עמק חפר- אצל שר האנרגיה והמים, השר עוזי לנדאו‬ ‫31.20.41‬ ‫הצגה התכנית בפני עיריית יקנעם, דלית אל כרמל, עוספייה‬ ‫31.10.61‬ ‫מפגש תושבים מ.א. מגידו‬ ‫31.10.51‬ ‫אורי אהרוני יועץ אבטחה עמק חפר‬ ‫21.11.21‬ ‫ועדת היגוי בנושא שיתוף ציבור- במשרד התשתיות‬ ‫21.70.32‬ ‫פורום ירוקים‬ ‫21.60.82-72‬ ‫שיתוף ציבור ו. לאיכות הסביבה עמק חפר‬ ‫21.60.72‬ ‫שיתוף ציבור עם עיריית חדרה‬ ‫21.60.62‬ ‫סיור לרשויות מקומיות מתקן קבלה לגז ולמתקן ‪ PRMS‬באשדוד‬ ‫21.60.71‬ ‫מפגש מקצועי עם מומחים בינ"ל למתקני גז ומטה המאבק חוף הכרמל‬ ‫21.30.82‬ ‫הצגת התכנית בפני אדם טבע ודין‬ ‫21.30.70‬ ‫הצגת תמ"א 73ח - הצגת חלופות המיקום היבשתיות במסגרת ועדת העורכים, בשיתוף עם נציגי‬ ‫21.20.61‬ ‫הרשויות‬ ‫הצגת התכנית לחברה לפיתוח כלכלי קיסריה‬ ‫21.20.41‬ ‫הצגת התכנית בפני ראשי/מהנדסי רשויות מחוז חיפה (קרית אתא, נשר, זבולון, בנימינה-גבעת עדה, אור‬ ‫21.20.20‬ ‫עקיבא)‬ ‫מפגש תושבים- מ.א. עמק חפר‬ ‫21.10.92‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, נציגי‬ ‫21.10.61‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני הצגתבגז טבעי73ח - הצגת חלופות המיקום היבשתיות"במסגרת ועדת העורכים, בשיתוף עם האנרגיה והמים‬ ‫טיפול תמ"א מתגליות לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע מ‬ ‫הרשויות‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 66. 66. ‫מפגשים עם נציגי רשויות וציבור רחב‬ ‫תאריך‬ ‫21.10.51‬ ‫21.10.50‬ ‫11.21.92‬ ‫11.21.62‬ ‫11.21.22‬ ‫11.21.41‬ ‫11.21.21‬ ‫11.21.11‬ ‫11.21.80‬ ‫11.21.80‬ ‫11.21.60‬ ‫11.21.10‬ ‫11.11.02‬ ‫11.11.71‬ ‫11.11.61‬ ‫11.11.61‬ ‫11.11.61‬ ‫11.11.31‬ ‫11.11.70‬ ‫11.11.30‬ ‫11.11.30‬ ‫11.01.30‬ ‫66‬ ‫שם‬ ‫הצגת התכנית בפני מ.א. מגידו‬ ‫פגישה עם מטה המאבק חוף הכרמל- אצל שר האנרגיה והמים, השר עוזי לנדאו‬ ‫הצגת התכנית בפני מ.א. עמק חפר- הועדה לאיכות הסביבה‬ ‫הצגת התכנית בפני מהנדסי רשויות וועדות מחוז חיפה‬ ‫בחינת חלופת נמל חיפה ותש"ן בפני מהנדס העיר חיפה ומשרד הבטחון‬ ‫הצגת התכנית בפני מתכננת מחוז חיפה‬ ‫הצגת התכנית בפני עיריית עכו - ראש העיר‬ ‫הצגת התכנית בפני מ.א. לב השרון‬ ‫הצגת התכנית בפני עיריית עכו - יועץ רה"ע ופרויקטור בעירייה‬ ‫הצגת התכנית בפני חברת חשמל לישראל‬ ‫הצגת התכנית בפני לשכת התכנון- מחוז צפון‬ ‫הצגת התכנית בפני מ.א. חוף השרון‬ ‫הצגת התכנית בפני עיריית חיפה‬ ‫הצגת התכנית בפני הקואלציה לבריאות הציבור‬ ‫הצגת התכנית בפני עיריית חדרה‬ ‫הצגת התכנית בפני ועדה מקומית אלונה-מנשה‬ ‫הצגת התכנית בפני מ.א. עמק חפר‬ ‫הצגת התכנית בפני מ.א. חוף כרמל, מועצת זכרון יעקב ומטה המאבק חוף הכרמל‬ ‫שיתוף ציבור במסגרת כנס ירושלים לטבע וסביבה‬ ‫הצגת התכנית בפני עיריית נתניה‬ ‫הצגת התכנית בפני מ.