California dreaming? Zetterberg 2012 10 12

367 views

Published on

Det finns flera fördelar med att länka utsläppshandeln i EU och Kalifornien och de svårigheter som finns är inte större än att de kan lösas med politisk vilja. Det är huvudslutsatsen i en ny studie från tankesmedjan FORES och IVL Svenska miljöinstitutet.

Europas system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, är världens största och reglerar hälften av Europas utsläpp. Runt om i världen etableras nu liknande system, bland annat i Kalifornien. Genom att länka samman olika system blir marknaden större och utsläppen kan minskas på ett mer kostnadseffektivt sätt, eftersom fler billiga utsläppsminskningar görs tillgängliga.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

California dreaming? Zetterberg 2012 10 12

 1. 1. 1 California dreaming?Länkning av utsläppshandelssystemen i EUoch Kalifornien – möjligheter och hinder Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 2. 2. 2 Utsläppshandel – så funkar det Pris p cap Emissioner Utsläppshandel är ett kvantitetsbaserat styrmedel. Myndigheten sätter utsläppsnivån och priset bestäms av marknaden. Ett föreskrivet antal utsläppsrätter allokeras till industrin som måste minska utsläppen så de motsvarar antalet rätter. Marginalkostnaden bestämmer priset på rätterna Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 3. 3. 3EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS Startade 2005 Omfattar nästan 50% av EU:s CO2-utsläpp, ca 2200 Miljoner ton CO2-ekv/år Sektorer: Energi, massa- och papper, mineral, järn- och stål, raffinaderier Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 4. 4. 4Kaliforniens utsläppshandelssystem• Startar 2013• Kommer att omfatta ca 85% av utsläppen år 2015, motsvarande ca 340 Miljoner ton CO2-ekv.• Sektorer: Från 2015 elproduktion, energiintensiv industri, drivmedel för transporter, naturgas och andra bränslen Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 5. 5. 5Politiskt stöd för länkningApril 2011: Connie Hedegaard träffar Kaliforniensguvernör Jerry Brown och bekräftar planer att länkaEU:s utsläppshandelssystem med Kaliforniens Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 6. 6. 6Varför länka tvåutsläppshandelssystem?  Ekonomisk teori menar att de totala kostnaderna minskar. Systemet med höga kostnader kan köpa utsläpprätter från lågkostnadssystemet  Samma pris på CO2, Minska snedvridning av konkurrensen  Signalera politiskt samarbete som kan få med andra länder i klimatpolitiken Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 7. 7. 7 Två system före länkning: System 1 System 2 Pris Pris p1 p2 cap Emissioner cap Emissioner System 1 har en högre ambitionsnivå och därmed höga åtgärdskostnader och högt pris System 2 har lägre ambitionsnivå, låga åtgärdskostnader och lågt pris Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 8. 8. 8 Efter länkning: System 1 System 2 Pris Pris p1 pL p2 cap eLänk Emissioner eLänk cap Emissioner Vid länkning kommer högkostnadssystemet köpa rätter av lågkostnadssystemet Högkostnadssystemet: utsläpp ökar, priset sjunker. Lågkostnadssystemet: vice versa Detta pågår tills priset utjämnats i båda systemen Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 9. 9. 9 Efter länkning: System 1 System 2 Pris Pris utsläppsrätter pengar p1 pL p2 cap eLänk Emissioner eLänk cap Emissioner Totala utsläppen oförändrade Totala kostnaden minskar Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 10. 10. 10Viktiga aspekter vid länkning 1. Hur ambitiösa emissionsmålen i de två system är relativt varandra 2. Vilka externa krediter som tillåts 3. Priskontrollerande mekanismer 4. Utsläppsrätternas giltighet Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 11. 11. 111. Ambitionsnivån – viktigt för att: Stora skillnader i pris innebär stora överföringar av pengar och stora förändringar i emissioner och pris. Kan bli svårt för det ena systemet att acceptera Å andra sidan, alltför likvärdiga system innebär liten vinst med länkning Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 12. 12. 12 EU:s och Kaliforniens ambitionsnivåerUppskattat pris på utsläppsrätter är ett mått på ambitionsnivåEU:  2011: $ 9-23  2020: $ 17-37Kalifornien:  2013: $15  2020: $15 - 75Slutsats: jämförbara ambitionsnivåer, men stor osäkerhet Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 13. 13. 132. Externa krediter - viktigt för att: EU ETS Kalifornien CDM Nationella skogskrediter EU tillåter CDM-krediter, Cal tillåter nationella skogskrediter Användningen av en kredit i ett system har en påverkan på det andra systemet En eventuell restriktion på krediter i ett system kan kringgås Slutsats: detta skapar problem vid en länkning Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 14. 14. 143. Priskontrollerande mekanismerVarför finns dessa? Utsläppshandel innebär säkerhet om emissioner, men inte pris EU (fas 1): Priset nådde 34 EURO för att sedan falla till nästan 0. I USA diskuteras i tillägg ofta pristak, p.g.a. oro för höga kostnader och sämre konkurrenskraft Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 15. 15. 15Pristak så funkar det: Pris Pris Utan pristak Med pristak p p Emissioner ptak cap cap etak När priset överstiger taket, frigörs fler utsläpsprätter Emissionerna ökar, medan priset ligger kvar på taknivån. Systemet övergår till att likna en skatt Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 16. 16. 16EU och Kalifornien om pristak EU-direktivet förbjuder pristak eftersom då skulle utsläppsmålet äventyras. Kalifornien tillämpar ett pristak i tre steg: $40, $45, $50. Men rätterna lånas från kommande perioder. Därmed är den totala volymen begränsad, precis som i EU.Slutsats: Borde inte utgöra ett hinder för länkning Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 17. 17. 17 4. Utsläppsrätternas giltighet i KP 2 KP 2Om KP 2 inte omfattar Kalifornien:• Import av UR till EU: utsläppen ökar i EU och måste då minska i den icke handlande sektorn. EU får svårare att klara målet.• Export av UR till Cal: Utsläppen minskar i EU, ökar i Cal. Då kan utsläppen öka i EU:s icke handlande sektor Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 18. 18. 18 SlutsatserDet inte troligt med en länkning av systemen, i alla fallinte på kort sikt.• Sen högnivåmötet har Kalifornien flyttat fokus från EU och tillkännagivit att man länkar med Quebec. EU kommer att länka med Australien• Ett stort problem är frågan om vilka krediter som erkänns. Kalifornien tillåter skogskrediter, vilket EU inte tillåter. EU tillåter användning av CDM-krediter, vilket Kalifornien inte inkluderar• Kaliforniska utsläppsrätter som importeras kan inte användas av EU för att klara KP 2 åtaganden Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012
 19. 19. 19En möjlig väg framåt Det finns en gemensam syn att skapa en global koldioxid marknad. En tro på utsläppshandel. Frågan om pristak har tidigare varit ett stort problem, men inte i fallet med Kalifornien. Gemensam syn på krediter kan vara möjlig i framtiden. Det finns möjligheter att justera systemen för att förenkla en framtida länkning. Det kräver naturligtvis en politisk vilja Lars Zetterberg FORES 12 oktober 2012

×