SlideShare a Scribd company logo
 
 
Cảnh Phật tuyệt vời thấy muốn tu Trần gian còn nặng nợ âm-u. Tham, sân, si... ái dục mê mãi! Nên phải luân hồi kiếp ngục tù...
Vật chất đam mê chẳng vững bền Vô thường mạng sống mãi lênh đênh... Thời gian qua tấm thân suy yếu Từ giả cõi trần thật bấp bênh!
Cố gắng tu tâm sửa đổi mình Từ bi hỉ xả cõi vô minh. Sống sao an lạc lòng từ thiện Cõi tạm khổ đau kiếp tử sinh.
Tinh tấn tu hành hưởng kiếp sau Trần gian đau khổ hãy quay đầu. Tu mau kẻo trễ nhân duyên đến Xin nguyện quy-y Phật nhiệm mầu!
Giữ tâm thanh tịnh mỗi giờ qua Hơi thở vô ra từng sát-na. Phật pháp thâm sâu luôn chánh niệm Nguyện xin thoát khỏi cõi ta-bà!
Thấy Phật Muốn Tu Cảnh Phật tuyệt vời thấy muốn tu Trần gian còn nặng nợ âm-u. Tham, sân, si... ái dục mê mãi! Nên phải luân hồi kiếp ngục tù... Vật chất đam mê chẳng vững bền Vô thường mạng sống mãi lênh đênh... Thời gian qua tấm thân suy yếu Từ giả cõi trần thật bấp bênh! Cố gắng tu tâm sửa đổi mình Từ bi hỉ xả cõi vô minh. Sống sao an lạc lòng từ thiện Cõi tạm khổ đau kiếp tử sinh. Tinh-tấn tu hành hưởng kiếp sau Trần gian đau khổ hãy quay đầu. Tu mau kẻo trễ nhân duyên đến Xin nguyện quy-y Phật nhiệm mầu! Giữ tâm thanh tịnh mỗi giờ qua Hơi thở vô ra từng sát-na. Phật pháp thâm sâu luôn chánh niệm Nguyện xin thoát khỏi cõi ta-bà! Minh Lương Trương Minh Sung Cali. Ngày 10 / 04 / 2011

More Related Content

What's hot

THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
kinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âmkinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âm
Chiến Thắng Bản Thân
 
Mỗi Tuần một Chút và photo - Hương Kiều Loan
Mỗi Tuần một Chút và photo - Hương Kiều LoanMỗi Tuần một Chút và photo - Hương Kiều Loan
Mỗi Tuần một Chút và photo - Hương Kiều Loan
Trong Hoang
 
Vòng Luân Hồi (Thích Nữ Giới Hường)
Vòng Luân Hồi (Thích Nữ Giới Hường)Vòng Luân Hồi (Thích Nữ Giới Hường)
Vòng Luân Hồi (Thích Nữ Giới Hường)
Phật Ngôn
 
Nhung loi cuoi_cung_cua_phat
Nhung loi cuoi_cung_cua_phatNhung loi cuoi_cung_cua_phat
Nhung loi cuoi_cung_cua_phat
vinh2001us
 
Thien dang thuot ve ai
Thien dang thuot ve aiThien dang thuot ve ai
Thien dang thuot ve ai
co_doc_nhan
 
Phong than
Phong thanPhong than
Phong than
lyquochoang
 

What's hot (7)

THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
kinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âmkinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âm
 
Mỗi Tuần một Chút và photo - Hương Kiều Loan
Mỗi Tuần một Chút và photo - Hương Kiều LoanMỗi Tuần một Chút và photo - Hương Kiều Loan
Mỗi Tuần một Chút và photo - Hương Kiều Loan
 
Vòng Luân Hồi (Thích Nữ Giới Hường)
Vòng Luân Hồi (Thích Nữ Giới Hường)Vòng Luân Hồi (Thích Nữ Giới Hường)
Vòng Luân Hồi (Thích Nữ Giới Hường)
 
Nhung loi cuoi_cung_cua_phat
Nhung loi cuoi_cung_cua_phatNhung loi cuoi_cung_cua_phat
Nhung loi cuoi_cung_cua_phat
 
Thien dang thuot ve ai
Thien dang thuot ve aiThien dang thuot ve ai
Thien dang thuot ve ai
 
Phong than
Phong thanPhong than
Phong than
 

Similar to Thay phatmuontu mltms (th)

Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
Khuyên người niệm Phật 1
Khuyên người niệm Phật 1Khuyên người niệm Phật 1
Khuyên người niệm Phật 1
Nguyen Ha Linh
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
Kinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạoKinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạo
lyquochoang
 
BÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤM
BÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤMBÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤM
BÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤM
TrongDorje
 
Tây Phương Xác Chỉ
Tây Phương Xác ChỉTây Phương Xác Chỉ
Tây Phương Xác Chỉ
Nguyen Truong Giang
 
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)
Phật Ngôn
 
KINH DƯỢC SƯ của HT THÍCH TRÍ QUẢNG
KINH DƯỢC SƯ của HT THÍCH TRÍ QUẢNG KINH DƯỢC SƯ của HT THÍCH TRÍ QUẢNG
KINH DƯỢC SƯ của HT THÍCH TRÍ QUẢNG
hoanhi27
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
Trần tiến hưng_đến_đàn_kết_duyên
Trần tiến hưng_đến_đàn_kết_duyênTrần tiến hưng_đến_đàn_kết_duyên
Trần tiến hưng_đến_đàn_kết_duyên
lyquochoang
 
Kinh Mẫu Âu Cơ.
Kinh Mẫu Âu Cơ.Kinh Mẫu Âu Cơ.
Kinh Mẫu Âu Cơ.
Chiến Thắng Bản Thân
 
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại SưSlide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Nhân Quả Luân Hồi
 
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docxẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
TnhNguyn722072
 
Khuyên người niệm Phật 2
Khuyên người niệm Phật 2Khuyên người niệm Phật 2
Khuyên người niệm Phật 2
Nguyen Ha Linh
 
Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh Từ
Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh TừBát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh Từ
Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh Từ
Phật Ngôn
 
Kinh Vu Lan Bồn.pdf
Kinh Vu Lan Bồn.pdfKinh Vu Lan Bồn.pdf
Kinh Vu Lan Bồn.pdf
Thng411
 
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
TnhNguyn722072
 
Kinh tội phúc báo ứng
Kinh tội phúc báo ứngKinh tội phúc báo ứng
Kinh tội phúc báo ứng
DucNguy
 
KINH PHÁP CÚ - 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT
KINH PHÁP CÚ - 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬTKINH PHÁP CÚ - 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT
KINH PHÁP CÚ - 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT
Banmaischool
 

Similar to Thay phatmuontu mltms (th) (20)

Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
 
Khuyên người niệm Phật 1
Khuyên người niệm Phật 1Khuyên người niệm Phật 1
Khuyên người niệm Phật 1
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
Kinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạoKinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạo
 
BÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤM
BÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤMBÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤM
BÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤM
 
Tây Phương Xác Chỉ
Tây Phương Xác ChỉTây Phương Xác Chỉ
Tây Phương Xác Chỉ
 
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)
Giới Đàn Tăng (Thích Thiện Hòa)
 
KINH DƯỢC SƯ của HT THÍCH TRÍ QUẢNG
KINH DƯỢC SƯ của HT THÍCH TRÍ QUẢNG KINH DƯỢC SƯ của HT THÍCH TRÍ QUẢNG
KINH DƯỢC SƯ của HT THÍCH TRÍ QUẢNG
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
Trần tiến hưng_đến_đàn_kết_duyên
Trần tiến hưng_đến_đàn_kết_duyênTrần tiến hưng_đến_đàn_kết_duyên
Trần tiến hưng_đến_đàn_kết_duyên
 
Kinh Mẫu Âu Cơ.
Kinh Mẫu Âu Cơ.Kinh Mẫu Âu Cơ.
Kinh Mẫu Âu Cơ.
 
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại SưSlide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
 
TỨ NIỆM XỨ
TỨ NIỆM XỨTỨ NIỆM XỨ
TỨ NIỆM XỨ
 
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docxẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
ẨN TU NGẪU VỊNH - Thích Thiền Tâm.docx
 
Khuyên người niệm Phật 2
Khuyên người niệm Phật 2Khuyên người niệm Phật 2
Khuyên người niệm Phật 2
 
Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh Từ
Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh TừBát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh Từ
Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Thanh Từ
 
Kinh Vu Lan Bồn.pdf
Kinh Vu Lan Bồn.pdfKinh Vu Lan Bồn.pdf
Kinh Vu Lan Bồn.pdf
 
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác...
 
