Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A széndioxid felszabadítása

741 views

Published on

Szerzők: Fügedi Ubul, Sándor Ágnes

Published in: Environment
 • Be the first to comment

A széndioxid felszabadítása

 1. 1. A tudományos konszenzus Fügedi Ubul Sándor Ágnes 1
 2. 2. MÁFI 2 Környezetföldtan X
 3. 3. 3 „Az időjárás mindig is szélsőséges volt, az utóbbi évtizedben azonban új jelentést kapott ez a kifejezés — Özönvizek, hurrikánok, aszályok — csak a békainvázió nem sújtott le. Ezek a szélsőséges jelenségek pontosan egybevágnak azzal, amilyennek a tudósok előrejelzik a világot.” „A folyamat okait és mértékét a meteorológusok nem egyértelműen ítélik meg, sőt, abban sem értenek egyet, hogy milyen sajátos hatást gyakorol majd a helyi éghajlatra. De szinte egységesen úgy látják, hogy a folyamat az évszázad hátralevő részében csökkenti majd a mezőgazdasági terméshozamokat... Minél tovább késlekedünk a tervekkel, annál nehezebb lesz megbirkóznunk az éghajlati változással, amikor az már kegyetlen valóság lesz.” (Newsweek, 1996. január 22.) (Newsweek, 1975. április 28.)
 4. 4. Érvelési hibák • Egy paraméter extrapolálása • Mazsolázás • Közvéleményre hivatkozás • Tekintélyre hivatkozás • Túlzó általánosítás Mérési, értelmezési hibák: • Kevesebb paraméter, nagyobb hiba • A környezet változásának elhanyagolása • Statisztikai hibák 4
 5. 5. Al Gore, 2006: An Inconvenient Truth A Keeling-görbe
 6. 6. A hokiütő-görbe 6 Mann, Bradley & Hughes, 1999 alapján Vörös — a HadCRUT4 alapján helyesbített görbe (1850–2000)
 7. 7. A regionális hatások és a bizonytalanság Tíz, független hőmérsékleti rekonstrukció, i.u. 1000–2000 7 Rohde, 2005 „Középkori éghajlati anomália” (MCA) Viszonyítási alapok — változékonyság
 8. 8. Négy alapvető riogatás 1. Soha nem nőtt még ennyit a hőmérséklet (a globális felmelegedés példátlanul nagy). 2. Soha nem nőtt még ilyen gyorsan a hőmérséklet (a globális felmelegedés példátlanul gyors). 3. A hőmérséklet további növekedésének oka az emberi tevékenység (az üvegházgázok légkörbe juttatása). 4. A globális felmelegedés nagyon kártékony: * több lesz a szélsőséges időjárási esemény, a hőség okozta halál; * a világóceán elönti a laposabb országokat; * nőnek a sivatagok, de közben borzalmas árvizek pusztítanak… stb. 8
 9. 9. 1. Melegház–hidegház 9 (Hieb, 2009, Behringer, 2009) Fischer (1986): + 2°C
 10. 10. 10 Hőmérséklet, CO2 és por az Antarktiszon Vostok, 420 000 év Petit et al., 1999 650 ezer év 685 mérés
 11. 11. 11 A legfontosabb jégmagfúrások Grönlandon, 2009-ig Antarktiszon, 2015-ig
 12. 12. 12 A jég izotóp-összetételének változása az Antarktiszon és Grönlandon az elmúlt 140 ezer évben Johnsen et al., 2001Petit et al., 1999; Lüthi et al., 2008 ezerév 50év
 13. 13. Sarkvidékek: jégfúrásokból • Mélytengeri üledékek • Mocsári üledékek (Braun et al., 1993), • Cseppkövek (Zhou et al., 2014) • Történeti feljegyzések (Behringer, 2010; Fagan 2000, 2008 stb. ) • Fák évgyűrűi (dendrokronológia) stb. 13 Régión belül jó egyezések Mérsékelt égöv:
