Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaunokirjallisuus ja hyvinvointi

707 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaunokirjallisuus ja hyvinvointi

 1. 1. Kaunokirjallisuus ja hyvinvointi Kirjallisuuden tutkielma 2011 Susanna Puhakka Otavan opiston nettilukio
 2. 2. Tutkimus <ul><ul><li>Kyselytutkimuksella kartoitettiin kaunokirjallisuuden vaikutusta hyvinvointiin.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjallisuuden terapeuttinen vaikutus yhdistetään usein kirjoittamiseen. Tästä lähti myös liikkeelle tutkimusaiheeni – kuinka kaunokirjallisuuden lukeminen vaikuttaa hyvinvointiimme? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kysely toteutettiin Google Docsin kyselytyökalulla.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Kyselyyn osallistui 32 henkilöä. </li></ul></ul>
 3. 3. 3. Kaunokirjallisuus lisää hyvinvointia <ul><li>97% vastanneista koki kaunokirjallisuuden lisäävän heidän hyvinvointiaan. Kaunokirjallisuus lisäsi hyvinvointia mm. </li></ul><ul><ul><li>rentouttamalla </li></ul></ul><ul><ul><li>auttamalla irtautumaan arjesta </li></ul></ul><ul><ul><li>piristämällä </li></ul></ul><ul><ul><li>toimimalla terapeuttisena </li></ul></ul><ul><ul><li>antamalla uusia näkökulmia </li></ul></ul><ul><ul><li>rohkaisemalla </li></ul></ul><ul><li>Lisäksi kaunokirjallisuuden koettiin antavan mahdollisuuden toisenlaiseen ajatteluun sekä lisäävän ymmärrystä ja jäsennystä omaan arkielämään. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 4. 5. 3.1 Positiivinen vaikutus arkeen <ul><ul><li>87% vastanneista kertoi kaunokirjallisuuden olevan heille irtautumista arjesta ja tästä todellisuudesta. </li></ul></ul><ul><ul><li>31% vastanneista koki löytäneensä kaunokirjallisuudesta ratkaisuja arkipäivän ongelmiin. </li></ul></ul><ul><ul><li>77% vastanneista kertoi kaunokirjallisuuden olevan heille viihdettä joka lisää henkistä hyvinvointia. </li></ul></ul><ul><li>Kunnon kirjan kerrottiin kuplittavan ymmärrystä ja jäsennystä omaan arkielämään! </li></ul>
 5. 7. 3.2 Terapeuttinen vaikutus <ul><ul><li>55% kertoi kaunokirjallisuuden vaikuttavan heidän mielialaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>29% koki usein samaistuvansa kaunokirjallisuuden henkilöihin. </li></ul></ul><ul><ul><li>26% kertoi kaunokirjallisuuden olevan itselleen tapa käsitellä asioita. </li></ul></ul><ul><ul><li>19%:ssa vastanneista kaunokirjallisuus herätti ahdistavia tunteita. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 8. Eroon masentuneisuudesta... <ul><li>Yksi henkilö oli kirjallisuuden avulla päässyt eroon jopa masentuneisuudesta: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>” Juha Vuorisen juoppohullu sai mut paremmalle tuulelle ja sitte luinkin hänen koko tuotannon. Periaatteessa pääsin siis nauramaan jollekkin ja tavallaan se auttoi pääsemään sitten siitä ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta pikkuhiljaa eroon. ” </li></ul>
 7. 9. 3.3 Tekstit opettavat <ul><ul><li>Kirjallisissa vastauksissa useat henkilöt kertoivat kaunokirjallisuuden avaavan uusia näkökulmia. --> Uusia näkökulmia kaunokirjallisuuden koettiin antavan muihin ihmisiin sekä maailmaan, jota muuten ei tulisi huomanneeksi.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisäksi tekstien koettiin opettavan oikeanlaista suhtautumista erilaisiin ihmisiin, asioihin ja ilmiöihin. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kirjoja voi lukea myös oppiakseen itse kirjoittamaan! </li></ul>
 8. 10. Kaunokirjallisuuden mahdollisuudet <ul><ul><li>Tutkimuksen perusteella suurin kaunokirjallisuudesta koettava hyöty koskee henkistä hyvinvointia. --> Tässä olisi myös jatkotutkimusten mahdollisuus. --> Tutkimusten ja kokeilujen myötä kaunokirjallisuuden asema psyykkisten ongelmien hoitomuotona/tukihoitona voisi vahvistua sekä kaunokirjallisuuden mahdollisuuksista saataisiin lisää tietoa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkimukseni toimiikin lähinnä suuntaa-antavana tutkimuksena kaunokirjallisuudessa piilevistä osittain hyödyntämättömistä voimavaroista. </li></ul></ul>
