Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neljä kysymystä joihin vastaamalla sisältö palvelee bisnestä

614 views

Published on

Esitys Vaikutustoimisto Freudin ja Vaikutustoimisto Zipipopin Sosiaalinen bisnes -aamiaisseminaarissa 24.4.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Neljä kysymystä joihin vastaamalla sisältö palvelee bisnestä

 1. 1. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYNELJÄ KYSYMYSTÄ JOIHINVASTAAMALLA SISÄLTÖ PALVELEEBISNESTÄSosiaalinen bisnes -aamiaiseminaari 24.4.2013
 2. 2. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYLÄNTISTEN MAIDENBRUTTOKANSANTUOTTEESTA SUORAAN TAIVÄLILLISESTI INTERNETIIN LIITTYVÄÄ(MCKINSEY 2011)
 3. 3. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYKULUTTAJIEN ONLINE-ENGAGEMENTSUOMEN SIJOITUS BCG:N 20 MAAN VERTAILUSSA
 4. 4. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYYRITYSTEN ONLINE-ENGAGEMENTSUOMEN SIJOITUS BCG:N 20 MAAN VERTAILUSSA
 5. 5. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYMillaista sisältöäverkkosivuille jasosiaalisen mediankanaviin?
 6. 6. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OY
 7. 7. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYYritykset tuottavatuseimmiten materiaaliajossa ne kertovatitsestään.
 8. 8. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYIhmiset etsivät useimmitenvastauksia omiintarpeisiinsa jakysymyksiinsä.
 9. 9. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OY
 10. 10. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYKiinnostusTarveOltava materiaalia jokavastaa kysymyksiin jatarpeisiin etukäteenKyettävä reagoimaannopeasti silloin kunkiinnostus herää lyhyeksiaikaa ja hitaasti silloin kunkiinnostus onpidempiaikaista
 11. 11. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYHaaste:kuinka tuotteemme taipalvelumme löytyy relevantillatavalla hakukoneissa jasosiaalisessa mediassa?
 12. 12. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYHaaste:kuinka voimme ottaaasiantuntijaroolin omallatoimialallamme verkossa kunpotentiaaliset asiakkaammelöytyvät aina ensin?
 13. 13. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OY
 14. 14. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYBrändi VerkkohakuSosiaalinenjakaminen jaetsiminen
 15. 15. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYNeljä kysymystäjoihin vastaamalla saammesisältö- ja kanavastrategian
 16. 16. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OY1.Keihin haluamme vaikuttaa?
 17. 17. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OY2.Millaisiin kysymyksiinvastaamme?
 18. 18. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OY3.Missä nämä ihmiset liikkuvat?
 19. 19. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OY4.Millainen sisältö mihinkinkanavaan?
 20. 20. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYKuinka siirtyä puheista tekoihin?1. Päätetään kuka on vastuussa – ilmanvastuuhenkilöä mitään ei tapahdu2. Etsitään ne kysymykset joihin on vastattava –millaisia asioita potentiaaliset asiakkaamme etsivät?3. Vastataan löydettyihin kysymyksiin – tuotetaantarvittavaa materiaalia oikeisiin kanaviin4. Ollaan nopeita – reagoidaan maailmassatapahtuviin asioihin minuuteissa tai tunneissa, eipäivissä tai viikoissa5. Ei unohdeta videota – video on entistä tärkeämpitapa saada ohjeita ja tietoa6. Toimitaan, ei mietitä liikoja – hienosäätöä voi tehdävauhdissa

×