א מטה אשר ומטה המאבק עכו‬ ‫הצגת תמ"א 73ח, בפני ראשי ומהנדסי רשויות וועדות מקומיות‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 67. 67. ‫הנגשת גז בצפון הארץ, מתקן ימי לעומת יבשתי-‬ ‫מקצת השיקולים הכלכליים מנקודת הראות של המשק הלאומי‬ ‫76‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 68. 68. ‫פערי עלויות לחובת המתקן הימי‬ ‫085,3 -‬ ‫פער העלויות‬ ‫הישירות‬ ‫א‬ ‫פערי השקעה א :‬ ‫533,7‬ ‫עלות ישירה ,‬ ‫מתקן ימי‬ ‫-‬ ‫557,3‬ ‫עלות ישירה ,‬ ‫מתקן יבשתי‬ ‫על פי חישובי היועצים הבינלאומיים של צוות התכנון של תמ " א 73 ח ' .‬ ‫042,2 -‬ ‫ערך נוכחי של תוחלת‬ ‫של פער זמן ההשבתה ,‬ ‫מיליון ₪ , בשער ניכיון‬ ‫של %7 ל - 52 שנה‬ ‫( לחובת החלופה הימית )‬ ‫א‬ ‫=‬ ‫סדן לובנטל בע"מ‬ ‫פער בתוחלת זמן השבתה א :‬ ‫=‬ ‫000,6‬ ‫291 -‬ ‫ערך התוחלת של‬ ‫פער זמן ההשבתה ,‬ ‫מיליון ₪ לשנה‬ ‫( לחובת החלופה‬ ‫הימית )‬ ‫‪X‬‬ ‫מחצית‬ ‫יתרת‬ ‫המשתמש ,‬ ‫מיליון ₪‬ ‫לשנה‬ ‫%2.3 -‬ ‫פער ההסתברויות‬ ‫של זמן השבתה‬ ‫( לחובת החלופה‬ ‫הימית )‬ ‫בהנחה כי הביקוש לגז הוא ליניארי ומתאפס במחיר כפול מן הצפי .‬ ‫פער במימוש יתרת משתמש בגין איחור של שנה בהפעלה‬ ‫024 - מיליון = ₪ 000,6 ‪- 7% X‬‬ ‫86‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 69. 69. ‫הפרשי עלויות בין ים ליבשה‬ ‫סדן לובנטל בע"מ‬ ‫טיפול בים יהיה יקר יותר למשק‬ ‫ולציבור בישראל בשיעור של‬ ‫42.6 מיליארד ₪‬ ‫96‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 70. 70. ‫תמ"א 73/ח- תזכורת - מטרת הדיון‬ ‫אישור העברת התכנית להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור ובכלל זה:‬ ‫• המתחמים הימיים‬ ‫• רצועות הצנרת ותחנות המגופים לאורכה‬ ‫• המתחמים היבשתיים‬ ‫• תשריטי, הוראות ונספחי התכנית‬ ‫07‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 71. 71. ‫תמ"א 73/ח- תיעדוף ים/יבשה לפי נושאים‬ ‫תגובה‬ ‫מהירה‬ ‫לתקלה‬ ‫/חירום‬ ‫קצב‬ ‫הקמה‬ ‫ומימוש‬ ‫זמינות‬ ‫אספקה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שילוב‬ ‫מגוון‬ ‫ספקים‬ ‫‪V‬‬ ‫סביבה‬ ‫עלות הגז‬ ‫ואקולוגיה‬ ‫למשק‬ ‫ביטחון‬ ‫בטיחות‬ ‫אין הבדל‬ ‫משמעותי‬ ‫הפחתת‬ ‫לחץ בים‬ ‫הפרדת‬ ‫אין הבדל‬ ‫קונדנסייט‬ ‫משמעותי‬ ‫ביבשה‬ ‫מותאם‬ ‫לדרישות‬ ‫הבטיחות‬ ‫הפרדת‬ ‫מירב‬ ‫המים בים‬ ‫17‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫‪V‬‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬
 72. 72. ‫תמ"א 73 ח' | מתקני טיפול בגז מתגליות‬ ‫תודה על ההקשבה‬ ‫27‬ ‫תמ"א 73ח/ למתקני טיפול בגז טבעי מתגליות‬ ‫לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‬ ‫רשות הגז הטבעי‬

×