SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
НҮҮДЭЛ
НҮҮДЭЛ
Шатар
НҮҮДЭЛ  даам
СЭДЭВ: НҮҮДЭЛЧИН
     МОНГОЛ
Зорилго : Монгол ёс
 заншлаа дээдэлж
  суралцъя
1 ЖИЛ= ... УЛИРАЛ
1УЛИРАЛ= .... САР
Ямар улиралд илүү
 нүүдэллэдэг вэ?
4 УЛИРЛЫГ ЯМАР ЯМАР
 ӨНГӨӨР ИЛЭРХИЙЛЖ
   БОЛОХ ВЭ?
Сурах бичгийн
мэдээллийг унших
Ус ургамлын сайхныг дагаж нүүнэ.Өнтэй сайхан өвөлжих гэж өвөлжөөнд бууна.
Төлөө бүрэн бойжуулах гэж хавар нүүнэ.
Малаа тарга хүч авахуулах гэж нүүнэ.
4 улиралд нүүхдээ
   монголчууд
“ Хүнхэр цагаан заан
 Хүнээр дүүрэн”-д
 амьдардаг байжээ.

   Тэр юу вэ?
Гэр нүүдэлд тохиромжтой
авсаархан сууц юмДэлхий дээр ганцхан бол
хүмүүс гэрт амьдардаг.
Гэрээ юунд ачиж нүүдэг
    байсан бэ?
Ёс заншлаасаа суралцъя
Айл нүүхдээ
• Буурины хогоо цэвэрлэх
 •Гадас уяаны модыг авч
  нүхийг булж орхих
  •Буурин дээрээ аргал
     овоолдог
Цай сүүний дээжийг өргөж
  “Өлзийгөө өгсөн нутаг” гэж
       ерөөдөг.
  Ойр хавийн хүмүүс ирж
ачаалцаж, далд ортол гаргаж өгдөг.
Нүүж ирэхэд ойрорчмын айлууд
   идээ цай барьж угтдаг.
 Ачааг нь буулгаж гэрийг барьж
       өгдөг.
1-
            Босоогоор:

   2-       1.Нүүж явахдаа буурин
          дээрээ юу үлдээдэг вэ?
     2-    2. Нүүдэллэхэд үнэнч туслагч
          болдог амьтан.
1-

            Хөндлөнгөөр :

          1. Бид нүүхдээ юу цэвэрлэж
            үлдээдэг вэ?
          2. Жилийн дөрвөн улирал
            нүүдэллэдэг улс
1-

                  А      Босоогоор:
   2-    Б    У  У    Р  Ь
                      1.Нүүж явахдаа буурин дээрээ юу
                Г      үлдээдэг вэ?
       2-        А      2. Нүүдэллэхэд үнэнч туслагч болдог
                      амьтан.
1-  М  О  Н  Г    О    Л
                А
       О                Хөндлөнгөөр :
       Х
                      1. Бид нүүхдээ юу цэвэрлэж
       О                үлдээдэг вэ?
                      2. Жилийн дөрвөн улирал
       Й
                       нүүдэллэдэг улс
Шинэ бууринд гэр барихдаа гал голомтын эхлэл
 гэж тулгын гурван чулууг эрхэмлэдэг. Малчин
нутгаа үзээд гэрээ барих газраа товлож гурван
 чулуу тавиад завсар нь өвс хавчуулаад явдаг
         заншилтай.
   •Учир нь: Суурь чулуу нь баярлаж буух
    •Хоёрдох чулуу нь бахдан нутаглах
 •Гуравдахь чулуу нь баяжаад нүүх бэлгэдэл
   Харин өвс хавчуулдаг нь байгалиас
 хишгийг нь гуйн зөвшөөрөл гуйсан хэрэг юм.
 Буусан газраа цай сүү дээж өргөж хангай
        дэлхийгээ шүтэх
Э  И  О  Н  Э  Э  Э  Э  Э  Э
Б  И  Д  Ү  Э  О  У  Ү  И  О
И  И  О  Ү  А  Э  И  О  Э  Ү
И  О  Ь  Д  Ө  О  И  Э  Э  Э
Э  Ө  У  Э  У  Ү  И  С  А  Д
Э  Э  Ү  Л  Ү  О  И  Ь  Р  Э
Э  Ү  Ө  Ч  А  О  Э  О  Ү  И
И  О  Ү  И У   Д М Ы Н     О
И  Э  О  Н  О  А  О  Э  Ү  У
БИД НҮҮДЭЛЧИН
МОНГОЛЫН ҮР САД
Байгалиа
         шүтэх


