SlideShare a Scribd company logo
1- Khổ Đế (Đau Khổ)
Biển khổ trần gian mãi chẳng vơi
Sanh già bệnh chết mỗi con người.
Chiến tranh - nhân họa - thiên tai khổ!
Vật chất - tinh thần khổ ở đời.
Cuộc đời giả tạm cảnh vô thường
Chịu khổ vì ta mãi vấn vương.
Nhân quả luân hồi hoài chẳng dứt
Ở trong nhà lửa (*) thật đau thương!
2- Tập Đế (Nguyên Nhân Đau Khổ)
Dục vọng gây nên cảnh khổ đau
Tâm tham, sân, hận... đã bao đời.
Vô minh chẳng biết nguyên nhân tạo
Quả báo luân hồi trả nợ sau..!
Kiếp này đau khổ bởi vì đâu?
Tai họa - thiên tai - bệnh thảm sầu..!
Tàn sát... chiến tranh gây chết chóc
Cũng vì kiếp trước tạo thương đau
3- Diệt Đế (Diệt Đau Khổ)
Làm sao diệt khổ được ai ơi!
Ái dục... sầu bi cả cuộc đời.
Biết đủ - không mong cầu hưởng lạc
Tinh thần thanh thản mãi vui tươi.
Từ bi hỷ xả... hết thương đau
Tham, hận, sân, si... chấm dứt mau.
Cõi tạm khổ đau không luyến tiếc!
Rời căn nhà lửa chẳng mong cầu
4- Đạo Đế (Pháp Mầu Diệt Khổ)
Pháp mầu diệt khổ tìm nơi đâu?
Bát Chánh Đạo thâm sâu nhiệm mầu.
Tinh tấn tu hành theo giáo lý
Thân tâm an lạc nhớ ân sâu.
Chánh pháp phải luôn nhớ niệm hoài
Không theo tà kiến dục lòng ai.
Tu tâm giữ giới hành thiện nghiệp
Bố thí giúp đời kẻ chẳng may!
Tứ Diệu Đế                3- Diệt Đế (Diệt Đau Khổ)
(Cảm tác theo giáo lý đạo Phật)      Làm sao diệt khổ được ai ơi!
                     Ái dục... sầu bi cả cuộc đời.
1- Khổ Đế (Đau Khổ)            Biết đủ - không mong cầu hưởng lạc
Biển khổ trần gian mãi chẳng vơi     Tinh thần thanh thản mãi vui tươi.
Sanh già bệnh chết mỗi con người.
Chiến tranh - nhân họa - thiên tai khổ!  Từ bi hỷ xả... hết thương đau
Vật chất - tinh thần khổ ở đời.      Tham, hận, sân, si... chấm dứt mau.
                     Cõi tạm khổ đau không luyến tiếc!
Cuộc đời giả tạm cảnh vô thường      Rời căn nhà lửa chẳng mong cầu
Chịu khổ vì ta mãi vấn vương.
Nhân quả luân hồi hoài chẳng dứt     4- Đạo Đế (Pháp Mầu Diệt Khổ)
Ở trong nhà lửa (*) thật đau thương!   Pháp mầu diệt khổ tìm nơi đâu?
                     Bát Chánh Đạo thâm sâu nhiệm mầu.
2- Tập Đế (Nguyên Nhân Đau Khổ)      Tinh tấn tu hành theo giáo lý
Dục vọng gây nên cảnh khổ đau       Thân tâm an lạc nhớ ân sâu.
Tâm tham, sân, hận... đã bao đời.
Vô minh chẳng biết nguyên nhân tạo    Chánh pháp phải luôn nhớ niệm hoài
Quả báo luân hồi trả nợ sau..!      Không theo tà kiến dục lòng ai.
                     Tu tâm giữ giới hành thiện nghiệp
Kiếp này đau khổ bởi vì đâu?       Bố thí giúp đời kẻ chẳng may!
Tai họa - thiên tai - bệnh thảm sầu..!
Tàn sát... chiến tranh gây chết chóc   Minh Lương Trương Minh Sung
Cũng vì kiếp trước tạo thương đau     Ca-Li ngày 05 / 12 / 2011