Kinh tội phúc báo ứng
Kinh tội phúc báo ứngKinh tội phúc báo ứng
Kinh tội phúc báo ứng
 
KINH PHÁP CÚ - 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT
KINH PHÁP CÚ - 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬTKINH PHÁP CÚ - 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT
KINH PHÁP CÚ - 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT
 

More from Minh Thich

Paradise
ParadiseParadise
Paradise
Minh Thich
 
Féerie d'orchidées
Féerie d'orchidéesFéerie d'orchidées
Féerie d'orchidées
Minh Thich
 
India 1
India 1India 1
India 1
Minh Thich
 
Tu dieu de mltms (th)
Tu dieu de mltms (th)Tu dieu de mltms (th)
Tu dieu de mltms (th)
Minh Thich
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
Minh Thich
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
Minh Thich
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11) (1)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11) (1)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11) (1)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11) (1)
Minh Thich
 
Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
Minh Thich
 
Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
Minh Thich
 
White house
White houseWhite house
White house
Minh Thich
 
Orchids _bns_04_25_07
Orchids _bns_04_25_07Orchids _bns_04_25_07
Orchids _bns_04_25_07
Minh Thich
 
Louvre
LouvreLouvre
Louvre
Minh Thich
 
Merci+à+tous+mp1
Merci+à+tous+mp1Merci+à+tous+mp1
Merci+à+tous+mp1
Minh Thich
 
Bonmua
BonmuaBonmua
Bonmua
Minh Thich
 
Myanmar
MyanmarMyanmar
Myanmar
Minh Thich
 
Tranh mẹ quan am
Tranh mẹ quan amTranh mẹ quan am
Tranh mẹ quan am
Minh Thich
 

More from Minh Thich (16)

Paradise
ParadiseParadise
Paradise
 
Féerie d'orchidées
Féerie d'orchidéesFéerie d'orchidées
Féerie d'orchidées
 
India 1
India 1India 1
India 1
 
Tu dieu de mltms (th)
Tu dieu de mltms (th)Tu dieu de mltms (th)
Tu dieu de mltms (th)
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11)
 
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11) (1)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11) (1)18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11) (1)
18 canh dep mua thu tren the gioi (25 nov 11) (1)
 
Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
 
Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)Thay phatmuontu mltms (th)
Thay phatmuontu mltms (th)
 
White house
White houseWhite house
White house
 
Orchids _bns_04_25_07
Orchids _bns_04_25_07Orchids _bns_04_25_07
Orchids _bns_04_25_07
 
Louvre
LouvreLouvre
Louvre
 
Merci+à+tous+mp1
Merci+à+tous+mp1Merci+à+tous+mp1
Merci+à+tous+mp1
 
Bonmua
BonmuaBonmua
Bonmua
 
Myanmar
MyanmarMyanmar
Myanmar
 
Tranh mẹ quan am
Tranh mẹ quan amTranh mẹ quan am
Tranh mẹ quan am
 

Thay phatmuontu mltms (th)

 • 1.  
 • 2.  
 • 3. Cảnh Phật tuyệt vời thấy muốn tu Trần gian còn nặng nợ âm-u. Tham, sân, si... ái dục mê mãi! Nên phải luân hồi kiếp ngục tù...
 • 4. Vật chất đam mê chẳng vững bền Vô thường mạng sống mãi lênh đênh... Thời gian qua tấm thân suy yếu Từ giả cõi trần thật bấp bênh!
 • 5. Cố gắng tu tâm sửa đổi mình Từ bi hỉ xả cõi vô minh. Sống sao an lạc lòng từ thiện Cõi tạm khổ đau kiếp tử sinh.
 • 6. Tinh tấn tu hành hưởng kiếp sau Trần gian đau khổ hãy quay đầu. Tu mau kẻo trễ nhân duyên đến Xin nguyện quy-y Phật nhiệm mầu!
 • 7. Giữ tâm thanh tịnh mỗi giờ qua Hơi thở vô ra từng sát-na. Phật pháp thâm sâu luôn chánh niệm Nguyện xin thoát khỏi cõi ta-bà!
 • 8. Thấy Phật Muốn Tu Cảnh Phật tuyệt vời thấy muốn tu Trần gian còn nặng nợ âm-u. Tham, sân, si... ái dục mê mãi! Nên phải luân hồi kiếp ngục tù... Vật chất đam mê chẳng vững bền Vô thường mạng sống mãi lênh đênh... Thời gian qua tấm thân suy yếu Từ giả cõi trần thật bấp bênh! Cố gắng tu tâm sửa đổi mình Từ bi hỉ xả cõi vô minh. Sống sao an lạc lòng từ thiện Cõi tạm khổ đau kiếp tử sinh. Tinh-tấn tu hành hưởng kiếp sau Trần gian đau khổ hãy quay đầu. Tu mau kẻo trễ nhân duyên đến Xin nguyện quy-y Phật nhiệm mầu! Giữ tâm thanh tịnh mỗi giờ qua Hơi thở vô ra từng sát-na. Phật pháp thâm sâu luôn chánh niệm Nguyện xin thoát khỏi cõi ta-bà! Minh Lương Trương Minh Sung Cali. Ngày 10 / 04 / 2011