SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК
КЕШЕНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ
ҚҰРАЛДАРЫ
Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, 2017 жыл
1. Ауыл шаруашылығы1. Ауыл шаруашылығы
дақылдарын егудідақылдарын егуді
гектарлық субсидиялаугектарлық субсидиялау
2. Жеміс – жидек2. Жеміс – жидек
отырғызуды қолдауотырғызуды қолдау
3. Тұқым шаруашылығын3. Тұқым шаруашылығын
қолдауқолдау
4. Минериальды4. Минериальды
тыңайтқыштардытыңайтқыштарды
субсидиялаусубсидиялау
5. Гербицидтердің,5. Гербицидтердің,
биоагенттер менбиоагенттер мен
биопрепараттардың құнынбиопрепараттардың құнын
арзандатуарзандату
6. Ағын су жеткізіп беру6. Ағын су жеткізіп беру
құнын ішінара субсидиялауқұнын ішінара субсидиялау
7. Мал шаруаш-ның өнімділігі7. Мал шаруаш-ның өнімділігі
мен сапасын арыттыру, малмен сапасын арыттыру, мал
тұқымын асылдандырутұқымын асылдандыру
8. Инвестициялық субсидия8. Инвестициялық субсидия
9. Ауыл шаруашылығы өнімін9. Ауыл шаруашылығы өнімін
тереңдете қайта өңдеутереңдете қайта өңдеу
шығындарын ішінара өтеушығындарын ішінара өтеу
10. Кредит/лизинг пайыздық10. Кредит/лизинг пайыздық
үстем ақысын субсидиялауүстем ақысын субсидиялау
мен АӨК субъектілерінмен АӨК субъектілерін
қаржылай сауықтыруқаржылай сауықтыру
АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚОЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
2017 жылы ауыл шаруашылығы тауар өндіушілерін негізгі 10 бағдарлама бойынша субсидияның 41 түрі бойынша қолдау
көрсетіледі.
1. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ДАҚЫЛДАРЫН
ЕГУДІ ГЕКТАРЛЫҚ СУБСИДИЯЛАУ
МЕХАНИЗМ
қ/с Дақыл түрлері
1 га арналған
субсидия
нормасы, теңге
1 Күріш 30 000
2
Майлы дақылдар (мақсары, күнбағыс)
1 тн өнімге
4 000
3 Мақта 15 000
3.1 Мақта 1 тн өнімге 6 000
4 Сүрлемдік жүгері 9 000
5 Көп жылдық шоптер (жаңышқа) бірінші өсу жылы. 15 000
6
Жарықты өнеркәсіптік жылыжай
(1 айналымға)
5 000 000
6.1
Жарықсыз өнеркәсіптік жылыжай
(1 айналымға)
2 500 000
6.2 Фермерлік жылыжай жылыту жүйесімен (1 айналымға) 1 500 000
6.3 Фермерлік жылыжай жылыту жүйесі жоқ (1 айналымға) 800 000
Фермер
кооператив
Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ
бас армасық
Қазынашылық
департаменті
тінімӨ Тізім
Субсидия
аудару
2. ЖЕМІС-ЖИДЕК КӨШЕТТЕРІН ОТЫРҒЫЗУДЫ
СУБСИДИЯЛАУ
Егіс көлемі 5 га кем емес және теңіз деңгейінен 900 метр биіктікте орналасуы қажет (Түлкібас,
Төлеби, Қазығұрт аудандары)
жылдар субсидия (теңге)
1 жыл 549600
2 жыл 107460
3 жыл 114900
4 жыл 115500
5 жыл 115500
6 жыл 117500
7 жыл 120 090
АПОРТ СОРТЫ
Фермер
кооператив
Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ
бас армасық
тінімӨ Тізім
Субсидия
аудару
МЕХАНИЗМ
Қазынашылық
департаменті
3. ТҰҚЫМ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫ
СУБСИДИЯЛАУ НОРМАТИВІ
ДАҚЫЛ ТҮРІ
СУБСИДИЯ КӨЛЕМІ
тұқым түрі және субсидия шекті мөлшері (жоба)
отандық/шетелдік
%
бірегей,
теңге/кг
элита, теңге/кг
І - репродукция
теңге/кг
гибрид,
теңге/кг
Мақта 70/30 210/90 175/75 105/45 1831/784
Бидай 70/30 63/27 49/21
Арпа 70/30 56/24 42/18 31,5/13,5
Мақсары 70/30 84/36 70/30 62/26
Жоңышқа 70/30 630/270 490/210 333/142
Картоп 70/30 98/42 84/36 49/21
Күнбағыс 70/30 224/96 196/84 163/70 245/105
Жүгері 70/30 420/180 371/159
Күріш 70/30 119/51 98/42 91/39
Жеміс 70/30 315/135
Жүзім 70/30 105/45
Ескерту: Отандық тұқымдарға 70%, шетелдік тұқымдарға 30 % cубсидия төленеді.
МЕХАНИЗМ
Фермер
кооператив
Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ
бас армасық
тінімӨ Тізім
Субсидия
аудару
Қазынашылық
департаменті
4. МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ СУБСИДИЯЛАУ
отандық
тыңайтқыштарды
субсидиялау мөлшері
шет елдік
тыңайтқыштың
субсидия мөлшері
50% 50%
Отандық және шетелдік минералды тыңайтқыштардың нарықтық құнының ең төменгі мөлшерінің
50 % дейін.
