SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Шымкент – 2017 ж.
Оңтүстік Қазақстан облысы
ауыл шаруашылығы саласын
мемлекеттік қолдау барысы
туралы есеп
Оңтүстік Қазақстан облысы
ауыл шаруашылығы басқармасы
Қазақстан
Республикасы
(ИФО 105,5 )
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімі, млрд. тг.
ОҚО
(ИФО 104,9 %)
Ауыл шаруашылығы еңбек өнімділігі, мың. тг
2015 ж. 2016 ж
3615,8
445,0
Республикадағы үлесі 12,3 %.
1014,0
1445,0
42,5 %
Даму бағдарламасының негізгі көрсеткіштерінің орындалуы.
Ауыл шаруашылығы жалпы өнім көлемі өткен жылдан 18 млрд.тг артып,
445,0 млрд.тг құрады. Нақты көлем индексі 104,9 % (жоспар 103,5 %).
Ауыл шаруашылығы негізгі капиталына салынған инвестициялар 10,7 млрд.тг,
өсім 155,1 % (жоспар 129,0 %).
Тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі капиталға салынған инвестициялар
6,7 млрд.тг құрап, 42,1 % жетті.
1
2016 – 2020 ж.ж. АРНАЛҒАН ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ОРЫНДАЛУЫ
1-1Тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі капиталға салынған
инвестициялар
р/с Аудан, ала атауларық
2015 ж. на тық 2016 ж.
мы .тгң 2014 жылмен % мы .тгң тиісті кезе мен %ң
1 Байдібек 0 0
2 Казы ртғұ 861697 3,3 есе 1038600,0 115,8
3 Мактаарал 0 0
4 Ордабасы 664293 18,3 есе 40789,0 5,9
5 Отырар 383 100 51517,0 129,2 есе
6 Сайрам 800712 172,3 183614,0 22,0
7 Сарыа ашғ 257998,0 100,0
8 Созақ 210500 100 0 0
9 Т лебиө 702810 2,3 есе 750232,0 102,5
10 Т лкібасү 517553 104,2 117267 21,8
11 Шардара 0 0
12 Арыс .қ 135000 100 0 0
13 Кентау .қ 7000 100 0 0
14 Туркестан .қ 172441 100
15 Шымкент .қ 11423492 9,1 есе 4103554,0 34,5
Барлы ығ 15323440 5,3 есе 6716012,0 42,1
286 мы тн.ң 100 %
51 мы тн.ң 68,5 %
1264 мы тн.ң 61,0 %
93 мы тн.ң 38 %
61 мы тн.ң 36 %
944 мы тн.ң 25 %
177 мы тн.ң 23 %
1123 га 80 %
51 мы гаң 72 % 220 мы тн.ң 20 %
210 мы тн.ң 12,3 % 714 мы тн.ң 13,5 %
307 мы тн.ң 6,5 %
Мақта
Жүзім
Бақша
Жеміс
Тамшылатып суғару
Ет
Жұмыртқа
Мақсары
Көкөніс
Жүгері
Жылыжай
Қойма
Сүт
АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің Республикадағы үлесі, %
2
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ 3
2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. (жоспар)
Облыстық бюджет Республикалық бюджет
32319,7
29103,2
117,0 %
27809,4 23896,7
8422,9
1293,8
33938,7
27530,4
6408,3
2017 ж. 33938,7 млн.тг бекітілген. О.і облыстық бюджет 27530,4 млн.тг,
республикалық бюджет 6408,3 млн.тг. Ағымдағы жылдың ішінде Республикалық
бюджеттен қосымша мал шаруашылығын дамытуға 2850,0 млн.тг, алуға өтінім
жолданды.
2016 ж. СУБСИДИЯЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІГІ БАҒЫТТАЛҒАН
БАҒДАРЛАМАЛАР
3-1
р/
с
Бағдарлама атауы 2016 ж. Нәтижесі
1
Мал шаруашылығын
дамытуға
7 334 613,0
Жалпы 81,2 мың бас ІҚМ, 592,6 мың бас қойға, 21,6 мың тн етке, 4,4 мың тн.
сүтке, 151,0 млн.дана жұмыртқа субсидияланды. 117,0 мың бас ІҚМ, 95,0 мың бас
қой қолдан ұрықтандырылды. Нәтижесінде асыл тұқымды малдың үлесі 5-7 %
артып, облыс бойынша өндірілген ет 3,6 %, сүт 1,6 % жұмыртқа 4,5 % артты.
2
Гектарлық субсидия
5 215 993,0
Жалпы 277,4 мың га 33340 шаруашылықтарға субсидия төленді.
Мемлекеттік қолдаудың арқасында егіс көлемі жыл сайын артып келеді. 2016
жылы егіс көлемі 13,0 мың га артып, 788,8 мың га құрады. О.і мақта 11 мың га,
дәнді дақыл 6,3 мың га, көкөніс 4,7 мың га артты.
3
Жылыжайлардағы
көкөністерді
субсидиялауға
978 794,0
Жарықты өнеркәсіптік жылыжайдың 55 га, жарықсыз өнеркәсіптік
жылыжайдың 120 га, фермерлік жылыжайдың 449 га, жалпы 624 га
субсидияланды. Нәтижесінде өткен жылы жылыжай көлемі 98 га артып, жалпы
көлемі 1123 га жетті.
4
Жеміс-жидек және
жүзімнің көп
жылдық көшеттерін
отырғызу
2 241 215,0
2,0 мың га жеміс-жидек, 2,8 мың га жүзім дақылдары субсидияланды.
Нәтижесінде жылдан-жылға егіс көлемі мен алынған өнім артуда. Жыл
қортындысымен Жеміс-жидек 29,0 мың тн.артып, 91 мың тн, жүзім 10,5 мың тн
артып, 51,0 мың тн өнім алынды.
