Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AURINKOKUNTA- Gravitaatio Aurinkokunnassa          Diaesitys          Otavan Opisto          ...
SISÄLLYSLUETTELO1. JOHDANTO2. AURINKOKUNNAN RAKENNE  2.1 Aurinko  2.2 Planeetat  2.3 Aurinkokunnan pienkappaleet3. G...
1. JOHDANTOTervetuloa kanssani löytöretkelle Aurinkokuntaan! Tässädiaesityksessä tarkastelemme Aurinkokunnan rakennettasek...
todennäköisesti keksittiin, jonka jälkeen paneudummetarkemmin niin painovoimaan kuin myös sen aiheuttamaanputoamiskiihtyvy...
2. AURINKOKUNNAN RAKENNE● Aurinkokunta voidaan jakaa kahdella eri tavalla: ○ Perinteisen tavan mukaan Aurinkokunta jaeta...
Kuva 1. Aurinkokunta [6]
2.1 Aurinko● Aurinko on tähti, joka syntyi noin viisi miljardia vuotta sitten. Aurinko on noin puolessa välissä elinkaar...
Kuva 2. Läpileikkaus Auringosta [1][3][4]
2.2 PlaneetatPlaneetan ja kääpiöplaneetan määritelmät (IAU 2006)kPlaneetta on:            Kääpiöplaneetta on:● ...
Aurinkokunnan planeetat ja kääpiöplaneetatPlaneetat       Kääpiöplaneetat● Merkurius      ● Ceres● Venus    ...
2.3 Aurinkokunnan pienkappaleet● Kappaleet, jotka eivät ole planeettoja tai kääpiöplaneettoja, ovat IAU:n v. 2006 määrit...
Kuva 3. Aurinkokunnan pienkappale komeetta Hartley 2 [8][9]
3. GRAVITAATIO AURINKOKUNNASSA3.1 Isaac Newton               ● Uskotaan, että Isaac             ...
3.2 Gravitaatiovuorovaikutus● Isaac Newtonin v. 1684 esittämän gravitaatiolain mukaan kappaleet vetävät puoleensa toisiaa...
Gravitaatio eli painovoima● muokkaa maailmankaikkeutta● mahdollistaa galaksien, tähtien ja planeettojen syntymisen● pitää...
3.2.1 Millä voimalla Aurinko ja Maavetävät toisiaan puoleensa?Tarvittavat tiedot Auringosta ja Maasta [11]: Auringon mass...
3.2.2 Putoamiskiihtyvyys● Taivaankappaleen painovoima aiheuttaa putoaville kappaleille putoamiskiihtyvyyden (g), joka vo...
Putoamiskiihtyvyyksiä eritaivaankappaleiden pinnoilla [11] TAIVAAN- KAPPALE    PUTOAMISKIIHTYVYYS m/s2  Merkurius  ...
3.2.3 Paljonko Maija painaa Kuussaja Maassa?● Kappaleen painoksi kutsutaan voimaa, jolla Maa vetää puoleensa kappaletta. ...
4. JOHTOPÄÄTÖKSETTutustuessani Aurinkokuntaan, sen rakenteeseen jagravitaatioon Aurinkokunnassa, huomasin, kuinkamerkittäv...
muodostumisen. Mikäli elämää kuitenkin olisi, se olisivarmaankin hyvin kaaosmaista.Perehtyessäni Aurinkokuntaan ja gravita...
5. LÄHTEET[1] Eskola, S. M., Ketolainen, P., Stenman, F. 2006: Fotoni 1 Fysiikkaluonnontieteenä, Kustannusosakeyhtiö Otava...
[7] Kääpiöplaneetta. Wikipedia. (viitattu 21.3.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Kääpiöplanee...