 14. 14. 2. A középhőmérséklet természetes változékonysága 14 Éves átlag: ± 0,2 °C Ötéves : ± 0,1 °C Ötven éves… Hansen et al., 2001 után, kiegészítve
 15. 15. Holocén különlegesség: 1. a stabilitás 15 Hőmérsékleti események: 1-2 nagy- ságrend! Antarktisz, deutérium, Petit et al. (1999)
 16. 16. Dansgaard-Oeschger események 16 (Grönland, Grootes et al. 1993)
 17. 17. Hőmérsékleti események fajtái Dansgaard-Oeschger (D-O): hirtelen felmelegedés (8–10 °C), stabilitás, lehűlés * 25 db, ebből 20 a Würm időszakban Heirich-események (H): a délnek úszó jéghegyek számának gyors növekedése, majd csökkenése (-3 °C, +3 °C) *a Würm időszakban 6 db Bond-események (B): mint a H-események, de a holocénben (1,5–3 °C) 17
 18. 18. 18 Nemcsak az „események” gyorsak, de a „trend” is meredek Behringer, 2009
 19. 19. Az áramlási rendszer stabilizálódása és a késő driász 19 Középhőmérséklet Grönlandon 25 000–8000 éve (50 éven belül 1,5 °C+)
 20. 20. Az Agassiz-tó és leürülése 20 Fő megcsapolása északnak (Murton et al., 2010)
 21. 21. 21 földtani, vízföldtani, kozmikus biológiai, antropogén Az „élő” bolygók légkörében egymással reagálni képes gázok (például oxigén és metán) együtt fordulnak elő (NASA kutatócsoport, Hitchcock & Lovelock, 1967) 3.1. Taxon(ok) „megszaladása” (légkör: reduktív–oxidatív) 3. Éghajlatváltozások és kihalások okai Milanković ENSO, PDO
 22. 22. A pufferkapacitás I. 22 * komplexitás * hiszterézis J. Lovelock: Daisyworld (szimuláció) Gaia-hipotézis
 23. 23. A pufferkapacitás II. 23 Az összeomló rendszer nagyon gyorsan változik: Stenonis (1669!!) — rétegtan * negatív visszacsatolás * pozitív visszacsatolás: ** jégfelület csökkenése (albedó), ** páratartalom növekedése, ** metánhidrát kiolvadása, ** a tengermély metán-hidrátjának felszabadulása
 24. 24. 24 leállás–beindulás: Broecker, 1987 Holocén különlegesség2.: két jégsapka A nagy óceáni szállítószalag
 25. 25. Csendes-atlanti vízcsere: Panama-földhíd (3 millió éve) 25 Déli pólus: Tűzföldi földhíd (kora oligocén) ~ 30 Északi pólus: * Bering-földhíd (oligocén), * Rockall-pad (késő pliocén, 2,5 millió éve) 3.2. Lemeztektonikai tényezők (Wood Hole Oceanographic Institution)
 26. 26. A két pólus körüláramolhatósága 26 két jégsapka (ordovícium–szilur) körüláramolhatóság (Stanley, 1986)
 27. 27. 3.3. Az üvegházgázok 27 A széndioxid frekvenciáin az üvegházgázok kupolazónája fölött a Föld felől érkező sugárzás minimális (Salby, 2001) Széndioxid és felmelegedés 1. Az elnyelhető energia „elfogy”
 28. 28. Széndioxid és felmelegedés 2. 28 Üvegházhatás: * vízgőz 21°C, * CO2 6 °C, * CH4, NOx Randel et al., 2009 IPCC, 2007 A sztratoszféra azért hűl, mert energiamérlegéből hiányzik a troposzférában elnyert energia Salby, 2011; Ónodi, 2003
 29. 29. Európai középhőmérséklet a történeti adatok erősebb súlyozásával 29 Behringer, 2009
 30. 30. Van-e épeszű fizikus, aki ezt a görbét így extrapolálná? Válas Gy. (KFKI, 2013)
 31. 31. 4. Kártékony-e a felmelegedés? 31 1950-es évek: - 0,3 °C i.e. 16 000 (LGM): - 9 °C Százmillió éve (K2): + 8 °C 4 milliárd… 5 milliárd… 13,8 milliárd… Hidegház–melegház: éghajlati optimum Fischer (1986): + 2°C Maslin (2009): + 5 °C Kis éghajlati optimum (700–1300): + 0,6 °C — Európában! Kis jégkorszak (1300–1750): -1,8 °C — Európában! „Eredeti” vagy „optimális” Viszonyítási alapok — középérték
