Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα

Vangelis Banos
Vangelis BanosSoftware engineer at Freelancer
ΥπερΔι@ύγεια
Βαγγέλης Μπάνος
http://vbanos.gr
Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
HTTP://YPERDIAVGEIA.GR
06 | xx populationΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
2. ΥΠΕΡΔΙ@ΥΓΕΙΑ
• ΙΔΕΑ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΗ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Φ.Ε.Κ.)
• ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
3. GRGOV MOBILE SEARCH
4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Λίγα λόγια για τον ομιλητή
1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα στην Ελλάδα
• Έχουν γίνει πρόοδοι σε πολλές κατευθύνσεις αλλά
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα:
– Η απλή ανάρτηση αρχείων PDF και Excel σε δημόσιες
ιστοσελίδες δεν είναι open data!
– Τα κλειστά πρότυπα είναι ο κανόνας.
– Οι προβληματικές δημόσιες ιστοσελίδες είναι πολύ
περισσότερες από τις άρτιες.
– Δεν ασχολείται κανείς με την εμπειρία του χρήστη.
• Υπάρχει δυναμική
– Νέες εφαρμογές ενεργοποιούνται συνεχώς.
– Open Government Partnership (OGP).
Η αρχική Δι@ύγεια το 2011
HTTP://DIAVGEIA.GOV.GR
Η αρχική Δι@ύγεια το 2011
HTTP://DIAVGEIA.GOV.GR
Δι@ύγεια και προβλήματα
2. ΥΠΕΡΔΙ@ΥΓΕΙΑ
Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
Σκοπός
• Αναζήτηση στο πρόγραμμα Δι@ύγεια με:
–Ευχρηστία
–Ταχύτητα
–Ακρίβεια
• Σκοπός της ΥπερΔιαύγειας είναι να
προωθήσει τη διαφάνεια και να
βοηθήσει όλους του πολίτες να
χρησιμοποιήσουν τα δημόσια δεδομένα.
Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
Αρχιτεκτονική
Πρόγραμμα
Διαύγεια
Εθνικό
Τυπογραφείο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
• Ανάλυση
• Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων
• Βάση δεδομένων
• Ευρετηριοποίηση
• Web Interface
• APIs
Χρήστες
Αποφάσεις
Φ.Ε.Κ.
Προκηρύξεις και
συμβάσεις
Εφαρμογές τρίτων
Website APIs
XML
Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
Αποδελτίωση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(http://eprocurement.gov.gr/)
• DEiXTo – Εργαλείο Αποδελτίωσης Ιστού, http://deixto.com
• Εξαγωγή δεδομένων από ιστοσελίδες και κωδικοποίηση για
περαιτέρω επεξεργασία και χρήση από άλλες εφαρμογές.
Ροή RSS
HTML δεδομένα
3. GRGOV MOBILE SEARCH
1ο Open Data Hackathon, 3/5/14
• Διοργάνωση:
– Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
– ΑΣΠΑΙΤΕ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΕΕΛ/ΛΑΚ.
• Στόχος: Αξιοποιούμε Ανοικτά Δεδομένα – Δημιουργούμε
Προστιθέμενη Αξία!
• 3ο Βραβείο με την
εφαρμογή
GRGOV Mobile Search
http://hackathon.vbanos.gr/
Το πρόβλημα της πρόσβασης από
κινητό τηλέφωνο
Το πρόβλημα της πρόσβασης από
κινητό τηλέφωνο
Εφαρμογή GRGOV Mobile Search
• URL: http://hackathon.vbanos.gr/
• Επιτρέπει σε όλους τους κατόχους κινητών τηλεφώνων
και tablets (Apple iOS και Google Android) να κάνουν
αναζητήσεις και να έχουν πλήρη πρόσβαση:
I. στο πρόγραμμα Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr/),
II. στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ),
(http://www.et.gr/)
III. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
(http://www.eprocurement.gov.gr/)
• Χρησιμοποιεί τα δεδομένα της ΥπερΔιαύγειας.
Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα
4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Αναζήτηση στα πρακτικά της βουλής
http://aperio.gr
• Δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή.
• Βρίσκει αυτόματα σε έγγραφα τις παραπομπές σε
ΦΕΚ και άλλα κυβερνητικά δημοσιεύματα.
• Εμπλουτίζει τα έγγραφα με υπερσυνδέσεις ιστού
για εύκολη και γρήγορη μελέτη.
• Αυτόματη εύρεση τμημάτων, άρθρων,
παραγράφων και εμπλουτισμός με υπερσυνδέσεις
μεταξύ τους.
• Προσθήκη σελιδοδεικτών, σημειώσεων και
σχολίων δημοσίων ή ιδιωτικών.
Συνεργασία με το aperio.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
http://vbanos.gr/
Στατιστικά από την ΥπερΔιαύγεια στις 6 Ιουνίου 2014
11.472.332 Αποφάσεις από το πρόγραμμα Δι@ύγεια.
479.373 Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
153.302 Προκηρύξεις και Συμβάσεις.
1.800 Μοναδικοί επισκέπτες ανά ημέρα.
1 Μισθωμένος server με κόστος 50 Euro / μήνα
φιλοξενεί ολόκληρο το σύστημα.
1 Μηχανικός λογισμικού υπεύθυνος
για την υλοποίηση και τη λειτουργία.
1 of 29

