SlideShare a Scribd company logo

Оглас за ангажирање асистент/ка

⚠️ ⚠️ Оглас за ангажирање асистент/ка Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање проектен асистент/ка со цело работно време (40 часа неделно). https://drive.google.com/file/d/1ZKivoz98MLLK-Kupv2WgjmtRqH9Uzf3p/view?usp=sharing

1 of 3
Download to read offline
Оглас за ангажирање проектен асистент/ка
Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање проектен
асистент/ка со цело работно време (40 часа неделно).
Првата детска амбасада во светот Меѓаши е граѓанска организација која 30 години работи
на полето на заштита на децата и нивните права. Веруваме дека со посветено и одговорно
работење на предизвиците со кои се соочуваат децата можеме да направиме промени. Тимот на
Меѓаши е инспириран од личните и организациски вредности како: емпатија, солидарност,
ненасилство, личен интегритет, доверба, искреност, чесност, ентузијазам, отвореност и
соработка, професионалност, правда, иновативност, почитување и достоинство, поддршка.
Нашите вредности ставени во функција на организациската мисија и визијата не движат кон
креирање на општествените промени кои се во најдобар интерес на децата.
Мисија на ПДАС Меѓаши
Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата ,
поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското
движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите
во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование развивајки
активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство, ги негува различностите и еднаквите
можности за сите.
Визија на ПДАС Меѓаши
Поправеден свет за секое дете
Доколку се препознавте во повеќето од нашите вредности и доколку ја разбирате нашата
мисија и визија и би сакале да станете дел од нашиот мал но посветен тим ја очекуваме Вашата
апликација.
Потребни вештини и знаења
- Солидно познавање на проектен менаџмент и сите аспекти при планирањето и
имплементрирањето проектен циклус;
- Најмалку 2 години работно искуство во планирање, раководење и администрирање на
проекти;
- Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик;
- Одлично познавање на MS Office и работа со компјутери;
- Завршено високо образование;
- Професионална етика, одговорно, навремено и уредно завршување на задачите, посветеност
кон мисијата на организацијата, организациските цели, целите на проектите и програмите;
- Одлични аналитички способности, работа со рокови, подготвеност за медиумски
настапи, способност за навремено и редовно планирање, подготвеност за соработка и
способност за поттикнување и мотивирање;
- Иницијативност, организаторски способности и способност за работа под притисок;
- Одлични комуникациски вештини и способност за тимска работа;
- Возачка дозвола Б категорија.
Главни задачи и обврски:
- Планирање и спроведување проектни активности во координација со проектниот менаџер,
комуникацискиот асистент/ка и оперативниот тим на организацијата
- Административна и логистичка координација на проектни задачи. Одговорно административно
работење, документирање, евидентирање и архивирање на важната поштенска и електронска
коресподенција.
- Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
- Подготовка на повици, договори и други документи поврзани со проектните активности;
- Координација на настаните што се организираат во соработка со други организации и
обезбедување логистичка поддршка за настаните што се организираат во и надвор од Скопје;
- Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
- Одржување квалитетна редовна комуникација со партнерските организации и соработниците.
- Придонес во креирање информативни содржини за активностите (веб-сајт, социјални мрежи)
и директни учества на медиуми
- Придржување кон основните документи на организацијата (повелбата, кодексот, правилниците
и другите акти, визијата и мисијата на организацијата) како и работните планови на активности
(годишни, месечни, неделни и дневни) и евалуација на истите.
- Тимска работа и соработка, навремено обезбедување административна и техничка поддршка
на организацијата кога е потребно.
- Извршување и други работи од негова/нејзина надлежност во согласност со законот, општите
акти на организацијата, овластувањата и договорите со тимот.
Детската амбасада МЕЃАШИ овозможува:
- Работа од дома и канцеларија
- Слободни денови за родендени на деца
- Можности за професионална и лична надградба - Менторство и поддршка од тимот во
исполнување на работните задачи
- Детската амбасада МЕЃАШИ вложува во тим кој ги живее вредностите на организацијата и се
труди да обезбеди позитивна работна средина, тимска работа и почитување на личноста и
различностите
- Платен годишен одмор од 26 денови
Вид на вработување:
- Работниот однос ќе биде на определено време од 1 година, со можност за продолжување, со
пробен целосно платен период од 3 месеци, со 40 часовна работна недела (100%).
Работниот ангажман ќе се спроведува почнувајќи од 1 септември 2023 година и предвидува
договор за работен однос со покриени придонеси за здравствено и пензиско осигурување како и
почетна основна нето плата во износ од 35.200 денари.
Аплицирање:
- Работна биографија,
- Писмо за мотивација,
- Копија од диплома за завршен VII/1 степен на образование;
- Копија од возачка дозвола
- Потврда за познавање англиски јазик (ќе се смета за предност)
- Препораки од претходните работни места (ќе се смета за предност)
Целокупната документација може да се испрати на следнава електронска
адреса info@childrensembassy.org.mk со назнака: „Пријава по оглас за избор на асистент
координатор/ка“ или да биде донесена лично или испратена по пошта на ул: ,,Коста Новаковиќ“
22а, 1000 Скопје, во затворено плико, со назнака: „Пријава по оглас за избор на асистент
координатор/ка“ најдоцна до 23.08.2023 година.Само кандидатите кои ќе бидат селектирани ќе
бидат повикани на разговор. На останатите кои ќе аплицираат Детската амбасада Меѓаши не
презема одговорност да им одговори.
Повеќе информации за работата на Првата детска амбасада во светот Меѓаши кандидатите/ките
можат да најдат на веб страната: www.childrensembassy.org.mk