Жилийн 4    Монгол орон  Нүүдэл
 улирал


       Мал аж ахуй
         Ёс заншлаа
          мэдэх


  Үе удмаа
  мэдэх    Монгол хүн  Эх орноо
               хайрлах        Газар нутгаа
         шүтэх
Хичээлд сайн оролцсон та
  нарт баярлалаа.
Хавар  Намар  Өвөл  Зун

Хавар  Намар  Өвөл  Зун

Хавар  Намар  Өвөл  Зун

Хавар  Намар  Өвөл  Зун


Хавар  Намар  Өвөл  Зун
Э  И  О    Н    Э  Э  Э  Э  Э  Э  Э  И  О    Э  Э  Э  Э  Э  Э
                               Н
Б  И  Д    Ү    Э  О  У  Ү  И  О  Б И   Д  Ү  Э  О  У  Ү  И  О
И  И  О    Ү    А  Э  И  О  Э  Ү  И  И  О  Ү  А  Э  И  О  Э  Ү
И  О  Ь    Д    Ө  О  И  Э  Э  Э  И  О  Ь  Д  Ө  О  И  Э  Э  Э
Э  Ө  У    Э    У  Ү  И  С  А  Д  Э  Ө  У  Э  У  Ү  И  С  А  Д
Э  Э  Ү    Л    Ү  О  И  Ь  Р  Э  Э  Э  Ү    Ү  О  И  Ь    Э
                               Л          Р
Э  Ү  Ө    Ч    А  О  Э  О  Ү  И    Ү  Ө
                         Э      Ч  А  О  Э  О  Ү  И
И  О  Ү    И    У  Д  М Ы Н    О  И  О  Ү              О
                               И  У  Д  М Ы Н
И  Э  О    Н    О  А  О  Э  Ү  У  И  Э  О    О  А  О  Э  Ү  У
                               Н

Э   И  О      Н  Э  Э  Э  Э  Э  Э  Э  И  О    Э  Э  Э  Э  Э  Э
                               Н
  Б И    Д    Ү  Э  О  У  Ү  И  О  Б И   Д  Ү  Э  О  У  Ү  И  О
И   И  О      Ү  А  Э  И  О  Э  Ү  И  И  О  Ү  А  Э  И  О  Э  Ү
И   О  Ь      Д  Ө  О  И  Э  Э  Э  И  О  Ь  Д  Ө  О  И  Э  Э  Э
Э   Ө  У      Э  У  Ү  И  С  А  Д  Э  Ө  У  Э  У  Ү  И  С  А  Д
Э   Э  Ү    Л    Ү  О  И  Ь  Р  Э  Э  Э  Ү    Ү  О  И  Ь    Э
                               Л          Р
Э   Ү  Ө    Ч    А  О  Э  О  Ү  И    Ү  Ө
                         Э      Ч  А  О  Э  О  Ү  И
И   О  Ү    И    У  Д  М Ы Н    О  И  О  Ү              О
                               И  У  Д  М Ы Н
И   Э  О    Н    О  А  О  Э  Ү  У  И  Э  О    О  А  О  Э  Ү  У
                               Н
1    Босоогоор:

        1.Нүүж явахдаа буурин
  2
        дээрээ юу үлдээдэг вэ?
        2. Нүүдэллэхэд үнэнч туслагч
    2    болдог амьтан.

1         Хөндлөнгөөр :

        1. Бид нүүхдээ юу цэвэрлэж
          үлдээдэг вэ?
        2. Жилийн дөрвөн улирал
          нүүдэллэдэг улс
ÎÐÎÑÛÍ ÕÎËÁÎÎÍ ÓËÑ
      Óëààíáààòàð
Á¯ÃÄ ÍÀÉÐÀÌÄÀÕ ÕßÒÀÄ ÀÐÄ ÓËÑ
Ìîíãîëûí  íýã ºäºð
ХҮН-БАЙГАЛЬ
Хүүхдүүдээ та
нарын хэн нь олон
амьтад нэрлэх вэ?
товьёг
Zamin uud power point presentation
Zamin uud power point presentation
Zamin uud power point presentation

More Related Content

Viewers also liked

ухаан 2
ухаан 2ухаан 2
ухаан 2bayarankh
 
Jiliin dorvon uliral
Jiliin dorvon uliralJiliin dorvon uliral
Jiliin dorvon uliralbat-ulzii
 
