SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы
ҚАЙТА ӨҢДЕУ САЛАСЫН ДАМЫТУ
Қайта өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау
№ Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2016ж
1
Қарастырылған қаржы мың тенге 130,8
Оның ішінде:
Сары май мың тенге 412,5
Ірімшік мың тенге 895,5
2
Алынған өнім:
Сары май тонна
680,0
Ірімшік тонна
3115,8
3
Сатып алынатын сүт шикізаты үшін төленетін сома
Сары май тенге/кг 16
Ірімшік тенге/кг 20
4
Норматив бойынша 1 кг дайын өнімге жұмсалатын шикізат
Сары май кг 22,5
Ірімшік кг 12
5
Субсидия төленген шикізат көлемі
Сары май тонна 153,2
Ірімшік тонна 373,9
Жалпы субсидия төленген шикізат көлемі тонна 527,1
1.«Алтын Дән» ЖШС
сары май, 13639 тонна,
3677263 тн
«Садикова» ЖК қатты
ірімшік 53500тонна,
12813494,37тг
«ШИШ и КО»ЖШС
қатты ірімшік,
139777тонна,
33477572тг
. «Эм Нур» ЖШС қатты
ірімшік, 91694 тонна,
21967468 тг
«Тұран» ШҚ сары май 44580
тонна, 12012897 тг қатты
ірімшік 6100тонна, 1459608 тг
«Алтын Дән» ЖШС сары май,
13639 тонна, 3677263 тг
«Шымкент Сүт» ЖШС
сары май 67092тонна,
18037942тг, қатты ірімшік
53500тонна, 12813494,37тг
«Рассвет» ӨК қатты
ірімшік 2959 тонна,
710160 тг
2016 ЖЫЛЫ СҮТ ӨҢДЕУ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ТӨЛЕНГЕН
СУБСИДИЯ КӨЛЕМІ
САРЫ МАЙ НОРМАТИВ -12 ТЕНГЕ
ҚАТТЫ ІРІМШІК -20
Шымкент қаласы Түркістан қаласы Сайрам ауданы
«Сайрам сүт» ЖШС сары
май, 26000 тонна,
7012136 тг
Қатты ірімшік 19582
тонна, 4694154 тг
«Озай» ЖК сары май
1880тонна, 506858 тг
2016 жылы сүт өңдеу кәсіпорындарына төленген субсидия көлемі
№
Кәсіпорын
атауы
2015 ж. IV кв 2016 ж. I кв 2016 ж. II кв 2016 ж. III кв
Жалпы
тоннасы
Жалпы
суммасыөнім
түрі
кг сумма өнім түрі кг сумма өнім түрі кг сумма
өнім
түрі
кг сумма
1.
"Алтын
Дән" ЖШС
сары
май
5721 1544568 сары май 3320 896328 сары май 4598 1236367 - - - 13639 3677263
2.
"Эм Нур"
ЖШС
қатты
ірімшік
15126 3630240
қатты
ірімшік
18233 4375920
қатты
ірімшік
20835 4979887
қатты
ірімшік
37500 8981421,3 91694 21967468
3.
"Сайрам
Сүт" ЖШС
сары
май
11500 3105000 сары май 7400 1998000 сары май 7100 1909136 - - - 26000 7012136
қатты
ірімшік
7582 1819680
қатты
ірімшік
4500 1080000
қатты
ірімшік
3700 884357
қатты
ірімшік
3800 910117,35 19582 4694154
4.
"ШИШ и
КО" ЖШС
қатты
ірімшік
14000 3360000
қатты
ірімшік
40000 9600000
қатты
ірімшік
54000 12906835
қатты
ірімшік
31777
7610736,6
5
139777 33477572
5. "Озай" ЖК
сары
май
540 145800 сары май 670 180900 сары май 670 180158 - - - 1880 506858
қатты
ірімшік
8200 1968000
қатты
ірімшік
10800 2592000
қатты
ірімшік
18245 4360837
қатты
ірімшік
16258
3893865,2
6
53503 12814702
6.
"Рассвет"
ӨК
- - -
қатты
ірімшік
2959 710160
қатты
ірімшік
- -
қатты
ірімшік
- - 2959 710160
7.
"Тұран"
ШҚ
- - - сары май 23180 6258600 сары май 21400 5754297 - - - 44580 12012897
- - -
қатты
ірімшік
- -
қатты
ірімшік
2800 669243
қатты
ірімшік
3300 790365 6100 1459608
8.
"Шымкент
Сүт" ЖШС
- - - сары май 20000 5400000 сары май 47092 12637942 - - - 67092 18037942
- - - - - -
қатты
ірімшік
6760 1615744
қатты
ірімшік
- - 6760 1615744
9.
"Садикова"
ЖК
- - - - - - - - -
қатты
ірімшік
53500
12813494,
4
53500
12813494,
37
130800000
2017 ЖЫЛ СҮТ ӨҢДЕУ КӘСІПОРЫНДАЫНЫҢ 1-
ШІ ТОҚСАНҒА ТӨЛЕНГЕН СУБСИДИЯ КӨЛЕМІ
1.«Алтын Дән» ЖШС
сары май, 13639 тонна,
3677263 тн
«Садикова» ЖК қатты
ірімшік 78000тонна,
13059064
. «Компания
НатурПродукт» ЖШС
қатты ірімшік,
69800тонна,
11686188тг
«Эм Нур» ЖШС
қатты ірімшік, 27472
тонна, 4599469 тг
«Тұран» ШҚ сары май
40200 тонна, 7571746 тг
қатты ірімшік 8600 тонна,
1439846 тг
«Алтын Дән» ЖШС сары
май, 11762 тонна, 2071871
тг
«Шымкент Сүт» ЖШС
сары май 37278 тонна,
6969020 тг, қатты ірімшік
20675тонна, 3348478 тг
«Майлыкент Сүт»СТҚ
Сары май 4400тонна
828748тг
Түркістан
қаласы
Сайрам ауданы
«Сайрам сүт» ЖШС сары
май, 13000
тонна, 2448574тг
Қатты ірімшік 8600
тонна, 1439845тг
«Озай» ЖК сары май
1251 тонна, 235628 тг
Шымкент қаласы
№ Кәсіпорын атауы
2016 ж. IV кв 2017 ж. I кв
Жалпы тоннасы Жалпы суммасы
өнім түрі кг сумма өнім түрі кг сумма
1. "Эм Нур" ЖШС қатты ірімшік 14132 2366034 қатты ірімшік 13340 2233434,75 27472 4599469
2. "Алтын Дән" ЖШС сары май 5448 941759,41 сары май 6314 1130111,29 11762 2071871
3. "Шымкент Сүт" ЖШС
қатты ірімшік 10099 1674238,9 қатты ірімшік 10576 1674238,94 20675 3348478
сары май 15024 2825278,2 сары май 22254 4143741,39 37278 6969020
3. "Сайрам Сүт" ЖШС
қатты ірімшік 3600 602726,02 қатты ірімшік 5000 837119,47 8600 1439845
сары май 5000 941759,41 сары май 8000 1506815,05 13000 2448574
4.
