Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (devam) HARİTA YAPIMI  (> 1/10 000 ölçek)  Topoğrafik haritaların hazırlanması Jeodezi a...
Hangi veriler haritalanır ? A. Morfolojik veriler C. Jeolojik veriler B. İnsan yapısı özellikler D. Öneriler YÜZEYSEL ...
Haritalamada nelere dikkat edilmelidir ? YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (harita yapımı devam) - Bölgesel jeoloji bilinmel...
YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (harita yapımı devam) Yarma haritaları (= löveleri) > 1/100
Gelişen teknoloji açısından ileride maden aramada ne gibi gelişmeler beklenebilir ? (Verilen cevaplar) - Deniz altında m...
YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (devam) CEVHERLEŞMEYE YAKLAŞIM  Cevherleşmeye yaklaşım belli kılavuzlar ve belli yöntem...
Genel kılavuzlar : Bütün dünyada geçerlidirler. Örne k :  P eridotit cinsi kayaçlar  kromit Bölgesel kılavuzlar : Sade...
FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (Morfolojik kılavuzlar) Örnekler : - M orfolojide anormal çıkıntı veya çukurluklar maden yatakla...
- Doğadaki anormal çöküntü veya çukurluklar eski işletmeler , aramalar  FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) Kızılkeçili (Ed...
FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - Doğada anormal renkli kesimler doğrudan veya dolaylı olarak bu cevherleşmeyi işaret ede...
Cevherli damar ve killi (gri) epont
FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - Peneplen araziler  kalıntı yataklar - Çok dik yamaçlar fay ( dolayısıyla bir cevher...
FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - Karstik alanlar  boksit veya sızıntı (infirtrasyonel) yataklar
FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - Akarsu plaserleri, akarsuların belli kesimleri  plaser yataklar
- Yamaçlar  elüvyal yatak FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam)
- Çöllerde çıkıntı önü  rüzgar (eoliyen) plaserleri FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - En alçak alüvyal teras alüvyal ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maden Arama 06

5,519 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Maden Arama 06

 1. 1. YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (devam) HARİTA YAPIMI (> 1/10 000 ölçek) Topoğrafik haritaların hazırlanması Jeodezi aletleri 1/25 000 ‘den büyütme Pusula, GPS ile Hava fotoğraflarından İlk maden jeolojisi haritası (MÖ 1300)
 2. 2. Hangi veriler haritalanır ? A. Morfolojik veriler C. Jeolojik veriler B. İnsan yapısı özellikler D. Öneriler YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (harita yapımı devam) Yüzeysel jeolojik prospeksiyon haritaları çeşitleri A. Jeolojik haritalar B. Güzergah haritaları C. Yapısal haritalar ( = tektonik haritalar) D. Mineralizasyon haritaları E. Ayrışma haritaları F. Örnek alım haritaları G. Öneri haritaları H. Lokasyon haritaları I. Kuyu ve yarma haritaları (Löve)
 3. 3. Haritalamada nelere dikkat edilmelidir ? YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (harita yapımı devam) - Bölgesel jeoloji bilinmeli - Ayrıntılar belirlenmeli - Ölçeğe göre maksimum ayrıntı, gerekirse +kroki (sketch) - Mostra haritası (minimum yorum) - Uygun simgelerin kullanımı Yorum farkları
 4. 4. YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (harita yapımı devam) Yarma haritaları (= löveleri) > 1/100
 5. 5. Gelişen teknoloji açısından ileride maden aramada ne gibi gelişmeler beklenebilir ? (Verilen cevaplar) - Deniz altında maden arama - Diğer gezegenlerde maden arama - Düşük tenörlü maden arama - Daha derinde maden arama - Yeniden kazanım - Maden aramaya, dolayısıyla maden jeoloğuna ihtiyaç azalacak - Robot kullanımı - Uydu teknolojisi (uzaktan algılama) - Derinde ısı yalıtımı ile maden arama - Meteorlarda maden arama - Biyolojik yollarla tenör yükseltilmsi - İnsan gücü olmaksızın mekanizasyon - Üretim yerinde imalat - Lazer teknolojisi - Hassas maden arama cihazları - Sentetik maden üretimi - Cevher ayırt eden sondajlar - Yer altına kimyasal tepkime verecek sıvılar gönderilmesi Zaten yapılıyor Enteresan görüş
 6. 6. YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (devam) CEVHERLEŞMEYE YAKLAŞIM Cevherleşmeye yaklaşım belli kılavuzlar ve belli yöntemler kullanarak cevherleşmeyi veya onun en zengin kısımlarını bulmak demektir KILAVUZLAR - Fiziyografik kılavuzlar - Stratigrafik kılavuzlar - Paleocoğrafik kılavuzlar - Mineralojik kılavuzlar - Litolojik kılavuzlar - Yapısal kılavuzlar - Jeokimyasal kılavuzlar - Jeofiziksel kılavuzlar - İnsan verisi kılavuzlar YÖNTEMLER - Zuhur çevresi inceleme - Harita verilerini yorumlama - Zonların takibi - Kesişmelerin takibi - Dere boyu yaklaşım
 7. 7. Genel kılavuzlar : Bütün dünyada geçerlidirler. Örne k : P eridotit cinsi kayaçlar kromit Bölgesel kılavuzlar : Sadece belli maden provensleri (bölgeleri) için geçerlidir. Örne k : Doğu Karadeniz ’de Üst Kretase yaşlı dasitler bakır Yöresel kılavuzlar : Sadece belli bir maden yatağı için geçerlidir. Örne k : Harşit Köprübaşı ‘nda volkano-tortul kayaçların altında Cu-Zn-Pb YÜZEYSEL JEOLOJİK PROSPEKSİYON (devam) JEOLOJİK KILAVUZLAR Cevher
 8. 8. FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (Morfolojik kılavuzlar) Örnekler : - M orfolojide anormal çıkıntı veya çukurluklar maden yatakları Kabaşlar (Balıkesir) Altınlı damar
 9. 9. - Doğadaki anormal çöküntü veya çukurluklar eski işletmeler , aramalar FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) Kızılkeçili (Edremit) eski arama galerisi (Au) ağzı
 10. 10. FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - Doğada anormal renkli kesimler doğrudan veya dolaylı olarak bu cevherleşmeyi işaret edebilirler. ██ kalıntı veya tortul demir cevherleşmesi ██ limonitleşme ( oksidasyon zonu, demir şapka) ██ kükürt veya sülfürlü cevherleşmenin oksidasyon ürünü limonitleşme ██ kaolenleşme, kuvars veya kalsit ganglı bir damar, tuz, manyezit.... ██ kloritleşme veya malakitleşme ██ kömür, manganez ██ manganez , kobalt, litiyum ██ cevherli damar epontu kili
 11. 11. Cevherli damar ve killi (gri) epont
 12. 12. FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - Peneplen araziler kalıntı yataklar - Çok dik yamaçlar fay ( dolayısıyla bir cevherleşme )
 13. 13. FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - Karstik alanlar boksit veya sızıntı (infirtrasyonel) yataklar
 14. 14. FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - Akarsu plaserleri, akarsuların belli kesimleri plaser yataklar
 15. 15. - Yamaçlar elüvyal yatak FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam)
 16. 16. - Çöllerde çıkıntı önü rüzgar (eoliyen) plaserleri FİZİYOGRAFİK KILAVUZLAR (devam) - En alçak alüvyal teras alüvyal plaser yataklar

×