5
Минералды
тыңайтқыштардың
құнын субсидиялау
2 889 605,0
75,4 мың тн минералдық тыңайтқыш субсидияланды. Оның ішінде 62,7 мың
тн аммиак селитрасы, 5,2 мың тн суперфосфат, 7,5 мың тн аммофос 4,9 мың литр
МЭРС. Нәтижесінде көкөністің өнімділігі 23,2 цн/га., жеміс-жидектің өнімділігі,
20,5 цн/га., жүзімнің өнімділгі 14,3 цн/га., картоп 3,0 цн/га., дәнді
дақылдардың өнімділігі 2,3 цн/га артты
6
Инвестициялық
субсидия
6 084 205,0 АӨК саласы бойынша іске асырылған жобаларға 20 % - 80 % дейін
шығындарын өтеу бойынша 427 инвестициялық жобаларға қолдау көрсетілді
Барлығы 24 744 425,0
Жалпы 2016 жылы 43,0 мыңға жуық АШТӨ-рі мемлекеттік қолдауға
қатысты
2016 ж. БӨЛІНГЕН СУБСИДИЯЛАР АУДАН, ҚАЛАЛАР БОЙЫНША3-2
аудан, қала атуы
002
"Тұқым
шаруаш
ылығын
қолдау"
020
"Басымд
ы
дақылар
"
041
"Биоаге
нт пен
гербеци
дтердлі
субсиди
ялау"
047
"Минер
алды
тыңайтқ
ыштард
ы
субсиди
ялау"
048
"Жабық
топырақ
та
көкөніс
өсіру"
049
"Ауыл
шаруаш
ылығы
өнімдері
н қайта
өңдеу
шығару
және
сатып
алу"
050
"Инвкес
тициялы
қ
субсиди
ялау"
016
"Жүзім
мен
жеміс-
жидекте
рді
субсидя
илауа"
053
"Мал
шаруаш
ылығын
дамыту
055
"Қаржы
лық
сауықты
ру"
017
"Мақта
талшығ
ының
сарапта
масы"
014
"Ағын
суды
жеткізуг
е кеткен
шығынд
ы
субсиди
ялау"
056
"Техник
а,
лизинг
ставкас
ын
субсиди
ялау"
Барлығ
ы
аудан,қа
ла үлесі,
%
1 Бәйдибек 131,1 82,4 0,8 - 378,9 5,2 174,0 772,3
3,0
2 Қазыгурт 149,4 134,1 19,1 268,8 53,5 - 261,8 75,9 574,0 1 536,6
5,9
3 Мактарал 0,1 2 444,0 198,9 1 291,8 38,6 - 84,6 32,8 111,0 0,5 4 202,4
16,2
4 Ордабасы 0,8 301,4 4,5 257,9 85,9 - 675,5 42,5 1 917,0 3 285,4
12,7
5 Отырар 2,4 216,4 48,6 3,1 - 177,0 94,3 628,0 11,8 1 181,6
4,6
6 Сайрам 14,5 4,7 80,1 15,2 72,0 145,9 2,1 721,0 0,1 1 055,5
4,1
7 Сарыагаш 258,9 296,1 237,6 420,7 - 501,3 120,1 425,0 2 259,8
8,7
8 Созак 26,6 - - 4,0 1,0 59,0 2,0 92,5
0,4
9 Толеби 47,9 48,1 17,1 - 81,9 21,2 239,0 455,2
1,8
10 Тулкибас 84,6 1,0 55,5 0,5 - 62,9 71,1 216,0 491,6
1,9
11 Шардара 826,6 108,9 245,0 1,1 - 41,4 319,3 252,0 41,8 1 836,1
7,1
12 Арыс 117,5 91,5 2,6 - 535,0 298,0 1 044,6
4,0
13 Кентау 12,5 8,1 1,8 3,3 - 108,6 13,7 11,0 159,0
0,6
14 Түркістан 530,4 0,2 109,7 56,7 13,5 1 337,8 1 431,6 617,0 0,1 11,7 4 108,6
15,8
15 Шымкент 32,5 70,9 279,7 45,3 1 687,0 10,5 1 092,0 82,5 184,1 3 484,5
13,4
жөндеуді қажет
етеді
канал2 325
Тік дренажды
ұңғыма
1 617
Су қойма
Оның ішінде
976 1105
Республикалық Коммуналдық Жеке меншік
Ұзындығы 14 008 км.
244
859 488 270
41 20 15 6
Қашыртқы632 79 553 -
Ұзындығы 6 031 км.
4601 км
163
4
2735 км
8963 км
3678 км
СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖҮЙЕЛЕРІ 4
2016 жылы алпына келтіруді ажет ететін 533 км 46 су нысандарына бюджеттенқ қ
3,7 млрд.тг. аржы аралды. Оны ішінде:қ қ ң
- 2,6 млрд.тг 11 (105,1 км) нысанды к рделі ж ндеу;ү ө
- 1,1 млрд.тг. 35 (427,7 км) нысанды а ымда ы ж ндеу.ғ ғ ө
Н тижесінде, 30,1 мы га. жерді а ын сумен амтамасыз ету жа сарып, 1,5 мы га.ә ң ғ қ қ ң
суармалы жер жа адан осылды.ң қ
2016 ж. СУ ШАРУАШЫЛЫҚ НЫСАНДАРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
ЖҰМЫСТАРЫ
4-1
№
Аудан, алақ
атауы
к рделі ж ндеуү ө
ажеттіҚ
аржық Суармалы жерді
сумен
амтамасыз етуқ
жа сарады,қ
гектар
Жа аданң
осылатынқ
суармалы
жер, га
каналдар су оймақ
саны шқ саны мы те гең ң
1 азы ртҚ ғұ 2 5 161 863 183
2 Отырар 3 13 265 055 315 757
3 Сарыа ашғ 1 7 58 367 1 447
4 Шымкент 1 36 693
5 Созақ 2 235 314
6 Б йдібекә 2 13 126 605 1 060 300
7 Т лебиө 1 112 033
Облыс бойынша 8 37 4 995 931 3 005 1 057
2017 ж. СУ ШАРУАШЫЛЫҚ НЫСАНДАРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ
4-2
№
Аудан, қала
атаулары
күрделі жөндеу
Қажетті
қаржы,
мың
теңге
ағымдағы жөндеу
Қажетті
қаржы,
мың
теңге
Суармал
ы жерді
сумен
қамтама
сыз ету
жақсара
ды,
гектар
Қайта
айналы
мға
қосылат
ын жер
көлемі,
га
Жаңада
н
қосылат
ын
суармал
ы жер
каналдар
тік
дренаж
Су
қойма
Тоған каналдар
қашыртқыл
ар
Жоба
саны
шқ
Жоба
саны
Жоба
саны
Жоба
саны
Жоба
саны
шқ
Жоба
саны
шқ
1 Отырар 8 49,3 1 108 143 7 26,5 2 316 7190 3400
2 Түркістан 11 91,8 74 466 2140
3 Сарыағаш 12 345,5 149 562 3 63,6 16 569 20985 6208 284
4 Созақ 1 22 14 051 2 4 2 567 1430
5 Ордабасы 6 37,8 16 283 390 1480
6 Шардара 1 8 20 571 9 244,6 26 686 1920
7 Мақтарал 1 17 12 232 6 193 22 273 1 048
8 Сайрам 5 32 1 34 359 1628 252
9 Түлкібас 9 93 85 959 8207
10 Кентау 1 7 1 7 843 235
11 Төлеби 5 64 24 416 658 319
Облыс
бойынша
54 729,6 1 1 1 531 602 18 131,9 15 437,6 86 694 43 691 13 799 284
Қалпына келтіруді қажет ететін нысандарға 2016-2017 ж.ж.
