Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SŠ Otočac

997 views

Published on

SŠ Otočac

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SŠ Otočac

 1. 1. Otkrijmo zajedno vrednote Hrvatske GAČANSKA KUĆA
 2. 2. Gacka dolina <ul><li>Gacka je hrvatska povijesna pokrajina smještena između Velebita na jugozapadu, Kapele na sjeveroistoku, Krbave na jugoistoku i Like na jugu. </li></ul><ul><li>Danas tvori kopneni sjeverni dio Ličko-senjske županije površine oko 1280 kilometara kvadratnih. </li></ul>
 3. 3. Aktualizacija tradicijskih vrednota <ul><li>Gačanska kuća nam je sredstvo pomoću kojeg smo tijekom sociološkog istraživanja razotkrivali bogatu baštinu našega kraja. </li></ul><ul><li>Graditeljstvo Gacke doline je u cijelosti bilo prilagođeno: klimatskim uvjetima, socijalnom standardu stanovnika, navikama i potrebama te materijalima koji su bili na raspolaganju. </li></ul>
 4. 4. Gačanska kuća <ul><li>Gačanska kuća kao tradicijska seoska kuća sjedinjuje: običaje, gastronomiju, privredu, umjetnost, povijesne značajke ovoga kraja. </li></ul><ul><li>Izvor je zanimljivih pojedinosti kulturne baštine i čini temelj za širu nadogradnju turističke ponude Gačanskog kraja. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Većina kuća bile su visoke prizemnice pravokutnog tlocrta (1:2), dok su one manje imale kvadratičnu osnovu. </li></ul><ul><li>Obilježje kuće je kameno prizemlje ili konoba koja je građena od velikih kamenih blokova kao prva etaža i stambeni prostor kao druga etaža sagrađen od brvna. </li></ul>
 6. 6. Gradnja drvetom i kamenom <ul><li>Građevni materijali su bili drvo i kamen. </li></ul><ul><li>Uglovi su spajani na “lastin rep”. </li></ul>
 7. 7. Drvena kuća Kamena kuća
 8. 8. <ul><li>Zid se uzidavao suhozidom ili kamenom klesancem koji se povezivao “melton” (žbukom). </li></ul><ul><li>Drvo je korišteno za izradu stijena (od brvana) i pokrova od kalanih daščica (šimla, šindra). </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Visina stropa je bila niska – jedva 2m. </li></ul><ul><li>To je omogućavalo uštedu u grijanju tijekom zime. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Odmah pri postavljanju greda pravio se “ganak” sa stepeništem. </li></ul><ul><li>Sa “ganka” se ulazilo u stambeni prostor. </li></ul><ul><li>Često je bio djelomično zatvoren daskama. </li></ul><ul><li>Na kraju “ganka” nalazio se zahod. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Vratnice su bile od horizontalnih dasaka spojenih na utore. </li></ul><ul><li>Ulazna vrata su bila masivna i teška, često od rezbarenog drveta. </li></ul><ul><li>Bila su jednokrilna ili dvokrilna, a otvarala su se prema unutra. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Prozori su bili mali radi očuvanja topline. </li></ul><ul><li>Bili su dvokrilni s četiri ili šest ostakljenih polja, a s vanjske strane su se nalazili drveni kapci. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Stambeni prostor je imao “prvu” (kuhinja) i “drugu kuću” (jedna ili dvije spavaće sobe). </li></ul><ul><li>Ognjište se nalazilo u uglu “prve kuće” i bilo je postavljeno na cigle. </li></ul><ul><li>Iz nje su vodile male strme stepenice u “štalu” i stepenice na tavan koji se nalazio iznad cijelog stambenog prostora. To je otežavalo grijanje prostora. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Krovišta su bila visoka i strma. </li></ul><ul><li>Najčešće su bila dvoslivna, četveroslivna i šatorska. </li></ul><ul><li>Krov se pokrivao šindrom (“šimlom”) dužine 1 m radi uštede. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Vanjski dio zida se kod nekih kuća ožbukavao, dok se kod drugih koristila konstrukcija drvenih stupova i greda. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Svrha kuće bila je i u kulturnom stvaranju. </li></ul><ul><li>Tkali su se tepisi od ovčje vune (“šarenice”), pokrivači (“biljci”), ručnici, odjevni predmeti itd. </li></ul>
 17. 17. Turistička prezentacija kulturne baštine
 18. 18. <ul><li>Tradicijska arhitektura je predivan primjer suživota čovjeka i prirode. </li></ul><ul><li>Danas je ta simbioza gotovo nepostojeća. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Zadaća našeg projekta je ponovno uspostaviti taj odnos kroz vraćanje u prošlost. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Gačanska kuća je sredstvo kojim to namjeravamo postići. </li></ul><ul><li>Gačansku kuću je potrebno prepoznati kao mjesto na kojem se spajaju sve odlike gačanske kulture. </li></ul><ul><li>Potom je treba revitalizirati i prezentirati turistima. </li></ul>
 21. 21. Izradile: <ul><li>Patricia Dujmović </li></ul><ul><li>Iva Majetić </li></ul><ul><li>Irena Marković </li></ul><ul><li>Jasmina Uzelac </li></ul>
 22. 22. Završetak prezentacije…

×