Recommended

BlogForever Crawler: Techniques and algorithms to harvest modern weblogs Pres... by
BlogForever Crawler: Techniques and algorithms to harvest modern weblogs Pres...BlogForever Crawler: Techniques and algorithms to harvest modern weblogs Pres...
BlogForever Crawler: Techniques and algorithms to harvest modern weblogs Pres...Vangelis Banos
4K views25 slides
BlogForever Project presentation at MTSR2013 by
BlogForever Project presentation at MTSR2013BlogForever Project presentation at MTSR2013
BlogForever Project presentation at MTSR2013eimgreece
3.8K views18 slides
CLEAR: a Credible Live Evaluation Method of Website Archivability, iPRES2013 by
CLEAR: a Credible Live Evaluation Method of Website Archivability, iPRES2013CLEAR: a Credible Live Evaluation Method of Website Archivability, iPRES2013
CLEAR: a Credible Live Evaluation Method of Website Archivability, iPRES2013Vangelis Banos
4K views32 slides
Can you save the web? Web Archiving! by
Can you save the web? Web Archiving!Can you save the web? Web Archiving!
Can you save the web? Web Archiving!Vangelis Banos
3.4K views39 slides
Prolog Visualizer by
Prolog VisualizerProlog Visualizer
Prolog VisualizerZhixuan Lai
15.6K views25 slides
Greek Open Data_Traptsioni Katerina by
Greek Open Data_Traptsioni KaterinaGreek Open Data_Traptsioni Katerina
Greek Open Data_Traptsioni KaterinaWebscience_2011-2012
195 views11 slides

More Related Content

Similar to Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα

Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012 by
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012ntemis
124 views11 slides
Infoday: Web technologies Exploitation (Invited talk from DGRC) by
Infoday: Web technologies Exploitation (Invited talk from DGRC)Infoday: Web technologies Exploitation (Invited talk from DGRC)
Infoday: Web technologies Exploitation (Invited talk from DGRC)Charalampos Alexopoulos
86 views12 slides
ΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση by
ΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου ΜάθησηΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση
ΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου ΜάθησηDr Stylianos Mystakidis
662 views105 slides
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα by
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα pdalian
215 views23 slides
Vasardanis_Lgaf by
Vasardanis_LgafVasardanis_Lgaf
Vasardanis_Lgafknowhowgr
314 views26 slides
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek) by
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)Yannis Charalabidis
182 views7 slides

Similar to Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα(20)

Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012 by ntemis
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012
Themata kt p_kbe_chemeng2_intro_1_3_2012
ntemis124 views
ΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση by Dr Stylianos Mystakidis
ΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου ΜάθησηΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση
ΕΛΛΑΚ και Συνεργατικό Διαδίκτυο για Ανοιχτή Διά Βίου Μάθηση
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα by pdalian
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και η Ελληνική Πραγματικότητα
pdalian215 views
Vasardanis_Lgaf by knowhowgr
Vasardanis_LgafVasardanis_Lgaf
Vasardanis_Lgaf
knowhowgr314 views
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek) by Yannis Charalabidis
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)
Δεδομένα στην πράξη - Μιχάλης Βαφόπουλος by GDJG
Δεδομένα στην πράξη - Μιχάλης ΒαφόπουλοςΔεδομένα στην πράξη - Μιχάλης Βαφόπουλος
Δεδομένα στην πράξη - Μιχάλης Βαφόπουλος
GDJG280 views
4 crowdpolicy open data ap-is cyprus by OpenDataCy
4  crowdpolicy open data ap-is cyprus4  crowdpolicy open data ap-is cyprus
4 crowdpolicy open data ap-is cyprus
OpenDataCy132 views
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα by Yannis Charalabidis
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και ΔιαλειτουργικότηταΨηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα
Hot soft open coffee by chaniadevs
Hot soft  open coffeeHot soft  open coffee
Hot soft open coffee
chaniadevs220 views
Διακίνηση Εγγράφων - Ψηφιακές Υπογραφές by Marina Gavrilaki
Διακίνηση Εγγράφων - Ψηφιακές ΥπογραφέςΔιακίνηση Εγγράφων - Ψηφιακές Υπογραφές
Διακίνηση Εγγράφων - Ψηφιακές Υπογραφές
Marina Gavrilaki106 views
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομένα by Georgios Karamanolis
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομέναPresentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομένα
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομένα
Panagiotopoulos_Lgaf by knowhowgr
Panagiotopoulos_LgafPanagiotopoulos_Lgaf
Panagiotopoulos_Lgaf
knowhowgr219 views
Pres Pasokit Policies by thanough
Pres Pasokit PoliciesPres Pasokit Policies
Pres Pasokit Policies
thanough235 views
Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020 by Nikos Lambrinos
Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020
Newsletter no 28 - Ιούνιος 2020
Nikos Lambrinos208 views

More from Vangelis Banos

Website Archivability - Library of Congress NDIIPP Presentation 2015/06/03 by
Website Archivability - Library of Congress NDIIPP Presentation 2015/06/03Website Archivability - Library of Congress NDIIPP Presentation 2015/06/03
Website Archivability - Library of Congress NDIIPP Presentation 2015/06/03Vangelis Banos
987 views46 slides
Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving! by
Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving!Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving!
Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving!Vangelis Banos
814 views39 slides
The theory and practice of Website Archivability by
The theory and practice of Website ArchivabilityThe theory and practice of Website Archivability
The theory and practice of Website ArchivabilityVangelis Banos
2.3K views22 slides
The Hellenic Aggregator - Overview, procedures & the cooperation with Europeana by
The Hellenic Aggregator - Overview, procedures & the cooperation with EuropeanaThe Hellenic Aggregator - Overview, procedures & the cooperation with Europeana
The Hellenic Aggregator - Overview, procedures & the cooperation with EuropeanaVangelis Banos
864 views33 slides
Η Ιστορία της Μετρολογίας by
Η Ιστορία της ΜετρολογίαςΗ Ιστορία της Μετρολογίας
Η Ιστορία της ΜετρολογίαςVangelis Banos
1.4K views32 slides
Ο κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από το βλέμμα της κας Μετρολογίας by
Ο κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από το βλέμμα της κας ΜετρολογίαςΟ κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από το βλέμμα της κας Μετρολογίας
Ο κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από το βλέμμα της κας ΜετρολογίαςVangelis Banos
409 views12 slides

More from Vangelis Banos(9)

Website Archivability - Library of Congress NDIIPP Presentation 2015/06/03 by Vangelis Banos
Website Archivability - Library of Congress NDIIPP Presentation 2015/06/03Website Archivability - Library of Congress NDIIPP Presentation 2015/06/03
Website Archivability - Library of Congress NDIIPP Presentation 2015/06/03
Vangelis Banos987 views
Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving! by Vangelis Banos
Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving!Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving!
Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving!
Vangelis Banos814 views
The theory and practice of Website Archivability by Vangelis Banos
The theory and practice of Website ArchivabilityThe theory and practice of Website Archivability
The theory and practice of Website Archivability
Vangelis Banos2.3K views
The Hellenic Aggregator - Overview, procedures & the cooperation with Europeana by Vangelis Banos
The Hellenic Aggregator - Overview, procedures & the cooperation with EuropeanaThe Hellenic Aggregator - Overview, procedures & the cooperation with Europeana
The Hellenic Aggregator - Overview, procedures & the cooperation with Europeana
Vangelis Banos864 views
Η Ιστορία της Μετρολογίας by Vangelis Banos
Η Ιστορία της ΜετρολογίαςΗ Ιστορία της Μετρολογίας
Η Ιστορία της Μετρολογίας
Vangelis Banos1.4K views
Ο κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από το βλέμμα της κας Μετρολογίας by Vangelis Banos
Ο κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από το βλέμμα της κας ΜετρολογίαςΟ κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από το βλέμμα της κας Μετρολογίας
Ο κόσμος των μικρών & των μεγάλων μέσα από το βλέμμα της κας Μετρολογίας
Vangelis Banos409 views
Heterogeneity in european digital libraries, the europeana challenge by Vangelis Banos
Heterogeneity in european digital libraries, the europeana challengeHeterogeneity in european digital libraries, the europeana challenge
Heterogeneity in european digital libraries, the europeana challenge
Vangelis Banos480 views
Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχε... by Vangelis Banos
Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχε...Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχε...
Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχε...
Vangelis Banos640 views
Η τεχνική υποδομή του εθνικού συσσωρευτή by Vangelis Banos
Η τεχνική υποδομή του εθνικού συσσωρευτήΗ τεχνική υποδομή του εθνικού συσσωρευτή
Η τεχνική υποδομή του εθνικού συσσωρευτή
Vangelis Banos1.6K views

