Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SpeakApps NUT

762 views

Published on

Deze presentatie is gehouden op de NUT jaarvergadering van 15-16 maart 2012 op de Universiteit van Amsterdam.

Published in: Education
 • Be the first to comment

SpeakApps NUT

 1. 1. Mondelinge productie eninteractie in een tweede envreemde taal met online ICT toolsJeroen van EngenRijksuniversiteit Groningen
 2. 2. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 01. IntroductieWat is SpeakApps?SpeakApps is een platform met activiteiten en applicaties, en een omgeving om online despreekvaardigheid te kunnen oefenen.- Waarom zijn we dit project begonnen?- Wie is onze gebruiker?- Wat ontwikkelen we?- Hoe testen we dit?- Hoe gaan we verder na 31 december 2012?
 3. 3. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 02. De taalleerder? (1-5)- 62% vrouwen, 38% mannen- heterogene groep taalleerders- hoogopgeleid- vooral studenten en werknemers- 96,3% beschikt over een computer met wifi / dsl- moedertaal meerderheid Duits, Engels, Spaans en Russisch- Engels is de dominante taal voor alle domeinen
 4. 4. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 02. Motivatie en niveau (2-5)
 5. 5. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 02. Taalvaardigheden (3-5)- spreken en luisteren zijn het belangrijkst- spreken is het moeilijkst, gevolgd door schrijven (73,2%)- probleem: woordenschat, vloeiendheid en grammatica- oplossing: synoniemen, algemene kennis gebruiken / raden, om verduidelijking vragen- leren spreken door: spreken met anderen (m.n. moedertaalsprekers), naar de radioluisteren of tv / films kijken met ondertiteling in de taal
 6. 6. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 0 2. Social media (4-5) Agree with statements Strongly agree agree disagree strongly disagreeInternet is a useful tool for learning a language 87 67 5 1Mobile devices are useful for practising a language 30 92 33 4The best way to learn a language is living where the language is spoken 126 32 1 0The best way to learn a language is to attend language classes 59 91 10 0Speaking with native speakers helps me to improve my speaking skills 118 39 1 1I learn languages best when I study individually 10 52 88 10You cannot learn a language online 10 31 104 12Working in groups is a good way of learning a language 58 90 10 1I feel comfortable using a webcam for language learning purposes. 10 57 76 15
 7. 7. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 02. Social media (5-5)
 8. 8. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 03. De applicaties (1-5)Mondelinge productie:- asynchrone communicatie- multimediablog met audio en videoMondelinge interactie:- synchrone communicatie- tandem
 9. 9. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 03. Mondelinge productie (2-5)- blog in wordpress- opdracht + reactie- opdracht + reactie + reactie + reactie +- reactie met tekst, audio of video- direct via de website of uploaden- aantal keer oefenen- audio / video- spontaan spreken (niet oplezen)- maximaal 2 minuten (niet te lang)- geef cursisten na afloop een redenom naar elkaar te luisteren- feedback van docent / cursistVoorbeeld: http://moodle.speakapps.org/
 10. 10. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 03. Mondelinge interactie (3-5)- autonoom in tweetallen- cursisten zien dezelfde afbeelding- cursisten zien verschillende afbeeldingen- cursisten zien dezelfde afbeelding maar met verborgen elementen- met Skype, Adobe Connect, Elluminate maar ook ingesloten in SpeakAppsVideoconference- een cms met een interface voor de taalleerder, docent en admininstratie
 11. 11. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 03. Mondelinge interactie (3-5) QuickTimeª en een H.264-decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. 11
 12. 12. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 03. Mondelinge interactie (4-5)- 1-6 deelnemers- geïntegreerde opname- en archiveerfunctie- geschreven chat- mute-functie (mogelijk bij teveel deelnemers of slechte geluidskwaliteit)- link naar tandem- gespreksleider 12
 13. 13. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 03. Mondelinge interactie (4-5) QuickTimeª en een AVC Coding-decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 14. 14. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 03. Taken (5-5)Identificeer de gewenste leeruitkomstenWat is het doel van de opdracht?Wie voert de opdracht uit?Wie beoordeelt de opdracht?Mogelijke interne en externe tegenstrijdigheden Mondelinge productie - monoloog (ervaring beschrijven) - monoloog (mening geven) - aankondiging - een publiek toespreken Mondelinge interactie - conversatie - informele discussie - formele discussie
 15. 15. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 04. Pilots Nederlands voorjaar 2012 (1-4)Nederlands als tweede taal (Nt2)Maastricht UniversityA2Rijksuniversiteit GroningenA2B1B2SpreekvaardigheidscursusNederlands als vreemde taal (NVT)RWTH AachenA2-B1
 16. 16. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 04. Moodle (2-4)
 17. 17. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 04. Doel van de pilots (3-4)- soort taken voor mondelinge productie en interactie- relateren aan Europees Referentiekader / Evaluatie via Webcef- de techniek (Wat werkt goed en wat moet verbeterd worden?)- gebruikersgemak- voor cursisten én docenten- docententrainingen en presentaties...
 18. 18. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 04. Docententraining (4-4)SpeakApps teacher training courseModule 1 teaching / learning onlineModule 2 oral productionModule 3 oral interactionModule 4 pedagogical design- 4 weken (februari 2012)- meer dan 30 deelnemers uit meer- 6 Europese landenWordt vervolgd...
 19. 19. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 05. Community- open source applicaties- gratis en betaling per gebruiker- community voor taaldocenten:- kennis delen- materiaal downloaden- materiaal online gebruiken- in Mahara
 20. 20. SpeakApps – NUT 15-16 maart 2012 0Tot slot: op 31 december 2012SpeakApps:- gratis, open source online platform- met online ICT-applicaties en onderwijstoepassingen- waarmee taalleerders online de spreekvaardigheid kunnen oefenen- voor taaldocenten en taalleerders
 21. 21. Vragen?
 22. 22. Hartelijk dank!www.speakapps.euj.van.engen@rug.nl

×