Varför går det bra för Sverige?Andreas Bergh, Lunds universitet och IFNMagnus Henrekson, IFN
Bakgrund• Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice, 1994, Stefan Fölster & Henrekson, European J of Politic...
Real BNP/capita 1970-2007
BNP tillväxt krisåren 2007–2011(årsgenomsnitt)• Sverige: 1,4 %• USA: 0,6 %• Euroområdet: 0,5 %Källa: Konjunkturinstitutet
BNI per capita (löpande PPP $)     1993 1997 2010 Sverige  100 100 100 Italien  101 98 78 Euroomr.  -- 93 86 OECD...
Sverigebilden
Huvudfråga• Givet vad ekonomer tror sig veta om ekonomisk tillväxt, är Sveriges relativa framgångar paradoxala eller svå...
Exempel     “The Swedes     themselves are not     entirely sure what     they have done     righ...
Hämmar inte höga skatter tillväxt?• Jo, i rika länder tycks det i genomsnitt vara så.• Bergh & Henrekson (2011), J. of Ec....
Sveriges skattekvot 1980–2010(källa: Ekonomifakta)
Sverige har genomfört kraftigastrukturreformer• Jämfört med 1985• Sänkta marginalskatter och kapitalskatter• Lägre och sta...
Strukturreformer forts.• Reformerad arbetsmarknad – Överenskommen visstidsanställning – Undantag från LAS – Bemanningsf...
Ökning av globalisering (svart) ochekonomisk frihet (grå) 1970–2000. Källa: KOF globaliseringsindex, www.freetheworld.com
Sverige gynnas av att vara etthögtillitssamhälle• Två av tre instämmer i påståendet ”Most people can be trusted”• Hög til...
Sverige präglas alltjämt av högaskattekilar på arbeteTim per år, 20–                 Tid med74 år    ...
Skattefaktorns utveckling Sverige 1952–2010
Sammanfattning• Mot bakgrund av forskning kring hur ekonomisk utveckling beror på statens storlek, effekten av strukturr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Varför går det bra för Sverige?

798 views

Published on

http://fores.se/ekonomiska-reformer/varfor-gar-det-bra-for-sverige-kommande-bokslapp/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varför går det bra för Sverige?

 1. 1. Varför går det bra för Sverige?Andreas Bergh, Lunds universitet och IFNMagnus Henrekson, IFN
 2. 2. Bakgrund• Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice, 1994, Stefan Fölster & Henrekson, European J of Political Economy, 1999, Fölster & Henrekson, European Econ Rev, 2001, Bergh & Karlsson, Public Choice, 2010, Bergh & Erlingsson, Scandinavian Political Studies 2009, Bergh & Bjørnskov, Kyklos, 2011, Bergh & Henrekson, J of Ec Surveys, 2011• Andras forskning
 3. 3. Real BNP/capita 1970-2007
 4. 4. BNP tillväxt krisåren 2007–2011(årsgenomsnitt)• Sverige: 1,4 %• USA: 0,6 %• Euroområdet: 0,5 %Källa: Konjunkturinstitutet
 5. 5. BNI per capita (löpande PPP $) 1993 1997 2010 Sverige 100 100 100 Italien 101 98 78 Euroomr. -- 93 86 OECD -- 93 83
 6. 6. Sverigebilden
 7. 7. Huvudfråga• Givet vad ekonomer tror sig veta om ekonomisk tillväxt, är Sveriges relativa framgångar paradoxala eller svårförklarade?• Vårt svar: Nej.• Neoklassisk tillväxtteori, ny (endogen) tillväxtteori• Betydelsen av institutioner, ekonomisk frihet och tillit.
 8. 8. Exempel “The Swedes themselves are not entirely sure what they have done right.” – Paul Krugman
 9. 9. Hämmar inte höga skatter tillväxt?• Jo, i rika länder tycks det i genomsnitt vara så.• Bergh & Henrekson (2011), J. of Ec. Surveys.• men…• Stor variation mellan länder.• Stor variation mellan olika skatter (och hur de används).• Sveriges skattekvot var runt 56 % 1990, idag runt 46 %.• Allt annat lika: 0,5 till 1 procentenhet högre årlig tillväxttakt.
 10. 10. Sveriges skattekvot 1980–2010(källa: Ekonomifakta)
 11. 11. Sverige har genomfört kraftigastrukturreformer• Jämfört med 1985• Sänkta marginalskatter och kapitalskatter• Lägre och stabilare inflation – Oberoende riksbank och penningpolitiskt ramverk – Budgetlag• Ökad ekonomisk öppenhet – Fria kapitalrörelser och öppnade marknader för ägande• Avreglerade finans- och produktmarknader – Tidigare reglerade marknader – Öppning för privata utförare av skattefinansierade tjänster
 12. 12. Strukturreformer forts.• Reformerad arbetsmarknad – Överenskommen visstidsanställning – Undantag från LAS – Bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar tillåtna• Reformerad lönebildning• Nytt pensionssystem – Finansiellt stabilt – Ökad aktuaritet – lönsamt att skjuta upp pensionering• Minskad dekommodifiering – Lägre ersättningsnivåer vid icke-arbete – Jobbskatteavdrag förbättrar extensiva marginalen – RUT och ROT gynnar tjänstesektorn
 13. 13. Ökning av globalisering (svart) ochekonomisk frihet (grå) 1970–2000. Källa: KOF globaliseringsindex, www.freetheworld.com
 14. 14. Sverige gynnas av att vara etthögtillitssamhälle• Två av tre instämmer i påståendet ”Most people can be trusted”• Hög tillit sannolikt före välfärdsstaten• Bergh & Bjørnskov (2011): ”Historical trust levels predict the current size of the welfare state”
 15. 15. Sverige präglas alltjämt av högaskattekilar på arbeteTim per år, 20– Tid med74 år Avlönat arbete Oavlönat arbete barnenKvinnorSverige 1 050 1 180 180USA 1 230 1 120 250MänSverige 1 530 810 100USA 1 810 660 105
 16. 16. Skattefaktorns utveckling Sverige 1952–2010
 17. 17. Sammanfattning• Mot bakgrund av forskning kring hur ekonomisk utveckling beror på statens storlek, effekten av strukturreformer, ekonomisk frihet och tillit…• …är Sverige mer ett skolboksexempel än en humla.• Höga skattekilar på arbete präglar dock fortfarande den svenska ekonomin• Liksom stel arbetsmarknad och bostadsmarknad.• Det skulle kunna gå ännu bättre!

×