Tsahim hicheel 3
Tsahim hicheel 3Tsahim hicheel 3
Tsahim hicheel 3pvsa_8990
 
Tsahim hicheel 5
Tsahim hicheel 5Tsahim hicheel 5
Tsahim hicheel 5pvsa_8990
 
жилийн 4 улирал pdf
жилийн 4 улирал pdfжилийн 4 улирал pdf
жилийн 4 улирал pdfschool14
 
жилийн 4 улирал
жилийн 4 улиралжилийн 4 улирал
жилийн 4 улиралschool14
 
монгол наадам тоглоом 71
монгол наадам тоглоом 71монгол наадам тоглоом 71
монгол наадам тоглоом 71chimgee_s99
 
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх ньАрдын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх ньBMDI
 
Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1pvsa_8990
 
цоггэрэл монгол хэл
цоггэрэл монгол хэлцоггэрэл монгол хэл
цоггэрэл монгол хэлtsoggerel
 
тогтолцооны аргаар бодлого бодох
тогтолцооны аргаар бодлого бодохтогтолцооны аргаар бодлого бодох
тогтолцооны аргаар бодлого бодохPuujee75
 
зөвөлгөө
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөөmhishgee22
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөөUgiiii
 
дүрэм
дүрэм дүрэм
дүрэм nandia
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааmaagii979797
 
Bayarmaa mongol hel
Bayarmaa mongol helBayarmaa mongol hel
Bayarmaa mongol helBama740517
 

Viewers also liked (20)

ухаан 2
ухаан 2ухаан 2
ухаан 2
 
Jiliin dorvon uliral
Jiliin dorvon uliralJiliin dorvon uliral
Jiliin dorvon uliral
 
Tsahim hicheel 3
Tsahim hicheel 3Tsahim hicheel 3
Tsahim hicheel 3
 
Tsahim hicheel 5
Tsahim hicheel 5Tsahim hicheel 5
Tsahim hicheel 5
 
жилийн 4 улирал pdf
жилийн 4 улирал pdfжилийн 4 улирал pdf
жилийн 4 улирал pdf
 
жилийн 4 улирал
жилийн 4 улиралжилийн 4 улирал
жилийн 4 улирал
 
монгол наадам тоглоом 71
монгол наадам тоглоом 71монгол наадам тоглоом 71
монгол наадам тоглоом 71
 
3 angi
3 angi3 angi
3 angi
 
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх ньАрдын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
 
Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1
 
цоггэрэл монгол хэл
цоггэрэл монгол хэлцоггэрэл монгол хэл
цоггэрэл монгол хэл
 
тогтолцооны аргаар бодлого бодох
тогтолцооны аргаар бодлого бодохтогтолцооны аргаар бодлого бодох
тогтолцооны аргаар бодлого бодох
 
зөвөлгөө
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөө
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
 
Batatgal (hodolgoon)
 Batatgal (hodolgoon) Batatgal (hodolgoon)
Batatgal (hodolgoon)
 
дүрэм
дүрэм дүрэм
дүрэм
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
хичээл2
хичээл2хичээл2
хичээл2
 
Bayarmaa mongol hel
Bayarmaa mongol helBayarmaa mongol hel
Bayarmaa mongol hel
 
Bayarmaa
BayarmaaBayarmaa
Bayarmaa
 

Similar to Zamin uud power point presentation

Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltBbujee1
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltBbujee1
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltBbujee
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltBbujee1
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltBbujee1
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltBbujee
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltBbujee1
 
Corporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltCorporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltBbujee
 
Corporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltCorporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltBbujee1
 
Corporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltCorporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltBbujee1
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэрDoodoiigo
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэрDoodoiigo
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэрDoodoiigo
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэрDoodoiigo
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэрDoodoiigo
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэрDoodoiigo
 
Mongol orni baigal
Mongol orni baigalMongol orni baigal
Mongol orni baigalshand1_doko
 

Similar to Zamin uud power point presentation (20)

хүн орчин
хүн орчинхүн орчин
хүн орчин
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
 
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoiloltAj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
Aj ahuin negjin sanhuu todorhoilolt
 
Corporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltCorporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoilolt
 
Corporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltCorporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoilolt
 
Corporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoiloltCorporate finance todorhoilolt
Corporate finance todorhoilolt
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэр
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэр
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэр
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэр
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэр
 