Фермер
кооператив
Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ
бас армасық
тінімӨ Тізім
Субсидия
аудару
МЕХАНИЗМ
Қазынашылық
департаменті
Сатып алынған отандық және шет елдік өндіріс гербицидтердің 1 литрі (килограмы) сатып
алынған құнының 50%-на дейін субсидияланады.
Сатып алынған биоагенттердің (энтомофагтардың) 1 грамы (данасына) және
биопрепараттардың 1 литрі (килограмына) сатып алынған құнының 40%-на дейін
субсидияланады.
НОРМАТИВ
субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары
түрлерінің тізбесі өлшем бірлігі %
субсидия көлемі,
теңге
трихограмма грамм 40 130
бракон дана 40 1
златоглазка дана 40 0,7
гербицидтердің барлық түрлері бойынша литр 50 750 – 260 000 дейін
5. ГЕРБИЦИДТЕРДІ, БИОАГЕНТТЕРДІ (ЭНТОМОФАГТАРДЫ)
СУБСИДИЯЛАУ
Фермер
кооператив
Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ
бас армасық
тінімӨ Тізім
Субсидия
аудару
МЕХАНИЗМ
Қазынашылық
департаменті
6. АҒЫН СУ ЖЕТКІЗІП БЕРУ ҚҰНЫН ІШІНАРА СУБСИДИЯЛАУ
Норматив:
1000 текше метр ағын суға тариф құны 200 теңгеден жоғары болуы қажет.
Мысалға ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері 1000 текше метр суды 500
теңгеге сатып алынған жағдайда 200 теңге норматив шегеріле отырып 50 % яғни 150
теңге субсидия төленеді, ал 2000 теңгеге сатып алған жағдайда 1800 теңгенің 50 % яғни 900
теңге субсидия төленеді.
Негізгі талап:
Ағын су тарифі тиісті заңнамаларға сәйкес, табиғи монополияларды реттеу және
бәсекелестікті қорғау комитетінің тиісті аумақтық бөлімшелері тарапынан бекітілуі тиіс.
Фермер
кооператив
Ауыл шаруашылы ығ
бас армасық
тінімӨ
Субсидия
аудару
МЕХАНИЗМ
Қазынашылық
департаменті
7.МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІ МЕН САПАСЫН АРТТЫРУ
БҰҚАШЫҚТАРДЫ БОРДАҚЫЛАУ ШЫҒЫНДАРЫН АРЗАНДАТУ
нақты
бордақыла
нғаны 3000
бастан
бастап
нақты
бордақыла
нғаны 2500
бастан
бастап
нақты
бордақыла
нғаны 2000
бастан
бастап
нақты
бордақыла
нғаны 1500
бастан
бастап
нақты
бордақыла
нғаны 1000
бастан
бастап
нақты
бордақыла
нғаны 100
бастан
бастап
ауыл
шаруашыл
ығы
кооператив
тері
Бір басқа арналған субсидиялар нормативтері, теңге
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 20 000
союға өткізілетін ІҚМ тірі салмағы/сойыс салмағы, кг
400 / 210 400 / 200 360 / 180
СҮТ ӨНДІРУДІҢ ҚҰНЫН АРЗАНДАТУ
I-деңгей 25 тг/кг II-деңгей 15 тг/кг III деңгей 10 тг/кг
400 бастан жоғары 50 бастан жоғары ауыл шаруашылығы
кооперативтері
Сүт сауымын есепке алудың электрондық
жүйесінің АТЖ жүйесімен интеграцияланған
болуы, Тиiстi инфрақұрылымы,
механикаландырылған сауу, көң шығару және
азық тарату, автосуару мүмкіндігі мен азық
цехі бар заманауи сүт кешенiнiң болуы.
Тасымалды сауу
қондырғыларын қоса алғанда,
машинамен сауудың,
механикаландырылған көң
шығарудың болуы. Табын
бойынша орташа сауу кемінде
3000 кг.
1.Кооператив мүшелерінің саны
кемінде 20;
2.Сүт қабылдау пунктінің болуы;
3.Сүтті сүтті қайта өңдеуші
кәсіпорынға өткізу;
4.Аналық басты қолдан
ұрықтандыруды ұйымдастыру.
ТАҒАМДЫҚ ЖҰМЫРТҚА ӨНДІРУ ҚҰНЫН АРЗАНДАТУ
200 млн. данадан
басталатын нақты
өндіріс
3 тг/дана
150 млн. данадан
басталатын нақты
өндіріс
2,7 тг/дана
100 млн. данадан
басталатын
нақты өндіріс
2,5 тг/дана
50 млн. данадан
басталатын нақты
өндіріс
2,2 тг/дана
20 млн. данадан
басталатын нақты
өндіріс
2 тг/дана
АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ШАРУАШЫЛЫҒЫН СУБСИДИЯЛАУ
СҮТТІ ЖӘНЕ ЕТТІ БАҒЫТТАҒЫ ІҚМ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ
субсидия
сомасы (тенге)
талаптар
Тұқымдық түрлендіруге қамтылған ІҚМ аналық басы 10 000 тг
Барлық жануарларда бірдейлендіру
нөмірлерінің болуы және олардың
АЖБ мен АТЖ-да тіркелуі
Қосымша норматив: төл шығымы 80%-дан
төл шығымы 60%-дан
8 000 тг
6 000 тг
Асыл тұқымды ІҚМ аналық басы 10 000 тг
мал басын тиісті тұқым бойынша
Республикалық палатада тіркеу
Қосымша норматив: төл шығымы 80%-дан
төл шығымы 70%-дан
20 000 тг
15 000 тг
Жалпы табындағы етті-бағыттағы бұқаларды күтіп бағу 100 000 тг
Елді мекен тұрғындарының шешімі.