Υπερδιαύγεια - Αναζήτηση στα δημόσια δεδομένα

 • 2. 06 | xx populationΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ 2. ΥΠΕΡΔΙ@ΥΓΕΙΑ • ΙΔΕΑ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΗ • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Φ.Ε.Κ.) • ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 3. GRGOV MOBILE SEARCH 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
 • 3. Λίγα λόγια για τον ομιλητή
 • 4. 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
 • 5. Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα στην Ελλάδα • Έχουν γίνει πρόοδοι σε πολλές κατευθύνσεις αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα: – Η απλή ανάρτηση αρχείων PDF και Excel σε δημόσιες ιστοσελίδες δεν είναι open data! – Τα κλειστά πρότυπα είναι ο κανόνας. – Οι προβληματικές δημόσιες ιστοσελίδες είναι πολύ περισσότερες από τις άρτιες. – Δεν ασχολείται κανείς με την εμπειρία του χρήστη. • Υπάρχει δυναμική – Νέες εφαρμογές ενεργοποιούνται συνεχώς. – Open Government Partnership (OGP).
 • 6. Η αρχική Δι@ύγεια το 2011 HTTP://DIAVGEIA.GOV.GR
 • 7. Η αρχική Δι@ύγεια το 2011 HTTP://DIAVGEIA.GOV.GR
 • 11. Σκοπός • Αναζήτηση στο πρόγραμμα Δι@ύγεια με: –Ευχρηστία –Ταχύτητα –Ακρίβεια • Σκοπός της ΥπερΔιαύγειας είναι να προωθήσει τη διαφάνεια και να βοηθήσει όλους του πολίτες να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια δεδομένα.
 • 14. Αρχιτεκτονική Πρόγραμμα Διαύγεια Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) • Ανάλυση • Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων • Βάση δεδομένων • Ευρετηριοποίηση • Web Interface • APIs Χρήστες Αποφάσεις Φ.Ε.Κ. Προκηρύξεις και συμβάσεις Εφαρμογές τρίτων Website APIs XML
 • 16. Αποδελτίωση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (http://eprocurement.gov.gr/) • DEiXTo – Εργαλείο Αποδελτίωσης Ιστού, http://deixto.com • Εξαγωγή δεδομένων από ιστοσελίδες και κωδικοποίηση για περαιτέρω επεξεργασία και χρήση από άλλες εφαρμογές. Ροή RSS HTML δεδομένα
 • 17. 3. GRGOV MOBILE SEARCH
 • 18. 1ο Open Data Hackathon, 3/5/14 • Διοργάνωση: – Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, – ΑΣΠΑΙΤΕ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΕΕΛ/ΛΑΚ. • Στόχος: Αξιοποιούμε Ανοικτά Δεδομένα – Δημιουργούμε Προστιθέμενη Αξία! • 3ο Βραβείο με την εφαρμογή GRGOV Mobile Search http://hackathon.vbanos.gr/
 • 19. Το πρόβλημα της πρόσβασης από κινητό τηλέφωνο
 • 20. Το πρόβλημα της πρόσβασης από κινητό τηλέφωνο
 • 21. Εφαρμογή GRGOV Mobile Search • URL: http://hackathon.vbanos.gr/ • Επιτρέπει σε όλους τους κατόχους κινητών τηλεφώνων και tablets (Apple iOS και Google Android) να κάνουν αναζητήσεις και να έχουν πλήρη πρόσβαση: I. στο πρόγραμμα Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr/), II. στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ), (http://www.et.gr/) III. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρών Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). (http://www.eprocurement.gov.gr/) • Χρησιμοποιεί τα δεδομένα της ΥπερΔιαύγειας.
 • 28. http://aperio.gr • Δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή. • Βρίσκει αυτόματα σε έγγραφα τις παραπομπές σε ΦΕΚ και άλλα κυβερνητικά δημοσιεύματα. • Εμπλουτίζει τα έγγραφα με υπερσυνδέσεις ιστού για εύκολη και γρήγορη μελέτη. • Αυτόματη εύρεση τμημάτων, άρθρων, παραγράφων και εμπλουτισμός με υπερσυνδέσεις μεταξύ τους. • Προσθήκη σελιδοδεικτών, σημειώσεων και σχολίων δημοσίων ή ιδιωτικών. Συνεργασία με το aperio.gr
 • 29. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ http://vbanos.gr/ Στατιστικά από την ΥπερΔιαύγεια στις 6 Ιουνίου 2014 11.472.332 Αποφάσεις από το πρόγραμμα Δι@ύγεια. 479.373 Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 153.302 Προκηρύξεις και Συμβάσεις. 1.800 Μοναδικοί επισκέπτες ανά ημέρα. 1 Μισθωμένος server με κόστος 50 Euro / μήνα φιλοξενεί ολόκληρο το σύστημα. 1 Μηχανικός λογισμικού υπεύθυνος για την υλοποίηση και τη λειτουργία.