                     (*) Đức Phật đã dạy: Sống nơi thế gian
                     như ở trong căn nhà lửa cháy!
                     Tứ Diệu Đế: Bốn Chân Lý Vi Diệu

More Related Content

Similar to Tu dieu de mltms (th)

Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
Minh Thich
 
Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
Minh Thich
 
Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Minh Thich
 
Càng từ bi càng không giết hại , ăn thịt
Càng từ bi càng không giết hại , ăn thịtCàng từ bi càng không giết hại , ăn thịt
Càng từ bi càng không giết hại , ăn thịt
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ VươngCá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Phát Nhất Tuệ Viên
 
Tâm siêu thế chiến thắng ma vương
Tâm siêu thế  chiến thắng ma vương Tâm siêu thế  chiến thắng ma vương

Similar to Tu dieu de mltms (th) (6)

Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
 
Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
 
Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
 
Càng từ bi càng không giết hại , ăn thịt
Càng từ bi càng không giết hại , ăn thịtCàng từ bi càng không giết hại , ăn thịt
Càng từ bi càng không giết hại , ăn thịt
 
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ VươngCá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
 
Tâm siêu thế chiến thắng ma vương
Tâm siêu thế  chiến thắng ma vương Tâm siêu thế  chiến thắng ma vương
Tâm siêu thế chiến thắng ma vương
 

More from Minh Thich

Paradise
ParadiseParadise
Paradise
Minh Thich
 
Féerie d'orchidées
Féerie d'orchidéesFéerie d'orchidées
Féerie d'orchidées
Minh Thich
 
India 1
India 1India 1
India 1
Minh Thich
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
Minh Thich
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
Minh Thich
 
White house
White houseWhite house
White house
Minh Thich
 
Orchids _bns_04_25_07
Orchids _bns_04_25_07Orchids _bns_04_25_07
Orchids _bns_04_25_07
Minh Thich
 
Louvre
LouvreLouvre
Louvre
Minh Thich
 
Merci+à+tous+mp1
Merci+à+tous+mp1Merci+à+tous+mp1
Merci+à+tous+mp1
Minh Thich
 
Bonmua
BonmuaBonmua
Bonmua
Minh Thich
 
Myanmar
MyanmarMyanmar
Myanmar
Minh Thich
 
Tranh mẹ quan am
Tranh mẹ quan amTranh mẹ quan am
Tranh mẹ quan amMinh Thich
 

More from Minh Thich (12)

Paradise
ParadiseParadise
Paradise
 
Féerie d'orchidées
Féerie d'orchidéesFéerie d'orchidées
Féerie d'orchidées
 
India 1
India 1India 1
India 1
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
 
White house
White houseWhite house
White house
 
Orchids _bns_04_25_07
Orchids _bns_04_25_07Orchids _bns_04_25_07
Orchids _bns_04_25_07
 
Louvre
LouvreLouvre
Louvre
 
Merci+à+tous+mp1
Merci+à+tous+mp1Merci+à+tous+mp1
Merci+à+tous+mp1
 
Bonmua
BonmuaBonmua
Bonmua
 
Myanmar
MyanmarMyanmar
Myanmar
 
Tranh mẹ quan am
Tranh mẹ quan amTranh mẹ quan am
Tranh mẹ quan am
 

Tu dieu de mltms (th)