"Компания НатурПродукт"
ЖШС
қатты ірімшік 23000 3850749,6 қатты ірімшік 46800 7835438,26 69800 11686188
сары май 3016 565055,64 3016 565056
5. "Озай" ЖК
қатты ірімшік 18874 3159958,6 қатты ірімшік 21362 3576509,23 40236 6736468
сары май 556 104723,65 сары май 695 130904,56 1251 235628
6. "Садикова" ЖК қатты ірімшік 41000 6864379,7 қатты ірімшік 37000 6194684,09 78000 13059064
7. "Тұран" ШҚ
қатты ірімшік 4400 736665,14 қатты ірімшік 4200 703180,36 8600 1439846
сары май 20100 3785872,8 сары май 20100 3785872,81 40200 7571746
9. "Майлыкент Сүт" СТК сары май 1400 263692,63 сары май 3000 565055,64 4400 828748
Жиыны 63000000
2016 жылдың IV тоқсаны мен 2017 жылдың I тоқсаны аралығында сүт өңдеген кәсіпорындарға
төленген субсидия көлемі.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 2016 жылы шитті мақтаны қабылдаған мақта өңдеу ұйымдары
№ Аудандар мен қалалар
Мақта өңдеу ұйымдарының атауы Кондициялық салмақта
Оның ішінде
1 сорт 2 сорт 3 сорт 4 сорт
1 Мақтарал “Мырзакент МӨЗ” ЖШС 41024 21000 20024 0 0
2 Мақтарал “Корпорация Ақ алтын” ЖШС 24400 10500 13400 500 0
3 Мақтарал “Бағара-Мақта” ЖШС 4864 1600 3000 264 0
4 Мақтарал “Khansuar Invest Company” ЖШС 15500 6500 9000 0 0
5 Мақтарал “Мақта келісім шарт” АҚ 12028 5611 6417 0 0
6 Мақтарал “АИИГ-Қазақстан” ЖШС 24700 8500 16200 0 0
7 Мақтарал “Корпорация Евразия”ЖШС 7400 4000 3400 0 0
8 Мақтарал “Мақталы” ЖШС 3115 1 200 1 915 0 0
9 Мақтарал "Оазис-S" ЖШС(Ұзын-ата) 18140 11 025 7 115 0 0
10 Мақтарал "Cottou Мақта" 6030 3 000 3 030
10 Мақтарал "Прогресс-2009" ЖШС 3800 2 100 1 700 0 0
11 Мақтарал Береке ММ а ЖШС 5500 3100 2400 0 0
Мақтарал ауданының МӨЗ бойынша:
166501 78136 87601 764 0
12 Шардара “АИИГ-Казахстан” ЖШС 10900 5000 5900 0 0
Шардара ауданының МӨЗ бойынша:
10900 5000 5900 0 0
13 Түркістан “Road Tехt LTD” ЖШС 4478 1878 2600 0 0
14 Түркістан “Картэкс” ЖШС 3250 3250 0 0 0
15 Түркістан “Түркістан-Мақта” ЖШС 2931 1281 1650 8
Түркістан қаласының МӨЗ бойынша: 10659 6409 4250 0 8
16 Ордабасы "Нұр-агро 73" ЖШС 18500 8500 10000 0 0
Ордабасы ауданы бойынша: 18500 8500 10000 0 0
Барлығы 206560 98045 107751 764 0
2016 жылы Шитті мақта мен мақта талшығы сапасының сараптамасына төленген субсидия
Шитті мақта үшін
№
Аудан,қала
атауы
Жалпы
жасалынған
сараптама,
дана
Төленген
қаржы, теңге
Аудан
үлесі,
%
Шитті мақта мақта талшығы
сараптама,
дана
төленген
қаржы,
мың теңге
сараптама,
дана
төленген қаржы,
мың теңге
1 Мақтарал 48476 55 747 400 67,5 31443 36 159 450 17033 19 587 950
2 Шардара 8153 9 375 950 11,5 3447 3 964 050 4706 5 411 900
3 Ордабасы 5434 6 249 100 7,5 5434 6 249 100 - -
4 Түркістан 9677 11 158 550 13,5 9677 11 158 550 - -
Барлығы: 71 740 82 531 000 100 50 001 57 501 450 21 739 24 999 850
2015 жылы 339 473 369 340,9 100 40617 46 709 500 274 900 316 041
Субсидия есептеу тәртібі
2016 жыл 2017 жыл
Жоспар Нақты
игерілген
қаржы
мың. тг
Қарыз
алушылар
саны
Жоспар Нақты
игерілгені
Қаржы
мың.тг
Қарыз
алушылар саны
Мақұлдаған қарыз
шарты бойынша
сыйақы өлшерлемесін
теңгемен жылдық 7
(жеті) %-ға және
шетелдік валютамен
жылдық 5 (бес) %-ға
төмендету жолымен
жүзеге
асырылады.
184 096,0 184 096,0 490 340 269,0 86 000,0 448
056 «Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы
малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының
лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау»
Субсидия есептеу тәртібі
2016 жыл 2017 жыл
Жоспар Нақты
игерілген
қаржы
мың. тг
Қарыз
алушылар
саны
Жоспар Нақты
игерілгені
Қаржы мың.тг
Қарыз
алушылар
саны
Жұмыс органы қарыз
алушылардың кредиттік
және лизингтік
міндеттемелері
бойынша пайыздық
мөлшерлемені
субсидиялауды оны
теңгемен жылдық 7
(жеті) %-ға және
шетелдік валютада 5
(бес) %-ға төмендету
жолымен беруді
қамтамасыз етеді
2 997,0 2 036,0 10 2 172,0 327,0 9
055 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі
бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер
бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау»
2016 ж. 2997 мың тенге бөлініп аталған бағдарлама бойынша ОҚО АШБ мен "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау
қоры"АҚ арасында Каржы агентінің қатысуынсыз №01-С шарты түзіліген. Қаржы институтының 06.10.16 №23-15/11-34/2
хаты негізінде міндеттемелерін орындамаған 9 АӨК субъектілерін бағдарламадан шығаруы бойынша 23.11.2016 ж.
Сауықтыру бойынша комиссия отырысы өттіп 25.11.16ж №1 қосымша келісім түзіліп оның негізінде 2036 мың көлемінде
қаражат игеріліп, 960410 тенге игерілмеді.