Recommended

Оглас за ангажирање комуникациски асистент/ка
Оглас за ангажирање комуникациски асистент/каОглас за ангажирање комуникациски асистент/ка
Оглас за ангажирање комуникациски асистент/каДетска Амбасада Меѓаши
 
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...
МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање кординатор/ка на проект поддржан во рамки...First Children's Embassy in the World
 
партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето
партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштетопартнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето
партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштетоOlivera Taneska
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОДетска Амбасада Меѓаши
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОFirst Children's Embassy in the World
 

More Related Content

Similar to Оглас за ангажирање асистент/ка

Rozalija davkova [compatibility mode]
Rozalija davkova [compatibility mode]Rozalija davkova [compatibility mode]
Rozalija davkova [compatibility mode]apolloniafoundation
 
Cv - Филип Лазаревски
Cv - Филип ЛазаревскиCv - Филип Лазаревски
Cv - Филип ЛазаревскиFilip Lazarevski
 
Godishna programa-2016-2017
Godishna programa-2016-2017Godishna programa-2016-2017
Godishna programa-2016-2017Sasko Temelkoski
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfДетска Амбасада Меѓаши
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014anjush
 
Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...First Children's Embassy in the World
 
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...First Children's Embassy in the World
 
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019 РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019 Детска Амбасада Меѓаши
 
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Детска Амбасада Меѓаши
 
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...First Children's Embassy in the World
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
 

Similar to Оглас за ангажирање асистент/ка (20)

КУЛТУРА ЗА МИР
КУЛТУРА ЗА МИР КУЛТУРА ЗА МИР
КУЛТУРА ЗА МИР
 
Rozalija davkova [compatibility mode]
Rozalija davkova [compatibility mode]Rozalija davkova [compatibility mode]
Rozalija davkova [compatibility mode]
 
Cv - Филип Лазаревски
Cv - Филип ЛазаревскиCv - Филип Лазаревски
Cv - Филип Лазаревски
 
Godishna programa-2016-2017
Godishna programa-2016-2017Godishna programa-2016-2017
Godishna programa-2016-2017
 
ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца
ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца
ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
 
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
 
Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
 
Obuka na u
Obuka na uObuka na u
Obuka na u
 
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
 
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019 РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
 
МИРОТ СЕ ГРАДИ ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТ
МИРОТ СЕ ГРАДИ ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТМИРОТ СЕ ГРАДИ ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТ
МИРОТ СЕ ГРАДИ ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТ
 
МИРОТ СЕ ГРАДИ ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТ
МИРОТ СЕ ГРАДИ ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТМИРОТ СЕ ГРАДИ ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТ
МИРОТ СЕ ГРАДИ ОД НАЈРАНА ВОЗРАСТ
 
Zivotni vestini 1
Zivotni vestini 1Zivotni vestini 1
Zivotni vestini 1
 
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
 
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
Национална стратегија за застапување на ПРЕЦЕДЕ мрежата 2016-2026 Партнерство...
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 