жобалық-сметалық құжат әзірлеу жұмыстарының жоспары
4-3
2017 – 2021 ж.ж. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ
СУАРМАЛЫ ЖЕРЛЕРДІҢ КӨЛЕМІН ҰЛҒАЙТУ ЖОСПАРЫ
Наименование объектов области
Протяженно
сть каналов
требующих
восстановле
ния, км.
Площадь
востребованн
ых
орошаемых
земель,
тыс.га
Общая
стоимость
по
восттановлению
орошаемых
земель,
тыс.тенге
Стоимость
разработк
и ПСД
тыс.тенге
Стоимость
СМР,
тыс.тенге
1 Водохозяйственная система Арысского района 352,18 13,8 9 891 975 380 461 9 511 514
2 Водохозяйственная система Байдибекского района 112,2 1,300 703 906 27 073 676 833
3 Водохозяйственная система Казыгуртского района 221,1 2,1 1 642 783 63 184 1 579 599
4 Водохозяйственная система Ордабасинского района 228,6 13,7 6 140 989 236 192 5 904 797
5
Водохозяйственная система Отырарского района 583,61 45,980 24 346 168 2 037 841
22 308
327
6
«Переустройство составляющих оросительной системы
межхозяйственного канала "Аккум" с подключением к
Кызылкумскому магистральному каналу на ПК 1062+00,
в связи с увеличением и консолидацией орошаемых
земель
в Арысском и Отрарском регионах ЮКО»
19,398 11 053 136 1 526 571 9 526 565
7 Водохозяйственная система Сарыагашского района 380,3 2,00 2 759 157 106 121 2 653 036
8 Водохозяйственная система Сузакского района 95,6 2,1 1 086 748 41 798 1 044 950
9 Водохозяйственная система Толебийского района 225,1 7,500 4 210 701 161 950 4 048 751
10 Водохозяйственная система Тюлькубасского района 608,0 7,800 4 394 853 169 033 4 225 820
11 Водохозяйственная система Туркестанского района 52,5 2,2 1 927 202 74 123 1 853 079
  Итого по ЮКО: 3457 118,8 69 402 136 3 770 763 65 631 373
4-4
Европа Қайта Құру
және Даму Банкінің
(ЕҚДБ)
қаржыландыруымен
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
АРҚЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН ЖОБАЛАР
Ислам Даму Банкінің
(ИДБ)
қаржыландыруымен
Жаушықұм алқабын игеру.
(15 214 гектар жаңадан суармалы жер қосылады, жобаның құны 15,4 млрд. теңге.)
Шәуілдір үстеме су жеткізуші каналын қайта жаңғырту.
(5 мың га жаңадан суармалы жер қосылады және 12 мың га суармалы жерді сумен қамтамасыз ету
жақсарады, жобаның құны 4,9 млрд. теңге.)
368 шақырым құрайтын көлденең дренаждар жүйесін қайта жаңғырту.
(12 мың га қолданыстағы суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайы жақсарады, жобаның құны 2,5
млрд. теңге.)
Р-5 каналын қайта жаңғырту.
(1,5 мың га суармалы жерлерді сумен қамтамасыз ету жақсарады, жобаның құны 0,562 млрд. теңге.)
210 дана тік дренажды ұңғымаларды қайта құру.
(37,0 мың га жердің мелиоративтік жағдайы жақсарады, жобаның құны
11,3 млрд. теңге.)
302 дана тік дренажды ұңғымаларды қайта құру.
(64,5 мың га жердің мелиоративтік жағдайы жақсарады, жобаның құны
17,9 млрд. теңге.)
4-5
«Ирригация және дренаж жүйелерін жетілдіру жобасының»
2-ші кезеңі (ИДЖЖ-2)
Мақтаралда 39,8 мың га, Шардарада 20,6 мың га және Түркістандағы 10,0 мың
га жердегі суару жүйелерінің қайта қайта құру жұмыстары жүргізіледі, жобаның
құны 35,4 млрд. теңге.
Халықаралық Қайта
құру және Даму
Банкінің (ХҚДБ)
қаржыландыруымен
2016 жылы АСА ҚАУІПТІ АУРУЛАРҒА
ҚАРСЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР
Вакцинация
Вакцинация, БАС
ҚҰТЫРУҒА - 683 697ҚҰТЫРУҒА - 683 697
100%100%
ҚҰТЫРУҒА - 683 697ҚҰТЫРУҒА - 683 697
100%100%
ЛЕПТОСПИРОЗҒА – 1 309 437ЛЕПТОСПИРОЗҒА – 1 309 437
100%100%
ЛИСТЕРИОЗҒА – 55 547ЛИСТЕРИОЗҒА – 55 547
100%100%
ПАСТЕРЕЛЛЕЗГЕ – 107 503ПАСТЕРЕЛЛЕЗГЕ – 107 503
100%100%
ЭХИНОКОККОЗҒА – 260 000ЭХИНОКОККОЗҒА – 260 000
100%100%
КҮЛГЕ – 4 446 053КҮЛГЕ – 4 446 053
100%100%
МАҢҚАҒА – 111 996МАҢҚАҒА – 111 996
100%100%
СІБІР ЖАРАСЫНА – 7 486 655СІБІР ЖАРАСЫНА – 7 486 655
100%100%
ЖОҒАРЫ ПАТОГЕНДІЖОҒАРЫ ПАТОГЕНДІ
ҚҰС ТҰМАУЫНА - 665 267ҚҰС ТҰМАУЫНА - 665 267
100%100%
ҚАРАСАНҒА – 413 556ҚАРАСАНҒА – 413 556
100%100%
ОБАҒА – 2 960 284ОБАҒА – 2 960 284
100%100%
БРАДЗОТҚА – 504 902БРАДЗОТҚА – 504 902
100%100%
ҚАРАСҮЙЕЛ (эктима) – 371ҚАРАСҮЙЕЛ (эктима) – 371
984984
100%100%
ТУБЕРКУЛЕЗГЕ – 1 780 601ТУБЕРКУЛЕЗГЕ – 1 780 601
100%100%
5
2016 жылы САРЫП АУРУЫН АНЫҚТАУДА
АТҚАРЫЛҒАН ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР
М ЙІЗДІ ІРІ  АРА ТЕКСЕРІЛГЕНІ – 1 091 102Ү Қ
АУРУ А “О ” Н ТИЖЕ К РСЕТКЕНІ – 605 Ғ Ң Ә Ө
СА  МАЛДАР ТЕКСЕРІЛГЕНІ – 3 803 742 Ұ Қ
АУРУ А “О ” Н ТИЖЕ К РСЕТКЕНІ – 1415 Ғ Ң Ә Ө
“О ” Н ТИЖЕ БЕРГЕН МАЛДАР А Т ЛЕНГЕН  ТЕМА Ы СОМАСЫ – Ң Ә Ғ Ө Ө Қ
75819,8 мы  те гең ң
БАС
5-1
Ауыл шаруашылы ы кооперативтерін ру барысығ құ
№ Аудан, алақ
2016 ж.