Editor's Notes

 1. Όραμα: - Περισσότερη πρόσβαση, διαμοίραση και συμμετοχή του πολίτη στα δημοκρατικά δρώμενα - Καλύτερη διακυβέρνηση μέσα από την αυξημένη διαφάνεια Στόχος: Μεγαλύτερη προσβασιμότητα στα κυβερνητικά δημοσιεύματα στον κάθε πολίτη για μελέτη, συζήτηση και συνεργασία. Λύση: Δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή που βρίσκει σε έγγραφα τις παραπομπές σε ΦΕΚ και άλλα κυβερνητικά δημοσιεύματα και εμπλουτίζει τα έγγραφα με υπερσυνδέσεις ιστού για εύκολη και γρήγορη μελέτη. Επίσης δίνει εργαλεία για προσθήκη σχολίων, επεξηγήσεων και συνεργασίας με άλλους πολίτες ή μέλη ομάδων. Τρέχοντα χαρακτηριστικά: - Αυτόματη εύρεση τμημάτων, άρθρων, παραγράφων κλπ στα ΦΕΚ μορφής PDF που διαθέτει το Εθνικό τυπογραφείο - Αυτόματη εύρεση παραπομπών σε αυτά και εμπλουτισμός των ΦΕΚ με υπερσυνδέσεις μεταξύ τους - Βελτιστοποίηση των ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου για απευθείας φόρτωση του τμήματος εγγράφου χωρίς να φορτωθούν όλες οι προηγούμενες σελίδες - Αυτόματη διόρθωση λανθασμένης κωδικοποίησης ελληνικών για όλα τα τεύχη ΦΕΚ έκδοσης 2000-2005 για σωστή αντιγραφή και αναζήτηση κειμένου Μελλοντικές λειτουργίες: - Εύκολη προσθήκη/αλλαγή παραπομπών από τους μελετητές για τις περιπτώσεις που δεν αναγνωρίζονται αυτόματα - Υποστήριξη εμπλουτισμού οποιουδήποτε εγγράφου PDF ή HTML που έχει παραπομπές σε μέρος εγγράφου ΦΕΚ με υπερσυνδέσεις - Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων και σχολίων δημοσίων ή ιδιωτικών - Υποστήριξη παραπομπών σε άλλα είδη ελληνικών και ευρωπαϊκών κυβερνητικών δημοσιευμάτων πέρα από ΦΕΚ - Αυτόματη εύρεση παραπομπών και δομής για δημοσιεύματα που είναι σκαναρισμένα (π.χ. τεύχη ΦΕΚ παλιότερα του 2000) - Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά σε πολλά είδη δημοσιευμάτων και σε πολλές χρονικές περιόδους δημοσίευσης