Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teachers Voices outline - Irish

843 views

Published on

Slide guide in Irish to be used when recording Teachers Voices videos.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teachers Voices outline - Irish

  1. 1. Guth Teagascóirí
  2. 2. Comhthéacs Teagaisc
  3. 3. Conas amhúineann tú scileanna labhartha?
  4. 4. Cad a oibríonn go maith?
  5. 5. Cé na hacmhainní a bhíonn uait?
  6. 6. Tá Tionscadal SpeakAppsmaoinithe le tacaíocht ó ChlárFoghlama ar Feadh an tSaoil, Coimisiún na hEorpa
  7. 7. Páirtnéirí anTionscadail
  8. 8. Go raibh maith agat!

×