Зоотехникалық нормативтерді ұстану
(30 басқа 1 бұқа, тұқымсыз бұқаларды
піштіру)
асыл тұқымды ірі қара малды сатып алу
Отандық ІҚМ сатып алу (етті) 150 000 тг
Мал бастарын АЖБ мен АТЖ-да,
тиісті тұқым бойынша республикалық
палатада тіркеу; жастары қашарлар-
18, құнажындар және бұқалар-26 айға
дейін
Отандық ІҚМ сатып алу (сүтті) 170 000 тг
импортталған асыл тұқымды ірі қара мал
Аустралия, АҚШ және Канада елдерінен (сүтті)
Еуропа және ТМД елдерінен (сүтті)
225 000 тг
150 000 тг
мал түрі субсидия көлемі талаптар
Асыл тұқымды жылқы сатып алу
(аталық / аналық)
100 000 / 40 000 тг
байталдар 3 жасқа, сәуріктер
5 жасқа дейін.
Жылқы етін өндіру 120 тг/кг
аналық 75 бастан, тірідей салмағы
350 кг жоғары.
Қымыз өндіру 110 тг/кг
табын бойынша орташа сауым
750 кг
Асыл тұқымды түйе сатып алу
(аталық / аналық)
100 000 / 40 000 тг
ұрғашылары 3 жасқа, сәуріктер
5 жасқа дейін.
Түйе етін өндіру 109 тг/кг
аналық 75 бастан жоғары, тірідей
салмағы 350 кг жоғары.
Шұбат 92 тг/кг
табын бойынша орташа сауым
1500 кг
Қойлармен селекциялық жұмыс
(тауарлы / асыл тұқымды)
1500 / 2500 тг
Барлық жануарларда
бірдейлендіру нөмірлерінің болуы
және олардың АЖБ мен АТЖ-да
тіркелуі / барлық аналық басты
республикалық палатада тіркеу.
Тоқтылар мен тұсақтарды сатып алу
(аталық / аналық) 20 000 / 8 000 тг
қойлар тұсақтар 18 айға дейін,
еркек тоқтылар 18 айға дейін.
республикалық палатада тіркеу
Импорттық асыл тұқымды шошқалар сатып
алу
75 000 тг торайлар – 12 ай, еркек
шошқалар – 14 айға дейін
Шошқа етін өндіру құнын арзандату
Нақты бордақыланғаны 3000 бастан бастап
Нақты бордақыланғаны 2000 бастан бастап
Нақты бордақыланғаны 10000 бастан бастап
Нақты бордақыланғаны 500 бастан бастап
100 тг/кг
85 тг/кг
70 тг/кг
55 тг/кг
Барлық жануарларда
бірдейлендіру нөмірлерінің болуы
және олардың АЖБ-да тіркелуі,
Зоотехникалық есепке алуды
жүргізу, тірідей салмағы 100 кг
жоғары, сою цехінің, құрама жем
цехінің, таразы құрылғысының
болуы.
АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ШАРУАШЫЛЫҒЫН СУБСИДИЯЛАУ
ҚОЙ ЕТІ ЖӘНЕ БИЯЗЫ ЖҮН ӨНДІРУДІ СУБСИДИЯЛАУ
өнім түрі субсидия көлемі талаптар
Қозы еті өндірісі құнын арзандату 1500 тг/басына
Қозыны өткізу кездегі жасы 12 айдан кем болмауы
барлық жануарларда бірдейлендіру нөмірлерінің
болуы және олардың АЖБ-да тіркелуі
Биязы жүн
жүннің сапасы 60 мкр-ден
жүннің сапасы 50 мкр-ден
150 теңге//кг
100 теңге//кг
Қойларды қырқуға, жүнді сұрыптауға және
дайындауға арналған қора-жайлардың болуы,
Сапасы кемінде 50, биязы және жартылай биязы
жүнді бастапқы қайта өндеуші кәсiпорынға өткiзу
ҚҰС (БРОЙЛЕР) ЕТІН ӨНДІРУ ҚҰНЫН АРЗАНДАТУ
өнім түрі субсидия
көлемі
талаптар
Отандық және шетелдік асыл тұқымды репродук-
торлардан ата-енелік/ата-тектік нысандағы етті
бағыттағы асыл тұқымды тәуліктік балапан
сатып алу
600 тг//шт Отандық және шетелдік асыл тұқымдық
репродукторлардан етті және жұмыртқа
бағыттарындағы асыл тұқымды тәуліктік балапан
сатып алу. Торда немесе еденде күтіп-бағуға
арналған технологиялық жабдықтың болуы.