өгүүлбэр
өгүүлбэрөгүүлбэр
өгүүлбэр
 
шатар
шатаршатар
шатар
 
шатар
шатаршатар
шатар
 
Mongol orni baigal
Mongol orni baigalMongol orni baigal
Mongol orni baigal
 

More from Bayarmaa Ukhna

More from Bayarmaa Ukhna (12)

өнцөг түүний төрөл
өнцөг түүний төрөлөнцөг түүний төрөл
өнцөг түүний төрөл
 
Test
Test Test
Test
 
Hodolgooni bodlogiin vzvvlen
Hodolgooni bodlogiin vzvvlenHodolgooni bodlogiin vzvvlen
Hodolgooni bodlogiin vzvvlen
 
Holdoh hodolgoon
Holdoh hodolgoonHoldoh hodolgoon
Holdoh hodolgoon
 
Hootsoldoh hodolgoon
Hootsoldoh hodolgoonHootsoldoh hodolgoon
Hootsoldoh hodolgoon
 
Ugtaltsah hodolgoon (copy)
Ugtaltsah hodolgoon (copy)Ugtaltsah hodolgoon (copy)
Ugtaltsah hodolgoon (copy)
 
хөдөлгөөний бодлого
хөдөлгөөний бодлогохөдөлгөөний бодлого
хөдөлгөөний бодлого
 
Amidralin orchin
Amidralin orchinAmidralin orchin
Amidralin orchin
 
122444455
122444455122444455
122444455
 
Mmmmm
MmmmmMmmmm
Mmmmm
 
Iq baigali delhii
Iq baigali delhiiIq baigali delhii
Iq baigali delhii
 
Amigvi bieiin shinj chanar
Amigvi bieiin shinj chanarAmigvi bieiin shinj chanar
Amigvi bieiin shinj chanar
 

