SlideShare a Scribd company logo
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 1
KINH TỘI PHÚC
BÁO ỨNG
Hòa Thượng Trí Hải dịch
trong Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 2
Tội phúc báo ứng của Phật nói:
Một hôm Phật nói với tỳ kheo
Ngàn hai trăm rưỡi vị theo hầu Ngài
Từ Ca Di sang chơi Xá Vệ
Đến giữa đường ngồi nghỉ gốc cây.
Ly câu loại cao lớn thay
Quả ngon nặng trĩu cành này cành kia.
Quả chín mọng rụng đầy mặt đất
Khắp nhân dân ra nhặt về ăn.
Ăn vào tỉnh táo tinh thần
Trừ hết đói khát bệnh căn sạch lầu.
Phật ngồi nghỉ Tỳ kheo dạo gót
Nhặt quả ăn để lót dạ này
Phật liền bảo An Nan đây
Ta xem muôn vật xa nay ở đời.
Khắp trong khoảng trên trời dưới đất
Chẳng vật gì là vật không nhân
A Nan quỳ bạch ân cần
Xin Như Lai dạy mong ân đời đời.
Phật liền bảo các ngươi yên lặng
Đem loài người ta hẵng nói cho.
Nói qua đại khái căn do
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 3
Làm lành được phúc tựa hồ cây đây.
Chỉ một hột bé tày hạt mít
Trước trồng nay quả kết không lường.
Những người được hưởng ngôi sang
Ai trông thấy cũng nể nang yêu vì.
Bởi trước kia chăm đi lễ bái
Phật Pháp Tăng sớm tối tôn sùng.
Người giàu của cải vô cùng
Do trước bố thí lòng không ngại ngần
Người sống lâu trong khỏe mạnh
Trước giữ tròn giới hạnh trang nghiêm
Phá trai giết hại đều kiêng
Nên làm người được bách niên thọ trường.
Người phẩm hạnh tính thường hòa nhã
Ai thấy là vồn vã kính tôn
Đều do đời trước ôn tồn
Lòng thường nhẫn nhục chẳng còn giận ai.
Người chăm chỉ đêm ngày cố gắng
Phát tuệ tu mà chẳng kiêu căng.
Chẳng hề sợ hãi nói năng
Trước cầu đạo cả đã hằng tinh nghiêm
Người khí phách thích yên ít nói
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 4
Xét rõ ràng không vội vàng chi
Do tu thiền định trước kia
Lòng thường yên tĩnh nay thì an nhiên
Người sáng suốt vẹn tuyên mọi pháp
Nghĩa cao siêu hiểu khắp rõ ràng
Dạy cho khắp cả thế gian
Bao nhiêu mê hoặc phá tan sạch làu.
Ai nghe nói quay đều theo cả
Do trước tu Bát nhã đúc thành.
Kêu đèn trí tuệ quang minh
Giúp người sáng suốt nay sinh vẹn toàn.
Những người được tiếng vang trong trẻo
Nói ai nghe cũng hiểu cũng vui.
Do công tu đã bao đời
Ngợi khen Tam bảo khuyên người khác tu.
Người sạch sẽ thơm tho xinh đẹp
Suốt đời không bị mệt nhọc chi.
Ai trông thấy cũng yêu vì
Do bao công đức trước kia tu hành.
Thấy ai khổ nghĩ tình thương xót
Đủ trăm phương cứu vớt cho qua.
Nên nay tật ách lánh xa
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 5
Nhân nào quả nấy hiện ra đúng kỳ.
A Nan lại sụp quì xuống lạy
Xin mở lòng dạy cách từ bi
Phật rằng ta hãy tam chia
Tư bi có bốn: Người nghe cho rành.
Một là yêu mến chúng sinh
Khác nào như thể mẹ lành yêu con.
Hai nếu thấy chúng còn đau khổ
Đem lòng thương ra nhổ gốc đi
Cho bao loài trước ngu si
Qua thành sầu não đều về cảnh vui.
Bốn là nhớ giúp muôn loài
Hết thảy chẳng phạm của ai chút gì.
Phật lại bảo nên ghi đây nữa
Người thân cao là cớ vì đâu
Với ai trước cũng kính yêu
Nên nay mới được mọi điều xứng tâm
Còn những kẻ ngu thân thấp bé
Bởi trước kia khinh rẻ người ta.
Những người xấu xí như ma
Bởi trước hay giận thực là không sai.
Người khờ vụng, ngô ngây, ngốc nghếch
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 6
Bởi trước kia không thích học hành.
Những người bị thịt bành bành
Quanh đời ngu xuẩn chẳng thành sự chi
Bởi trước kia nghe được lẽ phải
Không hệ đem dạy lại cho ai
Những người câm ngọng xưa nay
Bởi xưa hóng hớt chê bai mọi người
Những người bị điếc lòi mù tịt