Құс (бройлер) етін өндіру құнын арзандату
15 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс
10 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс
5 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс
1000 тоннадан басталатын нақты өндіріс
Күрке тауық етін өндіру құнын арзандату
Нақты өндірісі 20 тоннадан басталатын құс (суда
жүзетін құс және бройлер) етін өндіру құнын
арзандату
80 тг//кг
70 тг//кг
60 тг//кг
50 тг//кг
200 тг//кг
40 тг//кг
- құсты жыл бойы күтіп-бағу үшін технологиялық
жағдайдың болуы;
- құсты торда немесе еденде күтіп-бағуға арналған
технологиялық жабдықтың болуы;
- құс сою жөніндегі желінің (сою цехі) болуы;
- Аталған сертификаттардың (ИСО, ХАССП тамақ
қауiпсiздiгі жүйесi) бiрiнiң болуы;
1. Құстарды күтіп-бағуға арналған жайдың болуы;
2. Өнеркәсіптік союды жүзеге асыру;
ЖҰМЫРТҚА ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫ
мал түрі
субсиди
я
көлемі
талаптар
Отандық және шетелдік асыл тұқымды
репродукторлардан ата-енелік/ата-
тектік
нысандағы жұмыртқа бағытындағы
асыл тұқымды тәуліктік балапан
сатып алу
400 тг
Отандық және шетелдік асыл тұқымдық
репродукторлардан етті және жұмыртқа
бағыттарындағы асыл тұқымды
тәуліктік балапан сатып алу. Торда
немесе еденде күтіп-бағуға арналған
технологиялық жабдықтың болуы.
Мал шаруашылығы өнімін өндірумен
айналысатын ауыл шаруашылығы
кооперативтері үшін құрама жем
зауыттары өткізген құрама жем құнын
арзандату
20 000 тг
1. Есептік нөмірі бар құрама жем
зауыты;
2. Құрама жем сапасын растаудың
зертханалық талдауының болуы.
3. Кемінде 20 мүшесі бар ауыл
шаруашылығы кооперативтеріне
арзандатылған құрама жем өткізу.
ҚҰРАМА ЖЕМ ҚҰНЫН СУБСИДИЯЛАУ
Фермер
кооператив
Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ
бас армасық
тінімӨ Тізім
Субсидия
аудару
МЕХАНИЗМ
Қазынашылық
департаменті
8. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ СУБСИДИЯ
АӨК саласы бойынша іске асырылған жобалар мен сатып алынған
техникалар, құрал жабдықтарға кеткен шығындар 20 – 50 % дейін
субсидияланады.
Жайылымдық жерлерге құдықтар қазу жобасының өтеу құны 80 %.
 Техника сатып алады немесе
ауылшаруашылық нысанды іске қосады
(инвестициялық салынымдар);
 Инвестициялық субсидиялау ережесіне
сәйкес қажетті құжаттарды жинайды;
 Құжаттарды операторға тапсырады
(«Казагромаркетинг» АҚ-ның филиалы);
 Инвесторлардан(фермерлер) құжаттарды
қабылдайды;
 Құжаттардың толыққандығын тексереді;
 Құжаттарды жұмысшы органға тапсырады
(«Оңтүстік Қазақстан облысының Ауыл
шаруашылығы басқармасы» ММ);
 Оператордан құжаттарды
қабылдайды;
 Құжаттардың Ереже талаптарына
сәйкестігін тексереді;
 Инвестордың (фермер)
нысандарын байқап қарайды;
 Субсидия соммасын айқындайды;
 Субсидия соммасын фермердің
есеп
шотына аударады;
МЕХАНИЗМ
Мемлеке
ттік
корпора
ция
Операто
р немесе
Басқарм
а
Жұмысш
ы орган
ММ «ОҚО АШБ»
тінімӨ Облыст
ық
комисси
я
Субидия
Фермер
коопер
атив
9. "Өңдеуші кәсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін тереңдете өңдеп
өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау"
Норматив.
Сары май өндірісі үшін сатып алынатын шикізатқа
- 12 теңге / кг;
Қатты ірімшік өндірісі үшін сатып алынатын
шикізатқа - 20 теңге / кг;
Негізгі талаптар:
      Әрбір өңдеуші кәсіпорын үшін субсидиялар көлемі
олар тереңдете өңдеп өндірген өнім көлемі мен сатып
алынған ауылшаруашылық өнімдерінің (өндеуге
қабылданған) және дайын өнім өндіруге қажетті
шикізатқа қайта есептеу коэффициентін ескере
отырып, белгіленеді.
Кәсіпорын
Жұмысшы
орган
(комиссия)
Субсидия
төлеу
МЕХАНИЗМ
тінімӨ
Облысты ауыл шаруашылы ық ғ
бас армасық
10. КРЕДИТТЕР ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ, АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАЛЫН САТЫП АЛУ ЛИЗИНГІ БОЙЫНША
СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІН СУБСИДИЯЛАУ
СУБСИДИЯ АЛУДЫҢ НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ
Жылдық сыйақы
мөлшерлемесі
теңгемен жылдық 7%
шетелдік валютамен
жылдық 5% дейін
төмендетіледі.
