Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polzata i-vredata-ot-televiziqta-mobilniq-telefon-i-interneta

486 views

Published on

 • Be the first to comment

Polzata i-vredata-ot-televiziqta-mobilniq-telefon-i-interneta

 1. 1. Ползата и вредата от телевизията и мобилните телефони
 2. 2. Малките, общо взето, внимателно наблюдаватвъзрастните, които са от значение за тях, доритези от екрана, и имитират техните идеи, говор идвижения. При това те приемат много лично всичко,което виждат. Родителите трябва да разберат, чегледането на телевизия и видео игрите са причиназа напрегнати изживявания в ежедневието.
 3. 3. Сърдечно - съдовата система на детето работина върховни обороти. Мускулното напрежениенапомня прекомерно физическо натоварване. Товасъстояние е изтощително както физически, така ипсихически.Не, цялата телевизия, оказва негативно влияние.
 4. 4. Всъщност, тъй като тя е могъща масмедия,добрите предавания които гледат децата,имат голямо значение за тяхното възпитание.
 5. 5. Не е никак лесно да се погрижим зателевизионните навици на своите деца, но нетрябва да забравяме, че това е много важно.
 6. 6. Ограничете времето, в което децата ви гледат телевизия! Един час в делничните дни и двав почивните са повече отдостатъчни за едно дете.
 7. 7. Дайте добър пример! Една от важните задачи е и да убедимдецата, да им внушим, че времето заотдих е нещо повече и по – различноот едно вторачване в екрана.
 8. 8. Разговаряйте с децата си за това, което сте гледали. Те например трябва да разберат,че не всичко, което гледат по телевизията, е вярно и че рекламите са предназначени да накарат хората да купуват.
 9. 9. Помогнете н а децата си да правят подбор. Вземете програмата и ги попитайте коипредавания най - много искат да гледат презТози един или два часа и защо.
 10. 10. Всички семейства, които иматопределени правила и принципи, трябвада определят ред и за телевизията, така чеда се гледа умерено и добре, а не катовсекидневен опиат. Те трябва да запознаят децата си смного други възможности за прекарване насвободното време. Дали биха искали дарисуват? Или да правят модели на кораби исамолети?
 11. 11. Да съчиняват разкази, да четат, да шият,да се грижат за домашното животно, даспортуват, да взимат някакви уроци? Ограничаването на телевизионното времедействително помага на децата да развиятсвоите интереси и таланти, като открива пред тяхмного нови светове на занимания и забавления.
 12. 12. А усилията, които полагате сега щеизиграят значителна роля запродължителното умствено, физическо иемоционално здраве на детето ви.
 13. 13. Вредата от мобилните телефони
 14. 14. От 30 до 50 хиляди души годишно в светазаболяват от рак на очите и на мозъка врезултат от използването на клетъчнителефони, предупредиха от Българскатанационална асоциация на потребителите.
 15. 15. Другото вредно влияние, което GSM-ътима върху човешкото здраве, се дължина излъчванията от самата антена, чрезкоито се осъществява комуникацията междутелефона и клетката на GSM - оператора.
 16. 16. По принцип в човешкото тялоима системи, които се борят да предотвратяватвъздействиятаот всякакви лъчения, на които смеподложени, но тези системи иматнякакъв капацитет, твърди експертът.
 17. 17. Най - честото заболяване, което причиняваговоренето по мобилни телефони, е ракът наочите и на меките тъкани около очите имозъка. Въпреки, че има не малко случаи нарак на мозъка, причинен от клетъчнителефони, очите се оказват най - уязвими.
 18. 18. В момента се правят изследвания, за дасе установи дали е свързано с GSM - ите иголямото нарастване на случаите на перде наокото при все по - млади хора.
 19. 19. Вредните въздействия от клетъчнитетелефони не се проявяват само повреме на разговор, но и като стои вджоба на човек, облъчването засягадиректно репродуктивните органи.
 20. 20. Което означава, че потенциално, приналичие на генетични видоизменения,вредното влияние може да се прехвърли ивърху поколението ни.
 21. 21. Как да се опазим от вредното въздействие? Друго правило, което трябва да се спазва, еразговорите да са с продължителност подминута и половина, за да се избегнеспоменатото топлинно въздействие върхумозъка.
 22. 22. Силно препоръчително е телефонът дасе държи далече от главата и по времена избирането на друг GSM - номер
 23. 23. Най-силните дози облъчване се получават стелефон на ухото, докато човек очаква да чуесигнала „свободно“ от другата страна. Вмомента от самото набиране на дадентелефон до свързването с клетката на другиятелефон, облъчването е до 100 пъти посилно, отколкото по време на самия разговор,защото има момент на търсене.
 24. 24. Когато търсената клетка отговори, дветеавтоматично се синхронизират и сигналътнамалява. Учени съветват да държим апарата наразстояние, докато избираме номера и да годоближим до ухото си, чак когато сме сигурни,че двата телефона са се свързали помежду си.
 25. 25. Казват, че всеки сам може да си създадеразумен режим за ползване на мобилнитетелефони, дори и само поради факта, четакива електромагнитни полета в познататани човешка история досега не са ползвани.
 26. 26. Използването на мобилен телефонсамо за 15 минути дневно може даувеличи значително риска от рак намозъка, че колкото по - дълго хоратаизползват мобилните си телефони,
 27. 27. Защото към момента са правенивсевъзможни проучвания за влиянието намобилните телефони върху здравето нахората, но резултатите от тях сапротиворечиви. Причината е, че най-честоизследванията се поръчват, плащат иманипулират от компаниите за мобилнителефони, които нямат интерес истинатада излезе наяве.
 28. 28. Другият проблем е, че технологията епрекалено нова и няма възможност да сенаправят по - задълбочени проучвания – къммомента не съществува нито един човек,който да е имал GSM, докато е бил дете, да гое използвал цял живот и да е остарял.

×