Bởi trước kia chẳng biết nghe Kinh.
Những người tôi tớ bị khinh
Bởi xưa vỡ nợ nay đành đền công.
Những người bị long đong hèn hạ
Tam bảo xưa mình đã thờ ơ
Những người đen xấu bây giờ
Che ánh sáng Phật tự xưa hại mình.
Giống trần tục bị sinh vào đó
Vì đời xưa vứt bỏ cà sa
Coi chùa như thể tại gia
Nô đùa nhảm nhí nay đà cực thân.
Người sinh loại giống trâu ngựa đó
Bởi lên chùa gốc nọ nhông nhông.
Người sinh vào họ siêu hông
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 7
Vì trước bố thí trong lòng xót xa.
Những loài nay thân là hươu thỏ
Bởi xưa nay sừng sộ dọa người.
Người xưa đùa cợt suốt đời
Nay làm ong bướm cùng loài dâm ô
Những người nay mang bồ chốc lở
Chẳng thuốc nào cứu chữa cho qua
Bởi đời trước đã gây ra
Đánh chúng sinh chẳng hỏi là tại sao?
Người ai thấy cũng yêu cũng nể
Bởi trước mình thấy ai thì cũng chê.
Những người bị giam nơi lao ngục
Gông kẹp cùm trói buộc ngày đêm
Bởi đời trước đã gây nên
Giam, giết trói buộc hàng ngàn chúng sinh
Bao tự do mình giành giật hết
Chim trong lồng chúng biết kêu ai
Những người môi sứt hiện nay
Bởi trước câu cá báo ngay rành rành
Như Lai lại đinh ninh dặn lại
Rằng những người nghe thấy điều hay
Lòng hờ hững chẳng để tai
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 8
Lắc đầu lè lưỡi, người ngoài rối tâm
Gây nên sự trở ngăn người khác
Chăng cho ai học Pháp nghe Kinh
Đời sau vào kiếp súc sinh
Làm chó điên dại cắn quanh suốt đời.
Ai nghe được lời hay pháp quý
Chẳng đem lòng suy nghĩ theo tu
Chùng tai nghe khuất bây giờ ngu si.
Người tham sẻn có ăn gì cả
Chẳng cho người đói lả cùng ăn
Sau làm ma đói khó khăn,
Được làm người lại cơ hàn cực thân
Miếng ăn chẳng sờ lần đâu được
Áo mặc thường rách mướp mồng tơi.
Những người sướng miệng suốt đời
Thức gì khó nhá cho người khác ăn
Sau làm lợn ngu đần ụt ịt
Hoặc nhặng ruồi ăn hít bẩn nhơ.
Những người tính thích vét vơ
Không ai cho cũng lấy bừa cuỗm đi
Sau bị đọa làm dê khổ sở
Lột da tươi đền trả nợ kia
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 9
Những người hay sát sinh thì
Sau sinh làm kiếp vi trùng thường
Thân vất vả nghĩ càng đau dạ
Vừa sinh ra lại đã chết rồi
Những người trộm cắp suốt đời
Chăm chăm rình chực của người cuỗm đi
Sau làm kiếp trâu kia ngựa nọ
Cùng con đòi đứa ở cực thân
Trả cho sạch hết nợ nần
Nếu còn vương vít phong trần vẫn mang.
Những người thích đam hoang sắc dục
Vợ con người làm đục giá trong
Ngục sau không tránh khỏi vòng
Bàn chông giường sắt cột đồng nướng thân
Một mình chịu muôn phần khốc liệt
Lúc sinh ra làm kiếp vịt gà
Những người hay nói điêu toa,
Thấy ai có lỗi đem ra phơi bày
Sau chết phải đọa đầy trong ngục
Nước đồng sôi đem múc đổ mồm
Lưỡi căng ra đỏ lòm lòm
Dắt trâu cày nát còn gì khổ hơn
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 10
Hết hạn đó ra làm chim sẻ,
Cùng những loài xấu xí dâm ô.
Hơi kêu tiếng nhỏ tiếng to
Ai ai cũng muốn rủa cho chết liền.
Người bạn với ma men chè rượu
Băm sau điều lỗi tạo nên kia
Sau sa vào ngục Nô Lê
Đêm ngày mình những đầm đìa bẩn nhơ.
Hết hạn đó sinh ra loài vật,
Giống mặt người coi rất sợ kinh
Khi làm người lại hóa thành,
Ngu si đần độn người khinh tựa bèo
Vợ chồng cũng chẳng yêu chẳng kính
Trong nhà thường đánh đấm lẫn nhau.
Sinh ra ly dị thảm sầu
Sau làm chim ngói vùi đầu dâm ô.
Kẻ tham sức người cho mình đỡ
Sau sinh làm voi ngựa đền công.
Như Lai dặn thủy chung
Làm quan bóc lột ăn không của người.
Dân vô tội đem roi đánh đập
Trói đem đi giam chấp khảo tra.
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 11