2015 жылғы 1 шілдеге дейін теңгемен жылдық 14% және
шетелдік валютамен жылдық 10% аспауы тиіс
2015 жылы 1 шілдеден бастап теңгемен жылдық
19% және шетелдік валютамен жылдық 10% аспауы тиіс
СУБСИДИЯЛАУ КЕЛЕСІ НЫСАНАЛЫ МАҚСАТТА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ
Айналым қаражатын
толықтыру
Негізгі құралдарды сатып
алуға
Ауыл шаруашылығы малын
лизингке сатып алу
Құрылысқа
Ауыл шаруашылығы
техникасын лизингке алу
Алдын ала алынған
қаржыны толық немесе
ішінара өтеу
Фермер
кооператив
Қаржы
институты
Оператор
Ауыл
шаруашылығы
басқармасы
Комиссия
МЕХАНИЗМ
Қарыз

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

презентация брошюра

 • 1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫ Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, 2017 жыл
 • 2. 1. Ауыл шаруашылығы1. Ауыл шаруашылығы дақылдарын егудідақылдарын егуді гектарлық субсидиялаугектарлық субсидиялау 2. Жеміс – жидек2. Жеміс – жидек отырғызуды қолдауотырғызуды қолдау 3. Тұқым шаруашылығын3. Тұқым шаруашылығын қолдауқолдау 4. Минериальды4. Минериальды тыңайтқыштардытыңайтқыштарды субсидиялаусубсидиялау 5. Гербицидтердің,5. Гербицидтердің, биоагенттер менбиоагенттер мен биопрепараттардың құнынбиопрепараттардың құнын арзандатуарзандату 6. Ағын су жеткізіп беру6. Ағын су жеткізіп беру құнын ішінара субсидиялауқұнын ішінара субсидиялау 7. Мал шаруаш-ның өнімділігі7. Мал шаруаш-ның өнімділігі мен сапасын арыттыру, малмен сапасын арыттыру, мал тұқымын асылдандырутұқымын асылдандыру 8. Инвестициялық субсидия8. Инвестициялық субсидия 9. Ауыл шаруашылығы өнімін9. Ауыл шаруашылығы өнімін тереңдете қайта өңдеутереңдете қайта өңдеу шығындарын ішінара өтеушығындарын ішінара өтеу 10. Кредит/лизинг пайыздық10. Кредит/лизинг пайыздық үстем ақысын субсидиялауүстем ақысын субсидиялау мен АӨК субъектілерінмен АӨК субъектілерін қаржылай сауықтыруқаржылай сауықтыру АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 2017 жылы ауыл шаруашылығы тауар өндіушілерін негізгі 10 бағдарлама бойынша субсидияның 41 түрі бойынша қолдау көрсетіледі.
 • 3. 1. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ДАҚЫЛДАРЫН ЕГУДІ ГЕКТАРЛЫҚ СУБСИДИЯЛАУ МЕХАНИЗМ қ/с Дақыл түрлері 1 га арналған субсидия нормасы, теңге 1 Күріш 30 000 2 Майлы дақылдар (мақсары, күнбағыс) 1 тн өнімге 4 000 3 Мақта 15 000 3.1 Мақта 1 тн өнімге 6 000 4 Сүрлемдік жүгері 9 000 5 Көп жылдық шоптер (жаңышқа) бірінші өсу жылы. 15 000 6 Жарықты өнеркәсіптік жылыжай (1 айналымға) 5 000 000 6.1 Жарықсыз өнеркәсіптік жылыжай (1 айналымға) 2 500 000 6.2 Фермерлік жылыжай жылыту жүйесімен (1 айналымға) 1 500 000 6.3 Фермерлік жылыжай жылыту жүйесі жоқ (1 айналымға) 800 000 Фермер кооператив Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ бас армасық Қазынашылық департаменті тінімӨ Тізім Субсидия аудару
 • 4. 2. ЖЕМІС-ЖИДЕК КӨШЕТТЕРІН ОТЫРҒЫЗУДЫ СУБСИДИЯЛАУ Егіс көлемі 5 га кем емес және теңіз деңгейінен 900 метр биіктікте орналасуы қажет (Түлкібас, Төлеби, Қазығұрт аудандары) жылдар субсидия (теңге) 1 жыл 549600 2 жыл 107460 3 жыл 114900 4 жыл 115500 5 жыл 115500 6 жыл 117500 7 жыл 120 090 АПОРТ СОРТЫ Фермер кооператив Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ бас армасық тінімӨ Тізім Субсидия аудару МЕХАНИЗМ Қазынашылық департаменті