на тық
2017 ж. 4
ай
Жалпы
Оны ішіндең
м шелерү
3-10 ағ
дейін
10 - 20 ағ
дейін
20 - 50 ге
дейін
50 - 10 ге
дейін
100 - 500
ге дейін
500 ден
жо арығ
1 Б йдібекә 7 6 13 6 3 2 1 1 465
2 азы ртҚ ғұ 14 20 34 7 5 8 5 3 6 10180
3 Ма таралқ 82 12 94 11 4 11 13 43 12 21565
4 Ордабасы 13 11 24 6 6 5 3 3 1 2120
5 Отырар 19 18 37 24 5 5 3 380
6 Сайрам 11 27 38 12 8 13 2 1 2 3585
7 Сарыа ашғ 8 13 21 7 5 5 4 856
8 Созақ 2 9 11 6 3 1 1 285
9 Т лебиө 11 8 19 7 6 6 490
10 Т лкібасү 10 12 22 13 3 4 2 380
11 Шардара 8 23 31 11 5 3 4 9 3800
12 Арыс .қ 7 5 12 2 2 4 3 1 730
13 Кентау .қ 3 4 7 3 3 1 320
14 Т ркістан .ү қ 32 13 45 28 5 5 6 2750
15 Шымкент .қ 15 15 30 9 5 7 5 3 1 2105
Барлы ығ 242 196 438 152 68 80 52 64 22 50011
6
Кооперативтерді ру бойынша индикативтікқұ
к рсеткіштерді орындалуыө ң
р/с
Аудан қала
аталуы
А КӨ
І МҚ
борда ылауқ
, сою
С т ндірісіү ө
бойынша
Жеміс-
жидек,
к к нісө ө
сіру ж неө ә
са тауқ
Жылыжай
ба ытындағ
ар ындыҚ қ
бау
ойҚ
шаруашылы
ығ
сҚұ
шаруашылы
ығ
Балық
шаруашылы
ығ
Т йеү
шаруашылы
ығ
меж
е
оры
нда
луы
меж
е
оры
нда
луы
меж
е
оры
нда
луы
меж
е
оры
нда
луы
меж
е
оры
нда
луы
меж
е
оры
нда
луы
меж
е
оры
нда
луы
меж
е
оры
нда
луы
меж
е
оры
нда
луы
1 Бәйдібек 2 1 1
2 Қазығұрт 7 2 1 1 1 1 1 1 1
3 Мақтарал 3 1 1 1
4 Ордабасы 7 1 1 1 1 1 1 1
5 Отырар 3 1 1 1
6 Сайрам 2 1 1
7 Сарыағаш 6 1 1 1 2 1
8 Созақ 3 1 1 1
9 Төлеби 7 1 1 1 1 2 1 1 1
10 Түлкібас 9 1 2 2 2 1 1
11 Шардара 5 1 1 1 1 1
12 Арыс қ. 3 1 1 1
13 Кентау қ. 2 1 1
14 Түркістан қ. 7 2 1 1 1 1 1
15 Шымкент қ. 9 1 1 2 1 1 1 1 1
Облыс бойынша 75 17 2 12 2 13 6 6 7 4 5 5
7
түркістан
шымкент
мақтарал
КӨТЕРМЕ ТАРАТУ ОРТАЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 7
9 га. жоба нықұ 1,8 млрд те ге.ң
2016 жылды желто сан айындаң қ
рылысы ая талды.құ қ
Инфра рылым нықұ құ 136 млн тг.
райды.құ Жылдық тауар
айналымы 250,0 мың тн.
92 га. жалпы к леміө 242,5 мың
шаршы метр. Бір кезе дең
орталы ты ж к абылдауқ ң ү қ
абілеттілігіқ 560 мың тоннаны
райды, ал жылынақұ 1,7 млн тонна
тауар айналымы.
20 га жерде 50 мың шаршы метр.
Жоба ны-құ 1,2 млрд те ге.ң
Инфра рылым ақұ ғ 238 млн те ге.ң
рылысты ая талуы 2017 жылдыҚұ ң қ ң
шілде айына жоспарлан ан. Жылдығ қ
тауар айналымы 250,0 мы тнң .
«Қарқынды алма баулары» 1000
га. (Казығұрт, Түлкібас және Төлеби
аудандарында)
Қызанақ пастасы зауытын салу
4500 мың тн. COFCO Tunhe
ЖШС «BN Orda» біріге отырып
(21,6 млрд.тг.) (Түркістан қаласы)
“Қарқынды жаңғақ баулары” 1000
га (Казығұрт ауданы, 8 млрд.тг.)
“Базис-А” Корпорациясы
Алма концентраты мен шырынын
шығаратын 4 желіні іске қосу
жылына 2500 тн. (2,5 млрд.тг.)
(Түлкібас ауданы)
“Жылыжай жәннаты” 100 га
жылыжай кешенін салу (50,6 млрд.
тг.) (Шымкент қаласы)
Май шығару зауытында майды
экстрациялау, рафинациялау цехын
құру 35 мың тн. («Кайнар Май»
ЖШС (3,0 млрд.тг.). (Шымкент
қаласы)
Құрғақ сүт және май өндірісі
жобасы 17,5 мың тн. «Асыл-
бастау.kz» ЖШС
(602,7 млн.тг). (Қазығұрт ауданы)
Түйе сүтін қайта өңдеу 30 мың
тн. «Golden Camel» ЖШС ҚХР
инвесторымен (7,8 млрд.тг.)
(Түркістан қаласы)
Құс етін өндіру бойынша құс
фабрикасы 30 мың тн. жылына
(«АK Kazyna» ЖШС, Сауд Аравия
инвесторлары қатысуымен) (30
млрд.тг.) (Түлкібас ауданы)
Күрке тауық етін қайта өңдеу
қуаттылығын жылына 10 мың тн.-
дан 25 мың тн. жеткізу
«Ордабасы кұс»ЖШС (6,5 млрд.тг).