[15] File:Newtons tree, Botanic Gardens, Cambridge.JPG. WikimediaCommons. (kuva ladattu 3.4.2013). Saatavilla www-osoittee...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aurinkokunta gravitaatio aurinkokunnassa

3,948 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aurinkokunta gravitaatio aurinkokunnassa

 1. 1. AURINKOKUNTA- Gravitaatio Aurinkokunnassa Diaesitys Otavan Opisto Työ tehty 3.4.2013 Susanna Puhakka Ohjaaja: Mika Nieminen
 2. 2. SISÄLLYSLUETTELO1. JOHDANTO2. AURINKOKUNNAN RAKENNE 2.1 Aurinko 2.2 Planeetat 2.3 Aurinkokunnan pienkappaleet3. GRAVITAATIO AURINKOKUNNASSA 3.1 Isaac Newton 3.2 Gravitaatiovuorovaikutus 3.2.1 Millä voimalla Aurinko ja Maa vetävät toisiaan puoleensa? 3.2.2 Putoamiskiihtyvyys 3.2.3 Paljonko Maija painaa Kuussa ja Maassa?4. JOHTOPÄÄTÖKSET5. LÄHTEET
 3. 3. 1. JOHDANTOTervetuloa kanssani löytöretkelle Aurinkokuntaan! Tässädiaesityksessä tarkastelemme Aurinkokunnan rakennettasekä siellä vallitsevaa gravitaatiota eli painovoimaa. Jottaymmärtäisimme gravitaation vaikutuksenAurinkokunnassa, on meidän tiedettävä mistäAurinkokunta koostuu.Kun perehdymme Aurinkokunnan rakenteeseen,perehdymme samalla myös taivaankappaleidenmääritelmiin. Lisäksi tutustumme hieman tarkemminkeskustähteemme Aurinkoon.Pääpaino diaesityksessä on gravitaatio ja sen merkitys.Perehdymme lyhyesti siihen, kuinka gravitaatiolaki
 4. 4. todennäköisesti keksittiin, jonka jälkeen paneudummetarkemmin niin painovoimaan kuin myös sen aiheuttamaanputoamiskiihtyvyyteen.Diaesityksessä laskemme myös kaksi gravitaatioonliittyvää tehtävää: Millä voimalla Aurinko ja Maa vetävättoisiaan puoleensa ja kuinka paljon Maija painaa Kuussa jaMaassa.Mukavia hetkiä Aurinkokunnan ja gravitaation parissa!Oulu 3.4.2013, Susanna Puhakka
 5. 5. 2. AURINKOKUNNAN RAKENNE● Aurinkokunta voidaan jakaa kahdella eri tavalla: ○ Perinteisen tavan mukaan Aurinkokunta jaetaan taivaankappaleiden koon ja sijainnin mukaan Aurinkoon, planeettoihin, asteroideihin ja komeettoihin. Aurinkokunnassa on myös planeettojen välistä ainetta. ○ Kansainvälisen tähtitieteellisen unionin (IAU) vuonna 2006 julkaistujen perusteiden mukais Aurinkokunnan kappaleet jaetaan seuraaviin luokkiin: planeetat, kääpiöplaneetat ja Aurinkokunnan pienkappaleet. [2]
 6. 6. Kuva 1. Aurinkokunta [6]
 7. 7. 2.1 Aurinko● Aurinko on tähti, joka syntyi noin viisi miljardia vuotta sitten. Aurinko on noin puolessa välissä elinkaartaan. [3]● Suurin osa Aurinkokuntamme aineesta koostuu Auringosta, jonka massa, 1,989 x 1030 kg, on 99,85 % koko aurinkokuntamme massasta. [1][2]● Aurinko koostuu pääasiassa vedystä ja heliumista. Vedyn osuus auringosta on yli 70 % ja heliumin yli 25 %. [1]
 8. 8. Kuva 2. Läpileikkaus Auringosta [1][3][4]
 9. 9. 2.2 PlaneetatPlaneetan ja kääpiöplaneetan määritelmät (IAU 2006)kPlaneetta on: Kääpiöplaneetta on:● Taivaankappale, joka kiertää ● Taivaankappale, joka kiertää Aurinkoa. Aurinkoa.● Kappale, jonka massa on niin ● Kappale, jonka massa on niin suuri, että kappaleen suuri, että kappaleen painovoima pakottaa sen painovoima pakottaa sen pallomaiseen muotoon. pallomaiseen muotoon.● Kappale, jonka radan ● Kappale, jonka radan lähiympäristössä ei ole muita lähiympäristöstä löytyy muitakin suurempia kohteita. suurempia kappaleita. ● Kappale, joka ei ole kuu. [2]
 10. 10. Aurinkokunnan planeetat ja kääpiöplaneetatPlaneetat Kääpiöplaneetat● Merkurius ● Ceres● Venus ● Eris● Maa ● Haumea● Mars ● Makemake● Jupiter ● Pluto [7]● Saturnus● Uranus Aiemmin Plutoa pidettiin● Neptunus [1] planeettana. V. 2006 se kuitenkin luokiteltiin kääpiöplaneetaksi. [5]