Hơi điều gì ý chẳng vừa,
Gông cùm treo kẹp lòng đà nhơn nhơn.
Người bị khổ kêu van hết chỗ
Sau chết vào ngục khổ khôn cùng.
Chịu muôn ức kiếp khi xong
Ra làm trâu kéo mũi thông dây giòng.
Kéo xe gỗ long đong vất vả
Roi gậy thường đền trả nợ xưa.
Như Lai bảo hiện tại giờ
Những người xấu bẩn như ma ngu đần.
Trước làm lợn thưởng ăn bẩn thỉu
Nay làm người chẳng chịu xét suy
Những người bủn sỉn ngu si
Chẳng biết tắm rửa mình y trâu rừng
Bởi đời trước đã từng làm chó,
Nay làm người còn có hiểu chi.
Những người hiểm ác gớm ghê
Trước làm rắn độc còn gì thiện tâm.
Những người thích chụm năm túm bảy
Bàn ăn ngon giết hại sinh linh
Không hề còn chút căn lành
Lợn lòi chó sói nay sinh làm người.
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 12
Những người sống chẳng mấy hơi
Hoặc trong thai đã ngạt hơi chết rồi
Cùng những kẻ được mươi ngày chết
Đọa ba đường muôn kiếp khổ đau
Như Lai lòng những rầu rầu
Thương thay bao kẻ bấy lâu đọa đầy.
Bị chua sót muôn nghìn kiếp
Kỳ nạn ra chưa biết bao giờ
Đều do nghiệp tạo từ xưa
Lưới chài săn bắn vó lờ cung tên.
Đốt rừng núi cháy liền cả vùng
Phá tổ và đập trứng non kia
Giết bao loài ấy thịt bì
Ăn cùng buôn bán khác gì ác chuyên
Nghiệp đã gây phải đền cho hết
Nên đời nay phải chết non luôn
Bấy giờ Phật lại ôn tồn
Bao người làm phúc chớ còn ngại chi
Mình làm lấy đừng thuê người hộ
Mượn người ăn mình có no không
Vậy nên giữ vẹn thủy chung
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 13
Bao nhiêu công đức dốc lòng làm ngay
Chuyên một lòng ăn chay giữ giới
Hương hoa dâng sớm tối tu hành.
Lạy quỳ trì chú tụng Kinh
Đèn hương rực rỡ quang minh liền liền.
Phật lại nói tiếp thêm bài kệ
Bậc hiền nay bố thí chúng sinh.
Thiên thần khen ngợi nức danh
Trước cho ra một nay thành gấp muôn.
Được yên vui tuổi còn sống mãi
Nếu ai nay làm đạo thì thời
Phúc sau muôn kiếp khôn vời
Ngôi thành Phật đó tới nơi dễ dàng
Độ khắp cả thế gian giải thoát
Dễ còn ai hơn được nữa đâu.
Nhân duyên gom góp lúc đầu
Giữ tròn năm giới mười điều thiện kia
Rũ sạch tham, sân, si làm trước
Coi muôn loài chẳng khác chi nhau
Cõi trần biết chẳng bền lâu
Vòng quanh năm ngả khác nào xe quay
Nên kíp phải ra tay thu xếp
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 14
Lánh cõi trần cách biệt ngay đi
Ngày đêm khuya sớm thụ trì
Tụng Kinh giữ giới làm bè vượt qua.
Trời đất hoại nữa là thân giả
Có chi mà tranh ngã tranh nhân.
Như Lai lại bảo A Nan
Người đời mắt thịt còn bàn nói chi
Đối tội phúc không hề biết lý
Nay ta đem mắt trí tuệ xem
Vô lượng kiếp đến đường kim
Rõ ràng tội phúc như in rành rành.
Sự báo ứng phân minh sau trước
Tựa minh châu trong suốt cầm tay
Rõ ràng chẳng thiếu mảy may
Như gương soi vật bóng đầy cả trong.
A Nan lại thong dong quỳ lạy
Bạch Phật Kinh này lấy tên chi?
Phật rằng nếu đặt tên thì
Tội Phúc Báo ứng Quanh Đi Năm Đường
Nếu có ai tuyên dương phúng tụng
Kinh Tội Phúc Báo Ứng 15
Công đức này thực đúng vô biên
Được hầu nghìn Phật "kiếp hiền"
Cúng dàng phụng sự ngày đêm chuyên cần.
Giới, Định, Tuệ, Muôn phần trọn vẹn
Chốn Tam đồ bát nạn đều không.
Kinh này khi Phật nói xong
Tất cả đại chúng đều cùng mừng vui.
Lòng ai nấy chẳng lui chẳng chuyển,
Đạo bồ đề chứng hiện tại ngay.
Mừng nào lại qua mừng này
Làm lễ nhiễu Phật xong quay ra về.
HẾT.
*
* *
Việc làm hư thật tự mình hay
Họa phước do ta chớ hỏi Thầy
Thiện ác chung qui đều báo ứng
Nếu không sớm đến ắt là chầy.
Thực hiện tại Blog Phật Tử Việt
Website: https://phatuviet.wordpress.com/