(Ордабасыауданы)
АӨК 2017 – 2019 ж.ж. ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН СЕРПІНДІ ЖОБАЛАР 7-1

More Related Content

Similar to мемлекеттік қолдау (Cубсидия)

3х3 слайд отчет акима
3х3 слайд отчет акима 3х3 слайд отчет акима
3х3 слайд отчет акима Danil Dorozhkin
 
Шымкент қаласының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Шымкент қаласының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму ТҰЖЫРЫМДАМАСЫШымкент қаласының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Шымкент қаласының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму ТҰЖЫРЫМДАМАСЫZhanbolat Amankeldy
 
аудан бойынша нәтижелер
аудан бойынша нәтижелераудан бойынша нәтижелер
аудан бойынша нәтижелерfrostblood87
 

Similar to мемлекеттік қолдау (Cубсидия) (6)

программа апк каз
программа апк казпрограмма апк каз
программа апк каз
 
3х3 слайд отчет акима
3х3 слайд отчет акима 3х3 слайд отчет акима
3х3 слайд отчет акима
 
212121
212121212121
212121
 
слайды
слайдыслайды
слайды
 
Шымкент қаласының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Шымкент қаласының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму ТҰЖЫРЫМДАМАСЫШымкент қаласының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Шымкент қаласының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
 
аудан бойынша нәтижелер
аудан бойынша нәтижелераудан бойынша нәтижелер
аудан бойынша нәтижелер
 

мемлекеттік қолдау (Cубсидия)

 • 1. Шымкент – 2017 ж. Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы саласын мемлекеттік қолдау барысы туралы есеп Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы
 • 2. Қазақстан Республикасы (ИФО 105,5 ) Ауыл шаруашылығы жалпы өнімі, млрд. тг. ОҚО (ИФО 104,9 %) Ауыл шаруашылығы еңбек өнімділігі, мың. тг 2015 ж. 2016 ж 3615,8 445,0 Республикадағы үлесі 12,3 %. 1014,0 1445,0 42,5 % Даму бағдарламасының негізгі көрсеткіштерінің орындалуы. Ауыл шаруашылығы жалпы өнім көлемі өткен жылдан 18 млрд.тг артып, 445,0 млрд.тг құрады. Нақты көлем индексі 104,9 % (жоспар 103,5 %). Ауыл шаруашылығы негізгі капиталына салынған инвестициялар 10,7 млрд.тг, өсім 155,1 % (жоспар 129,0 %). Тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі капиталға салынған инвестициялар 6,7 млрд.тг құрап, 42,1 % жетті. 1 2016 – 2020 ж.ж. АРНАЛҒАН ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ
 • 3. 1-1Тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі капиталға салынған инвестициялар р/с Аудан, ала атауларық 2015 ж. на тық 2016 ж. мы .тгң 2014 жылмен % мы .тгң тиісті кезе мен %ң 1 Байдібек 0 0 2 Казы ртғұ 861697 3,3 есе 1038600,0 115,8 3 Мактаарал 0 0 4 Ордабасы 664293 18,3 есе 40789,0 5,9 5 Отырар 383 100 51517,0 129,2 есе 6 Сайрам 800712 172,3 183614,0 22,0 7 Сарыа ашғ 257998,0 100,0 8 Созақ 210500 100 0 0 9 Т лебиө 702810 2,3 есе 750232,0 102,5 10 Т лкібасү 517553 104,2 117267 21,8 11 Шардара 0 0 12 Арыс .қ 135000 100 0 0 13 Кентау .қ 7000 100 0 0 14 Туркестан .қ 172441 100 15 Шымкент .қ 11423492 9,1 есе 4103554,0 34,5 Барлы ығ 15323440 5,3 есе 6716012,0 42,1
 • 4. 286 мы тн.ң 100 % 51 мы тн.ң 68,5 % 1264 мы тн.ң 61,0 % 93 мы тн.ң 38 % 61 мы тн.ң 36 % 944 мы тн.ң 25 % 177 мы тн.ң 23 % 1123 га 80 % 51 мы гаң 72 % 220 мы тн.ң 20 % 210 мы тн.ң 12,3 % 714 мы тн.ң 13,5 % 307 мы тн.ң 6,5 % Мақта Жүзім Бақша Жеміс Тамшылатып суғару Ет Жұмыртқа Мақсары Көкөніс Жүгері Жылыжай Қойма Сүт АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің Республикадағы үлесі, % 2
 • 5. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ 3 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. (жоспар) Облыстық бюджет Республикалық бюджет 32319,7 29103,2 117,0 % 27809,4 23896,7 8422,9 1293,8 33938,7 27530,4 6408,3 2017 ж. 33938,7 млн.тг бекітілген. О.і облыстық бюджет 27530,4 млн.тг, республикалық бюджет 6408,3 млн.тг. Ағымдағы жылдың ішінде Республикалық бюджеттен қосымша мал шаруашылығын дамытуға 2850,0 млн.тг, алуға өтінім жолданды.