 11. 11. 2.3 Aurinkokunnan pienkappaleet● Kappaleet, jotka eivät ole planeettoja tai kääpiöplaneettoja, ovat IAU:n v. 2006 määritelmän mukaan pienkappaleita, mikäli ne kiertävät Aurinkoa eivätkä ole satelliitteja.● Aurinkokunnan pienkappaleisiin kuuluu valtaosa Aurinkokuntamme asteroideista, valtaosa transneptunisista kohteista, komeetat sekä muut määritelmään sopivat pienet kappaleet. [8]
 12. 12. Kuva 3. Aurinkokunnan pienkappale komeetta Hartley 2 [8][9]
 13. 13. 3. GRAVITAATIO AURINKOKUNNASSA3.1 Isaac Newton ● Uskotaan, että Isaac Newton (1642-1727) keksi gravitaatiolain kesällä 1666 nähdessään omenan putoavan hänen synnyinpaikallaan kasvavasta puusta. [16] Kuva 4. Newtonin puu [15]
 14. 14. 3.2 Gravitaatiovuorovaikutus● Isaac Newtonin v. 1684 esittämän gravitaatiolain mukaan kappaleet vetävät puoleensa toisiaan voimalla, johon vaikuttaa kappaleiden massa ja kappaleiden välinen etäisyys.● Voima, jolla kappaleet vetävät toisiaan puoleensa, voidaan laskea kaavalla m1, m2 = kappaleiden massat r = kappaleiden välinen etäisyys G = 6,67259 ∙ 10-11 Nm2/kg2● Gravitaatio eli painovoima vaikuttaa sekä systeemin sisällä että ulkopuolella. Gravitaation merkitys maailmankaikkeudelle on suuri. [1][10]
 15. 15. Gravitaatio eli painovoima● muokkaa maailmankaikkeutta● mahdollistaa galaksien, tähtien ja planeettojen syntymisen● pitää suuret systeemit, kuten tähdet, kasassa● pitää planeetat radoillaan● vaikuttaa siihen, että satelliitit kiertävät Maata eivätkä sinkoile pitkin avaruutta● on syy siihen, miksi ihmiset pysyvät kiinni Maan pinnassa● säätelee galaksien pyörimistä● vaikuttaa koko maailmankaikkeuden kehitykseen [1] [10]
 16. 16. 3.2.1 Millä voimalla Aurinko ja Maavetävät toisiaan puoleensa?Tarvittavat tiedot Auringosta ja Maasta [11]: Auringon massa (m1) 1,989 ∙ 1030 kg Maan massa (m2) 5,974 ∙ 1024 kg Maan keskietäisyys Auringosta (r) 149,597 87 ∙ 109 mVastaus: Aurinko ja Maa vetävät toisiaanpuoleensa noin 3,5 ∙ 1022 newtonin voimalla.
 17. 17. 3.2.2 Putoamiskiihtyvyys● Taivaankappaleen painovoima aiheuttaa putoaville kappaleille putoamiskiihtyvyyden (g), joka voidaan laskea kaavalla G = gravitaatiovakio M = kappaleen massa R = kappaleen säde● Putoamiskiihtyvyys vaihtelee eri taivaankappaleiden pinnalla.● Maan pinnalla putoamiskiihtyvyys on noin 9,81 m/s2. [1][11][12]
 18. 18. Putoamiskiihtyvyyksiä eritaivaankappaleiden pinnoilla [11] TAIVAAN- KAPPALE PUTOAMISKIIHTYVYYS m/s2 Merkurius 3,63 Venus 8,60 Maa 9,81 Mars 3,74 Jupiter 25,90 Saturnus 11,3 Uranus 10,4 Neptunus 14,0 Kuu 1,622
 19. 19. 3.2.3 Paljonko Maija painaa Kuussaja Maassa?● Kappaleen painoksi kutsutaan voimaa, jolla Maa vetää puoleensa kappaletta. [1]● Tämä voima on dynamiikan peruslain mukaan kappaleen massa kertaa putoamiskiihtyvyys eli F = mg. Voidaan myös sanoa: paino (W) = mg. [1][14]● Lasketaan paljonko Maija, jonka massa on 50 kg, painaa Kuussa ja Maassa. Kuussa: W = 50 kg ∙ 1,622 m/s2 = 81,1 N Maassa: W = 50 kg ∙ 9,81 m/s2 = 490,5 N● Maija painaa Kuussa yli kuusi kertaa vähemmän kuin Maassa, jonka vuoksi esim. hyppiminen Kuun pinnalla on helpompaa kuin Maan pinnalla! [11][13][14]
 20. 20. 4. JOHTOPÄÄTÖKSETTutustuessani Aurinkokuntaan, sen rakenteeseen jagravitaatioon Aurinkokunnassa, huomasin, kuinkamerkittävä asia painovoima eli gravitaatio on. Sevaikuttaa koko avaruuteen ja ilman sitä kaikki olisi aivanerilaista.Gravitaation merkitystä auttaa ymmärtämään mm.seuraavien kysymyksien pohtiminen: Millaista elämä olisiMaapallolla, jos painovoimaa ei olisi? Entä millainenavaruus olisi, jos taivaankappaleet eivät vetäisi toisiaanpuoleensa?Luulen, että ilman painovoimaa ei olisi elämää, koskagravitaatio on mahdollistanut mm. Maapallomme