More from Детска Амбасада Меѓаши

Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДраги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДетска Амбасада Меѓаши
 
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...Детска Амбасада Меѓаши
 
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfМОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfДетска Амбасада Меѓаши
 
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...Детска Амбасада Меѓаши
 
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...Детска Амбасада Меѓаши
 
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...Детска Амбасада Меѓаши
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...Детска Амбасада Меѓаши
 
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...Детска Амбасада Меѓаши
 
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...Детска Амбасада Меѓаши
 
Final Annual Report for 2021 Implemented Activities First Children's Embassy ...
Final Annual Report for 2021 Implemented Activities First Children's Embassy ...Final Annual Report for 2021 Implemented Activities First Children's Embassy ...
Final Annual Report for 2021 Implemented Activities First Children's Embassy ...Детска Амбасада Меѓаши
 
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdfДетска Амбасада Меѓаши
 
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdfДетска Амбасада Меѓаши
 
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdfДетска Амбасада Меѓаши
 

More from Детска Амбасада Меѓаши (20)

Place to Grow Newsletter- No.4
Place to Grow Newsletter- No.4Place to Grow Newsletter- No.4
Place to Grow Newsletter- No.4
 
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децатаДраги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
Драги Змијанац – Застапник и бранител на правата на децата
 
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
Vullnetarët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e punës së...
 
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdfМОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
МОНОГРАФИЈА 30 ГОДИНИ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022.pdf
 
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АЛОБУШАВКО - ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ НА...
 
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
DRAGI ZMIJANAC “It is a challenge to be the leader of this great global movem...
 
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
DRAGI ZMIJANAC: “It is a challenge to be the leader of this great global move...
 
Годишен извештај АлоБушавко 2022.pdf
Годишен извештај АлоБушавко 2022.pdfГодишен извештај АлоБушавко 2022.pdf
Годишен извештај АлоБушавко 2022.pdf
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative AMBASADA E PARЁ E FЁMIJЁVE...
 
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
BLAGOJA CHOREVSKI-CHORE, VICE-AMBASSADOR “I feel proud, when I go to MEGJASHI...
 
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
MONOGRAPH First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022 , 30 year...
 
MONOGRAPH The First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022.pdf
MONOGRAPH The First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022.pdfMONOGRAPH The First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022.pdf
MONOGRAPH The First Children's Embassy in the World MEGJASHI 1992-2022.pdf
 
Significant organizational achievements and commitments MEGJASHI
Significant organizational achievements and commitments MEGJASHISignificant organizational achievements and commitments MEGJASHI
Significant organizational achievements and commitments MEGJASHI
 
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdfArritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
Arritjet dhe angazhimet e rëndësishme organizative.pdf
 
Significant organizational achievements and commitments 1992-2022.pdf
Significant organizational achievements and commitments 1992-2022.pdfSignificant organizational achievements and commitments 1992-2022.pdf
Significant organizational achievements and commitments 1992-2022.pdf
 
Final Annual Report for 2021 Implemented Activities First Children's Embassy ...
Final Annual Report for 2021 Implemented Activities First Children's Embassy ...Final Annual Report for 2021 Implemented Activities First Children's Embassy ...
Final Annual Report for 2021 Implemented Activities First Children's Embassy ...
 
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
 
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦА НА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ.pdf
 
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
 
Зошто токму МЕЃАШИ!? Меѓаши низ бројки
Зошто токму МЕЃАШИ!? Меѓаши низ бројкиЗошто токму МЕЃАШИ!? Меѓаши низ бројки
Зошто токму МЕЃАШИ!? Меѓаши низ бројки
 