№ Аудандар мен
қалалар
Мақта өңдеу ұйымдарының атауы
Кондициялық
салмақта
Оның ішінде
1 сорт % 2 сорт % 3 сорт %
1 Мақтарал “Мырзакент МӨЗ” ЖШС 41024 21000 51,2 20024 48,8 0 0
2 Мақтарал “Корпорация Ақ алтын” ЖШС 24400 10500 43,0 13400 54,9 500 2,1
3 Мақтарал “Бағара-Мақта” ЖШС 4864 1600 33 3000 61,7 264 0,1
4 Мақтарал “Khansuar Invest Company” ЖШС 15500 6500 41,9 9000 58,00 0 0
5 Мақтарал “Мақта келісім шарт” АҚ 12028 5611 46,7 6417 53,3 0 0
6 Мақтарал “АИИГ-Қазақстан” ЖШС 24700 8500 34,4 16200 65,6 0 0
7 Мақтарал “Корпорация Евразия”ЖШС 7400 4000 54,1 3400 45,9 0 0
8 Мақтарал “Мақталы” ЖШС 3115 1 200 38,5 1 915 61,5 0 0
9 Мақтарал "Оазис-S" ЖШС(Ұзын-ата) 18140 11 025 60,7 7 115 39,2 0 0
10 Мақтарал "Cottou Мақта" 6030 3 000 49,8 3 030 50,2 0 0
10 Мақтарал "Прогресс-2009" ЖШС 3800 2 100 55,3 1 700 44,7 0 0
11 Мақтарал Береке ММ а ЖШС 5500 3100 56,4 2400 43,6 0 0
Мақтарал ауданының МӨЗ бойынша: 166501 78136 46,9 87601 53,6 764 0,01
12 Шардара “АИИГ-Казахстан” ЖШС 10900 5000 45,9 5900 54,3 0
Шардара ауданының МӨЗ бойынша: 10900 5000 45,9 5900 53,6 0
13 Түркістан “Road Tехt LTD” ЖШС 4478 1878 41,9 2600 58,1 0
14 Түркістан “Картэкс” ЖШС 3250 3250 100 0 0
15 Түркістан “Түркістан-Мақта” ЖШС 2931 1281 43,7 1650 56,3
Түркістан қаласының МӨЗ бойынша: 10659 6409 60,1 4250 39,9 0
16 Ордабасы "Нұр-агро 73" ЖШС 18500 8500 45,9 10000 54,1 0
Ордабасы ауданы
бойынша:
18500 8500 45,9 10000 54,1 0
Барлығы 206560 98045 47,6 107751 52,3 764 0,01
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша шитті мақтаны талшықты мақтаға алғашқы қайта өңдеу
ұйымдарының
Аудандар мен
қалалар
Мақта өңдеу ұйымдарының
атауы
2016 жылдың жаңа
өнімінен қабылдан-ған
барлық мақта көлемі
Одан жылы өңделгені Өңделгеннен кейін алынған қайта өңдеу өнімдері
мақта талшығы
(волокно)
% мақта
шиті
(семена)
% линт % % мақта
мамығы
(пух)
% Иіс
(угар)
%
Мақтарал “Мырзакент МӨЗ” ЖШС 41024 41024,0 13292,0 32,4 29936,0 54,9 820,0 2,0 0,8 451,0 1,1 3610,0 8,8
Мақтарал “Корпорация Ақ алтын”
ЖШС 24400 24400,0 7586,0 31,5 13713,0 56,2 1004,0 3,0 1,0 366,0 1,5 1659,0 6,8
Мақтарал “Бағара мақта” ЖШС 4864 4864 1620 33,3 2583 53,1 92 1,9 0,6 54 1,1 487 10
Мақтарал “Khansuar Invest
Company”ЖШС 15500 15500 4960 32 8215 53 465 3 2 310 2 1240 8
Мақтарал “Мақта келісім-шарт
корпор.” АҚ 12028 12028 3849 32 6351 52,8 421 3,5 2 120 1 1046 8,7
Мақтарал “АИИГ-Қазақстан” ЖШС
24700 24700 7904 32 13042 52,8 939 3,8 1,6 198 0,8 2223 9
Мақтарал “Корпорация
Евразия”ЖШС 7400 7400 2353 31,8 3981 53,8 318 4,3 1 81 1,1 592 8,0
Мақтарал “Мақталы” ЖШС 3115 3115 1006 32,3 1679 53,9 81 2,6 0,2 0 0 343 11,0
Мақтарал "Оазис-S" ЖШС 18140 18140 11264 32,1 9487 52,3 526 2,9 1,2 324 1,9 1977 10,9
Мақтарал "Cottou Мақта" 6030 6030 1942 32,2 3118 51,7 247 4,1 1 ,6 121 2 507 8,4
Мақтарал "Прогресс" ЖШС 3800 3800 1212 31,9 1991 52,4 103 2,7 0,9 19 0,5 441 11,6
Мақтарал "Береке ММА" ЖШС 5500 5500 1771 32,2 2948 53,6 220 4 1 0 0 506 9,2
Шардара “АИИГ-Казахстан” ЖШС 10900 10900 3477 31,9 5788 53,1 545 5 2 109 1 763 7
Түркістан “Road Tехt LTD” ЖШС 4478 4478 1393 31,1 2167 48,4 228 5,1 3,2 67 1,5 479 10,7
Түркістан “Картэкс” ЖШС 3250 3250 1 030 31,7 1524 46,9 231 7,1 2,4 32 1 354 10,9
Түркістан “Нұр Сармат” ЖШС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Түркістан “Түркістан мақта” ЖШС 2931 2931 941 32,1 1542 52,6 1348 4,6 2,6 26 0,9 211 7,2
Ордабасы "Нұр-агоо 73" ЖШС 18500 18500 5976 32,3 971 52,5 1110 6,0 2 185 1 1147,0 6,2
Барлығы 206560 206560 71576 32,1 109036 53,3 7878 3,2 1,4 2463 1,2 17585 8,4
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мақта өңдеу ұйымдарының 2017 жылдың жаңа өнімінен қабылдаған мақтасының көлемі
мен оны өңдегеннен кейін алынған қайта өңдеу өнімдері туралы . 17 сәуірге
Ауыл округі
атауы
2017 ж. 1 қаңтарға дейін енгізілген жалпы алқап, мың га 2017ж.
берілген
тапсырма,
га
Оның ішінде
АШТӨ
саны
18.05.
2017ж.
орындал-
ғаны,га
%
Тамшылатып суғару әдісіБарлығы, мың га оның ішінде
Тамшылатып суғару әдісі Жаңбырлатып суғару әдісі бау жүзім Көкеніс т.б.