More Related Content

What's hot

PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 (ESTE, CABOHIĐRAT, AMIN, AMINOAXIT, MUỐI ...
PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 (ESTE, CABOHIĐRAT, AMIN, AMINOAXIT, MUỐI ...PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 (ESTE, CABOHIĐRAT, AMIN, AMINOAXIT, MUỐI ...
PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 (ESTE, CABOHIĐRAT, AMIN, AMINOAXIT, MUỐI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Sấm giảng người đời của Đức Sư Vãi Bán Khoai
Sấm giảng người đời của Đức Sư Vãi Bán KhoaiSấm giảng người đời của Đức Sư Vãi Bán Khoai
Sấm giảng người đời của Đức Sư Vãi Bán Khoai
Chiến Thắng Bản Thân
 
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Hoàng Lý Quốc
 
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngLợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Hoàng Lý Quốc
 
Giác lộ chỉ nam
Giác lộ chỉ namGiác lộ chỉ nam
Giác lộ chỉ nam
Hoàng Lý Quốc
 
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...
Đỗ Bình
 
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinhQuan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
Hoàng Lý Quốc
 
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bài giảng Bảng tuần hoàn hóa học
Bài giảng Bảng tuần hoàn hóa họcBài giảng Bảng tuần hoàn hóa học
Bài giảng Bảng tuần hoàn hóa học
Long Vu
 
Kinh nhan qua ba doi
Kinh nhan qua ba doiKinh nhan qua ba doi
Kinh nhan qua ba doi
Mikain Nan
 
Di lặc cứu khổ chân kinh chú giải
Di lặc cứu khổ chân kinh chú giảiDi lặc cứu khổ chân kinh chú giải
Di lặc cứu khổ chân kinh chú giải
Hoàng Lý Quốc
 
Mẫu cầu nguyện Taize 1: Theo Chúa Giêsu
Mẫu cầu nguyện Taize 1: Theo Chúa GiêsuMẫu cầu nguyện Taize 1: Theo Chúa Giêsu
Mẫu cầu nguyện Taize 1: Theo Chúa Giêsu
gxduchoa
 
Spa Anam
Spa AnamSpa Anam
Spa Anam
Molly Thai
 
TÀI LIỆU POWERPOINT BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 3 PHONICS SMART (204 TRANG).pdf
TÀI LIỆU POWERPOINT BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 3 PHONICS SMART (204 TRANG).pdfTÀI LIỆU POWERPOINT BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 3 PHONICS SMART (204 TRANG).pdf
TÀI LIỆU POWERPOINT BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 3 PHONICS SMART (204 TRANG).pdf
Nguyen Thanh Tu Collection
 
[BNI đào tạo 5 phút] - Hãy là một chủ nhà thân thiện
[BNI đào tạo 5 phút] - Hãy là một chủ nhà thân thiện[BNI đào tạo 5 phút] - Hãy là một chủ nhà thân thiện
[BNI đào tạo 5 phút] - Hãy là một chủ nhà thân thiện
Nguyen Thanh Tuan
 
THẾ-HỆ-PHỔ CỦA ĐỨC QUANG-THÁNH-ĐẠI ĐẾ
THẾ-HỆ-PHỔ CỦA ĐỨC QUANG-THÁNH-ĐẠI ĐẾTHẾ-HỆ-PHỔ CỦA ĐỨC QUANG-THÁNH-ĐẠI ĐẾ
THẾ-HỆ-PHỔ CỦA ĐỨC QUANG-THÁNH-ĐẠI ĐẾ
Chiến Thắng Bản Thân
 
15 Điều Phật Quy
15 Điều Phật Quy15 Điều Phật Quy
15 Điều Phật Quy
Phát Nhất Tuệ Viên
 
Nhân quả thời đại khoa học
Nhân quả thời đại khoa họcNhân quả thời đại khoa học
Nhân quả thời đại khoa học
Hoàng Lý Quốc
 
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ VươngCá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Phát Nhất Tuệ Viên
 
Tài liệu: Tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động lấy người học làm trung...
Tài liệu: Tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động lấy người học làm trung...Tài liệu: Tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động lấy người học làm trung...
Tài liệu: Tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động lấy người học làm trung...
Trường Bảo
 

What's hot (20)

PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 (ESTE, CABOHIĐRAT, AMIN, AMINOAXIT, MUỐI ...
PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 (ESTE, CABOHIĐRAT, AMIN, AMINOAXIT, MUỐI ...PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 (ESTE, CABOHIĐRAT, AMIN, AMINOAXIT, MUỐI ...
PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 (ESTE, CABOHIĐRAT, AMIN, AMINOAXIT, MUỐI ...
 
Sấm giảng người đời của Đức Sư Vãi Bán Khoai
Sấm giảng người đời của Đức Sư Vãi Bán KhoaiSấm giảng người đời của Đức Sư Vãi Bán Khoai
Sấm giảng người đời của Đức Sư Vãi Bán Khoai
 
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
Thánh đế đại giải oan kinh 聖帝大解冤經
 
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngLợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
 
Giác lộ chỉ nam
Giác lộ chỉ namGiác lộ chỉ nam
Giác lộ chỉ nam
 
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 卍 Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Th...
 