 9. 11. 4.1 Myös harvemmin lukevat hyötyvät kaunokirjallisuudesta <ul><ul><li>Vastanneiden lukutiheydellä ei ollut suurtakaan merkitystä siihen, koettiinko kaunokirjallisuuden lisäävän hyvinvointia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilöt jotka eivät kokeneet itseään kovin hyvinvoiviksi, lukivat kaunokirjallisuutta harvemmin päivittäin tai lähes päivittäin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Masentuneilla sekä muulla tavoin henkisesti sairastuneilla ei välttämättä ole voimavaroja lukea kirjallisuutta yhtä tiheästi kuin terveillä henkilöillä. --> Lukeminen voisi sopia terapiamuodoksi myös heille. </li></ul></ul>
 10. 14. 4.1.2 Psyykkinen itsesäätely <ul><li>Hallintakeinot (tietoisia) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>fyysiset keinot </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiaaliset keinot </li></ul></ul><ul><ul><li>psyykkinen työ </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Puolustuskeinot (usein tiedostomattomia) </li></ul><ul><ul><li>torjunta </li></ul></ul><ul><ul><li>arvon kieltäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>selittely </li></ul></ul>
 11. 16. 4.1.2.1 Kirjallisuus psyykkisen työn työkaluna <ul><li>Psyykkinen työ on yksilön mielensisäistä työtä joka vaatii ihmiseltä ponnistelua:  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>pohtimista </li></ul></ul><ul><ul><li>asioiden erittelyä </li></ul></ul><ul><ul><li>selittelyjä </li></ul></ul><ul><ul><li>tulkintaa </li></ul></ul><ul><ul><li>omien ajatusten ja tunteiden muokkaamista </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>                                                                           </li></ul>
 12. 17. <ul><li>---> Ei olekaan ihme, että kaunokirjallisuuden todettiin osassa vastanneista herättävän ahdistavia tunteita. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>- Ahdistuneisuus ei kuitenkaan välttämättä ole negatiivista. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Lopputulos voi olla vaivan arvoinen. Eräs tutkimukseen vastannut henkilö totesikin: </li></ul><ul><li>” Yleensä ahdistuksen päättää jo itse teoksessa jonkinlainen katharsis, mutta jos näin ei tapahdu, puhdistavaa kokemusta voi pyrkiä hakemaan kirjan ulkopuolelta samasta kokemusmaailmasta.” </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 18. Työn jälkeinen ilo <ul><li>Katharsis =  äkkinäinen tunnetila, joka johtaa elämänhalun uudistumiseen, palautumiseen tai sen voimistumiseen. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>mikäli kaunokirjallisuus herättää  </li></ul><ul><li>ahdistavia tunteita, on henkilö  </li></ul><ul><li>voinut löytää kauno- </li></ul><ul><li>kirjallisuudesta työkalun  </li></ul><ul><li>psyykkiseen työskentelyyn. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 14. 19. Teokset vaikuttavat <ul><li>Usealla vastanneista kaunokirjallisuudella tai jollakin kaunokirjallisuuden teoksella oli ollut hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys. Merkitykselliset teokset mm. </li></ul><ul><ul><li>auttoivat erilaisissa elämäntilanteissa </li></ul></ul><ul><ul><li>panivat lukijan pohtimaan </li></ul></ul><ul><ul><li>koskettivat </li></ul></ul><ul><ul><li>vaikuttivat mielialaan </li></ul></ul><ul><ul><li>herättivät sisällä jotain </li></ul></ul><ul><ul><li>lisäsivät ymmärrystä itsestä </li></ul></ul>
 15. 20. 5.1 Merkitykselliseksi koettuja teoksia <ul><ul><li>Väinö Linna: Tuntematon sotilas </li></ul></ul><ul><ul><li>Väinö Linna: Täällä Pohjantähden </li></ul></ul><ul><ul><li>Albert Camus: Sivullinen </li></ul></ul><ul><ul><li>Nikos Kazantzakis: Pyhä köyhyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Anna Gavalda: Lohduttaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Ken Kesey: Yksi lensi yli käenpesän </li></ul></ul><ul><ul><li>Anya Seton: Katherine </li></ul></ul><ul><ul><li>Leena Krohn: Umbra </li></ul></ul><ul><ul><li>Sofi Oksanen: Puhdistus   </li></ul></ul><ul><ul><li>Mika Waltari: Turms Kuolematon </li></ul></ul><ul><ul><li>Linda Olsson: Laulaisin sinulle lempeitä lauluja </li></ul></ul><ul><ul><li>Juha Vuorinen: Juoppohullu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tove Jansson: Muumipappa ja meri </li></ul></ul><ul><ul><li>Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen </li></ul></ul><ul><ul><li>Raamattu </li></ul></ul>

×