дақылдарбау жүзі
м
Бақша, т.б бау жүгері Көкеніс
Арыс 6007 202 35 1670 3500 900 2 900 100 нақты мәлімет берілмеді
Кентау 1606
Аудан, қала тарапынан бұл кесте көрсеткіштеріне
нақты мәлімет берілмеді
350 350 100 56 5 124 165
Түркістан 8699 1000 1212 орындалмаған
200 3 75 7Шымкент 973
Байдібек 904,6 150 155 нақты мәлімет берілмеді
Қазығұрт 2955,8 550 300 нақты мәлімет берілмеді
Мақтарал 1592,9 100 2 87 16 16
Ордабасы 4525 452 870 3133,6 68,5 700 704 101 239 40 35 310
Отырар
2969,9 283 313,
5
1346,1 863 164 700 5 222 32 7 105 110
Сайрам 1202 Аудандар тарапынан бұл кесте көрсеткіштеріне нақты мәлімет
берілмеді
100 1 110 110 100
Сарыағаш 5034,4 650 650 100 нақты мәлімет берілмеді
Созақ
1359,3 110 6
7
61 нақты мәлімет берілмеді
Төлеби 3792,5 768 78 490 6 114 23 116 10 3
Түлкібас 4474 Нақты мәлімет беілмеді 500 227 45 187 12 18
Шардара 4871,3 375 471 4026 700 705 101 30 15 30 290
Барлығы: 51066,7 1503 1732,5 8180 863 232,5 7200 5584 77,6 492 185 328 923
Облыс бойынша жаңбырлатып және тамшылатып суарудың суландыру жүйелерінің
01 маусым 2017 жылға жаңадан енгізілетін алқабы мен көлемі жөніндегі мәлімет
Аудан атауы 01.01.17 ж
бары
га
01.06.17ж.
Негізсіз (акті
немесе тиісти
құжат жоқ)
жылыжай
қысқартылған
2017
ж.
тапсырм
а, г
Оның ішінде 01.01.
2017 ж егілген
өнім көлемі, га
Оның ішінде егілген өнім түрі 2016жӨн
дірілген
өнім. тн
Ескертпе
АШТӨ
саны
01.01.2017ж. орындал-
ғаны,га %
Қызанақ Қияр Басқа
өнім
түрлер
і
га ц/га га ц/га га
Арыс 12,5 6 3,5 58 2,0 2,0 200 мәліме берілмеді 0 10,5га егілмеген 84 %
Кентау 14,6 3 9 2,1 70 14,2 4,2 6,8 3,0 158,4 мәліметі жоқ
Түркістан
47,1 14
10,3 74
мәлімет берілмеді
113,1 47,1 га мәліметі жоқ
Шымкент 141,3 16,5 7,8 47 13123,1 141,3 га мәліметі жоқ
Байдібек 7,2 4 0,05 1 1,8 7,2 га мәліметі жоқ
Қазығұрт
72 27 8 11 33 40,0 25,
0
15,0 2,5 6414,2 Өнімнің мәліметі жоқ
Мақтарал 83,4 6 4,5 75 50,9
Өнімнің мәліметі берілмеді
4229,8 33,4га егілмеген 40 %
Ордабасы 66,2 16 7,2 45 43,5 4229,1 22,7га егілмеген34 %
Отырар 12,1 7 мәлімет берілмеді 3,6 1,5 1,6 05 112,9 8,5 га егілмеген. 71 %
Сайрам 19,3 8 5,5 54 19,3 2,8 11,5 5,0 748,5 Өнімнің мәліметі жоқ
Сарыағаш 591 67 32,2 48 Өнімнің және егістің мәліметі берілмеді 85296,8
Созақ - 1,5 0,5 35 0,5 0,3 0,2 0 Өнімнің мәліметі жоқ
Төлеби 28,1 10 2 Өнімнің және егістің мәліметі берілмеді 1394,1 28,1 га мәліметі жоқ
Түлкібас
13,4 Аудан 2,4 га
көрсетуде, 11га
орны жоқ.
7 47 1,4 20 Өнімнің және егістің мәліметі берілмеді
.36,5
Жылыжай салу 100%
мектепке берілген
Шардара
14,9 7 3,6 52 Аудан тарапынан бұл кесте көрсеткіштеріне нақты
мәлімет берілмеді
119,9 14,9 га өнім мәлімет жоқ
Барлығы
1123,1 200 64 86,6 43 206 56,
6
44,1 11 115 978,2
Облыс бойынша жылыжайлар туралы 01. 06. 2017 жыла мәлімет
№ Қайта өңдеу бағыты Кәсіпорындар
саны
Өндірістің қуаттылығы
жылына, тн
2016ж.Өндірілгені,
мың.тн
Өңделгені,
мың.тн
Өңдеу үлесі,
мың.тн
Ескертпе
1 Ет өнімдерін қайта өңдеу 51 44,3 114,3 22,4 19,6 Сайрам ауданы – 1
тапсырма, орынедалды
«Нұр- Қарабұлақ» ЖШС-гі
500 жыл/тн, бұқтырылған
ет, жеке қаржы 350 АҚШ
доллар, ақпан 2017ж іске
қосылды. Ордабасы -1дана
Түлкібас-1 данааудандары
тапсырмалар орындалмады.
Сүт өнімдерін қайта өңдеу 42 134 738,9 201,1 27,2 Қазығұрт-1 дана,Түркістан-
1дана тапсырмалар
орындалмады.
Жеміс-көкөніс өнімдерін қайта
өңдеу
39 113 944 141 13,0 Сарыағаш-1дана,
Шымкент-1дана
тапсырмалар орындалмады.
Барлығы: 7-тапсырма
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу
Жылыжай шаруашылықтарын дамыту барысы
Р/с
Аудан, қала
2016 ж.