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinhQuan thánh đế quân giác thế chân kinh
Quan thánh đế quân giác thế chân kinh
 
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
 
Bài giảng Bảng tuần hoàn hóa học
Bài giảng Bảng tuần hoàn hóa họcBài giảng Bảng tuần hoàn hóa học
Bài giảng Bảng tuần hoàn hóa học
 
Kinh nhan qua ba doi
Kinh nhan qua ba doiKinh nhan qua ba doi
Kinh nhan qua ba doi
 
Di lặc cứu khổ chân kinh chú giải
Di lặc cứu khổ chân kinh chú giảiDi lặc cứu khổ chân kinh chú giải
Di lặc cứu khổ chân kinh chú giải
 
Mẫu cầu nguyện Taize 1: Theo Chúa Giêsu
Mẫu cầu nguyện Taize 1: Theo Chúa GiêsuMẫu cầu nguyện Taize 1: Theo Chúa Giêsu
Mẫu cầu nguyện Taize 1: Theo Chúa Giêsu
 
Spa Anam
Spa AnamSpa Anam
Spa Anam
 
TÀI LIỆU POWERPOINT BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 3 PHONICS SMART (204 TRANG).pdf
TÀI LIỆU POWERPOINT BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 3 PHONICS SMART (204 TRANG).pdfTÀI LIỆU POWERPOINT BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 3 PHONICS SMART (204 TRANG).pdf
TÀI LIỆU POWERPOINT BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 3 PHONICS SMART (204 TRANG).pdf
 
[BNI đào tạo 5 phút] - Hãy là một chủ nhà thân thiện
[BNI đào tạo 5 phút] - Hãy là một chủ nhà thân thiện[BNI đào tạo 5 phút] - Hãy là một chủ nhà thân thiện
[BNI đào tạo 5 phút] - Hãy là một chủ nhà thân thiện
 
THẾ-HỆ-PHỔ CỦA ĐỨC QUANG-THÁNH-ĐẠI ĐẾ
THẾ-HỆ-PHỔ CỦA ĐỨC QUANG-THÁNH-ĐẠI ĐẾTHẾ-HỆ-PHỔ CỦA ĐỨC QUANG-THÁNH-ĐẠI ĐẾ
THẾ-HỆ-PHỔ CỦA ĐỨC QUANG-THÁNH-ĐẠI ĐẾ
 
15 Điều Phật Quy
15 Điều Phật Quy15 Điều Phật Quy
15 Điều Phật Quy
 
Nhân quả thời đại khoa học
Nhân quả thời đại khoa họcNhân quả thời đại khoa học
Nhân quả thời đại khoa học
 
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ VươngCá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
Cá Tinh Hiển Hóa - Nhân Quả Báo Ứng Của Đắc Kỷ Trụ Vương
 
Tài liệu: Tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động lấy người học làm trung...
Tài liệu: Tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động lấy người học làm trung...Tài liệu: Tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động lấy người học làm trung...
Tài liệu: Tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động lấy người học làm trung...
 

Similar to Kinh tội phúc báo ứng

Phong than
Phong thanPhong than
Phong than
lyquochoang
 
kinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âmkinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âm
Chiến Thắng Bản Thân
 
Kinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạoKinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạo
lyquochoang
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
Kinh Mẫu Âu Cơ.
Kinh Mẫu Âu Cơ.Kinh Mẫu Âu Cơ.
Kinh Mẫu Âu Cơ.
Chiến Thắng Bản Thân
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
Kinh Vu Lan Bồn.pdf
Kinh Vu Lan Bồn.pdfKinh Vu Lan Bồn.pdf
Kinh Vu Lan Bồn.pdf
Thng411
 
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
Phật Ngôn
 
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Đỗ Bình
 
Phật nói kinh luân chuyển năm đường , cũng gọi là kinh tội phúc báo ứng
Phật nói kinh luân chuyển năm đường , cũng gọi là kinh tội phúc báo ứngPhật nói kinh luân chuyển năm đường , cũng gọi là kinh tội phúc báo ứng
Phật nói kinh luân chuyển năm đường , cũng gọi là kinh tội phúc báo ứng
http://www.facebook.com/djthanhbinh http://www.facebook.com/djthanhbinh
 
Hoang mau huan tu thap gioi
Hoang mau huan tu thap gioiHoang mau huan tu thap gioi
Hoang mau huan tu thap gioi
SonHo22
 
Chữ hiếu
Chữ hiếuChữ hiếu
Chữ hiếu
lam04dt
 
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 8
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 8Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 8
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 8
Phật Ngôn
 
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục BiênẤn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
Garena Beta
 
Ấn Quang Pháp Sư GIa Ngôn Lục Tục BIên
Ấn Quang Pháp Sư GIa Ngôn Lục Tục BIênẤn Quang Pháp Sư GIa Ngôn Lục Tục BIên
Ấn Quang Pháp Sư GIa Ngôn Lục Tục BIên
Garena Beta
 

Similar to Kinh tội phúc báo ứng (20)

Phong than
Phong thanPhong than
Phong than
 
kinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âmkinh đại phong thần quan âm
kinh đại phong thần quan âm
 
Kinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạoKinh bát chánh_đạo
Kinh bát chánh_đạo
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
Kinh Mẫu Âu Cơ.
Kinh Mẫu Âu Cơ.Kinh Mẫu Âu Cơ.
Kinh Mẫu Âu Cơ.
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
Thoát khỏi luân hồi , đạt giải thoát , chứng ngộ , niết bàn nhờ diệt được ngu...
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
THOÁT KHỎI LUÂN HỒI , ĐẠT GIẢI THOÁT , CHỨNG NGỘ , NIẾT BÀN NHỜ DIỆT ĐƯỢC NGU...
 
