Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MADEN ARAMA B ilimin,tekniğin ve ekonomik olanakların en iyi şekilde değerlendirilmesiyle maden bulmak için yapılan bir iş...
MADEN ARAMANIN ANA İŞLEVLERİ  <ul><li>1. Henüz insanoğlunun ender ulaştığı veya uygarlığın yaygınlaşmadığı yerlerde most...
MADEN ARAMANIN YASAL YÖNÜ  <ul><li>3213 sayılı maden yasası ( 1 Eylül 1985 ) </li></ul><ul><li>İşlemler -> Enerji ve T...
<ul><li>İlk Başvuru -> Arama Ruhsatı  </li></ul><ul><li>Mermer için 250 (1 hektar = 10 000 m2) hektara kadar  bir ruhs...
<ul><li>Arama Faaliyeti Dönemi  </li></ul><ul><li>Arama ruhsatı süresi 30 ay’dır (8’er aylık 3 arama dönemi, 6 ay’lık pro...
3213 sayılı Yasaya Göre Arama  faaliyetleri II. Grup, III. Grup, IV. Grup madenler için arama ruhsatı ve V. Grup madenler ...
<ul><li>Ön İşletme Faaliyeti Dönemi  </li></ul><ul><li>Arama çalışmaları sonucunda daha büyük bir tesis kurulması ve işl...
<ul><li>İhbar, Buluculuk ve Devlet Hakkı </li></ul><ul><li>Daha evvel tespit edilmemiş bir maden zuhurunun, yürürlükte bul...
BİR MADENİN İŞLETMEYE AÇILABİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİNLER  <ul><li>MADEN RUHSATI   MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ...
MADEN JEOLOJİSİ ETÜTLERİ MTA FİYATLARI 15.00 m 7-1/100 ölçekli Yeraltı Jeolojisi 25.000.00 km 2 6-1/1.000 ölçekli Detay Je...
MADEN JEOLOĞU VE NİTELİKLERİ  Maden jeoloğu bilgisine dayanarak, teknik ve ekonomik olanakları değerlendirerek maden ar...
Strateji G eliştirme ve Dairesi Başkanlığı  Bilimsel Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı  Enerji Hammadde Etüt ve Arama Da...
<ul><li>“ P rospektör &quot; ünvanıyla çalışan kimseler mevcuttur. Prospektör ünvanı M.T.A. tarafından açılan eğitim kursl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maden Arama 01

6,224 views

Published on

Published in: Business, Health & Medicine
 • Be the first to like this

Maden Arama 01

 1. 1. MADEN ARAMA B ilimin,tekniğin ve ekonomik olanakların en iyi şekilde değerlendirilmesiyle maden bulmak için yapılan bir işlemdir
 2. 2. MADEN ARAMANIN ANA İŞLEVLERİ <ul><li>1. Henüz insanoğlunun ender ulaştığı veya uygarlığın yaygınlaşmadığı yerlerde mostrası olan maden leri aramak. </li></ul><ul><li>Örne k : Amerika,Avustralya ve Afrika'nın bazı kesimlerinde, kutuplarda ve ayda insanoğlu hala mostrası olan yeni madenler bulmayı ümit </li></ul><ul><li>2. Mostra vermeyen derindeki maden yataklarını aramak . </li></ul><ul><li>Örnek : P etrol ve doğal gaz yatakları , E pitermel altın yatakları </li></ul><ul><li>3. Eskiden beri bilinen yatakların veya mineralizasyonların günün bilimsel, teknolojik ve ekonomik koşullarına göre değerlendirmesini yapmak. </li></ul><ul><li>Örne k : Murgul </li></ul><ul><li>4. Y eni ekonomik değer kazanan maddeleri n aranması. </li></ul><ul><li>Örnek : Z eolitler , NTE </li></ul><ul><li>5. Deniz altında maden aramak. </li></ul><ul><li>Örnek : Petrol, manganez </li></ul><ul><li>Dünya dışında maden aramak. </li></ul><ul><li>Örnek : Ay, Mars </li></ul>