 • 5. 3. ТҰҚЫМ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫ СУБСИДИЯЛАУ НОРМАТИВІ ДАҚЫЛ ТҮРІ СУБСИДИЯ КӨЛЕМІ тұқым түрі және субсидия шекті мөлшері (жоба) отандық/шетелдік % бірегей, теңге/кг элита, теңге/кг І - репродукция теңге/кг гибрид, теңге/кг Мақта 70/30 210/90 175/75 105/45 1831/784 Бидай 70/30 63/27 49/21 Арпа 70/30 56/24 42/18 31,5/13,5 Мақсары 70/30 84/36 70/30 62/26 Жоңышқа 70/30 630/270 490/210 333/142 Картоп 70/30 98/42 84/36 49/21 Күнбағыс 70/30 224/96 196/84 163/70 245/105 Жүгері 70/30 420/180 371/159 Күріш 70/30 119/51 98/42 91/39 Жеміс 70/30 315/135 Жүзім 70/30 105/45 Ескерту: Отандық тұқымдарға 70%, шетелдік тұқымдарға 30 % cубсидия төленеді. МЕХАНИЗМ Фермер кооператив Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ бас армасық тінімӨ Тізім Субсидия аудару Қазынашылық департаменті
 • 6. 4. МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ СУБСИДИЯЛАУ отандық тыңайтқыштарды субсидиялау мөлшері шет елдік тыңайтқыштың субсидия мөлшері 50% 50% Отандық және шетелдік минералды тыңайтқыштардың нарықтық құнының ең төменгі мөлшерінің 50 % дейін. Фермер кооператив Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ бас армасық тінімӨ Тізім Субсидия аудару МЕХАНИЗМ Қазынашылық департаменті
 • 7. Сатып алынған отандық және шет елдік өндіріс гербицидтердің 1 литрі (килограмы) сатып алынған құнының 50%-на дейін субсидияланады. Сатып алынған биоагенттердің (энтомофагтардың) 1 грамы (данасына) және биопрепараттардың 1 литрі (килограмына) сатып алынған құнының 40%-на дейін субсидияланады. НОРМАТИВ субсидияланатын өсімдіктерді қорғау құралдары түрлерінің тізбесі өлшем бірлігі % субсидия көлемі, теңге трихограмма грамм 40 130 бракон дана 40 1 златоглазка дана 40 0,7 гербицидтердің барлық түрлері бойынша литр 50 750 – 260 000 дейін 5. ГЕРБИЦИДТЕРДІ, БИОАГЕНТТЕРДІ (ЭНТОМОФАГТАРДЫ) СУБСИДИЯЛАУ Фермер кооператив Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ бас армасық тінімӨ Тізім Субсидия аудару МЕХАНИЗМ Қазынашылық департаменті
 • 8. 6. АҒЫН СУ ЖЕТКІЗІП БЕРУ ҚҰНЫН ІШІНАРА СУБСИДИЯЛАУ Норматив: 1000 текше метр ағын суға тариф құны 200 теңгеден жоғары болуы қажет. Мысалға ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері 1000 текше метр суды 500 теңгеге сатып алынған жағдайда 200 теңге норматив шегеріле отырып 50 % яғни 150 теңге субсидия төленеді, ал 2000 теңгеге сатып алған жағдайда 1800 теңгенің 50 % яғни 900 теңге субсидия төленеді. Негізгі талап: Ағын су тарифі тиісті заңнамаларға сәйкес, табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің тиісті аумақтық бөлімшелері тарапынан бекітілуі тиіс. Фермер кооператив Ауыл шаруашылы ығ бас армасық тінімӨ Субсидия аудару МЕХАНИЗМ Қазынашылық департаменті
 • 9. 7.МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІ МЕН САПАСЫН АРТТЫРУ БҰҚАШЫҚТАРДЫ БОРДАҚЫЛАУ ШЫҒЫНДАРЫН АРЗАНДАТУ нақты бордақыла нғаны 3000 бастан бастап нақты бордақыла нғаны 2500 бастан бастап нақты бордақыла нғаны 2000 бастан бастап нақты бордақыла нғаны 1500 бастан бастап нақты бордақыла нғаны 1000 бастан бастап нақты бордақыла нғаны 100 бастан бастап ауыл шаруашыл ығы кооператив тері Бір басқа арналған субсидиялар нормативтері, теңге 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 20 000 союға өткізілетін ІҚМ тірі салмағы/сойыс салмағы, кг 400 / 210 400 / 200 360 / 180 СҮТ ӨНДІРУДІҢ ҚҰНЫН АРЗАНДАТУ I-деңгей 25 тг/кг II-деңгей 15 тг/кг III деңгей 10 тг/кг 400 бастан жоғары 50 бастан жоғары ауыл шаруашылығы кооперативтері Сүт сауымын есепке алудың электрондық жүйесінің АТЖ жүйесімен интеграцияланған болуы, Тиiстi инфрақұрылымы, механикаландырылған сауу, көң шығару және азық тарату, автосуару мүмкіндігі мен азық цехі бар заманауи сүт кешенiнiң болуы. Тасымалды сауу қондырғыларын қоса алғанда, машинамен сауудың, механикаландырылған көң шығарудың болуы. Табын бойынша орташа сауу кемінде 3000 кг. 1.Кооператив мүшелерінің саны кемінде 20; 2.Сүт қабылдау пунктінің болуы; 3.Сүтті сүтті қайта өңдеуші кәсіпорынға өткізу; 4.Аналық басты қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру.