 • 6. 2016 ж. СУБСИДИЯЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІГІ БАҒЫТТАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР 3-1 р/ с Бағдарлама атауы 2016 ж. Нәтижесі 1 Мал шаруашылығын дамытуға 7 334 613,0 Жалпы 81,2 мың бас ІҚМ, 592,6 мың бас қойға, 21,6 мың тн етке, 4,4 мың тн. сүтке, 151,0 млн.дана жұмыртқа субсидияланды. 117,0 мың бас ІҚМ, 95,0 мың бас қой қолдан ұрықтандырылды. Нәтижесінде асыл тұқымды малдың үлесі 5-7 % артып, облыс бойынша өндірілген ет 3,6 %, сүт 1,6 % жұмыртқа 4,5 % артты. 2 Гектарлық субсидия 5 215 993,0 Жалпы 277,4 мың га 33340 шаруашылықтарға субсидия төленді. Мемлекеттік қолдаудың арқасында егіс көлемі жыл сайын артып келеді. 2016 жылы егіс көлемі 13,0 мың га артып, 788,8 мың га құрады. О.і мақта 11 мың га, дәнді дақыл 6,3 мың га, көкөніс 4,7 мың га артты. 3 Жылыжайлардағы көкөністерді субсидиялауға 978 794,0 Жарықты өнеркәсіптік жылыжайдың 55 га, жарықсыз өнеркәсіптік жылыжайдың 120 га, фермерлік жылыжайдың 449 га, жалпы 624 га субсидияланды. Нәтижесінде өткен жылы жылыжай көлемі 98 га артып, жалпы көлемі 1123 га жетті. 4 Жеміс-жидек және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу 2 241 215,0 2,0 мың га жеміс-жидек, 2,8 мың га жүзім дақылдары субсидияланды. Нәтижесінде жылдан-жылға егіс көлемі мен алынған өнім артуда. Жыл қортындысымен Жеміс-жидек 29,0 мың тн.артып, 91 мың тн, жүзім 10,5 мың тн артып, 51,0 мың тн өнім алынды. 5 Минералды тыңайтқыштардың құнын субсидиялау 2 889 605,0 75,4 мың тн минералдық тыңайтқыш субсидияланды. Оның ішінде 62,7 мың тн аммиак селитрасы, 5,2 мың тн суперфосфат, 7,5 мың тн аммофос 4,9 мың литр МЭРС. Нәтижесінде көкөністің өнімділігі 23,2 цн/га., жеміс-жидектің өнімділігі, 20,5 цн/га., жүзімнің өнімділгі 14,3 цн/га., картоп 3,0 цн/га., дәнді дақылдардың өнімділігі 2,3 цн/га артты 6 Инвестициялық субсидия 6 084 205,0 АӨК саласы бойынша іске асырылған жобаларға 20 % - 80 % дейін шығындарын өтеу бойынша 427 инвестициялық жобаларға қолдау көрсетілді Барлығы 24 744 425,0 Жалпы 2016 жылы 43,0 мыңға жуық АШТӨ-рі мемлекеттік қолдауға қатысты
 • 7. 2016 ж. БӨЛІНГЕН СУБСИДИЯЛАР АУДАН, ҚАЛАЛАР БОЙЫНША3-2 аудан, қала атуы 002 "Тұқым шаруаш ылығын қолдау" 020 "Басымд ы дақылар " 041 "Биоаге нт пен гербеци дтердлі субсиди ялау" 047 "Минер алды тыңайтқ ыштард ы субсиди ялау" 048 "Жабық топырақ та көкөніс өсіру" 049 "Ауыл шаруаш ылығы өнімдері н қайта өңдеу шығару және сатып алу" 050 "Инвкес тициялы қ субсиди ялау" 016 "Жүзім мен жеміс- жидекте рді субсидя илауа" 053 "Мал шаруаш ылығын дамыту 055 "Қаржы лық сауықты ру" 017 "Мақта талшығ ының сарапта масы" 014 "Ағын суды жеткізуг е кеткен шығынд ы субсиди ялау" 056 "Техник а, лизинг ставкас ын субсиди ялау" Барлығ ы аудан,қа ла үлесі, % 1 Бәйдибек 131,1 82,4 0,8 - 378,9 5,2 174,0 772,3 3,0 2 Қазыгурт 149,4 134,1 19,1 268,8 53,5 - 261,8 75,9 574,0 1 536,6 5,9 3 Мактарал 0,1 2 444,0 198,9 1 291,8 38,6 - 84,6 32,8 111,0 0,5 4 202,4 16,2 4 Ордабасы 0,8 301,4 4,5 257,9 85,9 - 675,5 42,5 1 917,0 3 285,4 12,7 5 Отырар 2,4 216,4 48,6 3,1 - 177,0 94,3 628,0 11,8 1 181,6 4,6 6 Сайрам 14,5 4,7 80,1 15,2 72,0 145,9 2,1 721,0 0,1 1 055,5 4,1 7 Сарыагаш 258,9 296,1 237,6 420,7 - 501,3 120,1 425,0 2 259,8 8,7 8 Созак 26,6 - - 4,0 1,0 59,0 2,0 92,5 0,4 9 Толеби 47,9 48,1 17,1 - 81,9 21,2 239,0 455,2 1,8 10 Тулкибас 84,6 1,0 55,5 0,5 - 62,9 71,1 216,0 491,6 1,9 11 Шардара 826,6 108,9 245,0 1,1 - 41,4 319,3 252,0 41,8 1 836,1 7,1 12 Арыс 117,5 91,5 2,6 - 535,0 298,0 1 044,6 4,0 13 Кентау 12,5 8,1 1,8 3,3 - 108,6 13,7 11,0 159,0 0,6 14 Түркістан 530,4 0,2 109,7 56,7 13,5 1 337,8 1 431,6 617,0 0,1 11,7 4 108,6 15,8 15 Шымкент 32,5 70,9 279,7 45,3 1 687,0 10,5 1 092,0 82,5 184,1 3 484,5 13,4
 • 8. жөндеуді қажет етеді канал2 325 Тік дренажды ұңғыма 1 617 Су қойма Оның ішінде 976 1105 Республикалық Коммуналдық Жеке меншік Ұзындығы 14 008 км. 244 859 488 270 41 20 15 6 Қашыртқы632 79 553 - Ұзындығы 6 031 км. 4601 км 163 4 2735 км 8963 км 3678 км СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖҮЙЕЛЕРІ 4
 • 9. 2016 жылы алпына келтіруді ажет ететін 533 км 46 су нысандарына бюджеттенқ қ 3,7 млрд.тг. аржы аралды. Оны ішінде:қ қ ң - 2,6 млрд.тг 11 (105,1 км) нысанды к рделі ж ндеу;ү ө - 1,1 млрд.тг. 35 (427,7 км) нысанды а ымда ы ж ндеу.ғ ғ ө Н тижесінде, 30,1 мы га. жерді а ын сумен амтамасыз ету жа сарып, 1,5 мы га.ә ң ғ қ қ ң суармалы жер жа адан осылды.ң қ 2016 ж. СУ ШАРУАШЫЛЫҚ НЫСАНДАРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖҰМЫСТАРЫ 4-1
 • 10. № Аудан, алақ атауы к рделі ж ндеуү ө ажеттіҚ аржық Суармалы жерді сумен амтамасыз етуқ жа сарады,қ гектар Жа аданң осылатынқ суармалы жер, га каналдар су оймақ саны шқ саны мы те гең ң 1 азы ртҚ ғұ 2 5 161 863 183 2 Отырар 3 13 265 055 315 757 3 Сарыа ашғ 1 7 58 367 1 447 4 Шымкент 1 36 693 5 Созақ 2 235 314 6 Б йдібекә 2 13 126 605 1 060 300 7 Т лебиө 1 112 033 Облыс бойынша 8 37 4 995 931 3 005 1 057 2017 ж. СУ ШАРУАШЫЛЫҚ НЫСАНДАРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 4-2