жалпы
2016ж оның
ішінде
өнеркәсіптік
Статистикалық есепке
енгізілгені
Статистикаға
енгізілмеген көлем
өндірілген
өнім, тонна
1 га алынған
өнім, тонна
2017ж жоспар
1Бәйдібек 7,2 0,06 -7,14 1,8 30,5 4
2Қазығұрт 72 3,3 51,4 -20,64 6414,2 124,9 27
3Мақтарал 83,4 3,6 50,2 -33,23 4229,8 84,3 6
4Ордабасы 66,2 17 37,9 -28,3 4229,1 111,6 16
5Отырар 12,1 1,7 -10,44 112,9 68 7
6Сайрам 19,3 2,6 16,2 -3,11 748,5 46,2 8
7Сарыағаш 591 537,9 -53,12 85296,8 158,6 67
8Созақ 0 0 0 0 0 1,5
9Төлеби 28,1 2,6 12,5 -15,58 1394,1 111,3 10
10Түлкібас 13,4 0,82 -12,58 36,5 44,5 7
11Шардара 14,9 1,99 -12,91 119,9 60,3 7
12Арыс қ 12,5 0 -12,5 0 0 6
13Кентау қ 14,6 7,2 -7,4 158,4 22 3
14Түркістан қ 47,1 10,6 1,7 -45,37 113,1 65,4 14
15Шымкент қ 141,3 28 113 -28,3 13123,1 116,1 16,5
Облыс бойынша 1123,1 67,7 832,5 -290,62 115 978 139,3 200

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

кайта ондеу

 • 1. Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы ҚАЙТА ӨҢДЕУ САЛАСЫН ДАМЫТУ
 • 2. Қайта өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау № Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2016ж 1 Қарастырылған қаржы мың тенге 130,8 Оның ішінде: Сары май мың тенге 412,5 Ірімшік мың тенге 895,5 2 Алынған өнім: Сары май тонна 680,0 Ірімшік тонна 3115,8 3 Сатып алынатын сүт шикізаты үшін төленетін сома Сары май тенге/кг 16 Ірімшік тенге/кг 20 4 Норматив бойынша 1 кг дайын өнімге жұмсалатын шикізат Сары май кг 22,5 Ірімшік кг 12 5 Субсидия төленген шикізат көлемі Сары май тонна 153,2 Ірімшік тонна 373,9 Жалпы субсидия төленген шикізат көлемі тонна 527,1
 • 3. 1.«Алтын Дән» ЖШС сары май, 13639 тонна, 3677263 тн «Садикова» ЖК қатты ірімшік 53500тонна, 12813494,37тг «ШИШ и КО»ЖШС қатты ірімшік, 139777тонна, 33477572тг . «Эм Нур» ЖШС қатты ірімшік, 91694 тонна, 21967468 тг «Тұран» ШҚ сары май 44580 тонна, 12012897 тг қатты ірімшік 6100тонна, 1459608 тг «Алтын Дән» ЖШС сары май, 13639 тонна, 3677263 тг «Шымкент Сүт» ЖШС сары май 67092тонна, 18037942тг, қатты ірімшік 53500тонна, 12813494,37тг «Рассвет» ӨК қатты ірімшік 2959 тонна, 710160 тг 2016 ЖЫЛЫ СҮТ ӨҢДЕУ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ТӨЛЕНГЕН СУБСИДИЯ КӨЛЕМІ САРЫ МАЙ НОРМАТИВ -12 ТЕНГЕ ҚАТТЫ ІРІМШІК -20 Шымкент қаласы Түркістан қаласы Сайрам ауданы «Сайрам сүт» ЖШС сары май, 26000 тонна, 7012136 тг Қатты ірімшік 19582 тонна, 4694154 тг «Озай» ЖК сары май 1880тонна, 506858 тг
 • 4. 2016 жылы сүт өңдеу кәсіпорындарына төленген субсидия көлемі № Кәсіпорын атауы 2015 ж. IV кв 2016 ж. I кв 2016 ж. II кв 2016 ж. III кв Жалпы тоннасы Жалпы суммасыөнім түрі кг сумма өнім түрі кг сумма өнім түрі кг сумма өнім түрі кг сумма 1. "Алтын Дән" ЖШС сары май 5721 1544568 сары май 3320 896328 сары май 4598 1236367 - - - 13639 3677263 2. "Эм Нур" ЖШС қатты ірімшік 15126 3630240 қатты ірімшік 18233 4375920 қатты ірімшік 20835 4979887 қатты ірімшік 37500 8981421,3 91694 21967468 3. "Сайрам Сүт" ЖШС сары май 11500 3105000 сары май 7400 1998000 сары май 7100 1909136 - - - 26000 7012136 қатты ірімшік 7582 1819680 қатты ірімшік 4500 1080000 қатты ірімшік 3700 884357 қатты ірімшік 3800 910117,35 19582 4694154 4. "ШИШ и КО" ЖШС қатты ірімшік 14000 3360000 қатты ірімшік 40000 9600000 қатты ірімшік 54000 12906835 қатты ірімшік 31777 7610736,6 5 139777 33477572 5. "Озай" ЖК сары май 540 145800 сары май 670 180900 сары май 670 180158 - - - 1880 506858 қатты ірімшік 8200 1968000 қатты ірімшік 10800 2592000 қатты ірімшік 18245 4360837 қатты ірімшік 16258 3893865,2 6 53503 12814702 6. "Рассвет" ӨК - - - қатты ірімшік 2959 710160 қатты ірімшік - - қатты ірімшік - - 2959 710160 7. "Тұран" ШҚ - - - сары май 23180 6258600 сары май 21400 5754297 - - - 44580 12012897 - - - қатты ірімшік - - қатты ірімшік 2800 669243 қатты ірімшік 3300 790365 6100 1459608 8. "Шымкент Сүт" ЖШС - - - сары май 20000 5400000 сары май 47092 12637942 - - - 67092 18037942 - - - - - - қатты ірімшік 6760 1615744 қатты ірімшік - - 6760 1615744 9. "Садикова" ЖК - - - - - - - - - қатты ірімшік 53500 12813494, 4 53500 12813494, 37 130800000
 • 5. 2017 ЖЫЛ СҮТ ӨҢДЕУ КӘСІПОРЫНДАЫНЫҢ 1- ШІ ТОҚСАНҒА ТӨЛЕНГЕН СУБСИДИЯ КӨЛЕМІ 1.«Алтын Дән» ЖШС сары май, 13639 тонна, 3677263 тн «Садикова» ЖК қатты ірімшік 78000тонна, 13059064 . «Компания НатурПродукт» ЖШС қатты ірімшік, 69800тонна, 11686188тг «Эм Нур» ЖШС қатты ірімшік, 27472 тонна, 4599469 тг «Тұран» ШҚ сары май 40200 тонна, 7571746 тг қатты ірімшік 8600 тонна, 1439846 тг «Алтын Дән» ЖШС сары май, 11762 тонна, 2071871 тг «Шымкент Сүт» ЖШС сары май 37278 тонна, 6969020 тг, қатты ірімшік 20675тонна, 3348478 тг «Майлыкент Сүт»СТҚ Сары май 4400тонна 828748тг Түркістан қаласы Сайрам ауданы «Сайрам сүт» ЖШС сары май, 13000 тонна, 2448574тг Қатты ірімшік 8600 тонна, 1439845тг «Озай» ЖК сары май 1251 тонна, 235628 тг Шымкент қаласы
 • 6. № Кәсіпорын атауы 2016 ж. IV кв 2017 ж. I кв Жалпы тоннасы Жалпы суммасы өнім түрі кг сумма өнім түрі кг сумма 1. "Эм Нур" ЖШС қатты ірімшік 14132 2366034 қатты ірімшік 13340 2233434,75 27472 4599469 2. "Алтын Дән" ЖШС сары май 5448 941759,41 сары май 6314 1130111,29 11762 2071871 3. "Шымкент Сүт" ЖШС қатты ірімшік 10099 1674238,9 қатты ірімшік 10576 1674238,94 20675 3348478 сары май 15024 2825278,2 сары май 22254 4143741,39 37278 6969020 3. "Сайрам Сүт" ЖШС қатты ірімшік 3600 602726,02 қатты ірімшік 5000 837119,47 8600 1439845 сары май 5000 941759,41 сары май 8000 1506815,05 13000 2448574 4. "Компания НатурПродукт" ЖШС қатты ірімшік 23000 3850749,6 қатты ірімшік 46800 7835438,26 69800 11686188 сары май 3016 565055,64 3016 565056 5. "Озай" ЖК қатты ірімшік 18874 3159958,6 қатты ірімшік 21362 3576509,23 40236 6736468 сары май 556 104723,65 сары май 695 130904,56 1251 235628 6. "Садикова" ЖК қатты ірімшік 41000 6864379,7 қатты ірімшік 37000 6194684,09 78000 13059064 7. "Тұран" ШҚ қатты ірімшік 4400 736665,14 қатты ірімшік 4200 703180,36 8600 1439846 сары май 20100 3785872,8 сары май 20100 3785872,81 40200 7571746 9. "Майлыкент Сүт" СТК сары май 1400 263692,63 сары май 3000 565055,64 4400 828748 Жиыны 63000000 2016 жылдың IV тоқсаны мен 2017 жылдың I тоқсаны аралығында сүт өңдеген кәсіпорындарға төленген субсидия көлемі.