 3. 3. MADEN ARAMANIN YASAL YÖNÜ <ul><li>3213 sayılı maden yasası ( 1 Eylül 1985 ) </li></ul><ul><li>İşlemler -> Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ </li></ul><ul><li>Maden Faaliyetlerinde İzne Bağlı Yerler </li></ul><ul><li>Ülke kara sınırlarından itibaren ufken 500 m mesafede maden arama, ön işletme ve işletme ruhsatı verilmez </li></ul><ul><li>Belediye imar sahaları ve yakın komşu alanlarda maden arama, ön işletme ve işletme faaliyetleri belediye izni ile yapılabilir. </li></ul><ul><li>Orman, ağaçlandırma alanları, askeri yasak bölgelerde ve sit alanları yakınlarında madencilik faaliyetleri ilgili kanunlara bağlıdır. </li></ul><ul><li>Halka açık yerlerde ya da bu tür tesislere 60 m mesafede madencilik bakanlığın iznine bağlıdır. </li></ul><ul><li>Binalara ufken 60 m, avlu, bağ ve bahçelere 20 m mesafede maden aranması, işletilmesi mülk sahibinin iznine bağlıdır. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>İlk Başvuru -> Arama Ruhsatı </li></ul><ul><li>Mermer için 250 (1 hektar = 10 000 m2) hektara kadar bir ruhsat . </li></ul><ul><li>D iğer bütün madenler için alan sınırlaması olmaksızın ve maden ismi belirtilmeksizin ruhsat verilir. </li></ul><ul><li>Müracaatlarda öncelik hakkı vardır. </li></ul><ul><li>Müracaatlar ilgili daireye – valiliğe 1/25000 lik haritalarda, koordinatları verilen noktalarla sınırlandırılmış alanlar için yapılır. </li></ul><ul><li>Ruhsatlar belli maden gupları için verilir. </li></ul><ul><li>Belli grup madenler için açık sahalara ruhsat ihale ile verilir. </li></ul><ul><li>Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar için “Arama Sertifikası” verilir. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Arama Faaliyeti Dönemi </li></ul><ul><li>Arama ruhsatı süresi 30 ay’dır (8’er aylık 3 arama dönemi, 6 ay’lık proje hazırlık dönemi). </li></ul><ul><li>Her a rama dönemi sonunda </li></ul><ul><li>-> Arama faaliyet raporu (en az bir jeoloji ve maden mühendisince hazırlanmış) </li></ul><ul><li>Proje hazırlık dönemi sonunda </li></ul><ul><li>-> Ön işletme talebi (maden mühendisince hazırlanmış ön işletme projesi) -> (veya) İşletme ruhsatı talebi (maden mühendisince hazırlanmış işletme projesi) </li></ul><ul><li>Ç evrede bulunan ruhsat sahaların a veya işletme lere zarar vermeyecek şekilde arama yap ıla bilir </li></ul><ul><li>Arama ruhsat ı süresince görünür rezervin 1/10’una kadar cevher çıkartı lı p satabilir </li></ul>
 6. 6. 3213 sayılı Yasaya Göre Arama  faaliyetleri II. Grup, III. Grup, IV. Grup madenler için arama ruhsatı ve V. Grup madenler için arama sertifikası alınmadan  arama faaliyetlerinde bulunulamaz. Arama faaliyet döneminde ruhsat alanlarında; a) Jeolojik prospeksiyon,   b) Topografik ve jeoloji  haritaları ile kesit çalışmaları, c) Numune  alımı, d) Jeofizik araştırmalar, e) Sondaj,  yarma, galeri  ve kuyu açma, f) Uzaktan algılama,  uydu fotoğrafları ile değişik yöntem ve teknolojiler kullanılarak aramaya yönelik diğer faaliyetler de yapılabilir. Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talep edilebilmesi için arama faaliyetlerinde bulunulması zorunludur.