 32. 32. Az elmúlt 10 000 év hőtörténete 32 (Grönland, GISP-2, δO18 — Alley, 2000) Minden nagy kultúra a melegebb időszakokban alakult ki (Behringer, 2010)
 33. 33. Közép-Grönland felszíni hőmérséklete 33 Alley, 2004; Behringer, 2010
 34. 34. 34 A tengerszint eusztatikus változásai az utóbbi 30 millió évben Haq et al., 1987, Yokoyama et al., 2000
 35. 35. 35 A tengerszint és a felszíni vízhőmérséklet az utóbbi 30 millió évben Behringer, 2009
 36. 36. A tápláléklánc alapja a fotoszintézis 36 (nagy elhanyagolásokkal) ökológiai fülkék A szén globális hiányelem!! 3.4. Kritikus tápanyag hiánya
 37. 37. A széndioxid-ciklus(ok) 37 utánpótlása: 1. vulkáni, 2. antropogén fosszilizálódása: * szenek, * szénhidrogének, * KARBONÁTOK, * antropogén * a lignin és a karbon kőszenek, * kambrium és a mészvázú élőlények
 38. 38. Széndioxid és hőmérséklet 38 (Hieb M., 2009) ismétlés
 39. 39. Széndioxid és felmelegedés 3. 39 különbség: a biomassza növekedése MacFarling et al., 2006 Vigyázat! Eltérő lépték!
 40. 40. A Föld kizöldül 40 A növényzettel borított terület arányának változása 1982 és 2016 között (Zhu et al., 2016)
 41. 41. * Kiotói egyezmény: ** kibocsátás korlátozása ** kvótakereskedelem * A széndioxid tárolása (mesterséges fosszilizálás) * „Bio”üzemanyagok, a természet gyilkosai 2000: ** 10 mrd t bioetanol (USA: 4,5; Brazília 4,5) ** Európa: 1 mrd t biodízel (repcemagból) 41 A „széndioxid-ipar”
 42. 42. Már a világ termőföldjének > 5 %-án bioüzemanyagnak valót termesztenek (USA: 20 % — Ridley, 2010) 2004 és 2007 között a világ: * kukoricaigénye: + 30 millió t * kukoricatermelése: + 51 millió t ** ebből „bio”etanol: 50 millió t (Avery, 2008) 42 Bioüzemanyagok előállításának hatásai 1. Áremelkedés, éhség A kukorica és a kőolaj világpiaci ára 1986–2010
 43. 43. Ha az USA csak a közlekedéséhez szükséges üzemanyagokat biológiai úton akarná előállítani, ehhez 1,3-szer annyi föld kellene, mint amennyit most mezőgazdasági céllal megművelnek (Bryce, 2008). 43 Bioüzemanyagok előállításának hatásai 2. Területhasználat Esőerdők kiirtása: * Brazília (cukornád) * Indonézia (olajpálma)
 44. 44. 44 Bioüzemanyagok előállításának hatásai 3. Fajirtás — példa: borneói orangután * 1950–2010 között a populáció 60 %-kal, * 1973–2010 között az erdőterület 39 %-kal csökkent (Gaveau et al. 2014, IUCN Red List) 2010
 45. 45. 1. A termőföld kirablása * makrotápelemek (N, P, K) * mezo- és mikrotápelemek ** Magyarország: Mo, Se, Zn, Cu stb. (Kerék et al., 2012) 2. Tűzifatermelés az erdőkben * vágásforduló rövidítése, * sarjaztatás 3. Vízigény: 1 hl kukorica- etanolhoz kell 130 + 5 hl víz (termesztés + erjesztés) 45 Bioüzemanyagok előállításának hatásai 4. Rablógazdálkodás gyökérsarjak
 46. 46. 46 Bioüzemanyagok előállításának hatásai 5. Képmutatás, hazudozás, „politikai korrektség” A kávét közvetlenül eltüzelték, de annak „rossz a sajtója” 1930-as évek 2009 A kukoricából bioetanolt erjesztenek

×