 • 11. № Аудан, қала атаулары күрделі жөндеу Қажетті қаржы, мың теңге ағымдағы жөндеу Қажетті қаржы, мың теңге Суармал ы жерді сумен қамтама сыз ету жақсара ды, гектар Қайта айналы мға қосылат ын жер көлемі, га Жаңада н қосылат ын суармал ы жер каналдар тік дренаж Су қойма Тоған каналдар қашыртқыл ар Жоба саны шқ Жоба саны Жоба саны Жоба саны Жоба саны шқ Жоба саны шқ 1 Отырар 8 49,3 1 108 143 7 26,5 2 316 7190 3400 2 Түркістан 11 91,8 74 466 2140 3 Сарыағаш 12 345,5 149 562 3 63,6 16 569 20985 6208 284 4 Созақ 1 22 14 051 2 4 2 567 1430 5 Ордабасы 6 37,8 16 283 390 1480 6 Шардара 1 8 20 571 9 244,6 26 686 1920 7 Мақтарал 1 17 12 232 6 193 22 273 1 048 8 Сайрам 5 32 1 34 359 1628 252 9 Түлкібас 9 93 85 959 8207 10 Кентау 1 7 1 7 843 235 11 Төлеби 5 64 24 416 658 319 Облыс бойынша 54 729,6 1 1 1 531 602 18 131,9 15 437,6 86 694 43 691 13 799 284 Қалпына келтіруді қажет ететін нысандарға 2016-2017 ж.ж. жобалық-сметалық құжат әзірлеу жұмыстарының жоспары 4-3
 • 12. 2017 – 2021 ж.ж. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ СУАРМАЛЫ ЖЕРЛЕРДІҢ КӨЛЕМІН ҰЛҒАЙТУ ЖОСПАРЫ Наименование объектов области Протяженно сть каналов требующих восстановле ния, км. Площадь востребованн ых орошаемых земель, тыс.га Общая стоимость по восттановлению орошаемых земель, тыс.тенге Стоимость разработк и ПСД тыс.тенге Стоимость СМР, тыс.тенге 1 Водохозяйственная система Арысского района 352,18 13,8 9 891 975 380 461 9 511 514 2 Водохозяйственная система Байдибекского района 112,2 1,300 703 906 27 073 676 833 3 Водохозяйственная система Казыгуртского района 221,1 2,1 1 642 783 63 184 1 579 599 4 Водохозяйственная система Ордабасинского района 228,6 13,7 6 140 989 236 192 5 904 797 5 Водохозяйственная система Отырарского района 583,61 45,980 24 346 168 2 037 841 22 308 327 6 «Переустройство составляющих оросительной системы межхозяйственного канала "Аккум" с подключением к Кызылкумскому магистральному каналу на ПК 1062+00, в связи с увеличением и консолидацией орошаемых земель в Арысском и Отрарском регионах ЮКО» 19,398 11 053 136 1 526 571 9 526 565 7 Водохозяйственная система Сарыагашского района 380,3 2,00 2 759 157 106 121 2 653 036 8 Водохозяйственная система Сузакского района 95,6 2,1 1 086 748 41 798 1 044 950 9 Водохозяйственная система Толебийского района 225,1 7,500 4 210 701 161 950 4 048 751 10 Водохозяйственная система Тюлькубасского района 608,0 7,800 4 394 853 169 033 4 225 820 11 Водохозяйственная система Туркестанского района 52,5 2,2 1 927 202 74 123 1 853 079   Итого по ЮКО: 3457 118,8 69 402 136 3 770 763 65 631 373 4-4
 • 13. Европа Қайта Құру және Даму Банкінің (ЕҚДБ) қаржыландыруымен ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ АРҚЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН ЖОБАЛАР Ислам Даму Банкінің (ИДБ) қаржыландыруымен Жаушықұм алқабын игеру. (15 214 гектар жаңадан суармалы жер қосылады, жобаның құны 15,4 млрд. теңге.) Шәуілдір үстеме су жеткізуші каналын қайта жаңғырту. (5 мың га жаңадан суармалы жер қосылады және 12 мың га суармалы жерді сумен қамтамасыз ету жақсарады, жобаның құны 4,9 млрд. теңге.) 368 шақырым құрайтын көлденең дренаждар жүйесін қайта жаңғырту. (12 мың га қолданыстағы суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайы жақсарады, жобаның құны 2,5 млрд. теңге.) Р-5 каналын қайта жаңғырту. (1,5 мың га суармалы жерлерді сумен қамтамасыз ету жақсарады, жобаның құны 0,562 млрд. теңге.) 210 дана тік дренажды ұңғымаларды қайта құру. (37,0 мың га жердің мелиоративтік жағдайы жақсарады, жобаның құны 11,3 млрд. теңге.) 302 дана тік дренажды ұңғымаларды қайта құру. (64,5 мың га жердің мелиоративтік жағдайы жақсарады, жобаның құны 17,9 млрд. теңге.) 4-5 «Ирригация және дренаж жүйелерін жетілдіру жобасының» 2-ші кезеңі (ИДЖЖ-2) Мақтаралда 39,8 мың га, Шардарада 20,6 мың га және Түркістандағы 10,0 мың га жердегі суару жүйелерінің қайта қайта құру жұмыстары жүргізіледі, жобаның құны 35,4 млрд. теңге. Халықаралық Қайта құру және Даму Банкінің (ХҚДБ) қаржыландыруымен