 • 7. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 2016 жылы шитті мақтаны қабылдаған мақта өңдеу ұйымдары № Аудандар мен қалалар Мақта өңдеу ұйымдарының атауы Кондициялық салмақта Оның ішінде 1 сорт 2 сорт 3 сорт 4 сорт 1 Мақтарал “Мырзакент МӨЗ” ЖШС 41024 21000 20024 0 0 2 Мақтарал “Корпорация Ақ алтын” ЖШС 24400 10500 13400 500 0 3 Мақтарал “Бағара-Мақта” ЖШС 4864 1600 3000 264 0 4 Мақтарал “Khansuar Invest Company” ЖШС 15500 6500 9000 0 0 5 Мақтарал “Мақта келісім шарт” АҚ 12028 5611 6417 0 0 6 Мақтарал “АИИГ-Қазақстан” ЖШС 24700 8500 16200 0 0 7 Мақтарал “Корпорация Евразия”ЖШС 7400 4000 3400 0 0 8 Мақтарал “Мақталы” ЖШС 3115 1 200 1 915 0 0 9 Мақтарал "Оазис-S" ЖШС(Ұзын-ата) 18140 11 025 7 115 0 0 10 Мақтарал "Cottou Мақта" 6030 3 000 3 030 10 Мақтарал "Прогресс-2009" ЖШС 3800 2 100 1 700 0 0 11 Мақтарал Береке ММ а ЖШС 5500 3100 2400 0 0 Мақтарал ауданының МӨЗ бойынша: 166501 78136 87601 764 0 12 Шардара “АИИГ-Казахстан” ЖШС 10900 5000 5900 0 0 Шардара ауданының МӨЗ бойынша: 10900 5000 5900 0 0 13 Түркістан “Road Tехt LTD” ЖШС 4478 1878 2600 0 0 14 Түркістан “Картэкс” ЖШС 3250 3250 0 0 0 15 Түркістан “Түркістан-Мақта” ЖШС 2931 1281 1650 8 Түркістан қаласының МӨЗ бойынша: 10659 6409 4250 0 8 16 Ордабасы "Нұр-агро 73" ЖШС 18500 8500 10000 0 0 Ордабасы ауданы бойынша: 18500 8500 10000 0 0 Барлығы 206560 98045 107751 764 0
 • 8. 2016 жылы Шитті мақта мен мақта талшығы сапасының сараптамасына төленген субсидия Шитті мақта үшін № Аудан,қала атауы Жалпы жасалынған сараптама, дана Төленген қаржы, теңге Аудан үлесі, % Шитті мақта мақта талшығы сараптама, дана төленген қаржы, мың теңге сараптама, дана төленген қаржы, мың теңге 1 Мақтарал 48476 55 747 400 67,5 31443 36 159 450 17033 19 587 950 2 Шардара 8153 9 375 950 11,5 3447 3 964 050 4706 5 411 900 3 Ордабасы 5434 6 249 100 7,5 5434 6 249 100 - - 4 Түркістан 9677 11 158 550 13,5 9677 11 158 550 - - Барлығы: 71 740 82 531 000 100 50 001 57 501 450 21 739 24 999 850 2015 жылы 339 473 369 340,9 100 40617 46 709 500 274 900 316 041
 • 9. Субсидия есептеу тәртібі 2016 жыл 2017 жыл Жоспар Нақты игерілген қаржы мың. тг Қарыз алушылар саны Жоспар Нақты игерілгені Қаржы мың.тг Қарыз алушылар саны Мақұлдаған қарыз шарты бойынша сыйақы өлшерлемесін теңгемен жылдық 7 (жеті) %-ға және шетелдік валютамен жылдық 5 (бес) %-ға төмендету жолымен жүзеге асырылады. 184 096,0 184 096,0 490 340 269,0 86 000,0 448 056 «Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау»
 • 10. Субсидия есептеу тәртібі 2016 жыл 2017 жыл Жоспар Нақты игерілген қаржы мың. тг Қарыз алушылар саны Жоспар Нақты игерілгені Қаржы мың.тг Қарыз алушылар саны Жұмыс органы қарыз алушылардың кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауды оны теңгемен жылдық 7 (жеті) %-ға және шетелдік валютада 5 (бес) %-ға төмендету жолымен беруді қамтамасыз етеді 2 997,0 2 036,0 10 2 172,0 327,0 9 055 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау» 2016 ж. 2997 мың тенге бөлініп аталған бағдарлама бойынша ОҚО АШБ мен "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры"АҚ арасында Каржы агентінің қатысуынсыз №01-С шарты түзіліген. Қаржы институтының 06.10.16 №23-15/11-34/2 хаты негізінде міндеттемелерін орындамаған 9 АӨК субъектілерін бағдарламадан шығаруы бойынша 23.11.2016 ж. Сауықтыру бойынша комиссия отырысы өттіп 25.11.16ж №1 қосымша келісім түзіліп оның негізінде 2036 мың көлемінде қаражат игеріліп, 960410 тенге игерілмеді.