 • 10. ТАҒАМДЫҚ ЖҰМЫРТҚА ӨНДІРУ ҚҰНЫН АРЗАНДАТУ 200 млн. данадан басталатын нақты өндіріс 3 тг/дана 150 млн. данадан басталатын нақты өндіріс 2,7 тг/дана 100 млн. данадан басталатын нақты өндіріс 2,5 тг/дана 50 млн. данадан басталатын нақты өндіріс 2,2 тг/дана 20 млн. данадан басталатын нақты өндіріс 2 тг/дана АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ШАРУАШЫЛЫҒЫН СУБСИДИЯЛАУ СҮТТІ ЖӘНЕ ЕТТІ БАҒЫТТАҒЫ ІҚМ ШАРУАШЫЛЫҒЫ субсидия сомасы (тенге) талаптар Тұқымдық түрлендіруге қамтылған ІҚМ аналық басы 10 000 тг Барлық жануарларда бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және олардың АЖБ мен АТЖ-да тіркелуі Қосымша норматив: төл шығымы 80%-дан төл шығымы 60%-дан 8 000 тг 6 000 тг Асыл тұқымды ІҚМ аналық басы 10 000 тг мал басын тиісті тұқым бойынша Республикалық палатада тіркеу Қосымша норматив: төл шығымы 80%-дан төл шығымы 70%-дан 20 000 тг 15 000 тг Жалпы табындағы етті-бағыттағы бұқаларды күтіп бағу 100 000 тг Елді мекен тұрғындарының шешімі. Зоотехникалық нормативтерді ұстану (30 басқа 1 бұқа, тұқымсыз бұқаларды піштіру) асыл тұқымды ірі қара малды сатып алу Отандық ІҚМ сатып алу (етті) 150 000 тг Мал бастарын АЖБ мен АТЖ-да, тиісті тұқым бойынша республикалық палатада тіркеу; жастары қашарлар- 18, құнажындар және бұқалар-26 айға дейін Отандық ІҚМ сатып алу (сүтті) 170 000 тг импортталған асыл тұқымды ірі қара мал Аустралия, АҚШ және Канада елдерінен (сүтті) Еуропа және ТМД елдерінен (сүтті) 225 000 тг 150 000 тг
 • 11. мал түрі субсидия көлемі талаптар Асыл тұқымды жылқы сатып алу (аталық / аналық) 100 000 / 40 000 тг байталдар 3 жасқа, сәуріктер 5 жасқа дейін. Жылқы етін өндіру 120 тг/кг аналық 75 бастан, тірідей салмағы 350 кг жоғары. Қымыз өндіру 110 тг/кг табын бойынша орташа сауым 750 кг Асыл тұқымды түйе сатып алу (аталық / аналық) 100 000 / 40 000 тг ұрғашылары 3 жасқа, сәуріктер 5 жасқа дейін. Түйе етін өндіру 109 тг/кг аналық 75 бастан жоғары, тірідей салмағы 350 кг жоғары. Шұбат 92 тг/кг табын бойынша орташа сауым 1500 кг Қойлармен селекциялық жұмыс (тауарлы / асыл тұқымды) 1500 / 2500 тг Барлық жануарларда бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және олардың АЖБ мен АТЖ-да тіркелуі / барлық аналық басты республикалық палатада тіркеу. Тоқтылар мен тұсақтарды сатып алу (аталық / аналық) 20 000 / 8 000 тг қойлар тұсақтар 18 айға дейін, еркек тоқтылар 18 айға дейін. республикалық палатада тіркеу Импорттық асыл тұқымды шошқалар сатып алу 75 000 тг торайлар – 12 ай, еркек шошқалар – 14 айға дейін Шошқа етін өндіру құнын арзандату Нақты бордақыланғаны 3000 бастан бастап Нақты бордақыланғаны 2000 бастан бастап Нақты бордақыланғаны 10000 бастан бастап Нақты бордақыланғаны 500 бастан бастап 100 тг/кг 85 тг/кг 70 тг/кг 55 тг/кг Барлық жануарларда бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және олардың АЖБ-да тіркелуі, Зоотехникалық есепке алуды жүргізу, тірідей салмағы 100 кг жоғары, сою цехінің, құрама жем цехінің, таразы құрылғысының болуы. АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ШАРУАШЫЛЫҒЫН СУБСИДИЯЛАУ
 • 12. ҚОЙ ЕТІ ЖӘНЕ БИЯЗЫ ЖҮН ӨНДІРУДІ СУБСИДИЯЛАУ өнім түрі субсидия көлемі талаптар Қозы еті өндірісі құнын арзандату 1500 тг/басына Қозыны өткізу кездегі жасы 12 айдан кем болмауы барлық жануарларда бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және олардың АЖБ-да тіркелуі Биязы жүн жүннің сапасы 60 мкр-ден жүннің сапасы 50 мкр-ден 150 теңге//кг 100 теңге//кг Қойларды қырқуға, жүнді сұрыптауға және дайындауға арналған қора-жайлардың болуы, Сапасы кемінде 50, биязы және жартылай биязы жүнді бастапқы қайта өндеуші кәсiпорынға өткiзу ҚҰС (БРОЙЛЕР) ЕТІН ӨНДІРУ ҚҰНЫН АРЗАНДАТУ өнім түрі субсидия көлемі талаптар Отандық және шетелдік асыл тұқымды репродук- торлардан ата-енелік/ата-тектік нысандағы етті бағыттағы асыл тұқымды тәуліктік балапан сатып алу 600 тг//шт Отандық және шетелдік асыл тұқымдық репродукторлардан етті және жұмыртқа бағыттарындағы асыл тұқымды тәуліктік балапан сатып алу. Торда немесе еденде күтіп-бағуға арналған технологиялық жабдықтың болуы. Құс (бройлер) етін өндіру құнын арзандату 15 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс 10 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс 5 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс 1000 тоннадан басталатын нақты өндіріс Күрке тауық етін өндіру құнын арзандату Нақты өндірісі 20 тоннадан басталатын құс (суда жүзетін құс және бройлер) етін өндіру құнын арзандату 80 тг//кг 70 тг//кг 60 тг//кг 50 тг//кг 200 тг//кг 40 тг//кг - құсты жыл бойы күтіп-бағу үшін технологиялық жағдайдың болуы; - құсты торда немесе еденде күтіп-бағуға арналған технологиялық жабдықтың болуы; - құс сою жөніндегі желінің (сою цехі) болуы; - Аталған сертификаттардың (ИСО, ХАССП тамақ қауiпсiздiгі жүйесi) бiрiнiң болуы; 1. Құстарды күтіп-бағуға арналған жайдың болуы; 2. Өнеркәсіптік союды жүзеге асыру;
