Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juan farias 2º curso

367 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Juan farias 2º curso

  1. 1. Webquest: Juan FariasIntroducción: Orientar sobre o que van atopar e motivalos.Imos investigar a Juan Farias, un dos máis importantes escritoresde literatura infantil e xuvenil do noso país que, casualmente,naceu e viviu moito tempo en Serantes, que está en Ferrol, asíque é case veciño noso.Tarefas: Descrición do que terá que ter feito ao remate do exercicio.Imos investigar a Juan Farias, un dos máis importantes escritoresde literatura infantil e xuvenil do noso país que, casualmente, éde Serantes, en Ferrol, case veciño noso.Cando acabemos coa nosa investigación coñeceremos a vida deJuan Farias, as súas obras e de onde saca as ideas para escribilase a súa importancia como escritor .Proceso e recursos: Pasos a seguir e orientacións. Lista de páxinas web.A Webquest consta dunha serie de exercicios que teredes que ircontestando nunha ficha.Cada pregunta vai acompañada dun ou máis enlaces ondepoderedes descubrir a resposta. 1. Vida de Juan Farias:Cando naceu?Onde naceu?En que traballou antes de ser escritor?Onde vive agora?http://sol-e.com/bancorecursos/directorio_resultado.php?dSeccion=7&id_tabla=761http://www.xerais.com/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=200769&id_sello_editorial_web=13&id_funcion=44 1
  2. 2. http://213.0.4.19/bib_autor/juanfarias/pcuartonivel.jsp?conten=cronologia 2. Algunhas cousas que lle gustan e outras que non:Que lle gusta?Que cousas non lle gustan?http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/juanfarias/pcuartonivel.jsp?conten=autor 3. Obras para adultos e para nenos:Libros para nenos Libros para adultos 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 2
  3. 3. http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Fariashttp://www.lecturalia.com/autor/4892/juan-fariashttp://sol-e.com/bancorecursos/directorio_resultado.php?dSeccion=7&id_tabla=761 4. Escenarios e personaxes: Os escenarios dos seus libros son … o As cidades. o A beira do mar. o O mundo rural. o O espazo. o O castelo de Drácula. Os personaxes dos seus libros que máis lle gustan son … o … os nenos. o … os adultos. o … os animais. Como constrúe os personaxes dos seus libros? o Describíndoos minuciosamente. o Describindo o que fan ou din.http://revistababar.com/wp/?p=43 5. Premios:Escribe a lista de premios que recibiu polo seu traballo comoescritor. 3
  4. 4. Un destes premios é o máis importante de literatura infantil enlingua castelá. Cal deles é?Un premio non llo deron pero estivo nominado. Cal é?http://www.oei.es/premiolibro.htmhttp://sole.com/bancorecursos/directorio_resultado.php?dSeccion=7&id_tabla=761Ese premio que non lle deron, é moi importante?Que importancia ten? http://www.epdlp.com/premios.php?premio=Hans%20Christian%20AndersenAvaliación: Descrición do que se vai avaliar e como se vai facer.Á hora de avaliar valoraremos: • A participación no traballo, tanto de grupo coma individual. • As respostas acertadas. • A presentación clara e correcta, sen faltas de ortografía. • O interese amosado pola actividade. 4
  5. 5. Conclusión: Resumo e reflexión. Pode ser de interese suxerir preguntas que faría o profe.A vida dos escritores pode ter influencia sobre os temas queseleccionan para escribiren as súas obras e como se enfrontan aeles e os desenvolven. • Como pensas que influíu a vida de Juan Farias sobre o que escribiu?Reflexiona sobre a importancia de que existan escritores,particularmente escritores de literatura infantil. • Son importantes para nós os escritores de libros para nenos? Por que? 5
  6. 6. 6

×