Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iOS radionica

518 views

Published on

Prezentacija Vlade Mitrovića sa iOS radionice 24. 03. u okviru Startap radionica SEE ICT-a.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

iOS radionica

 1. 1. iOS радионица Владимир Митровић
 2. 2. iOS
 3. 3. Зашто iOS? $$$• огроман број корисника спремних да дају паре• ~6x већа зарада у односу на Android апликације (wired.com, дец. 2011)• freelance послови
 4. 4. Зашто iOS? Удобан и брз развој• квалитетни алати• коначан број уређаја на којима треба тестирати• стандардизована резолуција екрана• добра подршка за старе верзије OS-а
 5. 5. Архитектура Application UIKit Cocoa Touch MediaCore Services Foundation Core OS
 6. 6. iOS развој• Objective-C• Xcode• iPhone Developer Program
 7. 7. Objective-C// Person.h@interface Person : NSObject { int age; NSString* name;}// Person.m@implementation Person- (void)print { NSLog(“I’m %@ and I’m %d years old.”, name, age);}@end
 8. 8. Методе obj.method() ➞ [obj method]// Без аргуменатаNSInteger count = [myArray count];// Са једним аргументом[myArray addObject:myObject];// Са два аргументаBOOL result = [myData writeToFile:myFile atomically:true];// Угнежђени позив методеUIImage* image = [UIImage imageNamed:[myObject imageName]];
 9. 9. Управљање меморијом * извор: cocoadevcentral.com
 10. 10. Управљање меморијомNSString* str1 = [NSString string]; // Аутоматски ослобођенаNSString* str2 = [[NSString alloc] init];[str2 release]; // Ослобођена ручноNSString* str3 = [[[NSString alloc] init] autorelease];
 11. 11. Model-View-Controller ControllerUser action Notify Update Update View Model
 12. 12. Ако се заглавите developer.apple.com/devcenter/ios stackoverflow.com google.comПроблем који имате је неко већ решио!
 13. 13. Практичан део!

×