 • 11. № Аудандар мен қалалар Мақта өңдеу ұйымдарының атауы Кондициялық салмақта Оның ішінде 1 сорт % 2 сорт % 3 сорт % 1 Мақтарал “Мырзакент МӨЗ” ЖШС 41024 21000 51,2 20024 48,8 0 0 2 Мақтарал “Корпорация Ақ алтын” ЖШС 24400 10500 43,0 13400 54,9 500 2,1 3 Мақтарал “Бағара-Мақта” ЖШС 4864 1600 33 3000 61,7 264 0,1 4 Мақтарал “Khansuar Invest Company” ЖШС 15500 6500 41,9 9000 58,00 0 0 5 Мақтарал “Мақта келісім шарт” АҚ 12028 5611 46,7 6417 53,3 0 0 6 Мақтарал “АИИГ-Қазақстан” ЖШС 24700 8500 34,4 16200 65,6 0 0 7 Мақтарал “Корпорация Евразия”ЖШС 7400 4000 54,1 3400 45,9 0 0 8 Мақтарал “Мақталы” ЖШС 3115 1 200 38,5 1 915 61,5 0 0 9 Мақтарал "Оазис-S" ЖШС(Ұзын-ата) 18140 11 025 60,7 7 115 39,2 0 0 10 Мақтарал "Cottou Мақта" 6030 3 000 49,8 3 030 50,2 0 0 10 Мақтарал "Прогресс-2009" ЖШС 3800 2 100 55,3 1 700 44,7 0 0 11 Мақтарал Береке ММ а ЖШС 5500 3100 56,4 2400 43,6 0 0 Мақтарал ауданының МӨЗ бойынша: 166501 78136 46,9 87601 53,6 764 0,01 12 Шардара “АИИГ-Казахстан” ЖШС 10900 5000 45,9 5900 54,3 0 Шардара ауданының МӨЗ бойынша: 10900 5000 45,9 5900 53,6 0 13 Түркістан “Road Tехt LTD” ЖШС 4478 1878 41,9 2600 58,1 0 14 Түркістан “Картэкс” ЖШС 3250 3250 100 0 0 15 Түркістан “Түркістан-Мақта” ЖШС 2931 1281 43,7 1650 56,3 Түркістан қаласының МӨЗ бойынша: 10659 6409 60,1 4250 39,9 0 16 Ордабасы "Нұр-агро 73" ЖШС 18500 8500 45,9 10000 54,1 0 Ордабасы ауданы бойынша: 18500 8500 45,9 10000 54,1 0 Барлығы 206560 98045 47,6 107751 52,3 764 0,01 Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша шитті мақтаны талшықты мақтаға алғашқы қайта өңдеу ұйымдарының
 • 12. Аудандар мен қалалар Мақта өңдеу ұйымдарының атауы 2016 жылдың жаңа өнімінен қабылдан-ған барлық мақта көлемі Одан жылы өңделгені Өңделгеннен кейін алынған қайта өңдеу өнімдері мақта талшығы (волокно) % мақта шиті (семена) % линт % % мақта мамығы (пух) % Иіс (угар) % Мақтарал “Мырзакент МӨЗ” ЖШС 41024 41024,0 13292,0 32,4 29936,0 54,9 820,0 2,0 0,8 451,0 1,1 3610,0 8,8 Мақтарал “Корпорация Ақ алтын” ЖШС 24400 24400,0 7586,0 31,5 13713,0 56,2 1004,0 3,0 1,0 366,0 1,5 1659,0 6,8 Мақтарал “Бағара мақта” ЖШС 4864 4864 1620 33,3 2583 53,1 92 1,9 0,6 54 1,1 487 10 Мақтарал “Khansuar Invest Company”ЖШС 15500 15500 4960 32 8215 53 465 3 2 310 2 1240 8 Мақтарал “Мақта келісім-шарт корпор.” АҚ 12028 12028 3849 32 6351 52,8 421 3,5 2 120 1 1046 8,7 Мақтарал “АИИГ-Қазақстан” ЖШС 24700 24700 7904 32 13042 52,8 939 3,8 1,6 198 0,8 2223 9 Мақтарал “Корпорация Евразия”ЖШС 7400 7400 2353 31,8 3981 53,8 318 4,3 1 81 1,1 592 8,0 Мақтарал “Мақталы” ЖШС 3115 3115 1006 32,3 1679 53,9 81 2,6 0,2 0 0 343 11,0 Мақтарал "Оазис-S" ЖШС 18140 18140 11264 32,1 9487 52,3 526 2,9 1,2 324 1,9 1977 10,9 Мақтарал "Cottou Мақта" 6030 6030 1942 32,2 3118 51,7 247 4,1 1 ,6 121 2 507 8,4 Мақтарал "Прогресс" ЖШС 3800 3800 1212 31,9 1991 52,4 103 2,7 0,9 19 0,5 441 11,6 Мақтарал "Береке ММА" ЖШС 5500 5500 1771 32,2 2948 53,6 220 4 1 0 0 506 9,2 Шардара “АИИГ-Казахстан” ЖШС 10900 10900 3477 31,9 5788 53,1 545 5 2 109 1 763 7 Түркістан “Road Tехt LTD” ЖШС 4478 4478 1393 31,1 2167 48,4 228 5,1 3,2 67 1,5 479 10,7 Түркістан “Картэкс” ЖШС 3250 3250 1 030 31,7 1524 46,9 231 7,1 2,4 32 1 354 10,9 Түркістан “Нұр Сармат” ЖШС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Түркістан “Түркістан мақта” ЖШС 2931 2931 941 32,1 1542 52,6 1348 4,6 2,6 26 0,9 211 7,2 Ордабасы "Нұр-агоо 73" ЖШС 18500 18500 5976 32,3 971 52,5 1110 6,0 2 185 1 1147,0 6,2 Барлығы 206560 206560 71576 32,1 109036 53,3 7878 3,2 1,4 2463 1,2 17585 8,4 Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мақта өңдеу ұйымдарының 2017 жылдың жаңа өнімінен қабылдаған мақтасының көлемі мен оны өңдегеннен кейін алынған қайта өңдеу өнімдері туралы . 17 сәуірге
