Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fores etanol goldmann

291 views

Published on

Mattias Goldman talesperson från Gröna Bilister deltog på FORES seminarium och rapportlansering: "Etanolens hållbarhet – en litteraturöversikt". Goldman menar på att media har rapporterat en snedvriden bild av etanolen som används i Sverige.

Noll liter etanol som producerats i Afrika har vi EU. Småbönder i Sydamerika som producerar etanol från sockerrör kommer att påverkas negativt av den felaktiga debatten om vår etanol dödar barn i Afrika.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fores etanol goldmann

  1. 1. Vem såg inte denna?
  2. 2. Vem såg denna?
  3. 3. Höga matpriser = svält?USD per ton (fasta priser, 1990) Palmolja ($/ton) Index, 1990=100 Sojabönor ($/ton) Majs ($/ton) Ris ($/ton) Vete ($/ton) Jordbruk (index) Mat (index) (Ref. FAO 2005)
  4. 4. Den heliga treenigheten

×