 • 13. ЖҰМЫРТҚА ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫ мал түрі субсиди я көлемі талаптар Отандық және шетелдік асыл тұқымды репродукторлардан ата-енелік/ата- тектік нысандағы жұмыртқа бағытындағы асыл тұқымды тәуліктік балапан сатып алу 400 тг Отандық және шетелдік асыл тұқымдық репродукторлардан етті және жұмыртқа бағыттарындағы асыл тұқымды тәуліктік балапан сатып алу. Торда немесе еденде күтіп-бағуға арналған технологиялық жабдықтың болуы. Мал шаруашылығы өнімін өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін құрама жем зауыттары өткізген құрама жем құнын арзандату 20 000 тг 1. Есептік нөмірі бар құрама жем зауыты; 2. Құрама жем сапасын растаудың зертханалық талдауының болуы. 3. Кемінде 20 мүшесі бар ауыл шаруашылығы кооперативтеріне арзандатылған құрама жем өткізу. ҚҰРАМА ЖЕМ ҚҰНЫН СУБСИДИЯЛАУ Фермер кооператив Ауыл шаруашылы ы б ліміғ ө Ауыл шаруашылы ығ бас армасық тінімӨ Тізім Субсидия аудару МЕХАНИЗМ Қазынашылық департаменті
 • 14. 8. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ СУБСИДИЯ АӨК саласы бойынша іске асырылған жобалар мен сатып алынған техникалар, құрал жабдықтарға кеткен шығындар 20 – 50 % дейін субсидияланады. Жайылымдық жерлерге құдықтар қазу жобасының өтеу құны 80 %.  Техника сатып алады немесе ауылшаруашылық нысанды іске қосады (инвестициялық салынымдар);  Инвестициялық субсидиялау ережесіне сәйкес қажетті құжаттарды жинайды;  Құжаттарды операторға тапсырады («Казагромаркетинг» АҚ-ның филиалы);  Инвесторлардан(фермерлер) құжаттарды қабылдайды;  Құжаттардың толыққандығын тексереді;  Құжаттарды жұмысшы органға тапсырады («Оңтүстік Қазақстан облысының Ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ);  Оператордан құжаттарды қабылдайды;  Құжаттардың Ереже талаптарына сәйкестігін тексереді;  Инвестордың (фермер) нысандарын байқап қарайды;  Субсидия соммасын айқындайды;  Субсидия соммасын фермердің есеп шотына аударады; МЕХАНИЗМ Мемлеке ттік корпора ция Операто р немесе Басқарм а Жұмысш ы орган ММ «ОҚО АШБ» тінімӨ Облыст ық комисси я Субидия Фермер коопер атив
 • 15. 9. "Өңдеуші кәсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін тереңдете өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау" Норматив. Сары май өндірісі үшін сатып алынатын шикізатқа - 12 теңге / кг; Қатты ірімшік өндірісі үшін сатып алынатын шикізатқа - 20 теңге / кг; Негізгі талаптар:       Әрбір өңдеуші кәсіпорын үшін субсидиялар көлемі олар тереңдете өңдеп өндірген өнім көлемі мен сатып алынған ауылшаруашылық өнімдерінің (өндеуге қабылданған) және дайын өнім өндіруге қажетті шикізатқа қайта есептеу коэффициентін ескере отырып, белгіленеді. Кәсіпорын Жұмысшы орган (комиссия) Субсидия төлеу МЕХАНИЗМ тінімӨ Облысты ауыл шаруашылы ық ғ бас армасық
 • 16. 10. КРЕДИТТЕР ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАЛЫН САТЫП АЛУ ЛИЗИНГІ БОЙЫНША СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІН СУБСИДИЯЛАУ СУБСИДИЯ АЛУДЫҢ НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ Жылдық сыйақы мөлшерлемесі теңгемен жылдық 7% шетелдік валютамен жылдық 5% дейін төмендетіледі. 2015 жылғы 1 шілдеге дейін теңгемен жылдық 14% және шетелдік валютамен жылдық 10% аспауы тиіс 2015 жылы 1 шілдеден бастап теңгемен жылдық 19% және шетелдік валютамен жылдық 10% аспауы тиіс СУБСИДИЯЛАУ КЕЛЕСІ НЫСАНАЛЫ МАҚСАТТА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ Айналым қаражатын толықтыру Негізгі құралдарды сатып алуға Ауыл шаруашылығы малын лизингке сатып алу Құрылысқа Ауыл шаруашылығы техникасын лизингке алу Алдын ала алынған қаржыны толық немесе ішінара өтеу Фермер кооператив Қаржы институты Оператор Ауыл шаруашылығы басқармасы Комиссия МЕХАНИЗМ Қарыз