Successfully reported this slideshow.

Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahap Satu Kata Nama Am

2,673 views

Published on

Published in: Education, Travel, Sports
  • Be the first to comment

Soalan Tatabahasa Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahap Satu Kata Nama Am

  1. 1. Bahasa MelayuSoalan Latihan Kata Nama Am
  2. 2. Soalan Latihan Pengayaan Kata Nama Am
  3. 3. Latihan 2Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi. 1.___________________________________________________ 2.___________________________________________________ 3.__________________________________________________ 4.__________________________________________________
  4. 4. Latihan 3Isi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. buku anjing bunga padang sungai 1. Suri memetik sekuntum ____________ di halaman rumahnya. 2. Mereka bermain bola sepak di ____________________. 3. Cikgu Suzi menghadiahi Min Er sebuah __________________. 4. Muthu menemui seekor _____________yang cedera di tepi longkang. 5. Datuk menjala ikan di ________________yang berhampiran rumahnya.
  5. 5. Soalan Latihan Pemulihan Kata Nama Am
  6. 6. Latihan 1Suaikan kata nama am dengan gambar yang betul. 1. monyet 2. rumah 3. pokok durian 4. adik
  7. 7. Latihan 2Tulis suku kata yang sesuai berdasarkan gambaryang diberi. si su gu ru ar 1. pa + 2. + nab 3. + ru 4. ke + +
  8. 8. Latihan 3Tulis kata nama am yang betul berdasarkan gambar. 1. __________________________ Bunga 2. __________________________ Doktor 3. Meja __________________________ 4. Pen __________________________

×