 21. 21. muodostumisen. Mikäli elämää kuitenkin olisi, se olisivarmaankin hyvin kaaosmaista.Perehtyessäni Aurinkokuntaan ja gravitaatioon huomasinmyös kuinka oleellinen asia fysiikka on avaruudentutkimisessa. Fysiikan avulla pystymme laskemaan mm.ihmisen painon eri planeettojen ja kuiden pinnoilla, mikäauttaa hahmottamaan mm. sitä, millaista liikkuminennäiden taivaankappaleiden pinnoilla olisi.Tämä löytöretkeni Aurinkokuntaan osoittikin minulle, ettäfysiikan avulla pystymme selvittämään moniamielenkiintoisia asioita avaruudesta. Suosittelenkinkaikille aiheesta kiinnostuneille perehtymistä fysiikkaan jafysiikan erilaisiin kaavoihin, koska niiden avulla pystymmeymmärtämään paremmin niin Aurinkokuntaa kuin myöskoko avaruutta.
 22. 22. 5. LÄHTEET[1] Eskola, S. M., Ketolainen, P., Stenman, F. 2006: Fotoni 1 Fysiikkaluonnontieteenä, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, 185 s.[2] Aurinkokunnan rakenne. Tähtiakatemia. (viitattu 20.3.2013). Saatavillawww-osoitteessa http://www.sarkanniemi.fi/akatemiat/tahtiakatemia/aurinkokunta/rakenne.htm.[3] Aurinko. Wikipedia. (viitattu 20.3.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Aurinko.[4] Vastaukset: Aurinkokunta ja Maa. Opetushallitus - Etälukio. (viitattu21.3.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://www02.oph.fi/etalukio/maantiede/kurssi1/aurinkovastaus.html.[5] Pluto (kääpiöplaneetta). Wikipedia. (viitattu 21.3.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Pluto_(kääpiöplaneetta).[6] File:Solar sys.jpg. Wikimedia Commons. (kuva ladattu 21.3.2013).Saatavilla www-osoitteessa http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_sys.jpg.
 23. 23. [7] Kääpiöplaneetta. Wikipedia. (viitattu 21.3.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Kääpiöplaneetta.[8] Aurinkokunnan pienkappale. Wikipedia. (viitattu 22.3.2013). Saatavillawww-osoitteessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Aurinkokunnan_pienkappale.[9] File:495296main epoxi-1-full full.jpg. Wikimedia Commons. (kuva ladattu22.3.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://commons.wikimedia.org/wiki/File:495296main_epoxi-1-full_full.jpg.[10] Mitä on painovoima? ESA. (viitattu 22.3.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://www.esa.int/fin/ESA_in_your_country/Finland/Mitae_on_painovoima.[11] Seppänen, R., Kervinen, M., Parkkila, I., Karkela, L., Meriläinen, P. 2005:maol taulukot, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, 167 s.[12] Putoamiskiihtyvyys. Wikipedia. (viitattu 3.4.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Putoamiskiihtyvyys.[13] Painovoima ja tasapaino. (viitattu 3.4.2013). Saatavilla www-osoitteessahttp://www11.edu.fi/astel/pelit/mekaniikka/painovoima.pdf.[14] Mitä painovoima on. Esa. (viitattu 3.4.2013). Saatavilla www.osoitteessahttp://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/fi/html/t0405r2.html.
 24. 24. [15] File:Newtons tree, Botanic Gardens, Cambridge.JPG. WikimediaCommons. (kuva ladattu 3.4.2013). Saatavilla www-osoitteessa http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newton%27s_tree,_Botanic_Gardens,_Cambridge.JPG?uselang=fi.[16] Isaac Newton. Wikipedia. (viitattu 3.4.2013). Saatavilla www-osoitteessahttp://fi.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton.

×