 7. 7. <ul><li>Ön İşletme Faaliyeti Dönemi </li></ul><ul><li>Arama çalışmaları sonucunda daha büyük bir tesis kurulması ve işletilmesi talep edilirse ön işletme projesi verilerek ön işletme ruhsatı talebinde bulunulur. </li></ul><ul><li>Ön işletme faaliyetinin süresi 3 yıldır. </li></ul><ul><li>Ön işletme faaliyet raporları en çok birer yıl ara ile ilgili daireye verilir. </li></ul><ul><li>Ön işletme ruhsat sonuna kadar başvuru halinde işletme ruhsatı alınabilir. </li></ul><ul><li>İşletme Faaliyeti Dönemi </li></ul><ul><li>İşletme ruhsatı süresi 10 yıldan az olamaz. Toplam süre 60 yılı geçemez </li></ul><ul><li>Maden üretimi için ÇED (Çevre etki denetim) raporu gereklidir. </li></ul><ul><li>İşletme ruhsatı alanı içinde aramalara devam edilir. İşletme ruhsatının  verildiği tarihten itibaren mümkün rezerv alanlarının IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmesi zorunludur </li></ul>
 8. 8. <ul><li>İhbar, Buluculuk ve Devlet Hakkı </li></ul><ul><li>Daha evvel tespit edilmemiş bir maden zuhurunun, yürürlükte bulunan bir arama veya ön işletme ruhsat sahasında olmaması koşuluyla cins, yer ve boyutu ile birlikte ilgili daireye bildirilmesi ile ihbar hakkı doğar. </li></ul><ul><li>Ruhsat sahibi, arama, ön işletme ruhsatları sürelerinde faaliyet raporu ile ilk defa zuhurunu bildirdiği madenlerin de bulucusu sayılır. </li></ul><ul><li>İhbar ve buluculuk hakkı mevcut sahalarda o madenler için ön işletme ve/veya işletmeye geçildiği andan itibaren yıllık işletme brüt bilanço karının %1’i ihbar, %2’si buluculuk hakkı olarak her yıl ruhsat sahibi tarafından ödenir. </li></ul><ul><li>Taş ocaklarında %4, diğer madenlerde %2 Devlet Hakkı (satış bedelinden) ödenir. </li></ul>
 9. 9. BİR MADENİN İŞLETMEYE AÇILABİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİNLER <ul><li>MADEN RUHSATI  MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ </li></ul><ul><li>ÇED OLUMLU BELGESİ  ÇEVRE BAKANLIĞI </li></ul><ul><li>ATIL DEPOLAMA İZNİ  ÇEVRE BAKANLIĞI </li></ul><ul><li>ARAZİ KULLANIM İZNİ  KÖY İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ </li></ul><ul><li>ARAZİ KULLANIM İZNİ  ARAZİ SAHİBİ </li></ul><ul><li>ORMAN İZNİ  ORMAN BAKANLIĞI </li></ul><ul><li>ÖN EMİSYON VE EMİSYON İZ N İ  SAĞLIK BAKANLIĞI </li></ul><ul><li>YER SEÇİMİ İZNİ  SAĞLIK BAKANLIĞI </li></ul><ul><li>TESİS İZNİ , AÇILMA İZNİ  SAĞLIK BAKANLIĞI </li></ul><ul><li>KÜLTÜR BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞÜ  KÜLTÜR BAKANLIĞI </li></ul><ul><li>İŞYERİ BİLDİRİMİ  SSK,ÇALIŞMA BAKANLIĞI, VERGİ DAİRESİ </li></ul><ul><li>İMAR, İNŞAAT İZNİ  BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE </li></ul><ul><li>ELEKTRİK RUHSATI  TEDAŞ </li></ul><ul><li>SU RUHSATI  DSİ VEYA BELEDİYE </li></ul><ul><li>PATLAYICI MADDE  İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI </li></ul><ul><li>DİĞER  ASKERİYE </li></ul>
