Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13.Vsena.Cicc.Ubuntu.Scim Unikey.Install

838 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13.Vsena.Cicc.Ubuntu.Scim Unikey.Install

 1. 1. Bộ gõ Scim Unikey Người trình bầy:Trịnh Hồng Đức Công ty cổ phần công nghệ thông tin V.SENA Mail: [email_address] Web: http://foss.vsena.vn or http://vsena.vn
 2. 2. Bộ gõ Scim Unikey
 3. 3. Bộ gõ Scim Unikey
 4. 4. Bộ gõ Sim Unikey Chọn vào ADD và thêm tuần tự 2 dòng này vào ATP line--->chọn Add Source deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-vn/ppa/ubuntu jaunty main deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-vn/ppa/ubuntu jaunty main Sau đó chọn Close
 5. 5. Bộ gõ Scim Unikey Chuon Reload để update lại danh sách nguồn cung cấp gói phần mềm
 6. 6. Bộ gõ Scim Unikey Chờ download các gói phần mềm về
 7. 7. Bộ gõ Scim Unikey Vào System--->Administration-->Synaptic Package Manager Chọn vào search nhập từ khóa cần tìm là Unikey
 8. 8. Bộ gõ Scim Unikey kết quả cho như hình sau: Đánh dấu vào gói Scim-unikey như hình trên Sau đó chọn apply Chọn các bước tiếp theo để cài đặt Chương trình sẽ báo cài đặt xong
 9. 9. Bộ gõ Scim Unikey Chọn vào System -->Administration--->Language support Chọn như hình sau:
 10. 10. Bộ gõ Scim Unikey Kéo xuống chọn vào phần ngôn ngữ việt nam như hình ảnh sau: Sau đó chọn chờ quá trình cài đặt thành công Sau đó chọn Applu Chager chờ quá trình cài đặt thành công
 11. 11. Bộ gõ Scim Unikey Sau đó quay lại cửa sổ Languager support Chọn vào 2 lựa chọn như ảnh sau: chọn tắt cửa sổ Languager support Khởi động lại máy
 12. 12. Bộ gõ Scim Unikey Bạn sẽ thấy xuất hiên scim-unikey như hình sau: Chọn phải chuột vào phần bàn phím ,chọn vào Scim Setup
 13. 13. Bộ gõ Scim Unikey hết lập gõ vào tất cả các ứng dụng Chọn vào Global Setup ở phần Font End Chọn vào share the same input .... như hình ảnh sau:
 14. 14. Bộ gõ Scim Unikey Chọn kiểu gõ cho SCIM Chọn Global setup ở phần IM engine Kéo xuống đến ngôn ngữ tiếng việt ,chọn phần tam giác để thả các lựa chọn kieur gõ cho ngôn ngữ tiếng việt Như hình sau:
 15. 15. Bộ gõ Scim Unikey Sau đó chọn Ok để lưu lại Thiết lập phím tắt cho Scim unikey Chọn phải chuột vào phần bàn phím(trên menu hệ thống) ,chọn vào Scim Setup Chọn vào Global Setup ở phần Font End Chọn vào phần trigger như hình sau:
 16. 16. Bộ gõ Scim Unikey Bạn muốn chonh phím tắt bật Scim-unikey là phím alt+z thì là các bước sau: Chọn vào nút ... để thiết lập phím tắt sau khi chọn nút ... sẽ hiện như sau:
 17. 17. Bộ gõ Scim Unikey sau khi chọn nút ... sẽ hiện như sau:
 18. 18. Bộ gõ Scim Unikey Chọn nút ... ở phần Key Code như hình sau: Chọn phím Z trên bàn phím để thiết lập phím tắt
 19. 19. Bộ gõ Scim Unikey Ở phần modifier.. chọn như hình sau là được Sau đó chọn Add
 20. 20. Bộ gõ Scim Unikey Để kiểm tra phím tắt của bạn đã được thiết lập hay chưa Tại cửa sổ trigger key nếu thấy phím Alt-z là đã thành công như hình sau: Chọn ok để lưu và tắt cửa sổ trigger key Chọn ok để tắt cửa sổ Scim Setup
 21. 21. Bộ gõ Scim Unikey Thiết lập scim chay ở chay của hệ thống Chọn vào bàn phím chọn phải chuột chọn vào Hide Toolbar Kiểm tra xem scim unikey đã hoạt động chưa mở trình duyệt or bộ soạn thảo văn bảo ra Chọn trái chuột vào biểu tượng bàn phím trên toolbar của hệ thống Chọn vào Vietnamese-Telex Unicode
 22. 22. Bộ gõ Scim Unikey Hiện lên như ảnh sau là được
 23. 23. Bộ gõ Scim Unikey Người trình bầy:Trịnh Hồng Đức Công ty cổ phần công nghệ thông tin V.SENA Mail: [email_address] Web: http://foss.vsena.vn or http://vsena.vn

×