 • 13. Ауыл округі атауы 2017 ж. 1 қаңтарға дейін енгізілген жалпы алқап, мың га 2017ж. берілген тапсырма, га Оның ішінде АШТӨ саны 18.05. 2017ж. орындал- ғаны,га % Тамшылатып суғару әдісіБарлығы, мың га оның ішінде Тамшылатып суғару әдісі Жаңбырлатып суғару әдісі бау жүзім Көкеніс т.б. дақылдарбау жүзі м Бақша, т.б бау жүгері Көкеніс Арыс 6007 202 35 1670 3500 900 2 900 100 нақты мәлімет берілмеді Кентау 1606 Аудан, қала тарапынан бұл кесте көрсеткіштеріне нақты мәлімет берілмеді 350 350 100 56 5 124 165 Түркістан 8699 1000 1212 орындалмаған 200 3 75 7Шымкент 973 Байдібек 904,6 150 155 нақты мәлімет берілмеді Қазығұрт 2955,8 550 300 нақты мәлімет берілмеді Мақтарал 1592,9 100 2 87 16 16 Ордабасы 4525 452 870 3133,6 68,5 700 704 101 239 40 35 310 Отырар 2969,9 283 313, 5 1346,1 863 164 700 5 222 32 7 105 110 Сайрам 1202 Аудандар тарапынан бұл кесте көрсеткіштеріне нақты мәлімет берілмеді 100 1 110 110 100 Сарыағаш 5034,4 650 650 100 нақты мәлімет берілмеді Созақ 1359,3 110 6 7 61 нақты мәлімет берілмеді Төлеби 3792,5 768 78 490 6 114 23 116 10 3 Түлкібас 4474 Нақты мәлімет беілмеді 500 227 45 187 12 18 Шардара 4871,3 375 471 4026 700 705 101 30 15 30 290 Барлығы: 51066,7 1503 1732,5 8180 863 232,5 7200 5584 77,6 492 185 328 923 Облыс бойынша жаңбырлатып және тамшылатып суарудың суландыру жүйелерінің 01 маусым 2017 жылға жаңадан енгізілетін алқабы мен көлемі жөніндегі мәлімет
 • 14. Аудан атауы 01.01.17 ж бары га 01.06.17ж. Негізсіз (акті немесе тиісти құжат жоқ) жылыжай қысқартылған 2017 ж. тапсырм а, г Оның ішінде 01.01. 2017 ж егілген өнім көлемі, га Оның ішінде егілген өнім түрі 2016жӨн дірілген өнім. тн Ескертпе АШТӨ саны 01.01.2017ж. орындал- ғаны,га % Қызанақ Қияр Басқа өнім түрлер і га ц/га га ц/га га Арыс 12,5 6 3,5 58 2,0 2,0 200 мәліме берілмеді 0 10,5га егілмеген 84 % Кентау 14,6 3 9 2,1 70 14,2 4,2 6,8 3,0 158,4 мәліметі жоқ Түркістан 47,1 14 10,3 74 мәлімет берілмеді 113,1 47,1 га мәліметі жоқ Шымкент 141,3 16,5 7,8 47 13123,1 141,3 га мәліметі жоқ Байдібек 7,2 4 0,05 1 1,8 7,2 га мәліметі жоқ Қазығұрт 72 27 8 11 33 40,0 25, 0 15,0 2,5 6414,2 Өнімнің мәліметі жоқ Мақтарал 83,4 6 4,5 75 50,9 Өнімнің мәліметі берілмеді 4229,8 33,4га егілмеген 40 % Ордабасы 66,2 16 7,2 45 43,5 4229,1 22,7га егілмеген34 % Отырар 12,1 7 мәлімет берілмеді 3,6 1,5 1,6 05 112,9 8,5 га егілмеген. 71 % Сайрам 19,3 8 5,5 54 19,3 2,8 11,5 5,0 748,5 Өнімнің мәліметі жоқ Сарыағаш 591 67 32,2 48 Өнімнің және егістің мәліметі берілмеді 85296,8 Созақ - 1,5 0,5 35 0,5 0,3 0,2 0 Өнімнің мәліметі жоқ Төлеби 28,1 10 2 Өнімнің және егістің мәліметі берілмеді 1394,1 28,1 га мәліметі жоқ Түлкібас 13,4 Аудан 2,4 га көрсетуде, 11га орны жоқ. 7 47 1,4 20 Өнімнің және егістің мәліметі берілмеді .36,5 Жылыжай салу 100% мектепке берілген Шардара 14,9 7 3,6 52 Аудан тарапынан бұл кесте көрсеткіштеріне нақты мәлімет берілмеді 119,9 14,9 га өнім мәлімет жоқ Барлығы 1123,1 200 64 86,6 43 206 56, 6 44,1 11 115 978,2 Облыс бойынша жылыжайлар туралы 01. 06. 2017 жыла мәлімет
 • 15. № Қайта өңдеу бағыты Кәсіпорындар саны Өндірістің қуаттылығы жылына, тн 2016ж.Өндірілгені, мың.тн Өңделгені, мың.тн Өңдеу үлесі, мың.тн Ескертпе 1 Ет өнімдерін қайта өңдеу 51 44,3 114,3 22,4 19,6 Сайрам ауданы – 1 тапсырма, орынедалды «Нұр- Қарабұлақ» ЖШС-гі 500 жыл/тн, бұқтырылған ет, жеке қаржы 350 АҚШ доллар, ақпан 2017ж іске қосылды. Ордабасы -1дана Түлкібас-1 данааудандары тапсырмалар орындалмады. Сүт өнімдерін қайта өңдеу 42 134 738,9 201,1 27,2 Қазығұрт-1 дана,Түркістан- 1дана тапсырмалар орындалмады. Жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу 39 113 944 141 13,0 Сарыағаш-1дана, Шымкент-1дана тапсырмалар орындалмады. Барлығы: 7-тапсырма Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу
 • 16. Жылыжай шаруашылықтарын дамыту барысы Р/с Аудан, қала 2016 ж. жалпы 2016ж оның ішінде өнеркәсіптік Статистикалық есепке енгізілгені Статистикаға енгізілмеген көлем өндірілген өнім, тонна 1 га алынған өнім, тонна 2017ж жоспар 1Бәйдібек 7,2 0,06 -7,14 1,8 30,5 4 2Қазығұрт 72 3,3 51,4 -20,64 6414,2 124,9 27 3Мақтарал 83,4 3,6 50,2 -33,23 4229,8 84,3 6 4Ордабасы 66,2 17 37,9 -28,3 4229,1 111,6 16 5Отырар 12,1 1,7 -10,44 112,9 68 7 6Сайрам 19,3 2,6 16,2 -3,11 748,5 46,2 8 7Сарыағаш 591 537,9 -53,12 85296,8 158,6 67 8Созақ 0 0 0 0 0 1,5 9Төлеби 28,1 2,6 12,5 -15,58 1394,1 111,3 10 10Түлкібас 13,4 0,82 -12,58 36,5 44,5 7 11Шардара 14,9 1,99 -12,91 119,9 60,3 7 12Арыс қ 12,5 0 -12,5 0 0 6 13Кентау қ 14,6 7,2 -7,4 158,4 22 3 14Түркістан қ 47,1 10,6 1,7 -45,37 113,1 65,4 14 15Шымкент қ 141,3 28 113 -28,3 13123,1 116,1 16,5 Облыс бойынша 1123,1 67,7 832,5 -290,62 115 978 139,3 200