Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Käsikäes nutikaks

245 views

Published on

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Käsikäes nutikaks

 1. 1. Käsikäes nutikaks TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI ARENDUSPROJEKTI TUTVUSTUS JA ARUANNE
 2. 2. ARENDUSPROJEKTI EESMÄRK Arendada 3.kooliastme õpetajate digipädevust nutiseadmete kasutamiseks tundides läbi koostöö 3.kooliastme õpilastega; Tulemus - saavutatud
 3. 3. EESMÄRGINI VIINUD TEGEVUSED üleskutse 7.-9. klasside õpetajatele (9 inimest) leida igast klassist tugiõpilased koosolek õpilastele ja õpetajatele õpilaste nõustamine väikerühmades õpetajate individuaalne nõustamine vahekokkuvõtete tegemine õpilaste ja õpetajate edasisidestamine
 4. 4. PROJEKTIS OSALEJAD MEESKOND 3.Kooliastme õpilased 3.Kooliastme õpetajad
 5. 5. PROJEKTIS OSALEJAD Projektis osalevate õpetajate valiku kriteeriumid: annab tunde 3.kooliastmes digipädevus ei ole kõrgel tasemel on koostöövalmis Kokku 9 õpetajat, kes õpetavad 3.kooliastmes erinevaid aineid.
 6. 6. PROJEKTIS OSALEJAD Projektis osalevate õpilaste valiku kriteeriumid: õpib 3.kooliastmes digipädevus on kõrgel tasemel on koostöövalmis ja aktiivne Koostöö üleskutse õpilastele esitasid projektis osalevad õpetajad.
 7. 7. VALITUD RAKENDUSED
 8. 8. PROBLEEMID • Tihe töögraafik • Loobusime rühma koosolekust • Teostasime individuaalseid vestlusi ÕPETAJAD • Tihe päevaplaan • Õpilaste hõivatusÕPILASED
 9. 9. MÕJU ASUTUSELE UUS KOOSTÖÖ VORM ÕPETAJATE-ÕPILASTE VAHEL ÕPETAJATE JA ÕPILASTE DIGIPÄDEVUSE ARENG ÕPPETÖÖ KAASAJASTAMINE NUTISEADMETE ABIL
 10. 10. JÄTKUSUUTLIKUS  Jätkata väljakujunenud väike meeskondade koostööd ka uuel õppeaastal, võttes käsile uusi rakendusi ja kasutades tundides sellel aastal õpitud rakendusi Kaasata õpilasi tuleva aasta 7.klassidest Kaasata õpetajaid juurde Tutvustada projekti lastevanematele ja kolleegidele väljaspoolt kooli
 11. 11. JÄTKUSUUTLIKUS Märkida nutifragmente õpetajate töökavades Edasi ja tagsissidestamise vormid Google Drive’is  Õpilaste ja õpetajate motivatsioonipakett
 12. 12. TULEMUSED Osalevate õpetajate arv - 8 (üks langes välja arvestatava põhjuse tagajärjel) Osalevate õpilaste arv klassiti: 7.A klass – 3 õpilast 8.A klass – 3 õpilast 9.A klass – 1 õpilane 7.B klass– 2 õpilast 8.B klass – 2 õpilast 9.B klass – 2 õpilast 7.C klass– 3 õpilast 8.C klass – 2 õpilast 9.C klass – 1 õpilane Kokku: 19 õpilast 3.kooliastmest
 13. 13. TULEMUSED Läbiviidud tundide arv nutiseadmete kasutamisega - 18 tundi
 14. 14. PROJEKTI JÄÄDVUSTAMIST
 15. 15. PROJEKTI JÄÄDVUSTAMIST
 16. 16. PROJEKTI JÄÄDVUSTAMIST
 17. 17. PROJEKTI JÄÄDVUSTAMIST

×