Kinh Vu Lan Bồn.pdf
Kinh Vu Lan Bồn.pdfKinh Vu Lan Bồn.pdf
Kinh Vu Lan Bồn.pdf
 
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
 
LỜI KHAI THỊ CỦA TĂNG
LỜI KHAI THỊ CỦA TĂNGLỜI KHAI THỊ CỦA TĂNG
LỜI KHAI THỊ CỦA TĂNG
 
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
 
Phật nói kinh luân chuyển năm đường , cũng gọi là kinh tội phúc báo ứng
Phật nói kinh luân chuyển năm đường , cũng gọi là kinh tội phúc báo ứngPhật nói kinh luân chuyển năm đường , cũng gọi là kinh tội phúc báo ứng
Phật nói kinh luân chuyển năm đường , cũng gọi là kinh tội phúc báo ứng
 
Hoang mau huan tu thap gioi
Hoang mau huan tu thap gioiHoang mau huan tu thap gioi
Hoang mau huan tu thap gioi
 
Chữ hiếu
Chữ hiếuChữ hiếu
Chữ hiếu
 
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 8
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 8Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 8
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm thứ 8
 
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục BiênẤn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
 
Ấn Quang Pháp Sư GIa Ngôn Lục Tục BIên
Ấn Quang Pháp Sư GIa Ngôn Lục Tục BIênẤn Quang Pháp Sư GIa Ngôn Lục Tục BIên
Ấn Quang Pháp Sư GIa Ngôn Lục Tục BIên
 