 10. 10. MADEN JEOLOJİSİ ETÜTLERİ MTA FİYATLARI 15.00 m 7-1/100 ölçekli Yeraltı Jeolojisi 25.000.00 km 2 6-1/1.000 ölçekli Detay Jeolojisi Etüdü 16.000.00 km 2 5-1/2.000 ölçekli Detay Jeolojisi Etüdü 1.800.00 km 2 4-1/5.000 ölçekli Detay Jeolojisi Etüdü 1.200.00 km 2 3-1/10.000 ölçekli Detay Jeolojisi Etüdü 200.00 km 2 2-1/25.000 ölçekli Maden Jeolojisi Etüdü 75.00 km 2 1-Prospeksiyon/Haritasız Maden Jeolojisi Etüdü BİRİM FİYATI (YTL) BİRİM ETÜT CİNSİ
 11. 11. MADEN JEOLOĞU VE NİTELİKLERİ Maden jeoloğu bilgisine dayanarak, teknik ve ekonomik olanakları değerlendirerek maden arayan veya bilinen bir madenin bütün potansiyelinin ortaya çıkmasına çalışan veya bir işletme sırasında karşılaşılan jeolojik sorunlara çözüm arayan kişidir <ul><li>Maden yatakları bilgisi yanında </li></ul><ul><li>Matematik, fizik, kimya bilgileri </li></ul><ul><li>Genel jeolojik bilgiler </li></ul><ul><li>J eokimya, jeofizik, topoğrafya bilgileri </li></ul><ul><li>S ondajcılık, maden işletme ve değerlendirme , malzeme bilgileri </li></ul><ul><li>Ekonomi bilgileri </li></ul><ul><li>Ekip çalışması gerekli </li></ul><ul><li>M aden jeologları dışında </li></ul><ul><li>Prospektör, t opoğraf, jeokimyacı, jeofizikçi, sondaj mühendisi, kimyager, fizikçi vb. </li></ul><ul><li>İ şçi, şöför, sondör, aşçı, bekçi, puantör, teknik ressam, laborant , vb. </li></ul>
 12. 12. Strateji G eliştirme ve Dairesi Başkanlığı Bilimsel Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Jeotermal Enerji Hidrojeoloji Kömür Radyoaktif Hammaddeler Fizibilite Etüt Dairesi Başkanlığı Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Maden Analiz ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Metalik Madenler Endüstriyel Hammaddeler Demir Çelik Hammaddeleri Baz ve Degerli Metaller Seramik ve Yapı Hammaddeleri Endüstri Mineralleri Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Sondaj Dairesi Başkanlığı MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 13. 13. <ul><li>“ P rospektör &quot; ünvanıyla çalışan kimseler mevcuttur. Prospektör ünvanı M.T.A. tarafından açılan eğitim kursları sonunda, genellikle üniversite mezunu olmayan kimselere, maden jeologlarına yardımcı eleman sağlanması amacıyla verilmiştir.Günümüzde artık prospektör yetiştirilmemektedir. </li></ul><ul><li>&quot; Maden Jeoloğu &quot; resmen tanınmış bir meslek ünvanı değildir.Halen yüksek lisans (master) ve doktara eğitimi sonrasında bile bu sıfat kazanılmamaktadır.Ancak maden arama çalışmaları yapan jeologlara gayri resmi olarak maden jeoloğu denmektedir. </li></ul><ul><li>MTA, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden , Türkiye Kömür İşletmeleri, Çinkur, Karadeniz Bakır İşletmeleri , TPAO, Belediyeler ve birçok özel şirket maden jeoloğu çalıştırmaktadır </li></ul>ETİ MADEN (Bor, perlit, kromit)

×