Оглас за ангажирање асистент/ка

 • 1. Оглас за ангажирање проектен асистент/ка Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ објавува оглас за ангажирање проектен асистент/ка со цело работно време (40 часа неделно). Првата детска амбасада во светот Меѓаши е граѓанска организација која 30 години работи на полето на заштита на децата и нивните права. Веруваме дека со посветено и одговорно работење на предизвиците со кои се соочуваат децата можеме да направиме промени. Тимот на Меѓаши е инспириран од личните и организациски вредности како: емпатија, солидарност, ненасилство, личен интегритет, доверба, искреност, чесност, ентузијазам, отвореност и соработка, професионалност, правда, иновативност, почитување и достоинство, поддршка. Нашите вредности ставени во функција на организациската мисија и визијата не движат кон креирање на општествените промени кои се во најдобар интерес на децата. Мисија на ПДАС Меѓаши Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата , поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование развивајки активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство, ги негува различностите и еднаквите можности за сите. Визија на ПДАС Меѓаши Поправеден свет за секое дете Доколку се препознавте во повеќето од нашите вредности и доколку ја разбирате нашата мисија и визија и би сакале да станете дел од нашиот мал но посветен тим ја очекуваме Вашата апликација. Потребни вештини и знаења - Солидно познавање на проектен менаџмент и сите аспекти при планирањето и имплементрирањето проектен циклус; - Најмалку 2 години работно искуство во планирање, раководење и администрирање на проекти; - Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик; - Одлично познавање на MS Office и работа со компјутери; - Завршено високо образование; - Професионална етика, одговорно, навремено и уредно завршување на задачите, посветеност кон мисијата на организацијата, организациските цели, целите на проектите и програмите;
 • 2. - Одлични аналитички способности, работа со рокови, подготвеност за медиумски настапи, способност за навремено и редовно планирање, подготвеност за соработка и способност за поттикнување и мотивирање; - Иницијативност, организаторски способности и способност за работа под притисок; - Одлични комуникациски вештини и способност за тимска работа; - Возачка дозвола Б категорија. Главни задачи и обврски: - Планирање и спроведување проектни активности во координација со проектниот менаџер, комуникацискиот асистент/ка и оперативниот тим на организацијата - Административна и логистичка координација на проектни задачи. Одговорно административно работење, документирање, евидентирање и архивирање на важната поштенска и електронска коресподенција. - Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот; - Подготовка на повици, договори и други документи поврзани со проектните активности; - Координација на настаните што се организираат во соработка со други организации и обезбедување логистичка поддршка за настаните што се организираат во и надвор од Скопје; - Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа; - Одржување квалитетна редовна комуникација со партнерските организации и соработниците. - Придонес во креирање информативни содржини за активностите (веб-сајт, социјални мрежи) и директни учества на медиуми - Придржување кон основните документи на организацијата (повелбата, кодексот, правилниците и другите акти, визијата и мисијата на организацијата) како и работните планови на активности (годишни, месечни, неделни и дневни) и евалуација на истите. - Тимска работа и соработка, навремено обезбедување административна и техничка поддршка на организацијата кога е потребно. - Извршување и други работи од негова/нејзина надлежност во согласност со законот, општите акти на организацијата, овластувањата и договорите со тимот. Детската амбасада МЕЃАШИ овозможува: - Работа од дома и канцеларија - Слободни денови за родендени на деца - Можности за професионална и лична надградба - Менторство и поддршка од тимот во исполнување на работните задачи - Детската амбасада МЕЃАШИ вложува во тим кој ги живее вредностите на организацијата и се труди да обезбеди позитивна работна средина, тимска работа и почитување на личноста и различностите
 • 3. - Платен годишен одмор од 26 денови Вид на вработување: - Работниот однос ќе биде на определено време од 1 година, со можност за продолжување, со пробен целосно платен период од 3 месеци, со 40 часовна работна недела (100%). Работниот ангажман ќе се спроведува почнувајќи од 1 септември 2023 година и предвидува договор за работен однос со покриени придонеси за здравствено и пензиско осигурување како и почетна основна нето плата во износ од 35.200 денари. Аплицирање: - Работна биографија, - Писмо за мотивација, - Копија од диплома за завршен VII/1 степен на образование; - Копија од возачка дозвола - Потврда за познавање англиски јазик (ќе се смета за предност) - Препораки од претходните работни места (ќе се смета за предност) Целокупната документација може да се испрати на следнава електронска адреса info@childrensembassy.org.mk со назнака: „Пријава по оглас за избор на асистент координатор/ка“ или да биде донесена лично или испратена по пошта на ул: ,,Коста Новаковиќ“ 22а, 1000 Скопје, во затворено плико, со назнака: „Пријава по оглас за избор на асистент координатор/ка“ најдоцна до 23.08.2023 година.Само кандидатите кои ќе бидат селектирани ќе бидат повикани на разговор. На останатите кои ќе аплицираат Детската амбасада Меѓаши не презема одговорност да им одговори. Повеќе информации за работата на Првата детска амбасада во светот Меѓаши кандидатите/ките можат да најдат на веб страната: www.childrensembassy.org.mk