Kinh tội phúc báo ứng

 • 1. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 1 KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG Hòa Thượng Trí Hải dịch trong Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo
 • 2. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 2 Tội phúc báo ứng của Phật nói: Một hôm Phật nói với tỳ kheo Ngàn hai trăm rưỡi vị theo hầu Ngài Từ Ca Di sang chơi Xá Vệ Đến giữa đường ngồi nghỉ gốc cây. Ly câu loại cao lớn thay Quả ngon nặng trĩu cành này cành kia. Quả chín mọng rụng đầy mặt đất Khắp nhân dân ra nhặt về ăn. Ăn vào tỉnh táo tinh thần Trừ hết đói khát bệnh căn sạch lầu. Phật ngồi nghỉ Tỳ kheo dạo gót Nhặt quả ăn để lót dạ này Phật liền bảo An Nan đây Ta xem muôn vật xa nay ở đời. Khắp trong khoảng trên trời dưới đất Chẳng vật gì là vật không nhân A Nan quỳ bạch ân cần Xin Như Lai dạy mong ân đời đời. Phật liền bảo các ngươi yên lặng Đem loài người ta hẵng nói cho. Nói qua đại khái căn do
 • 3. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 3 Làm lành được phúc tựa hồ cây đây. Chỉ một hột bé tày hạt mít Trước trồng nay quả kết không lường. Những người được hưởng ngôi sang Ai trông thấy cũng nể nang yêu vì. Bởi trước kia chăm đi lễ bái Phật Pháp Tăng sớm tối tôn sùng. Người giàu của cải vô cùng Do trước bố thí lòng không ngại ngần Người sống lâu trong khỏe mạnh Trước giữ tròn giới hạnh trang nghiêm Phá trai giết hại đều kiêng Nên làm người được bách niên thọ trường. Người phẩm hạnh tính thường hòa nhã Ai thấy là vồn vã kính tôn Đều do đời trước ôn tồn Lòng thường nhẫn nhục chẳng còn giận ai. Người chăm chỉ đêm ngày cố gắng Phát tuệ tu mà chẳng kiêu căng. Chẳng hề sợ hãi nói năng Trước cầu đạo cả đã hằng tinh nghiêm Người khí phách thích yên ít nói
 • 4. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 4 Xét rõ ràng không vội vàng chi Do tu thiền định trước kia Lòng thường yên tĩnh nay thì an nhiên Người sáng suốt vẹn tuyên mọi pháp Nghĩa cao siêu hiểu khắp rõ ràng Dạy cho khắp cả thế gian Bao nhiêu mê hoặc phá tan sạch làu. Ai nghe nói quay đều theo cả Do trước tu Bát nhã đúc thành. Kêu đèn trí tuệ quang minh Giúp người sáng suốt nay sinh vẹn toàn. Những người được tiếng vang trong trẻo Nói ai nghe cũng hiểu cũng vui. Do công tu đã bao đời Ngợi khen Tam bảo khuyên người khác tu. Người sạch sẽ thơm tho xinh đẹp Suốt đời không bị mệt nhọc chi. Ai trông thấy cũng yêu vì Do bao công đức trước kia tu hành. Thấy ai khổ nghĩ tình thương xót Đủ trăm phương cứu vớt cho qua. Nên nay tật ách lánh xa
 • 5. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 5 Nhân nào quả nấy hiện ra đúng kỳ. A Nan lại sụp quì xuống lạy Xin mở lòng dạy cách từ bi Phật rằng ta hãy tam chia Tư bi có bốn: Người nghe cho rành. Một là yêu mến chúng sinh Khác nào như thể mẹ lành yêu con. Hai nếu thấy chúng còn đau khổ Đem lòng thương ra nhổ gốc đi Cho bao loài trước ngu si Qua thành sầu não đều về cảnh vui. Bốn là nhớ giúp muôn loài Hết thảy chẳng phạm của ai chút gì. Phật lại bảo nên ghi đây nữa Người thân cao là cớ vì đâu Với ai trước cũng kính yêu Nên nay mới được mọi điều xứng tâm Còn những kẻ ngu thân thấp bé Bởi trước kia khinh rẻ người ta. Những người xấu xí như ma Bởi trước hay giận thực là không sai. Người khờ vụng, ngô ngây, ngốc nghếch
 • 6. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 6 Bởi trước kia không thích học hành. Những người bị thịt bành bành Quanh đời ngu xuẩn chẳng thành sự chi Bởi trước kia nghe được lẽ phải Không hệ đem dạy lại cho ai Những người câm ngọng xưa nay Bởi xưa hóng hớt chê bai mọi người Những người bị điếc lòi mù tịt Bởi trước kia chẳng biết nghe Kinh. Những người tôi tớ bị khinh Bởi xưa vỡ nợ nay đành đền công. Những người bị long đong hèn hạ Tam bảo xưa mình đã thờ ơ Những người đen xấu bây giờ Che ánh sáng Phật tự xưa hại mình. Giống trần tục bị sinh vào đó Vì đời xưa vứt bỏ cà sa Coi chùa như thể tại gia Nô đùa nhảm nhí nay đà cực thân. Người sinh loại giống trâu ngựa đó Bởi lên chùa gốc nọ nhông nhông. Người sinh vào họ siêu hông
 • 7. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 7 Vì trước bố thí trong lòng xót xa. Những loài nay thân là hươu thỏ Bởi xưa nay sừng sộ dọa người. Người xưa đùa cợt suốt đời Nay làm ong bướm cùng loài dâm ô Những người nay mang bồ chốc lở Chẳng thuốc nào cứu chữa cho qua Bởi đời trước đã gây ra Đánh chúng sinh chẳng hỏi là tại sao? Người ai thấy cũng yêu cũng nể Bởi trước mình thấy ai thì cũng chê. Những người bị giam nơi lao ngục Gông kẹp cùm trói buộc ngày đêm Bởi đời trước đã gây nên Giam, giết trói buộc hàng ngàn chúng sinh Bao tự do mình giành giật hết Chim trong lồng chúng biết kêu ai Những người môi sứt hiện nay Bởi trước câu cá báo ngay rành rành Như Lai lại đinh ninh dặn lại Rằng những người nghe thấy điều hay Lòng hờ hững chẳng để tai
 • 8. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 8 Lắc đầu lè lưỡi, người ngoài rối tâm Gây nên sự trở ngăn người khác Chăng cho ai học Pháp nghe Kinh Đời sau vào kiếp súc sinh Làm chó điên dại cắn quanh suốt đời. Ai nghe được lời hay pháp quý Chẳng đem lòng suy nghĩ theo tu Chùng tai nghe khuất bây giờ ngu si. Người tham sẻn có ăn gì cả Chẳng cho người đói lả cùng ăn Sau làm ma đói khó khăn, Được làm người lại cơ hàn cực thân Miếng ăn chẳng sờ lần đâu được Áo mặc thường rách mướp mồng tơi. Những người sướng miệng suốt đời Thức gì khó nhá cho người khác ăn Sau làm lợn ngu đần ụt ịt Hoặc nhặng ruồi ăn hít bẩn nhơ. Những người tính thích vét vơ Không ai cho cũng lấy bừa cuỗm đi Sau bị đọa làm dê khổ sở Lột da tươi đền trả nợ kia