 • 1.
 • 2.
 • 3. 1- Khổ Đế (Đau Khổ) Biển khổ trần gian mãi chẳng vơi Sanh già bệnh chết mỗi con người. Chiến tranh - nhân họa - thiên tai khổ! Vật chất - tinh thần khổ ở đời.
 • 4. Cuộc đời giả tạm cảnh vô thường Chịu khổ vì ta mãi vấn vương. Nhân quả luân hồi hoài chẳng dứt Ở trong nhà lửa (*) thật đau thương!
 • 5. 2- Tập Đế (Nguyên Nhân Đau Khổ) Dục vọng gây nên cảnh khổ đau Tâm tham, sân, hận... đã bao đời. Vô minh chẳng biết nguyên nhân tạo Quả báo luân hồi trả nợ sau..!
 • 6. Kiếp này đau khổ bởi vì đâu? Tai họa - thiên tai - bệnh thảm sầu..! Tàn sát... chiến tranh gây chết chóc Cũng vì kiếp trước tạo thương đau
 • 7. 3- Diệt Đế (Diệt Đau Khổ) Làm sao diệt khổ được ai ơi! Ái dục... sầu bi cả cuộc đời. Biết đủ - không mong cầu hưởng lạc Tinh thần thanh thản mãi vui tươi.
 • 8. Từ bi hỷ xả... hết thương đau Tham, hận, sân, si... chấm dứt mau. Cõi tạm khổ đau không luyến tiếc! Rời căn nhà lửa chẳng mong cầu
 • 9. 4- Đạo Đế (Pháp Mầu Diệt Khổ) Pháp mầu diệt khổ tìm nơi đâu? Bát Chánh Đạo thâm sâu nhiệm mầu. Tinh tấn tu hành theo giáo lý Thân tâm an lạc nhớ ân sâu.
 • 10. Chánh pháp phải luôn nhớ niệm hoài Không theo tà kiến dục lòng ai. Tu tâm giữ giới hành thiện nghiệp Bố thí giúp đời kẻ chẳng may!
 • 11.
 • 12. Tứ Diệu Đế 3- Diệt Đế (Diệt Đau Khổ) (Cảm tác theo giáo lý đạo Phật) Làm sao diệt khổ được ai ơi! Ái dục... sầu bi cả cuộc đời. 1- Khổ Đế (Đau Khổ) Biết đủ - không mong cầu hưởng lạc Biển khổ trần gian mãi chẳng vơi Tinh thần thanh thản mãi vui tươi. Sanh già bệnh chết mỗi con người. Chiến tranh - nhân họa - thiên tai khổ! Từ bi hỷ xả... hết thương đau Vật chất - tinh thần khổ ở đời. Tham, hận, sân, si... chấm dứt mau. Cõi tạm khổ đau không luyến tiếc! Cuộc đời giả tạm cảnh vô thường Rời căn nhà lửa chẳng mong cầu Chịu khổ vì ta mãi vấn vương. Nhân quả luân hồi hoài chẳng dứt 4- Đạo Đế (Pháp Mầu Diệt Khổ) Ở trong nhà lửa (*) thật đau thương! Pháp mầu diệt khổ tìm nơi đâu? Bát Chánh Đạo thâm sâu nhiệm mầu. 2- Tập Đế (Nguyên Nhân Đau Khổ) Tinh tấn tu hành theo giáo lý Dục vọng gây nên cảnh khổ đau Thân tâm an lạc nhớ ân sâu. Tâm tham, sân, hận... đã bao đời. Vô minh chẳng biết nguyên nhân tạo Chánh pháp phải luôn nhớ niệm hoài Quả báo luân hồi trả nợ sau..! Không theo tà kiến dục lòng ai. Tu tâm giữ giới hành thiện nghiệp Kiếp này đau khổ bởi vì đâu? Bố thí giúp đời kẻ chẳng may! Tai họa - thiên tai - bệnh thảm sầu..! Tàn sát... chiến tranh gây chết chóc Minh Lương Trương Minh Sung Cũng vì kiếp trước tạo thương đau Ca-Li ngày 05 / 12 / 2011 (*) Đức Phật đã dạy: Sống nơi thế gian như ở trong căn nhà lửa cháy! Tứ Diệu Đế: Bốn Chân Lý Vi Diệu