Zamin uud power point presentation

 • 1.
 • 6. Зорилго : Монгол ёс заншлаа дээдэлж суралцъя
 • 7. 1 ЖИЛ= ... УЛИРАЛ 1УЛИРАЛ= .... САР
 • 8.
 • 9. Ямар улиралд илүү нүүдэллэдэг вэ?
 • 10.
 • 11. 4 УЛИРЛЫГ ЯМАР ЯМАР ӨНГӨӨР ИЛЭРХИЙЛЖ БОЛОХ ВЭ?
 • 12.
 • 13.
 • 15. Ус ургамлын сайхныг дагаж нүүнэ. Өнтэй сайхан өвөлжих гэж өвөлжөөнд бууна. Төлөө бүрэн бойжуулах гэж хавар нүүнэ. Малаа тарга хүч авахуулах гэж нүүнэ.
 • 16.
 • 17.
 • 18. 4 улиралд нүүхдээ монголчууд “ Хүнхэр цагаан заан Хүнээр дүүрэн”-д амьдардаг байжээ. Тэр юу вэ?
 • 19. Гэр нүүдэлд тохиромжтой авсаархан сууц юм Дэлхий дээр ганцхан бол хүмүүс гэрт амьдардаг.
 • 20. Гэрээ юунд ачиж нүүдэг байсан бэ?
 • 21.
 • 23. Айл нүүхдээ • Буурины хогоо цэвэрлэх •Гадас уяаны модыг авч нүхийг булж орхих •Буурин дээрээ аргал овоолдог
 • 24. Цай сүүний дээжийг өргөж “Өлзийгөө өгсөн нутаг” гэж ерөөдөг. Ойр хавийн хүмүүс ирж ачаалцаж, далд ортол гаргаж өгдөг. Нүүж ирэхэд ойрорчмын айлууд идээ цай барьж угтдаг. Ачааг нь буулгаж гэрийг барьж өгдөг.
 • 25. 1- Босоогоор: 2- 1.Нүүж явахдаа буурин дээрээ юу үлдээдэг вэ? 2- 2. Нүүдэллэхэд үнэнч туслагч болдог амьтан. 1- Хөндлөнгөөр : 1. Бид нүүхдээ юу цэвэрлэж үлдээдэг вэ? 2. Жилийн дөрвөн улирал нүүдэллэдэг улс
 • 26. 1- А Босоогоор: 2- Б У У Р Ь 1.Нүүж явахдаа буурин дээрээ юу Г үлдээдэг вэ? 2- А 2. Нүүдэллэхэд үнэнч туслагч болдог амьтан. 1- М О Н Г О Л А О Хөндлөнгөөр : Х 1. Бид нүүхдээ юу цэвэрлэж О үлдээдэг вэ? 2. Жилийн дөрвөн улирал Й нүүдэллэдэг улс
 • 27.
 • 28. Шинэ бууринд гэр барихдаа гал голомтын эхлэл гэж тулгын гурван чулууг эрхэмлэдэг. Малчин нутгаа үзээд гэрээ барих газраа товлож гурван чулуу тавиад завсар нь өвс хавчуулаад явдаг заншилтай. •Учир нь: Суурь чулуу нь баярлаж буух •Хоёрдох чулуу нь бахдан нутаглах •Гуравдахь чулуу нь баяжаад нүүх бэлгэдэл Харин өвс хавчуулдаг нь байгалиас хишгийг нь гуйн зөвшөөрөл гуйсан хэрэг юм. Буусан газраа цай сүү дээж өргөж хангай дэлхийгээ шүтэх
 • 29. Э И О Н Э Э Э Э Э Э Б И Д Ү Э О У Ү И О И И О Ү А Э И О Э Ү И О Ь Д Ө О И Э Э Э Э Ө У Э У Ү И С А Д Э Э Ү Л Ү О И Ь Р Э Э Ү Ө Ч А О Э О Ү И И О Ү И У Д М Ы Н О И Э О Н О А О Э Ү У
 • 31. Байгалиа шүтэх Жилийн 4 Монгол орон Нүүдэл улирал Мал аж ахуй Ёс заншлаа мэдэх Үе удмаа мэдэх Монгол хүн Эх орноо хайрлах Газар нутгаа шүтэх
 • 32. Хичээлд сайн оролцсон та нарт баярлалаа.
 • 33.
 • 34. Хавар Намар Өвөл Зун Хавар Намар Өвөл Зун Хавар Намар Өвөл Зун Хавар Намар Өвөл Зун Хавар Намар Өвөл Зун
 • 35. Э И О Н Э Э Э Э Э Э Э И О Э Э Э Э Э Э Н Б И Д Ү Э О У Ү И О Б И Д Ү Э О У Ү И О И И О Ү А Э И О Э Ү И И О Ү А Э И О Э Ү И О Ь Д Ө О И Э Э Э И О Ь Д Ө О И Э Э Э Э Ө У Э У Ү И С А Д Э Ө У Э У Ү И С А Д Э Э Ү Л Ү О И Ь Р Э Э Э Ү Ү О И Ь Э Л Р Э Ү Ө Ч А О Э О Ү И Ү Ө Э Ч А О Э О Ү И И О Ү И У Д М Ы Н О И О Ү О И У Д М Ы Н И Э О Н О А О Э Ү У И Э О О А О Э Ү У Н Э И О Н Э Э Э Э Э Э Э И О Э Э Э Э Э Э Н Б И Д Ү Э О У Ү И О Б И Д Ү Э О У Ү И О И И О Ү А Э И О Э Ү И И О Ү А Э И О Э Ү И О Ь Д Ө О И Э Э Э И О Ь Д Ө О И Э Э Э Э Ө У Э У Ү И С А Д Э Ө У Э У Ү И С А Д Э Э Ү Л Ү О И Ь Р Э Э Э Ү Ү О И Ь Э Л Р Э Ү Ө Ч А О Э О Ү И Ү Ө Э Ч А О Э О Ү И И О Ү И У Д М Ы Н О И О Ү О И У Д М Ы Н И Э О Н О А О Э Ү У И Э О О А О Э Ү У Н
 • 36. 1 Босоогоор: 1.Нүүж явахдаа буурин 2 дээрээ юу үлдээдэг вэ? 2. Нүүдэллэхэд үнэнч туслагч 2 болдог амьтан. 1 Хөндлөнгөөр : 1. Бид нүүхдээ юу цэвэрлэж үлдээдэг вэ? 2. Жилийн дөрвөн улирал нүүдэллэдэг улс
 • 37. ÎÐÎÑÛÍ ÕÎËÁÎÎÍ ÓËÑ Óëààíáààòàð Á¯ÃÄ ÍÀÉÐÀÌÄÀÕ ÕßÒÀÄ ÀÐÄ ÓËÑ
 • 38.
 • 39. Ìîíãîëûí íýã ºäºð
 • 40.
 • 41.
 • 43. Хүүхдүүдээ та нарын хэн нь олон амьтад нэрлэх вэ?