 • 9. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 9 Những người hay sát sinh thì Sau sinh làm kiếp vi trùng thường Thân vất vả nghĩ càng đau dạ Vừa sinh ra lại đã chết rồi Những người trộm cắp suốt đời Chăm chăm rình chực của người cuỗm đi Sau làm kiếp trâu kia ngựa nọ Cùng con đòi đứa ở cực thân Trả cho sạch hết nợ nần Nếu còn vương vít phong trần vẫn mang. Những người thích đam hoang sắc dục Vợ con người làm đục giá trong Ngục sau không tránh khỏi vòng Bàn chông giường sắt cột đồng nướng thân Một mình chịu muôn phần khốc liệt Lúc sinh ra làm kiếp vịt gà Những người hay nói điêu toa, Thấy ai có lỗi đem ra phơi bày Sau chết phải đọa đầy trong ngục Nước đồng sôi đem múc đổ mồm Lưỡi căng ra đỏ lòm lòm Dắt trâu cày nát còn gì khổ hơn
 • 10. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 10 Hết hạn đó ra làm chim sẻ, Cùng những loài xấu xí dâm ô. Hơi kêu tiếng nhỏ tiếng to Ai ai cũng muốn rủa cho chết liền. Người bạn với ma men chè rượu Băm sau điều lỗi tạo nên kia Sau sa vào ngục Nô Lê Đêm ngày mình những đầm đìa bẩn nhơ. Hết hạn đó sinh ra loài vật, Giống mặt người coi rất sợ kinh Khi làm người lại hóa thành, Ngu si đần độn người khinh tựa bèo Vợ chồng cũng chẳng yêu chẳng kính Trong nhà thường đánh đấm lẫn nhau. Sinh ra ly dị thảm sầu Sau làm chim ngói vùi đầu dâm ô. Kẻ tham sức người cho mình đỡ Sau sinh làm voi ngựa đền công. Như Lai dặn thủy chung Làm quan bóc lột ăn không của người. Dân vô tội đem roi đánh đập Trói đem đi giam chấp khảo tra.
 • 11. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 11 Hơi điều gì ý chẳng vừa, Gông cùm treo kẹp lòng đà nhơn nhơn. Người bị khổ kêu van hết chỗ Sau chết vào ngục khổ khôn cùng. Chịu muôn ức kiếp khi xong Ra làm trâu kéo mũi thông dây giòng. Kéo xe gỗ long đong vất vả Roi gậy thường đền trả nợ xưa. Như Lai bảo hiện tại giờ Những người xấu bẩn như ma ngu đần. Trước làm lợn thưởng ăn bẩn thỉu Nay làm người chẳng chịu xét suy Những người bủn sỉn ngu si Chẳng biết tắm rửa mình y trâu rừng Bởi đời trước đã từng làm chó, Nay làm người còn có hiểu chi. Những người hiểm ác gớm ghê Trước làm rắn độc còn gì thiện tâm. Những người thích chụm năm túm bảy Bàn ăn ngon giết hại sinh linh Không hề còn chút căn lành Lợn lòi chó sói nay sinh làm người.
 • 12. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 12 Những người sống chẳng mấy hơi Hoặc trong thai đã ngạt hơi chết rồi Cùng những kẻ được mươi ngày chết Đọa ba đường muôn kiếp khổ đau Như Lai lòng những rầu rầu Thương thay bao kẻ bấy lâu đọa đầy. Bị chua sót muôn nghìn kiếp Kỳ nạn ra chưa biết bao giờ Đều do nghiệp tạo từ xưa Lưới chài săn bắn vó lờ cung tên. Đốt rừng núi cháy liền cả vùng Phá tổ và đập trứng non kia Giết bao loài ấy thịt bì Ăn cùng buôn bán khác gì ác chuyên Nghiệp đã gây phải đền cho hết Nên đời nay phải chết non luôn Bấy giờ Phật lại ôn tồn Bao người làm phúc chớ còn ngại chi Mình làm lấy đừng thuê người hộ Mượn người ăn mình có no không Vậy nên giữ vẹn thủy chung
 • 13. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 13 Bao nhiêu công đức dốc lòng làm ngay Chuyên một lòng ăn chay giữ giới Hương hoa dâng sớm tối tu hành. Lạy quỳ trì chú tụng Kinh Đèn hương rực rỡ quang minh liền liền. Phật lại nói tiếp thêm bài kệ Bậc hiền nay bố thí chúng sinh. Thiên thần khen ngợi nức danh Trước cho ra một nay thành gấp muôn. Được yên vui tuổi còn sống mãi Nếu ai nay làm đạo thì thời Phúc sau muôn kiếp khôn vời Ngôi thành Phật đó tới nơi dễ dàng Độ khắp cả thế gian giải thoát Dễ còn ai hơn được nữa đâu. Nhân duyên gom góp lúc đầu Giữ tròn năm giới mười điều thiện kia Rũ sạch tham, sân, si làm trước Coi muôn loài chẳng khác chi nhau Cõi trần biết chẳng bền lâu Vòng quanh năm ngả khác nào xe quay Nên kíp phải ra tay thu xếp
 • 14. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 14 Lánh cõi trần cách biệt ngay đi Ngày đêm khuya sớm thụ trì Tụng Kinh giữ giới làm bè vượt qua. Trời đất hoại nữa là thân giả Có chi mà tranh ngã tranh nhân. Như Lai lại bảo A Nan Người đời mắt thịt còn bàn nói chi Đối tội phúc không hề biết lý Nay ta đem mắt trí tuệ xem Vô lượng kiếp đến đường kim Rõ ràng tội phúc như in rành rành. Sự báo ứng phân minh sau trước Tựa minh châu trong suốt cầm tay Rõ ràng chẳng thiếu mảy may Như gương soi vật bóng đầy cả trong. A Nan lại thong dong quỳ lạy Bạch Phật Kinh này lấy tên chi? Phật rằng nếu đặt tên thì Tội Phúc Báo ứng Quanh Đi Năm Đường Nếu có ai tuyên dương phúng tụng
 • 15. Kinh Tội Phúc Báo Ứng 15 Công đức này thực đúng vô biên Được hầu nghìn Phật "kiếp hiền" Cúng dàng phụng sự ngày đêm chuyên cần. Giới, Định, Tuệ, Muôn phần trọn vẹn Chốn Tam đồ bát nạn đều không. Kinh này khi Phật nói xong Tất cả đại chúng đều cùng mừng vui. Lòng ai nấy chẳng lui chẳng chuyển, Đạo bồ đề chứng hiện tại ngay. Mừng nào lại qua mừng này Làm lễ nhiễu Phật xong quay ra về. HẾT. * * * Việc làm hư thật tự mình hay Họa phước do ta chớ hỏi Thầy Thiện ác chung qui đều báo ứng Nếu không sớm đến ắt là chầy. Thực hiện tại Blog Phật Tử Việt Website: https://phatuviet.wordpress.com/