 • 14. 2016 жылы АСА ҚАУІПТІ АУРУЛАРҒА ҚАРСЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР Вакцинация Вакцинация, БАС ҚҰТЫРУҒА - 683 697ҚҰТЫРУҒА - 683 697 100%100% ҚҰТЫРУҒА - 683 697ҚҰТЫРУҒА - 683 697 100%100% ЛЕПТОСПИРОЗҒА – 1 309 437ЛЕПТОСПИРОЗҒА – 1 309 437 100%100% ЛИСТЕРИОЗҒА – 55 547ЛИСТЕРИОЗҒА – 55 547 100%100% ПАСТЕРЕЛЛЕЗГЕ – 107 503ПАСТЕРЕЛЛЕЗГЕ – 107 503 100%100% ЭХИНОКОККОЗҒА – 260 000ЭХИНОКОККОЗҒА – 260 000 100%100% КҮЛГЕ – 4 446 053КҮЛГЕ – 4 446 053 100%100% МАҢҚАҒА – 111 996МАҢҚАҒА – 111 996 100%100% СІБІР ЖАРАСЫНА – 7 486 655СІБІР ЖАРАСЫНА – 7 486 655 100%100% ЖОҒАРЫ ПАТОГЕНДІЖОҒАРЫ ПАТОГЕНДІ ҚҰС ТҰМАУЫНА - 665 267ҚҰС ТҰМАУЫНА - 665 267 100%100% ҚАРАСАНҒА – 413 556ҚАРАСАНҒА – 413 556 100%100% ОБАҒА – 2 960 284ОБАҒА – 2 960 284 100%100% БРАДЗОТҚА – 504 902БРАДЗОТҚА – 504 902 100%100% ҚАРАСҮЙЕЛ (эктима) – 371ҚАРАСҮЙЕЛ (эктима) – 371 984984 100%100% ТУБЕРКУЛЕЗГЕ – 1 780 601ТУБЕРКУЛЕЗГЕ – 1 780 601 100%100% 5
 • 15. 2016 жылы САРЫП АУРУЫН АНЫҚТАУДА АТҚАРЫЛҒАН ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР М ЙІЗДІ ІРІ  АРА ТЕКСЕРІЛГЕНІ – 1 091 102Ү Қ АУРУ А “О ” Н ТИЖЕ К РСЕТКЕНІ – 605 Ғ Ң Ә Ө СА  МАЛДАР ТЕКСЕРІЛГЕНІ – 3 803 742 Ұ Қ АУРУ А “О ” Н ТИЖЕ К РСЕТКЕНІ – 1415 Ғ Ң Ә Ө “О ” Н ТИЖЕ БЕРГЕН МАЛДАР А Т ЛЕНГЕН  ТЕМА Ы СОМАСЫ – Ң Ә Ғ Ө Ө Қ 75819,8 мы  те гең ң БАС 5-1
 • 16. Ауыл шаруашылы ы кооперативтерін ру барысығ құ № Аудан, алақ 2016 ж. на тық 2017 ж. 4 ай Жалпы Оны ішіндең м шелерү 3-10 ағ дейін 10 - 20 ағ дейін 20 - 50 ге дейін 50 - 10 ге дейін 100 - 500 ге дейін 500 ден жо арығ 1 Б йдібекә 7 6 13 6 3 2 1 1 465 2 азы ртҚ ғұ 14 20 34 7 5 8 5 3 6 10180 3 Ма таралқ 82 12 94 11 4 11 13 43 12 21565 4 Ордабасы 13 11 24 6 6 5 3 3 1 2120 5 Отырар 19 18 37 24 5 5 3 380 6 Сайрам 11 27 38 12 8 13 2 1 2 3585 7 Сарыа ашғ 8 13 21 7 5 5 4 856 8 Созақ 2 9 11 6 3 1 1 285 9 Т лебиө 11 8 19 7 6 6 490 10 Т лкібасү 10 12 22 13 3 4 2 380 11 Шардара 8 23 31 11 5 3 4 9 3800 12 Арыс .қ 7 5 12 2 2 4 3 1 730 13 Кентау .қ 3 4 7 3 3 1 320 14 Т ркістан .ү қ 32 13 45 28 5 5 6 2750 15 Шымкент .қ 15 15 30 9 5 7 5 3 1 2105 Барлы ығ 242 196 438 152 68 80 52 64 22 50011 6
 • 17. Кооперативтерді ру бойынша индикативтікқұ к рсеткіштерді орындалуыө ң р/с Аудан қала аталуы А КӨ І МҚ борда ылауқ , сою С т ндірісіү ө бойынша Жеміс- жидек, к к нісө ө сіру ж неө ә са тауқ Жылыжай ба ытындағ ар ындыҚ қ бау ойҚ шаруашылы ығ сҚұ шаруашылы ығ Балық шаруашылы ығ Т йеү шаруашылы ығ меж е оры нда луы меж е оры нда луы меж е оры нда луы меж е оры нда луы меж е оры нда луы меж е оры нда луы меж е оры нда луы меж е оры нда луы меж е оры нда луы 1 Бәйдібек 2 1 1 2 Қазығұрт 7 2 1 1 1 1 1 1 1 3 Мақтарал 3 1 1 1 4 Ордабасы 7 1 1 1 1 1 1 1 5 Отырар 3 1 1 1 6 Сайрам 2 1 1 7 Сарыағаш 6 1 1 1 2 1 8 Созақ 3 1 1 1 9 Төлеби 7 1 1 1 1 2 1 1 1 10 Түлкібас 9 1 2 2 2 1 1 11 Шардара 5 1 1 1 1 1 12 Арыс қ. 3 1 1 1 13 Кентау қ. 2 1 1 14 Түркістан қ. 7 2 1 1 1 1 1 15 Шымкент қ. 9 1 1 2 1 1 1 1 1 Облыс бойынша 75 17 2 12 2 13 6 6 7 4 5 5 7
 • 18. түркістан шымкент мақтарал КӨТЕРМЕ ТАРАТУ ОРТАЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 7 9 га. жоба нықұ 1,8 млрд те ге.ң 2016 жылды желто сан айындаң қ рылысы ая талды.құ қ Инфра рылым нықұ құ 136 млн тг. райды.құ Жылдық тауар айналымы 250,0 мың тн. 92 га. жалпы к леміө 242,5 мың шаршы метр. Бір кезе дең орталы ты ж к абылдауқ ң ү қ абілеттілігіқ 560 мың тоннаны райды, ал жылынақұ 1,7 млн тонна тауар айналымы. 20 га жерде 50 мың шаршы метр. Жоба ны-құ 1,2 млрд те ге.ң Инфра рылым ақұ ғ 238 млн те ге.ң рылысты ая талуы 2017 жылдыҚұ ң қ ң шілде айына жоспарлан ан. Жылдығ қ тауар айналымы 250,0 мы тнң .
 • 19. «Қарқынды алма баулары» 1000 га. (Казығұрт, Түлкібас және Төлеби аудандарында) Қызанақ пастасы зауытын салу 4500 мың тн. COFCO Tunhe ЖШС «BN Orda» біріге отырып (21,6 млрд.тг.) (Түркістан қаласы) “Қарқынды жаңғақ баулары” 1000 га (Казығұрт ауданы, 8 млрд.тг.) “Базис-А” Корпорациясы Алма концентраты мен шырынын шығаратын 4 желіні іске қосу жылына 2500 тн. (2,5 млрд.тг.) (Түлкібас ауданы) “Жылыжай жәннаты” 100 га жылыжай кешенін салу (50,6 млрд. тг.) (Шымкент қаласы) Май шығару зауытында майды экстрациялау, рафинациялау цехын құру 35 мың тн. («Кайнар Май» ЖШС (3,0 млрд.тг.). (Шымкент қаласы) Құрғақ сүт және май өндірісі жобасы 17,5 мың тн. «Асыл- бастау.kz» ЖШС (602,7 млн.тг). (Қазығұрт ауданы) Түйе сүтін қайта өңдеу 30 мың тн. «Golden Camel» ЖШС ҚХР инвесторымен (7,8 млрд.тг.) (Түркістан қаласы) Құс етін өндіру бойынша құс фабрикасы 30 мың тн. жылына («АK Kazyna» ЖШС, Сауд Аравия инвесторлары қатысуымен) (30 млрд.тг.) (Түлкібас ауданы) Күрке тауық етін қайта өңдеу қуаттылығын жылына 10 мың тн.- дан 25 мың тн. жеткізу «Ордабасы кұс»ЖШС (6,5 млрд.тг). (Ордабасыауданы) АӨК 2017 – 2019 ж.ж. ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН СЕРПІНДІ ЖОБАЛАР 7-1