Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuyen do que huong

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Chuyen do que huong

  1. 1. Sáng tác: Vy Nhật Tảo Ca sĩ : Vân Khánh PPs : vang.nguyentai@gmail.com
  2. 2. Anh còn nhớ con đò xưa, Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy Mùi hương, cây trái chín trong vườn , Anh còn nhớ lũy tre làng, Hàng dừa nghiêng mình đong đưa Đường vào nhà em, Vàng tia nắng thưa
  3. 3. Anh còn nhớ mái đình xưa, Ngôi trường xưa ê a giọng hát Gọi ve, bắt bướm những trưa hè Chim đủ cánh, chim xa đàn, Chiều nào anh chợt sang sông Về nơi phố đông, Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi...nhớ
  4. 4. Nỗi nhớ mong, cùng anh tay trong tay Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình
  5. 5. Sáng tác: Vy Nhật Tảo Ca sĩ : Vân Khánh PPs : vang.nguyentai@gmail.com
  6. 6. Anh còn nhớ con đò xưa, Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy Mùi hương, cây trái chín trong vườn , Anh còn nhớ lũy tre làng, Hàng dừa nghiêng mình đong đưa Đường vào nhà em, Vàng tia nắng thưa
  7. 7. Anh còn nhớ mái đình xưa, Ngôi trường xưa ê a giọng hát Gọi ve, bắt bướm những trưa hè Chim đủ cánh, chim xa đàn, Chiều nào anh chợt sang sông Về nơi phố đông, Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi...nhớ
  8. 8. Nỗi nhớ mong, cùng anh tay trong tay Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời.

×